Beata Romejko. Prezes firmy Europerspektywa. Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Beata Romejko. Prezes firmy Europerspektywa. Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach"

Transkrypt

1

2 Beata Romejko Prezes firmy Europerspektywa Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach

3 Nauka i Przedsiębiorczość. Rozwój we współpracy 10:00 10:15 Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach Beata Romejko Europerspektywa 10:15 10:45 Badania rynku w procesie rozwoju nowego produktu specyfika firm spin-off i spin-out dr Radosław Mącik Zakład Marketingu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 10:45 11:15 Rola firm spin-off i spin-out w przedsiębiorczości akademickiej dr inż. Konrad Gromaszek Katedra Elektroniki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 11:15 11:30 Przerwa na kawę 11:30 12:00 Źródła finansowania przedsiębiorczości akademickiej. Aniołowie Biznesu szansą na wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Cezary Pasternak Lubelska Fundacja Rozwoju 12:00 12:30 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Twój pierwszy kontakt z biznesem Jacek Piotrowski koordynator ds. marketingu i promocji, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 12:30 13:00 Centrum Rozwoju Kadr jako przykład przedsiębiorczości akademickiej Stanisław Leśniak Centrum Rozwoju Kadr 13:00 13:15 Podsumowanie konferencji 13:15 Lunch Projekt Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie8.2.1, na podstawie umowy nr 143 POKL /09-00 podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 23 czerwca Termin realizacji projektu: 1 sierpnia lipca Celem ogólnym projektujest wzrost współpracy pomiędzy sferą B+Roraz przedsiębiorstwami służący transferowi wiedzy w regionie lubelskim. Poprzez promowanie idei przedsiębiorczości akademickiej pracownicy naukowi w województwie lubelskim w większym stopniu będą współpracować z przedsiębiorcami. 1

4 Cele szczegółowe projektu to m.in.: wzrost poziomu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołów działających w jednostkach naukowych w województwie lubelskim, podniesienie wiedzy pracowników naukowych w zakresie: rozpoczynania działalności typu spin-offi spin-out, komercjalizacji wiedzy i innowacyjnych technologii, źródeł finansowania działalności gospodarczej, w tym zewnętrznych źródeł finansowania projektów innowacyjnych i badawczych, podniesienie wiedzy przedsiębiorców dotyczącej możliwości współpracy z sektorem B+R i korzyści z tego wynikających. Działania w ramach projektu: 1. PORADNIK DOTYCZĄCY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 2. PLATFORMA E-LEARNINGOWAI BAZA INTERAKTYWNA DO NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY B+R I PRZEDSIĘBIORSTWAMI 3. INTERAKTYWNA BAZA DO NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK NAUKOWYCH A PRZEDSIĘBIORSTWAMI 4. PROMOCJA IDEI PRZEDSĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ I PROJEKTU 1. PORADNIK DOTYCZĄCY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ zasady rozpoczynania działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia, zakładania przedsiębiorstw typu spin-offoraz spin-out, komercjalizacja wynalazków i innowacyjnych technologii, przygotowanie biznesplanu, wskazanie źródeł finansowania działalności gospodarczej, w tym zewnętrznych źródeł finansowania projektów innowacyjnych i badawczych, zagadnienia związane z innowacyjnością oraz z korzyściami współpracy pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami. 2. PLATFORMA E-LEARNINGOWAI BAZA INTERAKTYWNA DO NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY B+R I PRZEDSIĘBIORSTWAMI Tematyka: korzyści wynikające ze współpracy sektora B+R i przedsiębiorstw, zakładanie przedsiębiorstw spin-offi spin-out, innowacyjność, transfer wiedzy i technologii, komercjalizacja wiedzy, finansowanie sfery badawczorozwojowej. 2

5 3. INTERAKTYWNA BAZA DO NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK NAUKOWYCH A PRZEDSIĘBIORSTWAMI Baza działa w dwie strony. Po pierwsze przedsiębiorcy mogą zgłosić potrzeby badawcze lub wyszukać badania realizowane już w jednostkach naukowych i nawiązać kontakt w celu transferu wiedzy i technologii. Po drugie pracownicy naukowi mogą poinformować o badaniach przeprowadzonych bądź aktualnie realizowanych w celu transferu ich wyników do przedsiębiorstw i, co za tym idzie, zwiększenia poziomu innowacyjności w tych przedsiębiorstwach. Baza interaktywna jest promowana w obu środowiskach, aby jak najwięcej jednostek zgłaszało do niej swoje potrzeby bądź informowało o swoich pracach badawczych. Wysłane zostały informacje do potencjalnych użytkowników bazy. 4. PROMOCJA IDEI PRZEDSĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ I PROJEKTU Zadanie realizowane jest przy pomocy: prasy, telewizji, Internetu, ulotek, plakatów, konferencji podsumowującej rezultaty projektu. W konferencji wezmą udział m.in.: przedstawiciele uczelni, pracownicy naukowi, przedsiębiorcy. 3

6 Dr Radosław Mącik Zakład Marketingu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Badania rynku w procesie rozwoju nowego produktu specyfika firm spin-off i spin-out

7 Rola badań rynku w procesie rozwoju nowego produktu dr Radosław Mącik Katedra Marketingu UMCS dr Radosław Mącik Nauka i przedsiębiorczość - Rozwój we współpracy, Lublin, 28 czerwca 2010 Agenda Typy innowacji (1) Innowacje i cykl życia technologii Proces rozwoju nowego produktu Etapy Dylematy Techniki badawcze Przykłady zastosowań technik badawczych Konkluzje Uwzględniając wpływ danej innowacji na istniejące rynki i działające na nich przedsiębiorstwa, wyróżnia się: Innowacje trwałe polegają na stopniowym ulepszaniu produktów i/lub technologii w taki sposób, że nie wymagają zmiany myślenia o obsługiwanym rynku np. wytwarzanie oszczędniejszego w zużyciu paliwa samochodu Innowacje dysruptywne zmieniają obraz branży, prowadzą do zastępowania jednych produktów i/lub technologii drugimi, często wiążą się z komercjalizacją pewnych wynalazków lub użyciem nowatorskiego modelu biznesowego np. telefon komórkowy, handel elektroniczny itd. Typy innowacji (2) Klasyczny cykl życia technologii Innowacje w zakresie modelu biznesu zmieniające sposób przechwytywania wartości przez firmę (np. Dell) Innowacje w zakresie marketingu zmieniające działanie przedsiębiorstwa w zakresie instrumentów marketingowych Innowacje organizacyjne związane z tworzeniem lub zmianą organizacji przedsiębiorstwa Innowacje procesu implementacja nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostarczania usług Innowacje produktowe polegająca na stworzeniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi, np. w zakresie jego funkcji, parametrów technicznych, łatwości użytkowania Innowacje w zakresie łańcucha dostaw istotna zmiana w sposobach dostarczania surowców/komponentów oraz dystrybucji wyrobów gotowych Proces rozwoju nowego produktu 1

8 Typowy proces rozwoju nowego produktu Tworzenie pomysłów Proces rozwoju nowego produktu - wykorzystanie wynalazku/technologii Badania podstawowe Wstępna selekcja pomysłów Rozwój i testowanie koncepcji produktu Decyzja: porzucamy rozwój produktu Wstępna selekcja wyników Rozwój koncepcji produktu Decyzja: porzucamy rozwój produktu Analiza ekonomiczna i marketingowa Rozwój techniczny i opracowanie prototypu Rozwój techniczny i opracowanie prototypu Analiza ekonomiczna i marketingowa Decyzja: warto rozwijać dalej przejście do kolejnego etapu rozwoju Testowanie rynku Komercjalizacja Decyzja: warto rozwijać dalej przejście do kolejnego etapu rozwoju Testowanie rynku Komercjalizacja Tworzenie pomysłów Główne dylematy w procesie rozwoju nowego produktu Wstępna selekcja pomysłów Etapy testów marketingowych Etap testów technicznych Rozwój i testowanie koncepcji produktu Analiza ekonomiczna i marketingowa Rozwój techniczny i opracowanie prototypu Główne dylematy: Które Główny z pomysłów dylemat: są najbardziej Czy da się znaleźć obiecujące? akceptowalną dla konsumentów Czy porzucając koncepcję dany pomysł produktu? nie tracimy szans Należy na zbadać, rozwój firmy? jaka ona Czy ma forsując być! błędną koncepcję, nie doprowadzimy do Główne znacznych dylematy: strat? Czy oferowanie danej koncepcji produktu będzie opłacalne? Czy z marketingowego Główny dylemat: punktu widzenia oferta Czy jest da dobra się zaprojektować dla firmy? technologię wytwarzania i sam produkt tak by były zgodne z oczekiwaniami Testowanie rynku Komercjalizacja Główny dylemat: klientów? Jaki wynik testów uznać za wystarczający, by komercjalizować ofertę? Techniki badawcze w procesie rozwoju nowego produktu Tworzenie pomysłów Wstępna selekcja pomysłów Etapy testów marketingowych Etap testów technicznych Rozwój i testowanie koncepcji produktu Jakościowe - FGI, inne techniki grupowe np. burza Źródła mózgów wtórne: i synektyka - Techniki wspomagające, -analiza np. trendów projekcyjne technicznych i konsumenckich w otoczeniu --badania popytu (np. skaningowe lub rejestracja sprzedaży) -Jakościowe: Jakościowe --FGI -FGI i IDI - Techniki wspomagające, np. projekcyjne Ilościowe i jakościowe: -kwestionariuszowe badania U & A, -badania akceptacji cen i elastyczności cenowej i dochodowej --badania marki i pozycjonowania (gł. Analiza ekonomiczna i marketingowa Rozwój techniczny i opracowanie prototypu Testowanie rynku Komercjalizacja jakościowe) Testy techniczne, badania ergonomiczne Ilościowe -testy monadyczne, próbne użytkowanie, - tzw. klinika produktu, -- eksperymenty rynkowe Od wynalazku do komercjalizacji Sam wynalazek (nowa technologia lub przełomowy produkt) często nie oznacza natychmiastowych szans na komercjalizację. Powody: Koszty dalszego rozwoju istotne dla badań podstawowych Brak uzupełniających elementów wskazujących korzyści z wynalazku Problemy z akceptacją technologii przez jej użytkowników Przykład mysz komputerowa Wynaleziona w Stanford Research Institute w 1963 przez Douglasa Engelbarta i Billa Englisha Ówcześnie nie znalazła zastosowania dlaczego? Prototyp myszy z 1963 r. 2

9 Mysz c.d. Rozszerzony model akceptacji technologii TAM/TTF Kolejna próba mysz oparta na kulce Bill English 1972 ten sam efekt Wczesna komercjalizacja w komputerze Xerox 8010 Star Information System w 1981, bez większych sukcesów Komercjalizacja właściwa 1984 w Apple Macintosh sukces po 20 latach, chociaż John C. Dvorak, felietonista komputerowy premierę tę komentował: Nie ma żadnych dowodów na to, że ludzie będą chcieli tego używać Postrzegana użyteczność technologii (PU) Zgodność technologii z celem użycia (TTF) Model Akceptacji Technologii (TAM) Postrzegana łatwość użycia technologii (PEU) Behawioralna intencja użycia technologii (IU) Faktyczne wykorzystanie technologii (AU) Rozwój i testowanie koncepcji - projekcyjne mapy percepcji Sporządzanie projekcyjnych map percepcji Krok 1. Wybór cech (wymiarów) Krok 2. Nazwanie pozytywnego i negatywnego bieguna każdej z cech Krok 3. Wybór orientacji cech Krok 4. Test umieszczenie pozycjonowanych obiektów na mapie zgodnie z własną opinią, sprawdzenie: Czy obiekty dają się jednoznacznie umiejscowić na mapie? Czy układ obiektów w przestrzeni mapy można sensownie uzasadnić? Krok 5. Zebranie danych kartki, fotografie itd. Krok 6. Analiza i agregacja danych Przykład: Usługi biur rachunkowych Test kliniczny porównywane pojazdy drogie drogie W W W W W W W W W W Lubo Lublin 3Mi Mercedes Sprinter Iveco Daily W skomplikowane W W W W W W proste niepotrzebne W W W W W potrzebne W S S Wniosek? tanie Uwaga: badanie z 2007 r. tanie 3

10 Pozycjonowanie Lubo test kliniczny Test kliniczny mapa percepcji - Lubo Drogi Przestarzały 0 Nowoczesny Lubo Tani Test kliniczny mapa percepcji - Mercedes Sprinter Test kliniczny mapa percepcji - Iveco Daily Drogi 12 Drogi Przestarzały 0 Nowoczesny Sprinter Przestarzały 0 Nowoczesny Iveco Tani -12 Tani Test kliniczny mapa percepcji - Lublin 3Mi Mapy percepcji - łącznie Drogi 12 Drogi Przestarzały 0 Nowoczesny Lublin Przestarzały Nowoczesny Lubo Lublin Sprinter Iveco -12 Tani Tani 4

11 Podsumowanie wyników z map percepcji Drogi Test kliniczny ocena z zewnątrz profile semantyczne [1]brzydki / [7]ładny [1]podobny do innych / [7]zwracający uwagę [1]przestarzały / [7]nowoczesny Przestarzały Nowoczesny [1]dziwny / [7]normalny [1]nietrwały / [7]solidny [1]mały / [7]duży [1]skromny / [7]luksusowy Sprinter LUBO IVECO Lublin 3Mi [1]spokojny / [7]dynamiczny [1]prosty / [7]skomplikowany [1]delikatny / [7]wytrzymały [1]toporny / [7]dopracowany Tani [1]słaby / [7]mocny [1]niefunkcjonalny / [7]ergonomiczny Test kliniczny ocena wnętrza profile semantyczne [1]brzydkie / [7]ładne [1]podobne do innych / [7]zwracające uwagę Test akceptacji ceny Proszę wyobrazić sobie tradycyjnie produkowaną szynkę wędzoną : [1]przestarzałe / [7]nowoczesne [1]dziwne / [7]normalne [1]nietrwałe / [7]solidne [1]małe / [7]przestronne [1]skromne / [7]luksusowe [1]spokojne / [7]dynamiczne [1]proste / [7]skomplikowane [1]delikatne / [7]wytrzymałe [1]toporne / [7]dopracowane [1]niepraktyczne / [7]wygodne [1]niefunkcjonalne / [7]ergonomiczne Sprinter LUBO IVECO Lublin 3Mi A teraz posługując się poniższą skalą cen proszę odpowiedzieć na pytania: 1. Przy jakiej cenie uznał(a)by Pan/i taką szynkę za zbyt drogą by rozważać jej zakup? (za droga) 2. Przy jakiej cenie taka szynka wydałaby się dla Pana/i tak tania, że wydałaby się wątpliwej (zbyt niskiej) jakości, i obawiał(a)by się Pan/i ją kupić? (za tania) 3. Przy jakiej cenie taka szynka zaczęłaby się Panu/i wydawać droga, ale warta rozważenia zakupu? (droga) 4. Przy jakiej cenie uznał/a/by Pan/i taką szynkę za dobry zakup, oferujący dobrą wartość za swoją cenę? (tania) Skala cen w zł/kg (brutto z VAT): dr Radosław Mącik, zł Slajd 6 skumulowany % respondentów Przykład: LUBO test PSM ,5 30 Cena "krańcowej taniości" to ok. 57 tys. zł 32, , , ,5 Przedział akceptacji cen: tys. zł 50 Cena optymalna to 60 tys. zł 52,5 55 Cena obojętności to ok. 63 tys. zł 57, , ,5 70 poziom ceny [tys. zł] 72, , , , ,5 za drogi za tani drogi tani Cena "krańcowej drogości" to ok. 68 tys. zł 95 97,5 100 Rola badań rynku w procesie rozwoju nowego produktu Ograniczyć ryzyko porażki, dostarczając informacji o potencjalnych problemach na wczesnych etapach procesu. Wskazać możliwości i kierunki modyfikacji koncepcji/prototypów w oparciu o zebrane informacje. Wskazać nieakceptowane i niespójne elementy w nowym produkcie. Wykazać potencjalne efekty komercjalizacji zarówno dobrych, jak i złych produktów/technologii. 5

12 Stereotypy dotyczące badań rynku Badania są drogie użyjmy tańszych technik (badania CAWI, CATI, jakościowe) lub mniejszych prób. Badania są drogie ale koszty utopione w nierokującym sukcesu projekcie jeszcze większe. Wyniki są niezrozumiałe wymagajmy nie tylko wyników jako takich, ale też ich interpretacji i rekomendacji dla decyzji. Potencjalne problemy z badaniami Zlecanie badań już po podjęciu decyzji dla jej usprawiedliwienia presja na uzyskanie określonego wyniku nie wróży niczego dobrego. Presja czasu bez komentarza Zbyt mały budżet j.w. Niezrozumienie zalet i ograniczeń poszczególnych metod i technik badawczych, np. traktowanie wyników badań jakościowych tak jak ilościowych. Proponowanie przez agencje badawcze technik niedostosowanych do sytuacji, ale opanowanych przez badaczy syndrom odgrzanego kotleta. Źródło sukcesu? przykład MIT (Tang, Vohora, Freeman, 2004) W Massachusetts Institute for Technology (MIT) 80-95% firm spin-out zakładanych przez zespoły posiadające TYLKO kompetencje czysto techniczne/technologiczne zakończyło się niepowodzeniem. Ale 80-95% firm spin-out zakładanych przez zespoły posiadające kompetencje interdyscyplinarne, w tym marketingowe, biznesowe i techniczne/technologiczne zakończyło sie sukcesem. Działające z sukcesem firmy typu spin-out zostały zbudowane w oparciu o interdyscyplinarne kompetencje i pracę zespołową. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa opartego na wiedzy (wg Wissema, 2005) Etapy Działania Finansowanie Efekt Etap projektowania ( zasiewu ) Etap tworzenia ( kiełkowania Etap rozruchu Etap wzrostu Etap dojrzałości Wstępny projekt produktu Wstępne badania rynkowe i własności intelektualnej Biznesplan Przygotowywanie prototypów Tworzenie zespołu Tworzenie obiektów produkcyjnych i związanych ze sprzedażą Początek i zwiększanie sprzedaży i produkcji Intensywny marketing Powiększanie zespołu Restrukturyzacja i profesjonalizacja Szybkie zwiększanie sprzedaży i produkcji Pozytywny przepływ środków finansowych Firma kontynuuje działalność Eksport i dywersyfikacja Zainteresowanie stron przejmujących Oszczędności Rodzina i przyjaciele Rodzina i przyjaciele Anioły biznesu Anioły biznesu Venturecapital Venturecapital i fundusze inwestycyjne Pożyczki bankowe Wejście na giełdę lub przejęcie Zobowiązanie do rozpoczęcia działalności Początek sprzedaży Nie ma odwrotu Firma kontynuuje działalność Firma kontynuuje działalność Etapy rozwoju przedsiębiorstwa a jego finansowanie (Wissema, 2005) Literatura Zapotrzebowanie na środki finansowe Źródła finansowania działalności Założyciele, rodzina Projektowania ("zasiewu")? Tworzenia ("kiełkowania")? Dolina śmierci Venture Capital Sprzedaż / wejście na giełdę Brak finansowania Zasoby firmy Rozruchu Wzrostu Dojrzałości Schyłku Banerski G., Gryzik A., Matusiak B, Mażewska M., Stawasz E. (2009), Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off i spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi, PARP, Warszawa. Guliński J. (2008), Przedsiębiorczość akademicka w kraju - próba analizy stanu, Referat w ramach III Letniej Szkoły Innowacji SOOIPP, Koszelów, 7 września Gulda K. (2004), Przedsiębiorczość akademicka możliwości rozwoju, dostępne online: Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka światowe doświadczenia, Pr. zbiorowa, PARP, Warszawa 2005, Tang K., Vohora A., Freeman R. (2004), How to build and invest in successful university spinouts; Euromoney Institutional Investor, Londyn Wissema J.G. (2005), TECHNOSTARTERZY dlaczego i jak?, PARP, Warszawa. 6

13 Dziękuję za uwagę! Zapraszam do dyskusji. Nauka i przedsiębiorczość - Rozwój we współpracy, Lublin, 28 czerwca

14 Dr inż. Konrad Gromaszek Katedra Elektroniki, Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Rola firm spin-off i spin-out w przedsiębiorczości akademickiej

15 Rola firm spin-off i spin-out w przedsiębiorczości akademickiej dr inż. Konrad Gromaszek Konferencja podsumowująca projekt Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach Plan wystąpienia Wprowadzenie Pojęcia przedsiębiorczości, spin-off i spin-out Rola firm odpryskowych w przedsiębiorczości akademickiej Zalety oraz ograniczenia związane z zakładaniem własnej firmy spin-off/spin-out Podsumowanie Wprowadzenie Generacja i akumulacja wiedzy przez środowiska akademickie Czynniki wpływające na zakładanie firm odpryskowych Imperatyw przedsiębiorczy i jego rezultaty Nowa wiedza kluczem do innowacji Cel: określenie roli spin-off i spin-out w przedsiębiorczości akademickiej Pojęcie firmy odpryskowej Firma wykorzystująca w celach gospodarczych intelektualne i organizacyjne zasoby uczelni, powstała w wyniku działań przedsiębiorczych pracowników i innych osób związanych z jednostką naukowo-badawczą. W praktyce brak jest jednolitej definicji dla tego typu podmiotów, a spotykane pojęcia to: innovative spin-off spin-off spin-out start-up technostarter spin-off vs spin-out Brak spójnej, powszechnie akceptowanej systematyki fenomenu firm odpryskowych Obydwa podejścia w literaturze Rozbieżności w interpretacji pojęć 1

16 Oddziaływanie Przedsiębiorczości Akademickiej Popularność spin-off na świecie Instytucje wspierające Technostartery Spin-off Spin-out Gospodarka Wysoki poziom badań na uczelni = Przyciąganie kapitału firm + Tworzenie przez firmy ośrodków badawczych blisko uczelni Regulacje prawne Pracownicy Doktoranci Studenci Przedsiębiorczość akademicka Uczelnia Władze regionalne Takie środowisko - przyjazne komercjalizacji pomysłów naukowych znacznie wspiera powstawanie małych firm tworzonych przez akademików (nie jest to czynnik Intensyfikacja decydujący). Wzrost liczby Przyciąganie prowadzonych Różnego typu = inkubatory, studentów doradztwa i niskooprocentowane + wybitnych naukowców badań kredyty zachęcają niezdecydowanych (ich brak nie zniechęci tych, którzy wcześniej podjęli decyzję o założeniu firmy). Szczodre finansowanie badań podstawowych = Długofalowy rozwój centrów spin-off + Intensyfikacja firm typu venture capital i itp. oferujących fundusze w zamian za udziały w nowym przedsięwzięciu Wspieranie spin-off w UE Czynniki sukcesu funkcjonujących programów: usługi doradcze kontakty biznesowe (poprzez sieci) transfer technologii odpowiednia infrastruktura bezpośrednie wsparcie finansowe Formy wspierania firm akademickich Model top-down (SPINNO, Finlandia) Model sieciowy (Univ. Chalmers, Szwecja) Model stopniowego uruchamiania poszczególnych elementów (Univ. Lozanne, Szwajcaria) Program FIRST (Belgia) INNO-Net na podstawie doświadczeń PAXIS i Gate2Growth USA: 3 fazowy STTR (Small Business Transfer Technology Program) USA : Akt Bayh-Dole a: Placówki naukowe: Własność wynalazków sponsorowanych przez państwo Patentowanie i szukanie licencjobiorców Podział z wynalazcą opłatą licencyjną Pierwszeństwo do uzyskania licencji mają małe przedsiębiorstwa Klasyfikacja firm opartych na wiedzy Schemat działań Małe firmy, których działalność oparta jest na wiedzy, można podzielić na grupy w zależności od oferowanego przez nie produktu: firmy proponujące innowacyjny produkt - próbują zapełnić lukę rynkową lub wykreować popyt na całkiem nowy typ towaru lub usługi; firmy, które proponują nowy, tańszy lub lepszy niż dotychczasowy sposób produkcji towaru lub świadczenia usługi; firmy eksperckie, doradcze, których fundamentem jest zwykle suma wiedzy ich pracowników zgromadzona w toku wieloletniej pracy w danej dziedzinie badań Ewidencja prac badawczych Identyfikacja dóbr możliwych do komercjalizacji Ochrona prawna Sposób komercjalizacji Ustalenie zasad podziału korzyści 5 6 Komercjalizacja Jeśli spin-off, spin-out 2

17 Czynniki warunkujące sukces Sektor firm spin-off przedsięwzięć opartych na wiedzy Sektor spin-off w Polsce Brak szczegółowych danych ilościowych na temat sektora Kilkadziesiąt przedsiębiorstw Sektory wysokich technologii Zatrudnienie poniżej 10 osób Przychody 1-2 mln zł rocznie Źródło przykładów: Piotr Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spin off w Polsce, PARP W-wa, Korzyści gospodarcze i społeczne Wzrost samozatrudnienia (naukowcy, studenci ) Korzyści z tytułu wzrostu dochodów własnych Nowe możliwości zatrudnienia absolwentów Powstawanie nowych firm technologicznych Czynniki warunkujące sukces spółki spin-off, spin-out: Mocny fundament naukowy Dostępność środków finansowych Zasoby wiedzy (technologicznej oraz biznesowej) Koncentracja na niszach rynkowych Organizacje działające na styku nauki i biznesu Centra Transferu Technologii (CTT) Inkubatory przedsiębiorczości Inkubatory technologiczne Preinkubatory (AIP) Dopływ rozwiązań innowacyjnych do gospodarki Nauka jako czynnik rozwoju gospodarczego Komercjalizacja rozwiązań technologicznych Utrudnienia legislacyjne Lata 90 powstają pierwsze jednostki uczelniane (CTT i IP), pomimo późnego uregulowania w ustawodawstwie zagadnienia przedsiębiorczości akademickiej. Sytuacja prawna i niespójność Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z Ustawą o finansach publicznych nie sprzyjają działalności gospodarczej pracowników nauki. Ograniczeniem jest również brak uregulowań wewnętrznych na uczelniach, związanych m.in. z zarządzaniem własnością intelektualną. Poza tym rozwój przedsiębiorczości technologicznej zależy także od ustaw regulujących zasady ubezpieczeń społecznych, działalności gospodarczej oraz podatkowych. Ich częste zmiany i związane z tym ryzyko działalności nie sprzyjają podejmowaniu decyzji o prowadzeniu własnej firmy, w tym firmy spinoff. Ustawodawca w Prawie o szkolnictwie wyższym nie rozróżnia jednak dodatkowego zatrudnienia od prowadzenia firmy (opartej na komercjalizacji wyników badań) przez pracownika nauki. Parki technologiczne Lokalne środowisko innowacji i przedsiębiorczości Wsparcie inwestycji generujących innowacyjne produkty oraz usługi, procesy wytwarzania systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych co najmniej w skali regionu Tworzenie platform produktowo-technologicznych Kooperacja na rzecz konkurowania o nowe rynki zbytu 3

18 Sektor Nauki, Badań i Edukacji (działania edukacyjne, B+R) Programy Operacyjne Innowacyjna Gospodarka ~ mln EUR Nowe Przedsię biorstwa Nowe Technologie (MŚP, klimat biznesu) Infrastruktura i Środowisko ~ 588 mln EUR System Wsparcia Nowe Produkty i Usługi Kapitał Ludzki ~ 960 mln EUR 4. Szkolnictwo wyższe i nauka 8. Regionalne kadry gospodarki Przedsiębiorczość Akademicka Środowisko Przedsiębiorczości i Innowacji 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 2. Infrastruktura sfery B+R (programy publiczne i instytucje wsparcia) 14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Rozwój Polski Wschodniej ~ 337 mln EUR 1. Nowoczesna gospodarka Infrastruktura uczelni Regionalne Programy Operacyjne wsparcie innowacyjności, infrastruktura edukacyjna Podsumowanie Rolę przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out w przedsiębiorczości akademickiej można przedstawić jako: Budowa świadomości proinnowacyjnej i kształtowanie postaw przedsiębiorczych Podnoszenie poziomu badań na uniwersytetach Przyciąganie kapitału firm Ściąganie wybitnych naukowców i studentów Korzyści gospodarcze i społeczne Przeprowadzenie zmian mentalnych Dokonywanie przemian uczelni i oddziaływanie na RSI 4

19 Cezary Pasternak Lubelska Fundacja Rozwoju Źródła finansowania przedsiębiorczości akademickiej. Aniołowie Biznesu szansą na wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

20 A A A Aa Aas S s Źródła finansowania przedsiębiorczości akademickiej Aniołowie Biznesu szansą na wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Cezary Pasternak Kategorie inwestorów i ich preferencje inwestycyjne w relacji do etapów rozwoju przedsiębiorstwa Inwestor (Anioł Biznesu): Wartość przedsiębiorstwa Ekspansja Dojrzałość gotowy do finansowania ciekawych i innowacyjnych pomysłów, dysponuje kapitałem inwestycyjnym, posiada kontakty i doświadczenie biznesowe oraz know-how w branży związanej z danym projektem, oczekując ponadprzeciętnej stopy zwrotu, jest gotowy do podjęcia ryzyka. Etap zasiewu (seed capital) [Projekty komercjalizacji badań] Rozwój/Wzrost Wczesny Etap Rozwoju Fundusze VC / PE Fundusze VC inwestujące na wczesnym etapie Oferta Publiczna, Inwestor Strategiczny Dotychczas preferowane przez inwestorów branże (na przykładzie Lubelskiej Sieci Aniołów Biznesu) Internet, technologie mobilne, odnawialne źródła energii, biotechnologie, budownictwo i nieruchomości Fundusze zalążkowe Aniołowie biznesu Czas 3 Projektodawca: zamierza rozpocząć bądź prowadzi działalność gospodarczą we wczesnej fazie rozwoju, posiada ciekawy pomysł na biznes, potrzebuje zewnętrznych źródeł finansowania na jego realizację, poszukuje wsparcia w zakresie wiedzy i doświadczenia w branży związanej z planowanym projektem. Dotychczasowe branże: (na przykładzie Lubelskiej Sieci Aniołów Biznesu) ICT 50%, usługi dla ludności, budownictwo maszyny, medycyna 50% Sieci Business Angels w Polsce Podstawowe zadania, jakie pełnią Sieci Aniołów Biznesu, to m.in.: kojarzenie projektów z inwestorami, poszukiwanie inwestorów i przedsiębiorców, szkolenie aniołów biznesu i przedsiębiorców, ocena projektów inwestycyjnych. 6 1

21 Funkcjonujące sieci aniołów biznesu w Polsce: (sieci regionalne/ponadregionalne) Śląska Sieć Aniołów Biznesu (SilBAN) (sieci ogólnopolskie) Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych (RESIK) Lewiatan Business Angels (LBA) Sieć Inwestorów Kapitałowych SATUS Polska Sieć Aniołów Biznesu (PolBAN) Sieć Aniołów Biznesu AMBER Lubelska Sieć Aniołów Biznesu (LSAB) 7 8 Przykłady inwestycji typu business angels / venture capital Lubelska Sieć Aniołów Biznesu (LSAB) krótka historia (najbardziej znane): Apple Computers ( $ $; zwrot: 1692 razy zainwestowany kapitał) Amazon.com ( $ $; zwrot: 260 razy zainwestowany kapitał) Lubelska Sieć Aniołów Biznesu powstała: przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju w 2007 r., w efekcie realizacji projektu w ramach ZPORR, Działanie 2.6, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako 5 inicjatywa w Polsce (Lewiatan Business Angels, PolBan, CI FIRE oraz SILBAN) YouTube (sprzedany właścicielowi Google za 1,5 mld $) Body Shop (3.000 GBP 137 mln GBP) Polska (m.in.): LSAB jako sieć inwestorów kapitałowych (o charakterze regionalnym) skupiła grupę inwestorów prywatnych (Aniołów biznesu), zainteresowanych inwestycjami kapitałowymi w innowacyjne projekty: w ramach komercjalizacji wyników badań naukowych, spółek technologicznych na wczesnym etapie rozwoju. Wittchen, Merlin.pl, mpay S.A. MedicAlghoritmics, W biegu Cafe 9 (2009 r.) - pierwsza inwestycja zrealizowana za pośrednictwem Lubelskiej Sieci Aniołów Biznesu: TimeApps Sp. z o.o. Koncepcja dalszego rozwoju LSAB obejmowała: wprowadzenie nowych usług skierowanych do potencjalnych projektodawców i inwestorów, zwiększenie obszaru aktywności Sieci na inne sąsiadujące województwa (np. podkarpackie), aktywizację rynku inwestorów/zwiększenie gotowości inwestycyjnej projektodawców Nowy projekt: Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 2

22 Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu Cele projektu: Okres realizacji: utworzenie na terenie wschodniej Polski ponadregionalnej platformy współpracy pomiędzy prywatnymi inwestorami a projektodawcami poszukującymi zewnętrznego finansowania dla swoich innowacyjnych przedsięwzięć Źródło finansowania: Lider Projektu: Dział Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Lubelska Fundacja Rozwoju Partner Projektu: Stowarzyszenie B-4 Misja: Ułatwianie dostępu do zewnętrznych, prywatnych źródeł finansowania dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, inicjujących lub rozwijających innowacyjne przedsięwzięcia w regionach lubelskim i podkarpackim. nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi sieciami typu business angels oraz funduszami seed/venture capital aktywizacja inwestorów prywatnych z województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz wzrost gotowości inwestycyjnej wśród projektodawców współpracujących z Siecią promowanie możliwości finansowania inwestycji przy udziale inwestorów prywatnych aniołów biznesu Działania w projekcie: 1. Kampania informacyjno-promocyjna (w tym, media, otwarte spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców i inwestorów Sieci) łącznie 36 spotkań 2. Szkolenia tematyczne dla projektodawców (pomysłodawców Sieci) obecnych i potencjalnych przedsiębiorców łącznie 12 edycji Proponowana tematyka spotkań: źródła finansowania projektów innowacyjnych (dotacje UE, instrumenty dłużne, itp), jak przygotować atrakcyjny dla inwestora biznesplan, negocjacje z inwestorem prywatnym, prezentacja projektu inwestycyjnego - wykonanie prezentacji multimedialnej projektu (opis technologii, cześć ekonomiczna, część finansowa), prawne i podatkowe aspekty pozyskiwania kapitału udziałowego, prawo własności intelektualnej w aspekcie inwestycji o charakterze udziałowym. 3. Wieczorowa Akademia Inwestora - cykl spotkań o charakterze szkoleniowym (dla obecnych i przyszłych inwestorów Sieci) Proponowana tematyka spotkań: - łącznie 24 edycje inwestowanie w projekty we wczesnej fazie rozwoju (wyszukiwanie projektów o ponadprzeciętnej możliwości wzrostu wartości dla inwestora), ocena ryzyka inwestycji w spółki na wczesnym etapie rozwoju, specyfika inwestycji o charakterze udziałowym (prawno-podatkowe aspekty), deal flow - oferta funduszy seed i venture capital, rynek alternatywny New Connect, aktualne informacje rynkowe, pozostałe instrumenty inwestycyjne, analiza i wycena spółki w początkowej fazie życia (faza seed, start-up, ekspansja), ocena innowacyjności projektów prezentowanych przez projektodawców. 4. Usługi w zakresie analiz i ekspertyz wsparcie specjalistów w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w formie zleconych analiz i ekspertyz dot. przygotowywanych biznesplanów i innych dokumentów dot. działań inwestycyjnych oraz prowadzonych negocjacji z potencjalnym inwestorem łącznie 36 ekspertyz/analiz opinie o innowacyjności dla wybranych przedsięwzięć łącznie 22 zleconych opinii 6. Usługi informacyjno-doradcze (punkty informacyjne w biurach projektu) zakres usług obejmujący m.in.: optymalny dobór odpowiednich źródeł finansowania, montaż różnych instrumentów wsparcia instytucjonalnego i finansowego, w tym dostępnych dotacji z funduszy strukturalnych UE (PO IG , RPO WL), oferta funduszy seed/venture capital. 5. Coaching indywidualne wsparcie rozwojowe i kompetencyjne dla uczestniczących w projekcie projektodawców prowadzone przez doświadczonych mentorów/coachów - łącznie 24 usługi 7. Pozyskanie nowych projektodawców i inwestorów Sieci 8. Współpraca z innymi sieciami business angels, funduszami seed/venture capital 3

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioły Biznesu Finanse na start V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioł biznesu kto to jest? AniołBiznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Tomasz Strojecki Fundacja AIP powstała w 2004 roku w Warszawie Powołanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Jarosław Działek Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Centrum Studiów Regionalnych UniRegio Plan prezentacji czym jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

ŚPI Śląski Program Innowacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ŚPI Śląski Program Innowacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ŚPI Śląski Program Innowacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W drugiej połowie XX wieku nastąpił - zapoczątkowany w USA - znaczny wzrost

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 Tomasz Łasecki Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 1.Inwestycje Aniołów Biznesu 2.Sieci Aniołów Biznesu 3.Zasady współpracy z Siecią AMBER 4.Proces inwestycyjny 5.Błędy szukających finansowania Źródło:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA W START-UP

INWESTYCJA W START-UP INWESTYCJA W START-UP Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; e-mail: kigmed@kig.pl; www.kig.pl AGENDA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

2013-12-05. Cykl rozwoju biznesu. Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość. Czas. - CFs

2013-12-05. Cykl rozwoju biznesu. Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość. Czas. - CFs Cykl rozwoju biznesu Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość Pomysł Seed Start - up Ekspansja + CFs 0 Czas - CFs 1 2013-12-05 Finansowanie Środki własne, rodzina, przyjaciele Inkubatory

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Utworzone na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: w formie jednostki uczelnianej w formie spółki handlowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Akademia Transferu Technologii

Wrocławska Akademia Transferu Technologii Wrocławska Akademia Transferu Technologii Geneza, przebieg, rezultaty prof. Jan Koch, dr Jacek Firlej, mgr Jakub Tarasiuk 15 maja 2012 r. Podstawowe dane o projekcie WATT Realizowany na zlecenie NCBiR

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Uniwersytet w Białymstoku, 2 XII 2010 Plan prezentacji: 1. Wizje komercjalizacji nauki 2. Wizje innowacji 3. Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Micro świat na wyciągnięcie ręki

Micro świat na wyciągnięcie ręki Micro świat na wyciągnięcie ręki Robert Karbowiak MicroBioLab Sp. z o.o. Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć 10 milionów III finansowanie badań

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Start dla innowacyjnych firm II

Start dla innowacyjnych firm II Start dla innowacyjnych firm II www.efirma.org.pl ATFIN Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 91 / 400A 02-001 Warszawa Tel./fax: 022 621 03 86 www.atfin.pl; ue@atfin.pl Dział Projektów Europejskich Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/lubuskie oraz w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/lubuskie oraz w siedzibie Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 15.10.2010r. POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie PAIP stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi

Bardziej szczegółowo

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 Partner w komercjalizacji innowacji POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 INWESTORZY Inwestorzy BAS budowali biznesy od fazy start-up i osiągnęli w tym zakresie jedne z najbardziej spektakularnych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Dr hab. Dariusz Trzmielak Dyrektor CTT UŁ Członek Rady Fundacji Akcelerator Technologii UŁ Zarządzanie wynikami badań Zarzadzanie wynikami

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego www.sse.krakow.pl Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego Kraków, 17 września 2010 r. KPT - misja Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

SPINqbator ZDolnego Śląska

SPINqbator ZDolnego Śląska SPINqbator ZDolnego Śląska Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2: Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytetu Warmińsko sko-mazurskiego w Olsztynie UWM W OLSZTYNIE 17 Wydziałów 56 kierunków kształcenia ponad 31 tys. studentów ponad 1700 pracowników naukowych

Bardziej szczegółowo

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur PI Innowacje Przyszłością Regionu Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur - Celem głównym projektu jest ułatwienie powstawania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych opartych

Bardziej szczegółowo