Instrukcja obsługi. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

2 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Podstawy...5 Ładowanie pilota Bluetooth...5 Włączanie i wyłączanie pilota Bluetooth...5 Regulowanie głośności...5 Resetowanie pilota Bluetooth...5 Pierwsze kroki...7 Przygotowywanie urządzenia z systemem Android...7 Przygotowywanie urządzenia bez systemu Android...8 Korzystanie z pilota Bluetooth...9 Używanie pilota Bluetooth jako pilota zdalnego sterowania...9 Obsługa połączeń telefonicznych za pomocą pilota Bluetooth...10 Pomoc techniczna i konserwacja...12 Aktualizowanie urządzenia Bluetooth Remote...12 Ważne informacje...13 Używanie urządzenia Bluetooth Remote w warunkach dużej wilgotności i zapylenia...13 Informacje prawne

3 Wprowadzenie Omówienie funkcji Akcesorium Bluetooth Remote można używać do obsługi przychodzących i wychodzących połączeń telefonicznych, a także do zdalnego sterowania telefonem lub tabletem z systemem Android. Aby funkcja pilota zdalnego sterowania działała, urządzenie Xperia firmy Sony musi działać pod kontrolą systemu Android 4.4 lub nowszego. Omówienie urządzenia 1 Głośnik słuchawki 2 Przyciski nawigacyjne Pozwalają poruszać się po aplikacjach i menu. 3 Przycisk wyboru Umożliwia wybór aplikacji lub menu. 4 Przycisk cofania się Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu. 5 Przycisk ekranu głównego Umożliwia przejście na ekran główny. 6 Przycisk głośności Naciśnięcie w górę lub w dół pozwala ustawić głośność. 7 Przycisk aplikacji Pozwala otworzyć wcześniej ustawioną aplikację. 8 Przycisk przełączania Pozwala przełączać się między trybem głośnomówiącym i słuchawkowym podczas połączenia. 9 Przycisk łączenia Należy nacisnąć, aby odebrać połączenie przychodzące. 10 Mikrofon Należy nacisnąć i przytrzymać, aby odrzucić połączenie przychodzące. 11 Obszar wykrywania funkcji NFC Podczas tworzenia powiązania NFC należy dotykać innymi urządzeniami tego obszaru. 3

4 12 Dioda powiadomień Kolor czerwony (miga): poziom baterii pomiędzy 0% a 4%. Kolor żółty: poziom baterii pomiędzy 5% a 29%. Kolor zielony: poziom baterii pomiędzy 30% a 100%. Kolor zielonkawoniebieski (miga): Pilot Bluetooth jest w trybie tworzenia powiązania. Kolor biały (miga): połączenie przychodzące. 13 Przycisk zasilania Należy nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć lub wyłączyć pilota Bluetooth. Należy nacisnąć i przytrzymać przez 15 sekund, aby wymusić wyłączenie pilota Bluetooth. 14 Port micro USB Pozwala podłączyć przewód w celu naładowania baterii. 15 Głośnik Przycisk łączenia nie działa w przypadku połączeń wykonywanych za pośrednictwem Internetu. 4

5 Podstawy Ładowanie pilota Bluetooth Przed pierwszym użyciem urządzenie Bluetooth Remote wymaga ładowania przez około 2,5 godziny. Zalecane jest korzystanie z ładowarek firmy Sony. Jak naładować pilota Bluetooth 1 Podłącz jeden koniec przewodu USB do portu micro USB w pilocie Bluetooth. 2 Podłącz drugi koniec przewodu USB do ładowarki lub do portu USB komputera. Na niektórych rynkach ładowarka może nie być częścią zestawu. Włączanie i wyłączanie pilota Bluetooth Jak włączyć pilota Bluetooth Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do czasu, aż pilot Bluetooth zawibruje i dioda powiadomień zacznie migać na biało. Jak wyłączyć pilota Bluetooth Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do momentu usłyszenia dźwięku powiadomienia. Regulowanie głośności Jak zmienić głośność W trakcie połączenia lub podczas odtwarzania pliku multimedialnego naciśnij przycisk głośności w górę lub w dół. Resetowanie pilota Bluetooth Jeśli pilot Bluetooth nie działa zgodnie z oczekiwaniami, zresetuj go. Po zresetowaniu go wszystkie informacje dotyczące powiązanych urządzeń zostaną usunięte. 5

6 Jak zresetować pilota Bluetooth 1 Upewnij się, że pilot Bluetooth jest wyłączony. 2 Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania orz przycisk wyboru przez co najmniej 10 sekund. Jak wymusić wyłączenie pilota Bluetooth Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund. 6

7 Pierwsze kroki Przygotowywanie urządzenia z systemem Android Aby móc używać pilota Bluetooth z urządzeniem z systemem Android, musisz wykonać następujące czynności: Zainstaluj aplikację Smart Connect z usługi Google Play na urządzeniu z systemem Android. Powiąż pilota Bluetooth z wybranym urządzeniem z systemem Android ręcznie (za pomocą funkcji Bluetooth ) lub automatycznie (za pomocą funkcji NFC). Zainstaluj aplikację Remote and Handset BRH10 z usługi Google Play na urządzeniu z systemem Android. Po pomyślnym utworzeniu powiązania pilot Bluetooth będzie automatycznie łączyć się z urządzeniem z systemem Android natychmiast po włączeniu, o ile będzie w jego zasięgu. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu urządzenia z systemem Android widoczna jest ikona. Aplikacja Smart Connect jest fabrycznie zainstalowana na wszystkich urządzeniach firmy Sony Mobile z systemem Android. Jak zainstalować aplikację Smart Connect na urządzeniu z systemem Android 1 W głównym menu aplikacji urządzenia z systemem Android znajdź i stuknij pozycję Play Store w celu otwarcia aplikacji Google Play. 2 Stuknij ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu, w polu wyszukiwania wprowadź hasło Smart Connect i ponownie stuknij ikonę wyszukiwania. 3 Stuknij pozycję Smart Connect. 4 Stuknij pozycję Pobierz, a następnie stuknij pozycję Zaakceptuj i pobierz. 5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie urządzenia z systemem Android w celu zainstalowania aplikacji. Aplikację Smart Connect można zainstalować wyłącznie na urządzeniu z systemem Android, na przykład na telefonie lub tablecie. Jak zainstalować aplikację BRH10 1 Upewnij się, że na urządzeniu z systemem Android jest zainstalowana aplikacja Smart Connect. 2 Powiąż pilota Bluetooth z urządzeniem z systemem Android. 3 Urządzenie z systemem Android : Aby zainstalować aplikację BRH10, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jak ręcznie powiązać pilota Bluetooth z urządzeniem z systemem Android 1 Urządzenie z systemem Android : Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. 2 Wyłącz pilota Bluetooth. 3 Pilot Bluetooth : Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, dopóki zielonkawoniebieska dioda powiadomień nie zacznie migać. 4 Urządzenie z systemem Android : Wyszukaj urządzenia Bluetooth, a następnie z listy dostępnych urządzeń wybierz pozycję BRH10. 5 Urządzenie z systemem Android : Postępuj zgodnie z instrukcjami tworzenia powiązania wyświetlanymi na ekranie. Pilot Bluetooth automatycznie przechodzi w tryb tworzenia powiązania przy pierwszym uruchomieniu. 7

8 Jak automatycznie powiązać pilota Bluetooth z urządzeniem z systemem Android 1 Urządzenie z systemem Android : Upewnij się, że jest włączona funkcja NFC oraz że ekran jest aktywny i odblokowany. 2 Umieść pilota Bluetooth nad urządzeniem z systemem Android, tak aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń stykały się. 3 Urządzenie z systemem Android : Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami tworzenia powiązania. Urządzenie na ilustracji zostało pokazane wyłącznie do celów poglądowych i nie musi przypominać urządzenia używanego w rzeczywistości. Przygotowywanie urządzenia bez systemu Android Aby móc używać pilota Bluetooth z urządzeniem bez systemu Android obsługującym funkcję Bluetooth, musisz wykonać jedną z następujących czynności: Powiąż pilota Bluetooth z urządzeniem ręcznie (przy użyciu technologii Bluetooth). Wykonaj tę samą procedurę, która służy do ręcznego powiązania pilota z urządzeniem z systemem Android. Powiąż pilota Bluetooth z urządzeniem automatycznie (przy użyciu technologii NFC). Wykonaj tę samą procedurę, która służy do automatycznego powiązania pilota z urządzeniem z systemem Android. 8

9 Korzystanie z pilota Bluetooth Używanie pilota Bluetooth jako pilota zdalnego sterowania Używając pilota Bluetooth, można na odległość sterować urządzeniem z systemem Android, takim jak tablet czy smartfon. Za pomocą przycisków nawigacyjnych pilota Bluetooth można przeglądać ekran główny oraz przechodzić między aplikacjami na podłączonym urządzeniu. Można też utworzyć skrót do ulubionej aplikacji na urządzeniu z systemem Android. Jak uaktywnić ekran urządzenia z systemem Android Naciśnij dowolny klawisz na pilocie Bluetooth. Jeśli ekran jest zablokowany, trzeba go odblokować ręką. Jak otworzyć aplikację na urządzeniu z systemem Android 1 Urządzenie z systemem Android : Upewnij się, że ekran jest aktywny i odblokowany. 2 Pilot Bluetooth : Używając przycisków nawigacyjnych, znajdź aplikację, którą chcesz otworzyć, a następnie naciśnij przycisk wyboru. 3 Pilot Bluetooth : Aby zamknąć aplikację, naciśnij przycisk cofania się. Jak odtworzyć plik wideo lub muzyczny na urządzeniu z systemem Android 1 Urządzenie z systemem Android : Upewnij się, że ekran jest aktywny i odblokowany. 2 Pilot Bluetooth : Używając przycisków nawigacyjnych, wyszukaj plik multimedialny, który chcesz odtworzyć. 3 Pilot Bluetooth : Aby odtworzyć plik, naciśnij przycisk wyboru. 4 Pilot Bluetooth : Aby wstrzymać odtwarzanie pliku, użyj przycisków nawigacyjnych do zlokalizowania ikony wstrzymywania na ekranie urządzenia z systemem Android, a następnie naciśnij przycisk wyboru. Jak przejść na ekran główny urządzenia z systemem Android 1 Urządzenie z systemem Android : Upewnij się, że ekran jest aktywny i odblokowany. 2 Pilot Bluetooth : Naciśnij przycisk ekranu głównego. Jak ustawić skrót do ulubionej aplikacji 1 W głównym menu aplikacji urządzenia z systemem Android znajdź i stuknij kolejno pozycje Smart Connect > BRH10 > Edytuj ustawienia > Przycisk aplikacji. 2 Wybierz aplikację. Domyślnie przycisk aplikacji jest ustawiony do otwierania aplikacji do obsługi telewizora. Jak uzyskać dostęp do ulubionej aplikacji, używając przycisku aplikacji 1 Urządzenie z systemem Android : Upewnij się, że ekran jest aktywny i odblokowany. 2 Pilot Bluetooth : Naciśnij przycisk aplikacji. Znajdowanie pilota Bluetooth Jeśli pilot Bluetooth zawieruszy się, możesz go znaleźć, zdalnie aktywując dzwonek. 9

10 Jak znaleźć pilota Bluetooth 1 Upewnij się, że pilot Bluetooth jest połączony z urządzeniem z systemem Android. 2 W głównym menu aplikacji urządzenia z systemem Android znajdź i stuknij kolejno pozycje Smart Connect > BRH10 > Edytuj ustawienia > Znajdź urządzenie BRH10. 3 Stuknij pozycję Szukaj. Pilot Bluetooth zacznie głośno dzwonić. Aby wyciszyć dzwonek, naciśnij dowolny przycisk na pilocie Bluetooth. Obsługa połączeń telefonicznych za pomocą pilota Bluetooth Za pomocą pilota Bluetooth można obsługiwać połączenia przychodzące, na przykład odbierać je i odrzucać. Podczas połączenia istnieje możliwość przełączenia dźwięku z urządzenia obsługującego połączenie na głośnik pilota Bluetooth. Jak włączyć funkcję obsługi połączeń 1 Upewnij się, że pilot Bluetooth jest połączony z urządzeniem z systemem Android. 2 Otwórz aplikację BRH10, przejdź do menu aplikacji na urządzeniu z systemem Android, a następnie znajdź i stuknij pozycje Smart Connect > BRH10. 3 Stuknij pozycję Edytuj ustawienia. 4 Aby włączyć funkcję obsługi połączeń, przeciągnij suwak obok pozycji Obsługa połączeń w prawo. Możesz też otworzyć aplikację BRH10 z panelu powiadomień urządzenia z systemem Android. Jak włączyć funkcję głosu HD W aplikacji BRH10 stuknij opcję Obsługa połączeń i zaznacz pole wyboru Głos HD. Aplikację BRH10 można też otworzyć z poziomu panelu powiadomień urządzenia z systemem Android. Jak odebrać połączenie przy użyciu pilota Bluetooth Po usłyszeniu sygnału połączenia przychodzącego naciśnij przycisk połączenia. Przycisk połączenia i funkcje obsługi połączeń stają się nieaktywne w przypadku próby obsługi połączeń VoIP (Voice-over-Internet Protocol) za pomocą akcesorium BRH10. Jak zakończyć połączenie W trakcie połączenia naciśnij przycisk Połączenie. Jak odrzucić połączenie Po usłyszeniu sygnału połączenia przychodzącego naciśnij i przytrzymaj przycisk Połączenie. Jak odebrać drugie połączenie Gdy w trakcie połączenia usłyszysz sygnał przychodzącego połączenia, naciśnij przycisk Połączenie. Trwające połączenie zostanie zawieszone. Jak odrzucić drugie połączenie Po usłyszeniu sygnału połączenia przychodzącego w trakcie połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk Połączenie. Jak przełączyć dźwięk na głośnik pilota Bluetooth Podczas połączenia naciśnij przycisk przełączania. Aby przełączyć dźwięk z powrotem na słuchawkę pilota Bluetooth, ponownie naciśnij przycisk przełączania. 10

11 Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk połączenia i przycisk zmniejszania głośności do chwili usłyszenia kliknięcia. Gdy mikrofon jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia oraz przycisk zmniejszania głośności, aby ponownie go włączyć. Jak nawiązać połączenie głosowe 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia. 2 Po usłyszeniu dźwięku powiadomienia wypowiedz nazwę kontaktu lub numer telefonu. 11

12 Pomoc techniczna i konserwacja Aktualizowanie urządzenia Bluetooth Remote Zaktualizowanie oprogramowania urządzenia Bluetooth Remote do najnowszej wersji pozwala uzyskać optymalną wydajność i najnowsze ulepszenia. Jak zaktualizować aplikację Smart Connect z urządzenia z systemem Android 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję. 2 Znajdź i stuknij pozycję Smart Connect, a następnie stuknij pozycje > Informacje o aplikacji. 3 Stuknij pozycje > Sprawdź aktualizacje. 4 Jeśli aktualizacja jest dostępna, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Aby zminimalizować opłaty za transmisję danych, upewnij się, że Twoje urządzenie z systemem Android jest połączone z siecią Wi-Fi. Jak zaktualizować aplikację BRH10 z urządzenia z systemem Android 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję. 2 Znajdź i stuknij pozycję Sklep Play. 3 Na liście zainstalowanych aplikacji znajdź i stuknij pozycję BRH10. 4 Jeśli aktualizacja jest dostępna, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Aby zminimalizować opłaty za transmisję danych, upewnij się, że Twoje urządzenie z systemem Android jest połączone z siecią Wi-Fi. 12

13 Ważne informacje Używanie urządzenia Bluetooth Remote w warunkach dużej wilgotności i zapylenia Aby zmaksymalizować wodoodporność urządzenia Bluetooth Remote, osłona portu micro USB musi być szczelnie zamknięta. Urządzenie Bluetooth Remote jest wodo- i kurzoodporne zgodnie z certyfikatem Ingress Protection IP57 (patrz tabela poniżej). Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wodoszczelności, przejdź na stronę global-en/support/discover-more/water-and-dust-resistance/. Żadne zgodne akcesoria, w tym ładowarki i przewody micro USB, nie są odporne na wodę ani na nadmierne pylenie. Gwarancja użytkowania nie obejmuje zniszczeń ani uszkodzeń wynikających z nadużycia lub niewłaściwego użycia urządzenia. W razie dalszych pytań związanych z użytkowaniem produktów należy skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Klasa szczelności IP Pilot Bluetooth Remote ma klasę szczelności IP (Ingress Protection), co oznacza, że został poddany certyfikowanym testom służącym do pomiaru poziomu odporności na pył i wodę. Pierwsza cyfra w dwucyfrowej klasyfikacji IP wskazuje poziom ochrony przed ciałami stałymi, w tym przed pyłem. Druga cyfra wskazuje odporność urządzenia na wodę. Odporność na ciała stałe i pył IP0X. Brak specjalnej ochrony IP1X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 50 mm IP2X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 12,5 mm IP3X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 2,5 mm IP4X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 1 mm IP5X. Ochrona przed pyłem; ograniczone przedostawanie się do środka (brak szkodliwych osadów) IP6X. Pyłoszczelność Odporność na wodę IPX0. Brak specjalnej ochrony IPX1. Ochrona przed kroplami wody IPX2. Ochrona przed kroplami wody w przypadku odchylenia do 15 stopni od położenia normalnego IPX3. Ochrona przed wystawieniem na kontakt z wodą rozproszoną IPX4. Ochrona przed bryzgami wody IPX5. Co najmniej 3-minutowa ochrona przed strumieniem wody IPX6. Co najmniej 3-minutowa ochrona przed silnym strumieniem wody IPX7. Ochrona przed skutkami 30-minutowego zanurzenia w wodzie na głębokość 1 metra IPX8. Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie na głębokość powyżej 1 metra. Dokładne warunki są określane dla każdego urządzenia przez producenta. Informacje prawne Sony BRH10 Przed użyciem należy przeczytać dostarczoną osobno ulotkę Ważne informacje. 13

14 Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications AB może wprowadzać w niej ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i/lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone Sony Mobile Communications AB. Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth może się różnić. Urządzenie na ogół współpracuje z produktami korzystającymi ze specyfikacji Bluetooth 1.2 lub nowszej oraz z profilu zestawu słuchawkowego lub zestawu głośnomówiącego. Sony jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth (SIG) Inc. i jest używany na licencji. Wszystkie pozostałe znaki są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu akcesorium. Jak zobaczyć znak CE i identyfikator FCC 1 Odczep osłonę portu micro USB. 2 Czubkiem długopisu lub czymś podobnym wyciągnij etykietę na zewnątrz, a następnie ją rozłóż. Declaration of Conformity for BRH10 We, Sony Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony type RD-0130 and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V1.8.1, EN :V1.6.1, EN :V2.2.1 and EN :2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC. Lund, April 2014 Pär Thuresson, Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 14

15 Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto. Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Avis d industrie Canada Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 15

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 Podręcznik użytkownika

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 Podręcznik użytkownika Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 1 6 Podręcznik użytkownika 15G06S001000 PL5761 Wydanie poprawione (V1) Kwiecień 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router EZ N RT-N11

Bezprzewodowy router EZ N RT-N11 Bezprzewodowy router EZ N RT-N11 Podręcznik użytkownika PL3813 / Lipiec 2008 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Region Azji i Pacyfiku) Adres firmy: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Bardziej szczegółowo

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji PL6069 Wydanie pierwsze Styczeń 2011 Copyright 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kolorowy monitor LCD z funkcją sprzętowej kalibracji UWAGA

Instrukcja obsługi. Kolorowy monitor LCD z funkcją sprzętowej kalibracji UWAGA EIZO ColorEdge CG222W - Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Kolorowy monitor LCD z funkcją sprzętowej kalibracji UWAGA Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu USB-N66 Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu PL7253 Druga Edycja Marsz 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n Podręcznik użytkownika PL6766 Wydanie poprawione. Styczeń 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn/ECOSYS P6026cdn Type B. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kolorowy monitor LCD UWAGA

Instrukcja obsługi. Kolorowy monitor LCD UWAGA Instrukcja obsługi Kolorowy monitor LCD UWAGA Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zawartymi w niej informacjami o bezpieczeństwie użytkowania. Należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300 Podręcznik użytkownika 4G-N12 Bezprzewodowy modem router LTE N300 PL9553 Wydanie pierwsze Listopad 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

ipad Ważne informacje o produkcie

ipad Ważne informacje o produkcie ipad Ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje o bezpieczeństwie, obsłudze, pozbywaniu się i utylizacji odpadów, informacje prawne i licencję na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Bold 9790 Smartphone Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-09-19 SWD-20120919124658062 Spis treści Szybka pomoc... 9 Rozpoczęcie pracy: twój smartfon... 9 Popularne tematy...

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika

Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika Model: SRN21C Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do aktualnej wersji online tego dokumentu. Znajdziesz również najnowsze treści, a także rozwijane ilustracje,

Bardziej szczegółowo

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G PL6640 Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w

Bardziej szczegółowo