(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)188440

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)188440"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (13) B1 (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE99/00144 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO99/45367, PCT Gazette nr 36/99 (51) IntCl7 B27N 1/02 G01N 21/17 (54) Sposób regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe (30) Pierwszeństwo: ,EP, (73) Uprawniony z patentu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 13/01 (72) Twórcy wynalazku: Sofia Nordin, Sundsvall, SE Bo Johnsson, Sundsvall, SE Björn Engström, Sundsvall, SE (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 01/05 (74) Pełnomocnik: Płotczyk Leokadia, POLSERVICE Sp. z o.o. PL B1 (57) 1. Sposób regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe z surowca zawierającego włókna celulozowe, podczas którego to procesu dodaje się różne substancje, spośród których co najmniej dwie wpływają znacząco na tę samą właściwość produktu zgodnie z relacją między tymi substancjami, znamienny tym, że wprowadza się model kalibracji za pomocą procedury obejmującej powiązanie znanych wartości wzorcowych produktu z odpowiadającymi znanymi relacjami wzorcowymi między substancjami, przy użyciu funkcji matematycznej; i że sposób ten obejmuje etapy: I) stosowania modelu kalibracji do aktualnej relacji między substancjami w celu przewidywania wartości właściwości produktu; II) porównywania przewidywanej wartości właściwości produktu z żądaną wartością docelową właściwości produktu; i, jeżeli ta przewidywana wartość nie jest faktycznie równa wartości docelowej, regulowania aktualnej zależności między substancjami w z góry ustalony sposób; III) powtarzania etapów I i II, aż przewidywana wartość stanie się równa wartości docelowej.

2 Sposób regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe z surowca zawierającego włókna celulozowe, podczas którego to procesu dodaje się różne substancje, spośród których co najmniej dwie wpływają znacząco na tę samą właściwość produktu zgodnie z relacją między tymi substancjami, znamienny tym, że wprowadza się model kalibracji za pomocą procedury obejmującej powiązanie znanych wartości wzorcowych produktu z odpowiadającymi znanymi relacjami wzorcowymi między substancjami, przy użyciu funkcji matematycznej i że sposób ten obejmuje etapy: I) stosowania modelu kalibracji do aktualnej relacji między substancjami w celu przewidywania wartości właściwości produktu; II) porównywania przewidywanej wartości właściwości produktu z żądaną wartością docelową właściwości produktu; i, jeżeli ta przewidywana wartość nie jest faktycznie równa wartości docelowej, regulowania aktualnej zależności między substancjami w z góry ustalony sposób; III) powtarzania etapów I i II, aż przewidywana wartość stanie się równa wartości docelowej. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że model kalibracji wprowadza się za pomocą analizy wielu zmiennych. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że analizę wielu zmiennych wybiera'się spośród analizy głównego składnika, częściowej regresji metodą najmniejszych kwadratów i regresji głównego składnika. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że produktem zawierającym włókna celulozowe jest płyta drewnopochodna. 5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że płyta drewnopochodna składa się z dwóch warstw i że jedna z substancji jest dodawana po to, aby trwale pozostawała między warstwami. 6. Sposób według zastrz. 4 albo 5, znamienny tym, że jedna z substancji jest dodawana po to, aby trwale była zawarta w jednej z warstw. 7. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że płyciną drewnopochodną jest płyta. 8. Sposób według zastrz. 7, znamienny tym, że płytą jest płyta wiórowa. 9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że każdą z substancji jest klej zawierający żywicę aminową, przy czym substancje różnią się od siebie zawartością formaldehydu. 10. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że właściwością produktu jest gęstość, profil gęstości, wytrzymałość wiązania wewnętrznego, pęcznienie grubościowe, wielkość absorpcji, wielkość przenikalności, wielkość dziurawienia, moduł pękania, moduł elastyczności, parametry dotyczące lotności związków organicznych (VOC) lub wielkość emisji komorowej. 11. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dwie substancje mają istotny wpływ na wymienioną właściwość także przy zgodności połączonych ilości dodanych substancji i że model kalibracji wymaga łączenia wymienionych znanych wartości dla wymienionej właściwości produktu ze zgodnymi znanymi połączonymi ilościami dodanych substancji i zgodnymi relacjami między substancjami w wymienionych ilościach; oraz że stosowanie modelu kalibracji wymaga łączenia aktualnych relacji między substancjami ze zgodnymi relacjami między substancjami w wymienionych ilościach w celu przewidzenia aktualnej wartości dla wymienionej właściwości produktu. 12. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że model kalibracji tworzy się na drodze procedury obejmującej analizowanie surowca wzorcowego za pośrednictwem metody analitycznej dla dostarczenia danych próbki wzorcowej i powiązania tych danych próbki wzorcowej ze znanymi wartościami wymienionej właściwości produktu i zgodnymi znanymi relacjami między substancjami za pośrednictwem funkcji matematycznej; i że sposób obejmuje dodatkowo etap analizowania surowca za pośrednictwem wymienionej metody analitycznej,

3 w celu dostarczenia danych próbki; oraz że stosowanie modelu kalibracji wymaga łączenia danych próbki z relacją między substancjami w celu przewidzenia aktualnej wartości wymienionej właściwości produktu. 13. Sposób według zastrz. 12, znamienny tym, że dane próbki przenosi się do ukrytych zmiennych przed połączeniem z wartością docelową i że dane próbki wzorcowej przenosi się do ukrytych zmiennych przed połączeniem z wymienionymi znanymi wartościami. 14. Sposób według zastrz. 12, znamienny tym, że metodą analityczną jest metoda spektrometryczna. 15. Sposób według zastrz. 14, znamienny tym, że dane próbki, jak również dane próbki wzorcowej przetwarza się w celu zmniejszenia zakłóceń i reguluje się ze względu na dryf i dyfuzyjne rozpraszanie światła. 16. Sposób według zastrz. 14, znamienny tym, że metodą spektrometryczną jest absorpcja, wykorzystanie współczynnika odbicia promieniowania albo metoda emisji lub transmisji spektrometrycznej. 17. Sposób według zastrz. 14, znamienny tym, że metodą spektrometryczną jest metoda stosowania promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR). 18. Sposób według zastrz. 15, znamienny tym, że wytwarzanym produktem zawierającym włókna celulozowe jest płyta wiórowa składająca się z jednej warstwy rdzennej i z dwóch warstw powierzchniowych; surowiec zawierający włókna celulozowe składa się z trocin, wiórów, zrębków drewna, wiórów z drewna okrągłego lub z ich mieszaniny; regulowaną właściwością produktu jest gęstość, profil gęstości, wytrzymałość wiązania wewnętrznego, pęcznienie grubościowe, wielkość absorpcji, wielkość przepuszczalności, wielkość dziurawienia lub wielkość emisji komorowej; substancjami są kleje otrzymane przez zmieszanie formaldehydu z mocznikiem i ewentualnie każdy inny odpowiedni składnik; oraz kleje różnią się od siebie proporcją między formaldehydem i mocznikiem, przy czym pierwszy klej posiada większą proporcję między formaldehydem i mocznikiem niż drugi klej. * * * Obecny wynalazek dotyczy sposobu regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe z surowca zawierającego włókna celulozowe, a zwłaszcza procesu wytwarzania płycin drewnopochodnych, takich jak płyty wiórowe. Wytwarzanie produktów zawierających włókna celulozowe często wymaga dodawania różnych substancji podczas procesu wytwarzania. Celem dodawania może być ułatwianie samego procesu wytwarzania lub oddziaływanie na produkt końcowy, albo obydwa czynniki. Dodawanie różnych klejów, często będących zestawem klejącym składającym się z żywicy i utwardzacza, jest w produkcji płyt drewnopochodnych przykładem dodawania w celu oddziaływania na produkt końcowy. W związku z tym często ważnym parametrem jest proporcja między składnikami tworzącymi substancję, jeżeli jest ich więcej niż jeden, tak jak np. proporcja między żywicą i utwardzaczem w kleju lub proporcja między mocznikiem i formaldehydem w kleju zawierającym te składniki. Innym ważnym parametrem może być proporcja między różnymi dodawanymi substancjami, które są przeznaczone dla różnych części płyciny, np. dla różnych warstw płyciny. Publikacja WO 97/04299 dotyczy sposobu regulacji czynników procesu wpływających na parametry płycin drewnopochodnych, czynników obejmujących ilości kleju i ilości wosku, który to sposób polega na analizowaniu surowca metodą spektrometryczną, łączeniu otrzymanych danych spektralnych z wymaganymi parametrami w kombinacje i porównywanie wymienionych kombinacji z kombinacjami wzorcowymi składającymi się z danych wzorcowych dla surowca wzorcowego powiązanych ze znanymi parametrami wymienionego surowca wzorcowego, za pomocą których kombinacje wzorcowe zostały wykalibrowane według znanych zmiennych przy użyciu analizy multi wariacyjnej. Brak jest jednak propozycji odnośnie regulacji jakichkolwiek proporcji między tymi dodatkami.

4 Pożądana byłaby jednak możliwość regulacji takich proporcji, aby było możliwe wytwarzanie produktu zawierającego włókna celulozowe takiego jak płyciny drewnopochodne 0 bardzo specyficznych właściwościach w zoptymalizowanych warunkach technicznych 1ekonomicznych. Zadaniem niniejszego wynalazku jest umożliwienie takiej regulacji. Zadanie to zostało rozwiązane w ramach wynalazku w sposób podany w załączonych zastrzeżeniach. Ściślej biorąc przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe z surowca zawierającego włókna celulozowe, podczas którego to procesu są dodawane różne substancje, spośród których co najmniej dwie wpływają znacząco na tę samą właściwość produktu zgodnie z relacją między tymi substancjami, w którym wprowadza się model kalibracji poprzez procedurę obejmującą powiązanie znanych wartości wzorcowych produktu z odpowiadającymi znanymi relacjami wzorcowymi między substancjami, przy użyciu funkcji matematycznej, który to sposób obejmuje kolejno etapy: I) stosowania modelu kalibracji do aktualnej relacji między substancjami w celu przewidywania wartości właściwości produktu; II) porównywania przewidywanej wartości właściwości produktu z żądaną wartością docelową właściwości produktu; i, jeżeli ta przewidywana wartość nie jest faktycznie równa wartości docelowej, regulowania aktualnej zależności między substancjami w z góry ustalony sposób; III) powtarzania etapów I i II, aż przewidywana wartość stanie się równa wartości docelowej. Wyrażenie w z góry ustalony sposób częściowo oznacza w niniejszym kontekście, że zawczasu zostało zadecydowane czy zależność powinna zostać wyregulowana całkowicie w bieżącej kolejności w pętli zdefiniowanej przez etapy I do III; częściowo oznacza, że zawczasu zostało zadecydowane czy regulacja powinna być przyrostowa czy ubytkowa w zależności od faktu jako takiego, że wartość przewidywana jest większa od wartości docelowej, niezależnie od wielkości różnicy między tymi wartościami i odwrotnie oraz częściowo oznacza, że wartość absolutna regulacji została ustalona zawczasu. Niniejszy sposób ma wiele zalet dla wytwórcy produktów zawierających włókna celulozowe. Przy użyciu obecnego sposobu wytwórca płyt wiórowych może np. regulować szybko i ekonomicznie jedną lub więcej właściwości wytwarzanych płyt. W korzystnej postaci wynalazku został wprowadzony model kalibracji za pomocą analizy wielu zmiennych; oznacza to także, iż taki sam rodzaj analizy wielu zmiennych jest używany wówczas, gdy model kalibracji stosuje się do aktualnej zależności. Analizą wielu zmiennych może być np. analiza głównego składnika (PCA), częściowa regresja metodą najmniejszych (PLS), regresja głównego składnika (PCR), wieloliniową analiza regresyjna (MLR), analiza dyskryminacyjna lub każda inną metoda odpowiednia dla analizy wielu zmiennych. Metoda PLS została ujawniona szczegółowo w pracy Carlssona R., Design and optimization in organie synthesis, B.G.M. Vandeginste, O.M. Kvalheim, Eds., Data handling in science and technology, (Elsevier, 1992), vol. 8, włączonej tu dla informacji. Jako materiał do nauki PCA, PLS i PCR, patrz P. Geladi i in Partial Least-Sąuares Regression: A Tutorial in Anal. Chim. Acta, 185, 1-32 (1986), która została tu włączona w całości dla informacji. MLR jest uznana za najlepszą płaszczyznę dostosowywania parametrów jako funkcji widma promieniowania, przy użyciu metody najmniejszych kwadratów dla określenia każdej granicy płaszczyzny. Ta płaszczyzna jest następnie stosowana do rozpoznawania i wyznaczania przewidywanej wartości parametru o nieznanej wartości. Analiza dyskryminacyjna jest metodą, za pomocą której, przy użyciu danych o widmie promieniowania, grupuje się wartości znanych parametrów w różne zespoły oddzielone od siebie liniowymi granicami decyzji. Następnie, z ich widma promieniowania może zostać dobrana do zespołu próbka wartości nieznanego parametru i tej wartości może zostać przyporządkowana np. średnia wartość zespołu. Te ogólnie stosowane w dziedzinie chemii metody statystyczne są też zwane metodami chemometrycznymi. Technika wykonywania chemometrii jest dokładniej objaśniona w pracy S.D. Browna, Chemometrics, Anal. Chem. 62, 84R-101R (1990), która została tu włączona w całości dla informacji.

5 W korzystnej postaci wynalazku produktem zawierającym włókna celulozowe jest płyciną drewnopochodna. Płyciną drewnopochodna może składać się z dwóch lub więcej warstw. Jedna z substancji może być dodawana np. po to, aby trwale pozostawała między warstwami, np. w celu zlepienia (to znaczy sklejenia) warstw. Alternatywnie, jedna z substancji może być dodawana po to, aby trwale była zawarta w jednej z warstw, np. w celu wiązania cząstek drewnopochodnych w płycie wiórowej lub wytworzenia warstwy o pewnej właściwości, albo wzmocnienia jakiejś już istniejącej właściwości. Płyciną drewnopochodną jest korzystnie taka płyta jak płyta wiórowa, płyta pilśniowa o średniej gęstości (MDF), płyta waflowa, płyta 0 ukierunkowanych pasmach (OSB), płyta pilśniowa twarda lub płyta sklejkowa; płytą jest zwłaszcza płyta wiórowa. Podstawowe informacje o płytach wiórowych i sposobach ich wytwarzania są podatne w pracy Modem Particleboard & dry-process fibreboard manufacturing by Thomas M. Maloney (1993), (porównaj zwłaszcza rozdziały 4 i 5), która została tu włączona w całości dla informacji. Powinno być zrozumiałe, że dwie lub więcej substancji, które mają znaczący wpływ na tę samą właściwość produktu zgodnie z relacją między tymi substancjami, mogą nie wywierać żadnego działania lub mieć tylko nieznaczne działanie na tę (lub każdą inną) właściwość, gdy zostaną użyte oddzielnie. Ten przypadek, zasadniczo ma miejsce wtedy, gdy np. jedną substancją jest żywica a drugą - np. odpowiedni utwardzacz. Z drugiej strony, w innej postaci wynalazku działanie substancji może mieć zasadniczo takie samo znaczenie, np. gdy używa się dwa kleje mocznikowo-formaldehydowe mające różne proporcje U/F. W tym ostatnim przypadku korzystną właściwością może być doprowadzenie do wartości docelowej przez regulację proporcji U/F aktualnie dodawanego kleju mieszanego w przedziale zdefiniowanym przez proporcje U/F dwóch klejów, przy stosowaniu niniejszego sposobu do relacji między ilościami dodawanych i mieszanych klejów. Jeżeli natomiast kleje są dodawane do różnych warstw płyty i zasadniczo dlatego nie są mieszane ze sobą, korzystnym sposobem może być także regulowane i w tym przypadku jest używana do konstrukcji i stosowania modelu kalibracji aktualna relacja między dodawanymi, lecz nie zmieszanymi substancjami. W jednej z postaci wynalazku każdą z substancji jest klej zawierający żywicę aminową, taką jak np. żywica mocznikowo-formaldehydowa (UF), żywica melaminowo-mocznikowoformaldehydowa (MUF) lub żywica fenolowo-formaldehydowa (PF), przy czym substancje mogą różnić się od siebie jeżeli chodzi np. o zawartość formaldehydu. Można jednak stosować też inne kleje, np. takie jak żywica izocyjanianową (MDI). Właściwościami produktu, które można regulować niniejszym sposobem są np.: gęstość, profil gęstości, wytrzymałość wiązania wewnętrznego, pęcznienie grubościowe, wielkość absorpcji, wielkość dziurawienia, moduł pękania (MOR), moduł elastyczności (MOE), parametry dotyczące lotnych związków organicznych (VOC) i wielkość emisji komorowej; nie jest to jednak wyczerpująca lista kontrolowalnych właściwości. Niniejszym sposobem może być regulowana zasadniczo każda mierzalna właściwość produktu. Jeżeli chodzi o właściwości gotowego produktu często ważna jest także całkowita ilość substancji. Dlatego więc, w jednej z postaci wynalazku, w której dwie substancje mają istotny wpływ na wymienioną właściwość także przy zgodności połączonych ilości dodanych substancji, model kalibracji wymaga łączenia wymienionych znanych wartości dla wymienionej właściwości produktu ze zgodnymi znanymi połączonymi ilościami dodanych substancji 1 zgodnymi relacjami między substancjami w wymienionych ilościach i stosowanie modelu kalibracji wymaga łączenia aktualnych relacji między substancjami ze zgodnymi relacjami między substancjami w wymienionych ilościach w celu przewidzenia aktualnej wartości dla wymienionej właściwości produktu. W szczególnie korzystnej postaci niniejszego sposobu model kalibracji został wytworzony na drodze procedury obejmującej analizowanie surowca wzorcowego, za pośrednictwem metody analitycznej, aby dostarczyć dane próbki wzorcowej i powiązać te dane próbki wzorcowej ze znanymi wartościami wymienionej właściwości produktu i zgodnymi znanymi relacjami między substancjami, za pośrednictwem funkcji matematycznej; sposób obejmuje dodatkowo etap analizowania surowca, za pośrednictwem wspomnianej metody analitycznej, w celu dostarczenia danych próbki; a stosowanie modelu kalibracji wymaga łączenia danych

6 próbki z relacją między substancjami w celu przewidzenia aktualnej wartości wymienionej właściwości produktu. Ta postać wynalazku ma dodatkowe zalety dla wytwórcy produktów zawierających włókna celulozowe. Za pośrednictwem niniejszego sposobu, wytwórca płyt wiórowych może np. produkować płyty o dużej wytrzymałości powierzchniowej nawet z surowca drzewnego o gorszej jakości przez kompensowanie braku jakości klejem mocznikowo-formaldehydowym 0 dużej zawartości formaldehydu, który stosuje się dla warstwy powierzchniowej płyty, bazując równocześnie regulację dawkowania na innych pożądanych właściwościach, takich jak np. gęstość właściwa i/lub mała wielkość emisji formaldehydu. Dane próbki przenosi się korzystnie do ukrytych zmiennych przed połączeniem z wartością docelową, jakimi są korzystnie dane próbki wzorcowej przed połączeniem z wymienionymi znanymi wartościami. W szczególnej korzystnej postaci niniejszego wynalazku m etodą analityczną jest metoda spektrometryczna. Dane próbki, jak również dane próbki wzorcowej, w tym przypadku są korzystnie przetwarzane w celu zmniejszenia zakłóceń i są także odpowiednio regulowane ze względu na dryf i dyfuzyjne rozpraszanie światła, np. za pomocą przekształcenia Kubelki- Munka (P. Kubełka, F. Munk, Z. Tech. Physik 12, 593 (1931), włączonego tu dla informacji), które uwzględnia absorpcję i rozpraszanie, multiplikatywną korekcję rozpraszania (P. Geladi, D. MacDougall, H. Martens, Appl. Spect. 39, (1985), włączoną tu dla informacji), gdzie każde widmo promieniowania jest korygowane zarówno przez przesuwanie jak i pochylanie w porównaniu z idealnym widmem promieniowania (widmem średnim). Inny sposób linearyzacji danych widmowych wymaga stosowania pochodnych, np. aż do pochodnych czwartego rzędu (A. Savitzky, M.J.E. Golay, Anal. Chem (1964), włączonych tu dla informacji). Pochodna widma jest widmem przekształconym zawierającym tylko odpowiednie zmiany między sąsiadującymi ze sobą długościami fal i zostało pokazane, że natężenia pików w widmie pochodnym m ają skłonność do bycia bardziej liniowymi wraz ze wzrostem stężenia (T.C. O'Haver, T. Begley, Anal. Chem. 53, 1876 (1981), włączono tu dla informacji). Linearyzacj ę można także osiągnąć przez użycie przekształcenia Fouriera lub przez zastosowanie przekształcenia wzorcowej normalnej zmiennej losowej (R.J. Barnes, M.S. Dhanoa i S.J. Lister, Appl. Spectrosc., Vol. 43, number 5, pp (1989), włączono tu dla informacji). Zmniejszenie zakłócenia/dryfu i regulację dyfuzyjnego rozpraszania światła wykonuje się odpowiednio przed połączeniem danych przedstawionym powyżej. Metodą spektrometryczną może być absorpcja, wykorzystanie współczynnika odbicia promieniowania, metoda emusji lub transmisji spektrometrycznej lub każda inna wyobrażalną metoda spektrometryczna. Chociaż w metodach spektrometrycznych można korzystać z każdego odpowiedniego rodzaju promieniowania w każdym przedziale długości fal, to jednak korzystne jest stosowanie metod spektrometrycznych działających w przedziale długości fal od około 180 do 2500 nm, zwłaszcza od około 400 do około 2500 nm, a szczególnie od około 1000 nm do około 2500 nm. W niniejszym sposobie szczególnie korzystne jest stosowanie promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni [ang. near-infrared radiątion (NIR)]. Zasady spektroskopii NIR są opisane przez Williamsa, P.; Norrisa, K. (1987) w: New-Infrared Technology in the Agriculture and Food Industries. AACC, St. Paul/Min. i Sterk, E.; Luchter, K. (1986): Near Infrared Analyses (NIRA) A Technology for Quantitative and Qualitative Analyses. (Applied Spectroscopy Revues 22: 4), wszystkie zostały tu włączone dla informacji. Technicznie, analizę spektrometryczną można wykonać przez sondowanie optyczne włókna na linii, w linii i przy linii lub przez oddzielne wykonanie analizy osobno pobranych próbek. W każdym przypadku, widma poddaje się dalszej obróbce danych stosując wielkości kilku dyskretnych długości fal z każdego poszczególnego widma. Promieniowanie stosowane w metodzie spektrometrycznej korzystnie pada bezpośrednio na surowiec. W szczególnie korzystnej postaci niniejszego wynalazku wytwarzanym produktem zawierającym włókna celulozowe jest płyta wiórowa składająca się z jednej warstwy rdzennej 1z dwóch warstw powierzchniowych; surowiec zawierający włókna celulozowe składa się z trocin, wiórów, zrębków drewna, wiórów z drewna okrągłego lub z ich mieszaniny; regulowaną właściwością produktu jest gęstość, profil gęstości, wytrzymałość wiązania wewnętrz-

7 nego, MOR, MOE, pęcznienie grubościowe, wielkość absorpcji, wielkość przepuszczalności, wielkość dziurawienia lub wielkość emisji komorowej; substancjami są kleje otrzymane przez zmieszanie formaldehydu z mocznikiem i ewentualnie każdy inny odpowiedni składnik; oraz kleje różnią się od siebie proporcją między formaldehydem i mocznikiem, przy czym pierwszy klej posiada większą proporcję między formaldehydem i mocznikiem niż drugi klej. W innej postaci niniejszego wynalazku sposób regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe jest połączony z patentem europejskim EP , który dotyczy sposobu i urządzenia do mieszania spoiw przy użyciu co najmniej dwóch składników, które płyną z oddzielnych pojemników magazynowych do wspólnego punktu mieszania. Pojemniki magazynowe są w sposób ciągły ważone i ustalana jest zmiana ich ciężaru w jednostce czasu. Niniejszy wynalazek objaśniają dodatkowo poniższe nie ograniczające go przykłady. Przykłady Płyty wiórowe mające warstwę rdzenną i dwie warstwy powierzchniowe zostały wytworzone przez zmieszanie cząstek rdzenia i powierzchni z klejem z żywicy mocznikowo- -formaldehydowej, uformowanie mieszanin w postaci arkuszy o wymiarach 330 x 500 mm i sprasowanie arkuszy przez 2,7 minuty w temperaturze 185 C. Użyto dwa trochę różniące się między sobą kleje z żywicy mocznikowo-formaldehydowej, Cascorit UF 1110 z Casco Products, Industrial Resins Division, Sundsvall, Szwecja. Jeden klej, klej A, miał stosunek formaldehydu do mocznika F/U 0,9 a drugi, klej B, miał stosunek F/U 1,3. Obydwa kleje zawierały 0,4% wagowego wosku (Kenosize 4550 z Casco Products, Szwecja). Lepkości klejów wynosiły: kleju A około mpas i kleju B około 800 mpas. Stosując konstrukcję doświadczalną 24 mającą dwa punkty środkowe, wytworzono serię 18 płyt wiórowych. Kleje A i B dodano w różnych ilościach do warstwy rdzeniowej i warstw powierzchniowych, uzyskując różne stosunki F/U w warstwie rdzeniowej i warstwach powierzchniowych, według poniższej tabeli 1. Jako utwardzacz użyto siarczan amonu: do warstwy rdzeniowej dodano 3% wag., a do warstw' powierzchniowych 1 % wag. Tabela 1 Nr płyty Całkowita ilość kleju w warstwie powierzchniowej, % wag. (YI) Całkowita ilość kleju w warstwie rdzeniowej, % wag. (MI) Stosunek F/U w warstwie powierzchniowej (Ym) Stosunek F/U w warstwie rdzeniowej (Mn) ,05 1, ,15 1, ,05 1, ,15 1, ,05 1, ,15 1, ,05 1, ,15 1, ,05 1, ,15 1, ,05 1, ,15 1, ,05 1,05

8 ciąg dalszy tabeli ,15 1, ,05 1, ,15 1, ,10 1, ,10 1,10 Płyty zostały zanalizowane z uwzględnieniem następujących parametrów: - gęstość oznaczono przez zważenie pasków płyty o znanej objętości i podzielenie masy przez objętość. Wartość wyrażono w kg/m; - wiązanie wewnętrzne (IB), które jest właściwością danej płyty przeciwstawiania się rozcią-. ganiu prostopadłemu do powierzchni płyty. Wartości wyrażono w MPa; - pęcznienie grubościowe (TSW) zmierzono przez umieszczenie próbki płyty w wodzie o temperaturze 20 lub 23 C na przeciąg 2-24 godzin. Grubość próbki zmierzono przed i po moczeniu. Różnicę grubości podzielono przez pierwotną grubość i wyrażono w procentach; - wielkość absorpcji (ABS): próbkę zważono przed i po wystawieniu na działanie wody. Różnicę ciężarów podzielono przez pierwotny ciężar i wyrażono w procentach; - wielkość dziurawienia (PV), która wyraża zawartość formaldehydu w płycie o pewnej zawartości wilgoci. Płytę ługowano toluenem. Uwolniony formaldehyd zaabsorbowano w wodzie i oznaczono fotometrycznie. Wartości wyrażono w mg HCHÓ/100 g płyty wysuszonej w piecu; - uwalnianie formaldehydu metodą kolbową, EN (uwalnianie HCHD). Wartości wyrażono w mg HCHO/kg płyty wysuszonej w piecu. Otrzymane wartości parametrów podano w poniższej tabeli 2. Tabela 2 Nr płyty IB TSW PV Uwalnianie HCHO ,68 25,7 4,4 4,2 2 0,71 22,8 6,1 5,9 3 0,73 18,8 6,4 5,7 4 0,80 17,5 6,8 7,4 5 0,67 18,4 4,7 4,5 6 0,68 19,0 5,4 5,6 7 0,76 20,8 6,6 6,1 8 0,77 15,5 8,3 8,1 9 0,82 18,4 3,6 4,0 10 0,74 15,5 5,9 5,6 11 0,92 16,7 5,3 5,8 12 0,95 14,7 7,7 8,4 13 0,73 15,2 4,1 3,9

9 ,76 17,4 5,1 5,7 15 0,86 14,5 5,4 5,5 16 0,95 13,7 6,3 7,9 17 0,80 16,1 5,1 6,0 18 0,81 18,2 5,9 5,4 ciąg dalszy tabeli Częściową regresję metodą najmniejszych kwadratów wykonano bazując na wyżej podanych wielkościach w celu znalezienia współzależności między otrzymanymi wartościami podanymi w tabeli 2 i parametrami z tabeli 1. Otrzymane współczynniki regresji dla tych współzależności zostały podane w poniższej tabeli 3. Współczynnik regresji o idealnej współzależności równa się 1. Tabela 3 Parametr Znaczące zmienne R = współczynnikowi regresji IB MI, Mm, Mm x MI 0,96911 TSW MI, Mm 0,85754 PV Mm, Ym 0,91957 Uwalnianie HCHO Mm, Ym 0,97565 Najwidoczniej jest możliwe przewidywanie wartości parametrów produktów zawierających włókna celulozowe wychodząc z relacji między substancjami dodawanymi podczas wytwarzania. Jak może to ocenić co najmniej fachowiec, oznacza to wyraźnie, że niniejszy sposób można stosować do regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe z surowca zawierającego włókna celulozowe, podczas którego to procesu dodaje się różne substancje, spośród których co najmniej dwie wpływają znacząco na tę samą właściwość wymienionego produktu w zgodności z relacją między wymienionymi substancjami.

10 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

(62) Numer zgłoszenia,

(62) Numer zgłoszenia, RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175865 (21) Numer zgłoszenia: 326788 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia. 01.08.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: C08G 12/40 (54) Sposób modyfikacji

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę PL 212118 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212118 (21) Numer zgłoszenia: 365023 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 (21 ) Numer zgłoszenia: 331012 (22) Data zgłoszenia. 29.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu:

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (21) Numer zgłoszenia: 338426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.07.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206115 (21) Numer zgłoszenia: 372199 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12.

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207433 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371716 (51) Int.Cl. G01N 27/82 (2006.01) B25J 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

9 OPIS OCHRONNY PL 58986

9 OPIS OCHRONNY PL 58986 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 9 OPIS OCHRONNY PL 58986 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 106446 @ Data zgłoszenia: 29.04.1997 13) Y1 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199313 (21) Numer zgłoszenia: 358202 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.03.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 (21) Numer zgłoszenia: 331212 ( 13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.07.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178509 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305287 (22) Data zgłoszenia: 03.10.1994 (51) IntCl6: C23C 8/26 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203822 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358564 (51) Int.Cl. G01N 19/04 (2006.01) G01N 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Sposób wytwarzania arkusza na powłokę dla systemu poduszki powietrznej oraz sposób wytwarzania powłoki dla systemu poduszki powietrznej

Sposób wytwarzania arkusza na powłokę dla systemu poduszki powietrznej oraz sposób wytwarzania powłoki dla systemu poduszki powietrznej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210133 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 370811 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2004 (51) Int.Cl. B60R 21/20 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 319401 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2122 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2..07 07866441.4 (13) (1) T3 Int.Cl. D21H 19/06 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Światło słoneczne jest mieszaniną fal o różnej długości i różnego natężenia. Tylko część promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203740 (21) Numer zgłoszenia: 371431 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak Opracował dr inż. Tadeusz Janiak 1 Uwagi dla wykonujących ilościowe oznaczanie metodami spektrofotometrycznymi 3. 3.1. Ilościowe oznaczanie w metodach spektrofotometrycznych Ilościowe określenie zawartości

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185195 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 323229 (22) Data zgłoszenia: 19.11.1997 (51 ) IntCl7: H01L 23/473

Bardziej szczegółowo

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11 PL 215021 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215021 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389150 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 214744 B1. INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL

PL 214744 B1. INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL PL 214744 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214744 (21) Numer zgłoszenia: 386405 (22) Data zgłoszenia: 16.09.2008 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (21) Numer zgłoszenia: 321665 (22) Data zgłoszenia: 13.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.02.1996,

Bardziej szczegółowo

(54) Pojemnik na materiały niebezpieczne, stałe (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1 PL B1

(54) Pojemnik na materiały niebezpieczne, stałe (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia 329746 (22) Data zgłoszenia. 16.11.1998 (19)PL (11)190648 (13)B1 (51) IntCl7 B65D 85/88 B65D 85/82

Bardziej szczegółowo

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03.

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208214 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368426 (51) Int.Cl. G09F 13/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.06.2004

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE97/01900

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE97/01900 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185097 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 332036 (22) Data zgłoszenia: 29.08.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1 ) Nu m e r z g ł o s z e n i a : 3 0 0 5 8 4 (51) B65D 85/42 B65D 5/50 (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178809 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308862 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1995 (51) IntCl7: F16B7/18 E04F

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 309878 (22) Data zgłoszenia: 04.08.1995 (11) 178638 B1 (51) IntCl6: E01F8/00 G10K 11/16

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858 (21) Numer zgłoszenia. 319132 Urząd Patentowy zgłoszenia. 2 0.0 3.1 9 9 7 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7 B62K 5/02 (54) Rower trójkołowy

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.05.2003, PCT/SE03/00862 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.05.2003, PCT/SE03/00862 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200771 (21) Numer zgłoszenia: 372243 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.05.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolite] Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 7 7 1 2 (22) Data zgłoszenia: 12.02.1993 (51) IntCl6: A41H3/00

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181834 (21) Numer zgłoszenia: 326385 (22) Data zgłoszenia: 30.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187065 (2 1) Numer zgłoszenia: 319023 (22) Data zgłoszenia: 18.03.1997 (13)B1 (51) IntCl7 A63F 9/08 (54) Układanka

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317484 (22) Data zgłoszenia: 12.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

PL 181236 B1 (19) PL (11) 181236 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1. (51) Int.Cl.7: G 06F 3 /1 2 G06K 15/02 G06F 17/60 G07G 1/12

PL 181236 B1 (19) PL (11) 181236 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1. (51) Int.Cl.7: G 06F 3 /1 2 G06K 15/02 G06F 17/60 G07G 1/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 3 1 6 4 8 2 (22) Data zgłoszenia- 1 1.1 0.1 9 9 6 (19) PL (11) 181236 (13) B1 (51) Int.Cl.7:

Bardziej szczegółowo

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 215409 B3 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215409 (21) Numer zgłoszenia: 384078 (22) Data zgłoszenia: 17.12.2007 (61) Patent dodatkowy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420 (21) Numer zgłoszenia: 320854 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200888 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355081 (51) Int.Cl. B21D 28/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.07.2002

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 07715922.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 07715922. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 0771922.6 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 9 9 1 6 (22) Data zgłoszenia: 09.05.1997 (5 1) IntCl7: A63B 21/06

Bardziej szczegółowo

(57) Fig.2 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1

(57) Fig.2 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182392 (2 1) Numer zgłoszenia: 319388 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 07.04.1997 Rzeczypospolitej Polskiej (13) B1 (51) IntCl7 B23K 26/00 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania metodą infuzji elementów kompozytowych zwłaszcza o złożonej nadbudowie przestrzennej

PL B1. Sposób wytwarzania metodą infuzji elementów kompozytowych zwłaszcza o złożonej nadbudowie przestrzennej PL 218128 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218128 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396010 (22) Data zgłoszenia: 18.08.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 (21 ) Numer zgłoszenia: 363388 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1997 (13)B1 (51) IntCl7 C05F 11/04 (54) Podłoże

Bardziej szczegółowo

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03.

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360458 (51) Int.Cl. E04G 1/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.06.2003

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób określania koncentracji tlenu międzywęzłowego w materiale półprzewodnikowym

(54) Sposób określania koncentracji tlenu międzywęzłowego w materiale półprzewodnikowym RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172863 P O L S K A (21) Numer zgłoszenia 3 0 1 7 1 5 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 3 1.1 2.1 9 9 3 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.6 H01L 21/66

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 327773 (22) Data zgłoszenia- 29.07.1998 (13)B1 (51 ) IntCl7 G06F 13/14 H04M 11/06

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179466 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 313921 (22) Data zgłoszenia: 22.04.1996 (51) IntCl7: E06B 3/74 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207100 (21) Numer zgłoszenia: 377694 (22) Data zgłoszenia: 24.03.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Utwardzona kompozycja powlekająca, zastosowanie tej kompozycji, sposób jej wytwarzania oraz proszek poliamidowy do zastosowania w tej kompozycji

Utwardzona kompozycja powlekająca, zastosowanie tej kompozycji, sposób jej wytwarzania oraz proszek poliamidowy do zastosowania w tej kompozycji RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207188 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 361552 (22) Data zgłoszenia: 05.08.2003 (51) Int.Cl. C09D 191/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOW Y (19)PL (11)182539 PL 182539 B1 B03C 1/025 B03C 1/18

(13) B1 (12) OPIS PATENTOW Y (19)PL (11)182539 PL 182539 B1 B03C 1/025 B03C 1/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOW Y (19)PL (11)182539 (21) Numer zgłoszenia: 319932 (22) Data zgłoszenia: 13.05.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B03C 1/025 B03C

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej BUP 17/05

PL B1. Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej BUP 17/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205164 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 364951 (51) Int.Cl. F41A 23/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.02.2004

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 310532 (2 2 ) D a t a zgłoszenia: 30.12.1993 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179299 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia. 313568 (2 2) Data zgłoszenia: 29.03.1996 (51) IntCl7 F04D 29/08 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu PL 214401 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214401 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378396 (51) Int.Cl. B65F 1/00 (2006.01) B65D 88/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6125 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

PL 208802 B1. NYK BOGUSŁAW, Warszawa, PL 13.10.2008 BUP 21/08. BOGUSŁAW NYK, Warszawa, PL 30.06.2011 WUP 06/11. rzecz. pat.

PL 208802 B1. NYK BOGUSŁAW, Warszawa, PL 13.10.2008 BUP 21/08. BOGUSŁAW NYK, Warszawa, PL 30.06.2011 WUP 06/11. rzecz. pat. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208802 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382138 (51) Int.Cl. A47H 1/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.04.2007

Bardziej szczegółowo

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 219451 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219451 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398538 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 182671 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 182671 B1

(19) PL (11) 182671 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 182671 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 320440 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1997 (19) PL (11) 182671 (13) B1 (51) IntCl7 B23P 6/00 E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Ćwiczenie: Oznaczanie chłonności wody tworzyw sztucznych 1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest oznaczenie chłonności wody przez próbkę tworzywa jedną z metod przedstawionych w niniejszej instrukcji. 2 Określenie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 16/04. Kleczkowski Piotr,Kraków,PL WUP 04/09

PL B BUP 16/04. Kleczkowski Piotr,Kraków,PL WUP 04/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201536 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358531 (51) Int.Cl. G10L 21/02 (2006.01) H03G 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 PL 190387 B1

(13)B1 (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 PL 190387 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 (21) N um er zgłoszenia' 340137 (22) Data zgłoszenia' 15.05.2000 (13)B1 (51) IntCl7 A47B 77/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181506 (13) B1 PL 181506 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181506 (13) B1 PL 181506 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1) Numer zgłoszenia: 318073 (22) Data zgłoszenia: 21.01.1997 (19) PL (11) 181506 (13) B1 (51) Int.Cl.7 H01F 1/117

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.06.1999, PCT/IL99/00307

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.06.1999, PCT/IL99/00307 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189891 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 344669 (22) Data zgłoszenia: 08.06.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie, identyfikacja i ilościowe oznaczanie GMO w materiale siewnym wyzwania analityczne i interpretacja wyników.

Wykrywanie, identyfikacja i ilościowe oznaczanie GMO w materiale siewnym wyzwania analityczne i interpretacja wyników. Wykrywanie, identyfikacja i ilościowe oznaczanie GMO w materiale siewnym wyzwania analityczne i interpretacja wyników. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Testowanie partii nasion

Bardziej szczegółowo

(54) Urządzenie do kucia bezwypływkowego odkuwek o kształcie pokrywek i pierścieni

(54) Urządzenie do kucia bezwypływkowego odkuwek o kształcie pokrywek i pierścieni RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161387 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 280057 (51) IntCl5: B21J 13/02 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 14.06.1989 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 21/11

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 21/11 PL 218599 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218599 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390920 (51) Int.Cl. G01K 15/00 (2006.01) H01L 35/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL 207758 B1. KOBA HENRYK, Jelcz-Laskowice, PL KORNICKI MARIAN, Jelcz-Laskowice, PL 20.02.2006 BUP 04/06

PL 207758 B1. KOBA HENRYK, Jelcz-Laskowice, PL KORNICKI MARIAN, Jelcz-Laskowice, PL 20.02.2006 BUP 04/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207758 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369589 (51) Int.Cl. E01C 23/01 (2006.01) E01C 23/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209493 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382135 (51) Int.Cl. G01F 1/698 (2006.01) G01P 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Formułowanie zastrzeżeń patentowych w dziedzinie chemii Seminarium współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 20.10.2000, PCT/US00/28979 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 20.10.2000, PCT/US00/28979 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203084 (21) Numer zgłoszenia: 349173 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.10.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo