INICJUJ. DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu PRZEWIĄŻ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INICJUJ. DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu PRZEWIĄŻ"

Transkrypt

1 USŁUGA DHCP - CZ.II INICJUJ [ ] / DHCPDISCOVER DHCPNAK / [ ] WYBIERZ DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu DHCPOFFER / [ ] PRZEWIĄŻ DHCPREQUEST (minął czas przewiązywania stand. 87,5% czasu wynajmu) ODNÓW [ ] / DHCPRQUEST PROŚBA DHCPACK / [ ] DHCPACK / [ ] DHCPACK / [ ] [ ] / DHCPREQUEST (minął czas odnawiania - stand. 5% czasu wynajmu) POWIĄZANIE [ ] / DHCPRELEASE (skasowanie wynajmowania) Komunikaty zapisywane są w notacji: komunikat otrzymany od serwera / komunikat wysłany. Nawiasy kwadratowe [ ] oznaczają brak komunikatu.

2 KOMUNIKTY DHCP DHCPDISCOVER Klient wykorzystując transmisję broadcast wyszukuje dostępne serwery DHCP w sieci lokalnej, DHCPOFFER - Serwer do klienta w odpowiedzi na komunikat DHCPDISCOVER z ofertą konfiguracji parametrów, DHCPREQUEST Klient wykorzystując transmisję broadcast wysyła do serwerów żądanie otrzymania parametrów od jednego z serwerów, DHCPACK Serwer do klienta z parametrami konfiguracyjnymi oraz przyznanym adresem sieciowym, DHCPNAK Serwer do klienta z odmową zapytania o parametry konfiguracyjne (np. żądany adres IP został już przydzielony), klient po otrzymaniu komunikatu DHCPNAK za każdym razem rozpoczyna proces konfiguracji parametrów sieci, DHCPDECLINE Klient do serwera ze wskazaniem niepoprawnych parametrów (np. adres sieciowy), DHCPRELEASE Klient do serwera zwalania adres sieciowy i anuluje pozostałe dzierżawy.

3 PODSTAWY PROTOKOŁU FTP Protokół FTP różni się od innych usług tym, iż wykorzystuje dwa połączenia TCP do przesyłania plików: połączenie sterujące (control connection) jest zestawiane w opisywanej wcześniej architekturze klient/serwer. Serwer otwiera pasywnie dedykowany port FTP (najczęściej 21) i oczekuje na połączenie klienta. Klient wykonuje aktywne otwarcie portu i zestawia połączenie kontrolne, które pozostaje aktywne przez cały czas trwania komunikacji klienta z serwerem. Połączenie sterujące jest wykorzystywane do przesyłania oraz odbierania rozkazów pomiędzy klientem i serwerem. Połączenie sterujące powinno posiadać ustawione parametry pakietu IP TOS jako minimize delay połączenie przesyłu danych (data connection) jest zestawiane każdorazowo przy przesyle pojedynczego pliku. Połączenie przesyłu danych powinno posiadać ustawioną wartość pola TOS w nagłówku IP jako maximize throughput

4 USŁUGI A POLE TOS (IPv4) Usługa Minimize delay Maximize throughput Maximize reliability Minimize monetary cost Wart. hex Telnet/Rlogin 1 x1 FTP control data 1 1 x1 x8 any bulk data 1 x8 TFTP 1 x1 SMTP command phase data phase 1 1 x1 x8 DNS UDP query TCP query zone transfer 1 1 x1 x x8 ICMP error query x x any IGP 1 x4 SNMP 1 x4 BOOTP x NNTP 1 x2

5 TRANSFER DANYCH FTP user terminal CLIENT user interface Zadaniem interfesu użytkownika jest więc tłumaczenie wykonywanych akcji (kopiowanie, zakładanie katalogów, kasowanie,...) na komendy FTP i przesyłanie ich przez łącze sterujące. A także, upraszczając, interpretacja otrzymywanych od serwera odpowiedzi i przedstawianie je w formie zrozumiałej dla użytkownika (np. komunikaty błędów). SERVER user protocol interpreter control connection (FTP commands) (FTP replies) server protocol interpreter file system user data transfer function data connection server data transfer function file system

6 KOMUNIKATY PROTOKOŁU FTP Linia sterująca Wykorzystanie protokołu FTP opiera się na przesyłaniu komend do serwera oraz odbieraniu od niego odpowiedzi poprzez połączenie sterujące. Rozkazy te są przesyłane jako znaki w formacie NVT ASCII i muszą być zakończone parą znaków kontrolnych CR/LF. Długość rozkazu wynosi 3 lub 4 bajty i składa się z drukowanych znaków ASCII, czasem z dodatkowymi argumentami. Rozkaz ABORT LIST filelist PASS password PORT n1,n2,n3,n4,n5,n6 QUIT RETR filename STOR filename SYST TYPE type USER username Opis przerwanie wcześniejszego rozkazu, bądź transferu danych wylistowanie katalogów lub plików hasło na serwerze adres IP klienta (nl.n2.n3.n4) i nr portu (n5 x n6) zamknięcie sesji z serwerem otrzymanie (get) pliku wysłanie (put) pliku serwer zwraca typ pliku określenie typu pliku: A = ASCII, I = image użytkownik na serwerze

7 Każdy rozkaz przesyłany od klienta do serwera powoduje wygenerowanie odpowiedzi w przeciwnym kierunku. Składa się ona z trzech cyfr w formacie ASCII (xyz) wraz z opcjonalnie zawartym dodatkowym kodem wiadomości. Odpowiedź 1yz 2yz 3yz 4yz 5yz xz x1z x2z x3z x4z x5z Pozytywna wstępna odpowiedź. Opis Pozytywne przyjęcie rozkazu. Może zostać przesłany kolejny rozkaz. Pozytywne przejściowe przyjęcie rozkazu, ale w tej sytuacji powinien zostać wysłany inny rozkaz. Przejściowe odrzucenie rozkazu, który powinien zostać ponownie później przesłany. Trwałe odrzucenie rozkazu, który nie powinien być ponawiany. Błąd składni. Informacja. Połączenie. Odpowiedź na połączenie sterujące lub transferu danych. Autoryzacja w systemie użytkowników serwera. Niesprecyzowana komenda. Status systemu plików. FORMAT KOMUNIKATÓW FTP Linia sterująca

8 OPIS KOMUNIKATÓW FTP Linia sterująca Wykorzystanie wszystkich trzech cyfr do przesłania komunikatu odpowiedzi, rozszerza znacznie jej wartość informacyjną. Poniżej przedstawiono kilka przykładowych spotykanych komunikatów, wraz z wygenerowanym przez klienta opisem słownym: 125 Data connection already open; transfer starting. 2 Command OK. 214 Help message (for human user). 331 Username OK, password required. 425 Can't open data connection. 452 Error writing file. 5 Syntax error (unrecognized command). 51 Syntax error (invalid arguments). 52 Unimplemented MODE type.

9 REPREZENTACJA DANYCH Cecha Wartość Opis ASCII Domyślne ustawienie. Wymaga od klienta i serwera konwersji plików z własnych systemów na NVT ASCII. Podobnie jak w TFTP (netascii) każda linia musi być zakończona znakami sterującymi CR/LF. Oznacza to w praktyce, że odbiorca musi skanować każdy odbierany bajt w poszukiwaniu tych znaków, co wpływa na obniżenie wydajności transmisji. file type EBCDIC Alternatywny format przesyłu danych tekstowych wykorzystujący mechanizm EBCDIC znajdowania końca linii. image, binary Dane wysyłane są jako ciągły strumień bitów. Ten typ wykorzystywany jest najczęściej do przesyłu danych binarnych lub multimedialnych. Local Wykorzystywany w przesyle danych pomiędzy systemami o różnej długości bajtu. Liczba bitów w bajcie jest określana przez nadawcę. Dla systemów 8-bit typ ten jest tożsamy z image. Wartość domyslna. Plik nie zawiera innych informacji Nonprint formatujących oprócz znaków CR/LF. format Plik zawiera formatowanie pionowe w formacie Telnet control Telnet zgodne z kodami sterującymi drukarek. (ASCII) Pierwszy znak każdej linii jest kodem sterującym w Fortran formacie Fortran. File structure Ustawienie domyślne. Plik jest traktowany jako ciągły strumień bajtów i nie posiada wewnętrznej struktury pliku. structure record structure Ten format struktury jest wykorzystywany tylko w przypadku plików tekstowych (ASCII i EBCDIC). page structure Każda strona jest transmitowana z unikatowym numerem do odbiornika. Stream Ustawienie domyślne. Plik przesyłany jest jako strumień bitów. Transfer pliku odbywa się w postaci serii bloków transmission Block poprzedzonych nagłówkami. mode Wykorzystanie kompresji pliku przy wysyłaniu (w Compressed transmisji tekstowej kompresowane są puste znaki, a w binarnej.

10 NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA FTP - CZ.I Linia transmisji danych Można wyszczególnić trzy sposoby wykorzystania łącza data connection: przesył pliku z klienta do serwera przesył pliku z serwera do klienta przesył listingu plików lub katalogów z serwera do klienta Proces nawiązywania połączenia: wywołanie połączenia data connection jest kontrolowane przez stację klienta, ponieważ to one wysyła komendę wymuszającą transfer pliku (pobranie pliku, zapis pliku, wylistowanie katalogu) stacja klienta dokonuje wyboru portu dla łącza danych, z puli portów dostępnych i przeprowadza pasywne otwarcie wskazanego portu (prowadzi nasłuch) stacja klienta wysyła wybrany numer portu przez łącze sterujące komendą PORT do serwera,serwer odbiera numer i otwiera aktywne połączenie przez wskazany port ze stacją klienta

11 NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA FTP - CZ.I FTP client FTP server (control connection) port 1173 port 21 PORT 14,252,13,34,4,15 port 1174 (passive open) IP FTP client FTP server (control connection) port 1173 port 21 port 1174 (passive open) SYN to 14,252,13,34 port 1174 port 2 (active open) IP Stacja klienta wybiera numery portów dla łącz odpowiednio: 1173 kontrolne, 1174 danych i otwiera pasywnie port Następnie wysyłana jest komenda PORT, której argumentami jest sześć liczb 8-bit w kodzie ASCII oddzielonych przecinkami. Pierwsze cztery liczby określają adres IP stacji klienta (tu ), a następne dwie określają 16-bit numer portu liczony jako: 4 x = W tym momencie serwer otwiera aktywnie port 2 (domyślnie) dla łącza danych stacji klienta

12 POCZTA ELEKTRONICZNA Użytkownik komunikuje się z agentem użytkownika, wybranym spośród wielu dziś dostępnych aplikacji pocztowych. Wymiana poczty za pomocą TCP jest realizowana przez agenta przesyłania wiadomości (ang. message transfer agent, MTA). Użytkownicy zwykle nie mają kontaktu z MTA. Do obowiązków administratora należy wybór i konfiguracja lokalnego MTA.

13 KOMUNIKACJA SMTP CZ. I sun % mail -v ;wywołujemy agenta użytkownika To: ;to jest wyświetlane przez agenta Subject: testing ;następnie proszeni jesteśmy o wpisanie tematu ;agent wstawia pusty wiersz pomiędzy nagłówek i ;zawartość wiadomości ;w pustym wierszu wpisaliśmy kropkę, aby ;poinformować, że skończyliśmy Sending letter... ;informacja od agenta użytkownika ;kolejne wiersze są wynikiem ;działania MTA (Sendmail) Po wpisaniu polecenia mail wywołujemy agenta użytkownika. Następnie jesteśmy pytani o temat wiadomości, a wpisawszy go, możemy przystąpić do napisania zasadniczej części wiadomości. Postawienie w pustym wierszu kropki powoduje zakończenie wpisywania wiadomości i przekazanie jej przez agenta do MTA z poleceniem dostarczenia do adresata.

14 KOMUNIKACJA SMTP - CZ.II Connecting to mailhost via ether... Trying connected. 22 noao.edu Sendmail 4.1/SAG-Noao.G89 ready at Mon, 19 Jul 93 12:47:34 MST >>> HELO sun.tuc.noao.edu. 25 noao.edu Hello sun.tuc.noao.edu., pleased to meet you >>> MAIL 25 Sender ok Klient wykonuje aktywne otwarcie na porcie TCP 25. Następnie, klient czeka na komunikat powitalny (kod odpowiedzi 22). Ta odpowiedź serwera musi zaczynać się od pełnej, poprawnej nazwy domeny dla hosta, na którym pracuje serwer: w tym przykładzie noao.edu. Następnie klient identyfikuje siebie samego za pomocą polecenia HELO. Argumentem musi być pełna nazwa domeny hosta, na którym pracuje klient: sun.tuc.noao.edu. Polecenie MAIL identyfikuje nadawcę komunikatu.

15 KOMUNIKACJA SMTP CZ. III >>> RCPT 25 Recipient ok >>> DATA 354 Enter mail, end with "." on a line by itself >>>. 25 Mail accepted >>> QUIT 221 noao.edu delivering mail Sent sent. \fithis is output by user agent\fp Kolejne polecenie, RCPT, identyfikuje adresata. Jeśli wiadomość przeznaczona jest dla kilku adresatów, to możliwe jest użycie więcej niż RCPT. Zawartość wiadomości jest przesyłana przez klienta przy użyciu DATA. Koniec wiadomości jest sygnalizowany wierszem zawierającym tylko kropkę. Ostatnie polecenie, QUIT, zamyka wymianę wiadomości i poleceń.

16 POLECENIA SMTP CZ. I Podstawowa implementacja SMTP obsługuje osiem poleceń. Pięć z nich przedstawia powyższy przykład. Są nimi: HELO, MAIL, RCPT, DATA i QUIT.

17 POLECENIA SMTP CZ. II Polecenie RSET powoduje przerwanie bieżącej transakcji i sprawia, że obydwie strony połączenia wykonują reset. Wszelkie przechowywane informacje o nadawcy, adresacie oraz dane wiadomości są tracone. Polecenie VRFY pozwala klientowi na zapytanie wysyłającego o weryfikację adresu, pod który mają być przesłane wiadomości, bez obowiązku jej dostarczenia. Polecenie to jest używane często przez administratora systemu przy ręcznym testowaniu błędów, występujących w obsłudze dostarczania poczty. Polecenie NOOP jedynie zmusza serwer do przesłania odpowiedzi OK z kodem (2).

18 NAGŁÓWEK WIADOMOŚCI SMTP CZ. I Received: by sun.tuc.noao.edu. (4.1/SMI-4.1) id AA52: Mon. 19 Jul 93 12:47:32 MST Message-Id: From: Date: Mon. 19 Jul :47:31 7 Reply-To: X-Phone: X-Mailer: Mail User's Shell ( /14/92) To: Subject: testing 1. 2, 3. Pierwsze trzy wiersze, Received: i Message-Id:, dodane są przez MTA, a kolejnych dziewięć utworzonych jest przez agenta użytkownika. Cześć utworzona przez agenta użytkownika zawiera trzy główne elementy składowe: kopertę, nagłówek i zawartość

19 NAGŁÓWEK WIADOMOŚCI SMTP CZ. II Wiadomość przesyłana w poczcie elektronicznej składa się z trzech części. Koperta używana jest przez MTA w celu dostarczenia wiadomości. W naszym przykładzie koperta określona była dwoma poleceniami SMTP: MAIL RCPT Nagłówki używane są przez agentów użytkownika. W naszym przykładzie widzieliśmy dziewięć pól nagłówka: Received, Message-Id, From. Date, Reply-To, X-Phone. X-Mailer, To i Subject. Każde z pól nagłówka zawiera w kolejności: nazwę, dwukropek, wartość pola. Zawartość wiadomości jest tym, co nadawca chce przekazać adresatowi. Kiedy są one przesyłane z użyciem polecenia DATA, najpierw wysyłane są nagłówki, następnie pusty wiersz, a po nim zawartość wiadomości. Każdy wiersz przesyłany za pomocą polecenia DATA musi być mniejszy niż 1 bajtów.

20 SYSTEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ Pomiędzy nadawcą a odbiorcą znajdują się cztery MTA. Lokalny MTA, działający na hoście nadawcy, przekazuje tylko pocztę do MTA działającego jako przekaźnik. Przekaźnikowy MTA, pracujący w organizacji nadawcy, przesyła pocztę do organizacji odbiorcy, używając sieci Internet. Drugi przekaźnikowy MTA dostarcza następnie pocztę do hosta adresata, komunikując się z lokalnym MTA.

21 SMTP A USŁUGA DNS -CZ.I Rekordy MX: host nie dołączony bezpośrednio do Internetu Jednym z typów zasobów przechowywanych w DNS są rekordy wymiany poczty, nazywane rekordami MX. W przykładzie rekordy MX używane są do wysyłania poczty do hostów, które nie są dołączone bezpośrednio do sieci Internet. Host mlfarm.com nie jest dołączony bezpośrednio do sieci Internet, ale ma rekord MX, który wskazuje na przekaźnik pracujący w sieci Internet: sun % host -a -v -t mx mlfarm.com The following answer is not authoritative: mlfarm.com IN MX 1 mercury.his.com, mlfarm.com IN MX 15 hsi86.hs1.com Additional information: mercury hsi.com IN A hsi86.hsi.com IN A Są dwa rekordy MX, każdy z nich ma inne preferencje. MTA uruchomi się z rekordem, określającym niższy poziom preferencji.

22 SMTP A USŁUGA DNS - CZ.II Przesyłanie poczty do wymienionego hosta: sun % mail -v ;opcja -v podglądanie pracy MTA To: Subject: MX test message ;(u wpisywana jest zawartość wiadomości. ;zakończenie wiadomości sygnalizowane jest wpisaniem ;kropki w pustym wierszu) Sending letter... Connecting to mlfarm.com via tcp... Mail exchanger is mercury.hs1.com Trying connected. 22 mercury.hsi.com... ;reszta to typowy transfer SMTP ;znaleziono rekord MX ;najpierw sprawdzany jest ten ;o niższych ;preferencjach W pokazanym wyniku działania skryptu możemy zobaczyć, że MTA rozpoznał, iż host przeznaczenia ma rekord MX i wykorzystał znaleziony rekord z niższą wartością preferencji.

23 PROTOKÓŁ POP I IMAP CZ. I Serwer pocztowy zazwyczaj pracuje jako serwer skrzynki pocztowej, przechowujący pocztę klientów zanim ściągną ją do swoich czytników poczty. Obecnie oferowane są dwie techniki tworzenia serwerów skrzynki pocztowej: protokół Post Office Protocol (POP), który jest tradycyjnym protokołem skrzynki pocztowej protokół Internet Message Access Pro-tocol (IMAP), który ostatnio staje się coraz bardziej popularny Oprócz zasadniczych usług skrzynki pocztowej, systemy linuksowe oferują kilka dodatkowych usług pocztowych, które mogą być przydatne. Obejmuje to: filtrowanie spamu narzędzia pomagające ograniczyć ilość niepożądanej poczty bombardującej użytkowników

24 PROTOKÓŁ POP I IMAP CZ. II Istnieją dwie wersje protokołu POP: POP2 i POP3. Protokoły POP weryfikują nazwę użytkownika i hasło używane przy logowaniu i przenoszą pocztę użytkownika z serwera do lokalnego czytnika poczty na komputerze użytkownika. Oba protokoły wykonują te same podstawowe funkcje, ale nie są one kompatybilne. POP2 używa portu 19, natomiast POP3 - portu 11. POP3 to prosty protokół typu żądanie/odpowiedź: klient wysyła polecenie do serwera, a serwer na nie odpowiada. Protokół IMAP Protokół POP Internet Message Access Protocol (IMAP) jest alternatywą do POP. Oferuje te same podstawowe usługi, co POP, ponadto dodaje cechy wspierające synchronizację skrzynek pocztowych. Synchronizacja skrzynek pocztowych oznacza możliwość czytania poszczególnych wiadomości pocztowych na komputerze klienta lub bezpośrednio w serwerze, przy czym skrzynki pocztowe na obu systemach są w pełni aktualne.

Cel stosowanie DNS to zapewnienia odpowiedzi na następujące pytania:

Cel stosowanie DNS to zapewnienia odpowiedzi na następujące pytania: DNS - WPROWADZENIE DNS pochodzi z angielskiego Domain Name Service DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami/host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy. Nazwy

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podziała zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy usługę lub udostępnia

Bardziej szczegółowo

FTP File Transfer Protocol

FTP File Transfer Protocol FTP File Transfer Protocol Protokół pozwalający na transfer plików pomiędzy hostami w sieci TCP/IP. Protokół warstwy aplikacyjnej. Opiera się w warstwie transportowej na sesji TCP zapewnia kontrolę poprawności

Bardziej szczegółowo

Java wybrane technologie

Java wybrane technologie Java wybrane technologie spotkanie nr 2 JavaMail 1 Wprowadzenie JavaMail 1.4 (opiera się na JavaBean Activation Framework (JAF) 1.1) odbieranie, tworzenie i wysyłanie wiadomości elektronicznych dla twórców

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail N, Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail 1 Domain Name Service Usługa Domain Name Service (DNS) Protokół UDP (port 53), klient-serwer Sformalizowana w postaci protokołu DNS Odpowiada

Bardziej szczegółowo

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse.

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. 2015 Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. PIOTR KANIA Spis treści Wstęp.... 2 Instalacja serwera DHCP w OpenSuse.... 2 Porty komunikacyjne.... 2 Uruchomienie, restart, zatrzymanie serwera DHCP... 2 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci komputerowych

Teoria sieci komputerowych Teoria sieci komputerowych Wybrane protokoły sieciowe FTP, SMTP, NetBIOS Rafał Wojciechowski FTP FTP(ang. File Transfer Protocol)- protokół typu klient-serwer umożliwiający przesyłanie plików pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

Budowa wiadomości SMTP. autorzy: Aleksandra Wichert Marcin Żurowski

Budowa wiadomości SMTP. autorzy: Aleksandra Wichert Marcin Żurowski Budowa wiadomości SMTP autorzy: Aleksandra Wichert Marcin Żurowski Plan wykładu Co to jest SMTP? Koperta Nagłówek Wiadomość Co to jest SMTP? Prosty protokół przesyłania poczty elektronicznej (Simple Mail

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3.4.3: Usługi i protokoły e-mail

Laboratorium 3.4.3: Usługi i protokoły e-mail Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0 Nie dotyczy R2-Central

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 POCZTA ELEKTRONICZNA PROTOKÓŁ SMTP PRZYKŁADY KOMUNIKACJI

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 POCZTA ELEKTRONICZNA PROTOKÓŁ SMTP PRZYKŁADY KOMUNIKACJI ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Mateusz Gaweł Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu POCZTA ELEKTRONICZNA PROTOKÓŁ SMTP PRZYKŁADY KOMUNIKACJI Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 (c.d.) JavaMail

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 (c.d.) JavaMail Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 (c.d.) JavaMail 1 Wprowadzenie JavaMail 1.4 (opiera się na JavaBean Activation Framework (JAF) 1.1) odbieranie, tworzenie i wysyłanie wiadomości elektronicznych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

PROTOKOŁY OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ PROTOKOŁY OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ Poczta elektroniczna służy do przesyłania komunikatów tekstowych, jak również dołączonych do nich informacji nietekstowych (obraz, dźwięk) pomiędzy użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa aplikacji

Sieci komputerowe Warstwa aplikacji Sieci komputerowe Warstwa aplikacji 2012-05-24 Sieci komputerowe Warstwa aplikacji dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji,

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX Internet Protokół TCP/IP Został stworzony w latach 70-tych XX wieku w DARPA w celu bezpiecznego przesyłania danych. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Protokoły komunikacyjne FTP File Transfer Protocol 2 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Protokoły komunikacyjne

Protokoły komunikacyjne Protokoły komunikacyjne Analiza i charakterystyka Zbigniew Bojkiw gr. 11 Zawartość Wprowadzenie... 3 Charakterystyka wybranych protokołów komunikacyjnych... 3 Protokół ARP... 3 Warstwa TPC/IP... 3 Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

1. FTP 2. SMTP 3. POP3

1. FTP 2. SMTP 3. POP3 1. FTP FTP jest to protokół transferu plików (File Transfer Protocol), który umożliwia ich wymianę między serwerem, a klientem w obydwie strony. Jest on najpowszechniej wykorzystywaną metodą w Internecie

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Protokół sieciowy Protokół

Protokół sieciowy Protokół PROTOKOŁY SIECIOWE Protokół sieciowy Protokół jest to zbiór procedur oraz reguł rządzących komunikacją, między co najmniej dwoma urządzeniami sieciowymi. Istnieją różne protokoły, lecz nawiązujące w danym

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl konsultacje: wtorki 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej Bezpieczeństwo poczty elektronicznej Mariusz Goch Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 1 Plan prezentacji Bezpieczeństwo transportu wiadomości Problemy serwera pocztowego

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego.

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego. Sz@rk Server - konfigurowanie systemu Sz@rk Server jest serwerem aplikacji z wydzieloną logiką biznesową, pracującym w architekturze opartej o usługi (SOA). Dane pomiędzy serwerem i klientami przesyłane

Bardziej szczegółowo

Protokoły warstwy aplikacji

Protokoły warstwy aplikacji UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki Laboratorium Sieci Komputerowych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawowymi protokołami

Bardziej szczegółowo

Protokoły internetowe

Protokoły internetowe Protokoły internetowe O czym powiem? Wstęp Model OSI i TCP/IP Architektura modelu OSI i jego warstwy Architektura modelu TCP/IP i jego warstwy Protokoły warstwy transportowej Protokoły warstwy aplikacji

Bardziej szczegółowo

SSL (Secure Socket Layer)

SSL (Secure Socket Layer) SSL --- Secure Socket Layer --- protokół bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem, stworzony przez Netscape. SSL w założeniu jest podkładką pod istniejące protokoły, takie jak HTTP, FTP, SMTP,

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

SPAM studium przypadku

SPAM studium przypadku SPAM studium przypadku Przemysław Jaroszewski CERT Polska http://www.cert.pl/ SPAM studium przypadku Wstęp techniczny Opis incydentu Działania operacyjne CERT Polska Efekty Wnioski i przemyślenia Simple

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

FTP przesył plików w sieci

FTP przesył plików w sieci FTP przesył plików w sieci 7.5 FTP przesył plików w sieci Podstawowe pojęcia FTP (File Transfer Protocol) jest usługą sieciową pozwalającą na wymianę plików w sieci Internet. Osoby chcące wymienić między

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 1. Poczta elektroniczna protokół SMTP, protokół POP, protokół IMAP. 2. Zdalna praca - Telnet. 3. Transfer plików usługa FTP.

Plan wykładu. 1. Poczta elektroniczna protokół SMTP, protokół POP, protokół IMAP. 2. Zdalna praca - Telnet. 3. Transfer plików usługa FTP. Plan wykładu 1. Poczta elektroniczna protokół SMTP, protokół POP, protokół IMAP. 2. Zdalna praca - Telnet. 3. Transfer plików usługa FTP. 1 Poczta elektroniczna 1. Wysyłanie wiadomości e-mail protokół

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Protokół POP3. Protokół IMAP4 Internet Mail Access Protocol version 4. dr Zbigniew Lipiński

Sieci Komputerowe. Protokół POP3. Protokół IMAP4 Internet Mail Access Protocol version 4. dr Zbigniew Lipiński Sieci Komputerowe Protokół POP3 Post Office Protocol version 3 Protokół IMAP4 Internet Mail Access Protocol version 4 dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wireshark

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Podstawowe metody testowania wybranych mediów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Seria: Teleinformatyka PROTOKÓŁ I SERWER FTP PRZYKŁADY KOMUNIKACJI Z SERWEREM FTP

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Seria: Teleinformatyka PROTOKÓŁ I SERWER FTP PRZYKŁADY KOMUNIKACJI Z SERWEREM FTP Nr 2 ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Seria: Teleinformatyka 2013 Mateusz Winiarski Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu PROTOKÓŁ I SERWER FTP PRZYKŁADY KOMUNIKACJI Z SERWEREM FTP Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Serwer poczty Postfix. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Serwer poczty Postfix. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa Serwer poczty Postfix Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa () Serwer poczty Postfix 1 / 15 Serwery poczty Wprowadzenie Serwer SMTP: przyjmuje pocztę (port

Bardziej szczegółowo

Analiza ruchu w sieci przy pomocy programu Wireshark

Analiza ruchu w sieci przy pomocy programu Wireshark 2010 Analiza ruchu w sieci przy pomocy programu Wireshark *Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie jest zazwyczaj krótkim podsumowaniem treści dokumentu. Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl str. 1 Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl W tym dokumencie znajdziesz: Krok 1 - Kup domenę u dowolnego dostawcy... 1 Krok 2 - Dodaj domenę do panelu zarządzania HostedExchange.pl...

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Qmail radość listonosza. Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS

Qmail radość listonosza. Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS Qmail radość listonosza Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS 1 STRESZCZENIE Artykuł jest przedstawieniem podstawowej konfiguracji jednego z najpopularniejszych agentów MTA (Mail Transfer Agent)

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Wykład 4 Komendy UNIXa, cd

Podstawy Informatyki. Wykład 4 Komendy UNIXa, cd Podstawy Informatyki Wykład 4 Komendy UNIXa, cd Komendy UNIXa, cd: ls - listowanie zawartości katalogu (listing), 48%{sendzimir}/home/sysadm/wilk/dydaktyka/c>ls kar* karman* karman.cpp karman.out press.dat

Bardziej szczegółowo

DHCP Copyright : JaRo

DHCP Copyright : JaRo DHCP Copyright : JaRo 1. Działanie DHCP Sieci podlegają stałym przemianom przybywa nowych komputerów, mobilni użytkownicy logują się i wylogowują. Ręczna konfiguracja sieci wymagałaby nieprawdopodobnego

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Domain Name System. Hierarchiczna budowa nazw. Definicja DNS. Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości.

Plan wykładu. Domain Name System. Hierarchiczna budowa nazw. Definicja DNS. Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości. Sieci owe Sieci owe Plan wykładu Domain Name System System Nazw Domen Definicja DNS Hierarchiczna budowa nazw Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości Sieci owe Sieci owe Definicja DNS DNS to rozproszona

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Obserwacja procesu tłumaczenia nazw DNS

Laboratorium - Obserwacja procesu tłumaczenia nazw DNS Laboratorium - Obserwacja procesu tłumaczenia nazw DNS Cele Część 1: Obserwacja konwersji DNS nazwy URL na adres IP. Część 2: Obserwacja procesu przeszukiwania nazw DNS, przy pomocy polecenia Nslookup

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Poczta elektroniczna. Podstawowe protokoły:

Poczta elektroniczna. Podstawowe protokoły: Poczta elektroniczna Podstawowe protokoły: SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - RFC 821 POP - Post Office Protocol - RFC 1939 IMAP - Interactive Message Acces Protocol RFC 2060 RFC 822 Standard for the

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 5 Architektura WWW. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 5 Architektura WWW. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 5 Architektura WWW Architektura WWW Serwer to program, który: Obsługuje repozytorium dokumentów Udostępnia dokumenty klientom Komunikacja: protokół HTTP Warstwa klienta HTTP

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 9 Temat ćwiczenia: Aplikacje klient-serwer. 1. Wstęp teoretyczny.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 30.10.2012 r. Grupa: WT/N 11:15-14:00. Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Skanowanie sieci

Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 30.10.2012 r. Grupa: WT/N 11:15-14:00. Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Skanowanie sieci Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 30.10.2012 r. Grupa: WT/N 11:15-14:00 Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Skanowanie sieci Prowadzący: mgr inż. Mariusz Słabicki 1 / 6 1. Treść zadania laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ Na bazie protokołu internetowego (IP) zbudowane są dwa protokoły warstwy transportowej: UDP (User Datagram Protocol) - protokół bezpołączeniowy, zawodny; TCP (Transmission

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

SMTP co to takiego? SMTP Simple Mail Transfer Protocol (Protokół Prostego Przesyłania Poczty) RFC 2821

SMTP co to takiego? SMTP Simple Mail Transfer Protocol (Protokół Prostego Przesyłania Poczty) RFC 2821 SMTP co to takiego? SMTP Simple Mail Transfer Protocol (Protokół Prostego Przesyłania Poczty) RFC 2821 Protokół niezawodnego przesyłania wiadomości tekstowych (e-mail) za pomocą prostych komend tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Typowa trasa przesyłania poczty w sieci Internet. Bardziej skomplikowana trasa przesyłania poczty. MTA. Sieć rozległa. inq. outq. smtpd. locs.

Typowa trasa przesyłania poczty w sieci Internet. Bardziej skomplikowana trasa przesyłania poczty. MTA. Sieć rozległa. inq. outq. smtpd. locs. Struktura domen DNS Typy rekordów Typ Przeznaczenie com edu arpa pl fr SOA NS A początek opisu domeny serwer obsługujący domenę adres maszyny sun mit sco ucla in-addr 148 192 com edu pw ia CNAME HINFO

Bardziej szczegółowo

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej możliwości podsłuchiwania/przechwytywania ruchu sieciowego pakiet dsniff demonstracja kilku narzędzi z pakietu dsniff metody przeciwdziałania Podsłuchiwanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Polecenie ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Serwery multimedialne RealNetworks

Serwery multimedialne RealNetworks 1 Serwery multimedialne RealNetworks 2 Co to jest strumieniowanie? Strumieniowanie można określić jako zdolność przesyłania danych bezpośrednio z serwera do lokalnego komputera i rozpoczęcie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo