2. TIN dr inż. Łukasz Saganowski Analiza podatności na ataki systemów operacyjnych z wykorzystaniem Metasploit i Nessus inż. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. TIN dr inż. Łukasz Saganowski Analiza podatności na ataki systemów operacyjnych z wykorzystaniem Metasploit i Nessus inż. 1"

Transkrypt

1 Lp. Kierunek Promotor Temat pracy w j. polskim 2. TIN dr inż. Łukasz Saganowski Analiza podatności na ataki systemów operacyjnych z wykorzystaniem Metasploit i Nessus inż. 1 Stopień (inż./mgr) Ilość osób Przemysł/ Zamawiany 5. TIN dr inż. Łukasz Saganowski Bezpieczeństwo oraz obrona przed zagrożeniami mobilnych systemów operacyjnych inż TIN dr inż. Mścisław Śrutek Zaawansowane metody przetwarzania obrazów termowizyjnych inż TIN dr inż. Mścisław Śrutek Zaawansowane metody przetwarzania obrazów medycznych inż TIN dr inż. Mścisław Śrutek Aplikacja dopasowująca zdjęcie z aparatu cyfrowego z obrazem termowizyjnym inż TIN dr inż. Mścisław Śrutek Układ sterowania kamerą termowizyjną w celu automatyzacji procesu akwizycji inż TIN dr inż. Mścisław Śrutek Układ sterowania wielostopniowym działem Gaussa inż TIN dr inż. Mścisław Śrutek Układ pomiaru prędkości i energii kinetycznej pocisków inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Klasyfikacja i prezentacja tekstów medycznych inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Rozproszony system monitorowania natężenia ruchu kołowego inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Zbadanie oraz implementacja praktycznych metod segmentacji obrazów. inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Opracowanie oraz implementacja demonstratora systemu detekcji wybranych znaków drogowych na podstawie obrazów cyfrowych inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Opracowanie sprzętowej implementacji modułu rozmytej segmentacji k-średnich (fuzzy k-means) z wykorzystaniem karty graficznej inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Opracowanie oraz implementacja modułu poszukiwania informacji wizyjnej w bazie danych na podstawie analizy słów kluczowych inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Konfiguracje usług VoIP w serwerach telekomunikacyjnych inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Opracowanie i implementacja w pakiecie Matlab zestawu algorytmów do analizy sygnałów EKG inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Odczyt i wizualizacja sygnału EKG na telefonie komórkowym z systemem Android inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Wpływ zabezpieczania transmisji VoIP na wydajność w środowisku IPv6 inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Integracja systemu VoIPv6 z innymi operatorami inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Projekt i implementacja videotelefonu oraz serwera wideokonferencji na platformie IMS inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Projekt i implementacja narzędzia pomiarowego podstawowych parametrów QoS inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Ocena jakości mechanizmów Quality of Service w sieci bezprzewodowej standardu IEEE inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Wykrywanie programów szkodliwych w urządzeniach mobilnych inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Rozpoznawanie gestów użytkownika oparte na widzeniu stereoskopowym inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Budowa platformy do rejestracji i odtwarzania wykładów akademickich inż TIN prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś System wykrywania plagiatów dla dokumentów multimedialnych inż TIN dr inż. Zbigniew Lutowski Obiektowe mechanizmy trwałości danych inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Moduł prezentacji multimedialnych w technologii LED inż. 1

2 51. TIN dr inż. Mirosław Maszewski Aplikacja zarządzająca grupą modułów sensorycznych z serwerem FTP. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Mikroprocesorowy analizator stanów logicznych. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Analizator stanów logicznych przebiegów szybko zmiennych w technologii FPGA. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Mikroprocesorowy generator przebiegów arbitralnych. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Generator przebiegów arbitralnych szybkozmiennych w technologii FPGA. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Obsługa wyświetlacza alfanumerycznego LCD w środowisku Linux/PC. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Obsługa wyświetlacza graficznego LCD w środowisku Linux/PC. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Obsługa wyświetlacza alfanumerycznego LCD w środowisku uclinux na systemach wbudownych. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Obsługa wyświetlacza graficznego LCD w środowisku uclinux na systemach wbudowanych. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Obsługa protokołu smb-nmb na systemie wbudowanym. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Zastosowanie technologii mobilnego VoIP w projektowaniu nowoczesych osiedli. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski System raportowania i rozliczeń ruchu telefonicznego dla serwerów komutacyjnych IPPBX opartych na idei opensource. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski System kontroli kosztów rozmów telefonicznych oparty na zasadzie pre-paid dla serwerów komutacyjnych IPPBX. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski HiPath 4000 Open Access jako element laboratorium systemów komutacyjnych. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Rozproszony informatyczny system kontrolno-pomiarowy w postaci sieci sensorowej. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Model nowoczesnej kowergentnej centrali PBX z usługami fonicznymi i niefonicznymi. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Telekomunikacyjny System Kodowania Informacji Obrazowej. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Kodowanie strumieniowe obrazów z wykorzystaniem transformat Falkowych. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Rozpoznawanie danych teleadresowych z wykorzystaniem przekształceń transformujących. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Weryfikacja opłaty pocztowej z wykorzystaniem przekształceń transformujących. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Kodowanie i rozpoznawanie tekstur z wykorzystaniem przekształceń transformujących. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Kompresja obrazów z wykorzystaniem przekształceń K-Mean, KSV-D. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Obsługa wyświetlacza dotykowego w systemach wbudowanych. inż TIN dr inż. Zbigniew Zakrzewski Aplet Java wspierający zbieranie informacji z bezprzewodowej sensorycznej sieci pogodowej. inż. 1 lub TIN dr inż. Zbigniew Zakrzewski Akademicka sieć szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem interfejsu IEEE ad. inż. 1 lub TIN dr inż. Zbigniew Zakrzewski Realizacja sieci sensorycznej do obsługi zespołu włączników w pomieszczeniu. inż. 1 lub TIN dr inż. Jarosław Zdrojewski Semistrukturalny i relacyjny model danych inż TIN dr inż. Jarosław Zdrojewski Wizyjny system testowania wiedzy inż TIN dr inż. Jarosław Zdrojewski Pomiary geometryczne w systemach analizy obrazu inż. 2

3 101. TIN dr inż. Jarosław Zdrojewski Automatyzacja obróbki informacji w systemach CAM inż TIN dr inż. Jarosław Zdrojewski System prowadzenia badań ankietowych inż TIN dr inż. Jarosław Zdrojewski Systemu CRM dla małego biznesu inż TIN dr inż. Jarosław Zdrojewski System detekcji intruzów w monitoringu posesji inż TIN dr inż. Jarosław Zdrojewski Bazy danych i środowiska Open Source w projektowaniu aplikacji inż TIN dr inż. Jarosław Frymark Przenośny komunikator dla dzieci autystycznych inż TIN dr inż. Tadeusz Leszczyński Internetowy system nadzoru i sterowania urządzeniami inż TIN dr inż. Tadeusz Leszczyński Analizator podstawoawych protokołów stoau TP/IP inż TIN dr inż. Tadeusz Leszczyński Programowy monitor sieci pracujący pod kontrolą systemów operacyjnych rodziny Windows inż TiN dr inż. Rafał Boniecki Aplikacja mobilna wspierająca firmę transportową inż. 1 lub TiN dr inż. Rafał Boniecki Algorytm wykrywający wybrane rodzaje zdarzeń z wykorzystaniem JAVACV mgr 1 lub TiN dr inż. Rafał Boniecki Raportowanie i analiza statystyczna zdarzeń z procesu technologicznego sterowanego sterownikiem PLC SAIA(Java lub C#) mgr 1 lub TiN dr inż. Rafał Boniecki Aplikacja wspierająca diagnostykę obiektu technicznego z wykorzystaniem sygnałów diagnostycznych (Java lub C#) mgr 1 lub TiN dr inż. Rafał Boniecki Algorytm wykrywający wybrane rodzaje zdarzeń z wykorzystaniem JAVACV współpracujący z setrownikami PLC (SAIA) mgr 1 lub TiN dr inż. Rafał Boniecki Prezentacja treści w systemach rozległych z wykorzystaniem technologii Java inż. 1 lub TiN dr inż. Rafał Boniecki Gra Liga Żużlowa inż. 1 lub TiN dr inż. Rafał Boniecki Aplikacja wspierająca proces tworzenia raportów i wykresów z wykorzystaniem narzędzi OpenSource inż. 1 lub TiN dr inż. Rafał Boniecki Serwer wielowątkowy z interfejsem graficznym do obsługi bramki sms inż. 1 lub TiN dr inż. Rafał Boniecki Aplikacja dydaktyczna wizualizująca zasadę działania fundamentalnych algorytmów informatycznych mgr 1 lub TIN dr inż. Wiesław Zech Automatyczna transformacja graficznych reprzentacji algorytmów sterowania dyskretnego na syntezowalny kod w języku opisu sprzętu. inż TiN dr inż. Wiesław Zech Wielowątkowa implementacja algorytmu wyznaczania silnie spójnych składowych grafu. inż TIN dr inż. Tomasz Talaśka System do klasyfikacji danych oparty na sieci neuronowej z rywalizacyjnym mechniazmem uczenia się. inż TIN dr inż. Tomasz Talaśka Internetowy system wspomagający pracę dziekanatu inż TIN dr inż. Tomasz Talaśka System do klasyfikacji przedmiotów sterowany z wykorzystaniem sterowników PLC inż TIN dr inż. Tomasz Talaśka Oprogramowanie sterujące pracą generatora funkcyjnego inż TIN dr inż. Tomasz Talaśka Opracowanie komputerowego stanowiska laboratoryjnego do badania systemu GPS inż TIN dr inż. Tomasz Talaśka Projekt i implementacja systemu ekspertowego wspomagającego pracę biura podróży inż TIN dr inż. Tomasz Talaśka Implementacja oprogramowania do obsługi karty pomiarowej PCI 6221 inż TIN dr inż. Jacek Majewski Sieciowy system zarządzania obciążeniem pracowników dydaktycznych inż. 1 lub 2

4 174. TIN dr inż. Jacek Majewski Ewidencja sieciowa publikacji naukowych ZTT. inż TIN dr inż. Mścisław Śrutek System monitoringu IP inż TIN dr inż. Beata Marciniak Mobilna aplikacja wykorzystujaca kamerę w systemie Android inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Projekt wdrożenia serwerowego środowiska wirtualnego w systemach OpenSource. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Asterisk jako uniwersalna platforma kowergentnej sieci teleinformatycznej. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Linux jako otwarta plaftorma tworzenia aplikacji na systemy wbudowane. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Kodowanie Informacji Obrazowej z wykorzystaniem bibliotek OpenCV inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Kompresja obrazów na bazie popularnych algorytmów z wykorzystaniem bibliotek OpenCV inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Kodowanie strumieniowe obrazów z wykorzystaniem bibliotek OpenCV inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Rozpoznawanie danych teleadresowych z wykorzystaniem bibliotek OpenCV inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Weryfikacja opłaty pocztowej z wykorzystaniem bibliotek OpenCV inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Kodowanie i rozpoznawanie tekstur metodami statycznymi z wykorzystaniem bibliotek OpenCV inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Kompresja obrazów na bazie przekształceń K-Mean, KSV-D z wykorzystaniem biblotek OpenCV. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Aplikacja Obsługi panela dotykowego w środowisku mikroprocesorowym bazującym na gcc. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Uniwersalny moduł Mikroprocesorowy dla laboratorium systemów telemetrycznych. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski System sterowania wydrukiem w punkcie wielousługowym inż TIN dr inż. Łukasz Saganowski E-sklep 3D - aplikacja internetowa inż TIN dr inż. Łukasz Saganowski Elektroniczny sejf IP jako element zabezpieczenia infrastruktury krytycznej systemu teleinforamtycznego. inż TIN dr inż. Łukasz Saganowski Inżynieria odwrotna z wykorzystaniem skanera 3D inż TIN dr hab. inż. Maciej Walkowiak, prof. nadzw. UTP Analiza częstotliwościowa osłuchu tętnic szyjnych. inż TIN dr inż. Mirosław Maszewski Aplikacja zazdądzania magazynem artykułów spożywczych na platformy mobilne inż TIN dr inż. Zbigniew Lutowski Otwarte platformy do realizacji aplikacji CRM inż TIN dr inż. Sławomir Bujnowski Środowisko graficzne wspierające obsługę grafiki w systemach typu embedded inż TIN dr inż. Arkadiusz Rajs Pomiar prędkości samochodu oparty na analizie obrazu inż TIN dr inż. Arkadiusz Rajs Wykrywanie na obrazie obiektów zapisanych w bazie inż TIN dr inż. Mścisław Śrutek Budowa sztucznej dłoni sterowanej mikrokontrolerem inż TIN dr inż. Mścisław Śrutek Budowa zdalnie sterowanej platformy transportowej inż TIN dr inż. Tomasz Talaśka Wirtualizacja oprogramowania w środowisku microsoft inż TIN dr inż. Tomasz Andrysiak Platforma programistyczna dla silnika gier z implementacją fizyki obiektów inż. 1

5 339. TIN dr inż. Tomasz Talaśka Implementacja i badania hybrydowej sieci neuronowej CPN w systemach klasyfikacji danych inż TIN dr inż. Łukasz Saganowski Zastosowania systemów HIDS do obrony elementów sieci teleinformatycznej inż TIN dr inż. Łukasz Saganowski Wirtualizacja serwerów w praktycznych realizacjach inż TIN dr inż. Beata Marciniak Rozrywkowa aplikacja z wykorzystaniem wybranego silnika 2D inż TIN dr inż. Tomasz Talaśka Badania jakości usług na przykładzie Platformy Lync 2013 inż TIN dr inż. Beata Marciniak System zdalnej kontroli sieci informatycznej inż TIN dr inż. Beata Marciniak Aplikacja mobilna do skanowania wizytówek biznesowych inż TIN dr inż. Łukasz Saganowski Zastosowanie Hadoop dla celów analizy i wydzielania danych inż TIN dr hab. inż. Maciej Walkowiak, prof. nadzw. UTP Wpływ otoczenia na promieniowanie routera Wi-Fi inż TIN dr inż. Arkadiusz Rajs Realizacja ochrony autorstwa danych przy pomocy cyfrowych znaków wodnych inż TIN dr inż. Arkadiusz Rajs Aplikacja katalogująca zdjęcia na podstawie danych EXIF inż TIN dr inż. Arkadiusz Rajs Automatyczny parkingowy oparty na analizie obrazu inż TIN dr inż. Arkadiusz Rajs Układ wyzwalania migawki fotoaparatu na podstawie analizy obrazu z kamery inż TIN dr inż. Arkadiusz Rajs Projekt systemu CCTV w oparciu o technologię IVA firmy Bosch inż TIN dr inż. Beata Marciniak Aplikacja mobilna w systemie Android do rozpoznawania i wyszukiwania twarzy inż. 1 Aktualizacja:

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż.

Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż. ................... (pieczęć katedry/instytutu) Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka (powiązanych ze stażami w firmach IT) w ramach projektu: MEGA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH Prowadzący: dr inż. Marcin BEDNAREK FD - W30, P15 Sem. 9, rok akademicki: 2009/2010 Liczba studentów: bez ograniczeń Bezpieczeństwo danych w

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r.

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. 1. Przetwarzanie danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego 2. Opracowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny S.A. ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica Polska tel. (076) 74 75 440 fax. (076) 74 75 444 www.letia.pl Przedmiot zamówienia: "Dostawa i montaż Wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Sprzętowo-programowa platforma badania jakości usług środowiska sieciocentrycznego

Sprzętowo-programowa platforma badania jakości usług środowiska sieciocentrycznego Mateusz KWAŚNIEWSKI, Dariusz LASKOWSKI Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, E mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dariusz.laskowski@wel.wat.edu.pl Sprzętowo-programowa platforma badania jakości

Bardziej szczegółowo