Współczesne metody badań instrumentalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współczesne metody badań instrumentalnych"

Transkrypt

1 Współczesne metody badań instrumentalnych Wykład V Reflektografia w podczerwieni Kolorowa podczerwień Badania w różnych pasmach promieniowania EM.

2 Widmo promieniowania IR Promieniowanie podczerwone zostało odkryte w 1800 r. przez Wiliama Herschela. Rozciąga się w zakresie długości fal od 0,78 µm do 1 mm. Energia promieniowania IR jest mniejsza od energii promieniowania widzialnego. VIS podczerwień (IR) mikrofale 0,78 µm = 780 nm 1 mm

3 Widmo promieniowania IR Promieniowanie podczerwone emituje każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (-273 C bądź 0 K). Widmo takiego promieniowania jest ciągłe, maksimum przesuwa się w kierunku krótszych fal wraz z temperaturą (prawo Wiena). Prawo przesunięć Wiena

4 Widmo promieniowania IR Promieniowanie podczerwone emituje każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (-273 C bądź 0 K). Widmo takiego promieniowania jest ciągłe, maksimum przesuwa się w kierunku krótszych fal wraz z temperaturą (prawo Wiena). Widmo ciała doskonale czarnego

5 Widmo promieniowania IR IR A IR B IR C (pasma termiczne IR) 0,78 µm1,4 µm 3 µm 1000 µm NIR intermid. far IR extreme IR 0,78 µm 3 µm 6 µm 15 µm 1000 µm NIR (near infrared) bliska podczerwień, powstaje wskutek inkandescencji gorących źródeł światła (słońca, żarówki); w obszarze do 1,4 µm możliwa jest rejestracja obrazów technikami fotograficznymi, powyżej (od 1,4 do 3 µm) wymagane jest stosowanie odpowiednich detektorów. Obszar ten jest wykorzystywany w badaniach obiektów zabytkowych.

6 Widmo promieniowania IR IR A IR B IR C (pasma termiczne IR) 0,78 µm1,4 µm 3 µm 1000 µm NIR intermed. far IR extreme IR 0,78 µm 3 µm 6 µm 15 µm 1000 µm Intermediate infrared pośrednia podczerwień, jest emitowana przez ciała w temperaturach od 200 do 400 C. Promieniowanie termiczne w tym obszarze pasma IR jest odczuwalne przez receptory w skórze jako ciepło. Woda i związki organiczne (np. spoiwa) silnie absorbują pośrednią podczerwień. Detektory czułe na bliską podczerwień są wykorzystywane w systemach zabezpieczeń.

7 Widmo promieniowania IR IR A IR B IR C (pasma termiczne IR) 0,78 µm1,4 µm 3 µm 1000 µm NIR intermed. far IR extreme IR 0,78 µm 3 µm 6 µm 15 µm 1000 µm Far infrared daleka podczerwień jest emitowana przez ciała w temperaturze pokojowej i nieco wyższej. Maksimum emisji ciała ludzkiego przypada nieco powyżej 9 µm. Ten obszar widma wykorzystywany jest w technikach termowizyjnych.

8 Oddziaływanie IR z materią obrazu Czynnikami decydującymi o przepuszczalności promieniowania IR przez warstwę malarską jest rozpraszanie i absorpcja. Ogólnie rzecz biorąc białe warstwy malarskie są bardziej przeźroczyste, jeżeli: większa jest długość fali padającej, mniejsza jest grubość warstwy, mniejsza jest liczba cząstek pigmentu w warstwie, istnieje mała różnica pomiędzy współczynnikiem załamania pigmentu i spoiwa.

9 Oddziaływanie IR z materią obrazu Dla wielu pigmentów maksimum transmisji przypada w obszarze długości fal pomiędzy 1,8 i 2,2 µm. Promieniowanie o większych długościach fal jest silnie absorbowane przez spoiwa organiczne, przez co uzyskuje się obrazy mniej kontrastowe. Fale elektromagnetyczne w obszarze 2 µm nie są rejestrowane na Fale elektromagnetyczne w obszarze 2 µm nie są rejestrowane na dostępnych emulsjach fotograficznych, lecz mogą być rejestrowane za pomocą kamer wideo z elektronicznymi konwerterami obrazu. Dzięki temu można rejestrować wcześniejsze szczegóły kompozycji obrazów.

10 Źródła oświetlenia IR Jako źródła oświetlenia stosuje się żarówki i lampy halogenowe. Efektywnym źródłem oświetlenia są również flesze aparatów fotograficznych. Po zastosowaniu odpowiednich filtrów dostarczają one promieniowania IR z obszaru A o dużym natężeniu. Do oświetlania małych obiektów można stosować diody Do oświetlania małych obiektów można stosować diody luminescencyjne emitujące w bliskiej podczerwieni (od 0,9 do 1,3 µm).

11 Filtry Większość urządzeń rejestrujących obrazy w IR jest również czuła na światło z obszaru widzialnego. W celu oddzielenia niepożądanej składowej światła widzialnego stosuje się filtry odcinające VIS. Wytwórca Oznaczenie Długość fali odcięcia [nm] Uwagi KODAK WRATTEN # nm żelatyna KODAK WRATTEN # 87C 800 nm żelatyna KODAK WRATTEN # 88A 730 nm żelatyna SCHOTT RG 780 (3 mm) 780 nm szkło SCHOTT RG 1000 (3 mm) 1 µm szkło

12 Soczewki Zwykłe szkło przepuszcza promieniowanie podczerwone do 2,7 µm. Współczynnik załamania szkła jest mniejszy dla podczerwieni, wzrasta długość ogniskowej obiektywu aparatu, co psuje jakość uzyskiwanych obrazów. Jednakże w pobliżu pasma widzialnego (do 0,9 µm) ogniskowa zmienia się jedynie o 0,3 %, co nie wpływa na znacząco na jakość obrazu. By zmniejszyć rozmycie obrazu należy rejestrować zdjęcia przy możliwie najmniejszej przysłonie aparatu. Niektóre systemy do reflektografii IR mają wbudowane urządzenia do uśrednionej korekcji ogniskowej. W niektórych aparatach soczewki obiektywów pokryte są warstwą antyrefleksyjną, która ma eliminować odbicia światła widzialnego od powierzchni szkła soczewki. Rozwiązania takie, korzystne w obszarze widzialnym, w obszarze podczerwieni dają efekt odwrotny.

13 Czarno-biała podczerwień Do rejestracji czarno-białych obrazów w podczerwieni używa się błon fotograficznych KODAK High Sped Infrared Film Type 4143, których maksimum czułości przypada na 820 nm i sięga do obszaru 920 nm. Nieco gorsze są błony firmy KONIKA (Infrared 750 Black and White Film), które są czułe do 750 nm.

14 Czarno-biała podczerwień Fotografie w podczerwieni można wykonywać przy użyciu zwykłych aparatów fotograficznych. Istotne jest odpowiednie oświetlenie obiektu za pomocą lamp halogenowych. W technice tej można wykonywać fotografie w świetle przechodzącym. Ma to zastosowanie do papieru, pergaminu, drewna (do 5 mm), malarstwa sztalugowego. Obiekty te są częściowo przeźroczyste w podczerwieni.

15 Elektroniczne urządzenia rejestrujące Obszar maksymalnej transmitancji podczerwieni dla warstw malarskich przypada na ok. 2 µm (poza obszarem czułości błon fotograficznych). W obszarze tym pracują kamery wideo wyposażone w systemy widikonowe bądź matryce CCD. Systemy widikonowe są czułe w obszarze do 2,4 mm z maksimum przy 1,9 mm. Ich wadą jest niska zdolność rozdzielcza. Hamamatsu, C

16 Elektroniczne urządzenia rejestrujące Lepszą zdolność rozdzielczą osiągają systemy wyposażone w matryce CCD, jednakże ich czułość sięga do obszaru 1,3 1,4 µm.

17 Zastosowania -malarstwo Określanie zakresu ingerencji konserwatorskich i zmian w oryginalnej warstwie malarskiej. Ponieważ podczerwień penetruje warstwy werniksu, mogą się na obrazach IR uwidocznić stare retusze. Kolejnym zastosowaniem jest uwidocznienie rysunku w celu określenia formy i kompozycji działa. Na podstawie oceny rysunku pod warstwą malarską można często dokonywać atrybucji dzieła.

18 Przykłady Bliska podczerwień: nm

19 Przykłady

20 Przykłady

21 Reflektografia w podczerwieni 2 2,5 µm

22 Reflektografia w podczerwieni

23 Reflektografia w podczerwieni

24 Reflektografia w podczerwieni

25 Reflektografia w podczerwieni

26 IR światło przechodzące

27 Plaża w Nicei J. K. Ajwazowskiego (?) Obraz reflektografii w bliskiej podczerwieni wskazuje na brak rysunku przygotowawczego.

28 Ewangelistarz Gnieźnieński Codex Aureus Gnesnensis Św. Mateusz Ewangelista, karta 1v. W refrektografii w podczerwieni uwidoczniły się linie rysunku wykonanego czernią węglową (1). Silną absorpcję wykazuje farba zawierająca zieleń miedziową (2).

29 IR światło przechodzące Światło widzialne Rentgenografia jest nieskuteczna, zbyt duża zawartość bieli ołowiowej w zaprawie IR światło przechodzące

30 A B C D Atramenty anilinowe E F A - czerń anilinowa B czerwień anilinowa C zieleń anilinowa D błękit indygowy E błękit anilinowy F fiolet anilinowy A. Kłos, Non-invasive methods in the identification of selected writing fluids from late 19th and early 20th century,

31 Atramenty na naturalnych składnikach VIS A B C D IR-refl. A -alizarynowy z indygokarminem, B atrament Leonardiego C kampeszowo-galusowy D kampeszowo-chromowy. A. Kłos, Non-invasive methods in the identification of selected writing fluids from late 19th and early 20th century,

32 Reflektografia w podczerwieni

33 Kolorowa podczerwień Żółcień Błękit Zieleń Czerwień Promieniowanie świetlne postrzegane przez oko ludzkie (promieniowanie widzialne) nm (nanometry) Żółty filtr Zieleń Czerwień Podczerwień Promieniowanie świetlne rejestrowane przez film kolorowy czuły na IR

34 Kolorowa podczerwień Dołożenie składowej podczerwonej powoduje, że pigmenty o zbliżonej chromatyce w świetle widzialnym są rozróżniane jako inne barwy, o ile wykazują one inne widmo absorpcji lub odbicia w obszarze bliskiej podczerwieni. Obrazy w technice fałszywych kolorów rejestrowane są na błonach KODAK Ektachrome Infrared Type Technika ta początkowo była wykorzystywana w celach militarnych do wykrywania z powietrza zamaskowanych obiektów wojskowych.

35 Zieleń miedziowa Błękit Błękit Zieleń kobaltowa Zieleń Zieleń Czerwień Czerwień Podczerwień Podczerwień Filtr żółty Podczerwień Zieleń Czerwień Cyjan Żółcień Magenta Cyjan Żółcień Magenta Obraz utajony zarejestrowany w warstwach filmu czułych na poszczególne zakresy promieniowania. Pierwszy etap wywołania w procesie diapozytywowym E-6 Drugi etap - wywoływanie barwne Podczerwień Zieleń Czerwień Cyjan Żółcien Magenta Cyjan Żółcien Magenta Cyjan Magenta Barwniki powstałe po procesie wybielania w warstwach wywołanego filmu Magenta Błękit Kolory uzyskane na odbitce barwnej Magenta

36 Tablica fałszywych kolorów Kolor obiektu Fałszywy kolor (bez odbicia składowej IR) czerwony zielony żółty zielony niebieski magenta żółty cyjan biały niebieski czarny czerwony Fałszywy kolor (z odbiciem składowej IR) podczerwony czerwony

37 Tablica prawdziwych kolorów biel madżenta żółcień cyjan

38 Tablica fałszywych kolorów

39 Tablica fałszywych kolorów -zielenie

40 Tablica fałszywych kolorów -zielenie

41 Tablica fałszywych kolorów -czerwienie

42 Tablica fałszywych kolorów -czerwienie

43 Tablica fałszywych kolorów -błękity

44 Tablica fałszywych kolorów -błękity

45 Tablica fałszywych kolorów -żółcienie

46 Tablica fałszywych kolorów -żółcienie

47 Tablica fałszywych kolorów -purpury

48 Tablica fałszywych kolorów -czernie

49 Fałszywe kolory czarnych pigmentów

50 Fałszywe kolory pigmentów Pigment Fałszywy kolor Błękit kobaltowy jasnoczerwony Błękit lawendowy Ultramaryna ciemnopurpurowy Zieleń chromowa purpurowy Zieleń ziemna jasnoniebieski Zieleń szmaragdowa jasnopurpurowy Madera żółty Grynszpan ciemnoniebieski

51 Przykłady

52 Plaża w Nicei J. K. Ajwazowskiego (?) VIS NIR fałszywe kolory Badanie obrazu w kolorowej podczerwieni wykazało obecność w warstwach malarskich dużej ilości bieli ołowiowej. Kolor oranżowy wody (przy horyzoncie) wskazuje na zawartość ultramaryny, kolor fioletowy indygo.

53 Apoteoza księcia Filipa II, Pancratius Reinike, 1608, Muzeum Narodowe w Szczecinie VIS W kolorowej podczerwieni żółty kolor rejestrowany jest w obrębie laserunków wykonanych czerwienią organiczną (1). Barwa błękitna świadczy o występowaniu azurytu lokalnie rozjaśnianego bielą ołowiową (2). Różne odcienie koloru brunatnozielonego wskazują na obecność laserunków wykonanych farbą zawierającą umbrę naturalną (3). Obszary o bardziej zółtym zabarwieniu zawierają dodatek czerwieni organicznej (4).

54 Przykłady Fragment XIX wiecznego malowidła ze sklepienia kopuły Kaplicy Królewskiej w Gdańsku. Uwidoczniono retusze wykonane farbami na bazie błękitu kobaltowego (kolor czerwony) oraz błękitu pruskiego (kolor ciemnoniebieski), które odbiegają chromatyką od warstwy pierwotnej, zawierającej ultramarynę sztuczną

55 CODEX AUREUS GNESNENSIS Barwa zielonkawa odzwierciedla zakresy występowania proszku mosiężnego (1). Kolor błękitny z podtonami fioletu identyfikuje zieleń miedziową (2). Odcienie barwy różowej świadczą o występowaniu ultramaryny naturalnej (3). Kolor brunatnozielony wskazuje na obecność czerwieni żelazowej (4). Barwa żółtozielona jest charakterystyczna dla farby uzyskanej z minii z niewielkim dodatkiem czerwieni żelazowej (5)

56 Ikona Matka Boska z Dzieciątkim VIS NIR false color Obszary jasnożółtozielonej w obrębie ubytków warstwy malarskiej wskazują ochrę i żółcień organiczną (1). Szarozielone zabarwienie z podtonami fioletu -bieli ołowiowa z dodatkiem umbry naturalnej, czerni węglowej i miedzianki (2). Widoczny kolor szarobłękitnofioletowy -farbę o podobnym składzie, która jednak zawiera większy dodatek miedzianki (3). Różne odcienie barwy żółtej określają miejsca występowania farby na bazie czerwieni organicznej zawierającej niewielki dodatek czerni węglowej (4). Barwa brunatnozielona wskazuje na dość duŝą zawartość w czerwieni organicznej umbry i czerni węglowej, możliwy dodatek miedzianki (5, 6).

57 Retabulum Ołtarza Czterech Dziewic, kościół w Parsku Awers lewego skrzydła nastawy. W kolorowej podczerwieni obszary o zabarwieniu żółtozielonym odzwierciedlają zakres występowania minii (1). Kolor błękitny z podtonami fioletu wskazuje na obecność zieleni malachitowej (2). Zabarwienie fioletowe tła z podtonami purpury opracowano farbą zawierającą mieszaninę pigmentów z domieszką smalty (3). Fragmenty kompozycji namalowane błękitną farbą uzyskaną zesmalty mają barwę purpurową (4).

58 A B C D Atramenty anilinowe E F A - czerń anilinowa B czerwień anilinowa C zieleń anilinowa D błękit indygowy E błękit anilinowy F fiolet anilinowy A. Kłos, Non-invasive methods in the identification of selected writing fluids from late 19th and early 20th century,

59 Atramenty na naturalnych składnikach VIS IRC A B C D A -alizarynowy z indygokarminem, B atrament Leonardiego C kampeszowo-galusowy D kampeszowo-chromowy. A. Kłos, Non-invasive methods in the identification of selected writing fluids from late 19th and early 20th century,

60 VIS IR reflect. Dokument z końca XIX w. w różnych pasmach promieniowania. Biblioteka Cypriana K. Norwida w Elblągu UV fluores. IRC A B C A. Kłos, Non-invasive methods in the identification of selected writing fluids from late 19th and early 20th century,

61 Badania w różnych pasmach, Ostropa Fragment sceny Sądu Ostatecznego. (a) Obraz w świetle widzialnym. (b) Obraz reflektografii w podczerwieni. (c) Obraz w kolorowej podczerwieni. (d) Obraz reflektografii w ultrafiolecie. Obszary występowania czerwieni żelazowej oznaczono przez FeR, smalty przez Sm, malachitu przez Mal

62 Badania w różnych pasmach Fragment sceny Sądu Ostatecznego przedstawiający potępionych. (a) Obraz w świetle widzialnym. (b) Obraz reflektografii w podczerwieni. (c) Obraz w kolorowej podczerwieni. (d) Obraz fluorescencji wzbudzanej UV. Obszary występowania czerwieni żelazowej oznaczono przez FeR, czerni węglowej przez CB, minii przez RL, bieli ołowiowej przez LW

63 Badania w różnych pasmach Fragment sceny Sądu Ostatecznego przedstawiający zbawionych. (a) Obraz w świetle widzialnym. (b) Obraz reflektografii w podczerwieni. (c) Obraz w kolorowej podczerwieni. (d) Obraz fluorescencji wzbudzanej UV. Obszary występowania czerwieni żelazowej oznaczono przez FeR, czerni węglowej przez CB, ultramaryny sztucznej przez Ults, ochry zółtej przez Och, bieli ołowiowej przez LW, bieli cynkowej przez ZnW, gipsu przez Gy

64 Badania w różnych pasmach Fragment pierwszy sceny z Chrystusem Zmartwychwstałym w wieczerniku. (a) Obraz w świetle widzialnym. (b) Obraz reflektografii w podczerwieni. (c) Obraz w kolorowej podczerwieni. (d) Obraz fluorescencji wzbudzanej UV. Obszary występowania czerwieni żelazowej oznaczono przez FeR, czerni węglowej przez CB, bieli ołowiowej przez LW, ochry żółtej przez Och, ugru przez Ugr, smalty przez Sm, ultramaryny sztucznej przez Ults, ultramaryny zielonej przez UltG, bieli cynkowej przez ZnW, gipsu przez Gy

65 Badania w różnych pasmach Fragment pierwszy sceny z Chrystusem Zmartwychwstałym w wieczerniku. (a) Obraz w świetle widzialnym. (b) Obraz reflektografii w podczerwieni. (c) Obraz w kolorowej podczerwieni. (d) Obraz fluorescencji wzbudzanej UV. Obszary występowania czerwieni żelazowej oznaczono przez FeR, czerni węglowej przez CB, bieli ołowiowej przez LW, ochry przez Och, ugru przez Ugr, ultramaryny sztucznej przez Ults, ultramaryny zielonej przez UltG, bieli cynkowej przez ZnW, gipsu przez Gy

66 Badania w różnych pasmach Postać kardynała. (a) Obraz w świetle widzialnym. (b) Obraz reflektografii w podczerwieni. (c) Obraz w kolorowej podczerwieni. (d) Obraz fluorescencji wzbudzanej UV. Obszary występowania czerwieni żelazowej oznaczono przez FeR, czerni węglowej przez CB, ochry przez Och, ultramaryny sztucznej przez Ults, bieli cynkowej przez ZnW, pobiały wapiennej przez Lim

67 Badania w różnych pasmach Postać muzykanta. (a) Obraz w świetle widzialnym. (b) Obraz reflektografii w podczerwieni. (c) Obraz w kolorowej podczerwieni. (d) Obraz fluorescencji wzbudzanej UV. Obszary występowania czerwieni żelazowej oznaczono przez FeR, czerni węglowej przez CB, minii przez LR, ultramaryny sztucznej przez Ults, ultramaryny zielonej przez UltG, bieli cynkowej przez ZnW, pobiały wapiennej przez Lim

Współczesne metody badań instrumentalnych

Współczesne metody badań instrumentalnych Współczesne metody badań instrumentalnych Wykład IV Promieniowanie UV Reflektografia UV, fluorescencja wzbudzana UV Promieniowanie UV X UV próżniowy daleki UV bliski UV VIS 4 nm 200 nm 300 nm 400 nm Bliski

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody badań instrumentalnych

Współczesne metody badań instrumentalnych Współczesne metody badań instrumentalnych Wykład III Techniki fotograficzne Fotografia w świetle widzialnym Techniki fotograficzne Techniki fotograficzne techniki rejestracji obrazów powstałych wskutek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE Barwa Barwą nazywamy rodzaj określonego ilościowo i jakościowo (długość fali, energia) promieniowania świetlnego. Głównym i podstawowym źródłem doznań barwnych jest

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Własności optyczne materii Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Właściwości optyczne materiału wynikają ze zjawisk: Absorpcji Załamania Odbicia Rozpraszania Własności elektrycznych Refrakcja

Bardziej szczegółowo

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz MODELE KOLORÓW O czym mowa? Modele kolorów,, zwane inaczej systemami zapisu kolorów,, są różnorodnymi sposobami definiowania kolorów oglądanych na ekranie, na monitorze lub na wydruku. Model RGB nazwa

Bardziej szczegółowo

Widmo promieniowania

Widmo promieniowania Widmo promieniowania Spektroskopia Każde ciało wysyła promieniowanie. Promieniowanie to jest składa się z wiązek o różnych długościach fal. Jeśli wiązka światła pada na pryzmat, ulega ono rozszczepieniu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie barwą w fotografii

Zarządzanie barwą w fotografii 1 z 6 2010-10-12 19:45 14 czerwca 2010, 07:00 Autor: Szymon Aksienionek czytano: 2689 razy Zarządzanie barwą w fotografii Mamy możliwość używania cyfrowych aparatów fotograficznych, skanerów, monitorów,

Bardziej szczegółowo

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Światło słoneczne jest mieszaniną fal o różnej długości i różnego natężenia. Tylko część promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Teoria światła i barwy

Teoria światła i barwy Teoria światła i barwy Powstanie wrażenia barwy Światło może docierać do oka bezpośrednio ze źródła światła lub po odbiciu od obiektu. Z oka do mózgu Na siatkówce tworzony pomniejszony i odwrócony obraz

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7 Dzień dobry BARWA ŚWIATŁA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki Co to jest światło? Światło to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Termowizja. Termografia. Termografia

Termowizja. Termografia. Termografia Termowizja Energia w budynku Z czego wynika rozpraszanie energii z budynku? oziębianie elementów konstrukcji budynku (opór na przenikanie ciepła) bezpośrednia wymiana powietrza (szczelność) http://www.termowizja.eu/

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody badań instrumentalnych

Współczesne metody badań instrumentalnych Współczesne metody badań instrumentalnych Wykład II Promieniowanie elektromagnetyczne Widmo promieniowania EM Oddziaływanie światła z materią, reflektancja, transmitancja, absorpcja Widzenie barwne, diagram

Bardziej szczegółowo

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. DUALIZM ŚWIATŁA fala interferencja, dyfrakcja, polaryzacja,... kwant, foton promieniowanie ciała doskonale

Bardziej szczegółowo

Pojęcie Barwy. Grafika Komputerowa modele kolorów. Terminologia BARWY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ. Marek Pudełko

Pojęcie Barwy. Grafika Komputerowa modele kolorów. Terminologia BARWY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ. Marek Pudełko Grafika Komputerowa modele kolorów Marek Pudełko Pojęcie Barwy Barwa to wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu człowieka i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie cieplne ciał.

Promieniowanie cieplne ciał. Wypromieniowanie fal elektromagnetycznych przez ciała Promieniowanie cieplne (termiczne) Luminescencja Chemiluminescencja Elektroluminescencja Katodoluminescencja Fotoluminescencja Emitowanie fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

ZDALNA REJESTRACJA POWIERZCHNI ZIEMI

ZDALNA REJESTRACJA POWIERZCHNI ZIEMI Zdalne metody (teledetekcję) moŝna w szerokim pojęciu zdefiniować jako gromadzenie informacji o obiekcie bez fizycznego kontaktu z nim (Mularz, 2004). Zdalne metody (teledetekcję) moŝna w szerokim pojęciu

Bardziej szczegółowo

Techniczne podstawy promienników

Techniczne podstawy promienników Techniczne podstawy promienników podczerwieni Technical Information,, 17.02.2009, Seite/Page 1 Podstawy techniczne Rozdz. 1 1 Rozdział 1 Zasady promieniowania podczerwonego - Podstawy fizyczne - Widmo,

Bardziej szczegółowo

Kolorowy Wszechświat część I

Kolorowy Wszechświat część I Kolorowy Wszechświat część I Bartłomiej Zakrzewski Spoglądając w pogodną noc na niebo, łatwo możemy dostrzec, że gwiazdy (przynajmniej te najjaśniejsze) różnią się między sobą kolorami. Wśród nich znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Tajemnice koloru, część 1

Tajemnice koloru, część 1 Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Tajemnice koloru, część 1 Jak działa pryzmat? Dlaczego kolory na monitorze są inne niż atramenty w drukarce? Możemy na to odpowiedzieć, uświadamiając sobie, że kolory

Bardziej szczegółowo

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektroskopia, a spektrometria Spektroskopia nauka o powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Do opisu kolorów używanych w grafice cyfrowej śluzą modele barw.

Do opisu kolorów używanych w grafice cyfrowej śluzą modele barw. Modele barw Do opisu kolorów używanych w grafice cyfrowej śluzą modele barw. Każdy model barw ma własna przestrzeo kolorów, a co za tym idzie- własny zakres kolorów możliwych do uzyskania oraz własny sposób

Bardziej szczegółowo

Pod wpływem enzymów forma trans- retinalu powraca do formy cis- i powoli, w ciemności, przez łączenie się z opsyną, następuje resynteza rodopsyny.

Pod wpływem enzymów forma trans- retinalu powraca do formy cis- i powoli, w ciemności, przez łączenie się z opsyną, następuje resynteza rodopsyny. Barwa, kolor, choć z pozoru cecha rzeczywista materii (przyzwyczailiśmy się, że wszystko ma swój kolor) w rzeczywistości jest cechą subiektywną. Barwa nie istnieje w rzeczywistości a jedynie powstaje wrażenie

Bardziej szczegółowo

Termowizja. Termografia. Termografia

Termowizja. Termografia. Termografia Termowizja Energia w budynku Z czego wynika rozpraszanie energii z budynku? oziębianie elementów konstrukcji budynku (opór na przenikanie ciepła) bezpośrednia wymiana powietrza (szczelność) http://www.termowizja.eu/

Bardziej szczegółowo

Dlaczego niebo jest niebieskie?

Dlaczego niebo jest niebieskie? Dlaczego niebo jest niebieskie? Obserwując niebo, na pewno zastanawiacie się, jakie przyczyny powstawania różnych kolorów nieba, a zwłaszcza kolor błękitny. Odpowiedź na to pytanie brzmi: przyczyną błękitnego

Bardziej szczegółowo

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Wykład XIV: Właściwości optyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: Treść wykładu: 1. Wiadomości wstępne: a) Załamanie

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna

Bardziej szczegółowo

Kurs grafiki komputerowej Lekcja 2. Barwa i kolor

Kurs grafiki komputerowej Lekcja 2. Barwa i kolor Barwa i kolor Barwa to zjawisko, które zachodzi w trójkącie: źródło światła, przedmiot i obserwator. Zjawisko barwy jest wrażeniem powstałym u obserwatora, wywołanym przez odpowiednie długości fal świetlnych,

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ Właściwości optyczne Oddziaływanie światła z materiałem hν MATERIAŁ Transmisja Odbicie Adsorpcja Załamanie Efekt fotoelektryczny Tradycyjnie właściwości optyczne wiążą się z zachowaniem się materiałów

Bardziej szczegółowo

Analogowy zapis obrazu. Aparat analogowy

Analogowy zapis obrazu. Aparat analogowy Analogowy zapis obrazu Aparat analogowy Analogowy zapis obrazu Obraz optyczny pochodzący z aparatu analogowego można zarejestrować dzięki emulsji fotograficznej. Jest ona substancją światłoczułą, uzyskiwaną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik produktowy CBL Lens

Podręcznik produktowy CBL Lens Pierwszy na świecie opatentowany system Full Color Balance (Równoważenia Wszystkich Kolorów) Podręcznik produktowy CBL Lens CBL Lens powstał w celu zapewnienia oddania kolorów odpowiadających oryginałowi,

Bardziej szczegółowo

Jaki kolor widzisz? Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw dopełniających. Zastosowanie/Słowa kluczowe

Jaki kolor widzisz? Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw dopełniających. Zastosowanie/Słowa kluczowe 1 Jaki kolor widzisz? Abstrakt Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw Zastosowanie/Słowa kluczowe wzrok, zmysły, barwy, czopki, pręciki, barwy dopełniające, światło

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA

GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA KOMPUTEROWA GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA (raster graphic) grafika bitmapowa: prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce

Bardziej szczegółowo

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Optyka geometryczna Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Założeniem optyki geometrycznej jest, że światło rozchodzi się jako

Bardziej szczegółowo

BARWY W CHEMII Dr Emilia Obijalska Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ

BARWY W CHEMII Dr Emilia Obijalska Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ BARWY W CHEMII Dr Emilia bijalska Katedra Chemii rganicznej i Stosowanej UŁ Akademia Ciekawej Chemii Czym jest światło? Wzrok człowieka reaguje na fale elektromagnetyczne w zakresie 380-760nm. Potocznie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 3 Maciej Nowak*, Grzegorz Nowak* Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji 1. Wprowadzenie 1.1. Kolory Zmys³ wzroku stanowi

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria. ćwiczenia. Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

Fotogrametria. ćwiczenia. Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Fotogrametria ćwiczenia Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Dane kontaktowe : mgr inż. Magda Pluta Email: kontakt@magdapluta.pl Strona internetowa: www.magdapluta.pl

Bardziej szczegółowo

Efekt Dopplera. dr inż. Romuald Kędzierski

Efekt Dopplera. dr inż. Romuald Kędzierski Efekt Dopplera dr inż. Romuald Kędzierski Christian Andreas Doppler W 1843 roku opublikował swoją najważniejszą pracę O kolorowym świetle gwiazd podwójnych i niektórych innych ciałach niebieskich. Opisał

Bardziej szczegółowo

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Fale dźwiękowe (akustyczne) - podłużne fale mechaniczne rozchodzące się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zakres słyszalnej częstotliwości f: 20 Hz < f < 20 000

Bardziej szczegółowo

Fotometria i kolorymetria

Fotometria i kolorymetria 12. (współrzędne i składowe trójchromatyczne promieniowania monochromatycznego; układ bodźców fizycznych RGB; krzywa barw widmowych; układ barw CIE 1931 (XYZ); alychne; układy CMY i CMYK). http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni z Efekt Ramana (1922, CV Raman) I, ν próbka y Chandra Shekhara Venketa Raman x I 0, ν 0 Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν 0 ulega rozproszeniu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM METROLOGII

LABORATORIUM METROLOGII LABORATORIUM METROLOGII POMIARY TEMPERATURY NAGRZEWANEGO WSADU Cel ćwiczenia: zapoznanie z metodyką pomiarów temperatury nagrzewanego wsadu stalowego 1 POJĘCIE TEMPERATURY Z definicji, która jest oparta

Bardziej szczegółowo

Efekt cieplarniany i warstwa ozonowa

Efekt cieplarniany i warstwa ozonowa Efekt cieplarniany i warstwa ozonowa Promieniowanie ciała doskonale czarnego Ciało doskonale czarne ciało pochłaniające całkowicie każde promieniowanie, które padnie na jego powierzchnię, niezależnie od

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania skanera

Budowa i zasada działania skanera Budowa i zasada działania skanera Skaner Skaner urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej).

Bardziej szczegółowo

Bosch Easy Line. Oświetlacze IR Bosch

Bosch Easy Line. Oświetlacze IR Bosch Bosch Easy Line Oświetlacze IR Bosch 1 02-2010 Robert Bosch GmbH 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications

Bardziej szczegółowo

Jak lepiej fotografowa - dlaczego fotografia kolorowa, a nie czarno-biała? Rozpoczynamy nowy cykl poradnikowy zatytułowany "Jak lepiej fotografowa

Jak lepiej fotografowa - dlaczego fotografia kolorowa, a nie czarno-biała? Rozpoczynamy nowy cykl poradnikowy zatytułowany Jak lepiej fotografowa Jak lepiej fotografować - dlaczego fotografia kolorowa, a nie czarno-biała? Rozpoczynamy nowy cykl poradnikowy zatytułowany "Jak lepiej fotografować". W pierwszej części Izabela Jaroszewska pisze, czemu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU. Skąd biorą się kolory?.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU. Skąd biorą się kolory?. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU Skąd biorą się kolory?. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. III. Karty pracy.

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów wykład 1. Adam Wojciechowski

Przetwarzanie obrazów wykład 1. Adam Wojciechowski Przetwarzanie obrazów wykład 1 Adam Wojciechowski Teoria światła i barwy Światło Spektrum światła białego: 400nm 700nm fiolet - niebieski - cyan - zielony - żółty - pomarańczowy - czerwony Światło białe

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 11. Kolor. fiolet, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony

WYKŁAD 11. Kolor. fiolet, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony WYKŁAD 11 Modelowanie koloru Kolor Światło widzialne fiolet, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony ~400nm ~700nm Rozróżnialność barw (przeciętna): 150 czystych barw Wrażenie koloru-trzy

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Kamera Sunell SN-FXP59/21UIR Cena : 382,00 zł (netto) 469,86 zł (brutto) Producent : Sunell Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 27-09-2016 Kamera

Bardziej szczegółowo

Własności optyczne półprzewodników

Własności optyczne półprzewodników Własności optyczne półprzewodników Andrzej Wysmołek Wykład przygotowany w oparciu o wykłady prowadzone na Wydziale Fizyki UW przez prof. Mariana Grynberga oraz prof. Romana Stępniewskiego Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy T_atom-All 1 Nazwisko i imię klasa Stałe : h=6,626 10 34 Js h= 4,14 10 15 evs 1eV=1.60217657 10-19 J Zaznacz zjawiska świadczące o falowej naturze światła a) zjawisko fotoelektryczne b) interferencja c)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Załącznik nr 8 do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I Wstęp do astrofizyki I Wykład 2 Tomasz Kwiatkowski 12 październik 2009 r. Tomasz Kwiatkowski, Wstęp do astrofizyki I, Wykład 2 1/21 Plan wykładu Promieniowanie ciała doskonale czarnego Związek temperatury

Bardziej szczegółowo

Mikroskopia fluorescencyjna

Mikroskopia fluorescencyjna Mikroskopia fluorescencyjna Mikroskop fluorescencyjny to mikroskop świetlny, wykorzystujący zjawisko fluorescencji większość z nich to mikroskopy tzw. epi-fluorescencyjne zjawisko fotoluminescencji: fluorescencja

Bardziej szczegółowo

Ultra COOL Pigment. Trwałość, ochrona, komfort.

Ultra COOL Pigment. Trwałość, ochrona, komfort. Ultra COOL Pigment Trwałość, ochrona, komfort. System Ultra Cool Pigment Nowatorski System Ultra Cool Pigment zapewnia trwałość koloru, ochronę fasad przed wpływem i następstwami wysokich temperatur (jak

Bardziej szczegółowo

Dodatek B - Histogram

Dodatek B - Histogram Dodatek B - Histogram Histogram to nic innego, jak wykres pokazujący ile elementów od czarnego (od lewej) do białego (prawy koniec histogramu) zostało zarejestrowanych na zdjęciu. Może przedstawiać uśredniony

Bardziej szczegółowo

Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego.

Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego. Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego. Zmienne pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne i odwrotnie zmienne pole elektryczne jest źródłem zmiennego pola magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B.

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B. Imię i nazwisko Pytanie 1/ Zaznacz właściwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi podłużnymi Pytanie 2/ Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka

Bardziej szczegółowo

Wstęp do fotografii. piątek, 15 października 2010. ggoralski.com

Wstęp do fotografii. piątek, 15 października 2010. ggoralski.com Wstęp do fotografii ggoralski.com element światłoczuły soczewki migawka przesłona oś optyczna f (ogniskowa) oś optyczna 1/2 f Ogniskowa - odległość od środka układu optycznego do ogniska (miejsca w którym

Bardziej szczegółowo

Analiza spektralna widma gwiezdnego

Analiza spektralna widma gwiezdnego Analiza spektralna widma gwiezdnego JG &WJ 13 kwietnia 2007 Wprowadzenie Wprowadzenie- światło- podstawowe źródło informacji Wprowadzenie- światło- podstawowe źródło informacji Wprowadzenie- światło- podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej Wprowadzenie Światło widzialne jest to promieniowanie elektromagnetyczne (zaburzenie poła elektromagnetycznego rozchodzące

Bardziej szczegółowo

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 39 ATOM WODORU. PROMIENIOWANIE. WIDMA TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 39 ATOM WODORU. PROMIENIOWANIE. WIDMA TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 39 ATOM WODORU. PROMIENIOWANIE. WIDMA Zadanie 1 1 punkt TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU Moment pędu elektronu znajdującego się na drugiej orbicie w atomie

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

PIGMENTY I ŚWIATŁOTRWAŁOŚĆ

PIGMENTY I ŚWIATŁOTRWAŁOŚĆ ZASTOSOWANIE Dwuskładnikowe farby sitodrukowe ZM nadają się do druku na podłożach metalowych (aluminium, stal, miedź), powierzchniach powlekanych, różnych materiałach termoplastycznych (ABS, akryle, poliolefiny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie obrazu w aparatach cyfrowych

Tworzenie obrazu w aparatach cyfrowych Tworzenie obrazu w aparatach cyfrowych Matryca światłoczuła Matryca CCD stosowana w aparacie Nikon D70. Wygląda "prawie" jak zwykły układ scalony. Wydajność kwantowa QE - ang. Quantum Eficiency (wydajność

Bardziej szczegółowo

Rys. 2. Porównanie charakterystyk widmowych czułości względnej przetwornika EXview HAD CCD oraz konwencjonalnego przetwornika CCD.

Rys. 2. Porównanie charakterystyk widmowych czułości względnej przetwornika EXview HAD CCD oraz konwencjonalnego przetwornika CCD. Obiektywy day-night W projektowaniu systemów telewizji dozorowej, gdy rozważamy punkt kamerowy, jako jego podstawowy element traktuje się kamerę. I większość definiowanych przez projektanta, użytkownika

Bardziej szczegółowo

KATALOG OSTATNICH BADAŃ

KATALOG OSTATNICH BADAŃ KATALOG OSTATNICH BADAŃ Tytuł badań: Badania nieinwazyjne obrazu olejnego na blasze miedzianej z XVI/XVII w. Data wykonania: wrzesień 2009 Opis: Przy pomocy podczerwonej kamery Hammamatsu wykonano 24 zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria. ćwiczenia. Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

Fotogrametria. ćwiczenia. Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Fotogrametria ćwiczenia Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Dane kontaktowe : mgr inż. Magda Pluta Email: kontakt@magdapluta.pl Strona internetowa: www.magdapluta.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I Wstęp do astrofizyki I Wykład 2 Tomasz Kwiatkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Instytut Obserwatorium Astronomiczne Tomasz Kwiatkowski, shortinst Wstęp do astrofizyki I,

Bardziej szczegółowo

Rozmycie pasma spektralnego

Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Z doświadczenia wiemy, że absorpcja lub emisja promieniowania przez badaną substancję występuje nie tylko przy częstości rezonansowej, tj. częstości

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA 2015-2016 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Teledetekcja technologia zajmująca się pozyskaniem, przetwarzaniem i interpretowaniem

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa Wykład 11 Barwa czy kolor?

Grafika komputerowa Wykład 11 Barwa czy kolor? Grafika komputerowa Wykład 11 czy kolor? Instytut Informatyki i Automatyki Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 2 0 0 9 Spis treści Spis treści 1 2 3 Mieszanie addytywne barw

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 1 AiR III

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 1 AiR III 1 Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu z przedmiotu Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów i Sygnałów. Jest on udostępniony pod warunkiem wykorzystania wyłącznie do własnych, prywatnych potrzeb i może

Bardziej szczegółowo

Zmysły. Wzrok 250 000 000. Węch 40 000 000. Dotyk 2 500 000. Smak 1 000 000. Słuch 25 000. Równowaga?

Zmysły. Wzrok 250 000 000. Węch 40 000 000. Dotyk 2 500 000. Smak 1 000 000. Słuch 25 000. Równowaga? Zmysły Rodzaj zmysłu Liczba receptorów Wzrok 250 000 000 Węch 40 000 000 Dotyk 2 500 000 Smak 1 000 000 Słuch 25 000 Równowaga? Fale elektromagnetyczne Wzrok Informacje kształt zbliżony do podstawowych

Bardziej szczegółowo

TESTER DO BANKNOTÓW. Glover IRD-2500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER DO BANKNOTÓW. Glover IRD-2500 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER DO BANKNOTÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI I. Wprowadzenie jest profesjonalnym urządzeniem, zapewniającym bezbłędne wykrywanie fałszywych banknotów. Urządzenie umożliwia sprawdzanie banknotów pod kątem całej

Bardziej szczegółowo

Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie

Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie Konferencja Nowe wyzwania dla chemii budowlanej Warszawa, 11.06.2015 Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory gdzie: vi prędkość fali w ośrodku i, n1- współczynnik załamania światła ośrodka 1, n2- współczynnik załamania światła ośrodka 2. Załamanie (połączone z częściowym odbiciem) promienia światła na płaskiej

Bardziej szczegółowo

w13 54 Źródła światła Żarówka Żarówka halogenowa Świetlówka Lampa rtęciowa wysokoprężna Lampa sodowa wysokoprężna Lampa sodowa niskoprężna LED

w13 54 Źródła światła Żarówka Żarówka halogenowa Świetlówka Lampa rtęciowa wysokoprężna Lampa sodowa wysokoprężna Lampa sodowa niskoprężna LED 54 Źródła światła Żarówka Żarówka halogenowa Świetlówka Lampa rtęciowa wysokoprężna Lampa sodowa wysokoprężna Lampa sodowa niskoprężna LED inkandescencyjne - żarówki luminescencyjne -lampy fluorescencyjne

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław, PL

PL B1. INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław, PL PL 223975 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223975 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 408282 (22) Data zgłoszenia: 21.05.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wytyczne do konstrukcji fotochromowych dozymetrów promieniowania nadfioletowego

Załącznik nr 1. Wytyczne do konstrukcji fotochromowych dozymetrów promieniowania nadfioletowego Załącznik nr 1 Wytyczne do konstrukcji fotochromowych dozymetrów promieniowania nadfioletowego 1. Zasada działania dozymetrów fotochromowych Opracowana koncepcja wytwarzania dozymetrów promieniowania UV,

Bardziej szczegółowo

Białe jest piękne. Światło białe wytwarzane przez same diody LED.

Białe jest piękne. Światło białe wytwarzane przez same diody LED. Białe jest piękne Mechanizm generowania światła w strukturze diody LED umożliwia uzyskanie promieniowania o wąskim zakresie długości fal, niemal monochromatycznego. Tak więc pojedyncze złącze LED nie może

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA CYFROWA W DOKUMENTACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE.

FOTOGRAFIA CYFROWA W DOKUMENTACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE. FOTOGRAFIA CYFROWA W DOKUMENTACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE http://home.agh.edu.pl/~grzesik KONSULTACJE Zbigniew Grzesik środa, 900 1000; A-3, p. 21 tel.: 617-2491 e-mail: grzesik@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po soczewkach

Przewodnik po soczewkach Przewodnik po soczewkach 1. Wchodzimy w program Corel Draw 11 następnie klikamy Plik /Nowy => Nowy Rysunek. Następnie wchodzi w Okno/Okno dokowane /Teczka podręczna/ Przeglądaj/i wybieramy plik w którym

Bardziej szczegółowo

Chemia Procesu Widzenia

Chemia Procesu Widzenia Chemia Procesu Widzenia barwy H.P. Janecki Miłe spotkanie...wykład 11 Spis treści Światło Powstawanie wrażenia barwy Barwa Modele barw 1. Model barw HSV 2. Model barw RGB 3. Sprzętowa reprezentacja barwy

Bardziej szczegółowo

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji 7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji Wyznaczanie poziomu ekspozycji w przypadku promieniowania nielaserowego jest bardziej złożone niż w przypadku promieniowania laserowego. Wynika to z faktu, że pracownik

Bardziej szczegółowo

Fotometria i kolorymetria

Fotometria i kolorymetria 9. (rodzaje receptorów; teoria Younga-Helmholtza i Heringa; kontrast chromatyczny i achromatyczny; dwu- i trzywariantowy system widzenia ssaków; kontrast równoczesny). http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia molekularna. Ćwiczenie nr 1. Widma absorpcyjne błękitu tymolowego

Spektroskopia molekularna. Ćwiczenie nr 1. Widma absorpcyjne błękitu tymolowego Spektroskopia molekularna Ćwiczenie nr 1 Widma absorpcyjne błękitu tymolowego Doświadczenie to ma na celu zaznajomienie uczestników ćwiczeń ze sposobem wykonywania pomiarów metodą spektrofotometryczną

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo Energia Słońca Andrzej Jurkiewicz Czy wiecie, Ŝe: Energia za darmo 46% energii słońca to fale o długości 0,35-0,75 ηm a więc światła widzialnego 47% energii to emisja w zakresie światła ciepłego czyli

Bardziej szczegółowo

L E D light emitting diode

L E D light emitting diode Elektrotechnika Studia niestacjonarne L E D light emitting diode Wg PN-90/E-01005. Technika świetlna. Terminologia. (845-04-40) Dioda elektroluminescencyjna; dioda świecąca; LED element półprzewodnikowy

Bardziej szczegółowo

Środki Wyrazu Twórczego

Środki Wyrazu Twórczego Środki Wyrazu Twórczego WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII BARWY ZAJĘCIA I BARWA I KOLOR Powstawanie kolorów Kolory są tak oczywistym składnikiem naszego życia, że rzadko zastanawiamy się nad sposobem ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

TESTER DO BANKNOTÓW. Glover IRD-1200 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER DO BANKNOTÓW. Glover IRD-1200 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER DO BANKNOTÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI I. Wprowadzenie Gloria IRD 1200 jest profesjonalnym urządzeniem, zapewniającym bezbłędne i bardzo dokładne wykrywanie fałszywych banknotów. Poprzez wyświetlenie znaków

Bardziej szczegółowo

Badanie własności półprzewodnikowych diod świecących

Badanie własności półprzewodnikowych diod świecących Warszawa, 3 marca 2003 Badanie własności półprzewodnikowych diod świecących Ryszard Kostecki Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Streszczenie Praca ta zawiera przedstawienie i analizę wyników przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 375. Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury. U [V] I [ma] R [ ] R/R 0 T [K] P [W] ln(t) ln(p)

Ćwiczenie 375. Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury. U [V] I [ma] R [ ] R/R 0 T [K] P [W] ln(t) ln(p) 1 Nazwisko... Data... Wydział... Imię... Dzień tyg.... Godzina... Ćwiczenie 375 Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury = U [V] I [ma] [] / T [K] P [W] ln(t) ln(p) 1.. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 23 III 2009 Nr. ćwiczenia: 412 Temat ćwiczenia: Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona Nr.

Bardziej szczegółowo

Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych Wstęp Spektroskopia jest metodą analityczną zajmującą się analizą widm powstających w wyniku oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17

Bardziej szczegółowo