SYTUACJA OSÓB PRACUJĄCYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA OSÓB PRACUJĄCYCH"

Transkrypt

1 SYTUACJA OSÓB PRACUJĄCYCH I SAMOZATRUDNIONYCH NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Prezentacja z dwóch fal badań ilościowych 2012/2013 Okres realizacji badania: I fala badania: wrzesień 2012 II fala badania: kwiecień 2013 Wykonawca badania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%)

2 Cel badania uzyskanie użytecznej wiedzy o sposobach radzenia sobie z wymaganiami rynku pracy osób pracujących i samozatrudnionych, które są mieszkańcami województwa lubelskiego

3 Metodyka I i II fali badania ilościowego TECHNIKA - wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (CATI) BADANA POPULACJA - osoby pracujące oraz samozatrudnione zamieszkałe w regionie lubelskim STRUKTURA PRÓBY BADAWCZEJ: Liczebność próby: 500 osób pracujących oraz 500 osób samozatrudnionych, Metoda doboru próby: warstwowy nieproporcjonalny dobór próby, Zastosowane warstwy: płeć, miejsca zamieszkania (miasto/wieś), podregion (liczebności warstw odpowiadają liczebnościom populacji).

4 Operat losowania do badania ilościowego OPERAT LOSOWANIA baza numerów komórkowych i stacjonarnych I FALA BADANIA numerów telefonów (w tym: 5,7% numerów tel. komórkowych): w ramach badania przeprowadzonego w 2012 r. wśród wykonanych wywiadów telefonicznych 23,7% stanowiły numery komórkowe, a 76,3% stacjonarne. II FALA BADANIA numerów telefonów (w tym: 10% numerów tel. komórkowych): w ramach badania przeprowadzonego w 2013 r. wśród wykonanych wywiadów telefonicznych 32% stanowiły numery komórkowe, a 68% stacjonarne, w tym 12 % do mikro firm.

5 Struktura próby osób pracujących PROFILE DZIAŁALNOŚCI FIRM/INSTYTUCJI, W KTÓRYCH BYŁY ZATRUDNIONE BADANE OSOBY PRACUJĄCE*: handel, usługi, finanse, edukacja, budownictwo, administracja publiczna, służba zdrowia, kultura i sztuka, FORMA ZATRUDNIENIA RESPONDENTÓW*: umowa o pracę na czas nieokreślony umowa o pracę na czas określony *najczęściej wskazywane odpowiedzi

6 Główne wnioski z badania osób pracujących ANALIZIE PODLEGAŁY ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW DOTYCZĄCE GŁÓWNIE: dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, aktualnego miejsca zatrudnienia, planów na przyszłość związanych z życiem zawodowym, oceny własnych możliwości na rynku pracy.

7 Ścieżka kariery zawodowej Jak długo pozostawał/a Pan/i bez pracy tuż przed objęciem aktualnego stanowiska? zawsze miałem/am pracę do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy od 6 miesięcy do roku od roku do 2 lat od 2 do 5 lat od 5 do 10 lat powyżej 10 lat 8,6% 9,4% 8,0% 8,4% 5,0% 2,0% 0,8% 57,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% W ilu procesach rekrutacyjnych brał/a Pan/i udział w tym czasie (z wyłączeniem tego na aktualne stanowisko)? w żadnym w jednym w 2-3 w 4-6 w 7-10 w więcej niż 10 7,8% 3,0% 4,2% 13,4% 16,8% 54,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

8 Sposób pozyskania informacji na temat wolnego miejsca pracy, na którym aktualnie zatrudnieni są respondenci poprzez znajomych, rodzinę samodzielne składanie aplikacji w instytucjach ogłoszenie zamieszczone było w środkach masowego przekazu (prasa, Internet) 12,0% 19,6% 23,4% 27,2% 32,6% 35,0% bezpośrednia propozycja pracodawcy poprzez urząd pracy będąc na stażu lub niższym stanowisku pracy inne poprzez uczestnictwo w targach pracy, dniach kariery, itp. 4,2% 10,4% 6,4% 1,6% 4,2% 1,2% 5,2% 0% 0,4% 16,6% II fala I fala 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

9 Czynniki, które przesądziły o tym, że respondent został zatrudniony na aktualnym stanowisku pracy odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności 48% 60% cechy osobiste (np. komunikatywność, charyzma) 19,2% 31,6% doświadczenie na podobnym stanowisku w innej firmie 31,4% 43,8% znajomości znajomość języka obcego zapotrzebowanie na pracowników (wolny etat) inne wiedza zawodowa/branżowa 16% 11,8% 4,6% 4,2% 2,8% 3,4% 1% 7,8% 0,6% 1,4% II fala I fala 0% 20% 40% 60% 80%

10 Kwalifikacje i umiejętności podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w ciągu ostatnich 10 lat 64,4% 68,6% plany podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w najbliższym czasie 42,8% 49,6% II fala I fala 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

11 Kwalifikacje i umiejętności ogólne wymagane na aktualnie zajmowane przez respondentów stanowisko: łatwe nawiązywanie kontaktów z współpracownikami/klientami, logiczne myślenie/analiza faktów, radzenie sobie w sytuacjach stresowych/konfliktowych, umiejętność współpracy w grupie, znajomość podstaw obsługi komputera, predyspozycje związane z obsługą klienta, obsługa urządzeń biurowych, organizowanie i prowadzenie prac biurowych, wykonywanie prostych rachunków, Umiejętności personalne (szczegółowo) wymagane na aktualnie zajmowane przez respondentów stanowisko: zaangażowanie, rzetelność, punktualność, zdyscyplinowanie, uczciwość, obowiązkowość, kultura osobista komunikatywność ambicja, pracowitość, lojalność, szybkie przyswajanie wiedzy,

12 Z przeprowadzonego badania wynika, że: od mężczyzn, częściej niż od kobiet wymagano posiadania prawo jazdy kat. B, umiejętności obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz sprawności fizycznej; od kobiet, częściej niż od mężczyzn wymagano umiejętności wykonywania prostych rachunków; im młodszy pracownik, tym częściej wymagano od niego znajomości podstaw obsługi komputera oraz znajomości języka angielskiego; Im starszy pracownik, tym częściej wymagano od niego umiejętności wykonywania prostych obliczeń oraz umiejętności zarządzania zespołem; im wyższy poziom wykształcenia, tym częściej od pracowników wymagano umiejętności obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, znajomości przepisów prawa, umiejętności wykonywania prostych rachunków, łatwego nawiązywania kontaktów z współpracownikami i klientami, a także logicznego myślenia i analizy faktów; posiadania prawo jazdy kat. C lub C+E najczęściej wymagano od pracowników z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym. umiejętności organizacji i prowadzenia prac biurowych nie wymagano jedynie od większości pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym, sprawności fizycznej w głównej mierze wymagano od pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

13 3,4% 38,4% 4,4% 1,2% Transferowalność kwalifikacji i umiejętności I fala badania 52,6% zdecydowanie tak raczej tak nie wiem raczej nie zdecydowanie nie 6,0% 1,6% 23,4% 3,6% Transferowalność kwalifikacji i umiejętności II fala badania 65,4% zdecydowanie tak raczej tak nie wiem raczej nie zdecydowanie nie

14 Ocena różnych aspektów wykonywanej pracy średnia w I fali badania średnia w II fali badania 4,6 4,4 4,2 4 3,96 3,9 4,14 4,25 4,19 4,37 4,29 4,45 4,43 3,8 3,85 3,6 3,4 3,42 3,58 3,7 3,2 3 3,17 wynagordzenie obciążenie obowiązkami zawodowymi rozwój osobisty możliwość utrzymania pracy rodzaj wykonywanej pracy relacje z przełożonym relacje z innymi pracownikami

15 Potencjał - autoocena Czy respondenci uważają, że w związku z własnymi możliwościami na rynku pracy trudno byłoby zmienić im pracę na dającą lepsze warunki finansowe? II fala I fala 28,4% 20,0% 14,4% 6,6% 30,6% 16,2% 43,2% 22,8% 4,6% 13,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem, trudno powiedzieć Czy respondenci uważają, że w związku z własnymi możliwościami na rynku pracy trudno byłoby zmienić im pracę na dające większą satysfakcję? II fala 28,8% 20,8% 14,6% 5,4% 30,4% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie I fala 14,4% 40,2% 24,6% 6,4% 14,4% zdecydowanie nie nie wiem trudno powiedzieć 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 Jak respondenci oceniają możliwości kształtowania własnej kariery zawodowej? II fala I fala 15,6% 45,6% 10,8% 7,2% 20,8% 15,8% 53,2% 15,6% 8,8% 6,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% mam duże możliwości mam średnie możliwości mam małe możliwości nie mam żadnych możliwości nie wiem, trudno powiedzieć Z przeprowadzonego badania wynika, że: osoby młodsze częściej swój potencjał na rynku pracy oceniały jako duży lub bardzo duży, im wyższe wykształcenie tym lepsza ocena własnych zdolności rozwojowych, starsze osoby rzadziej wskazywały na możliwość zmiany pracy na lepiej płatną, im młodszy respondent tym częściej wskazywał on, iż ma duże, bądź bardzo duże szanse na zmianę pracy na bardziej satysfakcjonującą.

17 Białe i zielone miejsca pracy własne zainteresowanie podjęciem pracy ocena zapotrzebowania na rynku pracy opieka nad osobami niepełnosprawnymi opieka nad osobami chorymi opieka nad osobami starszymi profilaktyka zdrowotna pierwsza pomoc przedmedyczna odnawialne źródła energii praca socjalna rolnictwo ekologiczne ekoturystyka rozwój i utrzymanie terenów zielonych gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi gospodarka wodno-ściekowa gospodarka energią 15,2% 74,8% 14,4% 73,8% 15,6% 73,8% 15,6% 72,2% 16,0% 72,0% 17,8% 66,0% 16,6% 65,4% 17,0% 65,0% 18,8% 62,4% 16,2% 61,6% 14,4% 55,8% 13,0% 54,2% 16,0% 53,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

18 Struktura próby osób samozatrudnionych PROFILE DZIAŁALNOŚCI FIRM OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH*: usługi, budownictwo, handel, motoryzacja, finanse, transport i logistyka, CZAS PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: II fala 6,2% 6,6% 25,0% 28,4% 19,0% 14,8% I fala 9,4% 21,0% 28,8% 29,8% 11,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% *najczęściej wskazywane odpowiedzi do roku od roku do 2 lat od 2 do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat powyżej 20 lat

19 Główne wnioski z badania osób samozatrudnionych ANALIZIE PODLEGAŁY ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW DOTYCZĄCE GŁÓWNIE: dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, prowadzonej działalności gospodarczej, planów na przyszłość związanych z życiem zawodowym, oceny własnych możliwości na rynku pracy oraz możliwości prowadzonej działalności gospodarczej.

20 Główny powód rozpoczęcia przez respondentów jednoosobowej działalności gospodarczej brak pracy i problemy ze znalezieniem zatrudnienia 25,2% 37,4% nadzieja na wyższe zarobki i poprawę własnej sytuacji ekonomicznej chęć sprawdzenia się w pracy na własny rachunek 11,0% 12,0% 23,2% 23,2% niezależność zawodowa potrzeba samorealizacji inne (firma rodzinna/kontynuacja działalności, wymogi pracodawcy, likwidacja zakładu pracy) 20,4% 16,0% 12,4% 8,4% 6,8% 4,0% II fala I fala 0% 10% 20% 30% 40%

21 Przyczyny wyboru określonego profilu działalności gospodarczej odpowiednie kwalifikacje i umiejętności 49,2% 60,4% zapotrzebowanie na produkty/usługi na rynku 20,0% 26,2% zainteresowania 17,6% 11,2% inne (kontynuacja działalności firmy, możliwość zarobku) 13,2% 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% II fala I fala

22 II fala I fala 10,2% 9,6% 10,8% 9,0% Możliwości rozwojowe Ocena możliwości rozwojowych (potencjału) prowadzonych przez respondentów działalności gospodarczych 33,8% 33,8% 28,6% 34,8% 16,6% 12,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% bardzo małe małe średnie duże bardzo duże Z przeprowadzonego badania wynika, że: osoby prowadzące działalność gospodarczą o charakterze transportowym i logistycznym czy motoryzacyjnym są skłonne lepiej postrzegać możliwości rozwojowe swoich firm niż respondenci prowadzący działalność o profilach: finanse, handel, budownictwo czy usługi

23 Najistotniejsze bariery, z jakimi spotykają się respondenci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zbyt duże pośrednie koszty pracy (m.in. opłacanie składek ZUS, podatki, itp.) 48,0% 56,4% obawa przed konkurencją 31,6% 36,2% złe, niekorzystne rozwiązanie fiskalne 16,0% 31,0% obawa przed biurokracją 28,2% 28,0% brak dogodnych warunków dostępu do finansowania działalności 14,0% 18,0% inne (brak barier, sytuacja gospodarcza w kraju/kryzys, brak ciągłości zleceń) 9,4% 2,2% II fala I fala 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

24 Kwalifikacje i umiejętności podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w ciągu ostatnich 10 lat 51,6% 57,2% plany podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w najbliższym czasie 27,2% 39,8% II fala I fala 0% 20% 40% 60% 80% Z przeprowadzonego badania wynika, że: osoby z wyższym wykształceniem, istotnie częściej planują uzupełniać posiadane kwalifikacje, niż respondenci legitymujący się niższym wykształceniem

25 Ocena różnych aspektów prowadzonej działalności 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 3,28 3,22 3,63 średnia w I fali 3,68 3,36 3,39 średnia w II fali 3,80 3,81 3,47 3,60 4,00 3,80 2,90 osiągane przychody zdolność utrzymania działalności ilość czasu spędzanego w pracy obciążenie obowiązkami zawodowymi rozwój osobisty rodzaj wykonywanej działalności Z przeprowadzonego badania wynika, że: najbardziej zadowoleni z rodzaju prowadzonej działalności byli przedsiębiorcy o profilu usługowym, zaś najmniej przedsiębiorcy o profilu handlowym, samozatrudnieni w dziedzinie finansowej byli istotnie statystycznie bardziej zadowoleni z możliwości rozwoju osobistego, niż respondenci prowadzący firmy o profilu handlowym, respondenci prowadzący przedsiębiorstwa handlowe byli istotnie statystycznie bardziej zadowoleni z rozwoju osobistego niż samozatrudnieni działający w dziedzinie budowlanej oraz usługowej.

26 Kwalifikacje i umiejętności, jakimi powinny cechować się osoby, które respondenci chcieliby zatrudnić umiejętność współpracy w grupie predyspozycje związane z obsługą klienta radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych/stresowych znajomość języka obcego logiczne myślenie, analiza faktów łatwe nawiązywanie kontaktów zarządzanie zespołem wykształcenie zasadnicze zawodowe sprawność fizyczna wykształcenie wyższe humanistyczne

27 Główny czynnik, wpływający na to, iż respondenci są pewni utrzymania działalności gospodarczej na rynku renoma wśród klientów, posiadane referencje 37,0% 48,8% stała, utrzymująca się liczba klientów/zleceń 34,1% 45,6% dobra organizacja pracy 8,2% 9,7% mała liczba firm, które zajmują się podobną działalnością (mała konkurencja) 7,5% 6,3% inne (stan gospodarki, nie wiem, trudno powiedzieć) 1,8% 1,3% II fala I fala 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

28 Rynek białych i zielonych miejsc pracy własne zainteresowanie prowadzeniem działalności w branży ocena zapotrzebowania rynku na usługi opieka nad osobami chorymi opieka nad osobami niepełnosprawnymi opieka nad osobami starszymi profilaktyka zdrowotna pierwsza pomoc przedmedyczna odnawialne źródła energii ekoturystyka rolnictwo ekologiczne rozwój i utrzymanie terenów zielonych praca socjalna gospodarka energią gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi gospodarka wodno-ściekowa 8,8% 64,2% 9,2% 64,0% 8,6% 64,0% 8,8% 63,2% 8,6% 61,2% 19,0% 57,8% 17,2% 57,2% 14,4% 54,0% 15,4% 51,8% 8,6% 51,4% 17,4% 50,6% 16,2% 49,0% 14,4% 46,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

29 Rekomendacje osoby pracujące 1. Popularyzacja szkoleń z zakresu umiejętności miękkich (transferowalnych), które w dzisiejszych czasach stanowią coraz ważniejszy czynnik ułatwiający uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia. 2. Uaktualnienie istniejącej w województwie lubelskim oferty szkoleniowej w celu dostosowania jej nie tylko do zapotrzebowania regionalnych pracodawców, ale także do oczekiwań pracowników. 3. Szkolenia osób bezrobotnych na większą skalę pod tzw. konkretne stanowisko pracy i konkretne oczekiwania pracodawców pod tym względem. 4. Organizowanie corocznego kongresu pracowników i pracodawców z poszczególnych branż, na którym możliwa byłaby konfrontacja potrzeb pracodawców oraz oczekiwań pracowników. 5. Popularyzacja szkoleń uzupełniających lub przekwalifikujących pracowników w starszych kategoriach wiekowych oraz o niższych kwalifikacjach zawodowych.

30 Rekomendacje osoby samozatrudnione 1. Zmniejszenie obciążeń fiskalnych dla osób samozatrudnionych. Promowanie wsparcia pomostowego, które jest bezzwrotną pomocą kapitałową wspomagającą przetrwanie do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej. Wsparcie to realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota ta ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych przez przedsiębiorcę, niezależnie od poziomu przychodów (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa). 2. Kierowanie wsparcia, szczególnie finansowego do osób prowadzących własną firmę, będących w niekorzystanej sytuacji ekonomicznej. 3. Wprowadzenie na większą skalę szkoleń uświadamiających na temat otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz związanych z nią zagrożeń i ryzyk dla osób samozatrudnionych.

31 Rekomendacje osoby samozatrudnione 4. Zachęcenie osób samozatrudnionych do podwyższania swoich kwalifikacji i umiejętności z zakresu wiedzy branżowej, w której prowadzą swoją działalność. 5. Utrzymywanie przez osoby samozatrudnione stałych, pozytywnych relacji z klientami, a także budowanie przewagi konkurencyjnej bazującej na fundamentalnych wartościach: zaufanie, uczciwość, rzetelność. 6. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej (w ramach tego szereg konferencji i konsultacji społecznych) dotyczącej nowoczesnych technologii ekologicznych w biznesie oraz przyszłościowego zapotrzebowania na usługi w tym zakresie. 7. Promowanie rozpoczynania działalności o profilach dobrze rokujących na utrzymanie i rozwój na rynku pracy.

32 Dziękujemy za uwagę! Zespół General Projekt Sp. Z o.o. Ul. Zakole Olsztyn Tel

Lublin 21 sierpnia 2013 r.

Lublin 21 sierpnia 2013 r. Pracodawcy i ich oferty, uczniowie, absolwenci, pracujący, samozatrudnieni, bezrobotni najważniejsze wyniki i rekomendacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Lublin 21 sierpnia 2013 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Jakub Wojnarowski prezentacja na konferencję Czas na kobiety

Bardziej szczegółowo

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Informacje o badaniu Badanie realizowano dla dwóch

Bardziej szczegółowo

Ankieta na charakter anonimowy. ***

Ankieta na charakter anonimowy. *** *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW Rynek pracy powinien być polem porozumienia pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do końca 2012 roku

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do końca 2012 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r.

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Realizacja badania W latach

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych Paweł Modrzyński Struktura wykształcenia respondentów 10 9 8 7 6 5 3 2 Policealne/ pomaturalne Średnie ogólnokształcące Wyższe licencjackie/inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ w świetle badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ w świetle badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ w świetle badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Cele badania 1. Weryfikacja planów zatrudnieniowych pracodawców. 2.

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów na stanowisko pracy

Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów na stanowisko pracy Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów na stanowisko pracy Białystok 2015 Cele badania: sprawdzenie, jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów na stanowisko pracy, zdiagnozowanie,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o badaniu CELE BADANIA

Informacja o badaniu CELE BADANIA Student a pracodawca Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Student a pracodawca, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 Badanie - studenci

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie pracodawców z Dolnego Śląska na określone kwalifikacje pracowników

Zapotrzebowanie pracodawców z Dolnego Śląska na określone kwalifikacje pracowników Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013

Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013 Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy Młodzi na rynku pracy 2012 Raport badawczy Warszawa, 28 lutego 2012 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z III fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy Kariera po studiach Perspektywy na rynku pracy

Raport badawczy Kariera po studiach Perspektywy na rynku pracy Raport badawczy Kariera po studiach Perspektywy na rynku pracy Informacje zawarte w raporcie mogą być wykorzystywane i cytowane za podaniem źródła i nazwy zleceniodawcy Szkoły Programowania Coders Lab.

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja zawodowa osób w wieku 45+ opinie i doświadczenia pracodawców województwa lubelskiego

Dyskryminacja zawodowa osób w wieku 45+ opinie i doświadczenia pracodawców województwa lubelskiego Dyskryminacja zawodowa osób w wieku 45+ opinie i doświadczenia pracodawców województwa lubelskiego Luty 2011 Magdalena Gwiazda Czy, Pana(i) zdaniem, w Polsce, jakieś grupy wiekowe są dyskryminowane przez

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań Branża opiekuńcza szansą dla osób 50+ - wyniki badań Krzysztof Jakubowski Interkadra Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki Warszawa, 13 października

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE: Zdefiniuj trudności? PISANIE: Do kogo? Zdefiniuj trudności

CZYTANIE: Zdefiniuj trudności? PISANIE: Do kogo? Zdefiniuj trudności Praca bez barier-podnoszenie kompetencji językowych pracowników MMŚP (III edycja) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POWRACAJĄCYCH Z EMIGRACJI ZAROBKOWEJ W 2013 ROKU

CHARAKTERSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POWRACAJĄCYCH Z EMIGRACJI ZAROBKOWEJ W 2013 ROKU CHARAKTERSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POWRACAJĄCYCH Z EMIGRACJI ZAROBKOWEJ W 2013 ROKU Kielce, 10.09.2014 r. - wyniki badania - Analiza danych zastanych Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Przemysł 4.0 i edukacja

Przemysł 4.0 i edukacja Opinie przedstawicieli branży motoryzacyjnej, wyzwania, rozwiązania Paweł Gos, Prezes Zarządu Exact Systems S.A. Warszawa, 28 czerwca 2017 O badaniu Zatrudnienie w motoryzacji problemy i wyzwania Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów szkoleniowych dla kadry trenerskiej realizowanych w ramach Poddziałania 2.2.2 PO KL. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów szkoleniowych dla kadry trenerskiej realizowanych w ramach Poddziałania 2.2.2 PO KL. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów szkoleniowych dla kadry trenerskiej realizowanych w ramach Poddziałania 2.2.2 PO KL Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z VI fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2014 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw. UWM mgr inż. Wojciech Dereszewski

dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw. UWM mgr inż. Wojciech Dereszewski dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw. UWM mgr inż. Wojciech Dereszewski CEL: Wskazanie barier i możliwości rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej kobiet REALIZACJA CELU: studium literatury przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. Kelner 1 Wykszt średnie, dyspozycyjność, komunikatywna znajomość języka obcego Kucharz 2 Wykszt min zawodowe gastronomiczne, doświadczenie min 1 rok

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

1. Określenie, wskazanie trendu zmian poziomu zadowolenia klientów Urząd Gminy Wielka Wieś. 2. Wskazanie mocnych i słabych stron urzędu

1. Określenie, wskazanie trendu zmian poziomu zadowolenia klientów Urząd Gminy Wielka Wieś. 2. Wskazanie mocnych i słabych stron urzędu 1. Cel badania: 1. Określenie, wskazanie trendu zmian poziomu zadowolenia klientów Urząd Gminy Wielka Wieś 2. Wskazanie mocnych i słabych stron urzędu 3. Zdobycie dodatkowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i praca w województwie lubelskim wnioski z badań Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Kształcenie i praca w województwie lubelskim wnioski z badań Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Kształcenie i praca w województwie lubelskim wnioski z badań Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Piotr Krzesiński specjalista ds. badań i analiz w projekcie systemowym Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2016 roku

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2016 roku Plan szkoleń Powiatowego Pracy w Gdyni w 2016 roku L.p. Nazwa i zakres Ilość osób Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r.

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r. Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej System badań losów zawodowych absolwentów PŁ Powstał w wyniku realizacji projektu PO KL 4.1.1 - Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Struktura podsumowania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 34. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja

Bardziej szczegółowo

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Monika Maksim Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Oczekiwania dotyczące określonych kompetencji zawodowych, społecznych rzadziej częściej

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. ECORYS Polska

Raport z badań. ECORYS Polska Diagnoza umiejętności zawodowych prowadzona w ramach projektu "Portal Koordynacja 3.0 stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy" Raport z badań ECORYS

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych Analiza ekonometryczna Problemy Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ogłasza nabór kandydatów do pracy na 4 stanowiska referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Prezentacja wyników badania efektywności i użyteczności dofinansowań udzielonych przez PUP osobom bezrobotnym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ - II fala

Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ - II fala Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ - II fala Badanie realizowane w ramach projektu Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANO GŁÓWNE PREDYSPOZYCJE ISTOTNE W PRACY NA STANOWISKACH: SPRZEDAWCA OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH ROBOTNIIK BUDOWLANY

OPRACOWANO GŁÓWNE PREDYSPOZYCJE ISTOTNE W PRACY NA STANOWISKACH: SPRZEDAWCA OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH ROBOTNIIK BUDOWLANY TESTOWANIE OPRACOWANO GŁÓWNE PREDYSPOZYCJE ISTOTNE W PRACY NA STANOWISKACH: SPRZEDAWCA OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH ROBOTNIIK BUDOWLANY SPRZEDAWCA: pożądane predyspozycje pamięć podstawowe kompetencje

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu systemowego Firmy rodzinne. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu systemowego Firmy rodzinne. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu systemowego Firmy rodzinne Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. Płoccy niepełnosprawni rzeczywistość r., Płock

Raport z badań. Płoccy niepełnosprawni rzeczywistość r., Płock BADANIE I DIAGNOZA SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY Raport z badań Karolina Messyasz Płoccy niepełnosprawni rzeczywistość 2010 16.09.2010 r., Płock PLAN PREZENTACJI 1. Sytuacja społeczno-demograficzna

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

% % % % % % Suma % %

% % % % % % Suma % % wieś miasto do 50 tys. mieszkańcw miasto między 50 a 200 tys. mieszkańcw miasto między 200 a 500 tys. mieszkańcw 8,1% 8,5% 8,6% 8,2% 3,7% 17,4% 25,1% 22,5% miasto powyżej 500 tys. mieszkańcw 26,8% 71,2%

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU

ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU 1. Zajmowane stanowisko? kierownicze specjalistyczne 2. Okres zatrudnienia w Urzędzie: Mniej niż rok 1-2 lat 3-5 lat 5-10 lat Powyżej 10 lat 3. Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [GDY PUP REALIZUJE BADANIE SAMODZIELNIE] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [GDY PUP ZLECA BADANIE

Bardziej szczegółowo

Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. RAPORT TABELARYCZNY Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Wrzesień 2005 Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo