Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika"

Transkrypt

1 Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Lp. Temat Promotor 1 Analiza stosowanych rozwiązań i projekt instalacji dla Data Center Dr inż. Marek Horyński 2 Analiza autonomicznych systemów w domach inteligentnych Dr inż. Marek Horyński 3 Wykorzystanie protokołu TCP/IP w inteligentnych budynkach Dr inż. Marek Horyński 4 Wirtualne stanowisko do badania instalacji inteligentnej Domito. Analiza energooszczędnych możliwości systemu Dr inż. Marek Horyński 5 Analiza możliwości zdalnego sterowania urządzeniami w sieci SN Dr inż. Marek Horyński 6 Analiza zastosowania aktorów energetycznych w systemie KNX/EIB Dr inż. Marek Horyński 7 Zużycie energii elektrycznej w systemie KNX/EIB Dr inż. Marek Horyński 8 Analiza możliwości przeciwdziałania syndromowi chorego budynku Dr inż. Marek Horyński 9 Analiza rozwiązań stosowanych w instalacjach we współczesnych salach wykładowych Dr inż. Marek Horyński 10 Zastosowanie systemu inteligentnego KNX/EIB do rewitalizacji przestrzeni wiejskiej Dr inż. Marek Horyński 11 System monitoringu wizyjnego CCTV dla budynku mieszkalnego Dr inż.marcin Buczaj 12 Stanowisko do badania kamer obrotowych wykorzystywanych w systemach CCTV Dr inż.marcin Buczaj 13 Stanowisko do badania kamer wykorzystywanych w systemach CCTV Dr inż.marcin Buczaj 14 Zarzadzanie i sterowanie praca sygnalizacji świetlnej za pomocą aplikacji zrealizowanej w środowisku LabVIEW Dr inż.marcin Buczaj 15 Zarządzanie pracą systemu alarmowego za pomocą urządzeń mobilnych Dr inż.marcin Buczaj 16 System bezpieczeństwa nadzorujący parametry temperaturowe i pożarowe w urządzeniach komputerowych Dr inż.marcin Buczaj 17 Przetwarzanie i analiza obrazów w środowisku LabVIEWw oparciu o przykłady praktyczne Dr inż.marcin Buczaj 18 Czytniki biometryczne w systemach alarmowych, kontroli dostępu i systemach automatyki budynkowej Dr inż.marcin Buczaj 19 Problemy generacji i odczytu kodów QR Dr inż. Andrzej Sumorek 20 Komunikacja pomiędzy kontrolerami PLC Dr inż. Andrzej Sumorek 21 Identyfikacja obiektów na podstawie analizy obrazu Dr inż. Andrzej Sumorek 22 Analiza dźwięku jako narzędzie rozpoznawania obiektów Dr inż. Andrzej Sumorek 23 Analiza możliwości graficznych środowisk programistycznych w praktyce przemysłowej i laboratoryjnej Dr inż. Andrzej Sumorek 24 Zdalny dostęp do danych w aplikacjach środowiska LabVIEW Dr inż. Andrzej Sumorek 25 Komunikacja VoIP w sieci WiFi o wielu punktach dostępowych Dr inż. Andrzej Sumorek 26 System identyfikacji użytkownika na podstawie obrazu Dr inż. Andrzej Sumorek 27 Radiowa transmisja zmienno-kodowa w systemach alarmowych Dr inż. Artur Boguta

2 28 Czterokanałowy sterownik urządzeń elektrycznych wykorzystujący sieć LAN Dr inż. Artur Boguta 29 Mikroprocesorowy sterownik ładowania akumulatora z ogniwa fotowoltaicznego Dr inż. Artur Boguta 30 Mikroprocesorowy sterownik ustawienia ogniw fotowoltaicznych względem pozycji Słońca Dr inż. Artur Boguta 31 Mikroprocesorowa czarna skrzynka pojazdu osobowego Dr inż. Artur Boguta 32 Pomiar prędkości liniowej w układzie optycznym z wykorzystaniem pomiaru czasu Dr inż. Artur Boguta 33 Pomiar zużycia paliwa silnika spalinowego w oparciu o czas otwarcia wtryskiwaczy. Dr inż. Artur Boguta 34 Diagnostyka wyposażenia elektrycznego pojazdów na przykładzie badań w SKP Dr inż. Artur Boguta (SS) 35 Badanie obwodu sterowania urządzeniami komfortu w pojeździe Dr inż. Artur Boguta (SS) 36 Multimedialna encyklopedia procedur diagnostycznych wspomagająca proces badania pojazdów samochodowych Dr inż. Artur Boguta (SS) 1 Analiza metod wytwarzania wodoru możliwych do zastosowania w zasilaniu silników spalinowych Dr inż. M. Duk 2 Analiza wymogów oraz metod zapewnienia niezawodności działania elektronicznych systemów Dr inż. M. Duk sterujących pracą spalinowych silników lotniczych 3 Opracowanie modelu napędu elektrycznego z możliwością odzyskiwania energii Dr inż. M. Duk 4 Układy optoelektroniczne wykazujące właściwości bistabilne Dr hab. inż. P. Kisała 5 Pomiary i analiza charakterystyk prądowo-napięciowych złącz p-n z węglika krzemu wykonanych metodą Dr inż. A. Kociubiński implantacyjną 6 Pomiary i analiza charakterystyk prądowo-napięciowych złącz p-n z węglika krzemu wykonanych metodą Dr inż. A. Kociubiński epitaksyjną 7 Zastosowanie modułu uruchomieniowego DSP do analizy DSP do łącz komunikacyjnego Dr inż. Z. Lach 8 Ocena oddziaływania infrastruktury energetycznej na środowisko. Dr hab. inż. J. Partyka, prof.pl 9 Budowa kompaktowych elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i WN. Dr hab. inż. J. Partyka, prof.pl 10 Praca elektroenergetycznych linii napowietrznych WN z wykorzystaniem obciążalności dynamicznej. Dr hab. inż. J. Partyka, prof.pl 11 Ekonomiczne i materiałowe aspekty wytwarzania elektrycznych przewodów stopowych. Dr hab. inż. J. Partyka, prof.pl 12 Przewody niskostratne w kontekście ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dr hab. inż. J. Partyka, prof.pl 13 Modernizacja linii wysokich napięć bez ich wyłączania. Dr hab. inż. J. Partyka, prof.pl 14 Konduktywność stałoprądowa izolacji transformatorów energetycznych. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 15 Tangens kąta strat izolacji papierowo - olejowej transformatorów wysokiego napięcia. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 16 Przenikalność dielektryczna izolacji transformatorów energetycznych. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 17 Konduktywność zmiennoprądowa izolacji papierowo - olejowej transformatorów WN. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 18 Prądy polaryzacji i depolaryzacji w izolacji transformatorów WN. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 19 Procesy impregnacji olejem transformatorowym izolacji celulozowej. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL

3 20 Opracowanie stanowiska komputerowego do badań izolacji papierowo-olejowej na prądzie stałym. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 21 Sprawdzenie poprawności pracy stanowiska komputerowego do badań izolacji papierowo-olejowej na Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL prądzie stałym. 22 Badania właściwości elektrycznych na prądzie zmiennym nanokompozytów nanorurki - poliuretan. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 23 Badania właściwości elektrycznych na prądzie zmiennym papieru wytworzonego z nanorurek. Dr hab. P. Zhukowski, prof. PL 24 Porównanie parametrów cieplnych zacisków śrubowych typu V Dr inż. Mirosław Pawłot 25 Wpływ materiału zacisku śrubowego typu V Dr inż. Mirosław Pawłot 26 Wpływ siły docisku połączenia śrubowego typu V Dr inż. Mirosław Pawłot 27 Wykorzystanie wspomagania komputerowego do przedmiarowania robót w branży elektrycznej Dr inż. Paweł Węgierek 28 Wspomaganie komputerowe w procesie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych Dr inż. Paweł Węgierek 29 Nowoczesne technologie w projektowaniu i produkcji rozdzielnic elektrycznych Dr inż. Paweł Węgierek 30 Wymagania prawne i techniczne w zakresie projektowania instalacji elektrycznych w obiektach Dr inż. Paweł Węgierek przemysłowych 31 Analiza porównawcza systemów rozdziału energii w obiektach budowlanych Dr inż. Paweł Węgierek 32 Ekonomiczne i środowiskowe aspekty stosowania odnawialnych źródeł energii w budownictwie Dr inż. Paweł Węgierek 33 Zasady projektowania elektrowni fotowoltaicznych Dr inż. Paweł Węgierek 34 Prawne i techniczne aspekty przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Dr inż. Paweł Węgierek 35 Opracowanie projektu wstępnego laboratorium odnawialnych źródeł energii Dr inż. Paweł Węgierek 36 Dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wyrobów i urządzeń elektrycznych Dr inż. Paweł Węgierek 37 Kompleksowe zasilania zespołu budynków przy użyciu ogniw fotowoltaicznych projekt instalacji. Dr inż. Tomasz Kołtunowicz 38 Badanie właściwości elektrycznych ziarnistych nanokompozytów o składzie Co x (CuO) 1-x. Dr inż. Tomasz Kołtunowicz 39 Określenie wpływu tlenu w procesie wytwarzania nanokompozytów CoFeZr-CaF 2. Dr inż. Tomasz Kołtunowicz 40 Określenie właściwości elektrycznych nanokompozytów (CoFeZr) x (CaF 2 ) 100-x wytwarzanych w Dr inż. Tomasz Kołtunowicz atmosferze czystego argonu. 41 Dobór elementów ochrony odgromowej z zastosowaniem programu "GromExpert". Dr inż. Czesław Kozak 42 Wpływ zmian napięcia zasilającego na energię łuku elektrycznego łączników W 10. Dr inż. Czesław Kozak 43 Procedury koordynacji izolacji. Dr inż. Czesław Kozak 44 Zasady doboru ograniczników przepięć w sieciach niskich napięć. Dr inż. Czesław Kozak 45 Transformatory energetyczne w izolacji suchej. Dr inż. Czesław Kozak 46 Wyłączniki wysokonapięciowe. Dr inż. Czesław Kozak 47 Źródła przepięć łączeniowych w sieciach WN. Dr inż. Czesław Kozak 48 Laboratoryjne źródła napięć udarowych. Dr inż. Czesław Kozak 49 Nowoczesne rozwiązania konstrukcji wsporczych WN. Dr inż. Czesław Kozak 50 Odstępy izolacyjne w sieciach SN i WN. Dr inż. Czesław Kozak

4 1. Badania eksperymentalne źródła prądowego ze sterowanym napięciem zasilania. Dr hab. inż. J. Sikora, prof. PL 2. Badania modelowe i eksperymentalne różnicowego przetwornika prąd napięcie. Dr hab. inż. J. Sikora, prof. PL 3. Układ sterowania ramieniem robota o sześciu stopniach swobody(1 lub 2 osoby). Dr inż. Adam KURNICKI 4. Projekt i wykonanie mikroprocesorowego sterownika silników DC małej mocy. Dr inż. Adam KURNICKI 5. Komunikacja z wykorzystaniem EtherCat - protokół CANopen over EtherCat. Dr inż. Adam KURNICKI 6. Algorytmy samodostrajania implementowane w sterowniku Simatic S Dr inż. Adam KURNICKI 7. Stanowisko laboratoryjne do prototypowania algorytmów regulacji oparte na oprogramowaniu LabVIEW. Dr inż. Adam KURNICKI 8. Układy sterowania wykorzystujące sieci PROFINET. Dr inż. Adam KURNICKI 9. Wizualizacja procesów i sterowanie nadrzędne w systemie WinCC. Dr inż. Adam KURNICKI 10. Sterowanie układami aktuatorów elastycznych. Dr inż. Adam KURNICKI 11. Stanowisko dydaktyczne do badania algorytmów sterowania obiektem astatycznym. Dr inż. Adam KURNICKI 12. Stanowisko dydaktyczne do badania algorytmów sterowania obiektem nieliniowym. Dr inż. Adam KURNICKI 13. Opracowanie aplikacjj w środowisku LabVIEW dla badań wpływu zmian napięcia zasilania na sygnał Dr inż. Jacek MAJEWSKI wyjściowy sensorów wilgotności względnej (RH). 14. Mikroprocesorowy miernik częstotliwości energetycznej o zwiększonej odporności na zakłócenia. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 15. Mikroprocesorowy sterownik kwarcowego generatora częstotliwości wzorcowej. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 16. Algorytmy i układy do pomiarów częstotliwości w środowisku EVB503 Propox. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 17. Analizator sygnału testowego statycznego licznika energii elektrycznej. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 18. Modelowanie stanów dynamicznych przetwornika napięcie-częstotliwość w środowisku Matlab. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 19. Mikroprocesorowe stanowisko pomiarowo-uruchomieniowe ze scalonym konwerterem impedancji. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 20. Mikroprocesorowy przetwornik częstotliwość napięcie. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 21. Odbiornik impulsów 1PPS i sygnałów czasu systemu nawigacyjnego GPS. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 22. Miernik temperatury barwowej źródeł światła. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 23. Miernik składowych addytywnych RGB obrazu telewizyjnego. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI 24. Miernik składowych subtraktywnych CMYK w świetle odbitym. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI.25. Wykorzystanie środowiska LabVIEW przy pomiarach akustycznych. Dr inż. Leszek SZCZEPANIAK 26. Cyfrowo sterowany wzmacniacz pomiarowy przeznaczony do współpracy z systemem pomiarowym. Dr inż. Leszek SZCZEPANIAK 27. Wykorzystanie mikrokontrolera AVR do obsługi systemu pomiarowego z interfejsem RS-485. Dr inż. Leszek SZCZEPANIAK 28. Zdalna obsługa przyrządu pomiarowego poprzez sieć Internet z użyciem środowiska LabVIEW. Dr inż. Leszek SZCZEPANIAK 29. Przetworniki napięcie-częstotliwość w pomiarach napięcia przemiennego. Dr inż. Piotr WARDA 30. Mikroprocesorowy system do pomiaru temperatury z wykorzystaniem przetwornika SMT Dr inż. Piotr WARDA 31. Układ regulacji składowej stałej w torze pomiarowym zawierającym przetwornik napięcie-częstotliwość. Dr inż. Piotr WARDA

5 32. Wspomagane komputerowo stanowisko do badania przetworników napięcie-częstotliwość. Dr inż. Piotr WARDA 33. Sterowany cyfrowo konfigurator układu pomiarowego. Dr inż. Piotr WARDA 34. Dydaktyczny model wirtualnego stanowiska do pomiaru częstotliwości. Dr inż. Piotr WARDA 35. Inteligentny przetwornik położenia. Dr inż. Piotr WARDA 36. Inteligentny przetwornik napięcia. Dr inż. Piotr WARDA 37. Inteligentny przetwornik ciśnienia. Dr inż. Piotr WARDA 38. Inteligentny przetwornik temperatury. Dr inż. Piotr WARDA 39. Sterowanie i wizualizacja procesów produkcyjnych w systemie WinCC. Dr inż. Edward ŻAK 40. System regulacji położenia ze sterownikiem PLC. Dr inż. Edward ŻAK 41. Symulacyjne badanie adaptacyjnych algorytmów regulacji. Dr inż. Edward ŻAK 1 Badania przekształtników sieciowych o sterowaniu wektorowym. (2os) dr hab. inż. W. Jarzyna, prof. PL 2 Badanie przekształtników prostownikowych o sterowaniu PWM. (2os) dr hab. inż. W. Jarzyna, prof. PL 3 Analiza pracy rozproszonych systemów trójgeneracyjnych - energii elektrycznej, ciepła i chłodu. dr hab. inż. W. Jarzyna, prof. PL 4 Projekt oceny warunków wietrzności i wybór modelu elektrowni wiatrowej. dr hab. inż. W. Jarzyna, prof. PL 5 Sterowanie wybranych napędów elektrycznych komory lakierniczej. dr hab. inż. J. Kolano, prof. PL 6 Sterowanie i regulacja napędów elektrycznych wentylacji i klimatyzacji w samochodzie osobowym. dr hab. inż. J. Kolano, prof. PL 7 Problemy doboru parametrów wybranych napędów urządzeń transportowych w rolnictwie dr hab. inż. J. Kolano, prof. PL współpracujących z generatorami fotowoltaicznymi. 8 Sterowanie wybranych napędów elektrycznych maszyn urabiających w górnictwie. dr hab. inż. J. Kolano, prof. PL 9 Współpraca z siecią prądnicy indukcyjnej z podwójnym uzwojeniem stojana. dr inż. H. Banach 10 Praca autonomiczna prądnicy indukcyjnej z podwójnym uzwojeniem stojana. dr inż. H. Banach 11 Współpraca z siecią 3-fazowej prądnicy reluktancyjnej. dr inż. H. Banach 12 Wyznaczenie napięć optymalnych dla indukcyjnego silnika klatkowego pracującego ze zmiennym dr inż. H. Banach obciążeniem. 13 Model 3-fazowej prądnicy synchronicznej z magnesami wysokoenergetycznymi. (2os) dr inż. H. Banach 14 Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na ludzki organizm w dr inż. H. Banach świetle najnowszych badań. 15 Projekt modernizacji sterowania maszyny wydmuchowej butelek PET. (2os) dr inż. P. Filipek 16 Modernizacja sterowania napędami elektrycznymi linii produkcyjnej kaszy. dr inż. P. Filipek 17 Sterowanie prognostyczne hydroforni wodociągu miejskiego. (2os) dr inż. P. Filipek 18 Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu falownika wektorowego do zasilania silnika reluktancyjnego synchronicznego. (2os) dr inż. R. Machlarz

6 19 Model wektorowego układu sterowania silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. (2os) dr inż. R. Machlarz 20 Analiza porównawcza wybranych rozwiązań wysokoobrotowych układów napędowych w sprzęcie AGD dr inż. R. Machlarz i elektronarzędziach. 21 Opracowanie modelu symulacyjnego przetwornika elektromechanicznego o ruchu liniowym w programie dr inż. R. Machlarz Matlab-Simulink. 22 Opracowanie modelu symulacyjnego napędu przekształtnikowego z silnikiem obcowzbudnym prądu dr inż. R. Machlarz stałego w programie Matlab-Simulink. 23 Model matematyczny i symulacja komputerowa stanów dynamicznych silnika skokowego. dr inż. R. Machlarz 24 Wizualizacja działania silnika bezszczotkowego ze wzbudzeniem od magnesów trwałych. dr inż. R. Machlarz 25 Modelowanie układów maksymalizacji mocy generatora fotowoltaicznego. dr inż. M. Niechaj 26 Analiza pracy prosumenckiego systemu fotowoltaicznego. dr inż. M. Niechaj 27 Praca napędu drzwi kabinowych z baterią superkondensatorów, jako buforowym źródłem energii. dr inż. K. Kolano 28 Symulacja pracy układu obserwacji położenia wirnika silnika BLDC w środowisku Matlab-Simulink. dr inż. K. Kolano 1 Badanie eksperymentalne reaktora plazmowego zasilanego energią słoneczną Prof. dr hab. inż. H. Stryczewska 2 Badania 6-elektrodowego reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym zasilanego z Prof. dr hab. inż. H. Stryczewska przekształtnika AC/DC/AC 3 Zastosowanie elektroforezy do badania właściwości dyspersji wodnych Prof. dr hab. Marek Kosmulski 4 Zastosowanie elektroforezy do badania właściwości dyspersji w rozpuszczalnikach niewodnych Prof. dr hab. Marek Kosmulski 5 Numeryczny model stabilności termicznej przewodów nadprzewodnikowych Dr hab. inż. Paweł Surdacki 6 Numeryczny model stabilności termicznej uzwojenia nadprzewodnikowego Dr hab. inż. Paweł Surdacki 7 Wysokotemperaturowe przewody nadprzewodnikowe do zastosowań silnoprądowych Dr hab. inż. Paweł Surdacki 8 Technologie wytwarzania przewodów nadprzewodnikowych z dwuborku magnezu Dr hab. inż. Paweł Surdacki 9 Modelowanie pola magnetycznego uzwojeń nadprzewodnikowych z dwuborku magnezu Dr hab. inż. Paweł Surdacki 10 Model histerezy magnetycznej opracowany w środowisku Scilab/Scicos Dr inż. Dariusz Czerwiński 11 Analiza numeryczna procesów transportu elektrycznego i cieplnego w nadprzewodnikach Dr inż. Dariusz Czerwiński wysokotemperaturowych 12 Analiza zjawisk fizycznych zachodzących w nadprzewodnikach HTS umieszczonych w zewnętrznym Dr inż. Dariusz Czerwiński polu magnetycznym 13 Model skomputeryzowanego układu do pomiaru strat zmiennoprądowych taśm nadprzewodnikowych Dr inż. Dariusz Czerwiński wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych 14 Analiza sił elektrodynamicznych elektromagnesu wykonanego z taśm nadprzewodnikowych Dr inż. Dariusz Czerwiński 15 Aplikacja wizualizacyjna dla stanowiska do pomiaru temperatury w urządzeniach nadprzewodnikowych Dr inż. Dariusz Czerwiński

7 16 Układ do pomiaru zmian temperatury taśmy nadprzewodnikowej w temperaturach kriogenicznych Dr inż. Dariusz Czerwiński 17 Zagadnienie symulacji układów cienkowarstwowych z użyciem metody elementów skończonych Dr inż. Dariusz Czerwiński 18 Obliczenia wielkoskalowe sprzężonych pól elektromagnetycznych i cieplnych z użyciem środowiska Dr inż. Dariusz Czerwiński COMSOL 19 Analiza wymiany ciepła na granicy taśma HTS 2G - ciekły azot Dr inż. Dariusz Czerwiński 20 Wirtualne stanowisko laboratoryjne do badań i symulacji pracy paneli fotowoltaicznych. Dr inż. Jarosław Diatczyk 21 Układ laboratoryjny do badania parametrów ogniw fotowoltaicznych. Dr inż. Jarosław Diatczyk 22 Układ laboratoryjny do badania parametrów ogniw paliwowych. Dr inż. Jarosław Diatczyk 23 Model komputerowy ogniwa paliwowego. Dr inż. Jarosław Diatczyk 24 Biomedyczne wykorzystywanie plazmy niskotemperaturowej. Dr inż. Jarosław Diatczyk 25 Układ laboratoryjny do badania spektroskopowych. Dr inż. Jarosław Diatczyk 26 Ocena skuteczności ekranowania wybranych układów ekranów magnetycznych i elekromagnetycznych z Dr inż. Ryszard Goleman uwzględnieniem asymetrii obciążenia torów prądowych 27 Badania numeryczne wybranych układów aktywnych ekranów magnetycznych Dr inż. Ryszard Goleman 28 Symulacja ruchu cząstek paramagnetycznych i ferromagnetycznych w otoczeniu elementu matrycy Dr inż. Ryszard Goleman separatora magnetycznego - opracowanie programu komputerowego 29 Model polowo-obwodowy jednofazowego, szybkoobrotowego indukcyjnego silnika hybrydowego z Dr inż. Ryszard Goleman rezystancyjną fazą rozruchową 30 Model polowo-obwodowy jednofazowego szybkoobrotowego silnika hybrydowego ze zwartą fazą Dr inż. Ryszard Goleman rozruchową 31 Stany przejściowe w szybkoobrotowym silniku hybrydowym zasilanym trójfazowo Dr inż. Ryszard Goleman 32 Obliczanie 3D pola magnetycznego i elektrycznego linii wysokiego napiecia prądu stałego Dr inż. Ryszard Goleman i przemiennego, 33 Model symulacyjny małej elektrowni wiatrowej Dr inż. Ryszard Goleman 34 Ocena oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko - w kontekście obowiązujących przepisów i Dr inż. Ryszard Goleman opublikowanych wyników badań 35 Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii do zasilania obiektów rekreacyjno-turystycznych Dr inż. Ryszard Goleman 36 Wspomagane komputerowo modelowanie i projektowanie układów zasilania obiektów ze źródeł Dr inż. Ryszard Goleman odnawialnych z wykorzystaniem programu Polysun 37 Model ogrzewania budynku mieszkalnego, z zastosowaniem kolektorów słonecznych i pompy ciepła, z Dr inż. Ryszard Goleman wykorzystaniem programu Polysun 38 Analiza pracy wybranych układów fotowoltaicznych z wykorzystaniem oprogramowania PVSYST - Dr inż. Ryszard Goleman opracowanie ćwiczeń dydaktycznych 39 Obliczenia polowo-obwodowe wybranych układów elektromagnetycznych i cieplnych przy wykorzystaniu programu FEMM - projekt ćwiczeń dydaktycznych Dr inż. Ryszard Goleman

8 40 Współczesne technologie pozyskiwanie i zagospodarowania biogazu Dr inż. Ryszard Goleman 41 Współczesne technologie współspalania biomasy Dr inż. Ryszard Goleman 42 Analiza techniczno ekonomiczna opłacalności budowy biogazowi z układem do wytwarzania energii Dr inż. Ryszard Goleman cieplnej i elektrycznej 43 Analiza energetyczna obiegu cieplnego w wybranym układzie kogeneracyjnym Dr inż. Ryszard Goleman 44 Symulacja numeryczna urządzeń nadprzewodnikowych (PSpice, FEM) Dr inż.leszekjaroszyński 45 Symulacja numeryczna urządzeń plazmowych (PSpice, FEM) Dr inż.leszekjaroszyński 46 Właściwości i zastosowania taśm nadprzewodnikowych HTS Dr inż.leszekjaroszyński 47 Transformatory nadprzewodnikowe Dr inż.leszekjaroszyński 48 Nowoczesne materiały nadprzewodnikowe na uzwojenia transformatorów Dr inż.grzegorz Komarzyniec 49 Straty w transformatorach nadprzewodnikowych Dr inż.grzegorz Komarzyniec 50 Metody ograniczania prądu włączania transformatorów Dr inż.grzegorz Komarzyniec 51 Schemat zastępczy transformatora nadprzewodnikowego Dr inż.grzegorz Komarzyniec 52 Mechanizm utraty i powrotu nadprzewodnictwa uzwojeń transformatorów Dr inż.grzegorz Komarzyniec 53 Obliczanie prądu włączania transformatora Dr inż.grzegorz Komarzyniec 54 Historia i rozwój transformatorów nadprzewodnikowych Dr inż.grzegorz Komarzyniec 55 Budowa i obliczanie transformatorów nadprzewodnikowych Dr inż.grzegorz Komarzyniec 56 Mobilne narzędzia wspierające pracę inżyniera Dr inż. Michał Łanczont 57 Mobilne urządzenia pomiarowe z systemem Android Dr inż. Michał Łanczont 58 Stanowisko laboratoryjne do badania filtrów pasywnych Dr inż. Michał Łanczont 59 Symulowanie elektrycznych obwodów nieliniowych w środowisku SciLab/Xcos Dr inż. Michał Łanczont 60 Model ekologicznego domu zasilanego z pomocą odnawialnych źródeł energii Dr inż. Michał Łanczont 61 Metody detekcji defektów w ścieżkach płytek drukowanych jedno i wielowarstwowych Dr inż. Michał Łanczont 62 Bezkontaktowe metody skanowania obiektów 3D Dr inż. Michał Łanczont 63 Analiza kompatybilności elektromagnetycznej stacjonarnych instalacji alarmowych Dr inż. Paweł Mazurek 64 Wybrane zagadnienia projektowania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych inwestycji Dr inż. Paweł Mazurek ekologicznych 65 Analiza pracy przetwornic w instalacjach OZE Dr inż. Paweł Mazurek 66 Akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych dotyczących badań EMC w środowisku LabView. Dr inż. Paweł Mazurek 67 Modelowanie sprzężeń pojemnościowych i indukcyjnych w instalacjach elektrycznych Dr inż. Paweł Mazurek 68 Analiza doboru materiałów elektrotechnicznych i magnetycznych poprawiających kompatybilność Dr inż. Paweł Mazurek elektromagnetyczną reaktorów plazmowych 69 Analiza procesu akredytacji wydziałowego laboratorium EMC Dr inż. Paweł Mazurek 70 Stanowisko laboratoryjne do badania pompy ciepła Dr inż. Krzysztof Nalewaj

9 71 Projektowanie układów fotowoltaicznych Dr inż. Krzysztof Nalewaj 72 Stanowisko laboratoryjne do badania ogniw paliwowych Dr inż. Krzysztof Nalewaj 73 Wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej Dr inż. Krzysztof Nalewaj 74 Układy mikrokogeneneracji z silnikiem Sterlinga Dr inż. Krzysztof Nalewaj 75 Stanowisko laboratoryjne do badania układu mikrokogeneracji evita firmy Rehema Dr inż. Krzysztof Nalewaj 76 Analiza techniczno-ekonomiczna doboru paliwa dla układów mikrokogeneracji Dr inż. Krzysztof Nalewaj 77 Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracji z silnikiem Stirlinga Dr inż. Krzysztof Nalewaj 78 Zastosowanie wyładowań elektrycznych i plazmy nietermicznej w procesach usuwania zanieczyszczeń Dr inż. Joanna Pawłat mikrobiologicznych 79 Wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej generowanej w układzie RF w procesach Dr inż. Joanna Pawłat dekontaminacyjnych 80 Wykorzystanie wyładowań elektrycznych i technik plazmowych w procesach modyfikacji powierzchni Dr inż. Joanna Pawłat 81 Wyładowania elektryczne i techniki plazmowe w produkcji nanomateriałów Dr inż. Joanna Pawłat 82 Wykorzystanie wyładowań elektrycznych i technik zaawansowanego utleniania w przemyśle Dr inż. Joanna Pawłat spożywczym 83 Zastosowanie technik plazmowych w obróbce paliwa Dr inż. Joanna Pawłat 84 Zastosowanie wyładowań elektrycznych i plazmy nietermicznej w procesach usuwania barwy Dr inż. Joanna Pawłat 85 Badanie możliwości wykorzystania energii pływów -projekt ćwiczeń laboratoryjnych Dr inż. Joanna Pawłat 86 Wpływ biokomponentów w paliwach na funkcjonowanie silników spalinowych - praca teoretyczna Dr inż. Joanna Pawłat 87 Energia wiatru - projekt ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem pasa wiatrowego (wind belt) Dr inż. Joanna Pawłat 88 Biotechnologie w zagospodarowaniu odpadów organicznych dla celów energetycznych i przemysłowych Dr inż. Joanna Pawłat 1 Analiza rozpływów mocy w systemie elektroenergetycznym porównanie dostępnych narzędzi Dr inż. Marek WANCERZ informatycznych. 2 Badanie cyfrowego zespołu automatyki zabezpieczeniowej CZAZ_UM do zabezpieczania silników WN. Dr inż. Marek WANCERZ 3 Symulacyjne badania niezawodności pracy system elektroenergetycznego. Dr inż. Marek WANCERZ 4 Wyznaczanie wskaźników jakości zasilania za pomocą programu Power Factory. Dr inż. Marek WANCERZ 5 Sieci górnicze SN szczególne wymagania techniczna. Dr inż. Marek WANCERZ 6 Analiza opłacalności zmiany dostawcy energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego Dr inż. Zbigniew POŁECKI 7 Studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy i biogazu jako źródła energii Dr inż. Zbigniew POŁECKI 8 Studium techniczno-ekonomiczne małej elektrowni wodnej Dr inż. Zbigniew POŁECKI 9 Techniczne, ekonomiczne i formalno - prawne aspekty rozwoju wykorzystania energii odnawialnej i wytwarzania rozproszonego w Polsce Dr inż. Zbigniew POŁECKI

10 10 Analiza strat mocy i energii w sieciach przemysłowych Dr inż. Zbigniew POŁECKI 11 Symulator pracy równoległej transformatorów Dr inż. Zbigniew POŁECKI 12 Wpływ zmian systemu ogrzewania oraz paliwa na koszty ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym Dr inż. Zbigniew POŁECKI 13 Analiza techniczno ekonomiczna kompensacji mocy biernej w obiektach przemysłowych Dr inż. Zbigniew POŁECKI 14 Współpraca baz danych z programami obliczeniowymi w zakresie wymiany informacji o strukturze i Dr inż. Piotr MILLER parametrach analizowanej sieci. 15 Redukcja modelu sieci dla potrzeb obliczeń zwarciowych. Przegląd dostępnych metod i ich praktyczna Dr inż. Piotr MILLER komputerowa implementacja 16 Modelowanie systemów elektroenergetycznych z wykorzystaniem języka XML (standard CIM) Dr inż. Piotr MILLER 17 Komputerowa implementacja algorytmów obliczania rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym Dr inż. Piotr MILLER 18 Komputerowa implementacja algorytmów realizujących obliczenia zwarciowe w systemie Dr inż. Piotr MILLER elektroenergetycznym 19 Awarie systemowe, przyczyny, skutki, sposoby zapobiegania. Dr inż. Piotr MILLER 20 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do pomiaru fazorów prądów i napięć występujących w Dr inż. Piotr MILLER trakcie zakłóceń w sieciach WN i SN. 21 Straty mocy i zmiany napięcia w sieci elektroenergetycznej pod wpływem rozproszonego lokowania Dr inż. Paweł PIJARSKI odnawialnych źródeł energii. 22 Wykorzystanie możliwości programu MathPower do optymalizacji stanu pracy sieci elektroenergetycznych. Dr inż. Paweł PIJARSKI 23 Wykorzystanie możliwości programu PowerWorld do optymalizacji stanu pracy sieci elektroenergetycznych. Dr inż. Paweł PIJARSKI 24 Wykorzystanie możliwości programu Plans do badania różnych stanów pracy sieci elektroenergetycznych. Dr inż. Paweł PIJARSKI 25 Ocena możliwości przyłączeniowych sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu metody Tabu Dr inż. Paweł PIJARSKI Search. 26 Projekt instrukcji eksploatacji instalacji niskiego napięcia wraz z instrukcją wykonania badań Dr inż. Sylwester ADAMEK 27 eksploatacyjnych na przykładzie wybranego obiektu Dr inż. Sylwester ADAMEK 28 Badanie instalacji elektrycznej na przykładzie tablicy demonstracyjnej DB-1 Dr inż. Sylwester ADAMEK 29 Obliczenia zwarciowe w sieci elektrycznej przy pomocy programu PowerWorld Dr inż. Sylwester ADAMEK 30 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Dr inż. Sylwester ADAMEK 31 Projektowanie instalacji odgromowej na przykładzie domu jednorodzinnego Dr inż. Sylwester ADAMEK 32 Zastosowanie sterownika PLC do realizacji systemu sterowania elektrownią wiatrową Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI 33 Konfiguracja cyfrowego zabezpieczenia farm wiatrowych Ex-BEL_WT Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI 34 Pomiar parametrów świetlnych oświetlenia dróg. Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI

11 35 Kontrola pracy instalacji przemysłowych. Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI 36 Modelowanie współpracy elementów SSIN Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI 37 Diagnostyka sterowników polowych i stacyjnych. Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI 38 Nowe rozwiązania techniczne dla źródeł fotowoltaicznych Dr inż. R. JĘDRYCHOWSKI 39 Analiza pracy układów HVDC oraz FACTS w środowisku Matlab/Simulink. Dr inż. Michał WYDRA 40 Ocena możliwości wykonywania zdalnych obliczeń rozpływowych Dr inż. Michał WYDRA 41 Implementacja obliczeń rozpływowych na serwerze aplikacji Apache Tomcat Dr inż. Michał WYDRA 42 Modelowanie dynamiki elektrowni wiatrowej Dr inż. Michał WYDRA 43 Modelowanie dynamiki małej elektrowni wodnej Dr inż. Michał WYDRA 44 Modelowanie pracy ogniwa paliwowego Dr inż. Michał WYDRA 45 Modelowanie pracy ogniwa fotowoltaicznego Dr inż. Michał WYDRA 46 Praktyczna realizacja obliczeń charakterystycznych wskaźników elektrowni i elektrociepłowni Dr inż. Michał WYDRA 47 Symulacja pracy źródła kogeneracyjnego w warunkach zmiennych obciążeń. Dr inż. Michał WYDRA 48 Wybrane aspekty analizy techniczno-ekonomicznej źródła kogeneracyjnego małej mocy Dr inż. Michał WYDRA

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Lp. temat pracy dyplomowej 1. Radiowa transmisja zmiennokodowa w systemach alarmowych 2. 3. 4. Pomiar

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Lp. temat pracy dyplomowej promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Ocena skuteczności ekranowania wybranych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych kierunku Elektrotechnika Lp. temat pracy dyplomowej 1. Monitorowanie parametrów roboczych i pracy sygnalizacji dr inż. M. Buczaj świetlnej

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych Instytutu Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Tematy prac dyplomowych Instytutu Elektrotechniki i Elektrotechnologii Tematy prac dyplomowych Instytutu Elektrotechniki i Elektrotechnologii Lp. (tytuły, imię i nazwisko) 1. Ekonomiczne aspekty stosowania pompy ciepła dr inż. Artur Boguta jako źródła ogrzewania budynków

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych kierunku Elektrotechnika Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii Lp. temat pracy dyplomowej promotor (tytuły, imię i nazwisko)

Bardziej szczegółowo

14. Układy sterowania pracą elektrowni wiatrowej Dr hab. inż. Ryszard Goleman, prof. PL

14. Układy sterowania pracą elektrowni wiatrowej Dr hab. inż. Ryszard Goleman, prof. PL Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Lp. 1. 2. 3. temat pracy dyplomowej Regulowany zasilacz napięcia stałego z zabezpieczeniem nadprądowym.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych 2016/17 dla studentów studiów I stopnia stacjonarnych kierunku Elektrotechnika. Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Tematy prac dyplomowych 2016/17 dla studentów studiów I stopnia stacjonarnych kierunku Elektrotechnika. Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii Lublin, 12 kwietnia 2017 r. Tematy prac dyplomowych 2016/17 dla studentów studiów I stopnia stacjonarnych kierunku Elektrotechnika Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych Instytutu Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Tematy prac dyplomowych Instytutu Elektrotechniki i Elektrotechnologii Tematy prac dyplomowych Instytutu Elektrotechniki i Elektrotechnologii Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Zastosowanie inteligentne układów elektronicznych dr inż. Artur Boguta

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów ELEKTROTECHNIKA Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów Teoria obwodów 1. Jakimi parametrami (podać definicje) charakteryzowane są okresowe sygnały elektryczne? 2. Wyjaśnić pojecie indukcyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

Katedra Automatyki i Metrologii. Prezentacja tematyki prac dyplomowych. Inteligentne Technologie w Elektrotechnice

Katedra Automatyki i Metrologii. Prezentacja tematyki prac dyplomowych. Inteligentne Technologie w Elektrotechnice Katedra Automatyki i Metrologii Prezentacja tematyki prac dyplomowych oraz specjalności Inteligentne Technologie w Elektrotechnice dla kierunku Elektrotechnika dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI KAiM Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. dr hab. inż. Janusz Nieznański

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. dr hab. inż. Janusz Nieznański Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Janusz Nieznański Jakość Energii Elektrycznej Power Quality (PQ) Wymagania, normy, definicje Parametry jakości energii Zniekształcenia harmoniczne

Bardziej szczegółowo

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA SPECJALNOŚĆ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Instytut Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...113

Spis treści. Przedmowa...113 Przedmowa...113 1. WYMAGANIA STAWIANE APARATOM ELEKTRYCZNYM I ROZDZIEL- NICOM I ICH FUNKCJE...115 1.1. Aparaty elektryczne i rozdzielnice w układach wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej...115

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C)

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) Kierunek ELEKTROTECHNIKA (RW Elektrycznego 20.04.2005 rok) Przedmioty na studiach dziennych i tygodniowe liczby godzin zajęć (wersja z dnia 7.02.2006 Tadeusz Maciołek) Suma Nazwa przedmiotu Minimum Program

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć Tematyka badawcza: Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć W tematyce "Aparatury niskich, średnich i wysokich napięć" Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny

Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn. 16.03.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Mirosław Świercz, Dziekan Wydziału Elektrycznego Zgodnie z procedurą dyplomowania na Wydziale, poniżej przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Adres Telefon : Adres Telefon :

Adres   Telefon : Adres   Telefon : Propozycja tematów prac dyplomowych dla studiów I stopnia stacjonarnych kierunek Elektrotechnika specjalność ELEKTROTECHNIKA STOSOWANA rok akademicki 2010/2011 ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ ZESPÓŁ TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P Wstęp 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 1.1. Zasady ogólne 1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich Kierunek Elektrotechnika 1. Promotor

Tematy prac inżynierskich Kierunek Elektrotechnika 1. Promotor Kraków, 30 marzec 2005 r. Tematy prac inżynierskich Kierunek Elektrotechnika 1. Elektrotechnika elektroenergetyka, Termowizyjna diagnostyka urządzeń elektrycznych w elektroenergetyce 1 lub 2 Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest podanie celowości i specyfiki

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu

Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu Maszyny i napęd elektryczny I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-MiNE1 Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminu dyplomowego: kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia

Pytania egzaminu dyplomowego: kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia 1. Podstawowe parametry przebiegu napięcia w sieciach elektroenergetycznych. 2. Zasady ochrony odgromowej przed wyładowaniami atmosferycznymi. 3.

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp 9 1. Pola elektromagnetyczne 11 1.1. Informacje wstępne 11 1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka 14 1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH PROPOZYCJE TEMATÓW DYPLOMOWYCH STUDIA I STOPNIA 28.02.2013

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH PROPOZYCJE TEMATÓW DYPLOMOWYCH STUDIA I STOPNIA 28.02.2013 KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH PROPOZYCJE TEMATÓW DYPLOMOWYCH STUDIA I STOPNIA 28.02.2013 Lp Propozycja tematu / krótki opis 1. Współpraca generatora synchronicznego z 3-fazową siecią

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010.

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010. Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp 7 1. Wiadomości podstawowe z elektrotechniki i elektroniki

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 3 I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 1.1 Rodzaje i klasyfikacja maszyn elektrycznych... 10 1.2 Rodzaje pracy... 12 1.3 Temperatura otoczenia i przyrost temperatury... 15 1.4 Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis skrótów... 9. Spis oznaczeñ... 11. Wstêp... 15

Spis treœci. Spis skrótów... 9. Spis oznaczeñ... 11. Wstêp... 15 Spis treœci Spis skrótów... 9 Spis oznaczeñ... 11 Wstêp... 15 ROZDZIA 1 Strategie w diagnostyce urz¹dzeñ elektroenergetycznych... 17 1.1. Strategie zarz¹dzania eksploatacj¹ urz¹dzeñ elektroenergetycznych...

Bardziej szczegółowo

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Laboratorium dydaktyczne z zakresu URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Informacje ogólne Sala 2.2 w budynku Zakładu Aparatów i Urządzeń Rozdzielczych 1. Zajęcia wprowadzające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Temat pracy doktorskiej: Analiza i badania wpływu technik modulacji w układach z falownikami napięcia na elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars dr hab. inż. Jerzy Jantos, profesor PO prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk dr inż. Jan Zimon mgr inż. Andrzej Lechowicz 1 Katedra Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Przedmiot: Pokładowe systemy diagnostyczne i informacyjne Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: TR N 6-0_ Rok: I Semestr: Forma

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna 1.2. l. Paliwa naturalne, zasoby i prognozy zużycia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne 1

1. Wiadomości ogólne 1 Od Wydawcy xi 1. Wiadomości ogólne 1 dr inż. Stefan Niestępski 1.1. Jednostki miar 2 1.2. Rysunek techniczny 8 1.2.1. Formaty arkuszy, linie rysunkowe i pismo techniczne 8 1.2.2. Symbole graficzne 10 1.3.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z 28.07.201 r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK:ENERGETYKA poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r.

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r. Zakład Elektroenergetyki 31.10.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Marian Dubowski, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy

Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy Robert Jędrychowski Politechnika Lubelska Nałęczów, ZET 2014 Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

2.2. Metoda przez zmianę strumienia magnetycznego Φ Metoda przez zmianę napięcia twornika Układ Ward-Leonarda

2.2. Metoda przez zmianę strumienia magnetycznego Φ Metoda przez zmianę napięcia twornika Układ Ward-Leonarda 5 Spis treści Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Badanie silnika prądu stałego... 15 1.1. Elementy maszyn prądu stałego... 15 1.2. Zasada działania i budowa maszyny prądu stałego... 17

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 1 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11 Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd. 8. - Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa do wydania ósmego 11 1. Klasyfikacja instalacji, urządzeń elektrycznych i środowiska oraz niektóre wymagania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T P R A C Y D Y P L O M O W E J. 410 Prof. Z. RUTKA. 411 Prof. P. KACEJKO. 412 Prof. P.

2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T P R A C Y D Y P L O M O W E J. 410 Prof. Z. RUTKA. 411 Prof. P. KACEJKO. 412 Prof. P. Z b i ó r p r a c dyp l o m ow yc h o b r o n i o n yc h w K a t e dr ze S i e c i E l ektryc z n yc h i Z a b e z p i e czeń w l a t a c h 2 0 07-2012 2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konspekt wykładu: dr inż. Krzysztof Bieńkowski GpK p.16 tel. 761 K.Bienkowski@ime.pw.edu.pl www.ime.pw.edu.pl/zme/ 1. Zakres wykładu, literatura. 2. Parametry konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Automatyka i metrologia

Automatyka i metrologia Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Co to jest EAZ??? EAZ możemy zdefiniować jako grupę urządzeń, które zajmują się przetwarzaniem sygnałów oraz wybierają

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA

Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA Sosnowiec 5 czerwca 2013 roku Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA Bezprzewodowe systemy inteligentnego pomiaruzużycia mediów, sterowania oświetleniem i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: niestacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo