Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin"

Transkrypt

1 Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin Listopad 2014 November 2014 Podstawowe wskaźniki CATALYST/CATALYST trading indicators Parametr Wartość Indicator Value Wartość obrotów sesyjnych (mln zł) 131,31 Electronic order book turnover value (PLN mil.) Liczba transakcji sesyjnych Electronic order book trades Wartość obrotów w transakcjach pakietowych (mln zł) 26,55 Negotiated deals turnover value (PLN mil.) Liczba transakcji pakietowych 20 Number of negotiated deals trades Liczba emitentów 199 Number of issuers w tym notowanych 195 of which listed w tym autoryzowanych 5 of which authorised Liczba serii 526 Number of series w tym notowane 513 of which listed w tym autoryzowane 13 of which authorised Wartość emisji (mln zł) ,87 Issue value (PLN mil.) w tym notowane ,67 of which listed w tym autoryzowane 33,20 of which authorised Liczba debiutów 21 Number of new listings Liczba sesji 19 Number of sessions Kurs EUR 4,18 EUR exchange rate Wartość emisji dla instrumentów dłużnych notowanych w walucie obcej przeliczona na PLN wg kursu podawanego przez NBP w ostatnim dniu danego okresu Wartość obrotów dla instrumentów dłużnych notowanych w walucie obcej przeliczona na PLN wg kursu podawanego przez NBP w każdym dniu sesyjnym / Issue value of debt instruments listed in foreign currency converted into PLN exchange rate given by the National Bank of Poland on the last day of the given period Turnover value of debt instruments listed in foreign currency converted into PLN exchange rate given by the National Bank of Poland on each trading day Biuletyn Statystyczny CATALYST 1 CATALYST Statistic Bulletin

2 CATALYST w podziale na instrumenty/catalyst broken down by instruments Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Wartość Electronic order book trades Off - Electronic order book trades Liczba Liczba emisji Instrument emitentów serii (mln PLN) Instrument Wartość obrotów Liczba Wartość obrotów Liczba Number of Number of Issue mln PLN transakcji mln PLN transakcji issuers series value Turnover value Number of Turnover value Number of (PLN mil.) PLN mil. trades PLN mil. trades Korporacyjne/Corporate 90, , w tym obligacje korporacyjne/of which corporate bonds 86, , w tym obligacje spółdzielcze/of which co-operative bonds 3, , w tym listy zastawne/of which debentures 0,00 0 0, Komunalne/Municipal 0, , Skarbu Państwa/Treasury 40, , CATALYST w podziale na rynki/catalyst broken down by markets Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Wartość Electronic order book trades Off - Electronic order book trades Liczba Liczba emisji Rynek emitentów serii (mln PLN) Market Wartość obrotów Liczba Wartość obrotów Liczba Number of Number of Issue mln PLN transakcji mln PLN transakcji issuers series value Turnover value Number of Turnover value Number of (PLN mil.) PLN mil. trades PLN mil. trades na rynkach GPW/on WSE markets 121, , w tym na rynku regulowanym GPW/of which on WSE regulated market 67, , w tym na rynku alternatywnym GPW/of which on WSE alternative trading system 53, , na rynkach BondSpot/on BondSpot markets 9, , w tym na rynku regulawanym BondSpot/of which on BondSpot regulated market 0,00 0 0, w tym na rynku alternatywnym BondSpot/of which on BondSpot alternative trading system 9, , Tabele nie uwzgledniają instumentów dłużnych autoryzowanych na Catalyst / Tables does not include debt instruments authorised on Catalyst Dane wg stanu na koniec okresu / End of period data Wartość emisji dla instrumentów dłużnych notowanych w walucie obcej przeliczona na PLN wg kursu podawanego przez NBP w ostatnim dniu danego okresu Wartość obrotów dla instrumentów dłużnych notowanych w walucie obcej przeliczona na PLN wg kursu podawanego przez NBP w każdym dniu sesyjnym / Issue value of debt instruments listed in foreign currency converted into PLN exchange rate given by the National Bank of Poland on the last day of the given period Turnover value of debt instruments listed in foreign currency converted into PLN exchange rate given by the National Bank of Poland on each trading day Biuletyn Statystyczny CATALYST 2 CATALYST Statistic Bulletin

3 Instrumenty dłużne na CATALYST na koniec okresu/debt instruments on CATALYST (eop) Data Typ Waluta Cena Wartość Kod ISIN Instrument Emitent wykupu oprocentowania notowania Kupon nominalna emisji Rynek ISIN code Instrument Issuer Maturity Type of Trading Coupon Nominal Issue Market date interest currency value value Obligacje korporacyjne/corporate bonds PL2CPRT CP0316 2C PARTNERS stałe/fixed PLN GPW ASO PL2CPRT CP0415 2C PARTNERS stałe/fixed PLN 11, GPW ASO PL2CPRT CP0416 2C PARTNERS stałe/fixed PLN GPW ASO PLAB ABE0819 AB zmienne/floating PLN 4, GPW ASO BS ASO PLACTIN00034 ACT0717 ACTION zmienne/floating PLN 4, GPW ASO BS ASO PLADMBT00062 ADB0115 ADMIRAL BOATS zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLADMBT00096 ADB0415 ADMIRAL BOATS stałe/fixed PLN 9, GPW ASO PLADMBT00054 ADM0115 ADMIRAL BOATS zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLADMBT00047 ADM0415 ADMIRAL BOATS zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLAMRHP00034 AHP0317 AMERICAN HEART OF POLAND zmienne/floating PLN 5, BS ASO PLAMRHP00026 AHP0718 AMERICAN HEART OF POLAND zmienne/floating PLN 7, BS ASO PLAMRHP00018 AHP0916 AMERICAN HEART OF POLAND zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLABSIN00020 AIN0717 ABS INVESTMENT stałe/fixed PLN 8, GPW ASO PLALIOR00011 ALR0220 ALIOR BANK zmienne/floating PLN 7, BS ASO PLALIOR00086 ALR0416 ALIOR BANK zmienne/floating PLN 3, BS ASO PLALIOR00060 ALR0615 ALIOR BANK zmienne/floating PLN BS ASO PLAMRST00017 AMR0618 AmRest Holdings SE zmienne/floating PLN 5, BS ASO PLAOWFK00043 AOW0317 AOW FAKTORING zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLAOWFK00035 AOW0416 AOW FAKTORING zmienne/floating PLN GPW ASO BS ASO PLAOWFK00050 AOW0517 AOW FAKTORING zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLAIRON00017 ARN0315 AIRON INVESTMENT zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLARP ARP1217 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU zmienne/floating PLN 4, BS ASO PLATAL ATL0616 ATAL zmienne/floating PLN BS ASO PLATAL ATL1015 ATAL zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLATAL ATL1016 ATAL zmienne/floating PLN 7, BS ASO PLPCCTH00011 AUT0217 PCC AUTOCHEM stałe/fixed PLN 6, GPW ASO PLNFI BBD0215 BBI DEVELOPMENT zmienne/floating PLN 9, GPW ASO BS ASO PLBBF BBF0615 BBF stałe/fixed PLN GPW ASO PLNFI BBI0215 BBI DEVELOPMENT zmienne/floating PLN 9, GPW ASO BS ASO PLNFI BBI0216 BBI DEVELOPMENT zmienne/floating PLN 9, GPW ASO BS ASO PLNFI BBI0217 BBI DEVELOPMENT zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PL BGK0118 Bank Gospodarstwa Krajowego zmienne/floating PLN 3, BS ASO PL BGK0215 Bank Gospodarstwa Krajowego zmienne/floating PLN 3, BS ASO PL BGK0517 Bank Gospodarstwa Krajowego zmienne/floating PLN 2, BS ASO PL BGK1016 Bank Gospodarstwa Krajowego zmienne/floating PLN 3, BS ASO PLBOS BOD0521 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA zmienne/floating PLN 4, BS ASO PLBOS BOG0222 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA zmienne/floating PLN 5, BS ASO PLBOS BOS0724 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA zmienne/floating PLN 4, BS ASO PLBPCZT00015 BPO0721 BANK POCZTOWY zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLBPCZT00031 BPO1022 BANK POCZTOWY zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLBPCZT00049 BPO1216 BANK POCZTOWY zmienne/floating PLN 4, GPW ASO PLBSTII00038 BS20118 BEST II NS FIZ zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLBSTNS00086 BS30615 BEST III NS FIZ zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLBSTNS00094 BS30616 BEST III NS FIZ zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLBEST BST0418 BEST zmienne/floating PLN 5, GPW RR PLBEST BST0516 BEST zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLBEST BST0916 BEST stałe/fixed PLN 8, GPW ASO BS ASO PLBEST BST1018 BEST stałe/fixed PLN GPW RR PLBLTXG00036 BTG1215 BLUE TAX GROUP stałe/fixed PLN GPW ASO PLBZ BZW0717 BZ WBK zmienne/floating PLN 3, GPW ASO BS ASO PLBZ BZW1216 BZ WBK zmienne/floating PLN 3, GPW ASO BS ASO PLCPPRK00052 CAP0617 CAPITAL PARK zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLCPPRK00011 CAP0715 CAPITAL PARK zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLCSSFN00018 CAS0515 CASUS FINANSE zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLCSSFN00026 CAS1216 CASUS FINANSE zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLCRTCP00036 CCA0216 CERTUS CAPITAL stałe/fixed PLN GPW ASO PLCCC CCC0619 CCC zmienne/floating PLN 4, BS ASO PLCIECH00083 CI21217 CIECH zmienne/floating PLN 7, BS ASO PLCTINT00059 CIG1214 CI GAMES zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLCMP CMP0717 COMP zmienne/floating PLN 4, BS ASO PLCPRSC00020 CRS0416 COPERNICUS SECURITIES zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLMCINT00021 CTG0417 CUBE. ITG zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLCRWTR00048 CZT0416 Czerwona Torebka Spółka Akcyjna zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLDMDVL00038 DOM0217 DOM DEVELOPMENT zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLDMDVL00046 DOM0318 DOM DEVELOPMENT zmienne/floating PLN BS ASO PLDPTRP00028 DTP0816 DEBT TRADING zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLECHPS00134 ECH0219 ECHO INVESTMENT zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLECHPS00175 ECH0318 ECHO INVESTMENT zmienne/floating PLN 5, GPW RR PLECHPS00118 ECH0417 ECHO INVESTMENT zmienne/floating PLN 5, BS ASO PLECHPS00183 ECH0418 ECHO INVESTMENT zmienne/floating PLN 5, GPW RR PLECHPS00100 ECH0515 ECHO INVESTMENT zmienne/floating PLN 5, BS ASO PLECHPS00159 ECH0519 ECHO INVESTMENT zmienne/floating PLN 5, BS ASO PLECHPS00142 ECH0616 ECHO INVESTMENT zmienne/floating PLN 5, GPW RR PLECHPS00126 ECH0618 ECHO INVESTMENT zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLECHPS00167 ECH0716 ECHO INVESTMENT zmienne/floating PLN 5, GPW RR PLECISC00015 ECI0115 ECI - BPS REAL ESTATE zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLECISC00023 ECS0115 ECI - BPS REAL ESTATE zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLEDINV00048 EDI1116 ED invest S.A zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLERPFM00022 EFM0416 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY zmienne/floating PLN 10, GPW ASO PLERPFM00014 EFM0915 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY stałe/fixed PLN 10, GPW ASO PLERPFM00030 EFM1216 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY zmienne/floating PLN 10, GPW ASO PL EIB0617 EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY zerokuponowe/zerocoupon PLN GPW RR PLEKGPF00136 EKA0215 E-KANCELARIA stałe/fixed PLN GPW ASO PLEKGPF00151 EKA0515 E-KANCELARIA stałe/fixed PLN GPW ASO PLEKGPF00177 EKA0616 E-KANCELARIA stałe/fixed PLN GPW ASO PLEKGPF00102 EKA0715 E-KANCELARIA zmienne/floating PLN 10, GPW ASO PLEKGPF00219 EKA0816 E-KANCELARIA zmienne/floating PLN GPW ASO PLEKGPF00185 EKA1016 E-KANCELARIA zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLEKGPF00144 EKA1115 E-KANCELARIA stałe/fixed PLN GPW ASO PLEKGPF00128 EKA1214 E-KANCELARIA zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLEKGPF00193 EKA1215 E-KANCELARIA zmienne/floating PLN GPW ASO PLEKGPF00227 EKK1016 E-KANCELARIA zmienne/floating PLN GPW ASO PLEKGPF00201 EKK1215 E-KANCELARIA zmienne/floating PLN GPW ASO PLENERG00014 ENG1019 ENERGA zmienne/floating PLN 3, BS RR PLEKPCH00016 EPC0716 EKOPALIWA CHEŁM stałe/fixed PLN GPW ASO PLERBUD00053 ERB0318 ERBUD zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLERCNT00045 ERC0815 EUROCENT stałe/fixed PLN GPW ASO PLEURCH00029 EUH0618 EUROCASH zmienne/floating PLN 4, BS ASO PLFSTFC00046 FFI0116 FAST FINANCE zmienne/floating PLN 9, GPW ASO BS ASO PLFSTFC00038 FFI0315 FAST FINANCE zmienne/floating PLN 9, GPW ASO BS ASO PLFSTFC00053 FFI0916 FAST FINANCE zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLFSTFC00061 FFI1116 FAST FINANCE zmienne/floating PLN 9, GPW ASO BS ASO PLFKDRW00040 FKD0516 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH stałe/fixed PLN 9, GPW ASO PLFKDRW00032 FKD0615 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH stałe/fixed PLN GPW ASO PLFRRTM00067 FRR0517 FERRATUM CAPITAL POLAND zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLFRRTM00042 FRR0615 FERRATUM CAPITAL POLAND zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLEMRCP00029 GEM0715 GRUPA EMMERSON stałe/fixed PLN GPW ASO PLGHLMC00156 GHC0718 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLGHLMC00099 GHE0118 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLGHLMC00032 GHE0415 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 8, BS ASO PLGHLMC00115 GHE0418 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLGHLMC00057 GHE0716 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 7, BS ASO PLGHLMC00107 GHE0718 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLGHLMC00065 GHE0816 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLGHLMC00172 GHE0918 GHELAMCO INVEST zmienne/floating EUR 4, GPW ASO BS ASO PLGHLMC00081 GHE1116 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLGHLMC00164 GHE1117 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLGHLMC00040 GHI0415 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 8, BS ASO PLGHLMC00123 GHI0718 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO Biuletyn Statystyczny CATALYST 3 CATALYST Statistic Bulletin

4 Instrumenty dłużne na CATALYST na koniec okresu/debt instruments on CATALYST (eop) Data Typ Waluta Cena Wartość Kod ISIN Instrument Emitent wykupu oprocentowania notowania Kupon nominalna emisji Rynek ISIN code Instrument Issuer Maturity Type of Trading Coupon Nominal Issue Market date interest currency value value PLGHLMC00131 GHJ0718 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLGHLMC00149 GHK0718 GHELAMCO INVEST zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLGNBAP00012 GNA0725 GNB AUTO PLAN zmienne/floating PLN 4,04 847, BS ASO PLNOBLE00082 GNB0218 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLGETBK00152 GNB0220 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGETBK00251 GNB0221 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLNOBLE00090 GNB0318 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGETBK00160 GNB0320 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGETBK00269 GNB0321 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLNOBLE00108 GNB0418 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGETBK00178 GNB0420 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGETBK00277 GNB0421 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGETBK00020 GNB0518 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGETBK00285 GNB0617 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 4, GPW ASO BS ASO PLNOBLE00033 GNB0618 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLGETBK00186 GNB0620 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGETBK00293 GNB0717 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 4, GPW ASO BS ASO PLGETBK00194 GNB0720 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLNOBLE00041 GNB0817 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLGETBK00046 GNB0819 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLGETBK00202 GNB0820 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLNOBLE00058 GNB0917 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLGETBK00111 GNB0919 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLNOBLE00074 GNB1017 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO BS ASO PLGETBK00129 GNB1019 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGETBK00210 GNB1020 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGETBK00137 GNB1119 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGETBK00228 GNB1120 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 4, GPW ASO PLGETBK00145 GNB1219 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLGETBK00244 GNB1220 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGETBK00038 GNF0618 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLNOBLE00066 GNO0917 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO BS ASO PLGETBK00236 GNO1120 GETIN NOBLE BANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGPW GPW0117 GPW zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS ASO PLGRNCL00013 GRA0816 GRANIT-COLOR stałe/fixed PLN 9, GPW ASO BS ASO PLGNRSI00072 GRI0615 GINO ROSSI zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLGNRSI00080 GRI0616 GINO ROSSI zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLGTC GTC0319 GTC zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLGTC GTC0418 GTC zmienne/floating PLN 5, BS ASO PLHBRVF00018 HBR1117 HB REAVIS FINANCE PL zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLHSRGR00018 HGR0517 HUSSAR GRUPPA stałe/fixed PLN 8, GPW ASO PL IDS1018 Bank Gospodarstwa Krajowego stałe/fixed PLN 6, GPW RR BS RR PL IDS1022 Bank Gospodarstwa Krajowego stałe/fixed PLN 5, GPW RR BS RR PL IDS1024 Bank Gospodarstwa Krajowego stałe/fixed PLN GPW RR BS RR PLIIF IIF1115 IIF zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLINEXP00089 INE1015 INSTALEXPORT zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLBSK ING1217 ING BANK ŚLĄSKI zmienne/floating PLN 3, BS ASO PLINPRO00031 INP0815 INPRO zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLECMNG00068 INV0615 INVISTA zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLECMNG00076 INV1215 INVISTA zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLIPFIP00025 IPP0615 IPF INVESTMENTS POLSKA zmienne/floating PLN 9, BS ASO PLINTEG00037 ITG0617 INTEGER.PL zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLIVOPL00011 IVO0616 IVOPOL zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PL IWS0645 Bank Gospodarstwa Krajowego stałe/fixed PLN GPW RR BS RR PLKINS KI10517 KREDYT INKASO I NS FIZ zmienne/floating PLN 5, BS ASO PLWTTMN00042 KIN0315 KLEBA INVEST stałe/fixed PLN 11, GPW ASO PLWTTMN00067 KIN0615 KLEBA INVEST stałe/fixed PLN GPW ASO PLWTTMN00059 KIW0315 KLEBA INVEST stałe/fixed PLN 11, GPW ASO PLKLON KLN0215 KLON zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLKLON KLN1115 KLON zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLMDIUS00059 KME0416 KANCELARIA MEDIUS stałe/fixed PLN GPW ASO PLMDIUS00042 KME1015 KANCELARIA MEDIUS stałe/fixed PLN GPW ASO PLPCCPK00013 KOS0516 PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET stałe/fixed PLN 6, GPW ASO PLKRINK00113 KR20116 KREDYT INKASO zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLKRINK00105 KRI0116 KREDYT INKASO zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLKRINK00147 KRI0118 KREDYT INKASO zmienne/floating PLN 7, BS ASO PLKRINK00071 KRI0416 KREDYT INKASO zmienne/floating PLN 8, BS ASO PLKRINK00089 KRI0615 KREDYT INKASO zmienne/floating PLN 7, BS ASO PLKRINK00139 KRI0717 KREDYT INKASO zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLKRINK00121 KRI0916 KREDYT INKASO zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLKRINK00097 KRI1216 KREDYT INKASO zmienne/floating PLN 8, BS ASO PLHGNKA00135 KRS0316 KERDOS GROUP stałe/fixed PLN GPW ASO PLHGNKA00143 KRS0416 KERDOS GROUP stałe/fixed PLN GPW ASO PLHGNKA00150 KRS0516 KERDOS GROUP stałe/fixed PLN GPW ASO PLKRK KRU0115 KRUK zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLKRK KRU0316 KRUK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLKRK KRU0317 KRUK zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLKRK KRU0517 KRUK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLKRK KRU0618 KRUK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLKRK KRU0818 KRUK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLKRK KRU1018 KRUK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLKRK KRU1116 KRUK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLKRK KRU1216 KRUK zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLKRK KRU1217 KRUK zmienne/floating PLN 6, GPW RR PLKRK KRU1218 KRUK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLLCCRP00041 LCC0515 LC CORP zmienne/floating PLN 5, BS ASO PLLCCRP00066 LCC0619 LC CORP zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLLCCRP00058 LCC1018 LC CORP zmienne/floating PLN 5, BS ASO PLLSGEX00032 LEX0616 LEASING-EXPERTS zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLLZMO LZM1116 LZMO stałe/fixed PLN 8, GPW ASO PLMSTFR00016 MAS0215 MASTERFORM zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLBRE MBK1223 mbank zmienne/floating PLN 4, GPW ASO BS ASO PLMCIMG00178 MCI0318 MCI MANAGEMENT zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLMCIMG00145 MCI0416 MCI MANAGEMENT zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLMCIMG00152 MCI0616 MCI MANAGEMENT zmienne/floating PLN 7, BS ASO PLMCIMG00160 MCI1216 MCI MANAGEMENT zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLMDRT MDR1016 MEDORT zmienne/floating PLN 7, BS ASO PLNFI MDS0421 MIDAS zerokuponowe/zerocoupon PLN GPW ASO BS ASO PLMERA MER0616 MERA zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLBIG MIL0317 BANK MILLENNIUM zmienne/floating PLN 3, BS ASO PLBIG MIL1015 BANK MILLENNIUM zmienne/floating PLN 4, BS ASO PLMKDOM00028 MKD0317 MAK DOM zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLMKRKS00031 MKR0615 MIKROKASA zmienne/floating PLN GPW ASO PLMKRKS00049 MKR1115 MIKROKASA zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLMLMDP00064 MMP0520 MULTIMEDIA POLSKA zmienne/floating PLN 5, GPW ASO BS ASO PLMXPOL00019 MPL0316 MEXPOL zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLMRBUD00023 MRB0717 MIRBUD zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLMRTMB00026 MRT0421 MERITUM BANK zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLMURPL00117 MUL1116 MURAPOL zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLMURPL00034 MUR0415 MURAPOL zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLMURPL00042 MUR0515 MURAPOL zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLMURPL00109 MUR0816 MURAPOL zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLMURPL00083 MUR1115 MURAPOL zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLMURPL00091 MUR1116 MURAPOL zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLMRVPL00081 MVP0415 MARVIPOL zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLMWTRD00088 MWD0216 MW TRADE zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLMWTRD00104 MWD0316 MW TRADE zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLMWTRD00054 MWD1115 MW TRADE zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLMWTRD00070 MWT0216 MW TRADE zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLMWTRD00096 MWT0316 MW TRADE zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLMWTRD00112 MWT0416 MW TRADE zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO Biuletyn Statystyczny CATALYST 4 CATALYST Statistic Bulletin

5 Instrumenty dłużne na CATALYST na koniec okresu/debt instruments on CATALYST (eop) Data Typ Waluta Cena Wartość Kod ISIN Instrument Emitent wykupu oprocentowania notowania Kupon nominalna emisji Rynek ISIN code Instrument Issuer Maturity Type of Trading Coupon Nominal Issue Market date interest currency value value PLMWTRD00138 MWT0417 MW TRADE zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLMWTRD00120 MWT0616 MW TRADE zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLMWTRD00047 MWT1115 MW TRADE zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLMWTRD00062 MWT1215 MW TRADE zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLZMMM MYS0615 MYSŁAW stałe/fixed PLN 11, GPW ASO PLZMMM MYS0715 MYSŁAW stałe/fixed PLN GPW ASO PLNANTL00035 NAN0415 NANOTEL stałe/fixed PLN GPW ASO PLNANTL00050 NAN1015 NANOTEL stałe/fixed PLN GPW ASO PLNAVIG00114 NAV0216 NAVI GROUP zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLNAVIG00106 NAV0515 NAVI GROUP zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLNAVIG00098 NAV0915 NAVI GROUP zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLNRDCD00066 NOR1016 NORDIC DEVELOPMENT stałe/fixed PLN GPW ASO PLODRTS00066 OTE0217 OT LOGISTICS stałe/fixed EUR 6, GPW ASO BS ASO PLODRTS00058 OTS0217 OT LOGISTICS zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLPLBRD00017 PBD0116 POLBRAND stałe/fixed PLN GPW ASO BS ASO PLPLBRD00025 PBD0616 POLBRAND stałe/fixed PLN GPW ASO PLUNSPC00013 PCB1015 UNISERV-PIECBUD zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLGUARD00076 PCG0415 PC GUARD zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLPCCRK00043 PCR0416 PCC ROKITA stałe/fixed PLN 7, GPW RR PLPCCRK00068 PCR0419 PCC ROKITA stałe/fixed PLN 5, GPW RR PLPCCRK00050 PCR0517 PCC ROKITA stałe/fixed PLN 6, GPW RR PLPCCRK00035 PCR0615 PCC ROKITA stałe/fixed PLN 8, GPW RR PLPCCRK00092 PCR1019 PCC ROKITA stałe/fixed PLN 5, GPW RR PLPCZ PCZ0117 PCZ zmienne/floating PLN 9, GPW ASO BS ASO PLPCZ PCZ0416 PCZ stałe/fixed PLN GPW ASO BS ASO PLPCZ PCZ0615 PCZ zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLPCZ PCZ0617 PCZ zmienne/floating PLN 9, GPW ASO BS ASO PLPCZ PCZ0916 PCZ zmienne/floating PLN 9, GPW ASO BS ASO PLPCZ PCZ1015 PCZ stałe/fixed PLN GPW ASO BS ASO PLPAGED00140 PGD0817 PAGED zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLPAGED00157 PGD0818 PAGED zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLPGER PGE0618 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA zmienne/floating PLN 3, GPW ASO BS ASO PLPGNIG00063 PGN0617 PGNiG zmienne/floating PLN 3, BS ASO PLPRINW00034 PIN0415 PRAGMA INWESTYCJE zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLPRINW00042 PIN1016 PRAGMA INWESTYCJE zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLPKN PK11117 PKN ORLEN zmienne/floating PLN 3, GPW RR PLPKN PKN0219 PKN ORLEN zmienne/floating PLN 4, BS ASO PLPKN PKN0418 PKN ORLEN zmienne/floating PLN 3, GPW RR PLPKN PKN0420 PKN ORLEN stałe/fixed PLN GPW RR PLPKN PKN0517 PKN ORLEN zmienne/floating PLN 3, GPW RR PLPKN PKN0617 PKN ORLEN zmienne/floating PLN 4, GPW RR PLPKN PKN1117 PKN ORLEN zmienne/floating PLN 3, GPW RR XS PKO0119 PKO FINANCE AB stałe/fixed EUR 2, GPW ASO BS ASO PLPKO PKO0922 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A zmienne/floating PLN 4, BS ASO XS PKO1015 PKO FINANCE AB stałe/fixed EUR 3, GPW ASO BS ASO PLPG PLG1216 POLSKI GAZ zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLPOLND00100 PND0116 POLNORD zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLPOLND00134 PND0217 POLNORD zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLPZSPV00017 POA0117 POZNAŃSKA 37 SPV stałe/fixed PLN GPW ASO PLPZSPV00025 POB0117 POZNAŃSKA 37 SPV stałe/fixed PLN GPW ASO PLPRCHK00133 PRC1215 PRÓCHNIK zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLPRESC00067 PRE0815 P.R.E.S.C.O. GROUP zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLPRESC00075 PRE1117 P.R.E.S.C.O. GROUP zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLGFPRE00073 PRF0115 PRAGMA FAKTORING zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLGFPRE00081 PRF0315 PRAGMA FAKTORING zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLGFPRE00065 PRF1214 PRAGMA FAKTORING zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLPTIW PTI0615 PTI zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLPTIW PTI1115 PTI zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLQLTDL00028 QLT1115 QUALITY ALL DEVELOPMENT zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLRAPRT00012 RAP0215 RAPORT zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLRAPRT00020 RAP0815 RAPORT zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLREMDS00344 REM0115 REMEDIS stałe/fixed PLN autoryzowany/authorised PLREMDS00351 REM0215 REMEDIS zmienne/floating PLN autoryzowany/authorised PLREMDS00385 REM0515 REMEDIS zmienne/floating PLN autoryzowany/authorised PLREMDS00393 REM0615 REMEDIS zmienne/floating PLN autoryzowany/authorised PLREMDS00336 REM1214 REMEDIS zmienne/floating PLN autoryzowany/authorised PLRNKPR00048 RNK0616 RANK PROGRESS zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLROBYG00107 ROB0116 ROBYG zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLROBYG00156 ROB0218 ROBYG zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLROBYG00081 ROB0615 ROBYG zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLROBYG00123 ROB0616 ROBYG zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLROBYG00149 ROB1216 ROBYG zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLROBYG00115 ROG0116 ROBYG zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLROBYG00164 ROG0218 ROBYG zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLROBYG00099 ROG0615 ROBYG zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLRNSER00060 RON0218 RONSON EUROPE zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLRNSER00078 RON0518 RONSON EUROPE zmienne/floating PLN 5, GPW ASO BS ASO PLRNSER00045 RON0616 RONSON EUROPE zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLRNSER00037 RON0617 RONSON EUROPE zmienne/floating PLN 6, GPW ASO BS ASO PLRNSER00052 RON0716 RONSON EUROPE zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLROPCE00025 RPC0519 ZM ROPCZYCE zmienne/floating EUR 3, GPW ASO PLSAF SAF1115 SAF stałe/fixed PLN GPW ASO PLSCNMD00024 SCM1115 SCANMED MULTIMEDIS zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLSFKPL00029 SFK1215 POLKAP zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLCMPLD00164 SGN0215 SYGNITY zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLMILOP00036 SIO1216 SIÓDEMKA zmienne/floating PLN 4, BS ASO PLSMSKH00035 SMS0716 SMS KREDYT HOLDING zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLTRKPL00089 TRJ1215 TRAKCJA PRKiI zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLTRKPL00063 TRK1215 TRAKCJA PRKiI zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLUBTLN00038 UBT0415 UBOAT - LINE zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLUBTLN00046 UBT0915 UBOAT - LINE zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLUNDVL00014 UND0317 UNIDEVELOPMENT zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLUNBEP00049 UNI0515 UNIBEP zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLUNBEP00056 UNI0516 UNIBEP zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLVCTDM00017 VDM0217 VICTORIA DOM zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLVIG VIG0115 PPUH VIG stałe/fixed PLN GPW ASO PLVIG VIG0515 PPUH VIG stałe/fixed PLN GPW ASO PLVNDEX00039 VIN1116 VINDEXUS zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLVENIT00036 VNT0316 VENITI stałe/fixed PLN 9, GPW ASO PLVOXEL00055 VOL0716 VOXEL zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLVOXEL00048 VOX0716 VOXEL zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLVTGDL00036 VTG0816 VANTAGE DEVELOPMENT zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLWDBBU00034 WDB0915 WDB BU stałe/fixed PLN GPW ASO PLWRTHL00024 WHH1214 WERTH - HOLZ zmienne/floating PLN 8, BS ASO PLWDRZW00035 WLD0516 WŁODARZEWSKA zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLWDRZW00043 WLO0516 WŁODARZEWSKA zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLWDRZW00027 WLO1214 WŁODARZEWSKA zmienne/floating PLN GPW ASO PLWNDMB00028 WMO0317 WIND MOBILE zmienne/floating PLN 8, GPW ASO BS ASO PLWRTSB00022 WRA1116 WRATISLAVIA-BIO zmienne/floating PLN 7, GPW ASO BS ASO PLWRZCL00048 WRL0516 WIERZYCIEL zmienne/floating PLN 9, GPW ASO PLWRKSR00068 WSE0717 WORK SERVICE zmienne/floating PLN 8, GPW ASO PLWRKSR00050 WSE1016 WORK SERVICE zmienne/floating PLN 7, GPW ASO PLWDSIP00017 WSP0918 WSIP zmienne/floating PLN 6, BS ASO PLWRMFB00016 WXB0316 WARIMPEX zmienne/floating PLN 9, GPW ASO BS ASO PLWRMFB00024 WXF0218 WARIMPEX zmienne/floating PLN 8, BS ASO AT0000A100Y0 WXF0316 WARIMPEX stałe/fixed PLN 4, BS ASO AT0000A139E0 WXF1016 WARIMPEX stałe/fixed PLN 3, BS ASO AT0000A139F7 WXF1017 WARIMPEX zmienne/floating PLN 8, BS ASO PLZSTAL00020 ZST0215 ZASTAL zmienne/floating PLN 8, GPW ASO Obligacje spółdzielcze/co-operative bonds Biuletyn Statystyczny CATALYST 5 CATALYST Statistic Bulletin

6 Instrumenty dłużne na CATALYST na koniec okresu/debt instruments on CATALYST (eop) Data Typ Waluta Cena Wartość Kod ISIN Instrument Emitent wykupu oprocentowania notowania Kupon nominalna emisji Rynek ISIN code Instrument Issuer Maturity Type of Trading Coupon Nominal Issue Market date interest currency value value PLBBSDR00012 BBS1225 BS-BBS DARŁOWO zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLBSPOM00010 BOM0221 BS OSTRÓW MAZOWIECKA zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLBSPLS00013 BPL0421 BS PŁOŃSK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLBSPLS00021 BPL0422 BS PŁOŃSK zmienne/floating PLN 4, GPW ASO PLBPS BPS0718 BPS WARSZAWA zmienne/floating PLN 5, GPW ASO BS ASO PLBPS BPS0720 BPS WARSZAWA zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLBPS BPS1122 BPS WARSZAWA zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLBSPT BPT0620 BS-HEXABANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLBSBR BRB0425 BS BIAŁA RAWSKA zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLPBSC BSC0620 BS-PBS CIECHANÓW zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLPBSC BSC0621 BS-PBS CIECHANÓW zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLPBSC BSC0927 BS-PBS CIECHANÓW zmienne/floating PLN GPW ASO PLBSLIM00011 BSL0521 BS LIMANOWA zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLBSPIA00017 BSP0620 BS PIASECZNO zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLBSPIA00025 BSP0724 BS PIASECZNO zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLBSSKR00011 BSS0418 BS SKIERNIEWICE zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLSBRIR00033 BSW0323 BS - SK BANK WOŁOMIN zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLSBRIR00041 BSW0424 BS - SK BANK WOŁOMIN zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLSBRIR00025 BSW0715 BS - SK BANK WOŁOMIN zmienne/floating PLN 4, GPW ASO PLSBRIR00017 BSW0721 BS - SK BANK WOŁOMIN zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLBSTCH00025 BTY0317 BS TYCHY zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLBSTCH00017 BTY1216 BS TYCHY zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLESBSR00014 ESB0725 BS-ESBANK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLGBSBR00015 GBS0621 BS-GBS BANK BARLINEK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLKBSAK00014 KBS0518 BS-KBS ALEKSANDRÓW KUJAWSKI zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLMBSLM00013 MBS0720 BS-MBS ŁOMIANKI zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLOKBS OKB0520 BS-OK BANK KNURÓW zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLPBS PBS0523 BS-PBS SANOK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLPBS PBS0720 BS-PBS SANOK zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLPBS PBS1021 BS-PBS SANOK zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLPMBSZ00016 PMS0624 BS-PMBS ZABŁUDÓW zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLKRBSP00025 SBK0923 BS-KBS KRAKÓW zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLKRBSP00017 SBK1020 BS-KBS KRAKÓW zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PLSBRS SBR0325 BS-SBR SZEPIETOWO zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLSBRS SBR0725 BS-SBR SZEPIETOWO zmienne/floating PLN 6, GPW ASO PLWAWBS00014 WBS0521 BS-WBS BANK WARSZAWA zmienne/floating PLN 5, GPW ASO Obligacje komunalne/municipal bonds PL BAR1125 BARCIN zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL BRD1023 BRODNICA zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL BRZ1016 BRZESKO zmienne/floating PLN 4, GPW ASO PL BRZ1126 BRZESKO zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL BRZ1127 BRZESKO zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL ELG0126 ELBLĄG zmienne/floating PLN 4, GPW RR BS RR PL ELG0319 ELBLĄG zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL ELG0320 ELBLĄG zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL ELG0321 ELBLĄG zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL ELG0322 ELBLĄG zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL ELG0523 ELBLĄG zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL ELG0524 ELBLĄG zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL ELG0625 ELBLĄG zmienne/floating PLN 4, GPW RR BS RR PL GLD1125 GOŁDAP zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL JAR1214D POWIAT JAROSŁAWSKI zmienne/floating PLN autoryzowany/authorised PL JAR1214E POWIAT JAROSŁAWSKI zmienne/floating PLN autoryzowany/authorised PL JAR1214F POWIAT JAROSŁAWSKI zmienne/floating PLN autoryzowany/authorised PL KON0715 KONOPISKA zmienne/floating PLN 4, GPW ASO PL KON0916 KONOPISKA zmienne/floating PLN 4, GPW ASO PL KRA0423 KRAKÓW zmienne/floating PLN 2, GPW RR BS RR PL KRA0424 KRAKÓW zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL KRA0528 KRAKÓW zmienne/floating PLN 2, GPW RR BS RR PL KRA1027 KRAKÓW zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL MKI1123 MARKI zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL OLK1123 OLKUSZ zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL PGL1127 POWIAT GOLENIOWSKI zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL PIA0922 PIŁA zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL PLZ0915 POŁCZYN ZDRÓJ zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PL PLZ0916 POŁCZYN ZDRÓJ zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PL PLZ0917 POŁCZYN ZDRÓJ zmienne/floating PLN 5, GPW ASO PL PRZ0924 PRZEMYŚL zmienne/floating PLN 4, GPW RR PL PRZ1025 PRZEMYŚL zmienne/floating PLN 3, GPW RR PL PRZ1226 PRZEMYŚL zmienne/floating PLN 4, GPW RR PL PRZ1227 PRZEMYŚL zmienne/floating PLN 4, GPW RR PL PRZ1228 PRZEMYŚL zmienne/floating PLN 4, GPW RR PL PRZ1229 PRZEMYŚL zmienne/floating PLN 4, GPW RR PL RYB1117 RYBNIK zmienne/floating PLN 4, BS RR PL RYB1214 RYBNIK zmienne/floating PLN 5, BS RR PL SID1131 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR PL SID1133 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL SIE1123 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL SIE1125 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR PL SIE1126 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR PL SIE1127 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR PL SIE1128 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR PL SIE1129 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR PL SIE1130 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR PL SIE1131 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR PL SIE1132 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR PL SIE1133 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR PL SIE1134 SIEDLCE zmienne/floating PLN 3, GPW RR PL TCZ0817 TCZEW zmienne/floating PLN 3, GPW ASO PL TCZ0915 TCZEW zmienne/floating PLN autoryzowany/authorised PL TCZ0916 TCZEW zmienne/floating PLN autoryzowany/authorised PL TUR0916 TUREK zmienne/floating PLN autoryzowany/authorised PL USM0315 USTRONIE MORSKIE zmienne/floating PLN 4, GPW ASO PL WAB1027 WAŁBRZYCH zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PL WAL0925 WAŁBRZYCH zmienne/floating PLN 4, GPW RR BS RR PL WAL1025 WAŁBRZYCH zmienne/floating PLN 4, GPW RR BS RR PL WAL1027 WAŁBRZYCH zmienne/floating PLN 4, GPW RR BS RR PL WAW0318 WARSZAWA stałe/fixed PLN 6, GPW RR BS RR PL WAW0321 WARSZAWA stałe/fixed PLN 6, GPW RR BS RR PL WAW0922 WARSZAWA stałe/fixed PLN 6, GPW RR BS RR PL WAW1017 WARSZAWA stałe/fixed PLN 5, GPW RR BS RR PL WAW1019 WARSZAWA stałe/fixed PLN 6, GPW RR BS RR PL WCL1220 WŁOCŁAWEK zmienne/floating PLN 4, GPW RR BS RR PL WCL1225 WŁOCŁAWEK zmienne/floating PLN 5, GPW RR BS RR PL ZAB0715 ZĄBKI zmienne/floating PLN autoryzowany/authorised PL ZAB0916 ZĄBKI zmienne/floating PLN autoryzowany/authorised Obligacje Skarbu Państwa/Treasury bonds PL DS0725 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 3, GPW RR BS RR PL DS1015 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 6, GPW RR BS RR PL DS1017 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 5, GPW RR BS RR PL DS1019 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 5, GPW RR BS RR PL DS1020 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 5, GPW RR BS RR PL DS1021 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 5, GPW RR BS RR PL DS1023 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN GPW RR BS RR PL IZ0816 SKARB PAŃSTWA indeksowane/indexed PLN , GPW RR BS RR PL IZ0823 SKARB PAŃSTWA indeksowane/indexed PLN 2, , GPW RR BS RR PL OK0116 SKARB PAŃSTWA zerokuponowe/zerocoupon PLN GPW RR BS RR PL OK0715 SKARB PAŃSTWA zerokuponowe/zerocoupon PLN GPW RR BS RR PL OK0716 SKARB PAŃSTWA zerokuponowe/zerocoupon PLN GPW RR BS RR Biuletyn Statystyczny CATALYST 6 CATALYST Statistic Bulletin

7 Instrumenty dłużne na CATALYST na koniec okresu/debt instruments on CATALYST (eop) Data Typ Waluta Cena Wartość Kod ISIN Instrument Emitent wykupu oprocentowania notowania Kupon nominalna emisji Rynek ISIN code Instrument Issuer Maturity Type of Trading Coupon Nominal Issue Market date interest currency value value PL PS0415 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 5, GPW RR BS RR PL PS0416 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN GPW RR BS RR PL PS0417 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 4, GPW RR BS RR PL PS0418 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 3, GPW RR BS RR PL PS0718 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 2, GPW RR BS RR PL PS0719 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 3, GPW RR BS RR PL PS1016 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 4, GPW RR BS RR PL TZ0215 SKARB PAŃSTWA zmienne/floating PLN 2, GPW RR BS RR PL WS0428 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 2, GPW RR BS RR PL WS0429 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 5, GPW RR BS RR PL WS0437 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN GPW RR BS RR PL WS0922 SKARB PAŃSTWA stałe/fixed PLN 5, GPW RR BS RR PL WZ0115 SKARB PAŃSTWA zmienne/floating PLN 2, GPW RR BS RR PL WZ0117 SKARB PAŃSTWA zmienne/floating PLN 2, GPW RR BS RR PL WZ0118 SKARB PAŃSTWA zmienne/floating PLN 2, GPW RR BS RR PL WZ0119 SKARB PAŃSTWA zmienne/floating PLN 2, GPW RR BS RR PL WZ0121 SKARB PAŃSTWA zmienne/floating PLN 2, GPW RR BS RR PL WZ0124 SKARB PAŃSTWA zmienne/floating PLN 2, GPW RR BS RR Listy zastawne hipoteczne/mortgage debentures PLRHNHP00185 MBHPA11 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00219 MBHPA13 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00227 MBHPA14 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00235 MBHPA15 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00243 MBHPA16 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00268 MBHPA18 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00276 MBHPA19 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 4, GPW RR BS RR PLRHNHP00318 MBHPA20 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00326 MBHPA21 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00391 MBHPA22 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00409 MBHPA23 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00300 MBHPE01 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating EUR 2, GPW RR BS RR PLRHNHP00334 MBHPE02 MBANK HIPOTECZNY stałe/fixed EUR 2, GPW RR BS RR PLRHNHP00342 MBHPE03 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating EUR 1, GPW RR BS RR PLRHNHP00359 MBHPE04 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating EUR 1, GPW RR BS RR PLRHNHP00367 MBHPE05 MBANK HIPOTECZNY stałe/fixed EUR 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00375 MBHPE06 MBANK HIPOTECZNY stałe/fixed EUR 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00383 MBHPE07 MBANK HIPOTECZNY stałe/fixed EUR 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00417 MBHPE08 MBANK HIPOTECZNY stałe/fixed EUR 1, GPW RR BS RR PLBPHHP00069 PEK0321 PEKAO BANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, BS RR PLBPHHP00051 PEK1020 PEKAO BANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 2, BS RR PLBPHHP00077 PEOH203 PEKAO BANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLBPHHP00085 PEOH204 PEKAO BANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLBPHHP00093 PEOH205 PEKAO BANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 4, GPW RR BS RR PLBPHHP00101 PEOH206 PEKAO BANK HIPOTECZNY zmienne/floating EUR 2, GPW RR BS RR PLBPHHP00119 PEOH207 PEKAO BANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLBPHHP00127 PEOH208 PEKAO BANK HIPOTECZNY zmienne/floating EUR 1, GPW RR BS RR PLBPHHP00135 PEOH209 PEKAO BANK HIPOTECZNY zmienne/floating EUR 1, GPW RR BS RR PLBPHHP00143 PEOH210 PEKAO BANK HIPOTECZNY stałe/fixed EUR 2, GPW RR BS RR Listy zastawne publiczne/public debentures PLRHNHP00201 MBHPU05 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00284 MBHPU06 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 3, GPW RR BS RR PLRHNHP00292 MBHPU07 MBANK HIPOTECZNY zmienne/floating PLN 4, GPW RR BS RR Biuletyn Statystyczny CATALYST 7 CATALYST Statistic Bulletin

8 Statystyka Instrumentów dłużnych na CATALYST/Statistics of debt instruments on CATALYST Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Waluta Electronic order book trades Off- Electronic order book trades Kod ISIN Instrument Rynek notowania Liczba Wartość obrotów (tys.) Liczba Wartość ISIN code Instrument Market Trading Wolumen transakcji Trading value (thous.) Wolumen transakcji obrotów (tys. PLN) currency Volume Number of w walucie Volume Number of Trading trades notowania PLN EUR trades value (PLN thous.) in trading currency Obligacje korporacyjne/corporate bonds PL2CPRT CP0316 GPW ASO PLN 882,00 13,00 91,07 91,07 21,71 0,00 0,00 0,00 PL2CPRT CP0415 GPW ASO PLN 44,00 3,00 4,51 4,51 1,07 0,00 0,00 0,00 PL2CPRT CP0416 GPW ASO PLN 1290,00 22,00 132,14 132,14 31,41 0,00 0,00 0,00 PLAB ABE0819 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLAB ABE0819 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLACTIN00034 ACT0717 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLACTIN00034 ACT0717 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLADMBT00062 ADB0115 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLADMBT00096 ADB0415 GPW ASO PLN 35,00 6,00 34,73 34,73 8,25 0,00 0,00 0,00 PLADMBT00054 ADM0115 GPW ASO PLN 114,00 14,00 113,06 113,06 26,82 0,00 0,00 0,00 PLADMBT00047 ADM0415 GPW ASO PLN 264,00 47,00 252,60 252,60 59,95 0,00 0,00 0,00 PLAMRHP00034 AHP0317 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLAMRHP00026 AHP0718 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLAMRHP00018 AHP0916 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLABSIN00020 AIN0717 GPW ASO PLN 97,00 16,00 95,47 95,47 22,70 0,00 0,00 0,00 PLALIOR00011 ALR0220 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLALIOR00086 ALR0416 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLALIOR00060 ALR0615 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLAMRST00017 AMR0618 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLAOWFK00043 AOW0317 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLAOWFK00043 AOW0317 GPW ASO PLN 520,00 4,00 53,16 53,16 12,58 0,00 0,00 0,00 PLAOWFK00035 AOW0416 GPW ASO PLN 602,00 7,00 60,94 60,94 14,45 0,00 0,00 0,00 PLAOWFK00035 AOW0416 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLAOWFK00050 AOW0517 GPW ASO PLN 571,00 16,00 58,26 58,26 13,79 0,00 0,00 0,00 PLAOWFK00050 AOW0517 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLAIRON00017 ARN0315 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLARP ARP1217 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLATAL ATL0616 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1, ,81 PLATAL ATL1015 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLATAL ATL1016 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPCCTH00011 AUT0217 GPW ASO PLN 585,00 11,00 59,73 59,73 14,17 0,00 0,00 0,00 PLNFI BBD0215 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLNFI BBD0215 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBBF BBF0615 GPW ASO PLN 163,00 6,00 16,91 16,91 4,03 0,00 0,00 0,00 PLNFI BBI0215 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLNFI BBI0215 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLNFI BBI0216 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLNFI BBI0216 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLNFI BBI0217 BS ASO PLN 170,00 1,00 176,72 176,72 41,79 0,00 0,00 0,00 PLNFI BBI0217 GPW ASO PLN 440,00 7,00 455,31 455,31 107,81 0,00 0,00 0,00 PL BGK0118 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL BGK0215 BS ASO PLN 1000,00 1, , ,60 239,47 0,00 0,00 0,00 PL BGK0517 BS ASO PLN 3000,00 4, , ,03 719,27 0,00 0,00 0,00 PL BGK1016 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBOS BOD0521 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBOS BOG0222 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBOS BOS0724 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPCZT00015 BPO0721 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPCZT00031 BPO1022 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPCZT00049 BPO1216 GPW ASO PLN 49,00 2,00 503,94 503,94 119,27 0,00 0,00 0,00 PLBSTII00038 BS20118 GPW ASO PLN 984,00 17,00 101,10 101,10 24,03 0,00 0,00 0,00 PLBSTII00038 BS20118 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBSTNS00086 BS30615 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBSTNS00094 BS30616 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBEST BST0418 GPW RR PLN 2462,00 36,00 247,14 247,14 58,80 0,00 0,00 0,00 PLBEST BST0516 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBEST BST0516 GPW ASO PLN 1496,00 35,00 151,39 151,39 36,04 0,00 0,00 0,00 PLBEST BST0916 GPW ASO PLN 1840,00 29,00 192,64 192,64 45,74 0,00 0,00 0,00 PLBEST BST0916 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBEST BST1018 GPW RR PLN 1522,00 32,00 153,50 153,50 36,38 0,00 0,00 0,00 PLBLTXG00036 BTG1215 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBZ BZW0717 GPW ASO PLN 6,00 1,00 6,14 6,14 1,47 0,00 0,00 0,00 PLBZ BZW0717 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBZ BZW1216 GPW ASO PLN 1200,00 3, , ,88 293,02 0,00 0,00 0,00 PLBZ BZW1216 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLCPPRK00052 CAP0617 GPW ASO PLN 5245,00 99,00 545,26 545,26 126,56 0,00 0,00 0,00 PLCPPRK00052 CAP0617 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLCPPRK00011 CAP0715 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLCPPRK00011 CAP0715 GPW ASO PLN 10074,00 97, , ,58 245,26 0,00 0,00 0,00 PLCSSFN00018 CAS0515 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLCSSFN00018 CAS0515 GPW ASO PLN 100,00 1,00 10,35 10,35 2,45 0,00 0,00 0,00 PLCSSFN00026 CAS1216 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLCSSFN00026 CAS1216 GPW ASO PLN 150,00 2,00 15,55 15,55 3,68 0,00 0,00 0,00 PLCRTCP00036 CCA0216 GPW ASO PLN 54,00 9,00 53,27 53,27 12,60 0,00 0,00 0,00 PLCCC CCC0619 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLCIECH00083 CI21217 BS ASO PLN 10,00 1,00 108,50 108,50 25,66 0,00 0,00 0,00 PLCTINT00059 CIG1214 GPW ASO PLN 5,00 3,00 5,02 5,02 1,19 0,00 0,00 0,00 PLCMP CMP0717 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLCPRSC00020 CRS0416 GPW ASO PLN 2,00 1,00 1,98 1,98 0,47 0,00 0,00 0,00 PLMCINT00021 CTG0417 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLCRWTR00048 CZT0416 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLCRWTR00048 CZT0416 GPW ASO PLN 17,00 10,00 137,96 137,96 32,90 0,00 0,00 0,00 PLDMDVL00038 DOM0217 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLDMDVL00046 DOM0318 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLDPTRP00028 DTP0816 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLDPTRP00028 DTP0816 GPW ASO PLN 39,00 4,00 39,56 39,56 9,44 0,00 0,00 0,00 PLDPTRP00010 DTP1114 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLDPTRP00010 DTP1114 GPW ASO PLN 9,00 3,00 9,16 9,16 2,17 0,00 0,00 0,00 PLECHPS00134 ECH0219 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLECHPS00175 ECH0318 GPW RR PLN 17609,00 65, , ,26 426,07 0,00 0,00 0,00 PLECHPS00118 ECH0417 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLECHPS00183 ECH0418 GPW RR PLN 50178,00 81, , , ,40 0,00 0,00 0,00 PLECHPS00100 ECH0515 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLECHPS00159 ECH0519 BS ASO PLN 40,00 3,00 400,00 400,00 94,67 0,00 0,00 0,00 PLECHPS00142 ECH0616 GPW RR PLN 5552,00 17,00 576,05 576,05 136,64 0,00 0,00 0,00 PLECHPS00126 ECH0618 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLECHPS00167 ECH0716 GPW RR PLN 3889,00 12,00 400,42 400,42 95,01 0,00 0,00 0,00 PLECISC00015 ECI0115 GPW ASO PLN 9,00 2,00 9,08 9,08 2,15 0,00 0,00 0,00 PLECISC00023 ECS0115 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLEDINV00048 EDI1116 GPW ASO PLN 170,00 3,00 170,04 170,04 40,26 0,00 0,00 0,00 PLERPFM00022 EFM0416 GPW ASO PLN 50,00 9,00 50,82 50,82 12,05 0,00 0,00 0,00 PLERPFM00014 EFM0915 GPW ASO PLN 18,00 4,00 18,77 18,77 4,44 0,00 0,00 0,00 PLERPFM00030 EFM1216 GPW ASO PLN 23,00 5,00 23,72 23,72 5,64 0,00 0,00 0,00 PL EIB0617 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLEKGPF00136 EKA0215 GPW ASO PLN 505,00 74,00 484,41 484,41 114,74 0,00 0,00 0,00 PLEKGPF00151 EKA0515 GPW ASO PLN 4445,00 89,00 418,94 418,94 99,50 0,00 0,00 0,00 PLEKGPF00177 EKA0616 GPW ASO PLN 403,00 27,00 32,58 32,58 7,72 0,00 0,00 0,00 PLEKGPF00102 EKA0715 GPW ASO PLN 5,00 2,00 4,80 4,80 1,14 0,00 0,00 0,00 PLEKGPF00219 EKA0816 GPW ASO PLN 13,00 5,00 10,61 10,61 2,52 0,00 0,00 0,00 PLEKGPF00185 EKA1016 GPW ASO PLN 63,00 15,00 45,98 45,98 10,90 0,00 0,00 0,00 PLEKGPF00144 EKA1115 GPW ASO PLN 1313,00 79,00 111,94 111,94 26,59 0,00 0,00 0,00 PLEKGPF00128 EKA1214 GPW ASO PLN 403,00 37,00 409,61 409,61 97,11 0,00 0,00 0,00 Biuletyn Statystyczny CATALYST 8 CATALYST Statistic Bulletin

9 Statystyka Instrumentów dłużnych na CATALYST/Statistics of debt instruments on CATALYST Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Waluta Electronic order book trades Off- Electronic order book trades Kod ISIN Instrument Rynek notowania Liczba Wartość obrotów (tys.) Liczba Wartość ISIN code Instrument Market Trading Wolumen transakcji Trading value (thous.) Wolumen transakcji obrotów (tys. PLN) currency Volume Number of w walucie Volume Number of Trading trades notowania PLN EUR trades value (PLN thous.) in trading currency PLEKGPF00193 EKA1215 GPW ASO PLN 585,00 36,00 476,72 476,72 113,50 0,00 0,00 0,00 PLEKGPF00227 EKK1016 GPW ASO PLN 13,00 6,00 9,65 9,65 2,29 0,00 0,00 0,00 PLEKGPF00201 EKK1215 GPW ASO PLN 6,00 2,00 5,79 5,79 1,39 0,00 0,00 0,00 PLENERG00014 ENG1019 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLEKPCH00016 EPC0716 GPW ASO PLN 98,00 8,00 10,73 10,73 2,54 0,00 0,00 0,00 PLERBUD00053 ERB0318 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLERCNT00045 ERC0815 GPW ASO PLN 34,00 3,00 3,46 3,46 0,83 0,00 0,00 0,00 PLEURCH00029 EUH0618 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLFSTFC00046 FFI0116 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLFSTFC00046 FFI0116 GPW ASO PLN 2,00 2,00 2,06 2,06 0,49 0,00 0,00 0,00 PLFSTFC00038 FFI0315 GPW ASO PLN 173,00 41,00 168,42 168,42 40,09 0,00 0,00 0,00 PLFSTFC00038 FFI0315 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLFSTFC00053 FFI0916 GPW ASO PLN 39,00 5,00 39,47 39,47 9,39 0,00 0,00 0,00 PLFSTFC00061 FFI1116 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLFSTFC00061 FFI1116 GPW ASO PLN 79,00 13,00 78,37 78,37 18,54 0,00 0,00 0,00 PLFKDRW00040 FKD0516 GPW ASO PLN 100,00 27,00 101,38 101,38 24,01 0,00 0,00 0,00 PLFKDRW00032 FKD0615 GPW ASO PLN 37,00 10,00 38,57 38,57 9,17 0,00 0,00 0,00 PLFRRTM00067 FRR0517 GPW ASO PLN 836,00 11,00 881,80 881,80 208,72 0,00 0,00 0,00 PLFRRTM00042 FRR0615 GPW ASO PLN 44,00 2,00 45,95 45,95 10,90 0,00 0,00 0,00 PLEMRCP00029 GEM0715 GPW ASO PLN 38,00 12,00 39,17 39,17 9,29 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00156 GHC0718 GPW ASO PLN 1,00 1,00 102,40 102,40 24,24 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00156 GHC0718 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00099 GHE0118 GPW ASO PLN 5,00 3,00 51,70 51,70 12,33 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00099 GHE0118 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00032 GHE0415 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00115 GHE0418 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00115 GHE0418 GPW ASO PLN 116,00 3,00 117,13 117,13 27,72 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00057 GHE0716 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00107 GHE0718 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00107 GHE0718 GPW ASO PLN 30,00 1,00 313,46 313,46 74,19 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00065 GHE0816 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00172 GHE0918 GPW ASO EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00172 GHE0918 BS ASO EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00081 GHE1116 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00164 GHE1117 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00164 GHE1117 GPW ASO PLN 10,00 7,00 100,80 100,80 24,08 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00040 GHI0415 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00123 GHI0718 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00123 GHI0718 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00131 GHJ0718 GPW ASO PLN 28,00 5,00 28,88 28,88 6,87 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00131 GHJ0718 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00149 GHK0718 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGHLMC00149 GHK0718 GPW ASO PLN 1,00 1,00 10,27 10,27 2,46 0,00 0,00 0,00 PLGNBAP00012 GNA0725 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00082 GNB0218 GPW ASO PLN 3186,00 149, , ,47 778,15 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00152 GNB0220 GPW ASO PLN 731,00 26,00 732,42 732,42 174,15 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00251 GNB0221 GPW ASO PLN 191,00 10,00 191,58 191,58 45,50 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00090 GNB0318 GPW ASO PLN 2762,00 94, , ,19 666,33 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00160 GNB0320 GPW ASO PLN 327,00 8,00 326,97 326,97 77,44 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00269 GNB0321 GPW ASO PLN 173,00 3,00 173,47 173,47 41,11 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00108 GNB0418 GPW ASO PLN 522,00 32,00 526,62 526,62 124,97 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00178 GNB0420 GPW ASO PLN 176,00 10,00 174,62 174,62 41,36 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00277 GNB0421 GPW ASO PLN 1479,00 18, , ,91 349,47 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00020 GNB0518 GPW ASO PLN 608,00 17,00 625,31 625,31 148,16 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00285 GNB0617 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00285 GNB0617 GPW ASO PLN 1,00 1,00 10,28 10,28 2,45 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00033 GNB0618 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00033 GNB0618 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00186 GNB0620 GPW ASO PLN 100,00 5,00 101,26 101,26 24,04 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00293 GNB0717 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00293 GNB0717 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00194 GNB0720 GPW ASO PLN 1619,00 24, , ,49 389,74 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00041 GNB0817 GPW ASO PLN 1,00 1,00 101,79 101,79 24,18 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00041 GNB0817 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00046 GNB0819 GPW ASO PLN 2321,00 63, , ,38 561,38 178,00 1,00 179,32 PLGETBK00202 GNB0820 GPW ASO PLN 2252,00 36, , ,92 536,80 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00058 GNB0917 GPW ASO PLN 381,00 23,00 386,29 386,29 92,07 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00058 GNB0917 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00111 GNB0919 GPW ASO PLN 1114,00 20, , ,91 268,77 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00074 GNB1017 GPW ASO PLN 14,00 2,00 14,14 14,14 3,36 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00074 GNB1017 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00129 GNB1019 GPW ASO PLN 614,00 33,00 618,48 618,48 146,69 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00210 GNB1020 GPW ASO PLN 1,00 1,00 1,00 1,00 0,24 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00137 GNB1119 GPW ASO PLN 320,00 28,00 321,74 321,74 76,29 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00228 GNB1120 GPW ASO PLN 152,00 10,00 150,87 150,87 35,88 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00145 GNB1219 GPW ASO PLN 183,00 15,00 187,92 187,92 44,50 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00244 GNB1220 GPW ASO PLN 27,00 6,00 27,13 27,13 6,45 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00038 GNF0618 GPW ASO PLN 1085,00 7, , ,66 266,63 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00038 GNF0618 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00066 GNO0917 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLNOBLE00066 GNO0917 GPW ASO PLN 764,00 3,00 777,41 777,41 185,67 0,00 0,00 0,00 PLGETBK00236 GNO1120 GPW ASO PLN 57,00 4,00 56,44 56,44 13,49 0,00 0,00 0,00 PLGPW GPW0117 GPW RR PLN 26363,00 58, , ,93 638,73 0,00 0,00 0,00 PLGPW GPW0117 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGRNCL00013 GRA0816 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGRNCL00013 GRA0816 GPW ASO PLN 30,00 4,00 27,74 27,74 6,57 0,00 0,00 0,00 PLGNRSI00072 GRI0615 GPW ASO PLN 14,00 2,00 14,97 14,97 3,54 0,00 0,00 0,00 PLGNRSI00080 GRI0616 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGNRSI00080 GRI0616 GPW ASO PLN 15,00 2,00 16,16 16,16 3,84 0,00 0,00 0,00 PLGTC GTC0319 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGTC GTC0319 GPW ASO PLN 37,00 10,00 376,22 376,22 89,32 0,00 0,00 0,00 PLGTC GTC0418 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLHBRVF00018 HBR1117 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLHSRGR00018 HGR0517 GPW ASO PLN 38,00 14,00 37,75 37,75 8,98 0,00 0,00 0,00 PL IDS1018 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL IDS1018 GPW RR PLN 2544,00 6, , ,40 695,99 0,00 0,00 0,00 PL IDS1022 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL IDS1022 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL IDS1024 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL IDS1024 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLIIF IIF1115 GPW ASO PLN 120,00 10,00 120,63 120,63 28,55 0,00 0,00 0,00 PLINEXP00089 INE1015 GPW ASO PLN 38,00 10,00 36,38 36,38 8,60 0,00 0,00 0,00 PLINEXP00089 INE1015 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBSK ING1217 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLINPRO00031 INP0815 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLINDOS00019 INS1214 GPW ASO PLN 114,00 2,00 116,28 116,28 27,70 0,00 0,00 0,00 PLECMNG00068 INV0615 GPW ASO PLN 42,00 11,00 42,79 42,79 10,16 0,00 0,00 0,00 PLECMNG00076 INV1215 GPW ASO PLN 30,00 6,00 30,65 30,65 7,27 0,00 0,00 0,00 PLIPFIP00025 IPP0615 BS ASO PLN 5,00 1,00 522,46 522,46 123,65 37,00 1, ,50 PLINTEG00037 ITG0617 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLIVOPL00011 IVO0616 GPW ASO PLN 53,00 8,00 54,22 54,22 12,85 0,00 0,00 0,00 PL IWS0645 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL IWS0645 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLJDNKA00013 JED0415 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biuletyn Statystyczny CATALYST 9 CATALYST Statistic Bulletin

10 Statystyka Instrumentów dłużnych na CATALYST/Statistics of debt instruments on CATALYST Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Waluta Electronic order book trades Off- Electronic order book trades Kod ISIN Instrument Rynek notowania Liczba Wartość obrotów (tys.) Liczba Wartość ISIN code Instrument Market Trading Wolumen transakcji Trading value (thous.) Wolumen transakcji obrotów (tys. PLN) currency Volume Number of w walucie Volume Number of Trading trades notowania PLN EUR trades value (PLN thous.) in trading currency PLZPMHK00036 KAN1214 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLZPMHK00036 KAN1214 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLKINS KI10517 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLWTTMN00042 KIN0315 GPW ASO PLN 596,00 21,00 59,40 59,40 14,08 0,00 0,00 0,00 PLWTTMN00067 KIN0615 GPW ASO PLN 88,00 6,00 8,94 8,94 2,12 0,00 0,00 0,00 PLWTTMN00059 KIW0315 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLKLON KLN0215 GPW ASO PLN 2,00 1,00 0,20 0,20 0,05 0,00 0,00 0,00 PLKLON KLN1115 GPW ASO PLN 288,00 3,00 29,18 29,18 6,94 0,00 0,00 0,00 PLMDIUS00059 KME0416 GPW ASO PLN 48,00 11,00 48,63 48,63 11,59 0,00 0,00 0,00 PLMDIUS00042 KME1015 GPW ASO PLN 1,00 1,00 1,03 1,03 0,24 149,00 1,00 150,47 PLPCCPK00013 KOS0516 GPW ASO PLN 176,00 13,00 17,83 17,83 4,23 0,00 0,00 0,00 PLKRINK00113 KR20116 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLKRINK00113 KR20116 GPW ASO PLN 18,00 4,00 18,87 18,87 4,49 0,00 0,00 0,00 PLKRINK00105 KRI0116 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLKRINK00105 KRI0116 GPW ASO PLN 291,00 8,00 309,78 309,78 73,54 0,00 0,00 0,00 PLKRINK00147 KRI0118 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLKRINK00071 KRI0416 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLKRINK00089 KRI0615 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLKRINK00139 KRI0717 BS ASO PLN 635,00 2,00 665,25 665,25 157,26 0,00 0,00 0,00 PLKRINK00121 KRI0916 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLKRINK00121 KRI0916 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLKRINK00097 KRI1216 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLHGNKA00135 KRS0316 GPW ASO PLN 230,00 5,00 23,53 23,53 5,63 0,00 0,00 0,00 PLHGNKA00143 KRS0416 GPW ASO PLN 50,00 1,00 5,13 5,13 1,22 0,00 0,00 0,00 PLHGNKA00150 KRS0516 GPW ASO PLN 260,00 9,00 26,30 26,30 6,28 0,00 0,00 0,00 PLKRK KRU0115 GPW ASO PLN 62,00 5,00 62,79 62,79 14,86 0,00 0,00 0,00 PLKRK KRU0316 GPW ASO PLN 2,00 1,00 2,11 2,11 0,50 0,00 0,00 0,00 PLKRK KRU0317 GPW ASO PLN 83,00 9,00 87,30 87,30 20,80 0,00 0,00 0,00 PLKRK KRU0517 GPW ASO PLN 378,00 10,00 396,84 396,84 93,97 0,00 0,00 0,00 PLKRK KRU0618 GPW ASO PLN 90,00 1,00 95,24 95,24 22,52 0,00 0,00 0,00 PLKRK KRU0818 GPW ASO PLN 30,00 8,00 31,05 31,05 7,42 0,00 0,00 0,00 PLKRK KRU1018 GPW ASO PLN 7,00 2,00 7,30 7,30 1,73 0,00 0,00 0,00 PLKRK KRU1114 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLKRK KRU1116 GPW ASO PLN 62,00 3,00 64,41 64,41 15,28 0,00 0,00 0,00 PLKRK KRU1216 GPW ASO PLN 28,00 4,00 29,18 29,18 6,98 0,00 0,00 0,00 PLKRK KRU1217 GPW RR PLN 3241,00 47,00 340,67 340,67 80,84 0,00 0,00 0,00 PLKRK KRU1218 GPW ASO PLN 35,00 4,00 36,43 36,43 8,71 0,00 0,00 0,00 PLLCCRP00041 LCC0515 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLLCCRP00066 LCC0619 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLLCCRP00058 LCC1018 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLLSGEX00032 LEX0616 GPW ASO PLN 38,00 9,00 38,62 38,62 9,20 0,00 0,00 0,00 PLLZMO LZM1116 GPW ASO PLN 86,00 25,00 85,06 85,06 20,21 0,00 0,00 0,00 PLMSTFR00016 MAS0215 GPW ASO PLN 90,00 3,00 91,22 91,22 21,82 0,00 0,00 0,00 PLBRE MBK1223 GPW ASO PLN 1,00 1,00 102,57 102,57 24,32 0,00 0,00 0,00 PLBRE MBK1223 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMCIMG00178 MCI0318 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMCIMG00145 MCI0416 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMCIMG00152 MCI0616 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMCIMG00160 MCI1216 GPW ASO PLN 162,00 15,00 171,31 171,31 40,60 0,00 0,00 0,00 PLMDRT MDR1016 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLNFI MDS0421 GPW ASO PLN 75,00 3,00 48,00 48,00 11,36 0,00 0,00 0,00 PLNFI MDS0421 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMERA MER0616 GPW ASO PLN 94,00 9,00 95,11 95,11 22,53 0,00 0,00 0,00 PLBIG MIL0317 BS ASO PLN 450,00 3,00 456,72 456,72 108,14 0,00 0,00 0,00 PLBIG MIL1015 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMKDOM00028 MKD0317 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMKRKS00031 MKR0615 GPW ASO PLN 20,00 7,00 20,58 20,58 4,91 0,00 0,00 0,00 PLMKRKS00049 MKR1115 GPW ASO PLN 86,00 12,00 87,04 87,04 20,62 0,00 0,00 0,00 PLMLMDP00064 MMP0520 GPW ASO PLN 26,00 10, , ,61 615,84 0,00 0,00 0,00 PLMLMDP00064 MMP0520 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMXPOL00019 MPL0316 GPW ASO PLN 3,00 1,00 3,08 3,08 0,74 0,00 0,00 0,00 PLMRBUD00023 MRB0717 GPW ASO PLN 3074,00 73,00 316,77 316,77 75, ,00 5, ,46 PLMRTMB00026 MRT0421 GPW ASO PLN 20,00 8,00 211,22 211,22 50,24 0,00 0,00 0,00 PLMURPL00117 MUL1116 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMURPL00117 MUL1116 GPW ASO PLN 170,00 4,00 17,35 17,35 4,11 0,00 0,00 0,00 PLMURPL00034 MUR0415 GPW ASO PLN 121,00 3,00 12,14 12,14 2,89 0,00 0,00 0,00 PLMURPL00034 MUR0415 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMURPL00042 MUR0515 GPW ASO PLN 110,00 3,00 11,07 11,07 2,62 0,00 0,00 0,00 PLMURPL00042 MUR0515 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMURPL00109 MUR0816 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMURPL00109 MUR0816 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMURPL00083 MUR1115 GPW ASO PLN 15,00 3,00 15,16 15,16 3,59 0,00 0,00 0,00 PLMURPL00091 MUR1116 GPW ASO PLN 769,00 8,00 77,06 77,06 18,24 0,00 0,00 0,00 PLMURPL00091 MUR1116 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMRVPL00081 MVP0415 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMRVPL00081 MVP0415 GPW ASO PLN 14002,00 85, , ,61 336,60 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00088 MWD0216 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00088 MWD0216 GPW ASO PLN 790,00 7,00 81,06 81,06 19,25 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00104 MWD0316 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00104 MWD0316 GPW ASO PLN 499,00 8,00 50,59 50,59 11,98 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00054 MWD1115 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00054 MWD1115 GPW ASO PLN 1064,00 15,00 106,94 106,94 25,33 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00070 MWT0216 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00070 MWT0216 GPW ASO PLN 416,00 6,00 42,60 42,60 10,09 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00096 MWT0316 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00096 MWT0316 GPW ASO PLN 9000,00 37,00 915,43 915,43 218,30 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00112 MWT0416 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00112 MWT0416 GPW ASO PLN 389,00 8,00 39,31 39,31 9,36 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00138 MWT0417 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00138 MWT0417 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00120 MWT0616 GPW ASO PLN 52,00 3,00 5,38 5,38 1,28 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00120 MWT0616 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00047 MWT1115 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00047 MWT1115 GPW ASO PLN 811,00 9,00 81,60 81,60 19,33 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00062 MWT1215 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMWTRD00062 MWT1215 GPW ASO PLN 591,00 4,00 61,10 61,10 14,48 0,00 0,00 0,00 PLZMMM MYS0615 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLZMMM MYS0715 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLNANTL00035 NAN0415 GPW ASO PLN 23,00 3,00 2,33 2,33 0,55 0,00 0,00 0,00 PLNANTL00050 NAN1015 GPW ASO PLN 216,00 6,00 22,06 22,06 5,22 0,00 0,00 0,00 PLNAVIG00114 NAV0216 GPW ASO PLN 68,00 9,00 66,71 66,71 15,82 0,00 0,00 0,00 PLNAVIG00106 NAV0515 GPW ASO PLN 192,00 25,00 192,45 192,45 45,62 0,00 0,00 0,00 PLNAVIG00098 NAV0915 GPW ASO PLN 75,00 13,00 75,17 75,17 17,81 0,00 0,00 0,00 PLNRDCD00066 NOR1016 GPW ASO PLN 2,00 1,00 2,12 2,12 0,50 0,00 0,00 0,00 PLODRTS00025 ODR1114 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLODRTS00025 ODR1114 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLODRTS00066 OTE0217 GPW ASO EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLODRTS00066 OTE0217 BS ASO EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLODRTS00058 OTS0217 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLODRTS00058 OTS0217 GPW ASO PLN 82,00 10,00 84,52 84,52 20,08 0,00 0,00 0,00 PLPLBRD00017 PBD0116 GPW ASO PLN 1430,00 44,00 141,66 141,66 33,64 0,00 0,00 0,00 PLPLBRD00017 PBD0116 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPLBRD00025 PBD0616 GPW ASO PLN 163,00 7,00 15,86 15,86 3,75 0,00 0,00 0,00 PLUNSPC00013 PCB1015 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biuletyn Statystyczny CATALYST 10 CATALYST Statistic Bulletin

11 Statystyka Instrumentów dłużnych na CATALYST/Statistics of debt instruments on CATALYST Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Waluta Electronic order book trades Off- Electronic order book trades Kod ISIN Instrument Rynek notowania Liczba Wartość obrotów (tys.) Liczba Wartość ISIN code Instrument Market Trading Wolumen transakcji Trading value (thous.) Wolumen transakcji obrotów (tys. PLN) currency Volume Number of w walucie Volume Number of Trading trades notowania PLN EUR trades value (PLN thous.) in trading currency PLUNSPC00013 PCB1015 GPW ASO PLN 434,00 10,00 44,25 44,25 10,48 0,00 0,00 0,00 PLGUARD00076 PCG0415 GPW ASO PLN 44,00 9,00 43,36 43,36 10,28 0,00 0,00 0,00 PLPCCRK00043 PCR0416 GPW RR PLN 2435,00 20,00 256,06 256,06 60,93 0,00 0,00 0,00 PLPCCRK00068 PCR0419 GPW RR PLN 3620,00 46,00 371,37 371,37 88,36 0,00 0,00 0,00 PLPCCRK00050 PCR0517 GPW RR PLN 4252,00 50,00 445,34 445,34 106,08 0,00 0,00 0,00 PLPCCRK00035 PCR0615 GPW RR PLN 1128,00 43,00 117,19 117,19 27,84 0,00 0,00 0,00 PLPCCRK00092 PCR1019 GPW RR PLN 12150,00 170, , ,06 291,22 0,00 0,00 0,00 PLPCZ PCZ0117 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPCZ PCZ0117 GPW ASO PLN 111,00 19,00 112,71 112,71 26,74 0,00 0,00 0,00 PLPCZ PCZ0416 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPCZ PCZ0416 GPW ASO PLN 152,00 30,00 154,58 154,58 36,70 0,00 0,00 0,00 PLPCZ PCZ0615 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPCZ PCZ0615 GPW ASO PLN 29,00 11,00 29,35 29,35 6,71 0,00 0,00 0,00 PLPCZ PCZ0617 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPCZ PCZ0617 GPW ASO PLN 103,00 16,00 104,62 104,62 24,87 0,00 0,00 0,00 PLPCZ PCZ0916 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPCZ PCZ0916 GPW ASO PLN 94,00 29,00 95,60 95,60 21,43 0,00 0,00 0,00 PLPCZ PCZ1015 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPCZ PCZ1015 GPW ASO PLN 218,00 24,00 224,20 224,20 53,34 0,00 0,00 0,00 PLPAGED00140 PGD0817 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPAGED00157 PGD0818 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPGER PGE0618 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPGER PGE0618 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPGNIG00063 PGN0617 BS ASO PLN 305,00 4, , ,96 741,01 0,00 0,00 0,00 PLPRINW00034 PIN0415 GPW ASO PLN 40,00 3,00 40,72 40,72 9,66 0,00 0,00 0,00 PLPRINW00042 PIN1016 GPW ASO PLN 127,00 7,00 129,22 129,22 30,63 0,00 0,00 0,00 PLPKN PK11117 GPW RR PLN 9925,00 22, , ,33 237, ,00 2, ,23 PLPKN PKN0219 BS ASO PLN 3,00 1,00 310,39 310,39 73,40 0,00 0,00 0,00 PLPKN PKN0418 GPW RR PLN 16518,00 26, , ,84 395,99 0,00 0,00 0,00 PLPKN PKN0420 GPW RR PLN 25313,00 64, , ,30 635,72 0,00 0,00 0,00 PLPKN PKN0517 GPW RR PLN 13141,00 41, , ,51 319,11 0,00 0,00 0,00 PLPKN PKN0617 GPW RR PLN 9758,00 46, , ,70 237,88 0,00 0,00 0,00 PLPKN PKN1117 GPW RR PLN 23534,00 63, , ,00 563,90 0,00 0,00 0,00 XS PKO0119 BS ASO EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XS PKO0119 GPW ASO EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPKO PKO0922 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XS PKO1015 GPW ASO EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XS PKO1015 BS ASO EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPG PLG1216 GPW ASO PLN 105,00 19,00 106,79 106,79 21,73 0,00 0,00 0,00 PLPOLND00100 PND0116 GPW ASO PLN 3,00 1,00 0,30 0,30 0,07 0,00 0,00 0,00 PLPOLND00134 PND0217 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPOLND00134 PND0217 GPW ASO PLN 176,00 9,00 176,80 176,80 41,98 0,00 0,00 0,00 PLPZSPV00017 POA0117 GPW ASO PLN 510,00 2,00 559,27 559,27 132,36 0,00 0,00 0,00 PLPZSPV00025 POB0117 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPRCHK00133 PRC1215 GPW ASO PLN 31,00 7,00 31,61 31,61 7,53 0,00 0,00 0,00 PLPRESC00067 PRE0815 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPRESC00067 PRE0815 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPRESC00075 PRE1117 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPRESC00075 PRE1117 GPW ASO PLN 84,00 17,00 84,95 84,95 20,17 0,00 0,00 0,00 PLGFPRE00073 PRF0115 GPW ASO PLN 8,00 1,00 8,15 8,15 1,93 0,00 0,00 0,00 PLGFPRE00081 PRF0315 GPW ASO PLN 44,00 10,00 44,60 44,60 10,57 0,00 0,00 0,00 PLGFPRE00065 PRF1214 GPW ASO PLN 93,00 18,00 95,67 95,67 22,69 0,00 0,00 0,00 PLPTIW PTI0615 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPTIW PTI1115 GPW ASO PLN 34,00 9,00 17,11 17,11 4,05 0,00 0,00 0,00 PLQLTDL00028 QLT1115 GPW ASO PLN 9,00 2,00 9,07 9,07 2,15 0,00 0,00 0,00 PLRAPRT00012 RAP0215 GPW ASO PLN 2,00 1,00 0,20 0,20 0,05 0,00 0,00 0,00 PLRAPRT00012 RAP0215 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRAPRT00020 RAP0815 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRAPRT00020 RAP0815 GPW ASO PLN 701,00 11,00 71,40 71,40 17,00 0,00 0,00 0,00 PLRNKPR00048 RNK0616 GPW ASO PLN 926,00 38,00 920,44 920,44 219,08 0,00 0,00 0,00 PLRNKPR00048 RNK0616 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00107 ROB0116 GPW ASO PLN 200,00 3,00 20,80 20,80 4, ,00 1, ,50 PLROBYG00107 ROB0116 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00156 ROB0218 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00156 ROB0218 GPW ASO PLN 100,00 1,00 10,56 10,56 2,50 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00081 ROB0615 GPW ASO PLN 756,00 9,00 78,06 78,06 18,57 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00081 ROB0615 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00123 ROB0616 GPW ASO PLN 54,00 6,00 57,63 57,63 13,63 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00123 ROB0616 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00149 ROB1216 GPW ASO PLN 330,00 6,00 34,66 34,66 8,24 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00149 ROB1216 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00115 ROG0116 GPW ASO PLN 939,00 10,00 98,65 98,65 23,41 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00115 ROG0116 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00164 ROG0218 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00164 ROG0218 GPW ASO PLN 1571,00 10,00 163,39 163,39 38,90 0,00 0,00 0,00 PLROBYG00099 ROG0615 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1, ,40 PLROBYG00099 ROG0615 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRNSER00060 RON0218 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRNSER00060 RON0218 GPW ASO PLN 250,00 4,00 25,22 25,22 6,02 0,00 0,00 0,00 PLRNSER00078 RON0518 GPW ASO PLN 2392,00 18,00 240,27 240,27 56,94 0,00 0,00 0,00 PLRNSER00078 RON0518 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRNSER00045 RON0616 GPW ASO PLN 16,00 3,00 17,08 17,08 4,06 0,00 0,00 0,00 PLRNSER00045 RON0616 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRNSER00037 RON0617 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRNSER00037 RON0617 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRNSER00052 RON0716 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRNSER00052 RON0716 GPW ASO PLN 190,00 4,00 200,64 200,64 47,97 0,00 0,00 0,00 PLROPCE00025 RPC0519 GPW ASO EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLSAF SAF1115 GPW ASO PLN 61,00 3,00 6,16 6,16 1,46 0,00 0,00 0,00 PLSCNMD00024 SCM1115 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLSFKPL00029 SFK1215 GPW ASO PLN 17,00 9,00 17,10 17,10 4,07 0,00 0,00 0,00 PLCMPLD00164 SGN0215 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLMILOP00036 SIO1216 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLSMSKH00035 SMS0716 GPW ASO PLN 53,00 11,00 53,47 53,47 12,68 0,00 0,00 0,00 PLADVPL00037 SMT1114 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLTRKPL00089 TRJ1215 GPW ASO PLN 1705,00 11, , ,70 422,60 0,00 0,00 0,00 PLTRKPL00063 TRK1215 GPW ASO PLN 5,00 1,00 5,15 5,15 1,22 0,00 0,00 0,00 PLTRUST00028 TRU1214 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLTRUST00028 TRU1214 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLUBTLN00038 UBT0415 GPW ASO PLN 186,00 53,00 154,17 154,17 36,52 0,00 0,00 0,00 PLUBTLN00046 UBT0915 GPW ASO PLN 103,00 30,00 82,08 82,08 19,45 0,00 0,00 0,00 PLUNDVL00014 UND0317 GPW ASO PLN 1000,00 2, , ,27 239,83 0,00 0,00 0,00 PLUNBEP00049 UNI0515 GPW ASO PLN 143,00 2,00 14,40 14,40 3,42 0,00 0,00 0,00 PLUNBEP00056 UNI0516 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLVCTDM00017 VDM0217 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLVCTDM00017 VDM0217 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLVIG VIG0115 GPW ASO PLN 39,00 8,00 39,13 39,13 9,31 0,00 0,00 0,00 PLVIG VIG0515 GPW ASO PLN 62,00 14,00 62,19 62,19 14,73 0,00 0,00 0,00 PLVNDEX00039 VIN1116 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLVENIT00036 VNT0316 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLVOXEL00055 VOL0716 GPW ASO PLN 251,00 12,00 259,55 259,55 61,90 0,00 0,00 0,00 PLVOXEL00048 VOX0716 GPW ASO PLN 121,00 19,00 124,71 124,71 29,51 0,00 0,00 0,00 PLVTGDL00036 VTG0816 GPW ASO PLN 1880,00 23,00 190,62 190,62 45,29 0,00 0,00 0,00 PLVTGDL00036 VTG0816 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biuletyn Statystyczny CATALYST 11 CATALYST Statistic Bulletin

12 Statystyka Instrumentów dłużnych na CATALYST/Statistics of debt instruments on CATALYST Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Waluta Electronic order book trades Off- Electronic order book trades Kod ISIN Instrument Rynek notowania Liczba Wartość obrotów (tys.) Liczba Wartość ISIN code Instrument Market Trading Wolumen transakcji Trading value (thous.) Wolumen transakcji obrotów (tys. PLN) currency Volume Number of w walucie Volume Number of Trading trades notowania PLN EUR trades value (PLN thous.) in trading currency PLWDBBU00034 WDB0915 GPW ASO PLN 365,00 4,00 37,63 37,63 8,95 0,00 0,00 0,00 PLWRTHL00024 WHH1214 GPW ASO PLN 1193,00 27,00 119,97 119,97 28,53 0,00 0,00 0,00 PLWRTHL00024 WHH1214 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLWDRZW00035 WLD0516 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLWDRZW00043 WLO0516 GPW ASO PLN 2,00 2,00 1,87 1,87 0,44 0,00 0,00 0,00 PLWDRZW00027 WLO1214 GPW ASO PLN 240,00 2,00 23,95 23,95 5,67 0,00 0,00 0,00 PLWNDMB00028 WMO0317 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLWNDMB00028 WMO0317 GPW ASO PLN 1091,00 20,00 112,05 112,05 26,58 0,00 0,00 0,00 PLWRTSB00022 WRA1116 GPW ASO PLN 90,00 13,00 90,60 90,60 21,51 0,00 0,00 0,00 PLWRTSB00022 WRA1116 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLWRZCL00048 WRL0516 GPW ASO PLN 10,00 2,00 10,30 10,30 2,46 0,00 0,00 0,00 PLWRKSR00068 WSE0717 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLWRKSR00050 WSE1016 GPW ASO PLN 655,00 14,00 679,26 679,26 161,18 0,00 0,00 0,00 PLWDSIP00017 WSP0918 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLWRMFB00016 WXB0316 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLWRMFB00016 WXB0316 GPW ASO PLN 25,00 8,00 25,18 25,18 5,97 0,00 0,00 0,00 PLWRMFB00024 WXF0218 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AT0000A100Y0 WXF0316 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AT0000A139E0 WXF1016 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AT0000A139F7 WXF1017 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLWZRTE00013 WZR1115 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLWZRTE00013 WZR1115 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLZPS ZPS1214 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLZSTAL00020 ZST0215 GPW ASO PLN 9,00 2,00 9,03 9,03 2,14 0,00 0,00 0,00 Obligacje spółdzielcze/co-operative bonds PLBBSDR00012 BBS1225 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBSPOM00010 BOM0221 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBSPLS00013 BPL0421 GPW ASO PLN 14,00 2,00 14,31 14,31 3,40 0,00 0,00 0,00 PLBSPLS00021 BPL0422 GPW ASO PLN 672,00 7,00 68,86 68,86 16,34 0,00 0,00 0,00 PLBPS BPS0718 GPW ASO PLN 715,00 52,00 699,97 699,97 166,73 0,00 0,00 0,00 PLBPS BPS0718 BS ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPS BPS0720 GPW ASO PLN 82,00 13,00 83,97 83,97 19,91 0,00 0,00 0,00 PLBPS BPS1122 GPW ASO PLN 7493,00 34,00 765,05 765,05 181,22 0,00 0,00 0,00 PLBSPT BPT0620 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBSBR BRB0425 GPW ASO PLN 19,00 5,00 19,26 19,26 4,59 0,00 0,00 0,00 PLPBSC BSC0620 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPBSC BSC0621 GPW ASO PLN 3,00 1,00 3,04 3,04 0, ,00 1, ,87 PLPBSC BSC0927 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBSLIM00011 BSL0521 GPW ASO PLN 116,00 5,00 114,01 114,01 27,03 0,00 0,00 0,00 PLBSPIA00017 BSP0620 GPW ASO PLN 2,00 1,00 2,08 2,08 0,50 0,00 0,00 0,00 PLBSPIA00025 BSP0724 GPW ASO PLN 10,00 2,00 1,04 1,04 0,25 0,00 0,00 0,00 PLBSSKR00011 BSS0418 GPW ASO PLN 62,00 8,00 63,48 63,48 15,04 0,00 0,00 0,00 PLSBRIR00033 BSW0323 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLSBRIR00041 BSW0424 GPW ASO PLN 201,00 2,00 20,17 20,17 4,78 0,00 0,00 0,00 PLSBRIR00025 BSW0715 GPW ASO PLN 10000,00 10, , ,20 239,81 0,00 0,00 0,00 PLSBRIR00017 BSW0721 GPW ASO PLN 37,00 5,00 37,41 37,41 8,85 0,00 0,00 0,00 PLBSTCH00025 BTY0317 GPW ASO PLN 31,00 4,00 32,05 32,05 7,59 0,00 0,00 0,00 PLBSTCH00017 BTY1216 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLESBSR00014 ESB0725 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLGBSBR00015 GBS0621 GPW ASO PLN 2,00 1,00 2,09 2,09 0,49 0,00 0,00 0,00 PLKBSAK00014 KBS0518 GPW ASO PLN 415,00 10,00 43,20 43,20 10,23 0,00 0,00 0,00 PLMBSLM00013 MBS0720 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLOKBS OKB0520 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLPBS PBS0523 GPW ASO PLN 752,00 18,00 74,80 74,80 17,77 0,00 0,00 0,00 PLPBS PBS0720 GPW ASO PLN 235,00 19,00 241,54 241,54 57,58 0,00 0,00 0,00 PLPBS PBS1021 GPW ASO PLN 1378,00 21,00 136,17 136,17 32,30 0,00 0,00 0,00 PLPMBSZ00016 PMS0624 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLKRBSP00025 SBK0923 GPW ASO PLN 150,00 3,00 15,20 15,20 3,62 0,00 0,00 0,00 PLKRBSP00017 SBK1020 GPW ASO PLN 61,00 8,00 62,42 62,42 14,89 0,00 0,00 0,00 PLSBRS SBR0325 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLSBRS SBR0725 GPW ASO PLN 25,00 7,00 26,03 26,03 6,16 0,00 0,00 0,00 PLWAWBS00014 WBS0521 GPW ASO PLN 31,00 5,00 31,67 31,67 7,50 0,00 0,00 0,00 Obligacje komunalne/municipal bonds PL BAR1125 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL BAR1125 GPW RR PLN 2,00 1,00 2,07 2,07 0,49 0,00 0,00 0,00 PL BRD1023 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL BRD1023 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL BRZ1016 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL BRZ1126 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL BRZ1126 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL BRZ1127 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL BRZ1127 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0126 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0126 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0319 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0319 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0320 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0320 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0321 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0321 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0322 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0322 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0523 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0523 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0524 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0524 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0625 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL ELG0625 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL GLD1125 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL GLD1125 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL KON0715 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL KON0916 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL KRA0423 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL KRA0423 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL KRA0424 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL KRA0424 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL KRA0528 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL KRA0528 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL KRA1027 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL KRA1027 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL MKI1123 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL MKI1123 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL OLK1123 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL OLK1123 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PGL1127 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PGL1127 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PIA0922 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PIA0922 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PLZ0915 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PLZ0916 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PLZ0917 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PRZ0924 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biuletyn Statystyczny CATALYST 12 CATALYST Statistic Bulletin

13 Statystyka Instrumentów dłużnych na CATALYST/Statistics of debt instruments on CATALYST Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Waluta Electronic order book trades Off- Electronic order book trades Kod ISIN Instrument Rynek notowania Liczba Wartość obrotów (tys.) Liczba Wartość ISIN code Instrument Market Trading Wolumen transakcji Trading value (thous.) Wolumen transakcji obrotów (tys. PLN) currency Volume Number of w walucie Volume Number of Trading trades notowania PLN EUR trades value (PLN thous.) in trading currency PL PRZ1025 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PRZ1226 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PRZ1227 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PRZ1228 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PRZ1229 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL RYB1117 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL RYB1214 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SID1131 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SID1133 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SID1133 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SIE1123 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SIE1123 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SIE1125 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SIE1126 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SIE1127 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SIE1128 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SIE1129 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SIE1130 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SIE1131 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SIE1132 GPW RR PLN 50,00 3,00 57,09 57,09 13,51 0,00 0,00 0,00 PL SIE1133 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL SIE1134 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL TCZ0817 GPW ASO PLN 7,00 1,00 7,17 7,17 1,71 0,00 0,00 0,00 PL USM0315 GPW ASO PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAB1027 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAB1027 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAL0925 GPW RR PLN 27,00 1,00 29,10 29,10 6,89 0,00 0,00 0,00 PL WAL0925 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAL1025 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAL1025 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAL1027 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAL1027 GPW RR PLN 1,00 1,00 1,14 1,14 0,27 0,00 0,00 0,00 PL WAW0318 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAW0318 GPW RR PLN 4,00 1,00 4,76 4,76 1,13 0,00 0,00 0,00 PL WAW0321 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAW0321 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAW0922 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,00 1,00 562,13 PL WAW0922 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAW1017 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAW1017 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAW1019 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WAW1019 GPW RR PLN 518,00 4,00 618,10 618,10 146,32 0,00 0,00 0,00 PL WCL1220 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WCL1220 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WCL1225 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WCL1225 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obligacje Skarbu Państwa/Treasury bonds PL DS0725 GPW RR PLN 18018,00 8, , , ,42 0,00 0,00 0,00 PL DS0725 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL DS1015 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL DS1015 GPW RR PLN 1113,00 34, , ,57 275, ,00 1, ,38 PL DS1017 GPW RR PLN 2414,00 63, , ,52 631, ,00 1, ,44 PL DS1017 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL DS1019 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL DS1019 GPW RR PLN 202,00 16,00 234,23 234,23 55, ,00 1, ,83 PL DS1020 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL DS1020 GPW RR PLN 87,00 7,00 102,71 102,71 24,46 347,00 1,00 409,84 PL DS1021 GPW RR PLN 460,00 27,00 560,33 560,33 132,74 0,00 0,00 0,00 PL DS1021 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL DS1023 GPW RR PLN 1593,00 67, , ,05 425,55 0,00 0,00 0,00 PL DS1023 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL IZ0816 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL IZ0816 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL IZ0823 GPW RR PLN 9,00 1,00 11,52 11,52 2,76 0,00 0,00 0,00 PL IZ0823 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL OK0116 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL OK0116 GPW RR PLN 233,00 26,00 228,26 228,26 54,27 0,00 0,00 0,00 PL OK0715 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL OK0715 GPW RR PLN 1504,00 48, , ,97 352,43 0,00 0,00 0,00 PL OK0716 GPW RR PLN 396,00 23,00 385,30 385,30 91,27 0,00 0,00 0,00 PL OK0716 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PS0415 GPW RR PLN 22,00 2,00 23,05 23,05 5,46 0,00 0,00 0,00 PL PS0415 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PS0416 GPW RR PLN 181,00 17,00 194,77 194,77 46,38 0,00 0,00 0,00 PL PS0416 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PS0417 GPW RR PLN 13,00 4,00 14,26 14,26 3,41 0,00 0,00 0,00 PL PS0417 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PS0418 GPW RR PLN 10,00 2,00 10,83 10,83 2,59 0,00 0,00 0,00 PL PS0418 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PS0718 GPW RR PLN 38,00 4,00 39,10 39,10 9,35 0,00 0,00 0,00 PL PS0718 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PS0719 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PS0719 GPW RR PLN 12,00 2,00 12,74 12,74 3,03 0,00 0,00 0,00 PL PS1016 GPW RR PLN 275,00 23,00 290,92 290,92 68,92 0,00 0,00 0,00 PL PS1016 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL TZ0215 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL TZ0215 GPW RR PLN 25947,00 56, , ,08 620,24 0,00 0,00 0,00 PL WS0428 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WS0428 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WS0429 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WS0429 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WS0437 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WS0437 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WS0922 GPW RR PLN 261,00 17,00 324,57 324,57 76,93 0,00 0,00 0,00 PL WS0922 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WZ0115 GPW RR PLN 51,00 2,00 51,63 51,63 12,33 0,00 0,00 0,00 PL WZ0115 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WZ0117 GPW RR PLN 2082,00 50, , ,31 498,28 0,00 0,00 0,00 PL WZ0117 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WZ0118 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WZ0118 GPW RR PLN 615,00 22,00 620,13 620,13 146, ,00 1, ,11 PL WZ0119 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WZ0119 GPW RR PLN 20,00 2,00 20,22 20,22 4,82 0,00 0,00 0,00 PL WZ0121 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WZ0121 GPW RR PLN 3542,00 32, , ,47 839,35 0,00 0,00 0,00 PL WZ0124 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PL WZ0124 GPW RR PLN 2705,00 15, , ,80 641,08 0,00 0,00 0,00 Listy zastawne hipoteczne/mortgage debentures PLRHNHP00185 MBHPA11 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00185 MBHPA11 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00193 MBHPA12 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00193 MBHPA12 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biuletyn Statystyczny CATALYST 13 CATALYST Statistic Bulletin

14 Statystyka Instrumentów dłużnych na CATALYST/Statistics of debt instruments on CATALYST Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Waluta Electronic order book trades Off- Electronic order book trades Kod ISIN Instrument Rynek notowania Liczba Wartość obrotów (tys.) Liczba Wartość ISIN code Instrument Market Trading Wolumen transakcji Trading value (thous.) Wolumen transakcji obrotów (tys. PLN) currency Volume Number of w walucie Volume Number of Trading trades notowania PLN EUR trades value (PLN thous.) in trading currency PLRHNHP00219 MBHPA13 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00219 MBHPA13 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00227 MBHPA14 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00227 MBHPA14 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00235 MBHPA15 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00235 MBHPA15 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00243 MBHPA16 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00243 MBHPA16 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00268 MBHPA18 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00268 MBHPA18 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00276 MBHPA19 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00276 MBHPA19 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00318 MBHPA20 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00318 MBHPA20 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00326 MBHPA21 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00326 MBHPA21 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00391 MBHPA22 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00391 MBHPA22 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00409 MBHPA23 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00409 MBHPA23 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00300 MBHPE01 BS RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00300 MBHPE01 GPW RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00334 MBHPE02 BS RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00334 MBHPE02 GPW RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00342 MBHPE03 BS RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00342 MBHPE03 GPW RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00359 MBHPE04 GPW RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00359 MBHPE04 BS RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00367 MBHPE05 BS RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00367 MBHPE05 GPW RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00375 MBHPE06 BS RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00375 MBHPE06 GPW RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00383 MBHPE07 BS RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00383 MBHPE07 GPW RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00417 MBHPE08 BS RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00417 MBHPE08 GPW RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00069 PEK0321 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00051 PEK1020 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00077 PEOH203 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00077 PEOH203 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00085 PEOH204 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00085 PEOH204 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00093 PEOH205 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00093 PEOH205 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00101 PEOH206 BS RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00101 PEOH206 GPW RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00119 PEOH207 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00119 PEOH207 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00127 PEOH208 BS RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00127 PEOH208 GPW RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00135 PEOH209 BS RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00135 PEOH209 GPW RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00143 PEOH210 BS RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLBPHHP00143 PEOH210 GPW RR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Listy zastawne publiczne/public debentures PLRHNHP00201 MBHPU05 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00201 MBHPU05 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00284 MBHPU06 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00284 MBHPU06 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00292 MBHPU07 GPW RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLRHNHP00292 MBHPU07 BS RR PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biuletyn Statystyczny CATALYST 14 CATALYST Statistic Bulletin

15 Krótka sprzedaż / Short sale Wszystkie transakcje sesyjne (dane skumulowane) Wszystkie transakcje KS (dane skumulowane) Udział % All electronic order book traders (cumulated data) All short sale transactions (cumulated data) Wartości obrotu KS Papiery Liczba Wolumen Wartość Liczba Wolumen Wartość L.p. wartościowe transakcji (szt.) obrotu (szt.) obrotu (tys. PLN) transakcji (szt.) obrotu (szt.) obrotu (tys. PLN) Całkowita No Securities Number Volume Trading Number Volume Trading wartość obrotu /1 of trades value (PLN thous.) of trades value (PLN thous.) % short selling cumulative value to total trading cumulative value 1 DS , ,00 0,00 2 DS , ,00 0,00 3 DS , ,00 0,00 4 DS , ,00 0,00 5 DS , ,00 0,00 6 DS , ,00 0,00 7 DS , ,00 0,00 8 IZ , ,00 0,00 9 IZ , ,00 0,00 10 OK , ,00 0,00 11 OK , ,00 0,00 12 OK , ,00 0,00 13 PS , ,00 0,00 14 PS , ,00 0,00 15 PS , ,00 0,00 16 PS , ,00 0,00 17 PS , ,00 0,00 18 PS , ,00 0,00 19 PS , ,00 0,00 20 TZ , ,00 0,00 21 WS , ,00 0,00 22 WS , ,00 0,00 23 WS , ,00 0,00 24 WS , ,00 0,00 25 WZ , ,00 0,00 26 WZ , ,00 0,00 27 WZ , ,00 0,00 28 WZ , ,00 0,00 29 WZ , ,00 0,00 30 WZ , ,00 0,00 /1 wartość obrotów sesyjnych i obrotów krótkiej sprzedaży /1 value of EOB and short sale trades Biuletyn Statystyczny GPW 15 WSE Statistics Bulletin

16 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul Książęca 4, Warszawa, Internet: Redaguje Zespół Indeksów i Statystyki Giełda Papierów Wartościowych dokłada wszelkich starań, aby informacje i wskaźniki zamieszczane w Biuletynie Statystycznym CATALYST były kompletne i zgodne z prawdą. Jednakże Giełda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z posłużenia się lub powołania na informacje, dane lub wskaźniki zamieszczone w Biuletynie Statystycznym CATALYST, w szczególności, gdy opublikowane dane, informacje lub wskaźniki okazały się niekompletne, błędne lub nieścisłe Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Książęca 4, Warszawa, Poland, Internet: Compiled by Indices and Statistics Unit The Warsaw Stock Exchange makes every effort to ensure that data and ratios contained in CATALYST Statistic Bulletin are true and complete. However, the Warsaw Stock Exchange shall not be responsible or liable for any damage that may arise from the use of or reference to the information, data and/or ratios contained therin, in particular if the information, data and/or ratios published prove to be incomplete, incorrect or inaccurate. Biuletyn Statystyczny CATALYST 16 CATALYST Statistics Bulletin

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 17/2015 09.06.2015 Informacje ze spółek Ghelamco Invest (03.06) - skrócenie terminów przyjmowania zapisów i emisja publiczna

Bardziej szczegółowo

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2011 r.

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2011 r. Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2011 r. Lp. Kod ISIN Instrument Emitent Rynek / ¹ Obligacje korporacyjne 1 PLNFI0600028 06N0213 NFI MAGNA POLONIA GPW ASO BS ASO 2 PLADMBT00021 ADM1212 ADMIRAL

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 24/2015 05.08.2015 Informacje ze spółek AB (31.07) - emisja obligacji o wartości 70 mln PLN Torpol (31.07) - emisja obligacji

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 6/2015 24.03.2015 Informacje ze spółek Best (20.03) - debiut obligacji serii K3 i K4 o wartości 35 mln PLN i 20 mln PLN na

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 16/2015 03.06.2015 Informacje ze spółek Harper Hygienics (29.05) - emisja obligacji serii B o wartości 15 mln PLN Kredyt

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji. Raport miesięczny - Listopad 2014

Rynek obligacji. Raport miesięczny - Listopad 2014 Rynek obligacji Raport miesięczny - 09.12.2014 Stopy procentowe bez zmian Rynki zagraniczne Data raportu (14 pkt.) Listopad na rynku obligacji upłynął pod znakiem publikacji niekorzystnych danych z największych

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 19/2015 23.06.2015 Informacje ze spółek AB (19.06) - zapowiedź emisji obligacji o wartości do 100 mln PLN EGB Investments

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 12/2015 06.05.2015 Informacje ze spółek Murapol (30.04) - zakończenie oferty publicznej i przydział obligacji serii P o wartości

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 3/2015 04.03.2015 Informacje ze spółek Robyg (27.02) jednodniowe opóźnienie w wypłacie odsetek od obligacji serii K2 Kerdos

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 9/2015 14.04.2015 Informacje ze spółek BBI Development (10.04) - debiut obligacji serii BBI0218 o wartości 35 mln PLN na

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 15/2015 28.05.2015 Informacje ze spółek Echo Investment (22.05) - zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie spółki Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 38/2015 10.11.2015 Informacje ze spółek HM Inwest (07.11) planowana emisja obligacji o wartości do 10 mln PLN Mikrokasa (06.11)

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 8/2015 08.04.2015 Informacje ze spółek Murapol (03.04) - zakup 0,5 ha działki w Warszawie za kwotę 4,8 mln PLN Europejski

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji. Raport miesięczny - Sierpień 2014

Rynek obligacji. Raport miesięczny - Sierpień 2014 Rynek obligacji Raport miesięczny - Sierpień 2014 04.09.2014 Królujące spadki rentowności Rynki zagraniczne Data raportu (14 pkt.) Sierpień był miesiącem nasilenia oczekiwań inwestorów na dalsze luzowanie

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 11/2015 28.04.2015 Informacje ze spółek WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi (24.04) - skup własny obligacji serii B LC Corp (24.04)

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 20/2015 01.07.2015 Informacje ze spółek PCC Rokita (25.06) - emisja publiczna obligacji serii CA o wartości 20 mln PLN Ghelamco

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 31/2015 22.09.2015 Informacje ze spółek Mak Dom (19.09) - emisja obligacji serii F o wartości 13,1 mln PLN GetBACK (18.09)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin wrzesień 2009 September 2009 Podstawowe wskaźniki CATALYST/CATALYST trading indicators Parametr Wartość Indicator Value Wartość obrotów sesyjnych

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 22/2015 15.07.2015 Informacje ze spółek Grupa Emmerson (10.07) - wykup obligacji serii A o wartości 0,89 mln PLN Premium

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 7/2015 31.03.2015 Informacje ze spółek Work Service (27.03) - zapowiedź emisji prywatnej obligacji serii S do wartości 20

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 34/2015 14.10.2015 Informacje ze spółek Hyperion (09.10) - możliwa emisja obligacji serii E o wartości do 40 mln PLN Everest

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji. monetarnej w Eurolandzie ciągle spychają rentowności papierów skarbowych krajów

Rynek obligacji. monetarnej w Eurolandzie ciągle spychają rentowności papierów skarbowych krajów Rynek obligacji Raport miesięczny - 09.01.2015 Oczekiwania łagodzenia monetarnego w Europie 08.01.2015 Rynki zagraniczne Przez cały grudzień obserwowano systematyczny spadek rentowności obligacji największych

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 28/2015 02.09.2015 Informacje ze spółek Benefit Systems (28.08) - debiut obligacji serii A o wartości 50 mln PLN na Catalyst

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 39/2015 18.11.2015 Informacje ze spółek Murapol (13.11) przedwstępna umowa zakupu nieruchomości o wartości 56 mln PLN Kruk

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 14/2015 20.05.2015 Informacje ze spółek Eurocent (15.05) - możliwa emisja obligacji do 3 mln PLN Kerdos Group (14.05) - początek

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Czerwona Torebka CZT0416 5.05 161.5 Polkap SFK1215 5.00 18.4 Fast Finance FFI0315 4.90 36.8 Kruk KRU1220 3.40 17.5 Admiral

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 27/2015 25.08.2015 Informacje ze spółek American Heart of Poland (21.08) - debiut obligacji serii I o wartości 124,3 mln

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji. Marzec na polskim rynku stóp procentowych rozpoczął się od nieoczekiwanej Analityk

Rynek obligacji. Marzec na polskim rynku stóp procentowych rozpoczął się od nieoczekiwanej Analityk Rynek obligacji Raport miesięczny - Marzec 2015 08.04.2015 FOMC w końcu stracił cierpliwość, śmiały ruch RPP 08.01.2015 Polska Grzegorz Balcerski MPW Marzec na polskim rynku stóp procentowych rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 5/2015 18.03.2015 Informacje ze spółek Zastal (13.03) - zapowiedź wykupu przeterminowanych obligacji o wartości 3,12 mln

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Work Service WSE0717 1.82 7.5 Getin Noble GNB0720 1.50 1.0 BEST BS20118 1.00 5.5 Getin Noble GNB0518 1.00 11.1 Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Włodarzewska WLO0516 5.30 13.6 Certus Capital CCA0216 4.99 279.3 PCZ PCZ1117 4.90 1.0 MEXPOL MPL0316 4.00 1.9 Rank Progress

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Bank Pocztowy BPO1022 3.00 52.5 Kruk KRU0818 2.50 1.1 Kruk KRU1218 1.90 10.7 Getin Noble GNB0919 1.50 228.0 Ronson RON0716

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Raport RAP0815 9.00 24.0 Polkap SFK1215 6.50 102.4 Fast Finance FFI0916 4.00 1.0 LZMO LZM1116 4.00 17.4 Czerwona Torebka

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Kredyt pod Lupą: Multimedia Polska.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Kredyt pod Lupą: Multimedia Polska. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Włodarzewska WLO0516 11.00 79.0 Instalexport INE1015 5.00 85.0 FKD FKD0615 4.95 90.0 Unibep UNI0515 4.90 100.3 Czerwona Torebka

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 23/2015 21.07.2015 Informacje ze spółek Próchnik (17.07) - emisja obligacji serii B o wartości 5,09 mln PLN Ronson (17.07)

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Czerwona Torebka CZT0416 7.00 77.8 EGB EGB0118 4.50 2.1 BZ WBK BZW1216 3.00 107.6 Uboat - Line UBT0915 1.60 1.3 Rank

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 33/2015 06.10.2015 Informacje ze spółek Best (02.10) - debiut obligacji serii L1 o wartości 60 mln PLN na Catalyst Casus

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 2/2015 27.02.2015 Informacje ze spółek Best (20.02) - emisja publiczna obligacji o wartości 35 mln PLN BBI Development (20.02)

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) 2C Partners 2CP0416 9.90 86.8 MEXPOL MPL0316 5.00 3.7 Getin Noble GNO0917 4.00 2.0 Próchnik PRC1215 2.50 6.6 Fast Finance

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji. Rentowność polskich 10-letnicj obligacji skarbowych w lutym

Rynek obligacji. Rentowność polskich 10-letnicj obligacji skarbowych w lutym Rynek obligacji Raport miesięczny - Luty 2015 09.03.2015 W UE grają w cykora, w USA gra słowna 08.01.2015 W lutym rynek obligacji skarbowych pozostawał pod wpływem dwóch silnych frontów atmosferycznych

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) SAF SAF1115 5.00 2.9 Czerwona Torebka CZT0416 4.51 158.5 Kleba Invest KIN0615 1.60 9.3 EFM EFM0416 1.50 44.4 Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Ucieczka od ryzyka. Komentarz rynku Catalyst. Listopad 2015

Ucieczka od ryzyka. Komentarz rynku Catalyst. Listopad 2015 Data raportu: 9 grudnia 2015 Ucieczka od ryzyka Komentarz rynku Catalyst Piotr Miliński Doradca Inwestycyjny, MPW Analityk piotr.milinski@nwai.pl tel: 22 201 97 64 Marek Żmudzin MPW Analityk marek.zmudzin@nwai.pl

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Rank Progress RNK0616 10.50 75.5 Kerdos Group KRS0316 5.00 21.7 Czerwona Torebka CZT0416 2.93 62.3 LZMO LZM1116 2.65 18.3

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Kruk KRU1218 2.99 12.9 Getin Noble GNB0420 1.89 119.6 PKN Orlen PKN0517 1.58 78.7 Getin Noble GNB1019 1.50 111.2 Kerdos Group

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji. Grecja dryfuje na południe. Raport miesięczny Lipiec 2015 08.04.2015 08.01.2015

Rynek obligacji. Grecja dryfuje na południe. Raport miesięczny Lipiec 2015 08.04.2015 08.01.2015 1m 3m 9m 15m 21m 2,25Y 2,75y 3,25y 3,75y 4,25y 4,75y 5,25y 5,75y 6,25y 6,75y 7,25y 7,75y 8,25y 8,75y 9,25y 9,75y Rynek obligacji Raport miesięczny Lipiec 2015 08.04.2015 Grecja dryfuje na południe Na polskich

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji. Pierwsza połowa kwietnia na rynku długu w obrębie Strefy Euro upłynęła

Rynek obligacji. Pierwsza połowa kwietnia na rynku długu w obrębie Strefy Euro upłynęła Rynek obligacji Raport miesięczny - Kwiecień 2015 Co będzie pierwsze: podwyżki stóp w USA czy Grexit? 08.04.2015 08.01.2015 Strefa Euro Grzegorz Balcerski Pierwsza połowa kwietnia na rynku długu w obrębie

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) PCZ PCZ0916 5.40 98.8 PCZ PCZ0617 5.00 1.9 PCZ PCZ0117 4.12 12.8 FKD FKD0615 4.00 37.7 PCZ PCZ1117 3.77 1.9 Kruk KRU1018

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji. Czy Akropol w końcu runie? Raport miesięczny Czerwiec 2015 08.04.2015 08.01.2015

Rynek obligacji. Czy Akropol w końcu runie? Raport miesięczny Czerwiec 2015 08.04.2015 08.01.2015 Rynek obligacji Raport miesięczny Czerwiec 2015 08.04.2015 Czy Akropol w końcu runie? Czerwiec był stosunkowo ciekawym miesiącem na światowych rynkach kapitałowych. Do ogniska Strefy Euro wciąż dolewana

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) PTI PTI1115 5.45 3.0 FKD FKD0516 5.00 7.4 REGIS RGS0717 4.99 3.0 Getin Noble GNO1120 4.98 1.9 Getin Noble GNB1120 4.39 11.1

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) LZMO LZM1116 8.00 6.9 2C Partners 2CP0317 7.91 21.5 Leasing-Experts LEX0616 5.30 0.5 Polbrand PBD0116 4.50 52.1 Fast Finance

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji. Chiny i FOMC źródłem niepewności. Raport miesięczny - Sierpień 2015 08.04.2015 08.01.2015

Rynek obligacji. Chiny i FOMC źródłem niepewności. Raport miesięczny - Sierpień 2015 08.04.2015 08.01.2015 1m 3m 9m 15m 21m 2,25Y 2,75y 3,25y 3,75y 4,25y 4,75y 5,25y 5,75y 6,25y 6,75y 7,25y 7,75y 8,25y 8,75y 9,25y 9,75y Rynek obligacji Raport miesięczny - Sierpień 2015 08.04.2015 Chiny i FOMC źródłem niepewności

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin lipiec 2016 July, 2016 Podstawowe wskaźniki CATALYST/CATALYST trading indicators Parametr Wartość Indicator Value Wartość obrotów sesyjnych (mln

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Czerwona Torebka CZT0416 5.00 30.8 Indos INS1017 4.38 21.9 Getin Noble GNB1119 4.10 197.8 Getin Noble GNB0618 2.16 102.5

Bardziej szczegółowo

Wiosna rozbudza nadzieje

Wiosna rozbudza nadzieje Piotr Miliński Analityk, DI piotr.milinski@nwai.pl tel: 22 201 97 63 Marek Żmudzin Analityk, MPW marek.zmudzin@nwai.pl tel: 22 201 97 67 Data raportu: 5 kwietnia 2016 Wiosna rozbudza nadzieje Komentarz

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Fast Finance FFI0116 7.89 22.7 Getin Noble GNB0919 7.00 1.0 SAF SAF1115 7.00 2.1 Kerdos Group KRS0316 5.00 38.5 2C Partners

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Czerwona Torebka CZT0416 7.20 134.6 Próchnik PRC1215 1.50 87.6 Ronson RON0617 1.50 10.5 2C Partners 2CP0317 1.40 6.3

Bardziej szczegółowo

Kredyt po Lupą: PKN Orlen.

Kredyt po Lupą: PKN Orlen. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. proc.) Obrót (PLNk) BGK IDS1022 6.00 36.49 Kredyt Inkaso I NS FIZ KIN0315 2.98 18.68 E-Kancelaria EKA0515 2.64 13.16 E-Kancelaria EKA1115

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Największe obroty, wzrosty i spadki. Sprzedaż mieszkań przez deweloperów. Kalendarium tygodniowe.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Największe obroty, wzrosty i spadki. Sprzedaż mieszkań przez deweloperów. Kalendarium tygodniowe. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) 2C Partners 2CP0317 9.10 17.4 GTB GTB0617 5.75 18.8 2C Partners 2CP0517 5.00 1.7 2C Partners 2CP0416 4.80 34.3 Leasing-Experts

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 40/2015 25.11.2015 Informacje ze spółek Murapol (21.11) wykup obligacji serii L o wartości 5,35 mln PLN Ekogeneracja (20.11)

Bardziej szczegółowo

Największe obroty, wzrosty i spadki.

Największe obroty, wzrosty i spadki. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. proc.) Obrót (PLNk) Włodarzewska WLD0516 6.00 66.77 Kruk KRU1018 2.99 2.17 Platinum Prop. PPG0914 1.62 4.08 CI Games CIG1214 1.25 6.97 PKN Orlen

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 25/2015 11.08.2015 Informacje ze spółek OT Logistics (07.08) - wydłużenie terminów przyjmowania zapisów w ramach emisji publicznej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin styczeń 2011 January 2011 Podstawowe wskaźniki CATALYST/CATALYST trading indicators Parametr Wartość Indicator Value Wartość obrotów sesyjnych

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) EFM EFM0915 6.50 10.9 2C Partners 2CP0317 2.95 4.0 Meritum Bank MRT0421 2.14 11.9 Czerwona Torebka CZT0416 1.99 33.4

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. proc.) Obrót (PLNk) Robyg ROB0218 2.50 10.33 Robyg ROB0116 1.00 22.45 Vindexus VIN1116 0.90 21.31 Scanmed M. SCM1115 0.85 671.86 Ekopaliwa Ch.

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) PCZ PCZ0117 8.38 11.8 PCZ PCZ1015 6.20 247.4 FKD FKD0516 6.00 11.3 Certus Capital CCA0216 5.01 23.0 PCZ PCZ0416 4.49 72.7

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 1/2015 18.02.2015 Informacje ze spółek Polnord (13.02) - emisja prywatna obligacji o wartości 34 mln PLN The Farm 51 (13.02)

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. proc.) Obrót (PLNk) Włodarzewska WLO0516 6.50 5.86 Werth-Holz WHH1214 5.50 33.98 Airon Inv. ARN0315 3.05 2.00 Getin Noble GNB0618 2.50 103.81

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) PTI PTI1115 5.51 27.4 FKD FKD0615 5.50 43.0 EGB EGB1217 5.00 2.1 Granit-Color GRA0816 2.50 1.0 Eurocent ERC0916 2.02 85.7 PCZ PCZ0117

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Dayli DAY0916 14.90 5.3 Rank Progress RNK0616 11.00 257.9 Mikrokasa MKR1116 2.91 8.0 Ghelamco GHE0619 2.47 18.7 Comp CMP0620

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin III kw. 2013 Q3, 2013 Podstawowe wskaźniki CATALYST/CATALYST trading indicators Parametr Wartość Indicator Value Wartość obrotów sesyjnych (mln

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Nowe emisje. Wartość

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Nowe emisje. Wartość Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Δ (pkt. proc.) Obrót (PLNk) Gant Dev. GNT0314 15.04 1.94 Digate DGT0414 3.00 0.41 Meritum Bank MRT0421 1.10 109.35 BZ WBK BZW1216 1.00 435.51 Murapol MUR0814

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Włodarzewska WLO0516 14.00 28.5 Getin Noble GNB0320 3.45 332.6 Getin Noble GNB0321 3.00 2063.6 Getin Noble GNB0421 3.00 1802.7

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Admiral Boats ADM0917 4.65 18.0 Fast Finance FFI0916 4.00 7.7 Granit-Color GRA0816 3.00 21.5 Getin Noble GNB0318 2.60 176.0

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Rank Progress RNK0616 16.00 820.5 Dayli DAY0916 10.00 1.5 GTB Metropolis GTB1117 1.50 10.9 Indos INS1017 1.50 11.2 Polbrand

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) VIG VIG0515 7.90 12.3 Ghelamco GHE0619 2.99 11.2 Voxel VOX0716 1.55 169.6 FKD FKD0516 1.00 6.6 Murapol MUR1115 0.95

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) LZMO LZM1116 5.25 24.9 Copernicus CRS0416 3.51 75.0 Getin Noble GNB1020 2.86 0.8 Mikrokasa MKR0617 2.80 5.9 Czerwona Torebka

Bardziej szczegółowo

Kredyt po Lupą: OT Logistics.

Kredyt po Lupą: OT Logistics. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. proc.) Obrót (PLNk) E-Kancelaria EKA0616 10.10 9.84 E-Kancelaria EKA1214 6.00 44.96 E-Kancelaria EKA0215 4.00 45.03 Włodarzewska WLD0516

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Getin Noble GNB0221 4.01 253.5 Rank Progress RNK0616 3.90 430.6 Getin Noble GNB0220 3.50 220.6 Getin Noble GNB0720 3.50 615.4

Bardziej szczegółowo

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI)

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) Raport miesięczny luty Data publikacji: marca Karol Prażmo, CFA Administrator Indeksu + 9 7 karol.prazmo@mbank.pl Łukasz Gula Administrator Indeksu + lukasz.gula@mbank.pl

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) 2C Partners 2CP0317 5.05 17.0 Fast Finance FFI1116 5.00 52.7 Fast Finance FFI0916 3.30 52.6 GPW GPW1022 3.00 0.6 Cube.ITG

Bardziej szczegółowo

Czekając na wykup. Komentarz rynku Catalyst

Czekając na wykup. Komentarz rynku Catalyst Piotr Miliński Analityk, DI piotr.milinski@nwai.pl tel: 22 201 97 63 Marek Żmudzin Analityk, MPW marek.zmudzin@nwai.pl tel: 22 201 97 67 Data raportu: 4 maja 2016 Czekając na wykup Komentarz rynku Catalyst

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Włodarzewska WLO0516 27.30 307.1 EMPIK EMF1117 8.00 604.0 Cube.ITG CTG0417 5.50 21.6 Property Lease PLE0916 5.10 3.8 LZMO

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Kredyt po Lupą: Kredyt Inkaso.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Kredyt po Lupą: Kredyt Inkaso. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. proc.) Obrót (PLNk) Gant Dev. GNT0814 3.10 13.37 Meritum Bank MRT0520 1.94 762.12 2C Partners 2CP0415 1.90 24.97 P.R.E.S.C.O. PRE1117 1.90 90.30

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. proc.) Obrót (PLNk) Atal ATL1015 2.90 364.52 Marka MRK0214 2.60 18.23 DTP DTP0816 1.60 10.20 Mera MER0614 1.40 26.50 2C Partners 2CP0415

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Czerwona Torebka CZT0416 4.45 58.7 Biomed BML0818 2.60 17.4 Property Lease PLE0616 2.00 1.4 2C Partners 2CP0416 2.00 11.7

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Czerwona Torebka CZT0416 8.51 123.0 LZMO LZM1116 8.00 57.1 Getin Noble GNB0220 7.35 1.7 Admiral Boats ADM0917 6.84 6.4 Getin

Bardziej szczegółowo

Największe obroty, wzrosty i spadki.

Największe obroty, wzrosty i spadki. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) 2C Partners 2CP0517 27.00 15.7 2C Partners 2CP0317 25.00 21.1 Rank Progress RNK0616 9.55 393.4 Getin Noble GNB0620 6.00 30.0

Bardziej szczegółowo

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI)

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) Raport miesięczny wrzesień Data publikacji: października Karol Prażmo, CFA Administrator Indeksu + karol.prazmo@mbank.pl Łukasz Gula Administrator Indeksu

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. proc.) Obrót (tys. zł) Skystone Capital SKC1213 5,50 155,75 Meritum Bank MRT0421 2,00 22,17 Work Service WSE1016 1,95 29,04 Casus Finanse

Bardziej szczegółowo

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI)

mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) Raport miesięczny grudzień Data publikacji: stycznia Karol Prażmo, CFA Administrator Indeksu + 9 karol.prazmo@mbank.pl Łukasz Gula Administrator Indeksu +

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Property Lease PLE0916 5.00 0.3 Getin Noble GNB0819 3.78 177.1 Getin Noble GNB0418 2.49 1.9 Getin Noble GNB0218 2.42 322.5

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE POZASKARBOWE W PORTFELACH OFE 2013/2014

OBLIGACJE POZASKARBOWE W PORTFELACH OFE 2013/2014 MICHAŁ SADRAK EMIL SZWEDA OBLIGACJE POZASKARBOWE W PORTFELACH OFE 2013/2014 Warszawa, 26.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny lubi tych, których zna 4 Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna rynku, na którym działa Spółka Perspektywy branży i charakterystyka otoczenia konkurencyjnego

Sytuacja makroekonomiczna rynku, na którym działa Spółka Perspektywy branży i charakterystyka otoczenia konkurencyjnego Listopad 2014 r. 1 Analiza historycznych produktów/projektów/realizacji - track-record + dywersyfikacja Analiza możliwości utrzymania pozycji i rozwoju nowych linii biznesowych pipeline/backlog Analiza

Bardziej szczegółowo

Catalyst katalizator rozwoju rynku instrumentów dłużnych potencjał, aspiracje, możliwości

Catalyst katalizator rozwoju rynku instrumentów dłużnych potencjał, aspiracje, możliwości Catalyst katalizator rozwoju rynku instrumentów dłużnych potencjał, aspiracje, możliwości Agnieszka Gontarek dyrektor Działu Rynku Kasowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rynek instrumentów

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Kredyt Pod Lupą: Dom Development.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Kredyt Pod Lupą: Dom Development. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. proc.) Obrót (tys. zł) Gant Dev. GNT0314 14,00 4,47 East Pictures EAP1213 2,40 2,81 BBI Zeneris BBZ1213 2,00 17,50 Robyg ROB0415 1,89 15,32 Ghelamco

Bardziej szczegółowo

Zasady i metodologia kalkulacji

Zasady i metodologia kalkulacji Wprowadzenie do mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) Zasady i metodologia kalkulacji Data wprowadzenia: 17 października 2013 Przegląd mbank Polish Corporate Bond Index został zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Kredyt Pod Lupą: Vantage Development.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Kredyt Pod Lupą: Vantage Development. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. proc.) Obrót (tys. zł) Milmex MLX0714 10,00 15,14 Jedynka JED0415 3,99 362,66 Rank Progress RNK1213 2,50 20,22 Rank Progress RNK0616 1,99

Bardziej szczegółowo

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BPH FIO PARASOLOWY BPH SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY na dzień 31.12.2015 Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Obligacyjny newsletter

Obligacyjny newsletter Przebudowa portfela Przełom roku to okres podsumowao i przebudowy portfeli (głównie przez inwestorów instytucjonalnych). Zwiększona aktywnośd na rynku Catalyst jest już widoczna w podwyższonym poziomie

Bardziej szczegółowo