Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych i 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom informacja o rezultatach wdrażania w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych i 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2011"

Transkrypt

1 Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych i 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom informacja o rezultatach wdrażania w latach Sporządzono według danych na dzień 31 grudnia 2011 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa 2012

2 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie LOKALIZACJA PROJEKTÓW I POZIOM KONTRAKTACJI Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom GRUPY OBSZAROWE GOSPODARSTW BENEFICJENTÓW Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW (ESU) BENEFICJENTÓW Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom GŁÓWNY KIERUNEK PRODUKCJI GOSPODARSTW BENEFICJENTÓW Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW EFEKTY RZECZOWE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW WNIOSKI ZAŁĄCZNIKI

3 1 Wprowadzenie Szczególne miejsce w PROW zajmują działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych i 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom. Mają one na celu wsparcie procesów inwestycyjnych związanych z rozwojem gospodarstw rolnych. Budżet omawianych działań wynosi odpowiednio 2,087 mld. euro i 0,420 mld. euro, co stanowi łącznie 14,39 % budżetu Programu. Dotychczas (23 marca 2012r) w ramach działania 121 na rzecz beneficjentów zakontraktowano już 77,3 % dostępnej kwoty a wypłacono 54,6 %. W działaniu 112 przyznano premie wyczerpując dostępne środki w 96,6 %. Działanie 121 funkcjonuje poprzez częściowe refinansowania poniesionych i udokumentowanych kosztów operacji realizowanych na podstawie umów z beneficjentami. Pomoc może wynosić (w zależności od kategorii beneficjenta i położenia gospodarstwa) do 75 % i nie więcej niż 300 tys. zł. Działanie 112 adresowane jest do osób w wieku poniżej 40 lat, które po raz pierwszy podejmują samodzielne prowadzenie gospodarstwa. Pomoc w formie premii ( jej początkowa wysokość wynosiła 50 tys. zł, a od roku 2010 jest to zł) ma na celu ułatwienie podejmowania inwestycji przez nowych właścicieli gospodarstw, a w konsekwencji przyczynia się do przekształceń sektora rolnego. Dodać należy, że młody rolnik zobowiązany jest wydatkować co najmniej 70 % kwoty premii na cele związane z rozwojem gospodarstwa. Młodzi rolnicy wspierani w ramach działania 112 mogą korzystać także z dofinansowania podejmowanych inwestycji w ramach działania 121. W niniejszej analizie przedstawiamy (na podstawie danych z dnia 31 grudnia 2011 r) wybrane informacje i wnioski dotyczące dotychczasowej realizacji ww. działań PROW 2 LOKALIZACJA PROJEKTÓW I POZIOM KONTRAKTACJI 2.1 Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Do końca grudnia 2011 podpisano umowy na ponad 6,075 mld. zł z producentami rolnymi mającymi swoje siedziby na terenie 2152 gmin (łącznie w Polsce jest 2479 gmin, w tym 2173 wiejskich i miejsko wiejskich. Średnia wartość zakontraktowanych środków w jednej gminie wyniosła 2,823 mln. zł. Największe kwoty środków zakontraktowano w województwie wielkopolskim (ponad 965 mln. zł), w tym w gminie Opatówek (pow. kaliski) 17,047 mln. zł, Blizanów (pow. kaliski) 16,079 mln. zł, Siedlec (pow. wolsztyński) 15,471 mln. zł, Nowe Skalmierzyce (pow. ostrowski) 13,721 mln. zł. Średnio w gminach województwa wielkopolskiego producenci rolni zakontraktowali środki w wysokości 4,468 mln. zł. W woj. mazowieckim podpisano umowy na kwotę ponad 940 mln. zł, w tym w gminie Czerwin (pow. ostrołęcki) 25,780 mln. zł, Warka (pow. grójecki) 20,377 mln. zł, Troszyn (pow. ostrołęcki) 16,551 mln zł, Repki (pow. sokołowski) 16,143 mln. zł. Średnio w gminach województwa mazowieckiego zakontraktowano środki w wysokości 3,370 mln. zł. W woj. lubelskim podpisano umowy na kwotę ponad 678 mln. zł, w tym w gminie Trzebieszów (pow. łukowski) 22,005 mln. zł, Stanin (pow. łukowski) 18,750 mln. zł, Wola Mysłowska (pow. łukowski) 15,564 mln zł, Wisznice (pow. bialski) 14,093 mln. zł. Średnio w gminach województwa lubelskiego zakontraktowano środki w wysokości 3,460 mln. zł. 3

4 W czwartym pod względem absorpcji środków województwie, woj. podlaskim podpisano umowy na kwotę ponad 618 mln. zł, w tym w gminie Kolno (pow. kolneński) 31,664 mln. zł, Śniadowo (pow. łomżyński) 23,211 mln. zł, Suchowola (pow. sokólski) 17,303 mln zł, Grabowo (pow. kolneński) 16,783 mln. zł. Średnio w gminach województwa podlaskiego zakontraktowano środki w wysokości 5,831 mln. zł. Ponad 5 % beneficjentów działania 121 stanowią młodzi rolnicy tj. beneficjenci działania 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom. Najwięcej młodych rolników jest w woj. lubelskim (416 osób), woj. mazowieckim (934 osoby), woj. wielkopolskim (249 osób) oraz w woj. podlaskim (204 osoby) [Rysunek 1]. 2.2 Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Do końca grudnia 2011 przyznano premie w łącznej wysokości 1,616 mld. zł dla młodych rolników zamieszkujących na terenie 2072 gmin. Najwięcej beneficjentów ma siedzibę gospodarstwa w województwie mazowieckim (4405), w tym w gminie Czerwin (pow. ostrołęcki) 95, Opinogóra Górna (pow. ciechanowski) 63, po 59 w gminie: Przasnysz (pow. przasnyski) i Karniewo (pow. makowski). W województwie wielkopolskim przyznano 4405 premii, w tym w gminie Wągrowiec (pow. wągrowiecki) 85, Krotoszyn (pow. krotoszyński) 79, Gołańcz (pow. wągrowiecki) 61, po 42 w gminach Śmigiel (pow. kościański) i Kościan (pow. kościański). Z kolei w województwie lubelskim pomoc przyznano 2880 beneficjentom, w tym w gminie Biała Podlaska (pow. bialski, Biała Podlaska) 71, Wisznice (pow. bialski) 51, Hrubieszów (pow. hrubieszowski) 45, po 44 w gminie: Międzyrzec Podlaski (pow. bialski) i Łomazy (pow. bialski). Rysunek 1. Działanie Zakontraktowane projekty. Źródło: Opracowanie własne. 4

5 Rysunek 2. Działanie 112 Przyznane premie. Źródło: Opracowanie własne. 3 GRUPY OBSZAROWE GOSPODARSTW BENEFICJENTÓW 3.1 Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku (PSR 2010) w Polsce mamy ponad 2,278 mln. gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 7,9 ha. Gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha jest 1,697 mln, w tym korzystających z płatności bezpośrednich 1,298 mln. (dane z 2011 roku). Przeciętna powierzchnia gospodarstwa beneficjentów działania wynosi 55,7 ha. Największą grupę 80 % - stanowią gospodarstwa w przedziale powierzchni od 10 do 100 ha, przy czym średnia wielkość gospodarstwa z tej grupy wynosi 32,0 ha. Co drugi beneficjent działania 121 ma gospodarstwo o wielkości od 20 do 100 ha (średnio 40,5 ha). Ponad 6 % gospodarstw beneficjentów działania 121 ma od 100 do 300 ha, ze średnią dla gospodarstwa na poziomie 160 ha. Gospodarstwa powyżej 300 ha stanowią 2,75 % wszystkich korzystających ze wsparcia modernizacyjnego gospodarstw, a średnia wielkość gospodarstwa z tej grupy wynosi 706,9 ha. Warto zauważyć, że pomoc w ramach działania 121 uzyskiwały również gospodarstwa o niewielkim areale w grupie do 7 ha znajduje się 5% beneficjentów działania 121. Z kolei przeciętna powierzchnia gospodarstwa młodych rolników - beneficjentów działania 121, wynosi 25,2 ha, a więc są to gospodarstwa znacznie mniejsze niż przeciętnie w ramach działania 121. Ponad 72% gospodarstw znajduje się w przedziale od 10 do 30 ha ze średnią powierzchnią gospodarstwa na poziomie 18 ha. Gospodarstwa powyżej 100 ha stanowią 1,37%, ze średnią gospodarstwa na poziomie 158,6 ha [Wykres 1]. 5

6 Ponadto z danych przedstawionych na wykresie 2 wynika, iż w grupie gospodarstw powyżej 50 ha co trzecie gospodarstwo w Polsce skorzystało z działania 121, a w grupie od 30 do 50 ha - co piąte Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Zgodnie z warunkami realizacji tego działania, pomoc mogą uzyskać rolnicy podejmujący prowadzenie gospodarstw, których powierzchnia użytków rolnych jest nie mniejsza niż średnia krajowa i nie większa niż 300 ha; w przypadku gospodarstw położonych w województwach o średniej mniejszej niż krajowa powinno mieć powierzchnię UR nie mniejszą niż średnia wojewódzka i osiągnąć średnią krajową w ciągu 3 lat od przyznania pomocy. Dane dotyczące realizacji działania 112 wskazują, że przeciętna powierzchnia gospodarstwa beneficjentów wynosi 15,8 ha, a ponad 81% gospodarstw znajduje się przedziale od 10 do 30 ha ze średnią powierzchnią gospodarstwa wynoszącą 15,1 ha. Gospodarstwa powyżej 100 ha stanowią 0,16% populacji ze średnią gospodarstwa na poziomie 136,7 ha. Z pomocy skorzystały też gospodarstwa o niewielkim areale tj. do 10 ha stanowiły one ok. 12% [Wykres 1]. 48,71% 26,47% 26,03% 20,14% 20,66% 19,69% 19,80% 0,25% 0,40% 0,43% 9,62% 13,16% 13,33% 15,14% 13,15% 13,06% 1,40% 2,58% 6,04% 4,39% 6,02% 4,68% 0,40% 2,21% 3,76% 1,46% 1,44% 0,89% 0,42% 0,58% 0,93% 1,15% 0,18% 0,14% 0,02% i więcej do GUS Struktura Beneficjenci działania 121, Dz Beneficjenci 121 działania 121 Dz 112_121 Dz Beneficjenci 112 działania 112 wg GUS PSR2010 którzy skorzystali z działania 112 Wykres 1. Grupy obszarowe beneficjentów działania 121 i 112 na tle danych GUS. Źródło: Opracowanie własne. 41,77% 28,45% 33,27% 35,59% 37,32% 31,66% 19,60% 0,02% 0,05% 0,08% 0,20% 0,09% 0,58% 0,28% 1,38% 1,25% 6,84% 6,78% 3,25% 5,70% 6 12,09% 4,38% 2,47% 1,16% do ,56% 0,22% GUS Struktura dz_121 Beneficjenci Udział działania w populacji 121 dz_112 Beneficjenci Udział działania w populacji 112 wg GUS PSR2010 Wykres 2. Udział beneficjentów działania 121 i 112 w populacji gospodarstw rolnych wg GUS grupy obszarowe. Źródło: Opracowanie własne i więcej

7 4 WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW (ESU) BENEFICJENTÓW 4.1 Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Według danych GUS z 2007 roku średnia wielkość ekonomiczna (wyrażoną w ESU 1 ) gospodarstwa rolnego w Polsce wynosi 4,0. W ramach działania 121, pomoc na modernizację gospodarstw może być przyznana gospodarstwom, których wielkość ekonomiczna wynosi (lub wyniesie po realizacji inwestycji) co najmniej 4 ESU. Przeciętna wielkość ekonomiczna gospodarstwa beneficjentów działania wynosi 31,5 ESU, a ponad 52% gospodarstw jest w przedziale od 16 do 100 ESU, ze średnią wartością ESU wynoszącą 32,7. Drugą liczną grupę (ponad 43%) stanowią gospodarstwa od 4 do 16ESU, ze średnią wartością ESU wynoszącą 9,5. Około 4 % gospodarstw beneficjentów działania 121 jest w przedziale powyżej 100 ESU ze średnią dla gospodarstwa na poziomie 274,9 ESU. Ponadto należy zauważyć, że 40% gospodarstw w Polsce powyżej 40 ESU skorzystało z działania [Wykres 5]. Przeciętna wartość ESU gospodarstwa beneficjentów działania 121, którzy skorzystali również z działania 112 wynosi 14,9 ESU, ponad 66% tych gospodarstw jest w przedziale od 4 do 16 ESU ze średnią wartością ESU wynoszącą 8,7. Drugą grupę (33,3%) stanowią gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 16 do 100 ESU, ze średnią wartością ESU wynoszącą 26,6. Gospodarstwa powyżej 100 ESU stanowią 0,18% ze średnią dla gospodarstwa na poziomie 133ESU [Wykres 3, 4]. 4.2 Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Przeciętna wartość ESU gospodarstwa beneficjentów działania wynosi 8,1, a więc jest znacznie większa niż średnio w Polsce, lecz zarazem dużo niższa niż w populacji gospodarstw korzystających z pomocy inwestycyjnej w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych. Ponad 56% gospodarstw przejętych przez młodych wyjściowo osiągało mniej niż 6 ESU, ze średnią wartością ESU wynoszącą 3,4. Drugą grupę (ponad 38%) stanowią gospodarstwa od 6 do 24 ESU ze średnią wartością ESU wynoszącą 11,6. Podkreślenia wymaga, iż progu wielkości 4 ESU nie osiągało 35 % gospodarstw, których nowym właścicielom przyznano pomoc i którzy są zobowiązani do odpowiedniego dostosowania tych gospodarstw w wyniku realizacji założonych biznesplanów w okresie 5 lat. Około 5 % gospodarstw beneficjentów działania 112 jest w przedziale powyżej 24 ESU ze średnią dla gospodarstwa na poziomie 34,1 ESU [Wykres 3,4]. 1 Suma standardowych nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności prowadzonych w gospodarstwie wyliczana w oparciu o Regionalne Współczynniki Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (SGM). 7

8 25,03% 21,54% 18,80% 20,42% 19,92% 20,30% 12,30% 14,02% 15,10% 17,97% 12,29% 9,59% 10,41% 12,65% 11,82% 9,75% 13,19% 3,91% 7,43% 3,51% 7,84% 7,41% 2,68% 0,92% 0,20% 0,01% 0-2 ESU 2-4 ESU 4-6 ESU 6-8 ESU 8-12 ESU ESU ESU ESU ESU ESU 1,00% 250 ESU i więcej Beneficjenci działania 121, GUS Struktura wg GUS Dz Beneficjenci 121 działania 121 Dz 112_121 Dz Beneficjenci 112 działania 112 którzy skorzystali z działania 112 Wykres 3.Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (ESU) beneficjentów działania 121 i 112 na tle struktury gospodarstw w Polsce. Źródło: Opracowanie własne. 646,8 111,3 134,0 257,8 do i więcej 58,2 42,6 37,0 55,5 46,5 29,0 29,1 15,8 8,8 3,0 12,0 11,7 3,7 12,2 9,9 4,6 16,9 13,7 12,3 10,6 9,5 6,4 21,5 15,3 12,4 28,5 21,2 16,2 23,7 21,1 33,9 21,2 33,1 do i więcej Dz Beneficjenci 112_121 działania 121, Dz Beneficjenci 112 działania 112 Dz Beneficjenci 121 działania 121 którzy skorzystali z działania 112 Wykres 4. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (ESU) beneficjentów działania 121 i 112 w grupach obszarowych (ha). Źródło: Opracowanie własne. 37,2% 40,8% 35,0% 11,0% 0,2% 2,1% 6,5% 3,9% 3,9% 3,9% 3,5% 1,6% 0,1% 3,1% 3,1% 3,5% 0,1% 0-2 ESU 2-4 ESU 4-6 ESU 6-8 ESU 8-12 ESU ESU ESU ESU ESU i ESU więcej 14,6% GUS Struktura wg GUS Dz Beneficjenci 121 działania 121 dz, Beneficjenci 112 działania 112 Wykres 5. Udział beneficjentów działania 121 i 112 w populacji gospodarstw rolnych wg GUS wielkość ekonomiczna gospodarstwa (ESU). Źródło: Opracowanie własne 8

9 5 GŁÓWNY KIERUNEK PRODUKCJI GOSPODARSTW BENEFICJENTÓW 5.1 Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Jak wynika z przedstawionych danych [Tabela 1], głównym kierunkiem produkcji są produkcja mleczna (37,2%), uprawy polowe (24,8%) i chów trzody chlewnej (11,6%). Analizując dane na wykresie 6 można zauważyć, że co trzeci producent mleka korzystający z działania posiada gospodarstwo w grupie obszarowej od 20 do 30 ha (średnio 24,7 ha i 21,9 ESU). Spośród gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych 23 % znajduje się w grupie obszarowej od 50 do 100 ha ( średnio 71,6 ha i 21,9 ESU). Trzecia z kolei najliczniej występująca grupa gospodarstw - producenci trzody chlewnej, najczęściej (23,3 %) plasują się w grupie obszarowej od 30 do 50 ha (średnio 38,2 ha i 44,6 ESU). Tabela 1. Główne kierunki produkcji beneficjentów działania 121 i 112. Główny kierunek produkcji Beneficjenci działania 121 [%] Beneficjenci działania 121, którzy skorzystali z działania 112 [%] Beneficjenci działania 112 [%] produkcja mleczna 37,2 35,9 11,7 uprawy polowe 24,8 31,6 53,6 trzoda chlewna 11,6 7,6 2,9 produkcja mieszana 10,0 13,0 22,2 ogrodnictwo 8,5 6,3 3,8 uprawy trwałe 4,2 3,1 2,1 (pastwiskowe utrzymywanie zwierząt) 1,4 1,7 2,8 drób 1,4 0,4 0,2 Inne rodzaje produkcji 0,9 0,4 0,7 RAZEM 100,0 100,0 100,0 28,8% 21,9% 24,6% 23,3% 23,1% 16,9% 18,9% 13,8% 13,0% 13,8% 14,3% 14,5% 0,7% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% do 1 od 1 do od 2 do od 3 do od 5 do 7 9,7% 9,0% 4,8% 6,8% 8,1% 4,2% 3,8% 3,5% 2,5% 1,9% 2,5% 1,8% 2,4% 1,0% 2,5% 0,9% 0,6% 1,0% 0,3% 1,0% 0,8% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% od 7 do od 10 od 15 od 20 od 30 od 50 od 100 od 150 od 200 od 250 od 300 pow 10 do 15 do 20 do 30 do 50 do 100 do 150 do 200 do 250 do 300 do produkcja mleczna uprawy polowe trzoda chlewna Wykres 6. Główne kierunki produkcji w działaniu 121 w podziale na grupy obszarowe gospodarstw. Źródło: Opracowanie własne. od 500 do

10 5.2 Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Dominującym planowanym kierunkiem produkcji w gospodarstwach młodych rolników będą uprawy polowe (53,6%) i produkcja mieszana (22,2%). Nie dostrzega się zróżnicowania profili gospodarstw młodych rolników w zależności od areału tych gospodarstw. Gospodarstwa mleczarskie prowadzi ogółem 11, 7 % młodych rolników. Co ciekawe, młodzi rolnicy prowadzący gospodarstwa mleczarskie stosunkowo często korzystali ze wsparcia modernizacyjnego w ramach działania 121. Szczegółowe dane na temat profilu gospodarstw wspieranych w ramach działania 112 znajdują się w tabeli 1. 6 DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW Jak wynika z przedstawionych danych [Wykres 7] co 5 złotówka w działaniu 121 Modernizacja gospodarstw rolnych zakontraktowana jest przez beneficjentów posiadających gospodarstwo w przedziale ha (średnio 38,2 ha). Spośród beneficjentów działania 121 którzy skorzystali również z działania 112 prawie 30% zakontraktowanych środków trafiło do gospodarstw w przedziale ha (średnia 24,3 ha). 27,73% 20,85% 18,77% 21,36% 17,69% 18,42% 17,82% 9,07% 9,07% 7,62% 10,33% 3,69% 2,61% 2,60% 1,70% 1,06% 1,57% 1,98% 0,30% 0,39% 0,47% 2,65% 0,31% 0,09% 0,77% 0,54% do i więcej Dz Beneficjenci 121 działania 121 Dz Beneficjenci 121_112 działania 121, którzy skorzystali z działania 112 Wykres 7. Dystrybucja środków w działaniu 121 w podziale na grupy obszarowe gospodarstw. Źródło: Opracowanie własne. Ponadto z danych [Wykres 8] wynika, że prawie 23 % środków zakontraktowali beneficjenci posiadający gospodarstwo w przedziale od 24 do 40 ESU (średnio 30,4 ESU). Spośród beneficjentów działania 121 którzy skorzystali również z działania 112 prawie co 5 złotówka trafiła do gospodarstw w przedziale od 16 do 24 ESU (średnia 19,7 ESU). 20,01% 22,85% 17,27% 17,87% 11,49% 15,19% 10,68% 6,63% 5,41% 16,60% 14,85% 19,16% 10,67% 4,56% 0,28% 4,59% 1,89% do 2 od 2 do 4 od 4 do 6 od 6 do 8 od 8 do 12 od 12 do 16 od 16 do 24 od 24 do 40 od 40 do 100 od 100 do 250 pow 250 działanie Beneficjenci 121 działania Beneficjenci działania 121, dz121_112 którzy skorzystali z działania 112 Wykres 8. Dystrybucja środków w działaniu 121 w podziale na wielkość ekonomiczną gospodarstw (ESU). Źródło: Opracowanie własne.

11 7 EFEKTY RZECZOWE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Do dnia 31 grudnia 2011 r. dzięki zrealizowanym projektom: zakupiono sprzęt ruchomy i maszyny: maszyny rolnicze, narzędzia, urządzenia do produkcji roślinnej oraz środki transportu (inne niż ciągniki) do produkcji roślinnej, w tym oprogramowanie ( sztuk), elementy wyposażenia, elementy maszyn, narzędzi, wyposażenie dodatkowe, w tym oprogramowanie ( sztuk), ciągniki ( sztuk), maszyny, narzędzia, urządzenia i wyposażenie do produkcji zwierzęcej, w tym oprogramowanie ( sztuk). wybudowano lub zmodernizowano: budynki gospodarcze o powierzchni prawie 1 647,0 tys. m 2 (w tym 50% stanowiły szklarnie, 28 % budynki inwentarskie), ponad 258,0 tys. m 2 powierzchni służących produkcji i sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolniczych, 96,1 tys. m 3 zbiorników na gnojówkę i gnojowicę i 73,0 tys. m 2 powierzchni płyt obornikowych, 1 948,1 tys. m 2 powierzchni placów manewrowych i 38,6 tys. m dróg dojazdowych. założono plantacje wieloletnie na 5,0 tys. ha, zakupiono 541 sztuk sprzętu komputerowego. 11

12 8 WNIOSKI 1. Rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni mniejszej niż średnia krajowa (określona na podstawie danych GUS oraz wyliczona dla populacji korzystającej ze wsparcia w ramach WPR) w bardzo niewielkim stopniu korzystają ze wsparcia modernizacyjnego. 2. Bardzo wysoką aktywność w korzystaniu ze wsparcia na modernizację gospodarstw wykazują gospodarstwa duże pod względem powierzchni i potencjału ekonomicznego. 3. Gospodarstwa korzystające ze wsparcia modernizacyjnego mają znacznie większy (31,5 ESU) niż średnio Polsce (4 ESU) potencjał ekonomiczny. Mimo objęcia pomocą gospodarstw niespełniających warunku minimalnej wielkości ekonomicznej, lecz mogących ją osiągnąć po realizacji inwestycji, gospodarstwa takie praktycznie nie korzystały ze wsparcia. 4. Gospodarstwa o małej powierzchni (poniżej 5 ha) korzystające z pomocy w ramach PROW charakteryzują się stosunkowo dużą wielkością ekonomiczną są to gospodarstwa wyspecjalizowane, dobrze wykorzystujące czynniki produkcji. Potencjał ekonomiczny gospodarstw wielkości 3-5 ha jest analogiczny jak w grupie ha, zaś wyniki gospodarstw mniejszych niż 1 ha dorównują gospodarstwom ok. 100 ha. 5. Gospodarstwa przejmowane przez młodych rolników (działanie 112) są znacząco mniejsze niż gospodarstwa korzystające z pomocy inwestycyjnej w ramach działania 121, choć większe niż średnio w kraju. Charakteryzuje je również mniejsza (w porównaniu z działaniem 121) wielkość ekonomiczna. 6. Beneficjenci, którzy otrzymali zarówno premię w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom jak i pomoc na modernizację gospodarstw w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych są posiadaczami gospodarstw o większej średniej powierzchni niż średnia dla działania 112 ( to samo dotyczy wielkości ekonomicznej). 7. Mimo, że w ramach działania 121 dopuszczono możliwość wspierania gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 4 ESU pod warunkiem osiągnięcia 4 ESU po realizacji inwestycji, w praktyce rozwiązanie to nie było wykorzystywane. Dotyczy to również gospodarstw młodych rolników mimo że 1/3 beneficjentów działania 112 przejęła gospodarstwa mniejsze niż 4 ESU i docelowo muszą osiągnąć wielkość co najmniej 4 ESU nie realizowali oni inwestycji w ramach działania Środki z działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych pozyskali głownie beneficjenci dysponujący gospodarstwami o areale ha trafiło do nich łącznie 75% zakontraktowanej kwoty. Jest to jednak nieco mniej niż wynikałoby z liczebności tej grupy. 9. Młodzi rolnicy beneficjenci działania 112, posiadający stosunkowo niewielkie gospodarstwa (do 10 ha) jako przyjętą specjalizację często (ok. 50 %) wskazują produkcję polową lub mieszaną. Taki kierunek produkcji charakteryzuje gospodarstwa beneficjentów działania 121 o areale powyżej 50 ha. 10. Niezależnie od grupy obszarowej, gospodarstwa młodych rolników charakteryzują się mniejszą wielkością ekonomiczną niż gospodarstwa realizujące projekty modernizacyjne w ramach działania

13 9 ZAŁĄCZNIKI Tabela 2. Główne kierunki produkcji beneficjentów działania 121 i 112 w podziale na grupy obszarowe gospodarstw Grupy obszarowe [ha] Główny kierunek produkcji Beneficjenci działania 121 Beneficjenci działania 121, którzy skorzystali z działania 112 Beneficjenci działania ogrodnictwo 43,2% 0,0% 0,0% inne 27,0% 0,0% 0,0% drób 26,2% 0,0% 0,0% do 1 ha produkcja mieszana 1,8% 0,0% 0,0% uprawy trwałe 0,9% 0,0% 0,0% trzoda chlewna 0,9% 0,0% 0,0% RAZEM 100,0% 0,0% 0,0% ogrodnictwo 53,2% 0,0% 0,0% inne 16,6% 0,0% 0,0% drób 16,6% 0,0% 0,0% trzoda chlewna 5,1% 0,0% 0,0% produkcja mleczna 2,3% 0,0% 0,0% od 1 do 2 produkcja mieszana 2,3% 0,0% 0,0% uprawy polowe 1,7% 0,0% 0,0% uprawy trwałe 1,1% 0,0% 0,0% od 2 do 3 od 3 do 5 od 5 do 7 zwierząt) 1,1% 0,0% 0,0% RAZEM 100,0% 100,0% 0,0% ogrodnictwo 51,3% 0,0% 0,0% drób 18,8% 0,0% 0,0% inne 8,4% 0,0% 0,0% uprawy polowe 6,3% 0,0% 0,0% produkcja mleczna 4,2% 0,0% 0,0% uprawy trwałe 4,2% 0,0% 0,0% trzoda chlewna 3,7% 0,0% 0,0% produkcja mieszana 2,6% 0,0% 0,0% zwierząt) 0,5% 0,0% 0,0% RAZEM 100,0% 0,0% 0,0% ogrodnictwo 45,4% 44,5% 17,1% uprawy trwałe 19,3% 22,2% 3,1% uprawy polowe 8,4% 0,0% 52,4% inne 6,8% 11,1% 1,7% trzoda chlewna 6,0% 22,2% 5,2% drób 6,0% 0,0% 0,0% produkcja mleczna 4,5% 0,0% 2,8% produkcja mieszana 3,2% 0,0% 16,1% winnice 0,2% 0,0% 0,0% zwierząt) 0,2% 0,0% 1,6% ogrodnictwo 40,5% 58,3% 20,6% uprawy trwałe 18,4% 8,3% 3,6% produkcja mleczna 11,7% 8,4% 3,3% uprawy polowe 9,3% 8,3% 42,6% trzoda chlewna 8,5% 16,7% 4,9% produkcja mieszana 6,4% 0,0% 21,7% 13

14 inne 2,4% 0,0% 1,4% drób 2,2% 0,0% 0,5% od 7 do 10 od 10 do 15 od 15 do 20 od 20 do 30 od 30 do 50 zwierząt) 0,6% 0,0% 1,4% ogrodnictwo 28,0% 20,0% 9,5% produkcja mleczna 21,4% 18,8% 6,0% uprawy trwałe 16,6% 9,4% 5,6% produkcja mieszana 10,3% 16,5% 25,9% uprawy polowe 10,2% 23,5% 46,5% trzoda chlewna 9,3% 9,4% 3,9% drób 1,9% 0,0% 0,2% inne 1,5% 1,2% 0,7% zwierząt) 0,8% 1,2% 1,7% produkcja mleczna 36,9% 29,6% 10,6% ogrodnictwo 14,5% 13,1% 3,9% uprawy polowe 12,8% 23,2% 52,1% trzoda chlewna 12,2% 7,5% 3,0% produkcja mieszana 12,2% 16,1% 23,4% uprawy trwałe 8,0% 7,6% 2,4% zwierząt) 1,5% 1,9% 3,5% drób 1,0% 0,3% 0,3% inne 0,9% 0,7% 0,8% produkcja mleczna 46,9% 39,3% 15,0% uprawy polowe 15,2% 32,2% 57,2% trzoda chlewna 12,1% 7,6% 2,4% produkcja mieszana 10,9% 12,7% 19,9% ogrodnictwo 7,7% 4,0% 1,3% uprawy trwałe 4,3% 1,8% 0,8% zwierząt) 1,6% 1,8% 2,6% drób 0,9% 0,4% 0,2% inne 0,4% 0,2% 0,6% winnice 0,0% 0,0% 0,0% produkcja mleczna 51,8% 46,0% 16,3% uprawy polowe 17,2% 30,3% 55,6% trzoda chlewna 12,3% 7,9% 2,3% produkcja mieszana 10,2% 11,7% 21,7% ogrodnictwo 4,0% 1,5% 0,4% uprawy trwałe 1,8% 0,3% 0,9% zwierząt) 1,5% 1,9% 2,2% drób 0,8% 0,2% 0,0% inne 0,4% 0,2% 0,5% RAZEM 100,0% 100,0% 99,9% produkcja mleczna 46,2% 39,9% 14,7% uprawy polowe 23,8% 36,0% 61,2% trzoda chlewna 13,7% 8,6% 2,5% produkcja mieszana 10,7% 11,6% 16,6% 14

15 ogrodnictwo 2,1% 0,9% 0,9% zwierząt) 1,5% 1,8% 2,2% drób 1,0% 0,3% 0,0% uprawy trwałe 0,7% 0,6% 1,2% inne 0,3% 0,3% 0,7% uprawy polowe 44,0% 60,2% 72,6% produkcja mleczna 27,8% 21,8% 9,0% trzoda chlewna 12,7% 3,0% 0,9% produkcja mieszana 9,1% 10,4% 12,4% ogrodnictwo 1,9% 1,5% 0,4% od 50 do 100 od 100 do 150 od 150 do 200 od 200 do 250 od 250 do 300 zwierząt) 1,7% 1,5% 0,9% drób 1,2% 0,8% 0,4% uprawy trwałe 1,1% 0,8% 2,5% inne 0,5% 0,0% 0,9% uprawy polowe 67,4% 78,9% 80,6% produkcja mleczna 11,7% 10,5% 6,5% trzoda chlewna 8,7% 5,3% 0,0% produkcja mieszana 5,9% 5,3% 3,2% ogrodnictwo 1,4% 0,0% 0,0% uprawy trwałe 1,4% 0,0% 0,0% drób 1,4% 0,0% 0,0% zwierząt) 1,3% 0,0% 9,7% inne 0,8% 0,0% 0,0% uprawy polowe 68,9% 71,4% 100,0% produkcja mleczna 8,2% 0,0% 0,0% trzoda chlewna 7,6% 0,0% 0,0% produkcja mieszana 5,1% 14,3% 0,0% zwierząt) 3,0% 0,0% 0,0% uprawy trwałe 2,6% 0,0% 0,0% drób 1,8% 14,3% 0,0% ogrodnictwo 1,8% 0,0% 0,0% inne 1,0% 0,0% 0,0% uprawy polowe 72,2% 100,0% 100,0% produkcja mleczna 7,3% 0,0% 0,0% trzoda chlewna 5,9% 0,0% 0,0% produkcja mieszana 4,8% 0,0% 0,0% drób 2,9% 0,0% 0,0% ogrodnictwo 2,9% 0,0% 0,0% zwierząt) 1,6% 0,0% 0,0% uprawy trwałe 1,3% 0,0% 0,0% inne 1,1% 0,0% 0,0% uprawy polowe 74,3% 100,0% 0,0% produkcja mleczna 8,6% 0,0% 0,0% produkcja mieszana 7,1% 0,0% 0,0% 15

16 trzoda chlewna 3,4% 0,0% 0,0% drób 2,2% 0,0% 0,0% ogrodnictwo 1,9% 0,0% 0,0% inne 1,1% 0,0% 0,0% uprawy trwałe 0,7% 0,0% 0,0% zwierząt) 0,7% 0,0% 0,0% RAZEM 100,0% 100,0% 0,0% uprawy polowe 74,1% 100,0% 0,0% produkcja mieszana 10,6% 0,0% 0,0% produkcja mleczna 6,8% 0,0% 0,0% trzoda chlewna 4,7% 0,0% 0,0% uprawy trwałe 1,1% 0,0% 0,0% drób 0,9% 0,0% 0,0% ogrodnictwo 0,8% 0,0% 0,0% od 300 do 500 od 500 do 1000 pow 1000 zwierząt) 0,8% 0,0% 0,0% inne 0,2% 0,0% 0,0% RAZEM 100,0% 100,0% 0,0% uprawy polowe 69,4% 0,0% 0,0% produkcja mleczna 13,2% 0,0% 0,0% produkcja mieszana 10,2% 0,0% 0,0% trzoda chlewna 2,8% 0,0% 0,0% drób 1,3% 0,0% 0,0% zwierząt) 1,0% 0,0% 0,0% ogrodnictwo 0,8% 0,0% 0,0% uprawy trwałe 0,8% 0,0% 0,0% inne 0,5% 0,0% 0,0% RAZEM 100,0% 0,0% 0,0% uprawy polowe 59,1% 0,0% 0,0% produkcja mleczna 21,2% 0,0% 0,0% produkcja mieszana 13,6% 0,0% 0,0% trzoda chlewna 3,8% 0,0% 0,0% inne 1,1% 0,0% 0,0% uprawy trwałe 0,5% 0,0% 0,0% drób 0,5% 0,0% 0,0% RAZEM 99,8% 0,0% 0,0% 16

17 Tabela 3. Główne kierunki produkcji beneficjentów działania 121 i 112 w podziale na wielkość ekonomiczną gospodarstwa (ESU). Wielkość ekonomiczna [ESU] Główny kierunek produkcji Beneficjenci działania 121 Beneficjenci działania 112 Beneficjenci działania 121, nie korzystali z działania 112 Beneficjenci działania 121, którzy skorzystali z działania 112 od 4 do 6 od 6 do 8 od 8 do 12 od 12 do uprawy polowe 37,5% 65,4% 40,5% 64,2% produkcja mieszana 14,4% 12,9% 14,3% 20,6% ogrodnictwo 13,8% 4,2% 12,8% 2,7% produkcja mleczna 11,6% 4,8% 10,9% 3,3% uprawy trwałe 8,8% 3,9% 8,3% 1,5% trzoda chlewna 6,1% 3,1% 5,8% 2,2% zwierząt) 3,9% 4,4% 3,9% 4,2% drób 1,5% 0,4% 1,3% 0,3% inne 2,4% 0,9% 2,2% 1,0% 100,0% uprawy polowe 33,4% 42,5% 34,2% 48,9% produkcja mleczna 19,6% 15,6% 19,3% 11,8% ogrodnictwo 13,1% 9,8% 12,9% 5,8% produkcja mieszana 12,1% 18,9% 12,7% 25,2% uprawy trwałe 8,4% 4,4% 8,1% 2,3% trzoda chlewna 7,0% 6,5% 7,0% 3,2% zwierząt) 3,2% 1,6% 2,8% 2,0% drób 1,8% 0,7% 1,7% 0,2% winnice 0,0% 0,0% 0,0% inne 1,4% 0,0% 1,3% 0,6% 100,0% produkcja mleczna 30,2% 34,6% 30,5% 20,7% uprawy polowe 27,5% 31,0% 27,8% 39,0% ogrodnictwo 11,0% 7,7% 10,8% 6,6% produkcja mieszana 10,6% 13,6% 10,8% 23,6% uprawy trwałe 8,4% 6,1% 8,2% 5,2% trzoda chlewna 8,0% 4,6% 7,7% 3,2% zwierząt) 2,5% 1,2% 2,4% 1,1% drób 1,0% 0,5% 1,0% 0,2% winnice 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% inne 0,8% 0,7% 0,8% 0,4% 100,0% produkcja mleczna 40,4% 49,1% 40,9% 27,4% uprawy polowe 22,3% 17,9% 22,0% 33,9% produkcja mieszana 10,3% 11,8% 10,4% 25,2% ogrodnictwo 9,8% 7,1% 9,6% 5,8% trzoda chlewna 8,5% 9,4% 8,5% 3,3% uprawy trwałe 5,5% 2,9% 5,4% 3,1% zwierząt) 1,4% 1,8% 1,5% 0,9% drób 1,2% 0,0% 1,1% 0,1% inne 0,6% 0,0% 0,6% 0,4% 100,1% od 16 do 24 produkcja mleczna 50,9% 62,5% 51,4% 32,8% 17

18 od 24 do 40 od 40 do 100 od 100 do 250 pow 250 uprawy polowe 19,7% 13,2% 19,4% 34,3% trzoda chlewna 9,4% 7,0% 9,3% 3,6% produkcja mieszana 7,9% 11,0% 8,1% 24,7% ogrodnictwo 7,0% 5,0% 6,9% 2,8% uprawy trwałe 2,7% 0,5% 2,6% 0,9% drób 1,1% 0,0% 1,0% 0,1% zwierząt) 0,7% 0,8% 0,7% 0,4% inne 0,6% 0,0% 0,6% 0,4% 100,0% produkcja mleczna 51,4% 56,4% 51,5% 28,4% uprawy polowe 18,1% 13,2% 17,9% 37,3% trzoda chlewna 12,5% 12,8% 12,5% 6,8% produkcja mieszana 8,6% 10,8% 8,8% 23,2% ogrodnictwo 6,2% 5,6% 6,1% 2,6% uprawy trwałe 1,1% 0,4% 1,1% 0,8% drób 1,0% 0,0% 1,0% 0,3% zwierząt) 0,6% 0,4% 0,6% 0,3% inne 0,5% 0,4% 0,5% 0,3% 100,0% produkcja mleczna 32,3% 35,1% 32,3% 20,3% trzoda chlewna 25,7% 28,6% 25,7% 15,9% uprawy polowe 22,8% 15,6% 22,7% 42,2% produkcja mieszana 8,7% 11,7% 8,8% 15,9% ogrodnictwo 5,7% 3,8% 5,7% 4,4% drób 2,3% 2,6% 2,3% 1,3% uprawy trwałe 1,1% 1,3% 1,1% 0,0% inne 1,0% 1,3% 1,0% 0,0% zwierząt) 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 100,0% uprawy polowe 41,3% 0,0% 41,2% 66,7% trzoda chlewna 25,6% 75,0% 25,8% 33,3% produkcja mleczna 12,2% 0,0% 12,2% 0,0% ogrodnictwo 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% produkcja mieszana 6,8% 25,0% 6,8% 0,0% drób 3,5% 0,0% 3,5% 0,0% uprawy trwałe 2,0% 0,0% 1,9% 0,0% zwierząt) 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% inne 1,3% 0,0% 1,3% 0,0% 100,0% uprawy polowe 34,8% 0,0% 34,8% 100,0% produkcja mleczna 20,7% 0,0% 20,7% 0,0% produkcja mieszana 17,7% 0,0% 17,7% 0,0% trzoda chlewna 13,6% 0,0% 13,6% 0,0% drób 4,8% 0,0% 4,8% 0,0% ogrodnictwo 4,3% 0,0% 4,3% 0,0% uprawy trwałe 1,4% 0,0% 1,4% 0,0% zwierząt) 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% inne 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% RAZEM 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 18

19 Opracowanie: Robert Laskowski, Magdalena Nowicka Wydział Ewaluacji i Polityki Spójności Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020 w latach 2014-2020 Wrzesień 2015 r. Budżet na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW (w mld euro) 2,46 2,50 PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 Maksymalna kwota pomocy (w tys. zł) PROW 2007-2013 300

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak PODR w Gdańsku Prezentacja oparta jest na analizie wyników produkcyjno-finansowych 267 gospodarstw prowadzących

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii Autor: Ewa Ploplis Data: 22 grudnia 2016 W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom 25.03.2009. Od 25 marca w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie można składać w tym roku wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob - 1-2001-2011 Martin&Jacob Internetowe sondaże TEMAT: Młody Rolnik Wrocław, 2014 - 2-2001-2011 Martin&Jacob Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Wsparcie sektora trzody Od czasów reformacji nie było praktycznie żadnego wsparcia inwestycyjnego w modernizacje i powstawanie

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Prawo: Premie dla młodych rolników w ramach PROW

Prawo: Premie dla młodych rolników w ramach PROW .pl https://www..pl Prawo: Premie dla młodych rolników w ramach PROW Autor: Tomasz Żydek Data: 1 kwietnia 2015 PROW 2014 2020, który zgodnie z zapewnieniami ministra rolnictwa zostanie uruchomiony w II

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 29 czerwca 2017 Od dziś do 28 lipca br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie z PROW 2014-2020 inwestycji

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

X 3. Typ projektu Dochodowy

X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH Gdańsk, wrzesień 2015r.

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH Gdańsk, wrzesień 2015r. POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH 2004-2014 Gdańsk, wrzesień 2015r. Obszar działania PODR w Gdańsku Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych na podstawie badań rachunkowości rolnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Magdalena Habrowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia, rok III 12 XI 2009 r. Renty strukturalne są jednym z działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN. Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska

Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN. Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska Plan prezentacji Wprowadzenie Definicje FADN Dochody Płatności Zmiany w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa hodowla świo w świetle PROW 2014 2020. dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS

Przemysłowa hodowla świo w świetle PROW 2014 2020. dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Przemysłowa hodowla świo w świetle PROW 2014 2020 dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Wsparcie sektora trzody Od czasów reformacji nie było praktycznie żadnego wsparcia inwestycyjnego w modernizacje i powstawanie

Bardziej szczegółowo

Prawo: PROW a pomoc w modernizacji gospodarstw

Prawo: PROW a pomoc w modernizacji gospodarstw .pl https://www..pl Prawo: PROW a pomoc w modernizacji gospodarstw Autor: Tomasz Żydek Data: 5 stycznia 2015 Po długim oczekiwaniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA

Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA Z analiz IERiGŻ wynika, że gospodarstwa domowe rolników inwestycyjnie aktywnych mają obecnie w dyspozycji więcej pieniędzy na konsumpcję niż gospodarstwa pracowników

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników Premie dla młodych rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jelenia Góra, lipiec 2015 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji działania... 3 2. Beneficjenci pomocy...

Bardziej szczegółowo

Działalność operacyjna i inwestycyjna gospodarstw rolnych w woj. pomorskim w latach na podstawie badań PL FADN

Działalność operacyjna i inwestycyjna gospodarstw rolnych w woj. pomorskim w latach na podstawie badań PL FADN Działalność operacyjna i inwestycyjna gospodarstw rolnych w woj. pomorskim w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak PODR w Gdańsku Cel główny Polskiego FADN określony w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach Renata Płonka

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach Renata Płonka Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach 213-214 Renata Płonka Założenia metodyczne Analizą objęto dane z ponad 12 tys. gospodarstw, które uczestniczyły w Polskim

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie działania Szkolenia zawodowe

Bardziej szczegółowo

PROW : czy całe 13,6 mld euro trafi do rolników?

PROW : czy całe 13,6 mld euro trafi do rolników? .pl PROW 2014-2020: czy całe 13,6 mld euro trafi do rolników? Autor: Ewa Ploplis Data: 1 lutego 2017 O tym, jak efektywnie wykorzystać w 2017 r. pieniądze z PROW 2014-2020, z Danielem Obajtkiem, prezesem

Bardziej szczegółowo

Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykorzystywanie funduszy PROW na terenie Województwa lubelskiego

Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykorzystywanie funduszy PROW na terenie Województwa lubelskiego Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wykorzystywanie funduszy PROW na terenie Województwa lubelskiego Struktura płatności ARiMR Płatności bezpośrednie 47,80% Pomoc

Bardziej szczegółowo

Premia za sprzedaż małych gospodarstw: do kogo jest kierowana?

Premia za sprzedaż małych gospodarstw: do kogo jest kierowana? .pl https://www..pl Premia za sprzedaż małych gospodarstw: do kogo jest kierowana? Autor: Elżbieta Sulima Data: 26 sierpnia 2016 Premia za sprzedaż małych gospodarstw to dla jednych dodatkowy bodziec do

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wpływ Programu na lata 007-01 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 007-01, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość WPR

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (M06) Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałania Premie dla młodych rolników ułatwianie wejścia

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Anna Kocira, Sławomir Kocira Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Renty strukturalne jako instrument modernizacji polskiego rolnictwa próba oceny

Renty strukturalne jako instrument modernizacji polskiego rolnictwa próba oceny Barometr Regionalny Nr 4(30) 2012 Renty strukturalne jako instrument modernizacji polskiego rolnictwa próba oceny Roman Rudnicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska Robert Hoffmann Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie z PROW - harmonogram naboru wniosków w 2018 r.

Dofinansowanie z PROW - harmonogram naboru wniosków w 2018 r. .pl https://www..pl Dofinansowanie z PROW - harmonogram naboru wniosków w 2018 r. Autor: Ewa Ploplis Data: 17 stycznia 2018 Znany już jest harmonogram naboru wniosków na dofinansowanie z PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część II Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią ul. Stary Rynek 11 63 708 Koźmin Wielkopolski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Prezes Zarządu LGD - - Sławomir Szyszka 1 LGD Wielkopolska z

Bardziej szczegółowo

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników.

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników PROW

Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników PROW Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników PROW 2014-2020 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych Kamińska Agnieszka Ekonomia, III rok Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników

Bardziej szczegółowo

Działalność inwestycyjna polskich gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach

Działalność inwestycyjna polskich gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 109, 2015: 55 69 Andrzej Hornowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata

Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata 2014-2020 Środki finansowe 2007 2013 2014 2020 13,5 mld Euro 14,5 mld Euro (25% przesunięcia z Osi II do I???) 11,5 mld Euro Dyscyplina finansowa w ramach

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania RR Z PR K01 K02 na inwestycje w rolnictwie i rybactwie na zakup ziemi (formuła de minimis)

Bardziej szczegółowo

Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN w latach

Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN w latach Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN w latach 2004-2007 OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. Katarzyna Bańkowska mgr Paweł Michalak Witold Sierański pod

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Dr inż. Marta Czekaj Prof. dr hab. Janusz Żmija Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Instytut

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WEDŁUG WOJEWÓDZTW

OCENA REALIZACJI DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WEDŁUG WOJEWÓDZTW 50 Anna Grontkowska, STOWARZYSZENIE Milena Frania, EKONOMISTÓW Stanisław Bagieński ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 6 Anna Grontkowska, Milena Frania, Stanisław Bagieński Szkoła

Bardziej szczegółowo

PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA 100.000 PLN

PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA 100.000 PLN PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA 100.000 PLN NABÓR 2014 PYTANIA DO PROGRAMU MŁODY ROLNIK 2014 Kiedy ruszy nabór z programu młody rolnik? Program młody rolnik ruszy 15.05.2014 i potrwa do 21.06.2014 roku. Jaka

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów rodzin rolniczych na podstawie danych Polski FADN.

Analiza dochodów rodzin rolniczych na podstawie danych Polski FADN. Analiza dochodów rodzin rolniczych na podstawie danych Polski FADN. Sytuacja ekonomiczna rodzin rolniczych oraz podejmowane przez rolnika produkcyjne i inwestycyjne decyzje kształtowane są przez poziom

Bardziej szczegółowo

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska Polska wieś ZAMOŻNA I EUROPEJSKA POLSKA WIEŚ Stan obecny Charakterystyka ogólna Na terenach wiejskich w Polsce mieszka 14,9 mln Polaków stanowi to 38% mieszkańców Polski. W Polsce mamy 1,583 mln gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30 Pokój 338 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl tel. (+48 22) 623-19-70 623-19-81 fax. (+48 22) 623-19-09

Bardziej szczegółowo

Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować?

Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować? .pl https://www..pl Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować? Autor: Elżbieta Sulima Data: 30 września 2016 Jedną z wprowadzonych w 2015 r. preferencyjnych linii kredytowych jest kredyt

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW 2014-2020 Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem,

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 2 Stan prawny. Ogólne założenia zawarte w Programie

Bardziej szczegółowo

14. OCENA STANU ORGANIZACJI I SYTUACJI PRODUKCYJNO- EKONOMICZNEJ REPREZENTACYJNEJ PRÓBY GOSPODARSTW ROLNYCH

14. OCENA STANU ORGANIZACJI I SYTUACJI PRODUKCYJNO- EKONOMICZNEJ REPREZENTACYJNEJ PRÓBY GOSPODARSTW ROLNYCH 14. OCENA STANU ORGANZACJ SYTUACJ PRODUKCYJNO- EKONOMCZNEJ REPREZENTACYJNEJ PRÓBY GOSPODARSTW ROLNYCH Celem przedstawionej analizy jest prezentacja opinii rolników oraz instruktorów Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. -go filaru na rolnictwo aktywne 2% + + 2% + 13% dodatkowe 8,3% = 25,3% Kontynuowanie uproszczonego systemu SAPS. Komponenty systemu: - jednolita obszarowa

Bardziej szczegółowo

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR 1 Kierunki reorientacji zawodowej rolników 1. Dodatkowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń marzec 2016 r.

Harmonogram szkoleń marzec 2016 r. Organizator: Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku ul. Słowackiego 7 23-200 Kraśnik tel. 81 884 31 51 Harmonogram szkoleń marzec 2016 r. Data Dzień tygodnia Godz. Tytuł szkolenia Miejsce szkolenia Miejscowość

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Jak sfinansować inwestycje w ramach PROW?

Jak sfinansować inwestycje w ramach PROW? .pl https://www..pl Jak sfinansować inwestycje w ramach PROW? Autor: Elżbieta Sulima Data: 20 czerwca 2016 Ubieganie się o dofinansowanie z Unii Europejskiej wymaga znajomości szeregu zasad. Programy PROW

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ" W POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ W POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ" W RAMACH PODDZIAŁANIA POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH POMOC FINANSOWĄ PRZYZNAJE SIĘ: rolnikowi, małżonkowi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego - rusza nabór wniosków!

Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego - rusza nabór wniosków! .pl Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego - rusza nabór wniosków! Autor: Ewa Ploplis Data: 25 września 2017 Od 25 września do 24 października 2017 r. rolnicy, którzy prowadzą małe gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach

Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach 2005-2013 Renata Płonka Gdańsk, 14.09.2015 r. Cele analizy Plan wystąpienia Założenia

Bardziej szczegółowo

Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3/2005 WPŁYW PODATKU VAT NA KOSZTY MECHANIZACJI. Streszczenie

Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3/2005 WPŁYW PODATKU VAT NA KOSZTY MECHANIZACJI. Streszczenie Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3/2005 Aleksander Muzalewski Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie WPŁYW PODATKU NA KOSZTY MECHANIZACJI Streszczenie Wprowadzenie nowych

Bardziej szczegółowo

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maj 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kwiecień 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny*

Formularz weryfikacyjny* Formularz weryfikacyjny* Możliwość skorzystania z operacji typu Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego Programem

Bardziej szczegółowo

Ocena trafności i skuteczności instrumentów wspierania rolnictwa na obszarach problemowych - górskich

Ocena trafności i skuteczności instrumentów wspierania rolnictwa na obszarach problemowych - górskich Ocena trafności i skuteczności instrumentów wspierania rolnictwa na obszarach problemowych - górskich Kraków 19.06.2012 r. prof. dr hab. Wiesław Musiał Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania funduszy pomocowych PROW na inwestycje w gospodarstwach rolnych

Możliwości pozyskania funduszy pomocowych PROW na inwestycje w gospodarstwach rolnych Wojciech Świerk Możliwości pozyskania funduszy pomocowych PROW 2014-2020 na inwestycje w gospodarstwach rolnych Wprowadzenie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyło prace związane z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo