Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy"

Transkrypt

1 Legenda wymagania podstawowe, wymagania ponadpodstawowe, Treści zalecane do realizacji W treści do wyboru Rozkład materiału nauczania Lp. Treści nauczania 0. Bezpieczeństwo i zasady pracy z komputerem I Identyfikator celu Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) Kategoria celu oziom wymagań klasa I II III A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy komputerze B Recytuje regulamin pracowni komputerowej Budowa i obsługa komputera Komputer idea działania A otrafi skonstruować schemat ideowy budowy komputera B Wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów schematu ideowego C Definiuje pojęcie urządzenia wejścia/wyjścia D Rozpoznaje rodzaje pamięci i rozróżnia ich cechu E Definiuje pojęcie interfejsy F otrafi określić język porozumiewania się elementów komputera G Wymienia jednostki informacji H Umie zmieniać liczby dziesiętna na dwójkowe i odwrotnie Uwagi E 2,4 ECM 3 1

2 Komputer urządzenie A Wymienia podstawowe elementy elektroniczne, W elektroniczne z których jest zbudowany komputer B Wyjaśnia jak zachowują się poszczególne elementy W elektroniczne w obwodzie elektrycznym C Rozpoznaje symbole elementów elektronicznych W D używane na schematach Wymienia Elementy zestawu komputerowego W ECM 3,6 EE 4 E Wymienia szkodliwe oddziaływanie złego W przechowywania zużytych elementów elektronicznych F otrafi rozpoznać charakterystyczne elementy na płytce drukowanej W System operacyjny idea A Definiuje pojęcie oprogramowanie komputera budowy B Wyjaśnia podział oprogramowania ze względu na przeznaczenie C Definiuje pojęcie system operacyjny ECM 4,5,6 D Wyjaśnia jak zorganizowany jest system operacyjny schemat ideowy System operacyjny - A Wymienia kilka przykładów systemów operacyjnych przykłady B Wymienia usługi systemu operacyjnego C Wyjaśnia znaczenie instalowania oprogramowania D Definiuje pojęcie środowisko graficzne i wyjaśnia, ECM 6 czym różni się od tekstowego E Rozpoznaje rodzaje licencji i konsekwencje prawa System operacyjny WINDOWS autorskiego A Wyjaśnia organizację zasobów systemu B Wyjaśnia budowę okien C Definiuje pojęcie ikony i wyjaśnia, co reprezentują D osługuje się myszką Operacje na oknach A otrafi przesunąć okno B otrafi zmienić rozmiar okna C otrafi zminimalizować okno D otrafi maksymalizować/przywrócić rozmiar okna E otrafi zamknąć okno ECM 3,5,8 ECM 3,5,6 2

3 rogram pojęcie ogólne A Definiuje pojęcie program B otrafi uruchomić program w WINDOWS C otrafi zakończyć pracę programu, w WINDOWS D Wymienia stany działania komputera podczas uruchamiania, pracy i zamykania programu E Rozpoznaje rodzaje licencji i konsekwencje prawa Struktura katalogów i położenie plików Obsługa programu - MSAINT autorskiego A Definiuje pojęcie drzewiasta struktura katalogów B otrafi poruszać się po drzewie katalogów C Rozpoznaje jak jest zbudowana nazwa pliku D Definiuje pojęcie ścieżka dostępu do pliku E Rozpoznaje rodzaje plików i jak je rozróżnić F Umie zakładać/usuwać katalogi A Umie zlokalizować pasek narzędzi B Umie wybrać narzędzie i użyć go C Umie zmienić kolor farbki D Umie korzystać z aska Menu E Umie zapisać wykonaną pracę we wskazanym miejscu liki obrazków A otrafi wyjaśnić sposób kodowania bitmapy W B Definiuje pojęcie paleta kolorów C Rozpoznaje typy plików obrazów oraz umie je zastosować D otrafi zakodować dany obrazek by zajmował jak najmniej miejsca Modyfikowanie rysunków A Umie otworzyć i edytować rysunek z pod wskazanego miejsca B Rozróżnia opcję zapisz i zapisz jako Operacje na plikach A Rozpoznaje rodzaje plików i umie je rozróżniać B Umie kopiować plik C Umie kasować pliki D Umie przenosić pliki E Dba o bezpieczeństwo danych ECM 5,6 ECM 5,6 ECM 5,6,9 ECM 5,6 ECM5,6,9 ECM 5,6 3

4 Szukanie plików na dyskach A otrafi używać narzędzia najdź / Wyszukaj komputera B Umie konstruować kryteria wyszukiwania z wykorzystaniem znaków * i? ECM 5,6 C Umie odróżnić pliki od katalogów II Edytory tekstu Edytor tekstu pierwsza A Definiuje pojęcie edytor tekstu odsłona B otrafi wymienić kilka programów będących edytorami tekstu C otrafi odróżnić dokumenty tekstowe popularnych typów od innych plików ECM 5,6 D Umie zastosować edytory tekstowe E Rozpoznaje rodzaje licencji i konsekwencje prawa autorskiego MS WORD pierwszy A otrafi skonfigurować środowisko pracy w Wordzie kontakt B Wykorzystuje paski narzędzi, pasek menu, linijki, ECM 3,5,6 kursor tekstowy i kursor myszy ierwszy dokument tekstowy A Wykorzystuje zasady wpisywania tekstu B Umie użyć narzędzi do korekcji błędów (ortograficznych i technicznych) C otrafi podglądnąć ukryte znaki i zna ich przeznaczenie D otrafi zapisać dokument we wskazanym miejscu Formatowanie tekstu A Wykorzystuje atrybuty znaków B oznał różne sposoby zmiany atrybutów znaków C Umie posługiwać co najmniej jednym sposobem do ECM 6,9 zmiany atrybutów znaków D Umie zaznaczać tekst Akapity i wcięcia A Definiuje pojęcie akapitu B Definiuje pojęcie wcięcia i zna ich rodzaje C Umie ustawiać wcięcia w akapicie ECM 6,9 D Umie ustawiać inne parametry akapitu Ćwiczenia w pisaniu tekstu A Umie wykorzystać nabyte umiejętności do stworzenia konkretnego typu dokumentu B Umie rozplanować ułożenie treści dokumentu C Umie pisać tekst z wykorzystaniem obu rąk 4

5 Obrazki w tekście A otrafi wstawić dodatkowy element do tekstu (obrazek, WordArt, itp.) B otrafi ustawiać obrazek w tekście C otrafi zmieniać rozmiar obrazka ECM 5,6,9 D otrafi zmieniać inne parametry obrazka E na konsekwencje prawa autorskiego Tworzymy dyplomy i A Umie rozplanować dokument o charakterze zaproszenia dyplomu/zaproszenia B Umie wykorzystać dotychczasową wiedzę do tworzenia dyplomu/zaproszenia C Umie wykorzystać podgląd wydruku Tworzymy podanie i życiorys A Umie rozplanować o charakterze podania/życiorysu B Umie wykorzystać dotychczasową wiedzę do tworzenia podania/życiorysu Tabulatory i tabelki A Definiuje pojęcie tabulatora i zna jego przeznaczenie B Umie posługiwać się tabulatorem do pozycjonowania tekstu C Definiuje pojęcie tabelki i jakie są jej elementy D otrafi wstawić tabelkę ECM 5,6,9 E otrafi zmienić rozmiar kolumn/wierszy tabeli F otrafi zmienić styl, grubość i kolor krawędzi G otrafi ustawić kolor/deseń tła komórki H otrafi ustawić tabelę w tekście Wykresy A Umie wstawić wykres do dokumentu B Umie posługiwać się arkuszem danych C Umie zmienić typ wykresu ECM 5,6 D Umie sformatować dane Listy wypunktowania A Umie stworzyć listę numerowaną B Umie stworzyć listę wypunktowania ECM 5,6 C Umie stworzyć numerowanie knspektowe Równania i wzory A Umie wstawić dodatkowy obiekt do tekstu W B Umie posługiwać się edytorem równań W ECM 5,6 5

6 Style zarządzanie złożonym A Definiuje pojęcie style w dokumencie i jakie są W dokumentem korzyści z ich używania B Umie posługiwać się stylami do tworzenia W dokumentu C Umie zarządzać tekstem W D Umie tworzyć spis treści złożonego dokumentu W E Umie wstawiać numery stron W F Wie, co to są ustawienia strony i jak je wykorzystać W G Umie posługiwać się nagłówkiem i stopką W Korespondencja seryjna A Definiuje pojęcie korespondencja seryjna i jakie korzyści płyną z jej stosowania B Umie przygotować plik danych i plik korespondencji C Umie połączyć oba pliki i wykorzystać je do wysłania serii wiadomości Ćwiczenia w edycji A Umie wykorzystać nabyte umiejętności do stworzenia dokumentów tekstowych konkretnego typu dokumentu B Umie rozplanować ułożenie treści dokumentu C Umie pisać tekst z wykorzystaniem obu rąk D na konsekwencje prawa autorskiego odstawowe wiadomości o A Definiuje pojęcie Internet sieci Internet B Wykorzystuje popularne usługi dostępne w sieci Internet C Definiuje pojęcie protokół wymiany danych D Wie, jakim językiem koduje się strony WWW i jaki program je interpretuje odstawy języka HTML A Omawia budowę języka HTML B otrafi operować znacznikami C Stosuje strukturę dokumentu HTML Nagłówek dokumentu HTML A Tworzy nagłówek dokumentu HTML B Stosuje niezbędne znaczniki nagłówka i ich parametry C otrafi przedstawić w nagłówku informacje dodatkowe ECM5,6,9 ECM 4,9 ECM 4 6

7 Treść dokumentu HTML A Umie rozpoznać miejsce początku treści dokumentu HTML B Umie ustawić parametry strony HTML C otrafi samodzielnie przygotować szkielet dokumentu do wprowadzania treści Formatowanie tekstu w A Stosuje znaczniki akapitu dokumentach HTML B Stosuje znaczniki zmiany parametrów czcionki C Rozpoznaje ograniczenia dokumentu HTML w stosunku do dokumentów, Word a D Umie sformatować fragment tekstu Określanie położenia plików A otrafi zdefiniować adres obiektu, który ma być w dokumentach HTML dołączony do strony WWW B Wykorzystuje rodzaje takiego adresowania ECM 2,5,6,9 C Stosuje znaczniki dołączania obiektów Listy elementów A Definiuje pojęcie lista B Stosuje różne rodzaje list C Wykorzystuje znaczniki używane do tworzenia list D Umie zmieniać typ wypunktowania/numerowania ECM 5,6,9 E Definiuje pojęcie listy zagnieżdżone i umie je budować Tabele podstawy tworzenia A Wykorzystuje grupę podstawowych znaczników związanych z tworzeniem tabeli B otrafi włączyć/wyłączyć obramowanie tabeli ECM 5,6,9 C otrafi wyrównać tabelę względem strony D otrafi wyrównać tekst wewnątrz komórek tabeli Tabele - formatowanie A Stosuje ustawienia tła tabeli B Stosuje ustawianie komórek tabeli C Umie ustawiać tło wiersza i komórki D Umie scalać komórki tabeli 7

8 Obrazki i inne efekty A Stosuje znaczniki wstawiania obrazków graficzne B Umie pozycjonować obrazek na stronie C Umie dodać linię na stronie i ją odpowiednio ustawić D Umie wstawić neon na stronie i ustawić jego parametry ECM 4,5,6,9 E Umie połączyć neon z obrazkiem dla lepszego efektu graficznego Łącza i kotwice w dokumencie HTML Ramki i ramki pływające na stronach WWW Ćwiczenia w budowaniu stron WWW F na konsekwencje prawa autorskiego A Umie wykonać hiperłącze do innego dokumentu B Umie wykonać kotwicę w dokumencie C Umie wykonać skok do kotwicy w tym samym dokumencie D Umie wykonać skok do kotwicy w innym dokumencie A otrafi definiuje się ramki na stronach WWW W B otrafi używać ramek i co jest wymagane by W funkcjonowały poprawnie C Umie skierować dokument wywołany danym W hiperłączem do danej ramki D Umie zbudować ramkę pływającą W E Umie wykorzystać tabelki i ramki pływające by W uzyskać odpowiedni efekt na stronie A Stosuje różne techniki do budowy własnych stron WWW B Wykorzystuje zdobytą wiedzę by uzyskać odpowiedni efekt graficzny ECM 5,9 8

9 III Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny A Definiuje pojęcie arkusz kalkulacyjny i do czego służy pierwszy kontakt B Wymienia elementy budowy arkusza kalkulacyjnego C Wymienia przykłady arkuszy kalkulacyjnych D Wymienia obszary zastosowania arkusza ECM 3,5,6 kalkulacyjnego E Rozpoznaje rodzaje licencji i konsekwencje prawa autorskiego MS Excel konfiguracja A na rozmieszczenie pasków narzędzi, menu, formuły środowiska B Umie skonfigurować pasek narzędzi do aktualnych potrzeb ECM 5,6 C Wykorzystuje budowę arkuszy w Excel u ierwsze obliczenia A Umie wprowadzić dane do komórki B Stosuje adresowanie komórek C Umie wykonać proste obliczenia z wykorzystaniem ECM 6,9 adresów komórek D Umie stosować auto - wypełnianie rojektowanie arkusza A Umie odpowiednio dobrać etykiety tekstowe do danych, które będą w komórkach B Umie zaplanować ułożenie danych i etykiet tekstowych w arkuszu C Umie wykorzystać myszkę do wprowadzania formuł Ćwiczenia w rozwiązywaniu A otrafi ułożyć dane w arkuszu prostych zadań B Umie ułożyć proste formuły z wykorzystaniem adresów względnych C Umie wykorzystać właściwości adresu względnego do auto - wypełniania Formatowanie tabeli w A Umie włączyć/wyłączyć obramowanie arkuszu B Umie dostosować sposób wyświetlania tekstu wewnątrz komórek C Umie ustawić odpowiednie cieniowanie D Umie formatować obszar wydruku 9

10 Używanie prostych funkcji z A otrafi wstawić funkcję arkusza kalkulacyjnego arkusza kalkulacyjnego B Umie policzyć sumę za pomocą auto-sumy C Umie policzyć średnią liczb za pomocą funkcji D Umie wyznaczyć MAX/MIN za pomocą funkcji Adresowanie w formułach A Rozpoznaje rodzaje adresowania B Umie rozróżnić rodzaje adresowanie (względne, bezwzględne i mieszane) Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań Wykres jako prezentacja danych w arkuszu Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań z wykorzystaniem prezentacji graficznej danych ołączenie arkusza z innymi dokumentami C Umie stosować różne typy adresowania w formułach A Umie zaprojektować arkusz z danymi B Umie wykorzystać różne typy adresowania do rozwiązywania zadań C Umie sformatować tabelę D Umie zapisać wyniki swojej pracy w odpowiednim miejscu A Umie wstawić wykres do arkusza B Umie zmienić typ wykresu C otrafi dostosować typ wykresu do danych D Umie zaktualizować gotowy wykres E Umie sformatować wykres w zależności od potrzeb zadania A Umie zaprojektować arkusz z danymi B otrafi zastosować różne typy adresowania w rozwiązywanych zadaniach C Umie przedstawić dane za pomocą odpowiedniego wykresu D Umie dokonać zmian i poprawek zarówno w arkuszu danych jak i w gotowym wykresie A Wykorzystuje zasady łączenia dokumentów statyczne i dynamiczne B Umie wstawić tabelę/wykres przez Schowek C Umie wstawić tabelę/wykres stosując mechanizm OLE ECM 5,9 ECM 6,9 ECM 6,9 10

11 Funkcje warunkowe A otrafi konstruować wyrażenia warunkowe B Stasuje funkcje logiczne C Umie zastosować wyrażenia warunkowe w konstrukcji formuł D Umie rozwiązywać zadania za pomocą wyrażeń warunkowych Arkusz jako źródło danych A otrafi zastosować tabele arkusza do korespondencji W seryjnej B otrafi zastosować wiedzę z edytora tekstu do W tworzenia korespondencji seryjnej z wykorzystaniem arkusz kalkulacyjnego C otrafi przygotować arkusz do przekazywania W Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań A danych Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań wszelkiego typu o stopniu trudności dostosowanym do wymogów gimnazjum ECM 6,9 ECM 5,9 11

12 IV Bazy danych Bazy danych - pierwsze A Definiuje pojęcie baza danych i do czego służy spotkanie B Wymienia elementy budowy bazy danych C Definiuje pojęcie system do zarządzania bazą danych i potrafi podać przykłady takich systemów D Wymienia przykłady zastosowania baz danych w ECM 5,9 życiu codziennym i wie gdzie z nimi się styka E Rozróżnia rodzaje licencji i konsekwencje prawa autorskiego oraz ochronę danych osobowych Operacje na bazie danych A otrafi otworzyć zbiór danych ze wskazanego miejsca B otrafi przeglądać rekordy, usuwać, dodawać, ECM 4,9 modyfikować C Umie posortować bazę danych Tworzenie zapytań do bazy A Definiuje pojęcie filtr i do czego służy danych B otrafi obsługiwać filtr w Work s C Umie skonstruować poprawne zapytania ECM 3,5,6 D Umie posługiwać się zdaniami logicznymi podczas konstruowania zapytań Formularze i raporty A Definiuje pojęcie formularz i do czego służy B Definiuje pojęcie raport i jakie są jego zastosowania C otrafi zbudować poprawny formularz ECM 5,6,9 D otrafi utworzyć raport E Umie posługiwać się formularzem Budowanie bazy danych A otrafi zaprojektować prostą bazę danych W B otrafi utworzyć bazę danych w Work s W C Umie obsługiwać swoją bazę danych W Korespondencja seryjna A Umie wykorzystać edytor tekstu do stworzenie W oparta na bazie danych korespondencji seryjnej opartej na bazie danych 12

13 V rezentacje multimedialne rezentacja multimedialna A Definiuje pojęcie prezentacja multimedialna pierwsze spotkanie B Wymienia obszary zastosowań prezentacji multimedialnej C Wymienia programy w których można stworzyć ECM 3,4,5,6 prezentacje multimedialną D na rodzaje licencji i konsekwencje prawa autorskiego MS oweroint A otrafi skonfigurować środowisko pracy konfiguracja środowiska i B Definiuje pojęcie slajdy i jak je tworzyć rozpoczęcie pracy C otrafi posługiwać się nawigatorem przy tworzeniu ECM 5,6 prezentacji D Umie wstawić tekst, rysunki i wykresy Formatowanie prezentacji A Umie zmienić/ustawić tło prezentacji jednolite dla wszystkich slajdów B Umie formatować obiekty na slajdzie ECM 5,6,9 C Umie ustawiać animację obiektów D Umie zmieniać kolejność slajdów Ćwiczenia w tworzeniu A Umie wykorzystać zdobytą wiedzę do stworzenia prezentacji prezentacji na dany temat ECM 5,6,9 13

14 VI odstawy Algorytmiki Wstęp do budowy A Definiuje pojęcie Algorytmika algorytmów B Definiuje pojęcie algorytm C Wymienia gdzie zetknął się z algorytmami odejście do rozwiązywania problemów Budowanie algorytmów - wprowadzenie D Definiuje pojęcie zmiennej i po co się je stosuje A otrafi sprecyzować problem B otrafi rozwiązywać problem C otrafi przeprowadzić analizę rozwiązywania problemu A otrafi określić dane wejściowe i wyjściowe do algorytmu B Wymienia sposoby zapisywania algorytmu C Wymienia cele tworzenia algorytmów D Optymalizuje algorytmy E Umie szukać gotowych algorytmów (np.: książka kucharska) z życia codziennego Budowa algorytmów A Umie zbudować algorytm w postaci opisu słownego ćwiczenia w zeszycie B Umie zbudować algorytm w postaci listy kroków C Umie zbudować algorytm w postaci schematu blokowego D Stosuje zmienne pomocnicze w programach Systemy liczbowe A Definiuje pojęcie system liczbowy B Umie przeliczać z systemu dziesiętnego na dwójkowy i odwrotnie C Umie przeliczać z systemu dwójkowego na szesnastkowy i odwrotnie D Umie przeliczać z systemu dziesiętnego na szesnastkowy i odwrotnie E otrafi obliczyć ile możliwych informacji można zapisać na określonym zbiorze bitów Budowanie algorytmów A Obsługuje program ELI 2.0 W ćwiczenia z komputerem B Umie układać schematy blokowe z wykorzystaniem W programu ELI C Umie analizować działanie programu W ECM3,4,5 ECM 5,6,9 ECM 5,6,9 ECM 6 14

15 Sytuacje warunkowe w A Umie rozpoznać sytuacje warunkowe z życia algorytmach codziennego i podać przykłady B Omawia sposoby realizacji warunków w algorytmie ECM 5,9 C Umie zapisać sytuacje warunkowe w schemacie blokowym ętle w algorytmach A Definiuje pojęcie pętli w algorytmice B otrafi skonstruować pętle w schemacie blokowym ECM 5,9 C Wyjaśnia potrzebę warunku wyjścia z pętli Rekurencja w algorytmach A Definiuje pojęcie rekurencji B otrafi podać przykłady wykorzystania rekurencji do definiowania pojęć. C otrafi zastosować rekurencję do budowy ECM 5,9 programów D Definiuje pojęcie podprogramu i potrafi je zastosować Symulacje i modelowanie A Definiuje pojęcie symulacji B Definiuje pojęcie modelowanie i model C Wymienia przykłady modeli ECM 3,4,5 D Wymienia przykłady symulacji rzykłady programów A otrafi odróżnić program od podprogramu złożonych B otrafi przeanalizować działanie programu C otrafi wskazać części funkcjonalne: wprowadzanie danych, pętle, warunki, wyświetlanie wyników itp. D otrafi samodzielnie zbudować program wykorzystujący podprogram. 15

16 VII rojekt końcowy Omówienie zasad tworzenia i A na zasady oceniania, procesu tworzenia i projektu oceniania projektu końcowego B na wymagania minimalne, jakie musi spełniać projekt ECM 1,2,9 C apoznał się z propozycjami tematów, jakie przedstawił nauczyciel rojekt końcowy A otrafi dobrać formę do treści i własnych umiejętności B Stosuje różne technologie do realizacji projektu C Dba o bezpieczeństwo danych D Stosuje się do prawa autorskiego ECM 3,4,5,6,9 E Umie wykorzystać dostępne oprogramowanie F Umie samodzielnie zaplanować sobie pracę G Umie dotrzymać wyznaczonych terminów 16

17 VIII Sieci komputerowe Sieci komputerowe - A Definiuje pojęcie sieć komputerowa wprowadzenie B Definiuje pojęcie media sieciowe C Wymienia nazwy urządzeń biorących udział w przesyłaniu danych D Wyjaśnia podział sieci ze względu na zajmowany obszar opularne topologie sieci A Definiuje pojęcie topologia fizyczna sieci W LAN B Definiuje pojęcie topologia logiczna sieci W C Wymienia rodzaje topologii (gwiazda, pierścień, itp.) W D Wyjaśnia, w jaki sposób została zbudowana sieć W Technologie budowy sieci LAN szkolna A Wymienia popularne technologie budowy sieci LAN W B Wymienia różnice między technologiami sieci LAN W C Wymienia najpopularniejszą technologię W Urządzenia w sieci LAN A Klasyfikuje urządzenia jako pasywne i aktywne W B Wymienia urządzenia pasywne i aktywne W C Umie dobrać urządzenia do swojej sieci domowej W Warstwowe modele sieci A Wymienia warstwowe modele sieci (OSI i TC/I) W B Opisuje w jaki sposób następuje wymiana danych W między warstwami danego modelu C Wie jakie urządzenia sieciowe występują na W poszczególnych warstwach Usługi sieciowe A Opisuje sposób udostępniania usług w sieci W komputerowej (klient/serwer, p2p) B Wymienia popularne usługi sieciowe ( , WWW, W FT itp.) C Wie gdzie są udostępniane usługi sieciowe W D otrafi wymienić kilka popularnych portali Internetowych W ECM 4 ECM 4,6 ECM 4,6 ECM 4,6 17

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo) Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 2 y tygodniowo) L.p. Liczba 1. 1 Lekcja organizacyjna 2. 1 Omówienie regulaminu pracowni informatycznej (BHP pracy z komputerem) 3. 1 Historia komputera

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo