Lista zmian w programie List kolejowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista zmian w programie List kolejowy"

Transkrypt

1 Lista zmian w programie P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. 2015

2 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Formularze] W rubryce 7. listu CIM (Oświadczenia nadawcy) dodano dwie dodatkowe linie tekstu (dotyczy tylko wydruków graficznych) [Wydruki graficzne] Wprowadzono możliwość włączania/wyłączania opisu w rubryce Obsługa planowa formularza R27. wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano spis towarów GNG (w języku rosyjskim) do wersji obowiązującej od 01 czerwca 2015 r [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Formularze] Wprowadzono obliczanie sumy masy netto i masy podanej w drugiej linii rubryki 18 załącznika do listu SMGS [Formularze] Poprawiono problemy na wydrukach listów Kolprem. wersja: [Formularze] Wprowadzono zmiany umożliwiające podawanie mas przyborów ładunkowych w załączniku do listu SMGS Dodano możliwość wpisywania danych drukowanych w drugiej linii rubryk 17. i Dodano możliwość doliczania wartości numerycznych wpisanych w drugiej linii rubryk 17. i 18. do sumy mas i ilości sztuk towaru [Błąd programu] Poprawiono błąd, powodujący drukowanie znaków separatora numeru wagonu w liście i załączniku do listu SMGS Błąd pojawiał się, gdy w polu z numerem wagonu były wpisane spacje. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 2 z 31

3 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od wydanego przez PKP Cargo [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Wydruki] Zmieniono sposób naliczania sum na narastający na wydruku załącznika do listu SMGS wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano spis towarów NHM w języku angielskim, niemieckim i francuskim do wersji obowiązującej od 01 czerwca 2015 r [Formularze] Dodano formularz załącznika UTI dla listów SMGS [Formularze] Powiększono rozmiar pola do wprowadzania masy towaru na liście SMGS [Ustawienia domyślne] Zmieniono domyślną wersję formularza listu polskiego Bellerdruk na aktualną. wersja: [Błąd] Poprawiono błąd w instalatorze powodujący ignorowanie ścieżki do profilu danych aplikacji podanej w pliku List przewozowy.ini [Błąd] Poprawiono błąd zgłaszany podczas drukowania załącznika do listu SMGS 2015, który zawiera więcej niż 16 wagonów [Konwersja danych] Zmodyfikowano sposób konwersji rubryki 2. Umowa nr do nowego listu SMGS Po zmianie treść z rubryki 2. będzie wpisywana do pierwszej wolnej linii w rubryce [Wydruki] Wprowadzono możliwość podawania identyfikatorów dokumentów zamiast indeksów w pliku ustawień LkDruk.ini. wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 28 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Formularze] Dodano możliwość wypełniania rubryki 64. Uwagi do obliczenia i pobrania należności przewozowych listu SMGS Opcja dostępna wyłącznie dla wydruków graficznych na czystych kartkach. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 3 z 31

4 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Wydruki] Wprowadzono wydruk numerów kontrolnych na liście i załączniku do listu SMGS [Bazy danych] Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wybranie nazwy towaru z kilku pozycji NHM do listu SMGS wersja: [Formularze] Wprowadzono możliwość wyłączania formatowania numerów wagonów w liście i załączniku do listu SMGS Obsługę funkcji przedstawiamy tutaj: [Wydruki] Wprowadzono korekty wydruku załączników do listu SMGS 2015 na formularzach BellerDruk [Wydruki graficzne] Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie podglądu graficznego 2. i kolejnych egzemplarzy listu i załącznika do listu SMGS 2015 Na podglądzie był pokazywany wyłącznie pierwszy egzemplarz listu w pliku [Konwersja danych] Poprawiono błąd powodujący w niektórych przypadkach nieprawidłową konwersję załączników do listu SMGS [Wydruki] Poprawiono błąd w sterownikach wydruku, który powodował nieprawidłowe pozycjonowanie poziome elementów wydruku [Wydruki] Poprawiono błąd w sterownikach drukarek, który powodował nieprawidłowe drukowanie cyrylicy na starszych modelach drukarek. wersja: [Wydruki graficzne] Poprawiono ustawienie formularza listu SMGS 2015 na wydruku graficznym, aby poprawnie drukował się na większej ilości drukarek. wersja: [Błąd programu] Poprawiono konfigurację połączenia z bazą danych, która uniemożliwiała uruchomienie aplikacji w niektórych przypadkach. Problem występował gdy na komputerze, na którym próbowano uruchomić program był zainstalowany system WinSAD korzystający z serwera FireBird. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 4 z 31

5 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Formularze] Wprowadzono możliwość podawania nazwy przewoźnika drukowanej w nagłówku listu SMGS [Wydruki graficzne] Poprawiono pozycję drukowania listu na kartce dla wydruków graficznych listów SMGS wersja: Obsługa listów SMGS obowiązujących od 01 lipca 2015 r [Formularze] Wprowadzono obsługę formularza SMGS obowiązującego od 01 lipca 2015 r [Formularze] Wprowadzono możliwość wybierania nazw z wielu nazw towarów (np. w różnych językach) ze spisu towarów NHM [Bazy danych] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 czerwca 2015 r [Eksporty i wysyłka mailem] Poprawiono działanie funkcji eksportu danych, gdy w programie brakuje definicji eksportów. Obecnie program wyświetla komunikat z informacją o braku definicji a nie puste okno kreatora eksportu danych [Błąd programu] Poprawiono błąd uniemożliwiający wyszukiwanie towarów w spisie NHM po pełnym numerze towaru. wersja: [Formularze] Dostosowano formularze listów do zmian wprowadzonych w Regulaminie Przewozów Towarowych obowiązującym od r [Formularze] Dodano obsługę listów Rail Baltica wraz z wykazami dla przesyłek kontenerowych [Formularze] Wprowadzono poprawki do wyświetlania załącznika do listu polskiego dla przesyłek kontenerowych [Formularze] Powiększono rubryki na nazwę towaru w załącznikach UTI dla listu polskiego [Wydruki] Drukowanie znaków greckich z poziomu programu. wersja: FullPrint [Ustawienia domyślne] Włączono drukowanie wszystkich kopii i drukowania tyłów jako domyślne ustawienie dla wszystkich formularzy listów. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 5 z 31

6 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo. Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od: listopada 2014: - zmieniono zakres czynności dla stacji PORAŻYN - z "Wu, uwaga 131" na "Wu/Wb, uwaga 131", zmieniono treść uwagi nr 131 na: "Wu/Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek min.5 wagonów, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.", - dodano stację STĘSZEW nr zakres czynności "Wu", - dodano odległości do stacji dla stacji: STĘSZEW - LUBOŃ KOŁO POZNANIA - 17 km STĘSZEW - WOLSZTYN - 57 km grudnia 2014: - zmieniono zakres czynności dla stacji NOWA SÓL - z "W" na "Wu/Wb", - zmieniono zakres czynności dla stacji SULECHÓW - z "W, Wk" na "Wu/Wb, Wk" [Formularze] Listy Lotos - wprowadzono możliwość edycji daty nadania listu [Okna] Dodano opisy pól w nagłówku tabeli załącznika do listu Kolprem. wersja: FullPrint [Błąd] Poprawiono błąd zgłaszany podczas odczytywania listu SMGS: Nieprawidłowa pozycja w tablicy znaków Unicode: [Formularze] Poprawiono tytuł kolumny z wartościami masa tara wagonów we wzorze załącznika do listu polskiego obowiązującym przed rokiem [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo. Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 listopada 2014: - usunięto stację BYTNICA, - zmieniono zakres czynności dla stacji PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE - z "W, uwaga 136" na "W". Usunięto treść uwagi nr 136, - zmieniono zakres czynności dla stacji ZAGNAŃSK - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." na "Wb", - zmieniono zakres czynności dla stacji ŻURAWICA B - z "W, Wk, uwaga 194" na "W, Wk". Usunięto treść uwagi nr [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo. Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 20 października 2014: - zmieniono zakres czynności dla stacji NOWOGARD - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." na "Wb" [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo. Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 23 września 2014: - zmieniono zakres czynności dla stacji ŁUKÓW - z "Wb" na "W" [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 6 z 31

7 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 października 2014: - zmieniono zakres czynności dla stacji BOJANOWO - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." na "Wu", - zmieniono zakres czynności dla stacji CHOJNA - z "Wu, uwaga 21" na "Wu/Wb, uwaga 21", zmieniono treść uwagi nr 21 na: "Wu/Wb Stacja otwarta tylko dla Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznicę", - zmieniono zakres czynności dla stacji CZŁUCHÓW - z "W, uwaga 28" na "Wu/Wb, uwaga 28", zmieniono treść uwagi nr 28 na: "Wu/Wb Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów", - zmieniono zakres czynności dla stacji JANKOWO POMORSKIE - z "W, uwaga 54" na "Wu, uwaga 54", zmieniono treść uwagi nr 54 na: "Wu Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów", - zmieniono zakres czynności dla stacji KOSZALIN - z "W, Wk" na "Wu/Wb, Wk", - zmieniono zakres czynności dla stacji KROTOSZYN - z "W" na "Wu/Wb", - zmieniono zakres czynności dla stacji NOWY TOMYŚL - z "W, uwaga 114" na "Wu, uwaga 114", zmieniono treść uwagi nr 114 na: "Wu Stacja otwarta dla przesyłek o masie min ton lub min. 10 wagonów", - zmieniono zakres czynności dla stacji POZNAŃ KRZESINY - z "Wu/Wb" na "Wb", - zmieniono zakres czynności dla stacji PROSTYNIA - z "W, uwaga 134" na "Wu/Wb, uwaga 134", zmieniono treść uwagi nr 134 na: "Wu/Wb Stacja otwarta dla przesyłek o masie min 800 ton", - zmieniono zakres czynności dla stacji RECŁAW - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." na "Wu", - zmieniono zakres czynności dla stacji SIERADZ - z "W" na "Wu/Wb", - zmieniono zakres czynności dla stacji WĄGROWIEC - z "W" na "Wb", - zmieniono zakres czynności dla stacji WOLSZTYN - z "W" na "Wu" [Formularze] Powiększono rubryki na masę netto i brutto w liście przewozowym Kolprem. wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Błąd] Rubryka 15 listu Kolprem - skorygowano opis pola w oknie listu na zgodny z opisem na formularzu listu. wersja: [Błąd programu] Poprawiono błąd drukowania listu CMR. W rubryce 7 były drukowane dane z rubryki [Formularze] Włączono funkcję obliczania masy brutto dla wagonu w załączniku do listu Kolprem [Obsługa] Wprowadzono funkcję odczytu plików z szablonami (*.dbs) z wersji programu dla DOS. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 7 z 31

8 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano spis towarów NHM (polski, angielski, niemiecki i francuski) do wersji obowiązującej od 01 lipca 2014 r [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od wydanego przez PKP Cargo [Błąd] Brak druku loga na formularzach Koltar gdy wydruk jest wykonywany na drukarce HP LJ [Błąd programu] Poprawiono błąd: Nieprawidłowe formatowanie tekstu w rubryce 19. listu CIM podczas podglądu i wydruku w trybie graficznym. wersja: [Błąd programu] Poprawiono błąd: List SMGS - ostatnia linia w rubryce 6. (Uwagi nie wiążące kolei) nie jest drukowana w trybie graficznym. wersja: [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący ucinanie części tekstu z rubryki podczas eksportu danych do plików pdf [Formularze] W załączniku do listu Kolprem wprowadzono możliwość podawania kolumn z danymi: masa brutto wagonu i nazwa towaru na wagonie [Błąd programu] Poprawiono ułożenie tekstu w rubrykach listu SMGS wykonywane podczas eksportu listu do plików pdf [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący, że po aktualizacji programu z wersji 4.x nie były automatycznie konwertowane notatniki listów CMR [Błąd programu] Poprawiono błąd, który powodował zgłaszanie wyjątku: Nie znaleziono pola o nazwie: LANGS podczas odczytu plików.dbf [Eksporty i wysyłka mailem] Udoskonalono eksporty formularzy do formatu pdf. Większość udoskonaleń dotyczyła poprawnego pozycjonowania tekstów w rubrykach - zwłaszcza dla wartości liczbowych, w których poszczególne cyfry są rozbijane na oddzielne kratki [Formularze] Wprowadzono możliwość wprowadzania treści dla rubryki 15. listu Kolprem. wersja: [Błąd] Błąd podczas eksportu do pdfa dokumentu R27. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 8 z 31

9 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Eksporty i wysyłka mailem] Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe skalowanie tekstu w rubrykach listów przewozowych [Formularze] Wprowadzono możliwość obsługi do 80 wagonów na załączniku do listu Koltar [Formularze] Powiększono pole na numer NHM na nagłówku wykazu wagonów do listu CIM [Formularze] Powiększono rubrykę dla numerów NHM w liście przewozowym Kolprem [Formularze] Powiększono rubrykę dla numerów NHM w liście przewozowym CTL Logistics [Wydruki graficzne] Poprawiono sposób ustawiania tekstów w rubrykach na wydruku graficznym na formularzu CMR [Wydruki graficzne] Poprawiono rozmiary czcionek i ułożenie tekstów w rubrykach dla listu Kolprem. wersja: FullPrint [Błąd programu] Poprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe dopasowanie szerokości treści do rubryk podczas eksportu do plików PDF [Nowa funkcja] Wprowadzono możliwość wyboru stron wysyłanych do pliku eksportu oraz innych parametrów eksportu. Aby funkcjonalność była dostępna należy w oknie ustawień (Plik->Ustawienia: Eksport) zaznaczyć opcję: Ustawiaj parametry eksportu. Wtedy przed każdym eksportowaniem formularza zostanie wyświetlone okno umożliwiające podanie parametrów wykonywanego eksportu [Wydruki graficzne] Powiększono rozmiar czcionki, którą jest drukowana rubryka 93 w liście SMGS [Formularze] Powiększono rubrykę oświadczeń nadawcy w liście CIM [Formularze] Wprowadzono możliwość wprowadzania drugiej linii tekstu w kolumnie uwagi wykazów R27 i R [Obsługa] Poprawiono błąd, który czasami powodował wymazywanie danych w kolejnej kolumnie podczas wklejania danych w tabelach [Obsługa] Wprowadzono zmiany w formacie plików stosowanych do zapisu dokumentów programu. Pliki zapisane w stosowanych do tej pory formatach zostaną automatycznie skonwertowane do nowego formatu podczas odczytywania pliku. wersja: [Błąd] Poprawiono błąd pojawiający się podczas wydruku graficznego rubryki 1 listu SMGS, gdy w rubryce jest wpisanych 9 znaków [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący pokazywanie raportu błędu przy próbie wykonania podglądu graficznego listu SMGS [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący błędne opisywanie podsumowania tabeli wagonów załącznika do listu Koltar [Obsługa] Wprowadzono możliwość uruchamiania podglądu wydruku graficznego przy pomocy skrótu Ctrl+Shift+P. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 9 z 31

10 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Formularze] Dodano obsługę wydruku listów przewozowych na formularzach przewoźnika Kolprem [Obsługa] Zmodyfikowano sposób obsługi wydruku dokumentów z użyciem poleceń Plik->Druk i Plik->Druk bieżącego. Zmiana ma na celu ułatwienie obsługi użytkownikom korzystającym z wydruku listów na czystych kartkach, w trybie graficznym z użyciem standardowych drukarek dla systemu Windows. W oknie Parametry wydruku w polu: Wydruk na dokumentach dodano opcję: Graficzny. Włączenie tej opcji powoduje, że wszystkie dokumenty programu po użyciu polecenia: Plik->Druk lub Plik->Druk bieżącego zostaną wydrukowane w trybie graficznym na domyślnej drukarce w systemie Windows lub domyślnej drukarce ustawionej w module FullPrint. Przy włączonej opcji nie jest więc konieczne stosowanie jak do tej pory polecenia Plik->Druk graficzny. Zmiana dotyczy również innych sposób wywołania polecenia Plik->Druk - kliknięcia polecenia Drukuj na pasku statusu lub użycia skrótów klawiszowych Alt+D lub Alt+B. Wprowadzono również zmianę domyślnej obsługi drukowania dokumentów. Gdy opisana powyżej opcja druku graficznego nie jest włączona, to wybranie polecenia Plik->Druk lub Plik->Druk bieżącego dla dokumentów, które nie mają wprowadzonego drukowania na formularzach również spowoduje wydrukowanie tych dokumentów w trybie graficznym, na czystych kartkach. Obecnie obsługi wydruku na formularzach nie mają następujące dokumenty: Listy Lotos, Koltar, Kolprem wraz z załącznikami i druk R7. Dla pozostałych dokumentów możliwe jest ustawienie wydruku graficznego dla wybranych dokumentów z użyciem pliku parametrów o nazwie LkDruk.ini, który jest umieszczony w folderze z profilem programu [Błąd] Poprawiono błąd powodujący dublowanie w niektórych przypadkach pozycji zapisywanych w notatniku całych listów [Błąd] Poprawiono błąd, który umożliwiał dublowanie tych samych nazw pozycji w notatniku całych dokumentów [Błąd] Poprawiono błąd, który powodował, że w liście SMGS - nie były generowane opisy słowne w języku wybranym dla dokumentu [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe kasowanie zaznaczonego tekstu w edytorze tabelarycznym [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący wyłączanie zaznaczenia tekstu w edytorze podczas zaznaczania kombinacją klawiszy Shift+-> [Formularze] Powiększono pole do wpisywania numeru NHM w listach Koltar. Obecnie w polu można wpisać dwie pozycje NHM [Formularze] Powiększono rubrykę 91 (Uwagi o rozliczeniu przewoźnego) dla listu SMGS o 3 dodatkowe linie [Obsługa] Poprawiono obsługę przycisku Backspace dla edytorów z zaznaczonym fragmentem tekstu [Obsługa] Zoptymalizowano sposób wyliczania wolnego miejsca w rubrykach podczas operacji wklejania tekstu [Obsługa] Wprowadzono dodatkowe potwierdzanie (komunikat do potwierdzenia) dla opcji czyszczenia całego formularza [Okna] Wprowadzono automatyczne dostosowanie rozmiaru okna z listą stacji do rozmiaru ekranu. wersja: [Obsługa] Wprowadzono zmiany w sposobie działania funkcji do kopiowania treści z rubryk i całych dokumentów. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 10 z 31

11 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Błąd programu] Poprawiono błąd uniemożliwiający wyświetlanie programu małymi czcionkami na dużych monitorach [Formularze] Dodano możliwość tworzenia listów przewozowych z załącznikami na formularzach listów Koltar [Formularze] Dodano możliwość drukowania czasu zabrania wagonów na dokumentach R27 i R [Wydruki graficzne] Dla wydruku graficznego wprowadzono możliwość wyłączania sygnatury PKP w stopce formularza dokumentu R27. wersja: [Błąd] Poprawiono błąd, który powodował wycieki pamięci podczas wykonania funkcji Eksportu danych z dokumentów. wersja: [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący zgłaszanie komunikatu podczas odczytu plików w formacie dbf lub konwersji notatników. wersja: [Bazy danych] Lista stacji została zaktualizowana zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w spisie stacji WOT obowiązującym od 15 grudnia 2013 r. wersja: [Błąd programu] Poprawiono błąd, który powodował, że w plikach listów przewozowych nie była zapisywana informacja o sposobie kodowania znaków. wersja: [Błąd programu] Poprawiono błąd sumowania granicy obciążenia dla załącznika 2002 dla listu polskiego. Problem występował gdy granica obciążenia w poszczególnych pozycjach była podana w tonach. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 11 z 31

12 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Błąd programu] Poprawiono błędy w procedurze zapisu ostatniego numeru dla dokumentu R27. wersja: [Nowa funkcja] Wprowadzono możliwość drukowania dokumentów w trybie graficznym z użyciem alfabetu chińskiego [Błąd programu] Poprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał odczytanie danych z notatnika całych listów. wersja: [Konwersja danych] Poprawiono obsługę odczytu plików zapisanych bardzo starych wersjach programu. Dotyczy to plików o rozszerzeniu.dbf, które nie mają zapisanej informacji o użytych językach obcych. Są to pliki utworzone w wersjach programu wydanych przed rokiem Obecnie oprócz komunikatu błędu jest wyświetlana informacja o konieczności ustawienia odpowiedniego zestawu języków w opcji: Parametry językowe [Konwersja danych] Poprawiono sposób wykonania konwersji danych notatników. Obecnie można bez konwertować pliki ze starszych wersji programu bez konieczności odczytywania ich i zapisywania w ostatniej dostępnej wersji programu dla wersji DOS [Konwersja danych] Wprowadzono domyślny folder na listy przewozowe jako: COMMON_DOCUMENTS\Listy W systemach od Windows XP wzwyż jest to wspólny folder na dokumenty użytkowników pracujących na komputerze [Błąd programu] Poprawiono błąd sortowania pozycji notatnika (w oknie edycji) - porządek pozycji nie uwzględniał polskich znaków [Grupa] Poprawiono znalezione drobne błędy w działaniu programu. wersja: [Wydruki] Poprawiono błąd uniemożliwiający zmianę przesunięcia pionowego wydruku dla sterownika IBM Proprinter II [Błąd programu] Usunięto nieużywane pozycje w menu: Notatnik - edycja całych listów [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący zgłaszanie wyjątku AccessViolation po dwukrotnym ustawieniu domyślnej klawiatury w opcjach językowych P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 12 z 31

13 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano spis towarów NHM w języku francuskim do wersji obowiązującej od 01 lipca 2013 r [Błąd programu] Poprawiono problem z zaznaczaniem wagonów w oknie importu danych z wagi kolejowej z użyciem przycisku: Spacja. wersja: [Importy danych] W niektórych przypadkach podczas importu danych program zgłasza komunikat: Błąd indeksacji danych [Grupa] Poprawiono znalezione błędy filtrowania danych w oknie importu danych z wag kolejowych [Importy danych] Poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie jednodniowego zakresu danych podczas importu danych z programu Schenck Wagmaster. wersja: [Konwersja danych] Poprawiono błąd powodujący zgłaszanie podczas zamykania programu wyjątku Access Violation po wykonaniu konwersji notatników. wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano spis towarów NHM w języku polskim do wersji obowiązującej od 01 lipca 2013 r [Błąd] Poprawiono błąd, który powodował brak reakcji na wywołanie niektórych poleceń w programie. Np. w niektórych przypadkach nie można było wywołać funkcji czyszczenia rubryki. Błąd mógł się pojawiać losowo w wielu innych miejscach programu [Importy danych] Wprowadzono możliwość importu danych z wag kolejowych ProcelWag (wersja z bazą danych w formacie MS Access) [Wydruki graficzne] Powiększono czcionkę, którą jest drukowana rubryka 17. (Należności przewozowe opłaca) w formularzu List polski [Obsługa] Poprawiono błąd braku pamięci zgłaszany podczas próby wstawiania danych całego listu do notatnika całego listu [Wydruki graficzne] Poprawiono błąd, który uniemożliwiał drukowanie wypełnienia dla rubryk czcionką pogrubioną dla formularza List polski. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 13 z 31

14 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Grupa] Poprawiono drobne błędy i usterki znalezione w programie. wersja: [Wydruki graficzne] Wprowadzono możliwość wpisywania numeru zgody dla formularza listu SMGS drukowanego graficznie [Wydruki graficzne] Poprawiono błąd drukowania danych w trybie graficznym w rubryce 45 listu SMGS. wersja: [Bazy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11 do WOT z dnia wprowadzonej przez PKP Cargo [Błąd] Poprawiono błąd powodujący zgłoszenie wyjątku: Division by zero przy próbie zmiany zakładek przy pomocy klawiszy strzałek [Formularze] Poprawiono błąd: Maska formularza wykazu CIM - edytor 21 - pole edycyjne wychodzi poza rubrykę [Obsługa] Wyłączono funkcję kasowania linii przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl+Y. wersja: [Błąd] Poprawiono błąd konwersji sterownika drukarki zgłaszany po instalacji nowej wersji. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 500,00 zł. FullPrint [Błąd] Poprawiono błąd uniemożliwiający przesuwanie podglądu wydruku z użyciem kółka myszki [Formularze] Dodano formularze listów przewozowych Lotos Kolej [Formularze] Wprowadzono oznaczanie kolorem nazwy wyświetlanego formularza [Formularze] Zmieniono sposób przechodzenia po grupie edytorów dla danych towarów w listach SMGS. Zmianie uległ sposób przechodzenia po kolejnych edytorach. Obecnie idąc po kolejnych polach przechodzi się po polach z opisem towaru a następnie po polach z informacjami o masach i ilości sztuk towarów. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 14 z 31

15 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Obsługa] Poprawiono funkcję wklejania większych ilości tekstu do rubryk dokumentów [Obsługa] Wprowadzono wyróżnienie aktywnego edytora formularza. W menu Opcje - Kolory ten element okna występuje pod nazwą "Edytor aktywny" i "Edytor, przekroczenie, aktywny" w pozycji okna dialogowe [Obsługa] Zmieniono kombinacje klawiszy do nawigacji po elementach formularzy dokumentów. Wprowadzono następującą funkcjonalność dla skrótów klawiszowych - Ctrl+strzałka w lewo/prawo - umożliwia przechodzenie po słowach wpisanych w edytorach zwykłych oraz słowach i kolumnach w edytorach tabelarycznych - Ctrl+strzałka w górę/dół - umożliwia przechodzenie do poprzedniego/kolejnego edytora z danej grupy (w załączniku 2002 do listu polskiego ta kombinacja umożliwia przechodzenie po kolejnych liniach z danymi wagonów z pominięciem linii towaru) - Alt+strzałka w lewo/prawo/góra/dół - umożliwia przesuwanie formularza w oknie bez zmiany aktywnego edytora [Obsługa] Zmieniono układ edytorów dla listy wagonów w formularzu Wykaz do listu CIM [Błąd] Poprawiono błąd: po zainstalowaniu wersji programu z zgłosił się komunikat braku pliku zmian i zamknął się program [Błąd] Poprawiono błąd kopiowania danych z edytora - do schowka był kopiowany znak znajdujący przed zaznaczeniem [Błąd] Poprawiono błąd: Po wycięciu kawałka tekstu z edytora do schowka program nie pytał o zapisanie dokumentu podczas zamykania okna [Błąd programu] Poprawiono błąd zgłaszany podczas generowania dokumentu R [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe ustawianie kursora w edytorach podczas przechodzenia po kolejnych listach [Komunikaty] Zmienio opis informacji "Zamknij program Fullprint". Po wybraniu polecenia podgląd graficzny lub wydruk graficzny zgłaszało się okno z informacją: "Masz otwarty program FullPrint." Zmieniono treść tego komunikatu następująco: "Masz otwarty program FullPrint. Edycja w programie jest niemożliwa. Zamknij program FullPrint" [Obsługa] Poprawiono błąd uniemożliwiający ustawianie kursora na dowolnym znaku edytora z użyciem myszki [Obsługa] Poprawiono: generowania wartości słownie dla listu SMGS. Po wyłączeniu generowania wartości słownie - nie kasował się zapis w pierwszej linii rubryki 15 po skasowaniu wartości słownie w rubryce [Wydruki] Poprawiono błąd uniemożliwiający wydruk graficzny listu CIM 2006 z wypełnioną w znacznym stopniu rubryką 13 (warunki handlowe) [Wydruki graficzne] Poprawiono błąd wydruku pełnych linii w rubrykach 9, 10 i 11 dla wydruku graficznego listu SMGS [Wydruki graficzne] Poprawiono błędy odczytu danych do podglądu graficznego z rubryk 49, 56 i 57 listu CIM [Błąd] Poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie kolorów dla elementów programu [Obsługa] Wyłączono wyświetlanie listy szablonów do wyboru po wybraniu formularza w oknie Rodzaj listu [Obsługa] Poprawiono błąd nieprawidłowego odświeżania edytora po wykonaniu operacji wstawiania lub usuwania linii w rubryce. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 15 z 31

16 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 300,00 zł [Błąd] Zwiększono ilość znaków, które można wpisywać w rubrykach 14 i 15 (opisy słowne ilości sztuk i masy) dla listu SMGS. Wprowadzono możliwość drukowania opisów słownych z użyciem czcionki 20 znaków na cal, co pozwala na zwiększenie pojemności rubryk o około 8 znaków [Formularze] Wprowadzono możliwość wpisywania do 30-tu wagonów dla załącznika kontenerowy (UTI dla listu polskiego) [Formularze] Zwiększono ilość znaków, które można wpisywać w rubryce 13 (Warunki handlowe) listu CIM. Wprowadzono automatyczne ustawianie rozmiaru czcionki dla rubryki 13. Jeśli ilość znaków w dowolnej linii rubryki przekracza 71 znaków (dla linii długich) lub 42 znaki (dla linii krótkiej) wtedy dane z rubryki są automatycznie drukowane czcionką Elite Condensed. W przeciwnym wypadku dane są drukowane czcionką Pica Condensed [Obsługa] Poprawiono: List SMGS, rubryki 12 i 13 wprowadzanie wartości i generowanie słownie [Okna] Rozwiązano problem: W oknie wyboru drukarki nie widać pełnych nazw drukarek Wprowadzono automatyczne ustalanie rozmiaru okna w taki sposób, żeby były widoczne pełne nazwy wybieranych drukarek [Wydruki] Poprawiono błąd powodujący brak 8-mej linii w rubryce Oświadczeń nadawcy dla graficznego wydruku listu SMGS [Wydruki] Poprawiono błąd zgłaszany podczas wydruku graficznego niektórych plików SMGS. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 100,00 zł [Błąd] Poprawiono: wydruk załącznika UTI dla listu wstawiane były znaki których nie było w pliku dbf [Formularze] Wprowadzono możliwość drukowania załączników UTI do listu polskiego dla więcej niż 20-tu wagonów. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 0,00 zł [Błąd] Poprawiono: Po wybraniu funkcji Plik->Zapisz pojawiało się okno wyboru plików nawet gdy dokument był odczytany z pliku. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 16 z 31

17 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 500,00 zł [Eksporty i wysyłka mailem] Eksport danych z wykazu R27 - funkcja dla elektrowni Kozienice [Eksporty i wysyłka mailem] Wprowadzono możliwość eksportu danych z tworzonych dokumentów [Formularze] Wprowadzono możliwość odczytu plików XML (o rozszerzeniu.xml) jeśli mają prawidłową strukturę dokumentu. wersja: [Błąd] Poprawiono nieprawidłowe formatowanie danych w rubryce 4 listu SMGS podczas generowania wydruku graficznego [General] Poprawiono błąd zgłaszany podczas generowania R28 z aktywną opcją liczenia wagonów ładownych [Wydruki] Poprawiono błąd nieprawidłowego pozycjonowania wartości cyfrowych na wydrukach graficznych Listu polskiego i załączników. wersja: [Wydruki] Poprawiono błędy formatowania danych w wydrukach graficznych dla rubryk 6 i 20 listu SMGS. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 150,00 zł [Błąd] Poprawiono błąd uniemożliwiający odczytywanie lub zapisywanie plików z dokumentem Załącznik UTI do listu polskiego [Formularze] Powiększono ilość znaków, które mogą być wpisywane do rubryki 91 (Uwagi do rozliczenia przewoźnego) listu SMGS [Formularze] Poprawiono drobne błędy generowania wartości słownych na listach SMGS [Okna] Wprowadzono możliwość wyłączania generowania opisów słownych w bieżącym języku na listach SMGS. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 17 z 31

18 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00:24 wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 200,00 zł [Bazy danych] Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie importu danych z wag kolejowych Schenck obsługiwanych przez system WagMaster [Importy danych] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 lipca 2012 r [Obsługa] Wprowadzono integrację programu z mechanizmami JumpList i RecentApp list występującymi w systemie Microsoft Windows 7. wersja: [Formularze] W stopce wydruku graficznego listu polskiego wprowadzono informację o dacie uzyskania zgody. wersja: [Błąd] Poprawiono błąd wydruku nieprawidłowych danych w rubryce 17 listu CIM [Instalacja/deinstalacja] Wprowadzono usuwanie starych plików z ustawieniami programu po wykonaniu instalacji aplikacji. wersja: [Błąd] Poprawiono: wyjątek. Wyjątek z informacją o braku uprawnień do zapisu pliku ustawień powinien być zgłaszany jako komunikat a nie raport błędu [Błąd] Poprawiono błąd zgłaszany podczas tworzenia nowego dokumentu. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 100,00 zł [Wydruki] Poprawiono - test drukarki nie był drukowany, gdy wydruki są kierowane do portu LptX [Bazy danych] Zaktualizowano dane WOT zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01 sierpnia 2012 r [Konwersja danych] Poprawiono błąd przenoszenia listu SMGS Z BK - z szablonu nie były przenoszone dane rubryki 4 (oświadczenia nadawcy). P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 18 z 31

19 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Pomoce] Podłączono opis pomocy dotyczący wprowadzania znaków rosyjskich na standardowych klawiaturach. wersja: [Błąd] Poprawiono błąd zgłaszany podczas zamykania aplikacji [Błąd] Poprawiono błąd odświeżania danych w edytorach, który występował po użyciu funkcji Edycja->Czyść rubrykę [Błąd programu] Poprawiono błędy zgłaszane podczas próby użycia funkcji Edycja->Kopiuj w głąb [Opcje] Wprowadzono możliwość ustawiania parametrów obsługi i raportowania wyjątków zgłaszanych przez program. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 500,00 zł [Błąd] Poprawiono: polecenie "czyść kolumnę" nie działało. Program genrował błąd [Formularze] Dostosowano program do zmian w wypełnianiu listu przewozowego CIM obowiązujących od 01 lipca Zaktualizowano słownik walut stosowany dla pól 26, 27, 28 listu CIM [Importy danych] Poprawiono nieprawidłowe formatowanie numerów stacji importowanych z tabeli WOT [Importy danych] Poprawiono błąd uniemożliwiający odczytywanie danych stacji i towarów [Importy danych] Wprowadzono dane spisu towarów NHM w językach: angielskim, francuskim i niemieckim. Rodzaj NHM wybiera się gdy kursor jest ustawiony w rubryce nazwy towaru - z menu Funkcje-Import towarów - w oknie "Wybór danych z NHM", poprzez wskazanie języka. Wybór języka wyświetla odpowiedni NHM [Importy danych] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmian do wykazu WOT ogłoszonych przez PKP Cargo [Obsługa] Poprawiono działanie funkcji Czyść kolumnę lub Czyść tabelę - dane nie są czyszczone w linii tabeli, z której wywołano funkcję [Obsługa] Zmieniono skrót klawiszowy Ctrl+Y (kasuj tekst w całym dokumencie ) na skrót klawiszowy Alt+x. Zmieniono skrót klawiszowy dla tej operacji, ponieważ w programach Windows pod tym skrótem jest przywracanie poprzedniej wartości [Okna] Wprowadzono wyświetlanie informacji o wersji demonstracyjnej na pasku tytułowym okna aplikacji. wersja: Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej - 150,00 zł [Błąd] Poprawiono: podczas generowania załączników do listu CIM program nie sumował mas brutto dla przesyłki. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 19 z 31

20 Lista zmian w projekcie: Wygenerowano: :00: [Formularze] Wprowadzono możliwość wpisywania 6 znaku numeru nadania dla załącznika do listu polskiego obowiązującego przed 2002 rokiem [Okna] Poprawiono kolejność otwierania plików, których lista została podana w linii poleceń. Przywrócono kolejność wyświetlania dokumentów otwieranych z listy podanej w linii poleceń. Obecnie najpierw jest wyświetlany list a pod nim załącznik [Okna] Rozszerzono rozmiary okien wyświetlających nazwy pozycji z notatników całych listów. Od wersji programu nazwa pozycji notatnika listu może mieć do 50-ciu znaków długości. Rozszerzono więc szerokość kontrolek wyświetlających nazwy pozycji notatników, żeby pełne nazwy były widoczne dla użytkownika programu. Większość okien dostosowuje się automatycznie do rozmiaru ekranu roboczego [Wydruki] Poprawiono: program zgłaszał błąd podczas wykonywania wydruku graficznego z poziomu notatnika całych listów [Wydruki] Poprawiono problem z drukowaniem polskich znaków na drukarkach Epson LX [Wydruki] Poprawiono błąd nieprawidłowej interpretacji parametrów wydruków w pliku LkDruk.ini [Wydruki] Poprawiono błąd nieprawidłowego drukowania numeru nadania w załączniku do listu polskiego na wydrukach graficznych. Problem dotyczy załącznika do listu polskiego stosowanego przed 2002 rokiem. wersja: Wersja Win32 Cena upgrade w stosunku do wersji poprzedniej ,00 zł [Konwersja danych] Poprawiono problem: Dane notatnika listów Wykaz wagonów do listu CIM nie był prawidłowo konwertowane do nowej wersji programu [Błąd] Poprawiono: Generowanie R27 nie działało, jeśli nie był wpisany nr 12 cyfrowy wagonu. Program identyfikuje wagony po 12 cyfrowym numerze wagonu. Wagony o krótszym numerze program ignorował [Formularze] Rozszerzono rubrykę towaru dla listu polskiego. Powiększenie tej rubryki dotyczy listów obowiązujących od 2011 roku tj, oznaczonych nr zgody CHEN2d-0152/09/2011 i kolejnych wersji listu wprowadzonych do program w przyszłości [Ikony i grafiki] Zmiana planszy początkowej programu "List przewozowy" i niektórych ikon dla programu FullPrint. Zmieniono nazwę programu z "" na "List przewozowy" pozostając przy skrócie LK. Nazwa "List kolejowy" użyta w opisach dla wersji Windows-owej programu oznacza program "List przewozowy" [Nowa funkcja] Przeniesienie programu z systemu DOS na system Windows. Program "" przeszedł kolejną modernizację. Mechanizmy programu zostały przeniesione na platformę systemową Windows. Interfejs użytkownika pozostawiono bez większych zmian. W kolejnych wersjach programu zmienione zostaną niektóre zasady edycji na zgodne z programami Windows. Mamy nadzieję, że ta standaryzacja ułatwi edycję w programie [Obsługa] W listach z możliwością wielokrotnego wyboru wprowadzono możliwość zaznaczania pozycji z użyciem przycisków Shift+Góra/Dół [Obsługa] Wprowadzono możliwość wypełniania rubryki 27 formularza List polski z użyciem notatnika Uwagi nie wiążące kolei. P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 20 z 31

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna.

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna. Tabela przestawna-zmiany... 1 Wiele wartości w wierszu... 1 Raport w formacie Excel... 1 Nazwy skrótowe... 2 Zachowywanie ustawień okna... 2 Nadgrupa, liczność grupy... 3 Inne zmiany... 3 Poprawki... 3

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 Win BOSS, czyli SM-Boss pod Windows... 4 SM-Boss w środowisku Windows... 4 Obsługa myszy... 4 Definiowanie drukarek... 4 Wymagania...

Wstęp... 3 Win BOSS, czyli SM-Boss pod Windows... 4 SM-Boss w środowisku Windows... 4 Obsługa myszy... 4 Definiowanie drukarek... 4 Wymagania... SUPLEMENT WinBOSS Wstęp... 3 Win BOSS, czyli SM-Boss pod Windows... 4 SM-Boss w środowisku Windows... 4 Obsługa myszy... 4 Definiowanie drukarek... 4 Wymagania... 7 Przejście z SM-BOSS do Win Boss... 8

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013

Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013 Warszawa, 12.04.2013 r. Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013 Poprawiono obsługę aktów zgonu dla przypadków z data zgonu lub znalezieniem zwłok. Na wydruku będzie drukowane to co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WYDRUKIEM ETYKIET

ZARZĄDZANIE WYDRUKIEM ETYKIET Opracowanie: Wojciech Zatorski 2007.03.16 KOHA PL ZARZĄDZANIE WYDRUKIEM ETYKIET Raporty -> Etykiety z ręki / Raporty -> Etykiety (automat) W systemie mamy dostępne dwa sposoby drukowania etykiet. Opcja

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2008.00.2.2

Aktualizacja 2008.00.2.2 Aktualizacja 2008.00.2.2 środa, 22 lipca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy Informujemy również o ukazaniu się kolejnego numeru bezpłatnego periodyku

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi)

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi) Program Generator Cabrillo umożliwia przepisanie logu po zawodach i zapisanie go w formacie Cabrillo lub ADIF. Program nie wymaga instalacji. 1. Uruchamianie programu Przejść do foldera, w którym umieszczono

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować szablon allegro?

Jak zainstalować szablon allegro? Jak zainstalować szablon allegro? W mailu z zakupionym szablonem otrzymali państwo plik zip z numerem szablonu w nazwie. Należy najpierw go rozpakować. W paczce znajduję się pliki: 1. index[nrszablonu].txt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

System Gokart Timing

System Gokart Timing System Gokart Timing 1 Spis treści System Gokart Timing... 1 Wstęp... 3 Słownik pojęć:... 3 Ogólny opis systemu... 3 Wymagania... 3 Aplikacja pomiarowa... 4 Interfejs... 4 Opis funkcji... 5 Aplikacja do

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo