Rola informacji patentowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola informacji patentowej"

Transkrypt

1 Rola informacji patentowej Agnieszka Podrazik Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biblioteka Główna VII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS Warszawa Szkolenie UPRP, 8 października 2013

2 Agenda Jakie są cechy i zalety informacji patentowej? W jakim celu prowadzimy badania patentowe? Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy? Gdzie znaleźć informację patentową? Jak prowadzić wyszukiwania?

3 Informacja patentowa wszelkiego rodzaju informacje zawarte w publikacjach dotyczących ochrony własności przemysłowej Talk Gloves informacja patentowa dostarcza wiedzy o: rozwiązaniach zgłoszonych do ochrony, rozwiązaniach, na które zostały udzielone prawa wyłączne, aktualnym stanie prawnym chronionych rozwiązań. informacja patentowa to także: akty normatywne z zakresu ochrony własności przemysłowej, publikacje i poradniki o charakterze informacyjnym i metodycznym. źródło: [on-line]. [Dostęp ]. Dostępny w World Wide Web

4 Źródła literatury patentowej Źródła pierwotne Dokumentacja patentowa - opisy patentowe, opisy wzorów użytkowych, skróty opisów patentowych, Literatura patentowa wydawnictwa dotyczące teorii i praktyki prawa patentowego, badań patentowych, Źródła wtórne Patentowe bazy danych, dziedzinowe wydawnictwa abstraktowe - dokumentacja zgłoszeniowa, - biuletyny - rejestry patentowe Dokumenty opublikowane i nieopublikowane zawierające - słowniki, poradniki, monografie, - artykuły o ochronie własności przemysłowej informacje o nowych rozwiązaniach technicznych, zgłoszonych do opatentowania lub opatentowanych, informacje o ochronie praw twórców i właścicieli takich rozwiązań.

5 Wartość informacji patentowej Najwcześniej i najpełniej sygnalizuje tendencje i zmiany w technice światowej informacja aktualna i szybko publikowana (18 miesięcy od zgłoszenia) informacja szczegółowa i usystematyzowana wskazuje obszary prawnie chronione aż 85% wiedzy technicznej zawarta jest w dokumentacji patentowej (źródło: European Patent Office) tylko 5-10 % informacji technicznej zawartej w literaturze patentowej jest publikowane gdziekolwiek indziej (źródło: European Patent Office) informacja bardzo obszerna

6 US A WEARABLE DEVICE WITH INPUT AND OUTPUT STRUCTURES An electronic device (10) including a frame (12) configured to be worn on the head of a user is disclosed. The frame (12) can include a bridge (20) configured to be supported on the nose of the user and a brow portion (30A) coupled to and extending away from the bridge (20) and configured to be positioned over a side of a brow of the user. The frame (12) can further include an arm (42A) coupled to the brow portion (30A) and extending to a free end (44). The first arm (42A) can be positionable over a temple of the user with the free (44) end disposed near an ear of the user. The device (10) can also include a transparent display (54) affixed to the frame (12) adjacent the brow portion (30A) and an input (70) affixed to the frame (12) and configured for receiving from the user an input associated with a function. Information related to the function can be presentable on the display (54 ).

7 Dokumentacja patentowa opisy patentowe

8 Wartość informacji patentowej prawie 7 milionów artykułów naukowych opublikowanych na świecie w latach 1995 do 2005 (źródło : National Science Foundation) ponad 700 tysięcy nowych artykułów naukowych publikowanych na świecie każdego roku (źródło : National Science Foundation) 100 tysięcy książek naukowo-technicznych rocznie ponad 70 milionów dokumentów patentowych opublikowanych do chwili obecnej (źródło: WIPO) niemal 2 miliony nowych zgłoszeń patentowych dokonywanych rocznie (źródło: WIPO) góry potencjalnie istotnych danych

9 źródło: WIPO IP Facts and Figures 2012

10 15 największych urzędów patentowych otrzymało 90% zgłoszeń patentowych z szacowanych wszystkich zgłoszeń patentowych dokonanych na świecie w 2010 roku. Trzy urzędy Stany Zjednoczone (US), Chiny (CN) i Japonia (JP) przyjęły około 62% wszystkich zgłoszeń - 2% wzrost w stosunku do 2009 roku. Każdy z 5 najważniejszych urzędów (aż 3 ulokowane są w Azji) otrzymał od do zgłoszeń. źródło: WIPO IP Facts and Figures 2012

11 Patenty w mocy na świecie Szacowana ilość patentów w mocy na świecie wzrosła z 6,88 miliona w 2008 roku do 7,88 miliona w 2011 roku. USPTO ma największą ilość patentów w mocy przekraczająca 2,1 miliona JPO również znacząca ilość patentów w mocy (1,54 miliona) Ilość patentów w Chinach (SIPO) wzrosła gwałtownie w ciągu ostatnich paru lat i w 2011 roku przerosła Koreę źródło: World Intellectual Property Indicators Edition

12 Patenty w mocy Polska liczba patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe pozostających w mocy w Polsce (stan na 31 grudnia 2012) liczba patentów europejskich pozostających w mocy w Polsce (stan na 31 grudnia 2012 r.) źródło: Urząd Patentowy RP. Raport roczny 2012

13 Informacja patentowa to źródło: informacji technicznej - istota wynalazku jest ujawniona w sposób jasny, jednoznaczny i zrozumiały dla znawcy danej dziedziny informacji prawnej stan prawny chronionych rozwiązań, zakres ochrony prawnej rozwiązań (ochrony przedmiotowej, czasowej, terytorialnej) informacji biznesowej konkurencja, partnerzy, istniejące produkty, analiza rynku, trendy technologiczne, aktywność patentowa przedsiębiorstw

14 Dla kogo informacja patentowa? The patent literature represents a valuable source of knowledge for creative minds anywhere in the world źródło: 2011 WIPO Report: The Changing Face of Innovation Zasoby informacji patentowej są przydatne nie tylko dla rzeczników patentowych oraz ekspertów urzędów patentowych Jej stałymi odbiorcami powinni się stać: wynalazcy, pracownicy naukowi, studenci, przedsiębiorcy, doradcy biznesowi kadra kierownicza wyznaczająca strategie biznesowe.

15 Wykorzystanie badań patentowych wyszukiwanie stanu techniki przed zgłoszeniem patentowym: identyfikacja najbliższego stanu techniki, ustalenie zakresu ochrony dla rozwiązania zgłaszanego do opatentowania uniknięcie niepotrzebnych kosztów na prowadzenie badań nad czymś co jest już znane zidentyfikowanie i ocena technologii, którą chcielibyśmy nabyć zidentyfikowanie alternatywnych technologii śledzenie najnowszych technologii z naszej dziedziny znalezienie gotowych rozwiązań technicznych problemów inspiracja dalszych pomysłów wynalazczych

16 Wykorzystanie badań patentowych przez MiŚP Z punktu widzenia strategii komercyjnej przedsiębiorstw informacja patentowa pomoże: zidentyfikować partnerów biznesowych zlokalizować materiały i dostawców monitorować działalność konkurencji zidentyfikować nisze na rynku informacja patentowa pomoże firmom także: uniknąć ewentualnych naruszeń praw wyłącznych ocenić zdolność patentową własnych wynalazków zablokować udzielenie patentu, który naruszałby nasze prawa

17 Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy? Zarządzanie strategią licencyjną Zarządzanie fuzjami i przejęciami - sektor M&A Zarządzanie R&D Zarządzanie zasobami ludzkimi źródło: Soonwoo Hong, The Magic of Patent Information, [on-line]. [Dostęp ]. Dostępny w World Wide Web: :http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/patent_information.pdf

18 Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy? Zarządzanie strategią licencyjną odpowiednie analizy, badania patentowe odpowiedzą na pytania: zakup licencji Czy interesująca technologia nie stanowi już domeny publicznej? (brak ochrony, wygaśnięcie, nieuiszczone opłaty, unieważnienie w postępowaniu sądowym) Czy nie istnieje zagrożenie, że zostanie wniesione przeciwko nam postępowanie o naruszenie cudzych praw, co naraziłoby firmę na płacenie odszkodowań? Czy technologia nie jest przeszacowana lub niedoszacowana w porównaniu do podobnych lub alternatywnych technologii?

19 Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy? sprzedaż licencji Kto mógłby zostać nabywcą naszej technologii na rynku? Jak wartościowa jest nasza technologia?- celem przygotowania atrakcyjnej oferty Czy jest to nasza kluczowa technologia, co stanie się jeśli oddamy ją licencjobiorcom? licencje krzyżowe która z firm posiada bardziej wartościowe portfolio patentów,? które patenty są kluczowe? kto ma komu zapłacić, jaką kwotę?

20 Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy? Zarządzanie fuzjami i przejęciami analizy, badania patentowe umożliwią: identyfikację patentów/technologii, które nas interesują identyfikację firm posiadających patenty z interesującej nas dziedziny analiza pod kątem ewentualnego przejęcia/fuzji czy firma jest wyceniona właściwie, czy interesująca nas technologia jest rzeczywiście tak dobra jak się wydaje jacy są kluczowi wynalazcy i czy pozostaną w firmie w przypadku fuzji lub przejęcia?

21 Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy? Zarządzanie R&D badania i analizy patentowe umożliwią: efektywne planowanie działalności R&D (unikanie duplikacji prac), wyznaczenie kierunku badań, stworzenie całościowego obrazu technologii, podejmowanie decyzji o wejściu na rynek, identyfikacja rozwiązań stosowanych w konkurencyjnych firmach, ochrona przed naruszeniami, identyfikacja mocnych patentów, wartych nabycia (analiza cytowań patentowych).

22 Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy? Zarządzanie zasobami ludzkimi analizy patentowe umożliwią: wskazanie kluczowych dla danej dziedziny wynalazców, co ma znaczenie dla pozyskiwania specjalistów i wpłynie na rozwój naszej firmy

23 Źródła literatury patentowej - POLSKA strona internetowa UPRP

24 Źródła literatury patentowej dokumentacja patentowa - oficjalne wydawnictwa UPRP wydawnictwawupbup

25 Źródła literatury patentowej Serwer publikacji UPRP polskie (PL) opisy patentowe od 1924 (dokumenty B) tłumaczenia europejskich (EP) opisów patentowych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dokumenty T) od 2005/06/30 polskie (PL) opisy ochronne wzorów użytkowych (dokumenty Y) od 2001/03/30 oraz polskie (PL) opisy ochronne wzorów przemysłowych (dokumenty S)od 2010/01/29

26 Źródła literatury patentowej Serwer publikacji UPRP

27 Źródła literatury patentowej Register Plus UPRP patenty krajowe - od PAT patenty europejskie - udzielone z wyznaczeniem PL zgłoszone od 01/03/2004 prawa ochronne na wzory użytkowe - od RWU (1993 r.) dodatkowe prawa ochronne (SPC) - pełny zakres

28 Źródła literatury patentowej - międzynarodowa dokumentacja strona internetowa EPO

29 Źródła literatury patentowej Serwer publikacji EPO

30 Źródła literatury patentowej Rejestry patentowe online EPO Register https://register.epo.org/espacenet/regviewer

31 Źródła literatury patentowej Rejestr patentowy online USPTO

32 Źródła literatury patentowej Rejestr patentowy WIPO PatentScope

33 Źródła literatury niepatentowej Google Scholar: artykuły, książki, strony internetowe 33

34 Źródła literatury niepatentowej SCIRUS - artykuły, materiały konferencyjne

35 Źródła literatury niepatentowej : WIPO Patent Landscape report published_reports.html Raporty WIPO opisują specyficzną technologię. Zwykle zawierają: stan techniki + analiza wyników wizualizacja ("patent mapping ) + wnioski trendy innowacyjne/aktywność who is doing what? (n.p. czołowi zgłaszający, twórcy) co i gdzie jest zgłaszane? Objęte raportami dziedziny: Public Health/Life Scienes Climate Change/Energy Food and Agriculture

36 Źródła literatury niepatentowej : Raporty WIPO: Climate Change/Energy Graphene: An analysis of worldwide patent filings relating to Graphene Current and Future Trends in Wind Turbine Technology Patent and Clean Energy Lithium Metal Phosphate Batteries Innovation Nanotechnology Patent Landscape Analysis Patent Landscape Analysis of Recycling and Separation Technologies Patent Informatics Study of Energy from Waste Who Owns our Low Carbon Future? Who Holds the Power? Lessons from Hybrid Car Innovation for Clean Technologies PV Thin Film Cells Patent Landscape PV Organic and Hybrid Cells Patent Landscape PV Crystalline Silicon Cells Patent Landscape Carbon Nanotubes Patent Landscape

37 Bazy patentowe online - bezpłatne polskie - międzynarodowe niemieckie i międzynarodowe amerykańskie amerykańskie chińskie koreańskie japońskie

38 Najważniejsze komercyjne bazy patentowe

39 Bazy danych komercyjne a bezpłatne Wartość dodana value added data dane bibliograficzne podlegają korekcie rozszerzone tytuły i abstrakty poprawiona klasyfikacja/indeksowanie Zaawansowane funkcje wyszukiwawcze i narzędzia do analizy wyników narzędzia do wyszukiwania wzorów chemicznych mapy patentowe analiza cytowań Zintegrowany dostęp do wielu różnych źródeł literatury patentowej i niepatentowej

40 Patent Information User Group Aktualny i kompletny wykaz patentowych źródeł internetowych Consultants and Services Database Producers & Suppliers Online Services and Database Vendors Analysis Tools Patent Document Delivery Recognition and Awards Patent Drawing Translation Services

41 wybór słów kluczowych Narzędzie: Inter-Active Terminology for Europe

42 wybór słów kluczowych Narzędzie: Wikipedia

43 Najczęstsze operatory w bazach danych Operatory logiczne - Boole a Boolean operator AND część wspólna dwóch lub więcej terminów wyszukiwanie zbioru dokumentów zawierających obydwa terminy przykład: lamp AND LED Boolean operator OR wyszukiwanie grupy dokumentów zawierających lub więcej wskazanych terminów, przykład: lamp OR LED Boolean operator NOT wykluczenie jednego lub więcej wskazanych przykład: lamp AND NOT LED jeden terminów

44 Najczęstsze operatory w bazach danych Operatory maskowania wildcards -? zastępuje 0 lub 1 znak, - # zastępuje obowiązkowo 1 znak - * zastępuje nieograniczoną ilość znaków

45 Klasyfikacje patentowe Dla celów wyszukiwania informacji patentowej opracowano różne klasyfikacje patentowe MKP (IPC) - Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa CPC - Cooperative Patent Classification, wspólna klasyfikacja EPO oraz USPTO UCPC FI-term - Klasyfikacja Patentowa USPTO - Klasyfikacja Patentowa Japońskiego Urzędu Patentowego

46 Działy klasyfikacji MKP MKP obejmuje cały zakres wiedzy, w którym możliwe jest dokonywanie wynalazków, jest klasyfikacją rzeczową, opartą na układzie przedmiotowym. Za podstawową zasadę grupowania wynalazków przyjęto systematykę specjalizacji technologicznej, biorąc pod uwagę istotę wynalazku, niezależnie czy dotyczy on urządzenia, sposobu czy materiału. Za wzór posłużyła tu niemiecka klasyfikacja patentowa W MKP zastosowano podział na 8 działów, z których każdy obejmuje odrębny zakres wiedzy technicznej. Działy oznaczone są literami od A do H

47 MKP czemu służy klasyfikacja? Podstawowym celem stosowania klasyfikacji jest ułatwienie dostępu do informacji technicznej MKP służy do jednolitego klasyfikowania dokumentów patentowych służy do wyszukiwania dokumentów patentowych przez urzędy własności intelektualnej i innych użytkowników, stanowi pomoc przy badaniu nowości oraz ocenie poziomu wynalazczego zgłoszonych wynalazków

48 Symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej Kompletny symbol klasyfikacyjny stanowi połączenie symboli działu, klasy, podklasy i grupy głównej lub podgrupy np.: A63C17/04 A - dział, 63 - klasa, C - podklasa, (17/00 - grupa główna, 17/04 - podgrupa) - grupa A PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE A63 - SPRZĘT SPORTOWY; GRY; URZĄDZENIA ROZRYWKOWE A63C - ŁYŻWY ; NARTY ; WROTKI ; KSZTAŁT LUB UKŁAD BOISKA DO GRY, BIEŻNI LUB PODOBNYCH A63C 17/00 - Wrotki; Deskorolki A63C 17/04 - inne niż dwuśladowe

49 Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa MKP dostępna w języku angielskim i francuskim na stronie World Intellectual Property Organisation Klasyfikacja jest dostępna w polskiej wersji językowej w internetowym portalu usługowym (IPU) UPRP

50 dział klasa podklasa grupa główna podgrupa

51 CPC Cooperative Patent Classification Cooperative Patent Classification (CPC) jest nowym systemem uruchomionym 1 stycznia 2013 roku. Klasyfikacja powstała jako owoc współpracy EPO i USPTO, łączy najlepsze zalety dotychczasowych klasyfikacji ECLA oraz USPC. Schemat oparty jest na klasyfikacji ECLA, zawiera jednak około haseł w porównaniu do haseł w MKP oraz haseł w ECLA Symbole CPC stosowane są w bazach danych, nie są zamieszczane na dokumentach 51

52 Klasyfikacje IPC - CPC B B62 B62K B62K15/00 PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING Land vehicles for travelling otherwise than on rails Cycles, cycle frames, etc. Collapsible or foldable cycles IPC B62K15/006 B62K15/008.{The frame being foldable}..{frame being foldable about 2 or more axis} CPC

53 Klasyfikacja CPC

54 CPC jak znaleźć symbol klasyfikacji?

55 CPC jak znaleźć definicję symbolu klasyfikacji

56 Badanie stanu techniki przykład: kapsułki kawy do ekspresów Na rynku kawy mamy prawdziwy przełom w postaci galopującego wzrostu sprzedaży kapsułek z kawą: pojedynczych hermetycznie zamkniętych porcji kawy do ekspresów ciśnieniowych Słowa kluczowe: kapsułka, pojemnik, opakowanie, kawa, napój ekspres do kawy, perkolacja

57 asechoose.aspx?language=polski

58

59

60

61 A47J31/00 urządzenia do przyrządzania napojów B65D pojemniki do magazynowania lub transportu przedmiotów lub materiałów,

62

63 Baza EPO espacenet baza espacenet pełnotekstowa baza patentowa powstała w 1998 r., obecnie obejmuje dane z ponad 90 urzędów patentowych i zawiera ponad 60 mln rekordów polski interfejs:

64

65 TITLE: (CAPSUL* or POD*) and (COFF* or BEVERAGE*) IPC: A47J31* or B65D*

66

67

68 baza WIPO Patent Scope System wyszukiwania PATENTSCOPE zapewnia bezpłatny dostęp do informacji technicznej zawartej w ponad 1,8 mln opublikowanych międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT oraz 7,8 mln dokumentów patentowych innych urzędów patentowych

69

70

71

72 Baza patentowa ORBIT Questel Baza ORBIT to profesjonalne narzędzie online do prowadzenia poszukiwań w światowej literaturze patentowej obejmuje dokumentację z ponad 70 najważniejszych urzędów patentowych z całego świata pogrupowaną wg rodzin patentów. posiada zaawansowane funkcje wyszukiwania

73

74 333 rodziny patentów

75 Analizy patentowe w bazie ORBIT

76

77 Stan techniki: rękawice czyszczące Wynalazek dotyczący rękawic czyszczących Rękawice z różnymi elementami czyszczącymi. Elementy czyszczące to np. gąbki, szczotki, innego rodzaju przyklejane nakładki czyszczące przymocowane do całej rękawicy lub palców

78 180 rekordów TITLE = glove* TITLE = glove* TITLE or ABSTRACT= (wash* OR clean*) AND (sponge* OR brush* OR pad*)

79 Baza ORBIT TITLE = glove* TITLE or ABSTRACT= clean* or wash* AND sponge* or brush* or pad* 254 rekordów

80 Stan techniki: rękawice czyszczące

81 TITLE = glove* TITLE or ABSTRACT= clean* or wash* AND sponge* or brush* or pad* IPC = A41D19/00 A46B5/04

82

83 Baza UPRP 1 wynik

84 Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe Strzykawka bezigłowa nowa technologia podawania leków przy użyciu strzykawek, w których nie jest wymagane zastosowanie igieł, opracowana przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology. Zasada działania tej strzykawki polega na wyrzuceniu bardzo cienkiego strumienia leku z olbrzymią prędkością przez końcówkę strzykawki przyłożoną bezpośrednio do skóry, dzięki czemu lek przenika przez tkanki bez konieczności nakłucia Słowa kluczowe: inject*, syring* - strzykawka needleless*, needle free - bezigłowa pressur* - ciśnienie skin* - skóra

85 Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe

86 Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe

87 Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe WO Syringe EP Needle-free injector US Intradermal Needless Injection Device Symbol klasyfikacji MKP: A61M5/30 Strzykawki do zastrzyków działające pod ciśnieniem bez użycia igły, np. z wymienną ampułką lub wkładem

88 Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe Symbol klasyfikacji MKP: A61M5/30 Zgłaszający: Massachusetts Institute of Technology

89 Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe

90 Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe (syring* or inject*) and (needleless or needle free ) and skin* and pressur*

91 Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe

92 Gdzie skorzystać z informacji patentowej? Sieć PATLIB w Polsce 27 Ośrodków Informacji Patentowej (PICs) usytuowanych we wszystkich regionach Polski. PATLIB oznacza PATent LIBrary. Ośrodki PATLIB utworzono, aby zapewnić jak najszerszy a przede wszystkim lokalny dostęp do informacji patentowej. W ośrodkach pracują doświadczeni specjaliści informacji, rzecznicy patentowi zapewniający różnorodne usługi w odniesieniu do praw własności przemysłowej

93 Usługi oferowane w ośrodkach informacji patentowej bezpłatne, publiczne czytelnie, pomoc użytkownikom w prowadzeniu wyszukiwań w bazach danych, dostarczanie dokumentacji i literatury patentowej, badania patentowe proste (bibliograficzne, stan prawny), badania patentowe zaawansowane (stan techniki, nowość) szkolenia, pomoc w procesie komercjalizacji patentów, kliniki patentowe (we współpracy z rzecznikami patentowymi)

94 Biblioteka Główna AGH Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB

95 Dziękuję za uwagę!!! Agnieszka Podrazik Biblioteka Główna AGH Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB al. Mickiewicza 30, Kraków

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKO POLSKI SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU DOKUMENTACJI I INFORMACJI PATENTOWEJ PRZEDMOWA

ANGIELSKO POLSKI SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU DOKUMENTACJI I INFORMACJI PATENTOWEJ PRZEDMOWA ANGIELSKO POLSKI SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU DOKUMENTACJI I INFORMACJI PATENTOWEJ PRZEDMOWA Niniejszy, alfabetyczny wykaz angielskich terminów z zakresu dokumentacji i informacji patentowej, został opracowany

Bardziej szczegółowo

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Poradnik wynalazcy Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2006 Opracował zespół w składzie: Przewodniczący Andrzej Pyrża,

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej

Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej 1 października 2012 r. Spis treści 1. Podsumowanie... 3 2. Słownik skrótów... 7 3. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z WZORNICTWA, BY ODNIEŚĆ SUKCES W BIZNESIE VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UPRP

JAK KORZYSTAĆ Z WZORNICTWA, BY ODNIEŚĆ SUKCES W BIZNESIE VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UPRP Numer 1/23/2015 ISSN 2081-5964 JAK KORZYSTAĆ Z WZORNICTWA, BY ODNIEŚĆ SUKCES W BIZNESIE VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UPRP SILNA OCHRONA IP WSPIERA INNOWACYJNOŚĆ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NOWE WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

kosztowały około 200 tysięcy złotych. Prace sfinansował Komitet Badań Naukowych.

kosztowały około 200 tysięcy złotych. Prace sfinansował Komitet Badań Naukowych. Internet dla odkrywców Numer 3 Kraków/Lublin, czerwiec 2009 Nowy filtr przemysłowy Zespół naukowców z Katedry Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej Politechniki Lubelskiej, Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Innowacje i transfer technologii

Innowacje i transfer technologii Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Innowacje i transfer technologii Słownik pojęć Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Innowacje i transfer technologii Słownik pojęć Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik

Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik NAUKA 4/2007 79-95 MICHAŁ OLSZEWSKI, ALEKSANDER BEK Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik Wstęp W dzisiejszej globalnej gospodarce, w którą włączone są kraje o olbrzymich rezerwach taniej i coraz

Bardziej szczegółowo

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie Analiza prawna sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 ŁÓDŹ 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Piotr

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

NAJMŁODSI WYNALAZCY W UP RP JAK FINANSOWAĆ INNOWACJE I MONETYZOWAĆ PATENTY PRIORYTETY W ŚRODWISKU NAUKI MANIPULACJE GENETYCZNE

NAJMŁODSI WYNALAZCY W UP RP JAK FINANSOWAĆ INNOWACJE I MONETYZOWAĆ PATENTY PRIORYTETY W ŚRODWISKU NAUKI MANIPULACJE GENETYCZNE Numer 3/12/2012 ISSN 2299-5536 JAK FINANSOWAĆ INNOWACJE I MONETYZOWAĆ PATENTY PRIORYTETY W ŚRODWISKU NAUKI MANIPULACJE GENETYCZNE OCHRONA IP PODCZAS EURO 2012 I OLIMPIAD TRANSFER TECHNOLOGII DLA POPRAWY

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Opublikowany tekst jest pod adresem http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/cisek.php. Szara literatura jako źródło informacji biznesowej. Zarys problematyki.

Opublikowany tekst jest pod adresem http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/cisek.php. Szara literatura jako źródło informacji biznesowej. Zarys problematyki. Opublikowany tekst jest pod adresem http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/cisek.php Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński Szara literatura jako źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań

Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 3 (264) Ewa Markiewicz, Marta Resiak-Urbanowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki Autorka do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Wprowadzenie Samuel

Bardziej szczegółowo