en/pl Visionary green energy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "en/pl Visionary green energy"

Transkrypt

1 en/pl Visionary green energy

2

3 The world s largest power plant is a godsend. Największa na świecie elektrownia to prawdziwy dar niebios. There are no limits to what we can do. Our possibilities are endless. Nic nie stoi na przeszkodzie. Nasze możliwości są nieograniczone. And we also offer you many years of experience to go with our technology as standard. Wraz z technologią oferujemy wiele lat doświadczenia - wszystko w cenie. The principle is as clear as daylight: maximum efficiency and sustainability. Nasze motto jest jasne jak słońce: maksymalna wydajność i zrównoważony rozwój. Jetion is the relaxed feeling of having found an intelligent solution. Firma Jetion to komfort świadomości dobrego wyboru. Sustainability is a principle, not just a buzzword for us. Zrównoważony rozwój to dla nas zasada nadrzędna, nie tylko puste słowa. The six steps of FullCycle PV. Sześć kroków Cyklu PV Our technology doesn t just look good on paper: it looks good on the ground throughout the world. Nasza technologia wygląda dobrze nie tylko na papierze, lecz także w terenie - na całym świecie

4 The sun: a source of inexhaustible energy.

5 05 The world s largest power plant is a godsend. Największa na świecie elektrowania to prawdziwy dar niebios. Dear customer, Thank you for your interest in Jetion solar technology. The intelligent utilisation of the world s largest power plant is one of the most exciting tasks of our times. After all, the sun is a virtually inexhaustible source of energy. The energy which reaches the earth in just a couple of days is enough to cover the primary energy requirements of the whole world for an entire year. Scientists have long dreamed of being able to harness this potential. Jetion is working to make these visionary ideas for green energy come true. So what s in it for you? This brochure intends to help you answer as many of these questions as possible so you can make the right choice of partner in the field of intelligent solar technology. And if after reading these pages you d like to talk to us, to make plans or simply to ask further questions we re always here for you. Szanowny kliencie Dziękujemy za zainteresowanie technologią solarną firmy Jetion Solar. Inteligentne wykorzystanie największej na świecie elektrowni należy do najciekawszych wyzwań naszych czasów. Słońce stanowi w praktyce niewyczerpywalne źródło energii. Ilość energii, jaka dociera na Ziemię w zaledwie parę dni wystarcza na pokrycie podstawowych potrzeb energetycznych całego świata na resztę roku. Wykorzystanie tego potencjału było od dawna marzeniem naukowców. Firma Jetion zajmuje się wprowadzeniem tych wizjonerskich pomysłów na czystą energię w życie. Jak zatem mogą Państwo na tym skorzystać? Ta broszura informacyjna ma za zadanie odpowiedzieć na możliwie jak najwięcej Państwa pytań tak, aby mogli Państwo dokonać właściwego wyboru partnera w obszarze inteligentnej technologii solarnej. Jeśli po jej przeczytaniu będą Państwo chcieli z nami porozmawiać lub zadać dodatkowe pytania - jesteśmy do Państwa dyspozycji.

6 06 Headquater Jetion China There are no limits to what we can do. Our possibilities are endless. Nic nie stoi na przeszkodzie. Nasze możliwości są nieograniczone. As an inexhaustible source of energy, the sun can play an increasingly important part in securing mankind s future energy requirements in an environmentally friendly way, in countless applications and in line with the future. Jetion is a global player. Ever since it was first established in 2004 it has worked on realising this vision. From highly efficient solar cells to complete solar power systems, we offer sustainable solutions for greater performance. Solutions which also ease the heavy burden placed on our environment. So it s no coincidence that our high levels of development expertise and our many fresh ideas resulted in our receiving the fastest growing company award in both 2008 and Our new methods, patents and not least, our multiply tested and proven solutions make us a reliable partner for our customers. Our solar modules are optimised to deliver the highest possible energy yields. Investigations carried out by independent institutes and journals in different countries provide impressive proof of this. Any solar technology company which aims to live up to these demands can t simply orient itself on existing standards. It has to go a step further. What counts are new visions and ideas. Będąc niewyczerpywalnym źródłem energii, słońce będzie miało coraz większy wkład w spełnianie zapotrzebowania energetycznego naszej cywilizacji poprzez niezliczoną liczbę różnorodnych zastosowań, w sposób niezagrażający środowisku i naszej przyszłości. Jetion, będąc firmą o globalnym zasięgu, wprowadza innowacje i nowe pomysły od chwili jej powstania w 2004 roku. Od wysokiej jakości ogniw słonecznych po kompleksowe instalacje fotowoltaiczne zapewniamy zrównoważone, wysokowydajne rozwiązania, które jednocześnie zmniejszają ciężkie piętno, jakie nasz rozwój cywilizacyjny odciska na środowisku. Nieprzypadkowo, nasz wysoki poziom rozwoju technologii i duża liczba nowoczesnych rozwiązań pomogła nam zdobyć nagrodę Najszybciej rozwijającej się firmy w latach 2008 i Nowe metody, patenty oraz, co również istotne, nasze wielokrotnie przetestowane i sprawdzone rozwiązania czynią z nas partnerów, na których nasi klienci mogą liczyć. Nasze panele słoneczne są tak zaprojektowane, aby dawały najwyższą możliwą moc. Testy niezależnych instytucji i pism naukowych w wielu krajach są na to dowodem. Żadna firma zajmująca się technologią solarną, która chce sprostać takim wymogom, nie może skupiać się jedynie na istniejących standardach - musi być zawsze o krok dalej. Liczą się nowe wizje i nowe pomsły.

7

8 08 Intelligent technology is the key to our future.

9 09 And we also offer you many years of experience to go with our technology as standard. Wraz z technologią oferujemy wiele lat doświadczenia wszystko w cenie. You can buy solar technology everywhere nowadays. But you can t always buy the experience that goes with it. So we don t just limit ourselves to installing high quality solar modules: from the tiniest detail to the finished module, we produce practically all the components ourselves. Consequently, our research and development department enables us to subject our complete manufacturing process to a constant quality control process and to make continuous enhancements with our new ideas. In this way we not only meet all current IEC standards but are also continually surprising the market with new innovations. Jetion owns several patents which have set new standards in product quality and functional safety. As a result, Jetion also delivers as standard the kind of experience which you just can t buy anywhere else. Technologia solarna jest dziś szeroko dostępna. Doświadczenie jest jednak czymś, czego nie można kupić. Nie ograniczamy się zatem do samych paneli słonecznych: od najmniejszych szczegółów po ukończone panele - praktycznie wszystkie komponenty produkujemy sami. Dzięki temu nasz wydział badań i rozwoju technologii może stale kontrolować jakość całego procesu wytwarzania oraz stale wprowadzać ulepszenia zgodnie z nowymi pomysłami. W ten sposób nie tylko spełniamy wszystkie wymogi Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, lecz także jesteśmy w stanie regularnie wypuszczać na rynek nowe, zaskakujące innowacje. Firma Jetion jest posiadaczem wielu patentów, które wyznaczają nowe standardy jakości produktów i bezpieczeństwa. Pozwala to na świadczenie usług o standardzie na poziomie niespotykanym nigdzie indziej. Visual quality control Positive cell sorting Fully automated production process

10 10 The principle is as clear as daylight: maximum efficiency and sustainability. As a vertically integrated manufacturer, we focus our efforts on the perfect interplay of all our components. This may sometimes prove to be more expensive and time-consuming but it has many benefits: We ourselves can guide and ensure our quality. The result is both visible and perceptible. Our energy efficiency is much higher than average for the industry. This is particularly true of our mono- and polycrystalline solar cells. Many years of intensive research and continuous optimisation make them the best in their class. We offer different series of mono- and polycrystalline modules to meet all kinds of requirements and applications. So it doesn t matter if you re planning a standalone application, a roof installation or a major open-site system. We have the right solution for any application you have in mind. Nasze motto jest jasne jak słońce: maksymalna wydajność i zrównoważony rozwój. Będąc producentem o pełnej pionowej integracji, kładziemy nacisk na idealną współpracę wszystkich komponentów. Może to czasem oznaczać zwiększone koszty i wydłużony czas produkcji lecz jest korzystne pod wieloma względami: możemy sami kierować procesami kontroli i zapewniania jakości Rezultaty są zauważalne i odczuwalne - wydajność naszych produktów plasuje się o wiele powyżej średniej w branży. Dotyczy to zwłaszcza naszych mono- i polikrystalicznych ogniw słonecznych Wiele lat intensywnych badań i ciągłej optymalizacji sprawia, że są one najlepsze w swojej klasie. Oferujemy wiele rodzajów mono- oraz polikrystalicznych paneli odpowiednich dla różnych potrzeb i zadań. Nie ma znaczenia, czy planują Państwo zakup pojedynczego modułu, instalację dachową czy dużą farmę solarną - posiadamy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

11 11 RELIABLE SOLAR MODULES Monocrystalline: Type Power range Module efficiency Dimension (mm) Cell size (mm) Pmax (W) JT195SAb JT250SCc JT260SBb JT300SAc 175 W W 230 W W 240 W W 280 W W % % % % % % % % 1580x808x x992x x1069x x992x45 125x x x x156 Polycrystalline: Type Power range Module efficiency Dimension (mm) Cell size (mm) Pmax (W) JT215PDe JT245PCe JT290PAe 200 W W 225 W W 270 W W % % % % % % 1482x992x x992x x992x45 156x x x156 Black Series: Type Power range Module efficiency Dimension (mm) Cell size (mm) Pmax (W) JT190SAb (Black) JT220SDc (Black) JT245SCc (Black) 170 W W 210 W W 230 W W % % % % % % 1580x808x x992x x992x40 125x x x156 Further series and special designs available on request. Weitere Serien und Sonderanfertigungen auf Nachfrage verfügbar. Technology becomes intelligent when it benefits everyone.

12 We offer the following guarantees in the case of proper use, installation and maintenance: CERTIFICATES Product warranty 12 years for materials and workmanship Performance warranty 1 year + 1 month from the date of purchase against a power drop exceeding: 4 % Monoand 3 % Polycrystalline of minimum power rating measured under STC 2 to 24 years + 1 month from the date of purchase against a power drop exceeding of 0,7 % of minimum power rating measured under STC (Monocrystalline: 96 %-0.7 % * [n-1] and Polycrystalline: 97 %-0.7 % * [n-1]) 25 years + 1 month from the date of purchase against a power drop exceeding 18 % of minimum power rating measured under STC 100% 90% 80% D V E IEC / IEC / IEC / IEC / UL 1703.rd WARRANTY - 25 year linear warranty W przypadku właściwej instalacji, użytkowania i konserwacji gwarantujemy: 0 5 years 10 years 25 years PLUS-SORTING Gwarancja producenta 12 lat na materiały I wykonanie Warunki gwarancji 1 rok plus 1 miesiąc gwarancji od daty zaku pu na wypadek spadku mocy większego niż 4% dla mono i 3% dla poliskrysta licznych ogniw mierzonego w standar dowych warunkach testowych od 2 do 24 lat plus 1 miesiąc od daty zakupu na wypadek spadku mocy przekraczającego 0,7% minimalną moc zmierzoną w war unkach testowych (dla monokrystalicznych: 96 %-0.7 % * [n-1], dla polikrystalicznych: 97 %-0.7 % * [n-1]) 25 lat plus 1 miesiąc od daty zakupu na wypadek spadku mocy większego niż 18% minimalnej mocy mierzonej w warunkach testowych 245 Watt name-plate rated Jetion Module Jetion Module Others 235 W 240 W 245 W With Jetion modules you get at least 245 Watt or more Without plus-sorting, you don t know what you will receive MEMBERSHIP Without plus-sorting, you don t know what you re getting.

13 Success is precious, but trust is priceless. 13 Jetion is the relaxed feeling of having found an intelligent solution. Firma Jetion to comfort świadomości dobrego wyboru. High quality products are one important aspect of our work. Superb service in the form of guidance, logistics, installation and rapid help when required is another. You get both with Jetion. And that is what makes us successful. Companies which refuse to economise on their products can afford to give you generous guarantees. But that s not enough for us. So in addition to the standard 12 years product warranty for materials and workmanship under normal conditions of use we also give our customers our very own performance warranty. For the buyer, what this means is that the PV modules are guaranteed to perform for 5, 10 or 25 years + 1 month respectively from the date of purchase against any degradation which is higher than 7, 10 or 20 per cent of the minimum output. Measured with optimum voltage under standard test conditions (STC). What s more, our performance warranty also includes plus-sorting. That means that you only receive modules that have greater than or equal to rated power and nothing less. So you benefit from above-average efficiency with all Jetion products. Wysokiej jakości produkty to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Do tego dochodzi najlepsza obsługa w postaci doradztwa, zaopatrzenia, montażu i szybkiej pomocy w nagłej potrzebie. Z firmą Jetion otrzymujesz jedno i drugie. To sekret naszego sukcesu. Firmy, które nie oszczędzają na ofercie mogą pozwolić sobie na rozszerzone gwarancje na swoje produkty. Nam to jednak nie wystarcza, dlatego to standardowej, 12-letniej gwarancji producenta na materiały i wykonanie w warunkach normalnego użytkowania dokładamy naszą własną gwarancję wykonania. Dla kupującego oznacza to, że panele fotowoltaiczne objęte są gwarancją na okres 5, 10 lub 25 lat +1 miesiąc od daty zakupu na wypadek spadku mocy większego niż odpowiednio: 7, 10 lub 20 procent mocy minimalnej. Wartości mierzone są dla optymalnego napięcia w standardowych warunkach testowych (STC). Co więcej, nasza gwarancja obejmuje także zasadę nadwyżki mocy. Oznacza to, że otrzymują Państwo panele o mocy równej lub większej od mocy nominalnej. Dzięki temu mogą Państwo cieszyć się wysoką jakością w przypadku każdego produktu firmy Jetion.

14 Sustainability is a principle, not just a buzzword for us. Zrównoważony rozwój to dla nas zasada nadrzędna, nie tylko puste słowa. In the past, manufacturers were chiefly concerned with producing good products. Today it is the environment which has become increasingly important: from the sparing use of resources to efficient manufacturing processes right down to recycling. Jetion recognised this development at an early stage and opted for the FullCycle PV regenerative manufacturing solution. In other words we offer our customers turnkey and completely recyclable solar systems and solutions from a single source. From the industrial production of solar cells and modules to system integration, with monitoring and maintenance right through to the recycling of PV components. By doing so, we secure a green and environmentally friendly source of energy for our customers as well as a maximum return on their investment. And that s not just good news for the environment: it s also good news for you. W przeszłości producenci skupieni kładli nacisk na wytwarzanie dobrych produktów. Dziś to środowisko wysuwa się na pierwszy plan: od oszczędnego gospodarowania materiałami poprzez efektywną produkcję aż po recykling. Jetion wcześnie dostosował się do tych zmian i wprowadził Pełny Cykl Fotowoltaiczny jako optymalne rozwiązanie. Oznacza to, że oferujemy naszym klientom gotowe rozwiązania w postaci systemów fotowoltaicznych nadających się w całości do recyklingu, które pochodzą z jednego źródła: od wytwarzania ogniw słonecznych, przez integrację systemów, monitoring i konserwację aż po sam recykling. W ten sposób zapewniamy naszym klientowm źródło energii, które jest przyjazne środowisku, a jednocześnie zapewnia maksymalny zwrot ich inwestycji. A to świetna wiadomość nie tylko dla Państwa ale także dla środowiska.

15 Responsibility is in our nature. 15

16 16 The six steps of FullCycle PV. Solar cells Completely optimised and automated production processes minimise resource wastage in the production of solar cells. Solar modules Fully automated production lines and continuous monitoring ensure the high quality and faultlessness of Jetion solar products. Solar projects Our many years of experience enable us to offer our customers turnkey solutions for solar projects from the planning stage right through to completion. Monitoring In the interests of optimum utilisation and efficiency Jetion offers its customers remote monitoring and performance analysis of PV systems. Maintenance Jetion Solar offers customers regular maintenance of their solar projects. Recycling Recycling allows Jetion to regain valuable materials for PV production. Ogniwa słoneczne W całości zoptymalizowane i zautomatyzowane procesy produkcji zmniejszają do minimum ilość odpadów powstałych przy wytwarzaniu ogniw słonecznych. Panele słoneczne W pełni zautomatyzowane linie produkcyjne oraz ciągły nadzór zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów firmy Jetion. Projekty solarne Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować naszym klientom gotowe rozwiązania: począwszy od fazy planowania, aż do ukończenia projektu. Monitoring W celu zapewnienia jak najlepszego wykorzystania i jak największej wydajności, firma Jetion oferuje klientom zdalny monitoring i analizę wydajności systemów fotowoltaicznych. Konserwacja Firma Jetion Solar oferuje klientom usługi regularnych przeglądów zainstalowanych produktów. Ponowne wykorzystanie materiałów Odzyskiwanie materiałów pozwala firmie Jetion Solar odzyskiwać cenne komponenty do produkcji paneli fotowoltaicznych.

17

18 18 Actions always speak louder than words. Wirbenz, Germany, 1MW

19 19 Our technology doesn t just look good on paper: it looks good on the ground throughout the world. Nasza technogia wygląda dobrze nie tylko na papierze, lecz także w terenie na całym świecie Jetion is one of the few manufacturers in the world to operate its own reference installations with a continuous control system in the whole of Europe. The resultant findings are fed back into the on-going development process so that our solutions can exceed conventional standards by far. Thanks to our many years of experience in the PV industry we are able to offer complete turnkey systems with our carefully chosen partners. This means that you not only benefit from maximum safety since all the components are perfectly matched to each other but also from maximum efficiency. Our solutions deliver maximum performance and yet fit in harmoniously with your surroundings. Incidentally, numerous comparative field trials with other leading manufacturers of modules prove the point: under real operating conditions Jetion modules are always up there among the winners when it comes to power generation. So solar modules are always a good choice. And solar modules from Jetion are always the best. Jako jedn z nielicznych producentów posiadamy nasze własne referencyjne instalacje w całej Europie. Umożliwia nam to, dzięki ich ciągłemu monitoringowi, zbieranie bezcennych informacji na temat efektywności i wydajności naszych modułów. Informacje zdobyte w ten sposób są przez nas wykorzystywane w procesie wdrażania nowych rozwiązań, co pozwala nam wykraczać daleko poza przyjęte standardy. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży ogniw fotowoltaicznych jesteśmy w stanie zapewnić klientom gotowe rozwiązania za pośrednictwem starannie dobranych partnerów. Dla klienta oznacza to nie tylko maksimum bezpieczeństwa (idealne dopasowanie wszystkich komponentów), ale i maksymalną wydajność. Nasze rozwiązania to najwyższa wydajność, która nie zakłóca harmonii Twojego otoczenia. Potwierdzają to wielokrotne badania porównawcze z produktami innych producentów: W warunkach rzeczywistych panele firmy Jetion osiągają jedne z najlepszych wyników jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. To oznacza, że panele słoneczne to dobry wybór. Panele słoneczne firmy Jetion to zawsze wybór najlepszy. 1.8 MW, Rimini, Italy 1.6 MW, Verona, Italy 6 MW, Ferrara, Italy

20 JETION SOLAR CHINA JETION SOLAR EUROPE JETION SOLAR USA Jetion Solar (China) Co., Ltd. No. 1011, Zhencheng Road Shengang, Jiangyin Municipality Jiangsu Province Peoples Republic of China Phone: Fax: Jetion Solar (Europe) Ltd. Industriering Ruggell Liechtenstein Phone: Fax: A South Commerce Blvd Charlotte, NC Phone: Toll free: Fax: JT Image en/de Jetion Solar 09/2012 Printed on environmentally friendly paper.

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code...

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code... W 1942 roku podczas zawziętych walk na Pacyfiku, Amerykanie użyli Indian Navaho w charakterze szyfrantów. Nikt nie rozumiał ich języka. To Był Ich Własny Szyfr... Dzięki temu byli w stanie zespolić w całość

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION!

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! Wprowadzenie Witamy w grupie motoryzacyjnej LenGo. Grupa LenGo składa się z wielu niezależnych firm znajdujqcych się

Bardziej szczegółowo

ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie

ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie Containerboard ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie Photo flower: TopTropicals.com SOLUTIONS. FOR YOUR SUCCESS. Our passion for customer satisfaction has opened up new horizons for innovative

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIKI I SYSTEMY switches and systems

ŁĄCZNIKI I SYSTEMY switches and systems ŁĄCZNIKI I SYSTEMY switches and systems PRZYJACIELE NA CAŁE ŻYCIE... friends for life... ... TOWARZYSZĄ NAM JUŻ OD WIELU LAT. SĄ WSZĘDZIE TAM, GDZIE ICH POTRZEBUJEMY. WIDZIMY SIĘ CODZIENNIE. DLATEGO DOCENIAMY

Bardziej szczegółowo

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award 2015 12-17 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations Ciepło Affordable w przystępnych Warmth for cenach all Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców A guide to improving energy efficiency

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo