Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www"

Transkrypt

1 Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA pierwsze komputery tworzą sieć ARPANet - Jej pewne elementy działają do dnia dzisiejszego. Lata 70-te opracowano pierwszy protokół sieciowy NCP (Network Control Protocol) 1 styczń 1983 wprowadzenie protokołu TCP/IP 1989 projekt Tima Bernersa Lee dla CERN powstała idea sieciowej implementacji HyperText-u Pierwsza przeglądarka WorldWideWeb (HyperCard, ViolaWWW) Pierwszy serwer www Żądanie HTTP Klient HTTP Odpowiedź HTTP Serwer www Podstawowe składniki architektury www: Klient HTTP (przeglądarka): Inicjuje połączenie http Pobiera interfejs użytkownika Prezentacja interfejsu użytkownika Interakcja z użytkownikiem Buforowanie odpowiedzi Szyfrowanie danych Serwer HTTP (serwer www): Obsługa żądań http Rejestracja żądań Uwierzytelnianie i kontrola dostępu Szyfrowanie danych Wybór wersji językowej wysyłanych plików Protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) hipertekstowy protokół transferu język komunikacji przeglądarek i serwerów www. Oparty na TCP Komendy tekstowe Transmisja 8 bitowa Bezstanowy - Oznacza to, że każde żądanie jest traktowane zupełnie osobno, niezależnie od pozostałych. Bezstanowość HTTP da się obejść za pomocą cookies Działa na zasadzie żądanie/odpowiedź, domyślny port 80 Bezsesyjny po dostarczeniu dokumentu połączenie jest zamykane 1

2 Przykładowe pola nagłówkowe żądania HTTP Accept - akceptowane (bądź nieakceptowane dla q=0) przez klienta typy plików Accept-Charset - preferowane kodowanie znaków Accept-Language - preferowany język strony Authorization - zawiera zakodowaną nazwę i hasło użytkownika, wymagane dla potrzeb uwierzytelnienia przez serwer HTTP. If-Modified-Since - Nagłówek nakazuje serwerowi przesłać dokument tylko jeżeli został zmodyfikowany od danej daty If-None-Match - umożliwia formułowanie warunkowych żądań HTTP, warunek jest oparty na kodzie wersji dokumentu Przykładowe pola nagłówkowe odpowiedzi HTTP Content-Language - Język dokumentu przesłanego przez serwer. Może być określony więcej niż jeden język Etag - zawiera identyfikator wersji przesyłanego dokumentu. Expires - czas wygaśnięcia zawartości zwróconego dokumentu. Data w przeszłości zabrania umieszczenie dokumentu w cache. Last-Modified - Nagłówek serwera informujący o ostatniej aktualizacji dokumentu. Server - opis aplikacji serwera (Apache/ (Unix) DAV/2) Content-Type rodzaj przesyłanych danych Set-cookie nakazanie klientowi zapisania MIME - określa sposób opisu pliku Content-Type: - text/* - audio/* - image/* - video/* - application/* - pliki obsługiwane przez dedykowaną aplikację Parametry żadania http - GET - parametry dołączone do adresu URL skojarzonego z aplikacją - POST - parametry w ciele żądania HTTP Inne rozkazy http HEAD - jest podobny do rozkazu GET reprezentuje żądanie klienta HTTP, w jego wyniku klient otrzymuje wyłącznie wiersze nagłówkowe odpowiedzi http (metadane), bez załączonego ciała (dokumentu wynikowego). 2

3 Cookies: Zmienna tekstowa przechowywana przez klienta HTTP na żadanie serwera HTTP Posiada: nazwę, wartość, czas życia i zasięg Przechowywana w pamięci lub na dysku umożliwia przechowywanie stanu strony www obsługiwane przez HTTP za pomocą pól nagłówkowych Buforowanie dokumentów - W celu skrócenia czasu odpowiedzi na żądanie użytkownika, a także w celu redukcji obciążenia serwerów HTTP: Klient HTTP buforuje pobierane dokumenty w celu skrócenia czasu odpowiedzi na powtawrzalne żądania Bufor dokumentów znajduje się na dysku Metody kontroli spójności bufora: w oparciu o czas ważności (poprzez Expires lub Cache-Control) - Kopie dokumentów są przechowywane w buforze wyłącznie przez czas ważności zadeklarowany przez serwer HTTP. w oparciu o datę ostatniej modyfikacji - Klient HTTP każdorazowo odpytuje serwer HTTP, czy kopia dokumentu utworzona w podanym momencie czasowym jest nadal identyczna z oryginałem. w oparciu o identyfikator wersji (poprzez Etag i If-None-Match) - Klient HTTP każdorazowo odpytuje serwer HTTP, czy identyfikator wersji kopii dokumentu jest nadal identyczny z identyfikatorem wersji oryginału. Adres URL - Universal Resource Lokator - uniwersalny lokalizator zasobu URI - Universal Resource Identifier - Uniwersalny identyfikator zasobu Dokumenty statyczne i dynamiczne: statyczny - gotowy plik do pobrania w systemie plików serwera HTTP dynamiczny - dokument generowany na żądanie przez program po stronie serwera HTTP aplikacja www (np. z udziałem bazy danych) Język HTML - Hypertext Markup Language: zapis treści i opis układu graficznego dokumentów rozkazy formatujące zapisane w postaci znaczników większość znaczników występuje w parach (otwierdający, zamykający) znaczniki mogą posiadać atrybuty sterujące np. align komentarz <!-- --> Elementy blokowe (nagłówki, akapity, listy, tabele, forumlarze) Elementy tekstowe (style fizyczne i logiczne, łącza hipertekstowe, obrazym, mapy obrazu ramki kaskadowe arkusze stylów Dokument Html składa się z pliku html :), i załącznikó (np. jpg). Powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu (DOCTYPE). Znacznii <meta>: opisują zawartość strony (Description) wyrazy kluczowe dokumentu (keywords) informacje o autorze (author) uaktualnianie strony 3

4 przekierowanie na inny adres <meta http-equiv="refresh" content="5" url="http://www.ble.pl"> Polskie znaki w HTML: ISO , Windows-1250, UTF 2. Elementy języka HTML Lista wypunktowana (<ul>), numerowana (<ol>), mogą być zagnieżdżone: <ul> <li> jeden </li> <li> dwa </li> </ul> Lista definicji: <dl> <dt>woda</dt> <dd> to ciecz </dd> </dl> <pre> - tekst preformatowany (nie wycina powtórzonych wielu spacji i takich tam) Linkowanie: <a name= rodzial1 > to jest rozdzial 1</a>. <a href= #rodzial1 > link do rodzialu 1</a> <a href= > agh</a> <a href= agh.edu.pl > mail</a> Mapy odsyłaczy - Dają możliwością zrobienia odnośnika na grafice. Definiując współrzędne możemy stworzyć odsyłacz o dowolnym kształcie: <img src="rys.gif" usemap="#mapa"> <map name="mapa"> <area shape="rect" coords="117,126,43,23" href="prost.html"> <area shape="poly" coords="43,100,122" href="trojkat.html"> <area shape="circle" coors="42,432,21" href= kolo.html"> </map> Tabelki: colspan łączenie kolumn, rowspan łącznie wierszy <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="12"> <caption> tabela przykladowa</caption> <tr> <th>nagłowek wiersz 1 kolumna 1</th> <th colspan=2 >Nagłówek wiersz 1 kolumna 2 i 3</th> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> <td>wiersz 2, kolumna 3</td> </tr> </table> Tabela - obramowanie zewnętrzne <table frame="wartosc"> 4

5 void - usuwa zewnętrzne obramowanie tabeli above - wstawia górną krawędź obramowani below - wstawia dolną krawędź obramowania vsides - wyświetla lewą i prawą krawędź obramowania hsides - wyświetla dolnąi górną krawędź obramowania lhs - wyświetla lewą krawędź obramowania rhs - wyświetla prawą krawędź obramowania box - wszystkie krawędzie obramowania Ramki Ramka to zdefiniowana część okna przeglądarki, której przypisano właściwości takie same jak całemu oknu. Tym samym ramka może być przewijana niezależnie od pozostałej zawartości okna. Można też swobodnie zmieniać jej rozmiary. Zawartość ramki tworzy standardowy plik HTML. Układ ramek - to zestaw ramek wypełniający okno przeglądarki lub ramkę w "zewnętrznym" układzie ramek. Poszczególne ramki układu mogą mieć swoje nazwy - dzięki temu można tworzyć połączenia do ramek oraz stosować nazwy ramek w skryptach. frameset - określa: sposób podziału okna na ramki liczbę kolumn lub wierszy obszar ekranu przyporządkowany poszczególnym kolumnom/wierszom frame - definiuje dokument, który zostanie umieszczony w danej ramce. Wartością jego atrybutu src jest adres url dokumentu html. <frameset cols="25%,50%,25%"> <frame srce="lewy.html> <frame srce="srodek.html> <frame srce="prawy.html> </frameset> Linkowanie w ramce - za pomocą przełącznika target. <a href="strona.html" target="ramka">strona</a> Możliwe inne wartości target: blank - ładowanie strony do nowego okna self - ładowanie do okna lub ramki w którym znajduje sie znacznik <a> parent - przywoływany dokument zamieni dokument nadrzędny w hierarchii dla bieżącego dokumentu target - ładowany dokument zajmuje całe okno przeglądarki, zastępując wszystkie ramki <noframes> - pomiędzy ten znacznik wstawiamy to co ma się wyświetlić, jeżeli środowisko nie obsługuje ramek. Jest jeszcze cos takiego jak ramka pływająca (<iframe>) możliwe tylko w IE. 3. Kaskadowe arkusze stylów 5

6 Kaskadowe arkusze stylów CSS (cascading style sheets) służą do definiowania sposobu wyświetlania elementów HTML. Pozwalają określać rozmiar i kolor czcionki definiować odstępy i rozmieszczenie tekstu oraz obrazków na stronie, itd. Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw (tzw. reguł) ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu (lub elementów) (X)HTML lub XML. Można w ten sposób opisać wszystkie pojęcia odpowiedzialne za prezentację elementów dokumentów internetowych, takie jak rodzina czcionek, kolor tekstu, marginesy, odstęp międzywierszowy lub nawet pozycja danego elementu względem innych elementów bądź okna przeglądarki. Wykorzystanie arkuszy stylów daje znacznie większe możliwości pozycjonowania elementów na stronie, niż oferuje sam (X)HTML. CSS został stworzony w celu odseparowania struktury dokumentu od formy jego prezentacji. Separacja ta zwiększa zakres dostępności witryny, zmniejsza zawiłość dokumentu, ułatwia wprowadzanie zmian w strukturze dokumentu. CSS ułatwia także zmienianie renderowania strony w zależności od obsługiwanego medium (ekran, palmtop, dokument w druku, czytnik ekranowy). Stosowanie zewnętrznych arkuszy CSS daje możliwość zmiany wyglądu wielu stron na raz bez ingerowania w sam kod (X)HTML, ponieważ arkusze mogą być wspólne dla wielu dokumentów. Komentarz [GG1]: wiki Komentarz [GG2]: wiki Wyróżniamy następujące rodzaje stylów: wpisany - w konkretnym elemencie HTML (znaczniku) i nie ma wpływu na pozostałe np. <h1 style="font-size: 20pt; font-weight: bold:"> tekst </h1> osadzony - w nagłówku dokumentu, umieszczony między znacznikami <style type="text/css">. Konfiguruje atrybuty dla całej strony zewnętrzny - z pliku o rozszerzeniu *.css wszystkie typy można stosować jednoczenie W przypadku obecności różnych arkuszy stylów na jednej stronie, hierarchia ich ważności rośnie w następującej kolejności: domyślne ustawienia przeglądarki zewnętrzny arkusz stylów osadzony arkusz stylów styl wpisany Definicja stylu dla pojedynczego znacznika może zawierać kilka właściwości, wówczas należy je rozdzielać średnikami. Właściwości stylu to np. (color:red; textalign:right) W definicji stylu elementy można grupować (jeden styl dla kilku znaczników np. dla <p>, <h1>,<h2> itd.). Elementy w grupie oddzielane są przecinkami. Klasy stylu W arkuszach stylu mogą występować klasy (atrybut class). Pozwalają one zdefiniwać różne style dla tego samego elementu (znacznika), lub klasy ogólne które można wykorzystać w dowolnym znaczniku, który obsługuje dane właściwości(np. dla znacznika <p> można zdefiniować dwie klasy: wyrównanie tekstu do lewej, wyrównanie do prawej). 6

7 Identyfikator stylu Działa podobnie jak klasa. Identyfikator definiuje się poprzedzając jego nazwę znakiem #, a w znaczniku odwołujemy się do niego poprzez atrybut ID. Różnica pomiędzy identyfikator style, a klasa stylu Bloki i elementy HTML-a mogą mieć atrybut id i/lub class. Atrybut id pozwala nadać unikalną nazwę wybranemu elementowi. W jednym dokumencie nie może być dwóch elementów o tej samej nazwie (identyfikatorze). Atrybut class pozwala na grupowanie elementów w określonej klasie. Z założenia identyczny atrybut jest stosowany dla wielu elementów. CSS pozwala zdefiniować style, które mają być użyte do elementów z odpowiednim atrybutem id i/lub class. Używaj styli zależnych od id, gdy chcesz ograniczyć ich działanie do konkretnego bloku lub elementu. Dla przykładu - dobrym miejscem na użycie atrybutu id jest blok, w którym umieszczamy menu, ponieważ występuje on tylko raz na stronie. Używaj atrybutu class, gdy chcesz aby ten sam styl był stosowany do grupy elementów. Dziedziczenie stylów polega na przejmowaniu atrybutów od przodków. Zasada ta obowiązuje jedynie w przypadku właściwości dotyczących pierwszego planu. Właściwości tła (kolor, obraz itd.) nie są dziedziczone. Przykład dziedziczenia: To jest akapit koloru zielonego, wewnątrz którego znajduje się: pochylenie oraz podkreślenie, którym nie zostały nadane żadne style, a więc dziedziczą je po przodku, czyli po akapicie (są również zielone). Pseudoklasy klasyfikują elementy inaczej niż po ich nazwie, atrybutach czy zawartości, tzn. w zasadzie nie są ustalane na podstawie drzewa dokumentu. Mogą być dynamiczne w tym sensie, że element "nabywa" lub "traci" pseudoklasę podczas interakcji z użytkownikiem. Przykładem jest podświetlenie elementu po wskazaniu go myszką przez użytkownika. Na ich podstawie można np. określić styl tylko dla pierwszej litery w danym elemencie (znaczniku). np. Tekst Pseudoklasy linków: :link, :visited Pseudoklasy linków dynamiczne: :active, :hover, :focus Wielkości geometryczne mogą być podawane w następujących jednostkach: - in, cm, mm, pt, pc(pica), px, em(względny rozmiar), procentowo 7

8 Odstęp - odległość pomiędzy elementem a otaczającą go ramką (standardowo element nie zawiera odstępu, można go określić za pomocą padding-top bottom itd) Ramka - standardowo elementy nie mają ramek. Można ją ustawić (border-*) wewnątrz marginesów, lecz na zewnątrz odstępu (rysunek powyżej). Elementy wykorzystują pozycjonowanie bezwzględne, są umieszczane względem okna przeglądarki. Pozycjonowanie względne jest wykorzystywane do tego, żeby przesunąć element z jego pozycji standardowej - gdzie normalnie zostałby wyświetlony - w nowe miejsce. Za pomocą css można kontrolować trzeci wymiar (oś z) elementu, czyli w tym przypadku kolejność elementów. 4. Formularze Dzięki formularzom, które są umieszczane bezpośrednio na stronie WWW, można uzyskać wiele informacji od użytkowników odwiedzających strone. Służą one również do zamawiania różnych towarów w sklepach internetowych, chociaż wtedy należy dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo przesyłanych danych. Prosty formularz pocztowy przedstawiony w tym rozdziale, na pewno nie jest odpowiedni do przesyłania np. numerów kart kredytowych, ważnych haseł dostępu czy innych poufnych danych! Bezpieczestwo można uzyskać przy pomocy skryptów wykonywanych po stronie serwera oraz protokołu SSL. Formularz ma formę elektronicznej ankiety, którą wypełnia się wprost na stronie. Możliwe jest przy tym wpisywanie tekstu, odpowiadanie na zadane pytania, czy zaznaczanie jednej bądź kilku z podanych możliwości wyboru. Taki formularz może być przesłany pocztą elektroniczną (prosty formularz pocztowy) i odebrany przez adresata. Istnieje wiele programów wspomagających odbieranie formularzy i grupowe wysyłanie listów na ich podstawie, przez co czynność ta może stać się mniej żmudna. Są to zarówno aplikacje w postaci programów instalowanych tradycyjnie, jak i specjalne skrypty wykonywane bezpośrednio w przeglądarce (np. PHP). Formularze - definiowane poprzez znacznik <form>, atrybuty tego znacznika to: action - URL, zazwyczaj do programu, który używany jest do przetworzenia danych wpisanych w formularz (np. zapis do bazy danych). Jeśli go pominiemy formularz będzie wysyłany do strony, z której pochodzi. 8

9 enctype - określa sposób zakodowania danych z formularza. Domyślną wartością jest: application/x-www-form/urlencoded). Przy wysyłaniu plików multipart/form-data method - określa metodą HTPP użytą do przesłania danych do serwera WWW: może być o get - informacje dołączone do adresu url o post - dane przekazywane w strumieniu http target - określa ramkę, lub okno w których należy otworzyć dokument określony za pomocą adresu URL. <input> - pozwala na tworzenie kilku typów pól - nie posiada znacznika zamykającego. Jego atrybuty: name - identyfikuje element pola formularza value - określa etykietę na przyciskach, bądź przykładowy tekst w polu formularza size - dotyczy rozmiaru pola tekstowego maxlength - określa górny limit liczby znaków wpisywanych przez użytkownika w pole formularza type - określa rodzaj pola, jest wymaga, może byc: o text - pole tekstowe, składa się z pojedynczej linii do wpisywania danych wymaga określenia name, opcjonalnie: value, size, maxlength o submit - przycisk, służy do wysłania formularza, może mieć: name, value o reset - do kasowania zawartości formularza, opcjonalnie może mieć value o checkbox - przełącznik włącz/wyłącz, wymaga określenia: name, value, - opcjonalnie może mieć: checked o radio - do wyboru jednej wartości z wielu możliwych grupowanych za pomocą atrybutu name, wymaga określenia:name, value, opcjonalnie: checked o password - do wprowadzania hasła o file - pole wyboru pliku, które umożliwia przesłanie pliku ze swojego komputera na serwer poprzez www o image - przycisk graficzny o hidden - pola ukryte, zawierają informacje, która jest używana przez serwer, ale nie jest widoczna dla użytkownika o textarea - pozwala na tworzenie wielolinijkowych (określanych za pomocą atrybutów cols, rows) pól edycyjnych, wymaga znacznika końcowego. dodatkowo może być aktywne, nieaktywne, lub tylko do odczytu. <select> - alternatywa dla przełączników radiowych, może być w formie otwieranego menu, lub przewijanej listy wartości, wymaga znacznika końcowego. Lista wartości używanych przez element SELECT określona jest za pomocą znaczników OPTION. Można wybrać również kilka wartości, jeżeli określimy multiple. Selected wskazuje wartość domyślną Value wartość poszczególnego elementu listy. Każdy element musi mieć unikalną wartość Size decyduje, czy lista będzie wyświetlana w formie otwieranego menu (=1), czy w formie przewijanej listy (>1) Multiple jeśli size > 1 to można wybrać kilka wartości jednocześnie. <select size=3 name="zwierz" multiple> 9

10 <option value="kot">kot <option value="pies" selected>pies <option value="zaba">zaba </select> tabindex - występuje tylko w IE, kontroluje kolejność w jakiej elementy uzyskają aktywność po naciśnięciu klawisza TAB. fieldset - kontener w skład którego wchodzą elementy formularza (taka ramka) legent - etykieta kontenera 5. Java Script i Formularze document.forms. Dostęp do obiektów formularz następuje przez odwołanie się do właściwości form obiektu document. Całkowitą liczbę formularzy odczytujemy za pomocą właściwości length: Dostęp do poszczególnych formularzy: document.forms["nazwa"] document.forms.nazwa document.forms[indes] nazwa - to co zdefiniowalismy w atrybucie name formularza indeks - numer kolejnego formularza w dokumencie Właściwości obiektu formularza: właściwośći obiektu formularza: - reset() - tak jak naciśnięcie guzika reset, tylko bez zdarzenia onreset() - submit() - tak jak naciśnięcie guzika submit, tylko bez zdarzenia onsubmit() Pola wyboru takie jak np. text, textarea, radio, checkbox dostępne są poprzez takie same właściwości jak atrybuty z poziomu formularza, czyli value, checked, lenght, np. document.forms.f1.tekst1.value 10

11 w tym przypadku pole tekstowe posiada również właściwości size (określa jego aktualną długość) i maxlength (określa maksymalną liczbę wpisywanych znaków) checkbox właściwości: value checked zawiera wartość boolowską określającą stan bieżącego elementu (true zaznaczony, false odznaczony). Żeby zobaczyć, czy przycisk jest zaznaczany, stosujemy odwołanie document.forms.f1.chk1.checked radio właściwości: valueo checked length pozwala na stwierdzenie z ilu pól składa się grupa radio <form name="form1"> <input type="radio" name="r1" value="x1"> X1 <input type="radio" name="r2" value="x2"> X2 </form> document.forms.form.r1.length; Odwoływanie się do poszczególnych elementów grupy (radio): document.forms.form1.r1[0] lub przez użycie metody item: document.forms.form1.r1.item(0) Sprawdzenie, czy dane pole w grupie jest zaznaczone document.forms.form1.r1.item(0).checked Listy wyboru: Value Selected Selected index określa indeks zaznaczonej opcji, w przypadku, gdy nic nie jest zaznaczone, zwraca -1 Inne Modyfikacja napisu na przycisku: Documents.forms.form1.button1.value= nowy tekst Odczyt wartośći Var tekst = Documents.forms.form1.button1.value 6. PHP PHP obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania dynamicznych stron internetowych. PHP najczęściej stosuje się do przetwarzania skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany z poziomu wiersza poleceń oraz w aplikacjach pracujących w trybie graficznym np. przy pomocy biblioteki GTK+. Implementacja PHP w środowisku Linux wraz z serwerem WWW Apache oraz serwerem baz danych MySQL określana jest jako platforma LAMP. Skrypty napisane w PHP są z reguły umieszczane w plikach tekstowych (czasami razem z HTML lub XHTML). Dzięki temu PHP jest podobny w założeniach do coraz 11

12 rzadziej stosowanego mechanizmu Server Side Includes. PHP pozwala także na wykonywanie skryptów z linii poleceń podobnie jak Perl, Python oraz Ruby. Jego modułowa budowa daje również możliwość programowania samodzielnych aplikacji z interfejsem graficznym. PHP umożliwia współpracę z wieloma rodzajami źródeł danych, takich jak systemy zarządzania bazami danych, pliki tekstowe, dokumenty XML oraz serwisy WWW. Cała funkcjonalność PHP zawarta jest w czterech zbiorach modułów różniących się od siebie dostępnością dla programisty. Moduły jądra Część silnika PHP; zawsze aktywne. Moduły oficjalne Element każdej dystrybucji PHP; aktywowane ręcznie przez administratora serwera. Repozytorium PECL Darmowe moduły o otwartym źródle tworzone przez programistów z całego świata, przeznaczone do samodzielnej kompilacji. Począwszy od wydania PHP 5 do PECL przeniesionych zostało wiele wcześniejszych modułów oficjalnych, najczęściej tych niestabilnych lub rzadko używanych. Repozytorium PEAR Zbiór realizujących typowe zadania klas o ujednoliconej budowie. Zdecydowana większość modułów ma budowę proceduralną. Dopiero w PHP 5 rozpoczęto tworzenie w pełni obiektowych rozszerzeń oraz obiektowych zamienników starych funkcji. Typy danych i zmienne Zmienne w PHP nie wymagają deklaracji i nie posiadają jawnych typów. Jeżeli kontekst (na przykład definicja argumentu funkcji lub operator) danego wyrażenia wymaga zmiany jego typu, zostaje ono rzutowane do typu wymaganego. Wśród obsługiwanych rodzajów danych znajdują się: Domyślnie PHP zawsze (pomijając obiekty od wersji 5) przekazuje zmienne przez wartość. Przekazywanie przez referencję zachodzi w wybranych funkcjach wbudowanych, oprócz tego można je narzucić w deklaracji własnej funkcji: <?php function foo(&$value) { $value = 'bar'; }?> Klasy i obiekty Elementy programowania obiektowego pojawiły się w PHP 3. PHP 4 udostępniono statyczne wywoływanie metod. W PHP 5 możliwości zostały rozszerzone między innymi o statyczne zmienne klasy, obsługę interfejsów, kontrolę dostępu, kontrolę typów czy klasy i metody abstrakcyjne. Model PHP wzoruje się na językach C++ i Java. Od wersji 5 PHP posiada mechanizmy refleksyjne, które pozwalają na analizę klas, funkcji oraz rozszerzeń. Bez zainstalowania odpowiedniego rozszerzenia nie umożliwiają one jednak zmiany tych struktur w czasie wykonywania. 12

13 Funkcje i struktury kontrolne PHP jest wyposażone w szeroki wachlarz domyślnych funkcji. Niekonsekwencja w ich nazewnictwie (np. naprzemienne stosowanie CamelCase i znaku podkreślenia) jest niekiedy przedmiotem krytyki PHP. Znaczna część funkcji pochodzi jednak od ich odpowiedników w języku C i różnice pomiędzy nazwami funkcji wywodzą się właśnie z różnic w nazewnictwie z odpowiednich bibliotek C. PHP obsługuje rekurencję do poziomu około stu zagłębień. Jeśli stos parsera zostanie przeciążony nadmierną ilością wywołań lub iteracji, wywołanie aplikacji zostanie przerwane. Obsługa błędów Wersja 5 wprowadziła mechanizm wyjątków. Tylko część modułów powiadamia jednak użytkownika o wystąpieniu błędów za ich pośrednictwem; większość umieszcza je na wyjściu programu w miejscu ich wystąpienia. Zastosowanie W roku 1997 język PHP/FI obsługiwało ok. 50 tysięcy domen internetowych. W 2004 roku udział języka PHP wynosił ok. 15 milionów domen. Rok później wzrost popularności uległ jednak zahamowaniu. W PHP powstała znaczna część obecnie istniejących aplikacji sieciowych. Należą do nich systemy zarządzania treścią, systemy forów dyskusyjnych, aplikacje pocztowe oraz klienty baz danych. 7. JavaScript JavaScript (JS) obiektowy skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach WWW. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMASript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich. Zastosowanie Najczęściej spotykanym zastosowaniem języka JavaScript są strony WWW. Skrypty służą najczęściej do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia lub sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych. Podczas wzbogacania funkcjonalności strony internetowej istotne jest, aby żaden element serwisu nie stał się niedostępny po wyłączeniu obsługi JavaScriptu w przeglądarce. Skrypt JavaScriptu ma znacznie ograniczony dostęp do komputera użytkownika (o ile nie zostanie podpisany cyfrowo). Niektóre strony WWW zbudowane są z wykorzystaniem JavaScriptu po stronie serwera, jednakże znacznie częściej korzysta się w tym przypadku z innych języków. W języku JavaScript można także pisać pełnoprawne aplikacje. Fundacja Mozilla udostępnia środowisko złożone z technologii takich jak XUL, XBL, XPCOM oraz JSLib. Umożliwiają one tworzenie korzystających z zasobów systemowych aplikacji o graficznym interfejsie użytkownika dopasowującym się do danej platformy. Przykładem aplikacji napisanych z użyciem JS i XUL może być klient IRC o nazwie ChatZilla, domyślnie dołączony do pakietu Mozilla. Microsoft udostępnia biblioteki umożliwiające tworzenie aplikacji JScript jako część środowiska Windows Scripting Host. Ponadto JScript.NET jest jednym z podstawowych języków środowiska.net. Istnieje także stworzone przez IBM środowisko SashXB dla systemu Linux, które umożliwia tworzenie w języku JavaScript aplikacji korzystających z GTK+, GNOME i OpenLDAP. Dialekty Od czasu powstania JavaScriptu opracowywane były różne jego odmiany interpretowane za pomocą osobnych silników. Oprócz implementacji wprowadzonych do przeglądarek internetowych należy do nich także ActionScript aplikacji AdobeFlash. 13

14 Interakcja Wszystkie implementacje JavaScriptu dostępne w przeglądarkach internetowych dostarczają obiektów reprezentujących drzewo dokumentu. Mogą także umożliwiać tworzenie ciasteczek, manipulowanie oknami przeglądarki, wyświetlanie prostych okien dialogowych, pobieranie informacji o przeglądarce, zarządzanie jej pluginami oraz arkuszami stylów. Reagują także na zdarzenia wywoływane w interfejsie. Podczas manipulowania zawartością dokumentu problem stanowił brak jego ustandaryzowanego modelu. W czwartym pokoleniu przeglądarek dostęp do niektórych elementów dokumentu w Netscape możliwy był przy użyciu kolekcji document.layers, za to w Internet Explorerze document.all. Organizacja W3C opracowała jednak jednolity obiektowy model obsługiwany przez wszystkie współczesne przeglądarki (w tym Operę od wersji 6, Konquerora od wersji 3 oraz Safari). Tablice all i layers zostały uznane za przestarzałe i wsparcie dla nich zostaje wycofywane. Osadzanie W języku HTML za umieszczanie skryptów JS odpowiedzialny jest element <script> z argumentem type o wartości text/javascript. <script type='text/javascript' language='javascript 1.5'> alert(12 > 6); </script> Zewnętrzne skrypty dodajemy także przy użyciu powyższego znacznika, uwzględniając jedynie parametr src z nazwą pliku zawierającego kod skryptu. Typ MIME dla samodzielnych plików JavaScript to application/javascript lub przestarzały text/javascript. <script type='text/javascript' src='code.js'></script> Zmienne Zmienne są typowane dynamicznie. Definiowanie zmiennej polega na zwykłym przypisaniu jej wartości lub skorzystaniu z instrukcji var. Zmienne zdefiniowane poza funkcjami są dostępne w zasięgu globalnym (widoczne dla całego skryptu). Instrukcje sterujące Podstawowe instrukcje są identyczne z instrukcjami znanymi z języków Java i C++. If else, while, do..while, for, for.. in, switch Obiekty W JavaScripcie wszystko jest obiektem. Podstawowym obiektem jest Object. Standard ECMA opisuje także obiekty Array (tablica), String (ciąg znaków), Number (liczba całkowita lub rzeczywista), Boolean (wartość logiczna), Function (funkcja JavaScriptu), Date (data) i Math (operacje matematyczne). Dostęp do pól i metod Obiekty JavaScriptu są tablicami asocjacyjnymi. Dostęp do pól obiektów jest możliwy przy użyciu dwóch równoważnych notacji: obiekt.pole i obiekt["pole"]. Trzecią 14

15 możliwością (aczkolwiek w większości wypadków - niewygodną) jest skorzystanie z numeru danego pola: obiekt[1]. Ponieważ metody obiektu (funkcje) są jego polami, także do nich dostęp jest możliwy przy użyciu zarówno notacji z kropką, jak i notacji z nawiasami kwadratowymi. Poniższe dwie linie kodu są zatem równoważne: m.metoda1(); m["metoda1"](); Definiowanie własnego obiektu Aby zdefiniować własny obiekt wystarczy utworzyć funkcję konstruktora. Pojęcie "klasy" jest nieformalne. "Klasa" oznacza tutaj zbiór obiektów utworzonych przy użyciu tego samego konstruktora. Podobnie jak w Javie, nowe obiekty w JavaScripcie tworzone są na stercie. W przypadku kiedy do danego obiektu nie istnieje już żadna referencja mechanizm garbage collector usuwa dany obiekt z pamięci. Funkcje Funkcje w ECMAScripcie definiujemy przy użyciu słowa kluczowego function, a jej argumenty podajemy w nawiasach: Dziedziczenie W implementacjach nowszych JavaScript dziedziczenie realizowane jest przez prototypy. Jeśli chcemy utworzyć klasę Pochodna dziedziczącą po klasie Bazowa, ustawiamy pole Pochodna.prototype na nową instancję klasy Bazowa: Obsługa wyjątków Do obsługi wyjątków w JavaScript wykorzystywana jest "klasa" Error, odpowiadająca znanej z Javy klasie Exception. Aby wyrzucić nowy wyjątek, należy skorzystać z instrukcji throw. Aby obsłużyć wyjątek, należy zastosować konstrukcję try...catch...finally (przy czym finally jest opcjonalne): 8. GET Metoda GET - parametry dołączone do adresu URL. Sposób przekazywania danych pomiędzy kolejnymi odsłonami dokumentów sieciowych w protokole HTTP. Polega na umieszczeniu par parametr=wartość w adresie URL strony, np. index.html?lang=pl&cat=2&sidebar=yes Ciąg po znaku zapytania może być wykorzystywany przez skrypty serwerowe do dostosowania generowanego kodu HTML do preferencji klienta. Najczęściej służy to do podania podstrony serwisu, którą chcemy obejrzeć, wersji językowej lub specjalnej wersji do wydruku. Metoda GET jest też często używana do przekazywania identyfikatora sesji. Powyższy przykład przekazuje informacje serwerowi, że: 15

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP Wykład 4 Protokół HTTP wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Protokół HTTP 1 Plan wykładu Wprowadzenie do protokołu HTTP Struktura komunikatów żądania i odpowiedzi Specyfikacja MIME Uwierzytelnianie metodą

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Dostępne WWW Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego W serii publikacji Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego ukażą się również: Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

HTML & CSS. Spis treści

HTML & CSS. Spis treści HTML & CSS Spis treści 1. HTML... 2 1.1. Podstawy... 2 1.2. Struktura dokumentu... 2 1.3. Nagłówek... 2 1.4. Bloki tekstu... 3 1.5. Tekst... 4 1.6. Listy... 4 1.7. (Hiper)łącza... 5 1.8. Tabele... 5 1.9.

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA pt. Opracowanie własnej strony i przeglądarki dla iphone Imię

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo