Oferta pierwotna. Oko na świat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta pierwotna. Oko na świat"

Transkrypt

1 8 stycznia 2008 Oferta pierwotna Nazwa BRE Bank Securities Wycena Free float Przemysł medyczny Polska Kapitalizacja (po emisji) 18,6-25,7 PLN mln PLN mln PLN Struktura akcjonariatu po ofercie publicznej Adam Bogdani 33,4% Joanna Bogdani-Wuczyńska 16,3% Marcin Bogdani 14,2% Pozostali dotychczasowi akcjonariusze 12,8% Free float 23,2% Strategia dotycząca sektora Rekomendacja: Tomografia spektralna określana jest przez specjalistów jako technologia przyszłości, nie tylko w branży okulistycznej, ale również w postaci aplikacji w takich dziedzinach jak kardiologia. Optopol posiada obecnie 16% światowego rynku w tym segmencie, a prowadzone przez firmę intensywne prace badawcze powinny pozwolić na zwiększenie tego udziału. Szacowany CAGR dla tego segmentu w skali globalnej wynosi 9%. Profil spółki Optopol to spółka działająca w obszarze produkcji i dystrybucji specjalistycznego sprzętu diagnostycznego dla branży okulistycznej. Zajmuje się również produkcją mebli okulistycznych oraz rozwija segment wyrobów wykorzystywanych w dermatologii estetycznej. Harmonogram emisji Do Podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Subskrypcja akcji w transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Indywidualnych Zamknięcie subskrypcji +3 dni od zamknięcia subskrypcji - przydział akcji dla Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych Kamil Kliszcz (48 22) Oko na świat Konsekwentna rozbudowa sieci sprzedaży i wypracowane doskonałe relacje z najbardziej renomowanymi producentami światowymi pozwoliły Optopolowi na osiągnięcie bardzo silnej pozycji na krajowym rynku sprzętu diagnostycznego dla okulistyki. Kamieniem milowym w rozwoju Spółki było jednak wdrożenie do seryjnej produkcji tomografu spektralnego, co nastąpiło dzięki bliskiej współpracy z grupą wybitnych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i wysokiej determinacji Zarządu, zarówno w zakresie pozyskania tej technologii, jak i jej dalszego doskonalenia i optymalizacji. Renoma firmy innowacyjnej, wyznaczającej nowe trendy w światowej okulistyce powoli przekłada się już na osiągane wyniki finansowe. Prawdziwe zyski Optopol ma jednak naszym zdaniem dopiero przed sobą, a zakładane przez nas dynamiki zysku netto na najbliższe lata (CAGR na poziomie 40%) pozwolą na szybki przyrost wartości dla akcjonariuszy. Technologią wykorzystywaną przez Spółkę bardzo aktywnie interesują się już renomowane światowe koncerny (Reichert-USA, Canon Marketing Japan-Japonia), a w naszej opinii równie warte zainteresowania są jej walory oferowane w ofercie pierwotnej. Unikalny produkt w skali światowej Optopol jest właścicielem unikalnej w skali globalnej technologii tomografii spektralnej, która znajduje przede wszystkim zastosowanie w diagnostyce okulistycznej. Jako pierwszy na świecie zaoferował okulistom tego rodzaju urządzenie w 2006 roku i choć obecnie pojawiły się już podobne w ofercie konkurencji, to nadal tomograf Optopolu ma wysoką pozycję na rynku. Obecnie Spółka opracowała i zaprezentowała jego nową wersję (najbardziej zaawansowaną technologicznie na świecie), która wejdzie do seryjnej sprzedaży już na początku 2008 roku i według zapowiedzi Zarządu, powinna potwierdzić dominację Optopolu w tym segmencie. Dodatkowo, nowe referencje w zakresie komplementarnych produktów mogą zostać pozyskane w wyniku planowanych akwizycji (dwie transakcje są już w toku). Silny zespół badawczy Obszar, w którym Optopol prowadzi działalność, wymaga szczególnej troski o jakość i zaawansowanie technologiczne produktów. Zarząd doskonale rozumie ten aspekt i dlatego zamierza w dalszym ciągu intensywnie rozwijać dział badań i rozwoju, zarówno poprzez rozbudowę własnych laboratoriów, jak i bliską współpracę z naukowcami z Instytutu Fizyki Medycznej na UMK. W badania nad nowymi wynalazkami i produktami zamierza zaangażować zarówno dodatkowe środki finansowe, jak i zatrudnić w ciągu najbliższych 2-3 lat kolejnych zdolnych i ambitnych inżynierów. Łącznie na dział R&D przeznaczone zostanie około 10 mln PLN środków z IPO. Plany wejścia na największe rynki okulistyczne Największe rynki okulistyczne na świecie to USA i Japonia (łącznie 60% zamówień). Obecnie Optopol jest na etapie uzyskiwania odpowiednich certyfikatów umożliwiających sprzedaż produkowanych urządzeń (rynek amerykański), a także podpisał umowy dystrybucyjne (Canon Marketing Japan). (mln PLN) P 2008P 2009P Przychody 22,0 34,5 57,0 89,7 127,5 EBITDA 2,9 5,1 11,8 20,7 33,7 marża EBITDA 13,1% 14,8% 20,8% 23,1% 26,5% EBIT 2,2 4,2 11,0 19,2 31,7 Zysk netto 1,4 3,2 8,5 15,5 26,8 DPS 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 P/E 173,9 75,9 28,6 20,4 11,8 P/CE 115,1 59,3 26,1 18,5 10,9 P/BV 48,5 29,6 14,6 3,2 2,5 EV/EBITDA 85,6 48,5 21,1 12,3 7,2 DYield 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% *Wskaźniki liczone dla ceny 22,2 PLN (średnia z wyceny DCF i porównawczej) Dom 8 stycznia Inwestycyjny 2008 BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Oferta publiczna i struktura akcjonariatu Oferta publiczna akcji obejmuje 3300,0 tys. akcji serii E nowej emisji. Informacja o ilości akcji oferowanych w transzy indywidualnej i instytucjonalnej zostanie przekazana do publicznej wiadomości wraz z informacją o ostatecznej cenie emisyjnej akcji serii E. Dodatkowo 50 tys. emitowanych akcji zostanie zaoferowanych w ramach emisji zamkniętej pracownikom Spółki. Cena emisyjna akcji serii E będzie taka sama w ofercie otwartej i zamkniętej. Po objęciu wszystkich akcji w ofercie, udział akcjonariuszy mniejszościowych wyniesie łącznie 23,2%. Ponadto dotychczasowi główni właściciele Optopolu (posiadający ponad 5% akcji) zobowiązali się do niesprzedawania swoich walorów przez 12 miesięcy od momentu przydziału akcji w ramach oferty. Struktura akcjonariatu po emisji akcji serii E Akcje nowej emisji 23,2% Adam Bogdani 33,4% Pozostali doty chczasowi akcjonariusze 1,8% Konrad Łapiński 5,9% Źródło: Optopol Michał Błach 5,1% Marcin Bogdani 14,2% Joanna Bogdani- Wuczyńska 16,3% W drodze oferty publicznej Spółka zamierza pozyskać ok. 80,0 mln PLN wpływów brutto (koszty emisji szacowane są na 2,0 mln PLN). Według deklaracji Zarządu, znaczna część tej kwoty (około 40 mln PLN) zostanie wykorzystana na poszerzenie oferty produktowej poprzez przejęcia podmiotów z branży medycznej. Obecnie prowadzone są rozmowy z kilkoma krajowymi i zagranicznymi producentami urządzeń medycznych (m.in. laserów, USG, urządzeń optycznych) i producentami systemów do cyfrowej rejestracji, analizy i archiwizacji obrazów. Z dwiema spółkami (Optotek i medi.com), o których szerzej w dalszej części raportu, są już podpisane listy intencyjne w sprawie ich zakupu i transakcje powinny być sfinalizowane już na początku 2008 roku. Nad rozwojem swojej oferty asortymentowej Optopol zamierza pracować także organicznie poprzez prowadzenie badań we własnych laboratoriach, na co przeznaczone będzie około 10 mln PLN pozyskanych z tej oferty publicznej. Kwota około 10 mln PLN posłuży jako finansowanie budowy sieci dystrybucji w Europie Zachodniej, która będzie realizowana poprzez przejęcia lokalnych podmiotów o ugruntowanej pozycji na swoich lokalnych rynkach. Wzrost skali działalności Grupy Optopol będzie wymagał znacznych nakładów na rozbudowę posiadanej infrastruktury produkcyjnej i logistycznej, które w znacznej części powinny być sfinansowane przez środki z emisji (około 10 mln PLN). Pozostała część wpływów z IPO (około 10 mln PLN) zostanie przeznaczona na kapitał obrotowy, co umożliwi Spółce finansowanie bieżącego wzrostu sprzedaży. Te dodatkowe środki pozwolą również Zarządowi na bardziej elastyczne reagowanie na pojawiające się możliwości akwizycyjne. Program motywacyjny Dnia 10 września 2007 roku NWZA podjęło uchwałę o przyjęciu założeń do opcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki. Zgodnie z tym postanowieniem, uprawnione osoby obejmą w latach nie więcej niż 360 tys. akcji S.A. (po emisji akcji serii E stanowiłoby to około 2,47% akcji ogółem). Warranty subskrypcyjne (każdy uprawnia do objęcia jednej akcji i to prawo może być wykonane do końca 2013 roku) mają być przyznawane w trzech transzach (po 100 tys. akcji rocznie) w latach trwania programu, a dodatkowo w dyspozycji Zarządu pozostanie pula 11 stycznia

3 rezerwowa 60 tys. warrantów. Uruchamianie kolejnych transz programu uzależnione jest od trzech czynników, a mianowicie pozostawania uprawnionego pracownika w stosunku pracy z S.A., osiągnięcia kryterium wzrostu wskaźnika EPS o 50% dla roku 2008 i 15% dla lat (warunek uruchomienia 70% każdej transzy) oraz osiągnięcia przez wskaźnik całkowitego zwrotu z akcji co najmniej poziomu dynamiki indeksu WIG (warunek uruchomienia 30% każdej transzy). Cena emisyjna powyższych warrantów będzie równa cenie emisyjnej z IPO pomniejszonej o 10% dyskonto. Ryzyko związane z tym programem, oprócz możliwości wystąpienia rozwodnienia akcji w przypadku realizacji warrantów przez osoby uprawnione, polega na wystąpieniu kosztu księgowego, jaki Spółka będzie musiała uwzględnić w latach Wykorzystując model Blacka-Scholesa szacujemy, że wartość powyższego programu opcyjnego (dla ceny emisyjnej na poziomie wyceny DCF) wynosi około 1,6 mln PLN. Harmonogram oferty publicznej Do 28 stycznia 2008 roku Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej stycznia 2008 roku Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 30 stycznia 2008 roku Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ich podziału na transze 31 stycznia 2008 roku Otwarcie Subskrypcji 31 stycznia 4 lutego 2008 roku Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych 31 stycznia 4 lutego 2008 roku Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 4 lutego 2008 roku Ostateczny termin zamknięcia Subskrypcji W ciągu 3 dni od dnia zamknięcia subskrypcji W ciągu 3 dni od dnia zamknięcia subskrypcji Źródło: Prospekt emisyjny Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW Planowany termin przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 11 stycznia

4 Działalność operacyjna Historia i struktura grupy Spółka to jednostka dominująca w grupie produkcyjno-handlowej, oferującej zaawansowane technologicznie urządzenia do diagnostyki chorób oczu (projektowanie, konstruowanie oraz wytwarzanie) oraz sprzęt wykorzystywany w dermatologii estetycznej. Początkowo firma, założona w 1992 roku przez obecnego głównego akcjonariusza i Prezesa Zarządu Pana Adama Bogdani, zajmowała się wyłącznie krajową dystrybucją wyrobów renomowanych zagranicznych producentów. W miarę zdobywanego doświadczenia i wzrostu skali działalności zdecydowano się jednak na uruchomienie działalności produkcyjnej, która obecnie stanowi główny motor wzrostu przychodów i ma decydujący wpływ na wyniki finansowe. Kluczowym momentem dla rozwoju Optopolu była decyzja o podjęciu w 2005 roku ścisłej współpracy z Wydziałem Fizyki Medycznej Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, efektem której jest m.in. posiadana przez Spółkę unikalna technologia sztandarowego produktu, czyli tomografu spektralnego. Obecnie marka Optopol jest już bardzo dobrze znana w branży sprzętu okulistycznego i zyskuje coraz większą popularność za granicą, o czym świadczą płynące zamówienia od dystrybutorów z tak wymagających rynków, jak amerykański, czy japoński. Kolejnym kamieniem milowym dla Spółki jest podpisana w grudniu 2007 umowa o współpracy z japońskim Canon Marketing Japan. Struktura grupy Optopol OPTOPOL TECHNOLOGY S.A. 100% OPTOPOL HANDLOWY Sp. z o.o. Dzialalnosc produkcyjna3 urzadzenia diagnostyczne sluzace wykrywaniu i monitorowaniu chorób oczu meble okulistyczne (unity, fotele i stoliki) sprzet towarzyszacy do gabinetów okulistycznych urzadzenia do zabiegów dermatologicznych Dzialalnosc dystrybucyjna dystrybucja specjalistycznego sprzetu okulistycznego do diagnozowania i mikrochirurgii w oparciu o relacje z renomowanymi swiatowymi producentami sprzedaz urzadzen dla potrzeb dermatologii estetycznej (równiez tych produkowanych przez Optopol Technology) SPRZEDAZ EKSPORTOWA prowadzona w oparciu o umowy dystrybucyjne z podmiotami oferujacymi produkty Optopolu za granica (Canon, Nidek, Medisa, Birmingham Optical Group, Reichert) SPRZEDAZ KRAJOWA publiczne kliniki i szpitalne oddzialy okulistyczne prywatne kliniki i gabinety o statusie NZOZ ogólnopolskie sieci medyczne (Medicover, LIM, Centrum Damiana) prywatne jednoosobowe gabinety okulistyczne zaklady optyczne i sieci (Vision Express) Źródło: Optopol, opracowanie DI BRE Obecnie Zarząd Optopolu prowadzi rozmowy akwizycyjne z kilkoma podmiotami z branży, których wejście do grupy kapitałowej pozwoliłoby na poszerzenie asortymentu produktów i uzupełnienie portfela posiadanych technologii o komplementarne rozwiązania. Obecnie wśród rozważanych partnerów wymieniany jest słoweński Optotek (producent laserów oraz sprzętu medycznego dla okulistyki) oraz polski medi.com (firma specjalizująca się w komputerowym przetwarzaniu oraz analizie obrazu i danych). Segmenty i produkty Grupa Optopol prowadzi działalność handlową i produkcyjną w branży specjalistycznego sprzętu medycznego, dedykowanego przede wszystkim do okulistyki i dermatologii estetycznej. W miarę rozbudowywania asortymentu własnych produktów, udział sprzedaży realizowanej w segmencie handlowym w stosunku do przychodów ogółem systematycznie spada. Obecnie decyduje on już tylko o jednej trzeciej sprzedaży całej Grupy Optopol, podczas gdy jeszcze w 2004 roku stanowił 70%. Prace nad technologiami, wchodzenie na nowe rynki eksportowe i planowane rozszerzanie portfela produktów poprzez akwizycje to czynniki, które będą decydować o dalszym wzmacnianiu roli segmentu produkcyjnego 11 stycznia

5 zarówno pod względem generowanej sprzedaży, jak i skonsolidowanych wyników operacyjnych. Struktura sprzedaży i EBIT Grupy Optopol według segmentów Przychody EBIT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 46% 59% 70% 67% 54% 41% 29% I-IIIQ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14% 43% 66% 56% 86% 57% 34% 44% I-IIIQ 2007 produkcja handel produkcja handel Źródło: Optopol Handel Działalność handlowa na rynku polskim jest realizowana przez spółkę zależną Optopol Handlowy, która zajmuje się zarówno sprzedażą, jak i serwisowaniem diagnostycznego sprzętu medycznego dla okulistyki i dermatologii. Spółka ta posiada własną sieć sprzedaży zorganizowaną w ramach czterech biur sprzedaży zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Zawierciu. Oferta kierowana jest zarówno do publicznych, jak i prywatnych placówek okulistycznych, choć większość zamówień na polskim rynku pochodzi od podmiotów prywatnych (około 60%). Klientami Optopolu są więc publiczne kliniki i szpitalne oddziały okulistyczne, prywatne kliniki i gabinety okulistyczne (o statusie NZOZ), ogólnopolskie sieci medyczne (Medicover, LIM, Centrum Damiana) oraz zakłady optyczne, w tym największa ogólnopolska sieć optyczna - Vision Express. Urządzenia dermatologiczne są sprzedawane bezpośrednio do gabinetów kosmetycznych i placówek dermatologii estetycznej. Urządzenia znajdujące się w ofercie Optopol Handlowy to najwyższej jakości kompletny okulistyczny sprzęt diagnostyczny, sprzęt do mikrochirurgii oka, lasery oparte na technice półprzewodnikowej, najnowsze aparaty USG oraz cała gama urządzeń wykorzystujących najnowsze techniki cyfrowego przetwarzania obrazu, pozwalające na precyzyjną diagnostykę przedniego i tylnego odcinka oka. W zakresie dermatologii Spółka oferuje urządzenia do zabiegów złuszczania skóry (produkt własny uwzględniany jednak w segmencie handlowym, gdyż jego sprzedaż realizuje Optopol Handlowy przychody z tego tytułu w 2006 roku wyniosły niecałe 0,5 mln PLN), fotoodmładzania, zamykania naczyń krwionośnych, trwałego usuwania owłosienia, redukcji tkanki tłuszczowej, mezoterapii, aparaty do pielęgnacji twarzy czy też sprzęt diagnostyczny do badania skóry (dermatoskopy). Obecnie udział urządzeń dedykowanych dla dermatologii systematycznie rośnie i w ramach segmentu handlowego generuje już prawie jedną czwartą przychodów. Tendencja ta będzie kontynuowana, gdyż Spółka zamierza rozwijać swoją ekspozycję na tę branżę. Przychody i EBIT w segmencie handlowym w podziale na branże Przychody EBIT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 81% 76% 95% 91% 19% 24% 5% 9% I-IIIQ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48% 79% 100% 98% 52% 21% 0% 2% I-IIIQ 2007 dermatologia oklulistyka dermatologia oklulistyka Źródło: Optopol 11 stycznia

6 Optopol Handlowy współpracuje z czołowymi producentami urządzeń diagnostycznych dla lekarzy okulistów i optometrystów na świecie. Spółka jest wyłącznym lub autoryzowanym przedstawicielem w Polsce takich firm jak: Nidek (Japonia) światowy lider w produkcji sprzętu medycznego i diagnostycznego dla lekarzy okulistów, optometrystów i warsztatów optycznych; Iridex (USA) producent laserów dla okulistyki i dermatologii; Ocular Instruments (USA) producent wyposażenia diagnostycznego; Heine Optotechnik (Niemcy) producent oftalmoskopów, retinoskopów, tonometrów, lamp szczelinowych i wielu innych akcesoriów; Reichert (USA) producent m.in. tonometrów, refraktometrów, lamp szczelinowych i systemów topografii rogówki; CSO (Włochy) producent lamp szczelinowych; Schwind (Niemcy) producent laserów okulistycznych. Obecną pozycję konkurencyjną Grupy Optopol na polskim rynku sprzętu dla okulistyki prezentuje poniższa tabela, w której umieściliśmy szacunkowe dane dotyczące udziału dostaw Spółki w zamówieniach ogółem w głównych grupach produktowych. W zakresie urządzeń diagnostycznych na szczególną uwagę zasługuje dominująca pozycja Optopolu na rynku tomografów optycznych (te produkty stanowią 5% całego rynku urządzeń do diagnostyki okulistycznej), perymetrów (6% całego rynku diagnostyki okulistycznej) i tonometrów (6% rynku diagnostyki okulistycznej) oraz znaczący udział w rynku lamp szczelinowych (podstawowe urządzenie diagnostyczne stanowiące 13% rynku diagnostyki okulistycznej). Udział Grupy Optopol w krajowym rynku urządzeń do diagnostyki okulistycznej według produktów Grupa produktowa udział Tomografy optyczne SOCT 75% Unity okulistyczne 70% Perymetry 70% Autooptestery 40% Lasery okulistyczne 35% Tonometry bezdotykowe 35% Autorefraktometry 30% Lampy szczelinowe 30% Rzutniki testów 25% Foroptery (ręczne) 15% Źródło: Optopol Produkcja Działalność produkcyjna Grupy Optopol jest prowadzona przez Spółkę dominującą Optopol Technology w oparciu o posiadaną infrastrukturę w Zawierciu (hale magazynowo-montażowe o łącznej powierzchni użytkowej 2,5 tys. m 2 ). Główne produkty można podzielić na trzy podstawowe segmenty, a mianowicie na urządzenia diagnostyczne, meble okulistyczne (fotele, stoliki, unity) i sprzęt towarzyszący (uchwyty, półki). W zakresie urządzeń diagnostycznych główne pozycje asortymentowe to: okulistyczny tomograf komputerowy - SOCT Copernicus służący do diagnostyki tylnego odcinka oka, dający obrazy poprzecznych przekrojów; perymetr komputerowy - urządzenia do badania pola widzenia; topografia rogówki - urządzenie służące do diagnostyki rogówki oka w szczególności ukształtowania powierzchni rogówki; tonometr aplanacyjny - urządzenie do badania ciśnienia w gałce ocznej; kaseta szkieł próbnych kaseta ze szkłami do doboru okularów; krzyż madoxa urządzenie służące do leczenia zeza; mikrodermabrazja - urządzenia służące do zabiegów złuszczania skóry. Struktura geograficzna sprzedaży Dominującym rynkiem zbytu Grupy Optopol w latach był rynek krajowy, którego udział w przychodach w 2006 roku wyniósł 56%. W pierwszych trzech kwartałach roku 2007 te proporcje uległy jednak wyraźnej zmianie na korzyść eksportu, który stanowi już 67% całej sprzedaży. Systematyczny spadek udziału przychodów krajowych począwszy od 2004 roku, kiedy wynosił on jeszcze prawie 75%, wynika przede wszystkim z rosnącej aktywności 11 stycznia

7 produkcyjnej Spółki i wejścia za pośrednictwem amerykańskiego dystrybutora (firma Reichert) na rynek amerykański. Wśród rynków zagranicznych największy udział w przychodach mają kraje Unii Europejskiej (62% całego eksportu), wśród których największe obroty Optopol generuje we Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Sprzedaż do USA dynamicznie rośnie i w tym roku Spółka realizuje na tamtym rynku około 20% sprzedaży eksportowej. Skonsolidowane przychody Grupy Optopol wg rynków (1-3Q 07) Eksport 67% Polska 33% Unia Europejska 62% Inne kraje europejskie 4% Kanada 0,3% USA 20% Pozostałe 13% Źródło: Optopol Kluczowe rynki Diagnostyka okulistyczna Rynek urządzeń diagnostycznych dla okulistyki jest podstawowym rynkiem działalności Grupy Optopol, na który kierowane jest ponad 92% sprzedaży ogółem i całość eksportu. Szacuje się, że łączna wartość zamówień w tej branży w roku 2006 wyniosła 1,2 mld USD w skali globalnej. Kwota ta rozkłada się w miarę równomiernie na pięć podstawowych grup produktowych: urządzenia do wykrywania i monitorowania jaskry urządzenia do diagnostyki retinopatii urządzenia do diagnostyki i leczenia katarakty pozostały sprzęt diagnostyczny wyposażenie gabinetów. Struktura rynku diagnostyki okulistycznej w 2006 roku Grupa produktowa Sprzedaż w mln USD udział wybrane produkty Sprzedaż w mln USD udział w grupie produktowej Urządzenia do wykrywania i monitorowania jaskry Urządzenia do diagnostyki retinopatii Urządzenia do diagnostyki i leczenia katarakty % % % Wyposażenie gabinetu % Inne urządzenia diagnostyczne % Kolor czerwony- sprzęt oferowany w kraju na zasadzie dystrybucji Kolor niebieski- sprzęt produkowany obecnie przez Grupę Optopol *własna produkcja po realizacji planowanej akwizycji **prawdopodobnie wejdzie do dystrybucji od 2008 roku Źródło: Market Scope Perymetry 72 33% Tonometry 73 34% USG z sondą B 28 10% Fundus camera (badanie dna oka) % Optyczne tomografy koherentne 60 22% EKG (ECC) 11 4% Oftalmoskopy 16 6% Szkła próbne 42 15% Topografia rogówki 22 15% Analizator frontu falowego 33 23% Wszechstronne skanery 22 15% Pachymetry 18 13% Wziernikowe mikroskopy 12 8% Biometry 36 25% Keratometry 81 45% Rzutniki optotypów 26 15% Retinoskopy 5 3% Dioptromierze 66 37% Lampy szczelinowe* % Oftalmoskopy 18 5% Mikroskopy o dużym obszarze badania** % 11 stycznia

8 Z punktu widzenia geograficznego, największy udział w zamówieniach na specjalistyczny sprzęt okulistyczny mają kraje i regiony o wysokim standardzie życia, gdzie wydatki na opiekę medyczną są relatywnie wysokie. Najatrakcyjniejszym rynkiem są zdecydowanie Stany Zjednoczone, gdzie kierowana jest prawie połowa światowej produkcji. Zamówienia na sprzęt okulistyczny w podziale geograficznym Pozostali 14% USA 45% Europa 26% Japonia 15% Źródło: Market Scope Diagnostyka jaskry Jaskra to postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego prowadzące w konsekwencji do utraty wzroku. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że na świecie żyje około 67 milionów ludzi chorych na jaskrę, a około 7 milionów jest niewidomych w wyniku tego schorzenia. Choroba ta występuje dość często i cierpi na nią około 3-3,5% całej populacji. Wśród osób powyżej 35 roku życia odsetek chorych wzrasta do 3,5%- 4,5%. Szacuje się, że w Polsce na samą jaskrę choruje około tysięcy osób, spośród których jedynie tysięcy o tym wie. Wzrost ilości rozpoznań jaskry oraz poprawa skuteczności metod jej leczenia spowodowały, iż ten segment urządzeń do diagnostyki okulistycznej jest najszybciej rosnącym rynkiem. Instrumenty do diagnozy jaskry mogą być podzielone na trzy zasadnicze grupy produktów: perymetry, tonometry i oftalmoskopy sterowane laserem. Grupa Optopol jest producentem perymetrów (badanie zakresu i pola widzenia) i tonometrów aplanacyjnych (badanie ciśnienia w gałce ocznej). Wartość całego segmentu w skali globalnej jest szacowana na około 215 mln USD rocznie. Diagnostyka retinopatii Retinopatia cukrzycowa to choroba oka wywołana długotrwałą cukrzycą, początkowo zagrażająca utratą ostrości widzenia, a później całkowitą utratą wzroku. Najbardziej zagrożone retinopatią cukrzycową są osoby długotrwale chorujące na cukrzycę. Statystyki światowe wskazują, że po latach trwania choroby u 50% chorych stwierdza się objawy retinopatii, zaś po latach, aż u 75-90% chorych. Drugim czynnikiem ryzyka jest zaawansowany wiek chorego. Postępy w leczeniu cukrzycy skutkujące przedłużeniem życia chorych na cukrzycę powodują, że skutki retinopatii wysuwają się na pierwsze miejsce w statystyce przyczyn nieodwracalnej ślepoty. W tym segmencie rynkowym istotne znaczenie dla strategii Optopolu ma rynek optycznych tomografów komputerowych (udział Grupy w światowej produkcji można szacować na 16%) oraz kamer okulistycznych, w tym systemów obrazowania. Spółka posiada obecnie w swojej ofercie najnowocześniejszy na świecie tomograf spektralny SOCT Copernicus, który jest sztandarowym produktem eksportowym (około 23% sprzedaży ogółem w 2006 roku i około 48% w pierwszych trzech kwartałach 2007 roku). Wartość całego segmentu w skali globalnej jest szacowana na około 280 mln USD rocznie. Diagnostyka katarakty Katarakta (zaćma) to choroba skutkująca zmniejszoną przejrzystością soczewki oka, która uniemożliwia przechodzenie promieni świetlnych do siatkówki w taki sposób, że dochodzi jednocześnie do obniżenia ostrości wzroku. Z punktu widzenia aktualnie realizowanej sprzedaży oraz strategii Grupy Emitenta, najistotniejszym segmentem tego rynku jest rynek urządzeń do topografii rogówki. Urządzenia tego typu dostarczają szczegółowych obrazów 11 stycznia

9 powierzchni rogówki. Są wykorzystywane przy chirurgii okulistycznej (zwykle do testów przedoperacyjnych pacjenta), dopasowywania twardych szkieł kontaktowych oraz diagnozowania i analizy zmian patologicznych rogówki. Wartość całego segmentu w skali globalnej jest szacowana na około 140 mln USD rocznie. Dermatologia estetyczna Rynek usług dermatologii kosmetycznej jest częścią rynku medycyny estetycznej i w Polsce jest rynkiem stosunkowo młodym. Jego dynamiczny rozwój nastąpił w okresie przeobrażeń ustrojowych, z początkiem lat 90 ubiegłego stulecia. Jego stopniowy wzrost, podobnie jak rynku usług chirurgii plastycznej, następuje w miarę wzrostu PKB, co jest charakterystyczne dla tego rynku także w innych krajach. Dla przykładu w USA tylko w samym 2006 roku wykonano 11 mln kosmetycznych procedur medycznych (w tym 9,5 mln niechirurgicznych), prawie 5,5 razy więcej niż w 1997 roku. Tylko w 2006 roku ilość niechirurgicznych kosmetycznych procedur medycznych wzrosła o 3% w stosunku do roku Sprzedaż Optopolu na rynek dermatologii estetycznej stanowi obecnie około 8% przychodów ogółem i praktycznie w całości jest realizowana na rynku krajowym. Sektor odbiorców usług medycznych z zakresu dermatologii estetycznej to jednostki takie jak kliniki, NZOZ-y, prywatne praktyki i gabinety kosmetyczne. Wg informacji branżowego wydawnictwa Aktiv-Pres, sektor ten skupia około 3,4 tys. podmiotów, natomiast według danych Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, w branży działa obecnie ok. 3 tys. firm. Są to głównie podmioty prowadzone przez dermatologów, lekarzy medycyny estetycznej i innych specjalności lub salony kosmetyczne. Około 17% podmiotów jest prowadzone przez wykształconych specjalistów kosmetologów. Grupa Optopol obecnie współpracuje z ponad 300 tego typu podmiotami. 11 stycznia

10 Wyniki finansowe Wyniki finansowe Grupy Optopol w latach (mln PLN) zmiana 2006 zmiana 1-3Q Q 2007 zmiana Przychody ze sprzedaży 20,3 22,0 8,4% 34,5 57,2% 22,6 43,3 91,1% Zysk brutto ze sprzedaży 6,2 7,0 14,1% 10,1 42,9% 6,0 15,5 159,3% marża brutto na sprzedaży 30,4% 32,0% - 29,1% - 26,3% 35,8% - EBIT 1,7 2,2 28,9% 4,2 94,4% 2,4 9,8 311,9% marża EBIT 8,3% 9,8% - 12,2% - 10,5% 22,6% - EBITDA 2,2 2,9 29,1% 5,1 77,4% 2,9 10,6 269,5% marża EBITDA 11,0% 13,1% - 14,8% - 12,6% 24,4% - Zysk netto 0,9 1,4 48,9% 3,2 129,1% 1,7 7,7 354,9% marża zysku netto 4,6% 6,3% - 9,2% - 7,4% 17,7% - Źródło: Optopol Kluczowy dla rozwoju Grupy Optopol był rok 2006, w którym to do seryjnej sprzedaży został wdrożony nowatorski model tomografu spektralnego SOCT Copernicus. Produkt ten zdobył uznanie branżowych specjalistów i Spółka szybko zaczęła realizować napływające zamówienia. W całym 2006 roku sprzedano 55 takich urządzeń, a ponadto zintensyfikowano eksport innych produktów własnych (perymetry, tonometry, topografia rogówki), co ostatecznie pozwoliło na zwiększenie zysku operacyjnego o ponad 1 mln PLN w stosunku do poziomu z 2005 roku. Ważnym czynnikiem wzrostu EBIT była także intensyfikacja działalności handlowej i produkcyjnej w zakresie dermatologii estetycznej oraz zwiększanie udziału rynkowego przez Optopol Handlowy. Czynniki wpływające na zmianę EBIT w latach w tys. PLN EBIT zmiana wyniku z dotychczasowej działalności wzrost rynku dermatologii estetycznej wzrost rynku dermatologii estetycznej wzrost eksportu nowych wyrobów +72 zmiana wyniku z dotychczasowej działalności ekspansja działalności handlowej w kraju wzrost eksportu, przede wszystkim sprzedaż SOCT Copernicus Źródło: Optopol, opracowanie DI BRE Rok 2007 przyniósł dalszy wzrost skali działalności i wzmocnienie rozpoznawalności marki Optopol w branży okulistycznej. Pozytywne referencje zdobyte poprzez pierwsze dostawy SOCT Copernicusa wpłynęły na dynamiczny wzrost zamówień na ten produkt. Dodatkowo osiągane na nim rentowności zostały poprawione dzięki dodatkowym upustom w zakupach komponentów (skala zamówień) i optymalizacji procesu produkcyjnego. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2007 roku zysk operacyjny poprawił się dzięki temu aż o 6,4 mln PLN (w tym uwzględniane są również doskonałe efekty sprzedażowe perymetrów i mebli okulistycznych). Nie bez znaczenia był również dalszy wzrost polskiego rynku dermatologii estetycznej, na którym znacznie wzrosła sprzedaż spółki Optopol Handlowy. W trakcie 4Q 2007 Zarząd zdecydował się obniżyć cenę produkowanego przez Optopol urządzenia SOCT Copernicus o około 20%. Było to spowodowane dwoma czynnikami. Z jednej strony pojawienie się nowych produktów konkurencji na rynku skutkowało okresowym spadkiem zamówień ze strony kontrahentów handlowych pod wpływem presji cenowej. Z drugiej strony fakt pokazania przez Emitenta na Kongresie AAO w Nowym Orleanie w listopadzie 2007 roku urządzeń HR Copernicus oraz Anterius będących najbardziej zaawansowanymi technologicznie urządzeniami na świecie, również spowodował wstrzymanie się odbiorców z zakupami do momentu pojawienia się w ofercie sprzedaży Grupy Optopol nowych urządzeń. Opisana powyżej reakcja Emitenta na te zdarzenia doprowadziła do ponownego wzrostu 11 stycznia

11 zamówień, których portfel w miesiącu grudniu powrócił do poprzedniego poziomu i będzie się nadal zwiększał w pierwszej połowie 2008 r. wraz z otwarciem możliwości sprzedaży urządzenia na rynkach amerykańskim i japońskim. Uruchomienie sprzedaży nowych urządzeń w 2008 r. pozwoli natomiast na powrót marż do poprzedniego poziomu przy jednoczesnym dalszym szybkim wzroście wolumenu sprzedawanych produktów. Czynniki wpływające na zmianę zysku EBIT w okresie 1-3Q 2007 r. w tys. PLN EBIT wzrost rynku dermatologii estety cznej zmiana wy niku z doty chczasowej działalności wzrost eksportu, przede wszy stkim sprzedaż SOCT Copernicus 0 1-3Q Q 2007 Źródło: Optopol, opracowanie DI BRE Wyniki finansowe Grupy Optopol według segmentów działalności (tys PLN) zmiana 2006 zmiana 1-3Q Q 2007 zmiana Przychody ze sprzedaży 5 858, ,0 53,9% ,0 105,2% 9 985, ,0 194,0% Okulistykaprodukcja EBIT 622,0 985,0 58,4% 2 381,0 141,7% 1 289, ,0 551,8% marża EBIT 10,6% 10,9% - 12,9% - 12,9% 28,6% - Przychody ze sprzedaży , ,0-13,3% ,0 9,8% , ,0-1,7% Okulistykahandel EBIT 1 241, ,0-1,8% 1 422,0 16,7% 894,0 654,0-26,8% marża EBIT 9,2% 10,4% - 11,0% - 8,3% 6,2% - Przychody ze sprzedaży 712, ,0 58,6% 3 077,0 172,5% 1 860, ,0 78,5% Dermatologiahandel EBIT -48,0 19,0-376,0-171,0 714,0 317,5% marża EBIT -6,7% 1,7% - 12,2% - 9,2% 21,5% - Źródło: Optopol 11 stycznia

12 Perspektywy wzrostu Prognozy wzrostu najważniejszych rynków produktowych Według analiz przeprowadzonych przez instytucję Market Scope (firma monitorująca rynek okulistyczny) wartość światowego rynku urządzeń do diagnostyki chorób wzroku wynosi około 1,2 mld USD. Jednocześnie szacuje ona, że zamówienia na tego rodzaju sprzęt powinny w ciągu najbliższych 5 lat rosnąć średniorocznie o 3,3%, co będzie efektem wzrostu światowej populacji, obserwowanego obecnie dramatycznego wzrostu zachorowalności na tzw. choroby cywilizacyjne, wyraźnego postępu technologicznego umożliwiającego wcześniejsze i lepsze diagnozowanie oraz poprawy standardów opieki medycznej w krajach rozwijających się. Tempo wzrostu rynku będzie jednak zróżnicowane w zależności od segmentu. Zamówienia na urządzenia do wykrywania i leczenia jaskry powinny rosnąć średniorocznie do 2011 roku na poziomie 3,4%, a głównym motorem tego wzrostu będzie rosnąca świadomość społeczna występowania tego schorzenia oraz starzenie się społeczeństwa. Zwiększanie się średniej długości życia będzie również napędzać popyt na urządzenia do diagnostyki katarakty (CAGR powinien wynieść tutaj 4,6%) oraz na sprzęt do wykrywania retinopatii cukrzycowej. Wielkość rynku według produktów i prognoza w mln USD CAGR Tonometry 68,9 72,6 76,4 95 6% Perymetry 70,9 72,4 73,8 81 2% Tomografy koherentne, w tym spektralne 58 60,2 62,4 88 9% Topografia rogówki % Źródło: Market Scope W podziale na poszczególne produkty szczególnie ważne z punktu widzenia Optopolu są optymistyczne prognozy dla rynku tonometrów, perymetrów oraz tomografów koherentnych. W tej ostatniej kategorii Market Scope oczekuje średniorocznej stopy wzrostu w najbliższych 4 latach na poziomie aż 9%. W związku z tym, że obecnie w okulistyce następuje wzrost wykorzystania zaawansowanych technik obrazowania oka, spektralna tomografia komputerowa staje się według specjalistów przyszłością tej branży na najbliższe klika, a nawet kilkanaście lat. Dzięki niej lekarz może bowiem niezwykle precyzyjnie postawić diagnozę, przy minimalnym narażeniu pacjenta na jakiekolwiek dolegliwości czy ryzyko związane z badaniem. Ponadto ciągły rozwój technologii z zakresu laserów, światłowodów czy superszybkich kamer optycznych pozwala w sposób ciągły ulepszać i rozwijać tą metodę. Powiększenie przewagi konkurencyjnej na kluczowym produkcie Obecnie najważniejszym produktem zarówno z punktu widzenia rozpoznawalności marki, jak i wyników finansowych Optopolu, jest tomograf spektralny SOCT Copernicus (urządzenie do badania tylnego odcinka oka). Został on wprowadzony do sprzedaży w kwietniu 2006 roku i funkcjonował wówczas jako jedyne i unikalne w świecie urządzenie do tego typu badań diagnostycznych. Jednak dynamika prac badawczych oraz wysiłki konkurencji sprawiły, że obecnie istnieją już zbliżone, alternatywne produkty na rynku. Na korzyść Optopolu przemawia jednak fakt, że okres monopolistycznej dominacji pierwotnej wersji wspomnianego urządzenia wykorzystał na intensywne prace mające na celu jego udoskonalenie. Wszystko wskazuje na to, że te starania się opłaciły, bo już w pierwszym kwartale 2008 roku wejdzie do seryjnej produkcji SOCT Copernicus HR, czyli nowa wersja tomografu spektralnego (jego pierwsza wersja nadal pozostanie w ofercie Spółki). Pierwsze opinie zebrane wśród klientów i specjalistów branżowych na najważniejszych targach okulistycznych American Academy of Ophthalmology (AAO) w Nowym Orleanie w listopadzie 2007 roku pozwalają z optymizmem oczekiwać efektów sprzedażowych. Druga wersja SOCT Copernicus posiada jeszcze wyższą rozdzielczość (3 mikrometry, czyli bliską wielkości pojedynczych komórek) i szybkość skanowania (55 tys. A-scanów na sekundę, podczas gdy wcześniejsza wersja 30 tys. A- scanów/s). Te parametry umożliwiają skrócenie czasu badania, co przekłada się na dokładniejszą diagnozę. Kluczowym rozwiązaniem zastosowanym w wersji HR jest automatyczne dostrajanie spektrometru, co ograniczy koszty jego eksploatacji związane z serwisowaniem. Opatentowanie tych technologii (procedura rozpoczęła się już w czerwcu 2007 roku) pozwoli Spółce na ponowne znaczące wyprzedzenie konkurencji i prawdopodobnie uzyskanie trwałej przewagi technologicznej, co z kolei powinno zaowocować dodatkowym wzrostem realizowanej marży. 11 stycznia

13 Uzupełnienie asortymentu o nowe produkty Oprócz doskonalenia sztandarowego produktu, jakim jest SOCT Copernicus, Spółka stara się systematycznie rozszerzać swoją ofertę, co jest istotne zarówno z punktu widzenia zwiększania potencjału sprzedażowego (kompleksowa oferta w większym stopniu wiąże klientów), jak i dywersyfikacji ryzyka. Obecnie Optopol pracuje nad wdrożeniem do seryjnej produkcji i sprzedaży następujących urządzeń: SOCT Anterius - kolejne nowatorskie urządzenie, oparte, podobnie jak SOCT Copernicus, na technologii analizy widma światła laserowego. Jednak użyta w nim długość fali pozwala na analizę przedniej komory oka, w szczególności rogówki. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala lekarzowi wykonywać badania na rogówce oka i analizować w ten sposób postęp choroby. Żadne dotychczasowe urządzenie z zakresu tomografii spektralnej nie posiadało takiej funkcji. Ponadto, uzyskiwane obrazy w bardzo wysokiej rozdzielczości będą pozwalały zaobserwować nawet najmniejsze zmiany patologiczne w rogówce. Sprzedaż rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia 2008 roku. Perymetr Projekcyjny (nowy, ulepszony model) - zaawansowane technologicznie urządzenie do badania pola widzenia (podstawowe badanie w diagnostyce jaskry). W tej wersji użyty został system oparty o skaner rzucający bodziec na czaszę perymetru. Pozwala on na projekcję bodźca o dowolnych rozmiarach i kolorach, co daje duże możliwości diagnostyczne urządzenia i dobór praktycznie wszystkich strategii badawczych. Perymetr ten, podobnie jak wcześniejsze jego modele, będzie wykorzystywany w medycynie pracy, zwłaszcza w testach dla kierowców (poprzednie modele pracują między innymi w przychodni zakładów Mercedesa w Stuttgarcie, jak również w przychodni Lufthansy, wykonującej badania okresowe pilotów, a w całych Niemczech pracuje już ponad 600 szt.). Produkcja tego modelu rozpoczęła się już w IV-tym kwartale 2007 roku, a sprzedaż w styczniu 2008 roku. System Topografii Rogówki (nowa wersja) zastosowane w tej wersji rozwiązania konstrukcyjne pozwalają przypuszczać, że będzie to jedno z najnowocześniejszych urządzeń tego typu na świecie. Pozwoli bowiem na wygenerowanie bardzo dokładnych map powierzchni rogówki oka (ma to swoje wykorzystanie również w aplikacji coraz popularniejszych, twardych soczewek kontaktowych). Urządzenie to będzie w pełni automatyczne, co umożliwi pacjentowi pełny komfort w trakcie wykonywanie badania. Zarząd przewiduje, że sprzedaż tego systemu rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia 2008 r. Przystawka cyfrowa do lampy szczelinowej kamera cyfrowa pozwalająca na wykonywanie cyfrowych zdjęć obrazów oka w lampie szczelinowej w postaci wybranych fragmentów rogówki, tęczówki czy też dna oka. Zastosowanie przystawki cyfrowej wraz z lampą szczelinową pozwala lekarzowi na tworzenie niezbędnej dokumentacji medycznej. Urządzenie do badania przepływów krwi w oku na podstawie analizy przepływów krwi w oku będzie można rozwiązać wiele problemów, zarówno w onkologii (diagnozowanie guzów piersi na podstawie różnic w unaczynieniu tkanki zdrowej i zmienionej chorobowo), dermatologii (określanie funkcjonowania naczyń krwionośnych w przypadkach oparzeń), czy też kardiologii (uniknięcie tzw. cewnikowania serca). Prace badawczo-rozwojowe nad tym urządzeniem znajdują się w przedprodukcyjnej fazie opracowywania metody badawczej w zakresie precyzyjnego pomiaru prędkości przepływów w naczyniach krwionośnych w oparciu o technikę spektralnej tomografii optycznej (na UMK opublikowano już pierwsze prace naukowe na ten temat). Według przewidywań Zarządu, faza przedprodukcyjna zakończy się w I kwartale 2010 r. Umowa o współpracy z koncernem Canon W dniu 17 grudnia 2007 r. Optopol podpisał z firmą Canon Marketing Japan umowę na dystrybucję produkowanych przez siebie urządzeń na wyłączność na rynku japońskim (po uzyskaniu przez nie wszelkich atestów i dopuszczeniu ich do sprzedaży w tym kraju). Kontrakt został podpisany na 3 lata i przy braku wypowiedzenia którejś ze stron ulega automatycznemu przedłużeniu na każdy następny rok. Ponadto, Optopol upoważnił Canon MJ do używania swojego znaku firmowego i logo, dla każdego z produktów, w celach reklamowych, promocyjnych, dystrybucyjnych i innych związanych ze sprzedażą. Sprzęt produkowany przez Optopol będzie bowiem oferowany przez Canon pod oryginalną polską marką, co dodatkowo podkreśla renomę wyrobów Spółki. Wejście w życie postanowień tej umowy będzie kolejnym milowym krokiem w rozwoju Grupy Optopol, która tym samym wejdzie ze swoją ofertą na drugi, co do wielkości rynek okulistyczny na świecie. Według naszych 11 stycznia

14 szacunków opartych na oczekiwaniach Zarządu, sprzedaż do Canona może w 2009 roku stanowić nawet 20% przychodów całej Grupy Optopol. Wejście na rynki o dużym potencjale (USA, Japonia) Polski rynek okulistyczny to bez wątpienia jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce w okresie ostatnich 4-5 lat. Jednym z istotnych elementów tak dynamicznego rozwoju polskiej okulistyki i jej doskonałych perspektyw, jest obecny i nadal rosnący stopień jej sprywatyzowania. Również istotną tendencją jego rozwoju w okresie ostatnich 2 latach jest wyraźne podniesienie jakości zakupów: okuliści decydują się na aparaturę z najwyższej półki, kupują sprzęt najlepszych producentów, oparty o najnowocześniejsze technologie, co z kolei sprawia, że poziom usług w tej dyscyplinie medycznej również stale się podnosi. Liczba zamówień na specjalistyczny sprzęt ze strony podmiotów krajowych nadal jednak w znaczącym stopniu odbiega od poziomu obserwowanego w krajach zachodnich i dlatego udział sprzedaży eksportowej w przychodach Optopolu systematycznie rośnie. Spółka w najbliższych latach zamierza kontynuować tę tendencję i rozbudowywać swoją ekspozycję na rynki o największym potencjale, takie jak USA czy Japonia. Liczba okulistów i wydatki na opiekę zdrowotną w % PKB w poszczególnych krajach w 2005 roku 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 14,1% 18,0 10,1% 9,5% 7,8% 7,9% 7,8% 11,0 6,5% 7,0 6,7 5,6 4,0 2,2 USA Japonia Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% liczba okulistów w tys. w ydatki na opieke medyczną jako % PKB Źródło: Market Scope, OECD Health Data Przykładowo, liczba praktykujących okulistów (specjalistów wykonujących przede wszystkim zabiegi chirurgiczne i prowadzących leczenie schorzeń wzroku) w USA wynosiła w 2005 roku około 18 tys. osób i była najwyższa na świecie w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Liczba specjalistów zajmujących się diagnozowaniem wad wzroku i dobieraniem szkieł korekcyjnych (optometrystów) to kolejne 32 tys. osób pracujących w ramach 22 tys. praktyk. Bardzo duży rynek stanowi również Japonia (około 11 tys. okulistów i optometrystów), gdzie w tym momencie Optopol w ogóle nie jest obecny. Właśnie te dwa kierunki sprzedaży Spółka chce teraz rozwijać najbardziej agresywnie i w tej chwili prowadzi kilka procedur związanych z certyfikacją swoich produktów w tych krajach. Mocne wejście na ciekawe rynki powinna zapewnić rozpoznawalna marka promowana przez tomograf SOCT Copernicus (sztandarowy produkt budzący szerokie zainteresowania na branżowych targach i wystawach) oraz nowy asortyment (w tym urządzenia wykorzystujące technologie laserowe i specjalistyczny software, które zostaną pozyskane przez akwizycje). Zwiększenie mocy produkcyjnych Wdrożenie do produkcji nowych rozwiązań technologicznych diagnostyki układu wzrokowego wytwarzanych w ramach prowadzonych prac badawczych wymaga odpowiedniego zaplecza wytwórczego. Stąd też Spółka zamierza rozbudować swoją bazę produkcyjną i kontynuować projekty usprawniające proces produkcyjny, który już teraz w pełni opiera się na środowisku programów do projektowania trójwymiarowego z modułami przejścia na ciągi cyfrowe (CNC) do obróbki mechanicznej. Główne przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane na 2008 rok to nowa hala produkcyjna o powierzchni 1,6 tys. m 2 przeznaczona w dużej mierze do produkcji 11 stycznia

15 spektralnych tomografów nowej generacji (szacowany koszt tej inwestycji to 3,2 mln PLN) oraz nowa siedziba dla spółek z grupy o powierzchni 1 tys. m 2 za kwotę około 4 mln PLN (obecny budynek spełniający tę funkcję o powierzchni 220 m 2 zostanie przeznaczony dla programistów i konstruktorów). Dzięki realizacji tych projektów, Grupa Optopol przygotuje się do obsługi logistycznej (magazyny, produkcja) planowanego istotnego wzrostu skali działalności przewidzianego na najbliższe lata. Umacnianie pozycji w dystrybucji w Polsce i za granicą Poprzez prowadzenie takich działań jak sprzedaż i profesjonalny serwis specjalistycznego sprzętu medycznego dla okulistyki oraz urządzeń stanowiących kompleksowe wyposażenie warsztatu optycznego ze szczególnym uwzględnieniem wysoko specjalistycznych maszyn do obróbki okularowych szkieł korekcyjnych, Optopol Handlowy zamierza systematycznie zwiększać swój udział w polskim rynku okulistycznym. Wykorzystując swoje doskonałe relacje handlowe, zarówno z publicznymi, jak i prywatnymi placówkami okulistycznymi oraz posiadane referencje najbardziej renomowanych producentów, będzie starał się rozszerzać swoją ofertę o nowe produkty poprzez podpisywanie umów na autoryzowaną dystrybucję z kolejnymi partnerami (już na ten rok planowane jest na przykład rozpoczęcie sprzedaży mikroskopów o dużym obszarze badania). W tym roku można ponadto oczekiwać jeszcze lepszych efektów współpracy z nowym kluczowym partnerem, jakim został w kwietniu 2007 roku japoński Nidek w miejsce firmy Topcon. W związku z zastąpieniem znacznej części asortymentu nową marką (udział zakupów w Topcon w 2006 roku wynosił prawie 30%), potrzeba było poświęcić sporo czasu na przekonanie z sukcesem do niej klientów i wypracować odpowiednią politykę cenową. Grupa Optopol zamierza również rozwijać sieć sprzedaży w krajach o największym potencjale rynku okulistycznego, takich jak USA, Japonia, Niemcy, Francja, Anglia, Włochy czy Hiszpania oraz Rosja i Ukraina. Rozwój będzie realizowany poprzez przejęcia lub tworzenie sieci własnych spółek dystrybucyjnych, opartych na zespołach osobowych posiadających bardzo duże doświadczenie w sprzedaży sprzętu diagnostycznego dla lekarzy okulistów i optometrystów. Niewykluczone są także wspólne przedsięwzięcia kapitałowe ze znanymi i cenionymi na danym rynku dystrybutorami sprzętu medycznego. Efekty tych działań powinny pozwolić na przejęcie przez Grupę dodatkowej marży dystrybutora, często wyższej od marży producenckiej. Plany akwizycyjne Jednym z elementów strategii Grupy Optopol jest wejście w nowe segmenty rynku urządzeń do diagnostyki okulistycznej poprzez przeprowadzenie kilku akwizycji podmiotów działających w tej branży. Zarząd zamierza pozyskać dzięki temu zarówno całkiem nowe produkty komplementarne do obecnego asortymentu (systemy do cyfrowej rejestracji, analizy i archiwizacji obrazów diagnostycznych urządzeń medycznych, urządzenia zbudowane w oparciu o technologię laserową, USG oraz urządzeń wykorzystywanych na rynku medycyny pracy), jak i technologie obce, już wykorzystywane w obecnych produktach. Obecnie Spółka jest w trakcie negocjacji z właścicielami dwóch podmiotów, a mianowicie słoweńskiego Optotek oraz polskiego medi.com. OPTOTEK Grupa Optopol podpisała 11 października 2007 list intencyjny z udziałowcami Optotek d.o.o. w sprawie nabycia 70% udziałów tej spółki. Strony umowy oświadczyły, iż ostateczny termin zamknięcia negocjacji to 12 stycznia 2008 roku, a cena za wspomniany pakiet została wstępnie ustalona na 5 mln EUR. Firma Optotek specjalizuje się w technologii optycznej i laserowej, szeroko wykorzystywanych w medycynie, w szczególności w okulistyce i stomatologii. Oferuje zarówno lasery w wersji OEM (wykorzystywane przez producentów kompletnych urządzeń diagnostycznych lub chirurgicznych), jak i własne urządzenia chirurgiczne wykorzystujące tę technologię (urządzenie do leczenia katarakty). Spółka jest również w posiadaniu (wraz z firmą Dioptrix) unikalnej technologii przenośnej cyfrowej lampy szczelinowej, która doskonale wpasowałby się w asortyment oferowany przez Optopol. MEDI.COM List intencyjny w sprawie nabycia od 51% do 70% udziałów w spółce medi.com został podpisany z właścicielami tego podmiotu 22 listopada 2007 roku. Wstępnie cena została ustalona w przedziale 8-10 mln PLN przy założeniu, że badanie due dilligence nie wpłynie w istotny sposób negatywnie na postrzeganie tego podmiotu. Zamknięcie transakcji powinno według ustaleń umowy nastąpić do 31 marca 2008 roku. Spółka medi.com działa w obszarze 11 stycznia

16 informatyki i medycyny. Specjalizuje się w komputerowym przetwarzaniu oraz analizie obrazu, a jej wiodącym produktem są programy do cyfrowej rejestracji, analizy i archiwizacji obrazów, wykorzystywane w laboratoriach i specjalistycznych gabinetach lekarskich. Medi.com jest również właścicielem technologii pierwszego w Polsce cyfrowego wideokolposkopu do diagnostyki ginekologicznej oraz aplikacji do analizy akustycznej głosu. Przejęcie medi.comu pozwoliłoby więc na rozszerzenie oferty Optopolu o specjalistyczne oprogramowanie, co oznaczałoby stworzenie kompleksowej oferty sprzętowo-informatycznej w pełni kompatybilnej i spełniającej potrzeby placówek medycznych. Korzystne warunki finansowania i dotacje Grupa Optopol otrzymał preferencyjny kredyt na kwotę 1 mln PLN na badania związane z budową nowych urządzeń, udzielony przez BGK w ramach środków z Funduszu Kredytu Technologicznego (kredyt ulega umorzeniu w 50%). Spółka posiada również umowę z PARP na dofinansowanie inwestycji o wartości 2,7 mln PLN w postaci budowy spektralnego tomografu optycznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (dofinansowanie wynosi 60% wartości inwestycji). Spółka w kwietniu 2007 roku złożyła również wniosek do Ministerstwa Nauki w ramach programu Inicjatywa Technologiczna I, w sprawie dofinansowania projektu urządzenia do badania przepływów krwi w oku. Według obecnej wiedzy, wspomniany wniosek został już zaakceptowany i Spółka otrzyma dotację w kwocie 2,7 mln PLN (łączne koszty tej inwestycji to 3,6 mln PLN). Dotacje to dodatkowy przychód operacyjny. Potencjał intelektualny nakłady na R&D Grupa Optopol jako producent najwyższej jakości sprzętu medycznego musi szczególnie dbać o rozwój i doskonalenie wykorzystywanej technologii. Spółka opierając się na własnych w pełni wyposażonych laboratoriach i pracownikach naukowych (około 15 osób w całym zespole), jak również poprzez ścisłą współpracę z grupą naukową z Zakładu Fizyki Medycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stara się nie tylko dotrzymywać kroku najnowszym tendencjom światowym, ale w niektórych produktach również sama, poprzez przełomowe wynalazki, wyznacza nowe kierunki rozwoju. Jednym z efektów tych wysiłków jest tomograf spektralny SOCT Copernicus, który jest sztandarowym produktem Spółki. Umowa o współpracy z uczelnią zapewnia Optopolowi wyłączność do komercyjnego wykorzystania oraz ewentualnej produkcji wszelkich nowych konstrukcji, ulepszeń i koncepcji będących rozwinięciem współpracy oraz pierwszeństwo w zakresie dostępu do jakichkolwiek nowych rozwiązań metody diagnostycznej OCT, które są i będą rozwijane w ramach UMK. Szybka implementacja prac badawczo-rozwojowych do wytwarzanej technologii oraz wdrożenie ich do produkcji rynkowej jest możliwe dzięki bliskiemu współdziałaniu jednostek laboratoryjnych w Toruniu (laboratorium uczelniane sąsiaduje z laboratorium Optopolu) z ośrodkiem R&D w siedzibie Spółki w Zawierciu. Proces ten powinien zostać jeszcze bardziej zoptymalizowany poprzez planowaną rozbudowę jednostki badawczej w Zawierciu i doposażenie jej w specjalistyczną aparaturę oraz zatrudnienie dodatkowych pracowników. Współpraca z UMK w Toruniu jest również w tym kontekście kluczowa, gdyż zapewnia Grupie Optopol możliwość sukcesywnego pozyskiwania wykwalifikowanej kadry wyższych i niższych szczebli (poprzez programy praktyk, stażów i stypendiów). W latach Grupa Optopol wydała na projekty R&D (już zakończone przedsięwzięcia, łącznie z inwestycjami w aktywa trwałe związane z prowadzonymi projektami) około 1,7 mln PLN. Obecnie w trakcie realizacji są inwestycje, na które w roku 2007 poniesiono wydatki rzędu 2,0 mln PLN (szerzej omówione w punkcie Uzupełnienie asortymentu o nowe produkty). W najbliższych latach Spółka zamierza łącznie na prace badawczo-rozwojowe wydać około 9 mln PLN. Projekty te będą koncentrować się nad nowymi urządzeniami dla lekarzy okulistów i optometrystów, w tym również nad udoskonaleniem metod opartych na spektralnej tomografii optycznej (np. analiza za pomocą SOCT przepływu krwi w naczyniach w oku) oraz stworzeniem nowego źródła światła w postaci lasera strojonego, który w przyszłości zastąpi diodę laserową. Ponadto prace te będą obejmowały opracowanie nowych wersji oprogramowania komputerowego, wykorzystywanego w pracy SOCT Copernicus. 11 stycznia

17 Mocniejsze wejście w segment dermatologiczny Rynek usług dermatologii estetycznej jest w Polsce rynkiem stosunkowo młodym. Jego dynamiczny rozwój nastąpił w okresie przeobrażeń ustrojowych z początkiem lat 90 ubiegłego stulecia. Obecnie obserwowany jest jego stopniowy wzrost, skorelowany z dynamiką PKB i rosnącą zamożnością społeczeństwa, co jest charakterystyczne dla tego rynku także w innych krajach. O skali potencjału rynku dermatologii i chirurgii kosmetycznej w Polsce mogą jednak świadczyć wyniki badań firmy TNS OBOP, zgodnie z którymi do operacji plastycznych przyznaje się co setna Polka, ale już co szósta deklaruje, że poddałaby się upiększającym zabiegom, gdyby miała dość odwagi i pieniędzy. Grupa Optopol, która w ostatnich latach stałą się liczącym graczem na tym rynku, zamierza systematycznie zwiększać w nim swój udział. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu dotychczas zdobytych referencji, nowych umów o autoryzowaną dystrybucję z renomowanymi firmami zagranicznymi oraz rozszerzanie własnej oferty produktowej (obecnie zespół pracowników Spółki pracuje nad urządzeniami do diagnostyki chorób skóry na bazie technologii opartych o cyfrową obróbkę obrazu). Potwierdzeniem efektów realizowanej strategii jest dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie dermatologicznym (w pierwszych trzech miesiącach 2007 roku przychody były o 10% wyższe niż w całym 2006 roku). Prognozy Zarządu vs. szacunki DI BRE Prognozy Zarządu Prognozy DI BRE (mln PLN) * Przychody ze sprzedaży 57,6 84,2 57,0 89,7 EBIT 11,1 18,1 11,0 19,2 marża EBIT 19,3% 21,5% 19,3% 21,4% EBITDA 12,1 19,9 11,8 20,7 marża EBITDA 21,0% 23,6% 20,8% 23,1% Zysk brutto 10,5 18,0 10,4 19,1 Zysk netto 8,4 14,3 8,5 15,5 marża zysku netto 14,6% 17,0% 14,8% 17,2% Źródło: Optopol, szacunki DI BRE *prognozy Zarządu nie uwzględniają efektów podpisanej umowy z firmą Canon Marketing Japan Czynniki ryzyka Ryzyko niskiej dywersyfikacji przychodów Kluczowym produktem Grupy Optopol jest tomograf spektralny SOCT Copernicus, który ze względu na swoją unikalną w skali światowej technologię, dającą szerokie możliwości diagnostyki okulistycznej, zdobył szerokie uznanie w całej branży. Produkt ten został wprowadzony do seryjnej produkcji w 2006 roku i od tego czasu jego udział w przychodach oraz zyskach Spółki systematycznie rośnie. Obecnie SOCT Copernicus generuje już około 48% skonsolidowanej sprzedaży i według naszych szacunków decyduje już o ponad 75% zysku operacyjnego Grupy. Tymczasem podjęte przez Spółkę wysiłki badawcze, których wynikiem jest wdrożenie nowych produktów opartych o technologię tomografii spektralnej (SOCT) oraz nowa wersja Copernicusa, przyczynią się jeszcze do zwiększenia udziału sprzedaży produktów opartych o tę technologię (SOCT) w przychodach ogółem. Taka dominacja jednej grupy produktowej w oferowanym asortymencie zwiększa wrażliwość wyników Grupy na ten jeden rynek i w przypadku jego załamania (nowa lepsza oferta konkurencji, wynalezienie alternatywnej bardziej efektywnej lub tańszej technologii) może doprowadzić do istotnego pogorszenia wyników. Obecnie jednak nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie tomografia spektralna miała zostać zastąpiona jakimś nowym rozwiązaniem. Wręcz przeciwnie analitycy branżowi twierdzą, że technologia SOCT ma przed sobą dużą przyszłość i możliwe są kolejne jej zastosowania (nie tylko w okulistyce) stąd oczekujemy, że ten rynek będzie dynamicznie się rozwijał i powyższe ryzyko oceniamy jako niewielkie. Dodatkowym potwierdzeniem tej tezy jest umowa dystrybucyjna podpisana z japońskim Canonem, który według oczekiwań i szacunków Zarządu może odebrać nawet do 750 tego typu urządzeń w latach (w naszym modelu założyliśmy sprzedaż w latach sztuk). Prognozy wyników przygotowane przez Spółkę nie uwzględniają jeszcze efektów tej umowy. 11 stycznia

18 Szacunkowy poziom sprzedaży urządzeń SOCT w sztukach oraz jej udział w przychodach ogółem Grupy Optopol % % 69% 70% % 60% % 42% % 40% % H P 2008P 2009P 2010P 30% 20% 10% sztuki udział w przychodach Źródło: Optopol, szacunki DI BRE Ryzyko nieuzyskania certyfikacji medycznej Z uwagi na profil działalności Spółki, wdrażanie do produkcji nowych urządzeń wiąże się konieczności uzyskania odpowiednich certyfikatów i zezwoleń potwierdzających jakość oferowanych wyrobów. Produkty muszą być wpisane do odpowiedniego rejestru, co poprzedzone jest szeregiem badań, również klinicznych. Wchodzenie na nowe rynki zagraniczne wymaga każdorazowo przejścia powyższej procedury, co oczywiście wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów finansowych i możliwością wystąpienia opóźnień w procesie plasowania danego produktu na rynku. Obecnie jednym z kluczowych postępowań tego typu, prowadzonych przez Optopol, jest procedura przyznawania certyfikatu amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA - Food and Drug Administration) dla optycznego tomografu komputerowego SOCT Copernicus. Certyfikat FDA uznawany jest za pozytywny wyznacznik wysokiej jakości produktu i jest niezbędny dla dopuszczenia urządzenia do obrotu na terenie USA. Rozmiar i potencjał rynku amerykańskiego sprawia, że Spółka wiąże z nim spore nadzieje sprzedażowe, tak więc opóźnienia zarówno w tym konkretnym postępowaniu, jak i kolejnych, odnoszących się do nowych produktów Optopolu, mogą mieć negatywny wpływ na osiągniecie planowanego poziomu przychodów. Ryzyko to Zarząd stara się ograniczać poprzez bliskie współdziałanie w całym procesie certyfikacji FDA z doświadczonym amerykańskim partnerem (firma Reichert- autoryzowany dystrybutor Optopolu w USA) oraz współpracę z wyspecjalizowanymi amerykańskimi kancelariami prawnymi. Podobny certyfikat wymagany jest również na rynku japońskim, gdzie Spółka zamierza rozpocząć sprzedaż swoich produktów poprzez wyłącznego dystrybutora firmę Canon Marketing Japan. W tym wypadku Optopol również znajduje pełne wsparcie partnera, co powinno zapewnić sprawne przeprowadzenie odpowiednich procedur i zakończenie postępowania z sukcesem. Ryzyko współpracy z dostawcami komponentów W zakresie działalności produkcyjnej, większość zaopatrzenia w materiały i komponenty (ponad 90%) realizowana jest w oparciu o bieżące zamówienia od kilku dostawców wybranych spośród wielu producentów. Jednak pewne wybrane, wysoko specjalistyczne komponenty do produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych, produkowane są jedynie przez kilku producentów na świecie. Grupa Optopol zaopatruje się w te komponenty na zasadzie rocznych zamówień ilościowych. W przypadku, gdyby sytuacja dostawców kluczowych komponentów uległa znaczącemu pogorszeniu z przyczyn finansowych, płynnościowych lub jakichkolwiek innych i nie byliby oni w stanie sprostać zamówieniom, miałoby to bezpośredni wpływ na zdolności produkcyjne Spółki. W celu zmniejszania tego ryzyka, Optopol stara się prowadzić współpracę jednocześnie z co najmniej dwoma dostawcami w zakresie ww. kluczowych komponentów. Ponadto Spółka nieustannie monitoruje rynek w poszukiwaniu nowych alternatywnych partnerów oferujących wyroby spełniające jej wymogi produkcyjne. 11 stycznia

19 Ryzyko współpracy z dostawcami towarów Optopol Handlowy prowadzi swoją działalność dystrybucyjną w oparciu o umowy na wyłączność w reprezentacji zagranicznych producentów na rynku krajowym, przewidujące określony poziom zamówień. Jednym z kluczowych kryteriów wyboru kontrahenta jest brak konkurencji asortymentowej w stosunku do produktów Grupy Optopol. Istnieje jednak ryzyko wprowadzenia do sprzedaży przez któregoś z dostawców wyrobów bezpośrednio konkurencyjnych do urządzeń Optopolu, co wiązałoby się z koniecznością zmiany partnera. Mogłoby to spowodować ewentualny przejściowy spadek przychodów i okresowe uszczuplenie oferty handlowej. W ocenie Zarządu, Spółka jest jednak w stanie odpowiednio szybko zastąpić dystrybuowany sprzęt innym w razie wystąpienia takiej konieczności. Zdolność tę potwierdza chociażby fakt, że w kwietniu 2007 roku Optopol Handlowy był zmuszony rozwiązać umowę z kluczowym dostawcą - firmą Topcon (podmiot ten zdecydował o utworzeni własnego przedstawicielstwa w Polsce) i praktycznie nie wpłynęło to na wyniki finansowe Grupy. Udało się bowiem szybko pozyskać partnera o zbliżonej ofercie produktowej (japoński Nidek) i przekonać do tej marki swoich klientów. Ryzyko rozwiązania umowy przez UMK w Toruniu Działalność Optopolu, w szczególności produkcja urządzenia SOCT Copernicus, opiera się w dużym stopniu na działalności badawczej i naukowej, realizowanej przez pracowników Zespołu Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym Spółka ma podpisaną umowę współpracy. Przedmiotem tej umowy jest współdziałanie stron w zakresie opracowania i rozwoju metody diagnostycznej zwanej optyczną koherentną tomografią, a w dalszym czasie budowa prototypów urządzeń diagnostycznych oraz ich seryjną produkcję. Zobowiązanie UMK polega na dostarczaniu wiedzy i wsparcia naukowego dla realizacji projektów spektralnej tomografii komputerowej. Ponadto UMK przyznał Grupie Optopol wyłączność do wykorzystania w produkcji wszelkich nowych konstrukcji, ulepszeń i koncepcji będących rozwinięciem wspólnych prac nad SOCT oraz pierwszeństwa w zakresie dostępu do jakichkolwiek nowych rozwiązań dotyczących tej metody. Powyższa umowa została zawarta na czas określony do 8 marca 2010 roku i jej strony są zainteresowane współpraca długoterminową, ale istnieje potencjalne ryzyko jej rozwiązania przez UMK (okres wypowiedzenia 3 miesiące). Grupa Optopol stara się niwelować to zagrożenie poprzez rozbudowę własnego laboratorium badawczego na terenie Uniwersytetu. Ryzyko wprowadzania nowych produktów Obecnie Grupa Optopol planuje rozpoczęcie sprzedaży szeregu nowych produktów (niektóre zostały wdrożone do seryjnej produkcji już w IV-tym kwartale 2007, a reszta wejdzie do sprzedaży na przełomie marca i kwietnia 2008), które mają w opinii Zarządu istotnie wpłynąć na wartość przychodów ze sprzedaży. Ewentualne problemy z wprowadzeniem tych urządzeń na rynek (oferta konkurencji, nieatrakcyjna cena, nieefektywna akcja marketingowa) mogą więc zaważyć na realizacji zamierzonych celów finansowych. Pierwsze recenzje i reakcje klientów zebrane na ostatnich branżowych targach sprzętu okulistycznego AAO w Nowym Orleanie wskazują jednak, że zainteresowanie nowymi urządzeniami Optopolu powinno być duże. Potwierdzają to również rejestrowane zapytania ofertowe i negocjowane zamówienia oraz umowa z japońskim Canonem (memorandum w tej sprawie zostało podpisane bezpośrednio po targach AAO w USA). Ryzyko walutowe Zarówno część sprzedaży (eksport własnych produktów), jak i zakupów (zakup urządzeń zagranicznych producentów przez Optopol Handlowy, zakup podzespołów niezbędnych do produkcji) Grupy Optopol realizowana jest w walutach obcych. W przypadku materiałów i podzespołów główne waluty rozliczeniowe to USD i EUR, natomiast w przypadku zakupów towarów największy udział ma JPY (umowa dystrybucyjna z japońską firmą Nidek). W 2006 roku sprzedaż realizowana w walutach stanowiła około 44% przychodów ogółem, natomiast udział walutowych zakupów w kosztach materiałów i towarów wynosił aż 70%. Takie proporcje praktycznie zapewniały wówczas Spółce hedging naturalny, jednak obecnie z uwagi na znaczny wzrost eksportu, Optopol posiada długą pozycję walutową, co niesie ze sobą ryzyko kursowe (w 2009 roku pojawi się duża ekspozycja w JPY w postaci sprzedaży do Canona). Szacunkową wrażliwość prognozy skonsolidowanego wyniku operacyjnego w 2008 roku na kursy USD/PLN i EUR/PLN przedstawiamy w poniższej tabeli. W obliczeniach założyliśmy, że 11 stycznia

20 zmiany kursu walutowego nie wpływają na rentowność w segmencie handlowym (z uwagi na duży udział importowanego sprzętu w zamówieniach na polskim rynku, ewentualne umocnienie złotego przekłada się bezpośrednio na niższe ceny osiągane w kraju i odwrotnie). Zmiany EBIT wynikają więc wyłącznie ze zmian rentowności w segmencie produkcyjnym. Wrażliwość skonsolidowanego EBIT 2008 na zmianę kursu PLN wobec EUR i USD USD/PLN EBIT ,50 2,60 2,70 3,50 17,9 18,4 18,8 EUR/PLN 3,60 18,7 19,2 19,6 3,70 19,5 20,0 20,4 Źródło: szacunki DI BRE Ryzyko związane z ochroną patentową W odniesieniu do wytwarzanych przez siebie urządzeń, przy produkcji których wykorzystywane są szczególne rozwiązania technologiczne, Optopol podejmuje działania zmierzające do zapewnienia tym urządzeniom ochrony patentowej na terenie krajów, w których je oferuje. Nie można wykluczyć, że zapewnienie ochrony patentowej na terytorium danego kraju może napotykać na trudności związane ze zgłoszeniem w innych krajach urządzeń (rozwiązań technologicznych) przez innych producentów podobnych do tych wytwarzanych przez Spółkę. Obecnie toczy się postępowanie patentowe (zazwyczaj trwa ono nawet ponad 12 miesięcy) w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w sprawie wniosków Spółki dotyczących tomografu spektralnego wraz z zastosowaną w nim technologią. Wnioski te zostały złożone w czerwcu 2006 roku, czyli o jeden dzień wcześniej od podobnych wniosków jednego z głównych konkurentów (Carl Zeiss). Istnieje ryzyko, że na terenie niektórych państw to właśnie Carl Zeiss otrzyma ochronę patentową i w związku z tym Optopol będzie w trudniejszej sytuacji na tych rynkach (nie oznacza to jednak zagrożenia dla całej działalności Grupy). Jednocześnie należy podkreślić, że w czerwcu 2007 roku Spółka złożyła kolejny wniosek do WIPO, tym razem dotyczący kompletnie unikalnego nowatorskiego rozwiązania samoregulującego się tomografu spektralnego, z którym to produktem Optopol wiąże spore nadzieje sprzedażowe. Opotpol będzie starał się również zapewnić ochronę patentową dla swoich produktów na rynku amerykańskim i japońskim, co wiąże się z uruchomieniem osobnych procedur. Wzrost płac i emigracja zarobkowa polskich inżynierów Z uwagi na wysoki stopień specjalizacji produkcji, w szczególności w zakresie technologii tomografii spektralnej, wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-inżynierska jest jednym z kluczowych czynników warunkujących rozwój Grupy Optopol (na około 200 osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej, 76 osób to inżynierowie i osoby z wyższym wykształceniem). Nasilone w ostatnich latach zjawisko emigracji zarobkowej stwarza ryzyko utraty kluczowych inżynierów oraz pracowników handlowych. Celem ograniczenia tego zagrożenia Spółka realizuje systematyczny wzrost wynagrodzeń kluczowych pracowników (sprawozdania kwartalne za 2007 rok wskazują na dynamikę średniej płacy na poziomie 30%). Ponadto firma stara się budować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy w środowiskach naukowych poprzez odpowiednie działalnie PR (profil spółki innowacyjnej i międzynarodowym zasięgu) oraz organizowanie stypendiów i praktyk na czołowych krajowych uczelniach. Stabilizację kadry osobowej ma również zapewnić ustanowiony program motywacyjny, skierowany do kluczowych menedżerów Spółki. Ryzyko wzrostu cen wykorzystywanych materiałów Na wysoce konkurencyjnym rynku, na którym prowadzi działalność Optopol, obserwuje się wzrost zapotrzebowania na komponenty wykorzystywane do produkcji. Koszty materiałów i energii stanowią około 50% wszystkich kosztów rodzajowych Spółki (bez uwzględnienia kosztu zakupu towarów do segmentu handlowego), tak więc ewentualny wzrost ich cen może doprowadzić do spadku realizowanych marż. Chodzi tu przede wszystkim o wysoko specjalistyczny sprzęt optyczny (kamery, światłowody) oraz silniki i oprogramowanie. Ryzyko wzrostu kosztów produkcji dotyczyć będzie jednak wszystkich uczestników rynku, tak więc jest duże prawdopodobieństwo, iż potencjalne ruchy cen komponentów doprowadza do podwyżek w segmencie gotowego sprzętu diagnostycznego. Pewnym czynnikiem neutralizującym efekt 11 stycznia

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Grupa Optopol jest wytwórcą innowacyjnych technologii wykorzystywanych do budowy nowoczesnych urządzeń diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Jest: W dniu 31 stycznia 2008 r. Emitent ustalił Cenę Maksymalną na poziomie 20 zł za jedną Akcję Oferowaną.

Jest: W dniu 31 stycznia 2008 r. Emitent ustalił Cenę Maksymalną na poziomie 20 zł za jedną Akcję Oferowaną. Aneks nr 2, zatwierdzony decyzją KNF w dniu 1 lutego 2008 roku, do Prospektu Emisyjnego spółki Optopol Technology SA zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 24 stycznia 2008 roku Treść aneksu nr 2: 1) W związku

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny za marzec 2015 roku

Raport miesięczny za marzec 2015 roku Raport miesięczny za marzec 2015 roku www.biomaxima.com Strona 1 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 19 marca 2014 r. FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 18 maja 2015 r. FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Warszawa Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Agenda 1 Podsumowanie III kwartałów 2011 2 Profil działalności 3 Perspektywy prywatnego rynku medycznego 4 Omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

OPTOPOL Technology S.A. Oferta publiczna akcji Warszawa, 1 lutego 2008

OPTOPOL Technology S.A. Oferta publiczna akcji Warszawa, 1 lutego 2008 OPTOPOL Technology S.A. Oferta publiczna akcji Warszawa, 1 lutego 2008 1 ZastrzeŜenia prawne Niniejsza prezentacja dla inwestorów (dalej: Prezentacja ) nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA)

FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA) 1 FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA) Rynek meblowy 22,0% Meble mieszkaniowe RTA Pozostałe 3 Najnowsze technologie produkcji Powierzchnia produkcyjna: 120 000 m 2 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect

w drodze na NewConnect w drodze na NewConnect Siedziba: Dąbrowa Górnicza Strona internetowa: www.bioerg.pl Kapitał zakładowy: 850.000 zł Łączna liczba akcji: 8.500.000 Nowa emisja: 8.500.000 akcji Cena emisyjna: 0,40 zł za akcję

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008

lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 Agenda 1. Informacje o spółce 2. Wyniki Grupy TORFARM po I kw. 2008 3. Cele na 2008 rok plany i realizacja Informacje o spółce Grupa TORFARM lider

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r. Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r. 1 1 2 3 4 Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2013 r. Zatrzymany spadek przychodów q/q Dynamika przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju OPONEO.PL S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE KOMUNIKAT PRASOWY 18 grudnia 2013 MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE STOPA REDUKCJI W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH WYNIOSŁA 81,5% MFO SA, lider polskiego rynku zimnogiętych profili stalowych,

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. IV kwartał 2010 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2010 r. oraz dane porównawcze za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Firma Pani Teresa Medica działa na rynku od 1990 roku. Produkowany przez Spółkę asortyment to wyroby medyczne i

Bardziej szczegółowo

Połączenie Grupy TORFARM oraz PROSPER S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2009

Połączenie Grupy TORFARM oraz PROSPER S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2009 Połączenie Grupy TORFARM oraz PROSPER S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2009 Połączone Grupy TORFARM oraz PROSPER z przychodami ok. 6 miliardów zł znalazłyby się w pierwszej 30 największych firm w Polsce, wyprzedzając

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok 1 Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2014 prezentacja wyników za 1Q 2014 roku 1Q 2014 - wyniki Grupy ROPCZYCE przychody ze sprzedaży niższe r/r 58,6 mln PLN -7,1%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. z siedzibą w Zawierciu, ul. Ż abia 42 www.optopol.com

PROSPEKT EMISYJNY. z siedzibą w Zawierciu, ul. Ż abia 42 www.optopol.com PROSPEKT EMISYJNY z siedzibą w Zawierciu, ul. Ż abia 42 www.optopol.com Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki OPTOPOL

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie o wartości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE Q1 2015 R. PODSUMOWANIE I PLANY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA

TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA TRICOMED SA SUKCES INNOWACYJNOŚCI Toruń, UMK 24.02.2014 TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA Tricomed SA to firma, która od lat jest chlubą Łodzi. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1995 roku, jednak tradycją

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Warszawa, sierpień 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Mięsny DUDA

Polski Koncern Mięsny DUDA Polski Koncern Mięsny DUDA Wyniki finansowe za I półrocze 2006 r. Warszawa, 21 sierpnia 2006 r. Wyniki Grupy PKM DUDA za I półrocze 2006 Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKM DUDA w I półroczu

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Debiut na NewConnect

SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Debiut na NewConnect SYNEKTIK S.A. Debiut na NewConnect Warszawa, 9 sierpnia 2011 MODEL BIZNESOWY Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnych fundamentów różnorodnych obszarów działalności Rozwiązania IT Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. Prezentacja dla inwestorów. Warszawa, lipiec 2011

SYNEKTIK S.A. Prezentacja dla inwestorów. Warszawa, lipiec 2011 SYNEKTIK S.A. Prezentacja dla inwestorów Warszawa, lipiec 2011 SPIS TREŚCI Zalety inwestycji w akcje Synektik Historia spółki Model biznesowy Rynek ochrony zdrowia Program inwestycyjny Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r.

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. Agenda Rynek IT - rynek komputerów stacjonarnych - rynek notebooków - rynek serwerów Strategia rozwoju Realizacja inwestycji w 2008 r Przetargi publiczne Wyniki

Bardziej szczegółowo

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści:

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści: Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii D Pozbud T&R S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy aneks został przygotowany w związku z podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

Call Center Tools S.A.

Call Center Tools S.A. Prezentacja IPO Call Center Tools S.A. Debiut na rynku NewConnect 04.07.2011 r. Wprowadzenie Wyspecjalizowany podmiot o dużym potencjale wzrostu, który działa na dynamicznym rynku Call & Contact Centers

Bardziej szczegółowo