Lista zmian w programie List kolejowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista zmian w programie List kolejowy"

Transkrypt

1 Lista zmian w programie P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. 2015

2 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Formularze] W rubryce 7. listu CIM (Oświadczenia nadawcy) dodano dwie dodatkowe linie tekstu (dotyczy tylko wydruków graficznych) [Wydruki graficzne] Wprowadzono możliwość włączania/wyłączania opisu w rubryce Obsługa planowa formularza R27. wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano spis towarów GNG (w języku rosyjskim) do wersji obowiązującej od 01 czerwca 2015 r [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Formularze] Wprowadzono obliczanie sumy masy netto i masy podanej w drugiej linii rubryki 18 załącznika do listu SMGS [Formularze] Poprawiono problemy na wydrukach listów Kolprem. wersja: [Formularze] Wprowadzono zmiany umożliwiające podawanie mas przyborów ładunkowych w załączniku do listu SMGS Dodano możliwość wpisywania danych drukowanych w drugiej linii rubryk 17. i Dodano możliwość doliczania wartości numerycznych wpisanych w drugiej linii rubryk 17. i 18. do sumy mas i ilości sztuk towaru [Błąd programu] Poprawiono błąd, powodujący drukowanie znaków separatora numeru wagonu w liście i załączniku do listu SMGS Błąd pojawiał się, gdy w polu z numerem wagonu były wpisane spacje. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 2 z 31

3 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od wydanego przez PKP Cargo [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Wydruki] Zmieniono sposób naliczania sum na narastający na wydruku załącznika do listu SMGS wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano spis towarów NHM w języku angielskim, niemieckim i francuskim do wersji obowiązującej od 01 czerwca 2015 r [Formularze] Dodano formularz załącznika UTI dla listów SMGS [Formularze] Powiększono rozmiar pola do wprowadzania masy towaru na liście SMGS [Ustawienia domyślne] Zmieniono domyślną wersję formularza listu polskiego Bellerdruk na aktualną. wersja: [Błąd] Poprawiono błąd w instalatorze powodujący ignorowanie ścieżki do profilu danych aplikacji podanej w pliku List przewozowy.ini [Błąd] Poprawiono błąd zgłaszany podczas drukowania załącznika do listu SMGS 2015, który zawiera więcej niż 16 wagonów [Konwersja danych] Zmodyfikowano sposób konwersji rubryki 2. Umowa nr do nowego listu SMGS Po zmianie treść z rubryki 2. będzie wpisywana do pierwszej wolnej linii w rubryce [Wydruki] Wprowadzono możliwość podawania identyfikatorów dokumentów zamiast indeksów w pliku ustawień LkDruk.ini. wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 28 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Formularze] Dodano możliwość wypełniania rubryki 64. Uwagi do obliczenia i pobrania należności przewozowych listu SMGS Opcja dostępna wyłącznie dla wydruków graficznych na czystych kartkach. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 3 z 31

4 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Wydruki] Wprowadzono wydruk numerów kontrolnych na liście i załączniku do listu SMGS [Bazy danych] Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wybranie nazwy towaru z kilku pozycji NHM do listu SMGS wersja: [Formularze] Wprowadzono możliwość wyłączania formatowania numerów wagonów w liście i załączniku do listu SMGS Obsługę funkcji przedstawiamy tutaj: [Wydruki] Wprowadzono korekty wydruku załączników do listu SMGS 2015 na formularzach BellerDruk [Wydruki graficzne] Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie podglądu graficznego 2. i kolejnych egzemplarzy listu i załącznika do listu SMGS 2015 Na podglądzie był pokazywany wyłącznie pierwszy egzemplarz listu w pliku [Konwersja danych] Poprawiono błąd powodujący w niektórych przypadkach nieprawidłową konwersję załączników do listu SMGS [Wydruki] Poprawiono błąd w sterownikach wydruku, który powodował nieprawidłowe pozycjonowanie poziome elementów wydruku [Wydruki] Poprawiono błąd w sterownikach drukarek, który powodował nieprawidłowe drukowanie cyrylicy na starszych modelach drukarek. wersja: [Wydruki graficzne] Poprawiono ustawienie formularza listu SMGS 2015 na wydruku graficznym, aby poprawnie drukował się na większej ilości drukarek. wersja: [Błąd programu] Poprawiono konfigurację połączenia z bazą danych, która uniemożliwiała uruchomienie aplikacji w niektórych przypadkach. Problem występował gdy na komputerze, na którym próbowano uruchomić program był zainstalowany system WinSAD korzystający z serwera FireBird. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 4 z 31

5 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Formularze] Wprowadzono możliwość podawania nazwy przewoźnika drukowanej w nagłówku listu SMGS [Wydruki graficzne] Poprawiono pozycję drukowania listu na kartce dla wydruków graficznych listów SMGS wersja: Obsługa listów SMGS obowiązujących od 01 lipca 2015 r [Formularze] Wprowadzono obsługę formularza SMGS obowiązującego od 01 lipca 2015 r [Formularze] Wprowadzono możliwość wybierania nazw z wielu nazw towarów (np. w różnych językach) ze spisu towarów NHM [Bazy danych] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 czerwca 2015 r [Eksporty i wysyłka mailem] Poprawiono działanie funkcji eksportu danych, gdy w programie brakuje definicji eksportów. Obecnie program wyświetla komunikat z informacją o braku definicji a nie puste okno kreatora eksportu danych [Błąd programu] Poprawiono błąd uniemożliwiający wyszukiwanie towarów w spisie NHM po pełnym numerze towaru. wersja: [Formularze] Dostosowano formularze listów do zmian wprowadzonych w Regulaminie Przewozów Towarowych obowiązującym od r [Formularze] Dodano obsługę listów Rail Baltica wraz z wykazami dla przesyłek kontenerowych [Formularze] Wprowadzono poprawki do wyświetlania załącznika do listu polskiego dla przesyłek kontenerowych [Formularze] Powiększono rubryki na nazwę towaru w załącznikach UTI dla listu polskiego [Wydruki] Drukowanie znaków greckich z poziomu programu. wersja: FullPrint [Ustawienia domyślne] Włączono drukowanie wszystkich kopii i drukowania tyłów jako domyślne ustawienie dla wszystkich formularzy listów. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 5 z 31

6 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo. Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od: listopada 2014: - zmieniono zakres czynności dla stacji PORAŻYN - z "Wu, uwaga 131" na "Wu/Wb, uwaga 131", zmieniono treść uwagi nr 131 na: "Wu/Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek min.5 wagonów, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.", - dodano stację STĘSZEW nr zakres czynności "Wu", - dodano odległości do stacji dla stacji: STĘSZEW - LUBOŃ KOŁO POZNANIA - 17 km STĘSZEW - WOLSZTYN - 57 km grudnia 2014: - zmieniono zakres czynności dla stacji NOWA SÓL - z "W" na "Wu/Wb", - zmieniono zakres czynności dla stacji SULECHÓW - z "W, Wk" na "Wu/Wb, Wk" [Formularze] Listy Lotos - wprowadzono możliwość edycji daty nadania listu [Okna] Dodano opisy pól w nagłówku tabeli załącznika do listu Kolprem. wersja: FullPrint [Błąd] Poprawiono błąd zgłaszany podczas odczytywania listu SMGS: Nieprawidłowa pozycja w tablicy znaków Unicode: [Formularze] Poprawiono tytuł kolumny z wartościami masa tara wagonów we wzorze załącznika do listu polskiego obowiązującym przed rokiem [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo. Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 listopada 2014: - usunięto stację BYTNICA, - zmieniono zakres czynności dla stacji PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE - z "W, uwaga 136" na "W". Usunięto treść uwagi nr 136, - zmieniono zakres czynności dla stacji ZAGNAŃSK - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." na "Wb", - zmieniono zakres czynności dla stacji ŻURAWICA B - z "W, Wk, uwaga 194" na "W, Wk". Usunięto treść uwagi nr [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo. Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 20 października 2014: - zmieniono zakres czynności dla stacji NOWOGARD - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." na "Wb" [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo. Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 23 września 2014: - zmieniono zakres czynności dla stacji ŁUKÓW - z "Wb" na "W" [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 6 z 31

7 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 października 2014: - zmieniono zakres czynności dla stacji BOJANOWO - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." na "Wu", - zmieniono zakres czynności dla stacji CHOJNA - z "Wu, uwaga 21" na "Wu/Wb, uwaga 21", zmieniono treść uwagi nr 21 na: "Wu/Wb Stacja otwarta tylko dla Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznicę", - zmieniono zakres czynności dla stacji CZŁUCHÓW - z "W, uwaga 28" na "Wu/Wb, uwaga 28", zmieniono treść uwagi nr 28 na: "Wu/Wb Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów", - zmieniono zakres czynności dla stacji JANKOWO POMORSKIE - z "W, uwaga 54" na "Wu, uwaga 54", zmieniono treść uwagi nr 54 na: "Wu Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów", - zmieniono zakres czynności dla stacji KOSZALIN - z "W, Wk" na "Wu/Wb, Wk", - zmieniono zakres czynności dla stacji KROTOSZYN - z "W" na "Wu/Wb", - zmieniono zakres czynności dla stacji NOWY TOMYŚL - z "W, uwaga 114" na "Wu, uwaga 114", zmieniono treść uwagi nr 114 na: "Wu Stacja otwarta dla przesyłek o masie min ton lub min. 10 wagonów", - zmieniono zakres czynności dla stacji POZNAŃ KRZESINY - z "Wu/Wb" na "Wb", - zmieniono zakres czynności dla stacji PROSTYNIA - z "W, uwaga 134" na "Wu/Wb, uwaga 134", zmieniono treść uwagi nr 134 na: "Wu/Wb Stacja otwarta dla przesyłek o masie min 800 ton", - zmieniono zakres czynności dla stacji RECŁAW - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." na "Wu", - zmieniono zakres czynności dla stacji SIERADZ - z "W" na "Wu/Wb", - zmieniono zakres czynności dla stacji WĄGROWIEC - z "W" na "Wb", - zmieniono zakres czynności dla stacji WOLSZTYN - z "W" na "Wu" [Formularze] Powiększono rubryki na masę netto i brutto w liście przewozowym Kolprem. wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Błąd] Rubryka 15 listu Kolprem - skorygowano opis pola w oknie listu na zgodny z opisem na formularzu listu. wersja: [Błąd programu] Poprawiono błąd drukowania listu CMR. W rubryce 7 były drukowane dane z rubryki [Formularze] Włączono funkcję obliczania masy brutto dla wagonu w załączniku do listu Kolprem [Obsługa] Wprowadzono funkcję odczytu plików z szablonami (*.dbs) z wersji programu dla DOS. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 7 z 31

8 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano spis towarów NHM (polski, angielski, niemiecki i francuski) do wersji obowiązującej od 01 lipca 2014 r [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od wydanego przez PKP Cargo [Błąd] Brak druku loga na formularzach Koltar gdy wydruk jest wykonywany na drukarce HP LJ [Błąd programu] Poprawiono błąd: Nieprawidłowe formatowanie tekstu w rubryce 19. listu CIM podczas podglądu i wydruku w trybie graficznym. wersja: [Błąd programu] Poprawiono błąd: List SMGS - ostatnia linia w rubryce 6. (Uwagi nie wiążące kolei) nie jest drukowana w trybie graficznym. wersja: [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący ucinanie części tekstu z rubryki podczas eksportu danych do plików pdf [Formularze] W załączniku do listu Kolprem wprowadzono możliwość podawania kolumn z danymi: masa brutto wagonu i nazwa towaru na wagonie [Błąd programu] Poprawiono ułożenie tekstu w rubrykach listu SMGS wykonywane podczas eksportu listu do plików pdf [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący, że po aktualizacji programu z wersji 4.x nie były automatycznie konwertowane notatniki listów CMR [Błąd programu] Poprawiono błąd, który powodował zgłaszanie wyjątku: Nie znaleziono pola o nazwie: LANGS podczas odczytu plików.dbf [Eksporty i wysyłka mailem] Udoskonalono eksporty formularzy do formatu pdf. Większość udoskonaleń dotyczyła poprawnego pozycjonowania tekstów w rubrykach - zwłaszcza dla wartości liczbowych, w których poszczególne cyfry są rozbijane na oddzielne kratki [Formularze] Wprowadzono możliwość wprowadzania treści dla rubryki 15. listu Kolprem. wersja: [Błąd] Błąd podczas eksportu do pdfa dokumentu R27. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 8 z 31

9 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Eksporty i wysyłka mailem] Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe skalowanie tekstu w rubrykach listów przewozowych [Formularze] Wprowadzono możliwość obsługi do 80 wagonów na załączniku do listu Koltar [Formularze] Powiększono pole na numer NHM na nagłówku wykazu wagonów do listu CIM [Formularze] Powiększono rubrykę dla numerów NHM w liście przewozowym Kolprem [Formularze] Powiększono rubrykę dla numerów NHM w liście przewozowym CTL Logistics [Wydruki graficzne] Poprawiono sposób ustawiania tekstów w rubrykach na wydruku graficznym na formularzu CMR [Wydruki graficzne] Poprawiono rozmiary czcionek i ułożenie tekstów w rubrykach dla listu Kolprem. wersja: FullPrint [Błąd programu] Poprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe dopasowanie szerokości treści do rubryk podczas eksportu do plików PDF [Nowa funkcja] Wprowadzono możliwość wyboru stron wysyłanych do pliku eksportu oraz innych parametrów eksportu. Aby funkcjonalność była dostępna należy w oknie ustawień (Plik->Ustawienia: Eksport) zaznaczyć opcję: Ustawiaj parametry eksportu. Wtedy przed każdym eksportowaniem formularza zostanie wyświetlone okno umożliwiające podanie parametrów wykonywanego eksportu [Wydruki graficzne] Powiększono rozmiar czcionki, którą jest drukowana rubryka 93 w liście SMGS [Formularze] Powiększono rubrykę oświadczeń nadawcy w liście CIM [Formularze] Wprowadzono możliwość wprowadzania drugiej linii tekstu w kolumnie uwagi wykazów R27 i R [Obsługa] Poprawiono błąd, który czasami powodował wymazywanie danych w kolejnej kolumnie podczas wklejania danych w tabelach [Obsługa] Wprowadzono zmiany w formacie plików stosowanych do zapisu dokumentów programu. Pliki zapisane w stosowanych do tej pory formatach zostaną automatycznie skonwertowane do nowego formatu podczas odczytywania pliku. wersja: [Błąd] Poprawiono błąd pojawiający się podczas wydruku graficznego rubryki 1 listu SMGS, gdy w rubryce jest wpisanych 9 znaków [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący pokazywanie raportu błędu przy próbie wykonania podglądu graficznego listu SMGS [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący błędne opisywanie podsumowania tabeli wagonów załącznika do listu Koltar [Obsługa] Wprowadzono możliwość uruchamiania podglądu wydruku graficznego przy pomocy skrótu Ctrl+Shift+P. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 9 z 31

10 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Formularze] Dodano obsługę wydruku listów przewozowych na formularzach przewoźnika Kolprem [Obsługa] Zmodyfikowano sposób obsługi wydruku dokumentów z użyciem poleceń Plik->Druk i Plik->Druk bieżącego. Zmiana ma na celu ułatwienie obsługi użytkownikom korzystającym z wydruku listów na czystych kartkach, w trybie graficznym z użyciem standardowych drukarek dla systemu Windows. W oknie Parametry wydruku w polu: Wydruk na dokumentach dodano opcję: Graficzny. Włączenie tej opcji powoduje, że wszystkie dokumenty programu po użyciu polecenia: Plik->Druk lub Plik->Druk bieżącego zostaną wydrukowane w trybie graficznym na domyślnej drukarce w systemie Windows lub domyślnej drukarce ustawionej w module FullPrint. Przy włączonej opcji nie jest więc konieczne stosowanie jak do tej pory polecenia Plik->Druk graficzny. Zmiana dotyczy również innych sposób wywołania polecenia Plik->Druk - kliknięcia polecenia Drukuj na pasku statusu lub użycia skrótów klawiszowych Alt+D lub Alt+B. Wprowadzono również zmianę domyślnej obsługi drukowania dokumentów. Gdy opisana powyżej opcja druku graficznego nie jest włączona, to wybranie polecenia Plik->Druk lub Plik->Druk bieżącego dla dokumentów, które nie mają wprowadzonego drukowania na formularzach również spowoduje wydrukowanie tych dokumentów w trybie graficznym, na czystych kartkach. Obecnie obsługi wydruku na formularzach nie mają następujące dokumenty: Listy Lotos, Koltar, Kolprem wraz z załącznikami i druk R7. Dla pozostałych dokumentów możliwe jest ustawienie wydruku graficznego dla wybranych dokumentów z użyciem pliku parametrów o nazwie LkDruk.ini, który jest umieszczony w folderze z profilem programu [Błąd] Poprawiono błąd powodujący dublowanie w niektórych przypadkach pozycji zapisywanych w notatniku całych listów [Błąd] Poprawiono błąd, który umożliwiał dublowanie tych samych nazw pozycji w notatniku całych dokumentów [Błąd] Poprawiono błąd, który powodował, że w liście SMGS - nie były generowane opisy słowne w języku wybranym dla dokumentu [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe kasowanie zaznaczonego tekstu w edytorze tabelarycznym [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący wyłączanie zaznaczenia tekstu w edytorze podczas zaznaczania kombinacją klawiszy Shift+-> [Formularze] Powiększono pole do wpisywania numeru NHM w listach Koltar. Obecnie w polu można wpisać dwie pozycje NHM [Formularze] Powiększono rubrykę 91 (Uwagi o rozliczeniu przewoźnego) dla listu SMGS o 3 dodatkowe linie [Obsługa] Poprawiono obsługę przycisku Backspace dla edytorów z zaznaczonym fragmentem tekstu [Obsługa] Zoptymalizowano sposób wyliczania wolnego miejsca w rubrykach podczas operacji wklejania tekstu [Obsługa] Wprowadzono dodatkowe potwierdzanie (komunikat do potwierdzenia) dla opcji czyszczenia całego formularza [Okna] Wprowadzono automatyczne dostosowanie rozmiaru okna z listą stacji do rozmiaru ekranu. wersja: [Obsługa] Wprowadzono zmiany w sposobie działania funkcji do kopiowania treści z rubryk i całych dokumentów. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 10 z 31

11 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Błąd programu] Poprawiono błąd uniemożliwiający wyświetlanie programu małymi czcionkami na dużych monitorach [Formularze] Dodano możliwość tworzenia listów przewozowych z załącznikami na formularzach listów Koltar [Formularze] Dodano możliwość drukowania czasu zabrania wagonów na dokumentach R27 i R [Wydruki graficzne] Dla wydruku graficznego wprowadzono możliwość wyłączania sygnatury PKP w stopce formularza dokumentu R27. wersja: [Błąd] Poprawiono błąd, który powodował wycieki pamięci podczas wykonania funkcji Eksportu danych z dokumentów. wersja: [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący zgłaszanie komunikatu podczas odczytu plików w formacie dbf lub konwersji notatników. wersja: [Bazy danych] Lista stacji została zaktualizowana zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w spisie stacji WOT obowiązującym od 15 grudnia 2013 r. wersja: [Błąd programu] Poprawiono błąd, który powodował, że w plikach listów przewozowych nie była zapisywana informacja o sposobie kodowania znaków. wersja: [Błąd programu] Poprawiono błąd sumowania granicy obciążenia dla załącznika 2002 dla listu polskiego. Problem występował gdy granica obciążenia w poszczególnych pozycjach była podana w tonach. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 11 z 31

12 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Błąd programu] Poprawiono błędy w procedurze zapisu ostatniego numeru dla dokumentu R27. wersja: [Nowa funkcja] Wprowadzono możliwość drukowania dokumentów w trybie graficznym z użyciem alfabetu chińskiego [Błąd programu] Poprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał odczytanie danych z notatnika całych listów. wersja: [Konwersja danych] Poprawiono obsługę odczytu plików zapisanych bardzo starych wersjach programu. Dotyczy to plików o rozszerzeniu.dbf, które nie mają zapisanej informacji o użytych językach obcych. Są to pliki utworzone w wersjach programu wydanych przed rokiem Obecnie oprócz komunikatu błędu jest wyświetlana informacja o konieczności ustawienia odpowiedniego zestawu języków w opcji: Parametry językowe [Konwersja danych] Poprawiono sposób wykonania konwersji danych notatników. Obecnie można bez konwertować pliki ze starszych wersji programu bez konieczności odczytywania ich i zapisywania w ostatniej dostępnej wersji programu dla wersji DOS [Konwersja danych] Wprowadzono domyślny folder na listy przewozowe jako: COMMON_DOCUMENTS\Listy W systemach od Windows XP wzwyż jest to wspólny folder na dokumenty użytkowników pracujących na komputerze [Błąd programu] Poprawiono błąd sortowania pozycji notatnika (w oknie edycji) - porządek pozycji nie uwzględniał polskich znaków [Grupa] Poprawiono znalezione drobne błędy w działaniu programu. wersja: [Wydruki] Poprawiono błąd uniemożliwiający zmianę przesunięcia pionowego wydruku dla sterownika IBM Proprinter II [Błąd programu] Usunięto nieużywane pozycje w menu: Notatnik - edycja całych listów [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący zgłaszanie wyjątku AccessViolation po dwukrotnym ustawieniu domyślnej klawiatury w opcjach językowych P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 12 z 31

13 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano spis towarów NHM w języku francuskim do wersji obowiązującej od 01 lipca 2013 r [Błąd programu] Poprawiono problem z zaznaczaniem wagonów w oknie importu danych z wagi kolejowej z użyciem przycisku: Spacja. wersja: [Importy danych] W niektórych przypadkach podczas importu danych program zgłasza komunikat: Błąd indeksacji danych [Grupa] Poprawiono znalezione błędy filtrowania danych w oknie importu danych z wag kolejowych [Importy danych] Poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie jednodniowego zakresu danych podczas importu danych z programu Schenck Wagmaster. wersja: [Konwersja danych] Poprawiono błąd powodujący zgłaszanie podczas zamykania programu wyjątku Access Violation po wykonaniu konwersji notatników. wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano spis towarów NHM w języku polskim do wersji obowiązującej od 01 lipca 2013 r [Błąd] Poprawiono błąd, który powodował brak reakcji na wywołanie niektórych poleceń w programie. Np. w niektórych przypadkach nie można było wywołać funkcji czyszczenia rubryki. Błąd mógł się pojawiać losowo w wielu innych miejscach programu [Importy danych] Wprowadzono możliwość importu danych z wag kolejowych ProcelWag (wersja z bazą danych w formacie MS Access) [Wydruki graficzne] Powiększono czcionkę, którą jest drukowana rubryka 17. (Należności przewozowe opłaca) w formularzu List polski [Obsługa] Poprawiono błąd braku pamięci zgłaszany podczas próby wstawiania danych całego listu do notatnika całego listu [Wydruki graficzne] Poprawiono błąd, który uniemożliwiał drukowanie wypełnienia dla rubryk czcionką pogrubioną dla formularza List polski. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 13 z 31

14 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Grupa] Poprawiono drobne błędy i usterki znalezione w programie. wersja: [Wydruki graficzne] Wprowadzono możliwość wpisywania numeru zgody dla formularza listu SMGS drukowanego graficznie [Wydruki graficzne] Poprawiono błąd drukowania danych w trybie graficznym w rubryce 45 listu SMGS. wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Błąd] Poprawiono błąd powodujący zgłoszenie wyjątku: Division by zero przy próbie zmiany zakładek przy pomocy klawiszy strzałek [Formularze] Poprawiono błąd: Maska formularza wykazu CIM - edytor 21 - pole edycyjne wychodzi poza rubrykę [Obsługa] Wyłączono funkcję kasowania linii przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl+Y. wersja: [Błąd] Poprawiono błąd konwersji sterownika drukarki zgłaszany po instalacji nowej wersji. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 500,00 zł. FullPrint [Błąd] Poprawiono błąd uniemożliwiający przesuwanie podglądu wydruku z użyciem kółka myszki [Formularze] Dodano formularze listów przewozowych Lotos Kolej [Formularze] Wprowadzono oznaczanie kolorem nazwy wyświetlanego formularza [Formularze] Zmieniono sposób przechodzenia po grupie edytorów dla danych towarów w listach SMGS. Zmianie uległ sposób przechodzenia po kolejnych edytorach. Obecnie idąc po kolejnych polach przechodzi się po polach z opisem towaru a następnie po polach z informacjami o masach i ilości sztuk towarów. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 14 z 31

15 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Obsługa] Poprawiono funkcję wklejania większych ilości tekstu do rubryk dokumentów [Obsługa] Wprowadzono wyróżnienie aktywnego edytora formularza. W menu Opcje - Kolory ten element okna występuje pod nazwą "Edytor aktywny" i "Edytor, przekroczenie, aktywny" w pozycji okna dialogowe [Obsługa] Zmieniono kombinacje klawiszy do nawigacji po elementach formularzy dokumentów. Wprowadzono następującą funkcjonalność dla skrótów klawiszowych - Ctrl+strzałka w lewo/prawo - umożliwia przechodzenie po słowach wpisanych w edytorach zwykłych oraz słowach i kolumnach w edytorach tabelarycznych - Ctrl+strzałka w górę/dół - umożliwia przechodzenie do poprzedniego/kolejnego edytora z danej grupy (w załączniku 2002 do listu polskiego ta kombinacja umożliwia przechodzenie po kolejnych liniach z danymi wagonów z pominięciem linii towaru) - Alt+strzałka w lewo/prawo/góra/dół - umożliwia przesuwanie formularza w oknie bez zmiany aktywnego edytora [Obsługa] Zmieniono układ edytorów dla listy wagonów w formularzu Wykaz do listu CIM [Błąd] Poprawiono błąd: po zainstalowaniu wersji programu z zgłosił się komunikat braku pliku zmian i zamknął się program [Błąd] Poprawiono błąd kopiowania danych z edytora - do schowka był kopiowany znak znajdujący przed zaznaczeniem [Błąd] Poprawiono błąd: Po wycięciu kawałka tekstu z edytora do schowka program nie pytał o zapisanie dokumentu podczas zamykania okna [Błąd programu] Poprawiono błąd zgłaszany podczas generowania dokumentu R [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe ustawianie kursora w edytorach podczas przechodzenia po kolejnych listach [Komunikaty] Zmienio opis informacji "Zamknij program Fullprint". Po wybraniu polecenia podgląd graficzny lub wydruk graficzny zgłaszało się okno z informacją: "Masz otwarty program FullPrint." Zmieniono treść tego komunikatu następująco: "Masz otwarty program FullPrint. Edycja w programie jest niemożliwa. Zamknij program FullPrint" [Obsługa] Poprawiono błąd uniemożliwiający ustawianie kursora na dowolnym znaku edytora z użyciem myszki [Obsługa] Poprawiono: generowania wartości słownie dla listu SMGS. Po wyłączeniu generowania wartości słownie - nie kasował się zapis w pierwszej linii rubryki 15 po skasowaniu wartości słownie w rubryce [Wydruki] Poprawiono błąd uniemożliwiający wydruk graficzny listu CIM 2006 z wypełnioną w znacznym stopniu rubryką 13 (warunki handlowe) [Wydruki graficzne] Poprawiono błąd wydruku pełnych linii w rubrykach 9, 10 i 11 dla wydruku graficznego listu SMGS [Wydruki graficzne] Poprawiono błędy odczytu danych do podglądu graficznego z rubryk 49, 56 i 57 listu CIM [Błąd] Poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie kolorów dla elementów programu [Obsługa] Wyłączono wyświetlanie listy szablonów do wyboru po wybraniu formularza w oknie Rodzaj listu [Obsługa] Poprawiono błąd nieprawidłowego odświeżania edytora po wykonaniu operacji wstawiania lub usuwania linii w rubryce. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 15 z 31

16 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 300,00 zł [Błąd] Zwiększono ilość znaków, które można wpisywać w rubrykach 14 i 15 (opisy słowne ilości sztuk i masy) dla listu SMGS. Wprowadzono możliwość drukowania opisów słownych z użyciem czcionki 20 znaków na cal, co pozwala na zwiększenie pojemności rubryk o około 8 znaków [Formularze] Wprowadzono możliwość wpisywania do 30-tu wagonów dla załącznika kontenerowy (UTI dla listu polskiego) [Formularze] Zwiększono ilość znaków, które można wpisywać w rubryce 13 (Warunki handlowe) listu CIM. Wprowadzono automatyczne ustawianie rozmiaru czcionki dla rubryki 13. Jeśli ilość znaków w dowolnej linii rubryki przekracza 71 znaków (dla linii długich) lub 42 znaki (dla linii krótkiej) wtedy dane z rubryki są automatycznie drukowane czcionką Elite Condensed. W przeciwnym wypadku dane są drukowane czcionką Pica Condensed [Obsługa] Poprawiono: List SMGS, rubryki 12 i 13 wprowadzanie wartości i generowanie słownie [Okna] Rozwiązano problem: W oknie wyboru drukarki nie widać pełnych nazw drukarek Wprowadzono automatyczne ustalanie rozmiaru okna w taki sposób, żeby były widoczne pełne nazwy wybieranych drukarek [Wydruki] Poprawiono błąd powodujący brak 8-mej linii w rubryce Oświadczeń nadawcy dla graficznego wydruku listu SMGS [Wydruki] Poprawiono błąd zgłaszany podczas wydruku graficznego niektórych plików SMGS. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 100,00 zł [Błąd] Poprawiono: wydruk załącznika UTI dla listu wstawiane były znaki których nie było w pliku dbf [Formularze] Wprowadzono możliwość drukowania załączników UTI do listu polskiego dla więcej niż 20-tu wagonów. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 0,00 zł [Błąd] Poprawiono: Po wybraniu funkcji Plik->Zapisz pojawiało się okno wyboru plików nawet gdy dokument był odczytany z pliku. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 16 z 31

17 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 500,00 zł [Eksporty i wysyłka mailem] Eksport danych z wykazu R27 - funkcja dla elektrowni Kozienice [Eksporty i wysyłka mailem] Wprowadzono możliwość eksportu danych z tworzonych dokumentów [Formularze] Wprowadzono możliwość odczytu plików XML (o rozszerzeniu.xml) jeśli mają prawidłową strukturę dokumentu. wersja: [Błąd] Poprawiono nieprawidłowe formatowanie danych w rubryce 4 listu SMGS podczas generowania wydruku graficznego [General] Poprawiono błąd zgłaszany podczas generowania R28 z aktywną opcją liczenia wagonów ładownych [Wydruki] Poprawiono błąd nieprawidłowego pozycjonowania wartości cyfrowych na wydrukach graficznych Listu polskiego i załączników. wersja: [Wydruki] Poprawiono błędy formatowania danych w wydrukach graficznych dla rubryk 6 i 20 listu SMGS. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 150,00 zł [Błąd] Poprawiono błąd uniemożliwiający odczytywanie lub zapisywanie plików z dokumentem Załącznik UTI do listu polskiego [Formularze] Powiększono ilość znaków, które mogą być wpisywane do rubryki 91 (Uwagi do rozliczenia przewoźnego) listu SMGS [Formularze] Poprawiono drobne błędy generowania wartości słownych na listach SMGS [Okna] Wprowadzono możliwość wyłączania generowania opisów słownych w bieżącym języku na listach SMGS. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 17 z 31

18 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 200,00 zł [Bazy danych] Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie importu danych z wag kolejowych Schenck obsługiwanych przez system WagMaster [Importy danych] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 lipca 2012 r [Obsługa] Wprowadzono integrację programu z mechanizmami JumpList i RecentApp list występującymi w systemie Microsoft Windows 7. wersja: [Formularze] W stopce wydruku graficznego listu polskiego wprowadzono informację o dacie uzyskania zgody. wersja: [Błąd] Poprawiono błąd wydruku nieprawidłowych danych w rubryce 17 listu CIM [Instalacja/deinstalacja] Wprowadzono usuwanie starych plików z ustawieniami programu po wykonaniu instalacji aplikacji. wersja: [Błąd] Poprawiono: wyjątek. Wyjątek z informacją o braku uprawnień do zapisu pliku ustawień powinien być zgłaszany jako komunikat a nie raport błędu [Błąd] Poprawiono błąd zgłaszany podczas tworzenia nowego dokumentu. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 100,00 zł [Wydruki] Poprawiono - test drukarki nie był drukowany, gdy wydruki są kierowane do portu LptX [Bazy danych] Zaktualizowano dane WOT zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01 sierpnia 2012 r [Konwersja danych] Poprawiono błąd przenoszenia listu SMGS Z BK - z szablonu nie były przenoszone dane rubryki 4 (oświadczenia nadawcy). P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 18 z 31

19 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Pomoce] Podłączono opis pomocy dotyczący wprowadzania znaków rosyjskich na standardowych klawiaturach. wersja: [Błąd] Poprawiono błąd zgłaszany podczas zamykania aplikacji [Błąd] Poprawiono błąd odświeżania danych w edytorach, który występował po użyciu funkcji Edycja->Czyść rubrykę [Błąd programu] Poprawiono błędy zgłaszane podczas próby użycia funkcji Edycja->Kopiuj w głąb [Opcje] Wprowadzono możliwość ustawiania parametrów obsługi i raportowania wyjątków zgłaszanych przez program. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 500,00 zł [Błąd] Poprawiono: polecenie "czyść kolumnę" nie działało. Program genrował błąd [Formularze] Dostosowano program do zmian w wypełnianiu listu przewozowego CIM obowiązujących od 01 lipca Zaktualizowano słownik walut stosowany dla pól 26, 27, 28 listu CIM [Importy danych] Poprawiono nieprawidłowe formatowanie numerów stacji importowanych z tabeli WOT [Importy danych] Poprawiono błąd uniemożliwiający odczytywanie danych stacji i towarów [Importy danych] Wprowadzono dane spisu towarów NHM w językach: angielskim, francuskim i niemieckim. Rodzaj NHM wybiera się gdy kursor jest ustawiony w rubryce nazwy towaru - z menu Funkcje-Import towarów - w oknie "Wybór danych z NHM", poprzez wskazanie języka. Wybór języka wyświetla odpowiedni NHM [Importy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmian do wykazu WOT ogłoszonych przez PKP Cargo [Obsługa] Poprawiono działanie funkcji Czyść kolumnę lub Czyść tabelę - dane nie są czyszczone w linii tabeli, z której wywołano funkcję [Obsługa] Zmieniono skrót klawiszowy Ctrl+Y (kasuj tekst w całym dokumencie ) na skrót klawiszowy Alt+x. Zmieniono skrót klawiszowy dla tej operacji, ponieważ w programach Windows pod tym skrótem jest przywracanie poprzedniej wartości [Okna] Wprowadzono wyświetlanie informacji o wersji demonstracyjnej na pasku tytułowym okna aplikacji. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 150,00 zł [Błąd] Poprawiono: podczas generowania załączników do listu CIM program nie sumował mas brutto dla przesyłki. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 19 z 31

20 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Formularze] Wprowadzono możliwość wpisywania 6 znaku numeru nadania dla załącznika do listu polskiego obowiązującego przed 2002 rokiem [Okna] Poprawiono kolejność otwierania plików, których lista została podana w linii poleceń. Przywrócono kolejność wyświetlania dokumentów otwieranych z listy podanej w linii poleceń. Obecnie najpierw jest wyświetlany list a pod nim załącznik [Okna] Rozszerzono rozmiary okien wyświetlających nazwy pozycji z notatników całych listów. Od wersji programu nazwa pozycji notatnika listu może mieć do 50-ciu znaków długości. Rozszerzono więc szerokość kontrolek wyświetlających nazwy pozycji notatników, żeby pełne nazwy były widoczne dla użytkownika programu. Większość okien dostosowuje się automatycznie do rozmiaru ekranu roboczego [Wydruki] Poprawiono: program zgłaszał błąd podczas wykonywania wydruku graficznego z poziomu notatnika całych listów [Wydruki] Poprawiono problem z drukowaniem polskich znaków na drukarkach Epson LX [Wydruki] Poprawiono błąd nieprawidłowej interpretacji parametrów wydruków w pliku LkDruk.ini [Wydruki] Poprawiono błąd nieprawidłowego drukowania numeru nadania w załączniku do listu polskiego na wydrukach graficznych. Problem dotyczy załącznika do listu polskiego stosowanego przed 2002 rokiem. wersja: Wersja Win32 Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej ,00 zł [Konwersja danych] Poprawiono problem: Dane notatnika listów Wykaz wagonów do listu CIM nie był prawidłowo konwertowane do nowej wersji programu [Błąd] Poprawiono: Generowanie R27 nie działało, jeśli nie był wpisany nr 12 cyfrowy wagonu. Program identyfikuje wagony po 12 cyfrowym numerze wagonu. Wagony o krótszym numerze program ignorował [Formularze] Rozszerzono rubrykę towaru dla listu polskiego. Powiększenie tej rubryki dotyczy listów obowiązujących od 2011 roku tj, oznaczonych nr zgody CHEN2d-0152/09/2011 i kolejnych wersji listu wprowadzonych do program w przyszłości [Ikony i grafiki] Zmiana planszy początkowej programu "List przewozowy" i niektórych ikon dla programu FullPrint. Zmieniono nazwę programu z "" na "List przewozowy" pozostając przy skrócie LK. Nazwa "List kolejowy" użyta w opisach dla wersji Windows-owej programu oznacza program "List przewozowy" [Nowa funkcja] Przeniesienie programu z systemu DOS na system Windows. Program "" przeszedł kolejną modernizację. Mechanizmy programu zostały przeniesione na platformę systemową Windows. Interfejs użytkownika pozostawiono bez większych zmian. W kolejnych wersjach programu zmienione zostaną niektóre zasady edycji na zgodne z programami Windows. Mamy nadzieję, że ta standaryzacja ułatwi edycję w programie [Obsługa] W listach z możliwością wielokrotnego wyboru wprowadzono możliwość zaznaczania pozycji z użyciem przycisków Shift+Góra/Dół [Obsługa] Wprowadzono możliwość wypełniania rubryki 27 formularza List polski z użyciem notatnika Uwagi nie wiążące kolei. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 20 z 31

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH BOND SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 2.1.JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY?... 2.2.JAK ZAINSTALOWAĆ PROGRAM... 2.3.ZASADY OGÓLNE... 2.4.OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo