Tło zagadnienia. Podsumowanie merytoryczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tło zagadnienia. Podsumowanie merytoryczne"

Transkrypt

1 Dochodzenie prowadzone przez Komisję Europejską w sprawie konkurencji Sprawa GOOGLE AT Pogląd wydawców prasy na temat proponowanych przez Google zobowiązań Działając w imieniu setek swoich członków, niżej podpisane europejskie stowarzyszenia prasowe połączyły siły, żeby wyrazić wspólne zaniepokojenie odnośnie do zaproponowanego przez Google pakietu naprawczego. Wydaje się bowiem rzeczą pod wieloma względami prawdopodobną, iż proponowane działania naprawcze w istocie pogorszyłyby jeszcze sprawę. Tło zagadnienia 25 kwietnia 2013 roku opublikowano propozycję Google, by zamknąć dochodzenie Komisji Europejskiej dotyczące zasad konkurencji, związane z działalnością wyszukiwarek internetowych Google. Komisja będzie musiała podjąć decyzję, czy proponowane zobowiązania zdezaktualizują sformułowane zastrzeżenia. Jeśli tak, Komisja uzna owe zobowiązania za wiążące dla Google i zamknie dochodzenie bez podejmowania decyzji o zakazie lub grzywnie. Komisja dokonała szeregu wstępnych ustaleń: W Europejskiej Strefie Ekonomicznej korporacja Google zajmuje i od kilku lat zajmowała dominującą pozycję w obszarze wyszukiwań w sieci i reklam związanych z wyszukiwaniem, a jej udziały w rynku przekraczały w większości krajów 90%. W obszarze wyszukiwań w sieci oraz reklam związanych z wyszukiwaniem istnieją znaczące bariery, jeśli chodzi o wchodzenie na rynek nowych podmiotów i osiąganie przez nie efektów w sieci i jest rzeczą mało prawdopodobną, aby inny serwis z zakresu wyszukiwarek internetowych mógł zastąpić Google. Korporacja Google nadużyła swojej dominacji na rynku zwłaszcza na skutek preferencyjnego traktowania własnych usług oraz nieuprawnionego wykorzystywania zasobów stron trzecich, takich jak recenzje czy wiadomości. Korporacja Google zaprzecza jakoby dokonała czegoś niewłaściwego, proponuje jednak szereg zobowiązań ze swej strony, które mają zakończyć prowadzone dochodzenie. Google proponuje znakowanie zamieszczanych w wynikach wyszukiwania preferowanych linków do własnych stron oraz zapewnienie operatorom stron internetowych możliwość blokowania dostępu Google do ich stron. Podsumowanie merytoryczne Propozycje Google są w sposób oczywisty nieefektywne i trudno określić, jak można by je tak ulepszyć, aby mogły oznaczać koniec manipulacji w obszarze wyszukiwania, zaniechanie kradzieży zasobów oraz przywrócenie zdrowych zasad konkurencji. 1

2 Propozycje raczej potwierdzają preferencyjne pozycjonowanie i wizualne podkreślanie przez Google własnych usług, nie oznaczają natomiast rezygnacji ze stosowania takich mechanizmów. Proponowane rozwiązanie w zakresie znakowania mogłoby, co najwyżej, doprowadzić do jeszcze częstszych kliknięć w linki do usług Google. Usługa Paid Rival Links (Płatne linki do konkurencyjnych stron) wyposaża Google w dodatkowe narzędzie dalszego umacniania własnej dominacji. Google będzie mogła nadal wykorzystywać wartościowe treści stron trzecich w szeroko zakrojonej skali i bez zgody podmiotów praw. Proponowana możliwość blokowania wykorzystywania przez Google treści uczyniłaby zainteresowane strony praktycznie niewidocznymi w sieci. Złożone propozycje nie mają nic wspólnego ze wspieraniem zdrowej konkurencji na rynkach wyszukiwań sieciowych lub rynkach pokrewnych. Niżej podpisane stowarzyszenia zwracają się z prośbą do Komisji o powstrzymanie się od zaakceptowania aktualnych propozycji Google lub innych zmodyfikowanych zobowiązań, które nie spełnią, co najmniej następujących minimalnych wymogów: równe kryteria wyszukiwania i pokazywania wyników dla wszystkich stron internetowych, w tym dla własnych usług Google, to znaczy, podporządkowanie wszystkich usług, w tym usług własnych Google, dokładnie takim samym standardom, przy wykorzystaniu takich samych zasad przeglądania, indeksacji, pozycjonowania, pokazywania wyników i stosowania algorytmów karnych; powstrzymanie się od wykorzystywania bez zgody wydawców prasy ich kontentu ponad to, co jest rzeczywiście niezbędne dla celów nawigacji w wyszukiwaniu horyzontalnym; możliwość wprowadzania odnośników w sposób możliwy do maszynowego odczytania informacji na stronie internetowej w celu sformułowania zezwoleń i restrykcji odnośnie do danych treści; powstrzymanie się od bezpośredniego lub pośredniego karania stron internetowych, które ograniczają wykorzystywanie zamieszczanych na nich treści; oraz brak preferencyjnego traktowania podmiotów zajmujących się kolekcjonowaniem informacji w odniesieniu do internetowych portali prasowych. Komisja negocjuje porozumienie z Google od maja 2012 roku. Biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty, spodziewamy się, że jeśli Google nie wyjdzie prędko z nowymi zobowiązaniami spełniającymi sformułowane powyżej kryteria Komisja bezzwłocznie opublikuje protokół rozbieżności. A. Propozycje Google dotyczące nadużyć w postaci preferencyjnego traktowania własnych usług Komisja ustaliła, że Google nadużywając swojej pozycji promuje w ramach działań wyszukiwarek internetowych własne specjalistyczne usługi z zakresu wyszukiwania (Google Shopping, Places, News itd.) umieszczając linki do tych stron wyżej i w sposób lepiej widoczny niż linki do innych stron, potencjalnie bardziej adekwatnych 2

3 do wpisanych zapytań. Takie działanie skierowuje ruch ze stron konkurencyjnych na własne usługi korporacji Google. Jako środek naprawczy, Google proponuje znakowanie preferowanych linków do swoich usług tak, aby użytkownicy nie mylili ich z generycznymi (organicznymi) wynikami wyszukiwania. Google proponuje ponadto pokazywanie linków do konkurencyjnych usług ( Rival Links ) obok linków do tych serwisów Google, z których Google czerpie bezpośrednio profity finansowe. 1. Pokazanie płatnych serwisów Google z obszaru wyszukiwania Google Shopping Obecny układ, stanowiący przykład nadużywania dominującej pozycji Propozycja naprawcza Google (Ilustracja) Jak wynika z opisu Komisji, nadużywanie dominującej pozycji rynkowej w tym typowym przykładzie polega na tym, że Google prezentuje informacje o towarach, które sprzedający wprowadzili do systemu Google Shopping (w tym przypadku aparatów fotograficznych), aby zostały pokazane (za opłatą) jako pierwsze wyniki wyszukiwania i jako jedyne wyniki zawierające obrazy ilustracyjne i informacje cenowe. Wszystkie konkurencyjne portale sklepowe prezentowane są bez elementów ilustracyjnych i umieszczane poniżej wyników usługi Google Shopping. Sprawiają wrażenie mniej znaczących, co w oczach podmiotów prowadzących handlowe transakcje podnosi atrakcyjność usługi Google Shopping, jako komercyjnego pośrednika. Google osiąga ten efekt poprzez wykorzystanie oddzielnych mechanizmów w odniesieniu do tych własnych usług, które wysuwają na czoło linki do własnych serwisów, nawet, jeśli są one mniej adekwatne do zapytania umieszczonego w wyszukiwarce niż inne linki. Aby zaradzić opisanym przypadkom nadużywania dominującej pozycji, Google proponuje nową nazwę usługi ( Google Shopping results zamiast Shopping results for ) wraz z informacją (i) Sponsorowany nad okienkiem zawierającym promowane wyniki wyszukiwania. Google pokazuje ponadto trzy Paid Rival Links poniżej linków do swoich serwisów. Ponieważ Google pobiera opłaty od podmiotów prowadzących działalność handlową za włączenie ich ofert do usługi Google Shopping, oczekuje, że 3

4 owe Rival Links także będą płatne, a konkurujący operatorzy wyszukiwarek wezmą udział w przetargu na zamieszczenie ich linku, jako Paid Rival Link. Jeśli ich oferta zyska akceptację i użytkownik rzeczywiście kliknie w ich link, będą musieli uiścić zadeklarowaną kwotę zgodnie z minimalną rezerwą cenową. Uwagi krytyczne: Propozycja nie rozprasza nadrzędnej obawy, gdyż Google rezerwuje sobie prawo do umieszczania linków do własnych serwisów wyżej i w sposób bardziej widoczny. Główna istota nadużywania dominującej pozycji polega na tym, że Google przekierowuje ruch na własne usługi poprzez pozycjonowanie linków do swoich stron wyżej niż linki do serwisów konkurencyjnych nawet wówczas, gdy są one w sposób obiektywny bardziej adekwatne do zapytania umieszczonego w wyszukiwarce. Propozycje Google nie prowadzą do zakończenia tego procederu. Są one wyraźnie oparte na założeniu, że Google może nadal pozycjonować i pokazywać własne serwisy w oparciu o mechanizmy, które nie mają podobnego zastosowania do linków do stron internetowych innych niż Google podmiotów. 1 Znakowanie nie jest rozwiązaniem, gdyż użytkownicy przykładają większą wagę do pozycji wyniku wyszukiwania niż do tekstu umieszczonego wraz z wynikiem wyszukiwania. W ciągu ubiegłych lat, Google przekonał użytkowników, iż wyszukiwarka pozycjonuje wyniki wyłącznie na podstawie ich zgodności z istotą zapytania. Użytkownicy klikają w pierwsze wyniki wyszukiwania mniej więcej dwa razy częściej niż w kolejne wyniki nawet wówczas, gdy tekst zamieszczony w wyniku wyszukiwania jest w sposób oczywisty mniej adekwatny do ich zapytania. Dzieje się tak również wtedy, gdy pierwsze wyniki wyszukiwania to reklamy, ponieważ ogromna rzesza użytkowników wyszukiwarek Google nie jest świadoma różnicy między reklamami a organicznymi wynikami wyszukiwania mimo, iż reklamy są oznaczone jako takie i oddzielone bardziej wyraźnie od organicznych wyników wyszukiwania niż ma to miejsce w przypadku linków Google wspomnianych w propozycji zobowiązań. Dlatego, tak długo, jak Google będzie mogła umieszczać linki do własnych stron wyżej niż linki do innych stron oraz dodawać do nich przyciągające wzrok ilustracje, naiwnością jest zakładanie, że zmiana nazwy tych linków mieć będzie znaczący wpływ na decyzje użytkowników i na konkurencyjność. Podejmowanie przez konsumentów decyzji (i wskaźniki ilości kliknięć) są bardziej efektem architektury strony pokazującej wyniki wyszukiwania (tj. lokalizacji regionu zakupów) niż znakiem Google, jako takim. 2 Domaganie się przez Google opłaty od konkurentów za przywilej pojawienia się poniżej linków Google stanowiłoby ostateczny cios zadany konkurencji. 1 Zobowiązanie Google wobec Komisji, 3 kwietnia Definicja Linków do specjalistycznych wyników wyszukiwania Google, paragraf Patrz: Bunnyfoot (2/2013). 41% użytkowników Google nie było świadomych, że z tytułu reklam AdWord pobierano opłaty za uznanie ich za najbardziej adekwatne wyniki wyszukiwania. 4

5 Model aukcji w odniesieniu do Paid Rival Links nakłada koszty na konkurentów, których nie musi ponosić Google, które jednak tworzą nowe źródło przychodów. Co więcej, jeśli propozycje zostaną zaakceptowane, Google będzie zarabiała w przyszłości zarówno na przekierowaniu ruchu na swoje strony oraz na ruchu, który skieruje na Rival Links. W ten sposób, Google zgarnie ogromną część zysków wszystkich swoich konkurentów. Opłata stanowi ponadto dalszą zachętę do zwrócenia się do kolejnych dostawców treści o zapłatę za uwzględnienie ich zasobów w wynikach wyszukiwania (podobnie, jak obecnie w obszarze zakupów internetowych), gdyż otworzyłoby to drzwi do lukratywnego modelu Paid Rival Link Pokazanie towarów Google w wyszukiwaniach mobilnych Google Shopping Obecny układ, stanowiący przykład nadużywania dominującej pozycji Propozycja naprawcza Google (Ilustracja) W tym przykładzie wyszukiwania związanego z zakupami na urządzeniach mobilnych, nadużywanie dominującej pozycji ponownie polega na pokazywaniu wyniku Google Shopping, jako pierwszego wyniku wyszukiwania pod reklamą. Jako środek zaradczy Google proponuje nową nazwę Google Shopping Results. W przeciwieństwie do wyszukiwania na większych urządzeniach (patrz poprzednia ilustracja) trzy Rival Links nie będą pokazywane bezpośrednio, ale będą dostępne jedynie za pośrednictwem linku oznaczonego, jako Inne strony. 3 Jest to wynik empirycznego badania rozwiązań związanych ze znakowaniem. Hyman/Franklin, Search Neutrality v. Search Bias. Neutralność i stronniczość w wyszukiwaniu: Empiryczny pogląd odnośnie do wpływu architektury prezentacji wyników i znakowania. Maj Badanie wykazało, że poinformowanie użytkownika usługi Google Shopping, że usługa ta zawiera płatne treści nie ma najmniejszego wpływu na częstotliwość kliknięć. 5

6 Uwagi krytyczne: Google może spowodować, iż pokazanie Rival Links będzie albo bardzo korzystne, albo bardzo niekorzystne. Google zastrzega sobie prawo do dodawania nowych firm do listy konkurentów, spośród których wybierać będzie według własnego uznania tych, do których linki pokazywać będzie w zakładce Inne strony (Patrz Załącznik 1, I1g). Dodając do listy konkurencyjnych firm wiele stron internetowych o słabych funkcjach wyszukiwawczych, Google może z łatwością zmniejszyć częstotliwość korzystania przez użytkowników z zakładki Rival Links. Im częściej użytkownicy klikną w zakładkę inna strona i otrzymają nieadekwatne wyniki wyszukiwania, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo, iż jeszcze raz popełnią podobną pomyłkę. 3. Pokazanie serwisów Google finansowanych z reklam Mapy Google Obecny układ, stanowiący przykład nadużywania dominującej pozycji Propozycja naprawcza Google (Ilustracja) 6

7 W obszarze lokalnego wyszukiwania, nadużywanie dominującej pozycji polega na tym, że Google pokazuje mapę z serwisu Mapy Google, jako pierwszy wynik wyszukiwania (i jedną mapę), po którym następuje informacja z serwisu Mapy Google (Opisy Google, informacje), co z kolei prowadzi do połączenia z Mapami Google. Na przykład, każde kliknięcie w opis Google lub w znak naprowadzający kieruje użytkownika do Map Google. Jako remedium Google proponuje poprawienie układu poprzez zmianę sformułowania pierwszego linku ( Google Places Serach (i) oraz ostatniego linku ( More Google Places near zamiast More Places near ), dodanie ramki i pokazanie trzech Rival Links. Uwagi krytyczne: Dwuznaczne i bezwartościowe linki do list konkurencyjnych wyników wyszukiwania umieszczone poniżej własnych odpowiedzi Google nie są przykładem równego traktowania. Preferowanie własnych usług ma nadal miejsce, jeśli Google pokazuje bezpośrednio odpowiedzi na zapytania umieszczone w wyszukiwarce (na przykład mapę, obraz, cenę lub adres), zaś wszystkie konkurencyjne serwisy zaznaczone są jako proste niebieskie linki, czy też nawet, jako inne strony. Użytkownicy nie znajdują zachęty do ponownego klikania po to, aby uzyskać informację od konkurentów, kiedy Google pokazuje odpowiedź z własnego serwisu bezpośrednio na stronie z wynikami. Google zachowuje przywilej dostarczania pierwszej odpowiedzi, zaś wszystkie informacje konkurentów są oddalone o przynajmniej jedno dodatkowe kliknięcie. 4. Pokazanie usług Google bez reklam lub płatnych informacji Google News Obecny układ, stanowiący przykład nadużywania dominującej pozycji Propozycja naprawcza Google (Ilustracja) 7

8 Nadużycie polega tu, między innymi na tym, że zawsze, gdy użytkownicy poszukują tematów, które ich w danej chwili interesują, Google pokazuje im specjalne okienko zawierające promocję usługi Google News ponad wszelkimi innymi źródłami informacji lub wynikami ogólnego wyszukiwania (w tym przypadku: i Wikipedia). Znaczenie wspomnianego okienka jest dodatkowo podkreślone poprzez fakt, iż zawiera ono jedyny link z elementem wizualnym, przyciągającym oko użytkownika. Pierwszy link (News results for ) oraz ostatni link (More news results for ) w okienku wyszukiwania kieruje użytkowników do usługi Google News. Linki pomiędzy tymi dwoma linkami kierują użytkowników do wspomnianych zewnętrznych źródeł z wiadomościami (New York Times i Reuters). Jednak, ponieważ artykuły, do których linki pokazano pobierane są z serwisu Google News, gdyż tylko tak mogą się znaleźć w tym atrakcyjnym okienku z wynikami, portal zawierający owe wiadomości musi najpierw umożliwić Google News bezpłatne wykorzystanie swoich artykułów, jako rodzaj opcji niewykluczającej technicznie prezentacji treści w Google News. Nie pozostawia to wydawcom prasy nic innego, jak tylko zaakceptowanie faktu wykorzystywania przez Google News ich zasobów, jeśli chcą, by znalazły się one wśród wyszukiwanych w sieci tematów ogólnego zainteresowania. Jako remedium Google proponuje jedynie nowe sformułowanie dwóch linków, które kierują do usługi Google News. Ponieważ, póki co, Google nie pobiera opłat za umieszczenie treści w Google News ani nie umieszcza tam reklam, nie proponuje włączenia Rival Links do ofert konkurencyjnych podmiotów gromadzących wiadomości. Jednak opłaty za Rival Links stanowią bodziec dla Google do akceptowania opłat za włączenie danych zasobów do Google News lub ich wypozycjonowanie, a następnie dodanie Paid Rival Links do serwisu News- Universals. Uwagi krytyczne: Propozycje Google są od początku niewystarczające, gdyż dotyczą one wyłącznie preferencyjnego pokazywania specjalistycznych usług wyszukiwawczych i umożliwiają czynne deprecjonowanie konkurentów. Propozycje jedynie ograniczają preferencyjne traktowanie specjalistycznych usług z zakresu wyszukiwania. Nie zakazują one Google promowania wszystkich innych serwisów Google, takich jak sieci społecznościowe Google+ czy materiałów wideo YouTube w ramach ogólnego (horyzontalnego) wyszukiwania. Propozycje nie powstrzymują także Google od aktywnego deprecjonowania konkurentów w wynikach wyszukiwania, choć deprecjonowanie konkurentów i promowanie własnych serwisów to dwie strony tego samego medalu. Google nadal może wypychać swoje serwisy na czołowe miejsca i spychać konkurentów w dół każdej strony zawierającej wyniki wyszukiwania. B. Propozycje Google odnośnie do stanowiącego nadużycie wykorzystywania zasobów stron trzecich 8

9 Jako kolejny przykład nadużywania dominującej pozycji, Komisja określiła fakt, iż Google wykorzystuje oryginalne treści ze stron internetowych innych podmiotów bez ich zgody. Jednym z ewidentnych przykładów jest Google News, serwis, niezatrudniający żadnego dziennikarza, który od 2007 roku kieruje ruch do ogólnej wyszukiwarki Google (wartość serwisu wyniosła już rok później 100 milionów dolarów) 4, dzięki kopiowaniu fragmentów najbardziej chodliwych tekstów i zdjęć ze stron internetowych wydawców prasy bez ich zgody. Zdaniem Komisji, Google korzysta w ten sposób z inwestycji konkurentów, czasami wbrew ich jednoznacznie wyrażonej woli. Takie działanie zniechęca do inwestowania w oryginalne treści, ponieważ użytkownicy nie mają żadnej motywacji do odwiedzania konkurencyjnych stron, kiedy tylko wyszukiwarka Google dostarczy im wszystkich poszukiwanych informacji. Wykorzystywanie treści wydawców prasowych na przykładzie Google News: (Ilustracja) Jako środek naprawczy, Google proponuje w ramach (pojedynczej) opcji umożliwienie właścicielom stron internetowych zakazu pokazywania całości treści strony internetowej (tj. całej domeny, a nie pod-strony) w ramach specjalnej usługi Google nazwanej Formularz informacyjny (Notice Form), która byłaby wdrażana w ciągu 30 dni roboczych. W tym czasie, Google nie wykorzystywałaby opcji opt-out, 4 CNN Money z million/ (Ile jest warty serwis Google News? 100 milionów dolarów). Serwis Google News jest bezpłatny i nie zawiera reklam. A zatem, jaka jest jego wartość? Około 100 milionów dolarów. Taką sumę ujawnił wiceprezydent Google, Marrisa Mayer [ ] w czasie konferencji [ ] Gigant internetowy ujawnia, że serwis Google News kieruje czytelników do głównej wyszukiwarki, gdzie dokonują oni wyszukiwań, którym towarzyszą już reklamy. Można zatem uznać Google News za wart 100 milionów dolarów mechanizm związany z wyszukiwaniem. Pokazuje to także, że próba rozróżnienia przez Google między serwisami Google, które prowadzą bezpośrednio do uzyskiwania korzyści finansowych z przekierowania ruchu (z tytułu reklam lub włączenia do serwisu) a tymi, które takich korzyści nie przynoszą jest pozorna. 9

10 jako sygnału do określenia pozycji, z wyłączeniem wyników pośrednich. Google proponuje dodatkowo: a) operatorzy produktu i stron z zakresu lokalnego wyszukiwania mogą blokować pewne dane (przegląd, szczegóły dotyczące kontaktu i godzin otwarcia) na stronie znajdującej się w indeksie Google, jednak tylko w zakresie maksimum 10% możliwego do odczytania tekstu, co pozostawia 90% informacji w pełnej dyspozycji Google. b) Wydawcy gazet (za pomocą Robots Exclusion Protocol ) mają możliwość na zasadzie strona internetowa za stroną internetową (tj. w odniesieniu do każdej strony internetowej dostępnej za pomocą URL, jednak nie w odniesieniu do pod-stron tychże stron) aa) wykluczenia całych treści z umieszczenia ich w Google News oraz bb) powstrzymania pokazywania urywków, bez możliwości powstrzymania pokazywania linków do wyników wyszukiwania na stronach Google News. Uwagi krytyczne: Google dyktuje dostawcom treści niepraktyczne i obciążające kroki techniczne mające zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystywaniu przez Google treści, a także nakłada na nich koszty. Google nadal przyznaje sobie prawo wykorzystywania we własnych serwisach wszystkich treści, jakie znajdzie w sieci bez uzyskania wcześniejszej zgody, nawet, jeśli są one chronione prawem autorskim. Zamiast zwrócić się o zgodę zanim wykorzysta zasoby stron trzecich w swoich licznych serwisach, Google oczekuje, iż podmioty praw autorskich aktywnie poinstruują każdego operatora strony internetowej, na której można znaleźć ich zasoby, jak perfekcyjnie wykorzystywać techniczne narzędzia dostarczane im przez Google, które jednak przy bliższym oglądzie okazują się niepraktyczne i nieefektywne. W ten sposób, Google przerzuca ciężar zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystywaniu treści na dostawców treści, co stawia na głowie relacje między stroną naruszającą prawa a posiadaczem praw. 5 Wobec monopolistycznej pozycji Google rozwiązanie w postaci opcji opt-out nie ma sensu. Proponowana przez Google opcja opt-out może być pomocna jedynie wtedy, gdy istnieją także gdzie indziej alternatywy dla opcji opt-in. Jeśli dostawcy treści - jeśli chcą być obecni w sieci - nie mają innego wyboru niż obecność w serwisie Google, propozycja blokowania Google nie jest opcją realną. Dostarczyciele treści są uzależnieni od Google w odniesieniu do pokazywania linków do ich treści nie zaś od pokazywania samych treści. Propozycje Google nie umożliwiają jednak dostarczycielom treści zakazywania pokazywania treści (na przykład, obrazów, tekstów, wyciągów) bez jednoczesnego blokowania pokazywania przez Google linków do tychże treści. Proponowane rozwiązania typu opt-out są zwykłym powtórzeniem opcji, która już istnieje, nie mają natomiast żadnego wpływu na zapobieganie nadużywaniu dominującej pozycji. 5 10

11 Poza rozwiązaniem dotyczącym operatorów produktu lub lokalnego wyszukiwania, wszystkie proponowane opcje typu opt-out były dostępne wydawcom za pośrednictwem Robots Exclusion Protocol, która to usługa została wdrożona przez Google już jakiś czas temu. 6 Google bezustannie podkreślała istnienie tych opcji, jako zaprzeczenie oskarżeń o nieprawidłowe działania zarówno w odniesieniu do dochodzenia w sprawie nieprawidłowości, jeśli chodzi o konkurencyjność, jak i w postępowaniach dotyczących praw autorskich. Mimo istnienia wspomnianych opcji, Komisja Europejska uznała działania Google za nadużywanie dominującej pozycji, a kilka państw członkowskich wystąpiło z inicjatywą silniejszej ochrony treści przed operatorami wyszukiwarek internetowych. Albo Google podawała wcześniej nieprawdziwe informacje o istnieniu opcji opt-out, by zaprzeczyć posądzeniom o nieuczciwe postępowanie, albo obecnie zgłasza od dawna istniejące opcje, jako nowe rozwiązania. Propozycje Google nie zaspokajają minimalnych potrzeb dostarczycieli treści w zakresie dokonywania rozróżnień między różnymi rodzajami wykorzystywania zasobów oraz właściwego komunikowania zasad, jakiemu takie wykorzystywanie ma podlegać. Propozycje Google nie umożliwiają dostarczycielom treści dokładnego przekazywania wcześniej informacji, które z ich treści można wykorzystywać, w jakiej formie, którego dostawcy i z którego serwisu. Nie mogą oni także określić zakresu oraz warunków dozwolonego wykorzystywania. Opcje proponowane przez Google stawiają ich raczej przed wyborem typu wszystko lub nic - zaraza lub cholera. Propozycje te nie umożliwiają dostarczycielom treści zwłaszcza oddzielnego blokowania wykorzystywania konkretnych treści, które są prezentowane wspólnie z innymi treściami na danej stronie internetowej. W ten sposób, jeśli na jednej stronie internetowej znajduje się kilka artykułów, jak ma to miejsce na stronie głównej portali prasowych, dostęp do tych artykułów w Google można zablokować tylko łącznie, nie zaś oddzielnie. Wydawcy nadal nie mogą blokować Przeglądania za pośrednictwem Google danego artykułu na danej stronie (URL) bez jednoczesnego blokowania Wszystkich innych artykułów na tej stronie (ze względu na restrykcje w układzie strona internetowa po stronie internetowej) Google News Rezultatów (ogólnych) wyszukiwania News to w wyszukiwaniu horyzontalnym, gdyż wszystkie takie blokady są dokonywane przez Google News. Potencjalne pokazywanie wiadomości wziętych z Google News w wyszukiwaniu sieciowym powoduje, iż korzystanie z opcji opt-out wobec Google News staje się ekonomicznie nieopłacalne (patrz B 4). Google News Google Alert (gdyż ten serwis 6 11

12 wykorzystuje serwis Google News) Urywków Natychmiastowych zajawek w wyszukiwaniu horyzontalnym (gdyż zajawki mogą być blokowanie jedynie wraz z urywkami) Wyszukiwania w sieci za pomocą Google Wszystkich pobocznych systemów, korzystających z indeksu Google Index, na przykład takich, jak AOL, GMX, MySpace itd. Google oferuje jedynie operatorom produktu lub lokalnego wyszukiwania opcję optout, jeśli chodzi o zaznaczanie konkretnych informacji na ich stronach internetowych. Ze względu na ich ograniczenie do 10% możliwego do odczytania tekstu, korzyści z takiej opcji są nieistotne. Propozycja sugeruje jednak, że Google może technicznie uruchomić mechanizm, który pozwoli wydawcom na wyrażenie zasad wykorzystywania treści w sposób zróżnicowany nawet w ramach tej samej strony internetowej jak domagali się tego wydawcy od wielu lat. Jednak Google oferuje wydawcom jedynie uproszczone warianty opcji opt-out i nie zapewnia nawet takich mechanizmów opt-out wydawcom magazynów, czy innym dostarczycielom wysokiej jakości treści. Co gorsza, Google twierdzi, że może nadal wykorzystywać wszystkie treści, które uprzednio przeglądała, w tym zasoby ze stron internetowych, które objęte zostały opcją opt-out. Korporacja nie wspomina także o żadnym innym zobowiązaniu związanym z rekompensatą za wyrządzone szkody i uzyskaną przewagę konkurencyjną. 5. Patrz, jeśli chodzi o ten aspekt zagadnienia, orzeczenie w sprawie The Associated Press kontra Meltwater, Stany Zjednoczone, Sąd Okręgowy dla Południowej Dzielnicy Nowego Jorku. 12 Civ DL c. 6. Robots Exclusion Protocol został podpisany w 1996 roku. (Opcja b) aa) oznacza Meta Tag >metanami= googlebot-news kontent= nondex >, który Google, zgodnie z własnym oświadczeniem ma wdrożony od grudnia 2010 roku. Opcja b)ob. odnosi się do <meta name= googlebot, kontent= unavailable_after. Data > a opcja b)oc) odnosi się do <meta_name= googlebot-news kontent= nosnippet, którą to usługę Google, jak sama twierdzi wdrożyła w 2011 roku. BDZV - Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger Helmut Verdenhalven, Szef ds. Polityki Medialnej Tel.: VDZ - Verband Deutscher Zeitschriftenverleger Dr Christoph Fiedler, Dyrektor wykonawczy ds. europejskich i polityki medialnej, Tel.:

13 EPC Europejska Rada Wydawców Angela Mills-Wade, Dyrektor wykonawczy Tel.: EMMA Europejskie Stowarzyszenie Mediów Magazynowych Max von Abendroth, Dyrektor wykonawczy Tel.: ENPA Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Gazet Francine Cunningham, Dyrektor wykonawczy Tel.: OPA EUROPE Stowarzyszenie Wydawców Sieciowych Europe Alice Grevet, Szef operacyjny Tel.: AKM Aikakausmedia / Aiakkauslehtien Liitto (Fińskie Stowarzyszenie Wydawców Periodyków) Mikko Hoikka, Dyrektor Wykonawczy Tel.: A.L.E.J. Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux (Luksemburskie Stowarzyszenie Wydawców Gazet) Alvin Sold, Prezes Tel.: Ari Asociación de Revistas de Información (Hiszpańskie Stowarzyszenie Czasopism) Yolanda Ausin Castaneda, Dyrektor Generalna Tel.: Aede - Asociación Editores de Diarios Españoles Irene Lanzaco, Z-ca dyrektora generalnego Tel.: Unie vydavatelu (Czeskie Stowarzyszenie Wydawców) Jozef Sabla, Dyrektor Tel.:

14 FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali Isabella Splendore, Szef Komisji Prawnej i Spraw Międzynarodowych Tel.: Mediebedriftenes Landsforening Randi S. Øgrey, Dyrektor Wykonawczy Tel.: NNI National Newspapers of Ireland Frank Cullen, Dyrektor ds. Koordynacji Tel.: NS The Newspaper Society Catherine Courtney, Radca Prawny Tel.: NDP Nieuwsmedia Tom Nauta, Dyrektor Tel.: IWP Izba Wydawców Prasy Maciej Hoffman,. Dyrektor Generalny Tel.: PPA Professional Publishers Association Mark Burr, head of Public Affairs Tel.: SL Sanomalehtien Liitto Jukka Holmberg, Dyrektor Wykonawczy Tel.: SMPA sverigestidskrifter Kerstin Neld Tel.: TU Titningsutgivarna Per Hultengård, VD Tel.:

15 UPP Union des Editeurs de la Presse Periodique Luc de Potter Tel.: 32 (0)2/ Schweizer Medien Urs F. Meyer, Dyrektor Zarządzający Tel.: VÖZ Verband Österreichischer Zeitungen Gerald Grunberger, Dyrektor Zarządzający Tel.:

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-BRANDING Wszystko co powinieneś wiedzieć, aby nazwa organizacji i jej znak graficzny były rozpoznawalne w Internecie Celem standardu jest zbudowanie rozpoznawalnej marki (nazwy i logotypu) organizacji

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać?

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać? Poradnik SEO Poradnik SEO Internet to najszybciej rozwijające się medium. W Polsce jest już 15 mln użytkowników, ponad 90% z nich używa wyszukiwarki Google. Dziennie użytkownicy zadają ponad 130 milionów

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL #1 Wartościowa treść Treść artykułu powinna być unikatowa (algorytm wyszukiwarki nisko ocenia skopiowaną zawartość, a na strony zawierające powtórzoną treść może zostać nałożony filtr, co skutkuje spadkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM Korzystanie z Banku Zdjęć wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 1 DEFINICJE 1. Termin Bank Zdjęć oznacza wyszukiwarkę materiałów wizualnych z funkcją

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Interruption marketing Permission Marketing Reklama a użytkownik internetu 5 tys. przekazów reklamowych dziennie na osobę (badanie DoubleClick). Człowiek buduje

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. Informacje wstępne

Regulamin 1. Informacje wstępne Regulamin 1. Informacje wstępne 1. Poniższy regulamin (zwany dalej Regulaminem) opisuje zasady oraz warunki korzystania z serwisu tangopm.com (zwanego dalej Serwisem). Zapisy Regulaminu wraz z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Wstęp Axiell Arena to system zarządzania informacją biblioteczną, stworzony w oparciu o zaawansowany system zarządzania treścią internetową czyli Content Management System

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy ABC linków sponsorowanych Czym są linki sponsorowane? Teksty reklam Dowolne teksty reklam oraz dowolna ilość tekstów do każdej kampanii

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można jednak wyróżnić 3 główne elementy, które brane są pod uwagę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl?

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl? OFERTA Spis treści: 1) Jak zacząć? - str.2 2) Dostępne kreacje - str.4 3) Dodawanie kreacji - str.6 4) Kampanie dedykowane - str.16 5) System poleceń - str.17 str. 1 Co zrobić aby dołączyć do Programu

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA PRZEWODNIK PO USŁUDZE: Płatne Kampanie UWAGA! Płacisz jedynie za klikniecia S T A R T Skuteczność reklamy płatnej polega na jej trafności oraz najnowocześniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SERWISU sprzedajkupfirme.pl

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SERWISU sprzedajkupfirme.pl REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SERWISU sprzedajkupfirme.pl Regulamin niniejszy regulamin. SŁOWNICZEK POJĘĆ 1 Właściciel wydawca i operator Serwisu www.sprzedajkupfirme.pl prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą Coinbaq

Bardziej szczegółowo

WYMAGAMY UCZCIWYCH RABATÓW.

WYMAGAMY UCZCIWYCH RABATÓW. Twoje miasto z Co to jest Rabatem? Serwis zakupów grupowych, a raczej serwis zakupów z RABATAMI; Przeznaczeniem serwisu Rabatnowysacz.pl jest umożliwienie osobom prywatnym, pełnoletnim przeglądanie i korzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Blueconsulting Badania użyteczności i konsulting internetowy

Blueconsulting Badania użyteczności i konsulting internetowy Blueconsulting Badania użyteczności i konsulting internetowy tel. +48 724 389 586, +48 783 176 019 Agenda Kim jesteśmy? Klienci Co oferujemy? Przykładowe fragmenty realizacji 2 Kim jesteśmy? 3 Kim jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

Statystyki odwiedzin: Statystyki odwiedzin za okres od 1 lipca 2013 do 30 września 2013. Unikalni użytkownicy 42,941 Unikalni użytkownicy 110,952

Statystyki odwiedzin: Statystyki odwiedzin za okres od 1 lipca 2013 do 30 września 2013. Unikalni użytkownicy 42,941 Unikalni użytkownicy 110,952 str. 1 Makarony.co jest portalem społecznościowo kulinarnym, który cieszy się sporą popularnością wśród miłośników makaronów z całej Polski. Ponad 48 000 osób odwiedziło stronę w ciągu ostatnich 30 dni!

Bardziej szczegółowo

Stosunkimiedzynarodowe.pl

Stosunkimiedzynarodowe.pl AGENCJA INTERAKTYWNA NETTURBINA.PL Stosunkimiedzynarodowe.pl Case study Aleksander Ślązak 2011-05-04 Opis budowy portalu stosunkimiedzynarodowe.pl. Najważniejsze funkcje. Cele projektu Całkowita przebudowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Netsprint Search. Koncepcja

Netsprint Search. Koncepcja Netsprint Search Koncepcja Netsprint - fakty 10-letnie doświadczenie Pierwsza firma, która wprowadziła silnik wyszukiwawczy w Polsce Pierwszy polski zaawansowany system reklamy kontekstowej (XI 2005) Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. sklep-budowalny.pl. +531 525 600 biuro@semtec.pl www.semtec.pl. Biuro obsługi: al. Grunwaldzka 2/5 80-236 Gdańsk

Audyt SEO. sklep-budowalny.pl. +531 525 600 biuro@semtec.pl www.semtec.pl. Biuro obsługi: al. Grunwaldzka 2/5 80-236 Gdańsk Audyt SEO sklep-budowalny.pl Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZALECENIA OGÓLNE... 5 2.1 OPTYMALIZACJA NAGŁÓWKÓW NA WSZYSTKICH PODSTRONACH... 5 2.2 KONFIGURACJA PARAMETRÓW W GOOGLE WEBMASTER TOOLS... 6 2.3 USUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Plan prezentacji Co to są domeny internetowe? Ile warte są domeny? Jak inwestować w domeny? Jak zarabiać na domenach? Jak podnieść wartość domeny?

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl

Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl 1 Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl Jako pierwsi w Polsce zbadaliśmy szczegółowo potrzeby firm prowadzących sklepy dla biegaczy i w odpowiedzi na to stworzyliśmy pierwszą i jedyną Wyszukiwarkę

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portalu internetowego mieszkańców Konstancina- Jeziorny. Oferta na 2015 rok uwzględnia atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie informacji Informatyka Temat 1 Krotoszyn, wrzesień 2015 r. 1 Informatyka 1 Przeszukiwanie zasobów internetowych Krotoszyn, 2015 r. Spis treści prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Gdzie szukać informacji?

Bardziej szczegółowo

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Wyszukiwarka, z której korzystają miliony użytkowników PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym to możliwość ciągłego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Ins/01/ko/2011 biznes-informator24.pl Drogi użytkowniku! Dziękujemy za wybranie serwisu biznesinformator24.pl Postaramy się w kilku krokach wyjaśnić jak dodać atrakcyjne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra

Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portali internetowych mieszkańców: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Tomasz Boiński: 1 Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Pozycjonowanie stron Promocja strony odbywa się poprzez umiejscowienie jej jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki indeksują

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZDOBYWAĆ SZCZYTY!

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZDOBYWAĆ SZCZYTY! POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZDOBYWAĆ SZCZYTY! nr.: 1 OD ROKU 2001 PRZEWODNIK PO USŁUDZE: Pozycjonowania UWAGA! Płacisz jedynie za pozycje 1 10 w Pozycjonowaniu Organicznym Ciągłym opłaty uzależnione są jedynie

Bardziej szczegółowo

NETSPRINT 360 o. Oferta dla Wydawców

NETSPRINT 360 o. Oferta dla Wydawców NETSPRINT 360 o Oferta dla Wydawców NetSprint 360 o dla Wydawców Propozycja skierowana do największych polskich Wydawców Przedstawia kompleksowe spojrzenie na potrzeby Wydawców artur.banach@netsprint.eu

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane 1 Strona wyników wyszukiwania (SERP) Strona wyników wyszukiwania to dwa obszary: PPC i SEO. Tworzą one jeden ekosystem i są współzależne, mimo,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK CZYTELNIKA

PODRĘCZNIK CZYTELNIKA PODRĘCZNIK CZYTELNIKA Logowanie Aby móc zalogować się do wypożyczalni systemu Academica, trzeba mieć numer własnej karty bibliotecznej, czyli być zarejestrowanym użytkownikiem Biblioteki Głównej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii Brandle.pl Przykładowe opisy kampanii Opis kampanii to zestaw wytycznych dla wykonawców (agentów). Jest on najważniejszym elementem założeń, które tworzysz za pomocą kreatora kampanii. Poniżej stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Marcin Radecki Adwokat z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności w których

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Polityka antyspamowa platformy mailingowej Mail3

Polityka antyspamowa platformy mailingowej Mail3 Polityka antyspamowa platformy mailingowej Mail3 1 Szanując prawo Subskrybentów do nieotrzymywania niezamawianych wiadomości handlowych, operator platformy mailingowej Mail3, firma K2 Search sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Oferta KEO dla Biznesu

Oferta KEO dla Biznesu Oferta KEO dla Biznesu Tworzenie stron internetowych Mottem przewodnim naszej pracy są estetyczne i miłe dla oka strony. Tworzone przez nas witryny są oparte na najnowszych technologiach i odpowiednio

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

Jak więcej zarabiać poprzez platformę WhitePress.pl

Jak więcej zarabiać poprzez platformę WhitePress.pl Jak więcej zarabiać poprzez platformę WhitePress.pl Informacje dla wydawców portali i blogów 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33 470 30 48 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33

Bardziej szczegółowo

ARCHDIECEZJA CHICAGO WYTYCZNE W SPRAWIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ PARAFIE I SZKOŁY. Czerwiec 2011 r.

ARCHDIECEZJA CHICAGO WYTYCZNE W SPRAWIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ PARAFIE I SZKOŁY. Czerwiec 2011 r. ARCHDIECEZJA CHICAGO WYTYCZNE W SPRAWIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ PARAFIE I SZKOŁY Czerwiec 2011 r. 1 WYTYCZNE W SPRAWIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ PARAFIE I SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Odkryj potencjał swojej strony internetowej

Odkryj potencjał swojej strony internetowej Odkryj potencjał swojej strony internetowej Do prężnej działalności w przestrzeni internetowej nie wystarczy posiadanie rozbudowanej strony internetowej. Aby witryna była widoczna dla użytkowników i potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk SEO IAB Polska

Kodeks Dobrych Praktyk SEO IAB Polska Kodeks Dobrych Praktyk SEO IAB Polska Dokument ten, opracowany przez Internet Advertising Bureau Polska, jest zbiorem zaleceo mających na celu zdefiniowanie standardów jakościowych i etycznych działao

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad Prawo autorskie Prawa autorskie dzielimy na osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich polegają na powiązaniu nazwiska twórcy z jego dziełem. Nie wygasają, są niezbywalne, nieprzenoszalne i nie można się ich

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne...

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne... REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Odpowiedzialność za treść... 2 4. Obszar obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL 1. WIZYTÓWKA W WYSZUKIWARCE SZKÓŁ JOGI 2. DZIAŁ INFORMACJE, INFORMACJE SPECJALNE 3. ARTYKUŁY TEMATYCZNE ( wakacje z jogą, majówka z jogą, zima z jogą etc) 4. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie prasowe. Wydane przez GRUPĘ ROBOCZĄ ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH

Oświadczenie prasowe. Wydane przez GRUPĘ ROBOCZĄ ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH Oświadczenie prasowe Bruksela, 25 lipca 2014 r. Wydane przez GRUPĘ ROBOCZĄ ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH Europejskie organy ochrony danych odbyły spotkanie poświęcone prawu do bycia zapomnianym z operatorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie partnerskim z firmą zooplus.pl

Warunki uczestnictwa w programie partnerskim z firmą zooplus.pl Warunki uczestnictwa w programie partnerskim z firmą pl I. Założenia umowy Niniejsze warunki umowy obowiązują w programie partnerskim z firmą W ramach tego programu spółka akcyjna ( zooplus ) daje swoim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Czym są systemy DRM? Systemy DRM są technologią służącą do: - kontrolowania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage artykuły tematyczne pozycjonowanie artykułów informacje prasowe obsługa redakcyjna copywriting Brak zaplecza redakcyjnego - Mamy na to radę? Redakcja Rankingu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie Jak poprawić ilość i jakość ruchu w serwisie internetowym i przełożyć to na sprzedaż? Portal Dbam o Zdrowie pokazał jak tego dokonać. Właściciel serwisu www.doz.pl w

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE DLA DEALERÓW MARKI OPEL

STRONY INTERNETOWE DLA DEALERÓW MARKI OPEL STRONY INTERNETOWE DLA DEALERÓW MARKI OPEL 15 lat doświadczenia Od 1998 roku współpracujemy z dealerami samochodowymi spod znaku GM. Obecnie obsługujemy strony www dla ponad 40 Dealerów marek Opel i Chevrolet.

Bardziej szczegółowo

REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL

REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL Proponujemy Państwu możliwość zareklamowania swojej oferty wśród użytkowników portalu wypozycz.pl. Zakres oferty, której szczegóły znajdą Państwo poniżej, obejmuje moduły

Bardziej szczegółowo

Oferta reklam w serwisie okf.pl. www.okf.pl

Oferta reklam w serwisie okf.pl. www.okf.pl Oferta reklam w serwisie okf.pl www.okf.pl Szanowni Państwo, idąc na przeciw potrzebom Klientów, dajemy Państwu możliwość zamieszczania różnego rodzaju reklam na łamach naszego portalu. Biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego PZW45 Kilka słów wprowadzenia Portal PZW.org.pl powstał 4 lata temu. Od początku swojego funkcjonowania pozwalał na bezpłatne zakładanie stron www

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka daje możliwość jednoczesnego przeszukania większości baz udostępnianych w Politechnice Lubelskiej oraz katalogu Biblioteki PL. Przeszukiwane

Bardziej szczegółowo

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych INEA S.A. Usługi dodatkowe dla Usług głosowych I Opis Usług dodatkowych dostępnych standardowo 1) przekierowanie połączeń: natychmiastowe Usługa polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKI W INTERNECIE. Jak się bronić przed nielegalnym rozpowszechnianiem

KSIĄŻKI W INTERNECIE. Jak się bronić przed nielegalnym rozpowszechnianiem KSIĄŻKI W INTERNECIE Jak się bronić przed nielegalnym rozpowszechnianiem Gdzie szukać plików? Portale świadczące usługi hostingu (magazynowania) plików Portale typu P2P udostępniające platformę do wymiany

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa. Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, odwiedzających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych i średnich*,

Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych i średnich*, Konkurs na najlepszą witrynę internetową spółki giełdowej Złota Strona Emitenta VII Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie. Cookies

Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie. Cookies Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie. Cookies Ochrona danych osobowych Dane osobowe - pojęcie Za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

Bardziej szczegółowo