KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY"

Transkrypt

1 INPRO WARSZAWA, UL.HOŻA 72/33 KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Remont zewnętrznej instalacji wodociągowej - ETAP V-1 ADRES INWESTYCJI : ul.ksawerów 21, Warszawa INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej ADRES INWESTORA : Warszawa, ul.filtrowa 1 BRANŻA : Inżynieryjna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. ROMAN GOŚCICKI DATA OPRACOWANIA : luty 2015r. NARZUTY Podatek VAT [V] % Σ(R+M+S) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 1. Zakres robót sieci wodociągowej: - od studzienki wodomierzowej do punktu 8 - od punktu 3 do Hp2; Hp3 i budynku C - od punktu 4 do budynku K i L - od punktu 5 do budynku N wraz z instalacją wewnętrzną w budynku N i M - od punktu 6 do budynku D - od punktu 7 do Hp4 2. Prace związane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogowych wg oddzielnego kosztorysu. 3. Hydranty zamontować bezpośrednio na sieci bez zaworów odcinających. 4. Koszt geodezyjnej dokumentacji powykonawczej uwzględnić w kosztach pośrednich. 5. Przy ewentualnym wykonaniu sieci wodociągowej pod drogami w technologii przecisku koszty jego wykonania są równoważne z me todą odkrywkową. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania luty 2015r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 KNR 2-01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w m 3 d gruntach suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość m - wspólny wykop wody i c.o. odc. od punktu 8 do zaworów przy punkcie 6; objętość wykopu pomniejszona o rozbiórkę kanału ujętą w sieci cieplnej 3.0*1.8*( )-36.0 m KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d RAZEM Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w m 3 gruntach suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość m 1.0*1.8*( ) m RAZEM Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami m 2 w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 1.8*( )*2+1.8*( )*2 m RAZEM Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami m 2 w grunt.suchych kat.i-iv wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.) 1.8*( )*2 m RAZEM Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.iii-iv; m 3 głębokość do 3.0 m, szerokość m - gruntem rodzimym *2.0* *0.2* *0.15* *0.3* * m * *1.5*0.3 RAZEM Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m 3 grunt.kat. III - wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu m RAZEM Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - za m 3 dalsze 24 km Krotność = m RAZEM Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 8 KNR KNR KNR-W z.sz KNR-W z.sz KNR-W z.sz KNR-W z.sz KNR-W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - obsługa geodezyjna km 0.23 RAZEM 0.23 Kładki dla pieszych na ramach - budowa 2 m *2 m RAZEM 0.28 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m śr.zewnętrznej wykopy umocnione m RAZEM Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m śr.zewnętrznej 90 - wykopy umocnione 23.0 m RAZEM Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m śr.zewnętrznej 63 - wykopy umocnione m RAZEM Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m śr.zewnętrznej 32 - wykopy umocnione, R=0, m 4.00 RAZEM 4.00 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - trasa m wodociągu m RAZEM km - 2 -

3 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 15 KNR-W 2-18 Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o śr. 160 /90 dla kpl rur PE 7 kpl RAZEM KNR-W 2-18 Zasuwy typu"e" kołnierzowe z obudową o śr.90 montowane na rurociągach PE - łuk kołnierzowy ze stopką, R=0,50 kpl kpl KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 kpl. RAZEM kpl RAZEM 3.00 Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej zasuwa klinowa z uszczelnieniem miękkim typ E śr Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej zasuwa klinowa z uszczelnieniem miękkim typ E śr za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej trójnik 90 st. redukcyjny LS śr. 160/90 PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 - trójnik 90 st. równoprzelotowy LS śr. 90/90 PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 - trójnik 90 st. równoprzelotowy LS śr. 63/63 PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 - trójnik 90 st. redukcyjny śr. 90/63 PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 - redukcja śr. 90/63 PE100 SDR11 3 złącz RAZEM 3.00 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 - redukcja śr. 63/32 PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 - łuk LS śr. 63 PE100 SDR11 6 złącz RAZEM 6.00 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 - łuk LS śr. 32 PE100 SDR11, R=0,70 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 - przejście PEstal śr. 63 /50 PE100 4 złącz RAZEM 4.00 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 - przejście PEstal śr. 32 /25 PE100, R=0,70 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 - kulowe - 3 -

4 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 - kulowe KNR-W KNR KNR KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W z.o KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 - kulowe Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania) - montaż pierścieni typ WGC śr. 50, R=2,00 za 4 mocowania RAZEM 4.00 Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania) - montaż pierścieni typ WGC śr. 25, R=2,00 za 4 mocowania Wymiana trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 100 z uszczelnieniem folią aluminiową - wymiana trójnika i prostki z żeliwa sferoidalnego w studzience wodomierzowej Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr montaż łuku z żeliwa sferoidalnego śr. 100 kąt 90 st Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr redukcja kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego 150/ Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25 m 7.00 m 7.00 RAZEM 7.00 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m m RAZEM Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m * m RAZEM Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal- nej RAZEM 6.00 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal- nej RAZEM 4.00 Wstawienie trójnika o śr. 50 z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - połączenie z istn. instalacją w budynkach RAZEM 4.00 Wstawienie trójnika o śr. 32 z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - połączenie z istn. instalacją w budynkach Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m - PEHD o śr.nominalnej prób m prób. RAZEM 2.00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 odc.20 0m 2 odc.20 0m

5 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM KNR 2-25 Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie 2 m *2 m RAZEM KNR 4-01 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm - w ścianach RAZEM KNNR 4 Układanie mieszanki betonowej B-20 w konstrukcjach - ławy fundamentowe, m bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - bloki podporowe 0.08 m KNR KNR KNR-W KNR KNR Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr słupki pod oznakowanie hydrantów i zasuw RAZEM RAZEM Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice do oznakowania hydrantów i zasuw RAZEM Rury ochronne Arot o śr. nom. 110 m 8.00 m 8.00 RAZEM 8.00 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-iii m * *2.0 m RAZEM Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia - m 2 odtworzenie trawników m RAZEM

6 KOSZTORYS Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość m - wspólny wykop wody i c.o. odc. od punktu 8 do zaworów przy punkcie 6; objętość wykopu pomniejszona o rozbiórkę kanału ujętą w sieci cieplnej Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość m Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 1m) Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.i-iv wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.iii-iv; głębokość do 3.0 m, szerokość m - gruntem rodzimym Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - za dalsze 24 km Krotność = 24 m 3 3.0*1.8* ( ) = m 3 1.0*1.8* ( ) = m 2 1.8*( )*2+1.8* ( )*2 = m 2 1.8*( )*2 = m * 2.0* *0.2* * 0.15* *0.3* *0.3* *1.5* 0.3 = m = Ilość Cena jedn. Wartość m KNR KNR-W z.sz KNR-W z.sz KNR-W z.sz KNR-W z.sz KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W Razem dział: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 8 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - ob- km = sługa geodezyjna 0.23 Kładki dla pieszych na ramach - budowa 2 m *2 = 0.28 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych m (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej wykopy 31.0 = umocnione Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 - wykopy umocnione Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 - wykopy umocnione Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 - wykopy umocnione, R=0,70 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - trasa wodociągu Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o śr. 160 /90 dla rur PE Zasuwy typu"e" kołnierzowe z obudową o śr.90 montowane na rurociągach PE - łuk kołnierzowy ze stopką, R=0,50 m 23.0 m = m 4.0 m = kpl. 7 kpl. 3 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 kpl

7 KOSZTORYS Lp. Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość przedm. 18 KNR-W Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej zasuwa klinowa z uszczelnieniem miękkim typ E śr KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR KNR KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W z.o.2.9. Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej zasuwa klinowa z uszczelnieniem miękkim typ E śr PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej trójnik 90 st. redukcyjny LS śr. 160/90 PE100 SDR11 złącz. 1 złącz. 1 rowych o śr.zewnętrznej 90 - trójnik 90 st. równoprzelotowy LS śr. 90/90 PE100 SDR11 złącz. 1 rowych o śr.zewnętrznej 63 - trójnik 90 st. równoprzelotowy LS śr. 63/63 PE100 SDR11 złącz. 1 rowych o śr.zewnętrznej 90 - trójnik 90 st. redukcyjny śr. 90/63 PE100 SDR11 złącz. 3 rowych o śr.zewnętrznej 90 - redukcja śr. 90/63 PE100 SDR11 złącz. 1 rowych o śr.zewnętrznej 63 - redukcja śr. 63/32 PE100 SDR11 złącz. 6 rowych o śr.zewnętrznej 63 - łuk LS śr. 63 PE100 SDR11 złącz. 1 rowych o śr.zewnętrznej 63 - łuk LS śr. 32 PE100 SDR11, R=0,70 złącz. 4 rowych o śr.zewnętrznej 63 - przejście PE-stal śr. 63 /50 PE100 złącz. 1 rowych o śr.zewnętrznej 63 - przejście PE-stal śr. 32 /25 PE100, R=0,70 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 5 rur stalowych o śr. nominalnej 50 - kulowe Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 1 rur stalowych o śr. nominalnej 25 - kulowe Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 1 rur stalowych o śr. nominalnej 20 - kulowe Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, 4 haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania) - montaż pierścieni typ WGC śr. 50, R=2,00 za 4 mocowania Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, 1 haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania) - montaż pierścieni typ WGC śr. 25, R=2,00 za 4 mocowania Wymiana trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego 1 o śr. 100 z uszczelnieniem folią aluminiową - wymiana trójnika i prostki z żeliwa sferoidalnego w studzience wodomierzowej Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 1 o śr montaż łuku z żeliwa sferoidal- nego śr. 100 kąt 90 st. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 1 o śr redukcja kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego 150/100 Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego m 7.00 o śr

8 KOSZTORYS Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. 39 KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR KNR KNNR KNR KNR KNR-W KNR Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 Wstawienie trójnika o śr. 50 z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - połączenie z istn. instalacją w budynkach Wstawienie trójnika o śr. 32 z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - połączenie z istn. instalacją w budynkach Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 m = m * = Ilość Cena jedn. Wartość m -1 prób. 2 odc.200m 2 Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie 2 m *2 = 0.28 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach 7 z betonu żwirowego o grubości do 20 cm - w ścia- nach Układanie mieszanki betonowej B-20 w konstrukcjach - m ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - bloki podporowe Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr słupki pod oznakowanie hydrantów i zasuw Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice do oznakowania hydrantów i zasuw 14 Rury ochronne Arot o śr. nom. 110 m 8.00 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i- III m * *2.0 = m KNR Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia - odtworzenie trawników Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 0.00 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł - 8 -

9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. bale iglaste obrzynane nasycane kl.iii m bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.ii m drewno na stemple iglaste nasycone m drewno okrągłe na stemple budowlane m dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr folia aluminiowa kg folia ogrodnicza m gwoździe budowlane okrągłe gołe kg hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr klamry ciesielskie 10x25cm kg kołnierze ślepe o śr.nominalnej kółko ręczne krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.ii m króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej łuk kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego śr. 100 kąt 90 st łuk kołnierzowy ze stopką śr. 90 do rur PE łuk LS śr. 32 PE100 SDR łuk LS śr. 63 PE100 SDR masa elastyczna kg mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B-20 m nasiona traw kg obudowa teleskopowa pale szalunkowe stalowe (wypraski) t pierścień uszczelniający WGC śr pierścień uszczelniający WGC śr płyta podkładowa do skrzynki ulicznej podchloryn sodowy kg prostki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z bosym końcem śr. 100 szt przejście PE-stal śr. 32 /25 PE przejście PE-stal śr. 63 /50 PE redukcja kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego 150/ redukcja śr. 63/32 PE100 SDR redukcja śr. 90/63 PE100 SDR rura ochronna Arot o śr. nom. 110 m rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. m nominalnej rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. m nominalnej rury z polietylenu PE o śr.zewnętrznej typ PE100 SDR11- m TS 41. rury z polietylenu PE o śr.zewnętrznej 32 - typ PE100 SDR11- m TS 42. rury z polietylenu PE o śr.zewnętrznej 63 - typ PE100 SDR11- m TS 43. rury z polietylenu PE o śr.zewnętrznej 90 - typ PE100 SDR11- m TS 44. skrzynka uliczna sztywna słupek do oznakowania hydrantów i zasuw szt słupki drewniane iglaste śr.70 m sznur konopny smołowany kg sznur konopny surowy kg śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg tablice do oznakowania hydrantów i zasuw taśma ostrzegawcza z polietylenu - niebieska z metalicznym paskiem m trójnik 90 st. redukcyjny LS śr. 160/90 PE100 SDR trójnik 90 st. redukcyjny śr. 90/63 PE100 SDR trójnik 90 st. równoprzelotowy LS śr. 63/63 PE100 SDR trójnik 90 st. równoprzelotowy LS śr. 90/90 PE100 SDR trójnik kielichowy zintegrowany z zasuwą typ E śr. 160 / Combi do rur PE trójniki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego śr. 100/ tuleja wzmacniająca tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych uchwyty do rur o śr. nominalnej uchwyty do rur śr uchwyty do rur śr uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nominalnej uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe śr uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe śr

10 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 68. zasuwa klinowa z uszczelnieniem miękkim typ E śr zasuwa klinowa z uszczelnieniem miękkim typ E śr zawory kulowe o śr. nominalnej zawory kulowe o śr. nominalnej zawory kulowe o śr. nominalnej zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub 75. złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr materiały pomocnicze zł 0.00 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1.

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1. Kosztorys ofertowy Strona 1/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1. SIEĆ WODOCIAGOWA 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZYŁĄCZA WODY.

Kosztorys ofertowy PRZYŁĄCZA WODY. Kosztorys ofertowy Data: 2008-06-01 Budowa: BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH w HRUBIESZOWIE ul. GRÓDECKA Obiekt: PRZYŁĄCZA WODY do budynków mieszkalnych Nr 3 i 4 Zamawiający: GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW 22-500

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Przebudowa sieci woodciągowej z przyłączami oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w starej części miasta Koronowa - BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 fax 52 552 96 78. Wojciech Rutkowski. Bydgoszcz kwiecień 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 fax 52 552 96 78. Wojciech Rutkowski. Bydgoszcz kwiecień 2011 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Szczecin, ul. Mickiewicza - Tarczyńskiego, dz nr 40/4 obr.1023 Szczecin Uniwersytet Szczeciński, ul. Papieża Jana Pawła II, 70-458 Szczecin NORMAN

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieci wodociagowe Obiekt : Wieliszew - Aktualizacja 2008 Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm 1 z 6 2011-08-16 10:33 Przedmiar robót 03/07/11. Obiekt Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie - dz.nr 1137, 1131, 762, 772/45. Kod CPV: Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE gr inż. Iwona Gdowska tel. 024/367-30- 09 09-402 Płock KOSZTORYS NAKŁADCZY- etoda szczegółowa Nazwa i kod wg. WSZ. 45000000-7 Roboty budowlane 45232150-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Śieć wodociągowa 1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Śieć wodociągowa 1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Śieć wodociągowa. Roboty ziemne CPV 4500-0 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km d.. 0-0.05 km.05 RAZEM.05 KNNR Wykopy

Bardziej szczegółowo

2.Roboty montaŝowe - 3 -

2.Roboty montaŝowe - 3 - - 2 - Przedmiar robót Odcinek sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Cierpiszu Górnym odcinki sieci wodociągowej ciśnieniowej wraz z pompownią wody Inwestor: Gmina Łańcut I Sieć wodociągowa 1.Roboty

Bardziej szczegółowo

5 szt 5.000 RAZEM 5.000 17 d.1.1 KNR-W 2-18 0112-03 montaŝ kształtek przejściowych PE 63/ stal dn40-50 szt 36 szt 36.000 RAZEM 36.

5 szt 5.000 RAZEM 5.000 17 d.1.1 KNR-W 2-18 0112-03 montaŝ kształtek przejściowych PE 63/ stal dn40-50 szt 36 szt 36.000 RAZEM 36. PRZEDMIAR Źródło ciepła instalacje technologczne zródła oraz przyłącza i instalacje wodkan budynku Ŝródła Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Źródło ciepła 1.1 Instalacje pomp ciepła 1 d.1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "V.E.P." ADAM ŚWIERCZYŃSKI UL.WITOSA /9, 66-400 GORZÓW WLKP. PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DESZCZNIE

Bardziej szczegółowo

ul. Zamkowa Proszowice OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚĆ OPISOWA

ul. Zamkowa Proszowice OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚĆ OPISOWA. Koorys inwestorski sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn."reont ginnej sieci wodociągowej w ul. Zakowej oraz przebudowa węzła włączeniowego w ul. 3-go Maja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Anna Smyrdek,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Anna Smyrdek,... Przedmiar PRZEBUDOWA - WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI W SOŁECTWIE KRYRY, UL WYZWOLENIA I UL POCZTOWA OD STACJI REDUKCYJNEJ DO PRZEJŚCIA PRZEZ UL WYZWOLENIA PRZY WĘŹLE W9 Data: 2011-08-11

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, Przygotowanie, terenu, pod, budowe, 45200000-9, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa wodociągu rozdzielczego w Mnichu przy ul. Świerkowej

Przedmiar. Budowa wodociągu rozdzielczego w Mnichu przy ul. Świerkowej Przedmiar Budowa wodociągu rozdzielczego w Mnichu przy ul. Świerkowej Data: 2012-12-18 Budowa: ul. Świerkowa Obiekt: Sieć wodociągowa Dz90 Zamawiający: Urząd Gminy Chybie 43-520 Chybie ul. Bielska 78 Jednostka

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 10.02.2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 10.02.2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia Przedmiar robót CPV- 45330000-9 NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Przedszkola w Tarczynie ADRES INWESTYCJI : Tarczyn ul. Dobrowolskiego INWESTOR : Urząd Miejski w Tarczynie ADRES INWESTORA : 05-555 Tarczyn

Bardziej szczegółowo

====================================================================================== = SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ I POŁUDNIOWA

====================================================================================== = SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ I POŁUDNIOWA ====================================================================================== = NR PROJEKTU S 0/P-S FAZA: OBIEKT: SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ I POŁUDNIOWA ADRES: KATOWICE UL. WOZAKÓW TEMAT:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 452521205 Zakłady uzdatniania wody 451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 452313008 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U. I CO, WENTYLACJI I GAZU ORAZ PRZY CZA WOD-KAN

Kosztorys Ofertowy WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U. I CO, WENTYLACJI I GAZU ORAZ PRZY CZA WOD-KAN Warto kosztorysowa ownie: Kosztorys Ofertowy WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U. I CO, WENTYLACJI I GAZU ORAZ PRZY CZA WOD-KAN Nazwa zadania Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Adres CHE A UL. SIKORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie STRONA TYTUŁOWA Budowa : Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie Kod CPV : Obiekt : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

Bardziej szczegółowo

... Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

... Stawka roboczogodziny : Poziom cen : ...... KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa Kolesin - Nowe Kramsko ADRES INWESTYCJI : gm. Sulechów, pow. zielonogórski, woj. lubuskie INWESTOR : Gmina Babimost ADRES INWESTORA : ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa sieci wod.-kan. w ulicy Miłej w Radzionkowie

Przedmiar. Budowa sieci wod.-kan. w ulicy Miłej w Radzionkowie Przedmiar Data: 2012-08-10 Budowa: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instal wod_kan

Przedmiar robót. Instal wod_kan Przedmiar robót Instal wod_kan Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ul. Komunalna 2w Augustowie Augustowskie TBS

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. Element: Sie wodoci gowa - roboty ziemne Kod wg CPV: 45111200-0 1. 1. KNNR 00-01-0209-0400 Wykopy oraz przekopy wyk.na odk ad koparkami przedsi biernymi o poj. y ki 0.25 m3 w gr.kat. III (1.80*0.0*2+0.0*2)/2*1.80*3271*0.80

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karłowice" 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR

Spółdzielnia Mieszkaniowa Karłowice 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR SPÓŁDZIELNIA MlESZKANlOVVA Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karłowice" 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR N/l.zWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Forma zlecenia robót: Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. nowoprojektowanej od ulicy Drohiczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1.

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY ZIEMNE 1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,0 km 1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokołci

Bardziej szczegółowo

(Załącznik nr 12 do SIWZ)

(Załącznik nr 12 do SIWZ) (Załącznik nr do SIWZ) Lp. Podstawa Opis i wyliczenia a. KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA 4500-0 ROBOTY ZIEMNE. KNR -0 09-03 ST - 0, ST 00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopów w terenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedszkole 10-oddziałowe Przebudowa sieci ciepłownicznej wraz z budową przyłącza. 44-253 Rybnik dz.boguszowice

Przedmiar robót. Przedszkole 10-oddziałowe Przebudowa sieci ciepłownicznej wraz z budową przyłącza. 44-253 Rybnik dz.boguszowice Przediar robót Rodzaj robót (branża): Instalacyjna sieci Inwestycja Budowa Przedszkola Przedszkole 0-oddziałowe Przebudowa sieci ciepłownicznej wraz z budową przyłącza Adres: Sztolniowa - Rybnik dz.boguszowice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb]

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb] Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb] Inwestor Biuro kosztorysowe Gmina Rozdrażew Projektowanie drogowe i nadzór

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Świebodzin O b i e k t : Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej ETAP I km 0+000 do 0+440 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Kanalizacja deszczowa a. ELEMENT : Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZDZIŁ KALKULACJE : mgr in. Jan Walewski DATA OPRACOWANIA : 10.01.2008R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2008R

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZDZIŁ KALKULACJE : mgr in. Jan Walewski DATA OPRACOWANIA : 10.01.2008R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2008R KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : SIE KANALIZACJI SANITARNEJ CEDRY MAŁE-RUROCIG TŁOCZNY ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA 152/2;376/1;155/6;154/11. INWESTOR : GMINA CEDRY WIELKIE ADRES INWESTORA : UL.KRASICKIEGO

Bardziej szczegółowo

RPWiK-Komory monitoringu z armatur Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 7378) strona nr: 2. Przedmiar robót

RPWiK-Komory monitoringu z armatur Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 7378) strona nr: 2. Przedmiar robót strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Komora monitoringu 2,0 x 3,0 x 2,0 - D bno 2 1.1 Kalkulacja indywidualna. Wytyczenie trasy kanalizacji i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót 1 1.2 KNNR 1/202/4 Razem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. INSTALACJE WEWNĘTRZNE -demontaże, wod-kan, c.o., klimatyzacja, gaz, roboty budowalne

Przedmiar robót. INSTALACJE WEWNĘTRZNE -demontaże, wod-kan, c.o., klimatyzacja, gaz, roboty budowalne Przedmiar robót INSTALACJE WEWNĘTRZNE -demontaże, wod-kan, c.o., klimatyzacja, gaz, roboty budowalne Obiekt Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 - Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Podstawa opracowania Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o metodę uproszczoną określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy SIE WODOCI GOWA GMINNA Z PRZY CZAMI WOD-KAN

Kosztorys Ofertowy SIE WODOCI GOWA GMINNA Z PRZY CZAMI WOD-KAN Warto kosztorysowa ownie: Kosztorys Ofertowy SIE WODOCI GOWA GMINNA Z PRZY CZAMI WOD-KAN Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Sańpruch DATA OPRACOWANIA : 10.05.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Sańpruch DATA OPRACOWANIA : 10.05.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : DOM STUDENTA "FAMA" ADRES INWESTYCJI : KIELCE, UL. ŚLĄSKA 13 INWESTOR : UJK W KIELCACH ADRES INWESTORA : KIELCE, UL.ŻEROMSKIEGO 5 BRANŻA : CO SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Sańpruch DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.1

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.1 PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.1 Budowa: ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA woj. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Opis jm Nakłady Koszt jedn.

Opis jm Nakłady Koszt jedn. Lp Podstawa Opis jm Nakłady Ko 1 CPV KANALIZACJA SANITARNA 45231300-8 0202-08 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojłyŝki 060 m3 w grkat III-IV z transpurobku na odldo 1 km samsamowyład

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Biuro Projektów "IZOL" 87-800 Włocławek, ul. Łęgska 51 B KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przediote niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno- kanalizacyjnej w cz ci budynku w raach zadania "Adaptacja poieszcze nieu ytkowanej

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nak ady Koszt jedn. Razem koszty bezpo rednie:

Podstawa Opis jm Nak ady Koszt jedn. Razem koszty bezpo rednie: r-g 14.59800 0.00 0.00 m-g 4.14900 0.00 0.00 m-g 15.12900 0.00 0.00 r-g 77.92800 0.00 0.00 kg 32.40000 0.00 0.00 kg 1.15200 0.00 0.00 kg 14.28000 0.00 0.00 0.13200 0.00 0.00 0.10800 0.00 0.00 r-g 10.66200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Roboty instalacyjne gazowe

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Roboty instalacyjne gazowe PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe NAZWA INWESTYCJI : Instalacja gazu dla budynku Gminnego Domu Kultury ADRES INWESTYCJI : Drwalew dz.nr 36/

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU Przedmiar robót OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU WYCHOWAWCZA W POZNANIU Data: 2010-12-28 Budowa: Obiekt: BUDYNEK DOMU UL. WOJSKA POLSKIEGO 53 Zamawiający: Miasto Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 61-841

Bardziej szczegółowo

R czne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m 2. (7,3+8,4+11+5,6+11,6+7,2) m RAZEM d.1.1

R czne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m 2. (7,3+8,4+11+5,6+11,6+7,2) m RAZEM d.1.1 KSI KA PRZEDMIARÓW Lp. Klucz wykonawczy Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KANALIZACJA SANITARNA I WODOCI G ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1.1 0801-01 R czne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowal 1 Przyłącze do osadnika wstępnego,bioreaktora,przepompowni ścieków,drenażu rozsączającego,wylotów drenarskich 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. KOŁOBRZEG 08.2014r.

Kosztorys nakładczy. KOŁOBRZEG 08.2014r. Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor REMONT KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K-41/A ul. Mariacka w Kołobrzegu Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg KOŁOBRZEG 08.2014r.

Bardziej szczegółowo

4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych bud. nr ADRES INWESTYCJI : Jednostka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budynek Centru Kultury i Folkloru ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka Wlkp. gina Zbąszynek dz. nr 199/1 INWESTOR : GMINA ZBĄSZYNEK ADRES INWESTORA : Zbąszynek ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe 1 2 3 4 5 6 1 (P1) 0333-1000 PARTER - Lokal nr 13 Przebicie otworów w ścianach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Fundamentowanie

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Fundamentowanie mr KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie 45262210-6 Fundamentowanie NAZWA INWESTYCJI : REMONT MURU OPOROWEGO ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, ul Ko ciuszki 10/12 dz nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45233123-7 Drogi podrzędne

OFERTA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45233123-7 Drogi podrzędne OFERTA 45-7 Drogi podrzędne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu i ciągu pieszo jezdnego oraz zatok parkingowych ADRES INWESTYCJI : ul. Orla w stronę ul Leginów

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 45314310-7 Układanie kabli (zabezpieczenie kabli energetycznych)

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu Adres : Palędzie, ul. Pogodna PRZEDMIAR ROBÓT Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu Inwestor : Zakład

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. APPA - Jan Pudùo 41-605 Úwiêtochùowice, ul. Moniuszki 3/9

PRZEDMIAR ROBÓT. APPA - Jan Pudùo 41-605 Úwiêtochùowice, ul. Moniuszki 3/9 APPA - Jan Pudùo 41-605 Úwiêtochùowice, ul. Moniuszki 3/9 NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie fontanny wodnej na rynku ADRES INWESTYCJI : Koziegùowy INWESTOR : Urz¹d Giny Koziegùowy ADRES INWESTORA : Koziegùowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a strona:1 PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Sobolowie_ogrodzenie i piłkochwyty

Przedmiar robót. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Sobolowie_ogrodzenie i piłkochwyty Przedmiar robót Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Sobolowie_ogrodze Data: 17-06-2011 Budowa: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r.

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo listopad 2007 r. Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów Tabela przedmiaru robót Strona

Bardziej szczegółowo

BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A

BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A Załącznik nr 4 BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A tel: 0-18/441-91-87 NIP: 734-103-97-97 0-603-599-223 REGON: 490112660 e-mail: aqua.sacz@interia.pl

Bardziej szczegółowo

ARCHIMEDIA Sp. z o.o. ARCHITEKCI & INśYNIEROWIE 60-361 POZNAŃ ul. Wolsztyńska 4

ARCHIMEDIA Sp. z o.o. ARCHITEKCI & INśYNIEROWIE 60-361 POZNAŃ ul. Wolsztyńska 4 ARCHIMEDIA Sp. z o.o. ARCHITEKCI & INśYNIEROWIE 60-361 POZNAŃ ul. Wolsztyńska 4 KOSZTORYS NAKŁADCZY NR 011- PS NAZWA INWESTYCJI : PLACÓWKA TERENOWA KRUS ADRES INWESTYCJI : 46-200 KLUCZBORK ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie kanałów

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie kanałów Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budowa kanalizacji sanitarnej w iejscowości Brody ul. Szkolna, Piaskowa, Akacjowa 1 45232440-8 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 1 d.1 KNNR 1 0111-01 2 KNNR 1 d.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2 PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2 Budowa: ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA woj. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17

ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA NAWADNIAJĄCA ADRES INWESTYCJI : ROLNICZA STACJA DOŚWIADCZALNA W LIPNIKU

Bardziej szczegółowo

Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Przedmiar robót

Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Przedmiar robót Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Przedmiar robót Dział nr 1. ROBOTY WODNO - KANALIZACYJNE 1. KNR 4-02 0230-0400 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 24 tel. 58-777-57-12, tel/fax 58-532-21-65 e-mail: wodniki@wp.pl NIP 593-020-53-60 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja gazowa. Kody CPV: 45333000-0 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urząd Gminy w Perzowie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INTEGRACYJNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA W SŁOMNIKACH

Przedmiar robót INTEGRACYJNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA W SŁOMNIKACH Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD-KAN Inwestor: Urząd Miejski w Słomnikach; ul.kościuszki 64; 32-090 Słomniki Przedmiar robót Opis pozycji 1 INSTALACJA HYDRANTOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MET-BUD LESZCZAK JACEK, LESZCZAK KRZYSZTOF, LESZCZAK TOMASZ SP. JAW- NA UL. SPÓŁDZIELCZA A 38-00 STRZYŻÓW KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja placu na materiały sypkie o powierzchni 5 ar.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz PW WIMEX ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4533-9 Hydraulika i roboty sanitarne 452313-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 PRZEDMIAR ROBÓT

SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 PRZEDMIAR ROBÓT SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-100 Skierniewice, ul. Rawska 59/22

KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-100 Skierniewice, ul. Rawska 59/22 KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-00 Skierniewice, ul. Rawska 59/ PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Zamawiający: Gmina Laszki Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Oswietlenie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego w Rogalinie Obiekt nr 2 - skrzydło północne łącznik i oficyna ul. Arciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Przedmiar robót SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Data: 2015-05-11 Budowa: WODOCIĄGOWEJ WE WSI Lokalizacja: Siołkowa nr 944, 1012, 1015, 1017, 1034/3, 1042, 1043, 1044, 1782, 1783, 1851, 1864, 1865,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa Przedmiar robót Sieć wodociągowa Obiekt Sieć wodociągowa w drodze osiedlowej w Suwałkach na os. Zastawie dz. nr 31923/10, 35205/1 Kod CPV 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 71351914-3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ZP/37/2012 Zmodyfikowany załącznik nr 2

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ZP/37/2012 Zmodyfikowany załącznik nr 2 ZP/37/2012 Zmodyfikowany załącznik nr 2 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana hydrantów na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Pomorska 251 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT BOISKA POLIURETANOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 4 w KROTOSZYNIE

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT BOISKA POLIURETANOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 4 w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY REMONT BOISKA POLIURETANOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 4 w KROTOSZYNIE Inwestor Miasto i Gmina Krotoszyn Wykonawca : "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : Rozbudowa budynku przedszkola "HAŁABAŁA' 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych Instalacje sanitarne 45330000-9

Bardziej szczegółowo

Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr Urząd Gminy Kołaczyce Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc. 400 m Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ROBOTY SANITARNE WEWN TRZNE

Kosztorys Ofertowy ROBOTY SANITARNE WEWN TRZNE Warto kosztorysowa ownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY SANITARNE WEWN TRZNE Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO (CPV , S.S.T. sanitarna nr VI)

PRZEDMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO (CPV , S.S.T. sanitarna nr VI) Biuro Usług Technicznych "Marel-Projekt" Radom ul. Traugutta 54/12 PRZEDMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO (CPV 45232150-8, S.S.T. sanitarna nr VI) NAZWA INWESTYCJI : Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 1. Wodociąg 1.1. Sieć wodociągowa 1.1.1. Rurociąg PE 100, SDR 11, PN 16 - φ 110 x 10 315 mb - φ 90 x 8,2 6 mb 1.1.2. Zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną Dn 80

Bardziej szczegółowo