Pumping Technology For A Better Future. SIHI detect. Pomiary wibracji i monitoring pracy pomp. Slide 1SIHIdetect

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pumping Technology For A Better Future. SIHI detect. Pomiary wibracji i monitoring pracy pomp. Slide 1SIHIdetect"

Transkrypt

1 Slide 1SIHIdetect SIHI detect Pomiary wibracji i monitoring pracy pomp

2 Slide 2SIHIdetect 2 Koszty napraw / konserwacji i straty wynikające z przestojów awaryjnych kryją w sobie bardzo duży potencjał redukcji kosztów eksploatacji pomp Koszty utraty produkcji Koszty konserwacji i napraw Koszty operacyjne Koszty przerw Koszty awaryjnych środowiskowe Koszty inwestycyjne Koszty instalacji Koszty energii

3 Monitoring pracy pomp Slide 3SIHIdetect 3 Monitorowanie stanu staje się coraz bardziej ważne w przemysłowych instalacjach pomp! Presja na redukcję kosztów skutkuje redukcją kosztów eksploatacji pomp, m.in. przez: - Unikanie awarii lub ograniczanie nieplanowanych przerw w pracy - Optymalizacja czasu pracy pomp - Optymalizacja procesu - Redukcja kosztów obsługi Redukcja personelu niezbędnego do przeprowadzania okresowych pomiarów i serwisu naprawczego. Obsługa pomp oparta na monitowaniu stanu pracy umożliwia, np. naprawę / konserwację w odpowiednim czasie, przy zastosowaniu mniejszych nakładów i niższych kosztach obsługi

4 Slide 4SIHIdetect 4 Stosowane praktyki w utrzymaniu ruchu pomp Zalety i wady stosowanych praktyk w utrzymaniu ruchu pomp Metoda Zalety Wady obsługa wtedy gdy potrzebna Naprawa po awarii Konserwacja zapobiegawcza Naprawy / konserwacja zgodnie z planem Konserwacja oparta o monitorowanie stanu Naprawy / konserwacja w zależności od potrzeb + długi czas pracy pompy bez konserwacji + niskie straty wtórne + planowane zatrzymania + optymalizacja czasu pracy pomp + naprawy i konserwacja tylko wtedy gdy potrzebna + niskie straty wtórne + planowane postoje + optymalizacja procesu - duże szkody wtórne - gotowość do naprawa 7x 24h - konieczność utrzymywania dużego zapasu części zamiennych - nieplanowane długie przerwy w pracy - niezbyt optymalne wykorzystanie czasu pracy pomp - konieczność inwestycji w czujniki stanu pracy pomp

5 Przyczyny występowania wibracji pomp Slide 5SIHIdetect 5 niewyważenie Niedopuszczalne siły rurociągowe Niewspółosiowość silnika i pompy Przejście przez pasma częstotliwości zabronionych Zużycie łożysk Zużycie sprzęgieł kawitacja Przekroczenie wielkości maksymalnego przepływu Mechaniczne tarcie części wirujących luzy Desynchronizacja w pompach magnetycznych Częstotliwości rezonansowe itp.

6 Zalety metod opartych o pomiary drgań Slide 6SIHIdetect 6 Nieinwazyjne / brak kontaktu z mediami technologicznymi Wykrywanie dużej liczby możliwych stanów pracy pomp Możliwy montaż na pracującej instalacji Dotychczasowe doświadczenia z monitoringu pracy łożysk Możliwość instalacji w strefach zagrożenia wybuchowego (ATEX) Związane z obowiązującymi normami /standardami

7 Wymagania dla systemów monitoringu stanu pracy Slide 7SIHIdetect 7 Wykrywanie jak największej liczby niedopuszczalnych stanów pracy. Pomiar ciągły (zamiast pomiarów okresowych). Uniwersalne wykonanie z szerokim zakresem zastosowań. Brak wymagań dotyczącej zaawansowanej wiedzy o wibracjach. Prosta implementacja z systemami sterowania. Nakłady inwestycyjne w rozsądnej relacji do kosztów pomp i/lub jej funkcji w procesie.

8 Slide 8SIHIdetect 8 Diagnostyka i wykrywanie awarii mechanicznych. Przenośne urządzenia do standardowych pomiarów wibracji Pomiary wykonywane okresowo lub na żądanie, często z możliwością zapisu wyników. Analiza trendów możliwa przy pomocy dedykowanego oprogramowania na PC. Wymagana ponadstandardowa wiedza o wibracjach Krótkotrwałe niedopuszczalne stany pracy praktycznie niewykrywalne.

9 Czujnik wibracji do pomiarów ciągłych Slide 9SIHIdetect 9 Diagnostyka i pomiary prędkości wibracji. Prosta implementacja przez wykorzystanie pętli prądowej 4 20 ma. Niskie nakłady inwestycyjne (<1.000 ). Wymagana ponadstandardowa wiedza do interpretacji wyników pomiarów.

10 Slide 10SIHIdetect 10 pomiary i detekcja prędkości wibracji. Zaawansowane (eksperckie) systemy do ciągłego monitoringu wibracji Konieczność instalacji wielu czujników pomiarowych (ciśnienie, temperatura, itp.) Czasochłonna konfiguracja Duże nakłady inwestycyjne (> Euro). Specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne. Możliwość pomiarów w strefie Ex

11 Slide 11SIHIdetect 11 SIHI detect w szczegółach Czujnik pomiaru wibracji i monitoringu stanu pracy pomp Wykonania: & non EX EX

12 Zależność pomiędzy ceną i funkcjonalnością różnych metod pomiaru wibracji Efektywność: zdolność do detekcji niedopuszczalnych stanów pracy Slide 12SIHIdetect 12 SIHI detect Proste czujniki obiektowe * Nakłady inwestycyjne, koszty implementacji, koszty użytkowania Urządzenia przenośne do okresowych pomiarów wibracji Zaawansowane systemy pomiarowe Koszty monitoringu w cyklu życia pompy*

13 SIHI detect w szczegółach Slide 13SIHIdetect 13 Czujnik pomiaru wibracji i monitoringu stanu pracy pomp zakres pomiarowy (RMS 10Hz 1kHz) zgodny z wymaganiami ISO Pomiary przyspieszeń do 5,6kHz (akceptowane/ nieakceptowane) do zastosowań z pompami cieczowymi i próżniowymi prosta obsługa, niewymagająca wiedzy specjalistycznej

14 SIHI detect w szczegółach Slide 14SIHIdetect 14 Funkcjonalność SIHI detect Aktualny status wyświetlany przez diody LED Skalowany sygnał 4 20 ma może być wykorzystany w systemach kontroli Protokół HART Oprogramowanie narzędziowe na PC - SIHI vibrosoft Pamięć alarmów EDD dla Siemens SIMATIC PDM i Emerson AMS DTM dla aplikacji FDT (PACTware, SmartVision ABB, FieldCare Endress+Hauser, IndraWorks Rexroth, ) II 2 G Ex ia IIC T4

15 SIHI detect Slide 15SIHIdetect 15

16 SIHI detect w szczegółach Slide 16SIHIdetect 16 Instalacja czujnika Prosty montaż na obudowie łożyska lub korpusie pompy Mocowanie skręcane śruba M8 lub klejone metal na metal (akcesoria dołączone do zestawu)

17 Slide 17SIHIdetect 17 SIHI detect w szczegółach Instalacja czujnika Przykłady dla różnych typów pomp Pompy z obudową spiralną Pompy wielostopniowe Pompy bocznokanałowe Pompy próżniowe

18 SIHI detect w szczegółach Połączenia elektryczne czujnika Slide 18SIHIdetect ma Interface 1Hz LED display mm/s ma Zasilacz DC V DCS

19 SIHI detect w szczegółach Slide 19SIHIdetect 19 Diody LED do wyświetlania aktualnego stanu pracy Kontrola wzrokowa

20 Slide 20SIHIdetect 20 Program narzędziowy SIHI vibrosoft Oprogramowanie do profesjonalnej analizy wibracji przy pomocy czujnika SIHI detect

21 Przykłady rejestracji SIHI detect Monitoring stanu pompy AKHA 6102 detekcja tarcia mechanicznego jako skutku pracy z suchobiegiem Analiza przebiegów przy pomocy modułu Data Viewer Slide 21SIHIdetect 21 Nieakceptowane warunki pracy time for service Nieakceptowane warunki pracy suchobieg Powiększenie dla jednego z cyklów rejestracji Przebiegi zarejestrowane przy pomocy komputera PC Włączenie analizy w sterowanie procesem umożliwia uniknięcie awarii i nieplanowanych przestojów Tarcie mech. Pompa

22 Slide 22SIHIdetect 22 Przykłady rejestracji SIHI detect Monitorowanie stanu pompy Detekcja niewspółosiowości

23 Slide 23SIHIdetect 23 Przykłady rejestracji SIHI detect Monitorowanie stanu pompy Detekcja zużycia łożysk

24 Slide 24SIHIdetect 24 Przykłady rejestracji SIHI detect Monitorowanie stanu pompy Detekcja niewyważenia

25 Slide 25SIHIdetect 25 Przykłady rejestracji SIHI detect Kontrola stanu pracy Detekcja kawitacji

26 Slide 26SIHIdetect 26 Przykłady rejestracji SIHI detect Monitorowanie stanu pompy Desynchronizacja sprzęgła magnetycznego

27 SIHI vibrosoft współpraca z modemem HART Slide 27SIHIdetect 27

28 Slide 28SIHIdetect 28 SIHI detect EDD i DTM via WLAN Profesjonalne analizy pomiaru wibracji EDD dla Siemens SIMATIC PDM i Emerson AMS DTM dla aplikacji FDT (PACTware, SmartVision ABB, FieldCare Endress+Hauser, IndraWorks Rexroth, ) Moduły I/O Fieldbus SIHI detect 4-20mA HART Ethernet 1 64 x SIHI detect DCS HART -PV stan pompy -SV prędkość wibracji 10Hz-1kHz [mm/s] -TV pomiar temperatury [ C] -QV przyspieszenie wibracji1khz-5,6khz [m/s²] EDD /DTM

29 Slide 29SIHIdetect 29 SIHI datausb - Koncentrator danych dla SIHI detect Analiza danych w czasie rzeczywistym (z markerem czasu data, czas) pozwala na redukcję kosztów eksploatacji, zwiększa dyspozycyjność instalacji i pozwala na optymalizację procesu

30 Slide 30SIHIdetect 30 Rejestracja trendów w pamięci USB 4 GB pamięć USB jako rejestr FILO Pamięć długoterminowa Zachowane dane łatwo można skopiować do komputera PC Analiza danych przy pomocy SIHI vibrosoft -DataViewer Do 1000 dni z ciągłą rejestracją danych z SIHI detect Do 5,5 roku rejestracji z interwałem 1 minuty Do 11 lat rejestracji z interwałem 2 minuty

31 Slide 31SIHIdetect 31 Bezpośrednia łączność z SIHI vibrosoft przez złącze USB Bezpośrednia komunikacja z komputerem PC przez złącze USB Konfiguracja SIHI datausb Konfiguracja profesjonalnej analizy danych z czujnika SIHI detect

32 Slide 32SIHIdetect 32 Prosta konfiguracja zasilania 24 VDC (18 30 VDC) oddzielny zasilacz lub zakładowa sieć 24 Vdc Opcjonalne zasilanie przez złącze USB-Micro lub USB-B

33 Instalacja SIHI datausb Slide 33SIHIdetect 33

34 Slide 34SIHIdetect 34 Instalacja SIHI datausb z modemem GSM Komunikaty ostrzeżeń i alarmów - lub SMS Konfiguracja i analiza danych przez przeglądarkę internetową SMS-Service Internet Planowane na 2013

35 Slide 35SIHIdetect 35 Przykłady aplikacyjne monitoringu stanu pracy pomp z zastosowaniem SIHI detect Ciągły monitoring zapewnia wczesne wykrywanie stanów awaryjnych przed wystąpieniem uszkodzeń. Detekcja niedopuszczalnych stanów pracy będących efektem procesu technologicznego. Optymalizacja procesu dzięki ciągłemu monitoringowi stanu pracy Redukcja kosztów utrzymania ruchu i zwiększenie dyspozycyjności kluczowych komponentów. Unikanie roszczeń gwarancyjnych. Kontrola poprawności instalacji i wczesne eliminowanie problemów procesu technologicznego.

36 Referencje SIHI detect! All Rights Reserved SIHI BV

37 Zakres zastosowań SIHI detect Slide 37SIHIdetect 37 Pompy wirowe - Zgodne z ISO Pompy z sprzęgłem magnetycznym - Pompy bocznokanałowe - Pompy wielostopniowe z korpusem spiralnym - Pompy dla gorących mediów Pompy próżniowe i kompresory z pierścieniem cieczy Wentylatory przemysłowe Silniki elektryczne

38 Oni wybrali SIHI detect SIHI detect Slide 38SIHIdetect 38

39 Instalacje pompy wirowe SIHI detect Slide 39SIHIdetect 39 Centrifugal pumps EN Centrifugal pumps Close-coupled Transnorm centrifugal pumps (7 off)

40 Instalacje pompy magnetyczne SIHI detect Slide 40SIHIdetect 40 Centrifugal mag drive pumps EN Centrifugal pumps Close-coupled in low temperature application

41 Instalacje pompy bocznokanałowe SIHI detect Slide 41SIHIdetect 41 Side channel pumps Side channel mag drive pump in LPG application

42 Instalacje pompy próżniowe z pierścieniem cieczy SIHI detect Slide 42SIHIdetect 42 Horizontal two stage liquid ring vacuum pumps Monobloc liquid ring vacuum pump

43 Instalacje pompy cieczowe SIHI detect Slide 43SIHIdetect 43 Multi stage ring section centrifugal pumps

44 SIHI detect Slide 44SIHIdetect 44 Instalacje Wentylatory przemysłowe i silniki elektryczne

45 SIHI detect SIHI detect Slide 45SIHIdetect 45 Wykonania: non EX & EX

Inteligentna technologia bezprzewodowa

Inteligentna technologia bezprzewodowa Inteligentna technologia bezprzewodowa Zobacz swój zakład w zupełnie nowym świetle PLANTWEB Inteligentna technologia i cyfrowa architektura PlantWeb pozwalają z wyprzedzeniem wykryć urządzenia zagrożone

Bardziej szczegółowo

CSI 6500 Machinery Health Monitor

CSI 6500 Machinery Health Monitor System Ciągłego Monitoringu Stanu Maszyn Karta katalogowa produktu Kwiecień 2012 CSI 6500 Machinery Health Monitor n Rozszerzenie architektury PlantWeb o funkcję zabezpieczeń maszyn zgodnie z normą API

Bardziej szczegółowo

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Karta katalogowa Micropilot S FMR540 Radarowy pomiar poziomu Inteligentny przetwornik do bezkontaktowego,

Bardziej szczegółowo

vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem

vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem DBAJĄC O PODSTAWY Branża wodnokanalizacyjna i branża systemów automatyzacji budynków, to dwa kluczowe, tak często niedostrzegane składniki naszego codziennego

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY TO NAPRAWDĘ ŁATWE Wyobraź sobie, jaka byłaby oszczędność energii, gdyby wszystkie silniki były sterowane przez przemienniki częstotliwości. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Najgorszą metodą eksploatacji jest eksploatacja maszyny do awarii! Metody obsługi technicznej

Najgorszą metodą eksploatacji jest eksploatacja maszyny do awarii! Metody obsługi technicznej 9 Najgorszą metodą eksploatacji jest eksploatacja maszyny do awarii! Metody obsługi technicznej Obsługa techniczna w zależności od uszkodzenia Awaria wystepuje niespodziewanie Obsługa techniczna w zależności

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

Robotyka ABB, Michał Ochmański, 16.11.2011 KONFERENCJA TRANSFER WIEDZY W BRANŻY MOTORYZACJI Efektywne rozwiązania robotyki ABB dla przemysłu

Robotyka ABB, Michał Ochmański, 16.11.2011 KONFERENCJA TRANSFER WIEDZY W BRANŻY MOTORYZACJI Efektywne rozwiązania robotyki ABB dla przemysłu Robotyka ABB, Michał Ochmański, 16.11.2011 KONFERENCJA TRANSFER WIEDZY W BRANŻY MOTORYZACJI Efektywne rozwiązania robotyki ABB dla przemysłu Agenda ABB robotyka w Polsce - sylwetka Efektywne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

SITRAIN Szkolenia dla przemysłu

SITRAIN Szkolenia dla przemysłu SITRAIN Szkolenia dla przemysłu Wiedza kluczem do sukcesu Katalog szkoleń Oferta szkoleń 2014/15 www.siemens.pl/sitrain Centra szkoleniowe Łódź Warszawa Katowice Bielsko-Biała Warszawa Łódź Katowice Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

Jeden system do wszystkich zastosowań

Jeden system do wszystkich zastosowań Jeden system do wszystkich zastosowań SPIS TREŚCI Automatyzujemy przemysł i budynki 2-3 Sterowniki, interfejsy, moduły I/O 4-5 Rozwiązanie skrojone na miarę WAGO-I/O-SYSTEM 750/752 6-7 System przemyślany

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

Gama produktów UPS Delta

Gama produktów UPS Delta The power behind competitiveness Gama produktów UPS Delta Zasilacze awaryjne UPS www.deltapowersolutions.com Spis treści Grupa Delta 1 O dziale MCIS 3 Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta 4 Produkty 6 seria

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Szkolenia, sprzęt i usługi dla sieci PROFIBUS i PROFINET od ekspertów. serwis. urządzenia szkolenie

Szkolenia, sprzęt i usługi dla sieci PROFIBUS i PROFINET od ekspertów. serwis. urządzenia szkolenie Szkolenia, sprzęt i usługi dla sieci PROFIBUS i PROFINET od ekspertów serwis urządzenia szkolenie 02.2013 SPIS TREŚCI Szkolenia, sprzęt i usługi dla sieci PROFIBUS i PROFINET INTEX - eksperci z zakresu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja użytkownika

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja użytkownika Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja użytkownika 1 Spis treści 1. System Veronica...3 1.1. Zalety wykorzystania systemu monitoringu...3 1.2. Charakterystyka systemu...4

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Kraków 2014 Spis treści 1) SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU... 5 a) System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie... 5 i) System Kontroli Dostępu...

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Przenośne przyrządy do pomiaru gazów. Przenośne mierniki gazów Rurki wskaźnikowe

Przenośne przyrządy do pomiaru gazów. Przenośne mierniki gazów Rurki wskaźnikowe Przenośne przyrządy do pomiaru gazów Przenośne mierniki gazów Rurki wskaźnikowe 2 INDUSTRIAL SCIENTIFIC Spis treści Elektroniczne przyrządy do pomiaru gazów Tabela doboru przyrządu str. 3 Twój przyrząd

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo