GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji"

Transkrypt

1 GRUNDFOS INSTRUKCJE CR monitor Instrukcja montażu i eksploatacji

2 Deklaracja zgodności My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby CR Monitor, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2006/95/WE). Zastosowana norma: EN : Dyrektywa EMC (2004/108/WE). Bjerringbro, 1. listopadu 2008 Jan Strandgaard Technical Director 2

3 SPIS TREŚCI Strona 1. Oznakowanie wskazówek 3 2. Zawartość instrukcji 3 3. Szybkie uruchomienie 4 4. produktu Funkcje podstawowe Kontrola kawitacji Wyświetlacz graficzny Symbole użyte na obrazie Kontrola sprawności 5 5. Tabliczka znamionowa 6 6. Etykieta oprogramowania 6 7. Klucz oznaczeń typu 6 8. Montaż Montaż mechaniczny Pompa CR Monitor Podłączenie do systemu Przetworniki Schemat instalacji Listwa zaciskowa sterownika CR Monitor Montaż zgodny z EMC Podłączenie elektryczne Panel sterowania Wyświetlacz Przyciski i diody sygnalizacyjne Uruchomienie Ustawienia kontroli sprawności i kawitacji Funkcja uczenia Rodzaje funkcji uczenia Pompa w pętli otwartej (aktywna funkcja uczenia) Pompa ze stałym ciśnieniem tłoczenia Pasywna funkcja uczenia Funkcje Drzewo funkcji Przegląd Status (1) Status systemu (1.1) Krzywa Q/H (1.2) Krzywa Q/P (1.3) Krzywa sprawności (1.4) Krzywa kawitacji (1.5) Pomiary (1.6) Wykres Q/czas (1.7) Historia danych (1.8) Alarm (2) Status alarmu (2) Aktualne alarmy (2.1) Dziennik alarmów (2.2) Ograniczenia (3) Usuwanie zakłóceń (3.1) Pomiary przetwornika (3.1.1) Przykład: Usuwanie zakłóceń, pomiar przepływu ( ) Funkcje kontrolne (3.1.2) Przykład: Usuwanie zakłóceń, sprawność ( ) Filtry kontrolne (3.1.3) Pompa i IO 351 (3.1.4) Usuwanie innych zakłóceń (3.1.5) Ustawienia podstawowe (3.1.6) Konserwacja (3.2) Obraz danych statusu (3.3) Instalacja (4) Ustawienia sterownika CR Monitor (4.1) Funkcja uczenia (4.1.1) Kawitacja (4.1.2) Konserwacja (4.1.3) Ustawienia wejść/wyjść (4.2) Wejścia cyfrowe (4.2.1) Wejścia analogowe (4.2.2) Wejścia analogowe i wartości mierzone ( ) Wyjścia cyfrowe (4.2.3) Wyjścia analogowe (4.2.4) Ustawienia podstawowe, CU 351 (4.3) Język wyświetlacza (4.3.1) Jednostki (4.3.2) Data i czas (4.3.3) Hasło (4.3.4) Ethernet (4.3.5) Numer GENIbus (4.3.6) Status oprogramowania (4.3.7) Komunikacja danych Ethernet GENIbus Konserwacja CU Wyłączenie sterownika CR Monitor Dane techniczne Temperatura otoczenia Wilgotność powietrza Stopień ochrony Pompy Silniki Temperatura cieczy Długość kabla Dane elektryczne Przegląd zakłóceń Utylizacja 38 Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać niniejszą instrukcję. Prace montażowe muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi normami technicznymi. 1. Oznakowanie wskazówek UWAGA Ostrzeżenie Podane w niniejszej instrukcji wskazówki bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, oznakowano specjalnie ogólnym symbolem ostrzegawczym "Znak bezpieczeństwa wg DIN 4844-W00". Symbol ten znajduje się przy wskazówkach bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie stwarza zagrożenie dla maszyny lub jej działania. Tu podawane są rady i wskazówki ułatwiające pracę lub zwiększające pewność eksploatacji. 2. Zawartość instrukcji Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji dotyczy szaf sterowniczych Grundfos CR Monitor. Elementy w szafie sterowniczej są opisane, jeżeli są ważne dla działania sterownika CR Monitor. Inna dokumentacja dostarczana ze sterownikiem CR Monitor: Typ pompy Dokumentacja CR CRE, CR z CUE Schemat elektryczny x x CU 351 x x IO 351 x x LiqTec x x MP 204 x - CIU 150 x * x * CIU 200 x * x * CIU 250 x * x * * Dokumentacja jest dostarczana jeżeli element jest wybrany (opcja). 3

4 3. Szybkie uruchomienie Niniejsza instrukcja opisuje montaż, ustawienia i działanie sterownika CR Monitor. Produkt oferuje wiele funkcji i ustawień isą one opisane w niniejszej instrukcji. szczegółowy funkcji i ustawień sterownika CR Monitor patrz poszczególne rozdziały tej instrukcji. Szybkie uruchomienie patrz poniższy rozdział. Montaż Położenie szafki szterowniczej - rozdział 8.1.2, strona 7. Montaż i podłączenie przetworników - rozdział 8.2, strona 7. Podłączenie elektryczne - rozdział 8.4, strona 10. Uruchomienie Minimalne wymagane ustawienia to sygnał i zakres pomiarowy wejść analogowych. Patrz rozdział , strona 28. Pompa może być uruchomiona, a punkt pracy będzie pokazany na wyświetlaczu. Dalsze ustawienia kontroli sprawności i kawitacji, patrz rozdział 10.1, strona 12. Przegląd zakłóceń Instrukcje serwisowe zawierają kompletną listę sygnalizacji zakłóceń z przyczynami zakłóceń, opisem i sposobem usuwania. Można je pobrać z WebCAPS'a (www.grundfos.com > International website > WebCAPS). 4. produktu Szafa CR Monitor składa się z wszystkich koniecznych elementów takich jak wyłącznik główny, styczniki i moduły IO, podłączonych do wspólnej listwy zaciskowej. 4.1 Funkcje podstawowe Sterownik CR Monitor jest przeznaczony do kontrolowania jednej pompy i umożliwia użytkownikowi ustawienie ograniczeń dla ostrzeżeń i alarmów. Oferuje dla użytkownika następujące możliwości: Rejestrację zmniejszenia sprawności pompy. Rejestrację pojawienia się kawitacji w pompie. Rejestrację pracy pompy poza nominalnym zakresem obciążenia. Zaplanowanie konserwacji pompy w celu uniknięcia nieplanowanych wyłączeń z eksploatacji. Dodatkowo sterownik CR Monitor oferuje użytkownikowi następujące możliwości: kontrolę pracy i zabezpieczenie urządzenia komunikację bus np. z systemami SCADA zbieranie danych, kontrolę i ustawienia poprzez internet. 4.2 Kontrola kawitacji Kontrola kawitacji nie zależy od znajomości charakterystyki pracy pompy. Sterownik CR Monitor oblicza aktualną wartość NPSH mierząc aktualne ciśnienie wlotowe oraz temperaturę i porównuje zmierzone wartości z danymi NPSH pompy. Obliczona wartość NPSH dotyczy tylko czystej i odgazowanej wody. NPSH, Net Positive Suction Head NPSH R (wymagane NPSH) określa wartość NPSH, którą należy zapewnić na wlocie do pompy aby uniknąć pojawienia się kawitacji. NPSH R zależy od przepływu i prędkości. NPSH A (dostępne NPSH) jest to ciśnienie dostępne na wlocie do pompy minus ciśnienie nasycenia przy aktualnej temperaturze cieczy. Krzywa na obrazie (rys. 2) przedstawia NPSH R. Dla temperatury cieczy mniejszej od 100 C, zalecane jest dodanie marginesu bezpieczeństwa 0.5 m do NPSH R aby zapewnić, że w pompie nie pojawi się kawitacja. Zalecany margines bezpieczeństwa dla temperatur cieczy powyżej 100 C, patrz rozdział Kawitacja (4.1.2). Punkt pracy pokazany na obrazie to NPSH A. W celu uniknięcia kawitacji, NPSH A musi być większe od NPSH R. m NPSH A NPSH R GrA7120 Rys. 1 Szafa sterownicza CR Monitor Szafa jest przeznaczona do montażu na ścianie lub cokole. UWAGA Sterownik CR Monitor może być stosowany tylko dla wielkości i typu silnika, dla których został skonfigurowany. Prosimy o kontakt z firmą Grundfos jeżeli sterownik CR Monitor będzie stosowana do innego silnika! Rys. 2 Charakterystyka NPSH m 3 /h TM

5 4.3 Wyświetlacz graficzny Sterownik CR Monitor posiada wyświetlacz graficzny pokazujący aktualny punkt pracy odnoszący się do charakterystyki pracy określonej przez funkcję uczenia (wydajność, ciśnienie, sprawność i moc) oraz odległość do krzywej kawitacji pompy. Jeżeli uczenie się zostało zakończone a punkt pracy leży poza poznanym zakresem, na sterowniku CR Monitor pojawi się ostrzeżenie, "Operation outside the range learned". Patrz rys. 5. bar bar Prędkość 100 % m 3 /h TM Rys. 5 m 3 /h Praca poza zakresem określonym przez funkcję uczenia TM Pompa jest ok 4.4 Symbole użyte na obrazie bar Charakt. pracy funkcji uczenia Sterownik CR Monitor przedstawia status pracy pompy przy pomocy trzech symboli: Rys. 3 Spadek sprawności pompy Przykład wyświetlacza graficznego Sterownik CR Monitor wymaga stałego pomiaru danych w celu poznania charakterystyki pracy pompy. Dolna krzywa na rys. 3 może również przedstawiać zmianę punktu pracy podczas niestabilnego pomiaru danych. Jeżeli pomiar danych jest stabilny, sterownik CR Monitor będzie pokazywał nową krzywą odpowiadającą nowemu punktowi pracy. Podczas pracy sterownik CR Monitor będzie pokazywał aktualny punkt pracy pompy odpowiednio do części charakterystyki pracy określonej przez funkcję uczenia. bar m 3 /h Kompletna charakterystyka określona przez funkcję uczenia bar Aktualny punkt pracy Prędkość 100 % m 3 /h Prędkość 100 % TM TM ! X Pompa pracuje w zakresie określonym przez funkcję uczenia. Punkt pracy przekroczył ustawione ograniczenie ostrzeżenia. Konserwacja może być zaplanowana w odpowiednim czasie. Punkt pracy znajduje się poza zakresem określonym przez funkcję uczenia. Sterownik CR Monitor pozwala pompie kontynuować pracę w przypadku ostrzeżeń. Punkt pracy przekroczył ustawione ograniczenie alarmu. Użytkownik decyduje czy sterownik CR Monitor ma wyłączyć pompę, czy kontynuować jej pracę. 4.5 Kontrola sprawności Funkcja bazuje na matematycznym modelu pompy i silnika. Na podstawie tego modelu sterownik CR Monitor może oszacować czy związek pomiędzy mocą hydrauliczną przekazywaną cieczy (P hyd ) a mocą wejściową (P1) odpowiada charakterystyce pracy określonej przez funkcję uczenia. Sterownik CR Monitor oblicza sprawność całkowitą jako związek pomiędzy mocą hydrauliczną a wejściową (η tot = P hyd /P 1 ). Następnie sterownik CR Monitor porównuje aktualne dane pomiarowe i sprawność z danymi i sprawnością poznanymi dzięki funkcji uczenia się. Zmniejszenie sprawności jest przeważnie spowodowane zużyciem lub zablokowaniem układu hydrauliki pompy. Tarcie w łożyskach silnika może się zwiększyć po ponownym smarowaniu i w ten sposób zmniejszyć sprawność na krótki czas. Sterownik CR Monitor nie może pokazać przyczyny zwiększonych strat, lecz użytkownik pompy będzie miał możliwość wykonać przegląd zakłóceń i odpowiednio przygotować prace konserwacyjne przed wystąpieniem niespodziewanych wyłączeń. m 3 /h TM Częściowa charakterystyka określona przez funkcję uczenia Rys. 4 Kompletna i częściowa charakterystyka określona przez funkcję uczenia 5

6 5. Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa sterownika CR Monitor znajduje się na wewnętrznej stronie drzwi szafy. 6. Etykieta oprogramowania Etykieta oprogramowania umieszczona jest na tylnej części CU 351. Type: 1 Model: 2 Serial No.: 3 CR Monitor Flow data Motor data 1 2 Pump data 3 Mains supply: 4 Backup Fuse: 5 A T AMB. : 6 o C Pump type: Motor size: 7 8 kw Start method: 9 Software version: 4 Rys. 7 Etykieta oprogramowania TM Order No.: 10 Options: IP 13 Weight: 14 kg Poz. 1 Dane wydajności - Nr pliku GSC 2 Dane silnika - Nr pliku GSC 3 Dane pompy - Nr pliku GSC 4 Wersja oprogramowania - Nr wersji oprogramowania Plik GSC (Grundfos Standard Coinfiguration) jest plikiem konfiguracyjnym. 15 Made in 16 Rys. 6 Tabliczka znamionowa Poz. 1 Oznaczenie typu 2 Model 3 Nr seryjny 4 Napięcie zasilnania [V] i częstotliwość [Hz] 5 Bezpiecznik rezerwowy 6 Temperatura otoczenia [ C] 7 Typ pompy 8 Moc silnika [kw] 9 Rodzaj rozruchu (gwiazda-trójkąt lub bezpośredni) 10 Numer zamówienia 11 Opcje 12 Opcje 13 Stopień ochrony 14 Masa [kg] 15 Znak CE 16 Kraj pochodzenia TM Klucz oznaczeń typu Przykład CR Monitor 2,2 kw DOL 3x400V 50-60Hz PE IP54 Oznaczenie typu CR Monitor (MG i Siemens) lub CRE Monitor (MGE i CUE) Wielkość silnika i rodzaj rozruchu (nie jest podany dla pomp CRE i pomp CR z CUE) Napięcie zasilania Częstotliwość sieci Oddzielny przewód PE Stopień ochrony 6

7 8. Montaż Ostrzeżenie Prace montażowe muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi normami technicznymi. Przed montażem należy sprawdzić, czy specyfikacja sterownika CR Monitor odpowiada zamówieniu. żadna z widocznych części nie została zniszczona Schemat instalacji Są dwa typy pomp: Pompy CR pracujące w trybie zał/wył. Silnik jest zasilany poprzez sterownik CR Monitor. Pompy CRE i pompy CR zasilane przez CUE. Silnik ma oddzielne zasilanie sieciowe. CR 8.1 Montaż mechaniczny W tym rozdziale jest opisany montaż mechaniczny szafy sterowniczej CR Monitor oraz podane są ogólne zalecenia co do położenia przetworników w celu zapewnienia stabilnego pomiaru wartości. Standardowa konfiguracja połączeń systemu w szafie sterowniczej będzie opisana w odniesieniu do konfiguracji przetworników i sygnałów w menu CU Pompa Montaż pompy wykonać zgodnie z instrukjcą montażu i obsługi dostarczonej razem z pompą. AO DO DI A AI Komunikacja CR Monitor Lokalizacja Z powodu szumów radiowych sterownik CR Monitor nie może być montowany w rejonach mieszkaniowych ( środowisko pierwsze). Sterownik CR Monitor nie jest przeznaczony do montażu na wolnym powietrzu i nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 8.2 Podłączenie do systemu Przetworniki Sterownik CR Monitor wymaga poprawnych wartości pomiarowych w celu sygnalizacji dokładnego statusu pompy. Ważne jest również odpowiednie położenie i montaż przetworników wg zaleceń producenta. Wymagania ogólne W instalacjach ze zbiornikami membranowymi przetworniki muszą być zamontowane za zbiornikiem. Przetworniki muszą mieć zawsze odpowiednio dobrany zakres pomiarowy. Jeżeli przetwornik jest za mały, będzie przeciążony. Jeżeli jest za duży, ciągłość sygnału będzie słaba. W przypadku przetworników, które umożliwiają ustawienie tłumienia wartości mierzonych, tłumienie powinno być możliwie najmniejsze. W przypadku kontroli kawitacji przetwornik ciśnienia wlotowego musi mierzyć ciśnienie absolutne. Należy go zamontować możliwie najbliżej wlotu do pompy (maks. 30 cm). Poniższa tabela przedstawia, który przetwornik może być zastosowany do kontroli kawitacji i sprawności: TT PT PT FT 3 Rys. 8 Sterownik CR Monitor z pompą CR CRE AO Komunikacja DO DI A B C AI TT PT PT FT 3 Rys. 9 Sterownik CR Monitor z pompą CRE TM TM Typ przetwornika * Wymagane dodatnie ciśnienie wlotowe. Kontrola Ciśnienie wlotowe/ tłoczenia Kawitacja Sprawność Absolutne/absolutne x x Względne/względne* - x Przetwornik różnicy ciśnień - x W przypadku pompy CR połączonej z CUE, poz. B i C ze sterownika CR Monitor na rys. 9 muszą być podłączone do CUE. Pompa CRE i CUE muszą mieć ustawione automatyczne kasowanie alarmów. Poz. Wejścia/wyjścia analogowe 1 AI1 (CU 351) Ciśnienie wlotowe 2 AI2 (CU 351) Ciśnienie tłoczenia 3 AI3 (CU 351) Wydajność 4 AI1 (IO 351) Temperatura cieczy 5 AI2 (IO 351) Przetwornik 1, opcja - AO4 (CU 351) (Opcja) Wyświetlacz Wejścia analogowe (4.2.2) Wyjścia analogowe (4.2.4) 7

8 Wejście/wyjście cyfrowe DI1 (CU 351) DI2 (CU 351) * DI3 (CU 351) DO1 (CU 351) DO2 (CU 351) ** DO4 (IO 351) DO5 (IO 351) Zakłócenie zewnętrzne Pompa pracuje (Y/D) Kasowanie alarmu Przekaźnik, alarm Przekaźnik, alarm wył. Przekaźnik, ostrzeżenie Przekaźnik, gotowy Wyświetlacz Wejścia cyfrowe (4.2.1) Wyjścia cyfrowe (4.2.3) * Wejście cyfrowe musi być skonfigurowane jeżeli podłączona jest pompa CR. ** Wyjście jest połączone z listwą zaciskową tylko jeżeli jest podłączona pompa CRE, lecz musi być również skonfigurowane jeżeli jest podłączona pompa CR. Poz. Liqtec A LiqTec Zabezpieczenie przed suchobiegiem Poz. Komunikacja - B GENIbus (zewnętrzny) GENibus (wewnętrzny)* Komunikacja Bus Sygnał zał/wył do pompy CRE lub CUE C LiqTec * Sygnał wył. do CRE lub CUE - Ethernet Serwer sieci WWW (wtyczka RJ45) * Tylko CRE Listwa zaciskowa sterownika CR Monitor Elementy sterownika CR Monitor są podłączone do wspólnej listwy zaciskowej w dolnej części szafy sterowniczej. Elementy iprzekaźniki sygnału opisane w rozdziale 8.2 Podłączenie do systemu muszą być podłączone do listwy zaciskowej. Serwer sieci www musi być podłączony bezpośrednio do CU 351 poprzez kabel z wtyczką RJ45. Patrz instrukcja montażu i eksploatacji CU 351 dostarczona z szafą sterowniczą. Podłączenie skrzynki SMS (jeżeli została wybrana), patrz oddzielna instrukcja. Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa podzielona jest na grupy jak pokazano poniżej. X0 X1 X10 X11 X14 X15 TM Rys. 10 Listwa zaciskowa sterownika CR Monitor Pompa X0 X1 X10 X11 X14 X15 CR x x x x x x CRE CR z CUE x - x x x x Połączenie Upewnić się, że nieużuwane wejścia kablowe są zamknięte w celu utrzymania stopnia IP szafy sterowniczej. Przewody przetworników, przekaźników sygnału i komunikacji muszą być podłączone do listwy zaciskowej i skonfigurowane w menu CU 351. Poniższa tabela przedstawia przegląd zacisków i odpowiadających im obrazów,na których można wykonać konfigurację. 8

9 Grupa Typ pompy Zacisk Wartość Uwagi PE1 Zasilanie elektryczne szafy sterowniczej i silnika. X0 CR Zasilanie elektryczne PE2 L1 L2 400 V 400 V L3 400 V CRE CR z CUE Zasilanie elektryczne L1 400 V Zasilanie elektryczne szafy sterowniczej. L2 400 V Silnik ma oddzielne zasilanie sieciowe. CR (DOL) Podłączenie silnika U1 400 V Rozruch: Rozruch bezpośredni V1 400 V W1 400 V U1 400 V Rozruch: Rozruch gwiazda-trójkąt X1 V1 400 V CR (Y/D) Podłączenie silnika W1 V2 400 V 400 V W2 400 V U2 400 V AI1 (CU 351) PE1 Przetwornik ciśnienia wlotowego (rozdział , Zasilanie V strona 28). * Sygnał wejściowy: 0-20 ma, 4-20 ma, 0-10 V. AI1 51 Wejście sygnału* ** Tylko przetwornik 3-przewodowy. GND 52 GND** X10 CR, CRE AI2 (CU 351) PE2 Przetwornik ciśnienia tłoczenia (rozdział , strona 28). Zasilanie V * Sygnał wejściowy: 0-20 ma, 4-20 ma, 0-10 V. ** Tylko przetwornik 3-przewodowy. AI2 54 Wejście sygnału* GND 55 GND** AI3 (CU 351) PE3 Czujnik przepływu (rozdział , strona 28). AI3 57 GND** Czujnik przepływu posiada oddzielne zasilanie elektryczne. * Sygnał wejściowy: 0-20 ma, 4-20 ma, 0-10 V. GND 58 Wejście sygnału* ** Tylko przetwornik 3-przewodowy. GENIbus (zewnętrzny) RS-485 A SCADA. RS-485 Y MODBUS, PROFIBUS, GSM-moduł RS-485 B CR, CRE DI1 (CU 351) DI3 (CU 351) DI1 10 GND 11 DI1 13 GND V / 5 ma obniżenie 24 V / 5 ma obniżenie Zakłócenie zewnętrzne (rozdział , strona 28). Możliwość wysłania zewnętrznego sygnału wył. do sterownika CR Monitor. Kasowanie alarmu (rozdział , strona 28). Możliwość zewnętrznego kasowania alarmu sterownika CR Monitor. X11 DO1 (CU 351) (C) 70 Przekaźnik, alarm (rozdział , strona 30). (NO)* 71 DO1 jest zawsze aktywne w przypadku wystąpienia alarmu. * Opcja, lecz przeważnie jest wybrane (NC). (NC)* 72 DO2 (CU 351) (C) 73 Przekaźnik, alarm wył. (rozdział , strona 30). (NO)* 74 Należy podłączyć do wejścia zał/wył silnika lub CUE. DO2 jest aktywne tylko jeżeli funkcja została wybrana. (NC)* 75 * Opcja, lecz przeważnie wybrane jest (NO). CRE CR z CUE GENibus (wewnętrzny) RS-485 A1 Należy podłączyć do CRE/CUE. RS-485 Y1 Należy podłączyć do uziemienia. RS-485 B1 LiqTec (Uruchomiony) 91 Należy podłączyć do wejścia cyfrowego CRE/CUE. (C) 92 "External fault" należy ustawić na R100 lub PC Tool. (AL) 93 9

10 Grupa Typ pompy Zacisk Wartość Uwagi X14 CR, CRE 8.3 Montaż zgodny z EMC AO4 (IO 351) AI1 (IO 351) AI2 (IO 351) DO4 (IO 351) DO5 (IO 351) W celu zapewnienia montażu zgodnego z EMC, należy uwzględnić następujące wytyczne dla przewodów komunikacji i sygnału: Pozostawić ekrany przewodów możliwie najbliżej zacisków. Zamocować ekran do zacisku kablowego. GND 17 Opcjonalny przetwornik analogowy. Sygnał wyjściowy: AO V (rozdział , strona 30). Zasilanie V Przetwornik temperatury (patrz rozdział , strona 28). GND 55 GND** * Sygnał wejściowy: 0-20 ma, 4-20 ma, 0-10 V. ** Tylko przetwornik 3-przewodowy. AI1 57 Wejście sygnału* Zasilanie V Przetwornik 1, opcja (rozdział , strona 28). GND 55 GND** * Sygnał wejściowy: 0-20 ma, 4-20 ma, 0-10 V. ** Tylko przetwornik 3-przewodowy. AI2 60 Wejście sygnału* (NO) 82 Przekaźnik, ostrzeżenie (rozdział , strona 30). DO4 jest zawsze aktywne w przypadku wystąpienia (C) 83 ostrzeżeń. (NO) 84 Przekaźnik, gotowość (rozdział , strona 30). (C) 85 Pompa pracuje bez ostrzeżenia lub alarmu. Brązowy/ Należy podłączyć czujnik LiqTec to pompy. 1 czarny X15 CR, CRE LiqTec Niebieski 2 Biały 3 - CR, CRE Serwer sieci www Ethernet - Należy podłączyć bezpośrednio do CU 351 (RJ45). TM Rys. 11 Przykład odpowiednio przygotowanego przewodu ekranowanego Połączyć ekrany przewodów komunikacji i sygnału z masą na obu końcach. Śruby przyłączy masy, muszą być zawsze dokręcone niezależnie od tego, czy przewód jest przyłączony, czy nie. 8.4 Podłączenie elektryczne Ostrzeżenie Podłączenie elektryczne powinno być wykonane przez osobę upoważnioną zgodnie z przepisami lokalnymi i schematem elektrycznym. Instalacja elektryczna musi być zgodna ze stopniem ochrony IP54. Należy upewnić się, że sterownik CR Monitor jest odpowiedni do zasilania z istniejącej sieci elektrycznej. Sprawdzić czy przekroje przewodów odpowiadają specyfikacji na schemacie elektrycznym. 10

11 9. Panel sterowania Panel sterowania na płycie czołowej szafy sterowniczej składa się z wyświetlacza, przycisków i dwóch diod sygnalizacyjnych. Panel sterowniczy oferuje następujące możliwości: kontrolę statusu pracy pompy ustawienie sygnalizacji statusu pompy ustawienie parametrów alarmu sprawdzenie dziennika alarmów (historii) załączenie/wyłączenie funkcji uczenia ustawienie czasu ponownego smarowania lub wymiany łożysk silnika konfigurację wejść i wyjść. 9.1 Wyświetlacz Wyświetlacz (poz. 1 rys. 12) CU 351 przedstawia menu ze statusem i ustawieniami. D A B CU TM Rys. 13 Układ wyświetlacza Wiersz menu Wiersz (A) menu przedstawia cztery główne menu: Status (Status) Kontrola statusu pracy pompy C Display_1.1 Rys. 12 Panel sterowania Alarm (Alarm) Dziennik alarmów dla lokalizacji zakłóceń Legenda Poz. Symbole 1 Wyświetlacz 2 3 Przejście do następnej kolumny w strukturze menu Otwiera tekst pomocy dla danego obrazu 4 Przejście do góry na liście 5 Przejcie na dół na liście 6 Zwiększenie wartości 7 Zmniejszenie wartości 8 Przejście o jeden obraz do tyłu w menu 9 Powrót do menu Status 10 Rozpoczęcie ustawiania lub aktywacji wartości 11 Dioda sygnalizacyjna, praca (zielona) 12 Dioda sygnalizacyjna, zakłócenie (czerwona) 13 Zmiana kontrastu wyświetlacza Limits Ustawienie ograniczeń dla obsługi zakłóceń (Ograniczenia) Installation (Instalacja) Zał/wył funkcji uczenia się, konfiguracja wejść iwyjść, różne ustawienia systemu Wiersz górny Górny wiersz (B) statusu przedstawia: numer i nazwę obrazu (po lewej stronie) wybrane menu (po lewej stronie) symbol w przypadku alarmu (po prawej stronie) symbol w przypadku wyboru języka serwisowego (po prawej stronie). Prezentacja graficzna Obraz graficzny jest zależny od położenia w strukturze menu: Na obrazie z sygnalizacją statusu jest on pokazany w górnej połowie a elementy menu w dolnej. Na obrazach ustawień i konfiguracji funkcji każdy element jest wylistowany co umożliwia ustawienie wartości i/lub wybranie iodwołanie funkcji. Jeżeli na obrazie nie mogą być pokazane wszystkie elementy, symbole i pojawią się po prawej stronie paska przewijania. Przejście w górę i dół na liście przy pomocy [ ] i [ ]. Wiersz dolny Dolny wiersz (C) przedstawia: tekst "CR Monitor" podczas normalnej pracy (po lewej stronie) tekst "Learning" podczas uczenia się (miga po lewej stronie) datę i czas (prawa strona). 11

12 9.2 Przyciski i diody sygnalizacyjne Przyciski (poz. 2 do 10, rys. 12) CU 351 są aktywne jeżeli są podświetlone. [>] (poz. 2) Przejście do następnej kolumny w strukturze menu. Jeżeli przycisk zostanie naciśnięty kiedy menu Installation jest podświetlone, przejdziesz do menu Status, itd. [?] (poz. 3) Otwiera tekst pomocy dla danego obrazu. Zamknięcie tekstu pomocy [esc]. [ ] i [ ] (poz. 4 i 5) Przejcie do góry i na dół na liście. Tekst można wybrać, kiedy znajduje się on w ramce. [+] i [ ] (poz. 6 i 7) Zwiększenie lub zmniejszenie wartości. Aktywacja wartości [ok]. [esc] (poz. 8) Przejście o jeden obraz do tyłu w menu. Jeśli wartość została zmieniona, a przycisk [esc] został naciśnięty, nowa wartość nie zostanie zachowana. Dalsze informacje patrz rozdział [ok] (poz. 10) strona 12. Jeżeli przycisk [ok] został naciśnięty przed [esc] nowa wartość zostanie zachowana. Dalsze informacje, patrz rozdział [ok] (poz. 10) poniżej. [home] (poz. 9) Powrót do menu Status. Będzie pokazany ostanio wyświetlony element menu w menu Status. [ok] (poz. 10) Czy przycisk enter jest używany do zapoczątkowania ustawień wartości? Jeśli wartość została zmieniona, a przycisk [ok] został naciśnięty, nowa wartość zostanie aktywowana. Diody sygnalizacyjne (poz. 11 i 12) Na panelu sterowania znajduje się zielona i czerwona dioda sygnalizacyjna. Zielona dioda sygnalizacyjna świeci się, gdy pompa pracuje. W przypadku pomp CRE i CR z CUE zielona dioda sygnalizacyjna będzie migać jeżeli zostało ustawione wyłączenie pompy. Czerwona dioda sygnalizacyjna świeci się w przypadku alarmu lub ostrzeżenia. Informacje na temat zakłócenia, patrz lista alarmów. Patrz rozdział 14.2 Aktualne alarmy (2.1). Kontrast (poz. 13) Zmiana kontrastu wyświetlacza. 1. Nacisnąć przycisk. 2. Wyregulować kontrast przy pomocy [+] i [ ]. Podświetlenie Jeżeli przez 15 minut nie został użyty żaden przycisk, podświetlenie wyświetlacza zacznie przygasać i pojawi się ostatnio wyświetlany obraz z menu Status. Nacisnąć dowolny przycisk aby reaktywować podświetlenie. 10. Uruchomienie Po wykonaniu podstawowych czynności związanych z montażem mechanicznym, elektrycznym i hydraulicznym, opisanych w rozdziale 8.1 Montaż mechaniczny i 8.2 Podłączenie do systemu należy załączyć zasilanie elektryczne i poczekać na pojawienie się pierwszego obrazu. Język wyświetlacza, jednostki pomiarowe, data i czas są ustawiane na obrazie 4.3. Patrz rozdział 16.3, strona Ustawienia kontroli sprawności i kawitacji 1. Przetworniki analogowe Ustawienie przetworników analogowych (obraz 4.2.2, rozdział , strona 28). Przetworniki wymagane do kontroli sprawności: Ciśnienia wlotowego i tłoczenia, przepływu. Przetworniki wymagane do kontroli kawitacji: Ciśnienia wlotowego, przepływu i temperatury. 2. Kontrola kawitacji Ustawienie kontroli kawitacji (obraz 4.1.2, rozdział , strona 27). Margines bezpieczeństwa dla NPSH R (ograniczenie kawitacji). Kontrola temperatury cieczy przy pomocy przetwornika. 3. Ograniczenia dla wartości przetwornika Ustawienie ograniczeń ostrzeżeń i alarmów dla wartości przetwornika (obraz 3.1.1, rozdział , strona 22). Ostrzeżenia i alarmy dla każdego przetwornika. 4. Ograniczenia funkcji kontrolnych Ustawienia ograniczeń ostrzeżeń i alarmów kontroli kawitacji i sprawności (obraz 3.1.2, rozdział , strona 23). Ograniczenia ostrzeżeń i alarmów dla każdej funkcji. 5. Funkcja uczenia Funkcja uczenia się charakterystyki pracy (obraz 4.1.1, rozdział , strona 26) Zał/wył nowej funkcji uczenia się. Wybór pomiędzy uczeniem się aktywnym a pasywnym. 11. Funkcja uczenia Funkcja uczenia się charakterystyki pracy pompy jest zasadniczą częścią uruchomienia sterownika CR Monitor. Ponieważ odnosi się ona do kontroli sprawności, uczenie musi odbywać się podczas normalnej pracy pompy bez zakłóceń. Poniższe punkty należy uwzględnić podczas uruchomienia funkcji uczenia się: Pompa musi pracować bez zakłóceń. Dane pomiarowe z przetwornika przepływu i ciśnienia muszą być stabilne. Pompa, silnik i tłoczona ciecz muszą osiągnąć normalną temperaturę pracy. Tłoczona ciecz musi być taka sama podczas uczenia się jak podczas normalnej pracy. Ostatnio nasmarowane łożyska silnika mogą być przyczyną zwiększenia strat mocy i dlatego też muszą przez jakiś czas popracować przed uruchomieniem funkcji uczenia się. Uczenie odbywa się podczas pracy pompy przy różnych punktach pracy. Aby funkcja uczenia się była efektywna, punkt pracy musi być stabilny przez około dziesięć sekund. Algorytmy sterownika CR Monitor mogą wtedy obliczyć charakterystykę pracy pompy pomiędzy poznanymi punktami pracy. UWAGA Uczenie musi odbywać się w zakresie dopuszczalnych ograniczeń dla pompy i zastosowania! Pompa nie może kawitować podczas działania funkcji uczenia się. 12

13 11.1 Rodzaje funkcji uczenia Sterownik CR Monitor może kontrolować pracę tylko w zakresach, w których działała funkcja uczenia się. Po zakończeniu działania funkcji uczenia, na sterowniku CR Monitor pojawi się ostrzeżenie, jeżeli punkt pracy pompy przesunie się poza zakres, ustalony przez funkcję uczenia się. Możliwe jest ponowne uruchomienie funkcji uczenia jeżeli praca pompy jest ciągle niezakłócona. Są dwa rodzaje funkcji uczenia: aktywna i pasywna. Aktywna funkcja uczenia: Punkt pracy jest ustalany ręcznie podczas uczenia się w dopuszczalnym zakresie pracy pompy. Pasywna funkcja uczenia: Uczenie się odbywa się podczas normalne pracy pompy i w ustawionym czasie. W celu uzyskania możliwie najlepszej kontroli, wskazane jest włączenie funkcji uczenia się w wymaganym zakresie obciążenia. Funkcji uczenia się nie należy uaktywniać w zakresach obciążenia dla których system nie został dobrany. Następne rozdziały opisują aktywną funkcję uczenia się gdy pompa pracuje w nieregulowanym trybie pracy (pętla otwarta) oraz rozważenie przypadku zastosowania pracy ze stałym ciśnieniem. Funkcję uczenia włącza i wyłącza się na obrazie Funkcja uczenia (4.1.1). Patrz strona Pompa w pętli otwartej (aktywna funkcja uczenia) Następujące procedury bazują na możliwości dopasowania ciśnienia tłoczenia pompy (dławienie). 1. Wybrać "Start learning" pod "Learning management". Pojawi się obraz na rys. 14 a tekst "Learning" będzie migał w dolnym wierszu menu. Rys. 14 Załączona funkcja uczenia 2. Przejść do obrazu Krzywa Q/H (1.2). Patrz rozdział Uruchomić pompę. Krzyżyk sygnalizujący aktualny punkt pracy pompy poajwi się na obrazie. W przypadku pomp CRE i CR z CUE ustawić silnik na pracę przy prędkości maks. 4. Dopasować ciśnienie tłoczenia tak, aby pompa pracowała z min. wydajnością przy maks. ciśnieniu tłoczenia. Patrz poz. 1, rys. 15. UWAGA 5. Dopasować ciśnienie tłoczenia tak, aby pompa pracowała z min. wydajnością przy maks. ciśnieniu tłoczenia. Patrz poz. 2, rys. 15. Wydajność musi być większa od 10 % wydajności nominalnej w celu uniknięcia wzrostu temperatury cieczy w pompie. Pompa nie może kawitować. Może być konieczne zmniejszenie wydajności. Display_4.1.1 bar Rys. 15 Funkcja uczenia aktywnego - pętla otwarta (koniec uczenia się) 6. Dopasować ciśnienie tłoczenia tak, aby uczenie odbywało się przy punktach pracy w odpowiednich przedziałach czasowych (poz. 3 do 5, rys. 16) pomiędzy dwoma końcami krzywej. Liczba koniecznych punktów pracy a więc odległość pomiędzy punktami może się zmieniać, lecz sterownik CR Monitor musi mieć możliwość do narysowania charakterystyki pracy pompy pomiędzy dwoma punktami. bar bar Rys. 16 Funkcja uczenia aktywnego - pętla otwarta (punkt uczenia się) Krok 7 i 8 dotyczy pomp z regulacją prędkości (CRE i CR z CUE): 7. Zmniejszyć prędkość do minimalnej w celu osiągnięcia nowego punktu pracy. Patrz poz. 6, rys. 17. Nowa krzywa będzie pokazana na obrazie. 8. Powtórzyć krok 7, lecz przy średniej prędkości. Patrz poz. 7, rys. 17. bar bar 1 Prędkość 100 % 6 5 Prędkość ~ 65 % 4 Prędkość ~ 25 % 7 Rys. 17 Uczenie aktywne w pętli otwartej (zmienna prędkość) 3 2 m 3 /h Prędkość 100 % m 3 /h Prędkość 100 % m 3 /h m 3 /h m 3 /h TM TM TM TM TM

14 9. Uczenie jest zakończone i można je wyłączyć na obrazie Funkcja uczenia (4.1.1) przez wybranie "Stop learning". Po zakończeniu uczenia się pojawi się obraz a tekst "Learning" zniknie z dolnego wiersza menu. Nacisnąć [ok] Pompa ze stałym ciśnieniem tłoczenia Pompy ustawione na utrzymanie stałego ciśnienia tłoczenia będą dopasowywały prędkość w zależności od wydajności. Patrz rys. 18 ("SP" = wartość zadana). Przy prędkości 100 % zwiększenie wydajności będzie przyczyną zmniejszenia ciśnienia. Sterownik CR Monitor pokaże tylko krzywą poznaną przy prędkości zapewniającej stałe ciśnienie przy wymaganej wydajności. bar SP Prędkość 100 % Prędkość 65 % Prędkość 25 % Rys. 18 Ciśnienie stałe - uczenie zakończone m 3 /h TM Pasywna funkcja uczenia Funkcję uczenia pasywnego należy wybrać jeżeli nie jest możliwe zastosowanie funkcji uczenia aktywnego. Sterownik CR Monitor przeprowadzo uczenie się w zakresie, w którym pompa pracuje podczas normalnej pracy. Po zakończeniu działania funkcji uczenia, na sterowniku CR Monitor pojawi się ostrzeżenie, jeżeli punkt pracy pompy przesunie się poza zakres, ustalony przez funkcję uczenia się. Pasywną funkcję uczenia można rozszerzyć o nowy zakres pracy przez ponowne wywołanie zapisanych ustawień uczenia się i załączenie funkcji uczenia się jak opisano poniżej. 1. Wybrać "Learning time-out" pod "Learning management", iustawić wymagany czas uczenia. Ustawić czas wyłączenia tak, aby uzwględnić wszystkie zmiany charakterystyki pracy w czasie uczenia się. 2. Wybrać "Start learning". Pojawi się obraz na rys. 14 a tekst "Learning" będzie migał w dolnym wierszu menu. 3. Sterownik CR Monitor przeprowadzi proces uczenia. Dlatego ważne jest aby upewnić się, że pompa pracuje bez zakłóceń podczas uczenia się. Kiedy proces uczenia zostanie zakończony (przez czas wył. lub ręczne wył.), pojawi się obraz zakończenia uczenia a tekst "Learning" zniknie z dolnego wiersza menu. Funkcja uczenia się w intalacjach stałego ciśnienia jest najbardziej efektywna jeżeli odbywa się w pętli zamkniętej jak opisano powyżej. Jeżeli nie jest to możliwe, drugie najlepsze rozwiązanie to przeprowadzenie uczenia się przynajmniej przy dówch wartościach ciśnienia tłoczenia. Patrz rys. 19 (SP1 i SP2). bar SP2 SP1 Rys. 19 Ciśnienie stałe - uczenie się przy dwóch wartościach zadanych W ten sposób charakterystyka pracy jest wykreślana pomiędzy dwoma punktami. Daje to dobrą podstawę dla pewnej kontroli sprawności. Jeżeli możliwe jest przeprowadzenie uczenia się tylko przy stałym ciśnieniu tłoczenia, sterownik CR Monitor nauczy się ograniczonej części charakterystyki pracy. Patrz rys. 20. bar m 3 /h TM SP m 3 /h Rys. 20 Ciśnienie stałe - uczenie się przy jednym punkcie pracy TM Jeżeli sterownik CR Monitor przeprowadził uczenie się tylko przy jednej wartości zadanej, nie będzie mógł bezpośrednio zasygnalizować ostrzeżeniem/alarmem spadku sprawności. Zamiast tego na sterowniku CR Monitor pojawi się ostrzeżenie "Operation outside the range learned". W ten sposób można ocenić czy punkt pracy leży poza zakresem określonym przez funkcję uczenia lub czy ostrzeżenie jest wywołane spadkiem sprawności. 14

15 12. Funkcje Sterownik CR Monitor posiada cztery główne menu: 1. Status (Status) Menu Status pokazuje alarmy oraz status pracy systemu i pompy a także historię danych. Uwaga: W menu nie można dokonywać żadnych ustawień. 2. Alarm (Alarm) W menu Alarm znajduje się przegląd alarmów i ostrzeżeń. W tym menu można skasować sygnalizację alarmu iostrzeżenia. 3. Limits (Ograniczenia) W menu Limits można ustawić: Ograniczenia ostrzeżenia i alarmu oraz reakcję sterownika CR Monitor w przypadku wystąpienia zakłócenia. Okresy czasowe konserwacji łożysk silnika. Wartości pojawiające się na obrazie statusu. 4. Installation (Instalacja) W menu Installation można dokonać ustawień różnych funkcji: Załączenie i wyłączenie funkcji uczenia się. Zachowanie, ponowne wywołanie i kasowanie ustawień funkcji uczenia się. Ustawienia pomiaru kawitacji. Konfigurację wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych. Wybór języka serwisowego, języka wyświetlacza i jednostek. Ustawienie daty i czasu, hasła, połączenia ethernet, numeru GENIbus i statusu oprogramowania Drzewo funkcji 1. - Status System status Q/H curve Q/P curve Efficiency curve Cavitation curve Measurements Q/time histogram History data 2. - Alarm Current alarms Alarm log 3. - Limits Fault handling Sensor measurements Fault handling, flow measurement Fault handling, inlet pressure measurement Fault handling, discharge pressure measurement Fault handling, diff. pressure measurement Fault handling, power measurement Fault handling, speed measurement Fault handling, motor voltage measurement Fault handling, liquid temperature measurement Fault handling, measurement, optional sensor Monitoring functions Fault handling, efficiency Fault handling, Q/H Fault handling, Q/P Fault handling, cavitation Monitoring filters Pump and IO Other fault handling General settings Maintenance Status display data 15

16 4. - Installation CR Monitor settings Learning Save learning set Recall learning set Cavitation Maintenance Input/output settings Digital inputs DI1... DI3 (CU 351), [10, 12, 14] DI1... DI9 (IO 351), [ ] Analog inputs AI1... AI3 (CU 351), [51, 54, 57] Analog inputs and measured values AI1, AI2 (IO 351), [57, 60] Analog inputs and measured values Digital outputs (1-2) - DO1, DO2 (CU 351), [71, 74] (3-9) - DO2... DO7 (IO 351), [ ] Analog outputs Basic settings, CU Display language Units Units, pressure Units, differential pressure Units, head Units, level Units, flow rate Units, volume Units, specific energy Units, temperature Units, power Units, energy Date and time Password Ethernet GENIbus number Software status 16

17 12.2 Przegląd W następnych rozdziałach opisane są obrazy i funkcje w kolejności w jakiej pojawiają się w menu. Rozdział Obraz i Nr Patrz strona 13. Status (1) Status systemu (1.1) Krzywa Q/H (1.2) Krzywa Q/P (1.3) Krzywa sprawności (1.4) Krzywa kawitacji (1.5) Pomiary (1.6) Wykres Q/czas (1.7) Historia danych (1.8) Alarm (2) Status alarmu (2) Aktualne alarmy (2.1) Dziennik alarmów (2.2) Ograniczenia (3) Usuwanie zakłóceń (3.1) Pomiary przetwornika (3.1.1) Przykład: Usuwanie zakłóceń, pomiar przepływu ( ) Funkcje kontrolne (3.1.2) Przykład: Usuwanie zakłóceń, sprawność ( ) Filtry kontrolne (3.1.3) Pompa i IO 351 (3.1.4) Usuwanie innych zakłóceń (3.1.5) Ustawienia podstawowe (3.1.6) Konserwacja (3.2) Obraz danych statusu (3.3) Instalacja (4) Ustawienia sterownika CR Monitor (4.1) Funkcja uczenia (4.1.1) Kawitacja (4.1.2) Konserwacja (4.1.3) Ustawienia wejść/wyjść (4.2) Wejścia cyfrowe (4.2.1) Wejścia analogowe (4.2.2) Wyjścia cyfrowe (4.2.3) Wyjścia analogowe (4.2.4) Ustawienia podstawowe, CU 351 (4.3) Język wyświetlacza (4.3.1) Jednostki (4.3.2) Data i czas (4.3.3) Hasło (4.3.4) Ethernet (4.3.5) Numer GENIbus (4.3.6) Status oprogramowania (4.3.7) 33 17

18 13. Status (1) W menu nie można dokonywać żadnych ustawień. Jeżeli przez 15 minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz powraca do ostatnio pokazanego obrazu w menu Status Krzywa Q/H (1.2) 13.1 Status systemu (1.1) Ten obraz pojawi się kiedy sterownik CR Monitor zostanie wyłączony. C A B D Rys. 22 Krzywa Q/H Display_1.2 Rys. 21 Status systemu Status pracy pompy w odniesieniu do charakterystyki pracy opisuje teks (A) i odpowiednia grafika (B) w górnej części wyświetlacza. Związek pomiędzy tekstem a grafiką: E Display_1.1 Ten obraz statusu pokazuje punkt pracy pompy przy aktualnej prędkości w zależności od charakterystyki pracy określonej prze funckję uczenia. Podczas pracy normalnej ten punkt pracy będzie znajdował się na krzywej określonej przez funkcję uczenia się. Jeżeli punkt znajduje się pod krzywą, może to oznaczać zakłócenie lub zmianę warunków pracy. Ustawienie ograniczeń ostrzeżenia i alarmu dla charakterystyki pracy określonej przez funkcję uczenia, patrz rozdział Funkcje kontrolne (3.1.2) Krzywa Q/P (1.3) Status sterownika CR Monitor Symbol graficzny (B) Praca normalna Ostrzeżenie Alarm! X W przypadku pojawienia się zakłócenia, pojawi się symbol po prawej stronie górnego wiersza (C). Symbol będzie się pojawiał na wszystkich obrazach do czasu zniknięcia zakłócenia. Informacje na temat przyczyny zakłócenia, patrz rozdział 14.2 Aktualne alarmy (2.1) i 14.3 Dziennik alarmów (2.2). Możliwe jest pokazanie do pięciu statusów wartości (D). Patrz rozdział 15.4 Obraz danych statusu (3.3). Dolna połowa wyświetlacza (E) pokazuje następujące dane: aktualny punkt pracy dla ciśnienia, mocy, sprawności i marginesu kawitacji w zależności od wydajności punktu pracy określonego przez funkcje uczenia wartości pomiarowe różnych parametrów pracy wykres profilu pracy pompy statystykę CU 351 i pompy oraz okresy czasowe ponownego smarowania i wymiany łożysk silnika. Rys. 23 Krzywa Q/P Ten obraz statusu pokazuje moc wejściową silnika (P1) przy aktualnym punkcie pracy. Punkt będzie pokazany razem z charakterystyką pracy określoną przez funkcję uczenia się. Podczas pracy normalnej ten punkt pracy będzie znajdował się na krzywej określonej przez funkcję uczenia się. Jeżeli punkt znajduje się nad krzywą, może to oznaczać zakłócenie lub zmianę warunków pracy. Ustawienie ograniczeń ostrzeżenia i alarmu dla charakterystyki pracy określonej przez funkcję uczenia się, patrz rozdział Funkcje kontrolne (3.1.2). Display_1.3 18

19 13.4 Krzywa sprawności (1.4) 13.6 Pomiary (1.6) Rys. 24 Krzywa sprawności Ten obraz statusu pokazuje całkowitą sprawność pompy przy aktualnym punkcie pracy. Punkt będzie pokazany razem z zachowaną charakterystyką pracy. Podczas pracy normalnej ten punkt pracy będzie znajdował się na krzywej określonej przez funkcję uczenia się. Jeżeli punkt znajduje się pod krzywą, może to oznaczać zakłócenie lub zmianę warunków pracy. Ustawienie ograniczeń ostrzeżenia i alarmu dla charakterystyki pracy określonej przez funkcję uczenia, patrz rozdział Funkcje kontrolne (3.1.2). Rys. 26 Pomiary Ten obraz pokazuje aktualną i obliczoną wartość osiągów pompy i warunków pracy Wykres Q/czas (1.7) 13.5 Krzywa kawitacji (1.5) Display_1.7 Display_1.4 Display_1.6 Rys. 27 Wykres Q/czas Rys. 25 Krzywa kawitacji Ten obraz statusu pokazuje wartość NPSH A pompy przy aktualnym punkcie pracy. Punkt będzie pokazany w zależności od krzywej kawitacji pompy (NPSH R ) przy aktualnych warunkach pracy. W celu uniknięcia kawitacji punkt pracy musi leżej powyżej krzywej. Obliczona wartość NPSH dotyczy tylko czystej wody. Aktualna odległość pomiędzy ciśnieniem wlotowym a krzywą kawitacji może być odczytana na następnym obrazie, Pomiary (1.6). Ustawienie ograniczeń ostrzeżenia i alarmu dla kontroli kawitacji, patrz rozdział Funkcje kontrolne (3.1.2). Dobór odpowiedniej wielkości pompy jeśli chodzi o kawitację jest opisany w katalogu "CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE". Display_1.5 Ten obraz statusu pokazuje wykres zmian zakresów wydajności, w których pompa pracowała. Wykres pokazuje zsumowany czas pracy (oś-y) przy róznych wydajnościach (oś-x). W przypadku pomp z regulowaną prędkością, każdy zakres wydajności można podzielić na kilka szarych pól. Szare pola pokazują przy jakich prędkościach pompa pracowała przy różnych wydajnościach. Tabela poniżej przedstawia związek pomiędzy polami, częstotliwością i prędkością silnika. (Poślizg silnika nie jest uwzględniony) Szare pola Częstotliwość silnika, f m [Hz] Prędkość obrotowa [min -1 ] 0 < f m < f m < f m f m >

20 13.8 Historia danych (1.8) 14.2 Aktualne alarmy (2.1) Display_1.8 Display_2.1 Rys. 28 Historia danych Ten obraz statusu pokazuje różne dane statystyczne pompy i CU Alarm (2) Menu Alarm daje przegląd alarmów i ostrzeżeń. W tym menu możliwe jest kasowanie alarmów oraz przegląd dziennika alarmu Status alarmu (2) Rys. 29 Status alarmu Zakłócenie w układzie lub przekroczenie wartości ograniczenia może być przyczyną alarmu lub ostrzeżenia na sterowniku CR Monitor. Oprócz sygnalizacji zakłócenia przez przekaźnik alarmu/ostrzeżenia oraz zapalenia czerwonej diody sygnalizacyjnej na CU 351, alarm może również spowodować zmianę trybu pracy, na przykład z trybu Normalny na Stop. Można to ustawić w menu Limits. Ostrzeżenie powoduje jedynie sygnalizację zakłócenia. Dwa podmenu pokazują ostrzeżenia i alarmy razem z kodem zakłócenia. Instrukcje serwisowe sterownika CR Monitor zawierają kompletną tabelę z przeglądem zakłóceń z kodem zakłócenia, opisem, przyczyną i sposobem usuwania. Display_2 Rys. 30 Aktualne alarmy Ten obraz przedstawia ostrzeżenia spowodowane istniejącymi zakłóceniami. alarmy spowodowane istniejącymi zakłóceniami. alarmy spowodowane usuniętymi zakłóceniami ale wymagające ręcznego skasowania. Wszystkie ostrzeżenia i alarmy z kasowaniem automatycznym zostają automatycznie usunięte z menu i przeniesione do dziennika alarmów w momencie ustąpienia zakłócenia. Alarmy wymagające ręcznego kasowania można skasować na tym obrazie przez naciśnięcie (ok). Alarmu nie można skasować do momentu ustąpienia przyczyny zakłócenia. Podane są następujące informacje na temat każdego ostrzeżenia i alarmu: Czy jest to ostrzeżenie czy alarm. Kiedy zakłócenie się pojawiło. Typ przetwornika (wydajność, ciśnienie, itp.), zakłócenie zewnętrzne, zakłócenie komunikacji, itp. W przypadku zakłóceń związanych z wejściami, będzie pokazane oznaczenie wejścia. Przyczyna zakłócenia jest podana w nawiasach jako kod zakłócenia. Kiedy zakłócenie się pojawiło: Data i czas. Czas ustąpienia zakłócenia: Data i czas. Jeżeli zakłócenie się ciągle utrzymuje, data i czas będą pokazane jako Ostatnie ostrzeżenia/alarmy wyświetlane są w górnej części obrazu. Jeżeli została wybrana skrzynka SMS na sterowniky CR Monitor, może zostać wysłana wiadomość SMS o zakłóceniu. 20

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 0 SPIS TREŚCI ID dokumentu: DPD00556H Kod zamówienia: DOC-APP02456+DLUK Wersja H Data wydania wersji: 21.8.1 Odpowiada zestawowi aplikacji

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/07 2007 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości Z funkcją Pozycjonowania (PosiCon Rozszerzenie specjalne) Getriebebau NORD GmbH & Co. KG BU 0510 PL NORDAC SK 530E

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja montażu INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str. 4 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str.5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH

Bardziej szczegółowo

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec Spis treści Informacje ogólne Montaż Rysunek poglądowy, oznaczenie typu 3 Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo