Energiewende w Niemczech Geneza, Cele, Wyzwania i Sukcesy. Płock

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Energiewende w Niemczech Geneza, Cele, Wyzwania i Sukcesy. Płock"

Transkrypt

1 Matthias Rehm Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa Energiewende w Niemczech Geneza, Cele, Wyzwania i Sukcesy 3 lutego 2014 Płock

2 Niemiecki Koncept Energetyczny Koncept Energetyczny 28 września 2010: Definicja naszej polityki energetyczno-klimatycznej do r. Fukushima 2011 ostateczna decyzja o rezygnacji z energetyki jądrowej jako technologia mostowa ze względu na nieprzewidywalne Ryzyko nieprzewidywalne Koszty Decyzje Rządu i Bundestagu w dniu 6 czerwca 2011: Stopniowe wyjście z energetyki jądrowej do roku 2022 Przyspieszenie transformacji systemu energetyki, kompleksowy pakiet legislacyjny 2

3 Zasadność ekonomiczna niemieckiej koncepcji energetycznej Rosnąca efektywność energetyczna zwiększa konkurencyjność gospodarki. Rozwój nowych technologii energetycznych i systemów napędza innowację i zwiększa zatrudnienie w obszarach high-technology. OZE i Efektywność Energetyczna, to rynki przyszłości; pionierzy na tym polu mają szansę zostać leaderem technologicznym. Efektywność Energetyczna i OZE redukują ryzyko niespodziewanych wahan rynkowych oraz zwiększają bezpieczeństwo energetyczne. Długofalowo: efektywny system energetyki po niskich kosztach.

4 Rozwój gospodarczy w Niemczech OZE i PKP ręka w ręką, a emisje w dół Mimo stosunkowo wysokich cen prądu, niemiecka gospodarka nie ucierpiała Quelle: Agora Energiewende 2013

5 Rozwój gospodarczy w Niemczech OZE i PKP ręka w ręką, a emisje w dół Mimo stosunkowo wysokich cen prądu, niemiecka gospodarka nie cierpiała Quelle: Agora Energiewende 2013

6 Wyzwania polityki energetyczno- klimatycznej 1. Wyższa Efektywność energetyczna 2. Rozwój odnawialnych źródeł energii 3. Rozwój infratsruktury sieciowej i mocy podstawowej 6

7 Projekty infrastrukturalne według Ustawy Bundesbedarfsplangesetz

8 Cele polityki klimatycznej Niemiec 8

9 Stan Realizacji na końcu roku Udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej: wzrósł od 6 do 23 % w ciągu 13 lat. Nowe moce zainstalowane: Onshore wiatr: ponad MW w 2012 r. (total: 31 GW) PV: MW w 2011 r. (total: 32,6 GW) OZE na drugim miejscu wśród źródeł energii elektrycznej (więcej niż gaz, węgieł kamienny i energia jądrowa) Emisje gazów cieplarnianych o 25 % niższe niż 1990 (większa redukcja niż cele z protokołu z Kyoto) 9

10 Wyzwania Transformacja Niemieckiego systemu energetycznego dopiero się rozpoczęła Zwiększać efektywność energetyczną (najmniej kosztowne) Ograniczyć koszty OZE Integracja OZE do rynku Rozbudowa sieci energetycznych Sterowanie strony użytkowników - Smart meter Magazynowanie Klucz: Integracja systemu i koszty 10

11 OZE Gdzie jesteśmy dziś? Renewable energy sources shares of total final energy consumption in Germany 2011 Total: 8,685 PJ 1) Wind energy: 1.9 % Hydropower: 0.8 % Photovoltaics: 0.8 % Other energy resources (e.g. hard coal, lignite, mineral oils, natural gas) and nuclear energy: 87.8 % RES-share 2011: 12.2 % Biomass 2) : 8.2 % Solar thermal and geothermal energy: 0.5 % 1) Energy Environment Forecast Analysis (EEFA) GmbH & Co KG; 2) solid and liquid biomass, biogas, sewage and landfill gas, biogenic share of waste, biofuels; source: BMU-KI III 1 based on Working Group on Renewable Energy-Statistics (AGEE-Stat) and Centre for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW), according to Working Group on Energy Balances e.v. (AGEB); RES: Renewable Energy Sources; deviations in the totals are due to rounding; 1 PJ = Joule; as at: March 2012; all figures provisional

12 Atom? Nie, dziękuję! Brak wpływu zamykania atomówek na ceny hurtowe i import Nuclear phase out Quelle: BMWi/ BMU Monitoringbericht Nie widać wpływu na ceny hurtowe w wyniku zamknięcia osmiu elektrowni atomowych Średnia cena energii elektrycznej na rynku hurtowym w Niemczech przed wyłączeniem: ok. 55 /MWh (base) i ok. 57 /MWh (peak) Niemcy w dałszym ciągu są eksporterem netto

13 Feed-in Tariff [ct/kwh] Sukces i Wyzwanie Spadające Taryfy Feed-In Kilkakrotne dopasowanie Ustawy o OZE spowodowało ostry spadek FiT 50 46,75 ct/kwh % 8% 9% 13 % 3% 13% 15% FiT dla PV: 47 Ct/kWh w roku 2008 do 14 Ct/kWh w roku Source: BMU ,27 ct/kwh PV Wiatr On shore Węgieł kamienny Gaz ziemny 7,8-14,2 Ct/kWh 4,5-10,7 Ct/kWh 6,3-8,0 Ct/kWh 7,5-9,8 Ct/kWh ceny za OZE porównywalne ze cenami energii z węgla kamiennego i z gazu.

14 Ruch od dołu Kto korzysta z OZE? Udziały własnościowe w instalacjach OZE do wytwarzania energii elektrycznej 2010 (53 GW) Osoby prywatne 42 % Rolnicy 7 % MSP 7 % Regionalne instal. 2 % Konsumenci: 58 % Pywatne [PV, wind onshore] 42% Regionalne jednostki 2% Deweloperzy [wind] 15% małe jednostki lokalne 3% Międzynarodowe firmy 3% "Big 4" 7% Przemysłowe Instalacje 7% Rolnicy [biogas, PV] 9% Fundusze/ Banki [bioenergy, wiatr onshore] 11% Source: trend:research, 2010: "Anteile einzelner Marktakteure an Erneuerbaren Energien Anlagen in Deutschland"

15 Ruch od dołu Spółdzielnie Energetyczne : : 888 Działające spółdzielnie energetyczne Source: Klaus Novy Institut e.v. 2012, study on behalf of the BMU

16 Ruch od dołu Spółdzielnie Energetyczne Spółdzielnie energetyczne w Niemczech pod koniec 2012 ok członków, w tym osoby prywatne, Wkładki członków ok. 426 Mio. Euro Inwestycje w OZE: ok. 1,2 Mrd. Euro Moc zainstalowana: ok kwp, Produkowana energia elektryczna: ok MWh.

17 Siedem zalet spółdzielni energetycznych 1. Zrównoważenie interesów różnych grup lokalnych 2. Wyższa akceptacja projektów OZE 3. Wzmocnienie lokalnych cykli wytwarzania wartości dodanej 4. Sprawiedliwość społeczna 5. Produkcja i zużywanie według popytu 6. Długofalowe zaangażowanie obywateli 7. Forma działalności gospodarczej ze stosunkowo niskim ryzykiem upadłościowym

18 Przykład: Bioenergiedorf Jühnde eg Całkowite zaspokajanie pobytu na energię elektryczną i cieplną z OZE, Dostarczanie biomasy przez lokalnych rolników, Niezależność od wielkich korporacjach energetycznych, Nowe źródło przychodów dla rolników, Członkowie spółdzielni (mieszkańcy wsi) występują jednocześnie jako klienci i producenci, mając możliwość do aktywnego udziału przy podejmowania decyzji Rozproszona, regionalna, samorządna i przyjaźnią środowisku energetyka.

19 Friedrich Wilhelm Raiffeisen Energie eg Großbardorf 946 Mieszkańców, 234 Gospodarstwa domowe Projekty w Großbardorf Projekt rok Inwestycja Obywatelska 2005/ Elektrownia słoneczna PV na dachu trybuny stadionu sportowego PV Spółdzielni budowlanej Lokalna sied cielpna 2010/ PV na dachu biogasowni PV na dachu firmy IFSYS Razem

20 Friedrich Wilhelm Raiffeisen Energie eg Großbardorf 946 Mieszkańców, 234 Gospodarstwa domowe, Bilans energia elektryczna 2012 Zużycie roczne: MWh Produkcja z OZE: MWh = 475 % Bilans energia cieplna 2012 Zużycie roczne: MWh Produkcja z OZE: MWh = 90 % Wartość dodana w regionie Zlecenia do firm regionalnych: ok Roczne przychody według. Ustawy OZE: ok Zarobki za surowce energetyczne ok Podatki dla gminy: ok stałe miejsca pracy: 2 Dodatkową roczną wartość dodaną w gminie Großbardorf i w regionie szacuje się na poziomie ok

21 Przykład: Mała Energetyka Wodna GWVPP Gravitation Water Vortex Power Plant Elektrownia z Grawitacyjnym Wirem Wodnym Moc elektryczna Minimalna różnica poziomu (m) Przepły w (m3/s) Średica kotła rotacyjneg o (m) Roczna praca elektryczna (kwh/rok) 1 kw 0,6 0,3 3, ,0 0,17 5 kw 0,8 1,05 5, ,2 0,7 10 kw 1,0 1,8 7, ,5 1,2 20 kw 1,0 3,4 9, ,7 2,0 40 kw 1,0 6,8 11, ,0 3,4 GWVPP

22 Więcej informacji: Dziękuję za uwagę! 22

Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce

Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Forum gospodarcze Nauka i Gospodarka 70-cio lecie Politechniki Krakowskiej Kraków, 14 maja 2015 roku POUFNE I PRAWNIE ZASTRZEŻONE Korzystanie bez

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność energetyki rozproszonej oraz możliwy jej wpływ na krzywe Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Konkurencyjność energetyki rozproszonej oraz możliwy jej wpływ na krzywe Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Konkurencyjność energetyki rozproszonej oraz możliwy jej wpływ na krzywe Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Andrzej Modzelewski Wstęp Wedle Aktualizacji Prognozy Zapotrzebowania na Paliwa i Energię

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE SPOSOBEM NA EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE OZE 1

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE SPOSOBEM NA EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE OZE 1 Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE SPOSOBEM NA EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE OZE

Bardziej szczegółowo

Wczoraj, dzisiaj i jutro Energiewende. Korzyści, szanse i zagrożenia

Wczoraj, dzisiaj i jutro Energiewende. Korzyści, szanse i zagrożenia Wczoraj, dzisiaj i jutro Energiewende. Korzyści, szanse i zagrożenia Cele i środki. Niemiecka Energiewende to bezprecedensowy program przeobrażeń w energetyce i w pozostałych gałęziach przemysłu, którego

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Tabela. Porównanie instrumentów wspierania inwestycji w gospodarce

Tabela. Porównanie instrumentów wspierania inwestycji w gospodarce Oblicza Energiewende Niemiecka FiT, czyli podstawa sukcesu Podstawowym narzędziem wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w Niemczech jest tzw. feed in tariff. Specjalna taryfa obowiązuje od 1990 roku

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation

Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE Polish translation MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny podmiot

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Długi cień Fukushimy: skutki dla elektroenergetyki Europy

Długi cień Fukushimy: skutki dla elektroenergetyki Europy Długi cień Fukushimy: skutki dla elektroenergetyki Europy Autor: Jacek Malko ( Rynek Energii październik 2011) Słowa kluczowe: polityka energetyczna, struktura mocy wytwórczych, awaria jądrowa Fukushima,

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

CZYSTY ZYSK DLA OBYWATELI

CZYSTY ZYSK DLA OBYWATELI CZYSTY ZYSK DLA OBYWATELI PROPOZYCJA WYDANIA ZYSKÓW HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI W RAMACH EUROPEJSKIEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI (ETS) Koalicja Klimatyczna zwraca się do Rządu RP z apelem, aby 100% środków

Bardziej szczegółowo

German Energiewende keeping on course

German Energiewende keeping on course Jacek Malko, Robert Lis Politechnika Wrocławska Niemiecka transformacja energetyczna utrzymując kurs German Energiewende keeping on course Państwo niemieckie znajduje się w procesie głębokiej transformacji

Bardziej szczegółowo

Alternatywna polityka energetyczna Polski do roku 2030. Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju

Alternatywna polityka energetyczna Polski do roku 2030. Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Alternatywna polityka energetyczna Polski do roku 2030 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju 1 Ślad ekologiczny świata 1960 2050 ( WWF (wg Living Planet Report, Ślad ekologiczny Polski 1961 2005

Bardziej szczegółowo

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego Unii Europejskiej Maciej Bawół, Katarzyna Kłaczyńska, Anna Krakowińska,

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. JAN POPCZYK Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska

PROF. DR HAB. INŻ. JAN POPCZYK Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska PROF. DR HAB. INŻ. JAN POPCZYK Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska WYTWORZYĆ ZA POMOCĄ RPO 2014 2020 (I INNYCH PROGRAMÓW WSPARCIA) ŚLĄSKĄ INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĘ: ENERGETYKĘ PROSUMENCKĄ

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego OZE/URE

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego OZE/URE Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego OZE/URE energetyka 21. wieku dla Polski, realna szansa nie utopia Jan Popczyk Wrocław, 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix Informacje rynkowe Notowania giełdowe i walutowe WIG 51 850,61 1,36% PGE 15,78 1,68% WIG 20 2 179,73 0,84% TAURON 3,50 5,11% WIG 30 2 414,14 1,26% ENEA 14,25 3,78% mwig 40 3 743,03 2,61% ENERGA 19,94 6,12%

Bardziej szczegółowo

Magazyn Energomix z nami płyniesz z prądem! Marzec - Kwiecień 2015

Magazyn Energomix z nami płyniesz z prądem! Marzec - Kwiecień 2015 Komentarz rynkowy TGE Rynek Towarowy Terminowy Energii Elektryczniej 21 Listopada - 27 Lutego (w PLN/MWh) 195,00 190,00 185,00 180,00 175,00 170,00 165,00 160,00 155,00 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii. Propozycja dla krajów UE-10

Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii. Propozycja dla krajów UE-10 Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii Propozycja dla krajów UE-10 Spis treści Streszczenie 3 Sytuacja gospodarcza krajów UE-10 4 Produkcja i zużycie energii elektrycznej 6 Produkcja i zużycie

Bardziej szczegółowo