Temat konkursu: Sustainable Supply of Raw Materials in Europe (2015)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat konkursu: Sustainable Supply of Raw Materials in Europe (2015)"

Transkrypt

1 Konkursy NCBR 1) ERA-NET ERA-MIN - finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców nieenergetycznych. Temat konkursu: Sustainable Supply of Raw Materials in Europe (2015) Zakres konkursu: The research and technological development (RTD) topics to be funded under the second ERA-MIN Joint Call (2015) address all aspects of the nonenergy raw materials value chain, grouped into three topic areas: Primary resources: exploration, extraction, minerals processing, metallurgy, mine closure and rehabilitation ; Secondary resources (recycling); proposals are expected to recover critical metals (as defined by the European Commission), in a circular-economy vision, either from mining waste or bulk streams of end-of-life products Substitution of critical materials. Data zamknięcia naboru wniosków: 19 maja 2015 (17:00 CEST) poprzez system elektroniczny ESS Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: Ostatni kwartał 2015 roku Budżet NCBR: euro. Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców dostępne są na stronie NCBR. Strona konkursu Dokumenty konkursowe Maria Bojanowska-Sot tel.: ) Konkurs EUREKA dla konsorcjów międzynarodowych- finansowanie badań rozwojowych o dowolnej tematyce z zakresu nauk ścisłych. Data zamknięcia naboru wniosków: 30 maja 2015r. Projekty muszą być planowane do realizacji w konsorcjach międzynarodowych z udziałem przynajmniej dwóch niezależnych państw członkowskich. Konsorcja projektowe tworzone są oddolnie. Wszyscy partnerzy w ramach konsorcjum wypełniają EUREKA Project Form - dokument wypełniany elektronicznie, dostępny na stronie - oraz podpisują wstępną umowę o współpracy. Krajowy koordynator EUREKI z kraju lidera danego konsorcjum projektowego, notyfikuje projekt w Sekretariacie EUREKI, gdzie jest nadawany numer i akronim projektu. Następnie, każdy z partnerów ubiega się o dofinansowanie krajowe, zgodnie z obowiązującymi w danym państwie zasadami. Po zapewnieniu finansowania przez wszystkich partnerów, projekt może 1

2 uzyskać status projektu EUREKI. Decyzję podejmuje Grupa Wysokiego Szczebla, która spotyka się trzy lub cztery razy do roku. Dopiero po uzyskaniu przez projekt statusu EUREKI, możliwe jest zawarcie z NCBR umowy o wykonanie i finansowanie projektu. Budżet konkursu: 2 mln zł. Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania projektów międzynarodowych można znaleźć w dokumencie: Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA. Kontakt NCBR: Iwona Bogucka tel.: tel. kom.: ) Infect-ERA - nabór wniosków w konkursie JTC Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych. Zakres konkursu: Celem konkursu jest uruchomienie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze chorób zakaźnych człowieka. Zakresu tematyczny: The host-pathogen interaction in regards to clinically relevant strains and the assessment of factors influencing this interplay. Diagnostics based on components of host-pathogen interaction, including development of markers for a clinical and personalized setting and detection of high risk clones in various diseases. Badania związane z HIV/AIDS, WZW B/C, malarią i gruźlicą zostały wyłączone z zakresu tematycznego konkursu. Nabór wniosków: 19 stycznia 2015 r.- 18 marca 2015 r. (17:00 CET) poprzez system elektroniczny Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2015 r. Budżet NCBR: euro. Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców dostępne są na stronie NCBR oraz stronie konkursu. Strona programu Marcin Chmielewski tel.: faks:

3 4) Martec II Call finansowanie badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II biorących udział w konkursie. Zakres tematyczny: Shipbuilding, maritime equipment and services, ship and port operation, inland water and intermodal transport, offshore industry/offshore technology, offshore structures for renewable energy, polar technology, fishing/aquaculture, safety and security, environmental impact, human elements. Nabór wniosków: r r., 17:00 CET poprzez system elektroniczny. Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kw r. Budżet NCBR: euro. Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców dostępne są na stronie konkursu. Strona programu UWAGA! Warunkiem formalnym udziału polskiej jednostki naukowej w projekcie jest udział w nim polskiego przedsiębiorstwa. Wojciech Piotrowicz tel.: faks: ) M-ERA.NET - finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Tematy konkursu: New Surfaces and Coatings, high performance synthetic and biobased composites, tailoring of bioactive material surfaces for health applications, materials for Additive Manufacturing. Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie. Wnioskodawcy Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi z polskimi przedsiębiorcami. Data otwarcia naboru wniosków (I etap): 3 lutego 2015 Data zamknięcia naboru wniosków (I etap): 9 czerwca 2015 (godz.: 12:00) 3

4 Data zamknięcia naboru wniosków (II etap): 10 listopada 2015 Nabór wniosków poprzez system elektroniczny. W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez koordynatora projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum. Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 300% budżetu krajowego. W tym celu wnioski wstępne poddane zostaną ocenie merytorycznej ekspertów wyłonionych z bazy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W drugim etapie wnioski pełne złożone w elektronicznym systemie poddane zostaną ocenie międzynarodowego panelu ekspertów. Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: Pierwszy kwartał Uwaga! Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskiego partnera projektu, ich harmonogram oraz kosztorys. Budżet NCBR: 0,5 mln euro. Dofinansowanie: Badania przemysłowe, prace rozwojowe. Rozpoczęcie realizacji projektów czerwiec 2016 Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców dostępne są na międzynarodowej stronie konkursu. Strona internetowa programu Imię i nazwisko: Katarzyna Samsel Tel: Kom.: ) ERA-Net SOLAR - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych oraz systemu koncentratorów energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej. Celem SOLAR-ERA.NET jest wspieranie strategicznego planowania, programowania i prowadzenia badań związanych z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, m.in. z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw fotowoltaicznych (PV). Obszar tematyczny konkursu: Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego. 4

5 Nabór wniosków: r., 10:00 CET poprzez elektroniczny system składania wniosków. Szczegółowe informacje o konkursie. Strona internetowa programu. Małgorzata Świderska tel.: ERA-NET CO-FUND w ramach Horyzont 2020 ERA-NET COFUND to nowa formuła programu w ramach Horyzont 2020, która jest połączeniem dotychczasowych programów typu ERA-NET i ERA-NET Plus. ERA-NET COFUND powstał w celu wsparcia partnerstw publiczno-publicznych, w tym wspólnych inicjatyw programowych między państwami członkowskimi, ich przygotowania, tworzenia struktur sieciowych, projektowania, realizacji i koordynacji wspólnych działań, również przy dofinansowaniu UE. Głównym działaniem w ramach ERA-NET COFUND jest ogłoszenie międzynarodowego konkursu w formule co-fund współfinansowanego przez UE. Ponadto, w ramach ERA-NET COFUND kraje członkowskie mogą podejmować inne wspólne działania tj. organizacja międzynarodowych konkursów na projekty badawcze bez wsparcia UE. Dofinansowanie programu przez UE wynosi 33% i może być przeznaczone na zarządzanie ERA-NET COFUND oraz dofinansowanie zwycięskich projektów badawczych. Czas trwania ERA-NET COFUND zaplanowano na 5 lat. Więcej informacji na temat ERA-NET COFUND. 7) ERA.Net Smart Grids Plus - finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci wysokoenergetycznych. Temat konkursu: Smart Grids (inteligentne sieci wysokoenergetyczne). Zakres konkursu: Celem konkursu ERA-Net Smart Grids Plus jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci wysokoenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem walidacji, skalowania i replikacji, integrujących trzy płaszczyzny badawcze na poziomie użytkowników, rynku i technologii (zob. sekcja 3.1 w dok. Call text) oraz mających na celu zwiększenie poziomu gotowości technologicznej (TLR) proponowanych rozwiązań przejście z TRL 5-6 do TRL 6-7 (zob. Annex C w dok. Call text). Nabór project-outlines: r r., godz. 14:00 CET poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej konkursu. 5

6 Nabór wniosków pełnych (full proposals): r., godz. 14:00 CET W trakcie naboru project outlines rozpocznie się advisory period ( r.). W tym czasie Wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR w celu uzyskania informacji zwrotnej nt. projektu, tak by składany wniosek pełny (full proposal) spełniał wymogi agencji finansującej. Data naboru wniosków krajowych: grudzień 2015 r./styczeń 2016 r. Budżet NCBR: EUR. Szczegółowe informacje dla polskich Wnioskodawców dostępne są na stronie konkursu. Jolanta Drożdż tel.: faks: ) TRANSCAN-2 - finansowanie badań i wsparciu realizacji międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii. Nazwa konkursu: Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy. Zakres tematyczny: 1. Development and validation of methods to investigate human tumour heterogeneity (including heterogeneity between the primary tumour and the metastatic sites). 2. Studies on human tumour heterogeneity in order to guide therapeutic intervention and identify new therapeutic targets. 3. Development of new precision therapeutic strategies that may prevent human tumour recurrence or resistance to therapy by counteracting tumour heterogeneity. Nabór wniosków: 16 lutego 2015 r. 16 marca 2015 r. poprzez system elektroniczny. Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2015 r. Budżet NCBR: euro. Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców dostępne są na stronie konkursu. Strona internetowa programu. Robert Lesiuk tel.: faks:

7 9) I konkurs w ramach wspólnego przedsięwzięcia Clean Sky 2 Budżet: 48 mln Euro wnioski można składać do 31 marca 2015 roku za pośrednictwem strony Komisji Europejskiej. Zakres tematyczny. Współpraca dwustronna Otwarcie drugiego polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczorozwojowe w obszarze fotoniki Temat konkursu: Photonic Components and Systems for Production and Measurement in the fields of Communication, Medicine, Lighting and Security. Budżet NCBR: zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Nabór wniosków: do 12 maja 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów znajdują się na stronie NCBR. Opiekun merytoryczny konkursu: Jolanta Drożdż tel.: Konkurs CORE 2015 w ramach tego konkursu można składać do FNR wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze Innovation in Services. Budżet NCBR: 2 mln zł na dofinansowanie polskich podmiotów z projektów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Nabór wniosków: do 22 kwietnia 2015 r. (14:00 CET). Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim. Wnioskodawcy polscy składają obowiązkowo dodatkowe załączniki w języku polskim w zależności od typu wnioskodawcy: PolLux for Polish Research Institution Form (dla jednostek naukowych) bądź PolLux for Polish SMEs Form (dla MSP). Szczegółowe informacje nt. konkursu CORE Dokumenty konkursowe znajdują się również na stronie NCBR. 7

8 Hanna Sroczyńska tel Współpraca państw V4-Japonia - I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii (V4-Japan Joint Research Program). Nazwa konkursu: V4-Japan Advanced Materials Joint Call Tematyka konkursu: Materials for extreme environments Multiphase alloys for application in extreme conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal barriers and ultrahard coatings. Materials for electronics and energy harvesting Microelectronics, photovoltaics, thermoelectrics, laser technologies. Lightweight construction materials Light construction materials for machine engineering (foam aluminum, composites with a metallic matrix, nanostructured materials, metastable metallic alloys, etc.). Zakres wsparcia: Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe), Badania przemysłowe, Prace rozwojowe. Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe). Nabów wniosków: r r., godz. 10:00 CET (godz. 19:00 czasu japońskiego) przez Japan Science and Technology Agency (JST). Wypełniony wniosek aplikacyjny wraz CV badaczy, należy przesłać w formie jednego pliku PDF na adres: Wnioski przesłane pocztą, faxem zostaną odrzucone. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. Budżet NCBR: EUR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów wyłonionych w projektach. Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć EUR na projekt. Strona internetowa programu. Dokumenty konkursowe. Krystyna Maciejko tel.: fax:

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/17 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/10/14 Program Erasmus+ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE Termin naboru wniosków: 28 stycznia 2013 r. 28 marca 2013 r. Webinar, 6 marca 2013 r. 1 PROGRAM SEMINARIUM 1. Cele Programu 2. Warunki uczestnictwa 3. Specyfika

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2

I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2 1 I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2 1. Informacje ogólne 2 2. Organy Narodowego Centrum Nauki i organizacja Centrum 3 3. Struktura Centrum 5 II. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 20 USTAWY O NCN

Bardziej szczegółowo

Program INNOLOT. (tekst ujednolicony)

Program INNOLOT. (tekst ujednolicony) Program INNOLOT (tekst ujednolicony) Akronim: Pełna nazwa: INNOLOT Innowacyjne Lotnictwo 1. Koncepcja programu Przemysł lotniczy w Polsce należy do niewielu sektorów mających pozytywny bilans handlu zagranicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO o naborze wniosków w ramach programu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2015 r. II edycja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych MRR/H/...( )/.../2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI 1 LISTA SKRÓTÓW I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo