Oferta pierwotna. Oko na świat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta pierwotna. Oko na świat"

Transkrypt

1 8 stycznia 2008 Oferta pierwotna Nazwa BRE Bank Securities Wycena Free float Przemysł medyczny Polska Kapitalizacja (po emisji) 18,6-25,7 PLN mln PLN mln PLN Struktura akcjonariatu po ofercie publicznej Adam Bogdani 33,4% Joanna Bogdani-Wuczyńska 16,3% Marcin Bogdani 14,2% Pozostali dotychczasowi akcjonariusze 12,8% Free float 23,2% Strategia dotycząca sektora Rekomendacja: Tomografia spektralna określana jest przez specjalistów jako technologia przyszłości, nie tylko w branży okulistycznej, ale również w postaci aplikacji w takich dziedzinach jak kardiologia. Optopol posiada obecnie 16% światowego rynku w tym segmencie, a prowadzone przez firmę intensywne prace badawcze powinny pozwolić na zwiększenie tego udziału. Szacowany CAGR dla tego segmentu w skali globalnej wynosi 9%. Profil spółki Optopol to spółka działająca w obszarze produkcji i dystrybucji specjalistycznego sprzętu diagnostycznego dla branży okulistycznej. Zajmuje się również produkcją mebli okulistycznych oraz rozwija segment wyrobów wykorzystywanych w dermatologii estetycznej. Harmonogram emisji Do Podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Subskrypcja akcji w transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Indywidualnych Zamknięcie subskrypcji +3 dni od zamknięcia subskrypcji - przydział akcji dla Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych Kamil Kliszcz (48 22) Oko na świat Konsekwentna rozbudowa sieci sprzedaży i wypracowane doskonałe relacje z najbardziej renomowanymi producentami światowymi pozwoliły Optopolowi na osiągnięcie bardzo silnej pozycji na krajowym rynku sprzętu diagnostycznego dla okulistyki. Kamieniem milowym w rozwoju Spółki było jednak wdrożenie do seryjnej produkcji tomografu spektralnego, co nastąpiło dzięki bliskiej współpracy z grupą wybitnych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i wysokiej determinacji Zarządu, zarówno w zakresie pozyskania tej technologii, jak i jej dalszego doskonalenia i optymalizacji. Renoma firmy innowacyjnej, wyznaczającej nowe trendy w światowej okulistyce powoli przekłada się już na osiągane wyniki finansowe. Prawdziwe zyski Optopol ma jednak naszym zdaniem dopiero przed sobą, a zakładane przez nas dynamiki zysku netto na najbliższe lata (CAGR na poziomie 40%) pozwolą na szybki przyrost wartości dla akcjonariuszy. Technologią wykorzystywaną przez Spółkę bardzo aktywnie interesują się już renomowane światowe koncerny (Reichert-USA, Canon Marketing Japan-Japonia), a w naszej opinii równie warte zainteresowania są jej walory oferowane w ofercie pierwotnej. Unikalny produkt w skali światowej Optopol jest właścicielem unikalnej w skali globalnej technologii tomografii spektralnej, która znajduje przede wszystkim zastosowanie w diagnostyce okulistycznej. Jako pierwszy na świecie zaoferował okulistom tego rodzaju urządzenie w 2006 roku i choć obecnie pojawiły się już podobne w ofercie konkurencji, to nadal tomograf Optopolu ma wysoką pozycję na rynku. Obecnie Spółka opracowała i zaprezentowała jego nową wersję (najbardziej zaawansowaną technologicznie na świecie), która wejdzie do seryjnej sprzedaży już na początku 2008 roku i według zapowiedzi Zarządu, powinna potwierdzić dominację Optopolu w tym segmencie. Dodatkowo, nowe referencje w zakresie komplementarnych produktów mogą zostać pozyskane w wyniku planowanych akwizycji (dwie transakcje są już w toku). Silny zespół badawczy Obszar, w którym Optopol prowadzi działalność, wymaga szczególnej troski o jakość i zaawansowanie technologiczne produktów. Zarząd doskonale rozumie ten aspekt i dlatego zamierza w dalszym ciągu intensywnie rozwijać dział badań i rozwoju, zarówno poprzez rozbudowę własnych laboratoriów, jak i bliską współpracę z naukowcami z Instytutu Fizyki Medycznej na UMK. W badania nad nowymi wynalazkami i produktami zamierza zaangażować zarówno dodatkowe środki finansowe, jak i zatrudnić w ciągu najbliższych 2-3 lat kolejnych zdolnych i ambitnych inżynierów. Łącznie na dział R&D przeznaczone zostanie około 10 mln PLN środków z IPO. Plany wejścia na największe rynki okulistyczne Największe rynki okulistyczne na świecie to USA i Japonia (łącznie 60% zamówień). Obecnie Optopol jest na etapie uzyskiwania odpowiednich certyfikatów umożliwiających sprzedaż produkowanych urządzeń (rynek amerykański), a także podpisał umowy dystrybucyjne (Canon Marketing Japan). (mln PLN) P 2008P 2009P Przychody 22,0 34,5 57,0 89,7 127,5 EBITDA 2,9 5,1 11,8 20,7 33,7 marża EBITDA 13,1% 14,8% 20,8% 23,1% 26,5% EBIT 2,2 4,2 11,0 19,2 31,7 Zysk netto 1,4 3,2 8,5 15,5 26,8 DPS 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 P/E 173,9 75,9 28,6 20,4 11,8 P/CE 115,1 59,3 26,1 18,5 10,9 P/BV 48,5 29,6 14,6 3,2 2,5 EV/EBITDA 85,6 48,5 21,1 12,3 7,2 DYield 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% *Wskaźniki liczone dla ceny 22,2 PLN (średnia z wyceny DCF i porównawczej) Dom 8 stycznia Inwestycyjny 2008 BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Oferta publiczna i struktura akcjonariatu Oferta publiczna akcji obejmuje 3300,0 tys. akcji serii E nowej emisji. Informacja o ilości akcji oferowanych w transzy indywidualnej i instytucjonalnej zostanie przekazana do publicznej wiadomości wraz z informacją o ostatecznej cenie emisyjnej akcji serii E. Dodatkowo 50 tys. emitowanych akcji zostanie zaoferowanych w ramach emisji zamkniętej pracownikom Spółki. Cena emisyjna akcji serii E będzie taka sama w ofercie otwartej i zamkniętej. Po objęciu wszystkich akcji w ofercie, udział akcjonariuszy mniejszościowych wyniesie łącznie 23,2%. Ponadto dotychczasowi główni właściciele Optopolu (posiadający ponad 5% akcji) zobowiązali się do niesprzedawania swoich walorów przez 12 miesięcy od momentu przydziału akcji w ramach oferty. Struktura akcjonariatu po emisji akcji serii E Akcje nowej emisji 23,2% Adam Bogdani 33,4% Pozostali doty chczasowi akcjonariusze 1,8% Konrad Łapiński 5,9% Źródło: Optopol Michał Błach 5,1% Marcin Bogdani 14,2% Joanna Bogdani- Wuczyńska 16,3% W drodze oferty publicznej Spółka zamierza pozyskać ok. 80,0 mln PLN wpływów brutto (koszty emisji szacowane są na 2,0 mln PLN). Według deklaracji Zarządu, znaczna część tej kwoty (około 40 mln PLN) zostanie wykorzystana na poszerzenie oferty produktowej poprzez przejęcia podmiotów z branży medycznej. Obecnie prowadzone są rozmowy z kilkoma krajowymi i zagranicznymi producentami urządzeń medycznych (m.in. laserów, USG, urządzeń optycznych) i producentami systemów do cyfrowej rejestracji, analizy i archiwizacji obrazów. Z dwiema spółkami (Optotek i medi.com), o których szerzej w dalszej części raportu, są już podpisane listy intencyjne w sprawie ich zakupu i transakcje powinny być sfinalizowane już na początku 2008 roku. Nad rozwojem swojej oferty asortymentowej Optopol zamierza pracować także organicznie poprzez prowadzenie badań we własnych laboratoriach, na co przeznaczone będzie około 10 mln PLN pozyskanych z tej oferty publicznej. Kwota około 10 mln PLN posłuży jako finansowanie budowy sieci dystrybucji w Europie Zachodniej, która będzie realizowana poprzez przejęcia lokalnych podmiotów o ugruntowanej pozycji na swoich lokalnych rynkach. Wzrost skali działalności Grupy Optopol będzie wymagał znacznych nakładów na rozbudowę posiadanej infrastruktury produkcyjnej i logistycznej, które w znacznej części powinny być sfinansowane przez środki z emisji (około 10 mln PLN). Pozostała część wpływów z IPO (około 10 mln PLN) zostanie przeznaczona na kapitał obrotowy, co umożliwi Spółce finansowanie bieżącego wzrostu sprzedaży. Te dodatkowe środki pozwolą również Zarządowi na bardziej elastyczne reagowanie na pojawiające się możliwości akwizycyjne. Program motywacyjny Dnia 10 września 2007 roku NWZA podjęło uchwałę o przyjęciu założeń do opcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki. Zgodnie z tym postanowieniem, uprawnione osoby obejmą w latach nie więcej niż 360 tys. akcji S.A. (po emisji akcji serii E stanowiłoby to około 2,47% akcji ogółem). Warranty subskrypcyjne (każdy uprawnia do objęcia jednej akcji i to prawo może być wykonane do końca 2013 roku) mają być przyznawane w trzech transzach (po 100 tys. akcji rocznie) w latach trwania programu, a dodatkowo w dyspozycji Zarządu pozostanie pula 11 stycznia

3 rezerwowa 60 tys. warrantów. Uruchamianie kolejnych transz programu uzależnione jest od trzech czynników, a mianowicie pozostawania uprawnionego pracownika w stosunku pracy z S.A., osiągnięcia kryterium wzrostu wskaźnika EPS o 50% dla roku 2008 i 15% dla lat (warunek uruchomienia 70% każdej transzy) oraz osiągnięcia przez wskaźnik całkowitego zwrotu z akcji co najmniej poziomu dynamiki indeksu WIG (warunek uruchomienia 30% każdej transzy). Cena emisyjna powyższych warrantów będzie równa cenie emisyjnej z IPO pomniejszonej o 10% dyskonto. Ryzyko związane z tym programem, oprócz możliwości wystąpienia rozwodnienia akcji w przypadku realizacji warrantów przez osoby uprawnione, polega na wystąpieniu kosztu księgowego, jaki Spółka będzie musiała uwzględnić w latach Wykorzystując model Blacka-Scholesa szacujemy, że wartość powyższego programu opcyjnego (dla ceny emisyjnej na poziomie wyceny DCF) wynosi około 1,6 mln PLN. Harmonogram oferty publicznej Do 28 stycznia 2008 roku Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej stycznia 2008 roku Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 30 stycznia 2008 roku Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ich podziału na transze 31 stycznia 2008 roku Otwarcie Subskrypcji 31 stycznia 4 lutego 2008 roku Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych 31 stycznia 4 lutego 2008 roku Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 4 lutego 2008 roku Ostateczny termin zamknięcia Subskrypcji W ciągu 3 dni od dnia zamknięcia subskrypcji W ciągu 3 dni od dnia zamknięcia subskrypcji Źródło: Prospekt emisyjny Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW Planowany termin przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 11 stycznia

4 Działalność operacyjna Historia i struktura grupy Spółka to jednostka dominująca w grupie produkcyjno-handlowej, oferującej zaawansowane technologicznie urządzenia do diagnostyki chorób oczu (projektowanie, konstruowanie oraz wytwarzanie) oraz sprzęt wykorzystywany w dermatologii estetycznej. Początkowo firma, założona w 1992 roku przez obecnego głównego akcjonariusza i Prezesa Zarządu Pana Adama Bogdani, zajmowała się wyłącznie krajową dystrybucją wyrobów renomowanych zagranicznych producentów. W miarę zdobywanego doświadczenia i wzrostu skali działalności zdecydowano się jednak na uruchomienie działalności produkcyjnej, która obecnie stanowi główny motor wzrostu przychodów i ma decydujący wpływ na wyniki finansowe. Kluczowym momentem dla rozwoju Optopolu była decyzja o podjęciu w 2005 roku ścisłej współpracy z Wydziałem Fizyki Medycznej Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, efektem której jest m.in. posiadana przez Spółkę unikalna technologia sztandarowego produktu, czyli tomografu spektralnego. Obecnie marka Optopol jest już bardzo dobrze znana w branży sprzętu okulistycznego i zyskuje coraz większą popularność za granicą, o czym świadczą płynące zamówienia od dystrybutorów z tak wymagających rynków, jak amerykański, czy japoński. Kolejnym kamieniem milowym dla Spółki jest podpisana w grudniu 2007 umowa o współpracy z japońskim Canon Marketing Japan. Struktura grupy Optopol OPTOPOL TECHNOLOGY S.A. 100% OPTOPOL HANDLOWY Sp. z o.o. Dzialalnosc produkcyjna3 urzadzenia diagnostyczne sluzace wykrywaniu i monitorowaniu chorób oczu meble okulistyczne (unity, fotele i stoliki) sprzet towarzyszacy do gabinetów okulistycznych urzadzenia do zabiegów dermatologicznych Dzialalnosc dystrybucyjna dystrybucja specjalistycznego sprzetu okulistycznego do diagnozowania i mikrochirurgii w oparciu o relacje z renomowanymi swiatowymi producentami sprzedaz urzadzen dla potrzeb dermatologii estetycznej (równiez tych produkowanych przez Optopol Technology) SPRZEDAZ EKSPORTOWA prowadzona w oparciu o umowy dystrybucyjne z podmiotami oferujacymi produkty Optopolu za granica (Canon, Nidek, Medisa, Birmingham Optical Group, Reichert) SPRZEDAZ KRAJOWA publiczne kliniki i szpitalne oddzialy okulistyczne prywatne kliniki i gabinety o statusie NZOZ ogólnopolskie sieci medyczne (Medicover, LIM, Centrum Damiana) prywatne jednoosobowe gabinety okulistyczne zaklady optyczne i sieci (Vision Express) Źródło: Optopol, opracowanie DI BRE Obecnie Zarząd Optopolu prowadzi rozmowy akwizycyjne z kilkoma podmiotami z branży, których wejście do grupy kapitałowej pozwoliłoby na poszerzenie asortymentu produktów i uzupełnienie portfela posiadanych technologii o komplementarne rozwiązania. Obecnie wśród rozważanych partnerów wymieniany jest słoweński Optotek (producent laserów oraz sprzętu medycznego dla okulistyki) oraz polski medi.com (firma specjalizująca się w komputerowym przetwarzaniu oraz analizie obrazu i danych). Segmenty i produkty Grupa Optopol prowadzi działalność handlową i produkcyjną w branży specjalistycznego sprzętu medycznego, dedykowanego przede wszystkim do okulistyki i dermatologii estetycznej. W miarę rozbudowywania asortymentu własnych produktów, udział sprzedaży realizowanej w segmencie handlowym w stosunku do przychodów ogółem systematycznie spada. Obecnie decyduje on już tylko o jednej trzeciej sprzedaży całej Grupy Optopol, podczas gdy jeszcze w 2004 roku stanowił 70%. Prace nad technologiami, wchodzenie na nowe rynki eksportowe i planowane rozszerzanie portfela produktów poprzez akwizycje to czynniki, które będą decydować o dalszym wzmacnianiu roli segmentu produkcyjnego 11 stycznia

5 zarówno pod względem generowanej sprzedaży, jak i skonsolidowanych wyników operacyjnych. Struktura sprzedaży i EBIT Grupy Optopol według segmentów Przychody EBIT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 46% 59% 70% 67% 54% 41% 29% I-IIIQ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14% 43% 66% 56% 86% 57% 34% 44% I-IIIQ 2007 produkcja handel produkcja handel Źródło: Optopol Handel Działalność handlowa na rynku polskim jest realizowana przez spółkę zależną Optopol Handlowy, która zajmuje się zarówno sprzedażą, jak i serwisowaniem diagnostycznego sprzętu medycznego dla okulistyki i dermatologii. Spółka ta posiada własną sieć sprzedaży zorganizowaną w ramach czterech biur sprzedaży zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Zawierciu. Oferta kierowana jest zarówno do publicznych, jak i prywatnych placówek okulistycznych, choć większość zamówień na polskim rynku pochodzi od podmiotów prywatnych (około 60%). Klientami Optopolu są więc publiczne kliniki i szpitalne oddziały okulistyczne, prywatne kliniki i gabinety okulistyczne (o statusie NZOZ), ogólnopolskie sieci medyczne (Medicover, LIM, Centrum Damiana) oraz zakłady optyczne, w tym największa ogólnopolska sieć optyczna - Vision Express. Urządzenia dermatologiczne są sprzedawane bezpośrednio do gabinetów kosmetycznych i placówek dermatologii estetycznej. Urządzenia znajdujące się w ofercie Optopol Handlowy to najwyższej jakości kompletny okulistyczny sprzęt diagnostyczny, sprzęt do mikrochirurgii oka, lasery oparte na technice półprzewodnikowej, najnowsze aparaty USG oraz cała gama urządzeń wykorzystujących najnowsze techniki cyfrowego przetwarzania obrazu, pozwalające na precyzyjną diagnostykę przedniego i tylnego odcinka oka. W zakresie dermatologii Spółka oferuje urządzenia do zabiegów złuszczania skóry (produkt własny uwzględniany jednak w segmencie handlowym, gdyż jego sprzedaż realizuje Optopol Handlowy przychody z tego tytułu w 2006 roku wyniosły niecałe 0,5 mln PLN), fotoodmładzania, zamykania naczyń krwionośnych, trwałego usuwania owłosienia, redukcji tkanki tłuszczowej, mezoterapii, aparaty do pielęgnacji twarzy czy też sprzęt diagnostyczny do badania skóry (dermatoskopy). Obecnie udział urządzeń dedykowanych dla dermatologii systematycznie rośnie i w ramach segmentu handlowego generuje już prawie jedną czwartą przychodów. Tendencja ta będzie kontynuowana, gdyż Spółka zamierza rozwijać swoją ekspozycję na tę branżę. Przychody i EBIT w segmencie handlowym w podziale na branże Przychody EBIT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 81% 76% 95% 91% 19% 24% 5% 9% I-IIIQ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48% 79% 100% 98% 52% 21% 0% 2% I-IIIQ 2007 dermatologia oklulistyka dermatologia oklulistyka Źródło: Optopol 11 stycznia

6 Optopol Handlowy współpracuje z czołowymi producentami urządzeń diagnostycznych dla lekarzy okulistów i optometrystów na świecie. Spółka jest wyłącznym lub autoryzowanym przedstawicielem w Polsce takich firm jak: Nidek (Japonia) światowy lider w produkcji sprzętu medycznego i diagnostycznego dla lekarzy okulistów, optometrystów i warsztatów optycznych; Iridex (USA) producent laserów dla okulistyki i dermatologii; Ocular Instruments (USA) producent wyposażenia diagnostycznego; Heine Optotechnik (Niemcy) producent oftalmoskopów, retinoskopów, tonometrów, lamp szczelinowych i wielu innych akcesoriów; Reichert (USA) producent m.in. tonometrów, refraktometrów, lamp szczelinowych i systemów topografii rogówki; CSO (Włochy) producent lamp szczelinowych; Schwind (Niemcy) producent laserów okulistycznych. Obecną pozycję konkurencyjną Grupy Optopol na polskim rynku sprzętu dla okulistyki prezentuje poniższa tabela, w której umieściliśmy szacunkowe dane dotyczące udziału dostaw Spółki w zamówieniach ogółem w głównych grupach produktowych. W zakresie urządzeń diagnostycznych na szczególną uwagę zasługuje dominująca pozycja Optopolu na rynku tomografów optycznych (te produkty stanowią 5% całego rynku urządzeń do diagnostyki okulistycznej), perymetrów (6% całego rynku diagnostyki okulistycznej) i tonometrów (6% rynku diagnostyki okulistycznej) oraz znaczący udział w rynku lamp szczelinowych (podstawowe urządzenie diagnostyczne stanowiące 13% rynku diagnostyki okulistycznej). Udział Grupy Optopol w krajowym rynku urządzeń do diagnostyki okulistycznej według produktów Grupa produktowa udział Tomografy optyczne SOCT 75% Unity okulistyczne 70% Perymetry 70% Autooptestery 40% Lasery okulistyczne 35% Tonometry bezdotykowe 35% Autorefraktometry 30% Lampy szczelinowe 30% Rzutniki testów 25% Foroptery (ręczne) 15% Źródło: Optopol Produkcja Działalność produkcyjna Grupy Optopol jest prowadzona przez Spółkę dominującą Optopol Technology w oparciu o posiadaną infrastrukturę w Zawierciu (hale magazynowo-montażowe o łącznej powierzchni użytkowej 2,5 tys. m 2 ). Główne produkty można podzielić na trzy podstawowe segmenty, a mianowicie na urządzenia diagnostyczne, meble okulistyczne (fotele, stoliki, unity) i sprzęt towarzyszący (uchwyty, półki). W zakresie urządzeń diagnostycznych główne pozycje asortymentowe to: okulistyczny tomograf komputerowy - SOCT Copernicus służący do diagnostyki tylnego odcinka oka, dający obrazy poprzecznych przekrojów; perymetr komputerowy - urządzenia do badania pola widzenia; topografia rogówki - urządzenie służące do diagnostyki rogówki oka w szczególności ukształtowania powierzchni rogówki; tonometr aplanacyjny - urządzenie do badania ciśnienia w gałce ocznej; kaseta szkieł próbnych kaseta ze szkłami do doboru okularów; krzyż madoxa urządzenie służące do leczenia zeza; mikrodermabrazja - urządzenia służące do zabiegów złuszczania skóry. Struktura geograficzna sprzedaży Dominującym rynkiem zbytu Grupy Optopol w latach był rynek krajowy, którego udział w przychodach w 2006 roku wyniósł 56%. W pierwszych trzech kwartałach roku 2007 te proporcje uległy jednak wyraźnej zmianie na korzyść eksportu, który stanowi już 67% całej sprzedaży. Systematyczny spadek udziału przychodów krajowych począwszy od 2004 roku, kiedy wynosił on jeszcze prawie 75%, wynika przede wszystkim z rosnącej aktywności 11 stycznia

7 produkcyjnej Spółki i wejścia za pośrednictwem amerykańskiego dystrybutora (firma Reichert) na rynek amerykański. Wśród rynków zagranicznych największy udział w przychodach mają kraje Unii Europejskiej (62% całego eksportu), wśród których największe obroty Optopol generuje we Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Sprzedaż do USA dynamicznie rośnie i w tym roku Spółka realizuje na tamtym rynku około 20% sprzedaży eksportowej. Skonsolidowane przychody Grupy Optopol wg rynków (1-3Q 07) Eksport 67% Polska 33% Unia Europejska 62% Inne kraje europejskie 4% Kanada 0,3% USA 20% Pozostałe 13% Źródło: Optopol Kluczowe rynki Diagnostyka okulistyczna Rynek urządzeń diagnostycznych dla okulistyki jest podstawowym rynkiem działalności Grupy Optopol, na który kierowane jest ponad 92% sprzedaży ogółem i całość eksportu. Szacuje się, że łączna wartość zamówień w tej branży w roku 2006 wyniosła 1,2 mld USD w skali globalnej. Kwota ta rozkłada się w miarę równomiernie na pięć podstawowych grup produktowych: urządzenia do wykrywania i monitorowania jaskry urządzenia do diagnostyki retinopatii urządzenia do diagnostyki i leczenia katarakty pozostały sprzęt diagnostyczny wyposażenie gabinetów. Struktura rynku diagnostyki okulistycznej w 2006 roku Grupa produktowa Sprzedaż w mln USD udział wybrane produkty Sprzedaż w mln USD udział w grupie produktowej Urządzenia do wykrywania i monitorowania jaskry Urządzenia do diagnostyki retinopatii Urządzenia do diagnostyki i leczenia katarakty % % % Wyposażenie gabinetu % Inne urządzenia diagnostyczne % Kolor czerwony- sprzęt oferowany w kraju na zasadzie dystrybucji Kolor niebieski- sprzęt produkowany obecnie przez Grupę Optopol *własna produkcja po realizacji planowanej akwizycji **prawdopodobnie wejdzie do dystrybucji od 2008 roku Źródło: Market Scope Perymetry 72 33% Tonometry 73 34% USG z sondą B 28 10% Fundus camera (badanie dna oka) % Optyczne tomografy koherentne 60 22% EKG (ECC) 11 4% Oftalmoskopy 16 6% Szkła próbne 42 15% Topografia rogówki 22 15% Analizator frontu falowego 33 23% Wszechstronne skanery 22 15% Pachymetry 18 13% Wziernikowe mikroskopy 12 8% Biometry 36 25% Keratometry 81 45% Rzutniki optotypów 26 15% Retinoskopy 5 3% Dioptromierze 66 37% Lampy szczelinowe* % Oftalmoskopy 18 5% Mikroskopy o dużym obszarze badania** % 11 stycznia

8 Z punktu widzenia geograficznego, największy udział w zamówieniach na specjalistyczny sprzęt okulistyczny mają kraje i regiony o wysokim standardzie życia, gdzie wydatki na opiekę medyczną są relatywnie wysokie. Najatrakcyjniejszym rynkiem są zdecydowanie Stany Zjednoczone, gdzie kierowana jest prawie połowa światowej produkcji. Zamówienia na sprzęt okulistyczny w podziale geograficznym Pozostali 14% USA 45% Europa 26% Japonia 15% Źródło: Market Scope Diagnostyka jaskry Jaskra to postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego prowadzące w konsekwencji do utraty wzroku. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że na świecie żyje około 67 milionów ludzi chorych na jaskrę, a około 7 milionów jest niewidomych w wyniku tego schorzenia. Choroba ta występuje dość często i cierpi na nią około 3-3,5% całej populacji. Wśród osób powyżej 35 roku życia odsetek chorych wzrasta do 3,5%- 4,5%. Szacuje się, że w Polsce na samą jaskrę choruje około tysięcy osób, spośród których jedynie tysięcy o tym wie. Wzrost ilości rozpoznań jaskry oraz poprawa skuteczności metod jej leczenia spowodowały, iż ten segment urządzeń do diagnostyki okulistycznej jest najszybciej rosnącym rynkiem. Instrumenty do diagnozy jaskry mogą być podzielone na trzy zasadnicze grupy produktów: perymetry, tonometry i oftalmoskopy sterowane laserem. Grupa Optopol jest producentem perymetrów (badanie zakresu i pola widzenia) i tonometrów aplanacyjnych (badanie ciśnienia w gałce ocznej). Wartość całego segmentu w skali globalnej jest szacowana na około 215 mln USD rocznie. Diagnostyka retinopatii Retinopatia cukrzycowa to choroba oka wywołana długotrwałą cukrzycą, początkowo zagrażająca utratą ostrości widzenia, a później całkowitą utratą wzroku. Najbardziej zagrożone retinopatią cukrzycową są osoby długotrwale chorujące na cukrzycę. Statystyki światowe wskazują, że po latach trwania choroby u 50% chorych stwierdza się objawy retinopatii, zaś po latach, aż u 75-90% chorych. Drugim czynnikiem ryzyka jest zaawansowany wiek chorego. Postępy w leczeniu cukrzycy skutkujące przedłużeniem życia chorych na cukrzycę powodują, że skutki retinopatii wysuwają się na pierwsze miejsce w statystyce przyczyn nieodwracalnej ślepoty. W tym segmencie rynkowym istotne znaczenie dla strategii Optopolu ma rynek optycznych tomografów komputerowych (udział Grupy w światowej produkcji można szacować na 16%) oraz kamer okulistycznych, w tym systemów obrazowania. Spółka posiada obecnie w swojej ofercie najnowocześniejszy na świecie tomograf spektralny SOCT Copernicus, który jest sztandarowym produktem eksportowym (około 23% sprzedaży ogółem w 2006 roku i około 48% w pierwszych trzech kwartałach 2007 roku). Wartość całego segmentu w skali globalnej jest szacowana na około 280 mln USD rocznie. Diagnostyka katarakty Katarakta (zaćma) to choroba skutkująca zmniejszoną przejrzystością soczewki oka, która uniemożliwia przechodzenie promieni świetlnych do siatkówki w taki sposób, że dochodzi jednocześnie do obniżenia ostrości wzroku. Z punktu widzenia aktualnie realizowanej sprzedaży oraz strategii Grupy Emitenta, najistotniejszym segmentem tego rynku jest rynek urządzeń do topografii rogówki. Urządzenia tego typu dostarczają szczegółowych obrazów 11 stycznia

9 powierzchni rogówki. Są wykorzystywane przy chirurgii okulistycznej (zwykle do testów przedoperacyjnych pacjenta), dopasowywania twardych szkieł kontaktowych oraz diagnozowania i analizy zmian patologicznych rogówki. Wartość całego segmentu w skali globalnej jest szacowana na około 140 mln USD rocznie. Dermatologia estetyczna Rynek usług dermatologii kosmetycznej jest częścią rynku medycyny estetycznej i w Polsce jest rynkiem stosunkowo młodym. Jego dynamiczny rozwój nastąpił w okresie przeobrażeń ustrojowych, z początkiem lat 90 ubiegłego stulecia. Jego stopniowy wzrost, podobnie jak rynku usług chirurgii plastycznej, następuje w miarę wzrostu PKB, co jest charakterystyczne dla tego rynku także w innych krajach. Dla przykładu w USA tylko w samym 2006 roku wykonano 11 mln kosmetycznych procedur medycznych (w tym 9,5 mln niechirurgicznych), prawie 5,5 razy więcej niż w 1997 roku. Tylko w 2006 roku ilość niechirurgicznych kosmetycznych procedur medycznych wzrosła o 3% w stosunku do roku Sprzedaż Optopolu na rynek dermatologii estetycznej stanowi obecnie około 8% przychodów ogółem i praktycznie w całości jest realizowana na rynku krajowym. Sektor odbiorców usług medycznych z zakresu dermatologii estetycznej to jednostki takie jak kliniki, NZOZ-y, prywatne praktyki i gabinety kosmetyczne. Wg informacji branżowego wydawnictwa Aktiv-Pres, sektor ten skupia około 3,4 tys. podmiotów, natomiast według danych Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, w branży działa obecnie ok. 3 tys. firm. Są to głównie podmioty prowadzone przez dermatologów, lekarzy medycyny estetycznej i innych specjalności lub salony kosmetyczne. Około 17% podmiotów jest prowadzone przez wykształconych specjalistów kosmetologów. Grupa Optopol obecnie współpracuje z ponad 300 tego typu podmiotami. 11 stycznia

10 Wyniki finansowe Wyniki finansowe Grupy Optopol w latach (mln PLN) zmiana 2006 zmiana 1-3Q Q 2007 zmiana Przychody ze sprzedaży 20,3 22,0 8,4% 34,5 57,2% 22,6 43,3 91,1% Zysk brutto ze sprzedaży 6,2 7,0 14,1% 10,1 42,9% 6,0 15,5 159,3% marża brutto na sprzedaży 30,4% 32,0% - 29,1% - 26,3% 35,8% - EBIT 1,7 2,2 28,9% 4,2 94,4% 2,4 9,8 311,9% marża EBIT 8,3% 9,8% - 12,2% - 10,5% 22,6% - EBITDA 2,2 2,9 29,1% 5,1 77,4% 2,9 10,6 269,5% marża EBITDA 11,0% 13,1% - 14,8% - 12,6% 24,4% - Zysk netto 0,9 1,4 48,9% 3,2 129,1% 1,7 7,7 354,9% marża zysku netto 4,6% 6,3% - 9,2% - 7,4% 17,7% - Źródło: Optopol Kluczowy dla rozwoju Grupy Optopol był rok 2006, w którym to do seryjnej sprzedaży został wdrożony nowatorski model tomografu spektralnego SOCT Copernicus. Produkt ten zdobył uznanie branżowych specjalistów i Spółka szybko zaczęła realizować napływające zamówienia. W całym 2006 roku sprzedano 55 takich urządzeń, a ponadto zintensyfikowano eksport innych produktów własnych (perymetry, tonometry, topografia rogówki), co ostatecznie pozwoliło na zwiększenie zysku operacyjnego o ponad 1 mln PLN w stosunku do poziomu z 2005 roku. Ważnym czynnikiem wzrostu EBIT była także intensyfikacja działalności handlowej i produkcyjnej w zakresie dermatologii estetycznej oraz zwiększanie udziału rynkowego przez Optopol Handlowy. Czynniki wpływające na zmianę EBIT w latach w tys. PLN EBIT zmiana wyniku z dotychczasowej działalności wzrost rynku dermatologii estetycznej wzrost rynku dermatologii estetycznej wzrost eksportu nowych wyrobów +72 zmiana wyniku z dotychczasowej działalności ekspansja działalności handlowej w kraju wzrost eksportu, przede wszystkim sprzedaż SOCT Copernicus Źródło: Optopol, opracowanie DI BRE Rok 2007 przyniósł dalszy wzrost skali działalności i wzmocnienie rozpoznawalności marki Optopol w branży okulistycznej. Pozytywne referencje zdobyte poprzez pierwsze dostawy SOCT Copernicusa wpłynęły na dynamiczny wzrost zamówień na ten produkt. Dodatkowo osiągane na nim rentowności zostały poprawione dzięki dodatkowym upustom w zakupach komponentów (skala zamówień) i optymalizacji procesu produkcyjnego. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2007 roku zysk operacyjny poprawił się dzięki temu aż o 6,4 mln PLN (w tym uwzględniane są również doskonałe efekty sprzedażowe perymetrów i mebli okulistycznych). Nie bez znaczenia był również dalszy wzrost polskiego rynku dermatologii estetycznej, na którym znacznie wzrosła sprzedaż spółki Optopol Handlowy. W trakcie 4Q 2007 Zarząd zdecydował się obniżyć cenę produkowanego przez Optopol urządzenia SOCT Copernicus o około 20%. Było to spowodowane dwoma czynnikami. Z jednej strony pojawienie się nowych produktów konkurencji na rynku skutkowało okresowym spadkiem zamówień ze strony kontrahentów handlowych pod wpływem presji cenowej. Z drugiej strony fakt pokazania przez Emitenta na Kongresie AAO w Nowym Orleanie w listopadzie 2007 roku urządzeń HR Copernicus oraz Anterius będących najbardziej zaawansowanymi technologicznie urządzeniami na świecie, również spowodował wstrzymanie się odbiorców z zakupami do momentu pojawienia się w ofercie sprzedaży Grupy Optopol nowych urządzeń. Opisana powyżej reakcja Emitenta na te zdarzenia doprowadziła do ponownego wzrostu 11 stycznia

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA GINO ROSSI S.A. Raport analityczny Kraków, 9 czerwiec 2006 Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Gino Rossi S.A. występują następujące umowy i powiązania:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 120.9 2.9 11.1 0.7 0.1 0.01 0.6 1.2 827.4 5.96 41.7 10.7 0.8% 2010e 137.9 4.6 14.6 1.8 1.0 0.06 0.7 1.1 114.6 6.53 31.4 9.9 5.

Zysk netto 2009 120.9 2.9 11.1 0.7 0.1 0.01 0.6 1.2 827.4 5.96 41.7 10.7 0.8% 2010e 137.9 4.6 14.6 1.8 1.0 0.06 0.7 1.1 114.6 6.53 31.4 9.9 5. maj 2011 oferta publiczna usługi medyczne Wycena metodą dochodową: PorÇwnawcza (Europa Zachodnia): PorÇwnawcza (Polska): 7.9 PLN 5.4 PLN 8.1 PLN Zdrowy rozwäj sieci medycznej prowadzi działalność na krajowym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW. z działalności. Grupy Kapitałowej ORPHÉE SA. z siedzibą w Genewie. za okres 01-01-2014 do 31-12-2014

SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW. z działalności. Grupy Kapitałowej ORPHÉE SA. z siedzibą w Genewie. za okres 01-01-2014 do 31-12-2014 SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW z działalności Grupy Kapitałowej ORPHÉE SA z siedzibą w Genewie za okres 01-01-2014 do 31-12-2014 Tomasz Tuora Tadeusz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów Członek Rady Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

2 2 0 Raport roczny 2013 0132

2 2 0 Raport roczny 2013 0132 2 2 0 1 3 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI Spis treści 2 2 0 1 3 List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

Polwax Przemysł chemiczny Polska

Polwax Przemysł chemiczny Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Polwax Przemysł chemiczny Polska Cena docelowa: 26.1 PLN Raport inicjujący Jeden z dwóch liderów na rynku wyrobów parafinowych w Polsce Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 31.4m

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo