Studium Wykonalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium Wykonalności"

Transkrypt

1 Fundacja Planeta Zakrzów Stronie Zleceniodawca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ul. J. Wybickiego Kraków Studium Wykonalności w zakresie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynku Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka w Chudobczycach Zespół wykonawczy: Krzysztof Wietrzny Robert Kubera Zofia Pasternak-Wietrzna Data opracowania: Maj Strona

2 Spis treści Wstęp...3 Przedmiot i cel opracowania...3 Zakres opracowania, podstawa opracowania...3 Charakterystyka obiektu...4 Przegrody zewnętrzne budynku nr Przegrody zewnętrzne budynku nr Istniejąca instalacja grzewcza...6 Istniejąca instalacja elektryczna...6 Emisja CO2 w związku z funkcjonowaniem budynku...6 Analiza możliwości przeprowadzenia termomodernizacji...8 Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii...9 Uwarunkowania wynikające z położenia budynków...9 Opis technologii poddawanych analizie...10 Opis techniczny proponowanych rozwiązań z zakresu OZE...12 Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła...12 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła...13 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej...14 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej...17 Kosztorysy...18 Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła...18 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła...18 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej...18 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej...19 Analiza ekonomiczna...20 Założenia wspólne...20 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła...21 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej...22 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej...23 Wyliczenia efektu ekologicznego...24 Wnioski końcowe Strona

3 Wstęp Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest studium wykonalności w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji i zastosowania odnawialnych źródeł energii dla budynków Stowarzyszenia Integracji Wspólnoty Barka w miejscowości Chudobczyce, woj. wielkopolskie. Celem opracowania jest przeanalizowanie możliwości wykonania prac termomodernizacyjnych i zastosowania odnawialnych źródeł energii w w.w. budynkach oraz wyliczenie efektu ekonomicznego i ekologicznego, który zostanie osiągnięty w przypadku zastosowania poszczególnych rozwiązań. Zakres opracowania, podstawa opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje: inwentaryzację stanu obecnego (punktu zero), analizę możliwości zastosowania poszczególnych technologii do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej na potrzeby budynku, opis techniczny rozwiązań, których zastosowanie jest możliwe, kosztorysy dla poszczególnych rozwiązań, analizę możliwości przeprowadzenia termomodernizacji, analizę ekonomiczną dla technologii, których zastosowanie jest możliwe, obliczenie efektu ekologicznego. Podstawę techniczną do niniejszego opracowania stanowią: udostępnione rzuty budynku, przeprowadzona inwentaryzacja budynku, uzgodnienia z Zamawiającym, uzgodnienia z Użytkownikiem budynku. Niniejsze opracowanie nie obejmuje: dokumentacji technicznej i budowlanej na potrzeby realizacji prac budowlanych lub 3 Strona

4 uzyskania pozwolenia na budowę, audytu energetycznego. Charakterystyka obiektu Ośrodek SIW Barka w Chudobczycach składa się z dwóch bliźniaczych budynków powstałym w latach siedemdziesiątych XX wieku. Oba budynki zbudowane zostały w technologii tzw wielkiej płyty. Aktualnie budynki wykorzystywane są na potrzeby mieszkaniowe. Jeden z budynków został poddany termomodernizacji, drugi nie. Powierzchnia grzewcza pojedynczego budynku wynosi ok. 900 m². Każdy z budynków jest zamieszkały przez około 60 osób. Przegrody zewnętrzne budynku nr 1 Ściany zewnętrzne budynku o grubości 27 cm wykonane są z płyty betonowej. Dodatkowo ocieplone zostały 10 cm warstwą styropianu. Na potrzeby niniejszego opracowania, ze względu na brak dokumentacji technicznej budynku, przyjęto że płyta zawiera wewnętrzną izolację styropianową o grubości 5 cm. Wartość współczynnika przenikania ciepła U dla takiej ściany wyniesie: U = 1 / R gdzie: R = d / ʎ W analizowanym przypadku: d1 grubość ściany betonowej = 0,22 m d2 grubość warstwy ocieplenia wewnętrznego = 0,05 m d3 grubość warstwy ocieplenia zewnętrznego = 0,1 m ʎ współczynnik lambda dla betonu = 1,7 ʎ współczynnik lambda dla styropianu = 0,039 R1 = 0,22 / 1,7 = 0,13 R2 = 0,05 / 0,039 = 1,28 R3 = 0,1 / 0,039 = 2,56 R = 3,97 4 Strona

5 U = 1 / 3,97 = 0,252 Współczynnik ten prawie spełnia aktualnie obowiązujące standardy wynoszące maks. 0,25 (wymóg dla budynków nowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). W budynku wymieniona została stolarka otworowa na okna i drzwi PCV z podwójną szybą zespoloną o współczynniku przenikania U = 1,1. Elementy te spełniają więc również minimalne parametry określone w przywołanych wcześniej przepisach. Przegrody zewnętrzne budynku nr 2 Ściany zewnętrzne budynku o grubości 27 cm wykonane są z płyty betonowej i nie są ocieplone. Na potrzeby niniejszego opracowania, ze względu na brak dokumentacji technicznej budynku, przyjęto że płyta zawiera wewnętrzną izolację styropianową o grubości 5 cm. Wartość współczynnika przenikania ciepła U dla takiej ściany wyniesie: U = 1 / R gdzie: R = d / ʎ W analizowanym przypadku: d1 grubość ściany betonowej = 0,22 m d2 grubość warstwy ocieplenia wewnętrznego = 0,05 m ʎ współczynnik lambda dla betonu = 1,7 ʎ współczynnik lambda dla styropianu = 0,039 R1 = 0,22 / 1,7 = 0,13 R2 = 0,05 / 0,039 = 1,28 R = 1,41 U = 1 / 1,41 = 0,7 Współczynnik ten jest w tym przypadku prawie trzykrotnie wyższy od aktualnie obowiązującego standardu wynoszącego maks. 0,25 (wymóg dla budynków nowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 5 Strona

6 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). W budynku wymieniona została stolarka otworowa na okna i drzwi PCV z podwójną szybą zespoloną o współczynniku przenikania U = 1,1. Elementy te spełniają więc również minimalne parametry określone w przywołanych wcześniej przepisach. Istniejąca instalacja grzewcza W chwili obecnej budynek posiada instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w proste zawory odcinające (brak termostatów). Obydwa budynki ogrzewane są z lokalnej kotłowni na paliwo stałe o mocy 200kW opalanej drewnem, w której przygotowywana jest też c.w.u. Instalacja grzewcza w obecnym kształcie wykonana była ok. roku Zużycie drewna na ogrzanie obydwu budynków oraz przygotowanie na ich potrzeby c.w.u. wg danych użytkownika budynku wynosi ok. 800 m³ / rok. Istniejąca instalacja elektryczna Budynek podłączony jest do sieci elektroenergetycznej należącej do ENEA. Energia elektryczna zużywana jest na potrzeby oświetlenia (świetlówki energooszczędne) i zasilania sprzętu RTV oraz AGD. Sumaryczne roczne zużycie energii elektrycznej w budynkach wynosi ok 100 MWh / rok. Emisja CO2 w związku z funkcjonowaniem budynku W związku z funkcjonowaniem budynku zużywana jest energia elektryczna oraz paliwo stałe (drewno). Roczne zużycie energii elektrycznej: ok. 100 MWh. Roczna zużycie opału (drewna): ok. 800 m³. Na potrzeby określenia emisji CO2 w związku z zużyciem energii elektrycznej przyjęto średnią arytmetyczną wskaźnika emisji dla polskich elektrowni zawodowych wytwarzających energię elektryczną z paliw kopalnych wynoszącą WE1 = 890 kg/mwh i współczynnika emisji związanego ze zużyciem energii elektrycznej WE2 = 1191 kg/mwh, co daje wartość średnią WE = 1041 kg/mwh. Roczna emisja CO2 powiązana z produkcją energii elektrycznej: 6 Strona

7 100 MWh x 1041 kg / MWh = kg Emisję CO2 związaną ze zużyciem drewna opałowego określono zgodnie ze wskaźnikami opublikowanymi przez KOBIZE w opracowaniu Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, które dla drewna opałowego i odpadów pochodzenia drzewnego wynosi (WE) 109,76 kg/gj przy wartości opałowej (WO) 15,60 MJ/kg. Roczna emisja CO2 powiązana z zużyciem drewna opałowego: zużycie drewna 800 m³ / rok średnia waga drewna opałowego 500 kg / m³ (stan powietrznosuchy) wartość opałowa (WO) 15,60 MJ / kg współczynnik emisji (WE) 109,76 kg / GJ 800 m³ x 500 kg = kg kg x 15,60 MJ / kg = MJ MJ / 1000 = 6240 GJ 6240 GJ x 109,76 kg / GJ = ,4 kg Łączna emisja CO2 (emisja bazowa): ,4 kg / rok 7 Strona

8 Analiza możliwości przeprowadzenia termomodernizacji Budynek nr 1 nie wymaga docieplenia, gdyż jego parametry spełniają aktualne standardy. Ściany zewnętrzne budynku nr 2 mogą w łatwy sposób zostać docieplone materiałem izolacyjnym, takim jak styropian lub wełna mineralna. Aby ściana spełniała aktualne standardy dla izolacyjności cieplnej (U = 0,25), niezbędne jest zastosowanie warstwy izolacyjnej tego typu o następującej grubości: d = Rʎ gdzie: R = 1 / U W analizowanym przypadku: U docelowy współczynnik przenikania ciepła = 0,25 R = 1 / 0,25 = 4 R aktualny opór cieplny ściany = 0,7 R wymagany opór cieplny warstwy izolacyjnej = 4 0,7 = 3,3 ʎ współczynnik lambda dla wełny mineralnej / styropianu = 0,039 d = 3 x 0,039 = 0,117 Minimalna wymagana grubość warstwy izolacyjnej wynosi 12 cm. Po zrealizowaniu termomodernizacji zapotrzebowanie na moc grzewczą dla budynku powinno ulec zmniejszeniu z obecnego 150 W / m² do 60 W / m². Zużycie energii potrzebnej do ogrzewania budynku powinno po modernizacji ulec zmniejszeniu przynajmniej o połowę. 8 Strona

9 Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii Uwarunkowania wynikające z położenia budynków Budynki położone są w miejscowości Chudobczyce, woj. wielkopolskie. Budynki położony są poza obszarem zabudowanym. W pobliżu nie ma rzek czy też innych pływów wodnych. Brak jest również wód stojących oraz ujęć wody o dużej wydajności. Dachy budynków nie są zacienione. Brak jest przeszkód terenowych ograniczających swobodny przepływ wiatru. W poniżej tabeli przeanalizowano wpływ położenia budynków na możliwość wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii. Rodzaj źródła Uwarunkowania wynikające z położenia Uwagi Słońce produkcja ciepła Korzystne Stały odbiór ciepła, dostępne duże powierzchnie płaskich dachów. Słońce produkcja energii elektrycznej Korzystne Dostępne duże powierzchnie płaskich dachów. Wiatr Korzystne Ośrodek położony jest na terenach wiejskich; brak przeszkód terenowych ograniczających swobodny przepływ wiatru. Biomasa Korzystne Instalacja dostosowana do współpracy z tego typu źródłem. Woda Niekorzystne Brak pływów wodnych na działce. Ciepło ziemi Niekorzystne Instalacja grzewcza dostosowana do wysokotemperaturowych urządzeń grzewczych. Ciepło wody Niekorzystne Brak ujęcia wody o odpowiedniej wydajności na działce. Ciepło powietrza Niekorzystne Instalacja grzewcza dostosowana do wysokotemperaturowych urządzeń grzewczych. Kogeneracja gazowa Niekorzystne Brak dostępu do gazu 9 Strona

10 ziemnego. Wnioski: Ze względu na niekorzystne uwarunkowania wynikające z lokalizacji, niemożliwe jest wykorzystanie energii wody do produkcji energii elektrycznej. Ze względu na stan istniejącej instalacji grzewczej niemożliwe jest wykorzystanie pomp ciepła. Ze względu na brak gazu niemożliwe jest zastosowanie gazowej kogeneracji. Dalsza analiza możliwości zastosowania ww. technologii jest więc bezprzedmiotowa. Ze względu na korzystne uwarunkowania wynikające z lokalizacji, w dalszej części niniejszego opracowania poddane zostaną analizie możliwości wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej i ciepła, energii wiatru do produkcji energii elektrycznej i biomasy do produkcji ciepła. Opis technologii poddawanych analizie Słońce produkcja energii elektrycznej światło promieniowania słonecznego jest przetwarzane bezpośrednio na energię elektryczną w modułach fotowoltaicznych. Następnie energia może być zmagazynowana w akumulatorach, zużyta na bieżące potrzeby lub wprowadzona do sieci celem późniejszego odebrania w ramach mechanizmu bilansowania (netmetering). W analizowanym przypadku przyjęty zostanie wariant z wprowadzaniem nadwyżek energii do sieci celem późniejszego odebrania, gdyż jest to najbardziej ekonomicznie uzasadniony wariant, a dzięki Ustawie o Odnawialnych Źródłach energii korzystanie z tego mechanizmu będzie możliwe już od r. Biomasa biomasa to wszelkiego rodzaju paliwa pochodzenia roślinnego, które można poddać spaleniu celem uzyskania ciepła. Ze względu na fakt, iż emisja dwutlenku węgla w trakcie spalania jest równa emisji dwutlenku węgla pochłoniętego przez roślinę w trakcie jej wzrostu, bilans CO2 takiego paliwa wychodzi na zero. Ponadto jest to paliwo odnawialne, gdyż rośliny ponownie odrastają i cykl taki może być w nieskończoność powtórzony. W analizowanym przypadku przyjęty zostanie wariant wykorzystania biomasy w postaci pelletu drzewnego spalanego w specjalistycznych piecach. Małe elektrownie wiatrowe - Elektrownie wiatrowe wykorzystują siłę wiatru, do wykonywania pracy mechanicznej polegającej na napędzaniu przez wirnik elektrowni generatora prądotwórczego, w którym powstaje energia elektryczna. Elektrownie wiatrowe produkowane są w różnych mocach oraz różnych wykonaniach, przy czym 10 Strona

11 najpopularniejszym jest wykonanie z wirnikiem składającym się z trzech łopat, z poziomą osią obrotu. Elektrownia wiatrowa musi być zlokalizowana w miejscu, w którym wieją wiatry o wystarczającej mocy, aby była możliwa produkcja energii. Dlatego przed przystąpieniem do montażu elektrowni wiatrowej należy każdorazowo potwierdzić wydajności energetyczne wiatru w danej lokalizacji poprzez wykonanie pomiarów wiatru przez okres minimum 12 miesięcy. 11 Strona

12 Opis techniczny proponowanych rozwiązań z zakresu OZE Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje się, że zapotrzebowanie na moc grzewczą budynków wyniesie docelowo (po termomodernizacji Budynku nr 2) 60 W/m². Do ogrzewania potrzebny byłby więc kocioł o mocy: Qk = (Qco + Qcwu) x 1,15 gdzie: Qco zapotrzebowanie na moc grzewczą do c.o. 2 x 900 m² x 60 W/ m² = W / 1000 = 108 kw Qcwu zapotrzebowanie na moc grzewczą do c.w.u. Q= m x cp x Δt / 12 x 3600 gdzie: m = zapotrzebowanie na c.w.u. = 50l / os / doba x 120 os = 6000 l / doba cp ciepło właściwe wody = 4,19 kj / kg K Δt różnica temperatury wejściowej i wyjściowej Qcwu = 6000 x 4,19 x 35 / 12 x 3600 = 20,36 kw Qk = (108 kw + 20,36) x 1,15 = 147,61 kw Ze względu na zastosowanie inteligentnego sterownika połączonego z pokojowym regulatorem temperatury, w układzie nie byłby potrzebny bufor ciepła. Kocioł wyposażony byłby w automatyczny podajnik paliwa (pelletu) pobieranego z pomieszczenia przeznaczonego na magazyn pelletu. 12 Strona

13 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest centralnie dla obydwu budynków w zasobniku ciepłej wody użytkowej znajdującym się w kotłowni. Budynek techniczny, w którym znajduje się kotłownia, posiada duży płaski dach, na którym możliwe jest zamontowanie kolektorów słonecznych. Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. byłaby relatywnie prosta. Ze względu na charakterystykę obiektu na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto poziom zużycia 13 Strona

14 c.w.u. na poziomie 50l / dobę. Przy liczbie mieszkańców wynoszącej 120 osób, dobowe zużycie ciepłej wody kształtować się będzie na poziomie 6000l. Biorąc pod uwagę, iż 1 m² kolektora słonecznego może ogrzać ok. 50l c.w.u. w zbiorniku, wymagana powierzchnia kolektorów słonecznych w instalacji wyniesie: 6000l / 50l / m² = 120 m² Powierzchnia aktywna typowego kolektora płaskiego o wymiarach 2m x 1m wynosi ok. 1,8 m². Tak więc w analizowanym przypadku potrzebna będzie instalacja z 66 kolektorami tego typu. Powierzchnia niezbędna na ich zamontowanie na dachu płaskim wyniesie ok. 264 m². Powierzchnia dachu na budynku kotłowni jest więc wystarczająca, aby pomieścić tego typu system. Zgodnie ze standardem wyznaczonym przez Solar Keymark roczna wydajność kolektorów słonecznych powinna być nie mniejsza niż 525 kwh / m² / rok. Tak więc ilość wytworzonej z tego źródła energii wyniesie przynajmniej: 264 m² x 525 kwh / m² / rok = kwh / rok Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej W przyjętym wcześniej założeniu energia elektryczna produkowana w modułach fotowoltaicznych miałaby zrównoważyć energię zużywaną przez budynek. Część energii, która nie zostałaby zużyta w czasie rzeczywistym, wprowadzona zostałaby do sieci elektroenergetycznej i odebrana w ramach mechanizmu półrocznego bilansowania zapisanego w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii (Dziennik Ustaw 2015, poz 478). Będzie to najprostszy wariant z punktu widzenia technologicznego oraz najkorzystniejszy wariant z punktu widzenia ekonomicznego. Użytkownik budynku będzie czerpał korzyści, zużywając własną energię i tym samym kupując mniejsze jej ilości z sieci. W wariancie tym moduły fotowoltaiczne zlokalizowane byłyby na dachu i podłączone do sieci za pomocą zespołu falowników. Falowniki będą przetwarzać napięcie stałe z modułów fotowoltaicznych na napięcie przemienne, synchronizować instalację z siecią i nadzorować pracę instalacji, odłączając ją od sieci w przypadku wystąpienia awarii sieci. 14 Strona

15 Sieć Układ pomiarowy dwukierunkowy Elektrownia słoneczna z zespołem falowników Budynek Z udostępnionych przez Użytkownika budynku danych wynika, iż roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 100 MWh. Dla tej wartości możliwy jest dobór optymalnej wielkości instalacji fotowoltaicznej, uwzględniając szacowane roczne uzyski (na podstawie bazy PV GIS Europe opracowanej przez Komisję Europejską, Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability Renewable Energies Unit): 15 Strona

16 Chudobczyce, woj wielkopolskie ekspozycja południowa Fixed system: inclination=20, orientation=0 Month E d E m H d H m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly average Total for year kwh / 1000 = 0,938 MWh Pmpp systemu fotowoltaicznego = 100 MWh / rok / 0,938 MWh / kwp / rok = 106,7 kwp Zważywszy na fakt, iż powierzchnia niezbędna do zamontowania 1 kwp na dachu płaskim wynosi ok. 12 m², powierzchnia niezbędna do zamontowania instalacji o wymaganej mocy wyniosłaby 1272 m². Tymczasem powierzchnia dachów obydwu budynków wynosi ok. 600 m². Jest to powierzchnia umożliwiająca montaż instalacji o mocy ok. 50 kwp. Ze względu na ułatwienia natury formalno-prawnej, na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto do dalszej analizy moc instalacji na poziomie 40 kwp. Pozwoli to na jej realizację bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz warunków przyłączeniowych od operatora sieci. Tak więc w końcowym efekcie ilość energii możliwa do wyprodukowania z takiej instalacji fotowoltaicznej wyniesie: 40 kwp x 938 kwh / kwp / rok = kwh / rok Stanowi to równowartość ok 40% rocznego zużycia. 16 Strona

17 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej Miejscowość Chudobczyce znajduje się w II strefie energetycznej wiatru bardzo korzystnej. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto średnią wydajność elektrowni wiatrowej na tym terenie na poziomie 7,2 MWh / kw / rok. Tak więc wymagana moc nominalna elektrowni wiatrowej potrzebnej do wyprodukowania wymaganej ilości energii elektrycznej wyniesie: 100 MWh / rok / 7,2 MWh / kw / rok = 13,88 kw Moc taką uzyskać można by poprzez montaż kilku małych elektrowni wiatrowych na budynkach, dzięki czemu możliwa byłaby realizacja takiego przedsięwzięcia bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Faktyczną wydajność dla konkretnej lokalizacji należy przed podjęciem decyzji inwestycyjnych potwierdzić poprzez wykonanie stosownych pomiarów wiatru przez okres min. jednego roku. 17 Strona

18 Kosztorysy Kosztorysy opracowano na postawie średnich cen katalogowych urządzeń różnych producentów w roku Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła Zakup kotła na pellet 150 kw Zasobnik c.w.u. 1500l Montaż koszty zryczałtowane materiał i robocizna RAZEM KOSZT ZAKUPU NETTO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU BRUTTO zł zł zł zł zł zł Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła Kolektory słoneczne płaskie x 66 szt Zasobnik c.w.u. 1500l x 3 szt Zespół pompowo-wymiennikowy Mocowania na dach płaski Magistrala glikolowa Montaż koszty zryczałtowane materiał i robocizna RAZEM KOSZT ZAKUPU ZESTAWU SOLARNEGO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU ZESTAWU SOLARNEGO BRUTTO zł zł 5500 zł zł 4000 zł zł zł zł zł Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej Do obliczeń przyjęto kurs średni EUR/PLN na ,0465 zł Nazwa Cena jedn Ilość Wartość Zakup modułów fotowoltaicznych 250Wp 809, ,00 zł Konstrukcja spodnia do montażu na dachu 263, ,60 zł Okablowanie i rozdzielnia 550, ,00 zł Falownik 20 kw 11127, ,75 zł Montaż koszty zryczałtowane materiał i robocizna 23000, ,00 zł RAZEM KOSZT ZAKUPU NETTO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU BRUTTO ,35 zł 49996,79 zł ,14 zł 18 Strona

19 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej Nazwa Cena jedn Ilość Wartość Elektrownia wiatrowa o mocy 2 kw 13200, ,00 zł Wieża elektrowni wiatrowej z mocowaniem do dachu 1500, ,00 zł Okablowanie i rozdzielnia 2550, ,00 zł Montaż koszty zryczałtowane materiał i robocizna 13000, ,00 zł zł RAZEM KOSZT ZAKUPU NETTO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU BRUTTO ,00 zł 31211,00 zł ,00 zł 19 Strona

20 Analiza ekonomiczna Wszystkie analizy zostały wykonane na bazie wspólnych założeń i parametrów cenowych. W analizie uwzględniono współczynnik wzrostu cen paliw w przyszłości na bazie danych historycznych. Wszystkie analizy wykonano dla 10-letniego okresu eksploatacji budynku, za wyjątkiem analizy ekonomicznej związanej w wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej do produkcji energii elektrycznej (wykonano ją dla okresu 15-letniego, gdyż przez taki okres korzystać będzie można z mechanizmu bilansowania). Założenia wspólne Ceny energii cieplnej wytworzonej z poszczególnych źródeł: Ceny energii elektrycznej Cena energii Opłata dystrybucyjna Razem koszt brutto Taryfa całodobowa 0,256 zł netto / kwh 0,168 zł netto / kwh 0,5215 zł / kwh Statystyczny wzrost kosztów energii (średnia z ostatnich 5 lat wg Wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS, dział "Użytkowanie mieszkania i nośniki energii w tym nośniki energii"): 20 Strona

21 2014 0,4 % ,1 % ,2 % ,9 % ,2 % Średnia 3,76 % Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła RAZEM KOSZT ZAKUPU ZESTAWU SOLARNEGO BRUTTO zł Zysk z kolektorów słonecznych wg symulacji kwh/rok Przyjęty współczynnik korekcyjny kosztu energii 3,76% Oszczędność w porównaniu do prod. c.w.u. z kotła gaz. W 1 roku eksploatacji zł W 2 roku eksploatacji 24447,93 zł W 3 roku eksploatacji 25367,17 zł W 4 roku eksploatacji 26320,98 zł W 5 roku eksploatacji 27310,65 zł W 6 roku eksploatacji 28337,53 zł W 7 roku eksploatacji 29403,02 zł W 8 roku eksploatacji 30508,57 zł W 9 roku eksploatacji 31655,70 zł W 10 roku eksploatacji 32845,95 zł RAZEM OSZCZĘDNOŚCI BRUTTO NA PRZESTRZENI 10 LAT ,50 zł 21 Strona

22 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej RAZEM KOSZT ZAKUPU NETTO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU BRUTTO ,00 zł 49996,71 zł ,71 zł Produkcja z systemu fotowoltaicznego wg symulacji kwh/rok Przyjęty współczynnik korekcyjny kosztu energii 3,76% Korzyść z korzyść z produkcji własnej energii* 0,296 zł netto / kwh Oszczędności Netto Brutto W 1 roku eksploatacji 11105, ,28 zł W 2 roku eksploatacji 11523, ,91 zł W 3 roku eksploatacji 11956, ,85 zł W 4 roku eksploatacji 12406, ,82 zł W 5 roku eksploatacji 12872, ,59 zł W 6 roku eksploatacji 13356, ,94 zł W 7 roku eksploatacji 13859, ,67 zł W 8 roku eksploatacji 14380, ,62 zł W 9 roku eksploatacji 14920, ,67 zł W 10 roku eksploatacji 15481, ,73 zł W 11 roku eksploatacji 16064, ,74 zł W 12 roku eksploatacji 16668, ,67 zł W 13 roku eksploatacji 17294, ,53 zł W 14 roku eksploatacji 17945, ,38 zł W 15 roku eksploatacji 18619, ,30 zł RAZEM NA PRZESTRZENI 15 LAT , ,71 zł * przy założeniu, że 50% energii zostanie zużyte w czasie rzeczywistym na użytek własny, a 50% zostanie odebrane w ramach mechanizmu bilansowania. 22 Strona

23 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej RAZEM KOSZT ZAKUPU NETTO VAT 23% RAZEM KOSZT ZAKUPU BRUTTO ,00 zł 31211,00 zł ,00 zł Produkcja z systemu fotowoltaicznego wg symulacji kwh/rok Przyjęty współczynnik korekcyjny kosztu energii 3,76% Korzyść z korzyść z produkcji własnej energii* 0,296 zł netto / kwh Oszczędności Netto Brutto W 1 roku eksploatacji 34099, ,02 zł W 2 roku eksploatacji 35381, ,04 zł W 3 roku eksploatacji 36711, ,35 zł W 4 roku eksploatacji 38092, ,19 zł W 5 roku eksploatacji 39524, ,87 zł W 6 roku eksploatacji 41010, ,79 zł W 7 roku eksploatacji 42552, ,44 zł W 8 roku eksploatacji 44152, ,40 zł W 9 roku eksploatacji 45812, ,36 zł W 10 roku eksploatacji 47535, ,10 zł W 11 roku eksploatacji 49322, ,50 zł W 12 roku eksploatacji 51176, ,56 zł W 13 roku eksploatacji 53101, ,39 zł W 14 roku eksploatacji 55097, ,21 zł W 15 roku eksploatacji 57169, ,37 zł RAZEM NA PRZESTRZENI 15 LAT , ,59 zł * przy założeniu, że 50% energii zostanie zużyte w czasie rzeczywistym na użytek własny, a 50% zostanie odebrane w ramach mechanizmu bilansowania. 23 Strona

24 Wyliczenia efektu ekologicznego Szczegółowej analizy efektu ekologicznego dokonano za pomocą programu Build Desk Efekt Ekologiczny. Opracowanie generowane za pomocą BuildDesk Eko Efekt jest raportem, przedstawiającym podstawy wyliczeń (wydruk pełnej wersji raportu znajduje się w załączeniu do niniejszego opracowania). Dzięki BuildDesk Eko Efekt możliwa jest kontrola procesu modernizacyjnego budynku pod względem jego wpływu na środowisko naturalne. Z kolei dostarczone informacje na temat emisji CO2 pozwolą na podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do ograniczenia zużycia energii. Program został stworzony na podstawie wartości emisji przyjętych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1996 roku. Pozwala również na wyliczenie opłat za emisję gazów cieplarnianych na podstawie wprowadzonych opłat lub opłat przyjętych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska. 24 Strona

25 25 Strona

26 26 Strona

27 27 Strona

28 Wnioski końcowe W analizowanym obiekcie jest potencjał do całkowitego wyeliminowania emisji dwutlenku węgla poprzez zastąpienie energii produkowanej z paliw kopalnych energią produkowaną ze źródeł odnawialnych. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje się, że w przypadku spalania biomasy (pellet) bilans emisji i absorpcji CO2 jest zerowy (całość dwutlenku węgla zostanie wchłonięta przez rośliny w trakcie ich wzrostu do masy odpowiadającej masie spalonego pelletu). W ujęciu całościowym, po przeprowadzeniu wszystkich analizowanych inwestycji, możliwa jest redukcja o 561,42 t / rok (0,31 t / m² / rok), co daje redukcję o 5614,20 t dla 10 letniego horyzontu inwestycyjnego. W wielkości tej 232,9 t / rok (0,13 t / m² / rok) stanowi emisja w cyklu zamkniętym, związana ze spalaniem i ponownym narastaniem biomasy. Redukcja o 185,52 t / rok możliwa będzie dzięki przeprowadzeniu termo modernizacji. Redukcja o ponad 232,9 t / rok możliwa będzie dzięki zamianie kotłów na paliwo stałe na kotły na pellet. Redukcja o 35,4 t / rok możliwa będzie dzięki montażowi kolektorów słonecznych. Redukcja o 107,6 t / rok możliwa będzie dzięki montażowi elektrowni wiatrowej. Ze względu na znacznie wyższe koszty inwestycyjne, realizacja elektrowni fotowoltaicznej jest nieuzasadniona z punktu widzenia ekonomicznego. Koszty inwestycyjne niezbędne do poniesienia celem wdrożenia OZE wynoszą: zł netto / zł brutto dla kotła na pellet, zł netto / zł brutto dla kolektorów słonecznych zł netto / zł brutto dla elektrowni wiatrowych. 28 Strona

29 Koszt redukcji CO2 dla poszczególnych rozwiązań technologicznych przy 10 letnim horyzoncie inwestycyjnym wyniesie: Kocioł na pellet zł netto / 2329 t = 46,37 zł netto / t (57,03 zł brutto / t). Kolektory słoneczne zł netto / 354 t = zł netto / t (577,13 zł brutto / t). Elektrownie wiatrowe zł netto / 1076 t = 126,11 zł netto / t (155,11 zł brutto / t). Przy realizacji inwestycji związanej z montażem kotła na pellety należy pamiętać, iż osiągnięcie pełnego efektu ekologicznego (polegającego zarówno na zredukowaniu emisji CO2 ale również ograniczeniu emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5) możliwe jest jedynie przy zastosowaniu odpowiedniej technologii spalania pelletu w kotłach na biomasę najnowszej generacji. Umożliwi to ograniczenie emisji pyłu do poziomu <20 mg/m³. Dla porównania zwykłe kotły podajnikowe, w których proces spalania nie został zoptymalizowany pod kątem spalania pelletu, mogą powodować emisję pyłów zawieszonych na poziomie aż 800 mg/m3 (wyższa niż z kotłów węglowych starego typu). Tak więc spalanie pelletu w niewłaściwym typie kotła, mimo redukcji emisji CO2, nadal będzie powodowało znaczne zanieczyszczenie środowiska. Przy kwalifikacji danej technologii do inwestycji należy również pamiętać o edukacyjnym oraz marketingowym wydźwięku oraz społecznym odbiorze poszczególnych rozwiązań w zakresie OZE. 29 Strona

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności Fundacja Planeta Zakrzów 172 34-145 Stronie www.fundacjaplaneta.org Zleceniodawca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ul. J. Wybickiego 7 31-261 Kraków Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności Fundacja Planeta Zakrzów 172 34-145 Stronie www.fundacjaplaneta.org Zleceniodawca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ul. J. Wybickiego 7 31-261 Kraków Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Autor: Marcin Cholewa Kraków 2015 1 Wstęp Przedmiotem opracowanie jest analiza ekonomiczna opłacalności wdrożenia w wybranych budynkach

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY SADOWNE OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE SADOWNE

URZĄD GMINY SADOWNE OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE SADOWNE PROJEKT OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE SADOWNE DATA 23.04.2018 KLIENT URZĄD GMINY SADOWNE Ograniczenie niskiej emisji, wymiana

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Przedmiot: Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH W GMINIE ZAŁUSKI URZĄD GMINY ZAŁUSKI

PROJEKT OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH W GMINIE ZAŁUSKI URZĄD GMINY ZAŁUSKI PROJEKT OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH W GMINIE ZAŁUSKI DATA 26.04.2018 KLIENT URZĄD GMINY ZAŁUSKI Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH + MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE SZELKÓW DATA

WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH + MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE SZELKÓW DATA WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH + MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE SZELKÓW DATA 16.03.2018 Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych Konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny zbiorczy budynku

Audyt energetyczny zbiorczy budynku Audyt energetyczny zbiorczy budynku (adres budynku) Preferencyjna pożyczka na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej (tzw. pożyczka JESSICA II) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jednost ka miary. Typ wskaźnika. Nazwa wskaźnika DEFINICJA. L.p.

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jednost ka miary. Typ wskaźnika. Nazwa wskaźnika DEFINICJA. L.p. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu L.p. 1. 2. 3. Typ wskaźnika Lista wskaźników na poziomie projektu działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych budynki

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym

Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym Poznań, 18.05.2018 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy

Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy dotacja 50% dla klientów z woj. małopolskiego okres zwrotu z inwestycji ok. 4 lat możliwość sprzedaży energii do sieci po atrakcyjnych stawkach (po wejściu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych Załącznik 4 - Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wytyczne i symulacja

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

- na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku Nazwa zadania

- na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku Nazwa zadania Wykaz pożyczek udzielonych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Gazów Cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka niskoemisyjna 3.2 Efektywność energetyczna 3.2.1 Efektywność

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Marek Szymczyk Podział audytów Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Audyty energetyczne i remontowe Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Opracowanie Planu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Przybiernów Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Audyty energetyczne. Wymagania

Audyty energetyczne. Wymagania Audyty energetyczne Wymagania Podstawowe akty prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego,

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA Poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala osiągnięto przez: Ocieplenie budynków Wymianę okien i drzwi zewnętrznych Modernizację instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Przedmiot kredytowania: Linia 1 Inwestycje dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody Linia

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKANCÓW GMINY RYMANÓW

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka ''Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów'' Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka w Pojałowicach ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCY Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dębe Wielkie. Plan ten pozwoli Gminie

Bardziej szczegółowo

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80%

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% 5 Z ASTOSOWANIE RÓŻNYCH PALIW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Gaz płynny; Eko-groszek; 0,90% Słoma; 0,50% 5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% SEMINARIUM KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA DLA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE Agenda Dlaczego zmiany? Charakterystyka szpitala Zakres

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jedno stka miary. Typ wskaźnika DEFINICJA. L.p. Nazwa wskaźnika

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jedno stka miary. Typ wskaźnika DEFINICJA. L.p. Nazwa wskaźnika Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. do grzania c.w.u.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. do grzania c.w.u. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA do grzania c.w.u. Inwestycje w odnawialne źródła energii przez S.C. TIMBER JANUSZ JACEK KWIECIEŃ, EMILIA ŚLUBOWSKA Zawartość projektu A. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PIŃCZÓW PIŃCZÓW, 2018r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pińczów (zwany dalej PGN), przyjęty został Uchwałą Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNA SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21

EFEKT EKOLOGICZNY. Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 EFEKT EKOLOGICZNY Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 luty 2009 1.Materiały i dane Cel i zakres opracowania: Efekt ekologiczny inwentaryzacji techniczno-budowlanej Domu Dziecka

Bardziej szczegółowo

Realizacja dobrych praktyk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w SOM. dr inż. Patrycja Rogalska główny specjalista ds.

Realizacja dobrych praktyk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w SOM. dr inż. Patrycja Rogalska główny specjalista ds. Realizacja dobrych praktyk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w SOM dr inż. Patrycja Rogalska główny specjalista ds. środków krajowych I. Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Informacja o krajowym programie Czyste Powietrze

Informacja o krajowym programie Czyste Powietrze Informacja o krajowym programie Czyste Powietrze Informacje ogólne CZYSTE POWIETRZE To program mający na celu dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

II. Całkowity koszt przedsięwzięcia. III. Wnioskowana kwota i forma dofinansowania. forma dofinansowania POŻYCZKA. w tym: na rok 2016

II. Całkowity koszt przedsięwzięcia. III. Wnioskowana kwota i forma dofinansowania. forma dofinansowania POŻYCZKA. w tym: na rok 2016 - WNIOSEK o przyznanie pożyczki na rok / lata... w ramach programu priorytetowego EKODOM na zadanie z zakresu termomodernizacji i OZE realizowane przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

IX KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE kwietnia 2018 r. Znaczenie termomodernizacji wobec zmian klimatu przykłady

IX KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE kwietnia 2018 r. Znaczenie termomodernizacji wobec zmian klimatu przykłady IX KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE 16-17 kwietnia 2018 r. Znaczenie termomodernizacji wobec zmian klimatu przykłady Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu Projekt został zrealizowany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA. do grzania c.w.u. i c.o.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA. do grzania c.w.u. i c.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA do grzania c.w.u. i c.o. Inwestycje w odnawialne źródła energii przez GRAND STUDIO S.C. BOGUSŁAWA MIKOŁAJCZYK, WIESŁAW MIKOŁAJCZYK Zawartość

Bardziej szczegółowo

Zasada działania. 2. Kolektory słoneczne próżniowe

Zasada działania. 2. Kolektory słoneczne próżniowe Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energie cieplną w postaci ciepłej wody. Taka metoda przetwarzania energii słonecznej uważana jest za szczególnie wydajna i funkcjonalną.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Partyzantów 26c/12, 47-220 Kędzierzyn - Koźle pracownia : Al. Jana Pawła II 4 p.210, 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. / fax (077) 484055 NIP 749 109 04-98 Temat: Obliczenie efektu ekologicznego zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Typ wskaźnika. Jednostka miary WSKAŹNIKI PRODUKTU. Nazwa wskaźnika. L.p. DEFINICJA

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Typ wskaźnika. Jednostka miary WSKAŹNIKI PRODUKTU. Nazwa wskaźnika. L.p. DEFINICJA Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu L.p. Typ wskaźnika Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych wymiana

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Grupa GlobalECO Al. Zwycięstwa 96/ GDYNIA

Grupa GlobalECO Al. Zwycięstwa 96/ GDYNIA Grupa GlobalECO Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 GDYNIA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Podstawy technologii CO TO JEST OZE?? Odnawialne źródła energii to takie źródła, które mają zdolność do odnawiania się w krótkim

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Suchań

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Suchań Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Suchań Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H

A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H CZĘŚĆ INFORMACYJNA NAZWA ADRES OSOBA KONTOWA/TELEFON/E-MAIL BUDYNKI PLEBANII I ADMINISTRACYJNE (bez kościoła) POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW PLEBANII

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CHOJNICE na lata 2015 2020 2020 17.10.2015 2015-10-07 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Dziwnów

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Dziwnów Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Dziwnów Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16,

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16, 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OIEKTU: UDYNEK UŻYTECZNOŚCI PULICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 45-068 OPOLE NAZWA INWESTORA: STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU ADRES: UL.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość...

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość... ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Słońce pracujące dla firm

Słońce pracujące dla firm Słońce pracujące dla firm Po co płacić za prąd pobierany z sieci skoro możesz go wytworzyć sam! Fotowoltaika to przetwarzanie energii słonecznej w energię elektryczną przy pomocy ogniw słonecznych. Na

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY 24.10.2017 24.10.2017 Wartość dofinansowania na instalację OZE: kolektorów słonecznych/pieców na biomasę /instalacji fotowoltaicznej

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE 1. 1.1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa miejscowości 1.2. Adres przedsiębiorstwa 1.3. Rodzaj działalności Branża: 1.4. Osoba kontaktowa / tel. / adres e-mail Powierzchnia użytkowa / ogrzewana budynków: 1.5. usługowych

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Mieszkaniowy budynek wielorodzinny. Adres Dzielnica Zaharna, Sofia. 13 po renowacji przed renowacją 1214 po renowacji

Dane ogólne Mieszkaniowy budynek wielorodzinny. Adres Dzielnica Zaharna, Sofia. 13 po renowacji przed renowacją 1214 po renowacji Dobre realizacje - Bułgaria "Blok mieszkalny nr 10" po renowacji Dane ogólne Mieszkaniowy budynek wielorodzinny przed renowacją Właściciel budynku Własność wspólnoty mieszkaniowej Liczba kondygnacji 3

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OGÓLNA OZE

PREZENTACJA OGÓLNA OZE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY DUKLA PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

RPO WŁ Oś Priorytetowa IV Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne Źródła Energii- ZIT

RPO WŁ Oś Priorytetowa IV Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne Źródła Energii- ZIT Spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny RPO WŁ 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek Przedszkola Miejskiego nr 25 ADRES: ul.powstańców Wielkopolskich, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w Słupsku

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice www.ign.org.pl; e-mail: biuro@ign.org.pl, certyfikaty@ign.org.pl tel. 32 203 89 30, fax. 32 206 84 55 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 1. Przedsięwzięcie służące poprawie

Bardziej szczegółowo