Falownik fotowoltaiczny SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Falownik fotowoltaiczny SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL"

Transkrypt

1 Falownik fotowoltaiczny SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 Wersja 1.0 PL

2

3 SMA Solar Technology AG Spis treści Spis treści 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Opis produktu Falownik Sunny Tripower Wyświetlacz Tabliczka znamionowa Przełącznik Electronic Solar Switch (ESS) Komunikacja Diody LED Czyszczenie falownika Słownik Kontakt Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 3

4 Spis treści SMA Solar Technology AG 4 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

5 SMA Solar Technology AG 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu Zakres obowiązywania Niniejszy dokument dotyczy następujących typów urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 2.00 lub nowszym: STP 5000TL-20 STP 6000TL-20 STP 7000TL-20 STP 8000TL-20 STP 9000TL-20 Grupa docelowa Niniejszy dokument jest przeznaczony dla użytkowników. Symbole Symbol Objaśnienie Ostrzeżenie, którego zignorowanie powoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować szkody materialne. Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie ma wpływu na bezpieczeństwo. Warunek, którego spełnienia wymaga dana kwestia lub osiągnięcia danego celu. Oczekiwany efekt Możliwy problem Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 5

6 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu SMA Solar Technology AG Nazewnictwo Pełna nazwa Electronic Solar Switch Instalacja fotowoltaiczna SMA Bluetooth Wireless Technology Falownik Sunny Tripower Funkcja Webconnect firmy SMA Nazwa stosowana w niniejszym dokumencie ESS Instalacja Bluetooth Falownik, produkt Funkcja Webconnect Skróty Skrót Znaczenie Objaśnienie AC Alternating Current Prąd zmienny DC Direct Current Prąd stały EMC Electromagnetic compatibility Kompatybilność elektromagnetyczna LED Light-Emitting Diode Dioda elektroluminescencyjna PV Photovoltaik Fotowoltaika VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. Niemieckie Zrzeszenie Elektrotechniki, Elektroniki i Techniki Informacyjnej WE Wspólnota Europejska 6 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

7 SMA Solar Technology AG 2 Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo 2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Sunny Tripower to beztransformatorowy falownik fotowoltaiczny z 2 układami monitorowania punktu MPP, który przekształca prąd stały wytwarzany przez generator fotowoltaiczny na prąd przemienny o parametrach wymaganych przez publiczną sieć elektroenergetyczną i dostarcza go do niej. Ilustracja 1: Schemat instalacji fotowoltaicznej wyposażonej w falownik Sunny Tripower Falownik Sunny Tripower jest przeznaczony do użytkowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Zabrania się użytkowania falownika Sunny Tripower w inny sposób, który nie jest zalecany przez firmę SMA Solar Technology AG. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się modyfikowania produktu lub montowania w nim elementów, które nie są jednoznacznie zalecane do niego przez firmę SMA Solar Technology AG lub dostarczone przez nią. Dołączone dokumenty stanowią integralną część produktu. Dokumenty te należy przeczytać i przestrzegać ich treści. Dokumenty należy zawsze przechowywać w dostępnym miejscu. Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 7

8 2 Bezpieczeństwo SMA Solar Technology AG 2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Porażenie prądem elektrycznym W elementach falownika znajdujących się pod napięciem występuje wysokie napięcie, które może doprowadzić do zagrożenia życia wskutek porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno otwierać falownika. Wszystkie prace przy falowniku (naprawy, modyfikacje itp.) mogą wykonywać wyłącznie odpowiedni specjaliści. Oparzenia Elementy obudowy mogą się nagrzać podczas pracy. Podczas eksploatacji urządzenia wolno dotykać tylko jego osłony i wyświetlacza. Zmniejszenie uzysku energii Niewłaściwe odprowadzanie ciepła może prowadzić do mniejszego uzysku energii elektrycznej! Nie kłaść na obudowie urządzenia żadnych przedmiotów. Uszkodzenie falownika Przepięcia mogą doprowadzić do uszkodzenia falownika. Gdy na wyświetlaczu pojawi sie komunikat DC Überspannung Generator trennen (Przepięcie DC - odłączyć generator), należy NIEZWŁOCZNIE powiadomić instalatora. 8 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

9 SMA Solar Technology AG 3 Opis produktu 3 Opis produktu 3.1 Falownik Sunny Tripower Sunny Tripower to beztransformatorowy falownik fotowoltaiczny z 2 układami monitorowania punktu MPP, który przekształca prąd stały wytwarzany przez generator fotowoltaiczny na prąd przemienny o parametrach wymaganych przez publiczną sieć elektroenergetyczną i dostarcza go do niej. Ilustracja 2: Konstrukcja falownika Sunny Tripower Pozycja A B C D E F G H I Nazwa Kratka wentylacyjna Dodatkowa naklejka na tabliczce znamionowej Tabliczka znamionowa Electronic Solar Switch Osłona Diody LED Wyświetlacz Pokrywa obudowy Śruby i podkładki wachlarzowe do pokrywy obudowy Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 9

10 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG Symbole na falowniku Symbol Nazwa Objaśnienie Falownik Ten symbol definiuje funkcję zielonej diody LED. Zielona dioda LED sygnalizuje stan pracy falownika. Przestrzegać dokumentacji Ten symbol definiuje funkcję czerwonej diody LED. Czerwona dioda LED sygnalizuje błąd lub usterkę. Skontaktować się z instalatorem. Bluetooth Ten symbol definiuje funkcję niebieskiej diody LED. Niebieska dioda LED sygnalizuje aktywną komunikację poprzez Bluetooth. QR Code Poprzez zeskanowanie kodu QR Code instalalor falownika może go zarejestrować i wziąć udział w programie lojalnościowym firmy SMA. 10 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

11 SMA Solar Technology AG 3 Opis produktu 3.2 Wyświetlacz Wyświetlacz pokazuje aktualne dane eksploatacyjne falownika (np. aktualną moc, dzienny uzysk energii, łączny uzysk energii) oraz zdarzenia lub usterki. Uzysk energii oraz moc są przedstawiane w formie wykresu słupkowego. Wartości wskazywane na wyświetlaczu mogą odbiegać od wartości rzeczywistych i nie mogą stanowić podstawy rozliczenia. Wartości pomiarowe rejestrowane przez falownik służą do sterowania pracą instalacji i regulacji energii dostarczanej do sieci. M kwh kvar kw kvarh kwh MVArh MWh A B C D L E K I H G F Ilustracja 3: Układ wyświetlacza (przykład) Pozycja Nazwa Objaśnienie A Power Aktualna moc B Day Dzienny uzysk energii C Total Łączna energia odprowadzona do sieci D Aktywne funkcje Symbole informują o włączonych lub aktywnych funkcjach komunikacyjnych, usługach sieciowych lub o włączeniu (aktywowaniu) ograniczania parametrów znamionywych wskutek wysokiej temperatury. E Faza Faza, której dotyczą wyświetlane wartości F Numer zdarzenia dotyczącego publicznej sieci elektroenergetycznej Numer usterki dotyczącej publicznej sieci elektroenergetycznej Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 11

12 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG Pozycja Nazwa Objaśnienie G H I K Symbole na wyświetlaczu Napięcie/ Natężenie wyjściowe Numer zdarzenia dotyczącego falownika Napięcie/ Natężenie wejściowe Numer zdarzenia dotyczącego generatora fotowoltaicznego Naprzemiennie podawane są wartości napięcia i natężenia prądu na wyjściu. Numer usterki falownika Naprzemiennie podawane są wartości napięcia i natężenia prądu na wejściu. Numer usterki generatora fotowoltaicznego L Wiersz tekstowy Zawiera komunikat dotyczący wydarzenia lub treść komunikatu błędu. M Charakterystyka mocy i uzysku energii Przedstawia charakterystykę mocy w ciągu ostatnich 16 godzin zasilania lub uzysk energii z ostatnich 16 dni. Aby przełączać między wskazaniami na wyświetlaczu, należy 1 raz stuknąć palcem osłonę obudowy. Symbol Nazwa Objaśnienie Stuknięcie Wyświetlacz można obsługiwać, stukając palcem w osłonę obudowy. 1 stuknięcie: włączenie podświetlenia wyświetlacza, przełączanie między przebiegiem mocy ostatnich 16 godzin dostarczania energii a uzyskiem energii w ciągu ostatnich 16 dni, przewijanie wiersza tekstowego. 2-krotne stuknięcie: wyświetlacz wskazuje kolejno wersję oprogramowania sprzętowego, numer seryjny falownika, NetID, adres IP, maskę podsieci, ustawioną normę krajową i język wyświetlacza. 12 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

13 SMA Solar Technology AG 3 Opis produktu Symbol Nazwa Objaśnienie Słuchawka Klucz płaski Bluetooth Informuje, iż usterki nie można usunąć na miejscu. Skontaktować się z instalatorem. Informuje, że instalator może usunąć usterkę na miejscu. Skontaktować się z instalatorem. Informuje o włączonej komunikacji Bluetooth. Jakość komunikacji Bluetooth Speedwire Funkcja Webconnect Przekaźnik wielofunkcyjny Termometr Ograniczenie mocy Generator fotowoltaiczny Informuje o jakości komunikacji za pomocą Bluetooth z innymi urządzeniami Bluetooth. Informuje o połączeniu z siecią. Informuje o możliwości nawiązania połączenia z Sunny Portal. Informuje o włączeniu przekaźnika wielofunkcyjnego. Informuje o ograniczeniu mocy falownika wskutek występowania zbyt wysokiej temperatury. Informuje o włączeniu zewnętrznego ograniczenie mocy czynnej przez Power Reducer Box. Falownik Przekaźnik sieciowy Publiczna sieć elektroenergetyczna Symbol zamkniętego przekaźnika sieciowego informuje o dostarczaniu energii przez falownik do publicznej sieci elektroenergetycznej. Symbol otwartego przekaźnika sieciowego informuje o odłączeniu falownika od publicznej sieci elektroenergetycznej. Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 13

14 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG 3.3 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa umożliwia jednoznaczną identyfikację falownika. Tabliczka znamionowa znajduje się z prawej strony obudowy. Z prawej strony tabliczki znamionowej znajduje się dodatkowa naklejka zawierająca dane służące do rejestracji na Sunny Portal. Ilustracja 4: Układ tabliczki znamionowej i dodatkowej naklejki Pozycja Nazwa Objaśnienie A Model Typ falownika B Serial No. Numer seryjny falownika C Parametry urządzenia D Dodatkowe informacje Pole zawierające dodatkowe informacje, np. odnośne normy krajowe E Date of manufacture Data produkcji falownika (rok-miesiącdzień) F Dodatkowa naklejka Adres internetowy, numer identyfikacyjny (PIC) i klucz do rejestracji (RID) na Sunny Portal Dane zawarte na tabliczce znamionowej są ważne z punktu widzenia bezpiecznej eksploatacji falownika oraz potrzebne podczas kontaktowania się z infolinią serwisową firmy SMA. Tabliczka znamionowa musi znajdować się na stałe na falowniku. 14 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

15 SMA Solar Technology AG 3 Opis produktu Symbole na tabliczce znamionowej Symbol Nazwa Objaśnienie Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia Niebezpieczeństwo poparzenia o gorącą powierzchnię Produkt pracuje pod wysokim napięciem. Wszystkie prace przy falowniku mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Produkt może się nagrzać podczas pracy. Nie dotykać urządzenia podczas pracy. Przestrzegać dokumentacji Należy przestrzegać treści wszystkich dokumentów dołączonych do produktu. Niebezpieczeństwo DC Gdy wymagany jest drugi przewód ochronny, obudowę falownika należy dodatkowo uziemić. Prąd stały Bez transformatora Produkt nie posiada transformatora. AC Oznakowanie WEEE Oznaczenie CE Oznaczenie klasy urządzenia Stopień ochrony Na zewnątrz 3-fazowy prąd zmienny z przewodem neutralnym Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wolno wyrzucać produktu wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. Produkt jest wyposażony w urządzenie radiowe klasy 2. Produkt jest pyło- i wodoszczelny oraz chroniony przed strumieniami wody padającymi z dowolnego kąta. Produkt może być montowany na zewnątrz budynków. Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 15

16 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG Symbol Nazwa Objaśnienie 3.4 Przełącznik Electronic Solar Switch (ESS) ESS wraz z wtykami DC stanowi rozłącznik obciążenia DC. Przełącznik Electronic Solar Switch musi być na stałe podłączony na spodzie falownika i może go odłączać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. W przełączniku ESS znajduje się antena Bluetooth, która pozwala na zwiększenie zasięgu pracy na falach radiowych. 3.5 Komunikacja Znak jakości RAL Solar Sprawdzone bezpieczeństwo C-Tick Produkt spełnia wymagania niemieckiego Instytutu Jakości i Oznakowania. Produkt został sprawdzony przez Niemieckie Zrzeszenie Elektrotechniki, Elektroniki i Techniki Informacyjnej (VDE) i spełnia wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów. Produkt spełnia wymogi stosownych australijskich norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Komunikacja Bluetooth jest seryjnym wyposażeniem falownika. Ponadto falownik może prowadzić komunikację poprzez Speedwire za pomocą funkcji Webconnect. Za pomocą Bluetooth falownik może komunikować się ze specjalnymi produktami komunikacyjnymi firmy SMA (takimi jak np. rejestratory danych, oprogramowanie) i innymi falownikami. W przypadku komunikacji poprzez Bluetooth, falownik można zabezpieczyć hasłem dostępu do urządzenia dla użytkownika i hasłem dostępu do urządzenia dla instalatora. Standardowo wszystkie falowniki są dostarczane z 1 standardowym hasłem urządzenia dla użytkownika (0000) i 1 standardowym hasłem urządzenia dla instalatora (1111). Aby zabezpieczyć urządzenie przed dostępem osób nieupoważnionych, należy zmienić hasła urządzenia poprzez Sunny Explorer (informacje na temat zmiany hasła dostępu do urządzenia można znaleźć w pomocy do aplikacji Sunny Explorer). W przypadku niekorzystania z komunikacji za pomocą technologii Bluetooth należy zlecić jej wyłączenie stosownemu specjaliście. W ten sposób instalację fotowoltaiczną można chronić przed dostępem osób nieupoważnionych. Za pomocą Speedwire można podłączyć falownik do sieci. W przypadku korzystania z funkcji Webconnect i zarejestrowania posiadanej instalacji na portalu Sunny Portal, można wyświetlać na nim aktualne parametry pracy falownika (informacje dotyczące zarejestrowania posiadanej instalacji fotowoltaicznej na portalu Sunny Portal zawiera instrukcja obsługi portalu Sunny Portal dostępna na stronie internetowej pod adresem 16 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

17 SMA Solar Technology AG 4 Diody LED 4 Diody LED Diody LED informują o stanie roboczym falownika. Nazwa Stan Objaśnienie Zielona dioda LED Świeci się Urządzenie włączone Gdy wystąpi jakieś zdarzenie, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Pulsuje Nie są spełnione wymogi dotyczące podłączenia urządzenia do publicznej sieci elektroenergetycznej. Czerwona dioda LED Niebieska dioda LED Świeci się Świeci się Błąd Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony komunikat o błędzie wraz z numerem zdarzenia. Skontaktować się z instalatorem. Komunikacja Bluetooth jest włączona. Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 17

18 5 Czyszczenie falownika SMA Solar Technology AG 5 Czyszczenie falownika Uszkodzenie wyświetlacza przez użycie środków czyszczących Jeśli falownik jest zabrudzony, pokrywę obudowy, wyświetlacz i diody LED można wyczyścić wyłącznie czystą wodą i ściereczką. 18 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

19 SMA Solar Technology AG 6 Słownik 6 Słownik Bluetooth Bluetooth jest technologią komunikacji radiowej stosowaną przez falownik do komunikowania się z innymi produktami komunikacyjnymi. Komunikacja Bluetooth jest możliwa pod warunkiem znajdowania się urządzeń Bluetooth w swoim bezpośrednim zasięgu. Energia Energia jest mocą, którą urządzenie może dostarczyć lub przyjąć w określonym czasie. Jednostką pomiaru energii jest watogodzina (Wh). Jeśli np. falownik przez pół godziny oddaje do sieci 3000 W, a przez kolejne pół godziny 2000 W, to w ciągu godziny dostarcza on energię 2500 Wh. Moc Moc jest iloczynem napięcia i natężenia prądu elektrycznego. Jednostką pomiaru mocy jest wat (W). Wartość podawana na wyświetlaczu stanowi moc chwilową. Określa ona moc, którą falownik dostarcza do publicznej sieci elektroenergetycznej w danym momencie. Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 19

20 7 Kontakt SMA Solar Technology AG 7 Kontakt W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy najpierw skontaktować się z instalatorem. Aby ułatwić postępowanie i pomoc w rozwiązaniu problemu, należy przygotować następujące dane: Typ falownika Numer seryjny falownika Wersja oprogramowania firmowego falownika Specjalne krajowe ustawienia falownika (w stosownym przypadku) Typ i ilość podłączonych modułów fotowoltaicznych Miejsce i wysokość montażu falownika 3- lub 4-cyfrowy numer zdarzenia i komunikat wyświetlony na wyświetlaczu falownika Wyposażenie opcjonalne, np. produkty komunikacyjne Sposób zastosowania przekaźnika wielofunkcyjnego Australia Belgien/ Belgique/ België Česko Danmark Deutschland España SMA Australia Pty Ltd. Sydney SMA Benelux bvba/sprl Mecheln Toll free for Australia: 1800 SMA AUS ( ) International: SMA Central & Eastern Europe s.r.o Praha Se Deutschland (Tyskland) SMA Solar Technology AG Niestetal Medium Power Solutions Wechselrichter: Kommunikation: SMS mit Rückruf : Hybrid Energy Solutions Sunny Island: Power Plant Solutions Sunny Central: SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U Barcelona 20 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

21 SMA Solar Technology AG 7 Kontakt France India Italia Luxemburg/ Luxembourg Maďarsko Nederland Österreich Polska Portugal România Schweiz Slovensko South Africa United Kingdom Ελλάδα България SMA France S.A.S. Lyon SMA Solar India Pvt. Ltd. Mumbai SMA Italia S.r.l. Milano Siehe Belgien Voir Belgien (Belgique) viz Česko zie Belgien (België) Siehe Deutschland Patrz Česko (Czechy) SMA Solar Technology Portugal, Unipessoal Lda Lisboa Vezi Česko (Cehia) Siehe Deutschland viz Česko SMA Solar Technology South Africa Pty Ltd. Centurion (Pretoria) SMA Solar UK Ltd. Milton Keynes SMA Hellas AE Αθήνα Medium Power Solutions Onduleurs : Communication : Hybrid Energy Solutions Sunny Island : Power Plant Solutions Sunny Central : Toll free worldwide: +27 (12) Виж Ελλάδα (Гърция) SMA Solar (Thailand) Co., Ltd Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 21

22 7 Kontakt SMA Solar Technology AG 대한민국 中 国 SMA Technology Korea Co., Ltd. 서울 SMA Beijing Commercial Company Ltd. 北 京 SMA Japan K.K SMA Middle East LLC أب و ظ بي اإلمارات العربي ة المتح دة Other countries International SMA Service Line Niestetal Toll free worldwide: SMA SERVICE ( ) 22 STP5-9TL-BA-pl-10 Instrukcja obsługi

23 SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA Solar Technology AG. Ich rozpowszechnianie w części lub całości wymaga pisemnej zgody firmy SMA Solar Technology AG. Kopiowanie wewnątrz zakładu w celu oceny produktu lub jego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, jest dozwolone i nie wymaga zezwolenia. Gwarancja producenta - firmy SMA Aktualne warunki gwarancyjne zostały załączone do urządzenia. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, można je pobrać w Internecie pod adresem lub u dystrybutorów naszych urządzeń w formie papierowej. Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe są respektowane, nawet jeśli nie są one specjalnie wyróżnione. Brak oznaczenia znaku towarowego nie oznacza, że towar lub znak nie jest zastrzeżony. Słowny znak towarowy oraz znak graficzny Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma SMA Solar Technology AG posiada licencję na korzystanie z tych znaków. QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Niemcy Tel Faks do 2013 SMA Solar Technology AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi STP5-9TL-BA-pl-10 23

24

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Na dysku startowym znajdziesz próbną (testową) wersję programu Microsoft Office Outlook 2007, którą możesz zainstalować w swoim komputerze i używać

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi Telefon dotykowy Instrukcja obsługi www.htc.com 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Broszura z instrukcją 253107569-A_POL Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeñstwo przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Skrócona instrukcja obsługi Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Dziękujemy za zakup Routera mobilnego Huawei E5372. Urządzenie zapewnia użytkownikom szybką łączność w sieci LTE/HSPA+/GPRS. W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo