Protégé Przenośny wykrywacz gazów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protégé Przenośny wykrywacz gazów"

Transkrypt

1 Protégé Przenośny wykrywacz gazów OSTRZEŻENIE PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W CAŁOŚCI I POSTĘPOWAĆ WEDŁUG JEJ ZALECEŃ. POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z INSTRUKCJĄ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ. COPYRIGHT 2010, SCOTT, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

2 Ta strona została celowo pozostawiona pusta. ii

3 Spis treści iii Przenośny wykrywacz gazów Protégé 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ogólne Ważne informacje Atesty i aprobaty Ostrzeżenia, uwagi i notatki Ogólne ostrzeżenia i uwagi Ostrzeżenia i uwagi dotyczące czujnika gazów palnych Ostrzeżenia i uwagi dotyczące baterii Ogólne zasady użytkowania wykrywacza Protégé Gwarancja Kontakt z firmą Scott Health & Safety ABC użytych skrótów Wprowadzenie Specyfikacja czujników Wyświetlacz LCD Nastawianie Akumulator Ładowanie akumulatora Ładowanie akumulatora przy pomocy ładowarki wielogniazdowej (opcjonalna) Wymiana akumulatora Oprogramowanie wykrywacza Protégé Instalacja oprogramowania Gas Monitor Instalacja oprogramowania JAVA Obsługa urządzenia Włączanie i wyłączanie wykrywacza Protégé Włączanie Wyłączanie Ostrzeżenia oraz informacje wyświetlane na ekranie LCD Ostrzeżenie przed gazem i ostrzeżenia alarmowe Słaby akumulator Przekroczenie zakresu skali Ostrzeżenie o niskim przepływie przez pompę Awarie czujników Kalibracja wykrywacza Protégé i test obciążeniowy Kalibracja zerowa Kalibracja punktów krańcowych... 35

4 Wykonanie testu obciążeniowego Użycie opcjonalnej pompy Instalacja opcjonalnej pompy przy wyłączonym wykrywaczu Protégé Instalacja opcjonalnej pompy przy włączonym wykrywaczu Protégé Odłączanie opcjonalnej pompy Interferencje gazowe Użycie oprogramowania Gas Monitor Podłączanie wykrywacza Protégé do komputera Opis programu Zmiana ustawień alarmowych Ustawianie daty i godziny Przegląd dziennika zdarzeń Ustawienia programu Konserwacja Akumulator Wymiana czujnika Wykrywanie i usuwanie usterek pompy Procedura czyszczenia pompy Wykaz części i akcesoriów Naprawy realizowane przez firmę Scott Załącznik iv

5 Spis rysunków Rysunek 2-1. Części składowe wykrywacza Protégé 12 Rysunek 2-2. Akcesoria do wykrywacza Protégé 13 Rysunek 2-3. Wskazania an ekranie LCD 16 Rysunek 3-1. Ładowanie akumulatora Protégé 19 Rysunek 3-2. Kontrola konta użytkownika w systemie Windows Vista 21 Rysunek 3-3. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 22 Rysunek 3-4. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 22 Rysunek 3-5. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 23 Rysunek 3-6. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 23 Rysunek 3-7. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 24 Rysunek 3-8. Instalacja oprogramowania JAVA 25 Rysunek 3-9. Instalacja oprogramowania JAVA 26 Rysunek Instalacja oprogramowania JAVA 26 Rysunek 4-1. Włączanie urządzenia Protégé 28 Rysunek 4-2. Wyłączanie urządzenia Protégé 30 Rysunek 4-3. Kalibracja zerowa 35 Rysunek 4-4. Ustawianie kalibracji punktów krańcowych 37 Rysunek 4-5. Kalibracja punktów krańcowych 38 Rysunek 4-6. Ustawianie testu obciążeniowego 39 Rysunek 4-7. Montaż pompy 41 Rysunek 4-8. Uruchamianie pompy 42 Rysunek 4-9. Połączenie Protégé / komputer 46 Rysunek Zakładki programu Gas Monitor 47 Rysunek Zakładka Settings (Ustawienia) 48 Rysunek Zakładka Set Clock (Nastawianie zegara) 50 Rysunek Zakładka View Log (Przeglądanie dziennika zdarzeń) 51 Rysunek 5-1. Zdejmowanie pokrywy urządzenia Protégé 56 Rysunek 5-2. Wyjmowanie czujnika 56 Rysunek 5-3. Dopasowanie kołków prowadzących 57 Rysunek 5-4. Śruby pompy 60 Rysunek 5-5. Demontaż pompy 60 Rysunek 5-6. Końcówki otworów pompy i przewody giętkie 61 Rysunek 5-7. Ustawienie strzykawki 62 Rysunek 5-8. Przewody elektryczne pompy 63 Rysunek 5-9. Ponowny montaż pompy 63 v

6 Spis tabeli Tabela 1-1. ABC użytych skrótów 9 Tabela 2-1. Części składowe wykrywacza Protégé 12 Tabela 2-2. Opis wskazań an ekranie LCD 17 Tabela 4-1. Kiedy wykonywać kalibrację lub test obciążeniowy 34 Tabela 4-2. Interferencje gazów toksycznych 44 Tabela 4-3. Ustawienia programu 52 Tabela 5-1. Wykrywanie i usuwanie usterek pompy 58 vi

7 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ogólne OSTRZEŻENIE WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE SĄ, LUB BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA UŻYTKOWANIE LUB TESTOWANIE TEGO PRODUKTU, MUSZĄ ZE ZROZUMIENIEM PRZECZYTAĆ TREŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. NINIEJSZY PRODUKT BĘDZIE DZIAŁAĆ ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI KONTRUKCYJNYMI TYLKO WTEDY, GDY BĘDZIE UŻYTKOWANY I TESTOWANY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI PRODUCENTA SPOWODUJE UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI ORAZ ATESTÓW. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO PODANYCH INSTRUKCJI MOŻE RÓWNIEŻ SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ Ważne informacje Scott Health and Safety nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produkowanego przez siebie sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi. Jeżeli zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych sczegółowych informacji dotyczących obsługi lub konserwacji urządzenia, które nie zostały zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z firmą Scott Health and Safety lub jej przedstawicielem. Scott Health and Safety nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne związane z jakimikolwiek zmianami, błędami lub przeoczeniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Pomimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi producent nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia. Ta publikacja z zamierzenia nie stanowi podstawy do zawarcia umowy i firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, zawartości i specyfikacji wykrywacza bez powiadomienia. Ponadto, zmianom podlegają branżowe normy, regulaminy i ustawodawstwo. W celu uzyskania dostępu do najnowszych przepisów, norm i zaleceń użytkownicy powinni zaopatrzyć się w ich aktualne wydania. Wykrywacz Protégé może być konfigurowany z wieloma czujnikami gazu w celu zapewnienia ochrony dostosowanej do konkretnych potrzeb użytkownika i wymagań odnośnych przepisów. 1 z 66

8 1.2. Atesty i aprobaty Wykrywacz Protégé przeszedł próby i spełnia wymagania następujących dyrektyw, norm lub dokumentów znormalizowanych: UL913 EN IEC EN IEC EN IEC USA CLASS I DIVISION 1 GROUPS A B C D Temperatura otoczenia: -20 C do +50 C MIĘDZYNARODOWE Ex d ia IIC T4 DEMKO 08 ATEX X Temperatura otoczenia: -20 C do +50 C 2 z 66

9 1.3. Ostrzeżenia, uwagi i notatki W treści niniejszego dokumentu umieszczono ostrzeżenia, uwagi i notatki, których zadaniem jest zwrócenie uwagi użytkownika na sytuacje potencjalnie niebezpieczne, ryzykowne lub wyjątkowe. Każde ostrzeżenie, uwaga lub notatka są oznaczone ikoną w celu szybkiej identyfikacji. OSTRZEŻENIE - OZNACZA POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNĄ SYTUACJĘ, KTÓRA, JEŻELI NIE ZOSTANIE UNIKNIĘTA, MOŻE SKUTKOWAĆ ŚMIERCIĄ LUB POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA. UWAGA - OZNACZA POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNĄ SYTUACJĘ, KTÓRA, JEŻELI NIE ZOSTANIE UNIKNIĘTA, MOŻE SKUTKOWAĆ NIEWIELKIMI LUB ŚREDNIO POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA. MOŻE ONA RÓWNIEŻ BYĆ UŻYTA W CELU OSTRZEŻENIA PRZED STOSOWANIEM NIEBEZPIECZNYCH PRAKTYK. NOTATKA - SŁUŻY DO PODKREŚLENIA RÓŻNYCH PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH ZWRÓCENIE UWAGI NA SZCZEGÓŁY MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA. 3 z 66

10 Ogólne ostrzeżenia i uwagi Poniższe ostrzeżenia i uwagi dotyczą ogólnej ekploatacji i konserwacji wykrywacza Protégé. Niezastosowanie się do podanych ostrzeżeń i uwag może skutkować śmiercią, obrażeniami ciała lub nieprawidłowym działaniem urządzenia. OSTRZEŻENIA W CELU NIE DOPUSZCZENIA DO ZAPŁONU WYBUCHOWEJ ATMOSFERY NALEŻY PRZECZYTAĆ I STOSOWAĆ ZALECENIA PRODUCENTA DOTYCZĄCE KONSERWACJI URZĄDZENIA POD NAPIĘCIEM. W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIWWYBUCHOWYMI NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. WYMIANA CZĘŚCI SKŁADOWYCH URZĄDZENIA MOŻE OBNIŻYĆ POZIOM JEGO ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWEGO SKUTKUJĄC POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ. ODCZYT ZNACZNIE WYKRACZAJĄCY POZA SKALĘ MOŻE OZNACZAĆ STĘŻENIE WYBUCHOWE. W CELU NIEDOPUSZCZENIA DO ZAPŁONU NIEBEZPIECZNEJ ATMOSFERY WYKRYWACZ PROTÉGÉ MUSI BYĆ ŁADOWANY W OBSZARZE, O KTÓRYM WIADOMO, ŻE NIE JEST NIEBEZPIECZNY. AKTYWACJA POMPY JEST WERYFIKOWANA PO ZAKOŃCZENIU WYKONYWANIA POLECEŃ BLOCK PUMP (ZABLOKUJ POMPĘ), CLEAR PUMP (ODBLOKUJ POMPĘ). PODŁĄCZENIE POMPY DO WYKRYWACZA PROTÉGÉ W MOMENCIE GDY JEST JUŻ WŁĄCZONY WYMAGA WCIŚNIĘCIA LEWEGO PRZYCISKU W CELU ROZPOCZĘCIA AKTYWACJI POMPY. UWAGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY OTWORY WLOTOWE GAZU SĄ WOLNE OD ZANIECZYSZCZEŃ I OKRUCHÓW. W TRYBIE USTAWIANIA URZĄDZENIE NIE WYKRYWA GAZU. WYKRYWACZA NIE NALEŻY PODDAWAĆ POWAŻNYM WSTRZĄSOM MECHANICZNYM LUB ELEKTRYCZNYM. PO WYSTĄPIENIU TAKICH ZDARZEŃ ZAWSZE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PROCEDURY URUCHOMIENIA I TESTU OBCIĄŻENIOWEGO WYKRYWACZA W CELU SPRAWDZENIA JEGO DZIAŁANIA I DOKŁADNOŚCI. 4 z 66

11 Ostrzeżenia i uwagi dotyczące czujnika gazów palnych Poniższe ostrzeżenia i uwagi dotyczą ogólnej eksploatacji i konserwacji czujników wykrywacza Protégé. Niezastosowanie się do podanych ostrzeżeń i uwag może skutkować śmiercią, obrażeniami ciała lub nieprawidłowym działaniem urządzenia. OSTRZEŻENIA PRZEWLEKŁE WYSTAWIENIE CZUJNIKA NA DZIAŁANIE WYSOKICH STĘŻEŃ GAZÓW TOKSYCZNYCH LUB WYBUCHOWYCH MOŻE SKUTKOWAĆ POGORSZENIEM JEGO WYDAJNOŚCI. JEŻELI WYSTĄPI ALARM W WYNIKU WYSOKIEGO STĘŻENIA GAZÓW PALNYCH, NALEŻY DOKONAĆ PONOWNEJ KALIBRACJI WYKRYWACZA LUB, JEŻELI JEST TO KONIECZNE, WYMIENIĆ CZUJNIK. CZUJNIK GAZÓW PALNYCH DO FUNKCJONOWANIA WYMAGA 10% TLENU W ATMOSFERZE. JEŻELI NIEZNANE JEST STĘŻENIE TLENU LUB WYNOSI ONO PONIŻEJ 10%, NIE NALEŻY UŻYWAĆ WYKRYWACZA PROTÉGÉ DO MONITOROWANIA STĘŻENIA GAZÓW PALNYCH. UWAGI DO CZYSZCZENIA WYKRYWACZA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH LUB CZYSZCZĄCYCH ZAWIERAJĄCYCH ZWIĄZKI KRZEMU, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE CZUJNIKA. WYSTAWIENIE CZUJNIKA GAZÓW PALNYCH NA ODDZIAŁYWANIE ZWIĄZKÓW SIARKI, CHLOROWCÓW, SILIKONU LUB FOSFORU MOŻE MIEĆ NIEKORZYSTNY WPŁYW NA JEGO CZUŁOŚĆ. NALEŻY UNIKAĆ WYSTAWIANIA WYKRYWACZA NA DZIAŁANIE TYCH SUBSTANCJI. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE WYKRYWACZ ZOSTAŁ WYSTAWIONY NA ICH DZIAŁANIE, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ GAZOWĄ W CELU WERYFIKACJI DOKŁADNOŚCI WYKRYWACZA I JEGO WŁAŚCIWEJ KALIBRACJI. 5 z 66

12 Ostrzeżenia i uwagi dotyczące baterii Przenośny wykrywacz gazów Protégé Poniższe ostrzeżenia i uwagi dotyczą ogólnej eksploatacji i konserwacji baterii akumulatorowej zamontowanej w wykrywaczu Protégé. Niezastosowanie się do podanych ostrzeżeń i uwag może skutkować śmiercią, obrażeniami ciała lub nieprawidłowym działaniem urządzenia. OSTRZEŻENIA NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB ŁADOWANIA AKUMULATORÓW W OBSZARACH POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH. UWAGI NIE NALEŻY DOKONYWAĆ ZMIAN W ŁADOWARCE ANI JEJ NAPRAWIAĆ. NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB WYMIANY AKUMULATORA WYKRYWACZA. W CELU WYMIANY LUB NAPRAWY AKUMULATORA NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ SCOTT HEALTH AND SAFETY. PEŁNE ROZŁADOWANIE AKUMULATORA MOŻE PROWADZIĆ DO UTRATY DANYCH O DACIE I GODZINIE W WYKRYWACZU, CO POTENCJALNIE MOŻE POWODOWAĆ BŁĘDNY ZAPIS DANYCH O ZDARZENIACH. PO WYŚWIETLENIU OSTRZEŻENIA O NISKIM STANIE AKUMULATORA NALEŻY GO NATYCHMIAST NAŁADOWAĆ. TRWAŁOŚĆ AKUMULATORA (CZAS PRACY URZĄDZENIA) ULEGA SKRÓCENIU W NISKICH TEMPERATURACH. BATERIĘ AKUMULATOROWĄ NALEŻY NAŁADOWAĆ NATYCHMIAST PO WYŚWIETLENIU OSTRZEŻENIA O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII. 6 z 66

13 1.4. Ogólne zasady użytkowania wykrywacza Protégé Przenośny wykrywacz gazów Protégé Prawidłowość użytkowania i konserwacji niniejszego wykrywacza jest rzeczą bardzo ważną. Nieprzestrzeganie tych zasad może stworzyć zagrożenie dla ludzi, których życie zależy od funkcjonowania wykrywacza i spowodować obrażenia ciała lub śmierć. WYKRYWACZA NALEŻY UŻYWAĆ W ODPOWIEDNI SPOSÓB! Wykrywacza Protégé należy wyłącznie używać do monitorowania atmosfery zawierającej takie gazy i stężenia, do jakich wykrywania skonfigurowano wykrywacz. ABY PRACOWAĆ WYKRYWACZ MUSI BYĆ WŁĄCZONY.Protégé będzie wykrywać gazy tylko wtedy, gdy jest włączony a nie wtedy, gdy jest podłączony do komputera lub znajduje się w trybie kalibracji. Po wyświetleniu ostrzeżenia o słabej baterii należy ją natychmiast naładować. CODZIENNIE NALEŻY WYKONYWAĆ TEST OBCIĄŻENIOWY Codziennie przed użyciem należy przetestować czujniki z użyciem znanego stężenia gazu kalibracyjnego. Wykrywacz powinien wskazywać stężenie gazu w zakresie 10% rzeczywistej wartości stężenia gazu podanej na etykiecie butli. Jeżeli wskazanie stężenia gazu nie mieści się w zakresie 10% marginesu odchylenia, należy przeprowadzić kalibrację. OSTRZEŻENIE CODZIENNIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ TEST OBCIĄŻENIOWY. NIEWYKONANIE CODZIENNEGO TESTU OBCIĄŻENIOWEGO MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ. NALEŻY ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ z możliwości zatrucia czujników gazów palnych! Na działanie czujników gazu palnego typu katalitycznego poważny wpływ mogą mieć silikony, wolne chlorowce, fluorowcowane węglowodory i tlenki metalu obecne w powietrzu monitorowanego otoczenia. Jeżeli istnieje podejrzenie występowania którejś z tych substancji, zaleca się zwiększenie częstotliwości kalibracji. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI - NATYCHMIAST OPUŚCIĆ DANY OBSZAR! Użytkownicy powinni natychmiast opuścić dany obszar w przypadku wykazania przez wykrywacz Protégé stanu alarmowego. Użytkownicy powinni znać i rozumieć procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ich firmie. KALIBRACJA JEST BARDZO WAŻNA! Okresowo należy przeprowadzać kalibrację wykrywacza uwzględniając sposób jego użytkowania i warunki otoczenia. o Ponadto, należy zawsze przeprowadzić powtórną kalibrację wykrywacza Protégé: Po wystawieniu go na działanie wysokich stężeń toksycznych lub palnych gazów albo oparów. Po upuszczeniu wykrywacza, zamoczeniu go lub zanurzeniu w wodzie. Po zmianie składu monitorowanej atmosfery. ALARMY I STANY WYKRACZAJĄCE POZA ZASIĘG SKALI! Użytkownicy powinni być świadomi warunków, w których stężenie gazu wykracza poza zakres wykrywalności urządzenia. Jeżeli wykrywacz wskazuje stan przekroczenia zakresu wykrywalności, należy natychmiast opuścić dany obszar. Po wystąpieniu stanu przekroczenia zakresu wykrywalności należy wykonać test obciążeniowy w celu upewnienia się co do sprawności urządzenia. Jeżeli wykrywacz nie przejdzie testu obciążeniowego, należy przeprowadzić procedurę pełnej kalibracji. 7 z 66

14 1.5. Gwarancja SCOTT HEALTH & SAFETY OGRANICZONA GWARANCJA NA WYKRYWACZ GAZU Protégé TM Scott Health & Safety (SCOTT), oddział spółki Scott Technologies Inc. gwarantuje, że PRZENOŚNE URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA GAZU Protégé (PRODUKTY) są wolne od wad w zakresie jakości wykonania i użytych materiałów przez okres dwóch (2) lat od pierwotnej daty produkcji przez firmę SCOTT. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie części wchodzące w skład PRODUKTÓW w chwili sprzedaży PRODUKTÓW, OPRÓCZ pompy i filtrów, które podlegają zużyciu. SCOTT gwarantuje, że pompa dostarczana wraz z PRODUKTAMI bedzie wolna od wad w zakresie jakości wykonania i użytych materiałów przez okres jednego (1) roku od pierwotnej daty produkcji przez firmę SCOTT. Zobowiązanie firmy SCOTT w ramach niniejszej gwarancji ogranicza się do do wymiany lub naprawy (według uznania firmy SCOTT) PRODUKTÓW lub ich części wykazujących wady w zakresie wykonania lub użytych materiałów. Prawo do realizowania zobowiązań w ramach gwarancji mają wyłącznie pracownicy firmy SCOTT, lub po wskazaniu przez firmę SCOTT, upoważnieni przedstawiciele firmy SCOTT. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń spowodowanych naprawami i zmianami w PRODUKTACH dokonywanymi przez ich właścicieli lub jakąkolwiek osobę trzecią chyba, że zostało to wyraźnie dozwolone w instrukcjach obsługi wydanych przez firmę SCOTT lub na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez firmę SCOTT. Niezbędnym warunkiem do realizacji zobowiązań gwarancyjnych przez firmę SCOTT jest zwrócenie przez nabywcę takich produktów do firmy SCOTT, jej autoryzowanego dystrybutora lub autoryzowanego centrum serwisowego. Każdy zwracany produkt powinien zostać oprzesłany na adres SCOTT HEALTH & SAFETY (Attn: Warranty Claim Dept.), P.O. Box 569, Monroe, NC Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych wad w funkcjonowaniu lub uszkodzeń PRODUKTÓW na skutek wypadku, dokonywania zmian, niewłaściwego zastosowania lub użycia. NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNIE OKREŚLONE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO OKREŚLONEGO CELU. PONADTO, FIRMA SCOTT JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPECJALNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ LUB UŻYTKOWANIEM PRODUKTÓW SCOTT I ŻADNA INNA FIRMA LUB OSOBA NIE JEST UPOWAŻNIONA DO PRZYJMOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TEGO RODZAJU Kontakt z firmą Scott Health & Safety W celu skontaktowania się z firmą Scott Health and Safety należy zadzwonić, wysłać faks, lub pismo na adres: Scott Health & Safety 4320 Goldmine Road Monroe, NC Strona internetowa: Telefon: Faks: z 66

15 1.6. ABC użytych skrótów W treści niniejszej instrukcji użyto kilku różnych skrótów. W Tabeli 1-1 znajduje się ABC skrótów służące do szybkiej identyfikacji znaczenia nieznanego czytelnikowi skrótu. Tabela 1-1. ABC użytych skrótów Skrót Definicja AC Prąd zmienny CO Tlenek węgla C Stopnie Celsjusza F Stopnie Fahrenheita H 2 S Siarkowodór ID Średnica wewnętrzna JRE Środowisko wykonawcze Java LCD Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LED Dioda elektroluminescencyjna LEL Dolna granica wybuchowości O 2 Tlen PC Komputer osobisty ppm Części na milion RH Wilgotność względna STEL Wartość graniczna krótkotrwałego oddziaływania TWA Średnia ważona w czasie USB Universal Serial Bus 9 z 66

16 Ta strona została celowo pozostawiona pusta. 10 z 66

17 2. Wprowadzenie Urządzenie Protégé jest wyposażone w litowo-jonowy akumulator oraz zainstalowane, gotowe do użycia czujniki. Wraz z urządzeniem dostarczany jest CD-ROM zawierający oprogramowanie dla wykrywacza gazu Protégé, które musi być zainstalowane w celu modyfikacji ustawień wykrywacza lub pobrania danych z tego urządzenia. W zależności od czujników, w które jest wyposażony, osobisty wykrywacz gazu Scott Protégé został skonstruowany do monitorowania atmosfery w celu wykrywania niebezpiecznych poziomów gazów wybuchowych, zwiększania lub zmniejszania się ilości tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru. Wskazania dotyczące poziomu gazu wyświetlane są użytkownikom bezpośrednio na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LCD z podświetlaniem, sygnalizowane są za pośrednictwem wielu jasno świecących diod LED, głośnego alarmu dźwiękowego i alarmu wibracyjnego. Wykrywacz Protégé posiada również dziennik zdarzeń mieszczący do 4000 zdarzeń, który można pobrać przy pomocy komputera i który rejestruje wartości graniczne krótkiego oddziaływania STEL / średnią ważoną w czasie TWA, wartości szczytowe PEAK, kalibracje i wartości poziomu gazów. Port USB wbudowany w moduł ładowania umożliwia pobieranie dziennika zdarzeń wykrywacza i przy użyciu oprogramowania interfejsu Protégé (w komplecie) pozwala użytkownikom na szybką konfigurację parametrów pracy i alarmowych urządzenia. Wykrywacz Protégé zasilany jest przez litowo-jonowy akumulator o przedłużonej trwałości. Opcjonalnie dostępna jest pompa do zdalnego pobierania próbek. Dodatkowo, dostępna jest ładowarka wielogniazdowa pozwalająca na jednoczesne ładowanie do sześciu sztuk wykrywacza Protégé. Patrz Rysunek 2-1 i Rysunek z 66

18 Rysunek 2-1. Części składowe wykrywacza Protégé Tabela 2-1. Części składowe wykrywacza Protégé Numer Część składowa 1 Diody alarmowe LED (2) 2 Wyświetlacz LCD 3 Otwór alarmu dźwiękowego 4 Przycisk sterowania (2) 5 Gwintowany otwór dla pompy 6 Otwór wlotowy gazu (3) 7 Styki zasilania pompy 8 Uchwyt krokodylkowy 9 Stopka do ładowania/komunikacji 10 Gniazdo ustalające nasadki kalibracyjnej 11 Występ ustalający pompy 12 z 66

19 Rysunek 2-2. Akcesoria do wykrywacza Protégé 13 z 66

20 2.1. Specyfikacja czujników Specyfikacja czujnika siarkowodoru Zakres: 0 do 500 ppm Czas reakcji: T90 < 30 sek. Temperatura pracy: -4.0 F do +122 F / -20 C do +50 C Wilgotność: względna od 15% do 90%, bez skraplania Temperatura składowania: od +32 F do +68 F / od 0 do 20 C Czułość krzyżowa czujnika: Tlenek węgla przy 300 ppm: < 2 ppm Dwutlenek siarki, 5 ppm: około 1 ppm Tlenek azotu, 35 ppm: < 1 ppm Wodór, 10,000 ppm: < 10 ppm Dwutlenek azotu, 5 ppm: około 1 ppm Specyfikacja czujnika tlenku węgla Zakres: 0 do 999 ppm Czas reakcji: T90 < 25 sek. Temperatura pracy: od -4 F do +122 / od -20 do +50 C Wilgotność: względna od 15% do 90%, bez skraplania Temperatura składowania: od +32 F do +68 / od 0 do 20 C Czułość krzyżowa czujnika: Po odfiltrowaniu H2S, 15 ppm: < 0,5 ppm Po odfiltrowaniu SO2, 5 ppm: około 0 ppm Tlenek azotu, 35 ppm: < 3 ppm Dwutlenek azotu, 5 ppm: około 1 ppm Chlor, 1 ppm: około 0 ppm Wodór, 100 ppm: < 40 ppm Etylen, 100 ppm: < 50 ppm Etanol, 200 ppm: około 0 ppm 14 z 66

21 Specyfikacja czujnika tlenku Zakres: 0,0 do 25,0% Czas reakcji: Temperatura pracy: Wilgotność: Temperatura składowania: T95 = 15 sekund od -4 F do +122 / od -20 do +50 C względna od 0 do 99%, bez skraplania od +32 F do +68 / od 0 do 20 C Specyfikacja czujnika gazów palnych Zakres: Czas reakcji: Temperatura pracy: Wilgotność: Temperatura składowania: 0 do 80% LEL 0 do 5,0% v/v gazu T50 = 10 sekund T90 = 30 sekund od -40 do 392 F / od -40 do 200 C względna od 0 do 99%, bez skraplania od +32 F do +68 / od 0 do 20 C 2.2. Wyświetlacz LCD W wykrywaczu Protégé podstawowym interfejsem operatora jest wyświetlacz LCD. W czasie pracy na ekranie wyświetlane są w sposób ciągły dane o stężeniach gazu i warunkach alarmowych. Użytkownicy mają również możliwość monitorowania szczytowych wartości stężeń gazu. Podczas rozruchu na ekranie wyświetlane są bieżące ustawienia punktów alarmowych dla każdego z zamontowanych czujników, bieżący czas i data, wersja zainstalowanego oprogramowania oraz kiedy wymagana będzie następna kalibracja. OSTRZEŻENIE JEŻELI PODCZAS URUCHAMIANIA URZĄDZENIE PROTÉGÉ NIE REAGUJE W SPOSÓB WŁAŚCIWY LUB JEŻELI KALIBRACJA JEST NIEAKTUALNA, NIE NALEŻY UŻYWAĆ WYKRYWACZA DO CZASU PRZEPROWADZENIA ODPOWIEDNIEGO SERWISOWANIA LUB KALIBRACJI. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TYCH ZALECEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ. W celu uzyskania więcej informacji na temat wskazań wyświetlacza LCD patrz Rysunek 2-3 i Tabela z 66

22 Rysunek 2-3. Wskazania an ekranie LCD 16 z 66

23 Tabela 2-2. Opis wskazań an ekranie LCD Numer Wskaźnik Opis 1 Etykieta rodzaju gazu 2 TWA 3 Poziom naładowania baterii 4 STEL 5 PEAK 6 Symbol serca 7 Alarm 8 Sygnał alarmowy Low Przenośny wykrywacz gazów Protégé Wskazuje rodzaj wykrywanego gazu. Etykieta będzie migać, jeżeli alarm został skojarzony z tym rodzajem gazu. Wskazuje średnią ważoną w czasie po osiągnięciu nastawionych punktów alarmowych. Malejący poziom naładowania baterii sygnalizują kreski znikające w lewą stronę. Skrót STEL jest wyświetlany po osiągnięciu nastawionych punktów alarmowych wartości granicznej krótkotrwałego oddziaływania STEL. Wskazuje najwyższy zarejestrowany poziom wystawienia na działanie gazu od chwili włączenia urządzenia dla dolnej granicy wybuchowości LEL i czujników gazów toksycznych oraz wartości wysoką i niską dla czujnika tlenu. W celu wyświetlenia należy przycisnąć i zwolnić lewy przycisk. Miganie wskazuje, że urządzenie pracuje w trybie monitorowania. Symbol serca nie miga podczas procesu rozruchu lub kalibracji. Napis wyświetla się po osiągnięciu nastawionych punktów alarmowych. Wskazuje ustawienia sygnału alarmowego niskiego poziomu lub osiągnięcie punktu alarmowego niskiego poziomu. 9 PUMP Napis wyświetla się przy aktywacji pompy. 10 Sygnał alarmowy High Wskazuje ustawienia sygnału alarmowego wysokiego poziomu lub osiągnięcie punktu alarmowego wysokiego poziomu. 17 z 66

24 3. Nastawianie Urządzenie Protégé jest wyposażone w litowo-jonowy akumulator oraz jeden, dwa lub trzy zainstalowane i gotowe do użycia czujniki. Wraz z urządzeniem dostarczany jest CD-ROM zawierający oprogramowanie dla wykrywacza gazu Protégé, które musi być zainstalowane w celu modyfikacji ustawień wykrywacza lub pobrania danych z tego urządzenia. UWAGA AKUMULATOR WYKRYWACZA PROTÉGÉ MUSI BYĆ NAŁADOWANY PRZED UŻYCIEM I CODZIENNIE PO UŻYCIU. NIENAŁADOWANIE AKUMULATORA MOŻE PROWADZIĆ DO SKRÓCENIA JEGO TRWAŁOŚCI I UNIEMOŻLIWI PRACĘ URZĄDZENIA Akumulator Wykrywacz Protégé zasilany jest przez akumulator litowo-jonowy. Typowy czas pracy wynosi 18 godzin bez pompy, jednakże praca w warunkach alarmowych skróci czas pracy urządzenia. Typowy czas ładowania wynosi od 4 do 6 godzin. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany. NOTATKA ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA JEST UZALEŻNIONA OD UŻYTKOWANIA WYKRYWACZA, WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH I WIEKU AKUMULATORA Ładowanie akumulatora Aby naładować akumulator należy wykonać czynności zilustrowane poniżej. Patrz Rysunek 3-1. OSTRZEŻENIE NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB ŁADOWANIA AKUMULATORÓW W OBSZARACH POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH. NIEZASTOSOWANIE TYCH ZALECEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA. Należy podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego i modułu komunikacyjnego i połączyć z wykrywaczem Protégé poprzez wsunięcie stopki połączeniowej w gniazdo urządzenia Protégé. Podświetlenie ekranu LCD wykrywacza zaświeci sie na chwilę a ikona stanu naładowania akumulatora zacznie migać. Przy pełnym naładowaniu akumulatora na ekranie wyświetli się napis BATTERY CHARGED. NOTATKA JEŻELI NAPIĘCIE AKUMULATORA BĘDZIE BARDZO NISKIE, PO PODŁĄCZENIU URZĄDZENIA DO ŁADOWARKI PODŚWIETLENIE EKRANU ZACZNIE ŚWIECIĆ, JEDNAK IKONA ŁADOWANIA BATERII MOŻE POJAWIĆ SIĘ NIE OD RAZU. 18 z 66

25 Rysunek 3-1. Ładowanie akumulatora Protégé NOTATKA PEŁNE ROZŁADOWANIE BATERII MOŻE PROWADZIĆ DO UTRATY DANYCH O DACIE I GODZINIE W WYKRYWACZU POWODUJĄC BŁĘDNY ZAPIS DANYCH O POZIOMACH GAZU. JEŻELI NASTĄPI UTRATA DANYCH O DACIE I GODZINIE, NALEŻY PRZEJŚĆ DO ROZDZIAŁUR Baterię akumulatorową należy naładować natychmiast po wyświetleniu ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania baterii Ładowanie akumulatora przy pomocy ładowarki wielogniazdowej (opcjonalna). Ładowarka wielogniazdowa Protégé Multi-Charger (P/N ) może być wykorzystana do jednoczesnego ładowania do sześciu sztuk wykrywacza Protégé. W przeciwieństwie do modułu zasilania i komunikacji ładowarka wielogniazdowa nie może być podłączona do komputera. Jej jedyną funkcją jest ładowanie urządzeń Protégé. 19 z 66

26 W celu uzyskania więcej informacji o ładowarce wielogniazdowej należy zapoznać się ze skróconą instrukcją obsługi (P/N ) Wymiana akumulatora Zamontowany w urządzeniu akumulator litowo-jonowy nie jest przeznaczony do wymiany lub serwisowania przez użytkownika wykrywacza. Jeżeli akumulator nie gromadzi energii elektrycznej, musi zostać wymieniony w fabryce. Nie należy podejmować prób wymiany zestawu akumulatorowego wykrywacza. Urządzenie należy zwrócić do firmy Scott Health and Safety w celu dokonania wymiany lub napraw Oprogramowanie wykrywacza Protégé Urządzenie Protégé dostarczane jest wraz z płytą CD-ROM zawierającą firmowe oprogramowanie z aplikacją Gas Monitor umożliwiającą użytkownikom modyfikację ustawień wykrywacza Protégé i dostęp do dziennika zdarzeń. Aplikacja Gas Monitor wymaga zainstalowania środowiska wykonawczego aplikacji Sun Microsystems JAVA. Jeżeli środowisko wykonawcze JAVA nie było uprzednio zainstalowane na komputerze, można je zainstalować po dokonaniu instalacji oprogramowania Gas Monitor. Wymagania systemowe komputera: Systemy operacyjne: Windows XP lub Windows Vista JAVA w wersji 5 lub wyższej Port USB Instalacja oprogramowania Gas Monitor W celu zainstalowania oprogramowania PCI Gas Monitor należy wykonać następujące czynności. NOTATKA PRZED UKOŃCZENIEM INSTALACJI NIE PODŁĄCZAĆ ŁADOWARKI PROTÉGÉ. NOTATKA W PRZYPADKU SYSTEMU WINDOWS VISTA, PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEŻY WYKONAĆ KROK 1. W PRZYPADKU SYSTEMU WINDOWS XP NALEŻY PRZEJŚĆ DO KROKU 2. 1) Posiadacze systemu Windows Vista za pośrednictwem Panelu sterowania muszą przejść do pozycji KONTA UŻYTKOWNIKÓW I ZABEZPIECZENIA RODZINNE a następnie wyłączyć pozycję KONTROLA KONTA UŻYTKOWNIKA (UAC) tak jak pokazano na Rysunku 3-2. Pole dla UAC musi być odznaczone. Jeżeli jest to konieczne, należy zrestartować komputer. 20 z 66

27 Rysunek 3-2. Kontrola konta użytkownika w systemie Windows Vista 2) Należy włożyć płytę CD-ROM dostarczoną wraz z urządzeniem Protégé do czytnika płyt w komputerze. 3) Jeżeli komputer ma włączoną funkcję automatycznego odtwarzania płyt, rozpocznie się instalacja programu. Jeżeli funkcja automatycznego odtwarzania płyt CD-ROM jest wyłączona, należy na płycie odnaleźć plik "gasmon.msi" i podwójnie na nim klikając rozpocząć procedurę instalacji programu. 4) Po wyświetleniu komunikatu należy kliknąć NEXT w celu kontynuowania instalacji. 21 z 66

28 Rysunek 3-3. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 5) Po ukazaniu się komunikatu należy zaznaczyć pole oznaczające zgodę na warunki Umowy licencyjnej. W celu kontynuowania kliknąć NEXT. Rysunek 3-4. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 6) Na życzenie użytkownik może wybrać własną lokalizację do instalacji oprogramowania lub użyć lokalizacji domyślnej. W celu kontynuowania kliknąć NEXT. 22 z 66

29 Rysunek 3-5. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 7) Należy kliknąć INSTALL i obserwować postęp instalacji. Rysunek 3-6. Instalacja oprogramowania Gas Monitor 8) Po wyświetleniu komunikatu należy kliknąć FINISH w celu zakończenia instalacji. 23 z 66

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 1. Wyświetlacz LCD 4. Karta pamięci SD 8. Gniazdo USB 2. Wskaźnik naładowania (LED) 5. Uchwyt paska 9. Obiektyw podczerwieni 3. Przyciski funkcji 6. Osłona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100 Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Na dysku startowym znajdziesz próbną (testową) wersję programu Microsoft Office Outlook 2007, którą możesz zainstalować w swoim komputerze i używać

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika Rev. 17 2014/09/10 UMOWA LICENCYJNA DLA CYBERPOWER POWER PANEL BUSINESS EDITION INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA: TO JEST UMOWA. POPRZEZ INSTALACJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo