IDENTYFIKACJA WIZUALNA I. PODSTAWOWE ATRYBUTY MARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDENTYFIKACJA WIZUALNA I. PODSTAWOWE ATRYBUTY MARKI"

Transkrypt

1 IDENTYFIKACJA WIZUALNA I. PODSTAWOWE ATRYBUTY MARKI

2 SPIS TREŚCI 1. Kim jesteśmy? 2. Nasze cele 3. Nasza marka 4. Znak 5. Logotyp 6. Konstrukcja 7. Użytkowanie znaku 8. Paleta barw 9. Kroje pisma 10. Nasz styl

3 01 1. KIM JESTEŚMY? Od 1994 roku nieprzerwanie działamy na rzecz rozwoju sportu powszechnego w Polsce. Jesteśmy grupą profesjonalistów: animatorów, badaczy, praktyków i teoretyków, których łączy wspólna misja, którą jest budowanie wśród Polaków postaw proaktywnych związanych ze sportem i zdrowym stylem życia.

4 02 2. NASZA MISJA Uważamy, że sport i aktywność fizyczna są częścią dziedzictwa kulturowego i w związku z tym: 1. Należą do wszystkich, bez względu na stopień sprawności, płeć, wiek, poziom zamożności, przynależność etniczną i światopoglądową i każdy powinien mieć do niego dostęp, rozumiany jako możliwość uczestnictwa i rozwoju swoich umiejętności w danej dziedzinie. 2. Stanowią wspólne dzieło zawodników i zawodniczek, trenerów i trenerek, wolontariuszy i wolontariuszek, działaczy i działaczek, ochotników i ochotniczek, kibiców i kibicek, sponsorów i sponsorek, organizatorów i organizatorek, którzy poprzez swoje działanie i zaangażowanie tworzą przestrzeń istotną w życiu społecznym ze względu na swój potencjał pozytywnego oddziaływania na jakość życia ludzi, zdrowie publiczne, integrację i aktywność społeczną i obywatelską, gospodarkę oraz kulturę. W związku z tym FRKF swoją misję postrzega jako działanie na rzecz powszechnej dostępności wszystkich ludzi do tak rozumianej kultury fizycznej.

5 03 3. NASZE CELE Celem statutowym fundacji jest podejmowanie i popieranie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej, a w szczególności: upowszechniania kultury fizycznej, szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, utrzymania, budowy oraz rozbudowy obiektów i urządzeń kultury fizycznej, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników kultury fizycznej oraz działaczy kultury fizycznej, współpracy w dziedzinie kultury fizycznej z zagranicą, pomocy zwrotnej i bezzwrotnej dla jednostek organizacyjnych kultury fizycznej.

6 04 4. ZNAK WERSJA PODSTAWOWA Jest to wersja, której używać należy zawsze wtedy, kiedy tylko jest to możliwe, zarówno w komunikacji zewnętrznej, jak i w wewnętrznej, informacyjnej i reklamowej, we wszystkich mediach, na papierze i na ekranie.

7 05 4. ZNAK WERSJA ACHROMATYCZNA Równorzędny w stosunku do wersji podstawowej, jeżeli chodzi o hierarchię treści. Dopuszcza się jego użycie w każdej sytuacji, w której uzasadnionym jest wydruk w skali szarości. W innych przypadkach - pierwszeństwo powinna mieć wersja kolorowa.

8 06 4. ZNAK WERSJE MONOCHROMATYCZNE Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie kolor podłoża lub specyfika projektu sprawia, że jeden z kolorów podstawowych marki przestaje być wystarczająco wyraźny lub użycie zróżnicowanej tonacji kolorystycznej jest niemożliwe. Logo w tej wersji jest także punktem wyjścia do wszelkiego rodzaju tłoczeń, matryc lakierowych, wybrań oraz piaskowań.

9 07 4. ZNAK WERSJA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH Dopuszcza się jego użycie w każdej sytuacji, w której uzasadnionym jest wydruk lub wykorzystanie na potrzeby komunikacji z osobami niedowidzącymi. W innych przypadkach - pierwszeństwo powinna mieć wersja kolorowa.

10 08 5. LOGOTYP WERSJA PODSTAWOWA Jest to wersja, której używać należy zawsze wtedy, kiedy tylko jest to możliwe w komunikatach wizerunkowo - informacyjnych skierowanych do odbiorców zewnętrznych, w sytuacjach, w których istnieje duże prawdopodobieństwo, że znak w wersji podstawowej nie zostanie przez grupę docelową poprawnie odczytany (zrozumiany).

11 09 5. LOGOTYP WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA SPORT HOTEL SPORT HOTEL Wersja uzupełniająca stanowi ilustrację poprawnej konstrukcji logotypu każdej submarki znajdującej się w portfolio marki głównej.

12 10 6. KONSTRUKCJA PROWADNICE 45

13 11 6. KONSTRUKCJA PROPORCJE 2x x

14 12 6. KONSTRUKCJA KOMPOZYCJA (DOTYCZY WSZYSTKICH SUBMAREK BUDOWANYCH W OPARCIU O ZNAK) x x y stała wartość interlinii, proporcja ta powinna zostać zawsze utrzymana.

15 13 6. KONSTRUKCJA POLE OCHRONNE x x x x x x x x x

16 14 7. UŻYTKOWANIE ZNAKU MINIMALNE ROZMIARY DLA RÓŻNYCH MEDIÓW 7.5 (mm) 15 (px) (mm) 40 Przedstawione wymiary stanowią dolną granicę czytelności znaku w zależności od medium, które jest jego nośnikiem. Wskazanym jest nieprzekraczanie tej granicy. W innym wypadku - czytelność znaku znacząco ucierpi, a jego odbiór zostanie zakłócony.

17 15 7. UŻYTKOWANIE ZNAKU PRZYKŁADY NIEWŁAŚCIWEGO ZASTOSOWANIA INNE LOGO INNE LOGO OBRACANIE LOGO O JAKIKOLWIEK KĄT UWAGA! NIE DOTYCZY FLAG. NARUSZENIE POLA OCHRONNEGO UŻYCIE WERSJI ACHROMATYCZNEJ LUB MONOCHROMATYCZNEJ, KIEDY MOŻLIWE JEST UŻYCIE PEŁNEJ PALETY BARW PRZEZROCZYSTOŚCI NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI ZNAKU PRZEZ ZMIANĘ PROPORCJI KOLORYSTYKA NIE ZWIĄZANA Z MARKĄ ZMIANA HIERARCHII BARW PRZEJŚCIA TONALNE OBRYSY / OUTLINE LOGO W PIONIE NIEDOSTATECZNY KONTRAST NIEDOZWOLNA ROTACJA BARW PRZY ZACHOWANIU SPÓJNEJ KOLORYSTYKI PODŁOŻA RAMKI / WINIETY WOKÓŁ LOGO

18 16 7. UŻYTKOWANIE ZNAKU PARTNERSTWA I PROJEKTY WŁASNE Partnerstwa oraz projekty własne to szczególny przykład zastosowania znaku, ponieważ bardzo często należy go osadzić w kontekście narzuconym z góry przez specyfikę danego wydarzenia. Podstawowym kryterium, o którym należy pamiętać w takich sytuacjach, jest zachowanie czytelności, integrtalności oraz proporcjonalności znaku względem pozostałych elementów komunikatu oraz zapewnienie mu wystarczającej ilości przestrzeni, bez naruszania pól ochronnych.

19 17 8. PALETA BARW KOLORY PODSTAWOWE FRKF Violet FRKF Green R PANTONE 2415 R PANTONE 374 CMYK 50/100/20/0 CMYK 30/0/100/0 RGB 148/40/123 RGB 191/215/48 #93277b #bed62f

20 18 8. PALETA BARW KOLORY UZUPEŁNIAJĄCE FRKF Lily FRKF Lime R PANTONE 7438 R PANTONE 372 CMYK 25/50/10/0 CMYK 15/0/50/0 RGB 191/140/176 RGB 221/232/154 #be8baf #dce79a FRKF Mist R PANTONE Cool Gray 7 CMYK 60/100/20/0 RGB 88/89/91 #58585b FRKF Smoke R PANTONE Cool Gray 1 CMYK 40/0/100/0 RGB 167/169/172 #a7a9ab

21 19 8. PALETA BARW HIERARCHIA W UŻYCIU ZESTAW GŁÓWNY - PIERWSZY WYBÓR W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ ZESTAW DRUGI - UŻYWAĆ TYLKO W SYTUACJACH, W KTÓRYCH UŻYCIE FIOLETU BĘDZIE NIE WSKAZANE LOGOTYP / SAMODZIELNE NAGŁÓWKI / HASŁA / KOMUNIKATY O DUŻYM ZNACZENIU / ILUSTRACJE NAGŁÓWKI W TEKŚCIE / WYRÓŻNIENIA / WYKRESY GRAFY / ILUSTRACJE O MNIEJSZYM ZNACZENIU LEAD / PODTYTUŁ / ZASTĘPUJE FIOLET TAM, GDZIE UŻYCIE KOLORU JEST NIEMOŻLIWE TEKST / ZASTĘPUJE ZIELEŃ TAM, GDZIE UŻYCIE KOLORU JEST NIEMOŻLIWE NIE NALEŻY MIESZAĆ ZE SOBĄ OBU ZESTAWÓW

22 20 9. TYPOGRAFIA KROJE PISMA Futura AaBbCcDd0123 aąbcćdeęfghijklłmnńoprsśtuówxyzżź AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOPRSŚTUÓWXYZŻŹ \<,>.?/~` Times New Roman AaBbCcDd0123 aąbcćdeęfghijklłmnńoprsśtuówxyzżź AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOPRSŚTUÓWXYZŻŹ \<,>.?/~`

23 21 9. TYPOGRAFIA KROJE PISMA Futura Futura Light aąbcćdeęfghijklłmnńoprsśtuówxyzżź AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOPRSŚTUÓWXYZŻŹ \<,>.?/~` Aktywność ruchowa, to niezbędna ilość ruchu ćwiczeń fizycznych potrzebna do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia organizmowi człowieka optymalnej lub przynajmniej minimalnej ilości ruchu. We współczesnym świecie aktywność ruchowa związana z pracą zawodową i codziennym życiem, jest coraz bardziej minimalizowana. Futura Medium aąbcćdeęfghijklłmnńoprsśtuówxyzżź AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOPRSŚTUÓWXYZŻŹ \<,>.?/~` Aktywność ruchowa, to niezbędna ilość ruchu ćwiczeń fizycznych potrzebna do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia organizmowi człowieka optymalnej lub przynajmniej minimalnej ilości ruchu. We współczesnym świecie aktywność ruchowa związana z pracą zawodową i codziennym życiem, jest coraz bardziej minimalizowana. Futura Heavy aąbcćdeęfghijklłmnńoprsśtuówxyzżź AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOPRSŚTUÓWXYZŻŹ \<,>.?/~` Aktywność ruchowa, to niezbędna ilość ruchu ćwiczeń fizycznych potrzebna do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia organizmowi człowieka optymalnej lub przynajmniej minimalnej ilości ruchu. We współczesnym świecie aktywność ruchowa związana z pracą zawodową i codziennym życiem, jest coraz bardziej minimalizowana.

24 22 9. TYPOGRAFIA KROJE PISMA Times New Roman Times New Roman Regular / Italic aąbcćdeęfghijklłmnńoprsśtuówxyzżź AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOPRSŚTUÓWXYZŻŹ \<,>.?/~` Aktywność ruchowa, to niezbędna ilość ruchu ćwiczeń fizycznych potrzebna do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia organizmowi człowieka optymalnej lub przynajmniej minimalnej ilości ruchu. We współczesnym świecie aktywność ruchowa związana z pracą zawodową i codziennym życiem, jest coraz bardziej minimalizowana. Times New Roman Bold / Bold Itralic aąbcćdeęfghijklłmnńoprsśtuówxyzżź AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOPRSŚTUÓWXYZŻŹ \<,>.?/~` Aktywność ruchowa, to niezbędna ilość ruchu ćwiczeń fizycznych potrzebna do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia organizmowi człowieka optymalnej lub przynajmniej minimalnej ilości ruchu. We współczesnym świecie aktywność ruchowa związana z pracą zawodową i codziennym życiem, jest coraz bardziej minimalizowana.

25 23 9. TYPOGRAFIA HIERARCHIA KROJÓW PISMA Futura Heavy SAMODZIELNY NAGŁÓWEK / NAGŁÓWEK W TEKŚCIE Futura Medium PODTYTUŁ / SAMODZIELNY, MNIEJ ZNACZĄCY NAGŁÓWEK / MNIEJ ZNACZĄCA FRAZA W NAGŁÓWKU Futura Light UZUPEŁNIENIE NAGŁÓWKA Futura Futura Futura Times New Roman Bold WYRÓŻNIENIA W KOLUMNIE TEKSTU Times New Roman Regular KOLUMNA TEKSTU Times New Roman Italic / Bold Italic CYTATY W KOLUMNCIE TEKSTU / WYRÓŻNIENIA W CYTATACH Times New Roman Times New Roman Times New Roman Times New Roman

26 24 9. TYPOGRAFIA HIERARCHIA KROJÓW PISMA - WZORZEC Nagłówek Lead pod nagłówkiem, zawierający ważną informację lub wprowadzenie. DŁUŻSZE NAGŁÓWKI POWINNY BYĆ ŁAMANE W DWA WIERSZE Uzupełnienie, na przykład nazwisko autora tekstu, data itp. Aktywność ruchowa, to niezbędna ilość ruchu ćwiczeń fizycznych potrzebna do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia organizmowi człowieka optymalnej lub przynajmniej minimalnej ilości ruchu. We współczesnym świecie aktywność ruchowa związana z pracą zawodową i codziennym życiem, jest coraz bardziej minimalizowana. (cukrzycy, miażdżycy, chorobom serca i układu krążenia). Brak odpowiedniej aktywności ruchowej wynika z wychowania, braku nawyków rekreacyjnego uprawiania sportu. Powodem braku ruchu jest przeciążenie pracą zawodową, ograniczenia finansowe i organizacyjne, spędzania wolnego czasu przed telewizorem lub komputerem, brak powszechnej mody na uprawianie ćwiczeń ruchowych itp. Brak ruchu powoduje zaburzenia procesów metabolicznych i ma również ujemny wpływ na psychikę oraz zdolność odreagowania stresów. Naturalna potrzeba ruchu, największa w dzieciństwie, z wiekiem maleje, lecz ciągle pozostaje ważnym czynnikiem utrzymania zdrowia, młodości i zapobiegania wszystkim chorobom cywilizacyjnym, wynikającym z zaburzeń przemiany materii - Światowa Organizacja Zdrowia i Światowa Organizacja Wyżywienia zalecają codzienny ruch w postaci marszu, biegu lub aerobicu. Jako minimum ruchu dla osób dorosłych zaleca się ćwiczenia określone następującymi wielkościami: 3 razy w tygodniu, po 30 minut ćwiczeń z intensywnością określoną wielkością tętna 130/min (3x30x130). Przykładowy tekst pochodzi z Encyklopedii WIEM! / hasło - Aktywność ruchowa /

27 NASZ STYL OGÓLNE WYTYCZNE JEST PROSTY, ALE NIE UBOGI JEST ZAUWAŻALNY, ALE NIE KRZYKLIWY JEST KOMUNIKATYWNY, ALE NIE PRZEŁADOWANY INFORMACJĄ JEST ZORGANIZOWANY, ALE NIE CIASNY JEST ELEGANCKI, ALE BEZ WYWYŻSZANIA SIĘ OPERUJEMY OBRAZEM, BY ILUSTROWAĆ TO, CO DLA NAS WAŻNE

28 NASZ STYL POZYCJONOWANIE KORPORACYJNA MAŁA NOWOCZESNA TRADYCYJNA OGÓLNOPOLSKA REGIONALNA PRESTIŻOWA OGÓLNODOSTĘPNA SPOŁECZNA RYNKOWA DOSŁOWNA METAFORYCZNA POWAŻNA ZABAWNA PROSTA SKOMPLIKOWANA STONOWANA KRZYKLIWA MĘSKA KOBIECA OPIEKUŃCZA AGRESYWNA MŁODZIEŻOWA SKIEROWANA DO OSÓB STARSZYCH

29 NASZ STYL ILUSTRACJA OGÓLNA ZASADA: FOTOGRAFIA PRZEWAŻA NAD RYSUNKIEM OGÓLNA ZASADA: POZYTYWNE EMOCJE PRZEWAŻAJĄ NAD NEGATYWNYMI OGÓLNA ZASADA: PLAN OGÓLNY PRZEWAŻA NAD DETALEM OGÓLNA ZASADA: KOLOR PRZEWAŻA NAD SKALĄ SZAROŚCI OGÓLNA ZASADA: CZŁOWIEK / LUDZIE W CENTRUM UWAGI - NIE OTOCZENIE OGÓLNA ZASADA: DZIAŁANIE / AKTYWNOŚĆ PRZEWAŻA NAD STATYCZNYM OBRAZEM / BEZCZYNNOŚCIĄ

30 NASZ STYL ILUSTRACJA

31 NASZ STYL ILUSTRACJA - CZERŃ I BIEL OGÓLNA ZASADA: O ILE TO MOŻLIWE, WZBOGACIĆ KOLORAMI MARKI

32 IDENTYFIKACJA WIZUALNA I. PODSTAWOWE ATRYBUTY MARKI Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej 2014 Projekt przygotowany na zamówienie FRKF przez R BRAND SOLUTIONS

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY

OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA PODYPLOMOWE GRAFIKA KOMPUTEROWA PRACA KOŃCOWA Magdalena Jackowska OPRACOWANIE GRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku Wersja 0.1

Księga Znaku Wersja 0.1 Księga Znaku Wersja 0.1 Tekst o Firmie? Spis Treści 1. LOGOTYP... 5. Logotyp. Siatka Modułowa Logotypu. Warianty Barwne Logotypu. Warianty Achromatyczne Logotypu. Monogram. Siatka Modułowa Monogramu. Warianty

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RYBNIKU. strategia komunikacji marketingowej

PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RYBNIKU. strategia komunikacji marketingowej PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RYBNIKU strategia komunikacji marketingowej Rybnik 2012 1 Wprowadzenie W ostatnich latach, Rybnik przystąpił aktywnie do promocji terenów inwestycyjnych. Przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 O MARCE Miasto Sosnowiec 6 Marka Sosnowiec 7 piramida marki 8 osobowość Sosnowca 9 Elementy marki 10 logo 11 typografia 12 Klimat przekazu

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof KWILECKI Katowice 2011 Recenzent: Prof. dr hab. WIESŁAW SIWIŃSKI Redakcja: Agnieszka Łukaszewicz Projekt okładki: Tatiana Hojczyk Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r. SPIS TREŚCI 1. ZNAK MARKI 1.1 forma podstawowa 1.2 formy uzupełniające 1.3 budowa i proporcje znaku 1.4 pole

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży 1 Spis treści: Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży... 1 Spis treści:... 2 Spis ilustracji... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1. Pojęcie czasu wolnego...

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2008 Księga Beneficjenta Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Księga znaku Spis treści: 1. Wstęp 2. Dokumenty regulujące obowiązek promocji

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Artykuł pochodzi z publikacji: Produkcja przekazów multimedialnych, (Red.) M. Chrząścik, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Marta Julia

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Wprowadzenie 4 System a wartości marki 5 Część I: Podstawowe elementy współtworzące SIW Podstawowe elementy współtworzące SIW 1 Elka Czym jest Elka? 8 Jak jej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Katowic. Przewodnik po. Strategii. Promocji. dla odmiany. Opracowanie: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, ul. Sikorek 9 40-537 Katowice

Katowic. Przewodnik po. Strategii. Promocji. dla odmiany. Opracowanie: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, ul. Sikorek 9 40-537 Katowice Przewodnik po Strategii Promocji Katowic Opracowanie: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, ul. Sikorek 9 40-537 Katowice www.mediapartner.com.pl 02 Spis treści 1. Geneza Strategii Promocji Katowic...........................................

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie 1 NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie 2 3 Rafał Polak Iwona Leonowicz-Bukała Sławomir Gawroński NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie Rzeszów 2010 4 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna.

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna. Opracowanie: Dominik Paszkiewicz Konsultacje: Piotr Woźniak, Adam Pietrasiewicz, Mateusz Ciborowski Redakcja i korekta: Czesław Mirosław Szczepanik Opracowanie graficzne: Bartosz Bart Logo na okładce:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE UE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

WYTYCZNE UE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Bruksela, 10 października 2008 r. WYTYCZNE UE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie Czwarty projekt skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 3 (264) Ewa Markiewicz, Marta Resiak-Urbanowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki Autorka do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady użytkowania znaku

Ogólne zasady użytkowania znaku Podstawowe pojęcia Pojęcia i nazwy stosowane w podręczniku Logo 7 W dalszej części niniejszego podręcznika będą występować podstawowe pojęcia i zasady: 01) System Identyfikacji Wizualnej (CI) zasady, wg

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo