Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0042

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0042"

Transkrypt

1 Tłumaczenie z języka angielskiego. Tytuł oryginału dokumentu: ETA Technický a skúšobný ústav stavebný Instytut Badawczy i Atestacyjny Budownictwa Ul. Studená Bratislava Republika Słowacka Tel.: 421 (0) , Fax: 421 (0) Internet: / Tekst emblematu: Instytut jest autoryzowany i upoważniony zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady UE z dnia 21 grudnia 1988 r. o zbliżeniu i unifikacji prawa, przepisów i postępowania administracyjnego w Krajach Członkowskich Unii Europejskiej w zakresie produktów prawa budowlanego (89/106/EEC) / Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0042 (Wersja angielska przygotowana przez TSUS wersja oryginalna w języku słowackim) Nazwa handlowa Posiadacz świadectwa dopuszczenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA Kategoria, typ i zastosowanie wyrobu KABE THERM EPS Farby KABE Polska Sp. z o.o. Ul. Śląska 88 PL Katowice Polska System Kompozytowy Zewnętrznej Izolacji Cieplnej (ETICS) z zastosowaniem polistyrenu jako zewnętrznej izolacji ścian budynków Ang.: External Thermal Insulation Composite System (ETICS) Okres ważności od: Adres producenta do: Farby KABE Polska Sp. z o.o Farby KABE Polska Sp. z o.o. Ul. Śląska 88 ul. Korczaka 34 PL Katowice Pl Bielsko-Biala Polska Polska KABE THERM Sp. z o.o. Wola Batorska 457 PL Wola Batorska Polska Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna składa się z: 17 stronic Europejska Organizacja Aprobaty Technicznej European Organisation for Technical Approvals

2 Tłumaczenie z języka angielskiego. Tytuł oryginału dokumentu: European Technical Approval ETA 09/0042 /nadruk w nagłówku stronic: Strona n ETA-09/0048, data wyd , tłumaczenie na angielski - TSUS/ I. PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna (ang.: European Technical Approval dalej w tekście określana skrótem ETA ) została wydana przez Instytut Badawczy i Atestacyjny Budownictwa(Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., dalej TSUS ) zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EEC z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie ujednolicenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w państwach członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych 1), wraz ze zmianami Dyrektywy Rady 93/68/EEC 2) i rozporządzenia WE nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3) ; - Ustawą nr 90/1998 w sprawie wyrobów budowlanych, wraz z późniejszymi zmianami; - Wspólnymi procedurami dotyczącymi wnioskowania, opracowywania i przyznawania Europejskich Aprobat Technicznych, określonymi w Załączniku do Decyzji Komisji WE 94/23/EC 4) ; - Wytycznymi Europejskiej Aprobaty Technicznej Tynkowe systemy zewnętrznej izolacji termicznej ETAG nr 004, wyd Instytut Badawczy (TSUS) został upoważniony do wykonywania kontroli zgodności z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Kontrola może być wykonywana na terenie zakładu produkcyjnego. Niemniej jednak, odpowiedzialność za zapewnienie zgodności produktów z Europejską Aprobatą Techniczną i wymaganiami w zakresie ich przeznaczenia ponosi strona otrzymująca aprobatę ETA. 3. Niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej nie należy przekazywać producentom lub przedstawicielom producenta, innym niż wymieniono na stronie 1; a także zakładom produkcyjnym, innym niż zakłady określone w treści niniejszej aprobaty. 4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna (ETA) może być wycofana przez Instytut Badawczy TSUS w szczególności na podstawie informacji Komisji Europejskiej zgodnie z Artykułem 5(1) Dyrektywy Rady 89/106/EEC. 5. Dozwolone jest kopiowanie i przekazywanie elektroniczne niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej wyłącznie w całości. Kopiowanie części dokumentu wymaga pisemnej zgody Budowlanego Instytutu Badawczego TSUS. W takim przypadku, kopiowana część powinna zawierać odpowiedni zapis. Tekst i rysunki w materiałach reklamowych nie powinny być sprzeczne z treścią Europejskiej Aprobaty Technicznej. 6. Europejska Aprobata Techniczna wydawana jest przez jednostkę zatwierdzającą w języku urzędowym. Niniejsza wersja w całości odpowiada wersji uzgodnionej przez organizację EOTA. Wersje tłumaczone na inne języki należy oznaczać odpowiednim zapisem.

3 1) Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej nr L40, , str. 12 2) Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej nr L220, , str. 1 3) Oficjalny Dziennik Unii Europejskiej nr L284, , str. 1 4) Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej nr L17, , str. 34 II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1. Określenie wyrobów i zakresu ich zastosowania System kompozytowy izolacji termicznej ścian zewnętrznych KABE THERM EPS, w dalszej części dokumentu nazywany systemem izolacji ETICS (skrót od angielskiej nazwy: External Thermal Insulation Composite System), zaprojektowano zgodnie z danymi projektowymi i wytycznymi posiadacza aprobaty technicznej, które złożono w Instytucie Badawczym TSUS. System izolacji zawiera określone poniżej elementy produkowane przez zakład posiadacza aprobaty technicznej lub zapewniane przez dostawców. Ostateczną odpowiedzialność za system izolacji ponosi posiadacz aprobaty ETA. System izolacji może być sprzedawany również pod nazwą handlową KABE THERM lub LAMITHERM przy różnych nazwach handlowych stosowanych komponentów. Załącznik 1 przedstawia odpowiednie zależności pomiędzy różnymi nazwami handlowymi Określenie wyrobów (zestaw) Skład (dodatkowy opis, charakterystykę i wydajność komponentów omówiono w punkcie 2.3) Mechanicznie mocowany system ETICS z dodatkowym przywieraniem (klejeniem) możliwe połączenia płyt styropianowych z kotwiczeniem - patrz punkt b). Zgodnie z zaleceniami posiadacza aprobaty technicznej ETA, minimalna powierzchnia klejona wynosi 40%. Obowiązują krajowe przepisy dotyczące zastosowania i powinny by c uwzględniane. Produkty izolacyjne: EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 200 Kleje: KOMBI THIN-SET Specjal KOMBI SPECIAL (są identyczne) Zużycie [kg/m 2 ] / ok. 4,0 3,0 5,0 3,0-5,0 Grubość [mm] / / Produkty izolacyjne: EPS 70 FASADA EPS OPEN/KLIMA 4,0-9, /

4 Powłoka bazowa Kleje: KOMBI (proszek na bazie cementu, wymagający wody w ilości 0,26 l/kg) THIN-SET Specjal (proszek na bazie cementu, wymagający dodania wody w ilości 0,24 l/kg) KOMBI SPECIAL (proszek na bazie cementu, wymagający dodania wody w ilości 0,24 l/kg) dodania Kotwice (łączniki) BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH-L- 60/8-La ejoterm NT U, ejoterm STR U, ejoterm SDMTplus DAS TH 10/50 - KOMBI (proszek na bazie cementu, wymagający dodania wody w ilości 0,26 l/kg). Zawiera następujące główne składniki: cement portland, piasek, domieszki specjalne. ok. 4,0 3,0 4,0 3,0-4,0 4,0 - THIN-SET Specjal (proszek na bazie cementu, wymagający dodania wody w ilości 0,24 l/kg). Zawiera następujące główne składniki: cement portland, piasek, domieszki specjalne. - KOMBI SPECIAL (proszek na bazie cementu, wymagający dodania wody w ilości 0,24 l/kg). Zawiera następujące główne składniki: cement portland, piasek, domieszki specjalne. THIN-SET Specjal KOMBI SPECIAL (są identyczne) 4,0 4,0 Średnio (suchy) 3,4 Minimum (suchy) 3,0 Siatki z włókna szklanego Powłoka gruntująca Polki wykończeniowe Materiały pomocnicze, dodatkowe Standardowa siatka (sitka z włókna szklanego z minimalnym rozmiarem oczka 3,0 mm x 3,0 mm): Verte R117 A101 Vertex R131 A101 Gotowe do użycia ciecze pigmentowane: NOVALIT GT (stosowane wraz z NOVALIT-em T) PERMURO GT (stosowane wraz z PERMURO) ARMASIL GT (stosowane wraz z ARMASIL-em T) Gotowe pasty nośnik silikatowy NOVALIT T (uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm) Struktura pełna i drapana Gotowe pasty nośnik akrylowy PERMURO (uziarnienia 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm) Struktura płynna i drapana Gotowe pasty nośnik silikatowy ARMASIL T (uziarnienia 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm) Struktura pełna Opisy wg punktu Zaleceń ETAG 004. Odpowiedzialność ponosi posiadacz aprobaty technicznej ETA. / / 0,2 0,2 0,3 1,6-4,5 1,6-4,5 1,7-5,0

5 1.2. Przeznaczenie i zakres zastosowań System izolacji ETICS przeznaczony jest do ocieplania zewnętrznych ścian budynków. Ściany mogą być wykonane z muru (cegły, bloki, kamienie, ), lub z betonu (odlewane na miejscu lub instalowane jako płyty prefabrykowane) z klasą bezpieczeństwa przeciwpożarowego A1 lub A2-s2,d0 według normy EN oraz z minimalną gęstością 820 kg/m3 lub A1 według decyzji Wspólnoty Europejskiej nr 96/603/WE, wraz z późniejszymi zmianami. System izolacji ETICS ma za zadanie zapewniać odpowiednią izolację termiczną ściany, na której została zamontowany. System izolacji ETICS nie zawiera konstrukcyjnych elementów nośnych, które byłyby wytrzymałe na obciążenia. Produkt nie wpływa bezpośrednio na stabilność ściany, na której został zamontowany, jednakże może wpływać na jej trwałość poprzez poprawę ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych. System ETICS może być stosowany na nowych i istniejących (modernizowanych) ścianach pionowych. System może być również instalowany na powierzchniach poziomych lub ukośnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. System izolacji nie ma na celu zapewniania szczelności (ani hermetyzacji) konstrukcji ocieplanego budynku. Wybór metody montażowej zależy od charakterystyki podłoża, które może wymagać przygotowania (patrz: p , Zalecenia ETAG 004) i powinien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Postanowienia niniejszej aprobaty ETA oparto na założeniu minimalnej trwałości eksploatacyjnej wynoszącej 25 lat, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w punktach 4.2, 5.1 i 5.2 dotyczących pakowania, transportu, składowania i montażu, a także warunków prawidłowego użytkowania, konserwacji i napraw. Wskazanej długości okresu użytkowania nie należy interpretować jako gwarancji producenta lub jednostki zatwierdzającej, lecz jako pomoc w zakresie wyboru odpowiednich produktów w odniesieniu do oczekiwanego i ekonomicznie uzasadnionego okresu eksploatacji elementów konstrukcji. 2. Charakterystyka wyrobów i metody ich weryfikacji 2.1. Informacje ogólne Badania identyfikacyjne i ocenę przydatności systemu izolacji wg podstawowych wymagań przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi ETA 004 dotyczącymi tynkowych systemów izolacji termicznej (określanymi w niniejszym dokumencie jako Wytyczne ETAG 004 obejmującymi kompozytowe systemy zewnętrznych ociepleń) Charakterystyka systemu ETICS Reakcja na ogień Klasa odporności na ogień została oznaczona zgodnie z wytycznymi ETAG 004, punkt Wyroby określone w punkcie 1.1 zostały sklasyfikowane zgodnie z poniższym.

6 Tabela 1 Konfiguracja Powłoka przywierająca (lepiszcze) THIN-SET Special KOMBI EPS płyty (od 50 mm do 200 mm) Powloka bazowa THIN-SET SPECIAL KOMBI WM2 Powłoki wykończeniowe NOVALIT T PERMURO ARMASIL T Wszystkie inne konfiguracje (ETICS wraz z materiałem izolacyjnym o gęstości większej niż 15 kg/m 3 ) Deklarowana zawartość składników organicznych max. 3,41 % Zawartość środka przeciwzapłonowego bez / brak środka -- zapewniającej zgodność z Euroklasą E wg EN bez / brak środka max 3,41 % max. 7,62 % bez / brak środka Klasa europejska Euroclass zgodnie z normą EN B-s1,-d F (nie badano) Montaż i mocowanie: Ocena odporności na ogień (bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oparta jest na badaniach przy maksymalnej grubości izolacji SBI/150 mm, EN ISO /60 mm i gęstości materiału izolacyjnego 15 kg/m3 oraz systemie tynkowym z maksymalną zawartością składników organicznych i grubością 3 mm. W przypadku badania SBI, system izolacji instalowany jest bezpośrednio na podłożu z płyt gipsowych (klasa odporności ogniowej A2) o minimalnej gęstości 800 kg/m2. Montaż systemu izolacji ETICS został wykonany przez producenta (posiadacz aprobaty) zgodnie ze specyfikacją producenta (instrukcja), zakładając pojedynczą warstwę siatki z włókna szklanego na całej powierzchni próbki (bez nakładania siatki na siatkę). Próbki były prefabrykowane i nie zawierały żadnych połączeń. Krawędzie płyt zostały pokryte tynkiem, z wyłączeniem krawędzi górnej i dolnej. Testowany system ETICS nie uwzględniał użycia łączników / kotwic, ponieważ nie wpływają one na wynik testu. Uwaga: niektóre kraje członkowskie nie uznają klasyfikacji opartej na badaniu SBI (pojedynczym). Mogą być wymagane testy dodatkowe, np. badania na większą skalę potwierdzające zgodność z przepisami określonego kraju członkowskiego. Krawędzie systemu izolacji należy zawsze zabezpieczać przed pożarem.

7 Zastosowanie rozszerzone: Wyniki testów dotyczą również układów z materiałem izolacyjnym (wełna mineralna) o niższej grubości i gęstości, a także systemów tynkowych o niższej zawartości składników organicznych Absorpcja wody (badanie kapilarności) Powłoka bazowa THIN-SET SPECIAL - Nasiąkliwość po 1 godz. < 1 kg/m 2 - Nasiąkliwość po 24 godz. < 0,5 kg/m 2 System ocieplający ETICS wielowarstwowy THIN-SET Special System wielowarstwowy: Powłoka bazowa powłoki wykończeniowe powłoka zasadnicza (kluczowa) zgodnie z punktem 1.1 PERMURO NOVALIT T ARMASIL T Wchłanianie wody po 24 godzinach < 0,5 kg/m 2 0,5 kg/m 2 X X X Powłoka bazowa KOMBI - Nasiąkliwość po 1 godz. < 1 kg/m 2 - Nasiąkliwość po 24 godz. < 0,5 kg/m 2 System ocieplający ETICS wielowarstwowy KOMBI WM2 System wielowarstwowy: Powłoka bazowa powłoki wykończeniowe powłoka zasadnicza (kluczowa) zgodnie z punktem 1.1 PERMURO NOVALIT T ARMASIL T Wchłanianie wody po 24 godzinach < 0,5 kg/m 2 0,5 kg/m 2 X X X Charakterystyka wilgotnościowo-cieplna Cykle wilgotnościowo-cieplne (higrotermalne) wykonano na instalacji badawczej.

8 Podczas testu nie wykryto żadnej z poniższych wad lub defektów: - pęcherze lub łuszczenie się warstwy żadnej powłoki wykończeniowej, - rozerwanie lub pęknięcie związane z połączeniami pomiędzy płytami lub profilami systemu, - odrywanie tynku, - pęknięcie powodujące przedostawanie się wody do warstwy izolacyjnej. System ETICS został zatem sklasyfikowany jako odporny na cykle wilgotnościowo-cieplne Zachowanie się systemu przy zamarzaniu i odmarzaniu Ponieważ wchłanianie wody przez powłoki bazowe wszystkich systemów ocieplających było mniejsze, niż 0,5 kg / m2 w ciągu 24 godzin, stosowne konfiguracje systemu ETICS są oceniane jako wystarczająco odporne na zamrażanie / rozmarzanie Odporność na uderzenia Odporność na uderzenia obiektu twardego (o energii 3 dżule [J] i 10 dżuli [J]) oraz odporność na przebicie (perforację) prowadzi do zastosowania następujących kategorii. THIN-SET Special System wielowarstwowy: Powłoka bazowa powłoki wykończeniowe powłoka zasadnicza (kluczowa) zgodnie z punktem 1.1 PERMURO NOVALIT T ARMASIL T Pojedyncza, standardowa siatka z włókna szklanego Kategoria III Kategoria III Kategoria III KOMBI System wielowarstwowy: Powłoka bazowa powłoki wykończeniowe powłoka zasadnicza (kluczowa) zgodnie z punktem 1.1 PERMURO NOVALIT T ARMASIL T Pojedyncza, standardowa siatka z włókna szklanego NPD (brak wykonanych testów) NPD (brak wykonanych testów) Kategoria II

9 Przepuszczalność pary wodnej THIN-SET Special System wielowarstwowy: Powłoka bazowa powłoki wykończeniowe powłoka zasadnicza (kluczowa) zgodnie z punktem 1.1 PERMURO NOVALIT T ARMASIL T Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza w [m] 2,0 wyniki testów z powloką wykończeniową PERMURO 0,47, uziarnienie 3,0 mm 2,0 wyniki testów z powloką wykończeniową NOVALIT T 0,18, uziarnienie 3,0 mm 2,0 wyniki testów z powloką wykończeniową ARMASIL T 0,25, uziarnienie 3,0 mm KOMBI System wielowarstwowy: Powłoka bazowa powłoki wykończeniowe powłoka zasadnicza (kluczowa) zgodnie z punktem 1.1 PERMURO NOVALIT T ARMASIL T Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza w [m] 2,0 wyniki testów z powloką wykończeniową PERMURO 0,47, uziarnienie 3,0 mm 2,0 wyniki testów z powloką wykończeniową NOVALIT T 0,16, uziarnienie 3,0 mm 2,0 wyniki testów z powloką wykończeniową ARMASIL T 0,2, uziarnienie 3,0 mm Substancje niebezpieczne Deklaracja pisemna została przekazana przez posiadacza aprobaty technicznej ETA. Poza szczegółowymi postanowieniami dotyczącymi substancji niebezpiecznych zawartymi w niniejszej aprobacie, mogą obowiązywać inne wymagania dla systemu izolacji w zakresie jego zastosowania (np. przeniesione przepisy europejskie i krajowe, rozporządzenia i decyzje administracyjne). W celu spełnienia postanowień Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych, należy również spełnić wymagania dyrektywy w odpowiednim zakresie Bezpieczeństwo eksploatacji

10 Siła wiązania Powłoka bazowa THIN-SET Special na polistyrenie ekspandowanym Kondycjonowanie Stan poczatkowy Po cyklach wilgotnościowo termicznych (higrotermalnych) Na instalacji badawczej Po cyklach zamrażania odmrażania Na próbkach < 0,08 MPa < 0,08 MPa Badanie niewymagalne, ponieważ cykle zamrażania / rozmrażania nie są niezbędne Zerwanie przyczepności (kohezji) nastąpiło w obu przypadkach Powłoka bazowa KOMBI na na polistyrenie ekspandowanym Kondycjonowanie Stan poczatkowy Po cyklach wilgotnościowo termicznych (higrotermalnych) Na instalacji badawczej Po cyklach zamrażania odmrażania Na próbkach < 0,08 MPa < 0,08 MPa Badanie niewymagalne, ponieważ cykle zamrażania / rozmrażania nie są niezbędne Zerwanie przyczepności (kohezji) nastąpiło w obu przypadkach Kleje THIN-SET SPECJAL, KOMBI na podłożu i na ekspandowanym polistyrenie (bezpieczeństwo użytkowania klejonego systemu izolacji) Klimatyzacja Stan wyjściowy Zanurzenia 48 h w wodzie 2 h 23 0 C/wilgotność względna 50 % Zanurzenia 48 h w wodzie 7 dni 23 0 C /wilgotność względna 50 % THIN-SET Beton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa SPECJAL Styropian 0,08 MPa 0,03MPa 0,08 MPa KOMBI Beton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa Styropian 0,08 MPa 0,03 MPa 0,08 MPa System ETICS może być instalowany na podłożu tylko jako zamocowany mechanicznie z użyciem kleju THIN-SET SPECIAL, KOMBI SPECIAL lub KOMBI co najmniej na 30% powierzchni Wytrzymałość montażowa (test przesunięcia) Test nie był wymagany, ponieważ system izolacji spełnia następujące kryteria: strefa klejona przekracza 20% w przypadku systemów z montażem mechanicznym wzmocnionych dodatkowo klejem.

11 E x d = N/mm < N/mm, gdzie E oznacza moduł sprężystości (elastyczności) powłoki bazowej THINSET bez siatki z włókna szklanego, natomiast d oznacza grubość suchej warstwy powłoki bazowej. E x d = N/mm < N/mm, gdzie E oznacza moduł sprężystości (elastyczności) powłoki bazowej KOMBI WM2 bez siatki z włókna szklanego, natomiast d oznacza grubość suchej warstwy powłoki bazowej Odporność na obciążenie wiatrem Bezpieczeństwo użytkowania systemu ETICS z montażem mechanicznym za pomocą łączników (kotwic). Poniższe wartości dotyczą wyłącznie połączenia (nazwa łącznika) / (typ płyt styropianowych) wymienionego w pierwszych wierszach każdej z tabel. Kotwiczki, dla których mają zastosowanie następujące siły powodujące defekt Nazwa handlowa BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH-L- 60/8-La ejoterm NT U, ejoterm STR U, ejoterm SDMT-plus DAS TH 10/50 Średnica płytki 50 Charakterystyka produktów Grubość w [mm] 50 izolacyjnych, dla których ma Siła wyrywająca prostopadła zastosowanie dany defekt do powierzchni w [kpa] 100 Obciążenie zerwania w [N] Kotwiczki nie na złączu panelu (test przelotowy, pull-through) R panel Minimum: 400 Średnio: 413 Kotwiczki na złączu panelu (joint) (test statyczny stanic foam block test) R joint Minimum: 253 Średnio: 257 Odporność na obciążenie wiatrem systemu izolacji (Rd) obliczono wg poniższego wzoru: Rd = (R panel x n p R joint x n j ) / γ gdzie: n j - oznacza ilość (na m 2 ) łączników / kotwic poza połączeniami płyt n p - oznacza ilość (na m 2 ) łączników / kotwic na połączeniach płyt (: obowiązujący lokalnie współczynnik bezpieczeństwa Rezystancja cieplna Dodatkowy opór cieplny zapewniany przez system izolacji (R izolacji ) dla ściany podłoża obliczany jest na podstawie oporności izolacji (R 0 ) określonej zgodnie z punktem ETAG 004 i wartości R tynk z tabeli dla systemów tynkowych (R tynk wynosi ok. 0,02 m 2 K/W) R izolacji = R 0 R tynk [(m 2 K/W] zgodnie z:

12 EN ISO : Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. EN 12524: Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe. W przypadku braku możliwości obliczania opru cieplnego, parametr można oznaczyć dla całego systemu izolacji zgodnie z poniższymi warunkami: EN 1943: Sprawność cieplna budynku. Oznaczanie oporu cieplnego metodą skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza. Ściany murowe. Mostki termiczne związane z działaniem mechanicznych elementów mocowania wpływają na przepływ ciepła przez całą ścianę i są uwzględniane w poniższej kalkulacji: U c = U U [W/(m 2 K] U c współczynnik przenikania ciepła przez całą ścianę z uwzględnieniem mostków termicznych U przenikanie ciepła przez ścianę bez uwzględnienia mostków termicznych U = 1/[R izolacji R podłoże R zw Rww] R podłoża opór termiczny podłoża ściany [(m 2 K)/W] R zw opór termiczny powierzchni zewnętrznej [(m 2 K)/W] R ww opór cieplny powierzchni wewnętrznej [(m 2 K)/W] U współczynnik przenikania ciepła dla elementów mechanicznych mocowania = X p n (łącznik) X n wartość punktowego przenikania ciepła łącznika [W/K]. Patrz raport Techniczny ETA 25. Jeżeli nie określono inaczej w aprobacie technicznej dla łączników obowiązują następujące wartości: = 0,002 W/K dla łączników ze śrubą ze stali nierdzewnej z łbem tworzywowym i łączników ze szczeliną powietrzną śruby = 0,004 W/K dla łączników ze śrubą ze stali nierdzewnej z łbem tworzywowym = 0,008 W/K dla pozostałych łączników (najgorszy przypadek) n ilość łączników Wpływ mostków termicznych można również obliczyć wg normy: EN ISO 10211: Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Metody obliczeń szczegółowych. Parametry należy obliczyć wg powyższej normy w przypadku założenia powyżej 15 łączników na m 2. X n wartość producenta nie obowiązuje w tym przypadku.

13 Trwałość i własności użytkowe Siła wiązania po zestarzeniu się materiału Systemy ocieplenia: THIN-SET Special powłoka wykończeniowa podana poniżej (z powłoką kluczową zgodnie z punktem 1.1) PERMURO Po cyklach cieplnowilgotnościowych (na obiekcie) < 0,08 MPa *) Po cyklach zamrażania / rozmrażania Badanie niewymagalne, ponieważ cykle zamrażania / rozmrażania nie są niezbędne. NOVALIT T < 0,08 MPa *) Badanie niewymagalne, ponieważ cykle zamrażania / rozmrażania nie są niezbędne ARMASIL T < 0,08 MPa *) < 0,08 MPa *) *) Uwaga: Nastąpiło zerwanie przyczepności (kohezji). Systemy ocieplenia: KOBMI powłoka wykończeniowa podana poniżej (z powłoką kluczową zgodnie z punktem 1.1) PERMURO Po cyklach higrotermicznych (na instalacji badawczej) < 0,08 MPa *) Po cyklach zamrażania / rozmrażania Badanie niewymagalne, ponieważ cykle zamrażania / rozmrażania nie są niezbędne. NOVALIT T < 0,08 MPa *) Badanie niewymagalne, ponieważ cykle zamrażania / rozmrażania nie są niezbędne ARMASIL T < 0,08 MPa *) < 0,08 MPa *) *) Uwaga: Nastąpiło zerwanie przyczepności (kohezji).

14 2.3. Charakterystyki komponentów Produkt izolujący Płaty wełny mineralnej dla mocowanych mechanicznie systemów ocieplenia ETICS z dodatkowym klejeniem, zgodnie z normą EN i o charakterystykach podanych poniżej. Opis i charakterystyki EPS płyty Dla mechanicznie mocowanych systemów ETICS z kotwiczeniem Reakcja na ogień E /STN EN / Rezystancja cieplna w [m 2 * K / W] Określona w oznaczeniu CE zgodnie z EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie wyroby z polistyrenu ekspandowanego produkowane fabrycznie. Grubość [mm]/ EN 823 EPS-EN T 1 Długość [mm] /EN 822 EPS-EN L1 Szerokość [mm]/ EN 822 EPS-EN W1 Prostokątność [mm]/en 824 EPS-EN S1 Płaskość [mm]/ EN 825 EPS-EN P3 Stan powierzchni Powierzchnia obrobiona (jednolita, bez naskórka ) Stabilność wymiarów Określona temperatura i wilgotność/ EN 1604 EPS-EN DS.(70,-)3 Warunki EPS-EN DS.(N)5 laboratoryjne/ EN 1603 Wytrzymałość na ściskanie /EN EPS-EN CS(10) Absorpcja wody (częściowe < 1 kg/m 2 zanurzenie) / STN EN 1609 Współczynnik oporu wobec pary max. 100 wodnej(µ) /EN EN Wytrzymałość na r ozciąganie (EPS-EN-13163, TR100) 100 prostopadle do powierzchni czołowej w warunkach suchych(kpa)/en 1607 Wytrzymałość na ścinanie 0,02 (N/mm 2 ) / EN Współczynnik sprężystości 1,0 poprzecznej (N/mm 2 )/ EN 12090

15 Kotwiczki Kotwiczki - łączniki materiału izolującego stosowane są jako elementy montażowe w systemach z montażem mechanicznym. Nazwa handlowa Średnica płyty (mm) Opór charakterystyczny podłoża DAS TH 10/50 - La 50 patrz: ETA 07/0271 ejotherm NT U 60 patrz: ETA 05/0009 ejotherm STR U 60 patrz: ETA 04/0023 ejotherm SDMT - plus 60 patrz: ETA 04/0064 BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La BRAVOLL PTH-KZL 60/8-La BRAVOLL PTH 60/8-La BRAVOLL PTH- 60/8-La Tynk 60 patrz: ETA 05/0055 Średnia wartość szerokości pęknięcia powłoki bazowej (warstwy podkładowej) THIN- SET Special z siatką z włókna szklanego Vertex R117 A101, przy zmierzonej wartości odkształcenia tynku (2%) wynosi maksymalnie 0,2 mm. Średnia wartość szerokości pęknięcia powłoki bazowej (warstwy podkładowej) THIN- SET Special z siatką z włókna szklanego Vertex R131 A101, przy zmierzonej wartości odkształcenia tynku (2%) wynosi maksymalnie 0,2 mm. Średnia wartość szerokości pęknięcia powłoki bazowej (warstwy podkładowej) KOMBI SPECJAL z siatką z włókna szklanego Vertex R117 A101, przy zmierzonej wartości odkształcenia tynku (2%) wynosi ok. 0,5 mm. Średnia wartość szerokości pęknięcia powłoki bazowej (warstwy podkładowej) KOMBI z siatką z włókna szklanego Vertex R117 A101, przy zmierzonej wartości odkształcenia tynku (2%) wynosi ok. 0,19 mm. Średnia wartość szerokości pęknięcia powłoki bazowej (warstwy podkładowej) KOMBI SPECJAL z siatką z włókna szklanego Vertex R131 A101: nie wyznaczono. Średnia wartość szerokości pęknięcia powłoki bazowej (warstwy podkładowej) KOMBI z siatką z włókna szklanego Vertex R131 A101: nie wyznaczono Siatka z włókna szklanego VERTEX R117 A101 VERTEX R131 A101

16 Wytrzymałość alkaliczna Bezwzględna wytrzymałość szczątkowa po starzeniu materiału w (N/mm) Względna wytrzymałość szczątkowa po starzeniu materiału (%) w porównaniu z wytrzymałością zaraz po dostarczeniu Wzdłuż poprzecznie wzdłuż poprzecznie 20 N/mm 50 % 3.0. Ocena zgodności i oznaczenie CE 3.1. System oceny zgodności Zgodnie z decyzją 97/556/WE Komisji Europejskiej, wraz ze zmianami w 2001/596/WE, obowiązuje stosowanie systemu certyfikacji zgodności 1 lub 2, w zależności od klasyfikacji przeciwpożarowej. W odniesieniu do Europejskiej Klasy Euroclass B oraz Euroclass F w oparciu i reakcje na ogień systemu ETICS, ze względu na wszystkie charakterystyki, system ETICS uzyskał atestację jako produkt kategorii 2. System ETICS zawiera materiały, których procesy produkcyjne są trudne do pełnego prześledzenia, stad taka klasyfikacja odporności na ogień. Odnośny system jest opisany w Dyrektywie Rady WE 89/106/EEC, Aneks III, punkt 2 (ii). Pierwsza z możliwości jest tu następująca: Deklaracja zgodności systemu ETICS złożona przez producenta w oparciu o: a) Zadania producenta: - badania początkowe na wejsciu systemu ETICS i komponentów - zakładowa kontrola produkcji - dodatkowe testy próbek pobieranych w zakładzie przez producenta, zgodnie z wyznaczonym uprzednio Planem Kontroli 5 ) 5 ) Plan Kontroli stanowi część poufną Europejskiej Aprobaty Technicznej i przekazany jest wyłącznie jednostce notyfikowanej i instytucjom zaangażowanym w proces oceny zgodności. Patrz także: punkt b) Zadania jednostki notyfikowanej: Certyfikowanie produkcji zakładowej w oparciu o: - Początkowa inspekcja zakładu i kontrola produkcji zakładu - Stały nadzór, ocena i zatwierdzanie wyników zakładowej kontroli produkcji 3.2. Zakresy odpowiedzialności Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent prowadzi stałą wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być systematycznie dokumentowane w formie pisemnych przepisów i procedur oraz rejestrów wyników. Taki system kontroli produkcji zapewnia utrzymanie zgodności produktów z warunkami niniejszej aprobaty technicznej ETA.

17 Producent może stosować wyłącznie komponenty określone w dokumentacji technicznej niniejszej aprobaty ETA, łącznie z Planem Kontroli. W zakresie składników systemu ETICS, których posiadacz aprobaty technicznej ETA nie produkuje samodzielnie, producent upewni się, że kontrola produkcji prowadzona przez innego producenta zapewnia gwarancję zgodności składników z wymaganiami Europejskiej Aprobaty Technicznej. Kontrola produkcji w fabryce oraz postanowienia przestrzegane przez posiadacza aprobaty technicznej ETA w zakresie składników, których nie produkuje samodzielnie, powinna być zgodna z Planem Kontroli 5 ) odnoszącym się do niniejszej aprobaty i stanowiącym część dokumentacji technicznej aprobaty. Plan Kontroli 5 ) został opracowany w odniesieniu do systemu kontroli produkcji w fabryce realizowanego przez producenta i złożonego w Instytucie TSUS. Wyniki kontroli produkcji w fabryce należy rejestrować i oceniać zgodnie z postanowieniami Planu Kontroli Inne zadania producenta Producent, na podstawie umowy, angażuje jednostki notyfikowane w związku z zadaniami wymienionymi w punkcie 3.1 i w zakresie systemu ETICS w celu podjęcia działań określonych w punkcie 3.3. W tym celu, Plan Kontroli wymieniony w punktach i zostanie przekazany jednostce notyfikowanej zaangażowanej w daną procedurę atestacyjną. Jeśli nie zmieniły się linie produkcyjne, ani zakład wytwarzający, w roli badań początkowych (wyjściowych) mogą częściowo zostać wykorzystane wyniki niniejszych badań przeprowadzonych w celu wydania danej aprobaty ETA. W takim przypadku badania początkowe powinny zostać uzgodnione z instytucją atestującą czyli Instytutem TSUS oraz jednostką notyfikowaną zaangażowaną w daną procedurę. Producent przedstawia deklarację zgodności, która potwierdza, że produkt budowlany spełnia wymagania niniejszej aprobaty technicznej. Badanie wstępne wymagane do uzyskania deklaracji i wymienione powyżej może być przejęte do wykonania przez producenta Zadania jednostki notyfikowanej Jednostka (jednostki) Notyfikowana powinna przeprowadzić: - wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji Jednostki notyfikowane upewniają się (zgodnie z Planem Kontroli), czy zakład (w szczególności pracownicy i wyposażenie) oraz zakładowa kontrola produkcji pozwalają na zapewnienie ciągłości prawidłowej produkcji elementów systemu zgodnie ze specyfikacjami wymienionymi w punkcie 2 niniejszej aprobaty technicznej ETA. - stały nadzór, ocena i zatwierdzanie kontroli produkcji w zakładzie Jednostki notyfikowane odwiedzają zakład:

18 Przynajmniej dwa razy w roku w związku z wykonaniem kontroli. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Instytutem TSUS i jednostką notyfikowaną, częstotliwość może być zmniejszona do jednej wizyty (w roku po zastosowanym okresie próbnym). lub Przynajmniej raz w roku w związku z inspekcją realizacji przez producenta zakładowego programu kontroli produkcji zgodnie z EN ISO 9001 w zakresie produkcji elementów systemu ETICS. Zakładowy system kontroli produkcji oraz określone zautomatyzowane procesy produkcyjne powinny być uwzględnione w Planie Kontroli. Omawiane zadania należy wykonywać zgodnie z postanowieniami określonymi w Planie Kontroli niniejszej aprobaty ETA. Jednostki notyfikowane zobowiązane są do zapisywania głównych punktów wykonywanych działań i wprowadzania uzyskiwanych wyników i wniosków do pisemnych raportów. Jednostki zawiadamiane przez producenta wystawiają certyfikat WE potwierdzający zgodność produktu z wymaganiami niniejszej aprobaty technicznej ETA. W przypadku utraty zgodności z wymaganiami Europejskiej Aprobaty Technicznej i Planu Kontroli, jednostka notyfikowana wycofuje certyfikat zgodności i bezzwłocznie informuje o powyższym Instytut TSUS wydający aprobatę ETA Oznaczenie CE Oznaczenie CE jest umieszczane na produkcie, etykiecie produktu, opakowaniu produktu lub dokumentacji handlowej załączonej do komponentów systemu ETICS. Po literach «CE» wpisany jest kod identyfikacyjny odpowiedniej jednostki notyfikowanej oraz dodatkowe informacje: - nazwa lub kod identyfikacyjny oraz adres posiadacza aprobaty technicznej ETA, - dwie ostatnie cyfry roku przyznania oznaczenia CE, - numer certyfikatu zgodności UE dla systemu kontroli produkcji zakładu, - numer Europejskiej Aprobaty Technicznej, - nazwa handlowa systemu ETICS, - numer ETAG. 4. Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1. Produkcja Europejska Aprobata Techniczna udzielona zostaje na podstawie uzgodnionych danych/informacji, złożonych w jednostce zatwierdzającej (Instytut TSUS) i określających system ETICS objęty oceną. Zmiany w systemie ETICS lub procesie produkcyjnym, które mogą prowadzić do wystąpienia niezgodności pomiędzy przekazanymi danymi/informacjami, należy zgłaszać do zatwierdzającego budowlanego Instytutu Badawczego TSUS przed ich wprowadzeniem. Zatwierdzający Instytut TSUS decyduje, czy zmiany takie będą wpływały na aprobatę techniczną ETA, a w rezultacie na ważność znaku CE przyznawanego na podstawie aprobaty technicznej, oraz, czy w takim przypadku wymagana jest dalsza ocena lub modyfikacja aprobaty ETA.

19 4.2. Montaż Informacje ogólne Posiadacz aprobaty ETA ponosi odpowiedzialność za zapewnienie informacji projektowomontażowych systemu ETICS wszystkim odpowiednim osobom. Informacje mogą być przekazywane jako kopie odpowiednich fragmentów Europejskiej Aprobaty Technicznej. Ponadto, wszelkie dane dotyczące montażu należy uwzględnić na opakowaniu i/lub w załączonej instrukcji, wraz z rysunkami montażowymi. W każdym przypadku użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania krajowych przepisów, w szczególności dotyczących ochrony pożarowej i odporności na obciążenie wiatrem. Dozwolone jest wyłącznie stosowanie składników systemu izolacji określonych w punkcie 1.1 o charakterystyce zgodnej z punktem 2 niniejszej aprobaty ETA. Należy przestrzegać wymagań przedstawionych w wytycznych ETAG 004, rozdział 7, a także informacji określonych w punktach i Projektowanie W przypadku montażu klejonego systemu ocieplenia ETICS, minimalna powierzchnia klejona oraz metoda klejenia powinny być zgodne z charakterystyką danego systemu ocieplenia (patrz: punkt niniejszej aprobaty technicznej) oraz wymaganiami przepisów krajowych. W każdym przypadku, minimalna powierzchnia klejona powinna wynosić przynajmniej 20%. W przypadku mechanicznego montażu systemu ocieplenia ETICS, wybór i klasę kotwic / łączników określa się na podstawie następujących warunków: - projektowe obciążenie wiatrem oraz odpowiednie przepisy krajowe (z uwzględnieniem krajowych współczynników bezpieczeństwa, zasad projektowania, ) - charakterystyczna wytrzymałość łączników na rozważanym podłożu (patrz: parametry montażowe - efektywna głębokość wprowadzenia łącznika, charakterystyczna wytrzymałość łącznika wg Europejskiej Aprobaty Technicznej, - bezpieczeństwo użytkowania systemu ETICS (patrz: 2.2.8) w zależności od metody montażu Wykonanie Rozpoznanie i przygotowanie podłoża oraz ogólne kwestie montażowe w zakresie systemu ocieplenia ETICS powinny zapewniać zgodność z: - rozdziałem 7 wytycznych ETAG 004 określającym wymagania w zakresie usuwania istniejących warstw organicznych dla klejonego montażu systemu ocieplenia, - obowiązującymi przepisami krajowymi. Szczegółowe kwestie montażowe dotyczące zróżnicowania metod montażowych i stosowania systemu tynkowego należy dostosowywać do wymagań posiadacza aprobaty technicznej

20 ETA. W szczególności zaleca się stosować odpowiednią ilość tynku, regularną grubość i przestrzegać czasu schnięcia pomiędzy poszczególnymi warstwami. 5. Zalecenia dla producenta 5.1. Pakowanie, transport i składowanie Sposób pakowania elementów systemu powinien zapewniać ochronę przed zawilgoceniem podczas transportu i składowania, o ile producent nie przewiduje innych zabezpieczeń. Elementy systemu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Producent ponosi odpowiedzialność za informowanie wszystkich wymaganych osób o zastosowanych zabezpieczeniach Użytkowanie, konserwacja i naprawy Warstwa wykończeniowa powinna być utrzymywana w stanie pozwalającym na kompletne zabezpieczenie parametrów systemu ocieplenia ETICS. Minimalny zakres konserwacji: - naprawy miejscowe stref ulegających przypadkowemu uszkodzeniu, - konserwacja w zakresie dostosowania produktów do systemu ocieplenia (np. po myciu i odpowiednim przygotowaniu). Naprawy konieczne należy wykonywać bezzwłocznie. Istotnym elementem konserwacji jest wykonywanie prac z wykorzystaniem dostępnych produktów i dostępnego wyposażenia oraz unikanie niekorzystnych zmian wyglądu. Producent ponosi odpowiedzialność za informowanie wszystkich w właściwych osób o zastosowanych zmianach. Wersję oryginalną dokumentu w języku słowackim podpisał Zuzana Sternova

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA 2 URSA. Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo