OFERTA SPRZEDAŻY SERWISU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SPRZEDAŻY SERWISU"

Transkrypt

1 OFERTA SPRZEDAŻY SERWISU Moran Tomasz Hołówko ul. Smardzowska 7 Jaczów Głogów Głogów, sierpień 2013 Oferta ważna do 31 października 2013r. 1

2 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE INFORMACJE PODSTAWOWE.3 2. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE SZCZEGÓŁY OFERTY 4 4. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU Historia Serwisu Pozycjonowanie Serwisu Model biznesowy Serwisu InformatorPrzetargowy.pl Funkcjonalności Serwisu Potencjał biznesowy Potencjał biznesowy finanse, analiza swot Zakres obowiązków osoby prowadzącej Serwis Strategia rozwoju bilans...11 Szacowana wartość rynkowa usług, które oferuje Serwis wynosi w Polsce ok zł (więcej informacji na temat szacowanej wartości rynku znajduje się na str. 18). 2

3 1. INFORMACJE PODSTAWOWE Nazwa (firma): Moran Tomasz Hołówko Forma prawna Oferenta: jednoosobowa działalność gospodarcza Kraj siedziby Oferenta: Rzeczpospolita Polska Siedziba i adres: ul. Smardzowska 7, Jaczów, Głogów Telefony komórkowe: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Numer klasyfikacji statystycznej REGON: Numer identyfikacji podatkowej NIP: OSOBY ZARZĄDZAJĄCE Właścicielem Serwisu jest Tomasz Hołówko, ur r. w Głogowie. 3. SZCZEGÓŁY OFERTY Oferta obejmuje sprzedaż 100% udziałów Serwisu 4. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU 4.1. Historia Serwisu Serwis od czasu jego powstania, czyli od stycznia 2011r. należy do jednego właściciela Tomasza Hołówko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Moran Tomasz Hołówko (dalej Moran). Firma Moran od chwili jej założenia (październik 2010) do lipca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Holowko Consulting. W okresie poprzedzającym założenie firmy i pierwszych miesiącach jej istnienia powstawała koncepcja funkcjonowania serwisu natomiast uruchomienie Serwisu miało miejsce w styczniu 2011 roku. Do pierwszej połowy maja 2012 serwis rozwijał swoją warstwę merytoryczną oraz docierał do potencjalnych Klientów drogą . Od drugiej połowy maja 2012 roku serwis rozbudował się o nową usługę do analizy rynku zamówień publicznych - radar przetargowy (więcej informacji na temat tej usługi znajduje się na str. 8-9). W czerwcu 2012 zostały opracowane oryginalne postacie rysunkowe kojarzone wyłącznie z Serwisem, a także prezentacje multimedialne. W lipcu 2012 r. Serwis wzbogacił się o moduł księgarni, rozbudował się o funkcję czat z Biurem Obsługi Klienta, zmienił wygląd raportu przesyłanego Klientom oraz wprowadził funkcjonalność faktury pro-forma. Rozpoczął także telefoniczne pozyskiwanie oraz obsługę Klientów Pozycjonowanie Serwisu Rynek: InformatorPrzetargowy.pl działa na rynku dostarczającym informacje o ogłoszonych przetargach. Specjalizacja: Serwis specjalizuje się w dostarczaniu informacji dotyczących zamówień publicznych. Pozycja: Dynamicznie rozwijający się portal, wdrażający konkurencyjne rozwiązania. 3

4 Konkurencja: - firmy działające na tym samym rynku w oparciu o podobny model biznesowy, - firmy działające na tym samym rynku w oparciu o inny model biznesowy, - Urząd Zamówień Publicznych. Rynek: Charakterystyka rynku zamówień publicznych (dane na podstawie Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku) Wielkość rynku Jak wynika z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach przekazanych przez zamawiających, wartość rynku zamówień publicznych w roku 2011 można oszacować na kwotę ok. 144,1 mld zł. Oznacza to, że w roku 2011 wartość rynku zamówień była niższa w porównaniu do roku 2010, w którym była oszacowana na 167 mld zł, o prawie 14%. Dla porównania, wartość zamówień publicznych oszacowana w roku 2009 wynosiła 126,7 mld zł, w roku 2008 wynosiła 109,5 mld zł, a w roku ,1 mld zł. Oszacowana wartość rynku zamówień publicznych stanowiła ponadto ok. 9,5% produktu krajowego brutto (PKB) z roku W odniesieniu do postępowań o wartości powyżej progów unijnych szacunki oparte o treść rocznych sprawozdań pozwalają na określenie sumy zakontraktowanych kwot na poziomie ok. 103,5 mld zł (w roku ,5 mld, w ,4 mld zł, w ,0 mld zł, a w ,2 mld zł). W przypadku postępowań o wartości od euro do progów unijnych, wykazana przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach kwota przekroczyła 40,6 mld zł (w roku ,5 mld, w ,3 mld zł, w ,5 mld zł, a w roku ,9 mld zł). Zamawiający i wykonawcy Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podmiotami zobowiązanymi do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych są jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty prawa publicznego, związki tych jednostek lub podmiotów oraz przedsiębiorstwa działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Na podstawie sprawozdań o udzielonych zamówieniach za rok 2011 można przyjąć, że zamawiających udzielających zamówień na podstawie procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w roku 2011 było (w roku , w , w , a w ). Podmiotem ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego czyli wykonawcą może być każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wykonawcy mogą także wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (a więc dotyczących postępowań o wartości od euro do progów UE), zamówienia publiczne w roku 2011 otrzymało w przybliżeniu ok wykonawców. Pozostałe dane Z ogólnie dostępnych w Internecie źródeł wynika, iż podmiotów gospodarczych płacących składki jest w Polsce w przybliżeniu Z informacji przedstawionych przez TNS Pentor (w Internecie są wzmianki na temat tego badania, natomiast samo badanie nie jest dostępne) 4

5 wynika, że 25 proc. badanych firm z sektora MSP odpowiedziało, że w latach były obecne na rynku zamówień publicznych, a 64 proc. spośród firm, które nie działają na tym rynku uważa, że jest to segment dla większych podmiotów. 21 proc. firm, które wycofały się z rynku zamówień argumentuje, że powodem tej decyzji był zbyt duży poziom biurokracji. Zgodnie z badaniami oczekiwań podmiotów sektora MSP dotyczących zamówień publicznych 76 proc. z nich chciałoby uproszczenia dokumentacji przetargowej, 73 proc. - większej przejrzystości procedur, a 80 proc. - mniejszej liczby zaświadczeń i oświadczeń. Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości po przeprowadzeniu własnych badań uważa, że wyniki ankiety potwierdzają słabości i ograniczenia sektora MSP w procesie zamówień publicznych: Udział sektora MSP w tym rynku nie jest zadowalający. Specjalizacja: Ogólne informacje nt. dostępu do zamówień publicznych. InformatorPrzetargowy.pl świadczy usługi dostępu do zamówień publicznych, dla których zamawiający zobligowani są mocą prawa do ich publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Są to zamówienia w przedziale kwotowym od euro do tzw. progów unijnych. Ogólny podział zamówień publicznych kształtuje się następująco: a) zamówienia publiczne do wartości euro Jednostki sektora finansów publicznych muszą zapewnić tylko efektywność w wydatkowaniu środków publicznych, co jest spełniane zazwyczaj poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego i/lub na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie i/lub poprzez wysłanie zapytań ofertowych do wykonawców wybór możliwości należy do Zamawiającego i jest uregulowany zazwyczaj jego wewnętrznym regulaminem. InformatorPrzetargowy.pl posiada możliwość zamieszczania tych ogłoszeń u siebie. b) zamówienia publiczne od euro do tzw. progów unijnych Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia publicznego mieści się w tych granicach wówczas Zamawiający mają obowiązek publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) Urzędu Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej o ile ją posiada. InformatorPrzetargowy.pl świadczy usługi dostępu do tych ogłoszeń. c) zamówienia publiczne powyżej tzw. progów unijnych Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia przekroczy wartości określone rozporządzeniem Komisji UE wówczas Zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (tzw. TEDzie Dostęp do importu plików z ogłoszeniami dla tych zamówień publicznych jest możliwy, jednakże dostęp w celach komercyjnych jest płatny (roczny abonament wynosi ok euro). Wartość progów unijnych Komunikat Komisji UE określający równowartość progów 5

6 4.3. Model biznesowy serwisu InformatorPrzetargowy.pl InformatorPrzetargowy.pl świadczy obecnie trzy rodzaje usług skierowanych do segmentu B2B, do których dostęp jest płatny w formie abonamentu: 1) dostęp do informacji o przetargach, 2) radar przetargowy specjalistyczne narzędzie do analizy rynku zamówień publicznych 3) profesjonalna wizytówka wykonawcy Serwis posiada 9 stref reklamowych oraz 6 stref reklamowych wbudowanych w przesyłany Użytkownikom raport z przetargami. Systemem do zarządzania strefami reklamowymi jest Openx. Serwis posiada wbudowany moduł księgarni wydawnictwa Wolters Kluwer Polska (wynagrodzenie prowizyjne 6-8 % z możliwością negocjacji wyższych stawek). Istnieje możliwość współpracy z bankami pośrednicząc w sprzedaży usług finansowych firmom: kredyt obrotowy na przetarg, leasing, faktoring - Serwis posiada bazę podmiotów, które od września 2009 r. wygrywały przetargi publiczne. Wraz ze sprzedażą 100% udziałów w serwisie firma Moran Tomasz Hołówko przekaże nowemu nabywcy prawa do domeny informatorprzetargowy.pl 4.4. Funkcjonalności Serwisu I. Usługi premium (płatne) 1. Dostęp do przetargów i wyników przetargów, 2. Radar przetargowy, 3. Profesjonalna wizytówka firmy, 4. Strefy reklamowe, 5. Księgarnia, II. Pozostałe funkcjonalności 6. Oferta, 7. Okres testowy i faktura pro-forma, 8. Program partnerski, 9. Wyszukiwarka kodów cpv, 10. Wyszukiwarka orzeczeń i wyroków, 11. Czat z Biurem Obsługi Klienta, 12. Prezentacje multimedialne, 13. Partnerzy, 14. Aktualności, 15. Akty prawne, 16. Publikacje, 17. Zdaniem eksperta, 18. Wiadomości, 19. Komunikaty, 20. Najczęściej zadawane pytania, 21. Newsletter, 22. Google Analitics. Serwis jest stworzony w języku php, częściowo działa również na systemie CMS oraz operuje na bazie danych MySQL. 6

7 SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJONALNOŚCI I. Usługi premium (płatne) Dostęp do przetargów Przetargi są pobierane automatycznie (xml). Istnieje również możliwość dodawania przetargów i zapytań ofertowych samodzielnie. Serwis posiada dwie wyszukiwarki przetargów: prostą oraz zaawansowaną oraz wysyła na wskazane adresy raporty o przetargach wg określonych wcześniej przez użytkownika kryteriów. Wyszukiwarka prosta pozwala na: a) szybkie odnalezienie swojej branży; każda kategoria posiada zdjęcie, dzięki któremu Użytkownicy szybko zorientują się, która kategoria jest dla nich najbardziej odpowiednia, b) wyszukiwarka ta pozwala także na sprawdzenie jakie kody cpv i zakres przedmiotowy zawiera dana podkategoria, jak również pozwala wpisać dany kod cpv ręcznie; c) pozwala także na zdefiniowanie kilku innych kryteriów wyszukiwania, takich jak: 1) znalezienie konkretnego wyrazu w nazwie przedmiotu zamówienia, 2) określenie konkretnej nazwy Zamawiającego, 3) zawężenie obszaru poszukiwań do województwa lub miejscowości. Inną przydatną funkcjonalnością wyszukiwarki prostej jest możliwość zapamiętywania własnych kryteriów wyszukiwania. Po ich wyborze oraz nadaniu profilowi własnej nazwy, system zapamięta ustawienia, co pozwoli następnym razem już tylko za pomocą 2 kliknięć wyszukiwać interesujące użytkownika ogłoszenia. Jeżeli użytkownik chciałby bardziej szczegółowo określić kryteria wyszukiwania może skorzystać z wyszukiwarki zaawansowanej. Wyszukiwarka ta pozwala na: a) znalezienie ogłoszenia po jego numerze nadanym przez Urząd Zamówień Publicznych, b) zdefiniowanie konkretnego rodzaju i trybu zamówienia, c) pozwala także zawęzić obszar poszukiwania do rodzaju ogłoszenia, daty jego publikacji czy też terminu składania ofert. W wyszukiwarce tej użytkownik może wybrać interesujący go przedmiot zamówienia z drzewa kodów cpv lub też wpisać ten kod ręcznie. Jeżeli użytkownik chciałby sprawdzić jakie kody cpv odpowiadają poszukiwanemu przez niego przedmiotowi zamówienia, może wykorzystać wyszukiwarkę kodów cpv, gdzie po zamieszczeniu opisu lub fragmentu kodu otrzyma listę z właściwymi wynikami. Dostęp do ogłoszeń o przetargach i konkursów ofert oraz do wyników ich rozstrzygnięć daje możliwość szybkiego i intuicyjnego sprecyzowania branż i innych kryteriów, wg których na pocztę użytkownika przesyłany jest raport z wstępnymi informacjami o ogłoszeniach Użytkownik ma możliwość określenia czy chce otrzymywać raport zbiorczy jeden raz dziennie lub cztery razy, tak aby otrzymał informacje o przetargu jak najszybciej. Po przeglądnięciu i wybraniu ofert na skrzynce można za pomocą jednego kliknięcia przejść z poczty bezpośrednio na stronę Informatora Przetargowego, aby zapoznać się ze szczegółami danego ogłoszenia. Radar przetargowy Narzędzie do analizy rynku zamówień publicznych. Radar przetargowy jest narzędziem, dzięki któremu Wykonawcy nie składają ofert w ciemno, lecz mogą przygotować ofertę z największą szansą na wygraną. Jest to wiarygodne narzędzie statystyczne, które dzięki analizie oficjalnych danych pochodzących z Urzędu Zamówień Publicznych od 2009r. generuje informacje przydatne pod każdym względem Wykonawcom oraz Zamawiającym. Narzędzie to składa się z trzech głównych komponentów: 7

8 Pierwszy komponent udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ilości udzielanych zamówień w danej branży, dla danego obszaru i w wyznaczonym okresie czasu. Dzięki temu narzędziu: a) Użytkownik może otrzymać informacje o liczbie Wykonawców działających w danej branży i na danym obszarze, b) może uzyskać dokładniejsze informacje na temat każdego z Wykonawców, między innymi: b1) dane adresowe firmy, b2) informacje o tym, u którego Zamawiającego i w jakich branżach dany Wykonawca wygrywał, Radar przetargowy pozwala także zorientować się jakie konkretnie przetargi oraz na jaką kwotę wygrał dany wykonawca. Pozwoli także zobaczyć Ogłoszenie o udzieleniu danego zamówienia, dzięki czemu można uzyskać szczegółowe informacje między innymi o tym ile w danym postępowaniu zostało złożonych ofert oraz w jakim były one przedziale cenowym. Ciekawą i przydatną funkcją jest funkcja Wyznaczania konkurencji. Jeżeli użytkownik znajdzie przetarg, w którym chciałby wziąć udział wystarczy, że poda jego numer i datę publikacji i po chwili otrzyma wynik z informacjami o tym, którzy Wykonawcy mogą stanowić dla niego największą konkurencję oraz dowiedzieć się jaką różnicą wygrywali poprzednie przetargi u tego Zamawiającego, który ogłosił ogłoszenie, które go aktualnie interesuje. Podany wynik zaprezentuje listę Wykonawców, którzy działają i wygrywają na danym obszarze i u danego zamawiającego. Natomiast dzięki narzędziu Aktywność wykonawcy" można sprawdzić aktywność poszczególnych wykonawców w zadanym okresie. Narzędzie to umożliwia wykorzystanie swoich funkcji do przeprowadzenia analiz własnych, na przykład pomoże ułatwić znalezienie niszy na rynku popytowym i wskaże sektory, w których można startować do przetargów z największymi szansami na wygraną. Ostatnim komponentem narzędzia Radar przetargowy są Statystyki Zamawiającego. a) dzięki temu narzędziu można uzyskać informację o liczbie Zamawiających, którzy kiedykolwiek ogłosili postępowanie z zakresu danej branży na danym obszarze oraz zobaczyć listę z ich danymi teleadresowymi, b) narzędzie to umożliwi zorientowanie się w jakich branżach i z jaką częstotliwością dany Zamawiający ogłaszał przetargi, c) wskaże, kto oraz ile razy wygrywał u danego Zamawiającego, poinformuje nas o aktywności Zamawiającego w poszczególnych branżach, pokaże informacje o ilości ogłoszonych postępowań oraz kwotach, jakimi operuje wybrany Zamawiający, d) narzędzie to również pozwoli zobaczyć listę ogłoszonych przetargów przez danego Zamawiającego oraz zapoznać się ze szczegółami udzielonego zamówienia. Profesjonalna wizytówka wykonawcy Jest to narzędzie dla wykonawców, którzy z jednej strony chcą zachować niektóre niejawne informacje związane z własną działalnością gospodarczą, ale z drugiej strony chcieliby także ukazać swoje zalety, by dać się odnaleźć oraz przekonać zamawiających o tym, iż to właśnie z ich usług warto korzystać przy udzielaniu zamówień. Wizytówka daje możliwość opisania prowadzonej działalności, zamieszczania aktualności, warunków współpracy, przybliżyć informacje o zespole oraz wspomnieć o możliwościach technicznych firmy. Można także opublikować referencje, dyplomy i certyfikaty. W wizytówce umieszczony jest także formularz kontaktowy do firmy. 8

9 II. Pozostałe funkcjonalności Oferta Usługi dostępne on-line: a. dostęp do przetargów i wyników przetargów, b. radar przetargowy, c. profesjonalna wizytówka wykonawcy, Serwis połączony z systemem płatności Payu. Istnieje możliwość modyfikacji oferty w zakresie długości okresu abonamentowego oraz kwot. Okres testowy i faktura pro-forma Serwis posiada wbudowaną możliwość automatycznego przydzielania okresu testowego do usług premium (dostęp do przetargów, radar przetargowy, wizytówka wykonawcy) oraz wysyłki po tym okresie faktury pro-forma do opłacenia - jeżeli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z usług to na podstawie tej faktury proforma może zrobić przelew na rachunek bankowy Informatora. Program partnerski Jednopoziomowy program partnerski (prowizja bezpośrednia) z możliwością rozbudowy do dwóch poziomów (prowizja bezpośrednia + wieczna za każdy następny zakup Klienta). Kreacje reklamowe: banery + linki partnerskie. Możliwość pobierania gotowych banerów oraz generowanie banerów przez partnera samodzielnie wg potrzebnego rozmiaru, kolorystyki, czcionki. Wyszukiwarka kodów cpv Możliwość wyszukiwania kodów cpv wraz z przypisanymi im nazwami przedmiotu zamówienia. Wyszukiwarka orzeczeń i wyroków Możliwość wyszukiwania orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, wyroków Sądów Administracyjnych, Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Głównej Komicji Orzekającej + Indeks tematyczny. Pliki dodawane ręcznie przez administratora. Czat z Biurem Obsługi Klienta Funkcjonalność widoczna na stronie głównej serwisu. Prezentacje multimedialne Stworzone oryginalne postacie kojarzone tylko z serwisem InformatorPrzetargowy.pl Serwis posiada 3 prezentacje opisujące: a. ogólne informacje na temat serwisu b. wyszukiwarki przetargów i wysyłanie informacji na c. radar przetargowy Partnerzy Możliwość dodawania logo partnerów. Pasek widoczny na stronie głównej. Aktualności Możliwość dodawania artykułów ze zdjęciem. Akty prawne Możliwość dodawania opisów oraz plików z aktami prawnymi. Publikacje Możliwość dodawania plików oraz opisów. 9

10 Zdaniem eksperta Możliwość dodawania artykułów napisanych przez ekspertów. Możliwość prezentacji artykułów sponsorowanych. Wiadomości Możliwość dodawania wiadomości widocznych w prawej kolumnie na stronie głównej jako maszynopis. Komunikaty Możliwość dodawania przewijającego się komunikatu w górnej części strony głównej serwisu. Najczęściej zadawane pytania Funkcjonalność, dzięki której można opisać zasady działania serwisu. Newsletter Możliwość zapisania i wypisania z listy mailingowej. Google Analitics Statystyki serwisu 4.5. Potencjał biznesowy Serwis InformatorPrzetargowy.pl jest w posiadaniu bazy wszystkich Wykonawców, którzy brali udział w zamówieniach publicznych od 2009 r. Jest to baza licząca ponad 400 tysięcy nazw i adresów Wykonawców, natomiast faktyczna liczba Wykonawców jest mniejszej ze względu na to, iż niektóre nazwy zapisane w bazie kolejny raz różnią się między sobą na przykład wielkością liter a dotyczą tej samej firmy. Zgodnie z danymi pochodzącymi z Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2011 uczestniczyło w przetargach ok podmiotów gospodarczych. Z badania przeprowadzonego przez InformatorPrzetargowy.pl wynika, iż większość z tych podmiotów korzysta z automatycznego otrzymywania na informacji o przetargach. 25 proc. badanych firm z sektora MSP odpowiedziało, że w latach były obecne na rynku zamówień publicznych, a 64 proc. spośród firm, które nie działają na tym rynku uważa, że jest to segment dla większych podmiotów. Biorąc pod uwagę fakt, iż na rynku istnieje w przybliżeniu firm to 25 % daje liczbę firm zainteresowanych zamówieniami publicznymi. Oferta serwisu skierowana jest nie tylko do grupy firm, które startują w przetargach, ale wszystkich firm, które oczekują, iż napłyną do nich zapytania ofertowe. Zgodnie z danymi pochodzącymi z ZUS podmiotów gospodarczych płacących składki jest w Polsce w przybliżeniu i praktycznie każda z nich potrzebuje usługi reklamowej Potencjał biznesowy finanse, analiza swot Podsumowując: Ilość firm, które w roku 2011 wygrały przetarg publiczny ok W przybliżeniu ilość firm, które składają oferty w przetargach Przyjmując założenie, iż 75% wszystkich firm (na podstawie badań własnych firmy Moran badanie telefoniczne), które uczestniczą w przetargach publicznych korzysta z płatnego dostępu 10

11 do przetargów u firm konkurencyjnych otrzymujemy liczbę firm (zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie 11 może firm zainteresowanych zamówieniami publicznymi może być w Polsce ponad ).. Za dostęp do pakietu usług firmy są skłonne zapłacić średnio 200 zł rocznie firm x 200 zł = zł WARTOŚĆ RYNKU ZŁ 4.7. Zakres obowiązków osoby prowadzącej Serwis Serwis posiada duży potencjał rynkowy i w chwili obecnej przy minimalnym wkładzie finansowym można pozyskiwać Klientów. Przykładowy zakres obowiązków osoby prowadzącej Serwis przedstawia się następująco: 1) telefonowanie do potencjalnych Klientów (jedna osoba w godzinach od 8 do 13 jest w stanie dodzwonić się do około 80 potencjalnych Klientów dziennie, z czego około 50 jest zainteresowanych przesłaniem oferty. W ten sposób w ciągu roku jedna osoba jest w stanie wysłać około ofert do firm, które biorą udział w przetargach i chcą otrzymywać informacje o przetargach na pocztę ), 2) obsługa owa Klientów, 3) administracja Serwisem, np. tworzenie kont testowych, dodawanie aktualności, dodawanie orzeczeń. Zakres obowiązków może być rozszerzony np. o: 1) ręczne dodawanie zapytań ofertowych i przetargów firm prywatnych znalezionych w Internecie, 2) opracowywanie i wprowadzanie akcji marketingowych, 3) aktualizacja bazy potencjalnych Klientów, 4) zarządzanie strefami reklamowymi Serwisu, 5) kontakt z Klientem w celu odnowienia abonamentu i ewentualnie sprzedaży innej usługi. 4.8 Strategie rozwoju bilans Istnieją 3 warianty prowadzenia Serwisu. Wariant 1: pozyskiwanie Klientów telefonicznie, Wariant 2: pozyskiwanie Klientów poprzez promocję w Internecie, Wariant 3: pozyskiwanie Klientów telefonicznie oraz poprzez promocję w Internecie. Oferty proszę przesyłać na adres W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. 11

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 12-12-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords... 5 Wykorzystanie rabatów,

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL strona 1 OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL Tytuł projektu Stworzenie internetowego serwisu OPTYMALNYBIZNES.PL świadczącego kompleksowe usługi e wsparcia procesów zarządczych dla mikro i małych firm z Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Nowy Przewodnik po Panelu Klienta AZ.pl

Nowy Przewodnik po Panelu Klienta AZ.pl Nowy Przewodnik po Panelu Klienta AZ.pl 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 KORZYSTANIE Z PRZEWODNIKA PO PANELU KLIENTA... 6 LOGOWANIE... 7 BUDOWA PANELU KLIENTA... 9 MOJE DOMENY... 13 ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo