en/pl Visionary green energy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "en/pl Visionary green energy"

Transkrypt

1 en/pl Visionary green energy

2

3 The world s largest power plant is a godsend. Największa na świecie elektrownia to prawdziwy dar niebios. There are no limits to what we can do. Our possibilities are endless. Nic nie stoi na przeszkodzie. Nasze możliwości są nieograniczone. And we also offer you many years of experience to go with our technology as standard. Wraz z technologią oferujemy wiele lat doświadczenia - wszystko w cenie. The principle is as clear as daylight: maximum efficiency and sustainability. Nasze motto jest jasne jak słońce: maksymalna wydajność i zrównoważony rozwój. Jetion is the relaxed feeling of having found an intelligent solution. Firma Jetion to komfort świadomości dobrego wyboru. Sustainability is a principle, not just a buzzword for us. Zrównoważony rozwój to dla nas zasada nadrzędna, nie tylko puste słowa. The six steps of FullCycle PV. Sześć kroków Cyklu PV Our technology doesn t just look good on paper: it looks good on the ground throughout the world. Nasza technologia wygląda dobrze nie tylko na papierze, lecz także w terenie - na całym świecie

4 The sun: a source of inexhaustible energy.

5 05 The world s largest power plant is a godsend. Największa na świecie elektrowania to prawdziwy dar niebios. Dear customer, Thank you for your interest in Jetion solar technology. The intelligent utilisation of the world s largest power plant is one of the most exciting tasks of our times. After all, the sun is a virtually inexhaustible source of energy. The energy which reaches the earth in just a couple of days is enough to cover the primary energy requirements of the whole world for an entire year. Scientists have long dreamed of being able to harness this potential. Jetion is working to make these visionary ideas for green energy come true. So what s in it for you? This brochure intends to help you answer as many of these questions as possible so you can make the right choice of partner in the field of intelligent solar technology. And if after reading these pages you d like to talk to us, to make plans or simply to ask further questions we re always here for you. Szanowny kliencie Dziękujemy za zainteresowanie technologią solarną firmy Jetion Solar. Inteligentne wykorzystanie największej na świecie elektrowni należy do najciekawszych wyzwań naszych czasów. Słońce stanowi w praktyce niewyczerpywalne źródło energii. Ilość energii, jaka dociera na Ziemię w zaledwie parę dni wystarcza na pokrycie podstawowych potrzeb energetycznych całego świata na resztę roku. Wykorzystanie tego potencjału było od dawna marzeniem naukowców. Firma Jetion zajmuje się wprowadzeniem tych wizjonerskich pomysłów na czystą energię w życie. Jak zatem mogą Państwo na tym skorzystać? Ta broszura informacyjna ma za zadanie odpowiedzieć na możliwie jak najwięcej Państwa pytań tak, aby mogli Państwo dokonać właściwego wyboru partnera w obszarze inteligentnej technologii solarnej. Jeśli po jej przeczytaniu będą Państwo chcieli z nami porozmawiać lub zadać dodatkowe pytania - jesteśmy do Państwa dyspozycji.

6 06 Headquater Jetion China There are no limits to what we can do. Our possibilities are endless. Nic nie stoi na przeszkodzie. Nasze możliwości są nieograniczone. As an inexhaustible source of energy, the sun can play an increasingly important part in securing mankind s future energy requirements in an environmentally friendly way, in countless applications and in line with the future. Jetion is a global player. Ever since it was first established in 2004 it has worked on realising this vision. From highly efficient solar cells to complete solar power systems, we offer sustainable solutions for greater performance. Solutions which also ease the heavy burden placed on our environment. So it s no coincidence that our high levels of development expertise and our many fresh ideas resulted in our receiving the fastest growing company award in both 2008 and Our new methods, patents and not least, our multiply tested and proven solutions make us a reliable partner for our customers. Our solar modules are optimised to deliver the highest possible energy yields. Investigations carried out by independent institutes and journals in different countries provide impressive proof of this. Any solar technology company which aims to live up to these demands can t simply orient itself on existing standards. It has to go a step further. What counts are new visions and ideas. Będąc niewyczerpywalnym źródłem energii, słońce będzie miało coraz większy wkład w spełnianie zapotrzebowania energetycznego naszej cywilizacji poprzez niezliczoną liczbę różnorodnych zastosowań, w sposób niezagrażający środowisku i naszej przyszłości. Jetion, będąc firmą o globalnym zasięgu, wprowadza innowacje i nowe pomysły od chwili jej powstania w 2004 roku. Od wysokiej jakości ogniw słonecznych po kompleksowe instalacje fotowoltaiczne zapewniamy zrównoważone, wysokowydajne rozwiązania, które jednocześnie zmniejszają ciężkie piętno, jakie nasz rozwój cywilizacyjny odciska na środowisku. Nieprzypadkowo, nasz wysoki poziom rozwoju technologii i duża liczba nowoczesnych rozwiązań pomogła nam zdobyć nagrodę Najszybciej rozwijającej się firmy w latach 2008 i Nowe metody, patenty oraz, co również istotne, nasze wielokrotnie przetestowane i sprawdzone rozwiązania czynią z nas partnerów, na których nasi klienci mogą liczyć. Nasze panele słoneczne są tak zaprojektowane, aby dawały najwyższą możliwą moc. Testy niezależnych instytucji i pism naukowych w wielu krajach są na to dowodem. Żadna firma zajmująca się technologią solarną, która chce sprostać takim wymogom, nie może skupiać się jedynie na istniejących standardach - musi być zawsze o krok dalej. Liczą się nowe wizje i nowe pomsły.

7

8 08 Intelligent technology is the key to our future.

9 09 And we also offer you many years of experience to go with our technology as standard. Wraz z technologią oferujemy wiele lat doświadczenia wszystko w cenie. You can buy solar technology everywhere nowadays. But you can t always buy the experience that goes with it. So we don t just limit ourselves to installing high quality solar modules: from the tiniest detail to the finished module, we produce practically all the components ourselves. Consequently, our research and development department enables us to subject our complete manufacturing process to a constant quality control process and to make continuous enhancements with our new ideas. In this way we not only meet all current IEC standards but are also continually surprising the market with new innovations. Jetion owns several patents which have set new standards in product quality and functional safety. As a result, Jetion also delivers as standard the kind of experience which you just can t buy anywhere else. Technologia solarna jest dziś szeroko dostępna. Doświadczenie jest jednak czymś, czego nie można kupić. Nie ograniczamy się zatem do samych paneli słonecznych: od najmniejszych szczegółów po ukończone panele - praktycznie wszystkie komponenty produkujemy sami. Dzięki temu nasz wydział badań i rozwoju technologii może stale kontrolować jakość całego procesu wytwarzania oraz stale wprowadzać ulepszenia zgodnie z nowymi pomysłami. W ten sposób nie tylko spełniamy wszystkie wymogi Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, lecz także jesteśmy w stanie regularnie wypuszczać na rynek nowe, zaskakujące innowacje. Firma Jetion jest posiadaczem wielu patentów, które wyznaczają nowe standardy jakości produktów i bezpieczeństwa. Pozwala to na świadczenie usług o standardzie na poziomie niespotykanym nigdzie indziej. Visual quality control Positive cell sorting Fully automated production process

10 10 The principle is as clear as daylight: maximum efficiency and sustainability. As a vertically integrated manufacturer, we focus our efforts on the perfect interplay of all our components. This may sometimes prove to be more expensive and time-consuming but it has many benefits: We ourselves can guide and ensure our quality. The result is both visible and perceptible. Our energy efficiency is much higher than average for the industry. This is particularly true of our mono- and polycrystalline solar cells. Many years of intensive research and continuous optimisation make them the best in their class. We offer different series of mono- and polycrystalline modules to meet all kinds of requirements and applications. So it doesn t matter if you re planning a standalone application, a roof installation or a major open-site system. We have the right solution for any application you have in mind. Nasze motto jest jasne jak słońce: maksymalna wydajność i zrównoważony rozwój. Będąc producentem o pełnej pionowej integracji, kładziemy nacisk na idealną współpracę wszystkich komponentów. Może to czasem oznaczać zwiększone koszty i wydłużony czas produkcji lecz jest korzystne pod wieloma względami: możemy sami kierować procesami kontroli i zapewniania jakości Rezultaty są zauważalne i odczuwalne - wydajność naszych produktów plasuje się o wiele powyżej średniej w branży. Dotyczy to zwłaszcza naszych mono- i polikrystalicznych ogniw słonecznych Wiele lat intensywnych badań i ciągłej optymalizacji sprawia, że są one najlepsze w swojej klasie. Oferujemy wiele rodzajów mono- oraz polikrystalicznych paneli odpowiednich dla różnych potrzeb i zadań. Nie ma znaczenia, czy planują Państwo zakup pojedynczego modułu, instalację dachową czy dużą farmę solarną - posiadamy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

11 11 RELIABLE SOLAR MODULES Monocrystalline: Type Power range Module efficiency Dimension (mm) Cell size (mm) Pmax (W) JT195SAb JT250SCc JT260SBb JT300SAc 175 W W 230 W W 240 W W 280 W W % % % % % % % % 1580x808x x992x x1069x x992x45 125x x x x156 Polycrystalline: Type Power range Module efficiency Dimension (mm) Cell size (mm) Pmax (W) JT215PDe JT245PCe JT290PAe 200 W W 225 W W 270 W W % % % % % % 1482x992x x992x x992x45 156x x x156 Black Series: Type Power range Module efficiency Dimension (mm) Cell size (mm) Pmax (W) JT190SAb (Black) JT220SDc (Black) JT245SCc (Black) 170 W W 210 W W 230 W W % % % % % % 1580x808x x992x x992x40 125x x x156 Further series and special designs available on request. Weitere Serien und Sonderanfertigungen auf Nachfrage verfügbar. Technology becomes intelligent when it benefits everyone.

12 We offer the following guarantees in the case of proper use, installation and maintenance: CERTIFICATES Product warranty 12 years for materials and workmanship Performance warranty 1 year + 1 month from the date of purchase against a power drop exceeding: 4 % Monoand 3 % Polycrystalline of minimum power rating measured under STC 2 to 24 years + 1 month from the date of purchase against a power drop exceeding of 0,7 % of minimum power rating measured under STC (Monocrystalline: 96 %-0.7 % * [n-1] and Polycrystalline: 97 %-0.7 % * [n-1]) 25 years + 1 month from the date of purchase against a power drop exceeding 18 % of minimum power rating measured under STC 100% 90% 80% D V E IEC / IEC / IEC / IEC / UL 1703.rd WARRANTY - 25 year linear warranty W przypadku właściwej instalacji, użytkowania i konserwacji gwarantujemy: 0 5 years 10 years 25 years PLUS-SORTING Gwarancja producenta 12 lat na materiały I wykonanie Warunki gwarancji 1 rok plus 1 miesiąc gwarancji od daty zaku pu na wypadek spadku mocy większego niż 4% dla mono i 3% dla poliskrysta licznych ogniw mierzonego w standar dowych warunkach testowych od 2 do 24 lat plus 1 miesiąc od daty zakupu na wypadek spadku mocy przekraczającego 0,7% minimalną moc zmierzoną w war unkach testowych (dla monokrystalicznych: 96 %-0.7 % * [n-1], dla polikrystalicznych: 97 %-0.7 % * [n-1]) 25 lat plus 1 miesiąc od daty zakupu na wypadek spadku mocy większego niż 18% minimalnej mocy mierzonej w warunkach testowych 245 Watt name-plate rated Jetion Module Jetion Module Others 235 W 240 W 245 W With Jetion modules you get at least 245 Watt or more Without plus-sorting, you don t know what you will receive MEMBERSHIP Without plus-sorting, you don t know what you re getting.

13 Success is precious, but trust is priceless. 13 Jetion is the relaxed feeling of having found an intelligent solution. Firma Jetion to comfort świadomości dobrego wyboru. High quality products are one important aspect of our work. Superb service in the form of guidance, logistics, installation and rapid help when required is another. You get both with Jetion. And that is what makes us successful. Companies which refuse to economise on their products can afford to give you generous guarantees. But that s not enough for us. So in addition to the standard 12 years product warranty for materials and workmanship under normal conditions of use we also give our customers our very own performance warranty. For the buyer, what this means is that the PV modules are guaranteed to perform for 5, 10 or 25 years + 1 month respectively from the date of purchase against any degradation which is higher than 7, 10 or 20 per cent of the minimum output. Measured with optimum voltage under standard test conditions (STC). What s more, our performance warranty also includes plus-sorting. That means that you only receive modules that have greater than or equal to rated power and nothing less. So you benefit from above-average efficiency with all Jetion products. Wysokiej jakości produkty to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Do tego dochodzi najlepsza obsługa w postaci doradztwa, zaopatrzenia, montażu i szybkiej pomocy w nagłej potrzebie. Z firmą Jetion otrzymujesz jedno i drugie. To sekret naszego sukcesu. Firmy, które nie oszczędzają na ofercie mogą pozwolić sobie na rozszerzone gwarancje na swoje produkty. Nam to jednak nie wystarcza, dlatego to standardowej, 12-letniej gwarancji producenta na materiały i wykonanie w warunkach normalnego użytkowania dokładamy naszą własną gwarancję wykonania. Dla kupującego oznacza to, że panele fotowoltaiczne objęte są gwarancją na okres 5, 10 lub 25 lat +1 miesiąc od daty zakupu na wypadek spadku mocy większego niż odpowiednio: 7, 10 lub 20 procent mocy minimalnej. Wartości mierzone są dla optymalnego napięcia w standardowych warunkach testowych (STC). Co więcej, nasza gwarancja obejmuje także zasadę nadwyżki mocy. Oznacza to, że otrzymują Państwo panele o mocy równej lub większej od mocy nominalnej. Dzięki temu mogą Państwo cieszyć się wysoką jakością w przypadku każdego produktu firmy Jetion.

14 Sustainability is a principle, not just a buzzword for us. Zrównoważony rozwój to dla nas zasada nadrzędna, nie tylko puste słowa. In the past, manufacturers were chiefly concerned with producing good products. Today it is the environment which has become increasingly important: from the sparing use of resources to efficient manufacturing processes right down to recycling. Jetion recognised this development at an early stage and opted for the FullCycle PV regenerative manufacturing solution. In other words we offer our customers turnkey and completely recyclable solar systems and solutions from a single source. From the industrial production of solar cells and modules to system integration, with monitoring and maintenance right through to the recycling of PV components. By doing so, we secure a green and environmentally friendly source of energy for our customers as well as a maximum return on their investment. And that s not just good news for the environment: it s also good news for you. W przeszłości producenci skupieni kładli nacisk na wytwarzanie dobrych produktów. Dziś to środowisko wysuwa się na pierwszy plan: od oszczędnego gospodarowania materiałami poprzez efektywną produkcję aż po recykling. Jetion wcześnie dostosował się do tych zmian i wprowadził Pełny Cykl Fotowoltaiczny jako optymalne rozwiązanie. Oznacza to, że oferujemy naszym klientom gotowe rozwiązania w postaci systemów fotowoltaicznych nadających się w całości do recyklingu, które pochodzą z jednego źródła: od wytwarzania ogniw słonecznych, przez integrację systemów, monitoring i konserwację aż po sam recykling. W ten sposób zapewniamy naszym klientowm źródło energii, które jest przyjazne środowisku, a jednocześnie zapewnia maksymalny zwrot ich inwestycji. A to świetna wiadomość nie tylko dla Państwa ale także dla środowiska.

15 Responsibility is in our nature. 15

16 16 The six steps of FullCycle PV. Solar cells Completely optimised and automated production processes minimise resource wastage in the production of solar cells. Solar modules Fully automated production lines and continuous monitoring ensure the high quality and faultlessness of Jetion solar products. Solar projects Our many years of experience enable us to offer our customers turnkey solutions for solar projects from the planning stage right through to completion. Monitoring In the interests of optimum utilisation and efficiency Jetion offers its customers remote monitoring and performance analysis of PV systems. Maintenance Jetion Solar offers customers regular maintenance of their solar projects. Recycling Recycling allows Jetion to regain valuable materials for PV production. Ogniwa słoneczne W całości zoptymalizowane i zautomatyzowane procesy produkcji zmniejszają do minimum ilość odpadów powstałych przy wytwarzaniu ogniw słonecznych. Panele słoneczne W pełni zautomatyzowane linie produkcyjne oraz ciągły nadzór zapewniają wysoką jakość i niezawodność produktów firmy Jetion. Projekty solarne Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować naszym klientom gotowe rozwiązania: począwszy od fazy planowania, aż do ukończenia projektu. Monitoring W celu zapewnienia jak najlepszego wykorzystania i jak największej wydajności, firma Jetion oferuje klientom zdalny monitoring i analizę wydajności systemów fotowoltaicznych. Konserwacja Firma Jetion Solar oferuje klientom usługi regularnych przeglądów zainstalowanych produktów. Ponowne wykorzystanie materiałów Odzyskiwanie materiałów pozwala firmie Jetion Solar odzyskiwać cenne komponenty do produkcji paneli fotowoltaicznych.

17

18 18 Actions always speak louder than words. Wirbenz, Germany, 1MW

19 19 Our technology doesn t just look good on paper: it looks good on the ground throughout the world. Nasza technogia wygląda dobrze nie tylko na papierze, lecz także w terenie na całym świecie Jetion is one of the few manufacturers in the world to operate its own reference installations with a continuous control system in the whole of Europe. The resultant findings are fed back into the on-going development process so that our solutions can exceed conventional standards by far. Thanks to our many years of experience in the PV industry we are able to offer complete turnkey systems with our carefully chosen partners. This means that you not only benefit from maximum safety since all the components are perfectly matched to each other but also from maximum efficiency. Our solutions deliver maximum performance and yet fit in harmoniously with your surroundings. Incidentally, numerous comparative field trials with other leading manufacturers of modules prove the point: under real operating conditions Jetion modules are always up there among the winners when it comes to power generation. So solar modules are always a good choice. And solar modules from Jetion are always the best. Jako jedn z nielicznych producentów posiadamy nasze własne referencyjne instalacje w całej Europie. Umożliwia nam to, dzięki ich ciągłemu monitoringowi, zbieranie bezcennych informacji na temat efektywności i wydajności naszych modułów. Informacje zdobyte w ten sposób są przez nas wykorzystywane w procesie wdrażania nowych rozwiązań, co pozwala nam wykraczać daleko poza przyjęte standardy. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży ogniw fotowoltaicznych jesteśmy w stanie zapewnić klientom gotowe rozwiązania za pośrednictwem starannie dobranych partnerów. Dla klienta oznacza to nie tylko maksimum bezpieczeństwa (idealne dopasowanie wszystkich komponentów), ale i maksymalną wydajność. Nasze rozwiązania to najwyższa wydajność, która nie zakłóca harmonii Twojego otoczenia. Potwierdzają to wielokrotne badania porównawcze z produktami innych producentów: W warunkach rzeczywistych panele firmy Jetion osiągają jedne z najlepszych wyników jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. To oznacza, że panele słoneczne to dobry wybór. Panele słoneczne firmy Jetion to zawsze wybór najlepszy. 1.8 MW, Rimini, Italy 1.6 MW, Verona, Italy 6 MW, Ferrara, Italy

20 JETION SOLAR CHINA JETION SOLAR EUROPE JETION SOLAR USA Jetion Solar (China) Co., Ltd. No. 1011, Zhencheng Road Shengang, Jiangyin Municipality Jiangsu Province Peoples Republic of China Phone: Fax: Jetion Solar (Europe) Ltd. Industriering Ruggell Liechtenstein Phone: Fax: A South Commerce Blvd Charlotte, NC Phone: Toll free: Fax: JT Image en/de Jetion Solar 09/2012 Printed on environmentally friendly paper.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY PAKIETY REKRUTACYJNE LIFEWAVE Zapisz się jeszcze dzisiaj, kontaktując się z lokalnym dystrybutorem. NAJLEPSZA WARTOŚĆ DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY Nasz najbardziej obszerny i kompleksowy pakiet. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2011 / Product catalogue 2011

Katalog produktów 2011 / Product catalogue 2011 Katalog produktów Product catalogue NOWOŚCI NEW 2011 Katalog produktów 2011 / Product catalogue 2011 www.empets.pl Szanowni Klienci! Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem produkującym

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Assembly instructions

Instrukcja montażu Assembly instructions Instrukcja montażu Assembly instructions Drzwi 2 skrzydłowe Two wing doors TOWN drzwi 2 skrzydłowe - (800x1950, 900 x1950) RH LH Szanowni Państwo, Dziękujemy za zaufanie, które wyraziliście Państwo, decydując

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Program. Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi

Program. Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi Elementy architektoniczne, żaluzje, daszki, sufity podwieszane Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec

Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec Olsztyn, 09.05.2013

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF

ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ==> Download: ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF - Are you searching for Zarzadzanie Ryzykiem Walutowym Books? Now, you will be happy

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

farma stron Wiki przegląd projektu

farma stron Wiki przegląd projektu farma stron Wiki przegląd projektu Michał Frąckowiak (pierwsza polska) michal.wikidot.com Innowatorium, Warszawa, 2007-03-01 Do you Wiki? WikiWiki = strony www, które można edytować! blogi fala popularności,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Wydajność liniowa. Gwarancja 25 LAT. Ograniczona gwarancja. Producenta 12 LAT. Visionary green energy

Karta gwarancyjna. Wydajność liniowa. Gwarancja 25 LAT. Ograniczona gwarancja. Producenta 12 LAT. Visionary green energy Karta gwarancyjna Wydajność liniowa Gwarancja 25 LAT Ograniczona gwarancja Producenta 12 LAT Visionary green energy Panele słoneczne z krystalicznego krzemu Dokonuj c zakupu Paneli firmy Jetion Solar wybrali

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height Spis treści Stół Regolo... 2 Stół Basic quadrato... 8 Stół Basic rettangolare... 9 Stół Easy... 10 Stół Facile... 11 Stół Kubo... 12 Stół Piccolo... 13 Stoliki Piego... 14 Stół kwadratowy Trendy quadrato...

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo