Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 1)"

Transkrypt

1 w r z e s i e ń K o m o r n i k S Q L 85 Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 1) Wstęp Podstawą działania każdej kancelarii komorniczej od zawsze była rzetelna informacja. Od niej w dużej mierze zależy, czy prowadzona przez komornika sądowego egzekucja przebiegnie szybko i sprawnie. Możliwość uzyskania informacji pozwalającej na wyegzekwowanie od dłużnika należności, w erze informatyzacji centralnych baz i ewidencji, daje m.in. dostęp do bazy CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów), stanowiącej jeden z elementów systemu informatycznego CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Informacje z ewidencji mogą być udostępniane komornikom sądowym na podstawie art. 80c ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.). Mogą zostać pozyskane na dwa sposoby: za pomocą papierowego wniosku lub w drodze elektronicznej poprzez utworzenie wniosku w postaci pliku XML. Niestety, klasyczna forma papierowa wiąże się z dość długim czasem oczekiwania na udzielenie odpowiedzi. I tu z pomocą przychodzi informatyzacja. Elektroniczna forma wysyłania zapytań do CEP zapewnia uzyskanie odpowiedzi już następnego dnia po wysłaniu zapytania. Mimo iż zdarzają się przypadki, że odpowiedź pojawi się nie dnia następnego, a jeden dzień później, to i tak okres oczekiwania wydaje się znacznie krótszy niż przy użyciu formy tradycyjnej. Aby komornik sądowy miał możliwość wysyłania zapytań do bazy w formie elektronicznej, w pierwszej kolejności musi spełnić wymogi, które stawia kancelarii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kancelaria komornicza jest zobowiązana zapewnić odpowiednią ochronę danych udostępnianych przez administratora danych bazy CEP.

2 86 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Wymagania Na stronach internetowych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (www. cepik.gov.pl) można znaleźć listę wymagań stawianych organom ubiegającym się o uzyskanie elektronicznego dostępu do bazy. Zostały one podzielone na wymagania związane z ochroną fizyczną sprzętu i pomieszczeń oraz wymagania sprzętowe stanowiska dostępowego do bazy. Wymagania związane z ochroną fizyczną pomieszczeń są bardzo ważne i nie można tego etapu procedury lekceważyć, gdyż ich spełnienie zostanie zweryfikowane przez audytora oddelegowanego do kancelarii. Lista wymagań ochrony fizycznej sprzętu i pomieszczeń prezentuje się następująco: a) pomieszczenia, w których zlokalizowane są stacje robocze przeznaczone do współpracy z SI CEPiK, wyposażone m.in. w czytniki mikroprocesorowych kart kryptograficznych i drukarki oraz gdzie przetwarzane i przechowywane są informacje pobrane z bazy danych CEPiK (zwane dalej Pomieszczeniami ), nie powinny być pomieszczeniami przechodnimi; b) kontrolę dostępu do Pomieszczeń zapewnia się poprzez automatyczne lub manualne systemy kontroli dostępu (urządzenia automatycznej kontroli dostępu winny być nadzorowane całodobowo przez służbę ochrony; w przypadku braku systemu automatycznego, kontrola dostępu do Pomieszczeń powinna być realizowana metodami organizacyjno-proceduralnymi). Jedynie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych mogą mieć dostęp do Pomieszczeń. Inne osoby mogą przebywać w Pomieszczeniach jedynie w obecności osób upoważnionych, za ich wiedzą i zgodą; c) Pomieszczenia powinny być zlokalizowane w miejscach uniemożliwiających ich zatopienie lub zalanie; d) drzwi do Pomieszczeń powinny być wyposażone w dwa zamki, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie PN-90/B (Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, zamki klasy C); e) otwory okienne Pomieszczeń zlokalizowanych na parterze winny być okratowane lub zabezpieczone w inny równoważny sposób; f) karty kryptograficzne służące do nawiązywania szyfrowanego połączenia TLS, dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe należy

3 w r z e s i e ń K o m o r n i k S Q L 87 przechowywać w miejscu uniemożliwiającym dostęp do nich osób nieupoważnionych, np. w metalowej szafie; g) dane osobowe przetwarzane w systemie należy chronić przed nieuprawnionym ujawnieniem, a zwłaszcza zabrania się wynoszenia danych osobowych poza miejsce ich przetwarzania; h) należy przygotować ewidencję użycia mikroprocesorowych kart kryptograficznych. Osobami przeprowadzającymi audyty są pracownicy Terenowych Banków Danych, działających przy urzędach wojewódzkich. Niestety, z praktyki wynika, iż wielu z nich inaczej interpretuje wymagania i mogą się z tym wiązać pewne problemy. Trzeba również pamiętać, że wiele z wymogów stawianych przez MSWiA jest spowodowane przepisami ochrony danych osobowych. Więc nawet w sytuacji, gdy wymóg opracowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych nie został jawnie zadeklarowany na stronach CEPiK, audytor w wielu przypadku będzie żądał potwierdzenia faktu istnienia takiej dokumentacji. Dodatkowo dla stacji roboczej stawiane są następujące wymagania: a) komputer klasy PC: procesor: min. 500 MHz, dysk twardy z min. 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej, pamięć RAM: min. 128 MB ze względu na wymagany OS oraz wykorzystanie JRE zalecane jest min. 256 MB RAM, min. 1 wolny port USB 1.1 lub USB 2.0, system operacyjny: Windows XP z Service Pack 2, drukarka: opcjonalnie; b) zestaw kryptograficzny: czytnik mikroprocesorowych kart kryptograficznych zgodny z PC/S.C., mikroprocesorowa karta kryptograficzna o następujących parametrach: 32 kb pamięci EEPROM na certyfikaty, klucze kryptograficzne oraz kody PIN, operacje na kluczach asymetrycznych RSA o długości do 1024 bitów, algorytmy symetryczne: DES, Triple-DES, funkcja skrótu: SHA-1, zgodność z czytnikami PC/S.C., zgodna ze standardami ISO , , , oraz ,

4 88 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a zgodna ze standardem PKCS#11, certyfikacja do poziomu ITSEC E3 High, zgodnie z wymogami ustawy o podpisie elektronicznym. W związku z zastosowaną metodą uwerzytelniania na portalu CEPiK wymagane jest zastosowanie komercyjnego podpisu elektronicznego. Jest to inny rodzaj podpisu niż ten, który jest najczęściej wykorzystywany w kancelarii podpis kwalifikowany. Podpis komercyjny jest wystawiany przez urząd certyfikacji prowadzony przez MSWiA, a nie przez jeden z kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Umożliwia on zalogowanie do portalu oraz złożenie podpisu na wysyłanych wnioskach. Na chwilę obecną przetestowane zostały zestawy kryptograficzne następujących producentów: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., Unizeto Technologies S.A., Unicard S.A., CryptoTech Sp. z o.o. Wiele kancelarii posiada kwalifikowane podpisy elektroniczne wystawione przez firmę Sigillum, która dla swoich podpisów sprzedaje karty kryptograficzne oraz czytniki firmy Cryptotech. W związku z tym faktem możliwe jest wykorzystanie takiego zestawu do połączenia z bazą CEP. Należy jednak pamiętać, iż można wykorzystać jedynie te same urządzenia, a nie ten sam podpis, dzięki temu, że karta kryptograficzna umożliwia załadowanie do niej, oprócz podpisu kwalifikowanego, również kilku różnych podpisów komercyjnych.

5 w r z e s i e ń K o m o r n i k S Q L 89 Procedura Powyższy diagram przedstawia procedurę uruchomienia w kancelarii komorniczej połączenia z bazą CEP. Kolejne kroki zostaną przedstawione poniżej. Przygotowanie kancelarii komorniczej zgodnie z wymaganiami Na tym etapie komornik sądowy powinien zapewnić spełnienie wszystkich wymogów stawianych kancelarii komorniczej przez MSWiA, zarówno dotyczących ochrony fizycznej pomieszczeń, jak i wymagań sprzętowych. W momencie zakończenia przygotowań powinno się przejść do kolejnego kroku procedury. Wypełnienie i przesłanie wniosku o udostępnienie danych Wniosek o udostępnienie danych znajduje się na stronach CEPiK. Wniosek należy pobrać, odpowiednio wypełnić oraz przesłać do MSWiA. Po upływie kilku tygodni skontaktuje się Państwem audytor celem umówienia terminu przeprowadzenia kontroli. Wymagana jest obecność komornika podczas kontroli.

6 90 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Audyt Podczas inspekcji zostanie przedstawiona Państwu ankieta, którą należy wypełnić oraz podpisać. W ankiecie są zawarte pytania związane z zabezpieczeniem danych pobranych z CEPiK, kwestiami proceduralnymi dostępu do danych oraz organizacją pracy w kancelarii. Zgodność odpowiedzi z tej ankiety zostanie sprawdzona przez audytora. Na koniec spotkania zostaje spisany protokół, stwierdzający, że wszystko jest w porządku, bądź zalecający wprowadzenie zmian, od których może zależeć, czy kancelaria uzyska dostęp do danych. Potwierdzeniem akceptacji kancelarii komorniczej do współpracy z systemem informatycznym CEPiK jest otrzymanie przesyłki zawierającej decyzję o zgodzie na udostępnienie danych. Powyższa przesyłka może przyjść kilka tygodni później, więc jeśli w trakcie audytu zostaną Państwo poinformowani, że wszystko jest w porządku, to należy przejść do kolejnego kroku procedury. Wypełnienie i przesłanie wniosku o wygenerowanie certyfikatu wraz z elektronicznym zgłoszeniem certyfikacyjnym Wniosek o wygenerowanie certyfikatu znajduje się również na stronach CEPiK. Wniosek należy poprawnie wypełnić oraz wygenerować elektroniczne zgłoszenie certyfikacyjne. Do tego celu należy użyć oprogramowania dostarczonego przez producenta zestawu kryptograficznego. Jednak w zależności od dostawcy oprogramowanie to może się różnić, więc proces ten zostanie w artykule pominięty. Powstały plik należy nagrać na dyskietkę lub płytę CD i przekazać wraz z wnioskiem papierowym do Ministerstwa przesyłką z potwierdzeniem odbioru. Zestawy firmy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. wymagają przesłania całej karty kryptograficznej wraz kodami PIN i PUK do MSWiA. W tym przypadku nie jest generowane przez użytkownika elektroniczne zgłoszenie certyfikacyjne. Przygotowanie karty kryptograficznej Po upływie kolejnych kilku tygodni otrzymają Państwo kolejną przesyłkę zawierającą nośnik z nagranym certyfikatem dostępowym do portalu. Certyfikat należy nagrać na kartę kryptograficzną tymi samymi narzędziami, którymi tworzono elektroniczne zgłoszenie certyfikacyjne.

7 w r z e s i e ń K o m o r n i k S Q L 91 Po wykonaniu tej czynności karta jest gotowa do użytku i mogą Państwo przystąpić do konfiguracji stanowiska komputerowego. Konfiguracja stanowiska Dokładny opis tej czynności zostanie przedstawiony w dalszej części artykułu. Cała procedura uzyskania dostępu do bazy CEP jest dość czasochłonna (może trwać nawet do kilku miesięcy) oraz może wymagać poświęcenia na ten cel dodatkowych środków pieniężnych, np. na zlecenie opracowania dokumentacji ochrony danych osobowych oraz wymianę lub dostosowanie drzwi do wymogów stawianych przez MSWiA. Jednak dla niektórych łatwy i szybki dostęp do udostępnianych informacji może być wart takich kosztów. Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania dla stacji końcowych Instalacja składników wymaganych przez MSWiA Po uzyskaniu zgody na udostępnianie danych komornik sądowy otrzymuje nazwę użytkownika i hasło do tej części portalu (www.cepik.gov.pl), która umożliwia m.in. pobranie instalatora składników wymaganych do poprawnego korzystania z aplikacji portalowej. Składniki, które zawiera instalator: Mozilla Firefox wersja (zalecana przez MSWiA), Java 6 Update 17 (zalecana przez MSWiA), sterownik czytnika GemPC (tylko dla czytników Enigma), aplikacja zarządzająca kartą kryptograficzną ENCARD (tylko dla kart Enigma), pliki bibliotek oraz pliki konfiguracyjne. Instalator został przygotowany dla kart i czytników zakupionych od firmy Enigma, natomiast przedstawiony zostanie przykład dla zestawu kryptograficznego zakupionego od firmy Cryptotech. Pobrany plik należy rozpakować oraz uruchomić za pomocą pliku setup. exe. Wyświetlone zostaje okno powitalne, z którego przechodzimy do kolejnego etapu przyciskiem Dalej.

8 92 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 1. Ekran powitalny instalatora W kolejnym kroku wyświetlone zostaje okno zawierające informację, iż w celu przeprowadzenia poprawnej instalacji na komputerze nie mogą być zainstalowane poniższe składniki instalacji: Java SUN Runtime Environment lub Software Developmnet Kit, Sterowniki GemPC Twin (sterowniki czytnika kart kryptograficznych), Oprogramowanie Encard dla kart z certyfikatami, Przeglądarka Firefox. Jednak z praktyki wynika, iż poszczególne elementy zostaną albo zaktualizowane (Mozilla Firefox) do wymaganej wersji, albo zostanie doinstalowana wymagana wersja (Java). Pozostałe elementy związane z zestawem kryptograficznym i tak nie zostaną w dalszej części instalowane, gdyż są ściśle związane z producentem Enigma. A ten element zastępujemy zestawem innego producenta.

9 w r z e s i e ń K o m o r n i k S Q L 93 Rys. 2. Warunki początkowe instalacji Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż środowisko Java standardowo używa jego najnowszej wersji. Jeśli w systemie operacyjnym zainstalowana została nowsza wersja niż zawarta w instalatorze, to do działania aplikacji portalowej CEPiK użyta zostanie właśnie ona. W tym wypadku pozostaje albo przetestowanie, czy na nowszej wersji aplikacja portalowa CEPiK działa poprawnie, albo należy ją odinstalować, aby najnowszą była właśnie ta instalowana. W celu przejścia do kolejnego etapu instalacji należy zaznaczyć opcję Tak, konfiguracja komputera spełnia powyższe warunki oraz kliknąć przycisk Akceptuję. Po wykonaniu powyższej czynność na ekranie pojawi się okno z wyborem składników instalacji. Na tym właśnie etapie należy wskazać, iż nie chcemy instalować zarówno sterowników czytnika kart kryptograficznych, jak i oprogramowania samej karty. Przeprowadzone to zostanie po ukończeniu tej procedury, a do ich instalacji zostanie użyte oprogramowanie dostarczone przez producenta CryptoTech Sp. z o.o. Należy zatem odznaczyć opcję Sterownik czytnika GemPC oraz Oprogramowanie Encard, a następnie wcisnąć przycisk Zainstaluj. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby opcja Wymagane pliki konfiguracyjne była zaznaczona. Dzięki temu do systemu operacyjnego zostaną wgrane zarówno biblioteki.dll, jak również pliki konfiguracyjne wymagane do poprawnego korzystania z aplikacji portalowej CEPiK.

10 94 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 3. Wybór składników instalacji Kolejnym wyświetlonym oknem jest okno postępu instalacji. W tym czasie zostają zainstalowane wszystkie wymagane składniki instalacji. Rys. 4. Okno postępu instalacji Ostatnim elementem instalacji jest okno informujące o jej zakończeniu wraz z informacją o konieczności ponownego uruchomienia. Zatem należy zaznaczyć opcję Uruchom ponownie teraz oraz wcisnąć przycisk Zakończ. Komputer zostanie uruchomiony ponownie i będzie można przejść do kolejnego etapu,

11 w r z e s i e ń K o m o r n i k S Q L 95 jakim jest instalacja sterowników czytnika kart kryptograficznych oraz narzędzi do zarządzania kartą. Rys. 5. Zakończenie instalacji Instalacja sterownika czytnika kart kryptograficznych Systemy operacyjne z rodziny Microsoft Windows od wersji XP posiadają wbudowane natywne sterowniki dla czytników kart kryptograficznych, jakie są w głównej mierze sprzedawane przez większość producentów. Po podłączeniu czytnika do portu USB należy wskazać systemowi, aby automatycznie odszukał sterownik w systemie. Po poprawnym odnalezieniu i zainstalowaniu sterownika w systemie czytnik będzie gotowy do użytku. W przypadku niektórych czytników może zaistnieć konieczność pobrania ze strony producenta sterownika odpowiadającego posiadanemu modelowi urządzenia i wskazanie tego sterownika do instalacji. Instalacja narzędzi do zarządzania kartą kryptograficzną Do kart kryptograficznych zakupionych z firmy Cryptotech Sp. z o.o. zostało przygotowane oprogramowanie zarządzające, które można pobrać ze strony producenta Po pobraniu powyższego pliku należy go rozpakować oraz rozpocząć proces instalacji, uruchamiając plik CryptoCard Suite.exe.

12 96 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Na komputerach, na których już używa się bezpiecznych podpisów elektronicznych wystawionych przez firmę Sigillum, oprogramowanie CryptoCard Suite powinny być już zainstalowane. Po uruchomieniu pliku instalatora na ekranie zostaje wyświetlone okno umożliwiające wybór języka instalacji. Domyślnym językiem jest język polski. Wybór potwierdzamy przyciskiem OK. Rys. 6. Wybór języka instalacji Następnie zostaje otwarte okno zawierające informację o postępie przygotowania do instalacji. Na tym etapie instalator sprawdza wymagania aplikacji, a Państwo oczekują na zakończenie tego procesu. Rys. 7. Przygotowanie instalacji Gdy wszystkie wymagania zostały spełnione, zostaje wyświetlone okno powitalne. W celu przejścia do właściwej instalacji należy wcisnąć przycisk Dalej.

13 w r z e s i e ń K o m o r n i k S Q L 97 Rys. 8. Ekran powitalny instalatora W kolejnym kroku wyświetlone zostają uwagi o instalacji, m.in. informacja, że przed instalacją nowszej wersji należy całkowicie odinstalować starą. Zatem jeżeli Państwo posiadają wersję starszą, wymagane jest przejście do Panelu sterowania oraz jej usunięcie. Dopiero wtedy powinno się powrócić do instalacji aktualnego oprogramowania. Jeżeli mamy pewność, iż w systemie operacyjnym nie ma jednej z poprzednich wersji, można wcisnąć przycisk Dalej, aby przejść do dalszego etapu instalacji. Rys. 9. Uwagi o instalacji

14 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Pozostaje jeszcze zaakceptować warunki umowy licencyjnej poprzez zaznaczenie opcji Akceptuję warunki postanowienia Umowy Licencyjnej oraz wcisnąć przycisk Dalej. Rys. 10. Informacje o umowie licencyjnej Po akceptacji umowy licencyjnej wymagany jest jeszcze wybór katalogu instalacyjnego. Domyślnie program wgrywany jest na dysku twardym do katalogu C:\Program Files\Cryptotech, tak jak większość innych aplikacji. W celu przejścia do kolejnego kroku należy wcisnąć przycisk Dalej. Rys. 11. Wybór katalogu instalacji

15 w r z e s i e ń K o m o r n i k S Q L 99 Pozostaje jeszcze wybór typu instalacji. Dla większości użytkowników wystarczy zaznaczyć opcję Pełna oraz wcisnąć przycisk Dalej. Instalacja Niestandardowa powinna być używana tylko przez zaawansowanych użytkowników. Rys. 12. Wybór typu instalacji Ostatnim krokiem jest potwierdzenie chęci rozpoczęcia kopiowania niezbędnych plików oraz przeprowadzenie właściwej instalacji. Aby rozpocząć proces, należy wcisnąć przycisk Instaluj. Rys. 13. Potwierdzenie rozpoczęcia kopiowania zbiorów

16 100 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Podczas instalacji na ekranie monitora wyświetlane jest okno zawierające pasek postępu instalacji. Rys. 14. Postęp instalacji Po zakończeniu wyświetlony zostaje komunikat o jej zakończeniu wraz z możliwością wykonania dwóch dodatkowych czynności: Zainstaluj w systemie certyfikaty CA po zaznaczeniu tej opcji do magazynu systemowego certyfikatu zostaną dodane certyfikaty nadrzędnych urzędów certyfikacji. Dzięki temu w systemie będą one dostępne, a podpisy elektroniczne wystawione przez te urzędy będą poprawnie weryfikowane na stanowisku. Opcja powinna być zaznaczona. Pokaż plik readme po zaznaczeniu tej opcji zostanie wyświetlony plik readme zawierający dodatkowe informacje o oprogramowaniu. W większości przypadków ta operacja jest pomijana przez użytkowników.

17 w r z e s i e ń K o m o r n i k S Q L 101 Rys. 15. Zakończenie instalacji Konfiguracja aplikacji Mozilla Firefox Przeglądarka internetowa wymaga wskazania modułu, który będzie odpowiedzialny za wykorzystanie certyfikatów na karcie kryptograficznej. Biblioteka ta jest instalowana wraz z oprogramowaniem CryptoCard Suite i znajduje się w katalogu, w którym zainstalowane zostało oprogramowanie. Domyślnie jest to C:\Program Files\CryptoTech\CryptoCard. Biblioteka nazwana została CCPkiP11.dll. Dla zestawów kryptograficznych pozostałych producentów, biblioteki te noszą inne nazwy i instalowane są w innych miejscach: Enigma C:\Windows\System32\enigmap11.dll Unizeto C:\Windows\System32\aetpkss1.dll Należy również skopiować powyższy plik do katalogu C:\Windows\System32, dzięki czemu uniknie się problemów z dostępem do biblioteki przez inne aplikacje, tj. Internet Explorer. Aby wskazać powyższą bibliotekę aplikacji Mozilla Firefox, należy uruchomić przeglądarkę, a następnie z menu Narzędzia wybrać Opcje.

18 102 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 16. Uruchomienie ustawień aplikacji Mozilla Firefox W kolejnym kroku należy z górnego paska wybrać opcję Zaawansowane, a następnie wskazać zakładkę Szyfrowanie. W tym miejscu znajdują się funkcje programu związane z bezpieczeństwem aplikacji portalowych. Po wciśnięciu przycisku Urządzenie bezpieczeństwa wyświetlone zostanie okno pozwalające zainstalować moduły umożliwiające używanie czytnika oraz karty kryptograficznej przez przeglądarkę. Rys. 17. Wybór ustawień urządzeń bezpieczeństwa Wyświetlone okno zawiera listę wszystkich urządzeń i modułów zabezpieczających wykorzystywanych przez przeglądarkę. Domyślnie są zainstalowane dwa moduły, a celem tej konfiguracji jest dodanie tego, który będzie się

19 w r z e s i e ń K o m o r n i k S Q L 103 komunikował z kartą kryptograficzną. Aby załadować nowy moduł, należy wcisnąć przycisk Wczytaj. Rys. 18. Lista urządzeń i modułów bezpieczeństwa Nowy moduł wymaga wprowadzenia jego nazwy (rys. 19 strzałka 1) oraz wskazania pliku biblioteki (rys. 19 strzałka 2). Po wciśnięciu przycisku Przeglądaj wyświetlone zostanie standardowe okno systemu Windows umożliwiające wybór pliku. Na tym etapie należy wskazać plik zainstalowany wraz z aplikacją CryptoCard Suite nazwany CCPkiP11.dll (rys. 20) znajdujący się, jak to zostało opisane wcześniej, w katalogu instalacyjnym programu. Zatwierdzenie następuje po wciśnięciu przycisku OK. Rys. 19. Nazwa modułu bezpieczeństwa oraz ścieżka dostepu do pliku biblioteki

20 104 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 20. Wybór pliku bliblioteki CCPkiP11.dll Po akceptacji nowego modułu bezpieczeństwa zostanie on dodany do listy modułów pod podaną przez użytkownika nazwą. Rys. 21. Lista modułów bezpieczeństwa z zainstalowanym modułem CryptotTech Kolejnym krokiem konfiguracji przeglądarki jest włączenie automatycznego wyboru certyfikatów z magazynu systemowego. Opcję tę można pominąć, jednak będzie to skutkować koniecznością każdorazowego wyboru certyfikatu podczas logowania się do aplikacji portalowej. Jeśli chcemy, aby przeglądarka zrobiła to za nas, należy na zakładce Bezpieczeństwo zaznaczyć opcję Wybierz certyfikat automatycznie.

21 w r z e s i e ń K o m o r n i k S Q L 105 Rys. 22. Automatyczny wybór certyfikatu Opisana wersja przeglądarki jest jedynie zalecana przez MSWiA. Istnieje możliwość, że aplikacja będzie działać na innej starszej lub nowszej, jednak nie ma takiej pewności. W ostatnich dniach zdarzyło się, iż wykorzystywana przez wiele kancelarii inna przeglądarka, jaką jest Internet Explorer, przestała obsługiwać portal CEPiK. Nie jest mi znana przyczyna, jednak taki fakt zaistniał. Poprawnego działania możemy oczekiwać jedynie wtedy, gdy wszystkie komponenty instalacji są zgodne z zaleceniami MSWiA. Wtedy możemy również oczekiwać wsparcia. Aby uniknąć automatycznego aktualizowania przeglądarki, można również tę funkcję wyłączyć. Dokonuje się tego na zakładce Aktualizacje. Konfiguracja środowiska uruchomieniowego JAVA Poprawnej konfiguracji wymaga również środowisko uruchomieniowe Java. Tutaj także należy wskazać moduł, o którym była mowa wcześniej. Wykorzystanie tej biblioteki jeszcze się w dalszych etapach konfiguracji powtórzy. Jest to podstawowy element bezpieczeństwa całego środowiska komunikacji z CEPiK. Aby zmienić ustawienia środowiska Java, należy wejść do jego ustawień, dostępnych z poziomu Panelu sterowania systemu operacyjnego Windows. Uruchomienie następuje po wciśnięciu przycisku Java.

22 106 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 23. Sposób uruchomienia ustawień Java Na wyświetlonym oknie należy wybrać zakładkę Java, a następnie wcisnąć przycisk View w sekcji Java Runtime Environment Settings. Rys. 24. Ustawienia parametrów uruchomieniowych apletów Javy

23 w r z e s i e ń K o m o r n i k S Q L 107 Na zakładce User zostaje wyświetlona lista wersji Javy dostępnych dla danego użytkownika. Lista zawiera kolumnę Runtime Parameters, którą należy wypełnić w następujący sposób: -Dcepik.mwebt.pkcslib.name=CCPkiP11.dll Powyższe parametry należy uzupełnić dla wersji środowiska, która będzie wykorzystywana do komunikacji z systemem informatycznym CEPiK. Domyślnie używana jest najnowsza wersja. Najłatwiej jest uzupełnić kolumnę dla wszystkich zainstalowanych wersji. Na rysunku przedstawiona została lista zawierająca dwie wersje 1.6 Update 20 oraz Update 17. Dla obu zostały wprowadzone wymagane parametry. Wprowadzone zmiany zostają zapisane po wciśnięciu przycisku OK. Rys. 25. Lista zainstalowanych wersji Javy wraz z parametrami uruchomieniowymi Jeśli jedyną zainstalowaną wersją jest Update 17 (wymagana przez MSWiA), pozostaje wyłączenie automatycznych aktualizacji na zakładce Update. Odznaczenie opcji Check for Update Automatically spowoduje, że nie będzie w przyszłości sprawdzana dostępność nowych wersji. Dzięki temu zapewniona zostanie ta, która jest wymagana. Konfiguracja plik cepikapp.conf Podczas przeprowadzania instalacji klienta aplikacji portalowych w katalogu domowym użytkownika utworzony został katalog o nazwie.cepikweb, a w nim plik o nazwie cepikapp.conf. W tym pliku należy również wprowadzić nazwę modułu bezpieczeństwa (bez pełnej ścieżki dostępu), gdyż domyślnie

24 108 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a wprowadzona jest enigmap11.dll. Plik należy otworzyć w programie Notatnik, następnie wykasować obecną wartość parametru PKCSdllName oraz wpisać CCPkiP11.dll. Zmiany w pliku należy oczywiście zapisać. Rys. 26. Edycja pliku cepikapp.conf W następnej części opracowania opisana zostanie komunikacja programu Komornik SQL z systemem informatycznym CEPiK oraz obsługa portalu. Przydatne linki komornik_sadowy.doc?id=195 wniosek o udostępnienie danych. wniosek o wygenerowanie certyfikatu. oprogramowanie do zarządzania kartą kryptograficzną firmy Cryptotech Sp. z o.o. strona Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych. Łukasz Czarnecki

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie...1 Konwencje dokumentacji...1 Słownik pojęć...1 O zestawie CryptoCard Set...2 Rozdział 2. Instalacja pakietu CryptoCard Suite...4

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu Konfiguracja programu Komornik SQL Do poprawnej współpracy aplikacji Komornik SQL z portalem e-sądu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 1)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 1) 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 1) Wstęp W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu pracy, niezawodności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania System FOKUS moduł PPUS Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów instrukcja instalacji i użytkowania Autor : Piotr Zielonka Studio Programistyczne Piotrków

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo