Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika"

Transkrypt

1 Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Lp. Temat Promotor 1 Analiza stosowanych rozwiązań i projekt instalacji dla Data Center Dr inż. Marek Horyński 2 Analiza autonomicznych systemów w domach inteligentnych Dr inż. Marek Horyński 3 Wykorzystanie protokołu TCP/IP w inteligentnych budynkach Dr inż. Marek Horyński 4 Wirtualne stanowisko do badania instalacji inteligentnej Domito. Analiza energooszczędnych możliwości systemu Dr inż. Marek Horyński 5 Analiza możliwości zdalnego sterowania urządzeniami w sieci SN Dr inż. Marek Horyński 6 Analiza zastosowania aktorów energetycznych w systemie KNX/EIB Dr inż. Marek Horyński 7 Zużycie energii elektrycznej w systemie KNX/EIB Dr inż. Marek Horyński 8 Analiza możliwości przeciwdziałania syndromowi chorego budynku Dr inż. Marek Horyński 9 Analiza rozwiązań stosowanych w instalacjach we współczesnych salach wykładowych Dr inż. Marek Horyński 10 Zastosowanie systemu inteligentnego KNX/EIB do rewitalizacji przestrzeni wiejskiej Dr inż. Marek Horyński 11 System monitoringu wizyjnego CCTV dla budynku mieszkalnego Dr inż.marcin Buczaj 12 Stanowisko do badania kamer obrotowych wykorzystywanych w systemach CCTV Dr inż.marcin Buczaj 13 Stanowisko do badania kamer wykorzystywanych w systemach CCTV Dr inż.marcin Buczaj 14 Zarzadzanie i sterowanie praca sygnalizacji świetlnej za pomocą aplikacji zrealizowanej w środowisku LabVIEW Dr inż.marcin Buczaj 15 Zarządzanie pracą systemu alarmowego za pomocą urządzeń mobilnych Dr inż.marcin Buczaj 16 System bezpieczeństwa nadzorujący parametry temperaturowe i pożarowe w urządzeniach komputerowych Dr inż.marcin Buczaj 17 Przetwarzanie i analiza obrazów w środowisku LabVIEWw oparciu o przykłady praktyczne Dr inż.marcin Buczaj 18 Czytniki biometryczne w systemach alarmowych, kontroli dostępu i systemach automatyki budynkowej Dr inż.marcin Buczaj 19 Problemy generacji i odczytu kodów QR Dr inż. Andrzej Sumorek 20 Komunikacja pomiędzy kontrolerami PLC Dr inż. Andrzej Sumorek 21 Identyfikacja obiektów na podstawie analizy obrazu Dr inż. Andrzej Sumorek 22 Analiza dźwięku jako narzędzie rozpoznawania obiektów Dr inż. Andrzej Sumorek 23 Analiza możliwości graficznych środowisk programistycznych w praktyce przemysłowej i laboratoryjnej Dr inż. Andrzej Sumorek 24 Zdalny dostęp do danych w aplikacjach środowiska LabVIEW Dr inż. Andrzej Sumorek 25 Komunikacja VoIP w sieci WiFi o wielu punktach dostępowych Dr inż. Andrzej Sumorek 26 System identyfikacji użytkownika na podstawie obrazu Dr inż. Andrzej Sumorek 27 Radiowa transmisja zmienno-kodowa w systemach alarmowych Dr inż. Artur Boguta

2 28 Czterokanałowy sterownik urządzeń elektrycznych wykorzystujący sieć LAN Dr inż. Artur Boguta 29 Mikroprocesorowy sterownik ładowania akumulatora z ogniwa fotowoltaicznego Dr inż. Artur Boguta 30 Mikroprocesorowy sterownik ustawienia ogniw fotowoltaicznych względem pozycji Słońca Dr inż. Artur Boguta 31 Mikroprocesorowa czarna skrzynka pojazdu osobowego Dr inż. Artur Boguta 32 Pomiar prędkości liniowej w układzie optycznym z wykorzystaniem pomiaru czasu Dr inż. Artur Boguta 33 Pomiar zużycia paliwa silnika spalinowego w oparciu o czas otwarcia wtryskiwaczy. Dr inż. Artur Boguta 34 Diagnostyka wyposażenia elektrycznego pojazdów na przykładzie badań w SKP Dr inż. Artur Boguta (SS) 35 Badanie obwodu sterowania urządzeniami komfortu w pojeździe Dr inż. Artur Boguta (SS) 36 Multimedialna encyklopedia procedur diagnostycznych wspomagająca proces badania pojazdów samochodowych Dr inż. Artur Boguta (SS) 1 Analiza metod wytwarzania wodoru możliwych do zastosowania w zasilaniu silników spalinowych Dr inż. M. Duk 2 Analiza wymogów oraz metod zapewnienia niezawodności działania elektronicznych systemów Dr inż. M. Duk sterujących pracą spalinowych silników lotniczych 3 Opracowanie modelu napędu elektrycznego z możliwością odzyskiwania energii Dr inż. M. Duk 4 Układy optoelektroniczne wykazujące właściwości bistabilne Dr hab. inż. P. Kisała 5 Pomiary i analiza charakterystyk prądowo-napięciowych złącz p-n z węglika krzemu wykonanych metodą Dr inż. A. Kociubiński implantacyjną 6 Pomiary i analiza charakterystyk prądowo-napięciowych złącz p-n z węglika krzemu wykonanych metodą Dr inż. A. Kociubiński epitaksyjną 7 Zastosowanie modułu uruchomieniowego DSP do analizy DSP do łącz komunikacyjnego Dr inż. Z. Lach 8 Ocena oddziaływania infrastruktury energetycznej na środowisko. Dr hab. inż. J. Partyka, prof.pl 9 Budowa kompaktowych elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i WN. Dr hab. inż. J. Partyka, prof.pl 10 Praca elektroenergetycznych linii napowietrznych WN z wykorzystaniem obciążalności dynamicznej. Dr hab. inż. J. Partyka, prof.pl 11 Ekonomiczne i materiałowe aspekty wytwarzania elektrycznych przewodów stopowych. Dr hab. inż. J. Partyka, prof.pl 12 Przewody niskostratne w kontekście ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dr hab. inż. J. Partyka, prof.pl 13 Modernizacja linii wysokich napięć bez ich wyłączania. Dr hab. inż. J. Partyka, prof.pl 14 Konduktywność stałoprądowa izolacji transformatorów energetycznych. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 15 Tangens kąta strat izolacji papierowo - olejowej transformatorów wysokiego napięcia. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 16 Przenikalność dielektryczna izolacji transformatorów energetycznych. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 17 Konduktywność zmiennoprądowa izolacji papierowo - olejowej transformatorów WN. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 18 Prądy polaryzacji i depolaryzacji w izolacji transformatorów WN. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 19 Procesy impregnacji olejem transformatorowym izolacji celulozowej. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL

3 20 Opracowanie stanowiska komputerowego do badań izolacji papierowo-olejowej na prądzie stałym. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 21 Sprawdzenie poprawności pracy stanowiska komputerowego do badań izolacji papierowo-olejowej na Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL prądzie stałym. 22 Badania właściwości elektrycznych na prądzie zmiennym nanokompozytów nanorurki - poliuretan. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 23 Badania właściwości elektrycznych na prądzie zmiennym papieru wytworzonego z nanorurek. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 24 Porównanie parametrów cieplnych zacisków śrubowych typu V Dr inż. Mirosław Pawłot 25 Wpływ materiału zacisku śrubowego typu V Dr inż. Mirosław Pawłot 26 Wpływ siły docisku połączenia śrubowego typu V Dr inż. Mirosław Pawłot 27 Wykorzystanie wspomagania komputerowego do przedmiarowania robót w branży elektrycznej Dr inż. Paweł Węgierek 28 Wspomaganie komputerowe w procesie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych Dr inż. Paweł Węgierek 29 Nowoczesne technologie w projektowaniu i produkcji rozdzielnic elektrycznych Dr inż. Paweł Węgierek 30 Wymagania prawne i techniczne w zakresie projektowania instalacji elektrycznych w obiektach Dr inż. Paweł Węgierek przemysłowych 31 Analiza porównawcza systemów rozdziału energii w obiektach budowlanych Dr inż. Paweł Węgierek 32 Ekonomiczne i środowiskowe aspekty stosowania odnawialnych źródeł energii w budownictwie Dr inż. Paweł Węgierek 33 Zasady projektowania elektrowni fotowoltaicznych Dr inż. Paweł Węgierek 34 Prawne i techniczne aspekty przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Dr inż. Paweł Węgierek 35 Opracowanie projektu wstępnego laboratorium odnawialnych źródeł energii Dr inż. Paweł Węgierek 36 Dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wyrobów i urządzeń elektrycznych Dr inż. Paweł Węgierek 37 Kompleksowe zasilania zespołu budynków przy użyciu ogniw fotowoltaicznych projekt instalacji. Dr inż. Tomasz Kołtunowicz 38 Badanie właściwości elektrycznych ziarnistych nanokompozytów o składzie Co x (CuO) 1-x. Dr inż. Tomasz Kołtunowicz 39 Określenie wpływu tlenu w procesie wytwarzania nanokompozytów CoFeZr-CaF 2. Dr inż. Tomasz Kołtunowicz 40 Określenie właściwości elektrycznych nanokompozytów (CoFeZr) x (CaF 2 ) 100-x wytwarzanych w Dr inż. Tomasz Kołtunowicz atmosferze czystego argonu. 41 Dobór elementów ochrony odgromowej z zastosowaniem programu "GromExpert". Dr inż. Czesław Kozak 42 Wpływ zmian napięcia zasilającego na energię łuku elektrycznego łączników W 10. Dr inż. Czesław Kozak 43 Procedury koordynacji izolacji. Dr inż. Czesław Kozak 44 Zasady doboru ograniczników przepięć w sieciach niskich napięć. Dr inż. Czesław Kozak 45 Transformatory energetyczne w izolacji suchej. Dr inż. Czesław Kozak 46 Wyłączniki wysokonapięciowe. Dr inż. Czesław Kozak 47 Źródła przepięć łączeniowych w sieciach WN. Dr inż. Czesław Kozak 48 Laboratoryjne źródła napięć udarowych. Dr inż. Czesław Kozak 49 Nowoczesne rozwiązania konstrukcji wsporczych WN. Dr inż. Czesław Kozak 50 Odstępy izolacyjne w sieciach SN i WN. Dr inż. Czesław Kozak

4 1. Badania eksperymentalne źródła prądowego ze sterowanym napięciem zasilania. Dr hab. inż. J. Sikora, prof. PL 2. Badania modelowe i eksperymentalne różnicowego przetwornika prąd napięcie. Dr hab. inż. J. Sikora, prof. PL 3. Układ sterowania ramieniem robota o sześciu stopniach swobody(1 lub 2 osoby). Dr inż. Adam KURNICKI 4. Projekt i wykonanie mikroprocesorowego sterownika silników DC małej mocy. Dr inż. Adam KURNICKI 5. Komunikacja z wykorzystaniem EtherCat - protokół CANopen over EtherCat. Dr inż. Adam KURNICKI 6. Algorytmy samodostrajania implementowane w sterowniku Simatic S Dr inż. Adam KURNICKI 7. Stanowisko laboratoryjne do prototypowania algorytmów regulacji oparte na oprogramowaniu LabVIEW. Dr inż. Adam KURNICKI 8. Układy sterowania wykorzystujące sieci PROFINET. Dr inż. Adam KURNICKI 9. Wizualizacja procesów i sterowanie nadrzędne w systemie WinCC. Dr inż. Adam KURNICKI 10. Sterowanie układami aktuatorów elastycznych. Dr inż. Adam KURNICKI 11. Stanowisko dydaktyczne do badania algorytmów sterowania obiektem astatycznym. Dr inż. Adam KURNICKI 12. Stanowisko dydaktyczne do badania algorytmów sterowania obiektem nieliniowym. Dr inż. Adam KURNICKI 13. Opracowanie aplikacjj w środowisku LabVIEW dla badań wpływu zmian napięcia zasilania na sygnał Dr inż. Jacek MAJEWSKI wyjściowy sensorów wilgotności względnej (RH). 14. Mikroprocesorowy miernik częstotliwości energetycznej o zwiększonej odporności na zakłócenia. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 15. Mikroprocesorowy sterownik kwarcowego generatora częstotliwości wzorcowej. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 16. Algorytmy i układy do pomiarów częstotliwości w środowisku EVB503 Propox. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 17. Analizator sygnału testowego statycznego licznika energii elektrycznej. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 18. Modelowanie stanów dynamicznych przetwornika napięcie-częstotliwość w środowisku Matlab. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 19. Mikroprocesorowe stanowisko pomiarowo-uruchomieniowe ze scalonym konwerterem impedancji. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 20. Mikroprocesorowy przetwornik częstotliwość napięcie. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 21. Odbiornik impulsów 1PPS i sygnałów czasu systemu nawigacyjnego GPS. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 22. Miernik temperatury barwowej źródeł światła. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 23. Miernik składowych addytywnych RGB obrazu telewizyjnego. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 24. Miernik składowych subtraktywnych CMYK w świetle odbitym. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI.25. Wykorzystanie środowiska LabVIEW przy pomiarach akustycznych. Dr inż. Leszek SZCZEPANIAK 26. Cyfrowo sterowany wzmacniacz pomiarowy przeznaczony do współpracy z systemem pomiarowym. Dr inż. Leszek SZCZEPANIAK 27. Wykorzystanie mikrokontrolera AVR do obsługi systemu pomiarowego z interfejsem RS-485. Dr inż. Leszek SZCZEPANIAK 28. Zdalna obsługa przyrządu pomiarowego poprzez sieć Internet z użyciem środowiska LabVIEW. Dr inż. Leszek SZCZEPANIAK 29. Przetworniki napięcie-częstotliwość w pomiarach napięcia przemiennego. Dr inż. Piotr WARDA 30. Mikroprocesorowy system do pomiaru temperatury z wykorzystaniem przetwornika SMT Dr inż. Piotr WARDA 31. Układ regulacji składowej stałej w torze pomiarowym zawierającym przetwornik napięcie-częstotliwość. Dr inż. Piotr WARDA

5 32. Wspomagane komputerowo stanowisko do badania przetworników napięcie-częstotliwość. Dr inż. Piotr WARDA 33. Sterowany cyfrowo konfigurator układu pomiarowego. Dr inż. Piotr WARDA 34. Dydaktyczny model wirtualnego stanowiska do pomiaru częstotliwości. Dr inż. Piotr WARDA 35. Inteligentny przetwornik położenia. Dr inż. Piotr WARDA 36. Inteligentny przetwornik napięcia. Dr inż. Piotr WARDA 37. Inteligentny przetwornik ciśnienia. Dr inż. Piotr WARDA 38. Inteligentny przetwornik temperatury. Dr inż. Piotr WARDA 39. Sterowanie i wizualizacja procesów produkcyjnych w systemie WinCC. Dr inż. Edward ŻAK 40. System regulacji położenia ze sterownikiem PLC. Dr inż. Edward ŻAK 41. Symulacyjne badanie adaptacyjnych algorytmów regulacji. Dr inż. Edward ŻAK 1 Badania przekształtników sieciowych o sterowaniu wektorowym. (2os) dr hab. inż. W. Jarzyna, prof. PL 2 Badanie przekształtników prostownikowych o sterowaniu PWM. (2os) dr hab. inż. W. Jarzyna, prof. PL 3 Analiza pracy rozproszonych systemów trójgeneracyjnych - energii elektrycznej, ciepła i chłodu. dr hab. inż. W. Jarzyna, prof. PL 4 Projekt oceny warunków wietrzności i wybór modelu elektrowni wiatrowej. dr hab. inż. W. Jarzyna, prof. PL 5 Sterowanie wybranych napędów elektrycznych komory lakierniczej. dr hab. inż. J. Kolano, prof. PL 6 Sterowanie i regulacja napędów elektrycznych wentylacji i klimatyzacji w samochodzie osobowym. dr hab. inż. J. Kolano, prof. PL 7 Problemy doboru parametrów wybranych napędów urządzeń transportowych w rolnictwie dr hab. inż. J. Kolano, prof. PL współpracujących z generatorami fotowoltaicznymi. 8 Sterowanie wybranych napędów elektrycznych maszyn urabiających w górnictwie. dr hab. inż. J. Kolano, prof. PL 9 Współpraca z siecią prądnicy indukcyjnej z podwójnym uzwojeniem stojana. dr inż. H. Banach 10 Praca autonomiczna prądnicy indukcyjnej z podwójnym uzwojeniem stojana. dr inż. H. Banach 11 Współpraca z siecią 3-fazowej prądnicy reluktancyjnej. dr inż. H. Banach 12 Wyznaczenie napięć optymalnych dla indukcyjnego silnika klatkowego pracującego ze zmiennym dr inż. H. Banach obciążeniem. 13 Model 3-fazowej prądnicy synchronicznej z magnesami wysokoenergetycznymi. (2os) dr inż. H. Banach 14 Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na ludzki organizm w dr inż. H. Banach świetle najnowszych badań. 15 Projekt modernizacji sterowania maszyny wydmuchowej butelek PET. (2os) dr inż. P. Filipek 16 Modernizacja sterowania napędami elektrycznymi linii produkcyjnej kaszy. dr inż. P. Filipek 17 Sterowanie prognostyczne hydroforni wodociągu miejskiego. (2os) dr inż. P. Filipek 18 Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu falownika wektorowego do zasilania silnika reluktancyjnego synchronicznego. (2os) dr inż. R. Machlarz

6 19 Model wektorowego układu sterowania silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. (2os) dr inż. R. Machlarz 20 Analiza porównawcza wybranych rozwiązań wysokoobrotowych układów napędowych w sprzęcie AGD dr inż. R. Machlarz i elektronarzędziach. 21 Opracowanie modelu symulacyjnego przetwornika elektromechanicznego o ruchu liniowym w programie dr inż. R. Machlarz Matlab-Simulink. 22 Opracowanie modelu symulacyjnego napędu przekształtnikowego z silnikiem obcowzbudnym prądu dr inż. R. Machlarz stałego w programie Matlab-Simulink. 23 Model matematyczny i symulacja komputerowa stanów dynamicznych silnika skokowego. dr inż. R. Machlarz 24 Wizualizacja działania silnika bezszczotkowego ze wzbudzeniem od magnesów trwałych. dr inż. R. Machlarz 25 Modelowanie układów maksymalizacji mocy generatora fotowoltaicznego. dr inż. M. Niechaj 26 Analiza pracy prosumenckiego systemu fotowoltaicznego. dr inż. M. Niechaj 27 Praca napędu drzwi kabinowych z baterią superkondensatorów, jako buforowym źródłem energii. dr inż. K. Kolano 28 Symulacja pracy układu obserwacji położenia wirnika silnika BLDC w środowisku Matlab-Simulink. dr inż. K. Kolano 1 Badanie eksperymentalne reaktora plazmowego zasilanego energią słoneczną Prof. dr hab. inż. H. Stryczewska 2 Badania 6-elektrodowego reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym zasilanego z Prof. dr hab. inż. H. Stryczewska przekształtnika AC/DC/AC 3 Zastosowanie elektroforezy do badania właściwości dyspersji wodnych Prof. dr hab. Marek Kosmulski 4 Zastosowanie elektroforezy do badania właściwości dyspersji w rozpuszczalnikach niewodnych Prof. dr hab. Marek Kosmulski 5 Numeryczny model stabilności termicznej przewodów nadprzewodnikowych Dr hab. inż. Paweł Surdacki 6 Numeryczny model stabilności termicznej uzwojenia nadprzewodnikowego Dr hab. inż. Paweł Surdacki 7 Wysokotemperaturowe przewody nadprzewodnikowe do zastosowań silnoprądowych Dr hab. inż. Paweł Surdacki 8 Technologie wytwarzania przewodów nadprzewodnikowych z dwuborku magnezu Dr hab. inż. Paweł Surdacki 9 Modelowanie pola magnetycznego uzwojeń nadprzewodnikowych z dwuborku magnezu Dr hab. inż. Paweł Surdacki 10 Model histerezy magnetycznej opracowany w środowisku Scilab/Scicos Dr inż. Dariusz Czerwiński 11 Analiza numeryczna procesów transportu elektrycznego i cieplnego w nadprzewodnikach Dr inż. Dariusz Czerwiński wysokotemperaturowych 12 Analiza zjawisk fizycznych zachodzących w nadprzewodnikach HTS umieszczonych w zewnętrznym Dr inż. Dariusz Czerwiński polu magnetycznym 13 Model skomputeryzowanego układu do pomiaru strat zmiennoprądowych taśm nadprzewodnikowych Dr inż. Dariusz Czerwiński wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych 14 Analiza sił elektrodynamicznych elektromagnesu wykonanego z taśm nadprzewodnikowych Dr inż. Dariusz Czerwiński 15 Aplikacja wizualizacyjna dla stanowiska do pomiaru temperatury w urządzeniach nadprzewodnikowych Dr inż. Dariusz Czerwiński

7 16 Układ do pomiaru zmian temperatury taśmy nadprzewodnikowej w temperaturach kriogenicznych Dr inż. Dariusz Czerwiński 17 Zagadnienie symulacji układów cienkowarstwowych z użyciem metody elementów skończonych Dr inż. Dariusz Czerwiński 18 Obliczenia wielkoskalowe sprzężonych pól elektromagnetycznych i cieplnych z użyciem środowiska Dr inż. Dariusz Czerwiński COMSOL 19 Analiza wymiany ciepła na granicy taśma HTS 2G - ciekły azot Dr inż. Dariusz Czerwiński 20 Wirtualne stanowisko laboratoryjne do badań i symulacji pracy paneli fotowoltaicznych. Dr inż. Jarosław Diatczyk 21 Układ laboratoryjny do badania parametrów ogniw fotowoltaicznych. Dr inż. Jarosław Diatczyk 22 Układ laboratoryjny do badania parametrów ogniw paliwowych. Dr inż. Jarosław Diatczyk 23 Model komputerowy ogniwa paliwowego. Dr inż. Jarosław Diatczyk 24 Biomedyczne wykorzystywanie plazmy niskotemperaturowej. Dr inż. Jarosław Diatczyk 25 Układ laboratoryjny do badania spektroskopowych. Dr inż. Jarosław Diatczyk 26 Ocena skuteczności ekranowania wybranych układów ekranów magnetycznych i elekromagnetycznych z Dr inż. Ryszard Goleman uwzględnieniem asymetrii obciążenia torów prądowych 27 Badania numeryczne wybranych układów aktywnych ekranów magnetycznych Dr inż. Ryszard Goleman 28 Symulacja ruchu cząstek paramagnetycznych i ferromagnetycznych w otoczeniu elementu matrycy Dr inż. Ryszard Goleman separatora magnetycznego - opracowanie programu komputerowego 29 Model polowo-obwodowy jednofazowego, szybkoobrotowego indukcyjnego silnika hybrydowego z Dr inż. Ryszard Goleman rezystancyjną fazą rozruchową 30 Model polowo-obwodowy jednofazowego szybkoobrotowego silnika hybrydowego ze zwartą fazą Dr inż. Ryszard Goleman rozruchową 31 Stany przejściowe w szybkoobrotowym silniku hybrydowym zasilanym trójfazowo Dr inż. Ryszard Goleman 32 Obliczanie 3D pola magnetycznego i elektrycznego linii wysokiego napiecia prądu stałego Dr inż. Ryszard Goleman i przemiennego, 33 Model symulacyjny małej elektrowni wiatrowej Dr inż. Ryszard Goleman 34 Ocena oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko - w kontekście obowiązujących przepisów i Dr inż. Ryszard Goleman opublikowanych wyników badań 35 Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii do zasilania obiektów rekreacyjno-turystycznych Dr inż. Ryszard Goleman 36 Wspomagane komputerowo modelowanie i projektowanie układów zasilania obiektów ze źródeł Dr inż. Ryszard Goleman odnawialnych z wykorzystaniem programu Polysun 37 Model ogrzewania budynku mieszkalnego, z zastosowaniem kolektorów słonecznych i pompy ciepła, z Dr inż. Ryszard Goleman wykorzystaniem programu Polysun 38 Analiza pracy wybranych układów fotowoltaicznych z wykorzystaniem oprogramowania PVSYST - Dr inż. Ryszard Goleman opracowanie ćwiczeń dydaktycznych 39 Obliczenia polowo-obwodowe wybranych układów elektromagnetycznych i cieplnych przy wykorzystaniu programu FEMM - projekt ćwiczeń dydaktycznych Dr inż. Ryszard Goleman

8 40 Współczesne technologie pozyskiwanie i zagospodarowania biogazu Dr inż. Ryszard Goleman 41 Współczesne technologie współspalania biomasy Dr inż. Ryszard Goleman 42 Analiza techniczno ekonomiczna opłacalności budowy biogazowi z układem do wytwarzania energii Dr inż. Ryszard Goleman cieplnej i elektrycznej 43 Analiza energetyczna obiegu cieplnego w wybranym układzie kogeneracyjnym Dr inż. Ryszard Goleman 44 Symulacja numeryczna urządzeń nadprzewodnikowych (PSpice, FEM) Dr inż.leszekjaroszyński 45 Symulacja numeryczna urządzeń plazmowych (PSpice, FEM) Dr inż.leszekjaroszyński 46 Właściwości i zastosowania taśm nadprzewodnikowych HTS Dr inż.leszekjaroszyński 47 Transformatory nadprzewodnikowe Dr inż.leszekjaroszyński 48 Nowoczesne materiały nadprzewodnikowe na uzwojenia transformatorów Dr inż.grzegorz Komarzyniec 49 Straty w transformatorach nadprzewodnikowych Dr inż.grzegorz Komarzyniec 50 Metody ograniczania prądu włączania transformatorów Dr inż.grzegorz Komarzyniec 51 Schemat zastępczy transformatora nadprzewodnikowego Dr inż.grzegorz Komarzyniec 52 Mechanizm utraty i powrotu nadprzewodnictwa uzwojeń transformatorów Dr inż.grzegorz Komarzyniec 53 Obliczanie prądu włączania transformatora Dr inż.grzegorz Komarzyniec 54 Historia i rozwój transformatorów nadprzewodnikowych Dr inż.grzegorz Komarzyniec 55 Budowa i obliczanie transformatorów nadprzewodnikowych Dr inż.grzegorz Komarzyniec 56 Mobilne narzędzia wspierające pracę inżyniera Dr inż. Michał Łanczont 57 Mobilne urządzenia pomiarowe z systemem Android Dr inż. Michał Łanczont 58 Stanowisko laboratoryjne do badania filtrów pasywnych Dr inż. Michał Łanczont 59 Symulowanie elektrycznych obwodów nieliniowych w środowisku SciLab/Xcos Dr inż. Michał Łanczont 60 Model ekologicznego domu zasilanego z pomocą odnawialnych źródeł energii Dr inż. Michał Łanczont 61 Metody detekcji defektów w ścieżkach płytek drukowanych jedno i wielowarstwowych Dr inż. Michał Łanczont 62 Bezkontaktowe metody skanowania obiektów 3D Dr inż. Michał Łanczont 63 Analiza kompatybilności elektromagnetycznej stacjonarnych instalacji alarmowych Dr inż. Paweł Mazurek 64 Wybrane zagadnienia projektowania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych inwestycji Dr inż. Paweł Mazurek ekologicznych 65 Analiza pracy przetwornic w instalacjach OZE Dr inż. Paweł Mazurek 66 Akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych dotyczących badań EMC w środowisku LabView. Dr inż. Paweł Mazurek 67 Modelowanie sprzężeń pojemnościowych i indukcyjnych w instalacjach elektrycznych Dr inż. Paweł Mazurek 68 Analiza doboru materiałów elektrotechnicznych i magnetycznych poprawiających kompatybilność Dr inż. Paweł Mazurek elektromagnetyczną reaktorów plazmowych 69 Analiza procesu akredytacji wydziałowego laboratorium EMC Dr inż. Paweł Mazurek 70 Stanowisko laboratoryjne do badania pompy ciepła Dr inż. Krzysztof Nalewaj

9 71 Projektowanie układów fotowoltaicznych Dr inż. Krzysztof Nalewaj 72 Stanowisko laboratoryjne do badania ogniw paliwowych Dr inż. Krzysztof Nalewaj 73 Wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej Dr inż. Krzysztof Nalewaj 74 Układy mikrokogeneneracji z silnikiem Sterlinga Dr inż. Krzysztof Nalewaj 75 Stanowisko laboratoryjne do badania układu mikrokogeneracji evita firmy Rehema Dr inż. Krzysztof Nalewaj 76 Analiza techniczno-ekonomiczna doboru paliwa dla układów mikrokogeneracji Dr inż. Krzysztof Nalewaj 77 Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracji z silnikiem Stirlinga Dr inż. Krzysztof Nalewaj 78 Zastosowanie wyładowań elektrycznych i plazmy nietermicznej w procesach usuwania zanieczyszczeń Dr inż. Joanna Pawłat mikrobiologicznych 79 Wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej generowanej w układzie RF w procesach Dr inż. Joanna Pawłat dekontaminacyjnych 80 Wykorzystanie wyładowań elektrycznych i technik plazmowych w procesach modyfikacji powierzchni Dr inż. Joanna Pawłat 81 Wyładowania elektryczne i techniki plazmowe w produkcji nanomateriałów Dr inż. Joanna Pawłat 82 Wykorzystanie wyładowań elektrycznych i technik zaawansowanego utleniania w przemyśle Dr inż. Joanna Pawłat spożywczym 83 Zastosowanie technik plazmowych w obróbce paliwa Dr inż. Joanna Pawłat 84 Zastosowanie wyładowań elektrycznych i plazmy nietermicznej w procesach usuwania barwy Dr inż. Joanna Pawłat 85 Badanie możliwości wykorzystania energii pływów -projekt ćwiczeń laboratoryjnych Dr inż. Joanna Pawłat 86 Wpływ biokomponentów w paliwach na funkcjonowanie silników spalinowych - praca teoretyczna Dr inż. Joanna Pawłat 87 Energia wiatru - projekt ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem pasa wiatrowego (wind belt) Dr inż. Joanna Pawłat 88 Biotechnologie w zagospodarowaniu odpadów organicznych dla celów energetycznych i przemysłowych Dr inż. Joanna Pawłat 1 Analiza rozpływów mocy w systemie elektroenergetycznym porównanie dostępnych narzędzi Dr inż. Marek WANCERZ informatycznych. 2 Badanie cyfrowego zespołu automatyki zabezpieczeniowej CZAZ_UM do zabezpieczania silników WN. Dr inż. Marek WANCERZ 3 Symulacyjne badania niezawodności pracy system elektroenergetycznego. Dr inż. Marek WANCERZ 4 Wyznaczanie wskaźników jakości zasilania za pomocą programu Power Factory. Dr inż. Marek WANCERZ 5 Sieci górnicze SN szczególne wymagania techniczna. Dr inż. Marek WANCERZ 6 Analiza opłacalności zmiany dostawcy energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego Dr inż. Zbigniew POŁECKI 7 Studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy i biogazu jako źródła energii Dr inż. Zbigniew POŁECKI 8 Studium techniczno-ekonomiczne małej elektrowni wodnej Dr inż. Zbigniew POŁECKI 9 Techniczne, ekonomiczne i formalno - prawne aspekty rozwoju wykorzystania energii odnawialnej i wytwarzania rozproszonego w Polsce Dr inż. Zbigniew POŁECKI

10 10 Analiza strat mocy i energii w sieciach przemysłowych Dr inż. Zbigniew POŁECKI 11 Symulator pracy równoległej transformatorów Dr inż. Zbigniew POŁECKI 12 Wpływ zmian systemu ogrzewania oraz paliwa na koszty ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym Dr inż. Zbigniew POŁECKI 13 Analiza techniczno ekonomiczna kompensacji mocy biernej w obiektach przemysłowych Dr inż. Zbigniew POŁECKI 14 Współpraca baz danych z programami obliczeniowymi w zakresie wymiany informacji o strukturze i Dr inż. Piotr MILLER parametrach analizowanej sieci. 15 Redukcja modelu sieci dla potrzeb obliczeń zwarciowych. Przegląd dostępnych metod i ich praktyczna Dr inż. Piotr MILLER komputerowa implementacja 16 Modelowanie systemów elektroenergetycznych z wykorzystaniem języka XML (standard CIM) Dr inż. Piotr MILLER 17 Komputerowa implementacja algorytmów obliczania rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym Dr inż. Piotr MILLER 18 Komputerowa implementacja algorytmów realizujących obliczenia zwarciowe w systemie Dr inż. Piotr MILLER elektroenergetycznym 19 Awarie systemowe, przyczyny, skutki, sposoby zapobiegania. Dr inż. Piotr MILLER 20 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do pomiaru fazorów prądów i napięć występujących w Dr inż. Piotr MILLER trakcie zakłóceń w sieciach WN i SN. 21 Straty mocy i zmiany napięcia w sieci elektroenergetycznej pod wpływem rozproszonego lokowania Dr inż. Paweł PIJARSKI odnawialnych źródeł energii. 22 Wykorzystanie możliwości programu MathPower do optymalizacji stanu pracy sieci elektroenergetycznych. Dr inż. Paweł PIJARSKI 23 Wykorzystanie możliwości programu PowerWorld do optymalizacji stanu pracy sieci elektroenergetycznych. Dr inż. Paweł PIJARSKI 24 Wykorzystanie możliwości programu Plans do badania różnych stanów pracy sieci elektroenergetycznych. Dr inż. Paweł PIJARSKI 25 Ocena możliwości przyłączeniowych sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu metody Tabu Dr inż. Paweł PIJARSKI Search. 26 Projekt instrukcji eksploatacji instalacji niskiego napięcia wraz z instrukcją wykonania badań Dr inż. Sylwester ADAMEK 27 eksploatacyjnych na przykładzie wybranego obiektu Dr inż. Sylwester ADAMEK 28 Badanie instalacji elektrycznej na przykładzie tablicy demonstracyjnej DB-1 Dr inż. Sylwester ADAMEK 29 Obliczenia zwarciowe w sieci elektrycznej przy pomocy programu PowerWorld Dr inż. Sylwester ADAMEK 30 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Dr inż. Sylwester ADAMEK 31 Projektowanie instalacji odgromowej na przykładzie domu jednorodzinnego Dr inż. Sylwester ADAMEK 32 Zastosowanie sterownika PLC do realizacji systemu sterowania elektrownią wiatrową Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI 33 Konfiguracja cyfrowego zabezpieczenia farm wiatrowych Ex-BEL_WT Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI 34 Pomiar parametrów świetlnych oświetlenia dróg. Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI

11 35 Kontrola pracy instalacji przemysłowych. Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI 36 Modelowanie współpracy elementów SSIN Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI 37 Diagnostyka sterowników polowych i stacyjnych. Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI 38 Nowe rozwiązania techniczne dla źródeł fotowoltaicznych Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI 39 Analiza pracy układów HVDC oraz FACTS w środowisku Matlab/Simulink. Dr inż. Michał WYDRA 40 Ocena możliwości wykonywania zdalnych obliczeń rozpływowych Dr inż. Michał WYDRA 41 Implementacja obliczeń rozpływowych na serwerze aplikacji Apache Tomcat Dr inż. Michał WYDRA 42 Modelowanie dynamiki elektrowni wiatrowej Dr inż. Michał WYDRA 43 Modelowanie dynamiki małej elektrowni wodnej Dr inż. Michał WYDRA 44 Modelowanie pracy ogniwa paliwowego Dr inż. Michał WYDRA 45 Modelowanie pracy ogniwa fotowoltaicznego Dr inż. Michał WYDRA 46 Praktyczna realizacja obliczeń charakterystycznych wskaźników elektrowni i elektrociepłowni Dr inż. Michał WYDRA 47 Symulacja pracy źródła kogeneracyjnego w warunkach zmiennych obciążeń. Dr inż. Michał WYDRA 48 Wybrane aspekty analizy techniczno-ekonomicznej źródła kogeneracyjnego małej mocy Dr inż. Michał WYDRA

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia SPIS TREŚCI O BIURZE HANDLOWYM ABB ALLEN-BRADLEY APAR APLISENS BECKHOFF DANFOSS DKC EATON EMERSON HACH LANGE HONEYWELL IFM ELECTRONIC LIMATHERM SENSOR LUMEL MEAN WELL METRONIC NORGREN OMRON PHOENIX CONTACT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1: I Dostawa zintegrowanego stanowiska badawczego: Eksperymentalne obiekty mechatroniczne Aparatura

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY I STEROWANIE R. 15-2013

NAPĘDY I STEROWANIE R. 15-2013 NAPĘDY I STEROWANIE R. 15-2013 STAŁE POZYCJE 6 Nowości techniczne 126 Biblioteka 128 Konferencje, seminaria, szkolenia SPIS TREŚCI nr 1 (165) TECHNOLOGIE I PRODUKTY 8 Regulacja wydajności wentylatora spalin

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy 42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy Konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współpraca: Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY LICENCYJNEJ zawartej w dniu 9 października 2013 r. Lp Ibuk ID Tytuł ISBN

ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY LICENCYJNEJ zawartej w dniu 9 października 2013 r. Lp Ibuk ID Tytuł ISBN Lista udostępnionych wydań elektronicznych: ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY LICENCYJNEJ zawartej w dniu 9 października 2013 r. Lp Ibuk ID Tytuł ISBN 1 41606 ABC chorób wieku dziecięcego 978-83-200-4121-7 2 64111

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 2080-167X BIULETYN INFORMACYJNY 28 Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Gdańsk 2014 BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. XX Konferencja POLAND SECTION

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. XX Konferencja POLAND SECTION INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ XX Konferencja pod patronatem KOMITETU ELEKTROTECHNIKI ORAZ POLAND SECTION P R O G R A M P o z n a ń, 2 0-2 1 k w i e t n i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady Materiały dydaktyczne Elektrotechnika okrętowa Semestr V Wykłady 1 Temat I (16 h) Wytwarzanie energii elektrycznej na statku Zagadnienia : A. Wymagania ogólne i warunki zainstalowania na statkach głównych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie Ogólne zestawienie Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (zadań). Numer części (zadania) Nazwa laboratorium wyposażenie ogólnie 1 Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania

Bardziej szczegółowo