Wstawić okładkę (osobny plik PDF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstawić okładkę (osobny plik PDF)"

Transkrypt

1 Wstawić okładkę (osobny plik PDF)

2 Współautorzy (Urząd Miasta Włocławka oraz Remarket Doradztwo Sp. z o.o.) dziękują wszystkim, którzy wyrazili wolę i chęć współpracy przy przygotowaniu danych oraz konsultacjach merytorycznych, których wynikiem jest niniejsze opracowanie. Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/ Włocławek tel.: (0..54) , fax: Remarket Doradztwo Sp. z o.o. ul. Puszczyka 10 lok Warszawa tel.: (0..22) fax: tel. kom.: Niniejsze opracowanie jest dokumentem przygotowanym zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławka i może być wykorzystane wyłącznie przez osoby uprawnione do tego decyzją Prezydenta Miasta. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji rzeczowych, finansowych i organizacyjnych dostarczonych przez Urząd Miasta Włocławka. Przedmiotowe dane zostały przyjęte w dobrej wierze co do zgodności z ich stanem faktycznym i prawnym, kompletności i pełnej wiarygodności. 2

3 Spis treści: 1. WPROWADZENIE Misja i wizja rewitalizacji Miasta Włocławka Włocławek kluczowe płaszczyzny rozwoju miasta Wizja Włocławka Założenia do misji Włocławka Waga rewitalizacji Cele rewitalizacji we Włocławku Innowacyjność programu Priorytety rewitalizacji Włocławka Kompleksowość rewitalizacji Szczególne przesłanki uspołecznienia procesu rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławka Struktura prac zmierzających do sporządzenia programu rewitalizacji Włocławka Twórcy programu rewitalizacji Włocławka KLUCZOWE PROBLEMY UTRUDNIAJĄCE MIASTU REALIZACJĘ CELU ZPORR WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI OBSZARÓW MIASTA DIAGNOZA JAKOŚCIOWA POTENCJALNYCH PŁASZCZYZN ROZWOJU WŁOCŁAWKA ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU (WYZNACZENIE GRANIC) WRAZ Z UZASADNIENIEM Wyznaczenie granic rewitalizowanego obszaru Wyznaczenie priorytetowych i pilotażowych projektów Miasta Projekty angażujące mieszkańców PODOKRESY PROGRAMOWANIA KLUCZOWE PROGRAMY W OBSZARZE REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA Poprawa stanu technicznego oraz zagospodarowania substancji mieszkalnej i rozwoju infrastruktury w obszarze Śródmieścia Program Małych Ulepszeń Program Nasz Dom Program Adaptacji i Nadbudów Strychów Program Dokumentacja techniczna Programy Wzorowy gospodarz, Kolorowy balkon, Zgrana wspólnota Program Kamienica czynszowa Zabezpieczenie lokali zamiennych i rotacyjnych Program Puszka Farby Za Złotówkę Adaptacja zabytków na Szlaku Obiektów Zabytkowych dla celów rozwoju turystyki

4 6.3 Program kwater turystycznych w systemie Bed & Breakfast & Hobby (BBH) PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH ORAZ W LATACH NASTĘPNYCH Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości Rewitalizacja Fabryki Fajansu Informacja Turystyczna Zagospodarowanie Bulwarów nad Wisłą Weekendowy Czarter Jachtów Żaglowych na Jeziorze Włocławskim Baza Weekendowej Turystyki Żeglarskiej Budowa Przystani Wodnej na Dolnej Wiśle Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12A Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności społecznej i kulturalnej mających za zadanie odbudowę więzi społecznych wśród mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12A Budowa Przystani Wodnej na Dolnej Wiśle Adaptacja Amfiteatru i Budynku dla celów Włocławskiego Klubu Bokserskiego "START" Rewitalizacja Fabryki Fajansu Galeria Sztuki Współczesnej Rewitalizacja Fabryki Fajansu Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury Rewitalizacja Fabryki Fajansu Włocławskie Centrum Kultury Rewitalizacja Fabryki Fajansu Towarzystwo Miłośników Włocławka Rewitalizacja Fabryki Fajansu pozostałe instytucje kultury Modernizacja budynku Starej Remizy przy ul. Żabiej Rewitalizacja Parku Sienkiewicza Ogródek Jordanowski Adaptacja Bursy szkolnej przy ul. Ogniowej Adaptacja boisk przyszkolnych przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Remont Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego Remont Czarnego Spichrza Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12A Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej Adaptacja Bursy szkolnej przy ul. Ogniowej Remont budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie podniesienie kwalifikacji i integrację osób niepełnosprawnych Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12A

5 7.4.2 Modernizacja budynku Starej Remizy przy ul. Żabiej Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej Adaptacja Bursy szkolnej przy ul. Ogniowej Adaptacja boisk przyszkolnych przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności opiekuńczej oraz zdrowotnej Rewitalizacja Parku Sienkiewicza Ogródek Jordanowski Adaptacja boisk przyszkolnych przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych Budowa Przystani Wodnej na Dolnej Wiśle Weekendowy Czarter Jachtów Żaglowych na Jeziorze Włocławskim Baza Weekendowej Turystyki Żeglarskiej Adaptacja Amfiteatru i Budynku dla celów Włocławskiego Klubu Bokserskiego "START" Rewitalizacja Parku Sienkiewicza Ogródek Jordanowski Zagospodarowanie Bulwarów nad Wisłą Adaptacja boisk przyszkolnych przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez wyburzenia i odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni Prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków mieszkalnych lub użytkowych o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Prace konserwatorskie i remonty historycznych obiektów poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do zachowania dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenia stałych miejsc pracy Rewitalizacja Fabryki Fajansu Informacja Turystyczna Rewitalizacja Fabryki Fajansu Galeria Sztuki Współczesnej Rewitalizacja Fabryki Fajansu Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury Rewitalizacja Fabryki Fajansu Włocławskie Centrum Kultury Rewitalizacja Fabryki Fajansu Towarzystwo Miłośników Włocławka Rewitalizacja Fabryki Fajansu pozostałe instytucje kultury Modernizacja budynku Starej Remizy przy ul. Żabiej Remont Czarnego Spichrza Zagospodarowanie zdegradowanych gruntów po-przemysłowych bądź po-wojskowych Prace konserwatorskie i remonty zabytków oraz obiektów sakralnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do rozwoju turystyki i tworzenia stałych miejsc pracy

6 Rewitalizacja Fabryki Fajansu - Informacja Turystyczna Rewitalizacja Fabryki Fajansu Galeria Sztuki Współczesnej Rewitalizacja Fabryki Fajansu Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury Rewitalizacja Fabryki Fajansu Włocławskie Centrum Kultury Rewitalizacja Fabryki Fajansu Towarzystwo Miłośników Włocławka Rewitalizacja Fabryki Fajansu pozostałe instytucje kultury Rewitalizacja Parku Sienkiewicza Ogródek Jordanowski Remont Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana ul. Maślana Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych Rewitalizacja Parku Sienkiewicza Ogródek Jordanowski Zagospodarowanie Bulwarów nad Wisłą Remont mostu na rzece Zgłowiączce Remonty i modernizacja infrastruktury technicznej szczególnie w zakresie tworzenia miejsc pracy i ochrony środowiska Budowa sieci cieplnej w ulicach: Łęgska, Tumska, Wyszyńskiego, Rzeczna i Szpitalna Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Śródmieściu Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach Utworzenie systemu bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości Rozbudowa systemu monitoringu ulic Włocławka Rewitalizacja Parku Sienkiewicza Ogródek Jordanowski Adaptacja boisk przyszkolnych przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI Przewidywane źródła finansowania zadań Plan finansowy realizacji rewitalizacji w latach oraz następnych obciążenie budżetu Miasta Włocławek SYSTEM WDRAŻANIA LPR SYSTEM OKRESOWEJ AKTUALIZACJI WE WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI Kategorie beneficjentów Procedura wyboru projektów do LPR projektów zgłaszanych przez zewnętrznych (w stosunku do gminy) beneficjentów Procedura wyboru i hierarchizacji w LPR projektów zgłaszanych przez gminę oraz podmioty zależne od gminy System okresowej aktualizacji we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi

7 11. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Cele okresowej analizy i oceny realizacji LPR System okresowej analizy i monitorowania Wskaźniki wkładu, produktu i rezultatu Wskaźniki wkładu Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Nowe wskaźniki Kanały komunikacji społecznej ZAŁĄCZNIKI Rewitalizacja lista typowych działań Wskaźniki produktu i rezultatu (działanie 3.3 ZPORR) Karta projektu do LPR Formularz oceny finansowej zgłoszenia projektu przez beneficjenta zewnętrznego do LPR Formularz oceny finansowej i merytorycznej zgłoszenia projektu przez gminę bądź jej jednostkę do LPR Wybrane karty zgłoszenia projektów Ankieta potrzeb remontowych

8 SPIS TABEL 1. Tabela oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Włocławka Plan finansowy realizacji rewitalizacji we Włocławku w latach i następnych Wskaźniki produktu i rezultatu (działanie 3.3 ZPORR) Ankieta potrzeb i możliwości remontowych

9 SPIS RYSUNKÓW 1. Odpowiedź ogółu ankietowanych osób na pytanie: Czy Miastu potrzebny jest LPR? Priorytetowe typy działań w obszarze infrastruktury Priorytetowe typy działań w obszarze gospodarczym Priorytetowe typy działań w obszarze społecznym Potrzeba stworzenia programu rewitalizacji w ocenie internatów Warsztaty zrealizowane , poświęcone stworzeniu wspólnej oferty dla mieszkańców Włocławka przez kilka instytucji kultury Problemy w obszarze infrastruktury i obiektów budowlanych Problemy w obszarze gospodarczym Problemy w obszarze społecznym Mocne strony Miasta Granice obszaru rewitalizacji Widok nieruchomości zabudowanej przy ul. Żabiej 12A od frontu Widok nieruchomości zabudowanej przy ul. Żabiej 12A od strony parkingu Najbardziej atrakcyjne projekty z obszaru infrastruktury, w których wzięliby udział uczestnicy sondażu Najbardziej atrakcyjne projekty z obszaru gospodarczego, w których wzięliby udział uczestnicy sondażu Najbardziej atrakcyjne projekty z obszaru społecznego, w których wzięliby udział uczestnicy sondażu Wzór Karty projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wzór formularza oceny finansowej zgłoszenia projektu przez beneficjenta zewnętrznego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wzór formularza oceny finansowej i merytorycznej zgłoszenia projektu przez gminę bądź jej jednostkę do Lokalnego Programu Rewitalizacji Karta projektu Przebudowa budynku przy ul. Żabiej Karta projektu Budowa Przystani Wodnej na Dolnej Wiśle Karta projektu Remont w klubie Stara Remiza Karta projektu Weekendowy czarter jachtów żaglowych na Jeziorze Włocławskim. Baza weekendowej turystyki żeglarskiej Karta projektu Remont Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana we Włocławku, ul. Maślana Karta projektu Remont Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego Karta projektu Modernizacja i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych i tarasu widokowego w budynku Starostwa powiatowego we Włocławku Karta projektu Utworzenie strefy bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości. Montaż systemu monitoringu i modernizacja oświetlenia Karta projektu Remont mostu na rzece Zgłowiączce

10 Spis najczęściej używanych skrótów EFRR EFS EOG EQUAL INTERREG Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejski Obszar Gospodarczy Inicjatywa wspólnotowa wspierająca realizację projektów transnarodowych skierowanych na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy Inicjatywa Unii Europejskiej wspierająca współpracę obszarów przygranicznych dwóch państw członkowskich LPR Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławka Na Lata i następne MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy MSP Małe i średnie przedsiębiorstwa NPR Narodowy Program Rozwoju OOŚ Ocena Oddziaływania na Środowisko PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PHARE Program pomocy w przebudowie gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej PWW Podstawy Wsparcia Wspólnoty SIMIK System Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności SPO RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich SPO WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw SWOT Analiza czynników rozwojowych mocnych i słabych stron podmiotu analizy oraz szans i zagrożeń wynikających z wpływu otoczenia. UE Unia Europejska ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Szersze wytłumaczenie powyższych oraz definicje pozostałych skrótów zamieszczono w Słowniczku zawartym w dokumencie Diagnoza faktograficzna do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na Lata i następne. 10

11 1. WPROWADZENIE 1.1 Misja i wizja rewitalizacji Miasta Włocławka Rewitalizacja stanowi odpowiedź na skumulowany przez lata, kompleksowy proces równoległej degradacji materialnej, społecznej i ekonomicznej Miasta Włocławka. Rewitalizacja jest zintegrowanym, świadomie inicjowanym procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach Włocławka, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju kultury, ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych, a także przywrócenia ładu przestrzennego Rewitalizacja jest kompleksowym programem remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranych obszarach miasta, bezpośrednio powiązanych z rozwojem gospodarczym i społecznym Włocławka. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych wyburzeń, remontów, adaptacji, ulepszeń itp. z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących we wskazanych obszarach: bezrobociem, przestępczością, zanikiem więzi rodzinnych i ucieczką wykształconej młodzieży do innych, lepiej rozwiniętych gospodarczo miast. Rewitalizacja będzie realizowana z krajowych środków publicznych i prywatnych z wykorzystaniem współfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławka zostało poprzedzone następującymi działaniami o charakterze przygotowawczym: podjęciem w dniu 17 listopada 2003 roku Uchwały Nr 82/XIV/2003 Rady Miasta Włocławka w sprawie podjęcia wstępnych działań do programu Rewitalizacji Śródmieścia Włocławka oraz przyjęciu granic obszaru rewitalizacji, Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 53/2004 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławka, Zaproszeniem do udziału w konsultacjach poszczególnych etapów prac nad realizacją LPR przedstawicieli lokalnej społeczności, podjęciem współpracy z firmą konsultingową wspierającej opracowanie LPR, nawiązaniem współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku w zakresie sondażu społecznego i współpracy z młodzieżą studencką. 11

12 1.2 Włocławek kluczowe płaszczyzny rozwoju miasta Wizja Włocławka Włocławek miastem zadbanym, ekologicznym i życzliwym mieszkańcom, miastem rozwijającym swe funkcje gospodarcze poprzez odbudowę zasobów ludzkich i struktury urbanistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kulturowych, miastem wspierającym rozwój regionu poprzez współpracę międzygminną w zakresie turystyki, rekreacji i edukacji Założenia do misji Włocławka Przesłaniem misji Włocławka jest rozwój społeczno-gospodarczy regionu Zalewu Włocławskiego dzięki skutecznej absorpcji funduszy unijnych, poprzez zaoferowanie wartościowych atrakcji środowiska kulturowego i naturalnego dla masowego, średnio zamożnego turysty. Misją Miasta jest takie wzbogacenie atrakcji turystycznych i umiejętna ich promocja, aby zatrzymać turystów odwiedzających subregion przynajmniej na jeden nocleg, gdyż to dopiero będzie impulsem dla rozwoju usług okołoturystycznych i generować będzie znaczącą liczbę nowych miejsc pracy. Zważywszy, że turystyka staje się coraz silniejszą gałęzią gospodarki, a zagrożenie światowym terroryzmem zniechęca do dalekich wyjazdów zagranicznych można przyjąć, że konsekwentna realizacja programu doprowadzi do poprawy sytuacji gospodarczej i społecznej w subregionie. 1.3 Waga rewitalizacji Harmonijny oraz trwały rozwój obszarów miejskich jest kluczem do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Dlatego też idea harmonijnego rozwoju miast i aglomeracji jest szeroko propagowana na forum wspólnotowym oraz poszczególnych Państw Członkowskich. Wychodząc na przeciw toczącej się debacie Komisja Europejska stwierdziła, iż: Kwestia rozwoju obszarów miejskich (...) jest sercem przemian gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Miasta są kluczowym czynnikiem dla prowadzenia strategii spójności i zrównoważonego rozwoju Problematykę harmonijnego rozwoju tkanki miejskiej zauważył również Parlament Europejski, który w swojej rezolucji dotyczącej Inicjatywy Wspólnotowej URBAN II zwrócił uwagę, iż: położenie znacznego nacisku na potrzebę zintegrowanego podejścia rozwoju polityki miejskiej jako bieżącej wygląda na jedyną drogę do zaakcentowania problemów gospodarczych, społecznych, i środowiskowych w strefach miejskich. Poza tym Komitet Regionów w opinii dotyczącej ram działań, podkreślił: de- 12

13 cydującą rolę miast we wdrażaniu głównych celów UE spójności gospodarczej i społecznej, zatrudnienia, konkurencyjności i równowagi środowiskowej. Zdaniem Komitetu Regionów (...) demonstruje to potrzebę bliższego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w formułowaniu przyszłej polityki i poznania, że miasta (...) powinny być prawdziwymi partnerami w tym procesie. Problemy degradacji gospodarczej, przestrzennej i społecznej obserwowane są zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i poszczególnych Państw Członkowskich. Dlatego też przygotowywanie kompleksowych programów rewitalizacji, łączących powyższe elementy jest nieuniknioną drogą w kierunku poprawy jakości życia oraz rozwoju lokalnego miast i aglomeracji w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. 1.4 Cele rewitalizacji we Włocławku Zasadniczym celem rewitalizacji Włocławka jest: Ożywienie gospodarcze i społeczne miasta, a także zwiększenie jego potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych Powyższy cel zasadniczy zostanie zrealizowany poprzez zaprogramowanie rozwoju infrastrukturalnego, gospodarczego i społecznego miasta jako elementu większego programu rozwojowego realizowanego dla aglomeracji miejskich i gmin wiejskich położonych wzdłuż Dolnej Wisły. Rewitalizacja obejmie więc realizację następujących celów cząstkowych: 1. Opracowaną Strategię Rozwoju Zintegrowanego Markowego Produktu Turystycznego Trakt Dolnej Wisły 2. Opracowany dokument Subregionalnego Programu Rewitalizacji Regionu Dolnej Wisły na lata Stworzone kompletne wnioski skierowane do funduszy Unii Europejskiej (EFRR, EFS), EOG i źródeł krajowych (fundusze publiczne, środki prywatne) oraz pozyskanie finansowania zadań zaplanowanych do realizacji w programie (do realizacji w latach ) 4. Zrealizowane i rozliczone przedsięwzięcia inwestycyjne oraz projekty społeczne i gospodarcze w okresie Zrealizowane aktualizacje Subregionalnego Programu Rewitalizacji w latach Efekty rewitalizacji można czytelnie przedstawić w rozbiciu na trzy kluczowe sfery gospodarkę, społeczeństwo oraz infrastrukturę i obiekty budowlane. Efekty rewitalizacji w płaszczyźnie gospodarczej: 1. Stworzony zintegrowany, markowy produkt turystyczny obejmujący Miasto Włocławek oraz inne aglomeracje znajdujące się w obszarze Dolnej Wisły począwszy od Warszawy a skończywszy na Trójmieście. 13

14 2. Opracowany i wdrożony system zarządzania produktem turystycznym stworzonym w ramach programu. 3. Wykreowana marka produktu turystycznego regionu. 4. Wyższe dochody z rozwoju turystyki czerpane przez lokalne społeczności (MSP, mieszkańców) uczestniczące w projekcie. 5. Wyższa jakość obsługi turystów oraz mieszkańców. 6. Stworzone narzędzia wsparcia MŚP i mikroprzedsiębiorców (inkubatory przedsiębiorczości i inne). 7. Stworzone nowe oraz umocnione istniejące miejsca pracy w sferze usług turystycznych i okołoturystycznych. 8. Pozyskani inwestorzy instytucjonalni przez gminy uczestniczące w projekcie. 9. Absorpcja funduszy pomocowych UE w projektach związanych z rozwojem gospodarczym subregionu. Efekty rewitalizacji w płaszczyźnie społecznej: 1. Aktywizacja instytucji kultury wdrożenia zmian skierowanych na zarządzanie marketingowe podporządkowane nastawieniu organizacji na klienta turystę, mieszkańca, przechodnia. 2. Uatrakcyjnienie działalności kulturalnej i edukacyjnej na obszarze objętym programem. 3. Zwiększona liczba oraz atrakcyjniejsza oferta organizacji sportowych i rekreacyjnych. 4. Stworzone narzędzia wsparcia organizacji pozarządowych (inkubatory NGO). 5. Absorpcja funduszy pomocowych UE w projektach związanych z rozwojem społecznym subregionu. 6. Aktywizacja zagrożonych bądź zdegradowanych środowisk dziecięcych, młodzieżowych, rodziny, przestępczych, patologicznych (narkotyki, alkoholizm), po-produkcyjnych. 7. Umocnienie tożsamości narodowej i zachowanie dziedzictwa kulturowego subregionu dla przyszłych pokoleń. 8. Poprawiony dostęp do służby zdrowia i wyższa jakość usług medycznych. 9. Poprawione bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. 10. Zintegrowane społeczeństwo. Efekty rewitalizacji w płaszczyźnie infrastruktury i obiektów budowlanych: 1. Remonty i modernizacje infrastruktury oraz obiektów budowlanych w szczególności rewaloryzacje zabytków dziedzictwa kulturowego i przemysłowego. 2. Zachowanie ładu przestrzennego oraz wzrost estetyki miast i wsi subregionu. 3. Rozwój (budowa, adaptacja, modernizacja) infrastruktury niezbędnej do rozwoju gospodarczego i społecznego. 14

15 4. Poprawione warunki mieszkaniowe. 5. Absorpcja funduszy pomocowych UE w projektach związanych z rozwojem infrastrukturalnym subregionu. 6. Przywrócona wartość zdegradowanemu środowisku naturalnemu. Zatrzymane postępujące procesy degradacji środowiska. Pamiętać przy tym należy, iż rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy warunków bytowych społeczności zamieszkującej na rewitalizowanym obszarze. Należy podkreślić, że nie będzie możliwe zakończenie procesu rewitalizacji w ciągu roku, czy dwóch lat. Owoce programu nie pojawią się od razu, dlatego tak ważnym jest przygotowanie długotrwałego programu, który będzie konsekwentnie realizowany przez Władze i mieszkańców Włocławka w trakcie nadchodzących kilkudziesięciu lat. 1.5 Innowacyjność programu Można wskazać 5 płaszczyzn innowacyjności programu rewitalizacji Włocławka jako elementu rozwoju całego regionu: 1. Intensywne wsparcie szkolenia, oraz pisanie wniosków pod konkretne przedsięwzięcia w ramach funduszy europejskich w trakcie opracowywania programu skierowane do branży turystycznej, tak aby już od startu budować jej potencjał do sprostania wyzwaniu, jakie stworzy wykreowanie marki produktu turystycznego (inkubator branży turystycznej). 2. Tworzenie dynamicznych elementów stanowiących składowe markowego produktu turystycznego, opartych na tożsamości regionu, gmin i poszczególnych osób tworzących oferty (pakiety) turystyczne, opartych na statycznych atrakcjach które będą wzbogacane multimedialnie tak aby przyciągnąć turystów w każdym wieku od dzieci po młodzież emerytalną. 3. Kompleksowość rewitalizacji połączenie inwestycji infrastrukturalnych (np. w przywrócenie dziedzictwa przemysłowego) ze wsparciem organizacji pozarządowych które powinny na bazie przywróconego dziedzictwa realizować swoje "miękkie" projekty. Podobnie jak w przypadku wsparcia branży turystycznej będą realizowane szkolenia, budowanie strategii działania organizacji pozarządowych, pisanie wniosków, wsparcie w trakcie realizacji inwestycji (inkubator organizacji pozarządowych). 4. Tworzenie markowego produktu turystycznego ścieżką uspołecznioną, na bazie zbudowanego partnerstwa wielu organizacji i podmiotów, na trzech poziomach każdej instytucji kultury, gminy oraz subregionu, w sposób umożliwiający zarówno wsparcie konkretnej instytucji w realizacji jej indywidualnych celów (muzeum, biblioteki itp.) jak i uruchomienie procesu wspólnego spojrzenia wielu instytucji na produkt, który mogą razem opracować z korzyścią zarówno dla tych dużych gmin (mocna baza lokalowa), jak i tych małych gmin wiejskich (jednostkowe atrakcje, które samodzielnie nie są w stanie wygenerować ruchu turystycznego). 5. Realizacja programu przy współpracy z grupą kilkudziesięciu studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy będą uczestniczyli w realizacji warszta- 15

16 tów, towarzyszyli pracy eksperckiej profesjonalnych konsultantów, współpracowali z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi przez co nabierali doświadczenia zawodowego, zdobywali praktykę i, co najważniejsze, możliwość późniejszego zatrudnienia w trakcie realizacji kolejnych projektów. W trakcie realizacji programu zostanie nawiązana współpraca ze szkołami średnimi. Uczniowie będą angażowani do skatalogowania (opis narracyjny, dokumentacja fotograficzna, dokumentacja artystyczna) lokalnych atrakcji turystycznych. 1.6 Priorytety rewitalizacji Włocławka Wstępne priorytety rewitalizacji Włocławka zdefiniowano poprzez współpracę z lokalnymi partnerami w trakcie: prac warsztatowych i badań ankietowych członków Zespołu Zadaniowego (przeprowadzonych r. oraz Zespołu Doradczego (przeprowadzonych r.), spotkań warsztatowych z instytucjami kultury ( ) oraz właścicielami nieruchomości ( ), sondażu społecznego zrealizowanego w miesiącach grudniu 2004 luty 2005 na przedsiębiorcach, osobach bezrobotnych oraz młodzieży studenckiej Włocławka, sondażu zrealizowanego za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Włocławek. Pierwszy sondaż został zrealizowany w sumie na 279 osobach. W trakcie sondażu uczestnicy biorący udział w warsztatach bądź osoby, z którymi nawiązali bezpośredni kontakt ankieterzy odpowiadali na zasadnicze pytanie Czy ich zdaniem Miastu potrzebny jest program rewitalizacji. 99% ankietowanych osób potwierdziło potrzebę podjęcia działań związanych z przygotowaniem programu rewitalizacji. Następne pytania dotyczyły wskazania maksymalnie trzech najważniejszych zdaniem uczestników sondażu typów działań charakterystycznych dla rewitalizacji w trzech obszarach infrastruktury i obiektów budowlanych (14 typowych działań), gospodarczym (6 typowych działań) i społecznym (10 typowych działań) 1. Wyniki powyższych działań wskazują na konieczność priorytetowego podejścia do następujących działań w obszarze infrastruktury i obiektów budowlanych 2 : Przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych umożliwiających integrację osób zdrowych i niepełnosprawnych wskazania 212 osób tj. 76% ankietowanych 1 2 Listę wszystkich typowych zadań z zakresu rewitalizacji przedstawiono w Załączniku. Jako priorytetowe uznano te typy działań, które wybrało minimum 30% z 279 osób uczestniczących w konsultacjach społecznych. 16

17 Raczej TAK 63 23% Czy miastu potrzebny jest LPR? (ogół uczestników) Raczej NIE 2 1% Zdecydowanie TAK % Rys. 1: Odpowiedź ogółu ankietowanych osób na pytanie: Czy Miastu potrzebny jest LPR? Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości wskazania 165 osób tj. 59% ankietowanych Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych wskazania 128 osób tj. 46% ankietowanych Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności społecznej i kulturalnej, w tym mających za zadanie odbudowę więzi społecznych wśród mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym wskazania 105 osób tj. 38% ankietowanych Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych wskazanie 98 osób tj. 35% ankietowanych Prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do tworzenia stałych miejsc pracy bądź rozwoju kultury wskazania 88 osób tj. 32% ankietowanych Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach wskazania 86 osób tj. 31% ankietowanych 17

18 Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez wyburzenia i odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni wskazania 85 osób tj. 30% ankietowanych Które typy działań w obszarze infrastruktury powinny być realizowane w pierwszej kolejności? (ogół uczestników) Liczba wskazań Typy działań Rys. 2: Priorytetowe typy działań w obszarze infrastruktury W obszarze gospodarczym, przedstawiciele lokalnej społeczności za priorytetowe wskazali następujące działania 3 : Rozwój finansowych narzędzi wsparcia dotacje i tanie kredyty wskazania 142 osób tj. 51% ankietowanych Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców uruchamiających nowe miejsca pracy (podatek od nieruchomości) wskazania 135 osób tj. 48% ankietowanych Pozyskanie inwestorów z zewnątrz tworzących miejsca pracy oraz poprawiających jakość obsługi lokalnej społeczności wskazania 127 osób tj. 46% ankietowanych 3 Jako priorytetowe uznano te typy działań, które wybrało minimum 30% z 279 osób uczestniczących w konsultacjach społecznych. 18

19 W obszarze rozwoju społecznego przedstawiciele lokalnej społeczności za priorytetowe wskazali następujące działania 4 : Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich na rzecz zapobiegania bezrobociu (dostęp do szkoleń, kursów dokształcających i pozwalających na przekwalifikowanie, wdrażanie systemów jakości) wskazania 120 osób tj. 43% ankietowanych Działania dotyczące zatrzymania (ściągnięcia) młodych i wykształconych ludzi w mieście wskazania 107 osób tj. 38% ankietowanych Które typy działań w obszarze gospodarczym powinny być realizowane w pierwszej kolejności? (ogół uczestników) Liczba wskazań Typy działań Rys. 3: Priorytetowe typy działań w obszarze gospodarczym. 4 Jako priorytetowe uznano te typy działań, które wybrało minimum 30% z 279 osób uczestniczących w konsultacjach społecznych. 19

20 Które typy działań w obszarze społecznym powinny być realizowane w pierwszej kolejności? (ogółem) Liczba wskazań Typy działań Rys. 4: Priorytetowe typy działań w obszarze społecznym. Pytanie dotyczące zasadności potrzeby opracowania programu rewitalizacji zostało postawione również w sondażu wykonanym za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Włocławek. Na łącznie 374 osoby, które wzięły udział w sondażu 356 osób udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 18 osób zanegowało tę potrzebę. Rys. 5: Potrzeba stworzenia programu rewitalizacji w ocenie internatów. 20

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Celem działania jest zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie określenia obszaru podległego procesowi rewitalizacji oraz przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrołęki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa REWITALIZACJA ŻYRARDOWA Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa Przygotowanie procesu rewitalizacji Żyrardowa do 2000 r. dyskusje o potrzebie rewaloryzacji zabytkowych obiektów 2000 r. Żyrardów

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska Materiały na stronę pogrupowane Rewitalizacja Miasta Środa Śląska => Informacje ogólne Szanowni Państwo, Miasto przystąpiło do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównym celem podjętych przez

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego

Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013.

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dot. działań związanych z rewitalizacją obiektów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024. Raport z konsultacji społecznych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024. Raport z konsultacji społecznych. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024 Raport z konsultacji społecznych Łagów, 2014 rok Spis treści Wstęp... 3 1. Udział społeczeństwa w pracach nad dokumentem...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA CZĘSTOCHOWY WARSZTATY CHARRETTE Częstochowa stochowa,, 5-75 marca 2012 Miejski Program Rewitalizacji został opracowany i uchwalony uchwałą nr 667/XLV/2005 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Prezydent Miasta Puławy

Szanowni Państwo! Prezydent Miasta Puławy Szanowni Państwo! W trosce o zapewnienie zrównoważonego rozwoju naszego Miasta władze Miasta Puławy podjęły się przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz objęcia nim projektów działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku.

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku. Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku styczeń 2015 O dokumencie ZPROF wprowadzenie Dokument Zintegrowany Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie budowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o:

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o: Załącznik do Uchwały Nr XXV-194/2012 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program rewitalizacji powstaje na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w między innymi: szczegółową

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UL. DŁUGIEJ W RACIBORZU

NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UL. DŁUGIEJ W RACIBORZU NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UL. DŁUGIEJ W RACIBORZU Źródło: raciborz.pttk.pl Racibórz, 15.03.2016 RAMOWY PLAN SPOTKANIA Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk przywitanie i wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie programu rewitalizacji od programu do projektu

Wdrażanie programu rewitalizacji od programu do projektu Wdrażanie programu rewitalizacji od programu do projektu dr Aleksandra Jadach-Sepioło Instytut Rozwoju Miast Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa, 25 sierpnia 2015 r. Plan prezentacji 1. Które projekty

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja podsumowanie

Rewitalizacja podsumowanie Rewitalizacja podsumowanie 2007-2013 Na Rewitalizację Miasta Kluczborka składały się dwa projekty: I. Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół Rynku,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo