PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK"

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK na lata oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej Frysztak, lipiec 2004 Opracowanie Firma Doradcza Marek Siewierski Mielec ul. Staffa 3/7

2 Spis treści RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE... 1 I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO... 4 II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU (ANALIZA) POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Budowa geologiczna i zasoby geologiczne Zasoby Wody powierzchniowe i podziemne TURYSTYKA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego Infrastruktura techniczna Własność nieruchomości Obiekty dziedzictwa kulturowego Analiza SWOT GOSPODARKA Główni pracodawcy, struktura i trendy Rolnictwo Struktura podstawowych branż na terenie gminy Analiza SWOT SFERA SPOŁECZNA Sytuacja demograficzna i społeczna terenu Ludność zatrudnienie Bezrobocie Analiza SWOT...38 VII. ANALIZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA TERENIE FRYSZTAK TEMATYCZNA LISTA ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH WYPEŁNIANIA ZAŁOŻEŃ POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW VIII. PLANOWANE PROJEKTY /LUB ZADANIA DŁUGOTERMINOWE / IX. ZGODNOŚĆ PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ WOJEWÓDZKĄ ORAZ NARODOWYM PLANEM ROZWOJU X. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO XI. SYSTEM WDRAŻANIA XII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

3 I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Określenie obszaru realizacji planu na lata oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej II. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu (analiza) 1. Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność Gmina Frysztak położona jest w południowo zachodniej części województwa podkarpackiego, w Powiecie Strzyżowskim, w paśmie Pogórza Strzyżowsko Dynowskiego. Frysztak leży nad rzeką Wisłok, pomiędzy miastami Jasłem i Strzyżowem. Jest to najdalej na zachód wysunięta gmina całego Powiatu, położona u zbiegu dróg łączących Jasło, Krosno i Strzyżów. Jej terytorium przylega do doliny Wisłoka w miejscu malowniczego przełomu rzeki przez pas najwyższych wzniesień Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. W skład Gminy wchodzi 14 sołectw tj. Frysztak, Cieszyna, Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Średni, Gogołów, Huta Gogołowska, Kobyle, Lubla, Pułanki, Stępina, Chytrówka, Twierdza oraz Widacz. Historycznie udokumentowane dzieje Frysztaka i okolic biorą swój początek w XII w., kiedy tereny te weszły w skład uposażenia klasztoru cystersów z Koprzywnicy. W 1352 r., na gruntach istniejącej już wsi Kobyle, lokowana jest osada Wisłok (prawa miejskie od 1366 r.) - potem Frysztak. Dobrze rozwijały się także okoliczne miejscowości, m.in. Stępina, Cieszyna, Kobyle, położone w sąsiedztwie ruchliwego szlaku handlowego i strzeżone od XIII w. przez warowny zamek w Twierdzy (rozebrany w XIX w.). Frysztak był uznawany za centrum handlu i rzemiosła, zwłaszcza płóciennictwa i tkactwa. Z biegiem czasu nabierał on także znaczenia administracyjnego, początkowo jako siedziba tzw. sądu leńskiego (od 1375 r.) a w poł. XIX w, powiatu sądowego. Niestety liczne pożary (m.in. w 1890), kryzys gospodarki w okresie zaborów oraz zniszczenia I wojny światowej spowodowały degradację miasteczka i utratę praw miejskich w 1934 r. Wielkich strat ludnościowych i materialnych doświadczyła ta ziemia także w czasie II wojny światowej. Szansy na rozwój upatrywano jeszcze w 3

4 eksploatacji złóż żelaza odkrytych w 1937 r. koło Stępiny, lecz okazały się one jednak zbyt ubogie. Gmina Frysztak posiada urocze tereny parku krajobrazowego (niebieski szlak turystyczny) oraz kilka ciekawostek architektury. Należą do nich: drewniany kościół św. Katarzyny w Gogołowie - jednonawowa zrębowa świątynia z wieżą o konstrukcji słupowej, wybudowana w 1672 r. i wyposażona w stylu baroku i rokoko w XVII i XVIII w., oraz późnoklasycystyczna kaplica grobowa na pobliskim cmentarzu (1868) i grób powstańczego generała Ignacego M. Kruszewskiego; ciekawy architektonicznie kościół parafialny z 1927 r. we Frysztaku, kryjący w swym wnętrzu barokowe ołtarze z wcześniejszej świątyni, a także cmentarz żydowski z 2 połowy XVIII w.; drewniany kościół św. Mikołaja (XV/XVI w.) w Lubli wyposażony w stylu późnego baroku: otoczony parkiem zespół dworski ( ) w Kobylu oraz, zespół schronów i betonowy tunel o dł. ok. 500 m koło Stępiny. Gmina zajmuje powierzchnię 9052 ha, a na obszarze gminy zamieszkuje mieszkańców (na dzień 1 stycznia 2004r.). Gminami, które z nią graniczą są Wiśniowa, Kołaczyce, Wojaszówka, Wielopole Skrzyńkie i Brzostek. Ukształtowanie powierzchni w gminie jest bardzo zróżnicowane. Występują tu typowe pogórza o płaskich garbach, płaskodenne doliny, a także większe wzniesienia o stromych stokach. Gleby Gminy Frysztak cechuje natomiast mała różnorodność, gdyż występują tu głównie gleby pseudobielicowe i mady brunatne. Lasy zajmują w Gminie Frysztak ok. 30% całego jej obszaru. 2. Środowisko Przyrodnicze 2.1 Budowa geologiczna i zasoby geologiczne Na terenie gminy występują wytwory kredowe trzecio i czwartorzędowe. Północna część gminy budują utwory kredowe wykształcone w postaci łupków i piaskowców. Na południu natomiast występują utwory trzeciorzędowe wykształcone w postaci piaskowców i łupków warstw krośnieńskich. Zasoby geologiczne terenu gminy są bardzo ubogie, gdyż gmina dysponuje tylko piaskowcami wykorzystywanymi jako materiał budowlany i drogowy. 4

5 2.2. Zasoby Bardzo ważnym i cennym elementem wzbogacającym zasoby środowiska naturalnego gminy są lasy, które zajmują ok. 30% jej powierzchni. Znaczne partie zalesione odznaczają się bardzo wartościowymi cechami m.in. wysokim stopniem naturalności, występowaniem roślin chronionych oraz skałkami i piaskowcami kwalifikującymi się do ujęcia jako pomniki przyrody. Do pomników przyrody żywej, które już istnieją zaliczamy: dąb szypułkowy i bezszypułkowy (3 sztuki) Glinik Średni, dęby szypułkowe (3 sztuki) Lubla, lipy szerokolistne (2 sztuki) i dąb szypułkowy Kobyle, sosny wejmutki (2 sztuki), lipa drobnolistna, dąb szypułkowy oraz jawory (2 sztuki) Glinik Dolny, Do pomników przyrody żywej, które są projektowane zaliczamy: grab zwyczajny Kobyle, dąb szypułkowy Frysztak, lipy drobnolistne (4 sztuki) stanowisko jaskółki brzegówki, lipy drobnolistne (4 sztuki), dąb szypułkowy Gogołów, stanowisko pióropusznika strusiego Stępina, grab zwyczajny, modrzewie europejskie (2 sztuki), klony zwyczajne (2 sztuki), lipa drobnolistna (2 sztuki) Glinik Dolny, lipa drobnolistna (6 sztuk), dąb szypułkowy (4 sztuki) Lubla. Do obiektów przyrody nieożywionej, które są projektowane należą skałki piaskowca zlokalizowanego w północnym rejonie wsi Kobyle. W miejscowości Gogołów są czynne trzy kopalnie złoża piasku (Pana Lepaka Sławomira, Sokołowskiego Zdzisława i Winiarskiego Jana), natomiast w miejscowości Glinik Dolny znajduje się czynna kopalnia gliny (cegielnia) spółki Państwa Mikuszewskich Wody powierzchniowe i podziemne Przeważający obszar gminy położony jest w zlewni Wisłoka wraz z jego dopływami z lewej strony, jedynie mały fragment zachodniej części gminy leży w zlewni Wisłoki (potok Gogołówka). 5

6 Przez teren gminy przepływa rzeka Wisłok prowadząca mocno zanieczyszczone wody, które według oceny ogólnej nie odpowiadają normom. W obrębie doliny Wisłoka występuje zagrożenie zalewaniem wodami powodziowymi. W dolinie Wisłoka znajdują się również struktury geologiczne o zwiększonej zasobności w wody podziemne, w których obrębie wyznaczono orientacyjny zasięg Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Doliny Wisłoka, którego fragment położony jest na terenie gminy. 3. Turystyka Środowisko Frysztaka i okolic cechują: czyste powietrze i piękne krajobrazy. O czystości powietrza świadczy występowanie porostów, które są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia. Występujące tu liczne zbiorowiska leśne stanowią naturalną oczyszczalnię wody. O urokach krajobrazu decyduje bogata szata roślinna. Dogodne warunki przyrodnicze umożliwiają bytowanie licznych gatunków zwierząt. Spotkać tu można: salamandrę plamistą, traszkę karpacką, kumaki, rzekotkę, strzelbę potokową, dudki i puchacze. Frysztak słynie z ponad 50-letniej tradycji łowieckiej. Zwarte masywy leśne są ostoją jelenia, dzika, zajęcy, bażantów, a przede wszystkim sarny. Rozbudowana sieć urządzeń łowieckich zlokalizowana jest w najbardziej uroczych, a zarazem cichych i spokojnych zakątkach. W miejscowości Stępina znajduje się dom myśliwski. Poza pomieszczeniami na narady i zebrania, dysponuje pokojami gościnnymi z 7 miejscami. W sąsiedztwie urządzony jest kryty biwak, służący do organizowania spotkań przy ognisku. Wymienione elementy świadczą o dużej atrakcyjności tych stron, które są doskonałym terenem dla rozwoju agroturystyki. Ta forma wypoczynku zapewnia poznanie gospodarstwa rolnego, kontakt z przyrodą, zaopatrzenie w świeżą i zdrową żywność. Na terenie gminy Frysztak znajduje się kilka gospodarstw agroturystycznych. Głównym atutem Frysztaka i okolic są piękne wzgórza, rozległe doliny Wisłoka oraz innych rzek i strumyków. Górskie lasy, tajemnicze zbocza i jary, nieskażone wody i ziemia, a także znakomite widoki z okolicznych wzniesień. Suma walorów estetycznych krajobrazu i bogactwo środowiska przyrodniczego zdecydowały o objęciu tego terenu ochroną rezerwatową. Frysztak usytuowany jest na granicy Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje malownicze wzniesienia Klonowej Góry (540 m n.p.m.), góry Bardo (534 m n.p.m.) i leżącej na północno - zachodnich krańcach gminy Frysztak góry Chełm (532 m n.p.m.). Tereny te stanowią fragmenty Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego. 6

7 Bogatą rzeźbę wzniesień Pogórza, barwy rozległych lasów mieszanych, piękne przełomy rzek i potoków, głębokie wąwozy i jary, okazałe formy skalne, kolorowe łąki, szachownice pól uprawnych uzupełniają rozrzucone w dolinach wioski. Prawdziwą ozdobą i atrakcją turystyczną głównego pasma Pogórza są skały piaskowcowe i rozległe kamieniołomy, dwa z nich leżą w okolicy Frysztaka. Ze szczytów kamieniołomu w Cieszynie rozpościera się widok na dolinę Wisłoka i Górę Chełm. Z drugiego kamieniołomu znajdującego się we wsi Kobyle można zobaczyć panoramę Frysztaka od strony wschodniej. W okolicach Frysztaka wyróżniono kilka punktów widokowych, oto one: Z pasma Jazowej, w kierunku zachodnim, roztacza się uroczy widok na rozległą dolinę Wisłoka, a w centralnej części panoramy widać wzgórze z zabytkowym kościołem Frysztaka, Z drogi Frysztak - Klecie, około 400 m od frysztackiego kościoła, roztacza się wspaniały widok na Bramę Frysztacką, malowniczy przełom Wisłoka, Z drogi prowadzącej z Jasła do Strzyżowa widać rozległą panoramę Lubli z widocznym drewnianym kościołem. W dali widnieje wzgórze i frysztacki kościół oraz Góra Chełm, Bardo i Klonowa, Ze Stępiny (droga na Zagórze) rozpościera się panorama wsi Stępina, a w oddali góruje Chełm, Spod góry Chełm mamy widok na schrony w Stępinie-Cieszynie oraz panoramę doliny rzeki Stępinki. U jej źródeł pobiera się wodę z zawartością leczniczych składników mineralnych, Z Koziej Góry (w kierunku zachodnim) widać Górę Kamienną oraz dalszą część doliny rzeki Stępinki, Z Kamieńca można podziwiać panoramę Gogołowa oraz Frysztaka, Z Glinika Dolnego (znad wyrobiska cegielni) zobaczyć można Frysztak i okolice. Ze względu na fakt, iż tereny Gminy Frysztak są niewątpliwie atrakcyjnie położone, ściągają wielu turystów. Przez teren gminy przebiega kilka szlaków turystycznych, zarówno pieszych jak i rowerowych. W większości są one łatwe do pokonania i pozwalają poznać urocze okolic Frysztaka. Znajduje się tu także kilka punktów widokowych i szlaki turystyczne: 1. Piesze szlaki turystyczno krajobrazowe: Szlak niebieski Dębica Wiśniowa Czarnorzeki, Szlak żółty Kołaczyce Czudec, Szlak zielony Ropczyce Frysztak. 7

8 2. Trasy dla motorowerzystów i zmotoryzowanych: Trasa nr 1 Frysztak Pułanki Cieszyna Stępina Huta Gogołowska Gogołów Glinik Górny Glinik Średni Frysztak, Trasa nr 2 typowo widokowa Frysztak Glinik Dolny Sztukówka Bardacie Gogołów, Trasa nr 3 typowo piesza Stępina góra Chełm. 3. Trasa wodno kajakowa przez gminę prowadzi szlak wodny, którym jest rzeka Wisłok, najbardziej popularna jest trasa w górę rzeki od Strzyżowa do Frysztaka. Na wszystkich szlakach występują wspaniałe punkty widokowe, do najbardziej znanych należą: widoki z góry Chełm, widok z Kamieńca, widok z kamieniołomu w Cieszynie, z Kobyla z Piaskowej Góry. Dla gości przygotowana jest zróżnicowana baza noclegowa i gastronomiczna, która obejmuje: 1. Baza noclegowa Hotelik New Jubilatka położony w centrum Frysztaka posiadający 2,3 i 4 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Frysztak obiekt z 45 całodobowymi miejscami noclegowymi, w pokojach 2 i 4 osobowych, Szkoła Podstawowa we Frysztaku dysponuje obiektem z 25 miejscami noclegowymi, pokoje 2,4,5-cio osobowe, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy we Frysztaku w okresie wakacyjnym dysponuje120 miejscami noclegowymi, Turystyczna baza noclegowa w Chytrówce dysponująca 30 miejscami z możliwością skorzystania z przygotowanego miejsca na ognisko, Pola namiotowe zlokalizowane są w miejscowościach: Stępina, Lubla, Chytrówka, Frysztak, Gospodarstwa agroturystyczne, znajdujące się w miejscowościach Cieszyna Huta Gogołowska, Frysztak, Lubla i Stępina. 2. Baza gastronomiczna Bar Mix w Twierdzy, Bar Ocean w Twierdzy, 8

9 Restauracja New Jubilatka we Frysztaku. Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR). Dysponuje znaczną powierzchnią rekreacyjno sportową i stanowi doskonałe miejsce do organizacji zgrupowań sportowo szkoleniowych, kolonii, obozów, kursów, wycieczek, rajdów oraz indywidualnego wypoczynku. Do dyspozycji korzystających GOSiR proponuje: Salę wykładową wyposażoną w sprzęt audio video, Saunę, Salę gimnastyczną wyposażoną w stoły do tenisa stołowego oraz szatnie i natryski, Boisko do piłki nożnej trybunami na około 1500 miejsc, Asfaltowy kort tenisowy, Bieżnię żużlową 100 m, Skocznię do skoku w dal, Plac zabaw dla dzieci z huśtawkami, Dogodne miejsce na ognisko, Zespół basenów odkrytych w skład, którego wchodzą: basen sportowy, rekreacyjny oraz brodzik z biczami wodnymi i urządzeniami do masażu, Szkoła Podstawowa i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy we Frysztaku także posiadają odpowiednią bazę sportową w skład, której wchodzi sala gimnastyczna wraz z wyposażeniem do prowadzenia różnego rodzaju rozgrywek i organizowania zgrupowań. Gmina Frysztak pomimo zniszczeń spowodowanych pożarami i działaniami wojennymi, zachowała małomiasteczkowy charakter. Jej głównym punktem jest rynek we Frysztaku, niestety większość starszych budowli znajdujących się w centrum Frysztaka nie ocalała. Mimo to okolica ta może poszczycić się kilkoma obiektami i zespołami zabytkowymi godnymi odwiedzenia i cieszącymi się dużą atrakcyjnością wśród turystów, a należą do nich: Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Katarzyny w Gogołowie, drewniany z 1672r. Jest to niewielka świątynia o skromnej, typowej dla tego budownictwa architekturze. Pomimo licznych remontów zachował urok i klimat XVII wiecznej budowli, Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja w Lubli, drewniany, 2 połowa XV w. Pomimo przekształceń zachował gotycki charakter bryły, która wraz z otoczeniem 9

10 tworzy wyjątkowo malowniczy obiekt. We wnętrzu znajduje się unikatowy ołtarz z 1703 r., Kościół pod wezwaniem Narodzenia NMP we Frysztaku. Świątynia wzniesiona w 1927 r. Jest to trzynawowy, murowany kościół o zwartej bryle. Charakterystyczna wieża góruje nad całą zabudową stanowiąc doskonały punkt orientacyjny. Usytuowanie kościoła na wysokim wzniesieniu sprawia, iż jest on widoczny z dala od Frysztaka, przez co stał się jego symbolem, Stary cmentarz żydowski - kirkut - we Frysztaku. Z 2 połowy XVII w. z częściowo zachowanymi kamiennymi pomnikami, Zespół schronu kolejowego z okresu II wojny światowej w Stępinie- Cieszynie. W jednym z nich mieściła się siedziba głównego sztabu Wermachtu. Tutaj 27 sierpnia 1941 r. Hitler spotkał się z Mussolinim. Główną atrakcją jest tunel, mogący zmieścić cały pociąg. Znajdowała się tu własna elektrownia, wodociągi i inne urządzenia, Dom mieszkalny we Frysztaku przy ul. Braci Dymnickich 2. Znajdują się tu piwnice i podziemne korytarze (prawdopodobnie z XVII w.), których sieć ciągnęła się pod całym Frysztakiem. Dom mieszkalny z początku XX w. przy ulicy Ks.W. Blajera 14, rozbudowany w 1925 r. z przeznaczeniem na sąd grodzki, obecnie Biblioteka. 4. Zagospodarowanie przestrzenne 4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego W funkcjonowaniu środowiska naturalnego zasadnicze znaczenie na terenie gminy ma struktura ekologiczna krajobrazu w tym wielkość i wzajemny układ różnego rodzaju ekosystemów. Na terenie gminy można wyróżnić: Ekosystem leśny, Ekosystemy łąkowo wodne, Ekosystemy wód płynących (korytarz ekologiczny rzeki Wisłok). 10

11 Te ekosystemy tworzą bardzo specyficzny i bardzo atrakcyjny krajobraz gminy, decydują o jej tożsamości i wartości. Są one czytelne w terenie i w znacznej mierze zachowują swoją naturalność. Ekosystemy łąkowo wodne łączą się z doliną rzeki Wisłok, która na terenie gminy jest częścią korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym. Korytarz ekologiczny rzeki Wisłok przecina ekosystem leśny poprzecznie tworząc w punkcie przecięcia tzw. BRAMĘ FRYSZTACKĄ stanowiąc unikalny fragment krajobrazu w skali gminy i regionu. O ile ekosystem leśny i większa część ekosystemów łąkowo wodnych zachowały swoją naturalność i nie są zagrożone procesami urbanizacyjnymi, o tyle korytarz ekologiczny rzeki Wisłok, przez który przebiega droga krajowa Rzeszów Krosno i linia kolejowa Rzeszów Jasło, jest zagrożony nadmierną ekspansją budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i infrastruktury. Dla ochrony środowiska naturalnego na terenie gminy ustanowiono: Czarnorzecko Strzyżowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, Rezerwat Góry Chełm, Pomniki przyrody ożywionej, Lasy ochronne. Polityka ochrony zasobów środowiska naturalnego, części gminy znajdującej się na terenie Parku Krajobrazowego powinna być rozstrzygnięta w planie ochrony parku (zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody). Do czasu opracowania planu ochrony parku na jego obszarze winny obowiązywać przepisy wynikające z ustanowienia parku. Zasoby środowiska przyrodniczego znajdujące się poza granicami parku powinny być chronione przed zmianą użytkowania i winny zachować swą naturalność. Dotyczyć to powinno szczególnie obszarów stanowiących wewnętrzny system ekologiczny, który tworzą doliny rzek i cieków wodnych oraz obszary zieleni leśnej i śródpolnej. Gmina Frysztak, podobnie jak i całe województwo podkarpackie, w porównaniu z innymi regionami kraju, ma dobrze zachowane środowisko przyrodnicze. Zanieczyszczenie powietrza w województwie jest stosunkowo niewielkie i można ten element środowiska naturalnego traktować jako mocną stronę tego regionu. Największy negatywny wpływ na jakość powietrza ma ogrzewanie indywidualnych budynków mieszkalnych przez piece węglowe i ścieki pochodzące z gospodarstw domowych. Z racji tego, że Gmina Frysztak 11

12 położona jest z dala od głównych ośrodków zanieczyszczeń w województwie, powietrze jest w niej stosunkowo nieskażone. Do poprawy czystości powietrza przyczynia się także likwidacja kotłowni węglowych, stopniowo na gazowe Infrastruktura techniczna Stan dróg i komunikacja Układ sieci drogowej na terenie gminy stanowią: Drogi krajowe na obszarze Gminy Frysztak nie występują, Drogi wojewódzkie łączna ilość - 14,90 km: - droga nr 988 Babica Warzyce km 12,50, stan techniczny: zły (w przebudowie), - droga nr 990 Twierdza Turaszówka km 2,40, stan techniczny zły, Drogi powiatowe łączna ilość - 33,22 km: - droga nr 512 Cieszyna Jaszczurowa km 6,22, stan techniczny zły, - droga nr 514 Cieszyna Huta Gogołowska km 10,89, stan techniczny zły, - droga nr 515 Frysztak Gogołów Klecie km 10.98,stan techniczny zły, - droga nr 516 Frysztak Kobyle Jazowa km 1,20,stan techniczny dobry, - droga nr 518 Kobyle Łęki Strzyżowskie km 1,79,stan techniczny zły, - droga nr 618 Lubla Sieklówka km 2,14,stan techniczny zły, Drogi gminne o łącznej długości 37 km, stan techniczny zły ok. 30% długość nawierzchni asfaltowej, pozostała część drogi żwirowe. Łączna długość dróg w gminie wynosi 85,12 km, z czego na drogi wojewódzkie przypada 14,90 km, powiatowe 33,22 km, a na gminne 37,00 km Długość dróg gminnych o nawierzchni twardej asfaltowej wynosi 11,10 km i nawierzchni żwirowej 25,90 km. Stan techniczny dróg na terenie gminy ocenia się jako zły podobnie ocenia się także stan techniczny poboczy wszystkich dróg. Układ dróg w kilometrach w porównaniu do całej Polski 12

13 Drogi (w km) W Gminie W Polsce Krajowe Brak Wojewódzkie 14, Powiatowe 33, Gminne Komunikacja w Gminie Frysztak przedstawia się następująco: Stacje benzynowe i diagnostyczne: - stacje benzynowe: 1 w Twierdzy (PKN Orlen), 1 we Frysztaku w budowie (prywatna), 1 w Cieszynie tylko olej napędowy (prywatna), - stacje gazowe: 2 we Frysztaku (prywatne), - stacje diagnostyki: 1 we Frysztaku (prywatna), 1 w Cieszynie (prywatna), Parkingi liczba miejsc parkingowych: - Frysztak parking nieutwardzony na ok. 30 miejsc (k. Ośrodka Zdrowia), - parking asfaltowy na ul. M. Frysztackiego ok. 30 miejsc, - parking nieutwardzony na terenie GOS i R ok.50 miejsc - Lubla parking utwardzony płytami typu Yomb na ok. 50 miejsc (k. kościoła), - Gogołów - parking asfaltowy na ok. 30 miejsc ( k. kościoła). - Stepina parking utwardzony płytami betonowymi na ok. 60 miejsc (k. zespołu schronów) Komunikacja zbiorowa natomiast wygląda następująco: Linie kolejowe trasa Rzeszów Jasło, długości ok. 8,33 km, PKS usługi świadczone na trasach obejmujących drogi powiatowe wojewódzkie - ciągu dróg: - trasa Krosno Rzeszów, - trasa Jasło Lubla Rzeszów, - trasa Lubla Strzyżów Rzeszów, - trasa Gogołów Strzyżów Rzeszów, - trasa Huta Gogołowska Frysztak Strzyżów Rzeszów, - trasa Jasło Gogołów Strzyżów, - oraz kursy przelotowe z innych kierunków (Lublin, Gorlice, Przemyśl). Prywatna komunikacja: 13

14 - taxi 4 koncesje, - komunikacja związana z dowozem dzieci do szkół 1 podmiot, - prywatna komunikacja samochodowa związana z przejazdem przez teren gminy świadczona przez podmioty z poza terenu gminy Telekomunikacja Gmina obsługiwana jest łącznością przewodową i radiową przez jednego operatora, to jest przez Telekomunikację Polską S.A. Należy do Okręgu Telekomunikacyjnego Jasło. Centrala telefoniczna znajduje się w miejscowości Frysztak centrala elektroniczna, w Gogołowie i Lubli znajdują się urządzenia zwielokrotniające obsługiwane przez centrale Rzeszów, miejscowości Cieszyna i Stępina obsługiwane są przez centralę w Wiśniowej. Centrala we Frysztaku powiązana jest z okręgową magistralą ziemną (kabel światłowodowy). Wyposażenie gminy w środki łączności jest wystarczające, ok.85 % gospodarstw domowych posiada dostęp do telefonu. Należy także wspomnieć o telefonii komórkowej, we Frysztaku znajdują się anteny przekaźnikowe wszystkich operatorów komórkowych Wyposażenie w energię elektryczną Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną odbywa się liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia 15 kv ze stacji redukcyjnych z wysokiego na średnie napięcie, zlokalizowanych w Strzyżowie i Krośnie, a magistrala główna biegnąca między tymi stacjami rozgałęzia się na terenie gminy. Ogólne parametry napięciowe w gminie są zadowalające i w chwili obecnej wystarczające. Odgałęzienie północne zasila takie miejscowości jak: Cieszyna, Stępina, Huta Gogołowska, 14

15 Odgałęzienie centralne zasila: Frysztak, Glinik Średni, Glinik Górny, Gogołów. Odgałęzienie południowe zasila: Twierdzę, Glinik Dolny, Widacz, Lublę. Napięcie średnie doprowadzane jest do stacji transformatorowych, gdzie następuje jego transformacja (obniżenie) do poziomu 0,4 kv. Jest to napięcie wiejskiej sieci konsumpcyjnej i oświetleniowej, bezpośrednio obsługującej odbiorców. Stacje na terenie gminy są w wykonaniu napowietrznym, zasilane promieniowo. Przez teren gminy przebiega tranzytowa linia energetyczna krajowego systemu zasilania relacji Tarnów Krosno o napięciu 400 kv. Strefa ochronna tej linii wolna od zabudowy, wynosi po 50 m od osi. Jest to pas terenu gdzie wartość pola elektromagnetycznego otaczająca źródło napięcia (linię) jest wyższe od normy bezpiecznej dla organizmów żywych to jest 1kV na 1 m przy najwyższym napięciu roboczym urządzenia. Gmina jest zasilana ze źródeł napięcia zlokalizowanych poza jej granicami (Strzyżow, Krosno). Znaczne oddalenie od głównych punktów zasilania powoduje negatywne skutki w funkcjonowaniu układów średniego napięcia (zbyt długie ciągi magistral, spadki napięć, możliwość awarii systemu). Sieci gminne, rozdzielcze, średniego napięcia wymagają w większości rekonstrukcji i rozbudowy. Odczuwane są skutki przeprowadzonej w latach tych powszechnej elektryfikacji wsi, przy ograniczonych możliwościach materiałowych, finansowych i przyjmowanych w tym okresie obciążeniach jednostkowych. Dodatkowym czynnikiem degradującym jest czas powodujący starzenie się konstrukcji i izolacji. Tempo koniecznej reelektryfikacji w gminie jak i na terenie całego województwa uzależnione jest od nakładów finansowych deklarowanych na ten cel przez Samorząd i gestora sieci. 15

16 Do wsi, dla których planowana jest rekonstrukcja sieci należą w Gminie Frysztak: Glinik Górny, Glinik Średni, Glinik Dolny, Frysztak, Twierdza, Kobyle. Rekonstrukcja ta polegać będzie na dostosowaniu technicznych warunków urządzeń i linii do obowiązujących norm oraz koniecznej rozbudowie układu o dodatkowe stacje dla polepszenia warunków napięciowych odbiorców istniejących i przyszłych Gazyfikacja Na terenie Gminy Frysztak wszystkie wsie są zgazyfikowane, a ponad 90% budynków mieszkalnych w gminie jest podłączone do gazu sieciowego. Długość sieci gazociągowej w gminie wynosi 143,7 km. Przebiegający prze teren gminy gazociąg wysokoprężny o średnicy 250 mm jest gazociągiem o znaczeniu regionalnym relacji Sędziszów Warzyce i ciśnieniu normalnym 4,0 Mpa. Gazociąg ten wybudowano w 1970 r. i pracuje on w układzie pierścieniowym krajowego układu sieci gazowych. Z gazociągu tego zasilana jest w gaz ziemny stacja redukcyjno pomiarowa znajdująca się w miejscowości Frysztak, z której zasilane są w gaz wszystkie miejscowości w gminie za wyjątkiem Huty Gogołowskiej i Gogołowa, które zasilane są z sąsiednich gmin (tj. ze wsi Kamienica i Januszkowice). Strefa bezpieczeństwa od wyżej wymienionego gazociągu wysokoprężnego i stacji redukcyjno pomiarowej w zależności od rodzaju zabudowy i rodzaju uzbrojenia wynosi od 2,0 do 35,0 m. Na koniec 1996 r. wszystkie miejscowości w gminie posiadały już sieć gazową, przy czym na terenie Frysztaka znajduje się sieć niskoprężna, a pozostałe miejscowości posiadają sieć średnioprężną. W ośmiu miejscowościach gminy sieć gazowa ma ponad dziesięć lat, a w pozostałych pięciu sieć gazową wybudowano w ostatnim dziesięcioleciu. Gazociągi niskoprężne posiadają średnicę 20 mm do 75 mm, a gazociągi niskoprężne są o średnicach 32 mm do 125 mm Gospodarka wodno ściekowa W Gminie Frysztak dostęp do wody ma 1239 gospodarstw. Woda dostarczana jest z wodociągu gminnego bądź z własnych studni. Frysztak posiada wodociąg komunalny zasilany z ujęcia powierzchniowego znajdującego się we wsi Glinik Średni na potoku Branówek oraz z trzech studni wierconych. Wydajność studni wierconych wynosi 7,20 m3/h, natomiast ujęcia powierzchniowego 10,00 m3/h. 16

17 Pozostałe miejscowości zasilane są w wodę z lokalnych pojedynczych wodociągów grawitacyjnych zasilanych w wodę ze źródeł samo wypływowych o nieustalonej wydajności lub wyżej położonych wydajnych studni kopanych. Wodociągi te posiadają początkowe zbiorniki wyrównawcze i zasilają w wodę na ogół kilka gospodarstw i prawie całe wsie w przypadku Stępiny i Cieszyny. W 2003 r. wykonano w gminie odwiert studni głębinowej i rozpoczęto modernizację stacji uzdatniania wody. W roku bieżącym, czyli w 2004 planuje się wykonanie kolejnych odwiertów studni głębinowych, a w kolejnych latach kontynuację modernizacji stacji uzdatniania wody, budowę nowych ujęć wody i sieci wodociągowej. Charakterystyka sieci wodociągowej Gminy Frysztak Całkowita długość sieci wodociągowej 26 km Stopień zwodociągowania gminy 12 % Liczba gospodarstw podłączonych do sieci 347 budynków Główne ujęcia wody Ujęcie wody powierzchniowej (potok Branówka), studnie głębinowe (3 sztuki) Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków W 2001 roku zakończono budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Glinik Dolny. Do końca 2003 roku wykonano kanalizację sanitarną w miejscowościach: Glinik Dolny, Glinik Średni, oraz część miejscowości Frysztak. W 2004 roku realizowana jest budowa kanalizacji wsi Twierdza. W kolejnych latach gmina zajmie się budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Cieszyna, Frysztak i Pułanki. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków Całkowita długość sieci kanalizacyjnej 20,60 km Stopień skanalizowania gminy 7% Liczba gospodarstw domowych podłączonych 211 budynków do sieci Rodzaj oczyszczalni HYDROVIT biologiczno mechaniczna Przepuszczalność oczyszczalni na dobę Q śrd 252 m3 Q maxd 328 m3 Własność oczyszczalni Gminna 17

18 Gospodarka odpadami komunalnymi Jednostki obsługujące gospodarkę odpadami W gminie Frysztak gospodarkę odpadami obsługują dwie firmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Strzyżów wywozi nieczystości stałe z terenu miejscowości: Huta Gogołowska, Stępina, Cieszyna, Pułanki, Glinik Średni, Glinik Górny i Gogołów. Gminna Spółdzielnia SCH Frysztak wywozi nieczystości stałe z miejscowości: Frysztak, Kobyle, Glinik Dolny, Twierdza, Widacz, Lubla oraz nieczystości płynne z terenu całej gminy. Na terenie gminy nie istnieje żadne wysypisko śmieci. Gmina korzysta z komunalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie na mocy zawartego z Gminą i miastem Strzyżów porozumienia, którego celem była partycypacja w kosztach budowy i utrzymania wysypiska śmieci dla tych gmin. Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Frysztak niezależnie od ilości śmieci wyprodukowanych przez poszczególne gminy następować będzie aż do zapełnienia się składowiska. Na terenie gminy postawione zostały trzy pojemniki przeznaczone do zbiórki zużytych baterii, które są opróżniane prze firmę EKO TOP w Rzeszowie oraz jeden pojemnik przeznaczony na oleje przepracowane opróżniany prze Rafinerię Jedlicze. 4.3 Własność nieruchomości W ogólnej powierzchni gminy liczącej ha występują następujące rodzaje własności: Własność Agencji Nieruchomości Rolnych pow. 105,00 ha tj. 1,20% Zasoby gruntów państwowych pow. 24,15 ha tj. 0,15% Własność spółdzielcza i po byłym IGLOOPOLU pow. 232,60 ha tj. 2,60% Własność Kurii Biskupich i Parafii Rzym-Katolickich pow. 81,50 ha tj. 0.90% Pozostałe grunty instytucji państwowych i uspołecz. pow. 10,50 ha tj. 0,10% Własność komunalna i mienie wiejskie pow. 27,80 ha tj. 0,30% Własność indywidualna pow.8 569,45 ha tj.94,75% 18

19 4.4 Obiekty dziedzictwa kulturowego Do obiektów dziedzictwa kulturowego Gminy Frysztak zaliczamy: Wieś Stępina Zespół schronu kolejowego z okresu II wojny światowej - kolejowy schron tunelowy dla pociągu sztabowego, - schrony zaplecza technologicznego mieszczące urządzenia zapewniające zasilanie, ogrzewanie i wentylację schronu kolejowego, połączone z nim podziemnym tunelem, - schrony bierne i bojowe, Kapliczka na górze Chełm, koniec XVIII lub początek XIX wieku, Chałupa drewniana 1904 r. Stodoła drewniana kryta strzechą, Cmentarz choleryczny, Wiatrak nr 14a Wiatrak nr 45 Kapliczka z figurką Chrystusa Frasobliwego na pniu lipy II ćw. XX wieku. Wieś Twierdza Relikty średniowiecznego zamku z XIV wieku, Fragment dawnego traktu handlowego z Frysztaka do Jasła, Kapliczka Matki Boskiej 1887 r., Enklawa zabudowy przemysłowej powstała przed I szą Wojną Światową i rozbudowana w okresie międzywojennym, Zespół zabudowy o charakterze małomiasteczkowym, Zabudowa o charakterze wiejskim przy drodze do Krosna i Jasła, Szkoła Ludowa ( ) o neogotyckich cechach, Dom mieszkalny 1927r., Młyn, Wieś Widacz Wschodni kraniec rozległego nawsia, Kapliczka w przysiółku Czajki I sza ćw. XX w., Kapliczka z figurką Chrystusa I sza ćw. XX w., Kapliczka murowana z II połowy XX w., 19

20 Pozostałości z zespołu dworskiego, Chałupa drewniana z 1892 r., Domy mieszkalne drewniane 1914 r., Wieś Frysztak Układ urbanistyczny XIV XIX w., Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP, Kapliczka, Poczta z początku XX w., Apteka około 1920 r., Dwór około XVI w., Domy drewniane z początku XX r., Wiatrak. Stanowiska archeologiczne w Gminie Frysztak: Ślady osadnictwa neolitycznego i wczesnej epoki brązu w Stępinie, Relikty średniowiecznego zamku z XIV w. w Twierdzy, Ślad osadnictwa neolityczny i wczesna epoka brązu w Twierdzy, Domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne w Twierdzy, Punkt osadniczy średniowieczny w Twierdzy, Ślad osadnictwa neolityczny i wczesna epoka brązu w Widaczu, Ślad osadnictwa prehistorycznego w Widaczu. 4.5 Analiza SWOT Celem analizy jest określenie mocnych i słabych stron, które wynikają ze specyfiki Gminy oraz szans i zagrożeń wypływających z otoczenia, a więc czynników, które są niezależne od Gminy. Analiza mocnych i słabych stron przeprowadzona została w następujących obszarach: Położenie Gminy, środowisko naturalne, dostępność komunikacyjna, Infrastruktura techniczna, Warunki wspierające rozwój gospodarczy. Analiza szans i zagrożeń obejmuje: Ochronę środowiska i infrastrukturę techniczną. 20

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk na lata 2009 2015 Dorohusk, kwiecień 2012 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. OBSZAR I

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALWERNIA

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALWERNIA 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni nr XXI/165/2004 z dnia 9.06.2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALWERNIA Kraków Alwernia, maj 2004 r. 2 SPIS TREŚCI: I. Obszar i czas realizacji Planu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009 2015 Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice BURMISTRZ KRAPKOWIC S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice Zmiana tekst jednolity 2013r. Tekst studium stanowi zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Urząd Miejski Świebodzice STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Świebodzice, maj - czerwiec 2004 rok 2 Uchwała nr XX/203/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.02.2004 r. w sprawie: opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 09-06-2004 r. Tuchów, czerwiec 2004 1 Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TARNOWIEC. na lata 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TARNOWIEC. na lata 2008-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TARNOWIEC na lata 2008-2015 Opracowanie: Urząd Gminy w Tarnowcu wrzesień 2008 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...4 2. Diagnoza stanu istniejącego...5 3. Historia...7 4. Zabytki...11

Bardziej szczegółowo

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROKIETNICA NA LATA 2007 2015 WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 1.2. Geologia i rzeźba

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 1 Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Diagnoza stanu wyjściowego...

Bardziej szczegółowo