Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich"

Transkrypt

1 Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich Konspekty lekcji muzealnych Redakcja Ingrid Paśko Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Kraków 2009

2 Nniejsza publikacja powstała w ramach projektu: Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wspieranie rozwoju stosunków polsko czeskich Recenzent Martin Bilek Tłumaczenie Katarzyna Turzańska Okładkę projektował Paweł Cieśla Skład Paweł Cieśla Druk Mellow Sp. z o.o., Drukarnia cyfrowa Kraków, ul.kielecka 2 ISBN

3 EDUKACJA PRZYRODNICZO-TECHNICZNA W MUZEACH POLSKICH I CZESKICH SCENARIUSZE LEKCJI MUZEALNYCH Priorytetowym zadaniem edukacji jest wielostronny rozwój osobowości młodego pokolenia, aktywnej w trzech sferach: poznawania świata, przeżywania wartości i zmieniania świata. Coraz częściej szukamy edukacji, w której dzieci i młodzież znajdą czas na pracę, myślenie, zabawę, czytanie, uprzejmość, marzenia, miłość i radość 1. Wszelkie warunki do kształtowania postaw i zaspokajania potrzeb uczniów, przyswajania i gromadzenia wielostronnej, zintegrowanej wiedzy o kraju ojczystym wydaje się spełniać edukacja w muzeach. Istotnymi składnikami edukacji rozumianej jako proces chronienia, zachowywania tradycji, sposób utrzymywania dziedzictwa są swoistość, oryginalność, specyfika narodowa, regionalna i lokalna. Podstawowymi wartościami tej edukacji są duża i mała Ojczyzna 2. W związku z ideą regionalizmu polskie muzea mają obecnie ważne do spełnienia zadanie. Edukację zdaniem J. Woźniakowskiego trzeba zaczynać od własnych korzeni, od poznania własnego regionu i zrozumienia na tym przykładzie powiązań między naturą a kulturą, klimatem a architekturą, rodzajem gleb a gospodarką 3. Chcąc odpowiedzieć na pytanie jaką wartość w procesie dydaktycznowychowawczym mają muzea, najpierw trzeba wyjaśnić czym one są, jak powstawały i na czym polega ich działalność. Muzeum jest instytucją powołaną do gromadzenia i przechowywania zbiorów z wybranych dziedzin. Zadaniem muzeum jest naukowe opracowywanie zbiorów, konserwacja i wystawiennictwo w celu ich upowszechniania. Nazwa muzeum pochodzi z łacińskiego musaeum, utworzonego z greckiego mouseion - świątynia muz. W starożytnej Grecji muzejonem było każde miejsce, w którym czczono muzy 4, greckie bóstwa poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. To także rodzaj starożytnych ośrodków naukowych, z których najsłynniejsze - założone w Aleksandrii przez Ptolemeusza I Sotera mieściło zbiory przyrodnicze, obserwatorium, bibliotekę 5. W okresie renesansu pojawiło się zamiłowanie do tworzenia kolekcji, którymi najczęściej były zbiory królewskie. W dobie oświecenia w związku ze starożytnictwem i rozwojem nauki powstała idea muzeów publicznych. Pierwsze wielkie muzea europejskie powstały w drugiej połowie XVIII wieku: w Anglii British Museum, we 1 Denek K. O nowy kształt edukacji, s , Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń Denek K. O nowy kształt edukacji, s. 141 Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń Kozieł A. Sesja plenarna konferencji Muzea dla edukacji : [w:] Biuletyn Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, nr 1/1, październik pwn.pl/haslo.php? Popularna Encyklopedia Powszechna, tom 10, s. 354, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków

4 Włoszech Galeria Uffizi i Galeria Pitti we Florencji oraz Museo Nazionale w Neapolu. We Francji z królewskich zbiorów Luwru w Paryżu powstało muzeum publiczne. W XIX wieku kolekcjonerstwo dało także początek takim słynnym muzeom europejskim, jak Narodowa Galeria w Londynie, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Museo del Prado w Madrycie, Drezdeńska Galeria w Dreźnie oraz Ermitaż w Leningradzie 6. W Polsce tradycje kolekcjonowania zbiorów sięgają końca XVI wieku, kiedy tworzono tzw. gabinety osobliwości, w których gromadzono eksponaty. Przykładem takiego panoptikum jest Musaeum, otwarte w 1594 roku przy bibliotece Gimnazjum Akademickiego w Toruniu 7. Pierwszym muzeum publicznym w Polsce były zbiory Czartoryskich, wystawione w początkach XIX wieku w Puławach w Świątyni Sybilli i Domku Gotyckim. Zbiory Czartoryskich po upadku powstania listopadowego zostały przewiezione do Paryża i przechowane w hotelu Lambert. Do Polski powróciły w 1876 roku i zostały umieszczone w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. W 1804 roku otwarto dla zwiedzających Wilanów, gromadzone w pałacu w Wilanowie prywatne zbiory sztuki i starożytności udostępnił społeczeństwu Stanisław Kostka Potocki, inicjując tym istnienie najstarszego polskiego muzeum. W okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego zgromadzono zbiory w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk i w Uniwersytecie Warszawskim. Muzeum Starożytności we Lwowie utworzył w roku 1855 Eustachy Tyszkiewicz. W 1862 powstało w Warszawie Muzeum Sztuk Pięknych, przemianowane w 1916 roku na Muzeum Narodowe. W latach Włodzimierz Dzieduszycki założył Muzeum Przyrodnicze w Wilnie. Funkcje muzeum pełniło od 1860 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. W Krakowie Muzeum Narodowe utworzono w 1879 roku. Na przełomie XIX i XX wieku (1888 r.) zrodziła się koncepcja założenia muzeum regionalnego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem 8. Na najstarsze zbiory muzealne gromadzone drogą darów i kupna składają się kolekcje: botaniczna, geologiczna, zoologiczna i etnograficzna 9, zbiory dotyczą także historii regionu Tatr i Podhala. Z uwagi na interesującą nas edukację przyrodniczo-techniczną w polskich i czeskich muzeach, spośród 896 polskich muzeów warto przynajmniej wymienić: Muzeum Historyczne miasta Krakowa (1899), którego wystawiennictwo związane jest z historią, kulturą i sztuką Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem krakowskich zwyczajów i tradycji; Muzeum Świętokrzyskie Oddział Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego w Kielcach (1908), w którym wystawiane są zbiory archeologiczne, historyczne, etnograficzne, przyrodnicze oraz malarstwo polskie XVIII-XX wieku; Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży (1919), eksponujące florę i faunę Puszczy Białowieskiej; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie z Oddziałami w Biskupinie i Krzemionkach (1923), którego zbiory obejmują archeologię polską i słowiańską od epoki kamiennej do wczesnego średniowiecza; 6 Encyklopedia Powszechna, tom 3, s. 202, PWN, Warszawa 1975; Popularna Encyklopedia Powszechna, tom 10, s. 354 Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków Wikipedia, wolna encyklopedia 8 Encyklopedia Powszechna, tom 3, s. 202 PWN Warszawa 1975; Wikipedia, wolna encyklopedia 9 tatrzanskiego 4

5 w Krakowie Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu Oddział w Pieskowej Skale (1930) ze zbiorami w dziedzinie archeologii oraz historyczne wnętrza z wyposażeniem (arrasy, obrazy, meble), także zbrojownia, skarbiec, orientalia i historia Wawelu; Muzeum Ziemi w Warszawie (1931) gromadzące zbiory w dziedzinie geologii, paleontologii, mineralogii i petrografii; Muzeum w Łańcucie obejmujące zamek z zabytkowymi wnętrzami oraz kolekcją ikon i pojazdów konnych XVIII-XX wieku; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (1945) ze zbiorami archeologicznymi, historycznymi, etnograficznymi, przyrodniczymi; Muzeum Mazurskie w Olsztynie (1945) ze zbiorami historycznymi, etnograficznymi, archeologicznymi i przyrodniczymi; Muzeum Mikołaja Kopernika (1948) we Fromborku ze zbiorami w postaci dokumentów, starodruków, przyrządów astronomicznych oraz w dziedzinie ikonografii; Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (1950) z udostępnionymi do zwiedzania zbiorami w zakresie historii górnictwa solnego i eksponowanymi rzeźbami w soli; Muzeum Techniki w Warszawie (1955) Oddziały w: Nowej Słupi, Sielpi Wielkiej i Starej Kuźnicy, w których eksponowane zbiory dotyczą historii techniki i nauk ścisłych; Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu (1956), którego zbiory związane są z historią poczty i telekomunikacji z cennym zbiorem filatelistycznym; Muzeum włókiennictwa w Łodzi (1960), którego zbiory związane są z historią włókiennictwa w Polsce; Muzeum Rolnictwa w Szreniawie (1964) eksponujące zbiory dotyczące rolnictwa, zwłaszcza Wielkopolski; Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (1967) gromadzące pamiątki i dokumenty z życia naszej, wielkiej uczonej. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich muzeów w Polsce, w których można realizować edukację w zakresie przyrody i techniki. Podczas szukania szczegółowych informacji o poszczególnych muzeach coraz częściej trafiamy na liczne propozycje lekcji muzealnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Wiele muzeów obok swej głównej działalności w postaci stałych ekspozycji i wystaw okresowych proponuje oferty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, techniki, kultury i sztuki. Muzea w Polsce wzorując się na funkcjonowaniu instytucji z zachodniej Europy coraz liczniej przyciągają odbiorców, ponieważ często odchodzą od stereotypowych ekspozycji, gdzie obowiązuje zakaz dotykania eksponatów, czy nawet mówienia pełnym głosem. Proponują natomiast wystawy interaktywne, w których wychodzi się poza schematy zamkniętych gablot 10. Zwiedzający mogą wtedy uczyć się przez doświadczenie, poczuć moc stwórczą i lepiej zrozumieć przesłanie autora tego typu ekspozycji. Konieczność przekształcania muzeów w miejsca przyjazne dla zwiedzających jest oczywista przywiązują one dużą wagę do gościnności oraz współpracy ze szkołami por. Piórkowska A. Muzeum interaktywne, [w:] Nowoczesne zarządzanie muzeum, Współpraca polsko-holenderska w ramach projektu MATRA , Wydawnictwo Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa por. Maksymowicz A. Sukces muzeum: zadowoleni zwiedzający, usatysfakcjonowani muzealnicy [w:] Nowoczesne zarządzanie muzeum, Współpraca polsko-holenderska w ramach projektu MATRA , Wydawnictwo Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa

6 Szeroką ofertę edukacyjną muzeów promowano w dniach września 2002 roku podczas konferencji Muzea dla edukacji, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Małopolski, Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obecnie Uniwersytet Pedagogiczny oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Konferencja, której celem było pogłębienie współpracy pomiędzy środowiskiem muzealników i pedagogów, wspólnie odpowiedzialnych za szeroko rozumianą edukację społeczeństwa była skierowana do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. W czasie jej obrad prezentowano możliwości i oferty edukacyjne muzeów, a nauczyciele formułowali potrzeby i oczekiwania kierowane do instytucji muzealnych, w zakresie współpracy w działaniach edukacyjnych 12. Lekcje, które odbywają się w muzeach służą realizacji zadań dydaktycznych, niemożliwych do wykonania w sposób poglądowy na zajęciach w szkole. Zatem są pewną alternatywą wycieczek szkolnych, których funkcja sprowadza się do bezpośredniego zaznajamiania uczniów z określonymi rzeczami, często w ich naturalnym środowisku, ze zjawiskami i procesami przyrodniczymi, technicznymi, społecznymi i kulturowymi pod kątem wcześniej ustalonych celów pedagogicznych 13. Na założeniu Arystotelesa głoszącym, że nihil est in itellectu quin prius fuerit in sensu nie ma nic w umyśle, czego by przedtem w zmysłach nie było, co oznacza, iż wszelkie nasze poznanie zawdzięczamy zmysłom 14, oparta jest poglądowość w nauczaniu. Zasada poglądowości zwraca uwagę na konieczność bezpośredniego, zmysłowego, poznawania rzeczy, zjawisk, procesów i wydarzeń przy czynnym udziale poznania umysłowego 15 lub wskazuje na zetknięcie się z nimi za pomocą środków dydaktycznych (modeli, obrazów, schematów, wykresów, tabel). Rzeczą oczywistą jest, że w muzeum uczeń ma szanse zobaczyć, poczuć, dotknąć więcej takich środków, niż w sali szkolnej, ponieważ zbiory żadnej ze szkół nie mogą równać się ze zbiorami muzealnymi. Bezpośrednie poznanie omawianego aktualnie zjawiska (obserwacja zjawiska fizycznego wywołanego w muzeum np. w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie), bezpośrednie poznanie omawianego obiektu przyrodniczego lub technicznego ułatwia uczniom zrozumienie i zapamiętanie nowych treści czy utrwalenie wiadomości już nabytych. Bezpośredni kontakt z eksponatami muzealnymi jest o wiele cenniejszy niż prezentacja fotografii czy filmów w sali szkolnej. To właśnie możliwość dotknięcia, czy nawet operowania pewnymi przedmiotami jest okazją do świadomego uczestnictwa w zajęciach, a nie tylko przyjmowania gotowej wiedzy od nauczyciela. Każdy uczeń z pewnością łatwiej zapamięta, a później odtworzy informacje na dowolny temat po wycieczce do muzeum i obejrzeniu eksponatów oraz wysłuchaniu informacji na ich temat, niż po najlepszej prezentacji tych samych treści przez nauczyciela w klasie. Edukacja poprzez muzea otwiera perspektywy poznawania przez uczniów własnego środowiska, kraju w świetle zagadnień gospodarczych, demograficznych, 12 Biuletyn Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, nr 1/1, październik Kupisiewicz Cz. Dydaktyka ogólna, s. 175 Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa Arystoteles, Dzieła Wszystkie, tom 3, s. 127, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Okoń W. Nowy Słownik Pedagogiczny, s. 215, Wydawnictwo Żak, Warszawa

7 historycznych, kulturowych, przyrodniczych, ekologicznych; umożliwia informowanie ich o obiektach w kategoriach znaczenia, niezwykłości, osobliwości, dawności i nowoczesności; toruje drogę do indywidualnych rozmów, które są pomocne w dogłębnym poznawaniu interesujących faktów, zjawisk, wydarzeń i procesów 16. Lekcje w muzeach, jak słusznie stwierdza L. Kudła pomagają nauczycielom w integrowaniu wiedzy w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych lub aktywizowania uczniów do samokształcenia i szukania nowych źródeł wiedzy także poza szkołą. Kontakty edukacyjne ucznia z muzeum poszerzają ich zainteresowania i budzą aspiracje życiowe wychowanków. Kontakt ze spuścizną przodków buduje u młodego pokolenia postawy szacunku do przeszłości oraz wzmacnia poczucie więzi i tożsamości regionalnej i narodowej 17. Dzięki szerokiej ofercie edukacyjnej muzeów, możliwe jest wyjście poza mury szkolne, poszerzenie horyzontów myślowych uczniów, włączenie ich w życie społeczne. Gdyby proces kształcenia zamknąć wewnątrz szkoły, to rozwijanie kompetencji społecznych uczniów byłoby niemożliwe. Wykorzystanie propozycji edukacyjnych muzeów jest korzystne w nabywaniu zachowań społecznych dzieci i młodzieży, a równocześnie w realizacji treści programowych przedmiotów przyrodniczych, technicznych i innych. Muzea prezentują uczniom różnorodne treści: przyrodnicze, techniczne, etnograficzne, społeczne, zatem edukacja muzealna niesie ze sobą ogromne walory dydaktyczne i wychowawcze na każdym etapie kształcenia. Lekcje muzealne mają specyficzny charakter, a tym samym wymagają od nauczyciela specjalnych kompetencji. W obszarze edukacji muzealnej można wyróżnić proponowane przez W. Strykowskiego trzy grupy kompetencji nauczycielskich: merytoryczne dotyczące treści nauczanego przedmiotu; dydaktyczno-metodyczne koncentrujące się na warsztacie pracy nauczyciela i ucznia; wychowawcze dotyczące sposobów oddziaływania na uczniów 18. Podstawę w planowaniu działań dydaktyczno-wychowawczych stanowi wiedza merytoryczna nauczyciela. Rzetelne przygotowanie przedmiotowe gwarantuje wysoką jakość procesu kształcenia przyrodniczego. Do zakresu wiedzy merytorycznej nauczyciela odnoszą się jego kompetencje naukowo-specjalistyczne, będące efektem kształcenia, dokształcania i samokształcenia. Od przygotowania merytorycznego zależy gotowość nauczyciela na to, aby móc odpowiedzieć uczniom na pytania związane z określonym zagadnieniem, czy obiektem muzealnym. Obok przygotowania rzeczowego nauczyciel planując lekcję w muzeum musi dobrze poznać miejsce, które ma służyć do przeprowadzenia zajęć. Pozwoli to na fachową ocenę wartości tego miejsca w kontekście interesujących nas zajęć muzealnych. Dzięki lekcjom w muzeach nauczyciel może realizować treści programowe w sposób o wiele bardziej ciekawy, niż podczas typowych zajęć klasowo-lekcyjnych. Pomimo, iż czas w muzeum jest dokładnie zaplanowany, to zajęcia odbywają się w bardziej swobodnej atmosferze. Ponadto 16 Denek K. O nowy kształt edukacji, s. 164, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń Kozieł A. Sesja plenarna konferencji Muzea dla edukacji : [w:] Biuletyn Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, nr 1/1, październik Strykowski W. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, s. 23, Wydawnictwo empi2, Poznań

8 podczas lekcji muzealnej nauczyciel jest przeważnie wspomagany przez muzealnika, dzięki czemu uczniowie mają możliwość spotkania z ekspertem w danej dziedzinie, co daje im okazje do uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z tematem lekcji. Edukacja w muzeum jest dla uczniów nie tylko ciekawym przeżyciem, ale realizowane są w niej trzy podstawowe cele kształcenia poznawczy, kształcący i wychowawczy. Pierwszy z nich odnosi się do samego poznania ekspozycji muzealnej, związany jest z danym tematem zajęć. Kolejny realizuje się poprzez kształtowanie u uczniów zdolności do wykorzystywania ekspozycji muzealnej jako nowego źródła wiedzy, a przy tym rozwijania dotychczas posiadanej. W zakresie kształtowania postaw istotne jest zwrócenie uwagi na wyrabianie u dzieci i młodzieży właściwego stosunku do kultury, przez co stają się świadomymi i wrażliwymi jej odbiorcami. Trzeba zaznaczyć, że lekcje w muzeum muszą być przez nauczyciela starannie zorganizowane. Ważne jest, aby przy ich planowaniu wziąć pod uwagę wiek uczniów oraz ich możliwości percepcyjne i do nich dobrać rodzaj ekspozycji, jak również charakter prowadzonych zajęć. Ekspozycja muzealna, która ma służyć poznawaniu powinna być dla uczniów ciekawa i interesująca. Przed sprecyzowaniem przebiegu zajęć należy dokładnie sprawdzić jakie eksponaty znajdują się w muzeum i jaką ofertę edukacyjną ono proponuje. Podczas planowania lekcji muzealnych najpierw należy ustalić ogólne cele kształcenia, które wyrażają co ma być efektem końcowym tej edukacji. W następnym etapie trzeba określić cele szczegółowe, nadając im postać operacyjną. Celami operacyjnymi są precyzyjne sposoby wyrażania celów ogólnych w postaci zadań, pytań, problemów i poleceń. Cele operacyjne określają to, co uczniowie potrafią robić po zakończeniu lekcji, a czego jak się zakłada nie umieli wykonać przedtem. Podczas zajęć w muzeum cele szczegółowe mogą się zmienić np. przez wprowadzenie w trakcie ich trwania innowacji, nowych pomysłów uczniów, bądź przewodnika muzealnego. Aby przekonać się czy cele postawione przed zajęciami zostały urzeczywistnione, trzeba wygospodarować czas na sprawdzenie wiedzy uczniów. Wartościowe dla uczniów jest prowadzenie zajęć w grupach oraz wykorzystywanie kart pracy zawierających zagadnienia omawiane na zajęciach muzealnych. Na zakończenie ważne jest podsumowanie zajęć oraz ich ewaluacja. Istotne są również kwestie typowo organizacyjne, takie jak możliwość sporządzania przez uczniów notatek, czy przygotowanie miejsca do przeprowadzenia podsumowania zajęć. Edukacja muzealna stwarza szczególnie dogodną sytuację do kształtowania postaw społeczno-moralnych, ponieważ odsłania u dzieci i młodzieży wiele cech osobowościowych, które mogłyby nie ujawnić się w warunkach klasy szkolnej. Chodzi tu przede wszystkim o wyrabianie postaw patriotycznych, budzenie umiłowania wolności, wyrabianie postaw twórczego zaangażowania, czy wyrabianie postaw humanistycznych, wzajemnej tolerancji i szacunku. Muzea spełniają zatem niezwykle ważną rolę przybliżania uczniów do kultury, a prawie wszystko co charakteryzuje ludzkość, można ująć tym słowem. Poprzez lekcje w muzeach możemy po prostu uczyć młode pokolenie kultury. 8

9 W XXI wieku muzea mają szanse odegrać istotną rolę w procesie dydaktycznowychowawczym. Współcześnie uczniowie mają dostęp do wielu źródeł informacji,: książki i czasopisma popularno-naukowe, Internet, komputerowe lub telewizyjne programy w zakresie przyrody i techniki. Każdy nauczyciel powinien zadać sobie pytanie, czy tę wiedzę zdobytą z licznych, lecz różnie wartościowych źródeł nie skonfrontować z autentycznym eksponatem muzealnym, który może uzupełnić uczniowskie wiadomości, a czasem nawet wyprzeć te błędne, zdobyte w oparciu o mało naukowe źródła wiedzy. Trzeba podkreślić, że uczniowie posiadają bardzo duży zasób wiedzy, choć często jest on oparty o medialną fikcję, powielającą określone stereotypy myślenia. Zadaniem edukacji muzealnej nie jest zamiana na siłę tego myślenia, lecz ukazanie fachowego, naukowego jej oblicza, niejako podmiana tych wiadomości, swoista korekta. Fenomenem lekcji muzealnych jest to, że nic nie zastąpi przeżyć, które powstają w bezpośrednim kontakcie z muzealnym obiektem. Każdy odbiorca wyniesie z takich zajęć wiele doznań i przeżyć intelektualnych oraz emocjonalnych, zatem edukacja w muzeum nie tylko rozwija pasję poznawczą uczniów, ale także pozwala im spojrzeć na zwiedzanie muzeów z innej perspektywy. Adekwatny dobór eksponatów, miejsca edukacji, charakteru lekcji, a następnie odbiór danej ekspozycji jest bardziej efektywny niż tradycyjna rozmowa z uczniami w warunkach szkolnych, w końcu jest to dalej tylko rozmowa o wyobrażeniu, a nie o konkrecie. Profesor Kazimierz Denek w książce O nowy kształt edukacji wyraźnie podkreśla, że edukacji szkolnej przypada istotna rola w gospodarczym, społecznym i kulturalnym rozwoju społeczeństw i procesie ich integracji 19. Wskazuje, że w kształceniu w wymiarze Europy chodzi nie tylko o umiejętności współistnienia, ale także o konsekwentne realizowanie zasad demokracji. Ma ono z jednej strony wyrazić swoistość i tożsamość edukacji poszczególnych krajów, z drugiej być uniwersalną w takim zakresie, aby uczestniczyć w przygotowaniu swych absolwentów do rozwiązywania problemów Europy i współtworzyć harmonijną społeczność globalną 20. W związku z rozszerzeniem się Unii Europejskiej granice między państwami należącymi do niej zacierają się. W wielu przypadkach najbliższe regiony uczniów przesuwają się poza granice własnego kraju. Dlatego w tworzeniu tej harmonijnej społeczności globalnej ważne jest, aby zgromadzone w muzeach dziedzictwo kulturowe narodów europejskich, a tym bardziej krajów sąsiadujących było obiektem poznania, przeżycia i wartościowania zarówno dla uczniów narodowości czeskiej, jak i polskiej. O wartości edukacji poprzez muzeum świadczą zgromadzone w tym opracowaniu scenariusze skonstruowane przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polsce i Republice Czeskiej w zakresie edukacji przyrodniczo-technicznej. Ingrid Paśko 19 Denek K. O nowy kształt edukacji, s. 62, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń Denek K. O nowy kształt edukacji, s. 62, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń

10 Konspekt lekcji muzealnej Nauczyciel prowadzący lekcję: Osoby wspomagające (np. przewodnik muzeum, inni nauczyciele): Miejsce lekcji muzealnej: Czas trwania lekcji: Klasa: Temat: Treści programowe Cele ogólne: (poznawcze, kształcące, wychowawcze) Cele szczegółowe: (przewidywane osiągnięcia uczniów) Metody dydaktyczne: Formy pracy: Środki dydaktyczne: Przebieg zajęć (etapy): Wprowadzenie Rozwinięcie Podsumowanie Ewaluacja zajęć Karty pracy z poleceniami zadań dla uczniów: Przykładowo: obiekt poznania np. eksponat muzealny, obserwacja kontrolowana, wynik obserwacji 10

11 Skarby Ziemi Anna Banasik Osoby wspomagające: przewodnik muzeum Miejsce lekcji muzealnej: Muzeum Geologii- Akademii Górniczo-Hutniczej, sala lekcyjna Czas trwania zajęć: Klasa: 60 minut zwiedzanie muzeum, 90 minut lekcja w klasie. III klasa szkoły podstawowej, edukacja przyrodnicza. Treści programowe: Bogactwa naturalne Polski; Ochrona środowiska. Cele ogólne: rozbudzanie kontaktu z przyrodą; poznawanie elementarnych faktów przyrodniczych dotyczących własności materii i zjawisk; budzenie zaciekawienia otaczającym środowiskiem człowieka i świata przyrody. Cele szczegółowe: na podstawie poznanych eksponatów muzealnych uczeń nazywa wybrane skały i minerały; uczeń rozróżnia najważniejsze skarby Ziemi; uczeń zna historię powstania, wydobywania i korzyści płynących z ich posiadania; dzieci mają potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego. Metody dydaktyczne: oglądowa, doświadczenie przyrodnicze, słowna. Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. Środki dydaktyczne: sól kamienna, węgiel kamienny, woda, glina, piasek, żelazo; encyklopedie, teksty z różnych książek popularnonaukowych o poszczególnych skarbach Ziemi; fiszki z poleceniami dla każdej grupy. Przebieg zajęć: I ETAP Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W muzeum uczniowie mogą zobaczyć eksponowane w korytarzach 11

12 I i II piętra budynku A-0 w gmachu głównym AGH następujące wystawy: Zjawiska krasowe, Geologia i bogactwa naturalne regionu krakowskiego, Surowce mineralne Polski, Geologia złóż, Paleontologia, Geologia dynamiczna, Geologia regionalna Polski oraz Geologia okolic Krakowa. Poświęcona paleontologii wystawa obejmuje 32 gabloty, w których pokazane są różnego rodzaju skamieliny, skamieniałe przejawy życia, takie jak ślady żerowania robaków, odchody (koprolity), ślady mieszkania, ślady ruchu organizmów dennych (hieroglify organiczne) i tropy gadów. Między gablotami ustawiona jest naturalnej wielkości rekonstrukcja tarbozaura. W muzeum można zobaczyć również gipsowy odlew szkieletu kostnego ichtiozaura oraz szkielety koniowatych, mamutów i człowieka. Wystawa Złoża ropy i gazu ilustruje proces powstawania ropy naftowej w skale macierzystej, jej migrację oraz rolę jaką pełnią skały zbiornikowe. Ukazuje również procesy prowadzące do powstania złoża: akumulację węglowodorów i warunki formowania się zbiorników ropy naftowej i gazu ziemnego. Wystawa Złoża węgli obejmuje złoża torfów, węgli brunatnych jak i węgli kamiennych. II ETAP po wizycie w muzeum lekcja odbywa się w klasie 1. Podział uczniów na 6 grup. 2. Rozmowa z dziećmi na temat: - co to jest skarb? Jak myślicie jakie są najważniejsze skarby Ziemi, w Waszym otoczeniu? ( dzieci podają i uzasadniają dlaczego). 3. Poinformowanie uczniów o przyniesionych przez nauczyciela skarbach, które zostały ponumerowane i które będą musieli rozpoznać różnymi zmysłami podczas wykonywania poleceń z fiszek. 4. Przypomnienie o porządku przebiegu pracy, każda grupa otrzymuje fiszkę z poleceniami. Uczniowie muszą podzielić się obowiązkami (jedno wybrane zadanie dla jednego ucznia). Po upływie wyznaczonego czasu -30 minut, każda grupa zobowiązana jest do rozliczenia się z zadanej pracy- efekty przedstawiają całej klasie. 5. Rozdanie fiszek i materiałów pomocniczych (załącznik). 6. Praca dzieci, pomoc nauczyciela dzieciom słabszym, motywowanie do pracy. 7. Poszczególne grupy referują, przedstawiają wyniki swojej pracy (ocena nauczyciela i aplauz ze strony rówieśników). Z wykonanych prac uczniowie robią wystawkę. III ETAP 1. Podsumowanie zajęć: Jakie skarby poznaliście na dzisiejszej lekcji? Co z nich można otrzymać? Dlaczego nazwaliśmy je skarbami? 2. Wspólne redagowanie i zapisanie krótkiej notatki w zeszytach, dotyczącej poznanych skarbów Ziemi. 12

13 Załączniki do lekcji muzealnej w muzeum Geologii AGH Fiszka prowadząca nr 1 Witajcie! Macie do wykonania podane zadania. SÓL KAMIENNA 1. Z pierwszych liter swoich imion wymyślcie nazwę dla swojej grupy. 2. Rozpoznajcie sól kamienną i podajcie jej numer. 3. Przeczytajcie tekst i odpowiedzcie pisemnie na następujące pytania: Jak powstały złoża soli kamiennej? Gdzie występuje sól kamienną? Do czego wykorzystuje się sól kamienną? 4. Wykonajcie malunek solą wymieszaną z farbą i zaprezentujcie go wszystkim. Do dzieła! Macie 30 minut, aby przygotować się do prezentacji. POWODZENIA! Fiszka prowadząca nr 2 Witajcie! Macie do wykonania podane zadania. ŻELAZO 1. Z pierwszych liter swoich imion wymyślcie nazwę dla swojej grupy. 2. Rozpoznajcie żelazo i podajcie jego numer. 3. Przeczytajcie tekst i odpowiedzcie pisemnie na następujące pytania: Dlaczego żelazo okazało się cenniejsze od złota? Co dla Ciebie jest cenniejsze od żelaza i złota? Dopasuj właściwe znaczenia do podanych wyrażeń: Człowiek z żelaza... Rządy żelaznej ręki... Mieć żelazne zdrowie... List żelazny... a dokument zapewniający dawniej oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu zapadnięcia wyroku sądowego; b mieć dobre zdrowie; zdrowy, silny organizm; c osoba odznaczająca się wielką siłą fizyczną i psychiczną; d surowy, bezwzględny sposób kierowania, rządzenia ludźmi. 4. Z puszki zróbcie ciekawy wazon. Do dzieła! Macie 30 min., aby przygotować się do prezentacji. POWODZENIA! Fiszka prowadząca nr 3 Witajcie! Macie do wykonania podane zadania. WĘGIEL KAMIENNY 1. Z pierwszych liter swoich imion wymyślcie nazwę dla swojej grupy. 2. Rozpoznajcie węgiel kamienny i podajcie jego numer. 3. Przeczytajcie tekst i udzielcie pisemnej odpowiedzi na podane pytania. 13

14 Skąd się wziął węgiel kamienny? Jak człowiek pozyskuje węgiel kamienny? Do czego służy węgiel kamienny? 4. Narysujcie piękny obrazek węglem na kartce z bloku. Do dzieła! Macie tylko 30 min., aby przygotować się do prezentacji. POWODZENIA! Fiszka prowadząca nr 4 Witajcie! Macie do wykonania podane zadania. GLINA 1. Z pierwszych liter swoich imion wymyślcie nazwę dla swojej grupy. 2. Rozpoznajcie glinę i podajcie jej numer. 3. Przeczytaj tekst i udziel pisemnej odpowiedzi na pytania. Do czego używa się glinę? Co produkuje się z gliny? 4. Ułóżcie krótkie opowiadanie o kotu z gliny. 5. Ulepcie takiego kota z gliny. Do dzieła! Macie 30 min., aby przygotować się do prezentacji. POWODZENIA! Fiszka prowadząca nr 5 Witajcie! Macie do wykonania podane zadania. PIASEK 1. Z pierwszych liter swoich imion wymyślcie nazwę dla swojej grupy. 2. Rozpoznajcie piasek i podajcie jego numer. 3. Przeczytaj tekst i udziel pisemnej odpowiedzi na pytania: Jak nazywa się słynna pustynia niedaleko Krakowa? Do czego służy piasek? 4. Narysujcie przebojowe Ziarenko Piasku ( rysunek powinien być dowcipny, wesoły). Do dzieła! Macie 30 min., aby przygotować się do prezentacji. POWODZENIA! Fiszka prowadząca nr 6 Witajcie! Macie do wykonania podane zadania. WODA 1. Z pierwszych liter swoich imion wymyślcie nazwę dla swojej grupy. 2. Rozpoznajcie wodę i podajcie jej numer. 3. Przeczytajcie tekst i udzielcie pisemnej odpowiedzi na pytania: Wyjaśnijcie, jak rozumiecie zdanie: Woda jest cenniejsza od złota Do czego ludzie wykorzystują wodę? 4. Wykonajcie mały plakat nawołujący do ochrony wody. Do dzieła! Macie 30 min., aby przygotować się do prezentacji. POWODZENIA!!! 14

15 Dinozaury i inne wymarłe gady mezozoiczne Agnieszka Chmielowska-Marmucka Osoby wspomagające: przewodnik muzeum Miejsce lekcji muzealnej: JuraPark Bałtów - Muzeum Jurajskie Czas trwania lekcji: Klasa: 90 min I-III klasy Liceum Ogólnokształcącego Treści programowe: Pochodzenie i radiacja adaptatywna gadów mezozoicznych. Przegląd systematyczny gadów kopalnych. Charakterystyka wybranych gatunków gadów wymarłych. Hipotezy wyjaśniające wyginięcie gadów mezozoicznych. Cele ogólne: poznawcze poznanie pojęć: paleontolog, skamieniałości, radiacja adaptatywna; poznanie geologicznego podziału czasu; poznanie wybranych cech charakterystycznych niektórych grup gadów wymarłych; kształcące analizowanie przyczyń i przebiegu radiacji adaptatywnej gadów mezozoicznych; identyfikowanie wybranych gatunków gadów mezozoicznych; rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizowania i dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych; wdrażanie do prowadzenia wnikliwej obserwacji; wychowawcze budzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi. Cele szczegółowe: uczeń: definiuje pojęcie: paleontolog, skamieniałości, radiacja adaptatywna; wymienia i rozróżnia wybrane gatunki gadów mezozoicznych; rozumie na czym polega geologiczny podział czasu; omawia środowisko i tryb życia gadów kopalnych; omawia filogenezę gadów; charakteryzuje wybrane gatunki dinozaurów i innych wymarłych gadów; analizuje przyczyny i przebieg radiacji adaptatywnej gadów kopalnych; 15

16 klasyfikuje wybrane gatunki gadów według przynależności systematycznej; analizuje drzewo rodowe gadów; organizuje swoją pracę indywidualną umiejętność dostrzegania najistotniejszych cech świadczących o przystosowaniu się organizmów do danego środowiska; wykorzystuje obserwacje jako źródło wiedzy; wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniami; ustosunkowuje się do hipotez wyjaśniających przyczyny wyginięcia gadów mezozoicznych; kształtuje postawę badawczą opierającą się na obserwacji modeli organizmów; rozwija zainteresowanie naukami przyrodniczymi. Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, opis, obserwacja, instrukcja, pogadanka, analiza schematów, pokaz. Formy pracy: indywidualna jednolita, zbiorowa, grupowa - zróżnicowana. Środki dydaktyczne: karty pracy, modele dinozaurów i innych gadów kopalnych, tablice informacyjne, eksponaty muzealne, okazy skamieniałości, rekonstrukcje, zdjęcia zwierząt, roślin i krajobrazu, plansze ilustrujące budowę zwierząt, sposoby powstawania i zachowania skamieniałości, arkusz ewaluacyjny. Przebieg zajęć: 1. Podanie tematu lekcji, głównych zagadnień i celów lekcji. 2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. 3. Objaśnienie terminów: paleontolog, skamieniałości, radiacja adaptatywna. 4. Park Dinozaurów: a) okresy geologiczne- grupa I, b) charakterystyka gadów kopalnych grupa II. 5. Muzeum Jurajskie: skamieniałości grupa III. 6. Podsumowanie rozwiązywanie poleceń z karty pracy. Wprowadzenie Zapoznanie uczniów z tematem lekcji, głównymi zagadnieniami i celami lekcji. Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę związaną z życiem dinozaurów i innych gadów kopalnych. Objaśnia terminy: paleontolog, skamieniałości, radiacja adaptatywna. Wyjaśnia na czym polega geologiczny podział czasu i umiejscawia największy rozkwit gadów. Nauczyciel wspólnie z uczniami analizuje drzewo rodowe gadów. Rozwinięcie Uczniowie pracują w trzech grupach: Grupa I omawia dzieje Ziemi, charakteryzując poszczególne okresy geologiczne. Uczniowie posługują się tablicami rozmieszczonymi wzdłuż trasy parku, na których 16

17 znajdują się informacje dotyczące układu kontynentów czy rozwoju życia w morzach i na lądach przed milionami lat. Grupa II wskazuje i omawia modele dinozaurów i innych gadów kopalnych, ze szczególnym uwzględnieniem cech adaptacyjnych do danego typu środowiska: Głos zabiera przewodnik, który zwraca uwagę na miejsce odtworzenia scenki zainscenizowanej na podstawie odkryć w Gagatach Sołtykowskich (na wschód od Skarżyska-Kamiennej) przez G. Gierlińskiego i G. Pieńkowskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (na terenie kamieniołomu odkryto tropy stada 6 zauropodów broniących się prawdopodobnie przed dwoma drapieżnikami dilofozaurami). Po zwiedzeniu Parku Dinozaurów, uczniowie udają się do Muzeum Jurajskiego, gdzie mogą obejrzeć wystawę pt. Maroko - fabryka skamieniałości (Na wystawie można obejrzeć m.in.: kości dinozaurów kredowych, szczątki morskich gadów, zęby rekinów, paleozoiczne trylobity, mezozoiczne głowonogi, koralowce, rekonstrukcje trylobitów, brachiopodów, ryb pancernych, rekina, Anomalocarisa i wielkoraka). Grupa III wskazuje i omawia eksponaty muzealne, identyfikuje określone gatunki zwierząt oraz przypisuje dany okres geologiczny, w którym żyły: nauczyciel przedstawia hipotezy wyjaśniające przyczyny wyginięcia gadów mezozoicznych. głos zabiera przewodnik muzeum, który znając bardzo dobrze ekspozycję muzealną uzupełnia wiedzę uczniów na temat oglądanych okazów skamieniałości i rekonstrukcji zwierząt. Opowiada także o wyprawie do Maroka, wskazując i omawiając liczne zdjęcia zwierząt, roślin i krajobrazu. W trakcie omawiania poszczególnych zagadnień nauczyciel zwraca uwagę na poprawne posługiwanie się przez uczniów pojęciami biologicznymi i geograficznymi. Podsumowanie Jako podsumowanie lekcji uczniowie rozwiązują karty pracy - załącznik nr 1. Ewaluacja zajęć Autorefleksja uczniów po zajęciach wypełnienie arkusza ewaluacyjnegozałącznik nr 2. 17

18 Załącznik nr 1 KARTA PRACY UCZNIA 1. Na poniższych rysunkach przedstawiono różne gatunki gadów kopalnych. Podaj nazwy, czas występowania i typ pożywienia tych zwierząt. Nazwa Czas występowania Pożywienie Nazwa Czas występowania Pożywienie Do poniższych nazw okresów geologicznych przyporządkuj charakterystyczne skamieniałości: Jura, karbon, sylur, kambr. 18

19 3. Uzupełnij tabelę. Formy gadów kopalnych Lądowe Latające Wodne Najważniejsze cechy przystosowawcze Przykłady 4. Przedstaw hipotezy wyjaśniające przyczyny wyginięcia gadów mezozoicznych. 5. Wykonaj tabelę zawierającą w kolejnych kolumnach nazwę ery geologicznej, czas jej trwania oraz najważniejsze wydarzenia ewolucyjne z tego okresu. Załącznik nr 2 ARKUSZ EWALUACYJNY 1. Zaznacz krzyżykiem na skali swoją opinię. Czy przeprowadzona w ten sposób lekcja była dla Ciebie interesująca? zdecydowanie nie raczej nie trudno powiedzieć raczej tak zdecydowanie tak Czy lekcja muzealna pomogła Ci poszerzyć i uporządkować posiadaną wiedzę? zdecydowanie nie raczej nie trudno powiedzieć raczej tak zdecydowanie tak 2. Jakie zagadnienia szczególnie Cię zainteresowały? 3. Co najbardziej podobało Ci się na lekcji? 4. Co sprawiło Ci najwięcej trudności? 19

20 Wśród skał i minerałów Lucyna Chmiest Miejsce lekcji muzealnej: Muzeum Geologiczne AGH. Czas trwania lekcji: Klasa: 45 minut. pierwsza gimnazjum. Treści programowe: Najważniejsze skały i minerały Ziemi. Cel ogólny: Rozpoznawanie najczęściej występujących minerałów i skał. Cele szczegółowe: uczeń zna nazwy wybranych skał i minerałów; uczeń wyjaśnia znaczenie terminów: skała, minerał, kamienie szlachetne; uczeń wskazuje różnice między minerałem a skałą; uczeń potrafi rozpoznać skały i określa ich rodzaj oraz charakteryzować wybrane skały i warunki ich powstania. Metody dydaktyczne: pogadanka, praca z kartami pracy. Formy pracy: grupowa, zbiorowa. Środki dydaktyczne: wystawa geologiczna skał i minerałów, karty pracy. Przebieg zajęć: Faza wprowadzająca 1. Czynności organizacyjne. 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w problematykę zajęć - na podstawie wybranych okazów z wystawy wyjaśnia: Co to jest minerał? Co to jest skała? Co to są kamienie szlachetne? Podział skał ze względu na pochodzenie. 3. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy i rozdaje karty pracy. 4. Nauczyciel przypomina o zasadach zachowania na wystawie. 20

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU.

EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU. EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU. Kształtowanie postaw proekologicznych należy zacząć już w przedszkolu. Edukacja ekologiczna dzieci powinna być świadomą i zamierzoną działalnością nauczycieli i rodziców. Działania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Uczymy dzieci, jak się uczyć

Uczymy dzieci, jak się uczyć CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SZCZECINIE Uczymy dzieci, jak się uczyć pod redakcją Ewy Mrówki Marii Twardowskiej SZCZECIN 2006 Opracowanie redakcyjne Zespół Oficyny Wydawniczej CDiDN w

Bardziej szczegółowo

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Metoda projektów Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nauczanie. uczanie oblemowe

Nauczanie. uczanie oblemowe Nauczanie Na uczanie problemowe pr oblemowe nauczanie problemowe Problem w edukacji.................................... 3 Strategia nauczania problemowego.................. 4 Jak zacząć...............................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA REFERAT WYGŁOSZONY W DNIU 17.11.2004r. NA SPOTKANIU ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO Istnieją różne rodzaje metod i różne sposoby ich klasyfikacji.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo