Falownik fotowoltaiczny SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Falownik fotowoltaiczny SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL"

Transkrypt

1 Falownik fotowoltaiczny SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 Wersja 1.0 PL

2

3 SMA Solar Technology AG Spis treści Spis treści 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Opis produktu Falownik Sunny Tripower Wyświetlacz Tabliczka znamionowa Przełącznik Electronic Solar Switch (ESS) Komunikacja Diody LED Czyszczenie falownika Słownik Kontakt Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 3

4 Spis treści SMA Solar Technology AG 4 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

5 SMA Solar Technology AG 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu Zakres obowiązywania Niniejszy dokument dotyczy następujących typów urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 2.00 lub nowszym: STP 5000TL-20 STP 6000TL-20 STP 7000TL-20 STP 8000TL-20 STP 9000TL-20 Grupa docelowa Niniejszy dokument jest przeznaczony dla użytkowników. Symbole Symbol Objaśnienie Ostrzeżenie, którego zignorowanie powoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować szkody materialne. Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie ma wpływu na bezpieczeństwo. Warunek, którego spełnienia wymaga dana kwestia lub osiągnięcia danego celu. Oczekiwany efekt Możliwy problem Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 5

6 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu SMA Solar Technology AG Nazewnictwo Pełna nazwa Electronic Solar Switch Instalacja fotowoltaiczna SMA Bluetooth Wireless Technology Falownik Sunny Tripower Funkcja Webconnect firmy SMA Nazwa stosowana w niniejszym dokumencie ESS Instalacja Bluetooth Falownik, produkt Funkcja Webconnect Skróty Skrót Znaczenie Objaśnienie AC Alternating Current Prąd zmienny DC Direct Current Prąd stały EMC Electromagnetic compatibility Kompatybilność elektromagnetyczna LED Light-Emitting Diode Dioda elektroluminescencyjna PV Photovoltaik Fotowoltaika VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. Niemieckie Zrzeszenie Elektrotechniki, Elektroniki i Techniki Informacyjnej WE Wspólnota Europejska 6 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

7 SMA Solar Technology AG 2 Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo 2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Sunny Tripower to beztransformatorowy falownik fotowoltaiczny z 2 układami monitorowania punktu MPP, który przekształca prąd stały wytwarzany przez generator fotowoltaiczny na prąd przemienny o parametrach wymaganych przez publiczną sieć elektroenergetyczną i dostarcza go do niej. Ilustracja 1: Schemat instalacji fotowoltaicznej wyposażonej w falownik Sunny Tripower Falownik Sunny Tripower jest przeznaczony do użytkowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Zabrania się użytkowania falownika Sunny Tripower w inny sposób, który nie jest zalecany przez firmę SMA Solar Technology AG. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się modyfikowania produktu lub montowania w nim elementów, które nie są jednoznacznie zalecane do niego przez firmę SMA Solar Technology AG lub dostarczone przez nią. Dołączone dokumenty stanowią integralną część produktu. Dokumenty te należy przeczytać i przestrzegać ich treści. Dokumenty należy zawsze przechowywać w dostępnym miejscu. Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 7

8 2 Bezpieczeństwo SMA Solar Technology AG 2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Porażenie prądem elektrycznym W elementach falownika znajdujących się pod napięciem występuje wysokie napięcie, które może doprowadzić do zagrożenia życia wskutek porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno otwierać falownika. Wszystkie prace przy falowniku (naprawy, modyfikacje itp.) mogą wykonywać wyłącznie odpowiedni specjaliści. Oparzenia Elementy obudowy mogą się nagrzać podczas pracy. Podczas eksploatacji urządzenia wolno dotykać tylko jego osłony i wyświetlacza. Zmniejszenie uzysku energii Niewłaściwe odprowadzanie ciepła może prowadzić do mniejszego uzysku energii elektrycznej! Nie kłaść na obudowie urządzenia żadnych przedmiotów. Uszkodzenie falownika Przepięcia mogą doprowadzić do uszkodzenia falownika. Gdy na wyświetlaczu pojawi sie komunikat DC Überspannung Generator trennen (Przepięcie DC - odłączyć generator), należy NIEZWŁOCZNIE powiadomić instalatora. 8 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

9 SMA Solar Technology AG 3 Opis produktu 3 Opis produktu 3.1 Falownik Sunny Tripower Sunny Tripower to beztransformatorowy falownik fotowoltaiczny z 2 układami monitorowania punktu MPP, który przekształca prąd stały wytwarzany przez generator fotowoltaiczny na prąd przemienny o parametrach wymaganych przez publiczną sieć elektroenergetyczną i dostarcza go do niej. Ilustracja 2: Konstrukcja falownika Sunny Tripower Pozycja A B C D E F G H I Nazwa Kratka wentylacyjna Dodatkowa naklejka na tabliczce znamionowej Tabliczka znamionowa Electronic Solar Switch Osłona Diody LED Wyświetlacz Pokrywa obudowy Śruby i podkładki wachlarzowe do pokrywy obudowy Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 9

10 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG Symbole na falowniku Symbol Nazwa Objaśnienie Falownik Ten symbol definiuje funkcję zielonej diody LED. Zielona dioda LED sygnalizuje stan pracy falownika. Przestrzegać dokumentacji Ten symbol definiuje funkcję czerwonej diody LED. Czerwona dioda LED sygnalizuje błąd lub usterkę. Skontaktować się z instalatorem. Bluetooth Ten symbol definiuje funkcję niebieskiej diody LED. Niebieska dioda LED sygnalizuje aktywną komunikację poprzez Bluetooth. QR Code Poprzez zeskanowanie kodu QR Code instalalor falownika może go zarejestrować i wziąć udział w programie lojalnościowym firmy SMA. 10 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

11 SMA Solar Technology AG 3 Opis produktu 3.2 Wyświetlacz Wyświetlacz pokazuje aktualne dane eksploatacyjne falownika (np. aktualną moc, dzienny uzysk energii, łączny uzysk energii) oraz zdarzenia lub usterki. Uzysk energii oraz moc są przedstawiane w formie wykresu słupkowego. Wartości wskazywane na wyświetlaczu mogą odbiegać od wartości rzeczywistych i nie mogą stanowić podstawy rozliczenia. Wartości pomiarowe rejestrowane przez falownik służą do sterowania pracą instalacji i regulacji energii dostarczanej do sieci. M kwh kvar kw kvarh kwh MVArh MWh A B C D L E K I H G F Ilustracja 3: Układ wyświetlacza (przykład) Pozycja Nazwa Objaśnienie A Power Aktualna moc B Day Dzienny uzysk energii C Total Łączna energia odprowadzona do sieci D Aktywne funkcje Symbole informują o włączonych lub aktywnych funkcjach komunikacyjnych, usługach sieciowych lub o włączeniu (aktywowaniu) ograniczania parametrów znamionywych wskutek wysokiej temperatury. E Faza Faza, której dotyczą wyświetlane wartości F Numer zdarzenia dotyczącego publicznej sieci elektroenergetycznej Numer usterki dotyczącej publicznej sieci elektroenergetycznej Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 11

12 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG Pozycja Nazwa Objaśnienie G H I K Symbole na wyświetlaczu Napięcie/ Natężenie wyjściowe Numer zdarzenia dotyczącego falownika Napięcie/ Natężenie wejściowe Numer zdarzenia dotyczącego generatora fotowoltaicznego Naprzemiennie podawane są wartości napięcia i natężenia prądu na wyjściu. Numer usterki falownika Naprzemiennie podawane są wartości napięcia i natężenia prądu na wejściu. Numer usterki generatora fotowoltaicznego L Wiersz tekstowy Zawiera komunikat dotyczący wydarzenia lub treść komunikatu błędu. M Charakterystyka mocy i uzysku energii Przedstawia charakterystykę mocy w ciągu ostatnich 16 godzin zasilania lub uzysk energii z ostatnich 16 dni. Aby przełączać między wskazaniami na wyświetlaczu, należy 1 raz stuknąć palcem osłonę obudowy. Symbol Nazwa Objaśnienie Stuknięcie Wyświetlacz można obsługiwać, stukając palcem w osłonę obudowy. 1 stuknięcie: włączenie podświetlenia wyświetlacza, przełączanie między przebiegiem mocy ostatnich 16 godzin dostarczania energii a uzyskiem energii w ciągu ostatnich 16 dni, przewijanie wiersza tekstowego. 2-krotne stuknięcie: wyświetlacz wskazuje kolejno wersję oprogramowania sprzętowego, numer seryjny falownika, NetID, adres IP, maskę podsieci, ustawioną normę krajową i język wyświetlacza. 12 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

13 SMA Solar Technology AG 3 Opis produktu Symbol Nazwa Objaśnienie Słuchawka Klucz płaski Bluetooth Informuje, iż usterki nie można usunąć na miejscu. Skontaktować się z instalatorem. Informuje, że instalator może usunąć usterkę na miejscu. Skontaktować się z instalatorem. Informuje o włączonej komunikacji Bluetooth. Jakość komunikacji Bluetooth Speedwire Funkcja Webconnect Przekaźnik wielofunkcyjny Termometr Ograniczenie mocy Generator fotowoltaiczny Informuje o jakości komunikacji za pomocą Bluetooth z innymi urządzeniami Bluetooth. Informuje o połączeniu z siecią. Informuje o możliwości nawiązania połączenia z Sunny Portal. Informuje o włączeniu przekaźnika wielofunkcyjnego. Informuje o ograniczeniu mocy falownika wskutek występowania zbyt wysokiej temperatury. Informuje o włączeniu zewnętrznego ograniczenie mocy czynnej przez Power Reducer Box. Falownik Przekaźnik sieciowy Publiczna sieć elektroenergetyczna Symbol zamkniętego przekaźnika sieciowego informuje o dostarczaniu energii przez falownik do publicznej sieci elektroenergetycznej. Symbol otwartego przekaźnika sieciowego informuje o odłączeniu falownika od publicznej sieci elektroenergetycznej. Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 13

14 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG 3.3 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa umożliwia jednoznaczną identyfikację falownika. Tabliczka znamionowa znajduje się z prawej strony obudowy. Z prawej strony tabliczki znamionowej znajduje się dodatkowa naklejka zawierająca dane służące do rejestracji na Sunny Portal. Ilustracja 4: Układ tabliczki znamionowej i dodatkowej naklejki Pozycja Nazwa Objaśnienie A Model Typ falownika B Serial No. Numer seryjny falownika C Parametry urządzenia D Dodatkowe informacje Pole zawierające dodatkowe informacje, np. odnośne normy krajowe E Date of manufacture Data produkcji falownika (rok-miesiącdzień) F Dodatkowa naklejka Adres internetowy, numer identyfikacyjny (PIC) i klucz do rejestracji (RID) na Sunny Portal Dane zawarte na tabliczce znamionowej są ważne z punktu widzenia bezpiecznej eksploatacji falownika oraz potrzebne podczas kontaktowania się z infolinią serwisową firmy SMA. Tabliczka znamionowa musi znajdować się na stałe na falowniku. 14 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

15 SMA Solar Technology AG 3 Opis produktu Symbole na tabliczce znamionowej Symbol Nazwa Objaśnienie Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia Niebezpieczeństwo poparzenia o gorącą powierzchnię Produkt pracuje pod wysokim napięciem. Wszystkie prace przy falowniku mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Produkt może się nagrzać podczas pracy. Nie dotykać urządzenia podczas pracy. Przestrzegać dokumentacji Należy przestrzegać treści wszystkich dokumentów dołączonych do produktu. Niebezpieczeństwo DC Gdy wymagany jest drugi przewód ochronny, obudowę falownika należy dodatkowo uziemić. Prąd stały Bez transformatora Produkt nie posiada transformatora. AC Oznakowanie WEEE Oznaczenie CE Oznaczenie klasy urządzenia Stopień ochrony Na zewnątrz 3-fazowy prąd zmienny z przewodem neutralnym Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wolno wyrzucać produktu wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. Produkt jest wyposażony w urządzenie radiowe klasy 2. Produkt jest pyło- i wodoszczelny oraz chroniony przed strumieniami wody padającymi z dowolnego kąta. Produkt może być montowany na zewnątrz budynków. Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 15

16 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG Symbol Nazwa Objaśnienie 3.4 Przełącznik Electronic Solar Switch (ESS) ESS wraz z wtykami DC stanowi rozłącznik obciążenia DC. Przełącznik Electronic Solar Switch musi być na stałe podłączony na spodzie falownika i może go odłączać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. W przełączniku ESS znajduje się antena Bluetooth, która pozwala na zwiększenie zasięgu pracy na falach radiowych. 3.5 Komunikacja Znak jakości RAL Solar Sprawdzone bezpieczeństwo C-Tick Produkt spełnia wymagania niemieckiego Instytutu Jakości i Oznakowania. Produkt został sprawdzony przez Niemieckie Zrzeszenie Elektrotechniki, Elektroniki i Techniki Informacyjnej (VDE) i spełnia wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów. Produkt spełnia wymogi stosownych australijskich norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Komunikacja Bluetooth jest seryjnym wyposażeniem falownika. Ponadto falownik może prowadzić komunikację poprzez Speedwire za pomocą funkcji Webconnect. Za pomocą Bluetooth falownik może komunikować się ze specjalnymi produktami komunikacyjnymi firmy SMA (takimi jak np. rejestratory danych, oprogramowanie) i innymi falownikami. W przypadku komunikacji poprzez Bluetooth, falownik można zabezpieczyć hasłem dostępu do urządzenia dla użytkownika i hasłem dostępu do urządzenia dla instalatora. Standardowo wszystkie falowniki są dostarczane z 1 standardowym hasłem urządzenia dla użytkownika (0000) i 1 standardowym hasłem urządzenia dla instalatora (1111). Aby zabezpieczyć urządzenie przed dostępem osób nieupoważnionych, należy zmienić hasła urządzenia poprzez Sunny Explorer (informacje na temat zmiany hasła dostępu do urządzenia można znaleźć w pomocy do aplikacji Sunny Explorer). W przypadku niekorzystania z komunikacji za pomocą technologii Bluetooth należy zlecić jej wyłączenie stosownemu specjaliście. W ten sposób instalację fotowoltaiczną można chronić przed dostępem osób nieupoważnionych. Za pomocą Speedwire można podłączyć falownik do sieci. W przypadku korzystania z funkcji Webconnect i zarejestrowania posiadanej instalacji na portalu Sunny Portal, można wyświetlać na nim aktualne parametry pracy falownika (informacje dotyczące zarejestrowania posiadanej instalacji fotowoltaicznej na portalu Sunny Portal zawiera instrukcja obsługi portalu Sunny Portal dostępna na stronie internetowej pod adresem 16 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

17 SMA Solar Technology AG 4 Diody LED 4 Diody LED Diody LED informują o stanie roboczym falownika. Nazwa Stan Objaśnienie Zielona dioda LED Świeci się Urządzenie włączone Gdy wystąpi jakieś zdarzenie, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Pulsuje Nie są spełnione wymogi dotyczące podłączenia urządzenia do publicznej sieci elektroenergetycznej. Czerwona dioda LED Niebieska dioda LED Świeci się Świeci się Błąd Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony komunikat o błędzie wraz z numerem zdarzenia. Skontaktować się z instalatorem. Komunikacja Bluetooth jest włączona. Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 17

18 5 Czyszczenie falownika SMA Solar Technology AG 5 Czyszczenie falownika Uszkodzenie wyświetlacza przez użycie środków czyszczących Jeśli falownik jest zabrudzony, pokrywę obudowy, wyświetlacz i diody LED można wyczyścić wyłącznie czystą wodą i ściereczką. 18 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

19 SMA Solar Technology AG 6 Słownik 6 Słownik Bluetooth Bluetooth jest technologią komunikacji radiowej stosowaną przez falownik do komunikowania się z innymi produktami komunikacyjnymi. Komunikacja Bluetooth jest możliwa pod warunkiem znajdowania się urządzeń Bluetooth w swoim bezpośrednim zasięgu. Energia Energia jest mocą, którą urządzenie może dostarczyć lub przyjąć w określonym czasie. Jednostką pomiaru energii jest watogodzina (Wh). Jeśli np. falownik przez pół godziny oddaje do sieci 3000 W, a przez kolejne pół godziny 2000 W, to w ciągu godziny dostarcza on energię 2500 Wh. Moc Moc jest iloczynem napięcia i natężenia prądu elektrycznego. Jednostką pomiaru mocy jest wat (W). Wartość podawana na wyświetlaczu stanowi moc chwilową. Określa ona moc, którą falownik dostarcza do publicznej sieci elektroenergetycznej w danym momencie. Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 19

20 7 Kontakt SMA Solar Technology AG 7 Kontakt W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy najpierw skontaktować się z instalatorem. Aby ułatwić postępowanie i pomoc w rozwiązaniu problemu, należy przygotować następujące dane: Typ falownika Numer seryjny falownika Wersja oprogramowania firmowego falownika Specjalne krajowe ustawienia falownika (w stosownym przypadku) Typ i ilość podłączonych modułów fotowoltaicznych Miejsce i wysokość montażu falownika 3- lub 4-cyfrowy numer zdarzenia i komunikat wyświetlony na wyświetlaczu falownika Wyposażenie opcjonalne, np. produkty komunikacyjne Sposób zastosowania przekaźnika wielofunkcyjnego Australia Belgien/ Belgique/ België Česko Danmark Deutschland España SMA Australia Pty Ltd. Sydney SMA Benelux bvba/sprl Mecheln Toll free for Australia: 1800 SMA AUS ( ) International: SMA Central & Eastern Europe s.r.o Praha Se Deutschland (Tyskland) SMA Solar Technology AG Niestetal Medium Power Solutions Wechselrichter: Kommunikation: SMS mit Rückruf : Hybrid Energy Solutions Sunny Island: Power Plant Solutions Sunny Central: SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U Barcelona 20 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

21 SMA Solar Technology AG 7 Kontakt France India Italia Luxemburg/ Luxembourg Maďarsko Nederland Österreich Polska Portugal România Schweiz Slovensko South Africa United Kingdom Ελλάδα България SMA France S.A.S. Lyon SMA Solar India Pvt. Ltd. Mumbai SMA Italia S.r.l. Milano Siehe Belgien Voir Belgien (Belgique) viz Česko zie Belgien (België) Siehe Deutschland Patrz Česko (Czechy) SMA Solar Technology Portugal, Unipessoal Lda Lisboa Vezi Česko (Cehia) Siehe Deutschland viz Česko SMA Solar Technology South Africa Pty Ltd. Centurion (Pretoria) SMA Solar UK Ltd. Milton Keynes SMA Hellas AE Αθήνα Medium Power Solutions Onduleurs : Communication : Hybrid Energy Solutions Sunny Island : Power Plant Solutions Sunny Central : Toll free worldwide: +27 (12) Виж Ελλάδα (Гърция) SMA Solar (Thailand) Co., Ltd Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 21

22 7 Kontakt SMA Solar Technology AG 대한민국 中 国 SMA Technology Korea Co., Ltd. 서울 SMA Beijing Commercial Company Ltd. 北 京 SMA Japan K.K SMA Middle East LLC أب و ظ بي اإلمارات العربي ة المتح دة Other countries International SMA Service Line Niestetal Toll free worldwide: SMA SERVICE ( ) 22 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

23 SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA Solar Technology AG. Ich rozpowszechnianie w części lub całości wymaga pisemnej zgody firmy SMA Solar Technology AG. Kopiowanie wewnątrz zakładu w celu oceny produktu lub jego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, jest dozwolone i nie wymaga zezwolenia. Gwarancja producenta - firmy SMA Aktualne warunki gwarancyjne zostały załączone do urządzenia. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, można je pobrać w Internecie pod adresem lub u dystrybutorów naszych urządzeń w formie papierowej. Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe są respektowane, nawet jeśli nie są one specjalnie wyróżnione. Brak oznaczenia znaku towarowego nie oznacza, że towar lub znak nie jest zastrzeżony. Słowny znak towarowy oraz znak graficzny Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma SMA Solar Technology AG posiada licencję na korzystanie z tych znaków. QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Niemcy Tel Faks do 2013 SMA Solar Technology AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 23

24

Instrukcja serwisowa SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Instrukcja serwisowa SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Strona tytułowa Instrukcja serwisowa SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB3-5TL-21-SG-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOWOŚĆ teraz także w wersji o mocy 10 kva i 12 kva Ekonomiczność

Bardziej szczegółowo

Podręcznik serwisowy SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Podręcznik serwisowy SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Podręcznik serwisowy SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-12TL-20-SG-pl-12 Wersja 1.2 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych w falownikach SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL i SUNNY TRIPOWER Zawartość dokumentu Przy instalacji falowników często

Bardziej szczegółowo

Osprzętowanie dla Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Osprzętowanie dla Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Osprzętowanie dla Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Opis techniczny COM-C-TPL084210 98-4012610 Verze 1.0 PL SMA Solar Technology AG Obsah Spis treści 1 Informacje o produkcie............................

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Znaczenie energoelektroniki dla instalacji przyłączonych do sieci

Znaczenie energoelektroniki dla instalacji przyłączonych do sieci Marcin Sawczyn SMA SOLAR TECHNOLOGY AG Znaczenie energoelektroniki dla instalacji przyłączonych do sieci ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik serwisowy SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL / 6000TL

Podręcznik serwisowy SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL / 6000TL Podręcznik serwisowy SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL / 6000TL SB30-60TL-21-SG-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Falowniki fotowoltaiczne SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Falowniki fotowoltaiczne SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Falowniki fotowoltaiczne SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Instrukcja instalacji SB30-50TL-21-IA-pl-20 Wersja 2.0 PL SMA Solar Technology AG Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo

Falownik fotowoltaiczny SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Falownik fotowoltaiczny SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Falownik fotowoltaiczny SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Instrukcja instalacji STP10-17TL-IA-pl-32 Wersja 3.2 PL SMA Solar Technology AG Spis Treści Spis Treści 1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach

Bardziej szczegółowo

Techno serwis Pomykany 9 31-764 Kraków Poland. Tel.: +48 501749402 E-Mail: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet: www.technoserwis.com.

Techno serwis Pomykany 9 31-764 Kraków Poland. Tel.: +48 501749402 E-Mail: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet: www.technoserwis.com. Techno serwis Pomykany 9 3-764 Kraków Poland Techno serwis Pomykany 9 3-764 Kraków Poland Tel.: +48 50749402 E-Mail: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet: www.technoserwis.com.pl Nazwa projektu: Numer

Bardziej szczegółowo

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik Years Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej 2000 kwp Opcjonalne Powermanagement i regulacja cos fi Prezentacja graficzna oraz obsługa na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu TFT oraz przejrzysty wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie zestaw dodatkowy

Oświetlenie zestaw dodatkowy Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona Strona Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P /

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik serwisowy SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Podręcznik serwisowy SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Podręcznik serwisowy SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-SG-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Spis treści SMA Solar Technology AG Spis treści 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu... 4 1.1 Zakres obowiązywania...

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji Systemy wyspowe

Skrócona instrukcja instalacji Systemy wyspowe Skrócona instrukcja instalacji Systemy wyspowe Systemy wyspowe z SUNNY ISLAND 3.0M/4.4M/6.0H/8.0H Off-Grid-IS-pl-32 Wersja 3.2 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik serwisowy SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Podręcznik serwisowy SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Podręcznik serwisowy SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-SG-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Falownik fotowoltaiczny SUNNY TRIPOWER 15000TL Economic Excellence SUNNY TRIPOWER 20000TL Economic Excellence

Falownik fotowoltaiczny SUNNY TRIPOWER 15000TL Economic Excellence SUNNY TRIPOWER 20000TL Economic Excellence Falownik fotowoltaiczny SUNNY TRIPOWER 15000TL Economic Excellence SUNNY TRIPOWER 20000TL Economic Excellence Instrukcja instalacji STP15-20TLEE-IA-pl-23 Wersja 2.3 PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji

Skrócona instrukcja instalacji Skrócona instrukcja instalacji SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM z funkcją zasilania awaryjnego Systemy zasilania awaryjnego z optymalizacją zużycia energii na potrzeby własne za pomocą SUNNY ISLAND 3.0M/4.4M/6.0H/8.0H

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

najlepszekolektory.eu

najlepszekolektory.eu Zestaw fotowoltaiczny On-Grid o mocy 2KW - z inwerterem SMA Utworzono 19-01-2017 Cena : Ceny dostępne po zalogowaniu (netto: Ceny dostępne po zalogowaniu) Producent : Keno Zestaw fotowoltaiczny 2KW z modułami

Bardziej szczegółowo

inet Box Instrukcja montażu

inet Box Instrukcja montażu Instrukcja montażu Strona 2 Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Zakres dostawy... 2 Wymiary... 3 Przyłącza i elementy obsługi... 3 Wskazania...

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 15000TL / 17000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 15000TL / 17000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 15000TL / 17000TL STP15-17TL-10-BE-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Techno serwis Pomykany 9 31-764 Kraków Poland. Tel.: +48 501749402 E-Mail: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet: www.technoserwis.com.

Techno serwis Pomykany 9 31-764 Kraków Poland. Tel.: +48 501749402 E-Mail: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet: www.technoserwis.com. Techno serwis Pomykany 9 3-764 Kraków Poland Techno serwis Pomykany 9 3-764 Kraków Poland Tel.: +48 50749402 E-Mail: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet: www.technoserwis.com.pl Nazwa projektu: Numer

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE

Instrukcja instalacji SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE Instrukcja instalacji SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE SMA-SB240-IA-pl-12 Wersja 1.2 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE45-3S12D33 6024911 więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.pl/ue45-3s1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz komunikacyjny do wielkowymiarowych instalacji solarnych z przemiennikami częstotliwości Sunny Central lub Sunny Mini Central

Rozdzielacz komunikacyjny do wielkowymiarowych instalacji solarnych z przemiennikami częstotliwości Sunny Central lub Sunny Mini Central COM-B Rozdzielacz komunikacyjny do wielkowymiarowych instalacji solarnych z przemiennikami częstotliwości Sunny Central lub Sunny Mini Central Treść Rozdzielacz komunikacyjny COM-B firmy SMA Solar Technology

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID

Licznik energii z certyfikatem MID Licznik energii z certyfikatem MID 0046 83 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja System automatyki domowej Karta GSM - NXW399 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Interfejs licznika, MDRC ZS/S 1.1

ABB i-bus KNX Interfejs licznika, MDRC ZS/S 1.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Interfejs licznika ZS/S umożliwia zdalny odczyt danych i wartości liczników ABB serii A, DELTAplus, DELTAsingle, ODIN i ODINsingle. Odczytane informacje można

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych.

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych. Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Niekonwencjonalne źródła energii Laboratorium Ćwiczenie 3

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt Przedsiębiorstwo SIG Energia Ul.Przemyska 24 E 38-500 Sanok Polska Osoba kontaktowa: Adam Mazur Klient Projekt 3D, Instalacja PV podłączona do sieci - Pełne zasilanie Dane klimatyczne Moc generatora PV

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH Nr produktu: 1234882 Strona 1 z 5 1. Wprowadzenie Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr kieszonkowy DT920B 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik DT920B zaprojektowany został zgodnie z normą IEC61010 w odniesieniu do elektronicznych przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: Dzięki temu produktowi mają Państwo następujące możliwości: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMI-1 UNIWERSALNY MODUŁ INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMI-1 UNIWERSALNY MODUŁ INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI UMI-1 UNIWERSALNY MODUŁ INTERNETOWY Opis. Uniwersalny Moduł Internetowy UMI 1 jest urządzeniem pozwalającym na zdalną kontrolę pracy kotła przez internet lub sieć lokalną. Moduł pozwala

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście binarne z ręczną obsługą, 4-krotne, 230 V AC/DC, REG BE/S

ABB i-bus KNX Wejście binarne z ręczną obsługą, 4-krotne, 230 V AC/DC, REG BE/S Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu 4-krotne wejście binarne z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania sygnałów

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

ST-160 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-160

ST-160 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-160 ST-160 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-160 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE MOCĄ CZYNNĄ W FALOWNIKACH SMA CZYLI JAK KONSUMOWAĆ WIĘKSZOŚĆ PRODUKOWANEJ ENERGII NA WŁASNY UŻYTEK

STEROWANIE MOCĄ CZYNNĄ W FALOWNIKACH SMA CZYLI JAK KONSUMOWAĆ WIĘKSZOŚĆ PRODUKOWANEJ ENERGII NA WŁASNY UŻYTEK STEROWANIE MOCĄ CZYNNĄ W FALOWNIKACH SMA CZYLI JAK KONSUMOWAĆ WIĘKSZOŚĆ PRODUKOWANEJ ENERGII NA WŁASNY UŻYTEK SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Kassel, January 1, 2015 SMA Solar Technology AG SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Nowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM

Skrócona instrukcja instalacji SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Skrócona instrukcja instalacji SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne za pomocą SUNNY ISLAND 3.0M/4.4M/6.0H/8.0H i SUNNY HOME MANAGER FSS-IS-pl-42 Wersja 4.2 POLSKI

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar bezpośredni

Jednofazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar bezpośredni Datasheet www.sbc-support.com Jednofazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-us, pomiar bezpośredni Dwukierunkowe liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-us

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120S, EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL EL-800SL, EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200DSL, EL-1200WS EL-1500SL, EL-1500DSL Importer: GDE POLSKA

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi Termometr cyfrowy Model DM-300 Instrukcja obsługi Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. Wstęp Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 4-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 4-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu 4-krotne wejście binarne z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania styków

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE 1 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA NAPĘDÓW 87-100 Toruń, ul.batorego 107 tel. (056) 6234021 do 6234025 fax (056) 6234425, 6232535 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *22141537_0615* Dodatek do instrukcji obsługi SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi ecolevel Pompa kondensatu PL Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji...2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo