Test z Dziejów Apostolskich, cz. I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test z Dziejów Apostolskich, cz. I"

Transkrypt

1 Test z Dziejów Apostolskich, cz. I 1. Jakie wydarzenie jest opisane w piętnastym rozdziale Dziejów Apostolskich? a) Sobór Lyoński b) Sobór Watykański c) Sobór Jerozolimski d) Sobór Laterański 2. Czy wierni pochodzenia pogańskiego, przyjmując chrześcijaństwo, musieli przyjmować przepisy prawa żydowskiego? a) tak b) nie c) tak, ale tylko mieszkańcy Jerozolimy d) tak, ale tylko mieszkający w Palestynie 3. Kto był towarzyszem misyjnych wypraw Barnaby? a) Tomasz b) Marek c) Łukasz d) Sylas 4. Kto był towarzyszem misyjnych wypraw św. Pawła? a) Sylas b) Andrzej c) Hieronim d) Filip 5. Komu mężowie ateńscy wystawili pomnik, o którym wspomina św. Paweł? a) Zeusowi b) nieznanej bogini c) nieznanemu Bogu d) Atenie 6. Którzy uczniowie zostali cudownie uwolnieni z więzienia? a) Piotr i Andrzej b) Paweł i Sylas c) Jan i Tomasz d) Tadeusz i Marek 7. Gdzie przemawiał Paweł do uczonych ateńskich? a) w synagodze b) na agorze c) w świątyni d) na Areopagu 8. Kim był Gallio? a) prokonsul Abileny b) prokonsul Achai c) prokonsul Judei d) prokonsul Idumei 9. Skąd pochodził Apollos? a) Aleksandria b) Betlejem c) Jerozolima d) Ateny 10. Jaki cud wydarzył się Troadzie? a) wskrzeszenie dziewczynki Tabity b) wskrzeszenie chłopca Eutycha c) wskrzeszenie Apollosa d) wskrzeszenie Agabosa 11. Kto był nauczycielem św. Pawła? a) Szczepan b) Tomasz c) Gamaliel d) Kajfasz 12. Gdzie się znaleźli rozbitkowie po burzy, która przyczyniła się do rozbicia okrętu? a) Cypr b) Malta c) Rzym d) Aleksandria 13. Dlaczego mieszkańcy Malty uznali Pawła za boga? a) wskrzesił umarłego b) uciszył burzę c) poradził sobie ze żmiją d) zabił wielką rybę 14. Do jakiego miasta ostatecznie dotarł św. Paweł? a) Jerozolima b) Antiocha c) Damaszek d) Rzym 15. Ile lat Paweł nauczał swobodnie w Rzymie? a) dwa b) trzy c) cztery d) pięć Test z Dziejów Apostolskich, cz. II 16. Liczba dni przez które Pan Jezus objawiał się apostołom po zmartwychwstaniu: a) 44 b) 20 c) 40 d) 45 1

2 17. Duch Święty to: Pan Jezus został zabrany do nieba na:. 19. Imiona apostołów: Imię apostoła wylosowanego w miejsce zdrajcy Judasza Iskarioty. 21. Inne nazwy Zielonych Świąt to: a) Święto Tygodni, b) Święto Przaśników, c) Święto Pięćdziesiątnicy, d) Święto Namiotów. 22. Duch Święty zstąpił na apostołów w postaci: a) gołębicy, b) ognistych języków, c) obcych języków. 23. Jaką umiejętność otrzymali apostołowie dzięki wylaniu na nich Ducha Świętego i do czego miała ona im służyć? 24. Podczas kazania w dzień zesłania Ducha Świętego apostoł Piotr powiedział do zgromadzonych: Nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie w imię Po kazaniu apostoła Piotra w Zielone Święta pozyskanych zostało: a) 300 osób, b) osób, c) osób. 26. Pieniądze ofiarowane przez chrześcijan ze sprzedaży ich majętności apostołowie przeznaczali na: a) budowę świątyni, b) podróże misyjne, c) na wspólne potrzeby chrześcijan pierwszych zborów. 27. Kto został uzdrowiony przy bramie Pięknej świątyni; a) ślepy, b) trędowaty, c) chromy, d) głuchy. 28. W czyim imieniu apostołowie czynili znaki i cuda: a) we własnym, b) Jezusa Chrystusa c) Piotra 29. O czym nauczali apostołowie ludzi: a) o stworzeniu świata, b) o cudach Mojżesza, c) o Jezusie Chrystusie. 30. Czego zakazali apostołom uczeni w Piśmie i kapłani: a) uzdrawiać, b) wspomagać biednych, c) mówić i nauczać w imieniu Jezusa Chrystusa. 31. Kto zachował część pieniędzy ze sprzedaży posiadłości i okłamał apostoła Piotra co do ceny, za jaką sprzedał ziemię: i. 32. Jaka kara spotkała kłamców: a) więzienie, b) odsunięcie od zboru, c) śmierć 2

3 33. Liktor to: a) w starożytnym Rzymie rodzaj woźnego b) w starożytnym Rzymie sekretarz sądowy c) w starożytnym Rzymie człowiek obsługujący urządzenia nawigacyjne na statku 34. Czyje przybycie obwieściła Rode a) Pawła b) Piotra c) Jana zwanego Markiem 35. Skąd pochodził Agabos? a) z Damaszku b) z Jerozolimy c) z Liddy 36. Pretor to: a) odpowiednik rzymskich konsulów b) doradca króla Heroda Agryppy I c) naczelnik rzymskiej straży więziennej 37. Do jakiego stronnictwa żydowskiego należał Paweł przed nawróceniem:? a) saduceuszów b) faryzeuszów c) esseńczyków 38. Nazwa sykaryjczyków, wywrotowców walczących z okupantem rzymskim, pochodzi: a) od miasta Sakkara b) od Judy Sykariusza c) od krótkiego miecza sica 39. W których latach Pompejusz uprowadził Żydów, których potomkowie nazwani zostali Wyzwoleńcami a) przed Chrystusem (p.n.e.) b) przed Chrystusem (p.n.e.) c) przed Chrystusem (p.n.e.) 40. Jakiej narodowości był człowiek, który podburzył, 4000 sykaryjczyków? a) greckiej b) syryjskiej c) egipskiej 41. Jaki był cel podróży Etiopa do Jerozolimy? a) przybył oddać pokłon Bogu b) przybył posłuchać nauki o Jezusie c) przybył się ochrzcić (ochrzcił go Filip) 42. Bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry to: a) matka Tymoteusza b) Rode c) Lidia Test z Dziejów Apostolskich, cz. III 43. Kto napisał Dzieje Apostolskie? a) św. Piotr b) św. Łukasz c) św. Paweł 44. W jakim mieście urodził się św. Paweł? a) Jerozolima b) Tars c) Damaszek 45. W drodze do jakiego miasta św. Paweł się nawrócił? a) Cezarei b) Koryntu c) Damaszku 46. Co studiował św. Paweł? a) filozofię b) medycynę c) Prawo 3

4 47. Jakie obywatelstwo posiadał św. Paweł? a) żydowskie b) greckie c) rzymskie 48. Na początku swojego życia św. Paweł był fanatycznym zwolennikiem religii: a) islamu b)chrześcijaństwa c) judaizmu 49. W jakim mieście mieszkał kaleka od urodzenia, którego uzdrowił Paweł? a) Listrze b) Likaoni c) Derbe 50. Z kim Paweł modlił się o północy śpiewając hymny Bogu? a) z Piotrem b) z Sylasem c) z rzymianami 51. Przed swoim nawróceniem Szaweł prosił Arcykapłana o: a) uwięzienie mężczyzn i kobiet w Jerozolimie b) nawrócenie c) listy do synagog w Damaszku 52. Gdzie mieszkała uczennica Tabita? a) Cezarei b) Jafie c) Damaszku 53. Co powiedział Jezus Szawłowi w drodze do Damaszku? a) Szawle, Szawle, co teraz uczynisz? b) Szawle, Szawle, gdzie zmierzasz? c) Szawle Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? 54. Kim był Ananiasz? a) Arcykapłanem b) uczniem z Damaszku c) przyjacielem Szawła 55. Kogo przysłał Jezus do Szawła, by przywrócił mu wzrok? a) Szymona b) Ananiasza c) Piotra 56. Jak Piotr wydostał się z więzienia? a) Anioł przyszedł mu z pomocą b) ukradł klucze c) Marek wpłacił za niego kaucję 57. Dlaczego Szaweł przestał prześladować chrześcijan? a) ponieważ chrześcijanie zbuntowali się przeciwko niemu b) ponieważ Jezus do niego przemówił c) arcykapłan nie zgodził się wysłanie listu do Damaszku 58. Kim był Korneliusz z Cezarei? a) setnikiem b) arcykapłanem c) lekarzem 59. Kogo Piotr wyleczył z paraliżu? a) Eneasza b) Ananiasz c) Flipa 60. Po co Piotr wyszedł na dach podczas drogi do miasta o godzinie szóstej? a) aby zobaczyć, czy nikt ich nie śledzi b) aby się opalić c) aby się pomodlić 61. Jak inaczej nazywano Szymona? a) Janem b) Markiem c) Piotrem 62. Kogo ściął Herod? a) Jana zwanego Markiem b) Pawła c) Jakuba, brata Jana 4

5 63. Kto dowiedział się o zasadzce na Pawła? a) Herod b) siostrzeniec Pawła c) Sylas 64. Dzieje Apostolskie opisują: a) losy Pawła i Macieja b) losy Szawła i Szczepana c) losy Szawła i Barnaby d) losy Piotra i Pawła 65. W rękopisach Dzieje Apostolskie noszą nazwę: a) Losy Apostołów b) Dzieje c) Losy Apostolskie d) Dzieje Apostolskie 66. Św. Łukasz jest autorem: a) pierwszej Ewangelii b) drugiej Ewangelii c) trzeciej Ewangelii d) czwartej Ewangelii 67. Co Ewangelię św. Łukasza z Dziejami? a) poruszane treści b) podobny styl i język c) czas powstania d) podobna symbolika 68. Co stanowiło materiał źródłowy Dziejów? a) dzienniki Tertuliana b) własne przeżycia c) relacje naocznych świadków d) relacje św. Pawła 69. Czyim uczniem był św. Łukasz? a) Gamaliela b) św. Pawła c) Ananiasza d) św. Piotra 70. Co wskazuje na współpracę św. Pawła i Łukasza? a) trzecia osoba liczby mnogiej b) pierwsza osoba liczby mnogiej c) druga osoba liczby pojedynczej d) pierwsza osoba liczby pojedynczej 71. Jakie dwie odmiany tekstu zachowały się do dziś: a) wschodni i zachodni b) północny i południowy c) grecki i aramejski d) hebrajski i łaciński 72. Przed którym rokiem powstała Księga Dziejów? a) przed 70 b) przed 60 c) przed 50 d) przed Dzieje Apostolskie powstały w: a) Cezarei b) Antiochii c) Atenach d) Rzymie 74. Do jakich słów Chrystusa odniósł się autor, chcąc dać czytelnikowi najpierwotniejsze dzieje Kościoła? Będziecie moimi świadkami ( ) po krańce ziemi a) Będziecie świadkami tam, gdzie was poślę b) Będziecie wszędzie moimi świadkami c) Będziecie nauczali wszystkie narody d) Będziecie dawać świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa 75. Skąd rozszerza się działalność apostolska? a) z Judei b) z Antiochii c) z Jerozolimy d) z Cezarei 76. Jaką drogę przebywa nauka o zbawieniu? a) od faryzeuszów do pogan b) od chrześcijan do pogan c) od uczonych w Piśmie do pogan d) od Żydów do pogan 76. Rozkwit nauki dokonuje się pod wpływem: a) Ducha Świętego b) Jezusa Chrystusa c) apostołów d) św. Pawła 5

6 77. Jaką nazwę mogą przyjąć Dzieje? a) Dalsze Dzieje Apostołów b) Ewangelia Ducha Świętego c) Dzieje św. Pawła d) Druga Ewangelia św. Łukasza 78. Co charakteryzuje Dzieje Apostolskie? a) augumentativa b) glosaria c) summaria d) deminutiva 79. Jak inaczej nazywamy streszczenia? a) augumentativa b) summaria c) deminutiva d) glosaria 80. Napisz, kto wygłaszał mowy w Dziejach (minimum 4): 81. Jakie elementy mów, które przytacza św. Łukasz, zostały zachowane w Dziejach Apostolskich? a) treść i słownictwo b) forma i słownictwo c) styl i forma d) treść i styl 82. Czyim mowom przysłuchiwał się św. Łukasz? a) Piotra i Szczepana b) Pawła i Szczepana c) Piotra i Jakuba d) Piotra i Pawła 83. W mowach można dostrzec wpływy: a) hebrajskie b) greckie c) semickie d) pogańskie 84. Mowy nawiązują do tekstów: a) Tertuliana b) żydowskich c) ST d) NT 85. Św. Łukasz z zawodu był: a) rolnikiem b) rybakiem c) celnikiem d) lekarzem 86. Z pochodzenia Łukasz był: a) Grekiem b) Izraelitą c) Rzymianinem d) Fenicjaninem 87. Do kogo skierowana jest apostrofa rozpoczynająca Księgę Dziejów Apostolskich? a) do Pawła b) do Pawła c) do Piotra d) do Teofila 88. Księga Dziejów rozpoczyna się opisem: a) prześladowań b) wniebowstąpienia c) zesłania Ducha Świętego d) uzdrowienia 89. Uzupełnij tekst: Nie wasza to rzecz znać czasy i, które ustalił swoją, ale zstąpi na was, otrzymacie Jego i będziecie moimi w i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce 90. Czego dotyczyła obietnica dana przez Jezusa? a) poznania przyszłości b) Jego powtórnego przyjścia c) zesłania Ducha Świętego d) zmartwychwstania 91. Co zakryło Jezusa wstępującego do nieba? a) światłość b) chmura c) mgła d) obłok 92. Kto ukazał się wpatrującym się w niebo? a) mężowie w białych szatach b) aniołowie c) Duch Święty d) złe duchy 6

7 93. Uzupełnij tekst: Ten Jezus, wzięty od do, przyjdzie tak samo, jak widzieliście wstępującego do 94. Gdzie leży góra Oliwna? a) blisko Jerozolimy b) niedaleko Rzymu c) nieopodal Aten d) przy Judei 95. Napisz, kto przebywał w sali na górze: Ile osób zebrało się w sali na górze? a) około 100 b) około 80 c) około 120 d) około 140 Test z Dziejów Apostolskich, cz. IV 97. Komu jest dedykowana księga Dziejów Apostolskich? a) Zachariaszowi b) Teofilowi c) Teodorowi d) Łukaszowi 98. Jak nazywała się dziewczynka, która nie otworzyła z radości bramy Piotrowi? a) Lidia b) Tabita c) Dorkas d) Rode 99. Kto zastąpił Judasza w gronie apostolskim? a) Barnaba b) Barsaba c) Maciej d) Prochor 100. Ile warte były księgi o magii? a) srebnych drachm b) nic c) srebnych drachm d) srebnych drachm 101. W jaki dzień było Zesłanie Ducha Świętego? a) Czterdziestnica b) Pięćdziesiątnica c) Sześćdziesiątnica d) Siedemdziesiątnica 102. Jak nazwano w Derbe Barnabę? a) Cudotwórca b) Bóg c) Zeus d) Hermes 103. W którym mieście miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego? a) Nazaret b) Betlejem c) Kana Galilejska d) Jerozolima 104. Jakiego imienia po nawrócenie używał Szaweł? a) Piotr b) Paweł c) Tomasz d) Andrzej 105. Co oznacza "Hakeldamah"? a) Piękna pani b) Cmentarz c) Pusty Grób d) Pole Krwi 106. Jakie nosili imiona małżonkowie, którzy przynieśli Apostołom część zapłaty za sprzedaną posiadłość? a) Zachariasz i Sara b) Ananiasz i Safira c) Piotr i Magdalena d) Tomasz i Marta 107. Jak zginął Szczepan? a) spadł z drzewa b) został zastrzelony c) został ukamienowany d) umarł na zawał serca 108. Z jakich synagog pochodzili ludzie rozprawiający się ze Szczepanem? a) egipskiej i kafarnaumskiej b) liberynśkiej, cyrenejczyków i aleksandryjczyków c) jerozolimskiej, babilońskiej i nazareńskiej d) cyrenejskiej i antiochijskiej 7

8 109. Jak miała na imię mieszkanka Jafy wskrzeszona przez Piotra? a) Anna b) Weronika c) Tabita d) Kornelia 110. Kim był Elimas (Bar-Jezus), który próbował odwrócić prokonsula Sergiusza Pawła od wiary? a) wytwórca figurek b) faryzeusz c) uczony w Piśmie d) czarnoksiężnik, fałszywy prorok 111. Jak miał na imię człowiek, który w Samarii zajmował się czarną magią? a) Szymon b) Szczepan c) Symeon d) Samson 112. Jak długo Paweł nauczał w Efezie w Szkole Tyranosa? a) 3 miesiące b) rok c) 2 lata d) 6 miesięcy 113. Kim był Gamaliel? a) saduceuszem b) faryzeuszem c) zelotą d) namiestnikiem 114. Słowa którego proroka wypowiedział Apostoł Piotr podczas kazania w Dzień Zesłania Ducha Świętego? a) Joela b) Jeremiasza c) Daniela d) Izajasza 115. Jaką śmiercią zginął Szczepan? a) ścięty mieczem b) ukrzyżowany c) ukamienowany d) uduszony 116. Jak nazywała się brama, przy której siedział chromy? a) Wielka b) Piękna c) Centralna d) Jerozolimska 117. Jak zginął Herod Agryppa? a) na grypę b) poraził go anioł Pański c) popełnił samobójstwo d) spłonął 118. Ilu mężów ustanowiono, aby obsługiwali stoły? a) 3 b) 5 c) 7 d) Jaką śmiercią zginął Szczepan? a) ścięty mieczem b) ukrzyżowany c) ukamienowany d) uduszony 120. Jak miał na imię człowiek, który w Samarii zajmował się czarną magią? a) Szymon b) Szczepan c) Symeon d) Samson 121. Kogo Paweł uzdrowił w Listrze? a) chorego na bezwład nóg b) chorego na czerwonkę c) chorego na trąd d) ślepego 122. Jak miał na imię człowiek, który przeżył nawrócenie na drodze do Damaszku? a) Szczepan b) Szaweł c) Szymon d) Samuel 123. Gdzie Piotr uzdrowił Eneasza sparaliżowanego, który od ośmiu lat leżał na łożu? a) Listrze b) Antiochii c) Joppie d) Lidzie 124. Jak miała na imię mieszkanka Jafy wskrzeszona przez Piotra? a) Anna b) Weronika c) Tabita d) Kornelia 125. Ile osób nawróciło się i zostało ochrzczonych w Dzień Zesłania Ducha Świętego? a) nikt b) c) 5000 d)

9 126. Jak miał na imię powołany setnik z Cezarei? a) Ananiasz b) Korneliusz c) Tycjan d) Salomon 127. Którego Apostoła ściął mieczem Herod Agrypa? a) Jan b) Piotr c) Jakub d) Paweł 128. Kto nie przemówił na soborze jerozolimskim? a) Piotr b) Paweł c) Sylas d) Jakub 129. Ilu mężów ustanowiono, aby obsługiwali stoły? a) 3 b) 5 c) 7 d) Jakiego imienia po nawrócenie używał Szaweł? a) Piotr b) Paweł c) Tomasz d) Andrzej 131. Co oznacza słowo: "Barsaba" (przydomek Józefa)? a) Syn Pocieszenia b) Mąż Pełen Mocy i Odwagi c) Syn Sprawiedliwości d) Nic 132. Jak miał na imię powołany setnik z Cezarei? a) Ananiasz b) Korneliusz c) Tycjan d) Salomon 133. Jakie godło nosił statek, którym Paweł dociera do Rzymu? a) orła b) tęczy c) krzyża d) Dioskurów 134. W jakim mieście uczniów Chrystusa po raz pierwszy nazwano chrześcijanami? a) Jerozolima b) Antiocha c) Ikonium d) Rzym 135. Kto, w imię Jezusa, uzdrowił chromego przed wejściem do świątyni? a) Piotr i Paweł b) Piotr i Jan c) Paweł i Jan d) Paweł i Barnaba 136. Jaką nazwę miał krużganek, w którym gromadzili się Apostołowie? a) krużganek Samuela c) krużganek Samsona b) krużganek Salomona d) krużganek Salome 137. Kto mieszkał w Damaszku na ulicy Prostej? a) Juda b) Ananiasz c) Paweł d) Sylab 138. Na jakiej wyspie znalazł się Paweł po rozbiciu się statku płynącego do Rzymu? a) na Malcie b) na Krecie c) na Cyprze d) na Sycylii 139. Kto głosił Chrystusa w Samarii? a) Piotr b) Filip c) Paweł d) Barnaba 140. Który z Apostołów usłyszał słowa: Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił? a) Paweł b) Piotr c) Tymoteusz d) Maciej 141. Przez ile dni po nawróceniu Szaweł nic nie widział? a) 2 b) 3 c) 4 d) Kto był przedmiotem sporu między Pawłem a Barnabą? a) Tymoteusz b) Sylas c) Jan zwany Markiem d) Bar-Jezus 9

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Nazwisko rodziny: Adres:.... KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Dzieje Apostolskie 1. W jakim świątecznym dniu, według księgi, nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego? Dzień Pięćdziesiątnicy 2. W jakim mieście

Bardziej szczegółowo

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Nazwisko rodziny: Adres:.... KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Dzieje Apostolskie 1. W jakim dniu według Dziejów Apostolskich nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego? 2. W jakim mieście głosił Ewangelię Filip,

Bardziej szczegółowo

Pytania do księgi Dzieje Apostolskie

Pytania do księgi Dzieje Apostolskie Pytania do księgi Dzieje Apostolskie 1. Na czyje zabicie zgodził się Szaweł? 2. Kiedy wybuchło prześladowanie Kościoła w Jerozolimie? 3. Gdzie rozproszyli się bracia? 4. Co czynił Szaweł? 5. Gdzie przebywał

Bardziej szczegółowo

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA KLUCZ z odpowiedziami

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA KLUCZ z odpowiedziami Imię i nazwisko ucznia/numer:.. Nazwa Zboru, miejscowość:.. Ilość punktów:.. /107 ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA KLUCZ z odpowiedziami Pytania z jedną właściwą odpowiedzią - Za każdą prawidłową odpowiedź:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła... 9

Spis treści. Słowo wstępne Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła... 9 241 Spis treści Słowo wstępne............................................... 7 1. Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła.................................. 9 2. Obrzezany ósmego dnia

Bardziej szczegółowo

DALSZE PODRÓŻE MISYJNE PAWŁA I BARNABY

DALSZE PODRÓŻE MISYJNE PAWŁA I BARNABY DALSZE PODRÓŻE MISYJNE PAWŁA I BARNABY Teksty biblijne: Dz. Ap. 13,44-52; 14 i 15 Teksty pamięciowe: Rz. 10,15 cz. II (dzieci młodsze), Dz. Ap. 1,8 (dzieci starsze) O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują

Bardziej szczegółowo

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA Imię i nazwisko ucznia/numer:.. Nazwa Zboru, miejscowość:.. Ilość punktów: /65 ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA Pytania z jedną właściwą odpowiedzią - Zaznacz krzyżykiem jedną właściwą odpowiedź; - Za każdą

Bardziej szczegółowo

DUCH ŒWIĘTY DAWCĄ YCIA KOŒCIOŁA PIERWOTNEGO

DUCH ŒWIĘTY DAWCĄ YCIA KOŒCIOŁA PIERWOTNEGO I DUCH ŒWIĘTY DAWCĄ YCIA KOŒCIOŁA PIERWOTNEGO CELE OGÓLNE: wprowadzenie w historię Kościoła pierwotnego, rozwój i umacnianie się pierwszych wspólnot chrześcijańskich; uświadomienie roli Ducha Świętego

Bardziej szczegółowo

1. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć?

1. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć? 1. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć? a) w Starym Testamencie b) w Dziejach Apostolskich c) w Apokalipsie 2. Jak daleko znajduje się Betlejem, miejsce narodzin

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 53

SP Klasa IV, Temat 53 1 podróż: Jerozolima Antiochia 2 podróż: Jerozolima Filippi 3 podróż: Jerozolima Korynt 4 podróż: Jerozolima Rzym SP Klasa IV, Temat 53 Grupa I Pierwsza podróż św. Pawła: Jerozolima Antiochia. W czasie

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY ETAP SZKOLNY (Corpus Paulinum Listy św. Pawła) 2001r.

KONKURS BIBLIJNY ETAP SZKOLNY (Corpus Paulinum Listy św. Pawła) 2001r. KONKURS BIBLIJNY ETAP SZKOLNY (Corpus Paulinum Listy św. Pawła) 2001r. Imię i nazwisko... Szkoła...... Imię i nazwisko katechety... 1. Paweł urodził się w: a) Jerozolimie b) Tarsie w Cylicji c) Damaszku

Bardziej szczegółowo

Ks. Robert Głuchowski PAWEŁ APOSTOŁ WYRUSZA W PIERWSZĄ PODRÓŻ MISYJNĄ (DZ 20,10)

Ks. Robert Głuchowski PAWEŁ APOSTOŁ WYRUSZA W PIERWSZĄ PODRÓŻ MISYJNĄ (DZ 20,10) 1 Ks. Robert Głuchowski PAWEŁ APOSTOŁ WYRUSZA W PIERWSZĄ PODRÓŻ MISYJNĄ (DZ 20,10) Jedna z części naszego studium, przygotowywana przez księdza, jest zatytułowana Trudne dzieje początków chrześcijaństwa.

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY

KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY Wpisuje uczeń Kod ucznia Data urodzenia dzień miesiąc rok Instrukcja dla ucznia 1.

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY

KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY Wpisuje uczeń Kod ucznia Data urodzenia dzień miesiąc rok Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

NAWRÓCENIE SZAWŁA. Jezus jest jedyną Drogą do zbawienia I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz.Ap. 7,58; 8,1; 9,1-25; 22,3. Tekst pamięciowy: Jan 14, 6

NAWRÓCENIE SZAWŁA. Jezus jest jedyną Drogą do zbawienia I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz.Ap. 7,58; 8,1; 9,1-25; 22,3. Tekst pamięciowy: Jan 14, 6 NAWRÓCENIE SZAWŁA Teksty biblijne: Dz.Ap. 7,58; 8,1; 9,1-25; 22,3 Tekst pamięciowy: Jan 14, 6 Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie Jezus jest jedyną Drogą do

Bardziej szczegółowo

Jeżeli pomylisz się zaznaczony kwadrat przy błędnej odpowiedzi otocz kółkiem, a następnie zaznacz prawidłową odpowiedź.

Jeżeli pomylisz się zaznaczony kwadrat przy błędnej odpowiedzi otocz kółkiem, a następnie zaznacz prawidłową odpowiedź. . FINAŁ X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKUSU WIEDZY BIBLIJNEJ Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu konkursowego wypełnij dane na pierwszej stronie oraz przeczytaj instrukcję znajdującą się poniżej. KOD: Instrukcja:

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ POSŁANY DO POGAN. Lekcja 1 na 1 lipca 2017

PAWEŁ POSŁANY DO POGAN. Lekcja 1 na 1 lipca 2017 PAWEŁ POSŁANY DO POGAN Lekcja 1 na 1 lipca 2017 A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi z (Dz Ap. 11:18) Paweł jest autorem listu do

Bardziej szczegółowo

SOBÓR JEROZOLIMSKI. Ks. Robert Głuchowski

SOBÓR JEROZOLIMSKI. Ks. Robert Głuchowski 1 Ks. Robert Głuchowski SOBÓR JEROZOLIMSKI Przed nami kolejny temat z cyklu Trudne dzieje początków chrześcijaństwa, który to cykl jest swoistym komentarzem do księgi Dziejów Apostolskich. W ostatnim spotkaniu

Bardziej szczegółowo

ZIE E A OSTOJLSK E NOWEGO TESTAMENTU PRZEKŁAD Z ORYGINAŁU KOMENTARZ WSTĘP. 12 tomach TOM PIĄTY KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

ZIE E A OSTOJLSK E NOWEGO TESTAMENTU PRZEKŁAD Z ORYGINAŁU KOMENTARZ WSTĘP. 12 tomach TOM PIĄTY KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI KATOLICKI UNIWE ' RSYTET LUBELSKI! PISMO SWIĘTE NOWEGO TESTAMENTU ID 12 tomach WSTĘP - PRZEKŁAD Z ORYGINAŁU - KOMENTAR Z WSTĘP ZIE E A OSTOJLSK E PRZEKŁAD Z ORYGINAŁU KOMENTARZ

Bardziej szczegółowo

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40.

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem. Zadania do rozwiązania: wszystkie zadania dotyczą Ewangelii wg św.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem. Zadania do rozwiązania: wszystkie zadania dotyczą Ewangelii wg św. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Etap wewnątrzszkolny 2 grudnia 2014 r. Imię i nazwisko: klasa:. Zadania do rozwiązania: wszystkie zadania dotyczą Ewangelii wg św. Mateusza

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ I BARNABA GŁOSZĄ SŁOWO BOŻE

PAWEŁ I BARNABA GŁOSZĄ SŁOWO BOŻE PAWEŁ I BARNABA GŁOSZĄ SŁOWO BOŻE Teksty biblijne: Dz. Ap. 9, 26 31; 11, 19 26; 13, 1 43 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 13, 39 w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

apokryfy nowego testamentu

apokryfy nowego testamentu apokryfy nowego testamentu tom ii Apostołowie część i Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz 697 Spis treści PRZEDMOWA...5 SKRÓTY... 11 WSPÓŁPRACOWNICY TOMU...19 Rozdział I. WSTĘP OGÓLNY A. APOSTOŁOWIE a.

Bardziej szczegółowo

ETAP I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

ETAP I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Imię i nazwisko ucznia/numer: Nazwa Zboru, miejscowość: Ilość punktów:... /151 ETAP I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Pytania z jedną właściwą odpowiedzią - Zaznacz krzyżykiem jedną właściwą odpowiedź; - Za każdą

Bardziej szczegółowo

apokryfy nowego testamentu

apokryfy nowego testamentu apokryfy nowego testamentu tom ii Apostołowie część ii Bartłomiej, Filip, Jakub Mniejszy, Jakub Większy, Judasz, Maciej, Mateusz, Szymon i Juda Tadeusz, Ewangeliści, uczniowie Pańscy BIBLIOGRAFIA 1367

Bardziej szczegółowo

Św. Łukasz Historia Łukasz Ewangelista, wierny towarzysz i współpracownik Pawła Apostoła, któremu towarzyszyłw wielu podróżach misyjnych. Według tradycji wczesnochrześcijańskiej jest autorem trzeciej

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Witamy serdecznie Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk,

Bardziej szczegółowo

Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8

Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8 Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8 CZYM POWINIEN ZAJĄĆ SIĘ KOŚCIÓŁ? PIERWSZY KOŚCIÓŁ 1. Głoszenie Słowa Bożego, 2. Organizacja w kościele, 3. Boże działanie, 4. Prześladowania. GŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ETAP I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA KLUCZ z odpowiedziami

ETAP I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA KLUCZ z odpowiedziami Imię i nazwisko ucznia/numer: Nazwa Zboru, miejscowość:.... Ilość punktów:... /151 ETAP I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA KLUCZ z odpowiedziami Pytania z jedną właściwą odpowiedzią - Zaznacz krzyżykiem jedną właściwą

Bardziej szczegółowo

1. Zagadnienia literackie Struktura

1. Zagadnienia literackie Struktura 1. Zagadnienia literackie 1.2. Struktura Polski tytuł "Dzieje Apostolskie" jest swobodnym tłumaczeniem greckiego Ππάξιρ Ἀποστόλων. Czyny Apostołów. Tytuł ten pojawił się jednak dopiero w III w. i to w

Bardziej szczegółowo

Otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. (por. Dz 1,8)

Otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. (por. Dz 1,8) Polski Otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. (por. Dz 1,8) Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY. EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 7) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA

KONKURS BIBLIJNY. EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 7) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1 KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 7) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. W jakim mieście Jezus uzdrowił sługę setnika? 2. Kogo setnik wysłał do Jezusa z prośbą o uzdrowienie

Bardziej szczegółowo

I Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem

I Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem I Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Etap wewnątrzszkolny 21 listopada 2013 r. Imię i nazwisko: klasa:. Zadania do rozwiązania: wszystkie zadania dotyczą Ewangelii wg św. Łukasza

Bardziej szczegółowo

Czytanie I Dz 6,8-15 CODZIENNY CHLEB

Czytanie I Dz 6,8-15 CODZIENNY CHLEB PONIEDZIAŁEK (5.05.) Dz 6,8-15 (8) Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. (9) Niektórzy zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

Konkurs Biblijny. Św. Paweł -Apostoł Narodów. Dzieje Apostolskie. Nawrócenie Szawła

Konkurs Biblijny. Św. Paweł -Apostoł Narodów. Dzieje Apostolskie. Nawrócenie Szawła Konkurs Biblijny Św. Paweł -Apostoł Narodów Dzieje Apostolskie Nawrócenie Szawła 1 / 8 Szaweł gdy zbliżał się do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. Spadł na ziemię. Po upadku musi zdecydować

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGIA ŻYCIA PAWŁA. Praca napisana przez. Emanuela Weremiejewicza. Praca jest wypełnieniem wymagań kursu

CHRONOLOGIA ŻYCIA PAWŁA. Praca napisana przez. Emanuela Weremiejewicza. Praca jest wypełnieniem wymagań kursu CHRONOLOGIA ŻYCIA PAWŁA Praca napisana przez Emanuela Weremiejewicza Praca jest wypełnieniem wymagań kursu BS-PT 540 Misja w Nowym Testamencie, Paweł i wczesny Kościół Międzynarodowy Instytut TCM Heiligenkreuz,

Bardziej szczegółowo

okruszek Styczeń 2015 Nr. 194 Kochanej babci 1.Kochanej babci w naszej piosence Życzymy stu lat, a może więcej.

okruszek Styczeń 2015 Nr. 194 Kochanej babci 1.Kochanej babci w naszej piosence Życzymy stu lat, a może więcej. okruszek Styczeń 2015 Nr. 194 Kochanej babci 1.Kochanej babci w naszej piosence Życzymy stu lat, a może więcej. Ref: W szczęściu i zdrowiu tak wiele dni życzymy dzisiaj babuniu Ci. 2. Nie wiesz, jak bardzo

Bardziej szczegółowo

Karolina Milczarek Kl. 3 TL

Karolina Milczarek Kl. 3 TL Karolina Milczarek Kl. 3 TL Paweł z Tarsu, Paweł Apostoł, Szaweł, Saul, Szaul, (ur. ok. 5-10 w Tarsie w Cylicji, zm. 64-67 w Rzymie) Żyd z Tarsu, święty chrześcijański, zwany Apostołem Narodów. Święty

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Olsztyna IV WIEK

Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pierwowzorem herbu Olsztyna była sekretna pieczęć, którą jeszcze w 1526 roku pieczętowano dokumenty. W drugiej połowie XVI w. na pieczęci pojawiła się postać wędrowca trzymającego

Bardziej szczegółowo

*. Czym jest Adwent? a) okresem smutku i pokuty, który poprzedza Boże Narodzenie. b) radosnym czasem oczekiwania na przyjście Pana Jezusa

*. Czym jest Adwent? a) okresem smutku i pokuty, który poprzedza Boże Narodzenie. b) radosnym czasem oczekiwania na przyjście Pana Jezusa *. Czym jest Adwent? a) okresem smutku i pokuty, który poprzedza Boże Narodzenie b) radosnym czasem oczekiwania na przyjście Pana Jezusa c) czasem po którym następuje kolejny rok kalendarzowy *. Kto zwiastował

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość?

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? To nie jest pytanie tylko naukowe. To pytanie dotyczy każdego z nas. Musimy je zadawać nieustannie. Pytanie to organizuje nasze życie,

Bardziej szczegółowo

DRUGA WYPRAWA MISYJNA PAWŁA APOSTOŁA

DRUGA WYPRAWA MISYJNA PAWŁA APOSTOŁA Ks. Robert Głuchowski DRUGA WYPRAWA MISYJNA PAWŁA APOSTOŁA Chcemy podjąć kolejny temat z cyklu Trudne dzieje początków chrześcijaństwa, przybliżając naszym słuchaczom świat pierwszych chrześcijan, szczególnie

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Kod ucznia (numer na ławce) Zdobyte punkty:.../50 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Test zawiera 8 zadań, dotyczących

Bardziej szczegółowo

1 rozdział. 2 rozdział

1 rozdział. 2 rozdział 1 rozdział 1 Drogi Teofilu! W pierwszym liście opisałem ci to wszystko, co Jezus zaczął robić i nauczać 2 aż do owego dnia, w którym mocą Ducha Świętego przekazał wybranym przez siebie apostołom ostatnie

Bardziej szczegółowo

(3:14, 16; 4:10; 6:7; 9:35; 10:32; 11:11; 14:10, 17, 20, 43) o Pojedynczy apostołowie wspomniani tylko raz (3:16-19):

(3:14, 16; 4:10; 6:7; 9:35; 10:32; 11:11; 14:10, 17, 20, 43) o Pojedynczy apostołowie wspomniani tylko raz (3:16-19): Postacie występujące lub wspomniane w Mk: Postacie z historii starożytnego Izraela: o Izajasz, prorok (1:2; 7:6) o Mojżesz, prawodawca (1:44; 7:10; 9:4-5; 10:3-4; 12:19, 26) o Dawid, król (2:25; 11:10;

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

BIBLIA. Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu

BIBLIA. Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu BIBLIA Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu Blandine Laurent we współpracy z François Brossierem, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Paryskiego, i Benoit Marchonem Ilustracje: Claude i Denise

Bardziej szczegółowo

I etap Liceum

I etap Liceum I etap Liceum 2008-2009 Szkoły Ponadgimnazjalne Imię i nazwisko ucznia... Nazwa Kościoła, miejscowość... KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ 2008/2009 ETAP I TEST CZĘŚĆ A - (dziesięć pytań z jedną odpowiedzią) Podkreśl

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VI

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VI Ewangelia wg św. Jana Rozdział VI Potem Jezus odszedł za Jezioro Galilejskie, to jest Tyberiadzkie. 2 Szedł za Nim wielki tłum, gdyż widzieli znaki, które czynił nad tymi, którzy chorowali. 3 Jezus wszedł

Bardziej szczegółowo

W I E R ZĘ W D U C H A ŚWIĘTEGO

W I E R ZĘ W D U C H A ŚWIĘTEGO Wykład 25 W I E R ZĘ W D U C H A ŚWIĘTEGO ks.robert Głuchowski ŚWIADECTWO W MOCY DUCHA Gdy spojrzymy na księgę Dziejów Apostolskich pod kątem obecnych w tym Łukaszowym piśmie wzmianek na temat Ducha Świętego,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ

KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ KONKURS BIBLIJNY PAWEŁ APOSTOŁ W DZIEJACH APOSTOLSKICH TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ Wpisuje uczeń Kod ucznia Data urodzenia dzień miesiąc rok Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

Ks. Robert Głuchowski POJMANIE PAWŁA APOSTOŁA W JEROZOLIMIE

Ks. Robert Głuchowski POJMANIE PAWŁA APOSTOŁA W JEROZOLIMIE Ks. Robert Głuchowski POJMANIE PAWŁA APOSTOŁA W JEROZOLIMIE Przed nami kolejny temat z cyklu Trudne dzieje początków chrześcijaństwa. Ponownie chcemy popatrzeć w tej audycji na świat pierwszych chrześcijan

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A. z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej. do programu nr AZ-1-01/1. Jezusowa wspólnota serc

K R Y T E R I A O C E N I A N I A. z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej. do programu nr AZ-1-01/1. Jezusowa wspólnota serc K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/1 i podręcznika nr AZ-13-01/1-5 Jezusowa wspólnota serc pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 14 Wprowadzenie... 16 Prolog O Słowie... 20 Narodzenie i lata dziecięce Jezusa... 23

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 14 Wprowadzenie... 16 Prolog O Słowie... 20 Narodzenie i lata dziecięce Jezusa... 23 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 14 Wprowadzenie... 16 Prolog O Słowie... 20 Narodzenie i lata dziecięce Jezusa... 23 Zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela...23 Zwiastowanie Maryi...24 Nawiedzenie

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

KIM BYLI TOWARZYSZE PRACY APOSTOLSKIEJ PAWŁA?

KIM BYLI TOWARZYSZE PRACY APOSTOLSKIEJ PAWŁA? KIM BYLI TOWARZYSZE PRACY APOSTOLSKIEJ PAWŁA? Przed nami kolejny temat z cyklu Trudne dzieje początków chrześcijaństwa, który to cykl jest przewodnikiem po księdze Dziejów Apostolskich i historii pierwszych

Bardziej szczegółowo

XXII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ Kościół naszym domem Etap diecezjalny test dla komisji

XXII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ Kościół naszym domem Etap diecezjalny test dla komisji XXII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ Kościół naszym domem Etap diecezjalny test dla komisji Czas rozwiązywania testu 45 min. Szczęść Boże! WPISZ ZWIĘZŁĄ ODPOWIEDŹ: 1. Co oznacza przydomek Barnabas, który

Bardziej szczegółowo

Finał Liceum

Finał Liceum Finał Liceum 2008-2009 Szkoły Ponadgimnazjalne Imię i nazwisko ucznia/numer... Kościół... Okręg.. KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ 2008/2009 FINAŁ TEST CZĘŚĆ A - (sześć pytań z jedną odpowiedzią) 1. Który z uczniów

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

21 Jak brzmi zakończenie Ewangelii św. Jana? 22 Jak zostaliśmy nazwani prze Boga Ojca? 23 Ile ryb uczniowie złowili zanurzywszy w jeziorze sieci na

21 Jak brzmi zakończenie Ewangelii św. Jana? 22 Jak zostaliśmy nazwani prze Boga Ojca? 23 Ile ryb uczniowie złowili zanurzywszy w jeziorze sieci na Pytania Odpowiedzi 1 Do kogo adresowany jest 3 list Jana? 2 Natanael wątpił co może być dobrego z Nazaretu. Co i od kogo usłyszał w odpowiedzi? 3 Jaki jest początek pieśni Mojżesza? 4 Co znaczy hebrajskie

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Szukam prawdy o sobie 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik religijno-turystyczny

Przewodnik religijno-turystyczny Kilka słów o niektórych świętych Św. Andrzej Apostoł Był rybakiem pochodzącym z Betsaidy Galilejskiej. Razem ze swym bratem Szymonem osiadł później w Kafarnaum. Był uczniem Jana Chrzciciela. Jednak gdy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania- treści programowe dla klasy IV technikum

Rozkład materiału nauczania- treści programowe dla klasy IV technikum Rozkład materiału nauczania- treści programowe dla klasy IV technikum Do przedmiotu: Religia Dla klasy: IV technikum Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 26 Środki dydaktyczne: podręcznik

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Prawda O Chrzcie Wodnym

Prawda O Chrzcie Wodnym Prawda O Chrzcie Wodnym (Truth about W ater Baptism) WSTĘ Każdy człowiek przychodzący do Jezusa będąc przyciągany przez Ducha Swiętego, będzie chciał się ochrzcić. W rzeczywistości, aby otrzymał on pełne

Bardziej szczegółowo

Test o Wielkim Poście i Wielkanocy

Test o Wielkim Poście i Wielkanocy Literka.pl Test o Wielkim Poście i Wielkanocy Data dodania: 2005-05-29 09:59:49 Test przeznaczony jest dla uczniów dla uczniów klas młodszych. Sprawdza wiedzę na temat dwóch okresów liturgicznych(wielkiego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany

Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany w oparciu o program nauczania nr AZ-3-02/13 pt. Rozradowanie

Bardziej szczegółowo

.../40 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r.

.../40 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Kod ucznia (numer na ławce) Zdobyte punkty:.../40 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Test zawiera 30 pytań, dotyczących

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Ewangelia św. Marka - cz. 4

Ewangelia św. Marka - cz. 4 Ewangelia św. Marka - cz. 4 ks. dr hab. Piotr Łabuda - Krąg biblijny nr 34 4. Czas i miejsce powstania Ewangelii św. Marka Najstarsze świadectwa wskazują, że Marek spisał swoją ewangelię po śmierci Piotra

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe Morze Śródziemne Nazaret Jordan Jerozolima Ain Karim Betlejem Jerycho Morze Martwe Grupa I W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Podążali

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Użyte kolory: Kolor czarny materiał obowiązkowy na poziomie podstawowym Kolor Ubuntu Orange - materiał rozszerzony na ocenę celującą Księga PŚ (Czytać ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

Dz.txt DZIEJE APOSTOLSKIE ROZDZIAŁ PIERWSZY PROLOG DZIEŃ WNIEBOWSTĄPIENIA

Dz.txt DZIEJE APOSTOLSKIE ROZDZIAŁ PIERWSZY PROLOG DZIEŃ WNIEBOWSTĄPIENIA DZIEJE APOSTOLSKIE Dz.txt ROZDZIAŁ PIERWSZY PROLOG DZIEŃ WNIEBOWSTĄPIENIA 1 Teofilu, pierwszą księgę napisałem o całej działalności i nauce Jezusa, 2 doprowadzając opis do czasu Jego wniebowstąpienia,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

Święto Trójcy Świętej

Święto Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Święto Trójcy Świętej Główna myśl: Bóg daje nowe życie Tekst: J 3,1-8 Rozmowa Jezusa z Nikodemem Wyznanie wiary Wiersz przewodni: Łaska Pana Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Narodziny Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo