AB, ABC Data, Action. Stawiamy na jakość i dywidendę. Trzymaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AB, ABC Data, Action. Stawiamy na jakość i dywidendę. Trzymaj"

Transkrypt

1 Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. AB, ABC Data, Action Polska, dystrybucja IT 2 kwietnia 2013r. Stawiamy na jakość i dywidendę AB: Rekomendacja: Trzymaj; Cena Docelowa: 23,0zł ABC Data: Rekomendacja: Kupuj; Cena Docelowa: 3,0zł Action: Rekomendacja: Kupuj; Cena Docelowa: 40,0zł AB Trzymaj Cena (PLN, 2 kwietnia 2013r.) 20,75 Cena Docelowa (PLN, 12miesięczna) 23,0 27 Price WIG rebased Buy Hold 25 Sell Under Review Spółki z branŝy dystrybucji sprzętu IT odnotowały w 2012 r. solidne wyniki i dowiodły, Ŝe są w stanie rozwijać się mimo słabej sytuacji gospodarczej. W roku 2013 stawialibyśmy na jakość i dywidendę. Pod względem jakości naszym faworytem jest w dalszym ciągu spółka Action, która oferuje stabilny wzrost zysków, rozwaŝne zarządzanie kapitałem i wysoką dywidendę. Jednocześnie zalecamy niedowaŝanie spółki AB ze względu na spadek zysku na akcję, nadmierny kapitał obrotowy i brak dywidendy. Jeśli chodzi natomiast o ABC Data, sądzimy, Ŝe moŝe to być interesująca spółka z uwagi na restrukturyzację, poniewaŝ przedsiębiorstwo wykazuje chęć przejścia z modelu skoncentrowanego na sprzedaŝy na model ukierunkowany na zyski, co pozwoliłoby mu obniŝyć zadłuŝenie i kapitał obrotowy. Spółka ta ma teŝ stosunkowo atrakcyjną cenę (jest notowana ze wskaźnikiem C/Z na rok 2013 na poziomie 6,7x) i oferuje ponad 5-procentową stopę dywidendy. W prezentowanym raporcie podtrzymujemy rekomendację Kupuj dla Action (potencjał wzrostu o 25%) i ABC Data (potencjał wzrostu o 32%) oraz zalecenie Trzymaj dla AB (potencjał wzrostu o 11%). Naszym faworytem w branŝy pozostaje Action. Spółka konsekwentnie spełnia swoje obietnice utrzymuje pod kontrolą kapitał obrotowy i zadłuŝenie, prowadzi ekspansję geograficzną i walczy o poziom marŝ. Wydaje się równieŝ, Ŝe przedsiębiorstwo jest nastawione na przyszłość i tworzy trendy, którymi podąŝają potem jego rywale. Podobają nam się plany spółki, które przewidują inwestycje w działalność podstawową (logistyka), wejście do nowych segmentów (urządzenia AGD, zabawki, przedsiębiorstwa) i podnoszenie marŝ przez ekspansję pionową we własnych e-sklepach. W przypadku Action inwestorzy otrzymują prognozy wyników (i ich realizację!), dobre zarządzanie, długoterminową wizję, solidne dywidendy, perspektywy wzrostu i pozwalające je urzeczywistnić moŝliwości kapitałowe. Podtrzymujemy nasze przekonanie, Ŝe Action to najlepsza spółka w tej branŝy, która w dalszym ciągu oferuje długoterminowy potencjał wzrostu, choć jest notowana z premią. W przypadku ABC Data stawiamy na zmianę w zarządzaniu kapitałem i koncentrację na rentowności. W ubiegłym roku zarząd spółki poinformował, Ŝe zmieni swoją politykę w dziedzinie zarządzania kapitałem obrotowym i zadba o wyraźne skrócenie cyklu konwersji gotówki. Wydaje się, Ŝe spółka spełnia te obietnice, znacznie obniŝając swoje zadłuŝenie i wysokość kapitału obrotowego. To dla nas bardzo waŝna kwestia, poniewaŝ róŝnice w cyklu konwersji gotówki uwaŝamy za kluczowy czynnik wyceny spółek z tej branŝy. Sądzimy, Ŝe zmiany te mogą sygnalizować przejście ABC Data z modelu skoncentrowanego na sprzedaŝy na model ukierunkowany na zyski. Ze spółką wiąŝą się teŝ jednak istotne ryzyka/znaki zapytania. Nie podoba nam się niestabilny zespół kierowniczy (trzeci prezes w ciągu dwóch lat), nieciekawa długoterminowa strategia rozwoju i moŝliwa krótkoterminowa koncentracja na wynikach. Czynniki te w duŝym stopniu uzasadniają naszym zdaniem wycenę z dyskontem. Mimo tych aspektów uwaŝamy aktualną wycenę ABC Data i wskaźnik ryzyka do zysku za stosunkowo atrakcyjne. W dalszym ciągu zalecamy niedowaŝanie AB. Od czasu rozpoczęcia wydawania naszych raportów dla tej spółki (rok 2011) podtrzymujemy nasze negatywne podejście i zalecenie niedowaŝania jej akcji w portfelach inwestorów. Nasze spostrzeŝenia dotyczące nadmiernego kapitału obrotowego i spadku marŝ na rynku czeskim okazały się słuszne. Poddaliśmy ocenę AB bardzo dokładnej analizie, nie zmieniła ona jednak naszego nastawienia do przedsiębiorstwa. Inne spółki z branŝy są wyceniane bardziej adekwatnie (ABC Data, Asbis), cechują się wyŝszą jakością i lepszymi perspektywami wzrostu zysków (Action) lub oferują dywidendę (Action, ABC Data, Asbis). Rynek czeski moŝe być bombą z opóźnionym zapłonem. Jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem obrotowym, dostrzegamy pierwsze oznaki poprawy, potrzebujemy jednak więcej czasu, aby przekonać się o ich trwałości. Jeśli okaŝą się one stabilnym trendem, mogą w duŝej mierze wpłynąć na zmianę naszej opinii o spółce. W prezentowanym raporcie zaktualizowaliśmy nasze wyceny i ceny docelowe, przedstawiamy równieŝ prognozy na I kw r. Podtrzymujemy zalecenie Kupuj dla Action (cena docelowa podniesiona z 31 zł do 40 zł) i ABC Data (cena docelowa podniesiona z 2,6 zł do 3,0 zł) oraz rekomendację Trzymaj dla AB (cena docelowa podwyŝszona z 20,5 zł do 23 zł). Sądzimy, Ŝe ABC Data moŝe pozytywnie zaskoczyć rynek swoimi wynikami za I kw r. i potencjalną prognozą na rok 2013, co sprawia, Ŝe spółka ta w krótkim terminie oferuje największy potencjał wzrostu. Sektor dystrybucji IT: rekomendacje BZ WBK PLN, o ile nie zaznaczono inaczej AB ABC Data Action Rekomendacja Trzymaj Kupuj Kupuj Potencjał wzrostu (%) 11% 32% 25% 2011/ /13E 2013/14E E 2014E E 2014E SprzedaŜ 4,342 5,212 5,892 3,693 4,201 4,774 3,515 4,187 4,699 EBITDA EBIT Zysk netto P/E (x) EV/EBITDA (x) Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK; wskaźniki EV/EBITDA dla długu na koniec 2012r. uwzględniając faktoring Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG. 2/04/2013 indeks WIG zamknął się na poziomie ABC Data Kupuj Cena (PLN, 2 kwietnia 2013r.) 2,27 Cena Docelowa (PLN, 12miesięczna) 3, Mar-12 Apr-12 May-12 Price Buy Sell Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Oct-12 Nov-12 Nov-12 Dec-12 WIG rebased Hold Under Review Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG. 2/04/2013 indeks WIG zamknął się na poziomie Action Dec-12 Jan-13 Jan-13 Feb-13 Feb-13 Mar-13 Mar-13 Kupuj Cena (PLN, 2 kwietnia 2013r.) 31,98 Cena Docelowa (PLN, 12miesięczna) 40, Mar-12 Apr-12 May-12 Price Buy Sell Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 WIG rebased Hold Under Review Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG. 2/04/2013 indeks WIG zamknął się na poziomie Dział Analiz: Zbigniew Porczyk, CFA Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13

2 Wycena Fig. 1. AB: wycena DCF W PLN AB 2012/2013E 2013/2014E 2014/2015E 2015/2016E 2016/2017E 2017/2018E 2018/2019E 2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E Przychody 5,212 5,892 6,355 6,770 7,118 7,486 7,874 8,283 8,716 9,172 EBIT Podatek NOPAT Amortyzacja Zmiana kapitału obrotowego Inwestycje kapitałowe Inwestycje netto Wolne przepływy pienięŝne Stopa wolna od ryzyka 4.0% ERP 5.5% Beta zlewarowana 1.41 Stopa podatkowa 19% Koszt kapitału własnego 11.7% Koszt długu z tarczą podatkową 3.0% % D 34% % E 66% WACC 8.8% PV FCF 2012/ / Wzrost rezydualny 1.0% Wartość rezydualna (TV) 758 PV TV 326 Suma EV (PLN, 1 Sty 2013) 538 Dług netto 233 Wartość kapitałów własnych (PLN, 1 Sty 2013) 305 Liczba akcji (m) miesięczna cena docelowa 2.1% 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.8% MarŜa EBIT 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% MarŜa NOPAT 0.4% 0.5% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% CAPEX/Przychody 0.5% 1.0% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% Zmiana kapitału obrotowego/przychody 3.2% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% Źródło: Szacunki DM BZ WBK, dług netto dostosowany o 50mln zł faktoringu 2

3 ABC DATA Fig. 2. ABC Data: wycena DCF W PLN 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E Przychody 4,201 4,774 5,183 5,557 5,890 6,244 6,618 7,015 7,436 7,882 EBIT Podatek NOPAT Amortyzacja Zmiana kapitału obrotowego Inwestycje kapitałowe Inwestycje netto Wolne przepływy pienięŝne Stopa wolna od ryzyka 4.0% Premia za ryzyko 1.0% ERP 5.5% Beta zlewarowana 1.45 Stopa podatkowa 19% Koszt kapitału własnego 12.0% Koszt długu z tarczą podatkową 4.1% % D 36% % E 64% WACC 9.1% PV FCF Wzrost rezydualny 1.0% Wartość rezydualna (TV) 730 PV TV 304 Suma EV (PLN, 1 Sty 2013) 501 Dług netto 178 Wartość kapitałów własnych (PLN, 1 Sty 2013) 323 Liczba akcji (m) miesięczna cena docelowa 3.0 MarŜa EBIT 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% MarŜa NOPAT 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% CAPEX/Przychody 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Zmiana kapitału obrotowego/przychody 1.3% 1.1% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% Zmiana kapitału obrotowego/zmiana przychodów 10.5% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% Źródło: Szacunki DM BZ WBK, dług netto dostosowany o 60mln zł faktoringu 3

4 ACTION Fig. 3. Action: wycena DCF W PLN 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E Przychody 4,187 4,699 5,185 5,569 5,900 6,251 6,622 7,016 7,433 7,875 EBIT Podatek NOPAT Amortyzacja Zmiana kapitału obrotowego Inwestycje kapitałowe Inwestycje netto Wolne przepływy pienięŝne Stopa wolna od ryzyka 4.0% Premia za ryzyko 1.0% ERP 5.5% Beta zlewarowana 1.30 Stopa podatkowa 19% Koszt kapitału własnego 11.2% Koszt długu z tarczą podatkową 4.0% % D 28% % E 72% WACC 9.2% PV FCF Wzrost rezydualny 1.0% Wartość rezydualna (TV) 1003 PV TV 417 Suma EV (PLN, 1 Sty 2013) 716 Dług netto 121 Wartość kapitałów własnych (PLN, 1 Sty 2013) 595 Liczba akcji (m) miesięczna cena docelowa 39.8 MarŜa EBIT 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.7% MarŜa NOPAT 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% CAPEX/Przychody 0.4% 0.9% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% Zmiana kapitału obrotowego/przychody 1.1% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% Zmiana kapitału obrotowego/zmiana przychodów 6.7% 6.8% 6.8% 6.8% 6.9% 6.9% 6.9% 6.9% 6.9% 6.9% Źródło: Szacunki DM BZ WBK, dług netto dostosowany o 22mln zł faktoringu 4

5 Fig. 4. Dystrybucja IT: Wycena porównawcza Market Cap P/E EV/EBITDA Spółka Cena Waluta (EURm) 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E AB PLN ABC Data 2.27 PLN Action PLN Mediana Zagranica Ingram Micro Inc USD 2, Tech Data Corp USD 1, SYNNEX Corp USD 1, Esprinet SpA EUR Also Holding AG CHF Mediana AB Mediana grupy porównawczej Premia/dyskonto -10% -13% -15% 81% 77% 68% Wycena ABC Data Mediana grupy porównawczej Premia/dyskonto -24% -30% -34% 47% 38% 30% Wycena Action Mediana grupy porównawczej Premia/dyskonto 18% 17% 20% 59% 57% 50% Wycena Źródło: Bloomberg, szacunki DM BZ WBK, wskaźniki dla AB obliczone dla okresów raportowania (2012/13 jako 2013), dług netto z dnia 31/12/2012 uwzględniający faktoring Fig. 5. Dystrybucja IT: Zestawienie marŝ EBITDA/EBIT/Zysku netto w grupie porównawczej Market Cap MarŜa EBITDA MarŜa EBIT MarŜa NP Spółka Cena Waluta (EURm) 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E AB PLN % 1.4% 1.4% 1.2% 1.2% 1.2% 0.8% 0.8% 0.8% ABC Data 2.27 PLN % 1.5% 1.5% 1.4% 1.5% 1.5% 1.0% 1.1% 1.1% Action PLN % 2.0% 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 1.3% 1.3% 1.2% Mediana 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.5% 1.5% 1.0% 1.1% 1.1% Zagranica Ingram Micro Inc USD % 1.7% 1.7% 1.4% 1.5% 1.5% 0.8% 0.9% 0.9% Tech Data Corp USD % 1.5% 1.6% 1.2% 1.3% 1.4% 0.8% 0.8% 0.9% SYNNEX Corp USD % 2.9% 3.0% 2.4% 2.7% 2.9% 1.4% 1.5% 1.7% Esprinet SpA EUR % 2.1% 2.1% 2.0% 2.2% 1.9% 1.2% 1.3% 1.2% Also Holding AG CHF % 1.9% 1.9% 1.4% 1.5% 1.5% 0.8% 0.8% 0.9% Mediana 1.8% 1.9% 1.9% 1.4% 1.5% 1.5% 0.8% 0.9% 0.9% Źródło: Bloomberg Fig. 6. Wycena porównawcza W PLN P/E EV/EBITDA 2013E-15E 2013E-15E Średnia AB ABC Data Action Źródło: Szacunki DM BZ WBK 5

6 Fig. 7. AB: Historia rekomendacji wydanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy Zmiana ceny do dnia wydania Rekomendacja. Data Cena Cena docelowa rekomendacji Zmiana ceny relatywnie do WIG Trzymaj % -3.1 Trzymaj % 4.4 Trzymaj % -5.4 Trzymaj % -8.9 Sprzedaj % 1.5 Wydawane rekomendacje były waŝne rok od daty wydania lub do momentu wydania kolejnej rekomendacji. Fig. 8. ABC Data: Historia rekomendacji wydanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy Rekomendacja. Data Cena Cena docelowa Zmiana ceny do dnia wydania rekomendacji Zmiana ceny relatywnie do WIG Kupuj % -1.1 Sprzedaj % 18.7 Sprzedaj % Trzymaj % 3.8 Sprzedaj % -7.9 Wydawane rekomendacje były waŝne rok od daty wydania lub do momentu wydania kolejnej rekomendacji. Fig. 9. Action: Historia rekomendacji wydanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy Zmiana ceny do dnia wydania Rekomendacja. Data Cena Cena docelowa rekomendacji Zmiana ceny relatywnie do WIG Kupuj % 11.2 Trzymaj % 35.6 Trzymaj % Kupuj % 0.8 Kupuj % 11.9 Sprzedaj % Wydawane rekomendacje były waŝne rok od daty wydania lub do momentu wydania kolejnej rekomendacji. 6

7 Dom Maklerski BZ WBK S.A. Pl. Wolności Poznań fax dmbzwbk.pl Zespół Maklerów Transakcyjnych Tomasz Leśniewski, Kierownik tel Grzegorz Skrzyczyński, Zastępca Kierownika tel Artur Kołsut, Makler tel Paweł Bartczak, Makler tel Paweł Kubiak, Makler tel Sławomir Koźlarek, Makler tel Jacek Siera, Makler tel Karol Koszarski, Makler tel Maciej Ciesielski, Makler tel ZASTRZEśENIE DOTYCZĄCE CHARAKTERU DOKUMENTU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTU Niniejszy materiał został przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.), podmiot podlegający przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz.1384 j.t. z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz j.t. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz z późn. zm.). Materiał ten jest adresowany do inwestorów kwalifikowanych oraz klientów profesjonalnych w rozumieniu przepisów wyŝej wskazanych ustaw oraz do Klientów DM BZ WBK S.A. uprawnionych do otrzymywania rekomendacji na podstawie umów o świadczenie usług. Wszelkie znaki towarowe, oznaczenia usług i loga uŝyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi, oznaczeniami usług lub zarejestrowanymi znakami towarowymi lub oznaczeniami usług DM BZ WBK S.A. lub podmiotów z Grupy BZ WBK. Autorem dokumentu jest DM BZ WBK S.A. DM BZ WBK S.A. przysługują prawa autorskie do niniejszego opracowania. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. DM BZ WBK S.A. nie jest obowiązany do zapewnienia, czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora właściwe, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezaleŝnym doradcą inwestycyjnym. śaden z zapisów w niniejszym dokumencie nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani teŝ nie jest wskazaniem, iŝ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W przypadku, gdy rekomendacja dotyczy kilku spółek, pojęcie Emitenta będzie odnosić się do wszystkich tych spółek. Podmioty powiązane z DM BZ WBK S.A. mogą, w zakresie dopuszczonym prawem, uczestniczyć lub inwestować w transakcje finansowe w relacjach ze spółką/spółkami: AB S.A., ABC Data S.A., Action S.A. ( Emitent ), świadczyć usługi na rzecz lub pośredniczyć w świadczeniu usług przez Emitenta lub mieć moŝliwość lub realizować transakcje Instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta ( instrumenty finansowe ). DM BZ WBK S.A. moŝe, w zakresie dopuszczalnym prawem polskim, Wielkiej Brytanii oraz pozostałymi prawami oraz przepisami, przeprowadzać transakcje Instrumentami finansowymi, zanim niniejszy materiał zostanie przedstawiony odbiorcom. DM BZ WBK S.A. informuje, iŝ niniejszy dokument będzie aktualizowany nie rzadziej niŝ raz w roku. Niniejsza rekomendacja jest aktualna na moment jej sporządzenia i moŝe się zmienić w czasie. DM BZ WBK S.A. mógł wydać w przeszłości lub moŝe wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają róŝne załoŝenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK S.A. nie jest zobowiązany do zapewnienia, iŝ takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu. DM BZ WBK S.A. informuje, Ŝe trafność wcześniejszych rekomendacji nie jest gwarancją ich trafności w przyszłości. Punkt widzenia wyraŝony w raportach odzwierciedla osobistą opinię Analityka na temat analizowanej spółki i jej papierów wartościowych. Za wyjątkiem wynagrodzenia ze strony DM BZ WBK S.A.,Analitycy nie przyjmują innej formy wynagrodzenia za sporządzane rekomendacje. Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., Akcje.net, prasa finansowa, internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez DM BZ WBK S.A. ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jednak DM BZ WBK S.A. oraz spółki z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia w niniejszym dokumencie przygotowanym przez DM BZ WBK S.A. lub wysłanym przez DM BZ WBK S.A. do dowolnej osoby. KaŜda taka osoba będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie na własną rękę badań oraz analiz informacji zawartych w niniejszym dokumencie i będzie odpowiedzialna za ocenę zalet oraz ryzyka związanego z instrumentami finansowymi będącymi tematem niniejszego lub dowolnego innego dokumentu. Niniejsze oświadczenie będzie częścią oraz warunkiem kaŝdej umowy zawartej przez DM BZ WBK S.A. lub jego spółki powiązane z kaŝdą taką osobą odnośnie dowolnej transakcji instrumentami finansowymi. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie. DM BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek złoŝenia zlecenia na podstawie niniejszego dokumentu. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY LUB ZAPROSZENIA DO SUBSKRYPCJI LUB ZAKUPU ORAZ DOKONANIA TRANSAKCJI NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH, ANI NIE MA NA CELU NAKŁANIANIA DO NABYCIA LUB ZBYCIA JAKICHKOLWIEK INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEDSTAWIONY PAŃSTWU WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NIE MOśE BYĆ KOPIOWANY LUB PRZEKAZYWANY OSOBOM TRZECIM. W SZCZEGÓLNOŚCI ANI NINIEJSZY DOKUMENT, ANI JEGO KOPIA NIE MOGĄ ZOSTAĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEKAZANE LUB WYDANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII. ROZPOWSZECHNIANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W TYCH PAŃSTWACH LUB WŚRÓD OBYWATELI TYCH PAŃSTW LUB OSÓB W NICH PRZEBYWAJĄCYCH MOśE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA DOTYCZĄCEGO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBOWIĄZUJĄCEGO W TYCH KRAJACH. ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSTĘPNIANIE TEGO DOKUMENTU NA TERYTORIUM INNYCH PAŃSTW MOśE BYĆ OGRANICZONE PRZEZ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA. OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCE LUB ROZPOWSZECHNIAJĄCE TEN DOKUMENT SĄ OBOWIĄZANE ZNAĆ TE OGRANICZENIA I ICH PRZESTRZEGAĆ. W USA LUB WIELKIEJ BRYTANII NINIEJSZY DOKUMENT MOśE BYĆ JEDYNIE ROZPOWSZECHNIANY WŚRÓD OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ PROFESJONALNĄ WIEDZĘ W ZAKRESIE INWESTOWANIA ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 19(5), 38, 47 I 49 USTAWY Z 2000 ROKU O RYNKACH I USŁUGACH FINANSOWYCH I ROZPORZĄDZENIEM Z NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ LUB WE WSPÓŁPRACY Z EMITENTEM. NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZOSTAŁ UJAWNIONY EMITENTOWI. INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE NALEśY TRAKTOWAĆ JAKO AUTORYZOWANYCH LUB ZATWIERDZONYCH PRZEZ EMITENTA. OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ WYŁĄCZNIE OPINIAMI DM BZ WBK S.A. DM BZ WBK S.A. INFORMUJE, Iś INWESTOWANIE ŚRODKÓW W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄśE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. DM BZ WBK S.A. ZWRACA UWAGĘ, Iś NA CENĘ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH MA WPŁYW WIELE RÓśNYCH CZYNNIKÓW, KTÓRE SĄ LUB MOGĄ BYĆ NIEZALEśNE OD EMITENTA I WYNIKÓW JEGO DZIAŁALNOŚCI. MOśNA DO NICH ZALICZYĆ M. IN. ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI EKONOMICZNE, PRAWNE, POLITYCZNE I PODATKOWE. WIĘCEJ INFORMACJI O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU Z NIM ZWIĄZANYM ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE W SEKCJI ZastrzeŜenia i ryzyko - INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU DECYZJA O ZAKUPIE WSZELKICH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH POWINNA BYĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROSPEKTU, OFERTY LUB INNYCH POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI POLSKIEGO PRAWA. Informacja Overweight / Underweight / Neutral ( PrzewaŜaj / NiedowaŜaj / Neutralne ) oznacza, iŝ w ocenie autorów niniejszego dokumentu kurs spółki w ciągu miesiąca moŝe zachować się lepiej/gorzej/neutralnie w stosunku do indeksu WIG20. W przypadku zamieszczenia przy poszczególnych spółkach informacji Overweight / Underweight / Neutral ( PrzewaŜaj / NiedowaŜaj / Neutralne ) - informacja ta nie powinna być traktowana jako zalecenie inwestycyjne dotyczące danego instrumentu finansowego. System rekomendacyjny DM BZ WBK S.A. opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieŝącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje Overweight / Underweight / Neutral 7

8 ( PrzewaŜaj / NiedowaŜaj / Neutralne ) nie spełniają Ŝadnego z powyŝszych wymogów. Ponadto w zaleŝności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia róŝnych (takŝe o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów. Mid-caps zamieszczenie spółki w portfelu mid-cap oznacza, iŝ w ocenie autorów niniejszego dokumentu kurs danej spółki moŝe zachować się w ciągu jednego miesiąca lepiej niŝ indeks WIG20. W przypadku sugerowania spółek w ramach portfela małych spółek ( Mid-caps ) informacje dotyczące tego portfela jak i wskazanych w nim spółek nie powinny być postrzegane przez inwestorów jako zalecenia inwestycyjne. Dodawanie i zdejmowanie spółek z listy odbywa się ze względu na wymogi rotacji spółek na liście. Spółki z listy Mid-caps nie spełniają opisanych powyŝej wymogów systemu rekomendacyjnego DM BZ WBK S.A. Ponadto w zaleŝności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia róŝnych (takŝe o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów. Zmian wag dla spółek, które juŝ wcześniej znajdowały się w portfelu, nie naleŝy pojmować jako zalecenia inwestycyjnego. Zmiany te mają na celu wyłącznie wyrównanie łącznej wagi wszystkich spółek do 100%. Osoby biorące udział w selekcji spółek do portfela Mid-caps mogą zawierać transakcje ich sprzedaŝy na WGPW, jeśli dana spółka znajduje się na liście spółek dłuŝej niŝ przez jeden miesiąc. Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu DM BZ WBK S.A. korzystał co najmniej z dwóch z następujących metod wyceny: 1) zdyskontowanych przepływów pienięŝnych (DCF), 2) porównawczej, 3) mnoŝników średniocyklicznych, 4) zdyskontowanych dywidend (DDM). Metoda zdyskontowanych przepływów pienięŝnych (DCF) bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pienięŝnych. Do jej mocnych stron zaliczyć moŝna uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie wpływają do spółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Wadami wyceny DCF są: duŝa ilość parametrów i załoŝeń, które naleŝy oszacować i wraŝliwość wyceny na zmiany tych parametrów. Metoda porównawcza opiera się na ekonomicznym prawie jednej ceny. Mocnymi stronami metody porównawczej są: mała ilość parametrów, jakie analityk musi oszacować, oparcie wyceny na aktualnych warunkach rynkowych, stosunkowo duŝa dostępność wskaźników dla porównywanych spółek oraz szeroka znajomość metody porównawczej wśród inwestorów. Do wad wyceny metodą porównawczą zaliczyć moŝna znaczną wraŝliwość wyników wyceny na wybór spółek do grupy porównawczej, uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia pewnych istotnych czynników (np.: dynamika wzrostu, aktywa pozaoperacyjne, ład korporacyjny, powtarzalność wyników, róŝnice w stosowanych standardach rachunkowości) oraz niepewność efektywności rynkowej wyceny porównywanych spółek. Metoda mnoŝników średniocyklicznych opiera się na długoterminowym dwuletnim średnim konsensusie mnoŝników P/E oraz EV/EBITDA dla spółek grupy porównawczej. Metodologia ta ma na celu określenie wartości godziwej dla cyklicznych spółek. Wadą tej metody jest fakt iŝ implikowana wycena moŝe znacznie róŝnić się od wartości rynkowej analizowanej spółki w szczycie lub na dnie cyklu oraz jej zaleŝność od jakości danych zewnętrznych (w tym przypadku konsensus wg Bloomberga). Zaletą jest prostota metody oraz uśredniona wartość dla całego cyklu, pozwalająca wychwytywać zarówno przewartościowanie jak i niedowartościowanie danego analizowanego waloru. Metoda zdyskontowanych dywidend (DDM) bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych dywidendach wypłaconych przez spółkę. Do jej mocnych stron moŝna zaliczyć uwzględnienie realnych przepływów pienięŝnych do właścicieli kapitału akcyjnego oraz fakt, Ŝe metoda ta jest być wykorzystywana w przypadku spółek z długą historią wypłacania dywidendy. Główną wadą metody zdyskontowanych dywidend jest oszacowywanie wielkości wypłacanej dywidendy na podstawie duŝej ilości parametrów i załoŝeń, w tym stopy wypłaty dywidendy. Wyjaśnienia terminologii fachowej uŝytej w rekomendacji: EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja P/E - wskaźnik ceny do zysku na akcję EV - kapitalizacja spółki powiększona o dług netto PEG - wskaźnik P/E do wzrostu zysków EPS - zysk na akcję CPI - wskaźnik cen i usług towarów konsumpcyjnych WACC - średni waŝony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję NOPAT - teoretyczny zysk operacyjny po opodatkowaniu FCF - wolne przepływy pienięŝne BV wartość księgowa ROE zwrot na kapitale własnym Definicje rekomendacji: Kupuj całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje przekroczy 15% w ciągu dwunastu miesięcy. Trzymaj - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie od 0% do 15% w ciągu dwunastu miesięcy. Sprzedaj - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie mniej niŝ 0% w ciągu dwunastu miesięcy. Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy Dom Maklerski BZ WBK S.A. wydał: 33 rekomendacji Kupuj, 17 rekomendacji Trzymaj oraz 18 rekomendacji Sprzedaj. Emitent nie posiada akcji DM BZ WBK S.A. Członkowie władz Emitenta ani osoby im bliskie nie są członkami władz DM BZ WBK S.A. śadna z osób zaangaŝowanych w przygotowanie raportu ani bliska im osoba nie pełni funkcji w organach Emitenta, nie zajmuje stanowiska kierowniczego w tym podmiocie oraz Ŝadna z tych osób, jak równieŝ ich bliscy nie są stroną jakiejkolwiek umowy z Emitentem, która byłaby zawarta na warunkach odmiennych niŝ inne umowy, których stroną jest Emitent i konsumenci. Osoby sporządzające niniejszy dokument nie nabywały akcji Emitenta przed ich ofertą publiczną. Wśród osób, które brały udział w sporządzeniu rekomendacji, jak równieŝ tych, które nie uczestniczyły w jej przygotowaniu, ale miały lub mogły mieć do niej dostęp, istnieją osoby, które posiadają akcje ABC Data S.A. oraz Action S.A. Grupa BZ WBK, jej podmioty zaleŝne, przedstawiciele lub pracownicy mogą okazjonalnie przeprowadzać transakcje, lub mogą być zainteresowani nabyciem instrumentów finansowych spółek bezpośrednio lub pośrednio związanych z analizowaną spółką. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM BZ WBK S.A. nie był stroną umów mających za przedmiot oferowanie instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta lub mających związek z ceną instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM BZ WBK S.A. nie był członkiem konsorcjum oferującego instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta. DM BZ WBK S.A. nie nabywał i nie zbywał instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe. DM BZ WBK S.A. pełni rolę animatora rynku dla instrumentów finansowych spółki ABC Data S.A. na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. DM BZ WBK S.A. pełni rolę animatora emitenta dla instrumentów finansowych spółki ABC Data S.A. oraz Action S.A. na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. DM BZ WBK S.A. w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy otrzymał wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług na rzecz Emitenta. Usługi te obejmowały pełnienie roli animatora emitenta oraz prowadzenie depozytu warrantów i programu menedŝerskiego dla tych spółek. DM BZ WBK S.A. nie posiada akcji Emitenta instrumentów finansowych będących przedmiotem niniejszej rekomendacji, w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. Bank Zachodni WBK S.A., który jest podmiotem powiązanym z DM BZ WBK S.A., nie jest pośrednio ani bezpośrednio powiązany z Emitentem. DM BZ WBK S.A. nie wyklucza moŝliwości nabycia przez któryś z podmiotów z nim powiązanych, w okresie sporządzania niniejszej rekomendacji, akcji Emitenta instrumentów finansowych, powodującego osiągniecie łącznej liczby stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. Grupa BZ WBK moŝe posiadać, w okresie sporządzania niniejszej rekomendacji, akcje Emitenta instrumentów finansowych, w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 1 % kapitału zakładowego. Poza wspomnianymi powyŝej, Emitenta nie łączą Ŝadne inne stosunki umowne z DM BZ WBK S.A., które mogłyby wpłynąć na obiektywność rekomendacji zawartych w niniejszym dokumencie. DM BZ WBK S.A. nie posiada tak bezpośrednio jak i pośrednio instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta lub których wartość zaleŝna jest w istotny sposób od wartości instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta (za wyjątkiem pełnienia roli animatora rynku i animatora emitenta). Nie jest jednak wykluczone, Ŝe w okresie następnych dwunastu miesięcy, włącznie z okresem obowiązywania niniejszej rekomendacji, DM BZ WBK S.A. składać będzie ofertę świadczenia usług na rzecz Emitenta, jak równieŝ będzie nabywać lub zbywać instrumenty finansowe wyemitowane przez Emitenta lub których wartość zaleŝna jest od wartości instrumentów finansowych wyemitowanych przez Emitenta. DM BZ WBK S.A. nie jest stroną Ŝadnej umowy z wyjątkiem umów brokerskich z klientami, w wykonaniu których DM BZ WBK S.A. sprzedaje i kupuje akcje Emitenta na zlecenie swoich klientów - której świadczenie byłoby zaleŝne od wyceny instrumentów finansowych omawianych w niniejszym dokumencie. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające niniejszy dokument moŝe być w sposób pośredni zaleŝne od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta, dokonywanych przez DM BZ WBK S.A. lub podmioty z nim powiązane. W opinii DM BZ WBK S.A. niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem naleŝytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. DM BZ WBK S.A. nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, Ŝe instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. DM BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i niniejszy dokument został sporządzony w ramach prowadzonej przez DM BZ WBK S.A. działalności. Data na pierwszej stronie niniejszego raportu jest datą sporządzenia i opublikowania raportu. UWAśA SIĘ, śe KAśDY KTO PRZYJMUJE LUB WYRAśA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE MU TEGO DOKUMENTU, WYRAśA ZGODĘ NA TREŚĆ POWYśSZYCH ZASTRZEśEŃ. Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , nr NIP , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony. 8

KRUK. WyŜsze loty. Polska, usługi finansowe. Podtrzymana rekomendacja Kupuj, cena docelowa podniesiona do 72,3 zł

KRUK. WyŜsze loty. Polska, usługi finansowe. Podtrzymana rekomendacja Kupuj, cena docelowa podniesiona do 72,3 zł Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. KRUK Polska, usługi finansowe Reuters: KRU.WA Bloomberg: KRU PW 9 kwietnia 2013 WyŜsze

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Arctic Paper Branża papiernicza Reuters: ATC.WA Bloomberg: ATC PW 20 września 2013 Potencjał

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT. SUKCES WIEDŹMINA 3 JUŻ W CENIE Rekomendacja. Trzymaj REKOMENDACJA TRZYMAJ. CENA DOCELOWA 17,50 ZŁ. 26 stycznia 2015. Zalecenie taktyczne

CD PROJEKT. SUKCES WIEDŹMINA 3 JUŻ W CENIE Rekomendacja. Trzymaj REKOMENDACJA TRZYMAJ. CENA DOCELOWA 17,50 ZŁ. 26 stycznia 2015. Zalecenie taktyczne Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). CD PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA Energetyka Energetyka 18 września 2014 Wartość ukryta w aktywach regulowanych Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla czterech polskich spółek energetycznych od zalecenia Kupuj dla Tauronu, Energi i spółki

Bardziej szczegółowo

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja EQUITY RESEACH PARTNER Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Cena docelowa: PLN 10.5 Aktualizacja raportu analitycznego Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 34.9m w 2015P oraz PLN 40.4m w 2016P P/E na poziomie

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Pierwszy raport analityczny

Pierwszy raport analityczny EQUITY RESEARCH PARTNER Pierwszy raport analityczny Sfinks Usługi gastronomiczne Cena docelowa: PLN 5.3 Prognozujemy zysk netto w latach 2015-2016p na poziomie PLN 4.2m oraz PLN 10.7m (23% i 35% poniżej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Getin Holding S.A.

PROSPEKT EMISYJNY. Getin Holding S.A. PROSPEKT EMISYJNY Getin Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w Polsce, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011 16 marca 2011 OPEN FINANCE SA Informacja o publicznej ofercie akcji INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM RAPORCIE NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z 19 PAŹDZIERNIKA 2005

Bardziej szczegółowo

Integer.pl S.A. Publiczna Oferta Akcji Raport analityczny. Kraków, Mały Rynek 7. Adrian Kyrcz - analityk DM IDMSA.

Integer.pl S.A. Publiczna Oferta Akcji Raport analityczny. Kraków, Mały Rynek 7. Adrian Kyrcz - analityk DM IDMSA. Integer.pl S.A. Publiczna Oferta Akcji Raport analityczny Kraków, Mały Rynek 7 Adrian Kyrcz - analityk DM IDMSA Październik 2007 Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Integer.pl S.A. występują następujące

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN 11-7-12 26-7-12 1-8-12 28-8-12 12-9-12 27-9-12 12-1-12 29-1-12 14-11-12 29-11-12 14-12-12 7-1-13 22-1-13 6-2-13 21-2-13 8-3-13 25-3-13 11-4-13 29-4-13 16-5-13 3-6-13 18-6-13 3-7-13 213-7-16 Usługi finansowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ROBYG S.A. www.robyg.com W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ROBYG S.A. www.robyg.com W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ROBYG S.A. www.robyg.com W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 200.000 złotych OFERUJĄCY I WYŁĄCZNY KOORDYNATOR OFERTY: Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo