Przedmiar Strona 1/36. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar Strona 1/36. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość"

Transkrypt

1 Przedmiar Strona 1/36 1 KNNR /01 2 KNNR /02 3 KNR /01 4 KNR /02 5 KNR /06 6 KNR /11 7 KNR /10 1. Roboty przygotowawcze Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsiennicowymi (Krotność= 3) Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - wykonanie koryta Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - wykonanie warstwy odsączającej Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2 Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - utrzymanie nawierzchni w ciągu 1 miesiąca (Krotność= 6) Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2 8 Kalkulacja Odzysk płyt drogowych żelbetowych (Krotność= 0,85) 9 KNNR /01 10 KNNR /02 11 KNNR /03 12 KNNR /04 13 KNR AT /02 14 KNR AT /03 15 KNNR /02 16 KNR /03 17 KNR /04 18 KNR /07 19 KNR /08 20 KNR /03 2. Rozebranie nawierzchni Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia do 10cm (Krotność= 5) Mechaniczne cięcie nawierzchni na głębokość 5cm z betonu Mechaniczne cięcie nawierzchni z betonu - za następny 1cm głębokości cięcia do 20cm (Krotność= 15) Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7cm Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (Krotność= 4) Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni (Krotność= 7) Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości (Krotność= 15) Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm m2-1,000

2 Przedmiar Strona 2/36 21 KNR /04 22 KNR /04 23 KNR /03 24 KNR /02 25 KNNR /06 26 KNR /02 27 KNR /03 28 KNR /04 29 KNR /01 30 KNR /02 31 KNR /01 32 KNR /04 33 KNR /05 34 KNR /01 35 KNR /02 36 KNR /03 37 KNR /04 38 KNR /02 39 KNR /04 40 KNR /05 41 KNR /02 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 15cm grubości podbudowy (Krotność= 15) Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej Rozebranie ław z betonu pod krawężniki Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej Anal: Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 lub 8 cm regularnej na podsypce piaskowej Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - za każdy dalszy 1cm do 20 (Krotność= 8) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 9) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 9) 3. Wykopy Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach w gruncie kategorii V Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach w gruncie kat.vi Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach w gruncie kategorii VII Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach w gruncie kategorii VIII Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kat.iv Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km

3 Przedmiar Strona 3/36 42 KNR /03 43 KNR /02 44 KNR /03 45 KNNR /02 46 KNR /02 47 KNR /03 48 KNR /05 49 KNR /06 50 KNR /05 51 KNR /05 52 KNR /08 53 KNR /08 54 KNR /02 55 KNR /06 56 KNR /08 57 KNR /02 58 KNR /08 59 KNR /04 60 KNR /09 61 KNR /02 62 KNR /04 63 KNNR /04 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kat.iii Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kat.iv Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (Krotność= 9) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kat.iii Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kat.iv Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemności łyżki 1,20m3, grunt kat.iii Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemności łyżki 1,20m3, grunt kat.iv Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kat. III-IV Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 6,0m grunt kat. III-IV Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 2,6-4,5m i głębokości do 6,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9) 4. Umocnienie wykopów Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kat.iii-iv Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m w gruncie kat.i-iv Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 6m w gruncie kat.iii-iv Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 6m w gruncie kat.i-iv Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m, grunt kat.iii-iv Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6m, grunt kat.iii-iv Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian wykopów pod komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV m2 2,000

4 Przedmiar Strona 4/36 64 KNNR /05 65 KNR /02 66 KNNR /02 67 KNNR /01 68 KNNR /01 69 KNNR-W /01 70 KNR /07 71 KNR /01 72 KNR /02 73 KNNR /01 74 KNR 4-05t1 0104/01 75 KNR 4-05t1 0104/02 76 KNR 4-05t1 0104/03 77 KNR 4-05t1 0104/04 78 KNR 4-05t1 0107/02 79 KNR 4-05t1 0107/03 80 KNR 4-05t1 0107/04 81 KNR 4-05t1 0109/01 82 KNR 4-05t1 0109/02 83 KNR 4-05t1 0109/03 84 KNR 4-05t1 0112/01 85 KNR 4-05t1 0112/02 86 KNR 4-05t1 0112/03 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian wykopów pod komory, studzienki itp. o głębokości do 6,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB na głębokość do 6m w gruncie kategorii III Umocnienie grodzicami GZ-4 wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów o szerokości 1,81 do 3,20m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o średnicy do 110mm 5. Odwodnienie wykopów Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 100mm Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 600mm Analogia. Pompowanie wody z wykopów 6. Demontaż Wymiana rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych typu LKD o średnicy nominalnej 80mm Wymiana rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych typu LKD o średnicy nominalnej 100mm Wymiana rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych typu LKD o średnicy nominalnej 150mm Wymiana rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych typu LKD o średnicy nominalnej 200mm Wymiana rurociągu z polietylenu PE niskociśnieniowego na ciśnienie robocze do 1MPa o średnicy zewnętrznej 90mm Wymiana rurociągu z polietylenu PE niskociśnieniowego na ciśnienie robocze do 1MPa o średnicy zewnętrznej 110mm Wymiana rurociągu z polietylenu PE niskociśnieniowego na ciśnienie robocze do 1MPa o średnicy zewnętrznej 160mm Anal: Wymiana kształtki żeliwnej ciśnieniowej kielichowej o średnicy nominalnej 80mm - bez kosztu materiału Anal: Wymiana kształtki żeliwnej ciśnieniowej kielichowej o średnicy nominalnej 100mm - bez kosztu materiału Anal: Wymiana kształtki żeliwnej ciśnieniowej kielichowej o średnicy nominalnej 150mm - bez kosztu materiału Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy nominalnej 80mm Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy nominalnej 100mm Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy nominalnej 150mm godzina 1,000

5 Przedmiar Strona 5/36 87 KNR 4-05t1 0117/02 88 KNR 4-05t1 0120/01 89 KNR 4-05t1 0120/02 90 KNR 4-05t1 0120/03 91 KNR 4-05t1 0120/04 92 KNR 4-05t1 0124/01 93 KNR 4-05t1 0124/07 94 KNR 4-05t1 0124/08 95 KNR 4-05t1 0124/09 96 KNR 4-05t1 0203/01 97 KNR 4-05t1 0203/02 98 KNR 4-05t1 0203/03 99 KNR 4-05t1 0219/ KNR 4-05t1 0219/ KNR 4-05t1 0219/ KNR 4-05t1 0219/ KNR 4-05t1 0221/ KNR 4-05t1 0221/ KNR 4-05t1 0221/ KNR 4-05t1 0221/ KNR 4-05t1 0227/ KNR 4-05t1 0227/ KNR 4-05t1 0227/ KNR 4-05t1 0227/04 Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy nominalnej 100mm uszczelnionego ołowiem Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego typu LKD o średnicy nominalnej 80mm Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego typu LKD o średnicy nominalnej 100mm Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego typu LKD o średnicy nominalnej 150mm Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego typu LKD o średnicy nominalnej 200mm Demontaż rurociągu z polichlorku winylu PCW o średnicy zewnętrznej do 110mm Demontaż rurociągu z polietylenu PE o średnicy zewnętrznej do 90 mm Demontaż rurociągu z polietylenu PE o średnicy zewnętrznej 110mm Demontaż rurociągu z polietylenu PE o średnicy zewnętrznej 160mm Wymiana zasuwy z obudową, żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 80mm, bez materiału Wymiana zasuwy z obudową, żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 100mm, bez materiału Wymiana zasuwy z obudową, żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 150mm, ubez materiału Demontaż zasuwy z obudową, żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 80mm, uszczelnionej folią aluminiową Demontaż zasuwy z obudową, żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 100mm, uszczelnionej folią aluminiową Demontaż zasuwy z obudową, żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 150mm, uszczelnionej folią aluminiową Demontaż zasuwy z obudową, żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 200mm, uszczelnionej folią aluminiową Demontaż zasuwy z obudową, żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 80mm Demontaż zasuwy z obudową, żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100mm Demontaż zasuwy z obudową, żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 150mm Demontaż zasuwy z obudową, żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 200mm Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80mm Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 100mm Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80mm Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 100mm

6 Przedmiar Strona 6/ KNR 4-05t1 0226/ KNR 4-05t1 0224/02 Demontaż kompensatora żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 150mm Demontaż odpowietrznika żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 80mm w studzienkach 7. Przewierty sterowane rurami PETS 113 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurami PETS o średnicy 40mm wraz z ceną rury 114 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurami PETS o średnicy 50mm wraz z ceną rury 115 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurami PETS o średnicy 63mm wraz z ceną rury 116 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurami PETS o średnicy 90mm wraz z ceną rury 117 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurami PETS o średnicy 110mm wraz z ceną rury 118 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurami PETS o średnicy 160mm wraz z ceną rury 119 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurami PETS o średnicy 200mm wraz z ceną rury 120 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurami PETS o średnicy 225mm wraz z ceną rury 121 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurami PETS o średnicy 250mm wraz z ceną rury 122 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurami PETS o średnicy 280mm wraz z ceną rury 123 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego rurami PETS o średnicy 315mm wraz z ceną rury 124 KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR /02 8. Rury d=90mm PE Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm Rurociągi z rur polietylenowych (PE100) o średnicy zewnętrznej 90/5,4mm Rurociągi z rur polietylenowych PETS o średnicy zewnętrznej 90/8,2mm Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 168/8,8mm w gruntach kategorii III-IV Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych (z zamknięciem końcówek rur) dn=80mm - bez kosztu materiałów 129 Kalkulacja Koszt płoz dystansowych o wysokości 24mm dla rur PE d=90mm 130 Kalkulacja Koszt manszet końcowych DN 80/150mm 131 KNNR / KNNR / KNNR /02 Połączenia z rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 90mm metodą zgrzewania czołowego Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy do 110mm (1 próba - 200m) Dopłata lub potrącenie do prób szczelności przewodów wodociągowych z rur PCW, PE, PEHD i typu HOBAS o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur mm złącze 1,000 próba 1,000

7 Przedmiar Strona 7/ KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR /03 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) Dopłata lub potrącenie do dezynfekcji rurociągów wodociągowych o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur mm Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m) Dopłata lub potrącenie do płukania rurociągów wodociągowych o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur mm 9. Rury d=110mm PE Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm Rurociągi z rur polietylenowych (PE100) o średnicy zewnętrznej 110/6,6mm Rurociągi z rur polietylenowych PETS o średnicy zewnętrznej 110/10mm Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 200mm w gruntach kategorii III-IV Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych (z zamknięciem końcówek rur) dn=100mm - bez kosztu materiałów 143 Kalkulacja Koszt płoz dystansowych o wysokości 34mm dla rur PE d=110mm 144 Kalkulacja Koszt manszet końcowych DN 100/200mm 145 KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR /04 Połączenia z rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 110mm metodą zgrzewania czołowego Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy do 110mm (1 próba - 200m) Dopłata lub potrącenie do prób szczelności przewodów wodociągowych z rur PCW, PE, PEHD i typu HOBAS o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 110mm Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) Dopłata lub potrącenie do dezynfekcji rurociągów wodociągowych o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 110mm Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m) Dopłata lub potrącenie do płukania rurociągów wodociągowych o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 110mm 10. Rury d=160mm PE Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm Rurociągi z rur polietylenowych (PE100) o średnicy zewnętrznej 160/9,5mm Rurociągi z rur polietylenowych PETS o średnicy zewnętrznej 160/14,6mm Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 250mm w gruntach kategorii III-IV Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych (z zamknięciem końcówek rur) dn=150mm - bez kosztu materiałów odcinek -1,000 odcinek -1,000 odcinek -1,000 złącze 1,000 próba 1,000 odcinek -1,000 odcinek -1,000 odcinek -1,000

8 Przedmiar Strona 8/ Kalkulacja Koszt płoz dystansowych o wysokości 50mm dla rur PE d=160mm 158 Kalkulacja Koszt manszet końcowych DN 150/250mm 159 KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR /02 Połączenia z rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 160mm metodą zgrzewania czołowego Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 160mm (1 próba - 200m) Dopłata lub potrącenie do prób szczelności przewodów wodociągowych z rur PCW, PE, PEHD i typu HOBAS o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 150mm Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) Dopłata lub potrącenie do dezynfekcji rurociągów wodociągowych o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 150mm Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m) Dopłata lub potrącenie do płukania rurociągów wodociągowych o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 150mm 11. Rury z żeliwa sferoidalnego o śr. 80mm Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm Analogia. Rurociągi z żel.sferoidalnego kielichowe ciśnieniowe o średnicy 80mm STD Analogia. Rurociągi z żel.sferoidalnego kielichowe ciśnieniowe o średnicy 80mm STD Vi Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy do 100mm Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m) 12. Rury z żeliwa sferoidalnego o śr. 100mm Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm Analogia. Rurociągi z żel.sferoidalnego kielichowe ciśnieniowe o średnicy 100mm STD Analogia. Rurociągi z żel.sferoidalnego kielichowe ciśnieniowe o średnicy 100mm STD Vi Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy do 100mm Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m) 13. Rury z żeliwa sferoidalnego o śr. 150mm Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm złącze 1,000 próba 1,000 odcinek -1,000 odcinek -1,000 odcinek -1,000 próbę - 200m 1,000 próbę - 200m 1,000

9 Przedmiar Strona 9/ KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR /06 Analogia. Rurociągi z żel.sferoidalnego kielichowe ciśnieniowe o średnicy 150mm STD Analogia. Rurociągi z żel.sferoidalnego kielichowe ciśnieniowe o średnicy 150mm STD Vi Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o średnicy 150mm (1 próba - 200m) Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m) 14. Rury z żeliwa sferoidalnego o śred. 200mm Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm Analogia. Rurociągi z żeliwa sferoid. ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm STD Analogia. Rurociągi z żeliwa sferoid. ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm STD Vi Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - opaska naprawcza DN200 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o średnicy 200mm (1 próba - 200m) Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy mm (200m) Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 200mm(200m) 15. Rury z żeliwa sferoidalnego o śred. 250mm Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm Analogia. Rurociągi z żeliwa sferoid. ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm STD Analogia. Rurociągi z żeliwa sferoid. ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm STD Vi Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - opaska naprawcza DN250 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 250mm Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy mm (200m) Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 250mm 16. Rury z żeliwa sferoidalnego o śr. 300mm Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm Analogia. Rurociągi z żeliwa sferoid. ciśnieniowe kielichowe o średnicy 300mm STD Analogia. Rurociągi z żeliwa sferoid. ciśnieniowe kielichowe o średnicy 300mm o połaczeniach samokotwiących STD Vi próba 1,000 próba 1,000 próbę - 200m 1,000 odcinek - 200m 1,000

10 Przedmiar Strona 10/ KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR /10 Analogia. Izolacje styków rurociągów żeliwnych o średnicy 300mm - opaska termokurczliwa WLOX szer. 450mm z nakładką samozamykającą CLH Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o średnicy 300mm (1 próba - 200m) Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy mm (200m) Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 300mm(200m) 17. Rury z żeliwa sferoidalnego o śred. 400mm Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm Analogia. Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 400mm STD Analogia. Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 400mm o połączeniach samokotwiących STD Vi Analogia. Izolacje jednokrotne taśmą termo-plastyczną styków rurociągów stalowych o średnicy 400mm - opaska termokurczliwa WLOX szer. 450mm z nakładką samozamykającą CLH Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o średnicy 400mm (1 próba - 200m) Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 400mm (200m) Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 400mm (200m) 16. Rury z żeliwa sferoidalnego o śr. 500mm Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm Analogia. Rurociągi z żeliwa sferoid. ciśnieniowe kielichowe o średnicy 500mm STD Analogia. Rurociągi z żeliwa sferoid. ciśnieniowe kielichowe o średnicy 500mm o połaczeniach samokotwiących STD Vi Analogia. Izolacje styków rurociągów żeliwnych o średnicy 500mm - opaska termokurczliwa WLOX szer. 450mm z nakładką samozamykającą CLH Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 500mm Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 500mm Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 500mm 18. Rury z żeliwa sferoidalnego o śred. 600mm Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm Analogia. Rurociągi z żeliwa sferoid. ciśnieniowe kielichowe o średnicy 600mm STD Analogia. Rurociągi z żeliwa sferoid. ciśnieniowe kielichowe o średnicy 600mm o połączeniach kielichowych kotwionych STD Vi próba 1,000 próba 1,000 styków 1,000 próbę - 200m odcinek - 200m odcinek - 200m 1,000 1,000 1,000

11 Przedmiar Strona 11/ KNNR / KNNR / KNNR / KNNR /08 Analogia. Izolacje jednokrotne taśmą termo-plastyczną styków rurociągów stalowych o średnicy 600mm- opaska termopkurczliwa WLOX szer. 450mm z nakładką zamykającą CLH Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o średnicy 600mm (1 próba - 500m) Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 600mm (200m) Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 600mm (200m) 19. Montaż kształtek PE Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=90mm kąt 11st. 227 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=90mm kąt 22st. 228 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=90mm kąt 30st. 229 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=90mm kąt 45st. 230 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=90mm kąt 60st. 231 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=90mm kąt 90st. 232 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - kolano d=90mm kąt 45st. 233 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - kolano d=90mm kąt 90st. 234 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik równoprzelotowy d=90mm 235 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 90x50mm 236 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 90x63mm 237 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 90x75mm 238 KNNR / KNNR /03 Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych Połączenia z rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 90mm metodą zgrzewania czołowego 240 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=110mm kąt 11st. 241 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=110mm kąt 22st. 242 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=110mm kąt 30st. 243 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=110mm kąt 45st. 244 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=110mm kąt 60st. próba 1,000 złącze 1,000

12 Przedmiar Strona 12/ Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=110mm kąt 90st. 246 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - kolano d=110mm kąt 45st. 247 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - kolano d=110mm kąt 90st. 248 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik równoprzelotowy d=110mm 249 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 110x63mm 250 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 110x75mm 251 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 110x90mm 252 KNNR / KNNR / KNNR /04 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 100mm Opaska przyłączeniowa na PE 110/2'' Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych Połączenia z rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 110mm metodą zgrzewania czołowego 255 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=160mm kąt 11st. 256 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=160mm kąt 22st. 257 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=160mm kąt 30st. 258 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=160mm kąt 45st. 259 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=160mm kąt 60st. 260 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - łuki d=160mm kąt 90st. 261 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - kolano d=160mm kąt 45st. 262 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - kolano d=160mm kąt 90st. 263 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik równoprzelotowy d=160mm 264 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 160x63mm 265 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 160x75mm 266 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 160x90mm 267 Kalkulacja Koszt kształtek PE100 zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 160x110mm 268 KNNR /07 Połączenia z rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 160mm metodą zgrzewania czołowego złącze 1,000

13 Przedmiar Strona 13/ KNNR / KNNR / KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR / KNNR / KNNR / KNNR /01 Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 225mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 200mm - opaska 225/2'' na PE 20. Montaz kształtek z żeliwa sferoidalnego Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - trójniki T 80/80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - króciec jednokołnierzowy F 80x350 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - kolano dwukołnierzowe Q 80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - łuk dwukołnierzowy FFK 80, 11st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - łuk dwukołnierzowy FFK 80, 22st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - łuk dwukołnierzowy FFK 80, 30st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - łuk dwukołnierzowy FFK 80, 45st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - zwężka dwukołnierzowa FFR 80x65 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - króciec dwukołnierzowy FF 80x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - króciec dwukołnierzowy FF 80x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - króciec dwukołnierzowy FF 80x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - króciec dwukołnierzowy FF 80x300 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - króciec dwukołnierzowy FF 80x400 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - króciec dwukołnierzowy FF 80x500 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - kołnierz ślepy X 80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - Kieliszek E 80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - kolano kołnierzowe ze stopką N 80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 80x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowy MMB 80x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80mm uszczelnione folią aluminiową - Kolano dwukielichowe MMQ 80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK 80 11st złącze 1,000

14 Przedmiar Strona 14/ KNNR / KNNR / KNNR / KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR /02 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK 80 22st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK 80 30st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK 80 45st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - kołnierze specjalne dla rur PVC I PE Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - kołnierze specjalne dla rur żeliwnych Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - opaska naprawcza Dn 80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - trójniki T śr. 100/100/100mm Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - trójniki T śr. 100/80/100mm Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - Króciec jednokołnierzowy F 100x360 mm Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - kolano dwukołnierzowe Q 100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - łuk dwukołnierzowy FFK 100, 11st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - łuk dwukołnierzowy FFK 100, 22st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - łuk dwukołnierzowy FFK 100, 30st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - łuk dwukołnierzowy FFK 100, 45st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm -zwężka dwukołnierzowa FFR 100x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - króciec dwukołnierzowy FF 100x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - króciec dwukołnierzowy FF 100x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - króciec dwukołnierzowy FF 100x300 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - króciec dwukołnierzowy FF 100x400 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - króciec dwukołnierzowy FF 100x500 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - Kołnierz ślepy X100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - Kieliszek E100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - kolano kołnierzowe ze stopką N 100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo - kołnierzowy MMA 100x50

15 Przedmiar Strona 15/ KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR KNNR KNNR / KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR 4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo - kołnierzowy MMA 100x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo - kołnierzowy MMA 100x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowy MMB 100x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowy MMB 100x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową - kolano dwukielichowe MMQ 100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK 100, 11st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK 100, 22st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK 100, 30st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK 100, 45st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową - zwężka dwukielichowa MMR 100x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - Doszczelniacz DN 100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - opaska do napraw na żel. DN 100 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 100mm - obejma 100/50 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - kołnierze specjalne śr. 100/110mm dla rur PVC i PE Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm - kołnierze specjalne śr. 100/110mm dla rur żeliwnych Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - trójniki T 150/150/150mm Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - trójniki T 150/100/150mm Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - trójniki T 150/80/150mm Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - króciec jednokołnierzowy F 150x380 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - kolano dwukołnierzowe Q 150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - łuk dwukołnierzowy FFK 150, 11st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - łuk dwukołnierzowy FFK 150, 22st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - łuk dwukołnierzowy FFK 150, 30st

16 Przedmiar Strona 16/ KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR /03 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - łuk dwukołnierzowy FFK 150, 45st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - zwężka dwukołnierzowa FFR 150x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - zwężka dwukołnierzowa FFR 150x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - króciec dwukołnierzowy FF 150x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - króciec dwukołnierzowy FF 150x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - króciec dwukołnierzowy FF 150x300 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - króciec dwukołnierzowy FF 150x400 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - króciec dwukołnierzowy FF 150x500 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - kołnierz ślepy X 150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - Kieliszek E 150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - kolano kołnierzowe ze stopką N 150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 150x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 150x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 150x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - trójnik kielichowy MMB 150x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - trójnik kielichowy MMB 150x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - trójnik kielichowy MMB 150x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - kolano dwukielichowe MMQ 150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - łuki dwukielichowe MMK 150, 11st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - łuki dwukielichowe MMK 150, 22st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - łuki dwukielichowe MMK 150, 30st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - łuki dwukielichowe MMK 150, 45st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - zwężka dwukielichowa MMR 150x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - zwężka dwukielichowa MMR 150x100

17 Przedmiar Strona 17/ KNNR / KNNR / KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR 4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową - zwężka dwukielichowa MMR 100x80 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 150mm - opaski 150/40 na rur. stal. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - Doszczelniacz 150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - opaska naprawcza na żel. DN 150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - kołnierz specjalny na stal 150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - kołnierze specj. do rur PE i PVC śr. 150/160mm Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - kołnierze specjalne do rur żeliwnych Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - trójnik kołnierzowy T 200x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - trójnik kołnierzowy T 200x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - trójnik kołnierzowy T 200x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - trójnik kołnierzowy T 200x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - króciec jednokołnierzowy F 200x400 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - kolano dwukołnierzowe Q 200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - łuk dwukołnierzowy FFK 200, 11 st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - łuk dwukołnierzowy FFK 200, 22 st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - łuk dwukołnierzowy FFK 200, 30 st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - łuk dwukołnierzowy FFK 200, 45 st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - zwężka dwukołnierzowa FFR 200x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - zwężka dwukołnierzowa FFR 200x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - zwężka dwukołnierzowa FFR 200x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - króciec dwukołnierzowy FF 200x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - króciec dwukołnierzowy FF 200x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - króciec dwukołnierzowy FF 200x300

18 Przedmiar Strona 18/ KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR KNNR KNNR 4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - króciec dwukołnierzowy FF 200x400 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - króciec dwukołnierzowy FF 200x500 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - kołnierz ślepy X 200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - kieliszek E 200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - kolano kołnierzowe ze stopką N 200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 200x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 200x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 200x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 200x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowy MMB 200x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowy MMB 200x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowy MMB 200x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowy MMB 200x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - kolano dwukielichowe MMQ 200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - zwężka dwukielichowa MMR 200x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - zwężka dwukielichowa MMR 200x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelnione folią aluminiową - Prostka DN 200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - opaska naprawcza na żel. 200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - opaska naprawcza na stal DN 200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - kołnierz na stal DN 200

19 Przedmiar Strona 19/ KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR 4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - kołnierz specjalny dla rur żeliwnych Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - kołnierz specjalny dla rur PE i PVC Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - trójnik kołnierzowy T 250x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - trójnik kołnierzowy T 250x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - trójnik kołnierzowy T 250x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - trójnik kołnierzowy T 250x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - trójnik kołnierzowy T 250x250 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - króciec jednokołnierzowy F 250x420 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - kolano dwukołnierzowe Q 250 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - łuk dwukołnierzowy FFK 250, 11 st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - łuk dwukołnierzowy FFK 250, 22 st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - łuk dwukołnierzowy FFK 250, 30 st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - łuk dwukołnierzowy FFK 250, 45 st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - zwężka dwukołnierzowa FFR 250x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - zwężka dwukołnierzowa FFR 250x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - zwężka dwukołnierzowa FFR 250x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - zwężka dwukołnierzowa FFR 250x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - króciec dwukołnierzowy FF 250x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - króciec dwukołnierzowy FF 250x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - króciec dwukołnierzowy FF 250x300 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - króciec dwukołnierzowy FF 250x400 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - króciec dwukołnierzowy FF 250x500 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - kołnierz ślepy X 250

20 Przedmiar Strona 20/ KNNR KNNR KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR KNNR KNNR KNNR 4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - kieliszek E 250 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - kolano kołnierzowe ze stopką N 250 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 250x80 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 250x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 250x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 250x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA 250x250 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowy MMB 250x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowy MMB 250x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowy MMB 250x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - trójnik kielichowy MMB 250x250 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - kolano dwukielichowe MMQ 250 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - łuki dwukielichowe MMK st Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - zwężka dwukielichowa MMR 250x100 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - zwężka dwukielichowa MMR 250x150 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową - zwężka dwukielichowa MMR 250x200 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelnione folią aluminiową- Prostka DN 250 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - Opaska naprawcza na żel.dn 250 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - opaska naprawcza na stal DN 250 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - kołnierz na stal DN 250 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 250mm - kołnierz specjalny dla rur żeliwnych

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul.

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul. SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN Wnioskodawca, Inwestor: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH PRZEBENDÓW 44 39-308 WADOWICE GÓRNE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: BUDOWA ZSILANIA AWARYJNEGO WODOCIĄGU DLA GMINY WADOWICE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa Obręb Ubiedrze, działki nr: 54/1, 286/2. Obręb Kłanino,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r.

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jaziorem Borzyszkowskim - V etap Gmina Lipnica, ul. Słomińskiego 19, 77-130

Bardziej szczegółowo

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 SKAR CENTRUM Sp. z o. o. 25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Przedmiar robót SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Data: 2015-05-11 Budowa: WODOCIĄGOWEJ WE WSI Lokalizacja: Siołkowa nr 944, 1012, 1015, 1017, 1034/3, 1042, 1043, 1044, 1782, 1783, 1851, 1864, 1865,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Przedmiar robót Budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada - przebudowa/wymiana wodociągu na odcinku B1 - B4 w ramach zadania I 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy.

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Przyłącz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT SIECI CIEPLNEJ NISKOPARAMETROWEJ CO i CWU etap II

Przedmiar robót. REMONT SIECI CIEPLNEJ NISKOPARAMETROWEJ CO i CWU etap II Przedmiar robót Budowa: Kompleks wojskowy Kielce ul. Wojska Polskiego Obiekt lub rodzaj robót: roboty instalacyjne Lokalizacja: Kielce ul. Wojska Polskiego STWiOR: STWiOR 1 Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej.

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej. Obiekt Kod CPV Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla gminy Nowy Targ - etap I rurociagi dn 250

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla gminy Nowy Targ - etap I rurociagi dn 250 Przedmiar robót Data: 2011-03-25 Budowa: Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Klikuszowa, Lasek, Trute, Morawczyna i Pyzówka gm. Nowy Targ - etap I obejmujacy Lasek, część Trutego i część Klikuszowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla gminy Nowy Targ - etap I rurociagi dn 200

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla gminy Nowy Targ - etap I rurociagi dn 200 Przedmiar robót Data: 2011-03-25 Budowa: Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Klikuszowa, Lasek, Trute, Morawczyna i Pyzówka gm. Nowy Targ - etap I obejmujacy Lasek, część Trutego i część Klikuszowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra. Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra. Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Matuszak

mgr inż. Sławomir Matuszak Przedmiar robót * Przy opracowniu kosztorysu zastosowano: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. Nr 130 poz 1389

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r.

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo listopad 2007 r. Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów Tabela przedmiaru robót Strona

Bardziej szczegółowo

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 59S, ul. Krakowskiej w km 0+000-1+586 w Bieruniu Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) Cięcie

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA PAWILONU HANDLOWEGO "SPOŁEM" W ZASOLU Identyfikator koorysu: 2523I Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO UMCS W LUBLINIE PL. M.C. SKŁODOWSKIEJ NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur przykanalika kanalizacji sanitarnej w DS. "Babilon" ADRES INWESTYCJI : 0-06 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 7 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Lp. Podstawa wyceny Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Cena Wartość 1 KNNR 6 t.0802/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z drogami dojazdowymi ADRES INWESTYCJI : Elbląg ul. Gwiezdna -0, Robotnicza 88-96, Płk. Dąbka, 5 INWESTOR : Elbląska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4 Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy 5-47 Białystok ul. Lipowa 4 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI : Siemiatycze Stacja ul. Drohiczyńska INWESTOR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ Pro-Instal Usługi Projektowe Paweł Gmyz 22-400 Zamość PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót-skrócony - przebudowa gazociągu

Przedmiar robót-skrócony - przebudowa gazociągu Lp. Podstawa wyceny Przedmiar robót-skrócony - przebudowa gazociągu Opis pozycji kosztorysowych obmiar J.m. Cena jedn. Wartość 1 2 3 4 5 6 7 1 Roboty ziemne - wykop 1 KNR 2-01 0119-03-043 2 KNR 2-31 0803-03-050

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem Strona 7/7 55 KNNR 11 0406/05 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - elementów z tworzyw sztucznych-poz.zast. dn600pcv z włazem C-24-h=2,8m studnia 2 56 KNNR 11 0406/06 Kancelaria Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

Roboty inŝynieryjne. Data : 2012-12-14 Str: 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary. 2 KNNR 006-0802-02-00 MRRiB 488,500 m2

Roboty inŝynieryjne. Data : 2012-12-14 Str: 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary. 2 KNNR 006-0802-02-00 MRRiB 488,500 m2 Budowa : Budowa sieci kanalizacji tłocznej w ul. Leśnej i Bunkrowej w Świdnicy gm. Świdnica woj. lubuskie Obiekt : Sieć kanalizacji tłocznej Adres : Obręb Świdnica dz.nr: 633/1; dr.633/2; 1957; 1939dr;

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Strona tytułowa dla przedmiaru. Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze

PRZEDMIAR ROBÓT. Strona tytułowa dla przedmiaru. Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze Strona tytułowa dla przedmiaru PRZEDMIAR ROBÓT BranŜa kosztorysu: Sanitarna Inwestycja: Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze Adres: Kod CPV

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant Przedmiar robót 21 Obiekt Kod CPV 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych Budowa Piastoszyn dz nr 112/6 obręb Piastoszyn Inwestor Gmina Kęsowo 89-506 Kęsowo ul. Główna 11 Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 ROZDZIAŁ V PRZEDMIAR ROBÓT NA: Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 Nr CPV: 45233253-7, 45233223-8 1. Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : I ETAP Sieć wodociągowa Zaberbecze, Jagodnica, Witulin Obiekt : Sieć wodociągowa Zaberbecze, Jagodnica, Witulin Adres : Zaberbecze,

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : Obiekt : Adres : Kanalizacja sanitarna Przyborowo Kanalizacja sanitarna Przyborowo gmina Szamotuły Zamawiający : Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach ul. Dworcowa 26: 64-500 Szamotuły

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW.

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW. Inwestor / Zamawiający: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Scott Wilson Sp. z o.o. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa Biuro Kraków ul. Słowicza 3,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rurami osłonowymi dla kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Nowe Polkowice w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w. Zalesie, G. Tłuszcz Inwestor Urząd Giny Tłuszcz Adres inwestora 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 BranŜa inŝynieryjna Przediar sporządził

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa drogi gminnej Nowa Wioska-Bucze od skrzyżowania z drogą powiatową Lubrza-Mostki Obiekt : Kanalizacja deszczowa z separatorami Adres : Gmina Lubrza pow. Świebodzin P R Z E D M I A R R O

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rurami osłonowymi dla kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Nowe Polkowice w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Seko Kosztorysowanie i Nadzory Halina Magiera 97-00 Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/ 37 m PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej Adres inwestycji: Piątnica-Poduchowna, ul. Forteczna Zamawiający: Urząd Gminy Piątnica Rodzaje robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Awarie i remonty na sieciach kanalizacyjnych

Przedmiar Awarie i remonty na sieciach kanalizacyjnych Wartość kosztorysowa Podatek VAT 0,00% Cena kosztorysowa Słownie: 1-150 Awarie i remonty na sieciach kanalizacyjnych Obiekt Lokalizacja Inwestor Wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych oraz usuwanie

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO BPiRIE "Środowisko" Teresa Szendoł 43-300 Bielsko, Biała ul Sportowców 11 ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112000-5 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : DEMBIŃSKIEGO - BEMA - SOWIŃSKIEGO INWESTORSKI Obiekt : SOWIŃSKIEGO Data: 2016-04-20 Str. 1 1 SIEĆ CIEPLNA DEMBIŃSKIEGO-BEMA-SOWIŃSKIEGO ETAP II 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR 231-0814-02-00 IGM

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek. Miejscowość Komorowo i Grońsko Zadanie : ZADANIE NR 2 Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

Roboty ziemne i montaŝowe Piaski ul. 6-go Stycznia 1. Podatek VAT... % :... zł. Słownie : Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Roboty ziemne i montaŝowe Piaski ul. 6-go Stycznia 1. Podatek VAT... % :... zł. Słownie : Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : WODOCIĄGI GMINY PIASKI Budowa sieci wodociągwej Smogorzewo - Talary wraz z przyłączami w m. Talary Smogorzewo, Talary gmina Piaski pow. Gostyń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej w Puławach

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej w Puławach BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy w Lublinie, Numer KRS 0000044232 Kapitał zakładowy : 50 220 PLN 20-218 LUBLIN, ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07 tel.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla KOSZTORYS OFERTOWY Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów.............................. poziom...... cen.... sprzętu..............................

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 Data opracowania: 2007-09-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Drenaż opaskowy Adres inwestycji: Zamawiającyr: 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża

Bardziej szczegółowo

PROMIS MIROSŁAW ŁOPATO BYTÓW ul. KWIATOWA 18

PROMIS MIROSŁAW ŁOPATO BYTÓW ul. KWIATOWA 18 PROMIS MIROSŁAW ŁOPATO 77-100 BYTÓW ul. KWIATOWA 18 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000 Roboty drogowe - sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. KNNR 1 0111-01 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gminna sieć wodociągowa Obiekt : Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o nową sieć wodociągową do budynków we wsi Turów, Gm. Pęcław Adres : Pęcław, m.turów P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-07-28

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje wodne i kanalizacyjne. Wykonawca: CDF TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA s.c., Zabrze, ul. Wolności 262 II p.

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje wodne i kanalizacyjne. Wykonawca: CDF TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA s.c., Zabrze, ul. Wolności 262 II p. PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje wodne i kanalizacyjne Inwestycja: Budowa kompostowni osadów ściekowych PSZCZYNA. Inwestor: Urząd Miasta Pszczyna, 43-200 Pszczyna ul. Rynek 2 Wykonawca: CDF TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Obiekt Kod CPV Budowa 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kazimierz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bodzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Obiekt : Kolektory grawitacyjne z przyłączami Adres : Bodzewo gm. Piaski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa "ADP" s.c Głubczyce ul. Kochanowskiego 11

PRZEDMIAR. Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa ADP s.c Głubczyce ul. Kochanowskiego 11 Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa "ADP" s.c. 48-00 Głubczyce ul. Kochanowskiego PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i robudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Sudeckiej i ul.świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami gminy Borek Obiekt : Borek ul. Powstańców, Dworcowa Adres : 63-810 Borek ul. Dworcowa, Powstańców Wlkp. Inwestor : Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo