Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0042

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0042"

Transkrypt

1 Tłumaczenie z języka angielskiego. Tytuł oryginału dokumentu: ETA Technický a skúšobný ústav stavebný Instytut Badawczy i Atestacyjny Budownictwa Ul. Studená Bratislava Republika Słowacka Tel.: 421 (0) , Fax: 421 (0) Internet: / Tekst emblematu: Instytut jest autoryzowany i upoważniony zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady UE z dnia 21 grudnia 1988 r. o zbliżeniu i unifikacji prawa, przepisów i postępowania administracyjnego w Krajach Członkowskich Unii Europejskiej w zakresie produktów prawa budowlanego (89/106/EEC) / Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0042 (Wersja angielska przygotowana przez TSUS wersja oryginalna w języku słowackim) Nazwa handlowa Posiadacz świadectwa dopuszczenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA Kategoria, typ i zastosowanie wyrobu KABE THERM EPS Farby KABE Polska Sp. z o.o. Ul. Śląska 88 PL Katowice Polska System Kompozytowy Zewnętrznej Izolacji Cieplnej (ETICS) z zastosowaniem polistyrenu jako zewnętrznej izolacji ścian budynków Ang.: External Thermal Insulation Composite System (ETICS) Okres ważności od: Adres producenta do: Farby KABE Polska Sp. z o.o Farby KABE Polska Sp. z o.o. Ul. Śląska 88 ul. Korczaka 34 PL Katowice Pl Bielsko-Biala Polska Polska KABE THERM Sp. z o.o. Wola Batorska 457 PL Wola Batorska Polska Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna składa się z: 17 stronic Europejska Organizacja Aprobaty Technicznej European Organisation for Technical Approvals

2 Tłumaczenie z języka angielskiego. Tytuł oryginału dokumentu: European Technical Approval ETA 09/0042 /nadruk w nagłówku stronic: Strona n ETA-09/0048, data wyd , tłumaczenie na angielski - TSUS/ I. PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna (ang.: European Technical Approval dalej w tekście określana skrótem ETA ) została wydana przez Instytut Badawczy i Atestacyjny Budownictwa(Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., dalej TSUS ) zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EEC z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie ujednolicenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w państwach członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych 1), wraz ze zmianami Dyrektywy Rady 93/68/EEC 2) i rozporządzenia WE nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3) ; - Ustawą nr 90/1998 w sprawie wyrobów budowlanych, wraz z późniejszymi zmianami; - Wspólnymi procedurami dotyczącymi wnioskowania, opracowywania i przyznawania Europejskich Aprobat Technicznych, określonymi w Załączniku do Decyzji Komisji WE 94/23/EC 4) ; - Wytycznymi Europejskiej Aprobaty Technicznej Tynkowe systemy zewnętrznej izolacji termicznej ETAG nr 004, wyd Instytut Badawczy (TSUS) został upoważniony do wykonywania kontroli zgodności z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Kontrola może być wykonywana na terenie zakładu produkcyjnego. Niemniej jednak, odpowiedzialność za zapewnienie zgodności produktów z Europejską Aprobatą Techniczną i wymaganiami w zakresie ich przeznaczenia ponosi strona otrzymująca aprobatę ETA. 3. Niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej nie należy przekazywać producentom lub przedstawicielom producenta, innym niż wymieniono na stronie 1; a także zakładom produkcyjnym, innym niż zakłady określone w treści niniejszej aprobaty. 4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna (ETA) może być wycofana przez Instytut Badawczy TSUS w szczególności na podstawie informacji Komisji Europejskiej zgodnie z Artykułem 5(1) Dyrektywy Rady 89/106/EEC. 5. Dozwolone jest kopiowanie i przekazywanie elektroniczne niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej wyłącznie w całości. Kopiowanie części dokumentu wymaga pisemnej zgody Budowlanego Instytutu Badawczego TSUS. W takim przypadku, kopiowana część powinna zawierać odpowiedni zapis. Tekst i rysunki w materiałach reklamowych nie powinny być sprzeczne z treścią Europejskiej Aprobaty Technicznej. 6. Europejska Aprobata Techniczna wydawana jest przez jednostkę zatwierdzającą w języku urzędowym. Niniejsza wersja w całości odpowiada wersji uzgodnionej przez organizację EOTA. Wersje tłumaczone na inne języki należy oznaczać odpowiednim zapisem.

3 1) Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej nr L40, , str. 12 2) Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej nr L220, , str. 1 3) Oficjalny Dziennik Unii Europejskiej nr L284, , str. 1 4) Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej nr L17, , str. 34 II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1. Określenie wyrobów i zakresu ich zastosowania System kompozytowy izolacji termicznej ścian zewnętrznych KABE THERM EPS, w dalszej części dokumentu nazywany systemem izolacji ETICS (skrót od angielskiej nazwy: External Thermal Insulation Composite System), zaprojektowano zgodnie z danymi projektowymi i wytycznymi posiadacza aprobaty technicznej, które złożono w Instytucie Badawczym TSUS. System izolacji zawiera określone poniżej elementy produkowane przez zakład posiadacza aprobaty technicznej lub zapewniane przez dostawców. Ostateczną odpowiedzialność za system izolacji ponosi posiadacz aprobaty ETA. System izolacji może być sprzedawany również pod nazwą handlową KABE THERM lub LAMITHERM przy różnych nazwach handlowych stosowanych komponentów. Załącznik 1 przedstawia odpowiednie zależności pomiędzy różnymi nazwami handlowymi Określenie wyrobów (zestaw) Skład (dodatkowy opis, charakterystykę i wydajność komponentów omówiono w punkcie 2.3) Mechanicznie mocowany system ETICS z dodatkowym przywieraniem (klejeniem) możliwe połączenia płyt styropianowych z kotwiczeniem - patrz punkt b). Zgodnie z zaleceniami posiadacza aprobaty technicznej ETA, minimalna powierzchnia klejona wynosi 40%. Obowiązują krajowe przepisy dotyczące zastosowania i powinny by c uwzględniane. Produkty izolacyjne: EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 200 Kleje: KOMBI THIN-SET Specjal KOMBI SPECIAL (są identyczne) Zużycie [kg/m 2 ] / ok. 4,0 3,0 5,0 3,0-5,0 Grubość [mm] / / Produkty izolacyjne: EPS 70 FASADA EPS OPEN/KLIMA 4,0-9, /

4 Powłoka bazowa Kleje: KOMBI (proszek na bazie cementu, wymagający wody w ilości 0,26 l/kg) THIN-SET Specjal (proszek na bazie cementu, wymagający dodania wody w ilości 0,24 l/kg) KOMBI SPECIAL (proszek na bazie cementu, wymagający dodania wody w ilości 0,24 l/kg) dodania Kotwice (łączniki) BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH-L- 60/8-La ejoterm NT U, ejoterm STR U, ejoterm SDMTplus DAS TH 10/50 - KOMBI (proszek na bazie cementu, wymagający dodania wody w ilości 0,26 l/kg). Zawiera następujące główne składniki: cement portland, piasek, domieszki specjalne. ok. 4,0 3,0 4,0 3,0-4,0 4,0 - THIN-SET Specjal (proszek na bazie cementu, wymagający dodania wody w ilości 0,24 l/kg). Zawiera następujące główne składniki: cement portland, piasek, domieszki specjalne. - KOMBI SPECIAL (proszek na bazie cementu, wymagający dodania wody w ilości 0,24 l/kg). Zawiera następujące główne składniki: cement portland, piasek, domieszki specjalne. THIN-SET Specjal KOMBI SPECIAL (są identyczne) 4,0 4,0 Średnio (suchy) 3,4 Minimum (suchy) 3,0 Siatki z włókna szklanego Powłoka gruntująca Polki wykończeniowe Materiały pomocnicze, dodatkowe Standardowa siatka (sitka z włókna szklanego z minimalnym rozmiarem oczka 3,0 mm x 3,0 mm): Verte R117 A101 Vertex R131 A101 Gotowe do użycia ciecze pigmentowane: NOVALIT GT (stosowane wraz z NOVALIT-em T) PERMURO GT (stosowane wraz z PERMURO) ARMASIL GT (stosowane wraz z ARMASIL-em T) Gotowe pasty nośnik silikatowy NOVALIT T (uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm) Struktura pełna i drapana Gotowe pasty nośnik akrylowy PERMURO (uziarnienia 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm) Struktura płynna i drapana Gotowe pasty nośnik silikatowy ARMASIL T (uziarnienia 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm) Struktura pełna Opisy wg punktu Zaleceń ETAG 004. Odpowiedzialność ponosi posiadacz aprobaty technicznej ETA. / / 0,2 0,2 0,3 1,6-4,5 1,6-4,5 1,7-5,0

5 1.2. Przeznaczenie i zakres zastosowań System izolacji ETICS przeznaczony jest do ocieplania zewnętrznych ścian budynków. Ściany mogą być wykonane z muru (cegły, bloki, kamienie, ), lub z betonu (odlewane na miejscu lub instalowane jako płyty prefabrykowane) z klasą bezpieczeństwa przeciwpożarowego A1 lub A2-s2,d0 według normy EN oraz z minimalną gęstością 820 kg/m3 lub A1 według decyzji Wspólnoty Europejskiej nr 96/603/WE, wraz z późniejszymi zmianami. System izolacji ETICS ma za zadanie zapewniać odpowiednią izolację termiczną ściany, na której została zamontowany. System izolacji ETICS nie zawiera konstrukcyjnych elementów nośnych, które byłyby wytrzymałe na obciążenia. Produkt nie wpływa bezpośrednio na stabilność ściany, na której został zamontowany, jednakże może wpływać na jej trwałość poprzez poprawę ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych. System ETICS może być stosowany na nowych i istniejących (modernizowanych) ścianach pionowych. System może być również instalowany na powierzchniach poziomych lub ukośnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. System izolacji nie ma na celu zapewniania szczelności (ani hermetyzacji) konstrukcji ocieplanego budynku. Wybór metody montażowej zależy od charakterystyki podłoża, które może wymagać przygotowania (patrz: p , Zalecenia ETAG 004) i powinien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Postanowienia niniejszej aprobaty ETA oparto na założeniu minimalnej trwałości eksploatacyjnej wynoszącej 25 lat, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w punktach 4.2, 5.1 i 5.2 dotyczących pakowania, transportu, składowania i montażu, a także warunków prawidłowego użytkowania, konserwacji i napraw. Wskazanej długości okresu użytkowania nie należy interpretować jako gwarancji producenta lub jednostki zatwierdzającej, lecz jako pomoc w zakresie wyboru odpowiednich produktów w odniesieniu do oczekiwanego i ekonomicznie uzasadnionego okresu eksploatacji elementów konstrukcji. 2. Charakterystyka wyrobów i metody ich weryfikacji 2.1. Informacje ogólne Badania identyfikacyjne i ocenę przydatności systemu izolacji wg podstawowych wymagań przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi ETA 004 dotyczącymi tynkowych systemów izolacji termicznej (określanymi w niniejszym dokumencie jako Wytyczne ETAG 004 obejmującymi kompozytowe systemy zewnętrznych ociepleń) Charakterystyka systemu ETICS Reakcja na ogień Klasa odporności na ogień została oznaczona zgodnie z wytycznymi ETAG 004, punkt Wyroby określone w punkcie 1.1 zostały sklasyfikowane zgodnie z poniższym.

6 Tabela 1 Konfiguracja Powłoka przywierająca (lepiszcze) THIN-SET Special KOMBI EPS płyty (od 50 mm do 200 mm) Powloka bazowa THIN-SET SPECIAL KOMBI WM2 Powłoki wykończeniowe NOVALIT T PERMURO ARMASIL T Wszystkie inne konfiguracje (ETICS wraz z materiałem izolacyjnym o gęstości większej niż 15 kg/m 3 ) Deklarowana zawartość składników organicznych max. 3,41 % Zawartość środka przeciwzapłonowego bez / brak środka -- zapewniającej zgodność z Euroklasą E wg EN bez / brak środka max 3,41 % max. 7,62 % bez / brak środka Klasa europejska Euroclass zgodnie z normą EN B-s1,-d F (nie badano) Montaż i mocowanie: Ocena odporności na ogień (bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oparta jest na badaniach przy maksymalnej grubości izolacji SBI/150 mm, EN ISO /60 mm i gęstości materiału izolacyjnego 15 kg/m3 oraz systemie tynkowym z maksymalną zawartością składników organicznych i grubością 3 mm. W przypadku badania SBI, system izolacji instalowany jest bezpośrednio na podłożu z płyt gipsowych (klasa odporności ogniowej A2) o minimalnej gęstości 800 kg/m2. Montaż systemu izolacji ETICS został wykonany przez producenta (posiadacz aprobaty) zgodnie ze specyfikacją producenta (instrukcja), zakładając pojedynczą warstwę siatki z włókna szklanego na całej powierzchni próbki (bez nakładania siatki na siatkę). Próbki były prefabrykowane i nie zawierały żadnych połączeń. Krawędzie płyt zostały pokryte tynkiem, z wyłączeniem krawędzi górnej i dolnej. Testowany system ETICS nie uwzględniał użycia łączników / kotwic, ponieważ nie wpływają one na wynik testu. Uwaga: niektóre kraje członkowskie nie uznają klasyfikacji opartej na badaniu SBI (pojedynczym). Mogą być wymagane testy dodatkowe, np. badania na większą skalę potwierdzające zgodność z przepisami określonego kraju członkowskiego. Krawędzie systemu izolacji należy zawsze zabezpieczać przed pożarem.

7 Zastosowanie rozszerzone: Wyniki testów dotyczą również układów z materiałem izolacyjnym (wełna mineralna) o niższej grubości i gęstości, a także systemów tynkowych o niższej zawartości składników organicznych Absorpcja wody (badanie kapilarności) Powłoka bazowa THIN-SET SPECIAL - Nasiąkliwość po 1 godz. < 1 kg/m 2 - Nasiąkliwość po 24 godz. < 0,5 kg/m 2 System ocieplający ETICS wielowarstwowy THIN-SET Special System wielowarstwowy: Powłoka bazowa powłoki wykończeniowe powłoka zasadnicza (kluczowa) zgodnie z punktem 1.1 PERMURO NOVALIT T ARMASIL T Wchłanianie wody po 24 godzinach < 0,5 kg/m 2 0,5 kg/m 2 X X X Powłoka bazowa KOMBI - Nasiąkliwość po 1 godz. < 1 kg/m 2 - Nasiąkliwość po 24 godz. < 0,5 kg/m 2 System ocieplający ETICS wielowarstwowy KOMBI WM2 System wielowarstwowy: Powłoka bazowa powłoki wykończeniowe powłoka zasadnicza (kluczowa) zgodnie z punktem 1.1 PERMURO NOVALIT T ARMASIL T Wchłanianie wody po 24 godzinach < 0,5 kg/m 2 0,5 kg/m 2 X X X Charakterystyka wilgotnościowo-cieplna Cykle wilgotnościowo-cieplne (higrotermalne) wykonano na instalacji badawczej.

8 Podczas testu nie wykryto żadnej z poniższych wad lub defektów: - pęcherze lub łuszczenie się warstwy żadnej powłoki wykończeniowej, - rozerwanie lub pęknięcie związane z połączeniami pomiędzy płytami lub profilami systemu, - odrywanie tynku, - pęknięcie powodujące przedostawanie się wody do warstwy izolacyjnej. System ETICS został zatem sklasyfikowany jako odporny na cykle wilgotnościowo-cieplne Zachowanie się systemu przy zamarzaniu i odmarzaniu Ponieważ wchłanianie wody przez powłoki bazowe wszystkich systemów ocieplających było mniejsze, niż 0,5 kg / m2 w ciągu 24 godzin, stosowne konfiguracje systemu ETICS są oceniane jako wystarczająco odporne na zamrażanie / rozmarzanie Odporność na uderzenia Odporność na uderzenia obiektu twardego (o energii 3 dżule [J] i 10 dżuli [J]) oraz odporność na przebicie (perforację) prowadzi do zastosowania następujących kategorii. THIN-SET Special System wielowarstwowy: Powłoka bazowa powłoki wykończeniowe powłoka zasadnicza (kluczowa) zgodnie z punktem 1.1 PERMURO NOVALIT T ARMASIL T Pojedyncza, standardowa siatka z włókna szklanego Kategoria III Kategoria III Kategoria III KOMBI System wielowarstwowy: Powłoka bazowa powłoki wykończeniowe powłoka zasadnicza (kluczowa) zgodnie z punktem 1.1 PERMURO NOVALIT T ARMASIL T Pojedyncza, standardowa siatka z włókna szklanego NPD (brak wykonanych testów) NPD (brak wykonanych testów) Kategoria II

9 Przepuszczalność pary wodnej THIN-SET Special System wielowarstwowy: Powłoka bazowa powłoki wykończeniowe powłoka zasadnicza (kluczowa) zgodnie z punktem 1.1 PERMURO NOVALIT T ARMASIL T Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza w [m] 2,0 wyniki testów z powloką wykończeniową PERMURO 0,47, uziarnienie 3,0 mm 2,0 wyniki testów z powloką wykończeniową NOVALIT T 0,18, uziarnienie 3,0 mm 2,0 wyniki testów z powloką wykończeniową ARMASIL T 0,25, uziarnienie 3,0 mm KOMBI System wielowarstwowy: Powłoka bazowa powłoki wykończeniowe powłoka zasadnicza (kluczowa) zgodnie z punktem 1.1 PERMURO NOVALIT T ARMASIL T Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza w [m] 2,0 wyniki testów z powloką wykończeniową PERMURO 0,47, uziarnienie 3,0 mm 2,0 wyniki testów z powloką wykończeniową NOVALIT T 0,16, uziarnienie 3,0 mm 2,0 wyniki testów z powloką wykończeniową ARMASIL T 0,2, uziarnienie 3,0 mm Substancje niebezpieczne Deklaracja pisemna została przekazana przez posiadacza aprobaty technicznej ETA. Poza szczegółowymi postanowieniami dotyczącymi substancji niebezpiecznych zawartymi w niniejszej aprobacie, mogą obowiązywać inne wymagania dla systemu izolacji w zakresie jego zastosowania (np. przeniesione przepisy europejskie i krajowe, rozporządzenia i decyzje administracyjne). W celu spełnienia postanowień Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych, należy również spełnić wymagania dyrektywy w odpowiednim zakresie Bezpieczeństwo eksploatacji

10 Siła wiązania Powłoka bazowa THIN-SET Special na polistyrenie ekspandowanym Kondycjonowanie Stan poczatkowy Po cyklach wilgotnościowo termicznych (higrotermalnych) Na instalacji badawczej Po cyklach zamrażania odmrażania Na próbkach < 0,08 MPa < 0,08 MPa Badanie niewymagalne, ponieważ cykle zamrażania / rozmrażania nie są niezbędne Zerwanie przyczepności (kohezji) nastąpiło w obu przypadkach Powłoka bazowa KOMBI na na polistyrenie ekspandowanym Kondycjonowanie Stan poczatkowy Po cyklach wilgotnościowo termicznych (higrotermalnych) Na instalacji badawczej Po cyklach zamrażania odmrażania Na próbkach < 0,08 MPa < 0,08 MPa Badanie niewymagalne, ponieważ cykle zamrażania / rozmrażania nie są niezbędne Zerwanie przyczepności (kohezji) nastąpiło w obu przypadkach Kleje THIN-SET SPECJAL, KOMBI na podłożu i na ekspandowanym polistyrenie (bezpieczeństwo użytkowania klejonego systemu izolacji) Klimatyzacja Stan wyjściowy Zanurzenia 48 h w wodzie 2 h 23 0 C/wilgotność względna 50 % Zanurzenia 48 h w wodzie 7 dni 23 0 C /wilgotność względna 50 % THIN-SET Beton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa SPECJAL Styropian 0,08 MPa 0,03MPa 0,08 MPa KOMBI Beton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa Styropian 0,08 MPa 0,03 MPa 0,08 MPa System ETICS może być instalowany na podłożu tylko jako zamocowany mechanicznie z użyciem kleju THIN-SET SPECIAL, KOMBI SPECIAL lub KOMBI co najmniej na 30% powierzchni Wytrzymałość montażowa (test przesunięcia) Test nie był wymagany, ponieważ system izolacji spełnia następujące kryteria: strefa klejona przekracza 20% w przypadku systemów z montażem mechanicznym wzmocnionych dodatkowo klejem.

11 E x d = N/mm < N/mm, gdzie E oznacza moduł sprężystości (elastyczności) powłoki bazowej THINSET bez siatki z włókna szklanego, natomiast d oznacza grubość suchej warstwy powłoki bazowej. E x d = N/mm < N/mm, gdzie E oznacza moduł sprężystości (elastyczności) powłoki bazowej KOMBI WM2 bez siatki z włókna szklanego, natomiast d oznacza grubość suchej warstwy powłoki bazowej Odporność na obciążenie wiatrem Bezpieczeństwo użytkowania systemu ETICS z montażem mechanicznym za pomocą łączników (kotwic). Poniższe wartości dotyczą wyłącznie połączenia (nazwa łącznika) / (typ płyt styropianowych) wymienionego w pierwszych wierszach każdej z tabel. Kotwiczki, dla których mają zastosowanie następujące siły powodujące defekt Nazwa handlowa BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH-L- 60/8-La ejoterm NT U, ejoterm STR U, ejoterm SDMT-plus DAS TH 10/50 Średnica płytki 50 Charakterystyka produktów Grubość w [mm] 50 izolacyjnych, dla których ma Siła wyrywająca prostopadła zastosowanie dany defekt do powierzchni w [kpa] 100 Obciążenie zerwania w [N] Kotwiczki nie na złączu panelu (test przelotowy, pull-through) R panel Minimum: 400 Średnio: 413 Kotwiczki na złączu panelu (joint) (test statyczny stanic foam block test) R joint Minimum: 253 Średnio: 257 Odporność na obciążenie wiatrem systemu izolacji (Rd) obliczono wg poniższego wzoru: Rd = (R panel x n p R joint x n j ) / γ gdzie: n j - oznacza ilość (na m 2 ) łączników / kotwic poza połączeniami płyt n p - oznacza ilość (na m 2 ) łączników / kotwic na połączeniach płyt (: obowiązujący lokalnie współczynnik bezpieczeństwa Rezystancja cieplna Dodatkowy opór cieplny zapewniany przez system izolacji (R izolacji ) dla ściany podłoża obliczany jest na podstawie oporności izolacji (R 0 ) określonej zgodnie z punktem ETAG 004 i wartości R tynk z tabeli dla systemów tynkowych (R tynk wynosi ok. 0,02 m 2 K/W) R izolacji = R 0 R tynk [(m 2 K/W] zgodnie z:

12 EN ISO : Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. EN 12524: Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe. W przypadku braku możliwości obliczania opru cieplnego, parametr można oznaczyć dla całego systemu izolacji zgodnie z poniższymi warunkami: EN 1943: Sprawność cieplna budynku. Oznaczanie oporu cieplnego metodą skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza. Ściany murowe. Mostki termiczne związane z działaniem mechanicznych elementów mocowania wpływają na przepływ ciepła przez całą ścianę i są uwzględniane w poniższej kalkulacji: U c = U U [W/(m 2 K] U c współczynnik przenikania ciepła przez całą ścianę z uwzględnieniem mostków termicznych U przenikanie ciepła przez ścianę bez uwzględnienia mostków termicznych U = 1/[R izolacji R podłoże R zw Rww] R podłoża opór termiczny podłoża ściany [(m 2 K)/W] R zw opór termiczny powierzchni zewnętrznej [(m 2 K)/W] R ww opór cieplny powierzchni wewnętrznej [(m 2 K)/W] U współczynnik przenikania ciepła dla elementów mechanicznych mocowania = X p n (łącznik) X n wartość punktowego przenikania ciepła łącznika [W/K]. Patrz raport Techniczny ETA 25. Jeżeli nie określono inaczej w aprobacie technicznej dla łączników obowiązują następujące wartości: = 0,002 W/K dla łączników ze śrubą ze stali nierdzewnej z łbem tworzywowym i łączników ze szczeliną powietrzną śruby = 0,004 W/K dla łączników ze śrubą ze stali nierdzewnej z łbem tworzywowym = 0,008 W/K dla pozostałych łączników (najgorszy przypadek) n ilość łączników Wpływ mostków termicznych można również obliczyć wg normy: EN ISO 10211: Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Metody obliczeń szczegółowych. Parametry należy obliczyć wg powyższej normy w przypadku założenia powyżej 15 łączników na m 2. X n wartość producenta nie obowiązuje w tym przypadku.

13 Trwałość i własności użytkowe Siła wiązania po zestarzeniu się materiału Systemy ocieplenia: THIN-SET Special powłoka wykończeniowa podana poniżej (z powłoką kluczową zgodnie z punktem 1.1) PERMURO Po cyklach cieplnowilgotnościowych (na obiekcie) < 0,08 MPa *) Po cyklach zamrażania / rozmrażania Badanie niewymagalne, ponieważ cykle zamrażania / rozmrażania nie są niezbędne. NOVALIT T < 0,08 MPa *) Badanie niewymagalne, ponieważ cykle zamrażania / rozmrażania nie są niezbędne ARMASIL T < 0,08 MPa *) < 0,08 MPa *) *) Uwaga: Nastąpiło zerwanie przyczepności (kohezji). Systemy ocieplenia: KOBMI powłoka wykończeniowa podana poniżej (z powłoką kluczową zgodnie z punktem 1.1) PERMURO Po cyklach higrotermicznych (na instalacji badawczej) < 0,08 MPa *) Po cyklach zamrażania / rozmrażania Badanie niewymagalne, ponieważ cykle zamrażania / rozmrażania nie są niezbędne. NOVALIT T < 0,08 MPa *) Badanie niewymagalne, ponieważ cykle zamrażania / rozmrażania nie są niezbędne ARMASIL T < 0,08 MPa *) < 0,08 MPa *) *) Uwaga: Nastąpiło zerwanie przyczepności (kohezji).

14 2.3. Charakterystyki komponentów Produkt izolujący Płaty wełny mineralnej dla mocowanych mechanicznie systemów ocieplenia ETICS z dodatkowym klejeniem, zgodnie z normą EN i o charakterystykach podanych poniżej. Opis i charakterystyki EPS płyty Dla mechanicznie mocowanych systemów ETICS z kotwiczeniem Reakcja na ogień E /STN EN / Rezystancja cieplna w [m 2 * K / W] Określona w oznaczeniu CE zgodnie z EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie wyroby z polistyrenu ekspandowanego produkowane fabrycznie. Grubość [mm]/ EN 823 EPS-EN T 1 Długość [mm] /EN 822 EPS-EN L1 Szerokość [mm]/ EN 822 EPS-EN W1 Prostokątność [mm]/en 824 EPS-EN S1 Płaskość [mm]/ EN 825 EPS-EN P3 Stan powierzchni Powierzchnia obrobiona (jednolita, bez naskórka ) Stabilność wymiarów Określona temperatura i wilgotność/ EN 1604 EPS-EN DS.(70,-)3 Warunki EPS-EN DS.(N)5 laboratoryjne/ EN 1603 Wytrzymałość na ściskanie /EN EPS-EN CS(10) Absorpcja wody (częściowe < 1 kg/m 2 zanurzenie) / STN EN 1609 Współczynnik oporu wobec pary max. 100 wodnej(µ) /EN EN Wytrzymałość na r ozciąganie (EPS-EN-13163, TR100) 100 prostopadle do powierzchni czołowej w warunkach suchych(kpa)/en 1607 Wytrzymałość na ścinanie 0,02 (N/mm 2 ) / EN Współczynnik sprężystości 1,0 poprzecznej (N/mm 2 )/ EN 12090

15 Kotwiczki Kotwiczki - łączniki materiału izolującego stosowane są jako elementy montażowe w systemach z montażem mechanicznym. Nazwa handlowa Średnica płyty (mm) Opór charakterystyczny podłoża DAS TH 10/50 - La 50 patrz: ETA 07/0271 ejotherm NT U 60 patrz: ETA 05/0009 ejotherm STR U 60 patrz: ETA 04/0023 ejotherm SDMT - plus 60 patrz: ETA 04/0064 BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La BRAVOLL PTH-KZL 60/8-La BRAVOLL PTH 60/8-La BRAVOLL PTH- 60/8-La Tynk 60 patrz: ETA 05/0055 Średnia wartość szerokości pęknięcia powłoki bazowej (warstwy podkładowej) THIN- SET Special z siatką z włókna szklanego Vertex R117 A101, przy zmierzonej wartości odkształcenia tynku (2%) wynosi maksymalnie 0,2 mm. Średnia wartość szerokości pęknięcia powłoki bazowej (warstwy podkładowej) THIN- SET Special z siatką z włókna szklanego Vertex R131 A101, przy zmierzonej wartości odkształcenia tynku (2%) wynosi maksymalnie 0,2 mm. Średnia wartość szerokości pęknięcia powłoki bazowej (warstwy podkładowej) KOMBI SPECJAL z siatką z włókna szklanego Vertex R117 A101, przy zmierzonej wartości odkształcenia tynku (2%) wynosi ok. 0,5 mm. Średnia wartość szerokości pęknięcia powłoki bazowej (warstwy podkładowej) KOMBI z siatką z włókna szklanego Vertex R117 A101, przy zmierzonej wartości odkształcenia tynku (2%) wynosi ok. 0,19 mm. Średnia wartość szerokości pęknięcia powłoki bazowej (warstwy podkładowej) KOMBI SPECJAL z siatką z włókna szklanego Vertex R131 A101: nie wyznaczono. Średnia wartość szerokości pęknięcia powłoki bazowej (warstwy podkładowej) KOMBI z siatką z włókna szklanego Vertex R131 A101: nie wyznaczono Siatka z włókna szklanego VERTEX R117 A101 VERTEX R131 A101

16 Wytrzymałość alkaliczna Bezwzględna wytrzymałość szczątkowa po starzeniu materiału w (N/mm) Względna wytrzymałość szczątkowa po starzeniu materiału (%) w porównaniu z wytrzymałością zaraz po dostarczeniu Wzdłuż poprzecznie wzdłuż poprzecznie 20 N/mm 50 % 3.0. Ocena zgodności i oznaczenie CE 3.1. System oceny zgodności Zgodnie z decyzją 97/556/WE Komisji Europejskiej, wraz ze zmianami w 2001/596/WE, obowiązuje stosowanie systemu certyfikacji zgodności 1 lub 2, w zależności od klasyfikacji przeciwpożarowej. W odniesieniu do Europejskiej Klasy Euroclass B oraz Euroclass F w oparciu i reakcje na ogień systemu ETICS, ze względu na wszystkie charakterystyki, system ETICS uzyskał atestację jako produkt kategorii 2. System ETICS zawiera materiały, których procesy produkcyjne są trudne do pełnego prześledzenia, stad taka klasyfikacja odporności na ogień. Odnośny system jest opisany w Dyrektywie Rady WE 89/106/EEC, Aneks III, punkt 2 (ii). Pierwsza z możliwości jest tu następująca: Deklaracja zgodności systemu ETICS złożona przez producenta w oparciu o: a) Zadania producenta: - badania początkowe na wejsciu systemu ETICS i komponentów - zakładowa kontrola produkcji - dodatkowe testy próbek pobieranych w zakładzie przez producenta, zgodnie z wyznaczonym uprzednio Planem Kontroli 5 ) 5 ) Plan Kontroli stanowi część poufną Europejskiej Aprobaty Technicznej i przekazany jest wyłącznie jednostce notyfikowanej i instytucjom zaangażowanym w proces oceny zgodności. Patrz także: punkt b) Zadania jednostki notyfikowanej: Certyfikowanie produkcji zakładowej w oparciu o: - Początkowa inspekcja zakładu i kontrola produkcji zakładu - Stały nadzór, ocena i zatwierdzanie wyników zakładowej kontroli produkcji 3.2. Zakresy odpowiedzialności Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent prowadzi stałą wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być systematycznie dokumentowane w formie pisemnych przepisów i procedur oraz rejestrów wyników. Taki system kontroli produkcji zapewnia utrzymanie zgodności produktów z warunkami niniejszej aprobaty technicznej ETA.

17 Producent może stosować wyłącznie komponenty określone w dokumentacji technicznej niniejszej aprobaty ETA, łącznie z Planem Kontroli. W zakresie składników systemu ETICS, których posiadacz aprobaty technicznej ETA nie produkuje samodzielnie, producent upewni się, że kontrola produkcji prowadzona przez innego producenta zapewnia gwarancję zgodności składników z wymaganiami Europejskiej Aprobaty Technicznej. Kontrola produkcji w fabryce oraz postanowienia przestrzegane przez posiadacza aprobaty technicznej ETA w zakresie składników, których nie produkuje samodzielnie, powinna być zgodna z Planem Kontroli 5 ) odnoszącym się do niniejszej aprobaty i stanowiącym część dokumentacji technicznej aprobaty. Plan Kontroli 5 ) został opracowany w odniesieniu do systemu kontroli produkcji w fabryce realizowanego przez producenta i złożonego w Instytucie TSUS. Wyniki kontroli produkcji w fabryce należy rejestrować i oceniać zgodnie z postanowieniami Planu Kontroli Inne zadania producenta Producent, na podstawie umowy, angażuje jednostki notyfikowane w związku z zadaniami wymienionymi w punkcie 3.1 i w zakresie systemu ETICS w celu podjęcia działań określonych w punkcie 3.3. W tym celu, Plan Kontroli wymieniony w punktach i zostanie przekazany jednostce notyfikowanej zaangażowanej w daną procedurę atestacyjną. Jeśli nie zmieniły się linie produkcyjne, ani zakład wytwarzający, w roli badań początkowych (wyjściowych) mogą częściowo zostać wykorzystane wyniki niniejszych badań przeprowadzonych w celu wydania danej aprobaty ETA. W takim przypadku badania początkowe powinny zostać uzgodnione z instytucją atestującą czyli Instytutem TSUS oraz jednostką notyfikowaną zaangażowaną w daną procedurę. Producent przedstawia deklarację zgodności, która potwierdza, że produkt budowlany spełnia wymagania niniejszej aprobaty technicznej. Badanie wstępne wymagane do uzyskania deklaracji i wymienione powyżej może być przejęte do wykonania przez producenta Zadania jednostki notyfikowanej Jednostka (jednostki) Notyfikowana powinna przeprowadzić: - wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji Jednostki notyfikowane upewniają się (zgodnie z Planem Kontroli), czy zakład (w szczególności pracownicy i wyposażenie) oraz zakładowa kontrola produkcji pozwalają na zapewnienie ciągłości prawidłowej produkcji elementów systemu zgodnie ze specyfikacjami wymienionymi w punkcie 2 niniejszej aprobaty technicznej ETA. - stały nadzór, ocena i zatwierdzanie kontroli produkcji w zakładzie Jednostki notyfikowane odwiedzają zakład:

18 Przynajmniej dwa razy w roku w związku z wykonaniem kontroli. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Instytutem TSUS i jednostką notyfikowaną, częstotliwość może być zmniejszona do jednej wizyty (w roku po zastosowanym okresie próbnym). lub Przynajmniej raz w roku w związku z inspekcją realizacji przez producenta zakładowego programu kontroli produkcji zgodnie z EN ISO 9001 w zakresie produkcji elementów systemu ETICS. Zakładowy system kontroli produkcji oraz określone zautomatyzowane procesy produkcyjne powinny być uwzględnione w Planie Kontroli. Omawiane zadania należy wykonywać zgodnie z postanowieniami określonymi w Planie Kontroli niniejszej aprobaty ETA. Jednostki notyfikowane zobowiązane są do zapisywania głównych punktów wykonywanych działań i wprowadzania uzyskiwanych wyników i wniosków do pisemnych raportów. Jednostki zawiadamiane przez producenta wystawiają certyfikat WE potwierdzający zgodność produktu z wymaganiami niniejszej aprobaty technicznej ETA. W przypadku utraty zgodności z wymaganiami Europejskiej Aprobaty Technicznej i Planu Kontroli, jednostka notyfikowana wycofuje certyfikat zgodności i bezzwłocznie informuje o powyższym Instytut TSUS wydający aprobatę ETA Oznaczenie CE Oznaczenie CE jest umieszczane na produkcie, etykiecie produktu, opakowaniu produktu lub dokumentacji handlowej załączonej do komponentów systemu ETICS. Po literach «CE» wpisany jest kod identyfikacyjny odpowiedniej jednostki notyfikowanej oraz dodatkowe informacje: - nazwa lub kod identyfikacyjny oraz adres posiadacza aprobaty technicznej ETA, - dwie ostatnie cyfry roku przyznania oznaczenia CE, - numer certyfikatu zgodności UE dla systemu kontroli produkcji zakładu, - numer Europejskiej Aprobaty Technicznej, - nazwa handlowa systemu ETICS, - numer ETAG. 4. Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1. Produkcja Europejska Aprobata Techniczna udzielona zostaje na podstawie uzgodnionych danych/informacji, złożonych w jednostce zatwierdzającej (Instytut TSUS) i określających system ETICS objęty oceną. Zmiany w systemie ETICS lub procesie produkcyjnym, które mogą prowadzić do wystąpienia niezgodności pomiędzy przekazanymi danymi/informacjami, należy zgłaszać do zatwierdzającego budowlanego Instytutu Badawczego TSUS przed ich wprowadzeniem. Zatwierdzający Instytut TSUS decyduje, czy zmiany takie będą wpływały na aprobatę techniczną ETA, a w rezultacie na ważność znaku CE przyznawanego na podstawie aprobaty technicznej, oraz, czy w takim przypadku wymagana jest dalsza ocena lub modyfikacja aprobaty ETA.

19 4.2. Montaż Informacje ogólne Posiadacz aprobaty ETA ponosi odpowiedzialność za zapewnienie informacji projektowomontażowych systemu ETICS wszystkim odpowiednim osobom. Informacje mogą być przekazywane jako kopie odpowiednich fragmentów Europejskiej Aprobaty Technicznej. Ponadto, wszelkie dane dotyczące montażu należy uwzględnić na opakowaniu i/lub w załączonej instrukcji, wraz z rysunkami montażowymi. W każdym przypadku użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania krajowych przepisów, w szczególności dotyczących ochrony pożarowej i odporności na obciążenie wiatrem. Dozwolone jest wyłącznie stosowanie składników systemu izolacji określonych w punkcie 1.1 o charakterystyce zgodnej z punktem 2 niniejszej aprobaty ETA. Należy przestrzegać wymagań przedstawionych w wytycznych ETAG 004, rozdział 7, a także informacji określonych w punktach i Projektowanie W przypadku montażu klejonego systemu ocieplenia ETICS, minimalna powierzchnia klejona oraz metoda klejenia powinny być zgodne z charakterystyką danego systemu ocieplenia (patrz: punkt niniejszej aprobaty technicznej) oraz wymaganiami przepisów krajowych. W każdym przypadku, minimalna powierzchnia klejona powinna wynosić przynajmniej 20%. W przypadku mechanicznego montażu systemu ocieplenia ETICS, wybór i klasę kotwic / łączników określa się na podstawie następujących warunków: - projektowe obciążenie wiatrem oraz odpowiednie przepisy krajowe (z uwzględnieniem krajowych współczynników bezpieczeństwa, zasad projektowania, ) - charakterystyczna wytrzymałość łączników na rozważanym podłożu (patrz: parametry montażowe - efektywna głębokość wprowadzenia łącznika, charakterystyczna wytrzymałość łącznika wg Europejskiej Aprobaty Technicznej, - bezpieczeństwo użytkowania systemu ETICS (patrz: 2.2.8) w zależności od metody montażu Wykonanie Rozpoznanie i przygotowanie podłoża oraz ogólne kwestie montażowe w zakresie systemu ocieplenia ETICS powinny zapewniać zgodność z: - rozdziałem 7 wytycznych ETAG 004 określającym wymagania w zakresie usuwania istniejących warstw organicznych dla klejonego montażu systemu ocieplenia, - obowiązującymi przepisami krajowymi. Szczegółowe kwestie montażowe dotyczące zróżnicowania metod montażowych i stosowania systemu tynkowego należy dostosowywać do wymagań posiadacza aprobaty technicznej

20 ETA. W szczególności zaleca się stosować odpowiednią ilość tynku, regularną grubość i przestrzegać czasu schnięcia pomiędzy poszczególnymi warstwami. 5. Zalecenia dla producenta 5.1. Pakowanie, transport i składowanie Sposób pakowania elementów systemu powinien zapewniać ochronę przed zawilgoceniem podczas transportu i składowania, o ile producent nie przewiduje innych zabezpieczeń. Elementy systemu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Producent ponosi odpowiedzialność za informowanie wszystkich wymaganych osób o zastosowanych zabezpieczeniach Użytkowanie, konserwacja i naprawy Warstwa wykończeniowa powinna być utrzymywana w stanie pozwalającym na kompletne zabezpieczenie parametrów systemu ocieplenia ETICS. Minimalny zakres konserwacji: - naprawy miejscowe stref ulegających przypadkowemu uszkodzeniu, - konserwacja w zakresie dostosowania produktów do systemu ocieplenia (np. po myciu i odpowiednim przygotowaniu). Naprawy konieczne należy wykonywać bezzwłocznie. Istotnym elementem konserwacji jest wykonywanie prac z wykorzystaniem dostępnych produktów i dostępnego wyposażenia oraz unikanie niekorzystnych zmian wyglądu. Producent ponosi odpowiedzialność za informowanie wszystkich w właściwych osób o zastosowanych zmianach. Wersję oryginalną dokumentu w języku słowackim podpisał Zuzana Sternova

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10 TERMO DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10 1. Niepowtarzalny kod identyfikacji wyrobu: SYSTEMY DOCIEPLEŃ TERMO BRAVO 2. Numer typu, partii umożliwiający identyfikację wyrobu Numer partii umieszczony

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ISO 9001:2008 AQAP2110:2009 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRYVIT ETA OUTSULATION 1 K identyfikacyjny typu wyrobu DRYVITETAOUTSULATION 2 Typ wyrobu i numer serii Patrz etykieta wyrobu 3 Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2014/S

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2014/S DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2014/S 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MAX fasada EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S b 5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-MU40 Typ wyrobu EPS S TABELA 1.

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autoryzowany i notyfikowany zgodnie z art.10 dyrektywy Rady

Bardziej szczegółowo

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor C16/2016, typ wyrobu EPS Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor C16/2016, typ wyrobu EPS Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 16/2016/S/C swisspor HYDRO fundament dach EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3- WD(V)3 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 5/2016/S/P swisspor EPS 150 PARKING EPS-EN T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 5/2016/S/P swisspor EPS 150 PARKING EPS-EN T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 5/2016/S/P swisspor EPS 150 PARKING EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 TABELA 1. 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7 Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Roof insulation supporting roof tiles Europejska aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3/2015/S

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3/2015/S DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3/2015/S 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: LAMBDA MAX fasada EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S b 5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Typ wyrobu EPS S 2. Zamierzone

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2016/S/C supor THERMO PLUS fasada EPS-EN T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2016/S/C supor THERMO PLUS fasada EPS-EN T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2016/S/C supor THERMO PLUS fasada EPS-EN 13163- T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor C21/2016,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Jednostka zatwierdzająca produkty i konstrukcje budowlane Urząd ds. kontroli techniczno - budowlanej Zakład Prawa Publicznego podległy federacji i krajom związkowym

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. Prosecka 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.:+420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. Prosecka 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.:+420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. Prosecka 81176a CZ-190 00 Praha 9 Tel.:+420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Upoważniony i notyfikowany zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0379

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0379 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. PŁYTY STYROPIANOWE Neographite Fasada 033

KARTA TECHNICZNA. PŁYTY STYROPIANOWE Neographite Fasada 033 KARTA TECHNICZNA PŁYTY STYROPIANOWE OPIS WYROBU: firmy Neotherm odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości polistyrenu grafitowego charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Płyty styropianowe STYROPMIN do wewnętrznej i zewnętrznej izolacji cieplnej ścian i fasad

Płyty styropianowe STYROPMIN do wewnętrznej i zewnętrznej izolacji cieplnej ścian i fasad REKOMENDACJA TECHNICZNA I JAKOŚCI ITB RTQ ITB-1275/2015 Płyty styropianowe STYROPMIN do wewnętrznej i zewnętrznej izolacji cieplnej ścian i fasad WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0173

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0173 TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. Prosecka 81176a CZ-190 00 Praha 9 Tel.:+420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Upoważniony i notyfikowany zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ETA 14/0445 z dn. 15/12/2014

ETA 14/0445 z dn. 15/12/2014 Członek www.eota.eu Instytut Badawczy Techniki Budowlanej w Pradze, ul. Prosecka 811/76a 190 00 Praga, Republika Czeska eota@tzus. cz Europejska Ocena Techniczna I Część Ogólna ETA 14/0445 z dn. 15/12/2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0423 English

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Izolacja termiczna dachów o kątach nachylenia do 20

Zastosowanie Izolacja termiczna dachów o kątach nachylenia do 20 STYROPAPA Izolacja termiczna dachów o kątach nachylenia do 20 KNAUF Therm LAMIN EXPERT λ 36 (TYP EPS 100) Λ = 0,036 W/(mK) Płyty warstwowe występujące w dwóch odmianach: KNAUF Therm LAMIN EXPERT Λ 36 płyty

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0333 z 30/09/2014

ETA-14/0333 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0333 z 30/09/2014 EKOSPAN ŚCIANA/EKOSPAN WALL Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych Self-supporting composite

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0332 z 30/09/2014

ETA-14/0332 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0332 z 30/09/2014 EKOSPAN DACH/EKOSPAN ROOF Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania w przekryciach dachowych i sufitach Self-supporting composite panel

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 50/2016/S/C supor THERMO PLUS dach podłoga EPS-EN T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 50/2016/S/C supor THERMO PLUS dach podłoga EPS-EN T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 TABELA 1. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 50/2016/S/C supor THERMO PLUS dach podłoga EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Właściwości i oznaczenia styropianu

Właściwości i oznaczenia styropianu Właściwości i oznaczenia styropianu Styropian (EPS ang.expanded PolyStyrene) polistyren ekspandowy inaczej spieniony, obecnie produkowany jest zgodnie z europejską normą PN-EN 13163:2009. Norma ta określa,

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka proponowanych w projekcie. płyt elewacyjnych z włókno cementu f-y Equitone

Charakterystyka proponowanych w projekcie. płyt elewacyjnych z włókno cementu f-y Equitone Załącznik 17 Charakterystyka proponowanych w projekcie płyt elewacyjnych z włókno cementu f-y Equitone Rozwiązanie oparte o płyty włókno cementowe Euronit/Equitone i wełnę mineralną szklaną z welonem szklanym

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Posadzki Edycja 02.2013 Nr identyfikacyjny: 02 08 01 04 040 0 000001 1041 Wersja EN 1504 2: 2004 09 0620 EN 13813:2002 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011 Nr DWU ZT2/1/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZT 2 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonania. Bezsiatkowe ocieplenie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym

Instrukcja wykonania. Bezsiatkowe ocieplenie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym Instrukcja wykonania Bezsiatkowe ocieplenie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym Isoroc Polska S.A., 2015 Czym jest bezsiatkowe ocieplanie stropu? Jest to specjalny system służący do wykonania izolacji

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1. Materiały wykorzystane do realizacji zadania

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1. Materiały wykorzystane do realizacji zadania ATLAS Sp. z o.o. Przybysławice 43 A 63-440 Raszków Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Mokre KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1 Materiały wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 www.leier.pl DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Belka Stropowa Leier, 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Prefabrykowane żelbetowe

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W Dekllaracja zgodnościi nr W/0211 1. Producent wyrobu budowlanego: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestawy

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD-GPZ. Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kv Skarbimierz. Materiały wykorzystane do realizacji zadania

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD-GPZ. Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kv Skarbimierz. Materiały wykorzystane do realizacji zadania ATLAS Sp. z o.o. Przybysławice 43 A 63-440 Raszków Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD-GPZ Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kv Skarbimierz Materiały wykorzystane do realizacji zadania Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez:

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez: EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI 1 / 6 0432 Deklaracja została wystawiona zgodnie z Dyrektywą Wytwarzania Produktów 89/106/EEC Produkt: Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 32/7/13165/THERMANO 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Płyty termoizolacyjne z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w okładzinach wielowarstwowych,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SK/01/2015/02

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SK/01/2015/02 www.leier.pl nr MB/SK/01/2015/02 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kominowy LEIER z kanałem wentylacyjnym lub bez, EN 13063-1, T600 N1 D 3 G20, o średnicy wewnętrznej: 140, 160,

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7190/2011 Pianki poliuretanowe Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 1504-2: ZA.1d, ZA1f

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 499 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne i asortyment

Dane techniczne i asortyment www.isospan.eu Dane techniczne i asortyment 1159-CPD-0207/08 1159-CPD-0285/11 Europejska aprobata techniczna ETA-05/0261 Wysokogatunkowe ściany naturalne, wydajne, skuteczne 02 03 www.isospan.eu Pustaki

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8830/2012 Dwukomponentowa pianka poliuretanowa FOMO 1,5K Strawfoam WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER VERMIPLASTER IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER do zabezpieczeń konstrukcji stalowych Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER jest nietoksyczną mieszanką na bazie gipsu, wermikulitu, perlitu

Bardziej szczegółowo

Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym. Bielsko Biała 25 września 2015

Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym. Bielsko Biała 25 września 2015 Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym Bielsko Biała 25 września 2015 STYROPIAN GRAFITOWY srebrnoszary ekspert w ociepleniach najcieplejszy styropian na rynku srebrnoszare płyty zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna

Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna Dekoracyjne termo panele OSV są nowoczesnym materiałem budowlanym, który spełnia jednocześnie dwie funkcje dekorację wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SKLT/01/2015

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SKLT/01/2015 www.leier.pl DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SKLT/01/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kominowy typu LEIER TURBO z kanałem wentylacyjnym lub bez, EN 13063-3,T200 N1

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7441/2013 +ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM WM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86

Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86 ITIB Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 - Prosek, Czechy Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna (Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

EJOT TRIO JEDEN DLA WSZYSTKICH. EJOT TRIO - kołek do dociepleń UNIWERSALNY WSZECHSTRONNY BEZPIECZNY OSZCZĘDNY

EJOT TRIO JEDEN DLA WSZYSTKICH. EJOT TRIO - kołek do dociepleń UNIWERSALNY WSZECHSTRONNY BEZPIECZNY OSZCZĘDNY JEDEN DLA WSZYSTKICH EJOT TRIO - kołek do dociepleń UNIWERSALNY WSZECHSTRONNY BEZPIECZNY OSZCZĘDNY Uniwersalny - jedna tuleja trzy trzpienie EJOT TRIO, to najbardziej uniwersalny kołek do dociepleń. Składa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8153/2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8153/2014 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8153/2014 Klej poliuretanowy Piana poliuretanowa KLEJ DO STYROPIANU / PIANA POLIURETANOWA / EXPERT LINE PIANOSTYR / POROLIT PU / RAWLPLUG STYROFIX / PPU-2 / RENOVADEX / IZOHAN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA HAL STALOWYCH

IZOLACJA HAL STALOWYCH IZOLACJA HAL STALOWYCH Izolacyjność akustyczna Rozwiązania ścian osłonowych z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej STALROCK MAX dają niespotykane wcześniej efekty izolacyjności akustycznej. Dwugęstościowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 91364 003 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Jednościenny stalowy system odprowadzania spalin Typ NIKO STS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część II. Materiały termoizolacyjne z surowców skalnych

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część II. Materiały termoizolacyjne z surowców skalnych WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część II Materiały termoizolacyjne z surowców skalnych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Numer świadectwa P - NDS04-687 Przedmiot świadectwa: Uszczelniająca pianka montażowa Montażowa piana przeciwpożarowa i Piana przeciwpożarowa do pistoletów wg Listy

Bardziej szczegółowo

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE THERMO NOWOŚĆ THE 225 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 227 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 228 231 Wykonanie i program dostawczy 232 226 Krótka charakterystyka Opis Pustaki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Sto-Baukleber

Instrukcja Techniczna Sto-Baukleber Mineralna zaprawa klejowa Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz na wszystkie podłoża mineralne i większość podłoży organicznch do przyklejania płyt termoizolacyjnych na podłożach mineralnych

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR: Płyty warstwowe IZOPANEL PUR mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: KOTAR Sp. Jawna, B. & S. Jaworscy ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów stwierdza

Bardziej szczegółowo

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Karta Informacyjna Wydanie 08/2012 Nr identyfikacyjny 01 08 03 04 005 0 000040 Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Opis produktu Zastosowanie jest bezbarwnym

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EZ 505

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EZ 505 1 / 7 użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EZ 505 Kod identyfikacyjny typu produktu PROD0519 StoPur EZ 505 Zastosowanie EN 1504-2: Produkt chroniący powierzchnię powłoka ochrona przed wnikaniem substancji

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-PUR OIL PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, poliuretanowa antykorozyjna farba pigmentowana fosforanem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna i drzwiowa Spis treści 1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.1.1 Zakres stosowania Specyfikacji.... 2 1.1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją... 2 1.2

Bardziej szczegółowo