Od roku 1972 do czasów współczesnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od roku 1972 do czasów współczesnych"

Transkrypt

1 Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie spadające skały i kamienie stały się zagrożeniem dla podróżujących. Olbrzymim wsparciem w działaniach zabezpieczających, udzielaniu pomocy poszkodowanym byli strażacy ochotnicy, którzy docierali wszędzie, nawet tam, gdzie wydawało się, że nie można dojechać. Gdy w 2009 roku policzono, że strażacy z Czchowa 88 razy wyjeżdżali do różnego rodzaju akcji, wydawało się, że ciężko będzie pobić ten rekord. Tymczasem wydarzenia roku 2010 znacznie podwyższyły tę liczbę. W swych działaniach straż nigdy nie ograniczała się do pracy tylko na terenie gminy, ale zawsze wspierała sąsiednie miejscowości, np. wspomagając gaszenie lasu w Gródku nad Dunajcem. Strażacy cały czas muszą podnosić swoje umiejętności na różnego rodzaju szkoleniach i kwalifikacjach. Władze Państwowej Straży Pożarnej i burmistrz Czchowa, jednocześnie prezes Gminnego Oddziału OSP RP, zgodnie podkreślają znaczącą rolę jednostki w ratowaniu życia ludzkiego i niesieniu pomocy podczas klęsk żywiołowych. W formie nagrody, a także dla dalszego rozwoju czchowskiej straży, gmina postanowiła zaciągnąć umarzalną pożyczkę z Banku Ochrony Środowiska na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czchów. Ta wyróżniająca się jednostka potrzebuje dobrego sprzętu, aby w odpowiedni sposób pomagać ludziom poszkodowanym w wypadkach i innych Zniszczenia jakich dokonała woda na terenie gminy Czchów w roku

2 Dzieje Gminne Czchowa Remiza OSP w Jurkowie Remiza OSP w Czchowie zdarzeniach podsumował to wydarzenie Piotr Musiał, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo własnej tragedii gmina pomogła zorganizować pobyt dla dzieci ze Słupca w Domu Misyjnym w Czchowie. Miejscowości nadwiślańskie podczas tej powodzi odniosły największe straty. Czasami, jak w wypadku Słupca, zostały zalane prawie w całości. Po śmierci prezydenta, którego zgodnie z konstytucją zastąpił Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, ogłoszono przyspieszone wybory prezydenckie. Wybory te wygrał w pierwszej turze, pełniący obowiązki prezydenta, Bronisław Komorowski. Został tym samym piątym prezydentem III RP. Za najważniejszy w kończącej się kadencji w gminie uznano przede wszystkim równomierny rozwój infrastruktury materialnej, ale także działania w sferze kulturalnej i społecznej. Odbudowano lub zmodernizowano blisko 70 km dróg gminnych, parkingi, położono 8 km nowych chodników. Podjęto też modernizację szkół i przedszkoli, a także budowę 4 sal gimnastycznych. Zaczęto III etap rewitalizacji Jeziora Czchowskiego. Dzięki dofinansowaniu gminy nastąpił prawdziwy wysyp drużyn sportowych, młodzież rywalizowała w rozgrywkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Inne sukcesy to: modernizacja stanic OSP i zakup 5 nowych samochodów pożarniczych oraz rozwinięcie sieci przedszkoli do trzech 9-godzinnych. W ciągu ośmiu lat pracy obecnego burmistrza na inwestycje przeznaczono łącznie 40 mln złotych, z czego 20 mln to środki zewnętrze. Wsparcie otrzymała każda miejscowość od kilkuset tysięcy do kilku milionów. Prawidłowość jest taka, że gminy, rozwijając się szybko, mają wyższy wskaźnik zadłużenia, ale najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że zadłużenie gminy Czchów nie przekracza 40%, a konstrukcja spłaty kredytów nie obciąża zbytnio bieżących wydatków. Remiza OSP w Biskupicach Melsztyńskich Odnowiona remiza OSP w Tymowej 194

3 Od roku 1972 do czasów współczesnych 700-lecie urodzin Kazimierza Wielkiego W ostatnich latach gmina zainwestowała 3 mln w projekty wspierające lokalne grupy społeczne, które w sposób bezpośredni lub pośredni skorzystały z projektów, co przyczyniło się do rozwoju zainteresowań i rozbudzenia idei przedsiębiorczości oraz rozwoju materialnego i intelektualnego mieszkańców. Gmina dzięki uzyskaniu dotacji z budżetu państwa mogła przystąpić do naprawy szkód wyrządzonych przez wiosenną powódź. Do końca października udało się wykonać remonty 6 km dróg oraz odbudować większość sieci i przyłączy wodociągowych. Łączna kwota poniesionych przez gminę strat podczas powodzi została oszacowana na tys. zł. 28 sierpnia 2010 roku Czchów obchodził 700-lecie urodzin Kazimierza Wielkiego. Prezentem dla króla stał się remont czchowskiego rynku. Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych bardzo odmieniła centrum miasta. Podczas poświęcenia rynku została odsłonięta na ścianie budynku Urzędu Miejskiego tablica upamiętniająca to wydarzenie. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy Kazimierza Wielkiego na Magistracie Czchowskim Wybory samorządowe w listopadzie 2010 roku pokazały, że mieszkańcy postawili na sprawdzone osoby. Dotychczasowy burmistrz Marek Chudoba pełniący tę funkcję przez dwie ostatnie kadencje, pokonał kontrkandydata, byłego burmistrza Romana Olchawę stosunkiem głosów 2579 do Radnymi zostali wybrani: Józef Kozdrój, Jerzy Wojakiewicz, Małgorzata Czech, Krzysztof Gawełda, Andrzej Rozciecha, Eugeniusz Szot, Marek Gurgul, Antoni Orszulak, Paweł Pachota, Stanisław Sapała, Włodzimierz Rabiasz, Władysław Malaga, Lesław Wrona, Antoni Zięć, Bernadeta Salamon. Do powiatu brzeskiego z gminy zostali wybrani: Jarosław Gurgul i Tadeusz Kanownik. Pierwsza sesja nowej rady odbyła się 2 grudnia. Radni złożyli na niej uroczyste ślubowanie godnego i uczciwego wypełniania obowiązków, został odczytany statut gminy. Przewodniczącym został ponownie wybrany Włodzimierz Rabiasz z Tymowej, na wiceprzewodniczących wybrano Małgorzatę Czech i Antoniego Zięcia. Cztery dni 700-lecie urodzin Kazimierza Wielkiego w Czchowie Mieście Kazimierzowskim 195

4 Dzieje Gminne Czchowa później na kolejnej sesji RM Marek Chudoba został po raz trzeci zaprzysiężony na burmistrza Czchowa. Podczas grudniowej sesji przyjęto Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Powołany też został po raz pierwszy Gminny Zespół Interdyscyplinarny, który miał diagnozować te problemy, podejmować działania w środowisku zagrożonym i udzielać pomocy. Program ten, chociaż według niektórych mieszkańców gminy uznawany jest za kontrowersyjny, z pewnością jest potrzebny. Najważniejsze wydatki zapisane w budżecie gminy na rok 2011 przewidziano na: kontynuację budowy kanalizacji i wodociągów 3 mln zł, prace przy Jeziorze Czchowskim 450 tys. (udział gminy do środków unijnych w wys. 85%), dokończenie sal gimnastycznych 1,5 mln. Największą pozycją w 28-milionowym budżecie były szkoły, na które przeznaczono kwotę prawie 12 mln złotych. W rocznicę wydarzeń pod Smoleńskiem, również rocznicę zamordowania polskich oficerów w Katyniu, władze gminy złożyły kwiaty na skwerze katyńskim. Wypadek sprzed roku, podobnie jak wydarzenia sprzed 70 lat, na trwale zapisały się na kartach historii Polski i stały się jej częścią. Wybory parlamentarne 2011 roku po raz kolejny wygrała PO, która wraz z PSL przez następne 4 lata będzie tworzyć koalicję. W gminie Czchów mieszkańcy najwięcej głosów oddali już tradycyjnie na PiS, dwa razy mniej głosów uzyskała PO, a trzecie miejsce przypadło PSL. Dzięki współpracy gminy Czchów z Zarządem Powiatu Brzeskiego udało się wyremontować prawie 5 km dróg powiatowych, a także chodników, głównie w Złotej i Czchowie. 3 grudnia 2011 roku decyzją komendanta głównego Straży Pożarnej jednostka OSP w Tymowej została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tymowscy strażacy dołączyli do grona elitarnych jednostek, których w powiecie brzeskim jest 11. Fakt włączenia do tego systemu jest potwierdzeniem wysokiego poziomu ich umiejętności i ukoronowaniem podjętych przez burmistrza Czchowa oraz starosty brzeskiego działań w zakresie spełnienia rygorystycznych norm wyposażenia oraz wyszkolenia strażaków. Chyba nie zdarzyło się to jeszcze nigdzie, żeby 3 sale gimnastyczne zostały oddane do użytku w ciągu jednego miesiąca. Oczywiście droga ich Otwarcie sali gimnastycznej w Domosławicach 196

5 Od roku 1972 do czasów współczesnych Otwarcie sali gimnastycznej w Złotej Otwarcie sali gimnastycznej w Tymowej 197

6 Dzieje Gminne Czchowa Otwarcie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach powstawania trwała wiele lat. Pewnie gdyby były budowane po kolei, to na pierwszą z nich nie trzeba by było tak długo czekać. Tylko kto i dlaczego miał być bardziej doceniony od innych? Władze gminy podjęły decyzję budowy czterech sal jednocześnie. Zamiar ten udało się zrealizować, za co ogromne uznanie zyskał burmistrz Czchowa, który praktycznie tydzień po tygodniu odbierał gratulacje od przedstawicieli województwa, powiatu czy kuratorium oświaty w Tarnowie. Hale sportowe wykorzystywane są nie tylko przez szkoły, ale także przez lokalną społeczność. Tylko te trzy inwestycje kosztowały w sumie 4,5 mln zł, z czego ponad połowa środków to różnego rodzaju dotacje, o które postarała się gmina. Kolejny pomysł na kulturalny rozwój gminy krążył już w kuluarach od kilku lat. Na wiosnę 2012 roku został on w końcu sformalizowany. Radni uchwalili Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, która została założona w Domosławicach. Obawy o małe zainteresowanie muzyką dzieci i rodziców w gminie okazały się nieuzasadnione. Podczas naboru aplikacje do szkoły złożyło więcej osób, niż szkoła mogła przyjąć. Od września naukę w szkole rozpoczęło około 150 uczniów. Kolejne wnioski składane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Na Śliwkowym Szlaku przynoszą kolejne realizacje. Tym razem udało się zrealizować pomysły tzw. małej architektury; z dofinansowania do tych projektów wykonane zostały place zabaw w Jurkowie, Czchowie i Tymowej. Gmina złożyła również wnioski na odbudowę dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi. Wartość robót po przetargu została wyceniona na 510 tys. zł, z czego dotacja to aż 478 tys., czyli 93% wartości kosztów zadania. Kontynu- Odnowione centrum wsi Tworkowa 198

7 Od roku 1972 do czasów współczesnych Odnowa centrum wsi Tworkowa owano prace w Czchowie między rynkiem a Grodziskiem, gdzie powstał piękny teren rekreacyjny. Na modernizację doczekało się także centrum Tworkowej, gdzie w jeden kompleks połączone zostały szkoła, plac zabaw i budynek OSP. Trwają prace rekultywacyjne czchowskiego zbiornika. W okolicach zamku Tropsztyn w przyszłości planowany jest kompleks turystyczno-rekreacyjny na odzyskanym od jeziora terenie. Na sierpniowej sesji miała miejsce uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę wiceburmistrza Józefa Żurka. Nowy wiceburmistrz Tadeusz Płachta swoją pracę zaczął 1 września 2012 roku. Również 1 września w sobotę zainaugurowano działalność szkoły muzycznej w Domosławicach. Podczas uroczystości jej otwarcia burmistrz dziękował za inicjatywę i realizację tego przedsięwzięcia dyrektorowi szkoły Kazimierzowi Wojnickiemu. Realizacje subregionalne, które mają być finansowane w nowej perspektywie unijnej w latach Gmina już przygotowuje projekty do zaplanowanych działań pod nazwą Rozwój rekreacji wodnej. Planowana jest budowa pola namiotowego i biwakowego, basenu oraz stanowisk pod kampery poniżej zapory w Czchowie, a także zagospodarowanie terenu na gruntach odzyskanych w ramach rekultywacji jeziora. Proponuje się także wykonanie przystani wodnej w Wytrzyszczce w celu wykorzystania zbiornika do żeglarstwa i budowę tras kajakowych na rzece Dunajec. Planowana jest budowa parkingów, przystani i wiat turystycznych przy Jeziorze Czchowskim. Drugim dużym projektem jest odbudowa ruin baszty na wzgórzu zamkowym. Zakłada odsłonięcie dziedzińca, częściową odbudowę obiektu mieszkalnego, organizację infrastruktury technicznej. Termin realizacji tych inwestycji to lata Wartość obu zadań szacuje się na 14 mln zł, z czego udział własny gminy będzie wynosić 25%, czyli 3,5 mln zł. Ostatnia z czterech hal sportowych została otwarta w październiku 2012 roku w Tworkowej. Ta czwarta sala to mistrzostwo świata powiedział jeden z gości. Nie znam drugiej takiej gminy w Małopolsce, która w jednej perspektywie unijnej wybudowałaby cztery hale sportowe. Budowa tych sal wiązała się z pewnego rodzaju ryzykiem. Z jednej strony trzeba było rozpocząć inwestycję, aby łatwiej aplikować o dotację, z drugiej jednak nigdy nie można było być pewnym, że te pieniądze gmina otrzyma. Udało się i teraz tych warunków zazdroszczą wam już w miastach mówił poseł PSL Andrzej Sztorc. Nowa sala gimnastyczna w Tworkowej 199

8 Dzieje Gminne Czchowa Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Tworkowej Ochrona dziedzictwa narodowego jest jedną z ważniejszych dziedzin, które należy wspierać, dlatego w porozumieniu z proboszczami parafii gmina od lat corocznie przeznacza dotację na renowację obiektów sakralnych. Prace konserwatorskie pochłonęły w skali wszystkich parafii setki tysięcy złotych. Gmina dba o basztę, która stała się jej wizytówką, remontuje cmentarze wojenne i angażuje się w ich utrzymanie. W kolejnym rankingu wykorzystania środków unijnych Czchów zajął 46. miejsce na 182 gminy. Łącznie na inwestycje wydano w ciągu ostatnich lat blisko 58 mln zł, z czego 24 mln pochodziły ze środków unijnych i 6 mln ze środków rządowych. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że zadłużenie gminy zostało zredukowane do poziomu 35%. W roku 2013 zakończony został kolejny etap wykonania kanalizacji oraz wodociągowanie gminy. Obecnie obszar kompleksowego odbioru ścieków obejmuje 60% terenu gminy, a na pozostałe przygotowywane są już projekty. W niektórych miejscach gminy budowa sieci kanalizacyjnej byłaby nie tyle kosztowna, ile spowodowałaby podniesienie kosztów odbiorów nieczystości, a to z kolei podniosłoby opłaty dla mieszkańców. Aby tego uniknąć, gmina chce objąć pozostałe gospodarstwa programem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wodociągowaniem objęte jest 80% mieszkańców, pozostałe 20% planuje się zrealizować w perspektywie W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizuje się inwestycje w komputery i Internet u co najmniej 100 rodzin z całej gminy. To pomysł na wyrównanie szans i rzecz niezwykle istotna, szczególnie dla dzieci i uczącej się młodzieży. Odnowione ogrodzenie Sanktuarium pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domosławicach Czchów w sezonie letnim od kilku lat odnawiane są zabytkowe freski w kościele parafialnym 200

9 Od roku 1972 do czasów współczesnych Z certyfikatem Euro Renoma Prestiżowy certyfikat Euro Renoma również trafił do gminy Czchów. Grupa dokonująca certyfikacji uznała, że tutejszy Urząd Miejski działa w oparciu o jasne i przejrzyste zasady. Klarowność i transparentność podejmowanych działań to atuty gminy. Program Europejski Rejestr Renomowany promuje i wspiera jedynie te podmioty, które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki. To kolejny certyfikat, który potwierdza, że samorząd Czchowa doskonale radzi sobie z powierzonymi zadaniami. Inwestycje w 2013 roku miały miejsce w każdej miejscowości gminy. Czasem drobne, jak budowa ogrodzenia przy szkole w Tworkowej, jednak większość z nich to duże, milionowe przedsięwzięcia, które - jak w przypadku kanalizacji zaczynają spełniać marzenia o czystej, ekologicznej gminie. Została również przeprowadzona na szeroką skalę termoizolacja obiektów oświatowych, co w konsekwencji znacznie zmniejszy koszt ogrzewania tych placówek. Termoizolację wykonano również w ośrodku zdrowia w Jurkowie. Budynek szkoły w Piaskach- Drużkowie przekształcono w budynek socjalno-komunalny, na co przeznaczono ponad 80 tys. zł. W ramach wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie postanowiono uhonorować pracę najaktywniejszych samorządów w zakresie realizacji zadań służących rozwojowi i popularyzacji piłki nożnej. W Krakowie w obecności prezesa PZPN Zbigniewa Bońka wyróżnienie odebrał burmistrz Czchowa Marek Chudoba, który został doceniony za wielomilionowe nakłady w infrastrukturę sportową oraz regularne wspieranie klubów sportowych i organizację turniejów. Te nakłady to przede wszystkim budowa czterech hal sportowych i trzech boisk trawiastych. Okazuje się, że potężne przedsięwzięcia gminne nie przez wszystkich są postrzegane pozytywnie. Trzeba ludzi namawiać, żeby podłączali się do nowej kanalizacji. Jest to kosztowne, ale dla gminy sprawą niezwykle ważną jest tzw. efekt ekologiczny. Na podstawie tego współczynnika gmina otrzymuje umorzenie części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jaką zaciągnęła na wykonanie kanalizacji. Budynek byłej szkoły w Piaskach-Drużkowie Wyróżnienie dla Czchowa za wspieranie sportu 201

10 Dzieje Gminne Czchowa Nowy plac zabaw przed szkołą w Wytrzyszczce Nowy plac zabaw w Domosławicach Gmina stara się wykorzystać szansę, jaką dają środki unije w stopniu, w jakim pozwala jej na to budżet. W rankingu, który dotyczył zamożności gminy i inwestycji unijnych, znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce w Małopolsce, a w kraju (na 2,5 tys. samorządów) na 153. miejscu. Te dane są efektem 10-letniej pracy wielu ludzi. W 2013 roku uroczyście obchodzono 20-lecie Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego i Czchowskiego. Spotkanie przybrało charakter konferencji, podczas której omawiano sposoby odmulania i zagospodarowania terenów nad jeziorami. Działania czterech gmin mają na celu powstrzymanie degradacji zbiornika i uatrakcyjnienie jego przestrzeni turystycznej. Wraz z nowym rokiem szkolnym otwarto Miejski Park Zieleni i Wypoczynku Grodzisko. Miejsce to zmieniło się nie do poznania. Nowe urządzenia i nieograniczone możliwości bezpiecznej zabawy sprawiły dzieciom sporo radości. Również rodzice byli zadowoleni, gdyż przewidziano Miejski Park Zieleni i Wypoczynku Grodzisko 202

11 Od roku 1972 do czasów współczesnych Otwarcie Miejskiego Parku Zieleni i Wypoczynku Grodzisko w Czchowie dla nich wiele miejsc, z których mogą obserwować bawiące się pociechy. W listopadzie 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie uczniowie gotowali pod okiem samego Roberta Makłowicza. Gmina stara się także aktywizować ludzi starszych. W listopadzie miało miejsce podsumowanie projektu dla osób 60+. Prezentowali oni swoją twórczość. Grupa inicjatywna wykonała przedstawienie, które przez kilka miesięcy przygotowywała pod okiem zawodowych aktorów. Stworzyli świetną, zgraną drużynę, która budziła zainteresowanie i podziw. Pokazali, ZaMIESZANIE w gminie promocja lokalnych artystów z udziałem aktora Edwarda Linde-Lubaszenko ZaMIESZANIE w gminie podsumowanie projektu aktywizacji osób 60+ ZaMIESZANIE w gminie podsumowanie konkursu kulinarnego z udziałem Roberta Makłowicza ZaMIESZANIE w gminie występ grupy 60+ Nasza Chata 203

12 Dzieje Gminne Czchowa Ogłoszenie nominacji biskupiej ks. dra Stanisława Salaterskiego jak można się bawić i kreatywnie działać. To Za- Mieszanie w Gminie zakończyła zabawa przy rosyjskich pieśniach i piosenkach. Jeszcze raz można było zobaczyć, jak ważna jest aktywizacja osób starszych, którzy często są odsuwani na bok, niezrozumiani. Najtrudniej było ludzi do tego pomysłu przekonać, żeby wyszli z domu, porzucili utarte schematy mówili organizatorzy. W połowie grudnia 2013 roku dotarła do mieszańców gminy informacja, że na biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej został mianowany pochodzący z Tymowej ks. dr Stanisław Salaterski. Przez 18 lat pełnił on funkcję proboszcza w parafii katedralnej w Tarnowie. 25 stycznia 2014 roku w tarnowskiej katedrze otrzymał sakrę biskupią, a dzień później przyjechał do rodzinnej Tymowej, gdzie odprawił swoją mszę prymicyjną. Radość i duma tak można podsumować to wydarzenie, które zgromadziło setki mieszkańców gminy oraz zaproszonych gości. Prymicje biskupa Stanisława Salaterskiego w rodzinnej Tymowej W ostatniej kadencji ( ) priorytetem dla gminy była oświata i wychowanie, zwłaszcza przedszkolne. Odpowiednią strategią doprowadzono do optymalnych w warunkach gminy rozwiązań w organizacji edukacji przedszkolnej, w strukturach której działa 5 dziewięciogodzinnych przedszkoli. W rezultacie 78% dzieci w wieku 2,5-6 lat korzysta z przedszkoli. Także w zakresie dożywiania i dowożenia dzieci oraz młodzieży szkolnej nastąpiły pozytywne i oczekiwane przez społeczeństwo rozwiązania. We wszystkich szkołach młodzież ma możliwość korzystania z posiłków regeneracyjnych, co też jest ewenementem na skalę nie tylko regionu. Na tle Małopolski gmina Czchów ze względu na koszty życia codziennego należy do bardzo atrakcyjnych. Wyróżniają ją stosowane od lat niewygórowane podatki oraz niskie stawki za wodę, kanalizację, czy też gospodarowanie odpadami. W rezultacie powyższego rokrocznie wydawanych jest ok. 100 decyzji Czchowski rynek z podcieniami 204

13 Od roku 1972 do czasów współczesnych Remont rynku!!!!! Remont runku!!!!! Widok na odnowiony czchowski rynek Plac wielofunkcyjny w Tymowej Plac wielofunkcyjny w Tymowej Nowy plac wielofunkcyjny w Jurkowie 205

14 Dzieje Gminne Czchowa Prace budowlane przy nowo powstającym placu targowym w Czchowie o warunkach zabudowy, a ilość gospodarstw domowych tylko w ostatnim okresie wzrosła z ok do To efekt przyjętej jeszcze w 2003 roku strategii rozwoju gminy Czchów. Budżet na rok 2014 przewiduje cztery sztandarowe zadania: dokończenie prac na rynku, kolejne to powstanie wielofunkcyjnych placów o charakterze regionalnym w Jurkowie i Tymowej, następnie budowa placu targowego w Czchowie. Spore nakłady przeznaczono na planowanie. Unijna perspektywa budżetowa na lata to aż 9 dużych projektów inwestycyjnych, to ogromne wyzwanie organizacyjne i merytoryczne; gmina zamierza dokończyć wodociągowanie, a pozostałych 20% terenu to najtrudniejsze miejsca o mało zwartej zabudowie. Jest to jednak priorytet, żeby wszyscy mieli możliwość korzystania z miejskiej wody. Planowane jest również dokończenie kanalizacji i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz projekty turystyczne o ogromnym potencjale. Wśród nich są: zagospodarowanie grodziska, odbudowa części zamku czchowskiego, zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Czchowskiego, prowadzenie działalności turystycznej na tym terenie na naprawdę wysokim poziomie, partycypacja w budowie drogi Lipnica Murowana Tymowa, dokończenie chodników w Jurkowie, Tymowej, Złotej czy Czchowie i remonty dróg gminnych. Dwadzieścia pięć lat po pierwszych wyborach w gminie zostało zakończonych kilka dużych inwestycji. W Czchowie powstaje plac targowy z prawdziwego zdarzenia. Dzięki dobrej współpracy z samorządem wojewódzkim gminie udało się uzyskać ponad półmilionowe dofinansowanie tej inwestycji. Budowa targowiska stałego w miejscowości Czchów spowoduje powstanie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca sprzedaży produktów lokalnych. Ponadto w Czchowie ukończono remont miejskiego rynku. Odnowiono wschodnią i południową jego część. Wszystkie podcienia wyłożono granitem, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Wykonano również nowy wjazd na ulicę Węgierską. W Jurkowie i Tymowej powstały place wielofunkcyjne, o których mówiło się w tych miejscowościach od 40 lat. Znalazły się tam altany turystyczne, parkingi, skwery zieleni, ławki i stojaki na rowery. Inwestycje te z pewnością przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych miejscowości. Prace budowlane, dalszy etap plac targowy w Czchowie 206

15 Od roku 1972 do czasów współczesnych Rolnictwo iezwykłą wagę przywiązywano do rolniczych walorów gminy. Na sesjach GRN wiele godzin trwało odczytywanie długich referatów dotyczących akcji wiosennej w rolnictwie albo akcji omłotowo-żniwnej. Z rolnictwa przez dziesiątki lat utrzymywały się całe wsie. Tak naprawdę tylko sam Czchów nie miał charakteru rolniczego, tzn. część jego mieszkańców nie utrzymywała się z pracy w polu, w pozostałych wsiach rolnictwo było podstawą dochodu mieszkańców. Tereny gminy jako obszary czyste ekologicznie o specyficznym mikroklimacie i dużym uroku, posiadały szereg gospodarstw specjalistycznych: szklarniowe, sadownicze, jagodniki, tytoniowe, owczarskie, trzody chlewnej, bydła mlecznego, bydła opasowego, drobiarskie, pszczelarskie. Posiadanie statusu gospodarstwa specjalistycznego dawało szereg przywilejów w dostępie do takich artykułów, jak pasze czy węgiel do ogrzewania szklarni. Było też związane z mnóstwem uwarunkowań, które należało spełnić, aby taki status otrzymać. Ilość gospodarstw tego typu corocznie wzrastała. Łącznie w gminie pod koniec lat 70. były 72 gospodarstwa specjalistyczne, z czego 33 posiadały tzw. kartę specjalistyczną 23. O rolniczym charakterze terenów niech świadczą liczby: w gminie mieszkało około 14 tys. osób 24, z czego w rolnictwie pracowało 7650 osób. W roku 1979 na ogólny areał upraw rolnych wynoszący 7571 ha, grunty orne stanowiły 6511 ha, sady 288 ha, łąki 274 ha, pastwiska 497 ha, a szklarnie 5 ha. Jeżeli chodzi o strukturę zasiewów, to prawie połowa z 6503 ha obsiewana była zbożem, z czego 1647 ha pszenicą, a reszta to 1100 ha ziemniaków, 1778 ha pastewnych okopowych. W pracy, szczególnie w większych gospodarstwach, bardzo ważna była pomoc Spółdzielni Kółek Rolniczych. Wprawdzie rolnicy często narzekali na SKR z powodu awarii maszyn i braku części zamiennych, ale poniekąd z braku alternatywy byli na nie skazani. Do elementów branych pod uwagę przy ocenie gminy rolniczej przez władze wojewódzkie należały produkcja rolna gminy oraz skup płodów rolnych i zwierząt. Rolnicy niechętnie pozbywali się zwierząt i produktów rolnych, ponieważ cena ich nie była zadowalająca, poza tym obowiązywała taka sama w całym kraju, co oczywiście czyniło ją całkowicie nierealną i oderwaną m.in. od kosztów wytworzenia czy wyhodowania zwierzęcia 25. O wiele więcej można było zarobić, np. sprzedając mięso z uboju sąsiadom, chociaż było to nielegalne. Takich sprzedawców bezpośrednich nazywano w przypadku ogrodników sprzedających np. pomidory badylarzami, w przypadku tych, którzy wprowadzali na rynek mięso dostępne w tym czasie jedynie na kartki spekulantami. 23 Gospodarstw tego typu było wiele. Przeciwnicy ich uważali, że powstały tylko dlatego, żeby otrzymać premie, względnie nieoprocentowane środki kredytowe. 24 Czchów i Iwkowa tworzyły wspólną gminę Czchów w latach Rolnicy mieli poważne zastrzeżenia do klasyfikatora bydła na cotygodniowych jarmarkach. Mówili, że klasyfikator nie klasyfikuje bydła, tylko właściciela. 207

16 Dzieje Gminne Czchowa Ciekawe dane przynosi Informacja o realizacji planu gospodarki ziemią oraz wykorzystania ich możliwości produkcyjnych z uwzględnieniem wszelkich problemów na terenie gminy. Na terenie gminy było 2745 gospodarstw indywidualnych, w tym: do 2 ha 1000 gospodarstw, od 2 do 5 ha 1258 gospodarstw, od 5 do 10 ha 460 gospodarstw i powyżej 10 ha 27 gospodarstw. W sprawozdaniach wspomina się o problemie odpływu mieszkańców ze wsi do miast. Jako przyczynę podaje się m.in. budownictwo mieszkaniowe na wsi. Ludność wiejska chciała żyć godnie, mieć odpowiednie warunki socjalne. Autorzy tego dokumentu zauważają, że szereg wartościowych ludzi z przygotowaniem do prowadzenia gospodarstwa rolnego szuka swojego bytu poza wsią. Trudności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu, uzyskaniem materiałów budowlanych, zniechęcają do pozostania na wsi. Czasy stanu wojennego i bezpośrednio po nim przynoszą olbrzymi spadek produkcji i ogromne napięcia społeczne. To także najniższe od lat dostawy materiałów budowlanych, pasz, nawozów sztucznych i braki artykułów spożywczych. Rolnicy nie chcieli pozbywać się zwierząt ani oddawać mleka, bo ceny były bardzo niskie. Zresztą z powodu braku realizacji umów ze strony GS rolnicy nie czuli się w obowiązku realizować kontraktację. Zapotrzebowanie na maszyny rolnicze zostało zaspokojone w 1983 roku w 37%. Było to stanowczo za mało, biorąc pod uwagę zwiększone potrzeby. Mieszkańcy wsi skarżyli się, że nie mogą kupić towarów, ponieważ całymi dniami pracują w polu i nie mają czasu stać w kolejkach, zresztą stoją w nich wciąż te same osoby. Rozwiązaniem miały być skoroszyty, w których sprzedawczyni wpisywała np. kto i co kupuje, i w jakich ilościach. Zapisy z corocznych przygotowań do akcji żniwnej również pokazywały podstawowe braki w sprzęcie: od sznurka do snopowiązałek, który nie został zamówiony, poprzez niesprawne ciągniki z powodu braku części, do braków w zaopatrzeniu w napoje chłodzące i konserwy. Był za to sprawny jeden kombajn w całej gminie, ale nie należał do SKR tylko do osoby prywatnej. Przeważająca ilość małych gospodarstw związana była ze specyficznym, podgórskim terenem. Jak wszędzie, tak i tu można było zaobserwować zjawisko starzenia się wsi, średnia wieku rolników stawała się coraz wyższa, a brakowało chętnych następców, o czym świadczyła mała ilość wniosków o przekazanie gospodarstw za renty i emerytury. I tak w 1984 roku złożono 7 wniosków o przekazanie gospodarstw na rzecz następców i 2 na rzecz państwa, w 1985 odpowiednio 9 i 1. Na pewno nie wszystko na wsi było na nie. Byli ludzie, którzy radzili sobie w każdych warunkach. Ludzie otwarci i gościnni. Żniwa, wykopki czy sianokosy były czasem spotykania się ludzi bliskich i dalekich przy rozmowach, śmiechu i pracy, ciężkiej pracy. 208

17 Od roku 1972 do czasów współczesnych Szkolnictwo d roku 1976 w gminie funkcjonowała (administracyjnie) jedna szkoła zbiorcza, której dyrektorem był Czesław Gowin. Podlegali mu dyrektorzy szkół w Czchowie, Tworkowej, Tymowej, Biskupicach Melsztyńskich, Złotej, Jurkowie, Wytrzyszczce, Piaskach-Drużkowie, Iwkowej, Iwkowej Nagorzu, Wojakowej, Kątach i Dobrocieszu. Pomimo tylu obiektów planowano budowę zbiorczej szkoły gminnej. Na razie nie był znany ani termin, ani miejsce tej inwestycji. Pomysł natomiast wynikał z bardzo trudnych warunków lokalowych w istniejących już szkołach. Niektórzy z radnych byli temu przeciwni i zwracali uwagę na potrzebę pilnych remontów w istniejących już placówkach. W gminie brakowało nauczycieli. Próbowano temu zaradzić, budując dwa nowe Domy Nauczyciela. Dla lepszego zorganizowania sieci przedszkoli wykupiono budynek w Tymowej i uzyskano, po trwającym prawie dwa lata sporze, wodomistrzówkę w Biskupicach Melsztyńskich 26. Jej remont trwał kolejne cztery lata. Niewątpliwym atutem tego lokalu był znajdujący się w nim telefon. Był to pierwszy telefon na terenie Domosławic. W Jurkowie przedszkole i świetlica mieściły się w tym samym budynku, ale potrzeba powiększenia przedszkola spowodowała, że świetlicę zamierzano przenieść albo tymczasowo wynieść i poczekać, aż jakiś lokal się zwolni. W Czchowie, największej miejscowości gminy, zapotrzebowanie na przedszkole było ogromne. Długo szukano działki, ale kiedy już ją zakupiono, pomysł inwestycji upadł na etapie projektowania. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku szkoły ogrzewano piecami znajdującymi się w klasach, w niektórych uczono na korytarzu, jak np. w Tworkowej, stropodachy będące szczytem rozwoju cywilizacyjnego tamtych czasów miały wiele wad, z których chyba największa to brak izolacji przed wodą i temperaturą. Na początku lat 80. XX wieku piece znajdujące się w klasach zaczęto zastępować centralnym ogrzewaniem. Najpierw w czterech szkołach, następnie w kolejnych. Ta reforma cieplna zakończyła się na terenie gminy dopiero w roku 2004, kiedy centralne ogrzewanie zamontowano w ostatniej ze szkół gminy Czchów w Piaskach-Drużkowie. Gmina otrzymywała na szkoły dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. To wsparcie (dzisiaj subwencja oświatowa przekazywana z ministerstwa) nie było ani wtedy, ani obecnie nie jest kwotą wystarczającą do utrzymania szkół. Naczelnik Zachara, mówiąc o zasadności remontu szkoły w Złotej, podkreślał, że jest on potrzebny i środki muszą się znaleźć, ale nie ma ich w budżecie gminy. Remonty szkół, podobnie jak i innych obiektów, objęte były planowaniem. Sytuacja stała się dramatyczna, kiedy w sierpniu 1981 roku zawalił się częściowo dach na szkole w Wojakowej. Przez zimę był on zabezpieczony tylko w sposób doraźny, ponieważ nie można było wykonać remontu. Rozpoczęto go po uzyskaniu odpowiedniego planu z biura projektów w Tarnowie. Było to na wiosnę 1982 roku. 26 Faktycznie ten budynek znajdował się w Domosławicach obok starego dworu. 209

18 Dzieje Gminne Czchowa Pierwszego września 1982 roku, po dwóch latach starań, szkoła w Wytrzyszczce rozpoczęła działalność jako ośmioklasowa. Od 1 września 1984 roku w związku ze zmianą prawa oświatowego stanowisko gminnego dyrektora szkoły, które pełnił Czesław Gowin, zostało przemianowane na inspektora oświaty i wychowania w gminie Czchów. Również od tego roku dyrektorzy szkół wiejskich otrzymali większą autonomię w swoich działaniach. 1 stycznia 1985 roku za zgodą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie do sieci szkół gminnych włączono szkołę specjalną w Złotej. Została podporządkowana Gminnej Radzie Narodowej w Czchowie, natomiast Wojewódzka Rada Narodowa w Tarnowie zobowiązana była nadal zapewnić niezbędne środki na realizację zadań związanych z utrzymaniem szkoły, takich jak pieniądze na wynagrodzenia i utrzymanie ośrodka. To rozwiązanie było o wiele korzystniejsze dla samej szkoły. Pierwszym działaniem naczelnika w sprawie szkoły było zapewnienie pomocy w remoncie, który został rozpoczęty w 1985 roku. W ramach tzw. Narodowego Czynu Pomocy Szkole zaplanowano na terenie gminy budowę dwóch przedszkoli w Czchowie i Złotej, rozbudowę szkoły w Domosławicach i budowę sali gimnastycznej przy szkole w Jurkowie. Pomnikiem tego przedsięwzięcia dzisiaj jest sala w Jurkowie, której budowę rozpoczęto właśnie w ramach wspomnianego projektu. Oświata w latach 70. i 80. ubiegłego wieku była potężnie niedoinwestowana. Trzeba było dwóch dekad, żeby odbudowywać to, co zostało zaniedbane. Również w pierwszych latach po transformacji brakowało środków na nowe szkoły. Mimo licznych trudności 13 lipca 1991 roku rozpoczęto budowę szkoły podstawowej w Domosławicach. Było to możliwe, jak już wspominałem wcześniej, dzięki pomocy posła Władysława Żabińskiego. Jego zabiegi w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz starania Komitetu Budowy Szkoły z przewodniczącym Antonim Krzyżakiem poskutkowały przekazaniem gminie środków w wysokości 50% kosztów budowy nowej szkoły. Dało to sumę ok. 8 mld zł. W Czchowie oprócz szkół podstawowych działała także Zasadnicza Szkoła Gospodarstwa Domowego, w której uczyło się ponad 100 uczennic. Gmina zakupiła na potrzeby szkolnictwa średniego budynek motelu znajdujący się w pobliżu szpitala. 12 października 1994 roku oddano do użytku budynek Liceum Ekonomicznego. Ze szkół średnich w Czchowie funkcjonował także Zespół Szkół Gospodarki Żywności. Placówka ta została utworzona z istniejącej od wielu lat szkoły rolniczej, będącej oddziałem filialnym ZSR w Wojniczu. Początkowo szkoła nie miała własnego lokalu, a zajęcia odbywały się w podstawówce, remizie i w prywatnych domach. Po kilku latach takiego funkcjonowania szkole przekazano budynek przejęty po lecznicy dla zwierząt. W sto lat po powstaniu szkoły w Tworkowej odbyła się uroczystość nadania jej imienia. Patronem wybrano Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego patriotę i wirtuoza fortepianu, który w pobliskiej Kąśnej Dolnej miał kiedyś swoją posiadłość. Kilka miesięcy później odbył się w Tworkowej I Międzyszkolny Festiwal Pianistyczny jego imienia. Festiwal organizowano cyklicznie co dwa lata aż do czasu otwarcia w 2012 roku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach. Zmiana ustawy o systemie oświaty w roku 1999 wprowadziła do systemu szkolnictwa w Polsce gimnazja. Jeden ze scenariuszy zakładał powstanie w gminie zbiorczego gimnazjum w budynku szkoły podstawowej w Czchowie. Nie zgadzali się z tym mieszkańcy samego Czchowa, a także innych miejscowości. Drugą opcją było utworzenie gimnazjów we wszystkich podstawówkach z wyjątkiem Wytrzyszczki i Piasków-Drużkowa, a trzecią powstanie gimnazjum w Czchowie, Jurkowie i Domosławicach. Ostatecznie postanowiono na okres przejściowy usytuować gimnazja w 6 szkołach. Rada Gminy Czchowa podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Czchowie, Jurkowie, Domosławicach, Złotej, Tymowej, Tworkowej, Wytrzyszczce i Piaskach-Drużkowie w sześcioletnie publiczne szkoły podstawowe. 31 sierpnia 1999 roku nadano statut nowej placówce, jaką było gimnazjum. Dyrektorem gimnazjum w gminie został mianowany Jerzy Nieć. Utworzenie szkoły nowego typu bardzo zmieniło sytuację w istniejących szkołach gminnych głównie w aspekcie organizacyjnym. Dyrektor gimnazjum pracował w Czchowie, poza tym funkcjonowało pięć oddziałów zamiejscowych. Sytuacja ta okazała się trudna dla wszystkich z wielu względów, np. uczniowie w Tymowej podlegali dyrektorowi, ale ubezpieczani 210

19 Od roku 1972 do czasów współczesnych byli przez miejscową szkołę podstawową, bo tak było taniej. Ponadto samo przewiezienie wszystkich uczniów gimnazjum do Czchowa na ślubowanie wiązało się z kosztami. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej również powstało gimnazjum. Po ośmiu latach budowy, problemach z funduszami 28 sierpnia 1999 roku do użytku została oddana nowa szkoła podstawowa w Domosławicach. Spełniło się marzenie lokalnej społeczności, co wyraził dyrektor Kazimierz Wojnicki podczas swego przemówienia: Szczęśliwi ci, którzy marzenia przekształcają w rzeczywistość. W Piaskach-Drużkowie rozpoczęto budowę szkoły, chociaż po reorganizacji szkolnictwa w gminie na skutek reformy, nowy obiekt wydawał się mniej potrzebny. Szkoła była przewidziana na 100 uczniów, po reformie zostało ich ok. 40. Na początku nowego roku Zarząd Gminy Czchów zaproponował ograniczenie poziomu organizacyjnego szkoły w Piaskach-Drużkowie do klas 0 III i dowożenie pozostałych dzieci, podobnie jak gimnazjalistów, do Czchowa. Na takie rozwiązanie nie zgodzili się rodzice. Po burzliwej dyskusji poddano pod głosowanie wniosek radnego Marka Chudoby o utrzymaniu 6-klasowej szkoły w Piaskach-Drużkowie z łączonymi klasami. Wniosek poparło 13 radnych, a tylko 3 było mu przeciwnych. Podobna dyskusja miała miejsce w sprawie szkoły w Czchowie-Trawnikach. Uchwałę o ograniczeniu klas z 4 do 3 poparło 6 radnych, przeciw było 9, wobec czego pozostawiono 4 klasy. Jedynie uchwała w sprawie przekształcenia publicznych przedszkoli w jedną placówkę z kilkoma filiami przeszła jednogłośnie. Na tej samej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przejęcia od powiatu szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie gminy. Pomoc w realizacji powyższej uchwały obiecał obecny na sesji wicestarosta Czesław Mida. Mimo wielu starań pomysłu nie udało się zrealizować. Pod koniec marca 2001 roku Rada Miejska Czchowa podjęła jednogłośnie uchwałę dotyczącą prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej. Ponownie wróciła sprawa przejęcia całości szkolnictwa ponadgimnazjalnego, które podlegało powiatowi. Rada Powiatu Brzeskiego nie wyraziła jednak zgody na oddanie szkół gminie. Aby polepszyć warunki pracy gimnazjalistów, na poddaszu czchowskiej podstawówki przeprowadzono remont. Oddano do użytku 4 nowe klasy i toalety. W stulecie swego istnienia Szkoła Podstawowa w Jurkowie otrzymała imię Jana Pawła II. 15 maja 2002 roku uczniowie gimnazjów po raz pierwszy zdawali egzamin będący sprawdzianem ich wiedzy i umiejętności. Test nazywany małą maturą miał mieć niebagatelny wpływ na dalsze losy młodzieży. Podczas pierwszej sesji w 2003 roku przegłosowano kilkanaście ważnych uchwał dotyczących szkół. Utworzono pięć nowych gimnazjów, które jednocześnie połączono z istniejącymi dotychczas podstawówkami, tworząc zespoły szkół. Jedynie szkoły podstawowe i gimnazjum w Czchowie pozostały rozdzielone. Powzięto również decyzję zamknięcia przedszkola filialnego w Czchowie- Zaporze i przekształcenia przedszkola w Czchowie na 9-godzinne. W lutym 2003 roku podjęto kolejną uchwałę dotyczącą przedszkoli; przekształcono przedszkole w Czchowie w 9-godzinne, z 5-godzinnymi filiami w Jurkowie, Tymowej i Domosławicach działającymi jako zakłady budżetowe. W 2003 roku filię czchowskiej biblioteki w Tymowej przeniesiono z budynku przedszkola do remizy OSP. Jednocześnie biblioteka otrzymała pierwszy komputer ufundowany przez Fundację im. Andrzeja Urbańczyka. Pod koniec roku szkolnego 2002/03 burmistrz zaprosił wszystkie dzieci na gminne zakończenie roku szkolnego. Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia. W nocy z 28 na 29 października 2003 roku z Zespołu Szkół w Czchowie skradziono 20 komputerów i sejf gabinetowy. Sprawców nie udało się zatrzymać. Straty szkoły zostały oszacowane na 70 tys. zł. Z okazji 40-lecia działalności SOSW w Złotej wspólnota szkolna postanowiła przyjąć imię Marii Konopnickiej. Po raz kolejny przypominano początki szkoły, które nie były łatwe. 16 kwietnia 2005 roku nastąpiło otwarcie nowej, pełnowymiarowej hali sportowej w Czchowie. Całkowity koszt budowy wyniósł prawie 4,5 mln zł, z czego 1,3 mln zł pochodziło z budżetu gminy, podobną kwotę wyasygnowało starostwo. Pozostałe środki finansowe pochodziły z różnych dotacji. Budowa hali rozpoczęła się jeszcze podczas poprzedniej kadencji. Gorącym jej zwolennikiem był ówczesny burmistrz Roman Olchawa, o czym w swoim wystąpieniu przypomniał obecny burmistrz Marek Chudoba. Aby rozmawiać o szkołach, ich problemach i potrzebach edukacyjnych w gminie postanowiono 211

20 Dzieje Gminne Czchowa powołać do życia panel dyskusyjny, w którym wzięliby udział wszyscy zainteresowani. Zamierzeniem burmistrza było, aby uczestnicy panelu wypowiadali się także na temat funkcjonowania i utrzymania obecnej struktury szkolnej. W Domosławicach z inicjatywy dyrektora Wojnickiego powstało na parkingu przy kościele miasteczko rowerowe. Ten pomysł miał poprawić bezpieczeństwo dzieci. Gmina jest położna przy kilku ważnych szlakach komunikacyjnych i niestety, prawie w każdym roku dochodzi do zdarzeń drogowych z ich udziałem. W 2006 roku Zespół Szkół w Domosławicach otrzymał nowego patrona. Został nim ksiądz profesor Józef Tischner. W uroczystościach nadania imienia szkole uczestniczył m.in. Kazimierz Tischner z małżonką brat ks. Józefa Tischnera. Szkoła w Domosławicach weszła tym samym do rodziny szkół tischnerowskich. Po otwarciu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych postanowiono zwolniony budynek po Szkole Gospodarczej przekształcić na gimnazjum, któremu w czchowskiej podstawówce było ciasno. Planowane było też doposażenie sali komputerowej w Tworkowej i remont w Piaskach-Drużkowie oraz odnowienie przedszkoli w Tymowej i Jurkowie. Dyrektor Kazimierz Wojnicki wśród uczniów pod wizerunkiem patrona szkoły Na początku 2006 roku w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego pod nazwą Moja ojczyzna tam, gdzie moja szkoła, które było efektem współpracy sześciu gmin z trzech powiatów, pozyskano środki na realizację programów rozwojowych dla szkół. Cała kwota dofinansowania wynosiła ponad 6 mln zł, z czego 1,5 mln to środki, które przypadły szkołom w samej gminie Czchów. Koordynatorem projektu był sekretarz gminy Czchów Jarosław Gurgul. W całym kraju zostało zakwalifikowanych tylko 37 projektów. Szkoły, przygotowując się do jego realizacji, stworzyły plany rozwoju placówek, dzięki czemu dzieci mogły skorzystać z wielu godzin zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów do kina, teatru, na basen czy na wycieczki krajoznawcze. Każda placówka miała sposobność pozyskania na poszczególne zadania nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Obietnice otwarcia kolejnych przedszkoli w pełnym wymiarze godzin spełniły się. 1 września 2007 roku przedłużono do 9 godzin działalność przedszkoli w Jurkowie i Tymowej. W pierwszej dekadzie upowszechniła się ciekawa inicjatywa. Zaczęto organizować przy szkołach pikniki rodzinne. Takie spotkania i wspólną zabawę proponowały prawie wszystkie szkoły w gminie. Nawet niewielka szkoła w Piaskach-Drużkowie miała swój pierwszy i zarazem ostatni piknik w roku Przed dworem Krasuskich znów było pięknie, gwarnie i rodzinnie. W Tymowej pikniki połączono z akcjami charytatywnymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia. Były one świetną okazją do zaprezentowania osiągnięć szkoły i do integracji środowiska lokalnego. W dość skomplikowanej tabeli, jaką jest wykres edukacyjnej wartości dodanej, pokazującej efektywność nauczania, szkoły gimnazjalne w gminie Czchów zostały sklasyfikowane jako szkoły sukcesu, czyli na pierwszym, najwyższym z pięciu poziomów. Był to świetny wynik, który osiągnęło tylko kilka procent szkół w Polsce. Wydaje się, że pomysł stworzenia zespołów szkół okazał się być tutaj kluczowy. We wrześniu 2009 roku w gminnych szkołach wprowadzono dzienniki elektroniczne. Każdy rodzic od tej pory za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca może sprawdzić oceny swojego dziecka. Przy stopniach znajduje się informacja, za co zostały przyznane. Na bieżąco wychowawcy umieszczają dane o obecności dziecka. Poprawiło 212

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej ROK XXI NR 7 (215) LISTOPAD 2012 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł W numerze... SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie oraz cała społeczność wsi Tworkowa składa na ręce Burmistrza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy 2 Drodzy Czytelnicy Wykorzystaliśmy już finanse z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Czas więc na ostateczne podsumowania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy ISSN 2083-5027 Gmina na piątkę Jesteśmy aktywni s t y c z e ń - m a r z e c 2 0 1 2 Pejzaż z kobietą Przedszkola dla wszystkich maluchów Komputery dla policji 4 9 11 W rytmie serca Spojrzenia Kościół w

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY. Z wysokości widać inaczej. Iwona Dojka

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY. Z wysokości widać inaczej. Iwona Dojka luty 2007 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Z wysokości widać inaczej Szczyt górski to miejsce, gdzie dostać się można jedynie dzięki własnej wytrwałości i determinacji. O skrótach, dopingu nie ma mowy. Śmiałek

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Turystyka wspólna sprawa

Turystyka wspólna sprawa Miesięcznik informacyjno-publicystyczny 8 Podwyżka cen wody i ścieków 11 Mamy związek ZIT 14 Dyskutowali o GMO Nr 3 (226) marzec 2014 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Monitor informacyjny 2014 Turystyka wspólna

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku szkolnego w Gwoźdźcu

Inauguracja roku szkolnego w Gwoźdźcu R E K L A M A Nr 9 (209) Wrzesień 2013 Cena: 1,90 zł (w tym 8%VAT) ISSN 1231-4641 www.zakliczyninfo.pl Inauguracja roku szkolnego w Gwoźdźcu FOT. MAREK NIEMIEC Żółw przed sarną i zającem. Priorytetem edukacja

Bardziej szczegółowo