GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji"

Transkrypt

1 GRUNDFOS INSTRUKCJE CR monitor Instrukcja montażu i eksploatacji

2 Deklaracja zgodności My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby CR Monitor, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2006/95/WE). Zastosowana norma: EN : Dyrektywa EMC (2004/108/WE). Bjerringbro, 1. listopadu 2008 Jan Strandgaard Technical Director 2

3 SPIS TREŚCI Strona 1. Oznakowanie wskazówek 3 2. Zawartość instrukcji 3 3. Szybkie uruchomienie 4 4. produktu Funkcje podstawowe Kontrola kawitacji Wyświetlacz graficzny Symbole użyte na obrazie Kontrola sprawności 5 5. Tabliczka znamionowa 6 6. Etykieta oprogramowania 6 7. Klucz oznaczeń typu 6 8. Montaż Montaż mechaniczny Pompa CR Monitor Podłączenie do systemu Przetworniki Schemat instalacji Listwa zaciskowa sterownika CR Monitor Montaż zgodny z EMC Podłączenie elektryczne Panel sterowania Wyświetlacz Przyciski i diody sygnalizacyjne Uruchomienie Ustawienia kontroli sprawności i kawitacji Funkcja uczenia Rodzaje funkcji uczenia Pompa w pętli otwartej (aktywna funkcja uczenia) Pompa ze stałym ciśnieniem tłoczenia Pasywna funkcja uczenia Funkcje Drzewo funkcji Przegląd Status (1) Status systemu (1.1) Krzywa Q/H (1.2) Krzywa Q/P (1.3) Krzywa sprawności (1.4) Krzywa kawitacji (1.5) Pomiary (1.6) Wykres Q/czas (1.7) Historia danych (1.8) Alarm (2) Status alarmu (2) Aktualne alarmy (2.1) Dziennik alarmów (2.2) Ograniczenia (3) Usuwanie zakłóceń (3.1) Pomiary przetwornika (3.1.1) Przykład: Usuwanie zakłóceń, pomiar przepływu ( ) Funkcje kontrolne (3.1.2) Przykład: Usuwanie zakłóceń, sprawność ( ) Filtry kontrolne (3.1.3) Pompa i IO 351 (3.1.4) Usuwanie innych zakłóceń (3.1.5) Ustawienia podstawowe (3.1.6) Konserwacja (3.2) Obraz danych statusu (3.3) Instalacja (4) Ustawienia sterownika CR Monitor (4.1) Funkcja uczenia (4.1.1) Kawitacja (4.1.2) Konserwacja (4.1.3) Ustawienia wejść/wyjść (4.2) Wejścia cyfrowe (4.2.1) Wejścia analogowe (4.2.2) Wejścia analogowe i wartości mierzone ( ) Wyjścia cyfrowe (4.2.3) Wyjścia analogowe (4.2.4) Ustawienia podstawowe, CU 351 (4.3) Język wyświetlacza (4.3.1) Jednostki (4.3.2) Data i czas (4.3.3) Hasło (4.3.4) Ethernet (4.3.5) Numer GENIbus (4.3.6) Status oprogramowania (4.3.7) Komunikacja danych Ethernet GENIbus Konserwacja CU Wyłączenie sterownika CR Monitor Dane techniczne Temperatura otoczenia Wilgotność powietrza Stopień ochrony Pompy Silniki Temperatura cieczy Długość kabla Dane elektryczne Przegląd zakłóceń Utylizacja 38 Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać niniejszą instrukcję. Prace montażowe muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi normami technicznymi. 1. Oznakowanie wskazówek UWAGA Ostrzeżenie Podane w niniejszej instrukcji wskazówki bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, oznakowano specjalnie ogólnym symbolem ostrzegawczym "Znak bezpieczeństwa wg DIN 4844-W00". Symbol ten znajduje się przy wskazówkach bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie stwarza zagrożenie dla maszyny lub jej działania. Tu podawane są rady i wskazówki ułatwiające pracę lub zwiększające pewność eksploatacji. 2. Zawartość instrukcji Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji dotyczy szaf sterowniczych Grundfos CR Monitor. Elementy w szafie sterowniczej są opisane, jeżeli są ważne dla działania sterownika CR Monitor. Inna dokumentacja dostarczana ze sterownikiem CR Monitor: Typ pompy Dokumentacja CR CRE, CR z CUE Schemat elektryczny x x CU 351 x x IO 351 x x LiqTec x x MP 204 x - CIU 150 x * x * CIU 200 x * x * CIU 250 x * x * * Dokumentacja jest dostarczana jeżeli element jest wybrany (opcja). 3

4 3. Szybkie uruchomienie Niniejsza instrukcja opisuje montaż, ustawienia i działanie sterownika CR Monitor. Produkt oferuje wiele funkcji i ustawień isą one opisane w niniejszej instrukcji. szczegółowy funkcji i ustawień sterownika CR Monitor patrz poszczególne rozdziały tej instrukcji. Szybkie uruchomienie patrz poniższy rozdział. Montaż Położenie szafki szterowniczej - rozdział 8.1.2, strona 7. Montaż i podłączenie przetworników - rozdział 8.2, strona 7. Podłączenie elektryczne - rozdział 8.4, strona 10. Uruchomienie Minimalne wymagane ustawienia to sygnał i zakres pomiarowy wejść analogowych. Patrz rozdział , strona 28. Pompa może być uruchomiona, a punkt pracy będzie pokazany na wyświetlaczu. Dalsze ustawienia kontroli sprawności i kawitacji, patrz rozdział 10.1, strona 12. Przegląd zakłóceń Instrukcje serwisowe zawierają kompletną listę sygnalizacji zakłóceń z przyczynami zakłóceń, opisem i sposobem usuwania. Można je pobrać z WebCAPS'a (www.grundfos.com > International website > WebCAPS). 4. produktu Szafa CR Monitor składa się z wszystkich koniecznych elementów takich jak wyłącznik główny, styczniki i moduły IO, podłączonych do wspólnej listwy zaciskowej. 4.1 Funkcje podstawowe Sterownik CR Monitor jest przeznaczony do kontrolowania jednej pompy i umożliwia użytkownikowi ustawienie ograniczeń dla ostrzeżeń i alarmów. Oferuje dla użytkownika następujące możliwości: Rejestrację zmniejszenia sprawności pompy. Rejestrację pojawienia się kawitacji w pompie. Rejestrację pracy pompy poza nominalnym zakresem obciążenia. Zaplanowanie konserwacji pompy w celu uniknięcia nieplanowanych wyłączeń z eksploatacji. Dodatkowo sterownik CR Monitor oferuje użytkownikowi następujące możliwości: kontrolę pracy i zabezpieczenie urządzenia komunikację bus np. z systemami SCADA zbieranie danych, kontrolę i ustawienia poprzez internet. 4.2 Kontrola kawitacji Kontrola kawitacji nie zależy od znajomości charakterystyki pracy pompy. Sterownik CR Monitor oblicza aktualną wartość NPSH mierząc aktualne ciśnienie wlotowe oraz temperaturę i porównuje zmierzone wartości z danymi NPSH pompy. Obliczona wartość NPSH dotyczy tylko czystej i odgazowanej wody. NPSH, Net Positive Suction Head NPSH R (wymagane NPSH) określa wartość NPSH, którą należy zapewnić na wlocie do pompy aby uniknąć pojawienia się kawitacji. NPSH R zależy od przepływu i prędkości. NPSH A (dostępne NPSH) jest to ciśnienie dostępne na wlocie do pompy minus ciśnienie nasycenia przy aktualnej temperaturze cieczy. Krzywa na obrazie (rys. 2) przedstawia NPSH R. Dla temperatury cieczy mniejszej od 100 C, zalecane jest dodanie marginesu bezpieczeństwa 0.5 m do NPSH R aby zapewnić, że w pompie nie pojawi się kawitacja. Zalecany margines bezpieczeństwa dla temperatur cieczy powyżej 100 C, patrz rozdział Kawitacja (4.1.2). Punkt pracy pokazany na obrazie to NPSH A. W celu uniknięcia kawitacji, NPSH A musi być większe od NPSH R. m NPSH A NPSH R GrA7120 Rys. 1 Szafa sterownicza CR Monitor Szafa jest przeznaczona do montażu na ścianie lub cokole. UWAGA Sterownik CR Monitor może być stosowany tylko dla wielkości i typu silnika, dla których został skonfigurowany. Prosimy o kontakt z firmą Grundfos jeżeli sterownik CR Monitor będzie stosowana do innego silnika! Rys. 2 Charakterystyka NPSH m 3 /h TM

5 4.3 Wyświetlacz graficzny Sterownik CR Monitor posiada wyświetlacz graficzny pokazujący aktualny punkt pracy odnoszący się do charakterystyki pracy określonej przez funkcję uczenia (wydajność, ciśnienie, sprawność i moc) oraz odległość do krzywej kawitacji pompy. Jeżeli uczenie się zostało zakończone a punkt pracy leży poza poznanym zakresem, na sterowniku CR Monitor pojawi się ostrzeżenie, "Operation outside the range learned". Patrz rys. 5. bar bar Prędkość 100 % m 3 /h TM Rys. 5 m 3 /h Praca poza zakresem określonym przez funkcję uczenia TM Pompa jest ok 4.4 Symbole użyte na obrazie bar Charakt. pracy funkcji uczenia Sterownik CR Monitor przedstawia status pracy pompy przy pomocy trzech symboli: Rys. 3 Spadek sprawności pompy Przykład wyświetlacza graficznego Sterownik CR Monitor wymaga stałego pomiaru danych w celu poznania charakterystyki pracy pompy. Dolna krzywa na rys. 3 może również przedstawiać zmianę punktu pracy podczas niestabilnego pomiaru danych. Jeżeli pomiar danych jest stabilny, sterownik CR Monitor będzie pokazywał nową krzywą odpowiadającą nowemu punktowi pracy. Podczas pracy sterownik CR Monitor będzie pokazywał aktualny punkt pracy pompy odpowiednio do części charakterystyki pracy określonej przez funkcję uczenia. bar m 3 /h Kompletna charakterystyka określona przez funkcję uczenia bar Aktualny punkt pracy Prędkość 100 % m 3 /h Prędkość 100 % TM TM ! X Pompa pracuje w zakresie określonym przez funkcję uczenia. Punkt pracy przekroczył ustawione ograniczenie ostrzeżenia. Konserwacja może być zaplanowana w odpowiednim czasie. Punkt pracy znajduje się poza zakresem określonym przez funkcję uczenia. Sterownik CR Monitor pozwala pompie kontynuować pracę w przypadku ostrzeżeń. Punkt pracy przekroczył ustawione ograniczenie alarmu. Użytkownik decyduje czy sterownik CR Monitor ma wyłączyć pompę, czy kontynuować jej pracę. 4.5 Kontrola sprawności Funkcja bazuje na matematycznym modelu pompy i silnika. Na podstawie tego modelu sterownik CR Monitor może oszacować czy związek pomiędzy mocą hydrauliczną przekazywaną cieczy (P hyd ) a mocą wejściową (P1) odpowiada charakterystyce pracy określonej przez funkcję uczenia. Sterownik CR Monitor oblicza sprawność całkowitą jako związek pomiędzy mocą hydrauliczną a wejściową (η tot = P hyd /P 1 ). Następnie sterownik CR Monitor porównuje aktualne dane pomiarowe i sprawność z danymi i sprawnością poznanymi dzięki funkcji uczenia się. Zmniejszenie sprawności jest przeważnie spowodowane zużyciem lub zablokowaniem układu hydrauliki pompy. Tarcie w łożyskach silnika może się zwiększyć po ponownym smarowaniu i w ten sposób zmniejszyć sprawność na krótki czas. Sterownik CR Monitor nie może pokazać przyczyny zwiększonych strat, lecz użytkownik pompy będzie miał możliwość wykonać przegląd zakłóceń i odpowiednio przygotować prace konserwacyjne przed wystąpieniem niespodziewanych wyłączeń. m 3 /h TM Częściowa charakterystyka określona przez funkcję uczenia Rys. 4 Kompletna i częściowa charakterystyka określona przez funkcję uczenia 5

6 5. Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa sterownika CR Monitor znajduje się na wewnętrznej stronie drzwi szafy. 6. Etykieta oprogramowania Etykieta oprogramowania umieszczona jest na tylnej części CU 351. Type: 1 Model: 2 Serial No.: 3 CR Monitor Flow data Motor data 1 2 Pump data 3 Mains supply: 4 Backup Fuse: 5 A T AMB. : 6 o C Pump type: Motor size: 7 8 kw Start method: 9 Software version: 4 Rys. 7 Etykieta oprogramowania TM Order No.: 10 Options: IP 13 Weight: 14 kg Poz. 1 Dane wydajności - Nr pliku GSC 2 Dane silnika - Nr pliku GSC 3 Dane pompy - Nr pliku GSC 4 Wersja oprogramowania - Nr wersji oprogramowania Plik GSC (Grundfos Standard Coinfiguration) jest plikiem konfiguracyjnym. 15 Made in 16 Rys. 6 Tabliczka znamionowa Poz. 1 Oznaczenie typu 2 Model 3 Nr seryjny 4 Napięcie zasilnania [V] i częstotliwość [Hz] 5 Bezpiecznik rezerwowy 6 Temperatura otoczenia [ C] 7 Typ pompy 8 Moc silnika [kw] 9 Rodzaj rozruchu (gwiazda-trójkąt lub bezpośredni) 10 Numer zamówienia 11 Opcje 12 Opcje 13 Stopień ochrony 14 Masa [kg] 15 Znak CE 16 Kraj pochodzenia TM Klucz oznaczeń typu Przykład CR Monitor 2,2 kw DOL 3x400V 50-60Hz PE IP54 Oznaczenie typu CR Monitor (MG i Siemens) lub CRE Monitor (MGE i CUE) Wielkość silnika i rodzaj rozruchu (nie jest podany dla pomp CRE i pomp CR z CUE) Napięcie zasilania Częstotliwość sieci Oddzielny przewód PE Stopień ochrony 6

7 8. Montaż Ostrzeżenie Prace montażowe muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi normami technicznymi. Przed montażem należy sprawdzić, czy specyfikacja sterownika CR Monitor odpowiada zamówieniu. żadna z widocznych części nie została zniszczona Schemat instalacji Są dwa typy pomp: Pompy CR pracujące w trybie zał/wył. Silnik jest zasilany poprzez sterownik CR Monitor. Pompy CRE i pompy CR zasilane przez CUE. Silnik ma oddzielne zasilanie sieciowe. CR 8.1 Montaż mechaniczny W tym rozdziale jest opisany montaż mechaniczny szafy sterowniczej CR Monitor oraz podane są ogólne zalecenia co do położenia przetworników w celu zapewnienia stabilnego pomiaru wartości. Standardowa konfiguracja połączeń systemu w szafie sterowniczej będzie opisana w odniesieniu do konfiguracji przetworników i sygnałów w menu CU Pompa Montaż pompy wykonać zgodnie z instrukjcą montażu i obsługi dostarczonej razem z pompą. AO DO DI A AI Komunikacja CR Monitor Lokalizacja Z powodu szumów radiowych sterownik CR Monitor nie może być montowany w rejonach mieszkaniowych ( środowisko pierwsze). Sterownik CR Monitor nie jest przeznaczony do montażu na wolnym powietrzu i nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 8.2 Podłączenie do systemu Przetworniki Sterownik CR Monitor wymaga poprawnych wartości pomiarowych w celu sygnalizacji dokładnego statusu pompy. Ważne jest również odpowiednie położenie i montaż przetworników wg zaleceń producenta. Wymagania ogólne W instalacjach ze zbiornikami membranowymi przetworniki muszą być zamontowane za zbiornikiem. Przetworniki muszą mieć zawsze odpowiednio dobrany zakres pomiarowy. Jeżeli przetwornik jest za mały, będzie przeciążony. Jeżeli jest za duży, ciągłość sygnału będzie słaba. W przypadku przetworników, które umożliwiają ustawienie tłumienia wartości mierzonych, tłumienie powinno być możliwie najmniejsze. W przypadku kontroli kawitacji przetwornik ciśnienia wlotowego musi mierzyć ciśnienie absolutne. Należy go zamontować możliwie najbliżej wlotu do pompy (maks. 30 cm). Poniższa tabela przedstawia, który przetwornik może być zastosowany do kontroli kawitacji i sprawności: TT PT PT FT 3 Rys. 8 Sterownik CR Monitor z pompą CR CRE AO Komunikacja DO DI A B C AI TT PT PT FT 3 Rys. 9 Sterownik CR Monitor z pompą CRE TM TM Typ przetwornika * Wymagane dodatnie ciśnienie wlotowe. Kontrola Ciśnienie wlotowe/ tłoczenia Kawitacja Sprawność Absolutne/absolutne x x Względne/względne* - x Przetwornik różnicy ciśnień - x W przypadku pompy CR połączonej z CUE, poz. B i C ze sterownika CR Monitor na rys. 9 muszą być podłączone do CUE. Pompa CRE i CUE muszą mieć ustawione automatyczne kasowanie alarmów. Poz. Wejścia/wyjścia analogowe 1 AI1 (CU 351) Ciśnienie wlotowe 2 AI2 (CU 351) Ciśnienie tłoczenia 3 AI3 (CU 351) Wydajność 4 AI1 (IO 351) Temperatura cieczy 5 AI2 (IO 351) Przetwornik 1, opcja - AO4 (CU 351) (Opcja) Wyświetlacz Wejścia analogowe (4.2.2) Wyjścia analogowe (4.2.4) 7

8 Wejście/wyjście cyfrowe DI1 (CU 351) DI2 (CU 351) * DI3 (CU 351) DO1 (CU 351) DO2 (CU 351) ** DO4 (IO 351) DO5 (IO 351) Zakłócenie zewnętrzne Pompa pracuje (Y/D) Kasowanie alarmu Przekaźnik, alarm Przekaźnik, alarm wył. Przekaźnik, ostrzeżenie Przekaźnik, gotowy Wyświetlacz Wejścia cyfrowe (4.2.1) Wyjścia cyfrowe (4.2.3) * Wejście cyfrowe musi być skonfigurowane jeżeli podłączona jest pompa CR. ** Wyjście jest połączone z listwą zaciskową tylko jeżeli jest podłączona pompa CRE, lecz musi być również skonfigurowane jeżeli jest podłączona pompa CR. Poz. Liqtec A LiqTec Zabezpieczenie przed suchobiegiem Poz. Komunikacja - B GENIbus (zewnętrzny) GENibus (wewnętrzny)* Komunikacja Bus Sygnał zał/wył do pompy CRE lub CUE C LiqTec * Sygnał wył. do CRE lub CUE - Ethernet Serwer sieci WWW (wtyczka RJ45) * Tylko CRE Listwa zaciskowa sterownika CR Monitor Elementy sterownika CR Monitor są podłączone do wspólnej listwy zaciskowej w dolnej części szafy sterowniczej. Elementy iprzekaźniki sygnału opisane w rozdziale 8.2 Podłączenie do systemu muszą być podłączone do listwy zaciskowej. Serwer sieci www musi być podłączony bezpośrednio do CU 351 poprzez kabel z wtyczką RJ45. Patrz instrukcja montażu i eksploatacji CU 351 dostarczona z szafą sterowniczą. Podłączenie skrzynki SMS (jeżeli została wybrana), patrz oddzielna instrukcja. Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa podzielona jest na grupy jak pokazano poniżej. X0 X1 X10 X11 X14 X15 TM Rys. 10 Listwa zaciskowa sterownika CR Monitor Pompa X0 X1 X10 X11 X14 X15 CR x x x x x x CRE CR z CUE x - x x x x Połączenie Upewnić się, że nieużuwane wejścia kablowe są zamknięte w celu utrzymania stopnia IP szafy sterowniczej. Przewody przetworników, przekaźników sygnału i komunikacji muszą być podłączone do listwy zaciskowej i skonfigurowane w menu CU 351. Poniższa tabela przedstawia przegląd zacisków i odpowiadających im obrazów,na których można wykonać konfigurację. 8

9 Grupa Typ pompy Zacisk Wartość Uwagi PE1 Zasilanie elektryczne szafy sterowniczej i silnika. X0 CR Zasilanie elektryczne PE2 L1 L2 400 V 400 V L3 400 V CRE CR z CUE Zasilanie elektryczne L1 400 V Zasilanie elektryczne szafy sterowniczej. L2 400 V Silnik ma oddzielne zasilanie sieciowe. CR (DOL) Podłączenie silnika U1 400 V Rozruch: Rozruch bezpośredni V1 400 V W1 400 V U1 400 V Rozruch: Rozruch gwiazda-trójkąt X1 V1 400 V CR (Y/D) Podłączenie silnika W1 V2 400 V 400 V W2 400 V U2 400 V AI1 (CU 351) PE1 Przetwornik ciśnienia wlotowego (rozdział , Zasilanie V strona 28). * Sygnał wejściowy: 0-20 ma, 4-20 ma, 0-10 V. AI1 51 Wejście sygnału* ** Tylko przetwornik 3-przewodowy. GND 52 GND** X10 CR, CRE AI2 (CU 351) PE2 Przetwornik ciśnienia tłoczenia (rozdział , strona 28). Zasilanie V * Sygnał wejściowy: 0-20 ma, 4-20 ma, 0-10 V. ** Tylko przetwornik 3-przewodowy. AI2 54 Wejście sygnału* GND 55 GND** AI3 (CU 351) PE3 Czujnik przepływu (rozdział , strona 28). AI3 57 GND** Czujnik przepływu posiada oddzielne zasilanie elektryczne. * Sygnał wejściowy: 0-20 ma, 4-20 ma, 0-10 V. GND 58 Wejście sygnału* ** Tylko przetwornik 3-przewodowy. GENIbus (zewnętrzny) RS-485 A SCADA. RS-485 Y MODBUS, PROFIBUS, GSM-moduł RS-485 B CR, CRE DI1 (CU 351) DI3 (CU 351) DI1 10 GND 11 DI1 13 GND V / 5 ma obniżenie 24 V / 5 ma obniżenie Zakłócenie zewnętrzne (rozdział , strona 28). Możliwość wysłania zewnętrznego sygnału wył. do sterownika CR Monitor. Kasowanie alarmu (rozdział , strona 28). Możliwość zewnętrznego kasowania alarmu sterownika CR Monitor. X11 DO1 (CU 351) (C) 70 Przekaźnik, alarm (rozdział , strona 30). (NO)* 71 DO1 jest zawsze aktywne w przypadku wystąpienia alarmu. * Opcja, lecz przeważnie jest wybrane (NC). (NC)* 72 DO2 (CU 351) (C) 73 Przekaźnik, alarm wył. (rozdział , strona 30). (NO)* 74 Należy podłączyć do wejścia zał/wył silnika lub CUE. DO2 jest aktywne tylko jeżeli funkcja została wybrana. (NC)* 75 * Opcja, lecz przeważnie wybrane jest (NO). CRE CR z CUE GENibus (wewnętrzny) RS-485 A1 Należy podłączyć do CRE/CUE. RS-485 Y1 Należy podłączyć do uziemienia. RS-485 B1 LiqTec (Uruchomiony) 91 Należy podłączyć do wejścia cyfrowego CRE/CUE. (C) 92 "External fault" należy ustawić na R100 lub PC Tool. (AL) 93 9

10 Grupa Typ pompy Zacisk Wartość Uwagi X14 CR, CRE 8.3 Montaż zgodny z EMC AO4 (IO 351) AI1 (IO 351) AI2 (IO 351) DO4 (IO 351) DO5 (IO 351) W celu zapewnienia montażu zgodnego z EMC, należy uwzględnić następujące wytyczne dla przewodów komunikacji i sygnału: Pozostawić ekrany przewodów możliwie najbliżej zacisków. Zamocować ekran do zacisku kablowego. GND 17 Opcjonalny przetwornik analogowy. Sygnał wyjściowy: AO V (rozdział , strona 30). Zasilanie V Przetwornik temperatury (patrz rozdział , strona 28). GND 55 GND** * Sygnał wejściowy: 0-20 ma, 4-20 ma, 0-10 V. ** Tylko przetwornik 3-przewodowy. AI1 57 Wejście sygnału* Zasilanie V Przetwornik 1, opcja (rozdział , strona 28). GND 55 GND** * Sygnał wejściowy: 0-20 ma, 4-20 ma, 0-10 V. ** Tylko przetwornik 3-przewodowy. AI2 60 Wejście sygnału* (NO) 82 Przekaźnik, ostrzeżenie (rozdział , strona 30). DO4 jest zawsze aktywne w przypadku wystąpienia (C) 83 ostrzeżeń. (NO) 84 Przekaźnik, gotowość (rozdział , strona 30). (C) 85 Pompa pracuje bez ostrzeżenia lub alarmu. Brązowy/ Należy podłączyć czujnik LiqTec to pompy. 1 czarny X15 CR, CRE LiqTec Niebieski 2 Biały 3 - CR, CRE Serwer sieci www Ethernet - Należy podłączyć bezpośrednio do CU 351 (RJ45). TM Rys. 11 Przykład odpowiednio przygotowanego przewodu ekranowanego Połączyć ekrany przewodów komunikacji i sygnału z masą na obu końcach. Śruby przyłączy masy, muszą być zawsze dokręcone niezależnie od tego, czy przewód jest przyłączony, czy nie. 8.4 Podłączenie elektryczne Ostrzeżenie Podłączenie elektryczne powinno być wykonane przez osobę upoważnioną zgodnie z przepisami lokalnymi i schematem elektrycznym. Instalacja elektryczna musi być zgodna ze stopniem ochrony IP54. Należy upewnić się, że sterownik CR Monitor jest odpowiedni do zasilania z istniejącej sieci elektrycznej. Sprawdzić czy przekroje przewodów odpowiadają specyfikacji na schemacie elektrycznym. 10

11 9. Panel sterowania Panel sterowania na płycie czołowej szafy sterowniczej składa się z wyświetlacza, przycisków i dwóch diod sygnalizacyjnych. Panel sterowniczy oferuje następujące możliwości: kontrolę statusu pracy pompy ustawienie sygnalizacji statusu pompy ustawienie parametrów alarmu sprawdzenie dziennika alarmów (historii) załączenie/wyłączenie funkcji uczenia ustawienie czasu ponownego smarowania lub wymiany łożysk silnika konfigurację wejść i wyjść. 9.1 Wyświetlacz Wyświetlacz (poz. 1 rys. 12) CU 351 przedstawia menu ze statusem i ustawieniami. D A B CU TM Rys. 13 Układ wyświetlacza Wiersz menu Wiersz (A) menu przedstawia cztery główne menu: Status (Status) Kontrola statusu pracy pompy C Display_1.1 Rys. 12 Panel sterowania Alarm (Alarm) Dziennik alarmów dla lokalizacji zakłóceń Legenda Poz. Symbole 1 Wyświetlacz 2 3 Przejście do następnej kolumny w strukturze menu Otwiera tekst pomocy dla danego obrazu 4 Przejście do góry na liście 5 Przejcie na dół na liście 6 Zwiększenie wartości 7 Zmniejszenie wartości 8 Przejście o jeden obraz do tyłu w menu 9 Powrót do menu Status 10 Rozpoczęcie ustawiania lub aktywacji wartości 11 Dioda sygnalizacyjna, praca (zielona) 12 Dioda sygnalizacyjna, zakłócenie (czerwona) 13 Zmiana kontrastu wyświetlacza Limits Ustawienie ograniczeń dla obsługi zakłóceń (Ograniczenia) Installation (Instalacja) Zał/wył funkcji uczenia się, konfiguracja wejść iwyjść, różne ustawienia systemu Wiersz górny Górny wiersz (B) statusu przedstawia: numer i nazwę obrazu (po lewej stronie) wybrane menu (po lewej stronie) symbol w przypadku alarmu (po prawej stronie) symbol w przypadku wyboru języka serwisowego (po prawej stronie). Prezentacja graficzna Obraz graficzny jest zależny od położenia w strukturze menu: Na obrazie z sygnalizacją statusu jest on pokazany w górnej połowie a elementy menu w dolnej. Na obrazach ustawień i konfiguracji funkcji każdy element jest wylistowany co umożliwia ustawienie wartości i/lub wybranie iodwołanie funkcji. Jeżeli na obrazie nie mogą być pokazane wszystkie elementy, symbole i pojawią się po prawej stronie paska przewijania. Przejście w górę i dół na liście przy pomocy [ ] i [ ]. Wiersz dolny Dolny wiersz (C) przedstawia: tekst "CR Monitor" podczas normalnej pracy (po lewej stronie) tekst "Learning" podczas uczenia się (miga po lewej stronie) datę i czas (prawa strona). 11

12 9.2 Przyciski i diody sygnalizacyjne Przyciski (poz. 2 do 10, rys. 12) CU 351 są aktywne jeżeli są podświetlone. [>] (poz. 2) Przejście do następnej kolumny w strukturze menu. Jeżeli przycisk zostanie naciśnięty kiedy menu Installation jest podświetlone, przejdziesz do menu Status, itd. [?] (poz. 3) Otwiera tekst pomocy dla danego obrazu. Zamknięcie tekstu pomocy [esc]. [ ] i [ ] (poz. 4 i 5) Przejcie do góry i na dół na liście. Tekst można wybrać, kiedy znajduje się on w ramce. [+] i [ ] (poz. 6 i 7) Zwiększenie lub zmniejszenie wartości. Aktywacja wartości [ok]. [esc] (poz. 8) Przejście o jeden obraz do tyłu w menu. Jeśli wartość została zmieniona, a przycisk [esc] został naciśnięty, nowa wartość nie zostanie zachowana. Dalsze informacje patrz rozdział [ok] (poz. 10) strona 12. Jeżeli przycisk [ok] został naciśnięty przed [esc] nowa wartość zostanie zachowana. Dalsze informacje, patrz rozdział [ok] (poz. 10) poniżej. [home] (poz. 9) Powrót do menu Status. Będzie pokazany ostanio wyświetlony element menu w menu Status. [ok] (poz. 10) Czy przycisk enter jest używany do zapoczątkowania ustawień wartości? Jeśli wartość została zmieniona, a przycisk [ok] został naciśnięty, nowa wartość zostanie aktywowana. Diody sygnalizacyjne (poz. 11 i 12) Na panelu sterowania znajduje się zielona i czerwona dioda sygnalizacyjna. Zielona dioda sygnalizacyjna świeci się, gdy pompa pracuje. W przypadku pomp CRE i CR z CUE zielona dioda sygnalizacyjna będzie migać jeżeli zostało ustawione wyłączenie pompy. Czerwona dioda sygnalizacyjna świeci się w przypadku alarmu lub ostrzeżenia. Informacje na temat zakłócenia, patrz lista alarmów. Patrz rozdział 14.2 Aktualne alarmy (2.1). Kontrast (poz. 13) Zmiana kontrastu wyświetlacza. 1. Nacisnąć przycisk. 2. Wyregulować kontrast przy pomocy [+] i [ ]. Podświetlenie Jeżeli przez 15 minut nie został użyty żaden przycisk, podświetlenie wyświetlacza zacznie przygasać i pojawi się ostatnio wyświetlany obraz z menu Status. Nacisnąć dowolny przycisk aby reaktywować podświetlenie. 10. Uruchomienie Po wykonaniu podstawowych czynności związanych z montażem mechanicznym, elektrycznym i hydraulicznym, opisanych w rozdziale 8.1 Montaż mechaniczny i 8.2 Podłączenie do systemu należy załączyć zasilanie elektryczne i poczekać na pojawienie się pierwszego obrazu. Język wyświetlacza, jednostki pomiarowe, data i czas są ustawiane na obrazie 4.3. Patrz rozdział 16.3, strona Ustawienia kontroli sprawności i kawitacji 1. Przetworniki analogowe Ustawienie przetworników analogowych (obraz 4.2.2, rozdział , strona 28). Przetworniki wymagane do kontroli sprawności: Ciśnienia wlotowego i tłoczenia, przepływu. Przetworniki wymagane do kontroli kawitacji: Ciśnienia wlotowego, przepływu i temperatury. 2. Kontrola kawitacji Ustawienie kontroli kawitacji (obraz 4.1.2, rozdział , strona 27). Margines bezpieczeństwa dla NPSH R (ograniczenie kawitacji). Kontrola temperatury cieczy przy pomocy przetwornika. 3. Ograniczenia dla wartości przetwornika Ustawienie ograniczeń ostrzeżeń i alarmów dla wartości przetwornika (obraz 3.1.1, rozdział , strona 22). Ostrzeżenia i alarmy dla każdego przetwornika. 4. Ograniczenia funkcji kontrolnych Ustawienia ograniczeń ostrzeżeń i alarmów kontroli kawitacji i sprawności (obraz 3.1.2, rozdział , strona 23). Ograniczenia ostrzeżeń i alarmów dla każdej funkcji. 5. Funkcja uczenia Funkcja uczenia się charakterystyki pracy (obraz 4.1.1, rozdział , strona 26) Zał/wył nowej funkcji uczenia się. Wybór pomiędzy uczeniem się aktywnym a pasywnym. 11. Funkcja uczenia Funkcja uczenia się charakterystyki pracy pompy jest zasadniczą częścią uruchomienia sterownika CR Monitor. Ponieważ odnosi się ona do kontroli sprawności, uczenie musi odbywać się podczas normalnej pracy pompy bez zakłóceń. Poniższe punkty należy uwzględnić podczas uruchomienia funkcji uczenia się: Pompa musi pracować bez zakłóceń. Dane pomiarowe z przetwornika przepływu i ciśnienia muszą być stabilne. Pompa, silnik i tłoczona ciecz muszą osiągnąć normalną temperaturę pracy. Tłoczona ciecz musi być taka sama podczas uczenia się jak podczas normalnej pracy. Ostatnio nasmarowane łożyska silnika mogą być przyczyną zwiększenia strat mocy i dlatego też muszą przez jakiś czas popracować przed uruchomieniem funkcji uczenia się. Uczenie odbywa się podczas pracy pompy przy różnych punktach pracy. Aby funkcja uczenia się była efektywna, punkt pracy musi być stabilny przez około dziesięć sekund. Algorytmy sterownika CR Monitor mogą wtedy obliczyć charakterystykę pracy pompy pomiędzy poznanymi punktami pracy. UWAGA Uczenie musi odbywać się w zakresie dopuszczalnych ograniczeń dla pompy i zastosowania! Pompa nie może kawitować podczas działania funkcji uczenia się. 12

13 11.1 Rodzaje funkcji uczenia Sterownik CR Monitor może kontrolować pracę tylko w zakresach, w których działała funkcja uczenia się. Po zakończeniu działania funkcji uczenia, na sterowniku CR Monitor pojawi się ostrzeżenie, jeżeli punkt pracy pompy przesunie się poza zakres, ustalony przez funkcję uczenia się. Możliwe jest ponowne uruchomienie funkcji uczenia jeżeli praca pompy jest ciągle niezakłócona. Są dwa rodzaje funkcji uczenia: aktywna i pasywna. Aktywna funkcja uczenia: Punkt pracy jest ustalany ręcznie podczas uczenia się w dopuszczalnym zakresie pracy pompy. Pasywna funkcja uczenia: Uczenie się odbywa się podczas normalne pracy pompy i w ustawionym czasie. W celu uzyskania możliwie najlepszej kontroli, wskazane jest włączenie funkcji uczenia się w wymaganym zakresie obciążenia. Funkcji uczenia się nie należy uaktywniać w zakresach obciążenia dla których system nie został dobrany. Następne rozdziały opisują aktywną funkcję uczenia się gdy pompa pracuje w nieregulowanym trybie pracy (pętla otwarta) oraz rozważenie przypadku zastosowania pracy ze stałym ciśnieniem. Funkcję uczenia włącza i wyłącza się na obrazie Funkcja uczenia (4.1.1). Patrz strona Pompa w pętli otwartej (aktywna funkcja uczenia) Następujące procedury bazują na możliwości dopasowania ciśnienia tłoczenia pompy (dławienie). 1. Wybrać "Start learning" pod "Learning management". Pojawi się obraz na rys. 14 a tekst "Learning" będzie migał w dolnym wierszu menu. Rys. 14 Załączona funkcja uczenia 2. Przejść do obrazu Krzywa Q/H (1.2). Patrz rozdział Uruchomić pompę. Krzyżyk sygnalizujący aktualny punkt pracy pompy poajwi się na obrazie. W przypadku pomp CRE i CR z CUE ustawić silnik na pracę przy prędkości maks. 4. Dopasować ciśnienie tłoczenia tak, aby pompa pracowała z min. wydajnością przy maks. ciśnieniu tłoczenia. Patrz poz. 1, rys. 15. UWAGA 5. Dopasować ciśnienie tłoczenia tak, aby pompa pracowała z min. wydajnością przy maks. ciśnieniu tłoczenia. Patrz poz. 2, rys. 15. Wydajność musi być większa od 10 % wydajności nominalnej w celu uniknięcia wzrostu temperatury cieczy w pompie. Pompa nie może kawitować. Może być konieczne zmniejszenie wydajności. Display_4.1.1 bar Rys. 15 Funkcja uczenia aktywnego - pętla otwarta (koniec uczenia się) 6. Dopasować ciśnienie tłoczenia tak, aby uczenie odbywało się przy punktach pracy w odpowiednich przedziałach czasowych (poz. 3 do 5, rys. 16) pomiędzy dwoma końcami krzywej. Liczba koniecznych punktów pracy a więc odległość pomiędzy punktami może się zmieniać, lecz sterownik CR Monitor musi mieć możliwość do narysowania charakterystyki pracy pompy pomiędzy dwoma punktami. bar bar Rys. 16 Funkcja uczenia aktywnego - pętla otwarta (punkt uczenia się) Krok 7 i 8 dotyczy pomp z regulacją prędkości (CRE i CR z CUE): 7. Zmniejszyć prędkość do minimalnej w celu osiągnięcia nowego punktu pracy. Patrz poz. 6, rys. 17. Nowa krzywa będzie pokazana na obrazie. 8. Powtórzyć krok 7, lecz przy średniej prędkości. Patrz poz. 7, rys. 17. bar bar 1 Prędkość 100 % 6 5 Prędkość ~ 65 % 4 Prędkość ~ 25 % 7 Rys. 17 Uczenie aktywne w pętli otwartej (zmienna prędkość) 3 2 m 3 /h Prędkość 100 % m 3 /h Prędkość 100 % m 3 /h m 3 /h m 3 /h TM TM TM TM TM

14 9. Uczenie jest zakończone i można je wyłączyć na obrazie Funkcja uczenia (4.1.1) przez wybranie "Stop learning". Po zakończeniu uczenia się pojawi się obraz a tekst "Learning" zniknie z dolnego wiersza menu. Nacisnąć [ok] Pompa ze stałym ciśnieniem tłoczenia Pompy ustawione na utrzymanie stałego ciśnienia tłoczenia będą dopasowywały prędkość w zależności od wydajności. Patrz rys. 18 ("SP" = wartość zadana). Przy prędkości 100 % zwiększenie wydajności będzie przyczyną zmniejszenia ciśnienia. Sterownik CR Monitor pokaże tylko krzywą poznaną przy prędkości zapewniającej stałe ciśnienie przy wymaganej wydajności. bar SP Prędkość 100 % Prędkość 65 % Prędkość 25 % Rys. 18 Ciśnienie stałe - uczenie zakończone m 3 /h TM Pasywna funkcja uczenia Funkcję uczenia pasywnego należy wybrać jeżeli nie jest możliwe zastosowanie funkcji uczenia aktywnego. Sterownik CR Monitor przeprowadzo uczenie się w zakresie, w którym pompa pracuje podczas normalnej pracy. Po zakończeniu działania funkcji uczenia, na sterowniku CR Monitor pojawi się ostrzeżenie, jeżeli punkt pracy pompy przesunie się poza zakres, ustalony przez funkcję uczenia się. Pasywną funkcję uczenia można rozszerzyć o nowy zakres pracy przez ponowne wywołanie zapisanych ustawień uczenia się i załączenie funkcji uczenia się jak opisano poniżej. 1. Wybrać "Learning time-out" pod "Learning management", iustawić wymagany czas uczenia. Ustawić czas wyłączenia tak, aby uzwględnić wszystkie zmiany charakterystyki pracy w czasie uczenia się. 2. Wybrać "Start learning". Pojawi się obraz na rys. 14 a tekst "Learning" będzie migał w dolnym wierszu menu. 3. Sterownik CR Monitor przeprowadzi proces uczenia. Dlatego ważne jest aby upewnić się, że pompa pracuje bez zakłóceń podczas uczenia się. Kiedy proces uczenia zostanie zakończony (przez czas wył. lub ręczne wył.), pojawi się obraz zakończenia uczenia a tekst "Learning" zniknie z dolnego wiersza menu. Funkcja uczenia się w intalacjach stałego ciśnienia jest najbardziej efektywna jeżeli odbywa się w pętli zamkniętej jak opisano powyżej. Jeżeli nie jest to możliwe, drugie najlepsze rozwiązanie to przeprowadzenie uczenia się przynajmniej przy dówch wartościach ciśnienia tłoczenia. Patrz rys. 19 (SP1 i SP2). bar SP2 SP1 Rys. 19 Ciśnienie stałe - uczenie się przy dwóch wartościach zadanych W ten sposób charakterystyka pracy jest wykreślana pomiędzy dwoma punktami. Daje to dobrą podstawę dla pewnej kontroli sprawności. Jeżeli możliwe jest przeprowadzenie uczenia się tylko przy stałym ciśnieniu tłoczenia, sterownik CR Monitor nauczy się ograniczonej części charakterystyki pracy. Patrz rys. 20. bar m 3 /h TM SP m 3 /h Rys. 20 Ciśnienie stałe - uczenie się przy jednym punkcie pracy TM Jeżeli sterownik CR Monitor przeprowadził uczenie się tylko przy jednej wartości zadanej, nie będzie mógł bezpośrednio zasygnalizować ostrzeżeniem/alarmem spadku sprawności. Zamiast tego na sterowniku CR Monitor pojawi się ostrzeżenie "Operation outside the range learned". W ten sposób można ocenić czy punkt pracy leży poza zakresem określonym przez funkcję uczenia lub czy ostrzeżenie jest wywołane spadkiem sprawności. 14

15 12. Funkcje Sterownik CR Monitor posiada cztery główne menu: 1. Status (Status) Menu Status pokazuje alarmy oraz status pracy systemu i pompy a także historię danych. Uwaga: W menu nie można dokonywać żadnych ustawień. 2. Alarm (Alarm) W menu Alarm znajduje się przegląd alarmów i ostrzeżeń. W tym menu można skasować sygnalizację alarmu iostrzeżenia. 3. Limits (Ograniczenia) W menu Limits można ustawić: Ograniczenia ostrzeżenia i alarmu oraz reakcję sterownika CR Monitor w przypadku wystąpienia zakłócenia. Okresy czasowe konserwacji łożysk silnika. Wartości pojawiające się na obrazie statusu. 4. Installation (Instalacja) W menu Installation można dokonać ustawień różnych funkcji: Załączenie i wyłączenie funkcji uczenia się. Zachowanie, ponowne wywołanie i kasowanie ustawień funkcji uczenia się. Ustawienia pomiaru kawitacji. Konfigurację wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych. Wybór języka serwisowego, języka wyświetlacza i jednostek. Ustawienie daty i czasu, hasła, połączenia ethernet, numeru GENIbus i statusu oprogramowania Drzewo funkcji 1. - Status System status Q/H curve Q/P curve Efficiency curve Cavitation curve Measurements Q/time histogram History data 2. - Alarm Current alarms Alarm log 3. - Limits Fault handling Sensor measurements Fault handling, flow measurement Fault handling, inlet pressure measurement Fault handling, discharge pressure measurement Fault handling, diff. pressure measurement Fault handling, power measurement Fault handling, speed measurement Fault handling, motor voltage measurement Fault handling, liquid temperature measurement Fault handling, measurement, optional sensor Monitoring functions Fault handling, efficiency Fault handling, Q/H Fault handling, Q/P Fault handling, cavitation Monitoring filters Pump and IO Other fault handling General settings Maintenance Status display data 15

16 4. - Installation CR Monitor settings Learning Save learning set Recall learning set Cavitation Maintenance Input/output settings Digital inputs DI1... DI3 (CU 351), [10, 12, 14] DI1... DI9 (IO 351), [ ] Analog inputs AI1... AI3 (CU 351), [51, 54, 57] Analog inputs and measured values AI1, AI2 (IO 351), [57, 60] Analog inputs and measured values Digital outputs (1-2) - DO1, DO2 (CU 351), [71, 74] (3-9) - DO2... DO7 (IO 351), [ ] Analog outputs Basic settings, CU Display language Units Units, pressure Units, differential pressure Units, head Units, level Units, flow rate Units, volume Units, specific energy Units, temperature Units, power Units, energy Date and time Password Ethernet GENIbus number Software status 16

17 12.2 Przegląd W następnych rozdziałach opisane są obrazy i funkcje w kolejności w jakiej pojawiają się w menu. Rozdział Obraz i Nr Patrz strona 13. Status (1) Status systemu (1.1) Krzywa Q/H (1.2) Krzywa Q/P (1.3) Krzywa sprawności (1.4) Krzywa kawitacji (1.5) Pomiary (1.6) Wykres Q/czas (1.7) Historia danych (1.8) Alarm (2) Status alarmu (2) Aktualne alarmy (2.1) Dziennik alarmów (2.2) Ograniczenia (3) Usuwanie zakłóceń (3.1) Pomiary przetwornika (3.1.1) Przykład: Usuwanie zakłóceń, pomiar przepływu ( ) Funkcje kontrolne (3.1.2) Przykład: Usuwanie zakłóceń, sprawność ( ) Filtry kontrolne (3.1.3) Pompa i IO 351 (3.1.4) Usuwanie innych zakłóceń (3.1.5) Ustawienia podstawowe (3.1.6) Konserwacja (3.2) Obraz danych statusu (3.3) Instalacja (4) Ustawienia sterownika CR Monitor (4.1) Funkcja uczenia (4.1.1) Kawitacja (4.1.2) Konserwacja (4.1.3) Ustawienia wejść/wyjść (4.2) Wejścia cyfrowe (4.2.1) Wejścia analogowe (4.2.2) Wyjścia cyfrowe (4.2.3) Wyjścia analogowe (4.2.4) Ustawienia podstawowe, CU 351 (4.3) Język wyświetlacza (4.3.1) Jednostki (4.3.2) Data i czas (4.3.3) Hasło (4.3.4) Ethernet (4.3.5) Numer GENIbus (4.3.6) Status oprogramowania (4.3.7) 33 17

18 13. Status (1) W menu nie można dokonywać żadnych ustawień. Jeżeli przez 15 minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz powraca do ostatnio pokazanego obrazu w menu Status Krzywa Q/H (1.2) 13.1 Status systemu (1.1) Ten obraz pojawi się kiedy sterownik CR Monitor zostanie wyłączony. C A B D Rys. 22 Krzywa Q/H Display_1.2 Rys. 21 Status systemu Status pracy pompy w odniesieniu do charakterystyki pracy opisuje teks (A) i odpowiednia grafika (B) w górnej części wyświetlacza. Związek pomiędzy tekstem a grafiką: E Display_1.1 Ten obraz statusu pokazuje punkt pracy pompy przy aktualnej prędkości w zależności od charakterystyki pracy określonej prze funckję uczenia. Podczas pracy normalnej ten punkt pracy będzie znajdował się na krzywej określonej przez funkcję uczenia się. Jeżeli punkt znajduje się pod krzywą, może to oznaczać zakłócenie lub zmianę warunków pracy. Ustawienie ograniczeń ostrzeżenia i alarmu dla charakterystyki pracy określonej przez funkcję uczenia, patrz rozdział Funkcje kontrolne (3.1.2) Krzywa Q/P (1.3) Status sterownika CR Monitor Symbol graficzny (B) Praca normalna Ostrzeżenie Alarm! X W przypadku pojawienia się zakłócenia, pojawi się symbol po prawej stronie górnego wiersza (C). Symbol będzie się pojawiał na wszystkich obrazach do czasu zniknięcia zakłócenia. Informacje na temat przyczyny zakłócenia, patrz rozdział 14.2 Aktualne alarmy (2.1) i 14.3 Dziennik alarmów (2.2). Możliwe jest pokazanie do pięciu statusów wartości (D). Patrz rozdział 15.4 Obraz danych statusu (3.3). Dolna połowa wyświetlacza (E) pokazuje następujące dane: aktualny punkt pracy dla ciśnienia, mocy, sprawności i marginesu kawitacji w zależności od wydajności punktu pracy określonego przez funkcje uczenia wartości pomiarowe różnych parametrów pracy wykres profilu pracy pompy statystykę CU 351 i pompy oraz okresy czasowe ponownego smarowania i wymiany łożysk silnika. Rys. 23 Krzywa Q/P Ten obraz statusu pokazuje moc wejściową silnika (P1) przy aktualnym punkcie pracy. Punkt będzie pokazany razem z charakterystyką pracy określoną przez funkcję uczenia się. Podczas pracy normalnej ten punkt pracy będzie znajdował się na krzywej określonej przez funkcję uczenia się. Jeżeli punkt znajduje się nad krzywą, może to oznaczać zakłócenie lub zmianę warunków pracy. Ustawienie ograniczeń ostrzeżenia i alarmu dla charakterystyki pracy określonej przez funkcję uczenia się, patrz rozdział Funkcje kontrolne (3.1.2). Display_1.3 18

19 13.4 Krzywa sprawności (1.4) 13.6 Pomiary (1.6) Rys. 24 Krzywa sprawności Ten obraz statusu pokazuje całkowitą sprawność pompy przy aktualnym punkcie pracy. Punkt będzie pokazany razem z zachowaną charakterystyką pracy. Podczas pracy normalnej ten punkt pracy będzie znajdował się na krzywej określonej przez funkcję uczenia się. Jeżeli punkt znajduje się pod krzywą, może to oznaczać zakłócenie lub zmianę warunków pracy. Ustawienie ograniczeń ostrzeżenia i alarmu dla charakterystyki pracy określonej przez funkcję uczenia, patrz rozdział Funkcje kontrolne (3.1.2). Rys. 26 Pomiary Ten obraz pokazuje aktualną i obliczoną wartość osiągów pompy i warunków pracy Wykres Q/czas (1.7) 13.5 Krzywa kawitacji (1.5) Display_1.7 Display_1.4 Display_1.6 Rys. 27 Wykres Q/czas Rys. 25 Krzywa kawitacji Ten obraz statusu pokazuje wartość NPSH A pompy przy aktualnym punkcie pracy. Punkt będzie pokazany w zależności od krzywej kawitacji pompy (NPSH R ) przy aktualnych warunkach pracy. W celu uniknięcia kawitacji punkt pracy musi leżej powyżej krzywej. Obliczona wartość NPSH dotyczy tylko czystej wody. Aktualna odległość pomiędzy ciśnieniem wlotowym a krzywą kawitacji może być odczytana na następnym obrazie, Pomiary (1.6). Ustawienie ograniczeń ostrzeżenia i alarmu dla kontroli kawitacji, patrz rozdział Funkcje kontrolne (3.1.2). Dobór odpowiedniej wielkości pompy jeśli chodzi o kawitację jest opisany w katalogu "CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE". Display_1.5 Ten obraz statusu pokazuje wykres zmian zakresów wydajności, w których pompa pracowała. Wykres pokazuje zsumowany czas pracy (oś-y) przy róznych wydajnościach (oś-x). W przypadku pomp z regulowaną prędkością, każdy zakres wydajności można podzielić na kilka szarych pól. Szare pola pokazują przy jakich prędkościach pompa pracowała przy różnych wydajnościach. Tabela poniżej przedstawia związek pomiędzy polami, częstotliwością i prędkością silnika. (Poślizg silnika nie jest uwzględniony) Szare pola Częstotliwość silnika, f m [Hz] Prędkość obrotowa [min -1 ] 0 < f m < f m < f m f m >

20 13.8 Historia danych (1.8) 14.2 Aktualne alarmy (2.1) Display_1.8 Display_2.1 Rys. 28 Historia danych Ten obraz statusu pokazuje różne dane statystyczne pompy i CU Alarm (2) Menu Alarm daje przegląd alarmów i ostrzeżeń. W tym menu możliwe jest kasowanie alarmów oraz przegląd dziennika alarmu Status alarmu (2) Rys. 29 Status alarmu Zakłócenie w układzie lub przekroczenie wartości ograniczenia może być przyczyną alarmu lub ostrzeżenia na sterowniku CR Monitor. Oprócz sygnalizacji zakłócenia przez przekaźnik alarmu/ostrzeżenia oraz zapalenia czerwonej diody sygnalizacyjnej na CU 351, alarm może również spowodować zmianę trybu pracy, na przykład z trybu Normalny na Stop. Można to ustawić w menu Limits. Ostrzeżenie powoduje jedynie sygnalizację zakłócenia. Dwa podmenu pokazują ostrzeżenia i alarmy razem z kodem zakłócenia. Instrukcje serwisowe sterownika CR Monitor zawierają kompletną tabelę z przeglądem zakłóceń z kodem zakłócenia, opisem, przyczyną i sposobem usuwania. Display_2 Rys. 30 Aktualne alarmy Ten obraz przedstawia ostrzeżenia spowodowane istniejącymi zakłóceniami. alarmy spowodowane istniejącymi zakłóceniami. alarmy spowodowane usuniętymi zakłóceniami ale wymagające ręcznego skasowania. Wszystkie ostrzeżenia i alarmy z kasowaniem automatycznym zostają automatycznie usunięte z menu i przeniesione do dziennika alarmów w momencie ustąpienia zakłócenia. Alarmy wymagające ręcznego kasowania można skasować na tym obrazie przez naciśnięcie (ok). Alarmu nie można skasować do momentu ustąpienia przyczyny zakłócenia. Podane są następujące informacje na temat każdego ostrzeżenia i alarmu: Czy jest to ostrzeżenie czy alarm. Kiedy zakłócenie się pojawiło. Typ przetwornika (wydajność, ciśnienie, itp.), zakłócenie zewnętrzne, zakłócenie komunikacji, itp. W przypadku zakłóceń związanych z wejściami, będzie pokazane oznaczenie wejścia. Przyczyna zakłócenia jest podana w nawiasach jako kod zakłócenia. Kiedy zakłócenie się pojawiło: Data i czas. Czas ustąpienia zakłócenia: Data i czas. Jeżeli zakłócenie się ciągle utrzymuje, data i czas będą pokazane jako Ostatnie ostrzeżenia/alarmy wyświetlane są w górnej części obrazu. Jeżeli została wybrana skrzynka SMS na sterowniky CR Monitor, może zostać wysłana wiadomość SMS o zakłóceniu. 20

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Hydro MPC. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Hydro MPC. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Hydro MPC Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby Hydro

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Hydro MPC. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Hydro MPC. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Hydro MPC Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS TREŚCI Strona 1. Symbole

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 MAGNA 31 F Nr katalogowy: 9651365 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY UPM AUTO L UPM AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji. Tą pompą cyrkulacyjną steruje się wewnętrznie (samosterująca) za pomocą trzech opcji sterowania. Interfejs użytkownika

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS INSTRUKCJE CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Instrukcja montażu i eksploatacji Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator revision 10 2013 OP10 Zaprogramowany, konfigurowalny regulator Regulatory Optigo OP10 umożliwiają regulację temperatury. Zostały zaprojektowane do montażu na szynie DIN, ale mogą również zostać zamontowane

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 MODBUS 40 Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 Instrukcja instalatora MODBUS 40 Informacje ogólne Wyposażenie pompy ciepła NIBE w moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. OPIS SZAFY STEROWNICZEJ... 2 1.1 Obudowa... 2 1.2 Drzwi wewnętrzne szafy... 2 1.3 Układ ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstraße 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

OP5U. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator

OP5U. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator revision 02 2012 OP5U Zaprogramowany, konfigurowalny regulator Regulatory Optigo umożliwiają regulację od temperatury lub wilgotności do jakości powietrza( CO2) lub ciśnienia. Zostały zaprojektowane do

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika NIBE Uplink UHB GB 1228-1 231152 Spis treści 1 Informacje ogólne 2 Zakres usług 3 Wymagania 3 2 Rejestracja NIBE Uplink 4 3 Nawigacja po stronie głównej 5 Strona startowa 5 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo