Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts"

Transkrypt

1 Repertorium: 277a/2011 Strona 1/22 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L Berlin Niemcy tel.: +49(0) fax: +49(0) witryna: Jednostka uprawniona i notyfikowana zgodnie z artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) Członek EOTA EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA oryginał w języku niemieckim Nazwa handlowa Posiadacz aprobaty Gunnebo Industrier AB GUNNEBO SZWECJA Nazwa rodzajowa oraz zastosowanie wyrobu budowlanego Kotwy wklejane z prętem gwintowanym od M8 do M30 lub prętem zbrojeniowym od Ø8 do Ø32 do stosowania w betonie niezarysowanym Okres obowiązywania od 20 października 2010 do 13 listopada 2013 Zakład produkcyjny Gunnebo Industrier AB, Plant1 Niniejsza aprobata zawiera 22 strony włącznie z 14 stronami załączników EUROPEJSKA ORGANIZACJA DS. APROBAT TECHNICZNYCH

2 Repertorium: 277a/2011 Strona 2/22 Strona 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Deutsches Institut für Bautechnik zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 1, zmienioną dyrektywą Rady 93/68/EWG 2 ; oraz rozporządzeniem nr (WE) 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 ; - Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) z 28 kwietnia , ze zmianą wprowadzoną ustawą z 31 października ; - Wspólnymi zasadami proceduralnymi dotyczącymi składania wniosków, opracowywania i udzielania europejskich zatwierdzeń technicznych wymienionymi w Załączniku do Decyzji Komisji 94/23/WE 6 ; - Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych Kotwy metalowe do stosowania w betonie Część 5: Kotwy wklejane, ETAG nr Deutsches Institut für Bautechnik jest upoważniony do sprawdzania, czy są spełnione wymagania niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Sprawdzanie może odbywać się w zakładzie produkcyjnym. Niezależnie od tego odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną i za ich przydatność do zamierzonego stosowania ponosi właściciel Europejskiej Aprobaty Technicznej. 3. Prawa do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej nie mogą być przenoszone na producentów, przedstawicieli producentów ani zakłady produkcyjne nie wymienione na stronie 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może zostać cofnięta przez Deutsches Institut für Bautechnik, w szczególności po informacji Komisji Europejskiej w trybie art. 5 ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. 5. Niniejszą Europejską Aprobatę Techniczną można kopiować, również przy użyciu środków elektronicznych, jedynie w całości. Publikowanie części dokumentu jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Deutsches Institut für Bautechnik. W tym przypadku na kopii powinna być podana informacja, że jest to fragment dokumentu. Teksty i rysunki w materiałach reklamowych nie mogą by sprzeczne z Europejską Aprobatą Techniczną. 6. Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana przez jednostkę aprobującą w języku urzędowym danej jednostki i w pełni odpowiada wersji uzgodnionej w ramach EOTA. Inne wersje językowe powinny zawierać informację, że są tłumaczeniami. II SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Opis wyrobu i zakresu jego stosowania 1.1 Opis wyrobu budowlanego Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 40, 11 lutego 1989, str. 12. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 220, 30 sierpnia 1993, str. 1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284, 31 października 2003, str. 25. Bundesgesetzblatt Teil I 1998, str Bundesgesetzblatt Teil I 2006, str. 2407, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 17, 20 stycznia 1994, str. 34.

3 Repertorium: 277a/2011 Strona 3/22 Strona 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 "" to system osadzania kotew wklejanych złożony z pojemnika z zaprawą Gunnebo GTM-E oraz elementu stalowego. Elementem stalowym jest pręt gwintowany zgodny z Załącznikiem 3 o wymiarach od M8 do M30 lub pręt zbrojeniowy o średnicy od 8 do 32 mm zgodny z Załącznikiem 4. Element stalowy umieszcza się w wywierconym otworze, wypełnionym wstrzykniętą zaprawą. Zakotwienie następuje w wyniku wytworzenia wiązania pomiędzy elementem metalowym, zaprawą, a betonem. Produkt i jego zastosowanie przedstawiono w Załącznikach 1 i Zakres stosowania Kotwy przeznaczone są do stosowania w przypadku zakotwień wymagających wytrzymałości mechanicznej, stabilności i bezpieczeństwa użytkowania w rozumieniu zasadniczych wymogów 1 oraz 4 Dyrektywy Rady 89/106 EWG, gdzie wada zakotwienia utworzonego przy użyciu wymienionego produktu może spowodować niebezpieczeństwo dla życia człowieka i/lub spowodować znaczne szkody ekonomiczne. Odporność ogniowa (Zasadniczy Wymóg 2) nie jest objęta niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Kotwa winna być stosowana do zakotwień podlegających obciążeniom statycznym lub quasi-statycznym w betonie zwykłym zbrojonym i niezbrojonym o klasie od C20/25 do C50/60 według normy EN 206: Kotwy można stosować wyłącznie w betonie niezarysowanym. Kotwy można stosować zarówno w betonie suchym jak i mokrym. Kotwy o średnicy 8-16 mm można również stosować w otworach zalanych wodą. Kotwy można stosować w następujących zakresach temperatur. Zakres I: -40 C to +40 C (maksymalna temperatura dł ugotrwała +24 C maksymalna temperatura krótkotrwała +40 C) Zakres II: -40 C to +80 C (maksymalna temperatura d ługotrwała +50 C maksymalna temperatura krótkotrwała +80 C) Elementy wykonane ze stali ocynkowanej: Elementy wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie lub ogniowo mogą być stosowane wyłącznie w suchych warunkach wewnątrz budynków. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej , , : Elementy wykonane ze stali nierdzewnej mogą być stosowane w suchych warunkach wewnątrz budynków, a także w konstrukcjach narażonych na zewnętrzne warunki atmosferyczne (również w środowisku przemysłowym i morskim), a także w trwale wilgotnych warunkach wewnątrz budynków, jeżeli nie występują warunki szczególnie agresywne. Szczególnie agresywne warunki to na przykład ciągłe, zmienne zanurzanie w wodzie morskiej lub spryskiwanie wodą morską, atmosfera zawierająca chlorki w krytych basenach, a także atmosfera o znacznym stopniu zanieczyszczenia (np. w zakładach odsiarczania, w tunelach drogowych, w których stosuje się środki usuwające lód). Elementy wykonane ze stali o podwyższonej odporności na korozję , : Elementy wykonane z wysokostopowych stali o podwyższonej odporności na korozję mogą być stosowane w suchych warunkach wewnątrz budynków, a także w konstrukcjach narażonych na zewnętrzne warunki atmosferyczne (również w środowisku przemysłowym i morskim), a także w trwale wilgotnych warunkach wewnątrz budynku, a także szczególnie agresywnych warunkach. Szczególnie agresywne warunki to na przykład ciągłe, zmienne zanurzanie w wodzie morskiej lub spryskiwanie wodą morską, atmosfera zawierająca chlorki w krytych basenach, a także atmosfera o znacznym stopniu zanieczyszczenia (np. w zakładach odsiarczania, w tunelach drogowych, w których stosuje się środki usuwające lód) Elementy wykonane z prętów zbrojeniowych:

4 Repertorium: 277a/2011 Strona 4/22 Strona 4 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Wklejane zakotwienia prętów zbrojeniowych mogą być stosowane wyłącznie jako kotwy zaprojektowane zgodnie z raportem technicznym EOTA TR 029. Zastosowania np. w nadlewkach, dyblach czy łączeniach ścian z fundamentami, podlegających głównie siłom ścinającym lub ściskającym, gdzie pręty zbrojeniowe działają jako dyble przejmujące siły ścinające. Łączenia przy użyciu wklejanych prętów zbrojeniowych w budowlach betonowych zaprojektowanych zgodnie z normą EN :2004 nie są objęte niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej przyjęte są na podstawie założonego okresu użytkowania wynoszącego 50 lat. Dane dotyczące szacunkowego okresu użytkowania nie mogą być rozumiane jako gwarancja udzielana przez producenta, a jedynie jako pomoc przy dobraniu właściwego produktu w aspekcie przewidywanego i gospodarczo uzasadnionego okresu użytkowania. 2 Charakterystyka wyrobu i metody weryfikacji 2.1 Charakterystyka wyrobu Kotwy odpowiadają rysunkom i opisom podanym w Załącznikach 3 i 4. Właściwości materiałów, wymiary i tolerancje wymiarów, których nie podano w Załącznikach 3 i 4, powinny odpowiadać właściwościom materiałów, wymiarom i tolerancjom zawartym w dokumentacji technicznej 7 przedłożonej do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Wartości charakterystyczne dla projektowania zakotwień przedstawiono w Załącznikach Dwa składniki zaprawy iniekcyjnej są dostarczane w stanie niezmieszanym, we współosiowych pojemnikach o pojemnościach 150 ml, 280 ml, 300 ml, 330 ml, 380 ml, 410 ml i 420 ml, w pojemnikach łączonych o pojemnościach 235 ml, 345 ml i 825 ml lub w tubach z foliowymi wkładami o pojemnościach 165 ml i 300 ml zgodnie z Załącznikiem 2. Każdy pojemnik oznaczony jest nadrukiem "Gunnebo GTM-E" oraz instrukcją montażu, kodem partii produkcyjnej, terminem trwałości, kodami niebezpieczeństw, oraz czas osadzania (żelowania) i czas wiązania (utwardzania) masy w zależności do temperatury. Elementy wykonane z prętów zbrojeniowych winny być zgodne z Załącznikiem 4. Znaczniki głębokości osadzenia mogą być wykonane na miejscu montażu. 2.2 Metody weryfikacji Oceny przydatności kotew do zamierzonego stosowania pod względem nośności, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania w rozumieniu Wymagań Podstawowych 1 i 4 dokonano zgodnie z Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych - Kotwy metalowe do stosowania w betonie, Część 1: Kotwy zagadnienia ogólne oraz Część 5: Kotwy wklejane na podstawie Opcji 7. W uzupełnieniu do zawartych w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej szczegółowych zapisów, związanych z substancjami niebezpiecznymi, mogą obowiązywać inne wymagania z tego zakresu, odnoszące się do wyrobów objętych Europejską Aprobatą Techniczną (np. transponowane europejskie prawodawstwo, a także przepisy administracyjne, rozporządzenia i ustawy krajowe). W celu spełnienia postanowień Dyrektywy o wyrobach budowlanych, wymagania te także powinny być spełnione w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie. 3 Ocena zgodności i oznakowanie CE 3.1 System oceny zgodności 7 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej jest przechowywana w Deutsches Institut für Bautechnik i może być udostępniona tylko jednostce zatwierdzonej, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla oceny zgodności.

5 Repertorium: 277a/2011 Strona 5/22 Strona 5 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Zgodnie z Decyzją Komisji 96/582/WE 8 (oznaczany jako System. stosowany jest system oceny zgodności 2(i) Niniejszy system zaświadczania o zgodności opisany jest w następujący sposób: System 1: Certyfikacja zgodności produktu przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą przewiduje: (a) (b) Zadania producenta: ( zakładowa kontrola produkcji, (2) uzupełniające badania próbek pobranych z produkcji przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań, Zadania jednostki notyfikowanej: (3) wstępne badanie typu, (4) wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, (5) ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji. Uwaga: Jednostki notyfikowane są również określane mianem jednostek zatwierdzonych. 3.2 Zakres odpowiedzialności Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent prowadzi stałą wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy wymienionej kontroli, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta, są dokumentowane w sposób systematyczny, w formie pisemnych zasad i procedur, wraz z uzyskanymi wynikami. Przedstawiony system zakładowej kontroli produkcji zapewnia zgodność wyrobu z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może stosować wyłącznie materiały/surowce określone w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Zakładowa kontrola produkcji dokonywana jest zgodnie z planem kontroli stanowiącym część dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Plan kontroli sporządzony jest w ramach systemu zakładowej kontroli produkcji stosowanego przez producenta i złożonego w Deutsches Institut für Bautechnik. 9 Wyniki zakładowej kontroli produkcji są zapisywane i oceniane zgodnie z planem kontroli Inne zadania producenta Producent, na podstawie umowy, zaangażuje jednostkę upoważnioną do wykonywania zadań wymienionych w punkcie 3.1 w zakresie kotew, w celu wykonania zadań wymienionych w punkcie W tym celu producent przekaże plan kontroli wymieniony w punktach oraz właściwej jednostce notyfikowanej. Producent winien sporządzić deklarację zgodności, stwierdzającą, że wymieniony produkt budowlany spełnia wymogi niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej Zadania jednostek notyfikowanych Jednostka notyfikowana przeprowadza: - wstępne badanie typu, - wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, - ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z planem kontroli. 8 9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 254 z 8 października Plan kontroli jest poufną częścią Europejskiej Aprobaty Technicznej i udostępniany jest jedynie jednostce notyfikowanej, uczestniczącej w procedurze oceny zgodności. Patrz punkt

6 Repertorium: 277a/2011 Strona 6/22 Strona 6 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Jednostka notyfikowana dokumentuje w pisemnym raporcie podstawowe etapy wyżej wymienionych działań, uzyskane wyniki i wyciągnięte wnioski. Zaangażowana przez producenta jednostka notyfikowana wystawia certyfikat zgodności WE potwierdzający, że wymieniony produkt spełnia wymogi niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. W przypadkach, gdy postanowienia Europejskiej Aprobaty Technicznej i planu kontroli nie są przestrzegane, organ notyfikowany winien bezzwłocznie poinformować Deutsches Institut für Bautechnik oraz anulować certyfikat zgodności. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE powinno znajdować się na każdym opakowaniu. Po literach CE należy zamieścić numer jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy) oraz następujące informacje dodatkowe: - nazwa i adres posiadacza aprobaty (podmiotu odpowiedzialnego za produkcję), - ostatnie dwie cyfry roku, w którym nadano symbol CE, - numer certyfikatu zgodności WE danego produktu, - numer Europejskiej Aprobaty Technicznej, - numer Wytycznych do europejskich aprobat technicznych, - kategoria użytkowa (ETAG 001-1, Opcja 7), - rozmiar. 4 Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1 Wytwarzanie Europejska Aprobata Techniczna wystawiana jest na dany produkt na podstawie ustalonych danych/informacji, zarejestrowanych w Deutsches Institut für Bautechnik, określających produkt i potwierdzających, że dokonano jego oceny. Zmiany w produkcie lub procesie wytwarzania, które mogą skutkować zmianą zarejestrowanych danych/informacji, należy zgłaszać Deutsches Institut für Bautechnik przed ich wprowadzeniem. Deutsches Institut für Bautechnik podejmie decyzję, czy proponowane zmiany wpłyną na aprobatę, a w rezultacie na ważność właściwego oznaczenia CE nadanego na podstawie aprobaty, oraz stwierdzi czy konieczne będzie przeprowadzenie dalszych badań i wprowadzenie zmian do aprobaty. 4.2 Projektowanie zakotwień Przydatność kotew do zamierzonego stosowania stwierdza się po spełnieniu następujących warunków: Zakotwienie zostało zaprojektowane zgodnie z Raportem Technicznym EOTA TR 029 "Projektowanie kotew wklejanych" 10 pod nadzorem inżyniera posiadającego doświadczenie w zakresie zakotwień i betonowania. Wklejane pręty zbrojeniowe mogą być używane jako kotwy wyłącznie według projektu sporządzonego zgodnie z Raportem Technicznym EOTA TR 029. Wymagane jest przestrzeganie podstawowych założeń projektowania zgodnie z zasadami techniki zakotwień. Obejmują one uwzględnienie obciążeń ścinających i rozciągających, w tym obciążeń niszczących, a także założenie, że w przypadku, gdy zakotwienie zostanie obciążone aż do wystąpienia sił niszczących, to materiał podłoża (betonowy element konstrukcyjny) zasadniczo nie przekroczy stanu granicznego użytkowalności (zarówno w przypadku betonu 10 Raport Techniczny EOTA TR 029 "Projektowanie kotew wklejanych" opublikowano w języku angielskim na stronie internetowej EOTA:

7 Repertorium: 277a/2011 Strona 7/22 Strona 7 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 zarysowanego jak i niezarysowanego). Wymienione zastosowania to na przykład nadlewki z betonu lub łączenia przy pomocy dybli podlegających siłom ścinającym lub połączenia ścian z fundamentami obciążane głównie siłami ścinającymi i ściskającymi, gdzie pręty zbrojeniowe spełniają rolę dybli przejmujących siły ścinające. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie obejmuje połączeń przy użyciu prętów zbrojeniowych w konstrukcjach z betonu zaprojektowanych zgodnie z normą EN :2004 (np. połączeń ściany z fundamentem obciążonych siłami rozciągającymi w jednej warstwie zbrojenia). Uwzględniając obciążenia, jakim będzie podlegać zakotwienie, należy sporządzić rysunki i dające się zweryfikować obliczenia. Na rysunkach projektowych należy zaznaczyć pozycje kotew (np. pozycje kotew w stosunku do zbrojenia lub podpory, itp.) 4.3 Wykonywanie zamocowań Kotwy uznaje się za przydatne do zamierzonego stosowania, jeżeli przy montażu przestrzega się następujących zasad: - osadzanie prowadzone jest przez odpowiednio wyszkolony personel, pod nadzorem upoważnionej osoby, odpowiedzialnej na placu budowy za kwestie techniczne, - kotwy są osadzane zgodnie z zaleceniami i rysunkami producenta, z zastosowaniem narzędzi wymienionych w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej, - stosowane są wyłącznie kotwy dostarczone przez producenta, bez podmieniania ich elementów, - możliwe jest stosowanie standardowych prętów gwintowanych, podkładek i nakrętek sześciokątnych, jeżeli spełnione są następujące wymogi: materiały, wymiary i parametry wytrzymałościowe części metalowych są zgodne ze specyfikacją zawartą w Załączniku 3, zgodność materiałów i parametrów wytrzymałościowych została potwierdzona certyfikatem 3.1 według normy EN-10204:2004, przy czym dokumenty te powinny być przechowywane, pręt został oznakowany znacznikiem głębokości osadzenia. Może to być wykonane przez producenta pręta lub personel na budowie, - kotwy są osadzane zgodnie z Załącznikiem 4, - przed umieszczeniem kotwy dokonano sprawdzenia, czy klasa betonu podłoża, w którym ma być osadzona kotwa, mieści się w odpowiednim zakresie i nie jest niższa niż klasa betonu, do której odnoszą się nośności charakterystyczne, - dokonano sprawdzenia, czy beton podłoża jest odpowiednio zagęszczony, np. czy nie występują w nim znaczne pustki powietrzne, - wyznaczono i zachowano odpowiednią głębokość zakotwienia, - zachowano odpowiednie odległości od krawędzi podłoża i pomiędzy kotwami, bez tolerancji ujemnych, - usytuowanie otworów w podłożu nie powoduje uszkodzenia zbrojenia, - otwory wywiercono narzędziami udarowo-obrotowymi, - w przypadku otworu, w którym nie osadzono kotwy, otwór został wypełniony zaprawą, - otwór w podłożu oczyszczono z urobku zgodnie z załącznikami 6 8, - temperatura komponentów podczas montażu kotwy powinna wynosić co najmniej -10 C. Podczas montażu i utwardzania zaprawy iniekcyjnej temperatura betonu nie może spaść poniżej temperatury podanej w Załączniku 7, Tabela 4.

8 Repertorium: 277a/2011 Strona 8/22 Strona 8 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października w celu wprowadzenia zaprawy zgodnie z Załącznikiem 8 w otwory o średnicy d 0 > 20 mm przy wstrzykiwaniu zaprawy w otwory w ścianach i w sufitach należy stosować wtyczkę tłokową, - momenty dokręcania nie są konieczne do właściwego osadzenia kotew, tym niemniej nie wolno przekraczać momentów dokręcania podanych w Załączniku 5. 5 Wskazówki dla producenta 5.1 Odpowiedzialność producenta Producent jest zobowiązany zapewnić użytkownikom dostępność informacji zawartych w postanowieniach szczegółowych podanych w punktach 1 i 2 oraz Załącznikach, wymienionych w punktach 4.2, 4.3 oraz 5.2. Informacje te mogą zostać sporządzone w formie kopii odpowiednich fragmentów Europejskiej Aprobaty Technicznej. Dodatkowo wszystkie dane dotyczące montażu powinny być zamieszczone w sposób czytelny na opakowaniu i/lub w załączonej instrukcji, jeśli to możliwe z odpowiednim rysunkiem/rysunkami. Minimalne wymagane dane obejmują: - średnicę wiertła, - głębokość otworu, - średnicę pręta kotwy, - minimalną skuteczną głębokość osadzenia, - informacje na temat montażu, z uwzględnieniem czyszczenia otworu przy pomocy właściwego sprzętu, jeżeli to możliwe z odpowiednimi rysunkami, - dopuszczalną temperaturę osadzanego elementu, - temperaturę betonu w trakcie osadzania kotew, - dopuszczalny czas żelowania zaprawy (czas osadzania), - zależny od temperatury betonu, czas utwardzania, po którym może nastąpić obciążenie kotwy, - maksymalny moment dokręcenia, oznaczenie partii produkcyjnej, Wszystkie dane powinny być przedstawione w sposób czytelny. 5.2 Zalecenia dotyczące pakowania, transportu i przechowywania Pojemniki z zaprawą powinny być zabezpieczone przed nasłonecznieniem oraz powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta, w warunkach suchych, w temperaturze nie niższej niż +5 C i nie wyższej niż +25 C. Nie można stosować pojemników z zaprawą, dla których minął termin ważności. Kotwy winny być pakowane i dostarczane jako komplety. Pojemniki z zaprawą mogą być pakowane niezależnie od części metalowych. Georg Feistel Kierownik Działu Zatwierdził: Lange

9 Repertorium: 277a/2011 Strona 9/22 Strona 9 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Pręt gwintowany M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 z podkładką i nakrętką sześciokątną Pręt zbrojeniowy Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32 zgodnie z Załącznikiem 4 Produkt (element stalowy) i montaż ZAŁĄCZNIK 1

10 Repertorium: 277a/2011 Strona 10/22 Strona 10 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Pojemniki z zaprawą Gunnebo GTM-E 150 ml, 280 ml, 300 ml, 330 ml, 380 ml, 410 ml oraz 420 ml (pojemniki dwukomorowe współosiowe) Zakrętka Nadruk: "Gunnebo GTM-E" instrukcja montażu, partia produktu, termin trwałości, kody niebezpieczeństw, czas wiązania, czas osadzania (w zależności do temperatury), skala zużycia zaprawy. Składnik B: Utwardzacz (komora wewnętrzna) Składnik A: Zaprawa iniekcyjna (komora zewnętrzna) 235 ml, 345 ml, 825 ml (pojemniki dwukomorowe z komorami umieszczonymi równolegle) Zakrętka Nadruk: "Gunnebo GTM-E" instrukcja montażu, partia produktu, termin trwałości, kody niebezpieczeństw, czas wiązania, czas osadzania (w zależności do temperatury), skala zużycia zaprawy. Składnik B: Utwardzacz Składnik A: Zaprawa iniekcyjna 165 ml oraz 300 ml (pojemnik typu tuba z foliowymi wkładami) Zakrętka Nadruk: "Gunnebo GTM-E" instrukcja montażu, partia produktu, termin trwałości, kody niebezpieczeństw, czas wiązania, czas osadzania (w zależności do temperatury), skala zużycia zaprawy. Składnik A: Zaprawa iniekcyjna oraz składnik B: Utwardzacz we wkładach foliowych Dysza mieszalnikowa Kategoria użytkowa: Zakres temperatur montaż w suchym i mokrym betonie (wszystkie średnice) oraz otworach zalanych (tylko od M8 do M16 oraz pręty zbrojeniowe od Ø8 do Ø16) instalacja w suficie -40 C to +40 C (maksymalna temperatura długotrwała +24 C maksymalna temperatura krótkotrwała +40 C) -40 C to +80 C (maksymalna temperatura długotrwała +50 C maksymalna temperatura krótkotrwała +80 C) ZAŁĄCZNIK 2 Produkt (zaprawa) i jego przeznaczenie

11 Repertorium: 277a/2011 Strona 11/22 Strona 11 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 1a: Materiały (pręt gwintowany) Lp. Część Materiał stal ocynkowana galwanicznie 5 µm wg EN ISO 4042 lub stal ocynkowana ogniowo 40 µm wg EN ISO 1461 i EN ISO Pręt kotwy stal, EN lub EN klasa 5.8, 8.8, EN ISO 898-1: Nakrętka sześciokątna, EN ISO 4032 klasa 5 (dla pręta klasy 5.8) EN klas 8 (dla pręta klasy 8.8) EN Podkładka EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093, lub EN ISO 7094 stal nierdzewna stal ocynkowana galwanicznie lub ogniowo 1 Pręt kotwy Materiał / / , EN :2005, >M24: klasa 50 EN ISO 3506 M24: klasa 70 EN ISO Nakrętka sześciokątna, EN ISO 4032 Materiał / / EN 10088, >M24: klasa 50 (dla pręta klasy 50) EN ISO 3506 M24: klasa 70 (dla pręta klasy 70) EN ISO Podkładka EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093, lub EN ISO 7094 stal o podwyższonej odporności na korozję Materiał , lub , EN Pręt kotwy materiał / , EN :2005, > M24: klasa 50 EN ISO 3506 M24: Klasa 70 EN ISO Nakrętka sześciokątna, EN ISO 4032 materiał / EN 10088, > M24: klasa 50 (dla pręta klasy 50) EN ISO 3506 M24: Klasa 70 (dla pręta klasy 70) EN ISO Podkładka EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093, lub EN ISO 7094 materiał / , EN Standardowe pręty gwintowane, spełniające następujące wymogi: - materiał, wymiary i parametry wytrzymałościowe zgodne ze specyfikacją zawartą w Tabeli 1a - certyfikat 3.1 według normy EN-10204:2004, - naniesiony znacznik głębokości osadzenia. Materiały (pręty gwintowane) ZAŁĄCZNIK 3

12 Repertorium: 277a/2011 Strona 12/22 Strona 12 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 1b: Materiały (pręt zbrojeniowy) Abstrakt normy EN Forma produktu Załącznik C. Tabela C.1. Własności zbrojenia Pręty zbrojeniowe i stal zbrojeniowa w kręgach Klasa B C Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie f yk lub f 0,2k(N/mm 2 ) Minimalna wartość k = (f t/f y) k 1,08 1,15 <1,35 Charakterystyczne rozciągnięcie przy maksymalnym obciążeniu ε uk (%) Wytrzymałość na zginanie 5,0 7,5 Badanie wytrzymałości na zginanie/rozginanie Maksymalne odchylenie od nominalnej masy (pojedynczy pręt) (%) Nominalna średnica pręta 8 >8 ±6,0 ±4,5 Abstrakt normy EN Załącznik C. Tabela C.2N. Własności zbrojenia Forma produktu Pręty zbrojeniowe i stal zbrojeniowa w kręgach Klasa B C Minimalna wysokość użebrowania f R,min Nominalna średnica pręta 8 do 12 >12 0,040 0,056 Wysokość żebra winna zawierać się w przedziale 0,05d h 0,07d (d: nominalna średnica pręta, h: wysokość żebra) Informacje na temat użycia pręta zbrojeniowego jako kotwy patrz punkt 4.2 Materiały (pręty zbrojeniowe) ZAŁĄCZNIK 4

13 Repertorium: 277a/2011 Strona 13/22 Strona 13 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 2: Parametry montażu prętów gwintowanych Rozmiar pręta M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Nominalna średnica wierconego otworu Głębokość zakotwienia i głębokość otworu Średnica otworu w mocowanym elemencie d 0 [mm]= h ef,min= h ef,max= d f [mm] Średnica szczotki stalowej d b [mm] Moment dokręcający T inst [Nm] Grubość mocowanego elementu t fix,min[mm]> 0 t fix,max[mm]< 1500 Minimalna grubość elementu betonowego h min [mm] h ef + 30 mm 100 mm h ef + 2d 0 Minimalny rozstaw kotew s min [mm] Minimalna odległość od krawędzi c min [mm] Tabela 3: Parametry montażu prętów zbrojeniowych Rozmiar pręta Ø8 10Ø Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Nominalna średnica wierconego otworu Głębokość zakotwienia i głębokość otworu d 0 [mm]= h ef,min= h ef,max= Średnica szczotki stalowej d b [mm] ,5 Minimalna grubość elementu betonowego h min [mm] h ef + 30 mm 100 mm h ef + 2d 0 Minimalny rozstaw kotew s min [mm] Minimalna odległość od krawędzi c min [mm] Parametry montażu ZAŁĄCZNIK 5

14 Repertorium: 277a/2011 Strona 14/22 Strona 14 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Instrukcja montażu 1. Przy pomocy wiertarki udarowej wywiercić w podłożu otwór o właściwej średnicy i głębokości w zależności od wybranej kotwy (Tabela 2 lub Tabela 3). 2a. Oczyścić otwór z urobku, przedmuchując co najmniej 4 razy, zaczynając od dna otworu przy pomocy sprężonego powietrza lub ręcznej pompki (Załącznik 8). Jeżeli nie można dosięgnąć dna otworu należy użyć przedłużki. lub Pompki ręcznej można używać w przypadku otworów o średnicy do 20 mm włącznie. W przypadku otworów o średnicy powyżej 20 mm lub głębszych niż 240 mm użycie sprężonego powietrza (min. 6 bar) jest obowiązkowe. 2b. Sprawdzić średnicę szczotki (Tabela 5) i zamocować do wiertarki lub wkrętarki akumulatorowej. Co najmniej 4 razy oczyścić cały otwór szczotką drucianą >d b,min (Tabela 5). Jeżeli nie można dosięgnąć dna otworu należy użyć przedłużki (Tabela 5). 2c. Następnie ponowienie oczyścić otwór, przedmuchując co najmniej 4 razy, zaczynając od dna otworu przy pomocy sprężonego powietrza lub ręcznej pompki (Załącznik 8). Jeżeli nie można dosięgnąć dna otworu należy użyć przedłużki. lub Pompki ręcznej można używać w przypadku otworów o średnicy do 20 mm włącznie. W przypadku otworów o średnicy powyżej 20 mm lub głębszych niż 240 mm użycie sprężonego powietrza (min. 6 bar) jest obowiązkowe. 3. Do pojemnika z zaprawą założyć dołączoną dyszę mieszalnikową, a następnie umieścić pojemnik w odpowiednim wyciskaczu. Przed użyciem odciąć foliowe zamknięcie. W przypadku użycia nowego pojemnika a także po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż zalecany czas osadzania (czas żelowania) (Tabela 4), należy założyć nową dyszę mieszalnikową. 4. Przed instalacją kotwy w wypełnionym zaprawą otworze należy zaznaczyć na pręcie głębokość osadzenia. co najmniej 3 pełne dawki 5. Przed wypełnieniem otworu zaprawą należy odrzucić co najmniej trzy pierwsze pełne dawki nie w pełni wymieszanej zaprawy. Zaprawę można stosować, gdy oba komponenty są całkowicie wymieszane. Wymieszanie komponentów zaprawy powinno być potwierdzone jednolitym szarym kolorem mieszanki wychodzącej z dyszy. Instrukcja montażu ZAŁĄCZNIK 6

15 Repertorium: 277a/2011 Strona 15/22 Strona 15 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Instrukcja montażu (ciąg dalszy) 6. Dyszę mieszalnikową wprowadzić do dna otworu i równomiernie wypełnić otwór zaprawą, aż otwór wypełni się do 2/3 głębokości. Dyszę wysuwać powoli w miarę wypełniania otworu, tak by uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza. W razie zakotwień dłuższych niż 190 mm należy zastosować przedłużkę dyszy. W przypadku montażu w suficie i pozycji poziomej w otworach o średnicy ponad 20 mm należy stosować wtyczkę tłokową i przedłużkę dyszy (Załącznik 8). Należy przestrzegać czasu żelowania (czas osadzania) podanego w Tabeli Wprowadzić pręt do otworu, do chwili osiągnięcia właściwej głębokości, z wykonaniem lekkiego obrotu, w celu uzyskania właściwego rozmieszczenia zaprawy. Kotwa powinna być wolna od brudu, smaru, oleju i innych ciał obcych. 8. Kotwa powinna być wprowadzona na całą długość otworu, tak by nadmiar zaprawy pojawił się przy podłożu, dookoła pręta. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, należy ponownie wypełnić otwór zaprawą. 9. Pozostawić kotwę bez ingerencji na czas konieczny do utwardzenia zaprawy. Nie przesuwać ani nie obciążać kotwy do chwili całkowitego utwardzenia (zgodnie z Tabelą 4). 10 Po całkowitym utwardzeniu zaprawy mocowany element można dokręcić kluczem dynamometrycznym maksymalnym wymaganym momentem dokręcającym (Tabela 2). Tabela 4: Minimalny czas utwardzania Temperatura betonu Czas żelowania/czas osadzania Minimalny czas utwardzania w suchym betonie 2) -10 C 90 min 24 h -5 C 90 min 14 h 0 C 45 min 7 h +5 C 25 min 2 h +10 C 15 min 80 min +20 C 6 min 45 min +30 C 4 min 25 min +35 C 2 min 20 min +40 C 1,5 min 15 min Temperatura pojemnika z zaprawą musi wynosić co najmniej +15 C 2) W mokrym betonie czas utwardzania musi być podwojony. Instrukcja montażu (ciąg dalszy) Czas utwardzania ZAŁĄCZNIK 7

16 Repertorium: 277a/2011 Strona 16/22 Strona 16 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Szczotka stalowa Tabela 5: Pręty gwintowane Parametry narzędzi do czyszczenia i montażu Pręty zbrojeniowe d 0 Ø wiertła d b Ø szczotki d b,min Ø min. szczotki L długość całkowita Wtyczka tłokowa (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (nr) M , M , M , , M , , M ,5 300 #24 M ,5 300 #28 M ,5 300 #32 M ,5 300 # ,5 40,5 300 #38 Pompka ręczna (poj. 750 ml) Średnica wiertła (d 0): 10 mm do 20 mm Pistolet do sprężonego powietrza (min 6 bar) Średnica wiertła (d 0): 10 mm do 40 mm Wtyczka tłokowa do montażu poziomego i w suficie Średnica wiertła (d 0): 24 mm do 40 mm Narzędzia do czyszczenia i montażu ZAŁĄCZNIK 8

17 Repertorium: 277a/2011 Strona 17/22 Strona 17 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 6: Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na wyrywanie z podłoża Pręt gwintowany M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Zniszczenie stali Nośność charakterystyczna stal w klasie własności mechanicznych 5.8 Nośność charakterystyczna stal w klasie własności mechanicznych 8.8 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N N Rk,s [kn] N Rk,s [kn] Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] stal nierdzewna A4 i HCR w klasie własności mechanicznych 50 (>M24) i 70 ( M24) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N 1,87 2,86 Zniszczenie przez wyrywanie kotwy i wyłamanie stożka betonowego Charakterystyczna przyczepność zaprawy w betonie niezarysowanym C20/25 Zakres temperatur I 5) : 40 C/24 C τ [N/mm2 Rk,uncr ] beton suchy i Zakres temperatur II 5) : mokry 80 C/50 C τ [N/mm2 Rk,uncr ] 7, ,5 7,5 6,5 Otwory zalane wodą Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Zakres temperatur I 5) : 40 C/24 C Zakres temperatur II 5) : 80 C/50 C Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik zwiększający w betonie niezarysowanym Ψ c Zniszczenie przez rozłupanie γ Mc=γ Mp 1,50 1,5 2) 1,8 3) τ Rk,uncr [N/mm2 ] 7,5 8,5 8,5 8,5 τ Rk,uncr [N/mm2 ] 5,5 6,5 6,5 6,5 γ Mc=γ Mp Odległość od krawędzi C cr,sp [mm] 2,1 4) C30/37 1,04 C40/50 1,08 C50/60 1,10 niedopuszczalne h 1,0 hef 2 hef 2,5 2,4 h h ef Rozstaw kotew S cr,sp [mm] 2C cr,sp Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (beton suchy i mokry) γ Msp 1,5 2) 1,8 3) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (otwory zalane wodą) Gdy brak odmiennych wymagań krajowych. 2) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,0. 3) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,2. 4) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,4. 5) Objaśnienia patrz punkt 1.2. γ Msp 2,1 4) ef Stosowanie prętów gwintowanych Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na wyrywanie z podłoża ZAŁĄCZNIK 9

18 Repertorium: 277a/2011 Strona 18/22 Strona 18 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 7: Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na ścinanie Pręt gwintowany M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Zniszczenie stali bez dźwigni Nośność charakterystyczna stal w klasie własności mechanicznych 5.8 Nośność charakterystyczna stal w klasie własności mechanicznych 8.8 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,V V Rk,s [kn] V Rk,s [kn] Nośność charakterystyczna V Rk,s [kn] stal nierdzewna A4 i HCR w klasie własności mechanicznych 50 (>M24) i 70 ( M24) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,V 1,56 2,38 Zniszczenie stali z dźwignią Charakterystyczny moment zginający stal w klasie własności mechanicznych 5.8 Charakterystyczny moment zginający stal w klasie własności mechanicznych 8.8 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,V 1,25 M 0 Rk,s [Nm] M 0 Rk,s [Nm] Charakterystyczny moment zginający stal nierdzewna A4 i HCR w klasie M 0 Rk,s [Nm] własności mechanicznych 50 (>M24) i 70 ( M24) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,V 1,56 2,38 Zniszczenie betonu przez odłupanie Współczynnik k w równaniu (5.7) z raportu Technicznego TR 029 "Projektowanie kotew wklejanych" Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mcp Zniszczenie krawędzi betonu Patrz punkt raportu Technicznego TR 029 "Projektowanie kotew wklejanych" Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mc Gdy brak odmiennych wymagań krajowych. 2) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,0. 1,25 2,0 1,50 2) 1,50 2) Stosowanie prętów gwintowanych Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na ścinanie ZAŁĄCZNIK 10

19 Repertorium: 277a/2011 Strona 19/22 Strona 19 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 8: Przemieszczenie w przypadku wyrywania z podłoża Pręt gwintowany M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Zakres temperatur 40 C/24 C Przemieszczenie δ N0 [mm/n/mm 2 ] 0,021 0,023 0,026 0,031 0,036 0,041 0,045 0,049 Przemieszczenie δ N [mm/n/mm 2 ] 0,030 0,033 0,037 0,045 0,052 0,060 0,065 0,071 Zakres temperatur 80 C/50 C Przemieszczenie δ N0 [mm/n/mm 2 ] 0,050 0,056 0,063 0,075 0,088 0,100 0,110 0,119 Przemieszczenie δ N [mm/n/mm 2 ] 0,072 0,081 0,090 0,108 0,127 0,145 0,159 0,172 Sposób obliczenia przemieszczenia dla nośności obliczeniowej Przemieszczenie dla obciążenia krótkotrwałego = δ N0 τ Sd / 1,4 Przemieszczenie dla obciążenia długotrwałego = δ N τ Sd / 1,4 (τ Sd: przyczepność obliczeniowa) Tabela 9: Przemieszczenie w przypadku siły ścinającej 2) Pręt gwintowany M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Przemieszczenie δ v0 [mm/n/mm 2 ] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 Przemieszczenie δ V [mm/n/mm 2 ] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 2) Sposób obliczenia przemieszczenia dla nośności obliczeniowej Przemieszczenie dla obciążenia krótkotrwałego = δ V0 V d / 1,4 Przemieszczenie dla obciążenia długotrwałego = δ V V d / 1,4 (V d: obliczeniowa siła ścinająca) Stosowanie prętów gwintowanych Przemieszczenie ZAŁĄCZNIK 11

20 Repertorium: 277a/2011 Strona 20/22 Strona 20 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 10: Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na wyrywanie z podłoża Pręt zbrojeniowy Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Zniszczenie stali (własności wg Załącznika 4) Nośność charakterystyczna na N Rk,s [kn] :1986 lub E DIN 488-2:2006 6) wyrywanie Bst 500 S wg DIN 488- Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N Zniszczenie przez wyrywanie kotwy i wyłamanie stożka betonowego Charakterystyczna przyczepność zaprawy w betonie niezarysowanym C20/25 Zakres temperatur I 5) : 40 C/24 C τ [N/mm2 Rk,uncr ] 8, ,0 8,0 7,0 Zakres temperatur II 5) : 80 C/50 C τ [N/mm2 Rk,uncr ] 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 6,0 5,0 beton suchy i mokry otwory zalane wodą Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Zakres temperatur I 5) : 40 C/24 C Zakres temperatur II 5) : 80 C/50 C Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik zwiększający w betonie niezarysowanym Ψ c Zniszczenie przez rozłupanie γ Mc=γ Mp 1,40 1,5 2) 1,8 3) τ Rk,uncr [N/mm2 ] 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 τ Rk,uncr [N/mm2 ] 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 γ Mc=γ Mp Odległość od krawędzi C cr,sp [mm] C30/37 1,04 C40/50 1,08 C50/60 1,10 2,1 4) niedopuszczalne h 1,0 hef 2 hef 2,5 2,4 h h ef Rozstaw kotew S cr,sp [mm] 2C cr,sp Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (beton suchy i mokry) γ Msp 1,5 2) 1,8 3) γ Msp Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (otwory zalane wodą) 2,1 4) Gdy brak odmiennych wymagań krajowych. 2) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,0. 3) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,2. 4) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,4. 5) Objaśnienia patrz punkt ) W przypadku prętów zbrojeniowych, nie spełniających normy DIN 488, nośność charakterystyczną N Rk,s należy określić zgodnie z wzorem (5. w raporcie technicznym TR 029 Informacje na temat wykorzystania wklejanych prętów zbrojeniowych w charakterze kotew przedstawiono w punkcie 4.2. ef Stosowanie prętów zbrojeniowych Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na wyrywanie z podłoża ZAŁĄCZNIK 12

21 Repertorium: 277a/2011 Strona 21/22 Strona 21 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 11: Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna na ścinanie Pręt zbrojeniowy Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Zniszczenie stali bez dźwigni (własności wg Załącznika 4) Nośność charakterystyczna na V Rk,s [kn] :1986 lub E DIN 488-2:2006 3) ścinanie Bst 500 S wg DIN 488- Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,V Zniszczenie stali z dźwignią (własności wg Załącznika 4) Charakterystyczny moment zginający Bst 500 S wg DIN 488-2:1986 lub E DIN 488-2:2006 4) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Zniszczenie betonu przez odłupanie 0 M Rk,s [Nm] γ Ms,V Współczynnik k w równaniu (5.7) w raporcie technicznym TR 029 "Projektowanie kotew wklejanych" Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Zniszczenie krawędzi betonu γ Mcp Patrz punkt raportu technicznego TR 029 "Projektowanie kotew wklejanych" Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Gdy brak odmiennych wymagań krajowych. 2) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,0. 3) 4) γ Mc 1,5 1,5 2,0 1,50 2) 1,50 2) W przypadku prętów zbrojeniowych, nie spełniających normy DIN 488, nośność charakterystyczną V Rk,s należy określić zgodnie z wzorem (5.5) w raporcie technicznym TR 029 W przypadku prętów zbrojeniowych, nie spełniających normy DIN 488, nośność charakterystyczną M 0 Rk,s należy określić zgodnie z wzorem (5.6b) w raporcie technicznym TR 029 Informacje na temat wykorzystania wklejanych prętów zbrojeniowych w charakterze kotew przedstawiono w punkcie 4.2. Stosowanie prętów zbrojeniowych Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na ścinanie ZAŁĄCZNIK 13

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604 Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604 Nazwa handlowa Posiadacz aprobaty Przedmiot certyfikatu oraz cel zastosowania Okres ważności: Zakład produkcyjny od do ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek EOTA Europejska Aprobata

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Europejska Aprobata Techniczna RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Kotwy wklejane z prętami ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC OPIS S-IRV to żywica winylestrowa nie zawierająca styrenu. Jest bardzo wydajną spoiną używaną do podłoży pełnych i otworowych, posiadającą krótki czas utwardzania. Stosuje się ją do materiałów takich jak

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Nazwa handlowa Właściciel aprobaty Przedmiot aprobaty i

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna CZŁONEK EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0126 (tłumaczenie na język angielski, wersja oryginalna w języku francuskim) Nazwa handlowa: Właściciel aprobaty: Rodzaj i przeznaczenie wyrobu: System

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) 01 64 68 82 82 Fax :(33) 01 60 05 70 37 Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim [tekst dokumentu na pierwszej stronie częściowo w dwóch wersjach językowych tłumaczenie dotyczy wyłącznie tekstu w języku angielskim] [oryginalny dokument składa się z 12 ponumerowanych stron] Deutsches

Bardziej szczegółowo

CSTB le futur en construction CZŁONEK EOTA

CSTB le futur en construction CZŁONEK EOTA Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego str. 1 / 20 [Tłumaczenie obejmuje 20 stron Aprobaty: 8 stron tekstu i 12 załączników. W tłumaczeniu zachowano oryginalny układ dokumentu; pominięto fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 18 16 maja 2013

Tłumaczenie z języka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 18 16 maja 2013 Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 18 16 maja 2013 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 31.03.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0129

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0129 Strona 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA 12/0129, wydanej 15.05.2013 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel. : (33)

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011 Członek Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel. : (33) 01 64 68 82 82 Fax : (33) 01 60 05 70 37 Europejska Ocena Techniczna

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0061

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0061 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0089

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0089 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175 Strona 1 Przedłużenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0175 z dnia 5 września 2011 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0122

Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0122 Deutsches Institut für Bautechnik Zullassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstraβe30

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty 114 MOCOWANIA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ/KOTWY STALOWE FBN II Sprawdzana miliony razy, korzystna w cenie jak i w zastosowaniach. INFORMACJE OGÓLNE FBN II FBN II K Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstraβe 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8510/2011 + ANEKS NR 1 Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ W POŁĄCZENIACH NAKŁADAJĄCYCH SIĘ ELEMENTÓW CYNKOWANE GALWANICZNIE, CYNKOWANE OGNIOWO ORAZ STAL NIERDZEWNA NARZĘDZIE BOXSOK DO SPRAWNEGO MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

Systemy cięgien prętowych Macalloy 460, S460, 520 Europejska Aprobata Techniczna

Systemy cięgien prętowych Macalloy 460, S460, 520 Europejska Aprobata Techniczna Innovative Engineering Polska Sp. z o. o. Systemy cięgien prętowych Macalloy 460, S460, 520 Europejska Aprobata Techniczna (tłumaczenie polskie, oryginał w języku angielskim) Universität Karlsruhe (TH)

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek

Bardziej szczegółowo

Żywica TRUTEK TCM 380 PRO

Żywica TRUTEK TCM 380 PRO KOTWY CHEMICZNE DO NAJWYŻSZYCH OBCIĄŻEŃ Żywica TRUTEK TCM 380 PRO wklejanie prętów gwintowanych i zbrojeniowych w betonie, betonie zbrojonym oraz kamieniu naturalnym, kotwienie wszelkiego typu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

ETA-09/0182 z 17/09/2014

ETA-09/0182 z 17/09/2014 Cz³onek EOTA Europejska Ocena Techniczna z 17/09/2014 ¹czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleñ œcian zewnêtrznych w pod³o u betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Europejska Aprobata Techniczna KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym Plastic anchors for multiple use in concrete

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego. Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności

Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego. Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności Przegląd systemów kotew wklejanych fischer do betonu zarysowanego. strona 3 Profesjonalny system do betonu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

Żywica kotwiąca ITH 400 EPOX 1:1

Żywica kotwiąca ITH 400 EPOX 1:1 Żywica kotwiąca ITH 400 EPOX 1:1 SYMBOL SORMAT 72945 Żywica epoksydowa zapewniająca bardzo wysoką wytrzymałość i trwałość Bezstearynowa, bezzapachowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do mocowania słupków,

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0134

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0134 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Faks: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

Program sprzedaży. z danym technicznymi

Program sprzedaży. z danym technicznymi Program sprzedaży 08 09 z danym technicznymi Spis treści Kotwy mechaniczne Kotwa trzpieniowa BZ plus 6-7 Kotwa trzpieniowa BZ plus A4 8-9 Kotwa trzpieniowa BZ plus HCR 10-11 Kotwa trzpieniowa BZ-IG A4

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Członek EOTA Member of EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Nazwa handlowa Trade name Właściciel aprobaty

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Moment obrotowy [Nm] Min. głębokość Kotwienia [mm]

Moment obrotowy [Nm] Min. głębokość Kotwienia [mm] Kotwy stalowe TM-FL i TM-F Kotwy stalowe TM-FL ocynkowane na biało z przedłużonym klipsem rozpierającym. Kotwy stalowe TM-F ocynkowane na biało ze zwykłej długości klipsem rozpierającym. TM-FL TM-F Kotwy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225 WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8971/2012. Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wzmacniania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8971/2012. Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wzmacniania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8971/2012 Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wzmacniania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 WKTHERM 8

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 WKTHERM 8 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing of external

Bardziej szczegółowo

KONSOLE. Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel. 089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl

KONSOLE. Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel. 089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl 1 KONSOLE Konsole to system kątowników wsporczych, montowany w miejscach pośrednich dylatacji poziomych lub na fragmentach gdzie nie ma fundamentu pod ścianę elewacyjną. Kątowniki te mocowane są do konstrukcji

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011 Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sika AnchorFix 1

KARTA INFORMACYJNA Sika AnchorFix 1 KARTA INFORMACYJNA Szybkowiążący klej do zakotwień OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, nie zawierający styrenu klej poliestrowy Szybkowiążący klej do kotwień: Żebrowanych prętów

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

Construction. Szybkowiążący klej do zakotwień. Opis produktu. Badania 1/6

Construction. Szybkowiążący klej do zakotwień. Opis produktu. Badania 1/6 Karta Informacyjna Wydanie 22/03/2013 Numer identyfikacyjny 02 04 03 01 001 0 000001 Szybkowiążący klej do zakotwień Opis produktu Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, nie zawierający styrenu klej poliestrowy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sika AnchorFix 2

KARTA INFORMACYJNA Sika AnchorFix 2 KARTA INFORMACYJNA Klej o wysokich parametrach mechanicznych do wykonywania zakotwień OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, niezwierający styrenu, klej do kotwienia na bazie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Katalog. systemy łączników i kotew. EJOT Jakość łączy

Katalog. systemy łączników i kotew. EJOT Jakość łączy Katalog systemy łączników i kotew EJOT Jakość łączy Wydawca i autor tekstów: EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jeżowska 9 42 793 Ciasna Wskazówki prawne: Obowiązują aktualne warunki sprzedaży i dostaw.

Bardziej szczegółowo

. tabelaryczną ilość zaprawy

. tabelaryczną ilość zaprawy 46 MOCOWANIA CHEMICZNE Ampułka fischer FHP Obciążenia Średnie obciążenia niszczące, obliczeniowe oraz zalecane dla pojedynczego pręta osadzonego przy pomocy ampułki FHP bez wpływu odległości od krawędzi

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Szyny kotwiące Hilti (HAC) ze śrubami (HBC) 2. Numer typu, partii lub serii

Bardziej szczegółowo