ZAGADNIENIA SPORTU ŚWIDNICKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA SPORTU ŚWIDNICKIEGO"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Świdnicy ZAGADNIENIA SPORTU ŚWIDNICKIEGO Świdnica, kwiecień 2013 r. 1

2 Spis treści 1. Wstęp Działalność świdnickich jednostek i stowarzyszeń kultury fizycznej dotowanych z budżetu miasta Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sport szkolny Kluby sportowe Obiekty sportowe Gmina Miasto Świdnica Zarządzane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Zarządzane przez gminne szkoły publiczne oraz użyczone szkołom niepublicznym Boiska środowiskowe Powiat Świdnicki Województwo Dolnośląskie Inne Udostępnianie i odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasto Świdnica Finansowanie kultury fizycznej z budżetu miasta i środków zewnętrznych w latach Propozycje w zakresie finansowania sportu przez Gminę Miasto Świdnica oraz rozwoju gminnej bazy sportowej Finansowanie sportu i priorytety gminy w tym zakresie Rozwój bazy sportowej

3 1. Wstęp Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. Tak oto pojęcia sportu i kultury fizycznej definiuje ustawa o sporcie. Kultura fizyczna jako wiedza, wartości, zwyczaje i działania podejmowane dla zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka oraz dla zachowania oraz przywracania zdrowia, jest częścią kultury narodowej chronionej przez prawo. Każdy obywatel ma prawo do równego korzystanie z różnych jej form. Aby zaspokoić zbiorowe potrzeby w zakresie kultury fizycznej poprzez prawidłową realizację procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej na gruncie lokalnym, kultura fizyczna została wpisana jako zadanie własne organów samorządu terytorialnego. Kwestie dotyczące sfery kultury fizycznej regulują w szczególności n/w akty prawne: 1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 2) ustawa z dnia 28 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 3) ustawa z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, 4) ustawa z dnia 25 czerwca o sporcie. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie podmiotów kultury fizycznej, ich działalności, bazy sportowej miasta, zarówno gminnej, jak i innych gestorów, zagadnień dotyczących udostępniania bazy oraz finansowania sportu świdnickiego. Przygotowany materiał ma charakter diagnostyczny, jest fotografią aktualnego stanu świdnickiego sportu. Wskazuje także na obszary, które ewentualnie wymagają zmian. 2. Działalność świdnickich jednostek i stowarzyszeń kultury fizycznej dotowanych z budżetu miasta 2.1. Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany dalej ŚOSiR, jest jednostką budżetową miasta, powołaną do realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Do zakresu działania ośrodka należy w szczególności: 1) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo- rekreacyjnych, 2) administrowanie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej, 3) wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego, 4) prowadzenie działalności hotelarsko gastronomicznej i campingowo carawaningowej, 5) świadczenie usług dla ludności w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 3

4 6) współpraca z innymi instytucjami i osobami w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. ŚOSiR organizuje i współorganizuje zajęcia i imprezy rekreacyjno sportowe, w których uczestniczy wiele tysięcy uczestników. W tabeli nr 1 przedstawiono najważniejsze przedsięwzięcia, które organizował lub współorganizował ŚOSiR w latach Znalazły się tam zajęcia i imprezy: 1) w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego szkół podstawowych i gimnazjalnych współorganizowane z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym rozgrywane w lekkoatletyce, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, tenisie stołowym, czwórboju, wieloboju, siatkówce plażowej, sztafetowych biegach przełajowych i pływaniu, 2) o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, lokalnym, 3) festynowe, rekreacyjno sportowe, organizowane w ramach ferii i wakacji, skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 4) współorganizowane z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, (np. z Urzędem Miejskim, Młodzieżowym Domem Kultury, Starostwem Powiatowym, świdnickimi szkołami i przedszkolami). Tabela nr 1. PRZEDSIĘWZIĘCIA SPORTOWE ORGANIZOWANE I WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ OSIR Organizacja XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych Dolny Śląsk 2010 Turniej Tenisa WOŚP III Świdnicki Rodziny Zlot IV Świdnicki Rodziny Zlot V Świdnicki Rodziny Zlot Caravaningowy Caravaningowy Caravaningowy Bieg noworoczny Bieg noworoczny Bieg noworoczny Blok imprez Ferie z OSiR-em Blok imprez Ferie z OSiR-em Blok imprez Ferie z OSiR-em Blok imprez Lato z OSiR-em Blok imprez Lato z OSiR-em, Blok imprez Lato z OSiR-em, Bieg Niepodległości Bieg Niepodległości Bieg Niepodległości XVI Sportowy Turniej Miast i Gmin Zawody Snowboardowe i Biegi Narciarskie Zawody Snowboardowe Kolęda na sportowo Kolęda na sportowo Mecz Samorządowców Bieg Konstytucji Współorganizacja Współzawodnictwo Międzyszkolne Współzawodnictwo Międzyszkolne Współzawodnictwo Międzyszkolne Festyn Tata, Mama i Ja na Sportowo Festyn Tata, Mama i Ja na Sportowo Festyn Tata, Mama i Ja na Sportowo Świdnicki Dzień Trzeźwości Kongres Regionów Kongres Regionów Kongres Regionów Mistrzostwa Strong Man Mistrzostwa Strong Man Międzynarodowy Turniej Międzynarodowy Turniej Międzynarodowy Turniej 4

5 Piłkarski Silesian Cup Piłkarski Silesian Cup Piłkarski Silesian Cup Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Winter Cup Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Winter Cup Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Winter Cup Mistrzostwa w Judo Mistrzostwa w Judo Mistrzostwa w Judo Mistrzostwa w Pływaniu Mistrzostwa w Pływaniu Mistrzostwa w Pływaniu Świdnicka Piętnastka Mistrzostwa w Skateboardingu Zawody Skateboardowe Zawody Balonów na Ogrzewane Powietrze Zawody Balonów na Ogrzewane Powietrze Zawody w koszykówce dla osób niepełnosprawnych Turniej W zdrowym ciele zdrowy duch Źródło: na podstawie materiału sporządzonego przez ŚOSIR ŚOSiR realizuje także remonty i inwestycje. Zrealizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela nr Sport szkolny W szkołach, poza obowiązkowymi godzinami wychowania fizycznego, realizowane są sportowe zajęcia pozalekcyjne oraz inne zajęcia sportowe. W czasie tych zajęć pracuje się zarówno z młodzieżą utalentowaną, która przygotowuje się do zawodów sportowych oraz uczniami wykazującymi mniejszą sprawność fizyczną. We wszystkich świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonują Szkolne Koła Sportowe (SKS-y), w ramach których prowadzone są zajęcia w różnych dyscyplinach sportowych. W kilku miejskich szkołach funkcjonują klasy sportowe o profilach: pływanie, piłka siatkowa, piłka ręczna i piłka nożna. Tabela nr 2. KLASY SPORTOWE W MIEJSKICH SZKOŁACH PUBLICZNYCH Szkoła (rok utworz. klas sport.) Wyszczególnienie 2010/ / /2013 liczba oddziałów sportowych SP4 (2006) SP6 (2011) dyscyplina sportu kl. I V (pływanie) kl. I VI (pływanie) kl. I VI (pływanie) liczba uczniów w oddziałach sport. liczba oddziałów sportowych dyscyplina sportu - liczba uczniów w oddziałach sport kl. IV (ps dz/pn ch.) kl. IV (ps dz/pn ch.), kl. IV (pn ch.), kl. V (ps dz./pn ch.)

6 Szkoła Podstawowa nr 1 G3 (2009) G4 (2012) liczba oddziałów sportowych dyscyplina sportu liczba uczniów w oddziałach sport. liczba oddziałów sportowych kl.i (ps dz./pn ch.), kl. I (pr ch.), kl. II (ps dz./ pn ch.), kl. II (pn ch.), kl. II (pr ch.) kl. I (ps dz./pn ch.), kl. I (pr ch.), kl. II (ps dz./pn ch.), kl. II (pr ch.), kl. III (ps dz./pn ch.), kl. III (pn ch.), kl. III (pr ch.) kl. I (pn ch.), kl. I (ps ch.), kl. II (ps dz./pn ch.), kl. II (pr ch.), kl. III (ps dz./pn ch.), kl. III (pr ch.) dyscyplina sportu - - liczba uczniów w oddziałach sport. kl. I (pn ch.) Objaśnienia skrótów: dz. dziewczęta; ch. chłopcy; pn piłka nożna; pr piłka ręczna; ps piłka siatkowa Klasy sportowe o profilu piłka siatkowa kobiet funkcjonują także w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych - Zespole Szkół Ekonomicznych. Do trzech klas uczęszcza około 58 uczennic. Szkoły są organizatorami, bądź współorganizatorami licznych imprez sportowych, zarówno o charakterze wewnątrzszkolnym (m.in. rozgrywki międzyklasowe, mistrzostwa szkoły), jak i międzyszkolnych, między innymi, takich jak: turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej, szkolna liga piłki ręcznej, zgadywanki terenowe, turnieje rodzinne, zawody pływackie, turniej szachowy. Od lat prowadzone jest współzawodnictwo sportowe szkół, którego organizatorami są ŚOSiR oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Reprezentacje szkół rywalizują między sobą w różnych dyscyplinach sportowych m.in.: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka plażowa, lekkoatletyka, biegi przełajowe, tenis stołowy, pływanie. Najlepsze we współzawodnictwie szkoły reprezentują Miasto Świdnica na zawodach rangi powiatowej, regionu, czy też wojewódzkiej. Tabela nr 3. UCZESTNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Liczba Szkoła Dyscyplina sportowa uczestni Najważniejsze osiągnięcia uczniów ków (co najmniej o randze powiatowej) z danej szkoły 1) Mini Piłka Siatkowa 2-ki, 3-ki,4-ki 2) Tenis Stołowy 3) Czwórbój Lekkoatletyczny 4) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 5) Trójbój Lekkoatletyczny 2) Mini Piłka Nożna 3) Mini Piłka Koszykowa 4) Pływanie 5) Mini Piłka Siatkowa 2-ki, 3-ki,4-ki 92 1) Awans do ½ Finału Strefy Wałbrzyskiej w Mini Piłce Siatkowej 3-ki i 2) Awans do Finału Strefy Wałbrzyskiej w Mini Piłce Siatkowej 4-ki i 3) III miejsce w Finale Dolnośląskim w Mini Piłce Siatkowej 4-ki 193 1) Awans do Finału Strefy Wałbrzyskiej w Mini Piłce Siatkowej 3- ki 2) Awans do ½ Finału Strefy Wałbrzyskiej w Mini Piłce Siatkowej 4- ki i 3) Awans do Finału Strefy Wałbrzyskiej w Mini Piłce Siatko- 6

7 Szkoła Podstawowa nr 4 6) Tenis Stołowy, 7) Czwórbój Lekkoatletyczny 8) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 9) Wielobój Lekkoatletyczny 2) Mini Piłka Nożna 3) Mini Piłka Koszykowa 4) Pływanie 5) Mini Piłka Siatkowa 2-ki, 3-ki,4-ki 6) Tenis Stołowy, 7) Czwórbój Lekkoatletyczny 8) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 9) Wielobój Lekkoatletyczne 4) Biegi Przełajowe 5) Mini Piłka Nożna 6) Mini Piłka Koszykowa 7) Pływanie 8) Mini Piłka Siatkowa 2-ki, 3-ki,4-ki 9) Tenis Stołowy, 10) Czwórbój Lekkoatletyczny 11) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 12) Wielobój Lekkoatletyczne 13) Trójbój Lekkoatletyczny 2) Mini Piłka Nożna 3) Mini Piłka Koszykowa 4) Pływanie 5) Mini Piłka Siatkowa 2-ki, 3-ki,4-ki 6) Tenis Stołowy, 7) Czwórbój Lekkoatletyczny 8) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 9) Wielobój Lekkoatletyczne 10) Trójbój Lekkoatletyczny 2) Mini Piłka Nożna 3) Mini Piłka Koszykowa 4) Pływanie 5) Mini Piłka Siatkowa 2-ki, 3-ki,4-ki 6) Tenis Stołowy, 7) Czwórbój Lekkoatletyczny 8) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 9) Wielobój Lekkoatletyczne 10) Trójbój Lekkoatletyczny wej 4- ki 4) III miejsce w Finale Dolnośląskim w Mini Piłce Siatkowej 4-ki 5) Awans do Finału Powiatowego w Tenisie Stołowym 173 1) Awans do Finału Strefy Wałbrzyskiej w Mini Piłce Siatkowej 2-ki 2) Awans do Finału Strefy Wałbrzyskiej w Mini Piłce Siatkowej 4-ki 264 1) II miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Trójboju L.A. 2) III miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Trójboju L.A. 3) VII miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Czworoboju L.A. 4) I miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Igrzyskach L.A. 5) VI miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Igrzyskach L.A. 6) VII miejsce w finale dolnośląskim w Igrzyskach L.A. 7) IV miejsce w finale dolnośląskim Sztafet Pływackich 8) VI miejsce w finale dolnośląskim Sztafet Pływackich 9) IV miejsce w finale dolnośląskim w Mini Piłce Nożnej 286 1) VII miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Tenisie Stołowym 2) III miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Czwórboju L.A. 3) III miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Igrzyskach L.A. 4) I miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Wieloboju L.A. i 5) II miejsce w finale dolnośląskim Sztafet Pływackich 6) III miejsce w finale dolnośląskim Sztafet Pływackich 324 1) I miejsce w finale powiatowym w Biegach Przełajowych sztafety 2) II miejsce w finale powiatowym w Biegach przełajowych sztafety 3) III miejsce w finale powiatowym w Mini Piłce Koszykowej 4) VII miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Tenisie Stołowy 5) IV miejsce w finale dolnośląskim w Mini Piłce Nożnej 6) VII miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Czwórboju L.A. 7) VI miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Czwórboju L.A. 7

8 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 6 2) Mini Piłka Nożna 3) Mini Piłka Koszykowa 4) Pływanie 5) Mini Piłka Siatkowa 2-ki, 3-ki,4-ki 6) Mini Piłka Ręczna 7) Taekwon-do 8) Czwórbój Lekkoatletyczny 9) Trójbój Lekkoatletyczny 1) Mini piłka siatkowa 2-ki, 3-ki,4-ki 2) Mini Piłka Ręczna 3) Mini piłka nożna 4) Czwórbój Lekkoatletyczny 5) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 6) Wielobój Lekkoatletyczne 7) Biegi przełajowe 8) Mini piłka koszykowa 9) Pływanie 1) Mini piłka nożna 2) Akrobatyka 3) Mini Piłka Ręczna 4) Mini piłka siatkowa2-ki, 3-ki,4-ki 5) Czwórbój Lekkoatletyczny 6) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 7) Trójbój Lekkoatletyczny 8) Szachy 9) Biegi przełajowe 10) Mini piłka koszykowa 11) Pływanie 1) Mini piłka siatkowa 2-ki, 3-ki,4-ki 2) Wielobój Lekkoatletyczne 3) Biegi przełajowe 4) Pływanie 1) Mini piłka siatkowa 2-ki 3-ki,4-ki 2) Tenis Stołowy 3) Mini Piłka Ręczna 4) Czwórbój Lekkoatletyczny 5) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 6) Wielobój Lekkoatletyczne 7) Mini piłka nożna 8) Biegi przełajowe 1) Mini Piłka Siatkowa 2-ki, 3-ki,4-ki 2) Mini Piłka Koszykowa 3) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 4) Czwórbój Lekkoatletyczny 8) I miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Wieloboju L.A. 9) Awans do finału wojewódzkiego w Igrzyskach L.A. i 10) I miejsce w finale strefy wałbrzyskiej Sztafet Pływackich i 376 1) III miejsce w strefie wałbrzyskiej w Mini Piłce Koszykowej 2) III Miejsce w Mistrzostwach Polski w Taekwon-do 267 1) III miejsce w strefie wałbrzyskiej w Piłce Ręcznej Chłopców 2) VI miejsce w strefie wałbrzyskiej w Czwórboju L.A. 3) III miejsce w finale powiatowym w Mini Piłce Nożnej 4) III miejsce w finale powiatowym w Sztafetowych Biegach Przełajowych 5) III miejsce w strefie wałbrzyskiej w Mini Piłce Koszykowej 403 1) I miejsce w finale powiatowym w Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 105 1) I miejsce finał strefy wałbrzyskiej w Mini Piłce Siatkowej 2) I miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Wieloboju L.A ) III miejsce w półfinałach strefy wałbrzyskiej w Mini Piłce Siatkowej 2-ki 2) I miejsce w finale powiatowym w Czwórboju L.A. 3) I miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Wieloboju L.A. 4) II miejsce w finale powiatowym w Sztafetowych Biegach Przełajowych 232 1) IV miejsce w finale dolnośląskim w Mini Piłce Siatkowej 2- ki 2) III miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Mini Piłce Siatkowej 3-ki i 8

9 Szkoła Podstawowa nr 315 Szkoła Podstawowa nr 105 5) Trójbój Lekkoatletyczny 6) Tenis Stołowy 7) Biegi Przełajowe 8) Pływanie 9) Mini Piłka Ręczna 1) Tenis Stołowy 2) Mini Piłka Nożna 3) Czwórbój Lekkoatletyczny 4) Trójbój Lekkoatletyczny 5) Biegi Przełajowe 6) Pływanie 7) Mini Piłka Koszykowa 8) Mini Piłka Siatkowa 4-ki 1) Mini Piłka Siatkowa 2) Czwórbój Lekkoatletyczny 3) Wielobój Lekkoatletyczny 4) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 5) Biegi Przełajowe 6) Pływanie 7) Mini Piłka Nożna 1) Tenis Stołowy 2) Mini Piłka Siatkowa 2-ki, 3-ki,4-ki 3) Mini Piłka Koszykowa 4) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 5) Wielobój Lekkoatletyczny 6) Piłka Ręczna 7) Biegi Przełajowe 8) Mini Piłka Nożna 9) Pływanie 1) Pływanie 2) Mini Piłka Siatkowa 2-ki, 4-ki 3) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 4) Tenis Stołowy 5) Trójbój Lekkoatletyczny 6) Mini Piłka Nożna 7) Mini Piłka Koszykowa 8) Czwórbój Lekkoatletyczny 9) Biegi Przełajowe 117 3) III miejsce w finale dolnośląskim w Mini Piłce Siatkowej 4-ki 4) II miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Mini Piłce Koszykowej 5) I miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Igrzyskach L.A. 95 1) I miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Mini Piłce Siatkowej ) Mini Piłka Siatkowa 2-ki, 3-ki 2) Igrzyska Dzieci Lekkoatletyczne 3) Wielobój Lekkoatletyczny 4) Mini Piłka Ręczna 5) Tenis Stołowy 6) Biegi Przełajowe 7) Pływanie 8) Piłka Nożna 9) Piłka Koszykowa 1) Igrzyska Lekkoatletyczne Dzieci 2) Piłka Koszykowa 3) Biegi Przełajowe 4) Piłka Ręczna 5) Piłka Nożna 133 1) I miejsce w finale powiatowym w Indywidualnych Biegach Przełajowych 56 1) I miejsce w finale powiatowym w Igrzyskach Lekkoatletycznych 9

10 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 1 2) Lekkoatletyka 3) Pływanie 4) Piłka Koszykowa 5) Piłka Siatkowa 6) Tenis Stołowy 7) Piłka Plażowa 8) Piłka Ręczna 9) Piłka Nożna 10) Pływanie 11) Strzelectwo Sportowe 12) Streetball 2) Lekkoatletyka 3) Pływanie 4) Piłka Koszykowa 5) Piłka Siatkowa 6) Tenis Stołowy 7) Piłka Plażowa 8) Piłka Ręczna 9) Piłka Nożna 10) Pływanie 11) Basket 2) Lekkoatletyka 3) Piłka Koszykowa 4) Piłka Siatkowa 5) Tenis Stołowy 6) Piłka Plażowa 7) Piłka Nożna 8) Dwubój 9) Pływanie 1) Piłka Siatkowa 2) Piłka Plażowa 3) Piłka Ręczna 4) Piłka Koszykowa 5) Piłka Nożna 6) Biegi Przełajowe 208 1) I miejsce w finale powiatowym w Sztafetowych Biegach Przełajowych i 2) II miejsce w finale dolnośląskim w Piłce Siatkowej 3) I miejsce w finale powiatowym w Piłce Siatkowej 4) II miejsce w strefie wałbrzyskiej w Siatkówce Plażowej 5) I miejsce w strefie wałbrzyskiej w Piłce Nożnej 6) II miejsce w finale dolnośląskim w Streetballu 7) I miejsce w finale powiatowym we współzawodnictwie sportowym 244 1) IV miejsce w finale dolnośląskim w Lekkoatletyce 2) I miejsce w finale powiatowym w Lekkoatletyce 3) II miejsce w finale dolnośląskim w Piłce Siatkowej 4) III miejsce w półfinale strefy wałbrzyskiej w Piłce Koszykowej 5) II miejsce w finale dolnośląskim w Piłce Nożnej 6) III miejsce w strefie wałbrzyskiej w Pływaniu 7) IV miejsce w strefie wałbrzyskiej w Pływaniu 8) I miejsce w strefie wałbrzyskiej w Turnieju Piłkarskim Coca-cola Cup Chłopców 8) I miejsce w finale powiatowym w Sztafetowych Biegach Przełajowych 9) II miejsce w finale powiatowym w Sztafetowych Biegach Przełajowych 10) I miejsce w finale powiatowym we współzawodnictwie sportowym 209 1) I miejsce w finale powiatowym w Sztafetowych Biegach Przełajowych 2) IV miejsce w finale dolnośląskim w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców 3) III miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Koszykowej 4) III miejsce w finale powiatowym w Piłce koszykowej 5) IV miejsce w finale dolnośląskim w Siatkówce Plażowej 6) II miejsce w finale powiatowym w Piłce Nożnej 7) II miejsce w finale dolnośląskim w Dwuboju Dziewcząt 8) III miejsce w strefie wałbrzyskiej w Turnieju Piłkarskim Coca-Cola Cup Chłopców 9) III miejsce w strefie dolnośląskiej w Turnieju Piłkarskim Coca-Cola Cup 11) I miejsce w finale powiatowym we współzawodnictwie sportowym 208 1) III miejsce w finale dolnośląskim w Piłce Ręcznej 2) IV miejsce w finale dolnośląskim Sztafetowych Biegów przełajowych 3) I miejsce w finale dolnośląskim w Aerobiku Sportowym 4) II miejsce w finale powiatowym w Piłce Plażowej 10

11 Gimnazjum nr 3 7) Lekkoatletyka 8) Narciarstwo Zjazdowe 9) Dwubój 10) Snowboard 11) Aerobik 12) Tenis Stołowy 1) Piłka Siatkowa 2) Piłka Plażowa 3) Piłka Ręczna 4) Piłka Koszykowa 5) Piłka Nożna 6) Biegi Przełajowe 7) Lekkoatletyka 8) Narciarstwo Zjazdowe 9) Snowboard 10) Aerobik 11) Tenis Stołowy 12) Dwubój 1) Piłka Siatkowa 2) Piłka Plażowa 3) Piłka Ręczna 4) Piłka Koszykowa 5) Piłka Nożna 6) Biegi Przełajowe 7) Lekkoatletyka 8) Narciarstwo Zjazdowe 9) Dwubój 10) Snowboard 11) Aerobik 12) Tenis Stołowy 1) Piłka Siatkowa 2) Piłka Nożna 3) Piłka Ręczna 4) Lekkoatletyka 5) Tenis Stołowy 6) Piłce Plażowej 7) Biegi przełajowe 1) Piłka Siatkowa 2) Piłka Nożna 3) Piłka Ręczna 4) Lekkoatletyka 5) Tenis Stołowy 6) Piłce Plażowej 7) Biegi Przełajowe 1) Piłka Siatkowa 2) Piłka Nożna 3) Piłka Ręczna 204 1) III miejsce w finale dolnośląskim w Aerobiku 2) II miejsce w finale powiatowym w Piłce Ręcznej 3) II miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Rzucie Oszczepem 4) III miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Lekkoatletyce 5) I miejsce w finale powiatowym w Piłce Nożnej 6) I miejsce w finale powiatowym w Tenisie Stołowym 7) I miejsce w finale powiatowym w Piłce Koszykowej 8) I miejsce w finale powiatowym w Dwuboju 218 1) I miejsce w finale powiatowym w Dwuboju 232 1) III miejsce w finale powiatowym we współzawodnictwie sportowym 2) V i VI miejsce w Dolnośląskiej Lidze Młodzików grupa A i B w Piłce Ręcznej 3) III miejsce w finale dolnośląski w Lekkoatletyce 4) III miejsce w finale powiatowym w Biegach Przełajowych 324 1) Półfinał Mistrzostw Polski Młodziczek w Piłce Siatkowej 2) Finał Mistrzostw Dolnego Śląska Młodziczek w Piłce Siatkowej 3) III miejsce w półfinale strefy wałbrzyskiej w Piłce Nożnej 4) IV w finale powiatowym w Zawodach Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej 5) VI miejsce w Dolnośląskiej Lidze Młodzików w grupach A i B w Piłce Ręcznej 6) V miejsce w Dolnośląskiej Lidze Juniora Młodszego w Piłce Ręcznej 7) I miejsce w finale powiatowym w Biegach Przełajowych 360 1) Finał Mistrzostw Polski Młodziczek w Piłce Siatkowej 2) Finał Mistrzostw Dolnego Śląska Młodziczek w Piłce 11

12 Społeczna Szkoła Podstawowa Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej Gimnazjum nr 4 4) Lekkoatletyka 5) Tenis Stołowy 6) Piłce Plażowej 7) Biegi przełajowe 1) Aerobik 2) Lekkoatletyka 3) Piłce Plażowej 4) Piłka Siatkowa 5) Piłka Nożna 6) Piłka Ręczna 7) Tenis Stołowy 1) Lekkoatletyka 2) Siatkówka Plażowa 3) Piłka Siatkowa 4) Piłka Nożna 1) Piłka Plażowa 2) Lekkoatletyka 3) Aerobik 4) Piłka Siatkowa 5) Piłka Nożna 6) Biegi Przełajowe 1) Piłka Nożna 2) Lekkoatletyka 3) Pływanie 4) Piłka siatkowa 1) Piłka Nożna 2) Lekkoatletyka 3) Pływanie 4) Piłka siatkowa 1) Piłka Nożna 2) Lekkoatletyka 3) Pływanie 4) Piłka siatkowa Siatkowej 3) III w finale powiatowym w Zawodach Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej 4) IV miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w piłkarskim Turnieju Coca-Cola Cup 5) II miejsce w finale powiatowym w Biegach Przełajowych 6) VII miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Siatkówce Plażowej 7) V miejsce w Dolnośląskiej Lidze Młodzików grupy A w Piłce Ręcznej 8) II miejsce w Dolnośląskiej Lidze Juniora Młodszego w Piłce Ręcznej 121 1) Awans do finału strefy wałbrzyskiej w Lekkoatletyce 2) II miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Plażowej 105 1) Awans do finału strefy wałbrzyskiej w Lekkoatletyce 2) III miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Plażowej 127 1) Awans do finału strefy wałbrzyskiej w Siatkówce Plażowej 2) Awans do finału strefy wałbrzyskiej w Lekkoatletyce Brak uczestnictwa 0 Brak uczestnictwa 0 Brak uczestnictwa 0 12

13 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr III Gimnazjum Rzemieślnik Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Bliżej Dziecka 2) Igrzyska Dzieci w Lekkoatletyce 3) Mini Piłka Nożna 1) Wielobój L.A. 2) Mini Piłka Nożna 3) Mini Piłka Ręczna 4) Mini Piłka Siatkowa 4-ki 5) Czwórbój 2) Czwórbój L.A. 3) Wielobój L.A. 4) Igrzyska Dzieci w Lekkoatletyce 5) Mini Piłka Nożna 6) Mini Piłka Ręczna 1) Tenis Stołowy 2) Piłka Nożna 3) Strzelectwo 4) Piłka Siatkowa 1) Tenis Stołowy 2) Piłka Nożna 3) Strzelectwo 4) Piłka Siatkowa 1) Tenis Stołowy 2) Piłka Nożna 3) Strzelectwo 4) Piłka Siatkowa ) III miejsce w finale dolnośląskim w Lekkoatletyce ) Udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Tenisie Stołowym 2) Udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej 58 1) Udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Tenisie Stołowym 2) Udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej 3) I miejsce w Mistrzostwach Strzeleckich Młodzieży OHP 113 1) Udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Tenisie Stołowym 2) Udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej Źródło: na podstawie materiału sporządzonego przez szkoły Tabela nr 4. UCZESTNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Ilość uczestni Szkoła Dyscyplina sportowa ków z danej szkoły Najważniejsze osiągnięcia uczniów 236 1) III miejsce w finale powiatowym w Piłce Koszykowej 2) Piłka Nożna 3) Piłka Koszykowa 2) V miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Halowej 4) Piłka Siatkowa 5) Piłka Ręczna 3) II miejsce w finale dolnośląskim w Piłce Siatkowej 6) Tenis Stołowy 7) Lekkoatletyka 4) I miejsce w finale powiatowym w Tenisie Stołowym 8) Piłka Plażowa 9) Pływanie 5) IV miejsce w finale dolnośląskim w Piłce Plażowej 10) Rytm, Taniec, Muzyka 6) II miejsce w finale powiatowym w Piłce Ręcznej 2) Lekkoatletyka 228 1) I miejsce w finale powiatowym w Biegach Przełajowych 13

14 Zespół Szkół Nr 1 I Liceum Ogólnokształcące 3) Piłka Nożna 4) Piłka Koszykowa 5) Piłka Siatkowa 6) Tenis Stołowy 7) Piłka Ręczna 8) Rytm, Taniec, Muzyka 9) Piłka Plażowa 2) Lekkoatletyka 3) Piłka Nożna 4) Piłka Koszykowa 5) Piłka Siatkowa 6) Piłka Ręczna 7) Rytm, Taniec, Muzyka 1) Pływanie 2) Biegi Przełajowe 3) Lekkoatletyka 4) Piłka Koszykowa 1) Piłka Ręczna 2) Piłka Siatkowa 3) Piłka Koszykowa 4) Biegi Przełajowe 5) Lekkoatletyka 6) Tenis Ziemny 7) Tenis Stołowy 8) Pływanie 2) Pływanie 2) Lekkoatletyka 3) Pływanie 4) Piłka Koszykowa 5) Piłka Nożna 6) Piłka Ręczna 7) Piłka Siatkowa 8) Tenis Stołowy 2) IV miejsce finale dolnośląskim w Piłce Koszykowej 3) II miejsce w strefie wałbrzyskiej w Piłce Koszykowej 4) II miejsce w strefie wałbrzyskiej w Piłce Siatkowej 5) II miejsce w finale powiatowym w Piłce Ręcznej 6) IV miejsce w finale dolnośląskim w Piłce Plażowej 7) II miejsce w finale powiatowym w Tenisie Stołowym 113 1) II miejsce w finale powiatowym w Biegach Przełajowych i 2) I miejsce w finale powiatowym w Lekkoatletyce 3) X miejsce w finale wojewódzkim w Biegach Przełajowych 4) I miejsce w finale powiatowym w Piłce Ręcznej 72 1) I miejsce w finale powiatowym w Pływaniu 2) II miejsce w finale powiatowym w Lekkoatletyce 158 1) II miejsce w finale powiatowym w Piłce Ręcznej 2) I miejsce w finale powiatowym w Tenisie Ziemnym 3) I miejsce w finale powiatowym w Lekkoatletyce 4) II miejsce w finale powiatowym Biegach Przełajowych 36 1) I miejsce w finale powiatowym w Pływaniu 2) II miejsce w finale powiatowym Biegach Przełajowych 205 VIII miejsce w finale dolnośląskim w Biegach Przełajowych 2) Lekkoatletyka 3) Piłka Nożna 4) Piłka Koszykowa 5) Pływanie 6) Piłka Ręczna 7) Piłka Siatkowa 8) Tenis Stołowy 9) Tenis Ziemny 10) Piłka Plażowa 205 VIII miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Halowej Piłce Nożnej 14

15 Zespół Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika Zespół Szkół Ogólnokształcących 2) Lekkoatletyka 3) Piłka Nożna 4) Piłka Koszykowa 5) Tenis Ziemny 6) Piłka Ręczna 7) Piłka Siatkowa 8) Piłka Plażowa 9) Pływanie 10) Tenis Stołowy 2) Tenis Ziemny 3) Rytm Muzyka Taniec 2) Piłka Ręczna 3) Piłka Nożna 1) Piłka Koszykowa 2) Piłka Siatkowa 3) Biegi Przełajowe 4) Piłka Ręczna 5) Pływanie 6) Tenis Ziemny 2) Lekkoatletyka 3) Piłka Nożna 4) Piłka Koszykowa 5) Pływanie 6) Piłka Ręczna 7) Piłka Siatkowa 8) Tenis Stołowy 9) Tenis Ziemny 10) Piłka Plażowa 2) Piłka Nożna 3) Lekkoatletyka 4) Pływanie 5) Piłka Koszykowa 6) Piłka Ręczna 7) Piłka Siatkowa 8) Piłka Plażowa 9) Tenis Stołowy 205 IV miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Halowej Piłce Nożnej III miejsce w finale powiatowym w Indywidualnych Biegach Przełajowych 95 I miejsce w finale powiatowym w Indywidualnych Biegach Przełajowych 126 1) III miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Ręcznej 2) I miejsce w generalnej klasyfikacji szkół średnich na terenie Powiatu Świdnickiego 121 1) VI miejsce w finale dolnośląskim w biegach przełajowych 2) II miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w piłce siatkowej 3) III miejsce w finale strefy Wałbrzyskiej w piłce ręcznej 4) I miejsce w generalnej klasyfikacji szkół średnich na terenie Powiatu Świdnickiego 2) Lekkoatletyka 3) Piłka Nożna 4) Piłka Koszykowa 5) Pływanie 6) Piłka Ręczna 7) Piłka Siatkowa 8) Tenis Stołowy 9) Piłka Plażowa 121 1) IV miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Siatkowej 2) II miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Halowej 3) VII miejsce w finale dolnośląskim w Plażowej Piłce 4) III miejsce finale w strefy wałbrzyskiej w Tenisie Stołowym 5) I miejsce w generalnej klasyfikacji szkół średnich na terenie Powiatu Świdnickiego 15

16 Zespół Szkół Nr 3 Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych 1) Tenis Stołowy 2) Piłka Nożna 3) Piłka Plażowa 4) Lekkoatletyka 5) Tenis Ziemny 6) Biegi Przełajowe 7) Piłka Koszykowa 8) Pływanie 9) Piłka Ręczna 10) Piłka Siatkowa 2) Piłka Nożna 3) Lekkoatletyka 4) Pływanie 5) Piłka Koszykowa 6) Piłka Ręczna 7) Piłka Siatkowa 8) Piłka Plażowa 9) Tenis Stołowy 1) Tenis Stołowy 2) Tenis Ziemny 3) Szachy 4) Piłka Nożna 5) Lekkoatletyka 6) Biegi Przełajowe 7) Piłka Koszykowa 8) Pływanie 9) Piłka Ręczna 10) Piłka Siatkowa 11) Piłka Plażowa 1) Piłka Siatkowa 2) Piłka Nożna 3) Piłka Ręczna 4) Lekkoatletyka 5) Piłka Plażowa 6) Biegi Przełajowe 7) Piłka Koszykowa 8) Pływanie 1) Piłka Nożna 2) Piłka Siatkowa 3) Tenis Stołowy 4) Piłka Ręczna 5) Lekkoatletyka 6) Piłka Plażowa 7) Tenis Ziemny 8) Biegi Przełajowe 9) Pływanie 10) Piłka Koszykowa 11) Wspinaczka 1) Piłka Siatkowa 2) Piłka Nożna 3) Tenis Stołowy 4) Modern Ju Jitsu 107 1) V miejsce w finale dolnośląskim w Tenisie Stołowym 2) II miejsce w finale powiatowym w Piłce Plażowej 3) II miejsce w finale powiatowym w Lekkoatletyce 135 1) I miejsce w finale powiatowym w Tenisie Stołowym 2) II miejsce w finale powiatowym w Piłce Nożnej 3) V miejsce w finale dolnośląskim w Piłce Plażowej 4) I miejsce w finale powiatowym w Indywidualnych Biegach Przełajowych 5) II miejsce w finale powiatowym w Piłce Halowej 6) II miejsce w finale powiatowym w Piłce Siatkowej 137 1) II miejsce w finale powiatowym w Piłce Nożnej 2) II miejsce w finale powiatowym w Lekkoatletyce 3) III miejsce w finale powiatowym w Pływaniu 4) III miejsce w finale powiatowym w Piłce Ręcznej 216 1) IV miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Halowej 2) II miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Ręcznej 3) V miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Pływaniu 4) I miejsce w finale powiatowym Lekkoatletyce 264 1) III miejsce w finale powiatowym w Piłce Halowej 2) II miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Ręcznej dz. 3) III miejsce w finale powiatowym w Pływaniu 130 II miejsce w finale powiatowym w Piłce Ręcznej 16

17 Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych Zespół Szkół Ekonomicznych 5) Piłka Plażowa 6) Lekkoatletyka 7) Piłka Ręczna 1) Piłka Siatkowa 2) Piłka Ręczna 3) Piłka Nożna 4) Piłka Koszykowa 1) Piłka Siatkowa 2) Piłka Ręczna 3) Piłka Nożna 4) Piłka Plażowa 5) Lekkoatletyka 6) Tenis Ziemny 7) Tenis Stołowy 8) Piłka Koszykowa 1) Piłka Siatkowa 2) Piłka Plażowa 3) Piłka Koszykowa 4) Piłka Nożna 5) Biegi Przełajowe 6) Lekkoatletyka 7) Tenis Ziemny 8) Tenis Stołowy 1) Lekkoatletyka 2) Piłka Siatkowa 3) Piłka Koszykowa 4) Piłka Nożna 5) Tenis Stołowy 1) Piłka Plażowa 2) Lekkoatletyka 3) Piłka Siatkowa 4) Piłka Koszykowa 5) Piłka Nożna 6) Tenis Stołowy 1) Piłka Plażowa 2) Lekkoatletyka 3) Piłka Siatkowa 4) Piłka Koszykowa 5) Piłka Nożna 6) Tenis Stołowy 100 1) III miejsce w finale powiatowym w Piłce Siatkowej i 2) III miejsce w finale powiatowym w Piłce Ręcznej 3) Awans do finału strefy wałbrzyskiej w Piłce Halowej dz. 4) I miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Nożnej dz. 5) Awans do finału strefy wałbrzyskiej w Piłce Siatkowej dz. 92 1) I miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Halowej 2) III miejsce w finale strefy wałbrzyskiej Piłce Siatkowej 3) IV miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w tenisie stołowym 4) I miejsce w finale powiatowym w Piłce Plażowej 5) II miejsce w finale powiatowym w Piłce Koszykowej dz ) X miejsce w finale ogólnopolskim w Piłce Siatkowej dz. 2) II miejsce w finale dolnośląskim w Piłce Halowej 3) V miejsce w finale dolnośląskim w Piłce Plażowej dz. 4) III miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Piłce Koszykowej 5) V miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Tenisie Stołowym 6) V miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w Pilce Plażowej 7) III miejsce w finale powiatowym w Tenisie Ziemnym dz Źródło: na podstawie materiału sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy 17

18 Od 2001 r. w Świdnicy funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie, prowadzona przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Obecnie do szkoły uczęszcza 44 uczniów. Do najważniejszych osiągnięć sportowych uczniów szkoły w latach należy zaliczyć: 1) udział zawodnika w Mistrzostwach Świata, 2) udział 3 zawodników w Mistrzostwach Europy, 3) zdobycie 7 złotych, 3 srebrnych i 6 brązowych medali w Mistrzostwach Polski; 1) udział 3 zawodników w Mistrzostwach Świata, 2) udział 4 zawodników w Mistrzostwach Europy, 3) udział 2 zawodników w Międzynarodowych Mistrzostwach Europy, 4) zdobycie 7 złotych, 7 srebrnych i 11 brązowych medali w Mistrzostwach Polski, 5) zdobycie tytułu Młodzieżowego Mistrza Polski; 1) udział 3 zawodników w Mistrzostwach Świata, 2) udział 6 zawodników w Mistrzostwach Europy, 3) wywalczenie w Mistrzostwach Polski 18 złotych, 9 srebrnych i 7 brązowych medali, 4) zdobycie I miejsce w wyścigu Tour de Korsyka, 5) zdobycie II miejsce w wyścigu UCI Łask Kluby sportowe Na terenie miasta działają kluby sportowe, zajmujące się szkoleniem zawodników w różnych dyscyplinach sportowych. Tabela nr 5. KLUBY SPORTOWE DOFINANSOWYWANE Z BUDŻETU MIASTA ORAZ ICH DZIAŁALNOŚĆ Nazwa Klubu Dyscyplina sportowa Ilość zawodników Kadra szkoląca Najważniejsze osiągnięcia w latach Cykliczne imprezy Inne Miejski Klub Sportowy Polonia akrobatyka sportowa udział w Mistrzostwach Świata 2. I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów 3. I miejsce w Pucharze Polski 1. III miejsce w Mistrzostwach Europy 2. I miejsce w Mistrzostwach Polski 3. I miejsce w Pucharze Polski 1. I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 2. II miejsce w Pucharze Polski 3. udział w Mistrzostwach Świata boks * I miejsce w Mistrzostwach Polski 1.I miejsce na Ogólnopolskiej Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej im. Henryka Chmielewskiego Międzynarodowy Turniej Bokserski - od 2013 r. sekcję prowadzi Stowarzyszenie 18

19 Świdnicki Klub Piłki Ręcznej Świdnica Klub Piłkarski Polonia Sparta Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate Miejski Klub Siatkówki Świdnica Klub Sportowy Stal Uczniowski Klub Sportowy Svida - prowadzenie klas sportowych 1. Międzynarodowe - Zawody Pływackie Świdnicka Gwiazdka 2. Świdnicka Liga Pływacka Szkół Podstawowych i Gimnazjów Automobilklub Sudecki piłka ręczna piłka nożna Olimpiadzie Młodzieży 2. II miejsce na Mistrzostwach Europy Kadetek Awans do I ligi VI miejsce w rozgrywkach I ligi Festiwal Piłki Ręcznej Świdnica Cup Boks Polonia Świdnica prowadzenie klas sportowych karate II miejsce w Mistrzostwach Europy 2. udział w Mistrzostwach Świata 1. I miejsce w Mistrzostwach Hiszpanii 2. II miejsce w Mistrzostwach Polski 3. III miejsce w Mistrzostwa Europy piłka siatkowa piłka nożna Awans do II ligi 2. II miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek 3. I miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Kadetek 4. II miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodziczek 1. II miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorek i Kadetek 2. I miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodziczek Wicemistrzostwo Dolnego Śląska pływanie 76 4 I miejsce drużynowo w Mistrzostwa Polski strefy Dolnego Śląska I miejsce drużynowo w Mistrzostwa Polski strefy Dolnego Śląska 1. VII miejsce w Rankingu ogólnopolskim w pływaniu 2. XII miejsce w rankingu ogólnopolskim w pływaniu sport motorowy Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt im. Tadeusza Ząbka - - prowadzenie klas sportowych Rajd Świdnicki Krause - 19

20 Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy Olimpia Uczniowski Klub Sportowy Zawisza Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej BOLKO Klub Sportowy Sułek - Sport Uczniowski Klub Sportowy Gryf Uczniowski Klub Sportowy Świdnica Świdnicki Klub Biegacza Hermes Uczniowski Klub Sportowy Judo Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do Gryf lekkoatletyka III miejsce Mistrzostw Polski 2. I miejsce Mistrzostw Dolnego Śląska piłki nożna do Mikołajkowy i Wielkanocny Turniej Halowej Piłki Nożnej - - rekreacja Organizacja, współorganizacja różnych imprez sportowo - rekreacyjnych 2. prowadzenie ligi piłki siatkowej mężczyzn kolarstwo III miejsce Mistrzostw Polski 2. I miejsce Puchar Polski 1. II miejsce w Pucharze Polski 2. I miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska piłka nożna piłka siatkowa męska III miejsce w Dolnośląskiej Lidze Trampkarza i Młodzika III miejsce w Dolnośląskiej Lidze Trampkarza i Młodzika 72 3 IV w półfinałach Mistrzostw Polski w Mini Piłce Siatkowej Wyścig Kolarstwa Górskiego nad Zalewem Witoszówka 1. Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Cup 2. Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Winter Cup biegi Świdnickie Grand Prix Biegowe 2. Świdnicka Piętnastka judo Otwarte Mistrzostwa Świdnicy w Judo Taekwon do I miejsce w Mistrzostwach Polski 1. II miejsce w Pucharze Polski 1.I miejsce w Pucharze Polski 2.I miejsce w Mistrzostwach od działa jako Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Świdnica - - prowadzenie klas sportowych

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM Spis treści: I. Wstęp II. Rola i zadanie samorządu w rozwoju sportu III. Uwarunkowania sportu w Powiecie Wałeckim 1.) Sport szkolny w gimnazjach oraz szkołach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022"

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022" Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. BRM.0012.5.2.2015.ŁK Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 23.02.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu

Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu tel. 62 747-15-96, fax (62) 747-33-37 e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl www.powiat-jarocinski.pl Gmina Żerków 1. Stadion Sportowy

Bardziej szczegółowo

Analiza prawno-finansowa przedsięwzięcia budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie z uwzględnieniem przeznaczenia Hali Urania

Analiza prawno-finansowa przedsięwzięcia budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie z uwzględnieniem przeznaczenia Hali Urania Analiza prawno-finansowa przedsięwzięcia budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie z uwzględnieniem przeznaczenia Hali Urania Warszawa, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...5 1 WSTĘPNA ANALIZA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Poznań, styczeń 2013 1 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania zadań do Wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej w 2010 r.

Zasady kwalifikowania zadań do Wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej w 2010 r. Zatwierdzam Warszawa, marzec 2010 rok Ryszard Stachurski Sekretarz Stanu Zasady kwalifikowania zadań do Wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej w 2010 r. 1. Podstawą do opracowania Programu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia

Protokół z posiedzenia Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie odbyło się w dniu 22 stycznia 2013 r. w pokoju radnego Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Ogólny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010 Opracowanie: Akceptacja: J. Maciejewska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sieradz Prezydent

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Gazeta Piaseczyńska. Magda Umer. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Informacje urzędowe: Publiczna i komercyjna oferta sportowa str.

Gazeta Piaseczyńska. Magda Umer. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Informacje urzędowe: Publiczna i komercyjna oferta sportowa str. 27 marca 2013 NR 3 (189) BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO ISSN 1234-351X www.piaseczno.eu Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 3 kwietnia 2013 o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL Zeszyt IV Plan przedsięwzięć realizacyjnych dla priorytetowych zamierzeń Strategii Rozwoju Gminy NOWA SÓL, listopad 1999 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3 II. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013... 7 3. Dane demograficzne.... 9 4. Kadra kierownicza szkół i przedszkoli... 10 5. Organizacja sieci szkół i przedszkoli....

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o Informacja Burmistrza Polkowic o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 009/010 jest przedstawiana Radzie Miejskiej po raz drugi, na podstawie znowelizowanej w marcu 009 r. ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2009/2010 I Priorytety polityki

Bardziej szczegółowo