XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN. Wrocław, maja 2014 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN. Wrocław, 15 16 maja 2014 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"

Transkrypt

1 XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN Wrocław, maja 2014 r. konf_skn_ okladka v4 do druku.indd :10:23

2 konf_skn_ okladka v4 do druku.indd :10:24

3 XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN Wrocław, maja 2014 r.

4

5 XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN Wrocław, maja 2014 r.

6 Organizator Dział Spraw Studenckich Redaktorzy merytoryczni: dr hab. inż. Paweł Gajewczyk, prof. nadzw. prof. dr hab. inż. Jan Kempiński dr Artur Niedźwiedź dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska dr inż. Janina Zawieja Opracowanie redakcyjne i korekta Justyna Murdza Redakcja techniczna Halina Sebzda Projekt okładki Paweł Wójcik Zdjęcia na okładce Anna Nogajczyk-Jarząb Copyright by, Wrocław 2014 ISBN WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Redaktor Naczelny prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki ul. Sopocka 23, Wrocław, tel Nakład egz. Ark. wyd. 13,5. Ark. druk. 21,5 Druk i oprawa: Drukarnia PRINT Sp. j. Z. Przyborowski, H. Ambroży ul. Wykładowa 62, Wrocław

7 Spis treści Komitet Organizacyjny... 7 Program XIX Międzynarodowej Konferencji... 8 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Sekcja biologii Sekcja hodowli zwierząt Sekcja biologii i hodowli zwierząt postery Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Sekcja architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej Sekcja gospodarki wodnej, inżynierii bezpieczeństwa, technologii informacyjnej Sekcja geodezji i geoinformatyki Sekcje: architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej, inżynierii bezpieczeństwa i technologii informacyjnej, geodezji i geoinformatyki postery Wydział Medycyny Weterynaryjnej Sekcja kliniczna psy i koty Sekcja kliniczna zwierzęta gospodarskie i konie Sekcja nauk podstawowych Sekcja popularnonaukowa i zwierząt egzotycznych Wydział Nauk o Żywności Sekcja technologii żywności i żywienia człowieka Sekcja towaroznawstwa Sekcje: biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwa postery Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Sekcja agrotechniki Sekcja ekologii i ochrony środowiska Sekcja ekonomii Sekcja popularnonaukowa Sekcje: agrotechniki, ekologii i ochrony środowiska, ekonomii, popularnonaukowa postery Indeks autorów

8

9 KOMITET ORGANIZACYJNY XIX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Przewodniczący Członkowie: prof. dr hab. Danuta Parylak Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. nadzw. Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych Kuratorzy SKN: dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska, Wydz. NoŻ dr inż. Janina Zawieja, Wydz. P-T dr hab. inż. Paweł Gajewczyk, prof. nadzw., Wydz. BiHZ prof. dr hab. inż. Jan Kempiński, Wydz. IKŚiG dr Artur Niedźwiedź, Wydz. Med. Wet. Studenci: Adam Poznar, I r. II Biologii Przewodniczący Samorządu Studenckiego Agnieszka Lis, II r. I Medycyny Roślin Paweł Najgebauer, II r. I Medycyny Roślin

10 r. godz godz PROGRAM XIX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU otwarcie Konferencji wystąpienie JM Rektora wykład pt. Blaski i cienie uprawy Maku lekarskiego Papaver somniferum prof. dr hab. inż. Marcin Kozak obrady w sekcjach referatowych: Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt: biologii hodowli zwierząt Wydz. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji: architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej gospodarki wodnej, inżynierii bezpieczeństwa, technologii informacyjnej geodezji i geoinformatyki Wydz. Medycyny Weterynaryjnej: klinicznej nauk podstawowych popularnonaukowej Wydz. Nauk o Żywności: technologii żywności i żywienia człowieka towaroznawstwa Wydz. Przyrodniczo-Technologiczny: agrotechniki ekonomii ekologii i ochrony środowiska popularnonaukowej Aula im. Jana Pawła II sala AZ sala AB sala 418 M sala 419 M sala 215 M sala V W, VII W sala VI W sala II W sala 127 sala 013 sala 236 sala III C sala 351 sala IV C godz prezentacje posterów w sekcjach: Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt: biologii i hodowli zwierząt Wydz. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji: architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej, inżynierii bezpieczeństwa, technologii informacyjnej, geodezji i geoinformatyki Wydz. Nauk o Żywności: biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwa Wydz. Przyrodniczo-Technologiczny: agrotechnicznej, ekonomicznej, ekologii i ochrony środowiska, popularnonaukowej hol Wydz. BiHZ ul. Chełmońskiego 38d hol Wydz. Inżynierii Ksztaltowania Środowiska i Geodezji pl. Grunwaldzki 24 hol Wydz. NoŻ ul. Chełmońskiego 37/41 Centrum Dydaktyczno- -Naukowe pl. Grunwaldzki 24a 8

11 godz obiad stołówki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: godz godz Uczestnicy konferencji: Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydz. Nauk o Żywności. Wydz. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, Wydz. Przyrodniczo- -Technologicznego. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, zakończenie Konferencji impreza plenerowa Instytut Inżynierii Rolniczej ul. Chełmońskiego 37/41 Centrum Dydaktyczno- -Naukowe pl. Grunwaldzki 24a Aula im. Jana Pawła II teren ZOO, ul. Wróblewskiego r. godz wycieczka plenerowa dla gości zagranicznych i krajowych Zbiórka parking przy CDN, pl. Grunwaldzki 24a, godz Uwaga: niżej wymienione sale mieszczą się w podanych budynkach: Aula im. Jana Pawła II, sale: III C, IV C, 236, 351 Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a 215 M, 418 M, 419 M bud. Wydz. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, pl. Grunwaldzki 24 II W, V W, VI W, VII W Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, ul. Norwida 31 AZ, AB bud. Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38d 127, 013 bud. Wydz. Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37/41 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI r., W GODZ Sekcje Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt Wydz. BiHZ, ul. Chełmońskiego 38d Sekcje Wydz. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydz. IKŚiG, pl. Grunwaldzki 24 Sekcje Wydz. Medycyny Weterynaryjnej Katedra Chorób Wewnętrznych, pl. Grunwaldzki 47 Sekcje Wydz. Nauk o Żywności Wydz. NoŻ, ul. Chełmońskiego 37/41 Sekcje Wydz. Przyrodniczo-Technologicznego Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a 9

12

13 WYDZIAŁ BIOlOGII I HODOWlI ZWIERZąT

14

15 WYDZIAŁOWY KOMITET ORGANIZACYJNY XIX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Przewodniczący Członkowie: dr hab. inż. Andrzej Zachwieja, prof. nadzw. dziekan wydziału dr hab.inż. Paweł Gajewczyk, prof. nadzw. kurator wydziałowy SKN dr inż. Teresa Gwara członek honorowy prof. dr hab. Joanna Szyda dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw. dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. nadzw. dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska dr inż. Maria Chrzanowska dr inż. Magdalena Senze dr inż. Monika Kowalska-Góralska dr Magdalena Moska dr inż. Anna Jankowska-Mąkosa dr inż. Rafał Bodarski dr inż. Maciej Dobrowolski dr Dariusz Łupicki dr Tomasz Kokurewicz Natalia Szycher, II r. 1 Bezp. Żywn. Monika Pietraszko, I r. II Biol. Martyna Lasoń, II r. II Zoot. Edyta Wojtas, II r. II Zoot. Dariusz Nowacki, I r. II Biol. Paweł Migdał, I r. II Biol.

16

17 sekcja biologii SKN Bioinformatyków Autorzy: Krzysztof Skiba Jan Skiba prof. dr hab. Joanna Szyda ANAlIZA SNP W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ U KUR KRZYŻÓWKI RAS GREEN-lEGGED PARTIDGElIKE I WHITE leghorn SIGNIFICANT SNP SElECTION IN POUlTRY FOR IMMUNE TRAITS IN GREEN-lEGGED PARTIDGElIKE AND WHITE leghorn HYBRID Cechy fenotypowe organizmów można podzielić na cechy jakościowe i ilościowe. Odporność organizmu jest cechą ilościową, uwarunkowaną działaniem wielu genów. W przypadku kur określono, iż część genów odpowiedzialnych za tę cechę znajduje się na chromosomie 14. Badania przeprowadzono na krzyżówce kur White Leghorn i Green-legged Partidgelike. Celem dalszej analizy było wskazanie konkretnych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) związanych istotnie z odpornością kurcząt. Badania przeprowadzono dla czterech cech odporności immunologicznej na podstawie zbioru SNP uzyskanych z mikromacierzy. Analizowane cechy to poziom przeciwciał reagujących na białko KLH po 1 oraz po 7 dniach od uodpornienia, poziom wrodzonej odporności związany z obecnością liposacharydów w błonie komórkowej bakterii oraz obecnością kwasu lipotejchojowego. Wykorzystano metodę modelowania statystycznego opartą na modelach mieszanych i statystyce LRT. Wstępne wyniki wskazały 12 istotnych polimorfizmów w przypadku wszystkich badanych cech odpowiedzi immunologicznej. Ustalono również, w których genach znajdują się wskazane polimorfizmy SNP. Część z tych genów nie została jak dotąd powiązana z układem odpornościowym. Dalsze analizy efektów dominacyjnych i epistatycznych nie wykazały istotnego wpływu na żadną z badanych cech odpornościowych. 15

18 SKN Biologów i Hodowców Zwierząt Sekcja Terrarystyczna Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Autorzy: Damian Zieliński Ewelina Zielińska Bartosz Kierończyk Mateusz Rawski dr hab. lek. wet. Mirosław Karpiński FAKTY I MITY NA TEMAT SEKS-KANIBAlIZMU U MODlISZEK (MANTODEA) FACTS AND MYTHS ABOUT SEX-CANNIBAlISM IN PRAYING MANTIS (MANTODEA) Modliszki (Mantodea) od wieków były obiektem obserwacji i zainteresowania człowieka. Unikatowa w świecie zwierząt budowa odnóży chwytnych, niesamowity sposób polowania, a także zachowania rozrodcze sprawiły, że wzmianki o tych owadach można znaleźć w wielu kulturach. W starożytnej Grecji wierzono w Empuzy, które utożsamiane były z tajemniczymi istotami wysysającymi siły witalne z mężczyzn. Kanibalizm seksualny w trakcie godów zdarza się niezwykle rzadko w świecie zwierząt, chociaż jest dość powszechny wśród bezkręgowców. Z takim zachowaniem możemy się spotkać w rozrodzie między innymi u pajęczaków, modliszek, głowonogów czy prostoskrzydłych. Kanibalizm seksualny reprezentuje międzypłciowy konflikt interesów, w czasie którego waży się sukces reprodukcyjny samca oraz stopień odżywienia i produkcja jaj przez samicę. Jednak czy każda kopulacja modliszek kończy się zjedzeniem samca? Od czego zależy, czy dojdzie do sek-kanibalizmu, czy też nie? Niniejsza praca ma na celu przegląd literatury i badań empirycznych dotyczących obszernego tematu, jakim jest kanibalizm seksualny u modliszek. 16

19 KN Aves Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Autorzy: Renáta Tobolová Piotr Wietrow Paweł Kosiarz dr inż. Monika Łukasiewicz BADANIE RElACJI PTAKA SZPONIASTEGO Z CZŁOWIEKIEM STUDY OF RElATION BETWEEN TRAINED BIRDS OF PREY AND HUMAN Związki między człowiekiem i zwierzętami od wieków są realizowane na płaszczyźnie produkcji i współistnienia. Celem przeprowadzonych badań było poznanie relacji między ptakami szponiastymi i ludźmi, którzy z nimi pracują. Prowadzono obserwacje ułożonych ptaków drapieżnych podczas codziennych treningów, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w życiu tych ptaków pełni ich wzrok. Obserwacje treningów ptaków rejestrowano przy użyciu kamery naziemnej i platformy latającej, w postaci krótkich obrazów video, przedstawiając zachowania zwierząt w różnych sytuacjach. Efektem badań było przedstawienie charakterystycznych elementów psychiki badanych gatunków (jastrząb gołębiarz Accipiter gentilis, myszołów zwyczajny Buteo buteo) oraz ich wzajemnego zaufania, będącego konsekwecją zaangażowania i pracy człowieka układającego ptaki. 17

20 KN Aves Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Autorzy: Marlena Koźlińska Iwona Biela dr inż. Monika Łukasiewicz ZACHOWANIA PTAKÓW KRUKOWATYCH W STOSUNKU DO MYSZOŁOWA ZWYCZAJNEGO (BuTEO BuTEO) NA OBSZARACH MIEJSKICH I POZAMIEJSKICH BEHAVIOR OF BIRDS CORVIDS IN RElATION TO THE ORDINARY BUZZARD (BuTEO BuTEO) IN URBAN AND NON-URBAN Ptaki z rodziny krukowatych (Corvidae) w ciągu ostatnich lat gwałtownie zwiększyły swoją liczebność na obszarach miejskich. Przyczyniła się do tego łatwość pozyskiwania pokarmu oraz ograniczona liczba drapieżników. Krukowate dość silnie wpływają na sukces gniazdowy wielu gatunków ptaków. Dodatkowo ich rola w ekosystemach wywołuje wiele emocji wśród biologów, myśliwych, urzędników administrującymi obszarami chroniącymi ptaki i instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody w Polsce, czyniąc tę grupę konfliktową. Celem pracy była ocena różnic behawioralnych krukowatych na obszarach miejskich i pozamiejskich w stosunku do ptaków drapieżnych. 18

21 SKN Antropologów Juvenis Autorzy: Dariusz Nowacki Sylwia Lesiak Zofia Sarnecka dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw. ANAlIZA FIlOGENETYCZNA I FIlOGEOGRAFIA GATUNKU HOMO SAPIENS Z UWZGlĘDNIENIEM ZRÓŻNICOWANIA WEWNąTRZGATUNKOWEGO PHYlOGENETIC ANAlYSIS AND PHYlOGEOGRAPHY OF HOMO SAPIENS SPECIES INClUDING INTRASPECIFIC DIVERSIFICATION W obrębie gatunku Homo sapiens z biologicznego punktu widzenia możemy wyróżnić trzy odmiany: leukoderma (biała), xanthoderma (żółta) oraz melanoderma (czarna). Każda z nich charakteryzuje się cechami występującymi tylko i wyłącznie u przedstawicieli danej odmiany. Cechy te są uwarunkowane genetycznie i przekazywane wraz z genami rodziców w momencie zapłodnienia. Naszą uwagę głównie przyciągają genotypy przedstawicieli poszczególnych odmian, na podstawie których chcemy zbadać sposób rozmieszczania się danych osobników na kuli ziemskiej, uwzględniając ich rozmieszczenie geograficzne oraz zajmowane terytorium (filogeografia). W wyniku naszych badań próbujemy ustalić również w jakim kierunku wyewoluowały poszczególne odmiany oraz przedstawiciele jakich obszarów geograficznych są sobie najbliżsi z genetycznego punktu widzenia. Wnioski wyciągamy na podstawie skonstruowanych drzew filogenetycznych przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystujących zagadnienia z silnie obecnie rozwijających się gałęzi bioinformatyki. Całość zostanie zaprezentowana w sposób prosty i zrozumiały również dla osób, które nie miały nigdy do czynienia zarówno z zagadnieniami bioinformatycznymi, jak i antropologicznymi. 19

22 SKN Antropologów Juvenis Autor Małgorzata Suchanecka dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw. OCENA WIEDZY O WADACH POSTAWY WŚRÓD STUDENTÓW EVAlUATION OF THE KNOWlEDGE ABOUT BAD POSTURES AMONGST STUDENTS Celem pracy była analiza poziomu wiedzy studentów na temat występowania i profilaktyki wad postawy. Wady postawy to wszystkie zmiany w układzie kostnym, zaburzające prawidłowe ukształtowanie ciała, które są efektem złego trzymania się. Wady te, ze względu na fakt, iż nie dają w młodszym wieku przykrych objawów, często są bagatelizowane. Jednak bez odpowiedniego postępowania korekcyjnego niosą za sobą poważne zmiany chorobowe, które mogą destrukcyjnie wpływać na organizm i powodować pogorszenie jakości życia, a nawet jego skrócenie. Sedenteryjny tryb życia oznacza szybszą utratę ruchomości stawów oraz częste zmiany patologiczne, które pojawiają sie znacznie wcześniej, niż zakłada to proces ewolucyjnego starzenia się organizmu. Aktywność fizyczna ma wiele zalet: pozwala zachować kondycję, działa pozytywnie na organizm, chroni przed chorobami cywilizacyjnymi, jednak mimo to młodzi ludzie często jej nie podejmują. Prawidłowa postawa ciała kształtuje się w ciągu całej ontogenezy. Należy więc kontrolować czas przeznaczony na wypoczynek i uświadomić sobie, jak ważna jest aktywność ruchowa, w celu utrzymania właściwego zdrowia, zwłaszcza w dorosłym życiu. Przeprowadzone badania ankietowe studentów pozwolą na uzyskanie informacji, czy w tej grupie jest świadomość zagrożeń, jakie niesie zaniedbanie prawidłowej sylwetki i brak aktywności ruchowej. 20

23 SKN Hydrobiologów Autorzy: Justyna Gruca Paweł Migdał Opiekunowie naukowi: dr Magdalena Senze dr inż. Monika Kowalska-Góralska WPŁYW CZASU PARZENIA HERBATY CZARNEJ NA JEJ PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I SENSORYCZNE EFFECT OF TIME MAKING BlACK TEA IN THE BASIC PHYSICAl AND SENSORY Przedmiotem badań była znana wszystkim czarna herbata, która jak i wszystkie pozostałe odmiany pochodzi od herbaty chińskiej (Camellia sinensis). Jest wiele rodzajów herbat, z których najpopularniejsze to czarna, zielona, biała, pu-erh (czerwona), ulung (niebieska), aromatyzowana i prasowana. Sposób przyrządzania herbaty znany jest już od około 4 tysięcy lat. Do Polski herbata dotarła w 1664 r. z Francji. Ze względu na wysoką cenę napój ten pity był jedynie na dworze królewskim, dworach magnackich oraz wśród bogatej szlachty i mieszczan. Jednak w wyniku zmian gospodarczych i zwiększenia popytu na rynku herbata stała się produktem powszechnym i obecnym w każdym gospodarstwie domowym. Celem badania było zestawienie podstawowych cech fizycznych herbaty czarnej z preferencjami sensorycznymi konsumentów. Herbata czarna była parzona w sposób najbardziej popularny, z zachowaniem zaleceń producentów. Przy badaniach laboratoryjnych próbą odniesienia była czysta woda wodociągowa. Porcję herbaty zalewano 500 cm 3 wrzącej wody (100 o C). Do badania wzięto 5 różnych prób o tej samej pojemności, ale różnym czasie parzenia (1, 3, 5, 7, 10 min). Po upływie zadanego czasu i ochłodzeniu, w powstałych naparach mierzono podstawowe właściwości fizyczne (ph, przewodnictwo elektrolityczne oraz przejrzystość). Cechy sensoryczne badane były na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród grupy 48 ludzi. Po zestawieniu wyników badań laboratoryjnych z odpowiedziami ankietowanych uzyskaliśmy najbardziej pożądany czas parzenia herbaty czarnej, który mieści się w przedziale 3 5 min. 21

24 SKN Pszczelarzy Apis Autorzy: Paweł Migdał Bożena Rusnak Magdalena Zabielska Opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw. mgr. inż. Magdalena Zabłocka PORÓWNANIE PROPORCJI POWIERZCHNI SKRZYDEŁ DO MASY CIAŁA RÓŻNYCH RAS PSZCZOŁY MIODNEJ COMPARISON OF SURFACE RATIO WINGS TO WEIGHT OF DIFFERENT HONEY BEES BREEDS Zróżnicowanie cech morfologicznych u poszczególnych ras pszczół hodowanych na świecie jest znaczne. Można przypuszczać, że pokrój danej rasy może mieć wpływ na wydajność pracy oraz efektywność zbierania nektaru i pyłku. Porównanie niektórych wymiarów i proporcji ciała u tych owadów, w odniesieniu do masy przenoszonych ładunków, pokazuje korelację między tymi parametrami. Pozwala to na dokładniejsze poznanie subtelnych różnic w budowie osobników różnych ras oraz może ułatwić ich rozpoznawanie. Celem pracy było porównanie proporcji powierzchni nośnej skrzydeł do masy ciała różnych ras pszczoły miodnej. Analizą objęto robotnice pszczoły kraińskiej, cypryjskiej, kaukaskiej, Buckfast, środkowoeuropejskiej oraz mieszańców różnych krajowych ras i linii. Losowo wybrano po 5 osobników z każdego ula, a następnie poddano uśmierceniu przez zamrożenie. Za pomocą suwmiarki elektronicznej dokonano pomiaru długości i szerokości skrzydeł oraz całkowitej długości każdej pszczoły. Następnie określono ich masy ciała na laboratoryjnej wadze analitycznej. Badania przeprowadzono w okresie od czerwca 2013 r. do lutego 2014 r. Materiał pobrano z ośmiu różnych pasiek, zlokalizowanych głównie na terenie województwa lubelskiego. Otrzymane wyniki potwierdziły istnienie współzależności pomiędzy wielkością powierzchni nośnej skrzydeł i masą ciała pszczół różnych ras. 22

25 SKN Pszczelarzy Apis Autorzy: Paweł Migdał Martyna Wilk dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw. PORÓWNANIE ZASIEDlENIA PAKIETÓW GNIAZDOWYCH DlA PSZCZÓŁ SAMOTNIC W latach COMPARISON OF PACKAGES SEAT OCCUPATION FOR THE YEARS 2012 AND 2013 Pszczoły samotnice charakteryzują się tym, że w środowisku naturalnym występują pojedyncze samice i samce, które spotykają się ze sobą tylko w okresie kopulacyjnym. Osobniki żeńskie żyją samotnie budując gniazda, prowiantując je oraz składając w nich jaja. Komory lęgowe zaopatrują w pożywienie nektar i pyłek kwiatowy. Po złożeniu jaja, komora lęgowa jest zamykana różnymi materiałami zależnie od gatunku i samica więcej nie interesuje się tym gniazdem. Osobniki męskie występują tylko w okresie kopulacyjnego i kilku lub kilkanaście dni po nim (łącznie ok. 1 miesiąca). Do najpopularniejszych gatunków pszczół samotnych należą murarka ogrodowa (Osmia rufa) i miesierka lucernowa (Megachile rotundata). W celu przeprowadzenia doświadczenia wykonano pakiety gniazdowe ze źdźbeł trzciny pospolitej o różnej średnicy. Trzcinę przecinano w taki sposób, aby z jednej strony zachowany był otwór, natomiast z drugiej strony rurka była zasklepiona. W 2012 r. wykonano 5 pakietów gniazdowych po ok. 100 rurek w każdym, a w 2013 r. wykonano 8 pakietów gniazdowych. Gotowe pakiety wywieszono na terenie pasieki dydaktycznej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na przełomie marca i kwietnia. Po pierwszych jesiennych przymrozkach, gniazda zostały rozmontowane. W każdym gnieździe zliczono źdźbła zasiedlone przez pszczoły samotne. Zliczano również ogólną liczbę źdźbeł składających się na poszczególne pakiety. Przeprowadzone doświadczenie miało na celu oszacowanie wielkości populacji pszczół samotnie żyjących oraz sprawdzenie, czy ilość użytych pakietów gniazdowych wpływa na wzrost wielkości regionalnej populacji. Wykonane badania wykazały, że populacja tych owadów w ciągu lat 2012 i 2013 utrzymywała się na stałym poziomie. 23

26 SKN Teriologów Autorzy: Maciej Ryba Dominik Szoka Opiekunowie naukowi: dr Magdalena Moska dr Tomasz Kokurewicz ZMIENNOŚĆ SIEKACZY ORAZ KŁA W HODOWlANEJ I DZIKO ŻYJąCEJ POPUlACJI lisa POSPOlITEGO (VuLPES VuLPES l.) VARABIlITY OF INCISORS AND CANINE IN THE FARM AND THE WIlD POPUlATION OF THE RED FOX (VuLPES VuLPES l.) Lis pospolity jako przedstawiciel rodziny psowatych z rzędu drapieżnych jest największym przedstawicielem rodzaju Vulpes. Nazywany oportunistą pokarmowym, jest zwierzęciem synantropijnym, uznany również za gatunek silnie polimorficzny. Formuła zębowa lisa pospolitego wygląda następująco: 3142/3143, zatem stałe uzębienie składa się z 42 zębów (z czego 20 znajduje się w szczęce, a 22 w żuchwie). Główną funkcją siekaczy jest chwytanie i przytrzymywanie ofiar, natomiast kły służą do ich zabijania, ale odgrywają także ważną rolę w interakcjach socjalnych. Analizie poddano czaszki lisa pospolitego z populacji polskiej. Materiał obejmował 131 żuchw (68 należących do osobników z populacji hodowlanej i 63 z dziko żyjącej) i podzielony został ze względu na płeć. Wykonywane pomiary zębów obejmowały długość, szerokość oraz wysokość korony i guzków. Określona została również obecność elementów dodatkowych, a także zmierzono odstęp pomiędzy C1 a P1. Celem badań było scharakteryzowanie różnic morfologicznych i morfometrycznych siekaczy oraz kła u lisa pospolitego, jak również przedstawienie odmienności uzębienia w zależności od płci. W przypadku I2 i I3 większe średnie wartości długości, szerokości i wysokości wykazano u lisów hodowlanych, natomiast dla I1 nie stwierdzono jednoznacznej tendencji. Szerokość C1 przyjmowała wyższe średnie wartości w populacji hodowlanej, ale wyższa średnia wysokość tego zęba charakteryzowała lisy dziko żyjące, co może sugerować jego większe znaczenie dla lisów z populacji dziko żyjącej. Odstęp między C1 a P1 wykazywał większą średnią wartość u zwierząt dziko żyjących i jego porównanie pomiędzy dwoma analizowanymi populacjami wykazało wysoką statystyczną istotność. Niezależnie od populacji, samce charakteryzowały się wyraźnie wyższymi średnimi wartościami pomiarów w stosunku do samic (dla I1, I2, I3 i C1, natomiast w przypadku I1 różnice te nie były tak wyraźne). Spośród analizowanych grup płci samce z populacji hodowlanej najczęściej wykazywały najwyższe średnie wartości badanych cech, natomiast skrajnie różniącą się grupą były samice dziko żyjące. 24

27 1 SKN Zoologów i Ekologów 2 Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski Autorzy: 1,2 Marcin Warchałowski 1 Monika Pietraszko dr Dariusz Łupicki PORADZIECKIE SCHRONY W WIlKOCINIE CENNA KRYJÓWKA NIETOPERZY POSTSOVIET SHElTERS IN WIlKOCIN PRECIOUS BATS ROOST Schrony w Wilkocinie (województwo dolnośląskie, gmina Przemków, kwadrat UTM WT50, mezoregion Wysoczyzna Lubińska) to dwa niezależne systemy podziemnych budowli, częściowo zaadaptowanych na zimowisko dla nietoperzy. Dnia 8 lutego 2014 r., przeprowadzono kontrolę chiropterologiczną podziemnych części obu obiektów. W trakcie prowadzenia liczeń odnotowano obecność przeszło 60 nietoperzy. Wśród odnalezionych gatunków dominowały gacki brunatne Plecotus auritus, gacki szare Plecotus austriacus oraz mopki Barbastella barbastellus. Ponadto stwierdzono obecność nocków dużych Myotis myotis, mroczków późnych Eptesicus serotinus oraz nocków rudych Myotis daubentonii. Dominowały zatem gatunki zimnolubne. Średnia temperatura zaobserwowana w trakcie kontroli oraz wilgotność względna wynosiła odpowiednio 6,7 C i 63,1% dla schronu pierwszego oraz 9,5 C i 59,8% dla schronu drugiego. Na uwagę zasługuje fakt licznego udziału w zimowisku gacka szarego. Gatunek ten jest silnie związany z kryjówkami pochodzenia antropogenicznego. Często zimuje w piwniczkach, ziemiankach i tym podobnych schronieniach. Najbliższe aktualnie znane stanowiska tego gatunku znajdują się w okolicach Głogowa oraz Nowej Soli. Ponadto wśród stwierdzonych gatunków znajduje się wpisany do II załącznika Dyrektywy Siedliskowej mopek oraz nocek duży. Zdaniem autorów, schrony w Wilkocinie to cenne schronienie nietoperzy, które wymaga prowadzenia dalszych badań monitoringowych oraz prac mających na celu lepsze zabezpieczenie zimowiska. 25

28 1 SKN Zoologów i Ekologów 2 Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski Autorzy: 1 Monika Pietraszko 1,2 Marcin Warchałowski dr Dariusz Łupicki UWAGI O ZIMOWANIU IMAGO SCOLIOPTERYX LIBATRIX (linnaeus, 1758) (lepidoptera: NOCTUIDAE) W WYBRANYCH OBIEKTACH MIlITARNYCH W ZACHODNIEJ POlSCE REMARKS ON THE OVERWINTERING OF ADUlTS OF SCOLIOPTERYX LIBATRIX (linnaeus, 1758) (lepidoptera: NOCTUIDAE) IN SElECTED MIlITARY OBJECTS IN THE WESTERN POlAND W Polsce imago motyla z rodziny sówkowatych Scoliopteryx libatrix (L.) licznie zimuje w naturalnych schronieniach takich jak jaskinie, dziuple starych drzew czy szczeliny skalne. Jego obecność można też odnotować w schronieniach pochodzenia antropogenicznego: piwnicach, bunkrach i sztolniach. W literaturze występują nieliczne doniesienia na temat lokalizacji zimowisk tego motyla, jednak brak jest informacji na temat preferencji w wyborze oraz czynników wpływających na wybór zimowych kryjówek tych motyli. Dnia r. oraz r. podczas prowadzonych kontroli chiropterologicznych obiektów militarnych (bunkrów, schronów, korytarzy), w okolicach miejscowości Wilkocin oraz Wysoka, przeprowadzono monitoring zimujących imago S. libatrix. Ponadto przeprowadzono pomiary warunków mikroklimatycznych w kontrolowanych obiektach. Przy każdym skupisku imago za pomocą termohigrometru (Kestrel 3500) mierzono temperaturę oraz wilgotność względną powietrza. Zwracano również uwagę na odległość od potencjalnych otworów wlotowych oraz odnotowywano na mapie umiejscowienie odnalezionych skupisk. Uzyskane dane oraz przeprowadzone pomiary pozwoliły wnioskować, czy analizowane czynniki miały związek z wyborem miejsca zimowania motyli. 26

29 SEKCJA HODOWlI ZWIERZąT SKN Hodowców Trzody Chlewnej Autor Urszula Stępień dr inż. Anna Jankowska-Mąkosa UDZIAŁ NICIENI JElITOWYCH W ZARAŻENIU WYBRANYCH GRUP ŚWIŃ HElMINTHES THE INFECTION SElECTED GROUPS OF PIGS Pasożyt jest organizmem, który czerpie korzyści z organizmu innego gatunku, wykorzystując jego środowisko życia i zdobywania pokarmu, oddziałując patogennie na organizm żywiciela (działanie niekorzystne i chorobotwórcze). Pasożytnictwo to związek, w którym jeden partner (zwany pasożytem) czerpie korzyści, natomiast drugi (żywiciel), ponosi z tego tytułu szkody. Pasożyt osłabia żywiciela przez zabieranie zasobów pokarmowych z jego ciała. Oddziaływanie nie ma prowadzić do śmierci żywiciela, lecz jak najdłuższego bytowania pasożyta w organizmie. Działanie chorobotwórcze pasożytów możemy podzielić na: mechaniczne, odjadanie oraz chemiczne. Działanie mechaniczne wiąże się z obecnością pasożytów w tkankach lub narządach, powodując negatywny wpływ na ich funkcjonowanie, np. poprzez uszkodzenie błony śluzowej jelita. Działanie pasożytów prowadzi do mechanicznego uszkadzania tkanek na skutek migracji form larwalnych. Odjadanie polega na konsumpcji części pokarmu pobranego przez żywiciela. Szkody, które ponosi organizm żywiciela są spowodowane upośledzeniem procesów wchłaniania oraz odjadaniem składników pokarmowych, w tym witamin i aminokwasów. W chemicznym oddziaływaniu pasożytów na organizm najistotniejszym elementem jest wpływ metabolitów pasożyta na żywiciela, jak również związków budujących ich ciało, powodując zaburzenia czynności układów nerwowego, krwionośnego, pokarmowego oraz odpornościowego. Produkty przemiany materii pasożyta powodują intoksykację organizmu żywiciela. Obniżają sprawność układu odpornościowego, zwiększają wrażliwość świń na inne czynniki zakaźne oraz obniżają efektywność szczepień profilaktycznych. Celem pracy było określenie udziału poszczególnych nicieni jelitowych w zarażeniu wybranych grup świń. Analizę parazytologiczną stad przeprowadzono na podstawie metod koproskopowych i wykonano w laboratorium Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pobierano próby kałowe od: loch karmiących, prosiąt, warchlaków oraz tuczników z gospodarstw woj. wielkopolskiego. W wyniku przeprowadzonej analizy zaobserwowano i zdiagnozowano trzy taksony nicieni: Oesophagostomum spp., Ascaris suum oraz Strongyloides ransomi. 27

30 SKN Hodowców Koni SKN Hodowców Bydła Autorzy: Karolina Bugajska Patrycja Derdak Opiekunowie naukowi: dr inż. Maciej Dobrowolski dr hab. inż Maciej Adamski, prof. nadzw. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY ŻYRAFAMI A BYDŁEM ORAZ KONIOWATYMI ŻYJąCYMI WE WROCŁAWSKIM OGRODZIE ZOOlOGICZNYM SIMIlARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN GIRAFFES, CATTlE AND EQUIDAE living IN THE WROCŁAW ZOOlOGICAl GARDEN W warunkach naturalnych żyrafy zamieszkują tereny afrykańskich sawann, gdzie ich nieodzownymi sąsiadami jest bydło oraz koniowate. Według systematyki żyrafy zaliczane są do podrzędu przeżuwaczy, do którego należy również bydło, jednakże w warunkach utrzymania ich w ogrodach zoologicznych można by się doszukać pewnych zbieżności z hodowlą zwierząt koniowatych. Celem pracy było wykazanie podobieństw, jak i różnic pomiędzy żyrafami a bydłem i koniowatymi w warunkach zoo. Jako materiały do badań posłużyły: populacja żyraf siatkowanych, bydła rasy watussi oraz zebr, zamieszkujące wrocławski ogród zoologiczny. Informacje zdobyte w toku obserwacji tych zwierząt, a także zaczerpnięte z literatury i poddane analizie posłużyły do wyciągnięcia wniosków. 28

Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej

Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej U n i w e r s y t e t R o l n i c z y i m. H u g o n a K o ł ł ą t a j a w K r a k o w i e Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt I n s t y t u t Z o o t e c h n i k i Państwowy Instytut Badawczy Badania

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T

A U T O R E F E R A T Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu A U T O R E F E R A T Dr inż. Sebastian Nowaczewski Katedra Turystyki Wiejskiej Zakład Drobiarstwa tel. 61 846 62 23 e-mail: sebnow@jay.up.poznan.pl Poznań, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Blattin News. Numer 3/2012

Blattin News. Numer 3/2012 Blattin News Numer 3/2012 Dlaczego należy szczepić prosięta lub warchlaki przeciwko cirkowirusom świń Zaburzenia okresu międzyciążowego u bydła Hiszpańska Sjesta OD REDAKCJI Drodzy Czytelnicy, Spotykamy

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych. Polish Science Innovation in research and development applications

Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych. Polish Science Innovation in research and development applications TMKARPIŃSKI PUBLISHER Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych Polish Science Innovation in research and development applications Marek Białach Miłosz Huber Eliza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r.

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów

Bardziej szczegółowo

www.cdr.gov.pl DOBRE PRAKTYKI PRODUKCJA ROLNA EKOLOGIA I ŚRODOWISKO EKONOMIKA ROLNICTWA METODYKA DORADZTWA Lipiec-sierpień 2014

www.cdr.gov.pl DOBRE PRAKTYKI PRODUKCJA ROLNA EKOLOGIA I ŚRODOWISKO EKONOMIKA ROLNICTWA METODYKA DORADZTWA Lipiec-sierpień 2014 Lipiec-sierpień 2014 www.cdr.gov.pl http://cc.cdr.gov.pl/ http://www.agroturystyka.edu.pl/ http://www.produktyregionalne.edu.pl/ http://www.leaderatorium.edu.pl/ http://www.agroportal.agro.pl/ szkolenia

Bardziej szczegółowo

Buhaje nowe. polecenia Grzegorz Wojtkielewicz 4 Nowości w naszej ofercie Monika Skarwecka 7. oraz inne, godne

Buhaje nowe. polecenia Grzegorz Wojtkielewicz 4 Nowości w naszej ofercie Monika Skarwecka 7. oraz inne, godne ISSN 1508-1192 Nr 50/3/2011 Buhaje nowe oraz inne, godne polecenia Grzegorz Wojtkielewicz 4 Nowości w naszej ofercie Monika Skarwecka 7 Ocena wartości użytkowej i hodowlanej knurów Piotr Garlicki 22 Kriobank

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI

ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI INSTYTUT ZOOTECHNIKI T. 33 KRAKÓW 2006 z. 1 RADA REDAKCYJNA Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński przewodniczący Kraków-Balice, prof. dr hab. Franciszek Brzóska Kraków-Balice, prof.

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczny azbest. Paliwa z odpadów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia INWESTYCJE W ŚRODOWISKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII EKOBIZNES I EKOLOGIA

Niebezpieczny azbest. Paliwa z odpadów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia INWESTYCJE W ŚRODOWISKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII EKOBIZNES I EKOLOGIA } EKOROLNICTWO } Oszczêdne i doceniane œwietlówki } EMAS pilnie poszukiwany Egzemplarz bezp³atny Nr 1/2 2010 Niebezpieczny azbest INWESTYCJE W ŚRODOWISKO Paliwa z odpadów ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII ISSN

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY LNB POLAND. nr 1/2008

BIULETYN INFORMACYJNY LNB POLAND. nr 1/2008 BIULETYN INFORMACYJNY LNB POLAND nr 1/2008 słowo wstępne Serdecznie witam wszystkich czytelników pierwszego wydania biuletynu informacyjnego LNB Poland. Zapraszam do czytania i aktywnego uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI

ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY T. 39 KRAKÓW 2012 z. 2 Rada redakcyjna: Jędrzej Krupiński przewodniczący Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego

Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego Jacek Czarecki, Robert Zajkowski Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego Lublin 2007 r. Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA Uczestnicy konferencji 1) Babicz-Zielińska Ewa,, Jeżewska-Zychowicz Marzena, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wpływ czynników środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa*

Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa* Rocz. Nauk. Zoot., T. 41, z. 1 (2014) 9 19 Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa* * Edward Dymnicki 1, Ewa Sosin-Bzducha 2, Zygmunt Reklewski

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne

WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne pod redakcją naukową Artura Zimnego Konin 2015 Tytuł Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 18, t. I/2013 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Rolniczo-Biologiczny, Studenckie Koło Naukowe Rolników Włościanin : M A T E R I AŁY.

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Rolniczo-Biologiczny, Studenckie Koło Naukowe Rolników Włościanin : M A T E R I AŁY. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Rolniczo-Biologiczny, Studenckie Koło Naukowe Rolników Włościanin : Sekcja Agroekologii Fitofagusie Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego Sekcja Kształtowania i Ochrony Terenów

Bardziej szczegółowo

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2011 I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. MATERIAŁY I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA 1 WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA Pod redakcją dr hab. n. med. Emilii Kolarzyk 2 SPIS TREŚCI WSTĘP Emilia Kolarzyk... 4 I. STANOWISKO CZŁOWIEKA W PRZYRODZIE Emilia Kolarzyk... 6 II. ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Ochrona œrodowiska a innowacje Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Olsztyn 2014 Ochrona środowiska a innowacje Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce

str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce O ZDROWIE ZWIERZĄT Strategia wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM SILICON IN AGRICULTURE konferencja w Sztokholmie str. 07 str. 09

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka Monografia powstała na podstawie wyników badań wykonanych w ramach projektu badawczego nr N N310 105239 pt. Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604 ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i hodowla zwierząt biology and animal breeding LXXV ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Świrska-Korłub Redakcja techniczna i

Bardziej szczegółowo