Protégé Przenośny wykrywacz gazów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protégé Przenośny wykrywacz gazów"

Transkrypt

1 Protégé Przenośny wykrywacz gazów OSTRZEŻENIE PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W CAŁOŚCI I POSTĘPOWAĆ WEDŁUG JEJ ZALECEŃ. POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z INSTRUKCJĄ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ. COPYRIGHT 2010, SCOTT, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

2 Ta strona została celowo pozostawiona pusta. ii

3 Spis treści iii Przenośny wykrywacz gazów Protégé 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ogólne Ważne informacje Atesty i aprobaty Ostrzeżenia, uwagi i notatki Ogólne ostrzeżenia i uwagi Ostrzeżenia i uwagi dotyczące czujnika gazów palnych Ostrzeżenia i uwagi dotyczące baterii Ogólne zasady użytkowania wykrywacza Protégé Gwarancja Kontakt z firmą Scott Health & Safety ABC użytych skrótów Wprowadzenie Specyfikacja czujników Wyświetlacz LCD Nastawianie Akumulator Ładowanie akumulatora Ładowanie akumulatora przy pomocy ładowarki wielogniazdowej (opcjonalna) Wymiana akumulatora Oprogramowanie wykrywacza Protégé Instalacja oprogramowania Gas Monitor Instalacja oprogramowania JAVA Obsługa urządzenia Włączanie i wyłączanie wykrywacza Protégé Włączanie Wyłączanie Ostrzeżenia oraz informacje wyświetlane na ekranie LCD Ostrzeżenie przed gazem i ostrzeżenia alarmowe Słaby akumulator Przekroczenie zakresu skali Ostrzeżenie o niskim przepływie przez pompę Awarie czujników Kalibracja wykrywacza Protégé i test obciążeniowy Kalibracja zerowa Kalibracja punktów krańcowych... 35

4 Wykonanie testu obciążeniowego Użycie opcjonalnej pompy Instalacja opcjonalnej pompy przy wyłączonym wykrywaczu Protégé Instalacja opcjonalnej pompy przy włączonym wykrywaczu Protégé Odłączanie opcjonalnej pompy Interferencje gazowe Użycie oprogramowania Gas Monitor Podłączanie wykrywacza Protégé do komputera Opis programu Zmiana ustawień alarmowych Ustawianie daty i godziny Przegląd dziennika zdarzeń Ustawienia programu Konserwacja Akumulator Wymiana czujnika Wykrywanie i usuwanie usterek pompy Procedura czyszczenia pompy Wykaz części i akcesoriów Naprawy realizowane przez firmę Scott Załącznik iv

5 Spis rysunków Rysunek 2-1. Części składowe wykrywacza Protégé 12 Rysunek 2-2. Akcesoria do wykrywacza Protégé 13 Rysunek 2-3. Wskazania an ekranie LCD 16 Rysunek 3-1. Ładowanie akumulatora Protégé 19 Rysunek 3-2. Kontrola konta użytkownika w systemie Windows Vista 21 Rysunek 3-3. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 22 Rysunek 3-4. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 22 Rysunek 3-5. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 23 Rysunek 3-6. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 23 Rysunek 3-7. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 24 Rysunek 3-8. Instalacja oprogramowania JAVA 25 Rysunek 3-9. Instalacja oprogramowania JAVA 26 Rysunek Instalacja oprogramowania JAVA 26 Rysunek 4-1. Włączanie urządzenia Protégé 28 Rysunek 4-2. Wyłączanie urządzenia Protégé 30 Rysunek 4-3. Kalibracja zerowa 35 Rysunek 4-4. Ustawianie kalibracji punktów krańcowych 37 Rysunek 4-5. Kalibracja punktów krańcowych 38 Rysunek 4-6. Ustawianie testu obciążeniowego 39 Rysunek 4-7. Montaż pompy 41 Rysunek 4-8. Uruchamianie pompy 42 Rysunek 4-9. Połączenie Protégé / komputer 46 Rysunek Zakładki programu Gas Monitor 47 Rysunek Zakładka Settings (Ustawienia) 48 Rysunek Zakładka Set Clock (Nastawianie zegara) 50 Rysunek Zakładka View Log (Przeglądanie dziennika zdarzeń) 51 Rysunek 5-1. Zdejmowanie pokrywy urządzenia Protégé 56 Rysunek 5-2. Wyjmowanie czujnika 56 Rysunek 5-3. Dopasowanie kołków prowadzących 57 Rysunek 5-4. Śruby pompy 60 Rysunek 5-5. Demontaż pompy 60 Rysunek 5-6. Końcówki otworów pompy i przewody giętkie 61 Rysunek 5-7. Ustawienie strzykawki 62 Rysunek 5-8. Przewody elektryczne pompy 63 Rysunek 5-9. Ponowny montaż pompy 63 v

6 Spis tabeli Tabela 1-1. ABC użytych skrótów 9 Tabela 2-1. Części składowe wykrywacza Protégé 12 Tabela 2-2. Opis wskazań an ekranie LCD 17 Tabela 4-1. Kiedy wykonywać kalibrację lub test obciążeniowy 34 Tabela 4-2. Interferencje gazów toksycznych 44 Tabela 4-3. Ustawienia programu 52 Tabela 5-1. Wykrywanie i usuwanie usterek pompy 58 vi

7 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ogólne OSTRZEŻENIE WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE SĄ, LUB BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA UŻYTKOWANIE LUB TESTOWANIE TEGO PRODUKTU, MUSZĄ ZE ZROZUMIENIEM PRZECZYTAĆ TREŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. NINIEJSZY PRODUKT BĘDZIE DZIAŁAĆ ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI KONTRUKCYJNYMI TYLKO WTEDY, GDY BĘDZIE UŻYTKOWANY I TESTOWANY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI PRODUCENTA SPOWODUJE UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI ORAZ ATESTÓW. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO PODANYCH INSTRUKCJI MOŻE RÓWNIEŻ SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ Ważne informacje Scott Health and Safety nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produkowanego przez siebie sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi. Jeżeli zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych sczegółowych informacji dotyczących obsługi lub konserwacji urządzenia, które nie zostały zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z firmą Scott Health and Safety lub jej przedstawicielem. Scott Health and Safety nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne związane z jakimikolwiek zmianami, błędami lub przeoczeniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Pomimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi producent nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia. Ta publikacja z zamierzenia nie stanowi podstawy do zawarcia umowy i firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, zawartości i specyfikacji wykrywacza bez powiadomienia. Ponadto, zmianom podlegają branżowe normy, regulaminy i ustawodawstwo. W celu uzyskania dostępu do najnowszych przepisów, norm i zaleceń użytkownicy powinni zaopatrzyć się w ich aktualne wydania. Wykrywacz Protégé może być konfigurowany z wieloma czujnikami gazu w celu zapewnienia ochrony dostosowanej do konkretnych potrzeb użytkownika i wymagań odnośnych przepisów. 1 z 66

8 1.2. Atesty i aprobaty Wykrywacz Protégé przeszedł próby i spełnia wymagania następujących dyrektyw, norm lub dokumentów znormalizowanych: UL913 EN IEC EN IEC EN IEC USA CLASS I DIVISION 1 GROUPS A B C D Temperatura otoczenia: -20 C do +50 C MIĘDZYNARODOWE Ex d ia IIC T4 DEMKO 08 ATEX X Temperatura otoczenia: -20 C do +50 C 2 z 66

9 1.3. Ostrzeżenia, uwagi i notatki W treści niniejszego dokumentu umieszczono ostrzeżenia, uwagi i notatki, których zadaniem jest zwrócenie uwagi użytkownika na sytuacje potencjalnie niebezpieczne, ryzykowne lub wyjątkowe. Każde ostrzeżenie, uwaga lub notatka są oznaczone ikoną w celu szybkiej identyfikacji. OSTRZEŻENIE - OZNACZA POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNĄ SYTUACJĘ, KTÓRA, JEŻELI NIE ZOSTANIE UNIKNIĘTA, MOŻE SKUTKOWAĆ ŚMIERCIĄ LUB POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA. UWAGA - OZNACZA POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNĄ SYTUACJĘ, KTÓRA, JEŻELI NIE ZOSTANIE UNIKNIĘTA, MOŻE SKUTKOWAĆ NIEWIELKIMI LUB ŚREDNIO POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA. MOŻE ONA RÓWNIEŻ BYĆ UŻYTA W CELU OSTRZEŻENIA PRZED STOSOWANIEM NIEBEZPIECZNYCH PRAKTYK. NOTATKA - SŁUŻY DO PODKREŚLENIA RÓŻNYCH PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH ZWRÓCENIE UWAGI NA SZCZEGÓŁY MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA. 3 z 66

10 Ogólne ostrzeżenia i uwagi Poniższe ostrzeżenia i uwagi dotyczą ogólnej ekploatacji i konserwacji wykrywacza Protégé. Niezastosowanie się do podanych ostrzeżeń i uwag może skutkować śmiercią, obrażeniami ciała lub nieprawidłowym działaniem urządzenia. OSTRZEŻENIA W CELU NIE DOPUSZCZENIA DO ZAPŁONU WYBUCHOWEJ ATMOSFERY NALEŻY PRZECZYTAĆ I STOSOWAĆ ZALECENIA PRODUCENTA DOTYCZĄCE KONSERWACJI URZĄDZENIA POD NAPIĘCIEM. W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIWWYBUCHOWYMI NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. WYMIANA CZĘŚCI SKŁADOWYCH URZĄDZENIA MOŻE OBNIŻYĆ POZIOM JEGO ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWEGO SKUTKUJĄC POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ. ODCZYT ZNACZNIE WYKRACZAJĄCY POZA SKALĘ MOŻE OZNACZAĆ STĘŻENIE WYBUCHOWE. W CELU NIEDOPUSZCZENIA DO ZAPŁONU NIEBEZPIECZNEJ ATMOSFERY WYKRYWACZ PROTÉGÉ MUSI BYĆ ŁADOWANY W OBSZARZE, O KTÓRYM WIADOMO, ŻE NIE JEST NIEBEZPIECZNY. AKTYWACJA POMPY JEST WERYFIKOWANA PO ZAKOŃCZENIU WYKONYWANIA POLECEŃ BLOCK PUMP (ZABLOKUJ POMPĘ), CLEAR PUMP (ODBLOKUJ POMPĘ). PODŁĄCZENIE POMPY DO WYKRYWACZA PROTÉGÉ W MOMENCIE GDY JEST JUŻ WŁĄCZONY WYMAGA WCIŚNIĘCIA LEWEGO PRZYCISKU W CELU ROZPOCZĘCIA AKTYWACJI POMPY. UWAGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY OTWORY WLOTOWE GAZU SĄ WOLNE OD ZANIECZYSZCZEŃ I OKRUCHÓW. W TRYBIE USTAWIANIA URZĄDZENIE NIE WYKRYWA GAZU. WYKRYWACZA NIE NALEŻY PODDAWAĆ POWAŻNYM WSTRZĄSOM MECHANICZNYM LUB ELEKTRYCZNYM. PO WYSTĄPIENIU TAKICH ZDARZEŃ ZAWSZE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PROCEDURY URUCHOMIENIA I TESTU OBCIĄŻENIOWEGO WYKRYWACZA W CELU SPRAWDZENIA JEGO DZIAŁANIA I DOKŁADNOŚCI. 4 z 66

11 Ostrzeżenia i uwagi dotyczące czujnika gazów palnych Poniższe ostrzeżenia i uwagi dotyczą ogólnej eksploatacji i konserwacji czujników wykrywacza Protégé. Niezastosowanie się do podanych ostrzeżeń i uwag może skutkować śmiercią, obrażeniami ciała lub nieprawidłowym działaniem urządzenia. OSTRZEŻENIA PRZEWLEKŁE WYSTAWIENIE CZUJNIKA NA DZIAŁANIE WYSOKICH STĘŻEŃ GAZÓW TOKSYCZNYCH LUB WYBUCHOWYCH MOŻE SKUTKOWAĆ POGORSZENIEM JEGO WYDAJNOŚCI. JEŻELI WYSTĄPI ALARM W WYNIKU WYSOKIEGO STĘŻENIA GAZÓW PALNYCH, NALEŻY DOKONAĆ PONOWNEJ KALIBRACJI WYKRYWACZA LUB, JEŻELI JEST TO KONIECZNE, WYMIENIĆ CZUJNIK. CZUJNIK GAZÓW PALNYCH DO FUNKCJONOWANIA WYMAGA 10% TLENU W ATMOSFERZE. JEŻELI NIEZNANE JEST STĘŻENIE TLENU LUB WYNOSI ONO PONIŻEJ 10%, NIE NALEŻY UŻYWAĆ WYKRYWACZA PROTÉGÉ DO MONITOROWANIA STĘŻENIA GAZÓW PALNYCH. UWAGI DO CZYSZCZENIA WYKRYWACZA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH LUB CZYSZCZĄCYCH ZAWIERAJĄCYCH ZWIĄZKI KRZEMU, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE CZUJNIKA. WYSTAWIENIE CZUJNIKA GAZÓW PALNYCH NA ODDZIAŁYWANIE ZWIĄZKÓW SIARKI, CHLOROWCÓW, SILIKONU LUB FOSFORU MOŻE MIEĆ NIEKORZYSTNY WPŁYW NA JEGO CZUŁOŚĆ. NALEŻY UNIKAĆ WYSTAWIANIA WYKRYWACZA NA DZIAŁANIE TYCH SUBSTANCJI. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE WYKRYWACZ ZOSTAŁ WYSTAWIONY NA ICH DZIAŁANIE, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ GAZOWĄ W CELU WERYFIKACJI DOKŁADNOŚCI WYKRYWACZA I JEGO WŁAŚCIWEJ KALIBRACJI. 5 z 66

12 Ostrzeżenia i uwagi dotyczące baterii Przenośny wykrywacz gazów Protégé Poniższe ostrzeżenia i uwagi dotyczą ogólnej eksploatacji i konserwacji baterii akumulatorowej zamontowanej w wykrywaczu Protégé. Niezastosowanie się do podanych ostrzeżeń i uwag może skutkować śmiercią, obrażeniami ciała lub nieprawidłowym działaniem urządzenia. OSTRZEŻENIA NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB ŁADOWANIA AKUMULATORÓW W OBSZARACH POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH. UWAGI NIE NALEŻY DOKONYWAĆ ZMIAN W ŁADOWARCE ANI JEJ NAPRAWIAĆ. NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB WYMIANY AKUMULATORA WYKRYWACZA. W CELU WYMIANY LUB NAPRAWY AKUMULATORA NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ SCOTT HEALTH AND SAFETY. PEŁNE ROZŁADOWANIE AKUMULATORA MOŻE PROWADZIĆ DO UTRATY DANYCH O DACIE I GODZINIE W WYKRYWACZU, CO POTENCJALNIE MOŻE POWODOWAĆ BŁĘDNY ZAPIS DANYCH O ZDARZENIACH. PO WYŚWIETLENIU OSTRZEŻENIA O NISKIM STANIE AKUMULATORA NALEŻY GO NATYCHMIAST NAŁADOWAĆ. TRWAŁOŚĆ AKUMULATORA (CZAS PRACY URZĄDZENIA) ULEGA SKRÓCENIU W NISKICH TEMPERATURACH. BATERIĘ AKUMULATOROWĄ NALEŻY NAŁADOWAĆ NATYCHMIAST PO WYŚWIETLENIU OSTRZEŻENIA O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII. 6 z 66

13 1.4. Ogólne zasady użytkowania wykrywacza Protégé Przenośny wykrywacz gazów Protégé Prawidłowość użytkowania i konserwacji niniejszego wykrywacza jest rzeczą bardzo ważną. Nieprzestrzeganie tych zasad może stworzyć zagrożenie dla ludzi, których życie zależy od funkcjonowania wykrywacza i spowodować obrażenia ciała lub śmierć. WYKRYWACZA NALEŻY UŻYWAĆ W ODPOWIEDNI SPOSÓB! Wykrywacza Protégé należy wyłącznie używać do monitorowania atmosfery zawierającej takie gazy i stężenia, do jakich wykrywania skonfigurowano wykrywacz. ABY PRACOWAĆ WYKRYWACZ MUSI BYĆ WŁĄCZONY.Protégé będzie wykrywać gazy tylko wtedy, gdy jest włączony a nie wtedy, gdy jest podłączony do komputera lub znajduje się w trybie kalibracji. Po wyświetleniu ostrzeżenia o słabej baterii należy ją natychmiast naładować. CODZIENNIE NALEŻY WYKONYWAĆ TEST OBCIĄŻENIOWY Codziennie przed użyciem należy przetestować czujniki z użyciem znanego stężenia gazu kalibracyjnego. Wykrywacz powinien wskazywać stężenie gazu w zakresie 10% rzeczywistej wartości stężenia gazu podanej na etykiecie butli. Jeżeli wskazanie stężenia gazu nie mieści się w zakresie 10% marginesu odchylenia, należy przeprowadzić kalibrację. OSTRZEŻENIE CODZIENNIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ TEST OBCIĄŻENIOWY. NIEWYKONANIE CODZIENNEGO TESTU OBCIĄŻENIOWEGO MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ. NALEŻY ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ z możliwości zatrucia czujników gazów palnych! Na działanie czujników gazu palnego typu katalitycznego poważny wpływ mogą mieć silikony, wolne chlorowce, fluorowcowane węglowodory i tlenki metalu obecne w powietrzu monitorowanego otoczenia. Jeżeli istnieje podejrzenie występowania którejś z tych substancji, zaleca się zwiększenie częstotliwości kalibracji. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI - NATYCHMIAST OPUŚCIĆ DANY OBSZAR! Użytkownicy powinni natychmiast opuścić dany obszar w przypadku wykazania przez wykrywacz Protégé stanu alarmowego. Użytkownicy powinni znać i rozumieć procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ich firmie. KALIBRACJA JEST BARDZO WAŻNA! Okresowo należy przeprowadzać kalibrację wykrywacza uwzględniając sposób jego użytkowania i warunki otoczenia. o Ponadto, należy zawsze przeprowadzić powtórną kalibrację wykrywacza Protégé: Po wystawieniu go na działanie wysokich stężeń toksycznych lub palnych gazów albo oparów. Po upuszczeniu wykrywacza, zamoczeniu go lub zanurzeniu w wodzie. Po zmianie składu monitorowanej atmosfery. ALARMY I STANY WYKRACZAJĄCE POZA ZASIĘG SKALI! Użytkownicy powinni być świadomi warunków, w których stężenie gazu wykracza poza zakres wykrywalności urządzenia. Jeżeli wykrywacz wskazuje stan przekroczenia zakresu wykrywalności, należy natychmiast opuścić dany obszar. Po wystąpieniu stanu przekroczenia zakresu wykrywalności należy wykonać test obciążeniowy w celu upewnienia się co do sprawności urządzenia. Jeżeli wykrywacz nie przejdzie testu obciążeniowego, należy przeprowadzić procedurę pełnej kalibracji. 7 z 66

14 1.5. Gwarancja SCOTT HEALTH & SAFETY OGRANICZONA GWARANCJA NA WYKRYWACZ GAZU Protégé TM Scott Health & Safety (SCOTT), oddział spółki Scott Technologies Inc. gwarantuje, że PRZENOŚNE URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA GAZU Protégé (PRODUKTY) są wolne od wad w zakresie jakości wykonania i użytych materiałów przez okres dwóch (2) lat od pierwotnej daty produkcji przez firmę SCOTT. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie części wchodzące w skład PRODUKTÓW w chwili sprzedaży PRODUKTÓW, OPRÓCZ pompy i filtrów, które podlegają zużyciu. SCOTT gwarantuje, że pompa dostarczana wraz z PRODUKTAMI bedzie wolna od wad w zakresie jakości wykonania i użytych materiałów przez okres jednego (1) roku od pierwotnej daty produkcji przez firmę SCOTT. Zobowiązanie firmy SCOTT w ramach niniejszej gwarancji ogranicza się do do wymiany lub naprawy (według uznania firmy SCOTT) PRODUKTÓW lub ich części wykazujących wady w zakresie wykonania lub użytych materiałów. Prawo do realizowania zobowiązań w ramach gwarancji mają wyłącznie pracownicy firmy SCOTT, lub po wskazaniu przez firmę SCOTT, upoważnieni przedstawiciele firmy SCOTT. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń spowodowanych naprawami i zmianami w PRODUKTACH dokonywanymi przez ich właścicieli lub jakąkolwiek osobę trzecią chyba, że zostało to wyraźnie dozwolone w instrukcjach obsługi wydanych przez firmę SCOTT lub na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez firmę SCOTT. Niezbędnym warunkiem do realizacji zobowiązań gwarancyjnych przez firmę SCOTT jest zwrócenie przez nabywcę takich produktów do firmy SCOTT, jej autoryzowanego dystrybutora lub autoryzowanego centrum serwisowego. Każdy zwracany produkt powinien zostać oprzesłany na adres SCOTT HEALTH & SAFETY (Attn: Warranty Claim Dept.), P.O. Box 569, Monroe, NC Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych wad w funkcjonowaniu lub uszkodzeń PRODUKTÓW na skutek wypadku, dokonywania zmian, niewłaściwego zastosowania lub użycia. NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNIE OKREŚLONE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO OKREŚLONEGO CELU. PONADTO, FIRMA SCOTT JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPECJALNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ LUB UŻYTKOWANIEM PRODUKTÓW SCOTT I ŻADNA INNA FIRMA LUB OSOBA NIE JEST UPOWAŻNIONA DO PRZYJMOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TEGO RODZAJU Kontakt z firmą Scott Health & Safety W celu skontaktowania się z firmą Scott Health and Safety należy zadzwonić, wysłać faks, lub pismo na adres: Scott Health & Safety 4320 Goldmine Road Monroe, NC Strona internetowa: Telefon: Faks: z 66

15 1.6. ABC użytych skrótów W treści niniejszej instrukcji użyto kilku różnych skrótów. W Tabeli 1-1 znajduje się ABC skrótów służące do szybkiej identyfikacji znaczenia nieznanego czytelnikowi skrótu. Tabela 1-1. ABC użytych skrótów Skrót Definicja AC Prąd zmienny CO Tlenek węgla C Stopnie Celsjusza F Stopnie Fahrenheita H 2 S Siarkowodór ID Średnica wewnętrzna JRE Środowisko wykonawcze Java LCD Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LED Dioda elektroluminescencyjna LEL Dolna granica wybuchowości O 2 Tlen PC Komputer osobisty ppm Części na milion RH Wilgotność względna STEL Wartość graniczna krótkotrwałego oddziaływania TWA Średnia ważona w czasie USB Universal Serial Bus 9 z 66

16 Ta strona została celowo pozostawiona pusta. 10 z 66

17 2. Wprowadzenie Urządzenie Protégé jest wyposażone w litowo-jonowy akumulator oraz zainstalowane, gotowe do użycia czujniki. Wraz z urządzeniem dostarczany jest CD-ROM zawierający oprogramowanie dla wykrywacza gazu Protégé, które musi być zainstalowane w celu modyfikacji ustawień wykrywacza lub pobrania danych z tego urządzenia. W zależności od czujników, w które jest wyposażony, osobisty wykrywacz gazu Scott Protégé został skonstruowany do monitorowania atmosfery w celu wykrywania niebezpiecznych poziomów gazów wybuchowych, zwiększania lub zmniejszania się ilości tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru. Wskazania dotyczące poziomu gazu wyświetlane są użytkownikom bezpośrednio na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LCD z podświetlaniem, sygnalizowane są za pośrednictwem wielu jasno świecących diod LED, głośnego alarmu dźwiękowego i alarmu wibracyjnego. Wykrywacz Protégé posiada również dziennik zdarzeń mieszczący do 4000 zdarzeń, który można pobrać przy pomocy komputera i który rejestruje wartości graniczne krótkiego oddziaływania STEL / średnią ważoną w czasie TWA, wartości szczytowe PEAK, kalibracje i wartości poziomu gazów. Port USB wbudowany w moduł ładowania umożliwia pobieranie dziennika zdarzeń wykrywacza i przy użyciu oprogramowania interfejsu Protégé (w komplecie) pozwala użytkownikom na szybką konfigurację parametrów pracy i alarmowych urządzenia. Wykrywacz Protégé zasilany jest przez litowo-jonowy akumulator o przedłużonej trwałości. Opcjonalnie dostępna jest pompa do zdalnego pobierania próbek. Dodatkowo, dostępna jest ładowarka wielogniazdowa pozwalająca na jednoczesne ładowanie do sześciu sztuk wykrywacza Protégé. Patrz Rysunek 2-1 i Rysunek z 66

18 Rysunek 2-1. Części składowe wykrywacza Protégé Tabela 2-1. Części składowe wykrywacza Protégé Numer Część składowa 1 Diody alarmowe LED (2) 2 Wyświetlacz LCD 3 Otwór alarmu dźwiękowego 4 Przycisk sterowania (2) 5 Gwintowany otwór dla pompy 6 Otwór wlotowy gazu (3) 7 Styki zasilania pompy 8 Uchwyt krokodylkowy 9 Stopka do ładowania/komunikacji 10 Gniazdo ustalające nasadki kalibracyjnej 11 Występ ustalający pompy 12 z 66

19 Rysunek 2-2. Akcesoria do wykrywacza Protégé 13 z 66

20 2.1. Specyfikacja czujników Specyfikacja czujnika siarkowodoru Zakres: 0 do 500 ppm Czas reakcji: T90 < 30 sek. Temperatura pracy: -4.0 F do +122 F / -20 C do +50 C Wilgotność: względna od 15% do 90%, bez skraplania Temperatura składowania: od +32 F do +68 F / od 0 do 20 C Czułość krzyżowa czujnika: Tlenek węgla przy 300 ppm: < 2 ppm Dwutlenek siarki, 5 ppm: około 1 ppm Tlenek azotu, 35 ppm: < 1 ppm Wodór, 10,000 ppm: < 10 ppm Dwutlenek azotu, 5 ppm: około 1 ppm Specyfikacja czujnika tlenku węgla Zakres: 0 do 999 ppm Czas reakcji: T90 < 25 sek. Temperatura pracy: od -4 F do +122 / od -20 do +50 C Wilgotność: względna od 15% do 90%, bez skraplania Temperatura składowania: od +32 F do +68 / od 0 do 20 C Czułość krzyżowa czujnika: Po odfiltrowaniu H2S, 15 ppm: < 0,5 ppm Po odfiltrowaniu SO2, 5 ppm: około 0 ppm Tlenek azotu, 35 ppm: < 3 ppm Dwutlenek azotu, 5 ppm: około 1 ppm Chlor, 1 ppm: około 0 ppm Wodór, 100 ppm: < 40 ppm Etylen, 100 ppm: < 50 ppm Etanol, 200 ppm: około 0 ppm 14 z 66

21 Specyfikacja czujnika tlenku Zakres: 0,0 do 25,0% Czas reakcji: Temperatura pracy: Wilgotność: Temperatura składowania: T95 = 15 sekund od -4 F do +122 / od -20 do +50 C względna od 0 do 99%, bez skraplania od +32 F do +68 / od 0 do 20 C Specyfikacja czujnika gazów palnych Zakres: Czas reakcji: Temperatura pracy: Wilgotność: Temperatura składowania: 0 do 80% LEL 0 do 5,0% v/v gazu T50 = 10 sekund T90 = 30 sekund od -40 do 392 F / od -40 do 200 C względna od 0 do 99%, bez skraplania od +32 F do +68 / od 0 do 20 C 2.2. Wyświetlacz LCD W wykrywaczu Protégé podstawowym interfejsem operatora jest wyświetlacz LCD. W czasie pracy na ekranie wyświetlane są w sposób ciągły dane o stężeniach gazu i warunkach alarmowych. Użytkownicy mają również możliwość monitorowania szczytowych wartości stężeń gazu. Podczas rozruchu na ekranie wyświetlane są bieżące ustawienia punktów alarmowych dla każdego z zamontowanych czujników, bieżący czas i data, wersja zainstalowanego oprogramowania oraz kiedy wymagana będzie następna kalibracja. OSTRZEŻENIE JEŻELI PODCZAS URUCHAMIANIA URZĄDZENIE PROTÉGÉ NIE REAGUJE W SPOSÓB WŁAŚCIWY LUB JEŻELI KALIBRACJA JEST NIEAKTUALNA, NIE NALEŻY UŻYWAĆ WYKRYWACZA DO CZASU PRZEPROWADZENIA ODPOWIEDNIEGO SERWISOWANIA LUB KALIBRACJI. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TYCH ZALECEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ. W celu uzyskania więcej informacji na temat wskazań wyświetlacza LCD patrz Rysunek 2-3 i Tabela z 66

22 Rysunek 2-3. Wskazania an ekranie LCD 16 z 66

23 Tabela 2-2. Opis wskazań an ekranie LCD Numer Wskaźnik Opis 1 Etykieta rodzaju gazu 2 TWA 3 Poziom naładowania baterii 4 STEL 5 PEAK 6 Symbol serca 7 Alarm 8 Sygnał alarmowy Low Przenośny wykrywacz gazów Protégé Wskazuje rodzaj wykrywanego gazu. Etykieta będzie migać, jeżeli alarm został skojarzony z tym rodzajem gazu. Wskazuje średnią ważoną w czasie po osiągnięciu nastawionych punktów alarmowych. Malejący poziom naładowania baterii sygnalizują kreski znikające w lewą stronę. Skrót STEL jest wyświetlany po osiągnięciu nastawionych punktów alarmowych wartości granicznej krótkotrwałego oddziaływania STEL. Wskazuje najwyższy zarejestrowany poziom wystawienia na działanie gazu od chwili włączenia urządzenia dla dolnej granicy wybuchowości LEL i czujników gazów toksycznych oraz wartości wysoką i niską dla czujnika tlenu. W celu wyświetlenia należy przycisnąć i zwolnić lewy przycisk. Miganie wskazuje, że urządzenie pracuje w trybie monitorowania. Symbol serca nie miga podczas procesu rozruchu lub kalibracji. Napis wyświetla się po osiągnięciu nastawionych punktów alarmowych. Wskazuje ustawienia sygnału alarmowego niskiego poziomu lub osiągnięcie punktu alarmowego niskiego poziomu. 9 PUMP Napis wyświetla się przy aktywacji pompy. 10 Sygnał alarmowy High Wskazuje ustawienia sygnału alarmowego wysokiego poziomu lub osiągnięcie punktu alarmowego wysokiego poziomu. 17 z 66

24 3. Nastawianie Urządzenie Protégé jest wyposażone w litowo-jonowy akumulator oraz jeden, dwa lub trzy zainstalowane i gotowe do użycia czujniki. Wraz z urządzeniem dostarczany jest CD-ROM zawierający oprogramowanie dla wykrywacza gazu Protégé, które musi być zainstalowane w celu modyfikacji ustawień wykrywacza lub pobrania danych z tego urządzenia. UWAGA AKUMULATOR WYKRYWACZA PROTÉGÉ MUSI BYĆ NAŁADOWANY PRZED UŻYCIEM I CODZIENNIE PO UŻYCIU. NIENAŁADOWANIE AKUMULATORA MOŻE PROWADZIĆ DO SKRÓCENIA JEGO TRWAŁOŚCI I UNIEMOŻLIWI PRACĘ URZĄDZENIA Akumulator Wykrywacz Protégé zasilany jest przez akumulator litowo-jonowy. Typowy czas pracy wynosi 18 godzin bez pompy, jednakże praca w warunkach alarmowych skróci czas pracy urządzenia. Typowy czas ładowania wynosi od 4 do 6 godzin. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany. NOTATKA ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA JEST UZALEŻNIONA OD UŻYTKOWANIA WYKRYWACZA, WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH I WIEKU AKUMULATORA Ładowanie akumulatora Aby naładować akumulator należy wykonać czynności zilustrowane poniżej. Patrz Rysunek 3-1. OSTRZEŻENIE NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB ŁADOWANIA AKUMULATORÓW W OBSZARACH POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH. NIEZASTOSOWANIE TYCH ZALECEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA. Należy podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego i modułu komunikacyjnego i połączyć z wykrywaczem Protégé poprzez wsunięcie stopki połączeniowej w gniazdo urządzenia Protégé. Podświetlenie ekranu LCD wykrywacza zaświeci sie na chwilę a ikona stanu naładowania akumulatora zacznie migać. Przy pełnym naładowaniu akumulatora na ekranie wyświetli się napis BATTERY CHARGED. NOTATKA JEŻELI NAPIĘCIE AKUMULATORA BĘDZIE BARDZO NISKIE, PO PODŁĄCZENIU URZĄDZENIA DO ŁADOWARKI PODŚWIETLENIE EKRANU ZACZNIE ŚWIECIĆ, JEDNAK IKONA ŁADOWANIA BATERII MOŻE POJAWIĆ SIĘ NIE OD RAZU. 18 z 66

25 Rysunek 3-1. Ładowanie akumulatora Protégé NOTATKA PEŁNE ROZŁADOWANIE BATERII MOŻE PROWADZIĆ DO UTRATY DANYCH O DACIE I GODZINIE W WYKRYWACZU POWODUJĄC BŁĘDNY ZAPIS DANYCH O POZIOMACH GAZU. JEŻELI NASTĄPI UTRATA DANYCH O DACIE I GODZINIE, NALEŻY PRZEJŚĆ DO ROZDZIAŁUR Baterię akumulatorową należy naładować natychmiast po wyświetleniu ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania baterii Ładowanie akumulatora przy pomocy ładowarki wielogniazdowej (opcjonalna). Ładowarka wielogniazdowa Protégé Multi-Charger (P/N ) może być wykorzystana do jednoczesnego ładowania do sześciu sztuk wykrywacza Protégé. W przeciwieństwie do modułu zasilania i komunikacji ładowarka wielogniazdowa nie może być podłączona do komputera. Jej jedyną funkcją jest ładowanie urządzeń Protégé. 19 z 66

26 W celu uzyskania więcej informacji o ładowarce wielogniazdowej należy zapoznać się ze skróconą instrukcją obsługi (P/N ) Wymiana akumulatora Zamontowany w urządzeniu akumulator litowo-jonowy nie jest przeznaczony do wymiany lub serwisowania przez użytkownika wykrywacza. Jeżeli akumulator nie gromadzi energii elektrycznej, musi zostać wymieniony w fabryce. Nie należy podejmować prób wymiany zestawu akumulatorowego wykrywacza. Urządzenie należy zwrócić do firmy Scott Health and Safety w celu dokonania wymiany lub napraw Oprogramowanie wykrywacza Protégé Urządzenie Protégé dostarczane jest wraz z płytą CD-ROM zawierającą firmowe oprogramowanie z aplikacją Gas Monitor umożliwiającą użytkownikom modyfikację ustawień wykrywacza Protégé i dostęp do dziennika zdarzeń. Aplikacja Gas Monitor wymaga zainstalowania środowiska wykonawczego aplikacji Sun Microsystems JAVA. Jeżeli środowisko wykonawcze JAVA nie było uprzednio zainstalowane na komputerze, można je zainstalować po dokonaniu instalacji oprogramowania Gas Monitor. Wymagania systemowe komputera: Systemy operacyjne: Windows XP lub Windows Vista JAVA w wersji 5 lub wyższej Port USB Instalacja oprogramowania Gas Monitor W celu zainstalowania oprogramowania PCI Gas Monitor należy wykonać następujące czynności. NOTATKA PRZED UKOŃCZENIEM INSTALACJI NIE PODŁĄCZAĆ ŁADOWARKI PROTÉGÉ. NOTATKA W PRZYPADKU SYSTEMU WINDOWS VISTA, PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEŻY WYKONAĆ KROK 1. W PRZYPADKU SYSTEMU WINDOWS XP NALEŻY PRZEJŚĆ DO KROKU 2. 1) Posiadacze systemu Windows Vista za pośrednictwem Panelu sterowania muszą przejść do pozycji KONTA UŻYTKOWNIKÓW I ZABEZPIECZENIA RODZINNE a następnie wyłączyć pozycję KONTROLA KONTA UŻYTKOWNIKA (UAC) tak jak pokazano na Rysunku 3-2. Pole dla UAC musi być odznaczone. Jeżeli jest to konieczne, należy zrestartować komputer. 20 z 66

27 Rysunek 3-2. Kontrola konta użytkownika w systemie Windows Vista 2) Należy włożyć płytę CD-ROM dostarczoną wraz z urządzeniem Protégé do czytnika płyt w komputerze. 3) Jeżeli komputer ma włączoną funkcję automatycznego odtwarzania płyt, rozpocznie się instalacja programu. Jeżeli funkcja automatycznego odtwarzania płyt CD-ROM jest wyłączona, należy na płycie odnaleźć plik "gasmon.msi" i podwójnie na nim klikając rozpocząć procedurę instalacji programu. 4) Po wyświetleniu komunikatu należy kliknąć NEXT w celu kontynuowania instalacji. 21 z 66

28 Rysunek 3-3. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 5) Po ukazaniu się komunikatu należy zaznaczyć pole oznaczające zgodę na warunki Umowy licencyjnej. W celu kontynuowania kliknąć NEXT. Rysunek 3-4. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 6) Na życzenie użytkownik może wybrać własną lokalizację do instalacji oprogramowania lub użyć lokalizacji domyślnej. W celu kontynuowania kliknąć NEXT. 22 z 66

29 Rysunek 3-5. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 7) Należy kliknąć INSTALL i obserwować postęp instalacji. Rysunek 3-6. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 8) Po wyświetleniu komunikatu należy kliknąć FINISH w celu zakończenia instalacji. 23 z 66

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Detektor CO Testo 317-3

Detektor CO Testo 317-3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Detektor CO Testo 317-3 Nr produktu 101657 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Detektor CO Testo 317-3 ustala obecność tlenku węgla (CO) w otoczeniu i ostrzega użytkownika w sposób wizualny i

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH Nr produktu: 1234882 Strona 1 z 5 1. Wprowadzenie Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 3 1.2 Zawartość opakowania... 3 1.3 Podłączanie UPS... 3 2.0 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Detektor gazu GSP 1. Instrukcja użytkowania

Detektor gazu GSP 1. Instrukcja użytkowania Detektor gazu GSP 1 Instrukcja użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 441 00 00 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów tel. 32 330 33 55; fax 32 330 33

Bardziej szczegółowo

CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E

CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA TERMOMETRU...4 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY

CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY Producent: CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. CHARAKTERYSTYKA MANOMETRU...5 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB.

Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB. USB-Port (opcja) Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB. Prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego użytku. Zakres zastosowania Port

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 3D-Sport. TABLIC WYNIKÓW SPORTOWYCH SERII JUNIOR oraz SZKOLNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 3D-Sport. TABLIC WYNIKÓW SPORTOWYCH SERII JUNIOR oraz SZKOLNE D-Sport TABLIC WYNIKÓW SPORTOWYCH SERII JUNIOR oraz SZKOLNE Wielobranżowe Przedsiębiorstwo D Spółka z o.o. 8-09 Bydgoszcz, ul. Kościuszki A tel./fax 0 / 0 kom.00 0 NIP -0-- REGON 00800 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo