PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK"

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK na lata oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej Frysztak, lipiec 2004 Opracowanie Firma Doradcza Marek Siewierski Mielec ul. Staffa 3/7

2 Spis treści RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE... 1 I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO... 4 II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU (ANALIZA) POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Budowa geologiczna i zasoby geologiczne Zasoby Wody powierzchniowe i podziemne TURYSTYKA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego Infrastruktura techniczna Własność nieruchomości Obiekty dziedzictwa kulturowego Analiza SWOT GOSPODARKA Główni pracodawcy, struktura i trendy Rolnictwo Struktura podstawowych branż na terenie gminy Analiza SWOT SFERA SPOŁECZNA Sytuacja demograficzna i społeczna terenu Ludność zatrudnienie Bezrobocie Analiza SWOT...38 VII. ANALIZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA TERENIE FRYSZTAK TEMATYCZNA LISTA ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH WYPEŁNIANIA ZAŁOŻEŃ POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW VIII. PLANOWANE PROJEKTY /LUB ZADANIA DŁUGOTERMINOWE / IX. ZGODNOŚĆ PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ WOJEWÓDZKĄ ORAZ NARODOWYM PLANEM ROZWOJU X. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO XI. SYSTEM WDRAŻANIA XII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

3 I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Określenie obszaru realizacji planu na lata oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej II. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu (analiza) 1. Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność Gmina Frysztak położona jest w południowo zachodniej części województwa podkarpackiego, w Powiecie Strzyżowskim, w paśmie Pogórza Strzyżowsko Dynowskiego. Frysztak leży nad rzeką Wisłok, pomiędzy miastami Jasłem i Strzyżowem. Jest to najdalej na zachód wysunięta gmina całego Powiatu, położona u zbiegu dróg łączących Jasło, Krosno i Strzyżów. Jej terytorium przylega do doliny Wisłoka w miejscu malowniczego przełomu rzeki przez pas najwyższych wzniesień Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. W skład Gminy wchodzi 14 sołectw tj. Frysztak, Cieszyna, Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Średni, Gogołów, Huta Gogołowska, Kobyle, Lubla, Pułanki, Stępina, Chytrówka, Twierdza oraz Widacz. Historycznie udokumentowane dzieje Frysztaka i okolic biorą swój początek w XII w., kiedy tereny te weszły w skład uposażenia klasztoru cystersów z Koprzywnicy. W 1352 r., na gruntach istniejącej już wsi Kobyle, lokowana jest osada Wisłok (prawa miejskie od 1366 r.) - potem Frysztak. Dobrze rozwijały się także okoliczne miejscowości, m.in. Stępina, Cieszyna, Kobyle, położone w sąsiedztwie ruchliwego szlaku handlowego i strzeżone od XIII w. przez warowny zamek w Twierdzy (rozebrany w XIX w.). Frysztak był uznawany za centrum handlu i rzemiosła, zwłaszcza płóciennictwa i tkactwa. Z biegiem czasu nabierał on także znaczenia administracyjnego, początkowo jako siedziba tzw. sądu leńskiego (od 1375 r.) a w poł. XIX w, powiatu sądowego. Niestety liczne pożary (m.in. w 1890), kryzys gospodarki w okresie zaborów oraz zniszczenia I wojny światowej spowodowały degradację miasteczka i utratę praw miejskich w 1934 r. Wielkich strat ludnościowych i materialnych doświadczyła ta ziemia także w czasie II wojny światowej. Szansy na rozwój upatrywano jeszcze w 3

4 eksploatacji złóż żelaza odkrytych w 1937 r. koło Stępiny, lecz okazały się one jednak zbyt ubogie. Gmina Frysztak posiada urocze tereny parku krajobrazowego (niebieski szlak turystyczny) oraz kilka ciekawostek architektury. Należą do nich: drewniany kościół św. Katarzyny w Gogołowie - jednonawowa zrębowa świątynia z wieżą o konstrukcji słupowej, wybudowana w 1672 r. i wyposażona w stylu baroku i rokoko w XVII i XVIII w., oraz późnoklasycystyczna kaplica grobowa na pobliskim cmentarzu (1868) i grób powstańczego generała Ignacego M. Kruszewskiego; ciekawy architektonicznie kościół parafialny z 1927 r. we Frysztaku, kryjący w swym wnętrzu barokowe ołtarze z wcześniejszej świątyni, a także cmentarz żydowski z 2 połowy XVIII w.; drewniany kościół św. Mikołaja (XV/XVI w.) w Lubli wyposażony w stylu późnego baroku: otoczony parkiem zespół dworski ( ) w Kobylu oraz, zespół schronów i betonowy tunel o dł. ok. 500 m koło Stępiny. Gmina zajmuje powierzchnię 9052 ha, a na obszarze gminy zamieszkuje mieszkańców (na dzień 1 stycznia 2004r.). Gminami, które z nią graniczą są Wiśniowa, Kołaczyce, Wojaszówka, Wielopole Skrzyńkie i Brzostek. Ukształtowanie powierzchni w gminie jest bardzo zróżnicowane. Występują tu typowe pogórza o płaskich garbach, płaskodenne doliny, a także większe wzniesienia o stromych stokach. Gleby Gminy Frysztak cechuje natomiast mała różnorodność, gdyż występują tu głównie gleby pseudobielicowe i mady brunatne. Lasy zajmują w Gminie Frysztak ok. 30% całego jej obszaru. 2. Środowisko Przyrodnicze 2.1 Budowa geologiczna i zasoby geologiczne Na terenie gminy występują wytwory kredowe trzecio i czwartorzędowe. Północna część gminy budują utwory kredowe wykształcone w postaci łupków i piaskowców. Na południu natomiast występują utwory trzeciorzędowe wykształcone w postaci piaskowców i łupków warstw krośnieńskich. Zasoby geologiczne terenu gminy są bardzo ubogie, gdyż gmina dysponuje tylko piaskowcami wykorzystywanymi jako materiał budowlany i drogowy. 4

5 2.2. Zasoby Bardzo ważnym i cennym elementem wzbogacającym zasoby środowiska naturalnego gminy są lasy, które zajmują ok. 30% jej powierzchni. Znaczne partie zalesione odznaczają się bardzo wartościowymi cechami m.in. wysokim stopniem naturalności, występowaniem roślin chronionych oraz skałkami i piaskowcami kwalifikującymi się do ujęcia jako pomniki przyrody. Do pomników przyrody żywej, które już istnieją zaliczamy: dąb szypułkowy i bezszypułkowy (3 sztuki) Glinik Średni, dęby szypułkowe (3 sztuki) Lubla, lipy szerokolistne (2 sztuki) i dąb szypułkowy Kobyle, sosny wejmutki (2 sztuki), lipa drobnolistna, dąb szypułkowy oraz jawory (2 sztuki) Glinik Dolny, Do pomników przyrody żywej, które są projektowane zaliczamy: grab zwyczajny Kobyle, dąb szypułkowy Frysztak, lipy drobnolistne (4 sztuki) stanowisko jaskółki brzegówki, lipy drobnolistne (4 sztuki), dąb szypułkowy Gogołów, stanowisko pióropusznika strusiego Stępina, grab zwyczajny, modrzewie europejskie (2 sztuki), klony zwyczajne (2 sztuki), lipa drobnolistna (2 sztuki) Glinik Dolny, lipa drobnolistna (6 sztuk), dąb szypułkowy (4 sztuki) Lubla. Do obiektów przyrody nieożywionej, które są projektowane należą skałki piaskowca zlokalizowanego w północnym rejonie wsi Kobyle. W miejscowości Gogołów są czynne trzy kopalnie złoża piasku (Pana Lepaka Sławomira, Sokołowskiego Zdzisława i Winiarskiego Jana), natomiast w miejscowości Glinik Dolny znajduje się czynna kopalnia gliny (cegielnia) spółki Państwa Mikuszewskich Wody powierzchniowe i podziemne Przeważający obszar gminy położony jest w zlewni Wisłoka wraz z jego dopływami z lewej strony, jedynie mały fragment zachodniej części gminy leży w zlewni Wisłoki (potok Gogołówka). 5

6 Przez teren gminy przepływa rzeka Wisłok prowadząca mocno zanieczyszczone wody, które według oceny ogólnej nie odpowiadają normom. W obrębie doliny Wisłoka występuje zagrożenie zalewaniem wodami powodziowymi. W dolinie Wisłoka znajdują się również struktury geologiczne o zwiększonej zasobności w wody podziemne, w których obrębie wyznaczono orientacyjny zasięg Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Doliny Wisłoka, którego fragment położony jest na terenie gminy. 3. Turystyka Środowisko Frysztaka i okolic cechują: czyste powietrze i piękne krajobrazy. O czystości powietrza świadczy występowanie porostów, które są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia. Występujące tu liczne zbiorowiska leśne stanowią naturalną oczyszczalnię wody. O urokach krajobrazu decyduje bogata szata roślinna. Dogodne warunki przyrodnicze umożliwiają bytowanie licznych gatunków zwierząt. Spotkać tu można: salamandrę plamistą, traszkę karpacką, kumaki, rzekotkę, strzelbę potokową, dudki i puchacze. Frysztak słynie z ponad 50-letniej tradycji łowieckiej. Zwarte masywy leśne są ostoją jelenia, dzika, zajęcy, bażantów, a przede wszystkim sarny. Rozbudowana sieć urządzeń łowieckich zlokalizowana jest w najbardziej uroczych, a zarazem cichych i spokojnych zakątkach. W miejscowości Stępina znajduje się dom myśliwski. Poza pomieszczeniami na narady i zebrania, dysponuje pokojami gościnnymi z 7 miejscami. W sąsiedztwie urządzony jest kryty biwak, służący do organizowania spotkań przy ognisku. Wymienione elementy świadczą o dużej atrakcyjności tych stron, które są doskonałym terenem dla rozwoju agroturystyki. Ta forma wypoczynku zapewnia poznanie gospodarstwa rolnego, kontakt z przyrodą, zaopatrzenie w świeżą i zdrową żywność. Na terenie gminy Frysztak znajduje się kilka gospodarstw agroturystycznych. Głównym atutem Frysztaka i okolic są piękne wzgórza, rozległe doliny Wisłoka oraz innych rzek i strumyków. Górskie lasy, tajemnicze zbocza i jary, nieskażone wody i ziemia, a także znakomite widoki z okolicznych wzniesień. Suma walorów estetycznych krajobrazu i bogactwo środowiska przyrodniczego zdecydowały o objęciu tego terenu ochroną rezerwatową. Frysztak usytuowany jest na granicy Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje malownicze wzniesienia Klonowej Góry (540 m n.p.m.), góry Bardo (534 m n.p.m.) i leżącej na północno - zachodnich krańcach gminy Frysztak góry Chełm (532 m n.p.m.). Tereny te stanowią fragmenty Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego. 6

7 Bogatą rzeźbę wzniesień Pogórza, barwy rozległych lasów mieszanych, piękne przełomy rzek i potoków, głębokie wąwozy i jary, okazałe formy skalne, kolorowe łąki, szachownice pól uprawnych uzupełniają rozrzucone w dolinach wioski. Prawdziwą ozdobą i atrakcją turystyczną głównego pasma Pogórza są skały piaskowcowe i rozległe kamieniołomy, dwa z nich leżą w okolicy Frysztaka. Ze szczytów kamieniołomu w Cieszynie rozpościera się widok na dolinę Wisłoka i Górę Chełm. Z drugiego kamieniołomu znajdującego się we wsi Kobyle można zobaczyć panoramę Frysztaka od strony wschodniej. W okolicach Frysztaka wyróżniono kilka punktów widokowych, oto one: Z pasma Jazowej, w kierunku zachodnim, roztacza się uroczy widok na rozległą dolinę Wisłoka, a w centralnej części panoramy widać wzgórze z zabytkowym kościołem Frysztaka, Z drogi Frysztak - Klecie, około 400 m od frysztackiego kościoła, roztacza się wspaniały widok na Bramę Frysztacką, malowniczy przełom Wisłoka, Z drogi prowadzącej z Jasła do Strzyżowa widać rozległą panoramę Lubli z widocznym drewnianym kościołem. W dali widnieje wzgórze i frysztacki kościół oraz Góra Chełm, Bardo i Klonowa, Ze Stępiny (droga na Zagórze) rozpościera się panorama wsi Stępina, a w oddali góruje Chełm, Spod góry Chełm mamy widok na schrony w Stępinie-Cieszynie oraz panoramę doliny rzeki Stępinki. U jej źródeł pobiera się wodę z zawartością leczniczych składników mineralnych, Z Koziej Góry (w kierunku zachodnim) widać Górę Kamienną oraz dalszą część doliny rzeki Stępinki, Z Kamieńca można podziwiać panoramę Gogołowa oraz Frysztaka, Z Glinika Dolnego (znad wyrobiska cegielni) zobaczyć można Frysztak i okolice. Ze względu na fakt, iż tereny Gminy Frysztak są niewątpliwie atrakcyjnie położone, ściągają wielu turystów. Przez teren gminy przebiega kilka szlaków turystycznych, zarówno pieszych jak i rowerowych. W większości są one łatwe do pokonania i pozwalają poznać urocze okolic Frysztaka. Znajduje się tu także kilka punktów widokowych i szlaki turystyczne: 1. Piesze szlaki turystyczno krajobrazowe: Szlak niebieski Dębica Wiśniowa Czarnorzeki, Szlak żółty Kołaczyce Czudec, Szlak zielony Ropczyce Frysztak. 7

8 2. Trasy dla motorowerzystów i zmotoryzowanych: Trasa nr 1 Frysztak Pułanki Cieszyna Stępina Huta Gogołowska Gogołów Glinik Górny Glinik Średni Frysztak, Trasa nr 2 typowo widokowa Frysztak Glinik Dolny Sztukówka Bardacie Gogołów, Trasa nr 3 typowo piesza Stępina góra Chełm. 3. Trasa wodno kajakowa przez gminę prowadzi szlak wodny, którym jest rzeka Wisłok, najbardziej popularna jest trasa w górę rzeki od Strzyżowa do Frysztaka. Na wszystkich szlakach występują wspaniałe punkty widokowe, do najbardziej znanych należą: widoki z góry Chełm, widok z Kamieńca, widok z kamieniołomu w Cieszynie, z Kobyla z Piaskowej Góry. Dla gości przygotowana jest zróżnicowana baza noclegowa i gastronomiczna, która obejmuje: 1. Baza noclegowa Hotelik New Jubilatka położony w centrum Frysztaka posiadający 2,3 i 4 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Frysztak obiekt z 45 całodobowymi miejscami noclegowymi, w pokojach 2 i 4 osobowych, Szkoła Podstawowa we Frysztaku dysponuje obiektem z 25 miejscami noclegowymi, pokoje 2,4,5-cio osobowe, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy we Frysztaku w okresie wakacyjnym dysponuje120 miejscami noclegowymi, Turystyczna baza noclegowa w Chytrówce dysponująca 30 miejscami z możliwością skorzystania z przygotowanego miejsca na ognisko, Pola namiotowe zlokalizowane są w miejscowościach: Stępina, Lubla, Chytrówka, Frysztak, Gospodarstwa agroturystyczne, znajdujące się w miejscowościach Cieszyna Huta Gogołowska, Frysztak, Lubla i Stępina. 2. Baza gastronomiczna Bar Mix w Twierdzy, Bar Ocean w Twierdzy, 8

9 Restauracja New Jubilatka we Frysztaku. Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR). Dysponuje znaczną powierzchnią rekreacyjno sportową i stanowi doskonałe miejsce do organizacji zgrupowań sportowo szkoleniowych, kolonii, obozów, kursów, wycieczek, rajdów oraz indywidualnego wypoczynku. Do dyspozycji korzystających GOSiR proponuje: Salę wykładową wyposażoną w sprzęt audio video, Saunę, Salę gimnastyczną wyposażoną w stoły do tenisa stołowego oraz szatnie i natryski, Boisko do piłki nożnej trybunami na około 1500 miejsc, Asfaltowy kort tenisowy, Bieżnię żużlową 100 m, Skocznię do skoku w dal, Plac zabaw dla dzieci z huśtawkami, Dogodne miejsce na ognisko, Zespół basenów odkrytych w skład, którego wchodzą: basen sportowy, rekreacyjny oraz brodzik z biczami wodnymi i urządzeniami do masażu, Szkoła Podstawowa i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy we Frysztaku także posiadają odpowiednią bazę sportową w skład, której wchodzi sala gimnastyczna wraz z wyposażeniem do prowadzenia różnego rodzaju rozgrywek i organizowania zgrupowań. Gmina Frysztak pomimo zniszczeń spowodowanych pożarami i działaniami wojennymi, zachowała małomiasteczkowy charakter. Jej głównym punktem jest rynek we Frysztaku, niestety większość starszych budowli znajdujących się w centrum Frysztaka nie ocalała. Mimo to okolica ta może poszczycić się kilkoma obiektami i zespołami zabytkowymi godnymi odwiedzenia i cieszącymi się dużą atrakcyjnością wśród turystów, a należą do nich: Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Katarzyny w Gogołowie, drewniany z 1672r. Jest to niewielka świątynia o skromnej, typowej dla tego budownictwa architekturze. Pomimo licznych remontów zachował urok i klimat XVII wiecznej budowli, Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja w Lubli, drewniany, 2 połowa XV w. Pomimo przekształceń zachował gotycki charakter bryły, która wraz z otoczeniem 9

10 tworzy wyjątkowo malowniczy obiekt. We wnętrzu znajduje się unikatowy ołtarz z 1703 r., Kościół pod wezwaniem Narodzenia NMP we Frysztaku. Świątynia wzniesiona w 1927 r. Jest to trzynawowy, murowany kościół o zwartej bryle. Charakterystyczna wieża góruje nad całą zabudową stanowiąc doskonały punkt orientacyjny. Usytuowanie kościoła na wysokim wzniesieniu sprawia, iż jest on widoczny z dala od Frysztaka, przez co stał się jego symbolem, Stary cmentarz żydowski - kirkut - we Frysztaku. Z 2 połowy XVII w. z częściowo zachowanymi kamiennymi pomnikami, Zespół schronu kolejowego z okresu II wojny światowej w Stępinie- Cieszynie. W jednym z nich mieściła się siedziba głównego sztabu Wermachtu. Tutaj 27 sierpnia 1941 r. Hitler spotkał się z Mussolinim. Główną atrakcją jest tunel, mogący zmieścić cały pociąg. Znajdowała się tu własna elektrownia, wodociągi i inne urządzenia, Dom mieszkalny we Frysztaku przy ul. Braci Dymnickich 2. Znajdują się tu piwnice i podziemne korytarze (prawdopodobnie z XVII w.), których sieć ciągnęła się pod całym Frysztakiem. Dom mieszkalny z początku XX w. przy ulicy Ks.W. Blajera 14, rozbudowany w 1925 r. z przeznaczeniem na sąd grodzki, obecnie Biblioteka. 4. Zagospodarowanie przestrzenne 4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego W funkcjonowaniu środowiska naturalnego zasadnicze znaczenie na terenie gminy ma struktura ekologiczna krajobrazu w tym wielkość i wzajemny układ różnego rodzaju ekosystemów. Na terenie gminy można wyróżnić: Ekosystem leśny, Ekosystemy łąkowo wodne, Ekosystemy wód płynących (korytarz ekologiczny rzeki Wisłok). 10

11 Te ekosystemy tworzą bardzo specyficzny i bardzo atrakcyjny krajobraz gminy, decydują o jej tożsamości i wartości. Są one czytelne w terenie i w znacznej mierze zachowują swoją naturalność. Ekosystemy łąkowo wodne łączą się z doliną rzeki Wisłok, która na terenie gminy jest częścią korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym. Korytarz ekologiczny rzeki Wisłok przecina ekosystem leśny poprzecznie tworząc w punkcie przecięcia tzw. BRAMĘ FRYSZTACKĄ stanowiąc unikalny fragment krajobrazu w skali gminy i regionu. O ile ekosystem leśny i większa część ekosystemów łąkowo wodnych zachowały swoją naturalność i nie są zagrożone procesami urbanizacyjnymi, o tyle korytarz ekologiczny rzeki Wisłok, przez który przebiega droga krajowa Rzeszów Krosno i linia kolejowa Rzeszów Jasło, jest zagrożony nadmierną ekspansją budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i infrastruktury. Dla ochrony środowiska naturalnego na terenie gminy ustanowiono: Czarnorzecko Strzyżowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, Rezerwat Góry Chełm, Pomniki przyrody ożywionej, Lasy ochronne. Polityka ochrony zasobów środowiska naturalnego, części gminy znajdującej się na terenie Parku Krajobrazowego powinna być rozstrzygnięta w planie ochrony parku (zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody). Do czasu opracowania planu ochrony parku na jego obszarze winny obowiązywać przepisy wynikające z ustanowienia parku. Zasoby środowiska przyrodniczego znajdujące się poza granicami parku powinny być chronione przed zmianą użytkowania i winny zachować swą naturalność. Dotyczyć to powinno szczególnie obszarów stanowiących wewnętrzny system ekologiczny, który tworzą doliny rzek i cieków wodnych oraz obszary zieleni leśnej i śródpolnej. Gmina Frysztak, podobnie jak i całe województwo podkarpackie, w porównaniu z innymi regionami kraju, ma dobrze zachowane środowisko przyrodnicze. Zanieczyszczenie powietrza w województwie jest stosunkowo niewielkie i można ten element środowiska naturalnego traktować jako mocną stronę tego regionu. Największy negatywny wpływ na jakość powietrza ma ogrzewanie indywidualnych budynków mieszkalnych przez piece węglowe i ścieki pochodzące z gospodarstw domowych. Z racji tego, że Gmina Frysztak 11

12 położona jest z dala od głównych ośrodków zanieczyszczeń w województwie, powietrze jest w niej stosunkowo nieskażone. Do poprawy czystości powietrza przyczynia się także likwidacja kotłowni węglowych, stopniowo na gazowe Infrastruktura techniczna Stan dróg i komunikacja Układ sieci drogowej na terenie gminy stanowią: Drogi krajowe na obszarze Gminy Frysztak nie występują, Drogi wojewódzkie łączna ilość - 14,90 km: - droga nr 988 Babica Warzyce km 12,50, stan techniczny: zły (w przebudowie), - droga nr 990 Twierdza Turaszówka km 2,40, stan techniczny zły, Drogi powiatowe łączna ilość - 33,22 km: - droga nr 512 Cieszyna Jaszczurowa km 6,22, stan techniczny zły, - droga nr 514 Cieszyna Huta Gogołowska km 10,89, stan techniczny zły, - droga nr 515 Frysztak Gogołów Klecie km 10.98,stan techniczny zły, - droga nr 516 Frysztak Kobyle Jazowa km 1,20,stan techniczny dobry, - droga nr 518 Kobyle Łęki Strzyżowskie km 1,79,stan techniczny zły, - droga nr 618 Lubla Sieklówka km 2,14,stan techniczny zły, Drogi gminne o łącznej długości 37 km, stan techniczny zły ok. 30% długość nawierzchni asfaltowej, pozostała część drogi żwirowe. Łączna długość dróg w gminie wynosi 85,12 km, z czego na drogi wojewódzkie przypada 14,90 km, powiatowe 33,22 km, a na gminne 37,00 km Długość dróg gminnych o nawierzchni twardej asfaltowej wynosi 11,10 km i nawierzchni żwirowej 25,90 km. Stan techniczny dróg na terenie gminy ocenia się jako zły podobnie ocenia się także stan techniczny poboczy wszystkich dróg. Układ dróg w kilometrach w porównaniu do całej Polski 12

13 Drogi (w km) W Gminie W Polsce Krajowe Brak Wojewódzkie 14, Powiatowe 33, Gminne Komunikacja w Gminie Frysztak przedstawia się następująco: Stacje benzynowe i diagnostyczne: - stacje benzynowe: 1 w Twierdzy (PKN Orlen), 1 we Frysztaku w budowie (prywatna), 1 w Cieszynie tylko olej napędowy (prywatna), - stacje gazowe: 2 we Frysztaku (prywatne), - stacje diagnostyki: 1 we Frysztaku (prywatna), 1 w Cieszynie (prywatna), Parkingi liczba miejsc parkingowych: - Frysztak parking nieutwardzony na ok. 30 miejsc (k. Ośrodka Zdrowia), - parking asfaltowy na ul. M. Frysztackiego ok. 30 miejsc, - parking nieutwardzony na terenie GOS i R ok.50 miejsc - Lubla parking utwardzony płytami typu Yomb na ok. 50 miejsc (k. kościoła), - Gogołów - parking asfaltowy na ok. 30 miejsc ( k. kościoła). - Stepina parking utwardzony płytami betonowymi na ok. 60 miejsc (k. zespołu schronów) Komunikacja zbiorowa natomiast wygląda następująco: Linie kolejowe trasa Rzeszów Jasło, długości ok. 8,33 km, PKS usługi świadczone na trasach obejmujących drogi powiatowe wojewódzkie - ciągu dróg: - trasa Krosno Rzeszów, - trasa Jasło Lubla Rzeszów, - trasa Lubla Strzyżów Rzeszów, - trasa Gogołów Strzyżów Rzeszów, - trasa Huta Gogołowska Frysztak Strzyżów Rzeszów, - trasa Jasło Gogołów Strzyżów, - oraz kursy przelotowe z innych kierunków (Lublin, Gorlice, Przemyśl). Prywatna komunikacja: 13

14 - taxi 4 koncesje, - komunikacja związana z dowozem dzieci do szkół 1 podmiot, - prywatna komunikacja samochodowa związana z przejazdem przez teren gminy świadczona przez podmioty z poza terenu gminy Telekomunikacja Gmina obsługiwana jest łącznością przewodową i radiową przez jednego operatora, to jest przez Telekomunikację Polską S.A. Należy do Okręgu Telekomunikacyjnego Jasło. Centrala telefoniczna znajduje się w miejscowości Frysztak centrala elektroniczna, w Gogołowie i Lubli znajdują się urządzenia zwielokrotniające obsługiwane przez centrale Rzeszów, miejscowości Cieszyna i Stępina obsługiwane są przez centralę w Wiśniowej. Centrala we Frysztaku powiązana jest z okręgową magistralą ziemną (kabel światłowodowy). Wyposażenie gminy w środki łączności jest wystarczające, ok.85 % gospodarstw domowych posiada dostęp do telefonu. Należy także wspomnieć o telefonii komórkowej, we Frysztaku znajdują się anteny przekaźnikowe wszystkich operatorów komórkowych Wyposażenie w energię elektryczną Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną odbywa się liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia 15 kv ze stacji redukcyjnych z wysokiego na średnie napięcie, zlokalizowanych w Strzyżowie i Krośnie, a magistrala główna biegnąca między tymi stacjami rozgałęzia się na terenie gminy. Ogólne parametry napięciowe w gminie są zadowalające i w chwili obecnej wystarczające. Odgałęzienie północne zasila takie miejscowości jak: Cieszyna, Stępina, Huta Gogołowska, 14

15 Odgałęzienie centralne zasila: Frysztak, Glinik Średni, Glinik Górny, Gogołów. Odgałęzienie południowe zasila: Twierdzę, Glinik Dolny, Widacz, Lublę. Napięcie średnie doprowadzane jest do stacji transformatorowych, gdzie następuje jego transformacja (obniżenie) do poziomu 0,4 kv. Jest to napięcie wiejskiej sieci konsumpcyjnej i oświetleniowej, bezpośrednio obsługującej odbiorców. Stacje na terenie gminy są w wykonaniu napowietrznym, zasilane promieniowo. Przez teren gminy przebiega tranzytowa linia energetyczna krajowego systemu zasilania relacji Tarnów Krosno o napięciu 400 kv. Strefa ochronna tej linii wolna od zabudowy, wynosi po 50 m od osi. Jest to pas terenu gdzie wartość pola elektromagnetycznego otaczająca źródło napięcia (linię) jest wyższe od normy bezpiecznej dla organizmów żywych to jest 1kV na 1 m przy najwyższym napięciu roboczym urządzenia. Gmina jest zasilana ze źródeł napięcia zlokalizowanych poza jej granicami (Strzyżow, Krosno). Znaczne oddalenie od głównych punktów zasilania powoduje negatywne skutki w funkcjonowaniu układów średniego napięcia (zbyt długie ciągi magistral, spadki napięć, możliwość awarii systemu). Sieci gminne, rozdzielcze, średniego napięcia wymagają w większości rekonstrukcji i rozbudowy. Odczuwane są skutki przeprowadzonej w latach tych powszechnej elektryfikacji wsi, przy ograniczonych możliwościach materiałowych, finansowych i przyjmowanych w tym okresie obciążeniach jednostkowych. Dodatkowym czynnikiem degradującym jest czas powodujący starzenie się konstrukcji i izolacji. Tempo koniecznej reelektryfikacji w gminie jak i na terenie całego województwa uzależnione jest od nakładów finansowych deklarowanych na ten cel przez Samorząd i gestora sieci. 15

16 Do wsi, dla których planowana jest rekonstrukcja sieci należą w Gminie Frysztak: Glinik Górny, Glinik Średni, Glinik Dolny, Frysztak, Twierdza, Kobyle. Rekonstrukcja ta polegać będzie na dostosowaniu technicznych warunków urządzeń i linii do obowiązujących norm oraz koniecznej rozbudowie układu o dodatkowe stacje dla polepszenia warunków napięciowych odbiorców istniejących i przyszłych Gazyfikacja Na terenie Gminy Frysztak wszystkie wsie są zgazyfikowane, a ponad 90% budynków mieszkalnych w gminie jest podłączone do gazu sieciowego. Długość sieci gazociągowej w gminie wynosi 143,7 km. Przebiegający prze teren gminy gazociąg wysokoprężny o średnicy 250 mm jest gazociągiem o znaczeniu regionalnym relacji Sędziszów Warzyce i ciśnieniu normalnym 4,0 Mpa. Gazociąg ten wybudowano w 1970 r. i pracuje on w układzie pierścieniowym krajowego układu sieci gazowych. Z gazociągu tego zasilana jest w gaz ziemny stacja redukcyjno pomiarowa znajdująca się w miejscowości Frysztak, z której zasilane są w gaz wszystkie miejscowości w gminie za wyjątkiem Huty Gogołowskiej i Gogołowa, które zasilane są z sąsiednich gmin (tj. ze wsi Kamienica i Januszkowice). Strefa bezpieczeństwa od wyżej wymienionego gazociągu wysokoprężnego i stacji redukcyjno pomiarowej w zależności od rodzaju zabudowy i rodzaju uzbrojenia wynosi od 2,0 do 35,0 m. Na koniec 1996 r. wszystkie miejscowości w gminie posiadały już sieć gazową, przy czym na terenie Frysztaka znajduje się sieć niskoprężna, a pozostałe miejscowości posiadają sieć średnioprężną. W ośmiu miejscowościach gminy sieć gazowa ma ponad dziesięć lat, a w pozostałych pięciu sieć gazową wybudowano w ostatnim dziesięcioleciu. Gazociągi niskoprężne posiadają średnicę 20 mm do 75 mm, a gazociągi niskoprężne są o średnicach 32 mm do 125 mm Gospodarka wodno ściekowa W Gminie Frysztak dostęp do wody ma 1239 gospodarstw. Woda dostarczana jest z wodociągu gminnego bądź z własnych studni. Frysztak posiada wodociąg komunalny zasilany z ujęcia powierzchniowego znajdującego się we wsi Glinik Średni na potoku Branówek oraz z trzech studni wierconych. Wydajność studni wierconych wynosi 7,20 m3/h, natomiast ujęcia powierzchniowego 10,00 m3/h. 16

17 Pozostałe miejscowości zasilane są w wodę z lokalnych pojedynczych wodociągów grawitacyjnych zasilanych w wodę ze źródeł samo wypływowych o nieustalonej wydajności lub wyżej położonych wydajnych studni kopanych. Wodociągi te posiadają początkowe zbiorniki wyrównawcze i zasilają w wodę na ogół kilka gospodarstw i prawie całe wsie w przypadku Stępiny i Cieszyny. W 2003 r. wykonano w gminie odwiert studni głębinowej i rozpoczęto modernizację stacji uzdatniania wody. W roku bieżącym, czyli w 2004 planuje się wykonanie kolejnych odwiertów studni głębinowych, a w kolejnych latach kontynuację modernizacji stacji uzdatniania wody, budowę nowych ujęć wody i sieci wodociągowej. Charakterystyka sieci wodociągowej Gminy Frysztak Całkowita długość sieci wodociągowej 26 km Stopień zwodociągowania gminy 12 % Liczba gospodarstw podłączonych do sieci 347 budynków Główne ujęcia wody Ujęcie wody powierzchniowej (potok Branówka), studnie głębinowe (3 sztuki) Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków W 2001 roku zakończono budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Glinik Dolny. Do końca 2003 roku wykonano kanalizację sanitarną w miejscowościach: Glinik Dolny, Glinik Średni, oraz część miejscowości Frysztak. W 2004 roku realizowana jest budowa kanalizacji wsi Twierdza. W kolejnych latach gmina zajmie się budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Cieszyna, Frysztak i Pułanki. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków Całkowita długość sieci kanalizacyjnej 20,60 km Stopień skanalizowania gminy 7% Liczba gospodarstw domowych podłączonych 211 budynków do sieci Rodzaj oczyszczalni HYDROVIT biologiczno mechaniczna Przepuszczalność oczyszczalni na dobę Q śrd 252 m3 Q maxd 328 m3 Własność oczyszczalni Gminna 17

18 Gospodarka odpadami komunalnymi Jednostki obsługujące gospodarkę odpadami W gminie Frysztak gospodarkę odpadami obsługują dwie firmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Strzyżów wywozi nieczystości stałe z terenu miejscowości: Huta Gogołowska, Stępina, Cieszyna, Pułanki, Glinik Średni, Glinik Górny i Gogołów. Gminna Spółdzielnia SCH Frysztak wywozi nieczystości stałe z miejscowości: Frysztak, Kobyle, Glinik Dolny, Twierdza, Widacz, Lubla oraz nieczystości płynne z terenu całej gminy. Na terenie gminy nie istnieje żadne wysypisko śmieci. Gmina korzysta z komunalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie na mocy zawartego z Gminą i miastem Strzyżów porozumienia, którego celem była partycypacja w kosztach budowy i utrzymania wysypiska śmieci dla tych gmin. Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Frysztak niezależnie od ilości śmieci wyprodukowanych przez poszczególne gminy następować będzie aż do zapełnienia się składowiska. Na terenie gminy postawione zostały trzy pojemniki przeznaczone do zbiórki zużytych baterii, które są opróżniane prze firmę EKO TOP w Rzeszowie oraz jeden pojemnik przeznaczony na oleje przepracowane opróżniany prze Rafinerię Jedlicze. 4.3 Własność nieruchomości W ogólnej powierzchni gminy liczącej ha występują następujące rodzaje własności: Własność Agencji Nieruchomości Rolnych pow. 105,00 ha tj. 1,20% Zasoby gruntów państwowych pow. 24,15 ha tj. 0,15% Własność spółdzielcza i po byłym IGLOOPOLU pow. 232,60 ha tj. 2,60% Własność Kurii Biskupich i Parafii Rzym-Katolickich pow. 81,50 ha tj. 0.90% Pozostałe grunty instytucji państwowych i uspołecz. pow. 10,50 ha tj. 0,10% Własność komunalna i mienie wiejskie pow. 27,80 ha tj. 0,30% Własność indywidualna pow.8 569,45 ha tj.94,75% 18

19 4.4 Obiekty dziedzictwa kulturowego Do obiektów dziedzictwa kulturowego Gminy Frysztak zaliczamy: Wieś Stępina Zespół schronu kolejowego z okresu II wojny światowej - kolejowy schron tunelowy dla pociągu sztabowego, - schrony zaplecza technologicznego mieszczące urządzenia zapewniające zasilanie, ogrzewanie i wentylację schronu kolejowego, połączone z nim podziemnym tunelem, - schrony bierne i bojowe, Kapliczka na górze Chełm, koniec XVIII lub początek XIX wieku, Chałupa drewniana 1904 r. Stodoła drewniana kryta strzechą, Cmentarz choleryczny, Wiatrak nr 14a Wiatrak nr 45 Kapliczka z figurką Chrystusa Frasobliwego na pniu lipy II ćw. XX wieku. Wieś Twierdza Relikty średniowiecznego zamku z XIV wieku, Fragment dawnego traktu handlowego z Frysztaka do Jasła, Kapliczka Matki Boskiej 1887 r., Enklawa zabudowy przemysłowej powstała przed I szą Wojną Światową i rozbudowana w okresie międzywojennym, Zespół zabudowy o charakterze małomiasteczkowym, Zabudowa o charakterze wiejskim przy drodze do Krosna i Jasła, Szkoła Ludowa ( ) o neogotyckich cechach, Dom mieszkalny 1927r., Młyn, Wieś Widacz Wschodni kraniec rozległego nawsia, Kapliczka w przysiółku Czajki I sza ćw. XX w., Kapliczka z figurką Chrystusa I sza ćw. XX w., Kapliczka murowana z II połowy XX w., 19

20 Pozostałości z zespołu dworskiego, Chałupa drewniana z 1892 r., Domy mieszkalne drewniane 1914 r., Wieś Frysztak Układ urbanistyczny XIV XIX w., Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP, Kapliczka, Poczta z początku XX w., Apteka około 1920 r., Dwór około XVI w., Domy drewniane z początku XX r., Wiatrak. Stanowiska archeologiczne w Gminie Frysztak: Ślady osadnictwa neolitycznego i wczesnej epoki brązu w Stępinie, Relikty średniowiecznego zamku z XIV w. w Twierdzy, Ślad osadnictwa neolityczny i wczesna epoka brązu w Twierdzy, Domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne w Twierdzy, Punkt osadniczy średniowieczny w Twierdzy, Ślad osadnictwa neolityczny i wczesna epoka brązu w Widaczu, Ślad osadnictwa prehistorycznego w Widaczu. 4.5 Analiza SWOT Celem analizy jest określenie mocnych i słabych stron, które wynikają ze specyfiki Gminy oraz szans i zagrożeń wypływających z otoczenia, a więc czynników, które są niezależne od Gminy. Analiza mocnych i słabych stron przeprowadzona została w następujących obszarach: Położenie Gminy, środowisko naturalne, dostępność komunikacyjna, Infrastruktura techniczna, Warunki wspierające rozwój gospodarczy. Analiza szans i zagrożeń obejmuje: Ochronę środowiska i infrastrukturę techniczną. 20

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK Załącznik do uchwały Nr XXII/118/2004 Rady Gminy Fysztak z dnia 28 lipca 2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK na lata 2004 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 28 lipca 2004 roku. RADA GMINY uchwala co następuje

Uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 28 lipca 2004 roku. RADA GMINY uchwala co następuje Uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak". Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

A. STREFA GOSPODARCZA

A. STREFA GOSPODARCZA III część strategii 3.1 Analiza SWOT Mając na uwadze wcześniejsze uwarunkowania LGD w ramach 2 spotkań i wymiany w formie elektronicznej wraz ze wsparciem eksperckim określiło poszczególne elementy analizy

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat Ryszard Boguszewski Analizowane obszary Przestrzeń i środowisko Sfera społeczna Sfera gospodarcza Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański.

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Gmina Jarocin Gmina Jarocin Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Leży przy drodze krajowej Nr 19 pomiędzy Rzeszowem (70 km), a Lublinem (100 km). Północno wschodnia granica

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE Szanowni Państwo! Gmina Kołaczyce, pragnąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB )

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) 1.1. Ludność Tabela 1.1. Powierzchnia i ludność w 2003 r. Powierzchnia (km 2 ) Liczba sołectw Ludność w tym: kobiety /100 mężcz. Gęstość

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice tel. centrala: +48 41 2767 400; fax: +48 41 2767 500 e-mail: zebiec@zebiec.pl Podaje się do

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespól pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Krośnie. Tarnowiec Krosno 1999 r.

Opracowanie: Zespól pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Krośnie. Tarnowiec Krosno 1999 r. 1 Opracowanie: Zespól pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Krośnie Tarnowiec Krosno 1999 r. 2 SPIS TREŚCI: Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZALESIE WIELKIE 2011 2020 Wstęp Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo