Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy"

Transkrypt

1 Legenda wymagania podstawowe, wymagania ponadpodstawowe, Treści zalecane do realizacji W treści do wyboru Rozkład materiału nauczania Lp. Treści nauczania 0. Bezpieczeństwo i zasady pracy z komputerem I Identyfikator celu Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) Kategoria celu oziom wymagań klasa I II III A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy komputerze B Recytuje regulamin pracowni komputerowej Budowa i obsługa komputera Komputer idea działania A otrafi skonstruować schemat ideowy budowy komputera B Wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów schematu ideowego C Definiuje pojęcie urządzenia wejścia/wyjścia D Rozpoznaje rodzaje pamięci i rozróżnia ich cechu E Definiuje pojęcie interfejsy F otrafi określić język porozumiewania się elementów komputera G Wymienia jednostki informacji H Umie zmieniać liczby dziesiętna na dwójkowe i odwrotnie Uwagi E 2,4 ECM 3 1

2 Komputer urządzenie A Wymienia podstawowe elementy elektroniczne, W elektroniczne z których jest zbudowany komputer B Wyjaśnia jak zachowują się poszczególne elementy W elektroniczne w obwodzie elektrycznym C Rozpoznaje symbole elementów elektronicznych W D używane na schematach Wymienia Elementy zestawu komputerowego W ECM 3,6 EE 4 E Wymienia szkodliwe oddziaływanie złego W przechowywania zużytych elementów elektronicznych F otrafi rozpoznać charakterystyczne elementy na płytce drukowanej W System operacyjny idea A Definiuje pojęcie oprogramowanie komputera budowy B Wyjaśnia podział oprogramowania ze względu na przeznaczenie C Definiuje pojęcie system operacyjny ECM 4,5,6 D Wyjaśnia jak zorganizowany jest system operacyjny schemat ideowy System operacyjny - A Wymienia kilka przykładów systemów operacyjnych przykłady B Wymienia usługi systemu operacyjnego C Wyjaśnia znaczenie instalowania oprogramowania D Definiuje pojęcie środowisko graficzne i wyjaśnia, ECM 6 czym różni się od tekstowego E Rozpoznaje rodzaje licencji i konsekwencje prawa System operacyjny WINDOWS autorskiego A Wyjaśnia organizację zasobów systemu B Wyjaśnia budowę okien C Definiuje pojęcie ikony i wyjaśnia, co reprezentują D osługuje się myszką Operacje na oknach A otrafi przesunąć okno B otrafi zmienić rozmiar okna C otrafi zminimalizować okno D otrafi maksymalizować/przywrócić rozmiar okna E otrafi zamknąć okno ECM 3,5,8 ECM 3,5,6 2

3 rogram pojęcie ogólne A Definiuje pojęcie program B otrafi uruchomić program w WINDOWS C otrafi zakończyć pracę programu, w WINDOWS D Wymienia stany działania komputera podczas uruchamiania, pracy i zamykania programu E Rozpoznaje rodzaje licencji i konsekwencje prawa Struktura katalogów i położenie plików Obsługa programu - MSAINT autorskiego A Definiuje pojęcie drzewiasta struktura katalogów B otrafi poruszać się po drzewie katalogów C Rozpoznaje jak jest zbudowana nazwa pliku D Definiuje pojęcie ścieżka dostępu do pliku E Rozpoznaje rodzaje plików i jak je rozróżnić F Umie zakładać/usuwać katalogi A Umie zlokalizować pasek narzędzi B Umie wybrać narzędzie i użyć go C Umie zmienić kolor farbki D Umie korzystać z aska Menu E Umie zapisać wykonaną pracę we wskazanym miejscu liki obrazków A otrafi wyjaśnić sposób kodowania bitmapy W B Definiuje pojęcie paleta kolorów C Rozpoznaje typy plików obrazów oraz umie je zastosować D otrafi zakodować dany obrazek by zajmował jak najmniej miejsca Modyfikowanie rysunków A Umie otworzyć i edytować rysunek z pod wskazanego miejsca B Rozróżnia opcję zapisz i zapisz jako Operacje na plikach A Rozpoznaje rodzaje plików i umie je rozróżniać B Umie kopiować plik C Umie kasować pliki D Umie przenosić pliki E Dba o bezpieczeństwo danych ECM 5,6 ECM 5,6 ECM 5,6,9 ECM 5,6 ECM5,6,9 ECM 5,6 3

4 Szukanie plików na dyskach A otrafi używać narzędzia najdź / Wyszukaj komputera B Umie konstruować kryteria wyszukiwania z wykorzystaniem znaków * i? ECM 5,6 C Umie odróżnić pliki od katalogów II Edytory tekstu Edytor tekstu pierwsza A Definiuje pojęcie edytor tekstu odsłona B otrafi wymienić kilka programów będących edytorami tekstu C otrafi odróżnić dokumenty tekstowe popularnych typów od innych plików ECM 5,6 D Umie zastosować edytory tekstowe E Rozpoznaje rodzaje licencji i konsekwencje prawa autorskiego MS WORD pierwszy A otrafi skonfigurować środowisko pracy w Wordzie kontakt B Wykorzystuje paski narzędzi, pasek menu, linijki, ECM 3,5,6 kursor tekstowy i kursor myszy ierwszy dokument tekstowy A Wykorzystuje zasady wpisywania tekstu B Umie użyć narzędzi do korekcji błędów (ortograficznych i technicznych) C otrafi podglądnąć ukryte znaki i zna ich przeznaczenie D otrafi zapisać dokument we wskazanym miejscu Formatowanie tekstu A Wykorzystuje atrybuty znaków B oznał różne sposoby zmiany atrybutów znaków C Umie posługiwać co najmniej jednym sposobem do ECM 6,9 zmiany atrybutów znaków D Umie zaznaczać tekst Akapity i wcięcia A Definiuje pojęcie akapitu B Definiuje pojęcie wcięcia i zna ich rodzaje C Umie ustawiać wcięcia w akapicie ECM 6,9 D Umie ustawiać inne parametry akapitu Ćwiczenia w pisaniu tekstu A Umie wykorzystać nabyte umiejętności do stworzenia konkretnego typu dokumentu B Umie rozplanować ułożenie treści dokumentu C Umie pisać tekst z wykorzystaniem obu rąk 4

5 Obrazki w tekście A otrafi wstawić dodatkowy element do tekstu (obrazek, WordArt, itp.) B otrafi ustawiać obrazek w tekście C otrafi zmieniać rozmiar obrazka ECM 5,6,9 D otrafi zmieniać inne parametry obrazka E na konsekwencje prawa autorskiego Tworzymy dyplomy i A Umie rozplanować dokument o charakterze zaproszenia dyplomu/zaproszenia B Umie wykorzystać dotychczasową wiedzę do tworzenia dyplomu/zaproszenia C Umie wykorzystać podgląd wydruku Tworzymy podanie i życiorys A Umie rozplanować o charakterze podania/życiorysu B Umie wykorzystać dotychczasową wiedzę do tworzenia podania/życiorysu Tabulatory i tabelki A Definiuje pojęcie tabulatora i zna jego przeznaczenie B Umie posługiwać się tabulatorem do pozycjonowania tekstu C Definiuje pojęcie tabelki i jakie są jej elementy D otrafi wstawić tabelkę ECM 5,6,9 E otrafi zmienić rozmiar kolumn/wierszy tabeli F otrafi zmienić styl, grubość i kolor krawędzi G otrafi ustawić kolor/deseń tła komórki H otrafi ustawić tabelę w tekście Wykresy A Umie wstawić wykres do dokumentu B Umie posługiwać się arkuszem danych C Umie zmienić typ wykresu ECM 5,6 D Umie sformatować dane Listy wypunktowania A Umie stworzyć listę numerowaną B Umie stworzyć listę wypunktowania ECM 5,6 C Umie stworzyć numerowanie knspektowe Równania i wzory A Umie wstawić dodatkowy obiekt do tekstu W B Umie posługiwać się edytorem równań W ECM 5,6 5

6 Style zarządzanie złożonym A Definiuje pojęcie style w dokumencie i jakie są W dokumentem korzyści z ich używania B Umie posługiwać się stylami do tworzenia W dokumentu C Umie zarządzać tekstem W D Umie tworzyć spis treści złożonego dokumentu W E Umie wstawiać numery stron W F Wie, co to są ustawienia strony i jak je wykorzystać W G Umie posługiwać się nagłówkiem i stopką W Korespondencja seryjna A Definiuje pojęcie korespondencja seryjna i jakie korzyści płyną z jej stosowania B Umie przygotować plik danych i plik korespondencji C Umie połączyć oba pliki i wykorzystać je do wysłania serii wiadomości Ćwiczenia w edycji A Umie wykorzystać nabyte umiejętności do stworzenia dokumentów tekstowych konkretnego typu dokumentu B Umie rozplanować ułożenie treści dokumentu C Umie pisać tekst z wykorzystaniem obu rąk D na konsekwencje prawa autorskiego odstawowe wiadomości o A Definiuje pojęcie Internet sieci Internet B Wykorzystuje popularne usługi dostępne w sieci Internet C Definiuje pojęcie protokół wymiany danych D Wie, jakim językiem koduje się strony WWW i jaki program je interpretuje odstawy języka HTML A Omawia budowę języka HTML B otrafi operować znacznikami C Stosuje strukturę dokumentu HTML Nagłówek dokumentu HTML A Tworzy nagłówek dokumentu HTML B Stosuje niezbędne znaczniki nagłówka i ich parametry C otrafi przedstawić w nagłówku informacje dodatkowe ECM5,6,9 ECM 4,9 ECM 4 6

7 Treść dokumentu HTML A Umie rozpoznać miejsce początku treści dokumentu HTML B Umie ustawić parametry strony HTML C otrafi samodzielnie przygotować szkielet dokumentu do wprowadzania treści Formatowanie tekstu w A Stosuje znaczniki akapitu dokumentach HTML B Stosuje znaczniki zmiany parametrów czcionki C Rozpoznaje ograniczenia dokumentu HTML w stosunku do dokumentów, Word a D Umie sformatować fragment tekstu Określanie położenia plików A otrafi zdefiniować adres obiektu, który ma być w dokumentach HTML dołączony do strony WWW B Wykorzystuje rodzaje takiego adresowania ECM 2,5,6,9 C Stosuje znaczniki dołączania obiektów Listy elementów A Definiuje pojęcie lista B Stosuje różne rodzaje list C Wykorzystuje znaczniki używane do tworzenia list D Umie zmieniać typ wypunktowania/numerowania ECM 5,6,9 E Definiuje pojęcie listy zagnieżdżone i umie je budować Tabele podstawy tworzenia A Wykorzystuje grupę podstawowych znaczników związanych z tworzeniem tabeli B otrafi włączyć/wyłączyć obramowanie tabeli ECM 5,6,9 C otrafi wyrównać tabelę względem strony D otrafi wyrównać tekst wewnątrz komórek tabeli Tabele - formatowanie A Stosuje ustawienia tła tabeli B Stosuje ustawianie komórek tabeli C Umie ustawiać tło wiersza i komórki D Umie scalać komórki tabeli 7

8 Obrazki i inne efekty A Stosuje znaczniki wstawiania obrazków graficzne B Umie pozycjonować obrazek na stronie C Umie dodać linię na stronie i ją odpowiednio ustawić D Umie wstawić neon na stronie i ustawić jego parametry ECM 4,5,6,9 E Umie połączyć neon z obrazkiem dla lepszego efektu graficznego Łącza i kotwice w dokumencie HTML Ramki i ramki pływające na stronach WWW Ćwiczenia w budowaniu stron WWW F na konsekwencje prawa autorskiego A Umie wykonać hiperłącze do innego dokumentu B Umie wykonać kotwicę w dokumencie C Umie wykonać skok do kotwicy w tym samym dokumencie D Umie wykonać skok do kotwicy w innym dokumencie A otrafi definiuje się ramki na stronach WWW W B otrafi używać ramek i co jest wymagane by W funkcjonowały poprawnie C Umie skierować dokument wywołany danym W hiperłączem do danej ramki D Umie zbudować ramkę pływającą W E Umie wykorzystać tabelki i ramki pływające by W uzyskać odpowiedni efekt na stronie A Stosuje różne techniki do budowy własnych stron WWW B Wykorzystuje zdobytą wiedzę by uzyskać odpowiedni efekt graficzny ECM 5,9 8

9 III Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny A Definiuje pojęcie arkusz kalkulacyjny i do czego służy pierwszy kontakt B Wymienia elementy budowy arkusza kalkulacyjnego C Wymienia przykłady arkuszy kalkulacyjnych D Wymienia obszary zastosowania arkusza ECM 3,5,6 kalkulacyjnego E Rozpoznaje rodzaje licencji i konsekwencje prawa autorskiego MS Excel konfiguracja A na rozmieszczenie pasków narzędzi, menu, formuły środowiska B Umie skonfigurować pasek narzędzi do aktualnych potrzeb ECM 5,6 C Wykorzystuje budowę arkuszy w Excel u ierwsze obliczenia A Umie wprowadzić dane do komórki B Stosuje adresowanie komórek C Umie wykonać proste obliczenia z wykorzystaniem ECM 6,9 adresów komórek D Umie stosować auto - wypełnianie rojektowanie arkusza A Umie odpowiednio dobrać etykiety tekstowe do danych, które będą w komórkach B Umie zaplanować ułożenie danych i etykiet tekstowych w arkuszu C Umie wykorzystać myszkę do wprowadzania formuł Ćwiczenia w rozwiązywaniu A otrafi ułożyć dane w arkuszu prostych zadań B Umie ułożyć proste formuły z wykorzystaniem adresów względnych C Umie wykorzystać właściwości adresu względnego do auto - wypełniania Formatowanie tabeli w A Umie włączyć/wyłączyć obramowanie arkuszu B Umie dostosować sposób wyświetlania tekstu wewnątrz komórek C Umie ustawić odpowiednie cieniowanie D Umie formatować obszar wydruku 9

10 Używanie prostych funkcji z A otrafi wstawić funkcję arkusza kalkulacyjnego arkusza kalkulacyjnego B Umie policzyć sumę za pomocą auto-sumy C Umie policzyć średnią liczb za pomocą funkcji D Umie wyznaczyć MAX/MIN za pomocą funkcji Adresowanie w formułach A Rozpoznaje rodzaje adresowania B Umie rozróżnić rodzaje adresowanie (względne, bezwzględne i mieszane) Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań Wykres jako prezentacja danych w arkuszu Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań z wykorzystaniem prezentacji graficznej danych ołączenie arkusza z innymi dokumentami C Umie stosować różne typy adresowania w formułach A Umie zaprojektować arkusz z danymi B Umie wykorzystać różne typy adresowania do rozwiązywania zadań C Umie sformatować tabelę D Umie zapisać wyniki swojej pracy w odpowiednim miejscu A Umie wstawić wykres do arkusza B Umie zmienić typ wykresu C otrafi dostosować typ wykresu do danych D Umie zaktualizować gotowy wykres E Umie sformatować wykres w zależności od potrzeb zadania A Umie zaprojektować arkusz z danymi B otrafi zastosować różne typy adresowania w rozwiązywanych zadaniach C Umie przedstawić dane za pomocą odpowiedniego wykresu D Umie dokonać zmian i poprawek zarówno w arkuszu danych jak i w gotowym wykresie A Wykorzystuje zasady łączenia dokumentów statyczne i dynamiczne B Umie wstawić tabelę/wykres przez Schowek C Umie wstawić tabelę/wykres stosując mechanizm OLE ECM 5,9 ECM 6,9 ECM 6,9 10

11 Funkcje warunkowe A otrafi konstruować wyrażenia warunkowe B Stasuje funkcje logiczne C Umie zastosować wyrażenia warunkowe w konstrukcji formuł D Umie rozwiązywać zadania za pomocą wyrażeń warunkowych Arkusz jako źródło danych A otrafi zastosować tabele arkusza do korespondencji W seryjnej B otrafi zastosować wiedzę z edytora tekstu do W tworzenia korespondencji seryjnej z wykorzystaniem arkusz kalkulacyjnego C otrafi przygotować arkusz do przekazywania W Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań A danych Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań wszelkiego typu o stopniu trudności dostosowanym do wymogów gimnazjum ECM 6,9 ECM 5,9 11

12 IV Bazy danych Bazy danych - pierwsze A Definiuje pojęcie baza danych i do czego służy spotkanie B Wymienia elementy budowy bazy danych C Definiuje pojęcie system do zarządzania bazą danych i potrafi podać przykłady takich systemów D Wymienia przykłady zastosowania baz danych w ECM 5,9 życiu codziennym i wie gdzie z nimi się styka E Rozróżnia rodzaje licencji i konsekwencje prawa autorskiego oraz ochronę danych osobowych Operacje na bazie danych A otrafi otworzyć zbiór danych ze wskazanego miejsca B otrafi przeglądać rekordy, usuwać, dodawać, ECM 4,9 modyfikować C Umie posortować bazę danych Tworzenie zapytań do bazy A Definiuje pojęcie filtr i do czego służy danych B otrafi obsługiwać filtr w Work s C Umie skonstruować poprawne zapytania ECM 3,5,6 D Umie posługiwać się zdaniami logicznymi podczas konstruowania zapytań Formularze i raporty A Definiuje pojęcie formularz i do czego służy B Definiuje pojęcie raport i jakie są jego zastosowania C otrafi zbudować poprawny formularz ECM 5,6,9 D otrafi utworzyć raport E Umie posługiwać się formularzem Budowanie bazy danych A otrafi zaprojektować prostą bazę danych W B otrafi utworzyć bazę danych w Work s W C Umie obsługiwać swoją bazę danych W Korespondencja seryjna A Umie wykorzystać edytor tekstu do stworzenie W oparta na bazie danych korespondencji seryjnej opartej na bazie danych 12

13 V rezentacje multimedialne rezentacja multimedialna A Definiuje pojęcie prezentacja multimedialna pierwsze spotkanie B Wymienia obszary zastosowań prezentacji multimedialnej C Wymienia programy w których można stworzyć ECM 3,4,5,6 prezentacje multimedialną D na rodzaje licencji i konsekwencje prawa autorskiego MS oweroint A otrafi skonfigurować środowisko pracy konfiguracja środowiska i B Definiuje pojęcie slajdy i jak je tworzyć rozpoczęcie pracy C otrafi posługiwać się nawigatorem przy tworzeniu ECM 5,6 prezentacji D Umie wstawić tekst, rysunki i wykresy Formatowanie prezentacji A Umie zmienić/ustawić tło prezentacji jednolite dla wszystkich slajdów B Umie formatować obiekty na slajdzie ECM 5,6,9 C Umie ustawiać animację obiektów D Umie zmieniać kolejność slajdów Ćwiczenia w tworzeniu A Umie wykorzystać zdobytą wiedzę do stworzenia prezentacji prezentacji na dany temat ECM 5,6,9 13

14 VI odstawy Algorytmiki Wstęp do budowy A Definiuje pojęcie Algorytmika algorytmów B Definiuje pojęcie algorytm C Wymienia gdzie zetknął się z algorytmami odejście do rozwiązywania problemów Budowanie algorytmów - wprowadzenie D Definiuje pojęcie zmiennej i po co się je stosuje A otrafi sprecyzować problem B otrafi rozwiązywać problem C otrafi przeprowadzić analizę rozwiązywania problemu A otrafi określić dane wejściowe i wyjściowe do algorytmu B Wymienia sposoby zapisywania algorytmu C Wymienia cele tworzenia algorytmów D Optymalizuje algorytmy E Umie szukać gotowych algorytmów (np.: książka kucharska) z życia codziennego Budowa algorytmów A Umie zbudować algorytm w postaci opisu słownego ćwiczenia w zeszycie B Umie zbudować algorytm w postaci listy kroków C Umie zbudować algorytm w postaci schematu blokowego D Stosuje zmienne pomocnicze w programach Systemy liczbowe A Definiuje pojęcie system liczbowy B Umie przeliczać z systemu dziesiętnego na dwójkowy i odwrotnie C Umie przeliczać z systemu dwójkowego na szesnastkowy i odwrotnie D Umie przeliczać z systemu dziesiętnego na szesnastkowy i odwrotnie E otrafi obliczyć ile możliwych informacji można zapisać na określonym zbiorze bitów Budowanie algorytmów A Obsługuje program ELI 2.0 W ćwiczenia z komputerem B Umie układać schematy blokowe z wykorzystaniem W programu ELI C Umie analizować działanie programu W ECM3,4,5 ECM 5,6,9 ECM 5,6,9 ECM 6 14

15 Sytuacje warunkowe w A Umie rozpoznać sytuacje warunkowe z życia algorytmach codziennego i podać przykłady B Omawia sposoby realizacji warunków w algorytmie ECM 5,9 C Umie zapisać sytuacje warunkowe w schemacie blokowym ętle w algorytmach A Definiuje pojęcie pętli w algorytmice B otrafi skonstruować pętle w schemacie blokowym ECM 5,9 C Wyjaśnia potrzebę warunku wyjścia z pętli Rekurencja w algorytmach A Definiuje pojęcie rekurencji B otrafi podać przykłady wykorzystania rekurencji do definiowania pojęć. C otrafi zastosować rekurencję do budowy ECM 5,9 programów D Definiuje pojęcie podprogramu i potrafi je zastosować Symulacje i modelowanie A Definiuje pojęcie symulacji B Definiuje pojęcie modelowanie i model C Wymienia przykłady modeli ECM 3,4,5 D Wymienia przykłady symulacji rzykłady programów A otrafi odróżnić program od podprogramu złożonych B otrafi przeanalizować działanie programu C otrafi wskazać części funkcjonalne: wprowadzanie danych, pętle, warunki, wyświetlanie wyników itp. D otrafi samodzielnie zbudować program wykorzystujący podprogram. 15

16 VII rojekt końcowy Omówienie zasad tworzenia i A na zasady oceniania, procesu tworzenia i projektu oceniania projektu końcowego B na wymagania minimalne, jakie musi spełniać projekt ECM 1,2,9 C apoznał się z propozycjami tematów, jakie przedstawił nauczyciel rojekt końcowy A otrafi dobrać formę do treści i własnych umiejętności B Stosuje różne technologie do realizacji projektu C Dba o bezpieczeństwo danych D Stosuje się do prawa autorskiego ECM 3,4,5,6,9 E Umie wykorzystać dostępne oprogramowanie F Umie samodzielnie zaplanować sobie pracę G Umie dotrzymać wyznaczonych terminów 16

17 VIII Sieci komputerowe Sieci komputerowe - A Definiuje pojęcie sieć komputerowa wprowadzenie B Definiuje pojęcie media sieciowe C Wymienia nazwy urządzeń biorących udział w przesyłaniu danych D Wyjaśnia podział sieci ze względu na zajmowany obszar opularne topologie sieci A Definiuje pojęcie topologia fizyczna sieci W LAN B Definiuje pojęcie topologia logiczna sieci W C Wymienia rodzaje topologii (gwiazda, pierścień, itp.) W D Wyjaśnia, w jaki sposób została zbudowana sieć W Technologie budowy sieci LAN szkolna A Wymienia popularne technologie budowy sieci LAN W B Wymienia różnice między technologiami sieci LAN W C Wymienia najpopularniejszą technologię W Urządzenia w sieci LAN A Klasyfikuje urządzenia jako pasywne i aktywne W B Wymienia urządzenia pasywne i aktywne W C Umie dobrać urządzenia do swojej sieci domowej W Warstwowe modele sieci A Wymienia warstwowe modele sieci (OSI i TC/I) W B Opisuje w jaki sposób następuje wymiana danych W między warstwami danego modelu C Wie jakie urządzenia sieciowe występują na W poszczególnych warstwach Usługi sieciowe A Opisuje sposób udostępniania usług w sieci W komputerowej (klient/serwer, p2p) B Wymienia popularne usługi sieciowe ( , WWW, W FT itp.) C Wie gdzie są udostępniane usługi sieciowe W D otrafi wymienić kilka popularnych portali Internetowych W ECM 4 ECM 4,6 ECM 4,6 ECM 4,6 17

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń:

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń: INFORMATYKA - KLASA II I PÓŁROCZE - umie wymienić elementy zewnętrznej i wewnętrznej budowy komputera. - rozumie, w jakim celu podłącza się elementy zewnętrzne komputera. - rozumie różnicę między informacją

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 6. Imię i nazwisko ucznia:

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 6. Imię i nazwisko ucznia: Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze Mistrz klawiatury II 1. znam prawidłowe ułożenie rąk na klawiaturze 2. znam nazwy poszczególnych palców u rąk 3. 4. 5. w piątej klasie znaki (czyli: a, d, e, f, g, h,

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Dział O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Lp. 1. 1 Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum 1. Multimedia PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II MODUŁ: ADMINISTROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWYM BLOKI TEMATYCZNE: 1. Komputeropisanie i korespondencja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasy II

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasy II Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasy II Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Znają regulamin pracowni komputerowej i zasady BHP, przestrzegają punktów regulaminu. Znają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny. Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny. Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun . Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości programu Power Point

Możliwości programu Power Point 1 Szablon projektu Możliwości programu Power Point Zaczynamy od wybrania szablonu projektu (Format/Projekt Slajdu lub z paska narzędzi). Wybieramy szablon Szczelina. 2 Slajd tytułowy Następnie dodajemy

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a marzec 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a marzec 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a marzec 2012 22, Str. 70-73 Sztuczka 2 Ćw. 8, 9/72 23. Zad. 5,6/74 Sztuczki ułatwiające komputerowe rysowanie Lekcja nr 24 sprawdzian grafika komputerowa. (16.03) zna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Moduł: Na dobry początek

Moduł: Na dobry początek AUTORZY: PAWEŁ SZCZĘSNY EDYTA SOKOŁOWSKA NAUCZYCIELE INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR W RADOMIU PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA DLA GIMNAZJUM 3 GODZINY W CYKLU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II W rozporządzeniu MEN 1 określono, że Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe z informatyki w klasie I Opracowano na podstawie Planu wynikowego nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia dostępnego na stronie http://edukacja.helion.pl Cel

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI rok szkolny 2014/2015 dba o porządek na stanowisku komputerowym KOMPUTER I PRACA W SIECI KOMPUTEROWEJ wymienia podstawowe zasady wymienia

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. Janina Kochan, Robert Szymański Gimnazjum nr 9 ARKUSZ KALKULACYJNY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Finansowo - Księgowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Semestr I I. O higienie pracy, komputerze,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 6 Szkoły Podstawowej (2 godziny przedmiotu tygodniowo) Dział: Podstawy tworzenia stron i ich publikacja uczeń nie zna pojęć: domena, hosting, plik.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej.

Lp. Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej. Klik-Plik 376/2011 Plan wynikowy- zajęcia komputerowe. Klasa 5 Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Anna Kijo REDAGUJEMY Cele kształcenia i wychowania: doskonalenie umiejętności korzystania z podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z komputerem.

1. Rozpoczęcie pracy z komputerem. 1. Rozpoczęcie pracy z komputerem. Wymagania programowe z informatyki w klasie II-III Gimnazjum 1. Prawidłowo włączyć komputer i uporządkować stanowisko. 2. Prawidłowo zalogować się do sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Technologie informacyjno-komunikacyjne

Spis treści. Technologie informacyjno-komunikacyjne Technologie informacyjno-komunikacyjne 1. Przeglądarka internetowa i wyszukiwanie informacji 19 1.1. Problemy moralne i etyczne w komunikacji wspomaganej ICT.... 19 Relacje międzyludzkie w sieci 19 Netykieta

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Handlowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu Word:

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie komputera

Budowa i zastosowanie komputera STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH INFORMATYKA Klasa I Budowa i zastosowanie komputera - zna przepisy BHP w szkolnej pracowni - zna regulamin pracy w pracowni, - potrafi wymienić podstawowe elementy komputera.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Opracowanie: Katarzyna Ziemińska INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Kryteria wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I SEMESTR I dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI klasa 2 w GIMNAZJUM 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI klasa 2 w GIMNAZJUM 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI klasa 2 w GIMNAZJUM 6 I. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów. 1. Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia są: wiadomości umiejętności postawy i przekonania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy VI 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy VI 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy VI 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne 1 2 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Osiągnięcia wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Sprawnie obsługują komputer, zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi, potrafią wskazać podstawowe zastosowania komputera w szkole. Potrafią wyszczególnić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Microsoft Word

Spis treści. Część I Microsoft Word Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Microsoft Office 2010 szybki start 13 Wersje pakietu Microsoft Office 13 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę? 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? 18

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo