XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN. Wrocław, maja 2014 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN. Wrocław, 15 16 maja 2014 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"

Transkrypt

1 XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN Wrocław, maja 2014 r. konf_skn_ okladka v4 do druku.indd :10:23

2 konf_skn_ okladka v4 do druku.indd :10:24

3 XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN Wrocław, maja 2014 r.

4

5 XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN Wrocław, maja 2014 r.

6 Organizator Dział Spraw Studenckich Redaktorzy merytoryczni: dr hab. inż. Paweł Gajewczyk, prof. nadzw. prof. dr hab. inż. Jan Kempiński dr Artur Niedźwiedź dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska dr inż. Janina Zawieja Opracowanie redakcyjne i korekta Justyna Murdza Redakcja techniczna Halina Sebzda Projekt okładki Paweł Wójcik Zdjęcia na okładce Anna Nogajczyk-Jarząb Copyright by, Wrocław 2014 ISBN WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Redaktor Naczelny prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki ul. Sopocka 23, Wrocław, tel Nakład egz. Ark. wyd. 13,5. Ark. druk. 21,5 Druk i oprawa: Drukarnia PRINT Sp. j. Z. Przyborowski, H. Ambroży ul. Wykładowa 62, Wrocław

7 Spis treści Komitet Organizacyjny... 7 Program XIX Międzynarodowej Konferencji... 8 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Sekcja biologii Sekcja hodowli zwierząt Sekcja biologii i hodowli zwierząt postery Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Sekcja architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej Sekcja gospodarki wodnej, inżynierii bezpieczeństwa, technologii informacyjnej Sekcja geodezji i geoinformatyki Sekcje: architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej, inżynierii bezpieczeństwa i technologii informacyjnej, geodezji i geoinformatyki postery Wydział Medycyny Weterynaryjnej Sekcja kliniczna psy i koty Sekcja kliniczna zwierzęta gospodarskie i konie Sekcja nauk podstawowych Sekcja popularnonaukowa i zwierząt egzotycznych Wydział Nauk o Żywności Sekcja technologii żywności i żywienia człowieka Sekcja towaroznawstwa Sekcje: biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwa postery Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Sekcja agrotechniki Sekcja ekologii i ochrony środowiska Sekcja ekonomii Sekcja popularnonaukowa Sekcje: agrotechniki, ekologii i ochrony środowiska, ekonomii, popularnonaukowa postery Indeks autorów

8

9 KOMITET ORGANIZACYJNY XIX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Przewodniczący Członkowie: prof. dr hab. Danuta Parylak Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. nadzw. Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych Kuratorzy SKN: dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska, Wydz. NoŻ dr inż. Janina Zawieja, Wydz. P-T dr hab. inż. Paweł Gajewczyk, prof. nadzw., Wydz. BiHZ prof. dr hab. inż. Jan Kempiński, Wydz. IKŚiG dr Artur Niedźwiedź, Wydz. Med. Wet. Studenci: Adam Poznar, I r. II Biologii Przewodniczący Samorządu Studenckiego Agnieszka Lis, II r. I Medycyny Roślin Paweł Najgebauer, II r. I Medycyny Roślin

10 r. godz godz PROGRAM XIX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU otwarcie Konferencji wystąpienie JM Rektora wykład pt. Blaski i cienie uprawy Maku lekarskiego Papaver somniferum prof. dr hab. inż. Marcin Kozak obrady w sekcjach referatowych: Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt: biologii hodowli zwierząt Wydz. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji: architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej gospodarki wodnej, inżynierii bezpieczeństwa, technologii informacyjnej geodezji i geoinformatyki Wydz. Medycyny Weterynaryjnej: klinicznej nauk podstawowych popularnonaukowej Wydz. Nauk o Żywności: technologii żywności i żywienia człowieka towaroznawstwa Wydz. Przyrodniczo-Technologiczny: agrotechniki ekonomii ekologii i ochrony środowiska popularnonaukowej Aula im. Jana Pawła II sala AZ sala AB sala 418 M sala 419 M sala 215 M sala V W, VII W sala VI W sala II W sala 127 sala 013 sala 236 sala III C sala 351 sala IV C godz prezentacje posterów w sekcjach: Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt: biologii i hodowli zwierząt Wydz. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji: architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej, inżynierii bezpieczeństwa, technologii informacyjnej, geodezji i geoinformatyki Wydz. Nauk o Żywności: biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwa Wydz. Przyrodniczo-Technologiczny: agrotechnicznej, ekonomicznej, ekologii i ochrony środowiska, popularnonaukowej hol Wydz. BiHZ ul. Chełmońskiego 38d hol Wydz. Inżynierii Ksztaltowania Środowiska i Geodezji pl. Grunwaldzki 24 hol Wydz. NoŻ ul. Chełmońskiego 37/41 Centrum Dydaktyczno- -Naukowe pl. Grunwaldzki 24a 8

11 godz obiad stołówki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: godz godz Uczestnicy konferencji: Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydz. Nauk o Żywności. Wydz. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, Wydz. Przyrodniczo- -Technologicznego. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, zakończenie Konferencji impreza plenerowa Instytut Inżynierii Rolniczej ul. Chełmońskiego 37/41 Centrum Dydaktyczno- -Naukowe pl. Grunwaldzki 24a Aula im. Jana Pawła II teren ZOO, ul. Wróblewskiego r. godz wycieczka plenerowa dla gości zagranicznych i krajowych Zbiórka parking przy CDN, pl. Grunwaldzki 24a, godz Uwaga: niżej wymienione sale mieszczą się w podanych budynkach: Aula im. Jana Pawła II, sale: III C, IV C, 236, 351 Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a 215 M, 418 M, 419 M bud. Wydz. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, pl. Grunwaldzki 24 II W, V W, VI W, VII W Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, ul. Norwida 31 AZ, AB bud. Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38d 127, 013 bud. Wydz. Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37/41 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI r., W GODZ Sekcje Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt Wydz. BiHZ, ul. Chełmońskiego 38d Sekcje Wydz. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydz. IKŚiG, pl. Grunwaldzki 24 Sekcje Wydz. Medycyny Weterynaryjnej Katedra Chorób Wewnętrznych, pl. Grunwaldzki 47 Sekcje Wydz. Nauk o Żywności Wydz. NoŻ, ul. Chełmońskiego 37/41 Sekcje Wydz. Przyrodniczo-Technologicznego Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a 9

12

13 WYDZIAŁ BIOlOGII I HODOWlI ZWIERZąT

14

15 WYDZIAŁOWY KOMITET ORGANIZACYJNY XIX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Przewodniczący Członkowie: dr hab. inż. Andrzej Zachwieja, prof. nadzw. dziekan wydziału dr hab.inż. Paweł Gajewczyk, prof. nadzw. kurator wydziałowy SKN dr inż. Teresa Gwara członek honorowy prof. dr hab. Joanna Szyda dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw. dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. nadzw. dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska dr inż. Maria Chrzanowska dr inż. Magdalena Senze dr inż. Monika Kowalska-Góralska dr Magdalena Moska dr inż. Anna Jankowska-Mąkosa dr inż. Rafał Bodarski dr inż. Maciej Dobrowolski dr Dariusz Łupicki dr Tomasz Kokurewicz Natalia Szycher, II r. 1 Bezp. Żywn. Monika Pietraszko, I r. II Biol. Martyna Lasoń, II r. II Zoot. Edyta Wojtas, II r. II Zoot. Dariusz Nowacki, I r. II Biol. Paweł Migdał, I r. II Biol.

16

17 sekcja biologii SKN Bioinformatyków Autorzy: Krzysztof Skiba Jan Skiba prof. dr hab. Joanna Szyda ANAlIZA SNP W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ U KUR KRZYŻÓWKI RAS GREEN-lEGGED PARTIDGElIKE I WHITE leghorn SIGNIFICANT SNP SElECTION IN POUlTRY FOR IMMUNE TRAITS IN GREEN-lEGGED PARTIDGElIKE AND WHITE leghorn HYBRID Cechy fenotypowe organizmów można podzielić na cechy jakościowe i ilościowe. Odporność organizmu jest cechą ilościową, uwarunkowaną działaniem wielu genów. W przypadku kur określono, iż część genów odpowiedzialnych za tę cechę znajduje się na chromosomie 14. Badania przeprowadzono na krzyżówce kur White Leghorn i Green-legged Partidgelike. Celem dalszej analizy było wskazanie konkretnych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) związanych istotnie z odpornością kurcząt. Badania przeprowadzono dla czterech cech odporności immunologicznej na podstawie zbioru SNP uzyskanych z mikromacierzy. Analizowane cechy to poziom przeciwciał reagujących na białko KLH po 1 oraz po 7 dniach od uodpornienia, poziom wrodzonej odporności związany z obecnością liposacharydów w błonie komórkowej bakterii oraz obecnością kwasu lipotejchojowego. Wykorzystano metodę modelowania statystycznego opartą na modelach mieszanych i statystyce LRT. Wstępne wyniki wskazały 12 istotnych polimorfizmów w przypadku wszystkich badanych cech odpowiedzi immunologicznej. Ustalono również, w których genach znajdują się wskazane polimorfizmy SNP. Część z tych genów nie została jak dotąd powiązana z układem odpornościowym. Dalsze analizy efektów dominacyjnych i epistatycznych nie wykazały istotnego wpływu na żadną z badanych cech odpornościowych. 15

18 SKN Biologów i Hodowców Zwierząt Sekcja Terrarystyczna Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Autorzy: Damian Zieliński Ewelina Zielińska Bartosz Kierończyk Mateusz Rawski dr hab. lek. wet. Mirosław Karpiński FAKTY I MITY NA TEMAT SEKS-KANIBAlIZMU U MODlISZEK (MANTODEA) FACTS AND MYTHS ABOUT SEX-CANNIBAlISM IN PRAYING MANTIS (MANTODEA) Modliszki (Mantodea) od wieków były obiektem obserwacji i zainteresowania człowieka. Unikatowa w świecie zwierząt budowa odnóży chwytnych, niesamowity sposób polowania, a także zachowania rozrodcze sprawiły, że wzmianki o tych owadach można znaleźć w wielu kulturach. W starożytnej Grecji wierzono w Empuzy, które utożsamiane były z tajemniczymi istotami wysysającymi siły witalne z mężczyzn. Kanibalizm seksualny w trakcie godów zdarza się niezwykle rzadko w świecie zwierząt, chociaż jest dość powszechny wśród bezkręgowców. Z takim zachowaniem możemy się spotkać w rozrodzie między innymi u pajęczaków, modliszek, głowonogów czy prostoskrzydłych. Kanibalizm seksualny reprezentuje międzypłciowy konflikt interesów, w czasie którego waży się sukces reprodukcyjny samca oraz stopień odżywienia i produkcja jaj przez samicę. Jednak czy każda kopulacja modliszek kończy się zjedzeniem samca? Od czego zależy, czy dojdzie do sek-kanibalizmu, czy też nie? Niniejsza praca ma na celu przegląd literatury i badań empirycznych dotyczących obszernego tematu, jakim jest kanibalizm seksualny u modliszek. 16

19 KN Aves Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Autorzy: Renáta Tobolová Piotr Wietrow Paweł Kosiarz dr inż. Monika Łukasiewicz BADANIE RElACJI PTAKA SZPONIASTEGO Z CZŁOWIEKIEM STUDY OF RElATION BETWEEN TRAINED BIRDS OF PREY AND HUMAN Związki między człowiekiem i zwierzętami od wieków są realizowane na płaszczyźnie produkcji i współistnienia. Celem przeprowadzonych badań było poznanie relacji między ptakami szponiastymi i ludźmi, którzy z nimi pracują. Prowadzono obserwacje ułożonych ptaków drapieżnych podczas codziennych treningów, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w życiu tych ptaków pełni ich wzrok. Obserwacje treningów ptaków rejestrowano przy użyciu kamery naziemnej i platformy latającej, w postaci krótkich obrazów video, przedstawiając zachowania zwierząt w różnych sytuacjach. Efektem badań było przedstawienie charakterystycznych elementów psychiki badanych gatunków (jastrząb gołębiarz Accipiter gentilis, myszołów zwyczajny Buteo buteo) oraz ich wzajemnego zaufania, będącego konsekwecją zaangażowania i pracy człowieka układającego ptaki. 17

20 KN Aves Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Autorzy: Marlena Koźlińska Iwona Biela dr inż. Monika Łukasiewicz ZACHOWANIA PTAKÓW KRUKOWATYCH W STOSUNKU DO MYSZOŁOWA ZWYCZAJNEGO (BuTEO BuTEO) NA OBSZARACH MIEJSKICH I POZAMIEJSKICH BEHAVIOR OF BIRDS CORVIDS IN RElATION TO THE ORDINARY BUZZARD (BuTEO BuTEO) IN URBAN AND NON-URBAN Ptaki z rodziny krukowatych (Corvidae) w ciągu ostatnich lat gwałtownie zwiększyły swoją liczebność na obszarach miejskich. Przyczyniła się do tego łatwość pozyskiwania pokarmu oraz ograniczona liczba drapieżników. Krukowate dość silnie wpływają na sukces gniazdowy wielu gatunków ptaków. Dodatkowo ich rola w ekosystemach wywołuje wiele emocji wśród biologów, myśliwych, urzędników administrującymi obszarami chroniącymi ptaki i instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody w Polsce, czyniąc tę grupę konfliktową. Celem pracy była ocena różnic behawioralnych krukowatych na obszarach miejskich i pozamiejskich w stosunku do ptaków drapieżnych. 18

21 SKN Antropologów Juvenis Autorzy: Dariusz Nowacki Sylwia Lesiak Zofia Sarnecka dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw. ANAlIZA FIlOGENETYCZNA I FIlOGEOGRAFIA GATUNKU HOMO SAPIENS Z UWZGlĘDNIENIEM ZRÓŻNICOWANIA WEWNąTRZGATUNKOWEGO PHYlOGENETIC ANAlYSIS AND PHYlOGEOGRAPHY OF HOMO SAPIENS SPECIES INClUDING INTRASPECIFIC DIVERSIFICATION W obrębie gatunku Homo sapiens z biologicznego punktu widzenia możemy wyróżnić trzy odmiany: leukoderma (biała), xanthoderma (żółta) oraz melanoderma (czarna). Każda z nich charakteryzuje się cechami występującymi tylko i wyłącznie u przedstawicieli danej odmiany. Cechy te są uwarunkowane genetycznie i przekazywane wraz z genami rodziców w momencie zapłodnienia. Naszą uwagę głównie przyciągają genotypy przedstawicieli poszczególnych odmian, na podstawie których chcemy zbadać sposób rozmieszczania się danych osobników na kuli ziemskiej, uwzględniając ich rozmieszczenie geograficzne oraz zajmowane terytorium (filogeografia). W wyniku naszych badań próbujemy ustalić również w jakim kierunku wyewoluowały poszczególne odmiany oraz przedstawiciele jakich obszarów geograficznych są sobie najbliżsi z genetycznego punktu widzenia. Wnioski wyciągamy na podstawie skonstruowanych drzew filogenetycznych przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystujących zagadnienia z silnie obecnie rozwijających się gałęzi bioinformatyki. Całość zostanie zaprezentowana w sposób prosty i zrozumiały również dla osób, które nie miały nigdy do czynienia zarówno z zagadnieniami bioinformatycznymi, jak i antropologicznymi. 19

22 SKN Antropologów Juvenis Autor Małgorzata Suchanecka dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw. OCENA WIEDZY O WADACH POSTAWY WŚRÓD STUDENTÓW EVAlUATION OF THE KNOWlEDGE ABOUT BAD POSTURES AMONGST STUDENTS Celem pracy była analiza poziomu wiedzy studentów na temat występowania i profilaktyki wad postawy. Wady postawy to wszystkie zmiany w układzie kostnym, zaburzające prawidłowe ukształtowanie ciała, które są efektem złego trzymania się. Wady te, ze względu na fakt, iż nie dają w młodszym wieku przykrych objawów, często są bagatelizowane. Jednak bez odpowiedniego postępowania korekcyjnego niosą za sobą poważne zmiany chorobowe, które mogą destrukcyjnie wpływać na organizm i powodować pogorszenie jakości życia, a nawet jego skrócenie. Sedenteryjny tryb życia oznacza szybszą utratę ruchomości stawów oraz częste zmiany patologiczne, które pojawiają sie znacznie wcześniej, niż zakłada to proces ewolucyjnego starzenia się organizmu. Aktywność fizyczna ma wiele zalet: pozwala zachować kondycję, działa pozytywnie na organizm, chroni przed chorobami cywilizacyjnymi, jednak mimo to młodzi ludzie często jej nie podejmują. Prawidłowa postawa ciała kształtuje się w ciągu całej ontogenezy. Należy więc kontrolować czas przeznaczony na wypoczynek i uświadomić sobie, jak ważna jest aktywność ruchowa, w celu utrzymania właściwego zdrowia, zwłaszcza w dorosłym życiu. Przeprowadzone badania ankietowe studentów pozwolą na uzyskanie informacji, czy w tej grupie jest świadomość zagrożeń, jakie niesie zaniedbanie prawidłowej sylwetki i brak aktywności ruchowej. 20

23 SKN Hydrobiologów Autorzy: Justyna Gruca Paweł Migdał Opiekunowie naukowi: dr Magdalena Senze dr inż. Monika Kowalska-Góralska WPŁYW CZASU PARZENIA HERBATY CZARNEJ NA JEJ PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I SENSORYCZNE EFFECT OF TIME MAKING BlACK TEA IN THE BASIC PHYSICAl AND SENSORY Przedmiotem badań była znana wszystkim czarna herbata, która jak i wszystkie pozostałe odmiany pochodzi od herbaty chińskiej (Camellia sinensis). Jest wiele rodzajów herbat, z których najpopularniejsze to czarna, zielona, biała, pu-erh (czerwona), ulung (niebieska), aromatyzowana i prasowana. Sposób przyrządzania herbaty znany jest już od około 4 tysięcy lat. Do Polski herbata dotarła w 1664 r. z Francji. Ze względu na wysoką cenę napój ten pity był jedynie na dworze królewskim, dworach magnackich oraz wśród bogatej szlachty i mieszczan. Jednak w wyniku zmian gospodarczych i zwiększenia popytu na rynku herbata stała się produktem powszechnym i obecnym w każdym gospodarstwie domowym. Celem badania było zestawienie podstawowych cech fizycznych herbaty czarnej z preferencjami sensorycznymi konsumentów. Herbata czarna była parzona w sposób najbardziej popularny, z zachowaniem zaleceń producentów. Przy badaniach laboratoryjnych próbą odniesienia była czysta woda wodociągowa. Porcję herbaty zalewano 500 cm 3 wrzącej wody (100 o C). Do badania wzięto 5 różnych prób o tej samej pojemności, ale różnym czasie parzenia (1, 3, 5, 7, 10 min). Po upływie zadanego czasu i ochłodzeniu, w powstałych naparach mierzono podstawowe właściwości fizyczne (ph, przewodnictwo elektrolityczne oraz przejrzystość). Cechy sensoryczne badane były na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród grupy 48 ludzi. Po zestawieniu wyników badań laboratoryjnych z odpowiedziami ankietowanych uzyskaliśmy najbardziej pożądany czas parzenia herbaty czarnej, który mieści się w przedziale 3 5 min. 21

24 SKN Pszczelarzy Apis Autorzy: Paweł Migdał Bożena Rusnak Magdalena Zabielska Opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw. mgr. inż. Magdalena Zabłocka PORÓWNANIE PROPORCJI POWIERZCHNI SKRZYDEŁ DO MASY CIAŁA RÓŻNYCH RAS PSZCZOŁY MIODNEJ COMPARISON OF SURFACE RATIO WINGS TO WEIGHT OF DIFFERENT HONEY BEES BREEDS Zróżnicowanie cech morfologicznych u poszczególnych ras pszczół hodowanych na świecie jest znaczne. Można przypuszczać, że pokrój danej rasy może mieć wpływ na wydajność pracy oraz efektywność zbierania nektaru i pyłku. Porównanie niektórych wymiarów i proporcji ciała u tych owadów, w odniesieniu do masy przenoszonych ładunków, pokazuje korelację między tymi parametrami. Pozwala to na dokładniejsze poznanie subtelnych różnic w budowie osobników różnych ras oraz może ułatwić ich rozpoznawanie. Celem pracy było porównanie proporcji powierzchni nośnej skrzydeł do masy ciała różnych ras pszczoły miodnej. Analizą objęto robotnice pszczoły kraińskiej, cypryjskiej, kaukaskiej, Buckfast, środkowoeuropejskiej oraz mieszańców różnych krajowych ras i linii. Losowo wybrano po 5 osobników z każdego ula, a następnie poddano uśmierceniu przez zamrożenie. Za pomocą suwmiarki elektronicznej dokonano pomiaru długości i szerokości skrzydeł oraz całkowitej długości każdej pszczoły. Następnie określono ich masy ciała na laboratoryjnej wadze analitycznej. Badania przeprowadzono w okresie od czerwca 2013 r. do lutego 2014 r. Materiał pobrano z ośmiu różnych pasiek, zlokalizowanych głównie na terenie województwa lubelskiego. Otrzymane wyniki potwierdziły istnienie współzależności pomiędzy wielkością powierzchni nośnej skrzydeł i masą ciała pszczół różnych ras. 22

25 SKN Pszczelarzy Apis Autorzy: Paweł Migdał Martyna Wilk dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw. PORÓWNANIE ZASIEDlENIA PAKIETÓW GNIAZDOWYCH DlA PSZCZÓŁ SAMOTNIC W latach COMPARISON OF PACKAGES SEAT OCCUPATION FOR THE YEARS 2012 AND 2013 Pszczoły samotnice charakteryzują się tym, że w środowisku naturalnym występują pojedyncze samice i samce, które spotykają się ze sobą tylko w okresie kopulacyjnym. Osobniki żeńskie żyją samotnie budując gniazda, prowiantując je oraz składając w nich jaja. Komory lęgowe zaopatrują w pożywienie nektar i pyłek kwiatowy. Po złożeniu jaja, komora lęgowa jest zamykana różnymi materiałami zależnie od gatunku i samica więcej nie interesuje się tym gniazdem. Osobniki męskie występują tylko w okresie kopulacyjnego i kilku lub kilkanaście dni po nim (łącznie ok. 1 miesiąca). Do najpopularniejszych gatunków pszczół samotnych należą murarka ogrodowa (Osmia rufa) i miesierka lucernowa (Megachile rotundata). W celu przeprowadzenia doświadczenia wykonano pakiety gniazdowe ze źdźbeł trzciny pospolitej o różnej średnicy. Trzcinę przecinano w taki sposób, aby z jednej strony zachowany był otwór, natomiast z drugiej strony rurka była zasklepiona. W 2012 r. wykonano 5 pakietów gniazdowych po ok. 100 rurek w każdym, a w 2013 r. wykonano 8 pakietów gniazdowych. Gotowe pakiety wywieszono na terenie pasieki dydaktycznej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na przełomie marca i kwietnia. Po pierwszych jesiennych przymrozkach, gniazda zostały rozmontowane. W każdym gnieździe zliczono źdźbła zasiedlone przez pszczoły samotne. Zliczano również ogólną liczbę źdźbeł składających się na poszczególne pakiety. Przeprowadzone doświadczenie miało na celu oszacowanie wielkości populacji pszczół samotnie żyjących oraz sprawdzenie, czy ilość użytych pakietów gniazdowych wpływa na wzrost wielkości regionalnej populacji. Wykonane badania wykazały, że populacja tych owadów w ciągu lat 2012 i 2013 utrzymywała się na stałym poziomie. 23

26 SKN Teriologów Autorzy: Maciej Ryba Dominik Szoka Opiekunowie naukowi: dr Magdalena Moska dr Tomasz Kokurewicz ZMIENNOŚĆ SIEKACZY ORAZ KŁA W HODOWlANEJ I DZIKO ŻYJąCEJ POPUlACJI lisa POSPOlITEGO (VuLPES VuLPES l.) VARABIlITY OF INCISORS AND CANINE IN THE FARM AND THE WIlD POPUlATION OF THE RED FOX (VuLPES VuLPES l.) Lis pospolity jako przedstawiciel rodziny psowatych z rzędu drapieżnych jest największym przedstawicielem rodzaju Vulpes. Nazywany oportunistą pokarmowym, jest zwierzęciem synantropijnym, uznany również za gatunek silnie polimorficzny. Formuła zębowa lisa pospolitego wygląda następująco: 3142/3143, zatem stałe uzębienie składa się z 42 zębów (z czego 20 znajduje się w szczęce, a 22 w żuchwie). Główną funkcją siekaczy jest chwytanie i przytrzymywanie ofiar, natomiast kły służą do ich zabijania, ale odgrywają także ważną rolę w interakcjach socjalnych. Analizie poddano czaszki lisa pospolitego z populacji polskiej. Materiał obejmował 131 żuchw (68 należących do osobników z populacji hodowlanej i 63 z dziko żyjącej) i podzielony został ze względu na płeć. Wykonywane pomiary zębów obejmowały długość, szerokość oraz wysokość korony i guzków. Określona została również obecność elementów dodatkowych, a także zmierzono odstęp pomiędzy C1 a P1. Celem badań było scharakteryzowanie różnic morfologicznych i morfometrycznych siekaczy oraz kła u lisa pospolitego, jak również przedstawienie odmienności uzębienia w zależności od płci. W przypadku I2 i I3 większe średnie wartości długości, szerokości i wysokości wykazano u lisów hodowlanych, natomiast dla I1 nie stwierdzono jednoznacznej tendencji. Szerokość C1 przyjmowała wyższe średnie wartości w populacji hodowlanej, ale wyższa średnia wysokość tego zęba charakteryzowała lisy dziko żyjące, co może sugerować jego większe znaczenie dla lisów z populacji dziko żyjącej. Odstęp między C1 a P1 wykazywał większą średnią wartość u zwierząt dziko żyjących i jego porównanie pomiędzy dwoma analizowanymi populacjami wykazało wysoką statystyczną istotność. Niezależnie od populacji, samce charakteryzowały się wyraźnie wyższymi średnimi wartościami pomiarów w stosunku do samic (dla I1, I2, I3 i C1, natomiast w przypadku I1 różnice te nie były tak wyraźne). Spośród analizowanych grup płci samce z populacji hodowlanej najczęściej wykazywały najwyższe średnie wartości badanych cech, natomiast skrajnie różniącą się grupą były samice dziko żyjące. 24

27 1 SKN Zoologów i Ekologów 2 Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski Autorzy: 1,2 Marcin Warchałowski 1 Monika Pietraszko dr Dariusz Łupicki PORADZIECKIE SCHRONY W WIlKOCINIE CENNA KRYJÓWKA NIETOPERZY POSTSOVIET SHElTERS IN WIlKOCIN PRECIOUS BATS ROOST Schrony w Wilkocinie (województwo dolnośląskie, gmina Przemków, kwadrat UTM WT50, mezoregion Wysoczyzna Lubińska) to dwa niezależne systemy podziemnych budowli, częściowo zaadaptowanych na zimowisko dla nietoperzy. Dnia 8 lutego 2014 r., przeprowadzono kontrolę chiropterologiczną podziemnych części obu obiektów. W trakcie prowadzenia liczeń odnotowano obecność przeszło 60 nietoperzy. Wśród odnalezionych gatunków dominowały gacki brunatne Plecotus auritus, gacki szare Plecotus austriacus oraz mopki Barbastella barbastellus. Ponadto stwierdzono obecność nocków dużych Myotis myotis, mroczków późnych Eptesicus serotinus oraz nocków rudych Myotis daubentonii. Dominowały zatem gatunki zimnolubne. Średnia temperatura zaobserwowana w trakcie kontroli oraz wilgotność względna wynosiła odpowiednio 6,7 C i 63,1% dla schronu pierwszego oraz 9,5 C i 59,8% dla schronu drugiego. Na uwagę zasługuje fakt licznego udziału w zimowisku gacka szarego. Gatunek ten jest silnie związany z kryjówkami pochodzenia antropogenicznego. Często zimuje w piwniczkach, ziemiankach i tym podobnych schronieniach. Najbliższe aktualnie znane stanowiska tego gatunku znajdują się w okolicach Głogowa oraz Nowej Soli. Ponadto wśród stwierdzonych gatunków znajduje się wpisany do II załącznika Dyrektywy Siedliskowej mopek oraz nocek duży. Zdaniem autorów, schrony w Wilkocinie to cenne schronienie nietoperzy, które wymaga prowadzenia dalszych badań monitoringowych oraz prac mających na celu lepsze zabezpieczenie zimowiska. 25

28 1 SKN Zoologów i Ekologów 2 Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski Autorzy: 1 Monika Pietraszko 1,2 Marcin Warchałowski dr Dariusz Łupicki UWAGI O ZIMOWANIU IMAGO SCOLIOPTERYX LIBATRIX (linnaeus, 1758) (lepidoptera: NOCTUIDAE) W WYBRANYCH OBIEKTACH MIlITARNYCH W ZACHODNIEJ POlSCE REMARKS ON THE OVERWINTERING OF ADUlTS OF SCOLIOPTERYX LIBATRIX (linnaeus, 1758) (lepidoptera: NOCTUIDAE) IN SElECTED MIlITARY OBJECTS IN THE WESTERN POlAND W Polsce imago motyla z rodziny sówkowatych Scoliopteryx libatrix (L.) licznie zimuje w naturalnych schronieniach takich jak jaskinie, dziuple starych drzew czy szczeliny skalne. Jego obecność można też odnotować w schronieniach pochodzenia antropogenicznego: piwnicach, bunkrach i sztolniach. W literaturze występują nieliczne doniesienia na temat lokalizacji zimowisk tego motyla, jednak brak jest informacji na temat preferencji w wyborze oraz czynników wpływających na wybór zimowych kryjówek tych motyli. Dnia r. oraz r. podczas prowadzonych kontroli chiropterologicznych obiektów militarnych (bunkrów, schronów, korytarzy), w okolicach miejscowości Wilkocin oraz Wysoka, przeprowadzono monitoring zimujących imago S. libatrix. Ponadto przeprowadzono pomiary warunków mikroklimatycznych w kontrolowanych obiektach. Przy każdym skupisku imago za pomocą termohigrometru (Kestrel 3500) mierzono temperaturę oraz wilgotność względną powietrza. Zwracano również uwagę na odległość od potencjalnych otworów wlotowych oraz odnotowywano na mapie umiejscowienie odnalezionych skupisk. Uzyskane dane oraz przeprowadzone pomiary pozwoliły wnioskować, czy analizowane czynniki miały związek z wyborem miejsca zimowania motyli. 26

29 SEKCJA HODOWlI ZWIERZąT SKN Hodowców Trzody Chlewnej Autor Urszula Stępień dr inż. Anna Jankowska-Mąkosa UDZIAŁ NICIENI JElITOWYCH W ZARAŻENIU WYBRANYCH GRUP ŚWIŃ HElMINTHES THE INFECTION SElECTED GROUPS OF PIGS Pasożyt jest organizmem, który czerpie korzyści z organizmu innego gatunku, wykorzystując jego środowisko życia i zdobywania pokarmu, oddziałując patogennie na organizm żywiciela (działanie niekorzystne i chorobotwórcze). Pasożytnictwo to związek, w którym jeden partner (zwany pasożytem) czerpie korzyści, natomiast drugi (żywiciel), ponosi z tego tytułu szkody. Pasożyt osłabia żywiciela przez zabieranie zasobów pokarmowych z jego ciała. Oddziaływanie nie ma prowadzić do śmierci żywiciela, lecz jak najdłuższego bytowania pasożyta w organizmie. Działanie chorobotwórcze pasożytów możemy podzielić na: mechaniczne, odjadanie oraz chemiczne. Działanie mechaniczne wiąże się z obecnością pasożytów w tkankach lub narządach, powodując negatywny wpływ na ich funkcjonowanie, np. poprzez uszkodzenie błony śluzowej jelita. Działanie pasożytów prowadzi do mechanicznego uszkadzania tkanek na skutek migracji form larwalnych. Odjadanie polega na konsumpcji części pokarmu pobranego przez żywiciela. Szkody, które ponosi organizm żywiciela są spowodowane upośledzeniem procesów wchłaniania oraz odjadaniem składników pokarmowych, w tym witamin i aminokwasów. W chemicznym oddziaływaniu pasożytów na organizm najistotniejszym elementem jest wpływ metabolitów pasożyta na żywiciela, jak również związków budujących ich ciało, powodując zaburzenia czynności układów nerwowego, krwionośnego, pokarmowego oraz odpornościowego. Produkty przemiany materii pasożyta powodują intoksykację organizmu żywiciela. Obniżają sprawność układu odpornościowego, zwiększają wrażliwość świń na inne czynniki zakaźne oraz obniżają efektywność szczepień profilaktycznych. Celem pracy było określenie udziału poszczególnych nicieni jelitowych w zarażeniu wybranych grup świń. Analizę parazytologiczną stad przeprowadzono na podstawie metod koproskopowych i wykonano w laboratorium Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pobierano próby kałowe od: loch karmiących, prosiąt, warchlaków oraz tuczników z gospodarstw woj. wielkopolskiego. W wyniku przeprowadzonej analizy zaobserwowano i zdiagnozowano trzy taksony nicieni: Oesophagostomum spp., Ascaris suum oraz Strongyloides ransomi. 27

30 SKN Hodowców Koni SKN Hodowców Bydła Autorzy: Karolina Bugajska Patrycja Derdak Opiekunowie naukowi: dr inż. Maciej Dobrowolski dr hab. inż Maciej Adamski, prof. nadzw. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY ŻYRAFAMI A BYDŁEM ORAZ KONIOWATYMI ŻYJąCYMI WE WROCŁAWSKIM OGRODZIE ZOOlOGICZNYM SIMIlARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN GIRAFFES, CATTlE AND EQUIDAE living IN THE WROCŁAW ZOOlOGICAl GARDEN W warunkach naturalnych żyrafy zamieszkują tereny afrykańskich sawann, gdzie ich nieodzownymi sąsiadami jest bydło oraz koniowate. Według systematyki żyrafy zaliczane są do podrzędu przeżuwaczy, do którego należy również bydło, jednakże w warunkach utrzymania ich w ogrodach zoologicznych można by się doszukać pewnych zbieżności z hodowlą zwierząt koniowatych. Celem pracy było wykazanie podobieństw, jak i różnic pomiędzy żyrafami a bydłem i koniowatymi w warunkach zoo. Jako materiały do badań posłużyły: populacja żyraf siatkowanych, bydła rasy watussi oraz zebr, zamieszkujące wrocławski ogród zoologiczny. Informacje zdobyte w toku obserwacji tych zwierząt, a także zaczerpnięte z literatury i poddane analizie posłużyły do wyciągnięcia wniosków. 28

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści ROZDZIAł I ByDłO...8 1. Znaczenie gospodarcze chowu bydła (Piotr Brzozowski)...8 2. Typy użytkowe i rasy bydła (Piotr Brzozowski)...9 2.1. Informacja o gatunku i pochodzeniu bydła...9 2.2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/2016, znak: ŻWeoz/ek-8628-30/2016(1748),

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów,

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów, Nauczycielski Plan Dydaktyczny Produkcja Zwierzęca klasa 3TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści BYDŁO c.d. 1.Zabiegi pielęgnacyjne u bydła 2.Przyczyny chorób

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Jana H. Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2013 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czarno-białej

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czarno-białej 1 Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czarno-białej Cel hodowlany Celem realizacji programu jest odtworzenie i zachowanie bydła mlecznego rasy polskiej czarno-białej w typie dwustronnie użytkowym

Bardziej szczegółowo

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści Drób 1. Znaczenie gospodarcze chowu drobiu 1. Pochodzenie drobiu 2. Pojęcie drobiu, 3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej 1 Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej Cel hodowlany Celem realizacji programu jest odtworzenie i zachowanie bydła mlecznego rasy polskiej czerwono-białej w typie dwustronnie użytkowym

Bardziej szczegółowo

Praca hodowlana. Wartość użytkowa, wartość hodowlana i selekcja bydła

Praca hodowlana. Wartość użytkowa, wartość hodowlana i selekcja bydła Praca hodowlana Wartość użytkowa, wartość hodowlana i selekcja bydła Duże zróżnicowanie, obserwowane w zakresie wydajności poszczególnych krów w obrębie rasy, zależy od wielu czynników genetycznych i środowiskowych.

Bardziej szczegółowo

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mleka przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CECHY ILOŚCIOWE PARAMETRY GENETYCZNE

CECHY ILOŚCIOWE PARAMETRY GENETYCZNE CECHY ILOŚCIOWE PARAMETRY GENETYCZNE Zarządzanie populacjami zwierząt, ćwiczenia V Dr Wioleta Drobik Rodzaje cech Jakościowe o prostym dziedziczeniu uwarunkowane zwykle przez kilka genów Słaba podatność

Bardziej szczegółowo

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła Tytuł Produkcja zwierzęca cz. II Bydło ii trzoda chlewna Autor Red. T. Nałęcz-Tarwacka Wydawca Hortpress Rok wydania 2006 Liczba stron 332 Wymiary 145x210mm Okładka Miękka ISBN 83-89211-87-4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji trzody chlewnej w kraju na tle krajów UE i możliwości jej poprawy

Opłacalność produkcji trzody chlewnej w kraju na tle krajów UE i możliwości jej poprawy XX Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu Łódź 17-19.02.2017 Opłacalność produkcji trzody chlewnej w kraju na tle krajów UE i możliwości jej poprawy Marian Kamyczek Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny

Bardziej szczegółowo

Warunki chowu ekologicznego FRILAND POLSKA

Warunki chowu ekologicznego FRILAND POLSKA Warunki chowu ekologicznego FRILAND POLSKA Na podstawie: Rozporządzenia Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

Ocena wartości hodowlanej. Dr Agnieszka Suchecka

Ocena wartości hodowlanej. Dr Agnieszka Suchecka Ocena wartości hodowlanej Dr Agnieszka Suchecka Wartość hodowlana genetycznie uwarunkowane możliwości zwierzęcia do ujawnienia określonej produkcyjności oraz zdolność przekazywania ich potomstwu (wartość

Bardziej szczegółowo

Współpraca Zakładów Mięsnych Łmeat Łuków z producentami żywca wołowego

Współpraca Zakładów Mięsnych Łmeat Łuków z producentami żywca wołowego Współpraca Zakładów Mięsnych Łmeat Łuków z producentami żywca wołowego - program Bliżej Siebie DR INŻ. PIOTR KOWALSKI ZM ŁMEAT - ŁUKÓW S.A. Skup bydła w latach 2007-2009 w ZM Łmeat Łuków S.A. WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Wąbrzeskiego

Do Starosty Wąbrzeskiego PLW-021/23/2014 Wąbrzeźno, dnia 11.04.2014 r. Do Starosty Wąbrzeskiego Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie w roku 2013. Zadaniem Inspekcji Weterynaryjnej jest

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: marzec 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU OPRACOWANIA SYGNALNE Gdańsk, marzec 2005 r. Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim w grudniu 2004 r. Bydło W grudniu 2004 r. pogłowie bydła wyniosło 167,2

Bardziej szczegółowo

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. PLW-9111/25/2012 Wąbrzeźno, dnia 02.05.2012 r. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2011. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Rasy świń: porównanie użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej

Rasy świń: porównanie użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej .pl Rasy świń: porównanie użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 11 grudnia 2015 1 / 7 .pl W Polsce w fermowym chowie najczęściej utrzymywane są rasy Wielka

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt

Bardziej szczegółowo

Depresja inbredowa i heterozja

Depresja inbredowa i heterozja Depresja inbredowa i heterozja Charles Darwin Dlaczego rośliny chronią się przed samozapyleniem? Doświadczenie na 57 gatunkach roślin! Samozapłodnienie obniża wigor i płodność większości z 57 gatunków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt

Bardziej szczegółowo

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej imię i nazwisko producenta adres gospodarstwa Adres: TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (budynek C1) Park Kingi 1 32-020 Wieliczka Telefon: 12 340 94 37 E-mail:

Bardziej szczegółowo

847,9 904,6 837,2 873,3 1090, ,2 1071,6 1083, ,00 255,4 293,5 277,8 320,2 350,1 374,9 330,7 403, ,1 566,4 658,6

847,9 904,6 837,2 873,3 1090, ,2 1071,6 1083, ,00 255,4 293,5 277,8 320,2 350,1 374,9 330,7 403, ,1 566,4 658,6 Produkcja Wartość zwierzęcej produkcji globalnej osiągnęła w 2012 roku 1201,8 mln zł i maleje trzeci rok z rzędu. Drób. Produkcja związana z hodowlą drobiu, czyli realizowana przez gospodarstwa posiadające

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oceny nieśności na fermach towarowych

Wskaźniki oceny nieśności na fermach towarowych Wskaźniki oceny nieśności na fermach towarowych Fermy towarowe otrzymują materiał z ferm rodzicielskich. Producent jaj konsumpcyjnych może zakupić jednodniowe pisklęta w zakładzie wylęgowym lub odchowywane

Bardziej szczegółowo

Indeksy wartości hodowlanych rasy simentalskiej w poszczególnych krajach - omówienie

Indeksy wartości hodowlanych rasy simentalskiej w poszczególnych krajach - omówienie Indeksy wartości hodowlanych rasy simentalskiej w poszczególnych krajach - omówienie Od pewnego czasu w naszym kraju toczą się rozmowy na temat zmiany i rozwinięcia indeksu wartości hodowlanych dla rasy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy polskiej czarno-białej

R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy polskiej czarno-białej R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy polskiej czarno-białej Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY

AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY METODYKA BADAŃ AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa MATERIAŁ DO BADAŃ Badaniami objęto 120 tusz wieprzowych

Bardziej szczegółowo

CHÓW BROJLERÓW KURZYCH

CHÓW BROJLERÓW KURZYCH 1 CHÓW BROJLERÓW KURZYCH Program BROJLER polecany jest szczególnie dla tuczu mniej intensywnego, odbywającego się w warunkach przydomowych. Jego zaletą jest niskie zużycie paszy na 1 kg przyrostu oraz

Bardziej szczegółowo

Pan. Krzysztof Maćkiewicz Starosta wąbrzeski

Pan. Krzysztof Maćkiewicz Starosta wąbrzeski PLW-9111/33/2013 Wąbrzeźno, dnia 07.05.2013 r. Pan. Krzysztof Maćkiewicz Starosta wąbrzeski Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2012. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia krów mlecznych

Zasady żywienia krów mlecznych Zasady żywienia krów mlecznych Żywienie jest najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na ilość i jakość mleka. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz (pod względem ilości i jakości),

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: październik 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Bardziej szczegółowo

DOBÓR. Kojarzenie, depresja inbredowa, krzyżowanie, heterozja

DOBÓR. Kojarzenie, depresja inbredowa, krzyżowanie, heterozja DOBÓR Kojarzenie, depresja inbredowa, krzyżowanie, heterozja SELEKCJA grupa osobników obu płci, która ma zostać rodzicami następnego pokolenia DOBÓR OSOBNIKÓW DO KOJARZEŃ POSTĘP HODOWLANY następne pokolenie

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA REDUKCJI EMISJI GHG W POLSKIM CHOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH DO 2050 R.*

PROGNOZA REDUKCJI EMISJI GHG W POLSKIM CHOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH DO 2050 R.* PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF ANIMAL PRODUCTION PROGNOZA REDUKCJI EMISJI GHG W POLSKIM CHOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH DO 2 R.* Jacek Walczak * - Na podstawie opracowania wykonanego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I METODYKA prowadzenia oceny wartości uŝytkowej drobiu, wartości hodowlanej drobiu oraz znakowania i identyfikacji ptaków

ZAKRES I METODYKA prowadzenia oceny wartości uŝytkowej drobiu, wartości hodowlanej drobiu oraz znakowania i identyfikacji ptaków Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel. (0-22) 336 13 38 tel./fax (0-22) 828 23 89 e-mail: krd-ig@krd-ig.com.pl, www.krd-ig.com.pl CZŁONEK A.V.E.C.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego ras mlecznych

R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego ras mlecznych R E G U L A M N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego ras mlecznych Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do obliczania kosztów i korzyści w dziedzinie zdrowia zwierząt: koszty niepowodzenia i prewencji

Narzędzie do obliczania kosztów i korzyści w dziedzinie zdrowia zwierząt: koszty niepowodzenia i prewencji Narzędzie do obliczania kosztów i korzyści w dziedzinie zdrowia zwierząt: koszty niepowodzenia i prewencji Seminarium Zdrowie zwierząt w ekologicznym chowie bydła mlecznego w Polsce 15 marca 2016, Radom

Bardziej szczegółowo

Ocena użytkowości mlecznej

Ocena użytkowości mlecznej Ocena użytkowości mlecznej System identyfikacji i rejestracji zwierząt Podstawą prowadzenia oceny użytkowości mlecznej jest oznakowanie każdej krowy. Do roku 2001 oznakowane były tylko krowy objęte oceną,

Bardziej szczegółowo

Produkcja zwierzęca w rolnictwie ekologicznym. -Rady (WE) nr 834/ Komisji (WE) nr 889/2008

Produkcja zwierzęca w rolnictwie ekologicznym. -Rady (WE) nr 834/ Komisji (WE) nr 889/2008 Produkcja zwierzęca w rolnictwie ekologicznym Wymagania ustanowione w rozporządzeniach: -Rady (WE) nr 834/2007 - Komisji (WE) nr 889/2008 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 jest zbiorem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Chów kur - E. Świerczewska, M. Stępińska, J. Niemiec. Spis treści

Chów kur - E. Świerczewska, M. Stępińska, J. Niemiec. Spis treści Chów kur - E. Świerczewska, M. Stępińska, J. Niemiec Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Znaczenie gospodarcze chowu kur Rozdział 2. Charakterystyka rodów kur uŝytkowanych w kraju pod względem cech fizjologicznych,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

INFORMACJA. z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej INFORMACJA z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej Tytuł zadania: : Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla i użytkowanie koni Katedra Biotechnologii Zwierząt 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt Katedra Biotechnologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Jesienna aktywność nietoperzy W Jaskini Szachownica. Maurycy Ignaczak Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Zduńska Wola

Jesienna aktywność nietoperzy W Jaskini Szachownica. Maurycy Ignaczak Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Zduńska Wola Jesienna aktywność nietoperzy W Jaskini Szachownica Maurycy Ignaczak Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Zduńska Wola Jesienna aktywność nietoperzy w Jaskini Szachownica Zjawisko zwiększonej,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. 28.09.2012 r.(piątek) WYDZ. BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunki: biologia, zootechnika Kierunki: bioinformatyka,

Bardziej szczegółowo

JAK ŻYWIĆ LOCHY, ŻEBY MIEĆ WYRÓWNANE PROSIĘTA I WYSOKIE WAGI ODSADZENIOWE. Przemysław Sawoński Mateusz Mik Wipasz S.A.

JAK ŻYWIĆ LOCHY, ŻEBY MIEĆ WYRÓWNANE PROSIĘTA I WYSOKIE WAGI ODSADZENIOWE. Przemysław Sawoński Mateusz Mik Wipasz S.A. JAK ŻYWIĆ LOCHY, ŻEBY MIEĆ WYRÓWNANE PROSIĘTA I WYSOKIE WAGI ODSADZENIOWE Przemysław Sawoński Mateusz Mik Wipasz S.A. Trochę statystki lochy 1 MLN, tuczniki od lochy 15 szt. 220 tyś podmiotów produkujących

Bardziej szczegółowo

Program Neopigg RescueCare

Program Neopigg RescueCare Program Neopigg RescueCare Neopigg RescueCare Produktywność gospodarstw, w których prowadzony jest chów trzody chlewnej, można określić masą (w kg) zdrowych prosiąt w wieku 10 tygodni pozyskanych od lochy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 05.09.2014 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2013 R. 1 W 2013 r. uzyskano następujący poziom produkcji

Bardziej szczegółowo

Mikroklimat w chlewni i jego wpływ na dobrostan trzody

Mikroklimat w chlewni i jego wpływ na dobrostan trzody .pl Mikroklimat w chlewni i jego wpływ na dobrostan trzody Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 9 grudnia 2015 1 / 7 .pl Mikroklimat w budynkach dla świń w ogromnym stopniu oddziałuje na dobrostan trzody

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO Kierunek MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO Kierunek MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Przyrodniczy Ośrodek Praktyk Studenckich PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO Kierunek MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

Twarda świnia na trudne warunki. Ron Hovenier PIC Europe

Twarda świnia na trudne warunki. Ron Hovenier PIC Europe Twarda świnia na trudne warunki przykłady krzepkości Ron Hovenier PIC Europe Przebieg Prezentacji Wprowadzenie Gdzie sąs Pieniądze dze? Co firma hodowlana może e zrobić w tej sprawie? Jakie będąb Rezultaty?

Bardziej szczegółowo

Wybór loszki remontowej cechy za i przeciw oraz czy pierwszy miot musi być decydujący o przydatności danej sztuki do rozrodu.

Wybór loszki remontowej cechy za i przeciw oraz czy pierwszy miot musi być decydujący o przydatności danej sztuki do rozrodu. HODUJ Z GŁOWĄ ŚWINIE 5/2013 Marek Gasiński Wytwórnia Pasz LIRA w Krzywiniu Wybór loszki remontowej cechy za i przeciw oraz czy pierwszy miot musi być decydujący o przydatności danej sztuki do rozrodu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Na podstawie 10 ust. 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji Wojciech Ziętara przy udziale: Zofii Mirkowskiej i Marcina Adamskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

wykorzystanie produkcji rolniczej; współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych; udział poszczególnych gospodarstw w badanym rynku; punktową ocenę

wykorzystanie produkcji rolniczej; współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych; udział poszczególnych gospodarstw w badanym rynku; punktową ocenę Temat: Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości w gospodarstwach rolnych położonych w gminach należących do Białowieskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego Streszczenie Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Dziczyzna aspekt biologiczny, gospodarczy i żywnościowy chowu zwierząt jeleniowatych.

Plan prezentacji. 1. Dziczyzna aspekt biologiczny, gospodarczy i żywnościowy chowu zwierząt jeleniowatych. Plan prezentacji 1. Dziczyzna aspekt biologiczny, gospodarczy i żywnościowy chowu zwierząt jeleniowatych. 2. Badania w zakresie ekologicznego chowu zwierząt jeleniowatych. 3. Dziczyzna wybrane problemy

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH. Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r.

PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH. Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r. PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie. 2. Wybrane zagadnienia utrzymywania krów mlecznych w gospodarstwach ekologicznych.

Bardziej szczegółowo

Dojenie krów: AfiMilk, AfiLab i wyspecjalizowany monitoring

Dojenie krów: AfiMilk, AfiLab i wyspecjalizowany monitoring https://www. Dojenie krów: AfiMilk, AfiLab i wyspecjalizowany monitoring Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 4 stycznia 2017 AfiMilk i AfiLab to urządzenia najnowszej generacji, dzięki którym możliwa

Bardziej szczegółowo

Systemy krycia świń: inseminacja czy krycie naturalne?

Systemy krycia świń: inseminacja czy krycie naturalne? .pl https://www..pl Systemy krycia świń: inseminacja czy krycie naturalne? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 19 lutego 2016 Wybór właściwego systemu krycia jest jednym z elementów pozwalających

Bardziej szczegółowo

Postęp wiedzy w zakresie wpływu genetyki na ujawnianie się PMWS w stadzie świń

Postęp wiedzy w zakresie wpływu genetyki na ujawnianie się PMWS w stadzie świń Postęp wiedzy w zakresie wpływu genetyki na ujawnianie się PMWS w stadzie świń PMWS (Post-weaning multisystemic wasting syndrome) Zespół wyniszczenia poodsadzeniowego u świń Pierwsze objawy choroby zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM

KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM 12.10.2016 O zysku z produkcji mleka decydują nie tylko ceny skupu mleka, ale także koszty. Zysk to różnica pomiędzy ceną skupu, a kosztami produkcji. Zysk= - ( + ) Niekorzystne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt

Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt Katedra Biotechnologii Zwierząt Hodowla Małych Przeżuwaczy

Bardziej szczegółowo

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex SC Skład Olejki eteryczne Żywe kultury drożdży (Saccharomyces cerevisiae) Saponiny Rumex SC Olejki eteryczne stymulują sekrecję soków trawiennych i zwiększają

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Białystok, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Z poprzedniego wykładu

Z poprzedniego wykładu PODSTAWY STATYSTYKI 1. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 2. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez 5. Testy parametryczne

Bardziej szczegółowo

autor opracowania dr Iwona Gottfried EKOZNAWCA

autor opracowania dr Iwona Gottfried EKOZNAWCA Inwentaryzacja przyrodnicza wykonana w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Jeleniej Górze na Placu Ratuszowym 58 pod kątem występowania zwierząt chronionych (ptaków i nietoperzy) autor opracowania

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ BIAŁKA ROŚLINNEGO W ŻYWIENIU DROBIU I ŚWIO PROF. DR HAB. ANDRZEJ RUTKOWSKI KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I GOSPODARKI PASZOWEJ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU CECHA

Bardziej szczegółowo

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych SPIS TREŚCI Wprowadzenie 11 I. Jakość żywności, systemy zarządzania jakością i klasyfikacja żywności 13 1. Wstęp 13 2. Określenia jakości 14 3. Systemy zapewniające prawidłową jakość produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Krzysztof Kapela Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Podejście partycypacyjne skoncentrowane na gospodarstwie a ograniczenie chorób produkcyjnych

Podejście partycypacyjne skoncentrowane na gospodarstwie a ograniczenie chorób produkcyjnych Podejście partycypacyjne skoncentrowane na gospodarstwie a ograniczenie chorób produkcyjnych Seminarium Zdrowie zwierząt w ekologicznym chowie bydła mlecznego w Polsce 15 marca 2016, Radom Tematy IMPRO

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy hodowlanej. Krzyżowanie towarowe

Podstawy pracy hodowlanej. Krzyżowanie towarowe Podstawy pracy hodowlanej. Krzyżowanie towarowe Hodowla jest to zespół planowych działań zmierzających do doskonalenia genetycznego lub przekształcenia cech użytkowych zwierząt, zgodnie z określonymi wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zadrzewień śródpolnych dla ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego. Krzysztof Kujawa

Znaczenie zadrzewień śródpolnych dla ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego. Krzysztof Kujawa Znaczenie zadrzewień śródpolnych dla ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego Krzysztof Kujawa Różnorodność biologiczna Zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi

Bardziej szczegółowo

PIC Polska rekomendacje weterynaryjne

PIC Polska rekomendacje weterynaryjne Choroby a Ekonomia Około 65% stad w Polsce jest zakażonych wirusem PRRS, a ponad 95% Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp). Choroby układu oddechowego, zwłaszcza o charakterze przewlekłym, są dziś główną przyczyną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze knura?

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze knura? .pl https://www..pl Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze knura? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 23 lutego 2016 Dobór knura, a raczej jego nasienia do rozrodu, nie jest rzeczą prostą. Nieodpowiednia

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r.

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r. I. Wobec braku na rynku krajowych pasz wysokobiałkowych, w

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla organizmu człowieka Umiejętności i wiadomości na

Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla organizmu człowieka Umiejętności i wiadomości na Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Podstawy żywienia człowieka Przedmiotowy system oceniania Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w pracy z drożdżami piwowarskimi Saccharomyces cerevisiae i ich oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

W Poslce hoduje się przeważnie bydło, trzodę chlewną, owce i konie a także drób do którego zaliczamy kury, gęsi, kaczki i indyki.

W Poslce hoduje się przeważnie bydło, trzodę chlewną, owce i konie a także drób do którego zaliczamy kury, gęsi, kaczki i indyki. Hodowla zwierząt w Polsce W Poslce hoduje się przeważnie bydło, trzodę chlewną, owce i konie a także drób do którego zaliczamy kury, gęsi, kaczki i indyki. BYDŁO - Hodowla bydła jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Dobrostan krów mlecznych i cieląt

Dobrostan krów mlecznych i cieląt https://www. Dobrostan krów mlecznych i cieląt Autor: dr Izabela Kozłowska Data: 15 września 2015 Dobrostan zwierząt w Unii Europejskiej jest coraz częściej poruszaną kwestią przez Komisję Europejską.

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ekstensywny chów bydła: czy to się opłaca?

Ekstensywny chów bydła: czy to się opłaca? .pl https://www..pl Ekstensywny chów bydła: czy to się opłaca? Autor: dr hab. inż. Maciej Adamski Data: 29 sierpnia 2016 Hodowla bydła w warunkach naturalnych oddziałuje korzystnie m.in. na kształt krajobrazu,

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Koszty żywienia krów mlecznych a wyniki ekonomiczne gospodarstw

Koszty żywienia krów mlecznych a wyniki ekonomiczne gospodarstw Ewa Kołoszycz Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Koszty żywienia krów mlecznych a wyniki ekonomiczne gospodarstw Wstęp Przewaga konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEBIEGU MECHANICZNEGO DOJU KRÓW NA ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH W MLEKU PRZY ZMIENNEJ SILE NACIĄGU GUM STRZYKOWYCH W KUBKU UDOJOWYM

WPŁYW PRZEBIEGU MECHANICZNEGO DOJU KRÓW NA ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH W MLEKU PRZY ZMIENNEJ SILE NACIĄGU GUM STRZYKOWYCH W KUBKU UDOJOWYM Inżynieria Rolnicza 4(122)/2010 WPŁYW PRZEBIEGU MECHANICZNEGO DOJU KRÓW NA ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH W MLEKU PRZY ZMIENNEJ SILE NACIĄGU GUM STRZYKOWYCH W KUBKU UDOJOWYM Aleksander Krzyś, Józef Szlachta,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wykaz projektów badawczych finansowanych z dotacji KNOW w roku 2015 1. Cwynar Przemysław Zastosowanie elektroencefalografii (EEG), analiz biochemicznych krwi oraz obserwacji behawioralnych przy ocenie

Bardziej szczegółowo