Beata Romejko. Prezes firmy Europerspektywa. Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Beata Romejko. Prezes firmy Europerspektywa. Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach"

Transkrypt

1

2 Beata Romejko Prezes firmy Europerspektywa Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach

3 Nauka i Przedsiębiorczość. Rozwój we współpracy 10:00 10:15 Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach Beata Romejko Europerspektywa 10:15 10:45 Badania rynku w procesie rozwoju nowego produktu specyfika firm spin-off i spin-out dr Radosław Mącik Zakład Marketingu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 10:45 11:15 Rola firm spin-off i spin-out w przedsiębiorczości akademickiej dr inż. Konrad Gromaszek Katedra Elektroniki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 11:15 11:30 Przerwa na kawę 11:30 12:00 Źródła finansowania przedsiębiorczości akademickiej. Aniołowie Biznesu szansą na wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Cezary Pasternak Lubelska Fundacja Rozwoju 12:00 12:30 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Twój pierwszy kontakt z biznesem Jacek Piotrowski koordynator ds. marketingu i promocji, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 12:30 13:00 Centrum Rozwoju Kadr jako przykład przedsiębiorczości akademickiej Stanisław Leśniak Centrum Rozwoju Kadr 13:00 13:15 Podsumowanie konferencji 13:15 Lunch Projekt Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie8.2.1, na podstawie umowy nr 143 POKL /09-00 podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 23 czerwca Termin realizacji projektu: 1 sierpnia lipca Celem ogólnym projektujest wzrost współpracy pomiędzy sferą B+Roraz przedsiębiorstwami służący transferowi wiedzy w regionie lubelskim. Poprzez promowanie idei przedsiębiorczości akademickiej pracownicy naukowi w województwie lubelskim w większym stopniu będą współpracować z przedsiębiorcami. 1

4 Cele szczegółowe projektu to m.in.: wzrost poziomu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołów działających w jednostkach naukowych w województwie lubelskim, podniesienie wiedzy pracowników naukowych w zakresie: rozpoczynania działalności typu spin-offi spin-out, komercjalizacji wiedzy i innowacyjnych technologii, źródeł finansowania działalności gospodarczej, w tym zewnętrznych źródeł finansowania projektów innowacyjnych i badawczych, podniesienie wiedzy przedsiębiorców dotyczącej możliwości współpracy z sektorem B+R i korzyści z tego wynikających. Działania w ramach projektu: 1. PORADNIK DOTYCZĄCY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 2. PLATFORMA E-LEARNINGOWAI BAZA INTERAKTYWNA DO NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY B+R I PRZEDSIĘBIORSTWAMI 3. INTERAKTYWNA BAZA DO NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK NAUKOWYCH A PRZEDSIĘBIORSTWAMI 4. PROMOCJA IDEI PRZEDSĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ I PROJEKTU 1. PORADNIK DOTYCZĄCY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ zasady rozpoczynania działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia, zakładania przedsiębiorstw typu spin-offoraz spin-out, komercjalizacja wynalazków i innowacyjnych technologii, przygotowanie biznesplanu, wskazanie źródeł finansowania działalności gospodarczej, w tym zewnętrznych źródeł finansowania projektów innowacyjnych i badawczych, zagadnienia związane z innowacyjnością oraz z korzyściami współpracy pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami. 2. PLATFORMA E-LEARNINGOWAI BAZA INTERAKTYWNA DO NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY B+R I PRZEDSIĘBIORSTWAMI Tematyka: korzyści wynikające ze współpracy sektora B+R i przedsiębiorstw, zakładanie przedsiębiorstw spin-offi spin-out, innowacyjność, transfer wiedzy i technologii, komercjalizacja wiedzy, finansowanie sfery badawczorozwojowej. 2

5 3. INTERAKTYWNA BAZA DO NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK NAUKOWYCH A PRZEDSIĘBIORSTWAMI Baza działa w dwie strony. Po pierwsze przedsiębiorcy mogą zgłosić potrzeby badawcze lub wyszukać badania realizowane już w jednostkach naukowych i nawiązać kontakt w celu transferu wiedzy i technologii. Po drugie pracownicy naukowi mogą poinformować o badaniach przeprowadzonych bądź aktualnie realizowanych w celu transferu ich wyników do przedsiębiorstw i, co za tym idzie, zwiększenia poziomu innowacyjności w tych przedsiębiorstwach. Baza interaktywna jest promowana w obu środowiskach, aby jak najwięcej jednostek zgłaszało do niej swoje potrzeby bądź informowało o swoich pracach badawczych. Wysłane zostały informacje do potencjalnych użytkowników bazy. 4. PROMOCJA IDEI PRZEDSĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ I PROJEKTU Zadanie realizowane jest przy pomocy: prasy, telewizji, Internetu, ulotek, plakatów, konferencji podsumowującej rezultaty projektu. W konferencji wezmą udział m.in.: przedstawiciele uczelni, pracownicy naukowi, przedsiębiorcy. 3

6 Dr Radosław Mącik Zakład Marketingu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Badania rynku w procesie rozwoju nowego produktu specyfika firm spin-off i spin-out

7 Rola badań rynku w procesie rozwoju nowego produktu dr Radosław Mącik Katedra Marketingu UMCS dr Radosław Mącik Nauka i przedsiębiorczość - Rozwój we współpracy, Lublin, 28 czerwca 2010 Agenda Typy innowacji (1) Innowacje i cykl życia technologii Proces rozwoju nowego produktu Etapy Dylematy Techniki badawcze Przykłady zastosowań technik badawczych Konkluzje Uwzględniając wpływ danej innowacji na istniejące rynki i działające na nich przedsiębiorstwa, wyróżnia się: Innowacje trwałe polegają na stopniowym ulepszaniu produktów i/lub technologii w taki sposób, że nie wymagają zmiany myślenia o obsługiwanym rynku np. wytwarzanie oszczędniejszego w zużyciu paliwa samochodu Innowacje dysruptywne zmieniają obraz branży, prowadzą do zastępowania jednych produktów i/lub technologii drugimi, często wiążą się z komercjalizacją pewnych wynalazków lub użyciem nowatorskiego modelu biznesowego np. telefon komórkowy, handel elektroniczny itd. Typy innowacji (2) Klasyczny cykl życia technologii Innowacje w zakresie modelu biznesu zmieniające sposób przechwytywania wartości przez firmę (np. Dell) Innowacje w zakresie marketingu zmieniające działanie przedsiębiorstwa w zakresie instrumentów marketingowych Innowacje organizacyjne związane z tworzeniem lub zmianą organizacji przedsiębiorstwa Innowacje procesu implementacja nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostarczania usług Innowacje produktowe polegająca na stworzeniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi, np. w zakresie jego funkcji, parametrów technicznych, łatwości użytkowania Innowacje w zakresie łańcucha dostaw istotna zmiana w sposobach dostarczania surowców/komponentów oraz dystrybucji wyrobów gotowych Proces rozwoju nowego produktu 1

8 Typowy proces rozwoju nowego produktu Tworzenie pomysłów Proces rozwoju nowego produktu - wykorzystanie wynalazku/technologii Badania podstawowe Wstępna selekcja pomysłów Rozwój i testowanie koncepcji produktu Decyzja: porzucamy rozwój produktu Wstępna selekcja wyników Rozwój koncepcji produktu Decyzja: porzucamy rozwój produktu Analiza ekonomiczna i marketingowa Rozwój techniczny i opracowanie prototypu Rozwój techniczny i opracowanie prototypu Analiza ekonomiczna i marketingowa Decyzja: warto rozwijać dalej przejście do kolejnego etapu rozwoju Testowanie rynku Komercjalizacja Decyzja: warto rozwijać dalej przejście do kolejnego etapu rozwoju Testowanie rynku Komercjalizacja Tworzenie pomysłów Główne dylematy w procesie rozwoju nowego produktu Wstępna selekcja pomysłów Etapy testów marketingowych Etap testów technicznych Rozwój i testowanie koncepcji produktu Analiza ekonomiczna i marketingowa Rozwój techniczny i opracowanie prototypu Główne dylematy: Które Główny z pomysłów dylemat: są najbardziej Czy da się znaleźć obiecujące? akceptowalną dla konsumentów Czy porzucając koncepcję dany pomysł produktu? nie tracimy szans Należy na zbadać, rozwój firmy? jaka ona Czy ma forsując być! błędną koncepcję, nie doprowadzimy do Główne znacznych dylematy: strat? Czy oferowanie danej koncepcji produktu będzie opłacalne? Czy z marketingowego Główny dylemat: punktu widzenia oferta Czy jest da dobra się zaprojektować dla firmy? technologię wytwarzania i sam produkt tak by były zgodne z oczekiwaniami Testowanie rynku Komercjalizacja Główny dylemat: klientów? Jaki wynik testów uznać za wystarczający, by komercjalizować ofertę? Techniki badawcze w procesie rozwoju nowego produktu Tworzenie pomysłów Wstępna selekcja pomysłów Etapy testów marketingowych Etap testów technicznych Rozwój i testowanie koncepcji produktu Jakościowe - FGI, inne techniki grupowe np. burza Źródła mózgów wtórne: i synektyka - Techniki wspomagające, -analiza np. trendów projekcyjne technicznych i konsumenckich w otoczeniu --badania popytu (np. skaningowe lub rejestracja sprzedaży) -Jakościowe: Jakościowe --FGI -FGI i IDI - Techniki wspomagające, np. projekcyjne Ilościowe i jakościowe: -kwestionariuszowe badania U & A, -badania akceptacji cen i elastyczności cenowej i dochodowej --badania marki i pozycjonowania (gł. Analiza ekonomiczna i marketingowa Rozwój techniczny i opracowanie prototypu Testowanie rynku Komercjalizacja jakościowe) Testy techniczne, badania ergonomiczne Ilościowe -testy monadyczne, próbne użytkowanie, - tzw. klinika produktu, -- eksperymenty rynkowe Od wynalazku do komercjalizacji Sam wynalazek (nowa technologia lub przełomowy produkt) często nie oznacza natychmiastowych szans na komercjalizację. Powody: Koszty dalszego rozwoju istotne dla badań podstawowych Brak uzupełniających elementów wskazujących korzyści z wynalazku Problemy z akceptacją technologii przez jej użytkowników Przykład mysz komputerowa Wynaleziona w Stanford Research Institute w 1963 przez Douglasa Engelbarta i Billa Englisha Ówcześnie nie znalazła zastosowania dlaczego? Prototyp myszy z 1963 r. 2

9 Mysz c.d. Rozszerzony model akceptacji technologii TAM/TTF Kolejna próba mysz oparta na kulce Bill English 1972 ten sam efekt Wczesna komercjalizacja w komputerze Xerox 8010 Star Information System w 1981, bez większych sukcesów Komercjalizacja właściwa 1984 w Apple Macintosh sukces po 20 latach, chociaż John C. Dvorak, felietonista komputerowy premierę tę komentował: Nie ma żadnych dowodów na to, że ludzie będą chcieli tego używać Postrzegana użyteczność technologii (PU) Zgodność technologii z celem użycia (TTF) Model Akceptacji Technologii (TAM) Postrzegana łatwość użycia technologii (PEU) Behawioralna intencja użycia technologii (IU) Faktyczne wykorzystanie technologii (AU) Rozwój i testowanie koncepcji - projekcyjne mapy percepcji Sporządzanie projekcyjnych map percepcji Krok 1. Wybór cech (wymiarów) Krok 2. Nazwanie pozytywnego i negatywnego bieguna każdej z cech Krok 3. Wybór orientacji cech Krok 4. Test umieszczenie pozycjonowanych obiektów na mapie zgodnie z własną opinią, sprawdzenie: Czy obiekty dają się jednoznacznie umiejscowić na mapie? Czy układ obiektów w przestrzeni mapy można sensownie uzasadnić? Krok 5. Zebranie danych kartki, fotografie itd. Krok 6. Analiza i agregacja danych Przykład: Usługi biur rachunkowych Test kliniczny porównywane pojazdy drogie drogie W W W W W W W W W W Lubo Lublin 3Mi Mercedes Sprinter Iveco Daily W skomplikowane W W W W W W proste niepotrzebne W W W W W potrzebne W S S Wniosek? tanie Uwaga: badanie z 2007 r. tanie 3

10 Pozycjonowanie Lubo test kliniczny Test kliniczny mapa percepcji - Lubo Drogi Przestarzały 0 Nowoczesny Lubo Tani Test kliniczny mapa percepcji - Mercedes Sprinter Test kliniczny mapa percepcji - Iveco Daily Drogi 12 Drogi Przestarzały 0 Nowoczesny Sprinter Przestarzały 0 Nowoczesny Iveco Tani -12 Tani Test kliniczny mapa percepcji - Lublin 3Mi Mapy percepcji - łącznie Drogi 12 Drogi Przestarzały 0 Nowoczesny Lublin Przestarzały Nowoczesny Lubo Lublin Sprinter Iveco -12 Tani Tani 4

11 Podsumowanie wyników z map percepcji Drogi Test kliniczny ocena z zewnątrz profile semantyczne [1]brzydki / [7]ładny [1]podobny do innych / [7]zwracający uwagę [1]przestarzały / [7]nowoczesny Przestarzały Nowoczesny [1]dziwny / [7]normalny [1]nietrwały / [7]solidny [1]mały / [7]duży [1]skromny / [7]luksusowy Sprinter LUBO IVECO Lublin 3Mi [1]spokojny / [7]dynamiczny [1]prosty / [7]skomplikowany [1]delikatny / [7]wytrzymały [1]toporny / [7]dopracowany Tani [1]słaby / [7]mocny [1]niefunkcjonalny / [7]ergonomiczny Test kliniczny ocena wnętrza profile semantyczne [1]brzydkie / [7]ładne [1]podobne do innych / [7]zwracające uwagę Test akceptacji ceny Proszę wyobrazić sobie tradycyjnie produkowaną szynkę wędzoną : [1]przestarzałe / [7]nowoczesne [1]dziwne / [7]normalne [1]nietrwałe / [7]solidne [1]małe / [7]przestronne [1]skromne / [7]luksusowe [1]spokojne / [7]dynamiczne [1]proste / [7]skomplikowane [1]delikatne / [7]wytrzymałe [1]toporne / [7]dopracowane [1]niepraktyczne / [7]wygodne [1]niefunkcjonalne / [7]ergonomiczne Sprinter LUBO IVECO Lublin 3Mi A teraz posługując się poniższą skalą cen proszę odpowiedzieć na pytania: 1. Przy jakiej cenie uznał(a)by Pan/i taką szynkę za zbyt drogą by rozważać jej zakup? (za droga) 2. Przy jakiej cenie taka szynka wydałaby się dla Pana/i tak tania, że wydałaby się wątpliwej (zbyt niskiej) jakości, i obawiał(a)by się Pan/i ją kupić? (za tania) 3. Przy jakiej cenie taka szynka zaczęłaby się Panu/i wydawać droga, ale warta rozważenia zakupu? (droga) 4. Przy jakiej cenie uznał/a/by Pan/i taką szynkę za dobry zakup, oferujący dobrą wartość za swoją cenę? (tania) Skala cen w zł/kg (brutto z VAT): dr Radosław Mącik, zł Slajd 6 skumulowany % respondentów Przykład: LUBO test PSM ,5 30 Cena "krańcowej taniości" to ok. 57 tys. zł 32, , , ,5 Przedział akceptacji cen: tys. zł 50 Cena optymalna to 60 tys. zł 52,5 55 Cena obojętności to ok. 63 tys. zł 57, , ,5 70 poziom ceny [tys. zł] 72, , , , ,5 za drogi za tani drogi tani Cena "krańcowej drogości" to ok. 68 tys. zł 95 97,5 100 Rola badań rynku w procesie rozwoju nowego produktu Ograniczyć ryzyko porażki, dostarczając informacji o potencjalnych problemach na wczesnych etapach procesu. Wskazać możliwości i kierunki modyfikacji koncepcji/prototypów w oparciu o zebrane informacje. Wskazać nieakceptowane i niespójne elementy w nowym produkcie. Wykazać potencjalne efekty komercjalizacji zarówno dobrych, jak i złych produktów/technologii. 5

12 Stereotypy dotyczące badań rynku Badania są drogie użyjmy tańszych technik (badania CAWI, CATI, jakościowe) lub mniejszych prób. Badania są drogie ale koszty utopione w nierokującym sukcesu projekcie jeszcze większe. Wyniki są niezrozumiałe wymagajmy nie tylko wyników jako takich, ale też ich interpretacji i rekomendacji dla decyzji. Potencjalne problemy z badaniami Zlecanie badań już po podjęciu decyzji dla jej usprawiedliwienia presja na uzyskanie określonego wyniku nie wróży niczego dobrego. Presja czasu bez komentarza Zbyt mały budżet j.w. Niezrozumienie zalet i ograniczeń poszczególnych metod i technik badawczych, np. traktowanie wyników badań jakościowych tak jak ilościowych. Proponowanie przez agencje badawcze technik niedostosowanych do sytuacji, ale opanowanych przez badaczy syndrom odgrzanego kotleta. Źródło sukcesu? przykład MIT (Tang, Vohora, Freeman, 2004) W Massachusetts Institute for Technology (MIT) 80-95% firm spin-out zakładanych przez zespoły posiadające TYLKO kompetencje czysto techniczne/technologiczne zakończyło się niepowodzeniem. Ale 80-95% firm spin-out zakładanych przez zespoły posiadające kompetencje interdyscyplinarne, w tym marketingowe, biznesowe i techniczne/technologiczne zakończyło sie sukcesem. Działające z sukcesem firmy typu spin-out zostały zbudowane w oparciu o interdyscyplinarne kompetencje i pracę zespołową. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa opartego na wiedzy (wg Wissema, 2005) Etapy Działania Finansowanie Efekt Etap projektowania ( zasiewu ) Etap tworzenia ( kiełkowania Etap rozruchu Etap wzrostu Etap dojrzałości Wstępny projekt produktu Wstępne badania rynkowe i własności intelektualnej Biznesplan Przygotowywanie prototypów Tworzenie zespołu Tworzenie obiektów produkcyjnych i związanych ze sprzedażą Początek i zwiększanie sprzedaży i produkcji Intensywny marketing Powiększanie zespołu Restrukturyzacja i profesjonalizacja Szybkie zwiększanie sprzedaży i produkcji Pozytywny przepływ środków finansowych Firma kontynuuje działalność Eksport i dywersyfikacja Zainteresowanie stron przejmujących Oszczędności Rodzina i przyjaciele Rodzina i przyjaciele Anioły biznesu Anioły biznesu Venturecapital Venturecapital i fundusze inwestycyjne Pożyczki bankowe Wejście na giełdę lub przejęcie Zobowiązanie do rozpoczęcia działalności Początek sprzedaży Nie ma odwrotu Firma kontynuuje działalność Firma kontynuuje działalność Etapy rozwoju przedsiębiorstwa a jego finansowanie (Wissema, 2005) Literatura Zapotrzebowanie na środki finansowe Źródła finansowania działalności Założyciele, rodzina Projektowania ("zasiewu")? Tworzenia ("kiełkowania")? Dolina śmierci Venture Capital Sprzedaż / wejście na giełdę Brak finansowania Zasoby firmy Rozruchu Wzrostu Dojrzałości Schyłku Banerski G., Gryzik A., Matusiak B, Mażewska M., Stawasz E. (2009), Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off i spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi, PARP, Warszawa. Guliński J. (2008), Przedsiębiorczość akademicka w kraju - próba analizy stanu, Referat w ramach III Letniej Szkoły Innowacji SOOIPP, Koszelów, 7 września Gulda K. (2004), Przedsiębiorczość akademicka możliwości rozwoju, dostępne online: Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka światowe doświadczenia, Pr. zbiorowa, PARP, Warszawa 2005, Tang K., Vohora A., Freeman R. (2004), How to build and invest in successful university spinouts; Euromoney Institutional Investor, Londyn Wissema J.G. (2005), TECHNOSTARTERZY dlaczego i jak?, PARP, Warszawa. 6

13 Dziękuję za uwagę! Zapraszam do dyskusji. Nauka i przedsiębiorczość - Rozwój we współpracy, Lublin, 28 czerwca

14 Dr inż. Konrad Gromaszek Katedra Elektroniki, Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Rola firm spin-off i spin-out w przedsiębiorczości akademickiej

15 Rola firm spin-off i spin-out w przedsiębiorczości akademickiej dr inż. Konrad Gromaszek Konferencja podsumowująca projekt Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach Plan wystąpienia Wprowadzenie Pojęcia przedsiębiorczości, spin-off i spin-out Rola firm odpryskowych w przedsiębiorczości akademickiej Zalety oraz ograniczenia związane z zakładaniem własnej firmy spin-off/spin-out Podsumowanie Wprowadzenie Generacja i akumulacja wiedzy przez środowiska akademickie Czynniki wpływające na zakładanie firm odpryskowych Imperatyw przedsiębiorczy i jego rezultaty Nowa wiedza kluczem do innowacji Cel: określenie roli spin-off i spin-out w przedsiębiorczości akademickiej Pojęcie firmy odpryskowej Firma wykorzystująca w celach gospodarczych intelektualne i organizacyjne zasoby uczelni, powstała w wyniku działań przedsiębiorczych pracowników i innych osób związanych z jednostką naukowo-badawczą. W praktyce brak jest jednolitej definicji dla tego typu podmiotów, a spotykane pojęcia to: innovative spin-off spin-off spin-out start-up technostarter spin-off vs spin-out Brak spójnej, powszechnie akceptowanej systematyki fenomenu firm odpryskowych Obydwa podejścia w literaturze Rozbieżności w interpretacji pojęć 1

16 Oddziaływanie Przedsiębiorczości Akademickiej Popularność spin-off na świecie Instytucje wspierające Technostartery Spin-off Spin-out Gospodarka Wysoki poziom badań na uczelni = Przyciąganie kapitału firm + Tworzenie przez firmy ośrodków badawczych blisko uczelni Regulacje prawne Pracownicy Doktoranci Studenci Przedsiębiorczość akademicka Uczelnia Władze regionalne Takie środowisko - przyjazne komercjalizacji pomysłów naukowych znacznie wspiera powstawanie małych firm tworzonych przez akademików (nie jest to czynnik Intensyfikacja decydujący). Wzrost liczby Przyciąganie prowadzonych Różnego typu = inkubatory, studentów doradztwa i niskooprocentowane + wybitnych naukowców badań kredyty zachęcają niezdecydowanych (ich brak nie zniechęci tych, którzy wcześniej podjęli decyzję o założeniu firmy). Szczodre finansowanie badań podstawowych = Długofalowy rozwój centrów spin-off + Intensyfikacja firm typu venture capital i itp. oferujących fundusze w zamian za udziały w nowym przedsięwzięciu Wspieranie spin-off w UE Czynniki sukcesu funkcjonujących programów: usługi doradcze kontakty biznesowe (poprzez sieci) transfer technologii odpowiednia infrastruktura bezpośrednie wsparcie finansowe Formy wspierania firm akademickich Model top-down (SPINNO, Finlandia) Model sieciowy (Univ. Chalmers, Szwecja) Model stopniowego uruchamiania poszczególnych elementów (Univ. Lozanne, Szwajcaria) Program FIRST (Belgia) INNO-Net na podstawie doświadczeń PAXIS i Gate2Growth USA: 3 fazowy STTR (Small Business Transfer Technology Program) USA : Akt Bayh-Dole a: Placówki naukowe: Własność wynalazków sponsorowanych przez państwo Patentowanie i szukanie licencjobiorców Podział z wynalazcą opłatą licencyjną Pierwszeństwo do uzyskania licencji mają małe przedsiębiorstwa Klasyfikacja firm opartych na wiedzy Schemat działań Małe firmy, których działalność oparta jest na wiedzy, można podzielić na grupy w zależności od oferowanego przez nie produktu: firmy proponujące innowacyjny produkt - próbują zapełnić lukę rynkową lub wykreować popyt na całkiem nowy typ towaru lub usługi; firmy, które proponują nowy, tańszy lub lepszy niż dotychczasowy sposób produkcji towaru lub świadczenia usługi; firmy eksperckie, doradcze, których fundamentem jest zwykle suma wiedzy ich pracowników zgromadzona w toku wieloletniej pracy w danej dziedzinie badań Ewidencja prac badawczych Identyfikacja dóbr możliwych do komercjalizacji Ochrona prawna Sposób komercjalizacji Ustalenie zasad podziału korzyści 5 6 Komercjalizacja Jeśli spin-off, spin-out 2

17 Czynniki warunkujące sukces Sektor firm spin-off przedsięwzięć opartych na wiedzy Sektor spin-off w Polsce Brak szczegółowych danych ilościowych na temat sektora Kilkadziesiąt przedsiębiorstw Sektory wysokich technologii Zatrudnienie poniżej 10 osób Przychody 1-2 mln zł rocznie Źródło przykładów: Piotr Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spin off w Polsce, PARP W-wa, Korzyści gospodarcze i społeczne Wzrost samozatrudnienia (naukowcy, studenci ) Korzyści z tytułu wzrostu dochodów własnych Nowe możliwości zatrudnienia absolwentów Powstawanie nowych firm technologicznych Czynniki warunkujące sukces spółki spin-off, spin-out: Mocny fundament naukowy Dostępność środków finansowych Zasoby wiedzy (technologicznej oraz biznesowej) Koncentracja na niszach rynkowych Organizacje działające na styku nauki i biznesu Centra Transferu Technologii (CTT) Inkubatory przedsiębiorczości Inkubatory technologiczne Preinkubatory (AIP) Dopływ rozwiązań innowacyjnych do gospodarki Nauka jako czynnik rozwoju gospodarczego Komercjalizacja rozwiązań technologicznych Utrudnienia legislacyjne Lata 90 powstają pierwsze jednostki uczelniane (CTT i IP), pomimo późnego uregulowania w ustawodawstwie zagadnienia przedsiębiorczości akademickiej. Sytuacja prawna i niespójność Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z Ustawą o finansach publicznych nie sprzyjają działalności gospodarczej pracowników nauki. Ograniczeniem jest również brak uregulowań wewnętrznych na uczelniach, związanych m.in. z zarządzaniem własnością intelektualną. Poza tym rozwój przedsiębiorczości technologicznej zależy także od ustaw regulujących zasady ubezpieczeń społecznych, działalności gospodarczej oraz podatkowych. Ich częste zmiany i związane z tym ryzyko działalności nie sprzyjają podejmowaniu decyzji o prowadzeniu własnej firmy, w tym firmy spinoff. Ustawodawca w Prawie o szkolnictwie wyższym nie rozróżnia jednak dodatkowego zatrudnienia od prowadzenia firmy (opartej na komercjalizacji wyników badań) przez pracownika nauki. Parki technologiczne Lokalne środowisko innowacji i przedsiębiorczości Wsparcie inwestycji generujących innowacyjne produkty oraz usługi, procesy wytwarzania systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych co najmniej w skali regionu Tworzenie platform produktowo-technologicznych Kooperacja na rzecz konkurowania o nowe rynki zbytu 3

18 Sektor Nauki, Badań i Edukacji (działania edukacyjne, B+R) Programy Operacyjne Innowacyjna Gospodarka ~ mln EUR Nowe Przedsię biorstwa Nowe Technologie (MŚP, klimat biznesu) Infrastruktura i Środowisko ~ 588 mln EUR System Wsparcia Nowe Produkty i Usługi Kapitał Ludzki ~ 960 mln EUR 4. Szkolnictwo wyższe i nauka 8. Regionalne kadry gospodarki Przedsiębiorczość Akademicka Środowisko Przedsiębiorczości i Innowacji 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 2. Infrastruktura sfery B+R (programy publiczne i instytucje wsparcia) 14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Rozwój Polski Wschodniej ~ 337 mln EUR 1. Nowoczesna gospodarka Infrastruktura uczelni Regionalne Programy Operacyjne wsparcie innowacyjności, infrastruktura edukacyjna Podsumowanie Rolę przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out w przedsiębiorczości akademickiej można przedstawić jako: Budowa świadomości proinnowacyjnej i kształtowanie postaw przedsiębiorczych Podnoszenie poziomu badań na uniwersytetach Przyciąganie kapitału firm Ściąganie wybitnych naukowców i studentów Korzyści gospodarcze i społeczne Przeprowadzenie zmian mentalnych Dokonywanie przemian uczelni i oddziaływanie na RSI 4

19 Cezary Pasternak Lubelska Fundacja Rozwoju Źródła finansowania przedsiębiorczości akademickiej. Aniołowie Biznesu szansą na wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

20 A A A Aa Aas S s Źródła finansowania przedsiębiorczości akademickiej Aniołowie Biznesu szansą na wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Cezary Pasternak Kategorie inwestorów i ich preferencje inwestycyjne w relacji do etapów rozwoju przedsiębiorstwa Inwestor (Anioł Biznesu): Wartość przedsiębiorstwa Ekspansja Dojrzałość gotowy do finansowania ciekawych i innowacyjnych pomysłów, dysponuje kapitałem inwestycyjnym, posiada kontakty i doświadczenie biznesowe oraz know-how w branży związanej z danym projektem, oczekując ponadprzeciętnej stopy zwrotu, jest gotowy do podjęcia ryzyka. Etap zasiewu (seed capital) [Projekty komercjalizacji badań] Rozwój/Wzrost Wczesny Etap Rozwoju Fundusze VC / PE Fundusze VC inwestujące na wczesnym etapie Oferta Publiczna, Inwestor Strategiczny Dotychczas preferowane przez inwestorów branże (na przykładzie Lubelskiej Sieci Aniołów Biznesu) Internet, technologie mobilne, odnawialne źródła energii, biotechnologie, budownictwo i nieruchomości Fundusze zalążkowe Aniołowie biznesu Czas 3 Projektodawca: zamierza rozpocząć bądź prowadzi działalność gospodarczą we wczesnej fazie rozwoju, posiada ciekawy pomysł na biznes, potrzebuje zewnętrznych źródeł finansowania na jego realizację, poszukuje wsparcia w zakresie wiedzy i doświadczenia w branży związanej z planowanym projektem. Dotychczasowe branże: (na przykładzie Lubelskiej Sieci Aniołów Biznesu) ICT 50%, usługi dla ludności, budownictwo maszyny, medycyna 50% Sieci Business Angels w Polsce Podstawowe zadania, jakie pełnią Sieci Aniołów Biznesu, to m.in.: kojarzenie projektów z inwestorami, poszukiwanie inwestorów i przedsiębiorców, szkolenie aniołów biznesu i przedsiębiorców, ocena projektów inwestycyjnych. 6 1

21 Funkcjonujące sieci aniołów biznesu w Polsce: (sieci regionalne/ponadregionalne) Śląska Sieć Aniołów Biznesu (SilBAN) (sieci ogólnopolskie) Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych (RESIK) Lewiatan Business Angels (LBA) Sieć Inwestorów Kapitałowych SATUS Polska Sieć Aniołów Biznesu (PolBAN) Sieć Aniołów Biznesu AMBER Lubelska Sieć Aniołów Biznesu (LSAB) 7 8 Przykłady inwestycji typu business angels / venture capital Lubelska Sieć Aniołów Biznesu (LSAB) krótka historia (najbardziej znane): Apple Computers ( $ $; zwrot: 1692 razy zainwestowany kapitał) Amazon.com ( $ $; zwrot: 260 razy zainwestowany kapitał) Lubelska Sieć Aniołów Biznesu powstała: przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju w 2007 r., w efekcie realizacji projektu w ramach ZPORR, Działanie 2.6, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako 5 inicjatywa w Polsce (Lewiatan Business Angels, PolBan, CI FIRE oraz SILBAN) YouTube (sprzedany właścicielowi Google za 1,5 mld $) Body Shop (3.000 GBP 137 mln GBP) Polska (m.in.): LSAB jako sieć inwestorów kapitałowych (o charakterze regionalnym) skupiła grupę inwestorów prywatnych (Aniołów biznesu), zainteresowanych inwestycjami kapitałowymi w innowacyjne projekty: w ramach komercjalizacji wyników badań naukowych, spółek technologicznych na wczesnym etapie rozwoju. Wittchen, Merlin.pl, mpay S.A. MedicAlghoritmics, W biegu Cafe 9 (2009 r.) - pierwsza inwestycja zrealizowana za pośrednictwem Lubelskiej Sieci Aniołów Biznesu: TimeApps Sp. z o.o. Koncepcja dalszego rozwoju LSAB obejmowała: wprowadzenie nowych usług skierowanych do potencjalnych projektodawców i inwestorów, zwiększenie obszaru aktywności Sieci na inne sąsiadujące województwa (np. podkarpackie), aktywizację rynku inwestorów/zwiększenie gotowości inwestycyjnej projektodawców Nowy projekt: Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 2

22 Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu Cele projektu: Okres realizacji: utworzenie na terenie wschodniej Polski ponadregionalnej platformy współpracy pomiędzy prywatnymi inwestorami a projektodawcami poszukującymi zewnętrznego finansowania dla swoich innowacyjnych przedsięwzięć Źródło finansowania: Lider Projektu: Dział Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Lubelska Fundacja Rozwoju Partner Projektu: Stowarzyszenie B-4 Misja: Ułatwianie dostępu do zewnętrznych, prywatnych źródeł finansowania dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, inicjujących lub rozwijających innowacyjne przedsięwzięcia w regionach lubelskim i podkarpackim. nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi sieciami typu business angels oraz funduszami seed/venture capital aktywizacja inwestorów prywatnych z województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz wzrost gotowości inwestycyjnej wśród projektodawców współpracujących z Siecią promowanie możliwości finansowania inwestycji przy udziale inwestorów prywatnych aniołów biznesu Działania w projekcie: 1. Kampania informacyjno-promocyjna (w tym, media, otwarte spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców i inwestorów Sieci) łącznie 36 spotkań 2. Szkolenia tematyczne dla projektodawców (pomysłodawców Sieci) obecnych i potencjalnych przedsiębiorców łącznie 12 edycji Proponowana tematyka spotkań: źródła finansowania projektów innowacyjnych (dotacje UE, instrumenty dłużne, itp), jak przygotować atrakcyjny dla inwestora biznesplan, negocjacje z inwestorem prywatnym, prezentacja projektu inwestycyjnego - wykonanie prezentacji multimedialnej projektu (opis technologii, cześć ekonomiczna, część finansowa), prawne i podatkowe aspekty pozyskiwania kapitału udziałowego, prawo własności intelektualnej w aspekcie inwestycji o charakterze udziałowym. 3. Wieczorowa Akademia Inwestora - cykl spotkań o charakterze szkoleniowym (dla obecnych i przyszłych inwestorów Sieci) Proponowana tematyka spotkań: - łącznie 24 edycje inwestowanie w projekty we wczesnej fazie rozwoju (wyszukiwanie projektów o ponadprzeciętnej możliwości wzrostu wartości dla inwestora), ocena ryzyka inwestycji w spółki na wczesnym etapie rozwoju, specyfika inwestycji o charakterze udziałowym (prawno-podatkowe aspekty), deal flow - oferta funduszy seed i venture capital, rynek alternatywny New Connect, aktualne informacje rynkowe, pozostałe instrumenty inwestycyjne, analiza i wycena spółki w początkowej fazie życia (faza seed, start-up, ekspansja), ocena innowacyjności projektów prezentowanych przez projektodawców. 4. Usługi w zakresie analiz i ekspertyz wsparcie specjalistów w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w formie zleconych analiz i ekspertyz dot. przygotowywanych biznesplanów i innych dokumentów dot. działań inwestycyjnych oraz prowadzonych negocjacji z potencjalnym inwestorem łącznie 36 ekspertyz/analiz opinie o innowacyjności dla wybranych przedsięwzięć łącznie 22 zleconych opinii 6. Usługi informacyjno-doradcze (punkty informacyjne w biurach projektu) zakres usług obejmujący m.in.: optymalny dobór odpowiednich źródeł finansowania, montaż różnych instrumentów wsparcia instytucjonalnego i finansowego, w tym dostępnych dotacji z funduszy strukturalnych UE (PO IG , RPO WL), oferta funduszy seed/venture capital. 5. Coaching indywidualne wsparcie rozwojowe i kompetencyjne dla uczestniczących w projekcie projektodawców prowadzone przez doświadczonych mentorów/coachów - łącznie 24 usługi 7. Pozyskanie nowych projektodawców i inwestorów Sieci 8. Współpraca z innymi sieciami business angels, funduszami seed/venture capital 3

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Spis treści: 1. Fundusze europejskie jako źródło współfinansowania projektu Program transferu

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW Opracowanie merytoryczne i druk podręcznika współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK. Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK. Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd 1 12-05-15 09:44 Redakcja naukowa: Marek Makowiec Opracowanie graficzne: Studio Graficzne Piotr Kurasiak

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo