PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: E. MONTAŻ I KONSREWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W OBRĘBIE ZAWODÓW: E LEKTRYK, ELEKTROMECHANIK i TECHNIK ELEKTRYK Przedmiot Dział Ilość Treści kształcenia nauczania programowy godzin EIE EIE. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy z układami elektronicznymi. Przepisy związane z ochroną przeciwpożarową w procesach pracy EIE. z układami elektronicznymi. Bezpieczeństwo Przepisy związane z ochroną środ. w procesach pracy z układami i higiena pracy EIE., elektronicznymi przy pracach z Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony układami EIE., środ. w Polsce. elektrycznymi EIE. Prawna ochrona pracy., i elektronicznymi Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny EIE., pracy w procesach pracy z układami elektronicznymi. Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i EIE. higieny pracy w procesach pracy z układami elektronicznymi Razem EIE. Wielkości fizyczne i jednostki w elektrotechnice. EIE. Pole elektryczne (elektryzowanie się ciał, przenikalność elektryczna, natężenie pola, potencjał i napięcie, przewodnik w polu elektrycznym, pojemność elektryczna, kondensatory). Pole magnetyczne (indukcja i strumień magnetyczny, natężenie Wprowadzenie do pola magnetycznego, magnesowanie materiałów, indukcja elektrotechniki EIE. elektromagnetyczna, indukcyjność własna i wzajemna, prądy i elektroniki wirowe). Prąd elektryczny (prawo Ohma, moc, energia, prąd w różnych EIE. środowiskach). EIE. Źródła energii elektrycznej. Razem EIE. Materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice, (właściwości, produkcja). EIE. Dokumentacja techniczna urządzeń (schematy ideowe i Elektrotechnika i elektronika Technologia i materiałoznawstw o elektryczne i elektroniczne Przyrządy i metody pomiarowe Obwody prądu stałego EIE. montażowe). Montaż urządzeń i elektronicznych (płytki drukowane, połączenia elektryczne, złącza, sposoby montażu, lutowanie). EIE. Elementy w elektrotechnice (oznaczenia). Montaż mechaniczny (obudowy, radiatory, połączenia EIE. mechaniczne). Razem EIE. Analiza wyniku pomiaru. EIE. Mierniki analogowe. EIE. Mierniki cyfrowe. EIE. Generatory pomiarowe. EIE. Oscyloskopy. EIE. Przetworniki pomiarowe. Razem EIE. Elementy obwodu. EIE. Prawa Kirchhoffa. EIE. Obwody nierozgałęzione. EIE. Obwody rozgałęzione. Strona

2 MUE Maszyny i urządzenia elektryczne Obliczanie obwodów (metoda przekształcania, metoda praw EIE. Kirchhoffa, metoda prądów oczkowych). Razem Przebiegi sinusoidalne (powstawanie, wielkości, przesunięcie EIE. fazowe, analiza). Analiza obwodów z elementami RLC: elementy idealne R, L, C, EIE. szeregowe połączenie elementów RL, RC, RLC, równoległe połączenie elementów RL, RC, RLC. Obwody prądu EIE. Moc w obwodach prądu sinusoidalne zmiennego. zmiennego EIE. Rezonans w obwodach. Obwody elektryczne ze sprzężeniami magnetycznymi EIE. (transformatory). Układy trójfazowe (układy symetr. i niesymetr., moc w układach EIE. trójfazowych). Razem EIE. Wiadomości wstępne. EIE. Materiały półprzewodnikowe. EIE. Klasyfikacja elementów i układów elektronicznych. EIE. Rezystory i potencjometry. EIE. Kondensatory. EIE. Cewki indukcyjne. EIE. Warystory. EIE. Termistory. EIE. Diody. EIE. Tranzystory bipolarne i unipolarne. Elektroniczne EIE. Półprzewodnikowe elementy przełączające: diaki, triaki i tyrystory. elementy bierne Elementy optoelektronicze: fotodiody, fotorezystory, i elementy EIE. fototranzystory, diody LED. półprzewodnikow EIE. Dokumentacja techniczna, katalogi instrukcje obsługi. e EIE. Filtry układy prostownicze i stabilizatory EIE. Układy zasilające. Wzmacniacze(sprzężenie zwrotne. parametry wzmacniaczy, EIE. charakterystyki wzmacniaczy). Podstawowe układy wzmacniające (wzmacniacze m.cz., wzmacniacze wielostopniowe, wzmacniacze mocy, wzmacniacze EIE. szerokopasmowe, wzmacniacze selektywne, wzmacniacze różnicowe, wzmacniacz operacyjny). EIE. Generatory przebiegów sinusoidalnych. Razem Razem: MUE. Pojęcia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej., MUE. Obostrzenia., MUE. Zakresy napięciowe., MUE. Układy sieci. MUE. Oznaczenia przewodów i zacisków urządzeń., MUE. Rozdzielnice w różnych układach sieci. MUE. Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej. Ochrona MUE. Przewody ochronne., przeciwporażenio Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie wa MUE. samoczynnego wyłączenia zasilania. MUE. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe. MUE. Uziomy., Warunki stosowania urządzeń o określonych klasach MUE. ochronności, zapewniające ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. MUE. Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej. Razem Maszyny MUE. Klasyfikacja maszyn., Strona

3 i urządzenia elektryczne wprowadzenie Transformatory Maszyny indukcyjne MUE. Zjawiska fizyczne występujące w maszynach. MUE. Podział maszyn ze względu na rodzaj przetwarzanej energii., MUE. Odwracalność pracy maszyn., MUE. Elementy maszyn. MUE. Straty mocy i sprawność. MUE. Tabliczki znamionowe maszyn., MUE. Zagadnienia cieplne. MUE. Chłodzenie maszyn. MUE. Rodzaje pracy maszyn. MUE. Rodzaje ochrony maszyn. MUE. Rodzaje budowy maszyn. MUE. Oznaczenia maszyn. MUE. Materiały stosowane do budowy maszyn. MUE. Materiały magnetyczne., MUE. Materiały przewodzące., MUE. Materiały elektroizolacyjne., MUE. Materiały konstrukcyjne., Razem MUE. Klasyfikacja transformatorów., MUE. Zasada działania transformatora., MUE. Elementy budowy transformatora., MUE. Chłodzenie transformatorów., MUE. Parametry transformatorów., MUE. Schemat zastępczy transformatora., MUE. Stany pracy transformatorów. MUE. Stany nieustalone. MUE. Transformatory trójfazowe. MUE. Budowa transformatorów trójfazowych. MUE. Układy i grupy połączeń. MUE. Praca równoległa transformatorów. MUE. Regulacja napięcia w transformatorze. MUE. Straty mocy i sprawność transformatorów. MUE. Transformatory specjalne. MUE. Transformatory małej mocy. MUE. Projektowanie transformatorów. MUE. Eksploatacja transformatorów. MUE. Podstawowe uszkodzenia transformatorów. Razem MUE. Pole magnetyczne w maszynach. MUE. Sposoby wytwarzania pola magnetycznego w maszynach. MUE. Pole magnetyczne wirujące wytworzone przez nieruchome uzwojenie trójfazowe. MUE. Siła elektromotoryczna indukowana w maszynie prądu przemiennego. MUE. Uzwojenia maszyn bezkomutatorowych prądu przemiennego. MUE. Klasyfikacja maszyn indukcyjnych., MUE. Zastosowanie maszyn indukcyjnych., MUE. Zasada działania silnika indukcyjnego., MUE. Budowa maszyn indukcyjnych., MUE. Schemat zastępczy maszyny indukcyjnej. MUE. Moment elektromagnetyczny maszyny indukcyjnej. MUE. Praca maszyny indukcyjnej. MUE. Bilans mocy i sprawność. MUE. Praca silnikowa maszyny indukcyjnej. MUE. Rozruch i nastawianie prędkości silnika indukcyjnego. MUE. Praca prądnicowa maszyny indukcyjnej. MUE. Praca hamulcowa maszyny elektrycznej. MUE. Specjalne przypadki pracy maszyny indukcyjnej. MUE. Maszyny indukcyjne o budowie specjalnej. Strona

4 Maszyny synchroniczne Maszyny komutatorowe Napęd elektryczny MUE. Badania i pomiary maszyn indukcyjnych. Razem MUE. Klasyfikacja maszyn synchronicznych. MUE. Zasada działania prądnicy synchronicznej. MUE. Uzwojenia maszyn synchronicznych. MUE. Budowa maszyn synchronicznych. MUE. Oddziaływanie twornika w maszynach synchronicznych. MUE. Moment elektromagnetyczny maszyny synchronicznej. MUE. Schemat zastępczy maszyny synchronicznej. MUE. Praca samotna prądnicy synchronicznej. MUE. Praca równoległa prądnic synchronicznych. MUE. Silnik synchroniczny. MUE. Wzbudzenie maszyn synchronicznych. MUE. Straty mocy i sprawność. MUE. Maszyny synchroniczne o budowie specjalnej. MUE. Badania maszyn synchronicznych. Razem MUE. Klasyfikacja maszyn komutatorowych., MUE. Zasada działania maszyn komutatorowych prądu stałego. MUE. Budowa maszyn komutatorowych prądu stałego. MUE. Uzwojenia tworników maszyn komutatorowych prądu stałego. MUE. Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu twornika maszyn komutatorowych prądu stałego. MUE. Oddziaływanie twornika w maszynie prądu stałego MUE. Komutacja w maszynach prądu stałego. MUE. Rodzaje pracy maszyn komutatorowych prądu stałego. MUE. Rodzaje wzbudzenia maszyn komutatorowych prądu stałego. MUE. Praca prądnicowa maszyn komutatorowych prądu stałego. MUE. Praca silnikowa maszyn komutatorowych prądu stałego. MUE. Straty mocy i sprawność prądnicowa maszyn komutatorowych prądu stałego. MUE. Maszyny specjalne prądu stałego. MUE. Podstawowe uszkodzenia maszyn prądu stałego. MUE. Podział maszyn komutatorowych prądu przemiennego., MUE. silniki komutatorowe jednofazowe, MUE. silniki komutatorowe wielofazowe, Razem MUE. Napęd elektryczny podstawowe wiadomości. MUE. Elementy sterujące i regulacyjne. MUE. Układy sterowania w napędzie elektrycznym. MUE. Napęd przy użyciu silników. MUE. Serwomechanizmy. MUE. Wał elektryczny. MUE. Sprzęgła elektromagnetyczne. MUE. Tyrystorowe układy napędowe. MUE. Półprzewodnikowe przyrządy mocy. MUE. Układy scalone mocy. MUE. Moduły elektroizolowane. MUE. Prostowniki niesterowane i sterowane. MUE. Przekształtniki. Energoelektroniczne łączniki jednofazowe i trójfazowe prądu MUE. przemiennego. MUE. Jednofazowe i trójfazowe sterowniki prądu przemiennego. MUE. Bezpośrednie i pośrednie przekształtniki częstotliwości. Falowniki zasilane ze źródła napięcia stałego oraz ze źródła prądu MUE. stałego. MUE. Komutacja wewnętrzna. MUE. Energoelektroniczne łączniki prądu stałego. Razem Razem: Strona

5 DGE JOE Działalność gospodarcza w branży elektrycznej Język obcy w branży elektrycznej Działalność gospodarcza w branży elektrycznej Język obcy w branży elektrycznej DGE. Podstawy formalno-prawne dzielności gospodarczej: DGE. Podstawy działalności gospodarczej, DGE. Planowanie określonej działalności gospodarczej, DGE. Formy organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa, DGE. Pozyskiwanie kapitału, DGE. Rejestrowanie firmy, DGE. Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej, DGE. Opodatkowanie działalności gospodarczej, DGE. Zasady systemu wynagrodzeń pracowników, DGE. Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych, DGE. Ubezpieczenia gospodarcze, DGE. Zasady prowadzenia działalności biurowej. DGE. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży elektrycznej: DGE. Badanie rynku w zakresie popytu na usługi branży elektronicznej, DGE. Marketing w branży usług, DGE. Koszty i przychody w działalności małej firmy elektrycznej, DGE. Źródła przychodów i kosztów w firmie branży elektrycznej, DGE. Zasady współpracy przedsiębiorstwa branży elektrycznej z innymi firmami. Razem Razem: Nazewnictwo obcojęzyczne stosowane przy montowaniu JOE. i uruchamianiu maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej. Wykonywanie i uruchamianie instalacji na podstawie JOE. dokumentacji technicznej w języku obcym. Montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony JOE. przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej w języku obcym. Aktywne formy poszukiwania pracy wymagającej umiejętności JOE. posługiwania się językiem obcym. JOE. Korespondencja dotycząca branży elektrycznej w języku obcym. JOE. Obcojęzyczne źródła informacji o maszynach i urządzeniach. JOE. Obcojęzyczna terminologia stosowana w branży elektrycznej. Montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn JOE. i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej w języku obcym. Razem Razem: KPR Kompetencje personalne i społeczne. Przestrzeganie regulaminu kursu Kompetencje personalne i społeczne Przestrzeganie zasad kultury i etyki. Jak być kreatywnym i konsekwentnym w realizacji zadań zawodowych? Przewidywanie skutków podejmowanych działań. Jak być otwartym na zmiany? Radzenie sobie ze stresem. Aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Odpowiedzialność za podejmowane działania. Strona

6 Przestrzeganie regulaminu kursu KPR. KPR. KPR. KPR. KPR. Negocjowanie warunków porozumień. Współpraca w zespole pracowniczym. Razem Nazewnictwo dotyczące kształcenia zawodowego. Formy kształcenia i doskonalenia w formach pozaszkolnych. Zasady organizacyjne realizacji kształcenia ustawicznego. Wykorzystanie posiadanej wiedzy do kształt. własnej ścieżki kariery zawodowej. Razem Razem: Suma godzin dla na kształcenie teoretyczne PEE Pomiary elektryczne i elektroniczne Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pomiarach i elektronicznych Pomiary w elektrotechnice Pomiary układów elektronicznych PEE. Zagrożenia wynikające z działania prądu na organizm ludzki. PEE. Pierwsza pomoc. Zasady BHP w trakcie pomiarów i elektronicznych: zasady BHP w zakresie montażu układów elektronicznych zasady BHP w zakresie wykonywania połączeń w układach PEE. elektronicznych zagrożenia wynikające z działania prądu na organizm ludzki zasady BHP w zakresie wykonywania pomiarów w układów elektronicznych PEE. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Razem PEE. Obsługa urządzeń i przyrządów pomiarowych. PEE. Układy regulacji natężenia prądu. PEE. Układy regulacji napięcia. Badanie obwodów prądu stałego (badanie prawa Ohma, I i II prawa PEE. Kirchhoffa). PEE. Pomiar mocy. PEE. Badanie wpływu parametrów mierników na wyniki pomiarów. PEE. Pomiary rezystancji. PEE. Pomiar pojemności. PEE. Pomiar indukcyjności. PEE. Obsługa oscyloskopu. PEE. Podstawowe pomiary oscyloskopem. PEE. Badanie szeregowego obwodu z elementami RL i RC. PEE. Badanie równoległego obwodu z elementami RL i RC. PEE. Badanie szeregowego obwodu RLC. PEE. Badanie równoległego obwodu RLC. PEE. Badanie zjawiska rezonansu napięć i prądów. PEE. Badanie układów trójfazowych. Razem PEE. Pomiary parametrów warystora i termistora PEE. Pomiary parametrów diod półprzewodnikowych Pomiary parametrów półprzewodnikowych elementów PEE. przełączających PEE. Pomiary parametrów elementów optoelektronicznych PEE. Pomiary parametrów tranzystorów bipolarnych PEE. Pomiary parametrów tranzystorów unipolarnych PEE. Pomiary w układach prostowniczych PEE. Pomiary w układach stabilizatorów PEE. Pomiary w układach kształtujących przebiegi elektryczne PEE. Pomiary w układach zasilaczy PEE. Pomiary w układach wzmacniaczy Strona

7 Razem Razem: MKB Montaż, konserwacja i badanie maszyn i urządzeń Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac związanych z zawodem elektryka Wykonywanie prac z zakresu technik wytwarzania Montaż maszyn i urządzeń MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. Szkolenie stanowiskowe bhp. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych elektryka. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych elektryka. Razem Narzędzia pomiarowe. Wykonywanie pomiarów. Trasowanie. Piłowanie. Przecinanie, wycinanie, ścinanie. Ręczne i mechaniczne. Gięcie i prostowanie. Wykonywanie otworów. Gwintowanie. Wykonywanie połączeń nierozłącznych. Wykonywanie połączeń rozłącznych. Kontrola maszyn i urządzeń przeznaczonych do naprawy (oględziny zewnętrzne, sprawdzenie działania mechanizmów, sprawdz. luzów, bicia itp.). Dokumentacja DTR. Demontaż części maszyn (wałków, przekładni, dźwigni; przegląd i mycie części, ich segregacja, układanie i znakowanie). Wykonywanie podst. części maszyn (np. zapadek, sworzni, klinów, wpustów itp.) Wymiana sprężyn, łożysk i śrub Montaż maszyn i urządzeń (dopasowanie części, regulacja, wykonywanie połączeń części i zespołów). Regulacja i próba maszyn po zmontowaniu, sprawdzenie działania mechanizmów. Odbiór techniczny maszyn nowych i po przeprowadzeniu napraw i remontów. Dokumentacja DTR. Montaż mechaniczny transformatorów, radiatorów, złączy, gniazd, wyłączników, potencjometrów itp. Razem Parametry i oznaczenia przewodów elektroenergetycznych wg PN. Cięcie i zdejmowanie powłok elektroizolacyjnych z przewodów. Przygotowanie końcówek przewodów do lutowania. Wykonywanie wiązek i kabli. Lutowanie złączy do kabli wielożyłowych. Przepisy bhp w czasie wykonywania pomiarów. Stanowisko pracy. Przyrządy stosowane w miernictwie elektrycznym. Dobór przyrządów pomiarowych i narzędzi. Budowa woltomierza, amperomierza, omomierza i uniwersalnego przyrządu pomiarowego. Obsługa i konserwacja przyrządów Strona

8 MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. pomiarowych. Pomiary napięć. Przepisy bhp w trakcie wykonywania pomiarów. Pomiary prądów. Przepisy bhp w trakcie wykonywania pomiarów. Pomiary rezystancji, pojemności i indukcyjności. Przepisy bhp w trakcie wykonywania pomiarów. Pomiary obwodów prądu stałego i zmiennego. Przepisy bhp w trakcie wykonywania pomiarów. Pomiary mocy. Przepisy bhp w trakcie wykonywania pomiarów. Przepisy bhp obowiązujące podczas montażu maszyn i urządzeń. Zasady montażu podzespołów mechanicznych. Zasady montażu maszyn i urządzeń. Posługiwanie się narzędziami do montażu maszyn i urządzeń. Montaż transformatorów jednofazowych różnych mocy. Montaż silników jednofazowych. Montaż silników trójfazowych. Montaż aparatury sterowniczej, zabezpieczeniowej, regulacyjnej i sygnalizacyjnej do silników i transformatorów Montaż różnego rodzaju łączników instalacyjnych. Montaż rozdzielnic natynkowych i skrzynkowych Kontrola poprawności działania elementów i podzespołów maszyn i urządzeń Przyrządy pomiarowe do sprawdzenia parametrów zamontowanych maszyn i urządzeń Razem Konserwacja maszyn i urządzeń MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. MKB. Przepisy bhp obowiązujące podczas wykonywania konserwacji i napraw maszyn i urządzeń Analizowanie typowych uszkodzeń maszyn i urządzeń Stosowanie różnych technik wyszukiwania usterek w maszynach i urządzeniach Poznanie przyrządów pomiarowych i narzędzi do lokalizacji uszkodzeń w maszynach i urządzeniach Poznanie zasad demontażu podzespołów mechanicznych maszyn i urządzeń Poznanie zasad demontażu typowych maszyn i urządzeń Poznanie narzędzi do demontażu i montażu maszyn i urządzeń Konserwacja i czyszczenie styków i połączeń w maszynach i urządzeniach Wymiana i naprawa uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń Sprawdzenie poprawności działania naprawionych maszyn i urządzeń Razem Strona

9 Razem: Suma godzin dla na kształcenie praktyczne Suma godzin dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego Strona

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: E.7 MONTAŻ I KONSREWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W OBRĘBIE ZAWODÓW: E740 LEKTRYK, 740 ELEKTROMECHANIK i 0 TECHNIK ELEKTRYK Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: E.4. EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W OBRĘBIE ZAWODÓW: 3303 TECHNIK ELEKTRYK Przedmiot nauczania EIE Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 1 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.. UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH W OBRĘBIE ZAWODU: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Przedmiot nauczania PEE PKM elektrotechnik i i elektroniki konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter-elektronik; symbol 742102 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Elektryk Technik elektryk

Elektryk Technik elektryk EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 741103 Elektryk 311303 Technik elektryk PKZ(EE.g) ELEKTRYK 741103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ELEKTRYK

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ELEKTRYK PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ELEKTRYK 741103 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2. TABELA

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawy elektrotechniki 11. doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż.

Spis treści. 1. Podstawy elektrotechniki 11. doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż. Spis treści 1. Podstawy elektrotechniki 11 doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż. Alicja Zielińska 1.1. Pojęcia podstawowe i jednostki miar 11 1.2. Pole elektrostatyczne,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik elektryk; symbol 311303 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Klasa: 1 (1TEA) Technikum, Technik Elektryk Program: Program nauczania dla zawodu Technik Elektryk, 311303, o strukturze przedmiotowej, z

Bardziej szczegółowo

Jednostka tematyczna. Temat lekcji/bloku zajęć praktycznych

Jednostka tematyczna. Temat lekcji/bloku zajęć praktycznych Rozkład materiału z przedmiotu teoretycznego Elektrotechnika i elektronika. dla Technikum Zawód- Technik elektronik Klasa 1TZ Rok szkolny 2016/17 Nr programu w SZP 311408/29-08-2012. Przygotował: Zespół

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 3 I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 1.1 Rodzaje i klasyfikacja maszyn elektrycznych... 10 1.2 Rodzaje pracy... 12 1.3 Temperatura otoczenia i przyrost temperatury... 15 1.4 Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 1 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ELEKTRYK 311303

TECHNIK ELEKTRYK 311303 TECHNIK ELEKTRYK 311303 I. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowanie i

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 1 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK ELEKTRYK EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 741103 Elektryk 311303 Technik elektryk PKZ(EE.g) EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 311303

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.44. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ

SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.44. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ Przedmiot nauczania PKM PSM konstrukcji sterowania i regulacji Dział programowy Części i

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna

Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna 1. omiary elektryczne i elektroniczne (zajęcia praktyczne) 6.1. Zasady bhp podczas pomiarów elektrycznych i elektronicznych 6.2. omiary w elektrotechnice 6.3.omiary elektronicznych układów analogowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym; symbol

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych; symbol 741203 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zawód: Elektryk

Zawód: Elektryk Zawód: Elektryk 741103 Szkoła: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki Obowiązuje: od 2017/2018 Kształcenie zawodowe praktyczne 1. Rysunek techniczny 2. Pomiary elektryczne i elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik ; symbol 742114 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik; symbol 742114 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: niestacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr. I semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: blacharz samochodowy; symbol 721306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: stacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w górnictwie

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik elektronik; symbol 311408 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Zegarmistrz; symbol: 731106 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne Opracowała Ewa Szota Wymagania edukacyjne dla klasy I Technikum Elektrycznego i Technikum Elektronicznego Z S Nr 1 w Olkuszu na podstawie programu nauczania dla zawodu technik elektryk [311303] oraz technik

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ Nr 16 Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika okrętowa I, II Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia stopnia drugiego Forma studiów: Stacjonarne/niestacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektronik 311408 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: optyk-mechanik; symbol 731104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : ELEKTROTECHNIKA I UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: PRINCIPLES OF ELECTRICAL ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia 1. Temat Badanie odpowiedzi skokowej członów elektrycznych 2. Badanie pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości wstępne 9

1. Wiadomości wstępne 9 1. Wiadomości wstępne 9 2. Magnetyzm i elektromagnetyzm...15 2.1. Pole magnetyczne......15 2.2. Indukcja magnetyczna.........17 2.3. Strumień magnetyczny......18 2.4. Właściwości magnetyczne materiałów......19

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne 1

1. Wiadomości ogólne 1 Od Wydawcy xi 1. Wiadomości ogólne 1 dr inż. Stefan Niestępski 1.1. Jednostki miar 2 1.2. Rysunek techniczny 8 1.2.1. Formaty arkuszy, linie rysunkowe i pismo techniczne 8 1.2.2. Symbole graficzne 10 1.3.

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Załącznik 4c do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) Zestaw powinien składać się min. z modułu bazowego oraz modułów ćwiczeniowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ Nr 34 Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika okrętowa I, II Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK, 741103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK, 741103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK, 741103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH -CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - -letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA OKRĘTOWE. Kod przedmiotu: Ed 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA dla kwalifikacji

PROGRAM NAUCZANIA dla kwalifikacji Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56/15/16 dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 31.08.2016r. PROGRAM NAUCZANIA dla kwalifikacji E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych przygotowany do realizacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 6 (letni) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA Maszyny Elektryczn Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ; symbol

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektronik 311408 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo