Šešupė. Kumiałka, Brzozówka, Biebrza. Vandens turizmo maršrutai

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Šešupė. Kumiałka, Brzozówka, Biebrza. Vandens turizmo maršrutai"

Transkrypt

1 Šešupė Kumiałka, Brzozówka, Biebrza Vandens turizmo maršrutai WODNE SZLAKi TURYSTYCZNe WATER TOURISM ROUTEs

2 Detalesnė ir naujesnė informacija apie vandens turizmo maršrutus patalpinta svetainėse: Bardziej szczegółowe informacje o szlakach wodnych turystycznych na stronach internetowych: More detailed and up to date information about water tourism routes is available at websites:

3 3 ŠEŠUPĖS UPĖS VANDENS TURIZ- MO MARŠRUTAS Per Marijampolės regioną teka didžiausia šio krašto upė Šešupė, kuri yra ir vienas didžiausių bei ilgiausių Nemuno intakų. Ji yra laikoma antrąja pagal švarumą Lietuvos upe. Šešupės ištakos Lenkijoje, Baltijos kalvynui priklausančioje Sūduvos aukštumoje, 18 km nuo Suvalkų miesto įsikūrusiame Šešupėlės (Szeszupka) kaime. Baseino plotas 6 104,8 km², upės ilgis 297,6 km, iš jų 27 km upė teka per Lenkiją, 158 km per Lietuvą, 61 km per Karaliaučiaus sritį ir 52 km ji žymi Lietuvos ir Rusijos Federacijos (Karaliaučiaus srities) valstybinę sieną (Šakių rajone, nuo Kudirkos Naumiesčio iki Kirklių k.). Šešupės slėnis negilus, įmantriai vingiuodama upė teka vaizdingomis lygumomis. Plaukimus šia upe rekomenduojama pradėti Liubavo apylinkėse, buvusioje uždaroje geležinės uždangos apsaugos zonoje, kur netoli buvusios Reketijos pasienio užkardos upė pradeda įsibėgėti. Šiandien spygliuotos vielos likučiai tik primena kažkada čia galiojusius apribojimus. Šiose vietovėse upė yra siauresnė, bet sraunesnė, ir plaukimai galimi be jokių buvusių pasienio apribojimų. Upės atkarpoje nuo Liubavo iki Kalvarijos yra trys dirbtiniai slenksčiai, keletas kitų egzotiškų vietų. Kita plaukimo entuziastų pamėgta Šešupės atkarpa yra nuo Antanavo link Pilviškių, kur upė labai vingiuota. Toliau plaukimas yra ramesnis, aplink natūrali gamta, laukai, lygumos, miškai. Vidurupyje (iki Kudirkos Naumiesčio) Šešupė teka per intensyvios žemdirbystės rajonus, kartais per miško plotelius, miestus ar mažesnes gyvenvietes. Siūlomo maršruto ilgis apie 210 km, kelionės trukmė maždaug 6 dienos. Maršruto ilgį ir trukmę gali pasirinkti patys turistai. Esant palankioms oro sąlygoms, iškylauti baidarėmis galima kone ištisus metus, o sezonas paprastai tęsiasi nuo gegužės iki rugsėjo. Dalis vandens turizmo maršruto veda per Aguonio geomorfologinį, Šešupės kraštovaizdžio, Aukspirtos hidrografinį ir Jotijos hidrografinį draustinius bei kitas vaizdingas saugomas teritorijas. Plaukimas Lietuvos (Europos Sąjungos) ir Rusijos Federacijos pasienio zona suteikia maršrutui tam tikro išskirtinumo, o tuo pačiu ir apribojimų. Plaukimui pasienio zona reikalingi leidimai, kurie šviesiu paros metu greitai ir nemokamai išduodami pasienio užkardoje. Griežtai draudžiama siekti Rusijos Federacijos Karaliaučiaus srities krantą ar juo labiau jame išlipti. Šešupės pakrantėse ir netoli jų jau yra bei dar papildomai plėtojama nauja turizmo infrastruktūra (pontoninės ir stacionarios prieplaukos, tilteliai, laipteliai, stovyklavietės, pavėsinės ir pan.), ženklinimui ruošiamas visas Šešupės vandens maršrutas.

4 4 WODNY SZLAK TURYSTYCZNY RZEKI SZESZUPA (ŠEŠUPĖ) Region Mariampolski przecina jeden z największych i najdłuższych dopływów Niemna, największy w regionie wodny szlak turystyczny rzeka Szeszupa. Początek bierze w Polsce. Źródła rzeki usytuowane są na terenie Gór Sudawskich, niedaleko miejscowości Szeszupka, w odległości 18 km od miasta Suwałki. Zlewnia rzeki obejmuje teren o powierzchni 6 104,8 km 2, Długość rzeki: 297,6 km, w tym 27 km w Polsce, 158 km w Litwie, 52 km na granicy Litwy i Rosji (Rejon Szacki, od miasta Kudirkos Naumiestis do wsi Kirkliai) i 61 km w Obwodzie Kaliningradzkim. Szeszupa płynie nieznacznie wciętą doliną przez malownicze równiny. Swoją przygodę ze szlakiem najlepiej rozpocząć w okolicy miejscowości Liubavas, na terenie byłej strefy żelaznej kurtyny, tu nieopodal byłej siedziby Straży Granicznej Reketija rzeka zaczyna nabierać tempa. Dzisiaj resztki pozostawionego drutu kolczastego, przypominają o byłych ograniczeniach. W tym miejscu rzeka jest węższa, a nurt jest bardziej wartki, nie obowiązują żadne byłe ograniczenia. Na odcinku rzeki od Liubavas do Kalwarii są trzy sztuczne progi i wiele innych egzotycznych miejsc. Inny interesujący fragment Szeszupy na odcinku Antanavas Pilviskes, rzeka na tym odcinku staje się głębsza i silniej meandruje. Dalej płyniemy już spokojnie, naokoło naturalna przyroda, pola, równiny i lasy. Na śródrzeczu (do Kudirkos Naumiestis) Szeszupa płynie przez obszary intensywnego rolnictwa, mija nieduże laski, miasta i wsie. Długość trasy około 210 km, czas podróży około 6 dni. Każdy może wybrać coś dla siebie dostosowując długość trasy i czas podróży do swoich możliwości. W sprzyjających warunkach pogodowych spływy kajakowe mogą być organizowane prawie przez cały rok, a zazwyczaj sezon trwa od maja do września. Część szlaku przebiega przez obszary chronione Rezerwat Geomorfologiczny Aguonio, Rezerwat Krajobrazowy Rzeki Szeszupa oraz Rezerwaty Hydrograficzne Aukspirtos i Jotijos. Na odcinku płynącym po granicy Litwy (Unia Europejska) i Federacji Rosyjskiej, w strefie granicznej podróż nabiera wyjątkowego uroku, ale jednocześnie są ograniczenia. Przepłynięcie tej przygranicznej części trasy wymaga zezwolenia, które w porze dziennej szybko i bezpłatnie można uzyskać w Placówce Straży Granicznej. Dobijanie do brzegu na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i wysiadanie z łodzi jest niedozwolone. Na brzegach Szeszupy i na pobliskich terenach została stworzona infrastruktura turystyczna, która jest stale rozwijana (pontonowe i stałe pomosty, mostki, schody, pola namiotowe, altanki i t.d.) cały szlak wodny rzeki Szeszupy jest przygotowany do oznakowania.

5 5 WATER TOURISM ROUTE OF ŠEŠUPĖ RIVER Through Marijampolė region the largest river of that part Šešupė, which is one of the largest and longest tributaries of Nemunas river passes. It is considered as the second cleanest river of Lithuania. Headwaters of Šešupė in Poland, in Sūduva hill, that belongs to Baltic mound, 18 km from Suwalki town located Šešupėlė (Szeszupka) village. Watershed area 6 104,8 km², the river length 297,6 km, 27 km from the river flowing through Poland, 158 km in Lithuania, 61 km in the Kaliningrad region and 52 km it marks the Lithuanian and Russian Federation (Kaliningrad region) border (in Šakiai region, from Kudirkos Naumiestis to Kirkliai village). The valley of Šešupė is shallow, intricately wandered river flows through scenic plains. The heat in this river it is recommended to start in Liubavas suburbs, in former secretive security zone of Iron certain, where not far from former Reketija post river starts to pick up steam. Today the remains of barbed wire only reminds about former force constraints. The river in areas is narrower, but more torrential, and kayaks swimming are available without any restrictions on the former border. At the river swatch from Liubavas to Kalvarija there are three artificial thresholds, a number of other exotic locations. Another Šešupė section that is favourite for swimming enthusiasts is from Antanavas to Pilviškiai, where the river is very winding. Further the swimming is calmer, there are well-preserved nature, fields, plains and forests around. In the middle of the river (till Kudirkos Naumiestis) Šešupė is flowing through intensive farming areas, sometimes the forest sub-areas, smaller towns or villages. The length of proposed route is about 210 km, duration of the trip about six days. The route and duration can choose tourists themselves. With favourable weather conditions the kayaking could go almost all year around, and the season usually last from May to September. Part of the water tourism route leads through Aguonis geomorphology, Šešupė landscape, Aukspirta and Jotija hydrograph reserves and other scenic protected areas. The swimming in Lithuanian (European Union) and Russian Federation border zone provides the route with certain distinctiveness and with some constrains at the same time. Permits for swimming in the border zone are required, which during daylight hours are fast and free of charge issued in the border station. It is strictly forbidden to reach the coast of Russian Federation Kaliningrad area or to step out there. Šešupė coast and the vicinity are already developed or in addition are expanded with new tourism infrastructure (pontoon or fixed piers, small bridges, stairs, camps, arbours etc.), all Šešupė water route is prepared for marking.

6 6 Kalvarijos kraštas Kalvarijos savivaldybė yra pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Pietuose ji ribojasi su Lenkijos Respublika. Savivaldybė buvo suformuota 2000-aisiais metais, jai priklauso Kalvarijos miestas ir 172 aplinkiniai kaimai. Per Kalvariją eina tarptautinė automagistralė Via Baltica (Helsinkis Varšuva), reikšminga geležinkelio linija Kaunas Šeštokai Suvalkai. Kalvarijos miesto istorinė dalis valstybės saugomas urbanistikos objektas, susiformavęs XVII XVIII amžiais. Dabartinį vaizdą senamiestis įgavo XIX amžiuje. Urbanistiniame centre vyrauja XIX ir XX amžiaus pradžioje statyti vieno-trijų aukštų namai. Kalvarija garsi mieste esančia arklių pašto stotimi, kuri pastatytas 1825 m. ir nuo to laiko buvo vienas iš arklių keitimo ir Kalvarijos urbanistinis centras / Centrum urbanistyczne Kalvarii paštininkų poilsio, nakvynės ir maitinimo stočių prie Peterburgo-Kauno-Suvalkų-Varšuvos pašto linijos, taip pat 1840 metais statyta Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, Kalvarijos krašto etnografijos muziejumi. Karališkajame miesto parke yra paminklas Lietuvei motinai. Kalvarijoje yra šeši tiltai ir tilteliai per čia vingiuojančią Šešupę. Savivaldybės apylinkės vaizdingos daug kalvų, piliakalnių. Per savivaldybės teritoriją teka ne tik Šešupė, bet ir Kirsna, Gazda, Sūduonia, Vaiponė ir kitos upės bei upeliai, tyvuliuoja daug gražių ežerų. Orijos, Jurgežerių ežerai bei Šešupės upės užtvanka ties Kalvarija yra tapę poilsinio turizmo traukos centru. Karštomis vasaros dienomis miesto gyventojus ir svečius traukia poilsiavietė Kalvarijos pakraštyje, kurioje yra Šešupės užtvanka, krentantis vanduo, poilsio parkas, paplūdimys, žaidimų aikštelės. Poilsiavietėje prie Orijos ežero poilsiautojams siūloma sutvarkytos maudymosi vietos, vandens dviračių nuoma. Savivaldybės teritorijoje yra Aguonio valstybinis ir 3 vietinės reikšmės draustiniai. KRAINA KALVARIJA Samorząd Kalvarija jest położony w południowej części Litwy. Na południu graniczy z Polską. Samorząd został utworzony w 2000 roku, obejmuje miasto Kalvarija i tereny wiejskie 172 okolicznych wsi. Przez teren samorządu biegnie międzynarodowa trasa Via Baltica (Helsinki Kalvarija Warszawa) i ważna linia kolejowa Kaunas Sestokai Suwałki. Historyczna część Kalvarii jest chroniona jako układ urbanistyczny XVII XVIII wieku. Swój obecny wygląd stara część miasta zyskała w XIX wieku. Przeważa tutaj niska zabudowa, dwu trzy piętrowe domki parterowe. Do najbardziej znanych i cenionych należy budynek dawnej poczty konnej, wy- Liubavo bažnyčia / Kościół w Liubavas budowany w 1825 roku, gdy został zbudowany trakt, łączący Petersburg z Warszawą, idący przez Kaunas i Suwałki, w stacji pocztowej kurierzy mogli wymienić konia, odpocząć i kontynuować swoją misję. W centrum miasta znajduje się również Kościół Najświętszej Marii Panny, wybudowany w 1840 roku i Muzeum Krajoznawcze Ziemi Kalvarija, a w Królewskim Parku znajduje się jedyny w Litwie pomnik Matki Litwinki. Na spokojnie płynącej przez miasto rze-

7 7 Deivoniškių koplyčia / Kościół w Deivoniškiai ce Szeszupa jest sześć mostów i mostków. Samorząd Kalvarija to malownicze krajobrazy liczne wzgórza i grodziska. Przez teren samorządu płyną również rzeki Kirsna, Gazda, Suduonia, Vaipone i wiele innych mniejszych rzeczek oraz strumyków, jest też dużo pięknych jezior. Jeziora Orija i Jurgezeriu oraz zapora na rzece Szeszupa stały się atrakcją turystyczną Kalvarii. Ulubionym miejscem letniego wypoczynku okolicznych mieszkańców i turystów jest na obrzeżach Kalwarii, przy zaporze wodnej położony ośrodek wypoczynkowy spadająca przez przęsła jazów woda, park rekreacyjny, plaża, plac zabaw. Na brzegu jeziora Orija goście mogą korzystać Rasų šventė Kalvarijoje / Dzień św. Jana w Kalvarii z plaży i wypożyczalni rowerów wodnych. Na terenie samorządu znajduje się Państwowy Rezerwat Przyrody Aguonio i trzy lokalne rezerwaty przyrody. Kalvarija region Kalvarija municipality is in the southwest part of Lithuania. In the south, it borders with the Republic of Poland. The municipality was established in 2000, it consists of the town of Kalvarija and 172 surrounding villages. Kalvarija is crossed by the international highway Via Baltica (Helsinki Kalvarija Warsaw) and an important railway line Kaunas Šeštokai Suwalki. The historical part of the town of Kalvarija is an urban object protected by the state; it settled in the 17 18th centuries. The old town formed the way it is now in the 19th century. The urban centre is dominated by one to-three-storey houses built in the 19th century and in the beginning of the 20th century. Kalvarija is famous for the horse postoffice built in 1825, which since then was one of the stations where postmen could change horses, have a rest, find overnight accommodation and catering by the post line Petersburg Kaunas Suwalki Warsaw, also for Saint Mary the Virgin Church built in 1840, the Ethnographic Museum of Kalvarija region, and the monument to the Lithuanian Mother in the Royal Park of the town. In Kalvarija, there are six bridges of different size over the River Šešupė. The surroundings of the municipality are picturesque; there are a lot of hills and mounds. The territory of the municipality is crossed by the River Šešupė as well as the Kirsna, the Gazda, the Sūduonia, the Vaiponė and other rivers and streams, there are a lot of beautiful lakes. Orija and Jurgežeriai Lakes and the dam of the River Šešupė beside Kalvarija have become the attraction centre of recreation tourism. During hot summer days, the residents and guests of the town are attracted to the resort on the edge of Kalvarija, where there is the dam of the River Šešupė, falling waters, recreation park, the beach and playgrounds. In the resort by Orija Lake, holidaymakers are offered tidied places for swimming and water bikes for rent. On the territory of the municipality, there is Aguonis state reserve and 3 reserves of local significance. Jurgežerių ežeras / Jezioro Jurgežeriai

8 8 VILKAVIŠKIO KRAŠTAS Vilkaviškio kraštas tai nuostabus Suvalkijos (Suduvos) kampelis, vienur kitur paįvairintas kalvomis ir tautos istoriją menančiais piliakalniais. Čia gausu kultūros paveldo objektų, ekspozicijų salėmis kviečia muziejai. Pagrindinis turistų traukos centras Vištyčio regioninis parkas. Tai viena įdomiausių ir vaizdingiausių Sūduvos vietų. Parke yra 14 ežerų. Vištyčio ežeras ketvirtas pagal dydį Lietuvoje. Parke įrengti didysis ir mažasis Šilelio pažintiniai takai, kalnų slidinėjimo trasos, apžvalgos aikštelės, poilsiavietės. Vištyčio miestelio centre iki šių dienų išlikusi 1829 m. statyta raudonų plytų ir akmens mūro bažnyčia, varpinė, evangelikų liuteronų bažnyčia, 1925 m. statyta aliejinė ir vėjo malūnas. Prie kelio Kybartai Vištytis guli trečias pagal dydį Lietuvoje Vištyčio akmuo. Paežerių dvaro oficina / Oficyna dworu Paezeriai Ožkabaliuose prikeltas iš nebūties mokslininko, visuomenės ir kultūros veikėjo, Nepriklausomybės akto signataro J. Basanavičiaus muziejus. Gyvenamajame name įrengta memorialinė ekspozicija. Čia kiekvienais metais vyksta įvairūs renginiai, parodos. Sodybą supa 40 ha Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas. Ąžuolyne įrengti pasivaikščiojimo takeliai, galima pasivažinėti brikele, vaikai gali suptis pasakų motyvais įrengtose sūpynėse. Paežerių dvaras ypač gražus XVIII a. pab. architektūros pavyzdys, kurio pradžia galėtų siekti XVI XVII a. Prieš rūmus yra ovalinė apvažiuojamoji veja, kurios dešinėje stovi dvaro oficina su prie jos prisišliejusiu Belvederio bokštu. Dvare įsikūręs Vilkaviškio krašto muziejus bei Sūduvos regioninis kultūros centras. Čia rengiamos parodos, muzikos ir literatūros vakarai, organizuojamos Sūduvių amatų šventės. KRAINA VILKAVISKIS Kraina Vilkaviskis wspaniały zakątek Suwalkii (Suduva), urozmaicają go rozrzucone pośród pól wzgórza i dawne czasy pamiętające grodziska. Znajduje się tu dużo zabytków, muzeów i hal wystawowych. Główna atrakcja turystyczna Wisztyniecki Park Regionalny (Vistycio regioninis parkas). To jedno z najbardziej interesujących miejsc w regionie. W parku znajduje się 14 jezior. Jezioro Vistytis czwarte pod względem powierzchni jezioro w Litwie. Paežerių dvaro rūmai / Palac dworu Paezeriai Na terenie parku wytyczono dwa szlaki poznawcze Duży i Mały Szlak Silelio, działają trasy narciarskie, punkty widokowe, miejsca wypoczynkowe. W centrum miasteczka Vistytis, do dnia dzisiejszego przetrwały, wybudowane w 1829 roku z czerwonej cegły i kamienia kościół ewangelicko luterański, dzwonnica, oraz olejarnia z 1925r. i stary wiatrak. Przy drodze Kybartai Vistytis leży trzeci co do wielkości w Litwie głaz narzutowy kamień Vistytis. W miejscowości Ozkabaliai znajduje się muzeum działacza politycznego i społecznego, sygnatariusza Aktu Niepodległości Vištyčio akmuo / Kamień w Vistytis

9 9 Litwy, J. Basanavicius. W domu działa wystawa poświęcona jego pamięci. W tym miejscu, co roku, odbywa się wiele imprez i wystaw. Całe gospodarstwo zajmuje powierzchnię 40 ha. Wokół malowniczo rozciąga się Dębowy Gaj Odrodzenia Litewskiego. Można tu pospacerować, przejechać się bryczką, jest również plac zabaw dla dzieci wyposażony w drewniane huśtawki z postaciami z ulubionych bajek. Dworek w Paezeriai wyjątkowo piękny zespół dworski z końca XVIII wieku, historia którego sięga XVI XVII w. Przed pałacem rozciąga się owalny trawnik, a po jego prawej stronie znajduje się oficyna z wieżą typu belwederskiego. Obecnie mieści się tu Muzeum Krajoznawcze Ziemi Vilkaviskis i Centrum Kultury Regionalnej. Odbywają się tu wystawy, wieczory muzyczne i literackie oraz festyny sztuki ludowej regionu Suduva. VILKAVIŠKIS REGION Vilkaviškis region is a beautiful corner of Suvalkija (Sūduva) with hills and mounds reminding the history of the nation here and there, which adds variety to the location. There are plenty of objects of cultural heritage; the museums invite to their exposition halls. Vištytis Regional Park is the main tourist attraction point. It is one of the most interesting and picturesque places of Sūduva. There are 14 lakes in the park. Lake Vilkaviškio katedra / Katedra w Vilkaviskis Vištytis is the fourth largest lake in Lithuania. In the park, the big and the small educational paths of the Šilelis, downhill skiing tracks, viewing platforms and resorts are established. In the centre of the town of Vištytis, there is a remaining church of red bricks and stonework built in1829, a belfry, an Evangelic Lutheran church, an oilmill built in 1925 and a windmill. By the road Kybartai Vištytis, there is the third largest stone in Lithuania, Vištytis Stone. In Ožkabaliai, there is a rebuilt museum of the scientist, public and cultural figure, signatory of the Act of Independence, J.Basanavičius. In the dwelling house, a memorial exposition has been established. Different events and exhibitions take place here every year. The farmstead is surrounded by the oak-wood of Lithuanian national rebirth and covers 40 ha. In the oak-wood, there are walking paths established, one can have a ride in an old-fashioned carriage, children can swing on the swings created using the fairy-tale motifs. Paežeriai Manor is an exceptionally beautiful example of the architecture of the late 18th century; it might have been started back in the 16 17th centuries. In front of the manor, there is an oval circuit lawn, to the right from which there is the manor storage house (officina), beside it there is the Belvedere tower. In the manor, Museum of Vilkaviškis Region and Sūduva Regional Culture Centre have been established. Exhibitions, evenings of music and literature as well as the Sūduviai trade festivals are organised here. Vištyčio kraštovaizdis / Krajobraz w Vistytis

10 10 SUTARTINIAI ŽENKLAI / LEGENDA / LEGEND automagistralė/autostrada/ highway magistralinis kelias su numeriu/ autostrada z numeracją/ numbered trunk-road krašto kelias su numeriu/ droga krajowa z numeracją/ numbered local road miško, lauko kelias/droga leśna, polna/ forest, field road kitas kelias/inna droga/other road asfaltas, žvyras/ asfalt, żwir/blacktop, gravel pagrindinė gatvė/główna ulica/main street kita gatvė/inna ulica/other street geležinkelis/kolaje/railroad geležinkelis su stotimi/droga kolejowa ze stacją/railroad with station planuojamas dviračių takas/ planowana ścieżka rowerowa/ scheduled bicycle route draustinių teritorija/teren rezerwatów/ sanctuary area atstatomas kelias/projektowana droga/road under reconstruction parkas, miškas/park, las/ park, forest vandens telkinys/zbiornik wodny/ water body MARIJAMPOLĖ KALVARIJA apskrities, savivaldybės centras/ centrum okręgu, samorządu/center of region, municipality apskričių, savivaldybėių riba/ granica okręgów, samorządów/ region, municipality boundar valstybės siena/granica państwowa/state borderline maitinimo įstaiga/wyżywienie/ catering viešbutis, motelis/hotel, motel/ hotel, motel kaimo turizmo sodyba/ gospodarstwo agroturystyczne/ farmstead tėviškė, gimtinė/ojczyzna, miejsce narodzin/homeland, birthplace bažnyčia, koplyčia/kościół, kaplica/church, chapel dvaras, dvaro liekanos/dwór, pozostałości dworu/manor house, remains of manor house piliakalnis, kalnas / kopiec, góra/mound, hill paminklas/pomnik/monument poilsio vieta/miejsce wypoczynkowe/rest place saugoma teritorija/ obszar chroniony/protected area parkas/park/park architektūros paminklas/zabytek/ architectural monument turizmo informacija/informacja turystyczna/tourism information medicinos pagalba/pomoc medyczna/medical aid muziejus/muzeum/museum parduotuvė/sklep/shop šaltinėlis/żródło/spring

11 11 SOS INFORMACIJA TELEFONU/ INFOLINIA SOS/ SOS PHONE INFORMATION Gaisrinė Straż pożarna Fire station Policija Policja Police Medicinos pagalba Pomoc medyczna Medical aid Pagalba telefonu Telefon pomocy Help phone Techninė pagalba Pomoc techniczna Technical help BITĖ GSM OMNI- TEL TELE Kudirkos Naumiesčio užkarda / Placówka straźy granicznej w Kudirkos Naumiestis / Border post of Kudirkos Naumiestis Pr.Mašioto g. 90, Kudirkos Naumiestis Tel./faks Leidimai išduodami visomis savaitės dienomis šviesiuoju paros metu / Zezwolenia wydavane są siedem dni w tygodniu w porze dziennej / Permits are issued seven days a week during daylight hours BAIDAIRIŲ NUOMA / WYNAJEM KAJAKÓW / KAYAKS RENTAL Baidarių nuoma, S.Dariaus ir Girėno g. 24, Kudirkos Naumiestis, tel , , Jurgita Girdauskienė, Armoniškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., tel.: , Kęstutis Gurevičius, Gedimino g. 17, Marijampolė, tel , Panovių bendruomenė, tel Mantas ir Vidmantas Jusai, Marijampolės sav., tel , , Tautvydas Juškaitis, Šilgalių k., Slavikų sen., Šakių r., tel , Sudava, Egliniškių g. 4, Vištytis, Vilkaviškio r., tel.: , , Juozas Urbšys, Žalumynų g. 41, Vilkaviškis, tel ,

12 12 Plaukiant Šešupe, jos 27,2 km yra Lietuvos Lenkijos siena. Už tilto kairiame krante galima išlipti. 28,00 km rokadinis kelias. Už 700 m kelio Liubavas Salaperaugis tiltas. Kelionę geriausia pradėti nuo šio tilto. Upė čia iki 6 m pločio ir 1 m gylio. Netoliese yra užtvanka (puikios maudynės palindus po krentančia srove) baidares geriausia persinešti kairiuoju krantu. Iš dešinės įteka Šelmenta. Dešiniajame krante Aguonio geomorfologinis draustinis. Toliau daug upės vingių, staigių posūkių. 35,55 km Juodelių užtvanka, baidares reikia persinešti kairiuoju krantu. 42,05 km praplaukiama po Via Baltica automagistralės Helsinkis Kaunas Varšuva tiltu. Prasideda Kalvarija. 42,35 km užtvanka. Už jos kairėje upės pusėje automobilių stovėjimo aikštelė, kabantis pėsčiųjų tiltas, kurių miestelyje yra daug. Už maždaug 1 km dešiniame krante poilsio parkas, žaidimų aikštelės, paplūdimys. Dešinėje mobili prieplauka (sezono metu). Galima sustoti, apžiūrėti miestą. Miesto centre yra maisto prekių parduotuvių. Šešupės Juodelių slenkstis / Próg Juodeliai na Szeszupie Spływ rzeką Szeszupa, 27,2 km trasy na granicy litewsko polskiej. Za mostem, na lewym brzegu, można zatrzymać się. 28 km droga rokadowa doskonałe miejsce do rozpoczęcia spływu. Po przepłynięciu 700 m. most na drodze Liubavas Salaperaugis. Szerokość rzeki w tym miejscu wynosi 4 5 m., a głębokość ok. 1 m. Nieopodal znajduje się zastawka piętrząca (kąpiel w strumieniu spadającej wody) przenoszenie kajaków najwygodniej lewą stroną. Z prawej strony ujście rzeki Šelmenta. Na prawym brzegu Rezerwat Geomorfologiczny Aguonio. Dalej rzeka silnie meandruje wśród pól. 35,55 km tama Juodeliu, konieczne jest przeniesienie kajaków lewym brzegiem. 42,05 km most na trasie Via Baltica Halsinkis Kaunas Varšuva. Granica miasta Kalvarija. 42,35 km zapora. Na lewym brzegu rzeki parking, jeden z wielu wiszących mostków dla pieszych. Na prawym brzegu, w odległości 1 km park wypoczynku, place zabaw, plaża. Dalej mobilny pomost (w sezonie). Można zatrzymać się, zwiedzić miasto. W centrum miasta znajdują się sklepy spożywcze. Sailing along the River Šešupė, 27.2 km of it is the border between Lithuania and Poland. One can get off on the left side shore behind the bridge. At km, the rocade (ring road) is a perfect place to start one s trip. 700 m away, there is the bridge of the road Liubavas Salaperaugis. The river here is barely 4 5 m wide and 1 m deep. Vaizdas nuo Kačergų kalno / Widok z góry Kačergas Nearby there is a dam (not deep, perfect for swimming under the falling stream); it is best to transfer the canoes walking along the left bank. From the right side, the River Šelmenta flows into the Šešupė. On the right bank, there is the Aguonis Geomorphologic Reserve. It is followed by numerous river crooks and doubles. At km, there is Juodeliai dam; canoes are to be transferred walking along the left bank. At km, the sailing route goes under the bridge of the Via Baltica highway Helsinkis Kaunas Warsaw. The town limits of Kalvarija begin. At km, there is a dam. Beyond it, on the left side of the river, there is a car park and a pedestrian suspension bridge, one of the many in the town. About 1 km away, on the right bank, there is a recreation park, playgrounds and a beach. On the right, there is a mobile dock (during the season). One can stop over and go sightseeing in the town. In the centre of the town, there are several grocery stores.

13 13 Brazavas Skaisčiai 1:

14 14 50,70 km upėje yra brasta. 52,30 km įteka Kirsna. Yra patvanka, vaga išplatėja, srovė silpna. 53,41 km priplaukiama užtvanka Lakinskų elektrinė Šlynų kaime. Baidares geriausia persinešti dešiniuoju krantu. 54,75 km priplaukiamas geležinkelio tiltas Marijampolė Šeštokai. Po geležinkelio tiltu upėje dideli slenksčiai, daug akmenų, plaukti reikia atsargiai. Slenkstį perplaukus, galima sustoti dešiniame krante gera vieta poilsiauti. Kairėje, prieš pat tiltą, privažiavimas prie pat vandens. Toliau upė sekli, labai srauni, vingiuota, dvi nemažos kilpos. Kalvarijos bažnyčia / Kościół w Kalvarii Už jų 60,02 km betoninių blokų tiltas nuo Triobiškių kaimo, po juo praplaukti neįmanoma. 62,39 km sugriuvusio tilto liekanos, baidares pernešti dešiniuoju krantu. Toliau upės vagoje didelis akmuo. 64,94 km dešinėje Želsvelės upelis, prieš santaką įrengta privati vieta stovyklauti. 65,94 km gelžbetoninis tiltas Marijampolė Krosna. Už tilto dešinėje senvagė, kairėje maudymosi vieta, galima išlipti. Kiek paplaukus lygus upės slėnis, galima išlipti stovyklauti. Toliau vaga negili. Priplaukiamas senas arkinis tiltas. Upės viduryje už tilto sala. Prie jos labai patogu priplaukti ir išlipti. 50,70 km mielizna na rzece. 52,30 km wpada rzeka Kirsna. Koryto rzeki poszerza się, nurt jest słaby. 53,41 km zapora elektrowni wodnej Lakinskų we wsi Slynai. Przenoszenie kajaków najwygodniej prawą stroną. 54,75 km most kolejowy na linii Marijampole Sestokai. Pod mostem wysokie progi wodne, dużo głazów narzutowych, wymagane zachowanie szczególnej ostrożności. Za mostem dobre miejsce na zatrzymanie się na prawym brzegu. Tuż przed mostem, na lewym brzegu, znajduje się dogodny dostęp do wody. Dalej rzeka jest płytka, nurt cały czas dosyć szybki, dwa duże zakola. Za nimi 60,02 km nieopodal wsi Triobiskiai niemożliwy do pokonania betonowy most km pozostałości mostu, przenoszenie kajaków prawym brze- Karališkasis parkas / Park Królewski giem. Dalej z nurtu wystaje duży głaz. 64,94 km, po prawej rzeczka Zelsvele, przed miejscem styku rzek, na terenie prywatnym, obszerne dogodne miejsce na biwak. 65,94 km żelbetowy most Mariampole Krosna. Za mostem, po prawej Šešupė Kalvarijoje / Szeszupa w Kalvarii

15 15 Kalvarijos g. st. Triobiškiai 1:

16 16 Arklių pašto stoties pastatų kompleksas / Kompleks budynków stacji koni pocztowych stronie stare koryto rzeki, po lewej kąpielisko, tu można się zatrzymać. Dalej rzeka płynie szeroką doliną, dobre miejsce biwakowe. Nurt rzeki dalej jest dość slaby. Za kolejnym mostem na środku rzeki wynurza się wyspa. Łatwy dostęp zachęca do odkrywania jej uroków. Kalvarijos apylinkės / Okolice Kalvarii At km, there is a wade in the river. At km, the River Kirsna flows into the River Šešupė. There is an affluent, the river bed becomes wider, and the stream is weak. At km, a dam is approached; it is Lakinskai power-station in the village of Šlynai. It is best to transfer the canoes walking along the right side bank. At km, the bridge of the railway section Marijampole Šeštokai appears. Under the bridge, in the river, there are big riffles and a lot of rocks, one should sail carefully. Having passed the riffle, one can stop on the right bank; it is a good place for having a rest. On the left, just before the bridge, there is a good approach to the water. Further on, the river is shallow, very swift and crooked; there are two rather big loops. Beyond them, at km, there is a bridge made of concrete blocks from the village of Triobiškiai, it is impossible to pass sail- ing under it. At km, there are the remains of a ruined bridge; the canoes are to be transferred walking along the right bank. Further on, in the river bed, there is a large stone. At km, on the right side, there is the Želsvelė Stream; before the confluence, there is a private campsite established. At km, there is a reinforced concrete bridge Marijampolė Krosna. Beyond the bridge, on the right, there is the wash, on the left, there is a place for swimming, and one can get out. Having sailed a little, there is a smooth valley of the river; one can get out and set up a camp. Further on, the bed is not deep. An old arch bridge is approached. In the middle of the river, behind the bridge, there is an island. It is very convenient to approach it and get out there. Lakinskų dvaro liekanos / Pozostałości dworu Lakinskai

17 17 68,12 km maudymosi vieta Buktos kaime. 70,32 km dešinėje upelis Ūdrupis. Toliau upė vingiuoja. 73,32 km kairiame krante privačioje valdoje galimybė sustoti, pailsėti. 77,82 km gelžbetoninis tiltas Buktos gamtinis pažintinis takas / Ścieżka dydaktyczna w Bukta Marijampolė Krosna. Upėje yra patvanka, srovės beveik nėra. 79,12 km iš kairės įteka Sūduonia, reikia plaukti prie upelio žiočių kairiuoju pakraščiu, nes upės vagos viduryje ir dešinėje pusėje seno tilto liekanos. Kairėje ir dešinėje Liudvinavo miestelis, kur yra maisto prekių parduotuvių. Šešupė čia sekli. 79,72 km Liudvinavo užtvanka, baidares reikia persinešti kairiuoju krantu. 80,92 km kairėje kolektyviniai sodai. 81,67 km iš dešinės įteka Dovinė. Čia Šešupė platesnė. Priplaukiamas tiltas. 81,92 km upės srovė sulėtėja, krantai aukšti, apaugę medžiais, išlipti neįmanoma. Šešupė plati, prasideda Marijampolės marios. 89,3 km dešinėje Marijampolės Marių parko sala. Šioje vietoje galima pailsėti, žvejoti, maudytis, statyti palapines. Įrengtos valčių prieplaukos, žaidimų aikštelės, saloje pėsčiųjų takai. Dar nepriplaukus salos, kairėje, yra pusiasalis, kuriame taip pat galima sustoti pailsėti, pasistatyti palapinę. Jeigu norima greičiau perplaukti marias, reikia laikytis dešinio krašto ir salą apiplaukti iš dešinės pusės, kur yra tiltelis į salą. Po juo galima išplaukti link Marijampolės užtvankos. Už 0,6 km nuo salos užtvanka. Ją priplaukus, baidares reikia persinešti kairiuoju krantu. Užtvankos pabaigoje labai nepatogu iškelti baidares ir išlipti patiems turistams (krantai betoniniai ir statūs). Kairėje nedidelė elektrinė. 68,12 km kąpielisko we wsi Bukta. 70,32 km po prawej stronie rzeczka Udrupis. Dalej rzeka pięknie meandruje. 73,32 km na lewym brzegu prywatne miejsce postojowe. 77,82 km żelbetowy most Mariampole Krosna. Dalej rzeka płynie szeroką doliną, nurt słaby. 79,12 km lewy dopływ Suduonia, w tym miejscu trzeba płynąc lewą stroną, na środku i z prawej strony pozostałości starego mostu. Po obu stronach miasteczko Liudvinavas, sklepy spożywcze. Szeszupa w tym miejscu jest płytka. 79,72 km zastawka Liudvinavas, kajaki trzeba przenieść lewym brzegiem. 80,92 km na lewym brzegu tereny ogródków działkowych. 81,67 km prawy Lakinskų piliakalnis / Kopiec Lakinskai dopływ Dovine. W tym miejscu Szeszupa jest szersza. Po niedługim czasie przepływamy pod mostem drogowym. 81,92 km nurt rzeki staje się wyraźnie wolniejszy, brzegi wysokie, porośnięte drzewami. Dalej rzeka rozlewa się szeroko tworząc zalew Mariampolski. Z lewej półwysep, przy którym można się zatrzymać na biwak. 89,3 km po prawej strefa wypoczynkowa Mariu Parkas, wyspa. W tym miejscu moż- Buktos dvaro pastatas / Budynek dworu Bukta

18 18 Kalvarijos g. st. 1:

19 19 na odpocząć, rozbić namiot, wędkować, pływać. Wyposażona przystań dla łodzi, place zabaw, na wyspie ścieżki spacerowe. Chcąc szybko przepłynąć zalew, trzeba trzymać się prawej strony i przy mostku opłynąć wyspę z prawej strony. Przepływając pod mostkiem można dopłynąć do zalewu. 0,6 km od wyspy tama. Kajaki trzeba przenieść lewym brzegiem. Wodowanie jest tu niewygodne z powodu wysokiego betonowego brzegu. Po lewej nieduża elektrownia. At km, there is a place for swimming in the village of Bukta. At km, on the right, there is the Ūdrupis Stream. Further on, the river wanders. At km, in the private domain on the left bank, there is a possibility to stop over and have a rest. At km, there is a reinforced concrete Baltaragio malūnas bridge Marijampolė Krosna. In the river, there is an affluent; there is barely any stream there. At km, from the left side, the River Sūduonia flows into the Šešupė, one has to sail close to the left side past the stream fall as in the middle of the river bed and on the right side there are the remains of an old bridge. On the left and right sides, there is the town of Liudvinavas, where there are some grocery stores. The Šešupė is shallow here. At km, there is Liudvinavas dam; the canoes are to be transferred walking along the left bank. At km, there are collective gardens. At km, from the right, the River Dovinė flows into the Šešupė. The River Šešupė is wider here. A bridge is approached. At km, the river stream is slower, the banks are steep, overgrown with trees, it is impossible to get out. The Šešupė is wide, the Marijampolė Sea begins there. On the right side, there is a peninsula, where one can stop over and have a rest or put up a tent. At 89.3 km, on the right, there is the island of the Marijampolė Sea Park. One can have a rest here, go fishing, have a swim or put up a tent. There are marinas and playgrounds established here; on the island, there are pedestrian paths. Before island, on the lest, there is penisula where you can relax, build a tent. If one wants to sail across the sea faster, one has to keep closer to the right side and sail round the island from the right side, where there is a small bridge to the island. Sailing under it, one can sail to- Marijampolės užtvanka / Tama w Marijampole wards Marijampolė dam. 0.6 km away from the island, there is a dam. Having sailed to it, the canoes are to be transferred walking along the left bank. At the far end of the dam, it is very inconvenient to hoist the canoes out of the river and for the tourists to get out (the banks are of concrete and steep). On the left, there is a small power-station. Dovinės vingio parkas / Park Dovinės vingis

20 20 Būdviečių g. st.

oraz linii kolejowej. Po pierwszej wojnie światowej Augustów zaczął rozwijać się prężnie jako miejscowość

oraz linii kolejowej. Po pierwszej wojnie światowej Augustów zaczął rozwijać się prężnie jako miejscowość AUGUSTÓW Fot. Archiwum Muzeum Według legendy Augustów powstał po pierwszej schadzce Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. Dla upamiętnienia tego zdarzenia król polecił założyć w tym miejscu gród. W

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children ISSN 1644-4183 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK SEPTEMBER, OCTOBER (33) 2013 Czechy Na stoku / On the slope Dominikana PERŁA KARAIBóW / the pearl of the Caribbean Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl Wakacje z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Naprawdę warto tu być

Naprawdę warto tu być Gmina Kosakowo 1 Dawniej i dziś - Then and now Commune Kosakowo is located in the northeastern part of the Pomeranian (pomorskie) province. Its north border with the commune of Puck runs along the Łyski

Bardziej szczegółowo

Spacer z cynamonowym ślimakiem

Spacer z cynamonowym ślimakiem Wrocław Airport Magazine Jesień 2012/Autumn 2012 Spacer z cynamonowym ślimakiem A Stroll with a Cinnamon Snail SPIS TREŚCI 6 14 A Stroll with a Cinnamon Snail 24 Newsy z Wrocławia News from Wrocław Return

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 COLORS OF PERU PORTUGAL ON THE PLATE. Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA IMPRESSIONS

ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 COLORS OF PERU PORTUGAL ON THE PLATE. Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA IMPRESSIONS ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 Kolory Peru COLORS OF PERU Portugalia na talerzu PORTUGAL ON THE PLATE Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA KALEJDOSKOP WRAŻEŃ Ż Ń / KALEIDOSCOPE OF IMPRESSIONS

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Mark Haines

Tłumaczenie: Mark Haines Powiat Łańcucki Redakcja wydawnicza: Anna Duda-Świerk Redakcji dokonano na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Miasta Łańcuta oraz urzędy gmin powiatu łańcuckiego. Tłumaczenie: Mark Haines Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

!?!Czy wiesz, że... fot. Kacper Kowalski dla MPWiK

!?!Czy wiesz, że... fot. Kacper Kowalski dla MPWiK Podczas procesu oczyszczania ścieków zakład produkuje ok. 400 ton osadu ściekowego na dobę. Z osadu, po jego dalszej fermentacji, otrzymujemy biogaz, z którego po spaleniu w gazogeneratorach można wytworzyć

Bardziej szczegółowo

Gmina Okonek. Informator turystyczny Szlakiem okonia. Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch

Gmina Okonek. Informator turystyczny Szlakiem okonia. Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch ISBN 978-83-60696-84- Gmina Okonek Informator turystyczny Szlakiem okonia The commune of Okonek Tourist guide Following the Traces of Perch Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch

Bardziej szczegółowo

POZNAJ ATRAKCJE POGRANICZA!

POZNAJ ATRAKCJE POGRANICZA! POZNAJ ATRAKCJE POGRANICZA! Przewodnik pogranicza wodzisławsko-karwińskiego Průvodce karvinsko-wodislavské pohraničí Tourist guide for Wodzisław and Karvina borderland Projekt jest współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

22 Katowice Airport spojrzenie w przyszłość Katowice Airport a glance into the future

22 Katowice Airport spojrzenie w przyszłość Katowice Airport a glance into the future MAGAZYN MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE KATOWICE AIRPORT MAGAZINE luty february 1 (33) 2011 10 Słoneczny Ejlat oaza przyjemności Sun-filled Eilat oasis of pleasure 22 Katowice Airport spojrzenie

Bardziej szczegółowo

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Podró owaniem mo na si bawiç o ka dej porze roku. Jesienne deszcze, mg y i b oto to adna wymówka, eby siedzieç w domu! Przecie dopiero w takà pogod w pe ni poczujemy prawdziwà frajd z wyprawy samochodami

Bardziej szczegółowo

Contents. ATTENTION! All telephone numbers shoud be preceded by +48 when calling from abroad. HOW TO GET TO WARSAW?

Contents. ATTENTION! All telephone numbers shoud be preceded by +48 when calling from abroad. HOW TO GET TO WARSAW? Warsaw in short Contents photo: PZ Studio HOW TO GET TO WARSAW? 2 HOW TO TRAVEL AROUND WARSAW? 3 TOURIST INFORMATION 7 PRACTICAL INFORMATION 8 ACCOMMODATION 16 TOURIST ATTRACTIONS 19 Music halls, theatres,

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

www.kraina.org.pl IN THE LAND OF LOESS GORGES RUSTIC ACTIVE STYLISH HEALTHY AND CAREFREE

www.kraina.org.pl IN THE LAND OF LOESS GORGES RUSTIC ACTIVE STYLISH HEALTHY AND CAREFREE www.kraina.org.pl IN THE LAND OF LOESS GORGES RUSTIC ACTIVE STYLISH HEALTHY AND CAREFREE IN THE LAND OF LOESS GORGES RUSTIC ACTIVE STYLISH HEALTHY AND CAREFREE...the sights are gorgeous... You might say

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport KATOWICE AIRPORT MAGAZINE kwiecień maj april may 2 (34) 2011 14 Dzieje się w Europie What's on in Europe 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport 20 20 lat GTL SA część

Bardziej szczegółowo

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Mattias Legnér mattias@legner.bl Introduction Keywords: rehabilitation, preservation,

Bardziej szczegółowo

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century NAUKA SCIENCE Dominika Kuśnierz-Krupa Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century Zapewne pierwszym

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

P o w i a t S o k o ł o w s k i

P o w i a t S o k o ł o w s k i Powiat Sokołowski Spis Treści Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Powiat kraśnicki zaprasza inwestorów i turystów

Powiat kraśnicki zaprasza inwestorów i turystów Powiat kraśnicki zaprasza inwestorów i turystów polsko-angielska wersja językowa The Kraśnik district invites investors and tourists Polish-English edition Fot. Zachód nad Wisłą 1 The Local Development

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej Płocka J.,29. Zagospodarowanie turystyczne powiato golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 25-37. Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Z historii History 19

Z historii History 19 Z historii History 19 Jabłonna pałac, Łuk Triumfalny, M. Pusek, ok. 1897 r., repr. Kraj w obrazach. Wydawca: Konstanty Woźniak, 1897, fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego Jabłonna palace, Triumphant Arch

Bardziej szczegółowo

Concerts, premieres, events Koncerty, teatry, imprezy... 29-46

Concerts, premieres, events Koncerty, teatry, imprezy... 29-46 CONTENT SPIS TREÂCI 1 FEATURES INFORMACJE City map Plan miasta... 4-7 First Things First... 8 All you want to know... 10-14 Arrival first aid Przyjazd... 16-19 Transportation Komunikacja... 20-22 Polish

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo