LaTeX SYSTEM PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PROGRAMISTYCZNE I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LaTeX SYSTEM PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PROGRAMISTYCZNE I"

Transkrypt

1 LaTeX SYSTEM PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW Prowadzący: dr inŝ. Marek ŚnieŜek Liczba studentów: 24 (72) LaTeX jest systemem składu umoŝliwiającym między innymi tworzenie dokumentów naukowych i technicznych o wysokiej jakości typograficznej. Za pomocą LaTeXa moŝna przygotować dowolny rodzaj dokumentów, poczynając od listów, a kończąc na grubych ksiąŝkach. Do formatowania dokumentów LaTeX wykorzystuje program TeX. Działa prawie na wszystkich platformach sprzętowych (PC, workstation) i systemowych (Windows, Linux). Koncepcja systemu. Style i opcje dokumentu. Podział na strony, paragrafy, sekcje. Otoczenia. Spisy treści, tabel rysunków. Rozmiary i kroje czcionek. Parametry fontów. Bloki i ramki. Linie. Tabele, rysunki, import rysunków. Etykiety, odwołania, przypisy, bibliografia. Liczniki. Znaki diakrytyczne. WyraŜenia matematyczne. Definicje i makrodefinicje. Przetwarzanie pliku źródłowego. Rozszerzenia systemu. PLAIN, LaTeX. Wydruk. Narzędzia pomocnicze. DVIPS. PostScript. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PROGRAMISTYCZNE I Prowadzący: dr inŝ. Bartosz Trybus, dr inŝ. Grzegorz Dec, mgr inŝ. Wojciech Rząsa, mgr inŝ. Dariusz Rzońca, mgr inŝ. Jan Sadolewski Liczba studentów: 45 W ramach przedmiotu dokonany zostanie przegląd nowych technologii, które mogą być zastosowane w obecnie tworzonych aplikacjach. Przedstawione będą narzędzia programistyczne oraz przykłady programów dla róŝnych zastosowań. Pierwszy semestr przedmiotu obejmie m.in. następujące zagadnienia: Platforma.NET. Zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio. Języki: C#, JScript, VBasic w zastosowaniach internetowych platformy.net. Aplikacje internetowe w ASP.NET. Usługi internetowe (WebServices) i.net Remoting. Zapis danych w formacie XML. Walidacja danych XML za pomocą języków DTD, XML Schema i RelaxNG. Języki XPath i XSLT. Przekształcanie danych z postaci XML przy pomocy arkuszy transformacji w języku XSLT. Zastosowanie technologii J2EE (Sun) do tworzenia rozproszonych aplikacji biznesowych (IBM WebSphere). Tworzenie aplikacji mobilnych (telefony komórkowe) przy wykorzystaniu platformy J2ME.

2 ORGANIZACJA PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH Prowadzący: dr inŝ. Krzysztof Świder oraz pracownicy firmy ASSECO Poland Liczba studentów: 42 Wprowadzenie. Mapa procesów w firmie informatycznej. Role w procesach kontrakt i produkcja. Określenie wymagań i planowanie kontraktu. Przygotowanie oferty, umowy oraz inicjowanie kontraktu. Realizacja kontraktu. Planowanie. Szacowanie pracochłonności i opracowanie harmonogramu. Zarządzanie zmianami i ryzykiem. Prawne aspekty umowy. Prace analityczne w projektach informatycznych. Przygotowanie specyfikacji systemu/modułu. Wybrane zagadnienia projektowania i implementacji. Planowanie testów i dokumentowanie. Testowanie a jakość. Planowanie pracy oraz komunikacja wewnątrz zespołów projektowych. Elementy wdraŝania systemu. Faza zakończenia i rozliczenie finansowe projektu. Pielęgnacja i serwis. UWAGA: Większość wykładów oraz projekty poprowadzą praktycy z firmy ASSECO. PROJEKTOWANIE W AUTOCADZIE Prowadzący: mgr inŝ. arch. Maciej Trybus, dr inŝ. Zbigniew Hajduk FD W30, L15 Sem. 8, rok akademicki: 2007/2008 Liczba studentów: 45 Wprowadzenie, opis programu, moŝliwości i zastosowania, komunikacja z programem. Formaty i typy rysunków, paski narzędzi. Rysowanie podstawowych obiektów. Rysowanie precyzyjne, lokalizacja punktów. Modyfikacje obiektów, działania na warstwach, złoŝone figury. Opisy projektów, kreskowanie, edycja tekstu, wymiarowanie, obliczanie powierzchni, skalowanie i rozciąganie obiektów. Praca w przestrzeni 3D, podstawowe płaszczyzny, układy współrzędnych w przestrzeni, modyfikacje i działania na płaszczyznach, cieniowanie. Podstawowe bryły, modyfikacje i działania na bryłach. Wizualizacja projektów, moduł render, ustawianie świateł, dobór materiałów, sceny. Dostosowanie programu do potrzeb uŝytkownika. Plotowanie rysunków. Więcej informacji:

3 Wybrane zastosowania systemu operacyjnego Linux Prowadzący: dr inŝ. Kazimierz LAL, mgr inŝ. Tomasz RAK Liczba studentów: 25 W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z zaawansowanymi zastosowaniami systemu operacyjnego Linux. W tym, w szczególności z bieŝącym administrowaniem systemem, instalacją oraz praktyczną konfiguracją serwerów WWW, FTP, TFTP, DNS, , SAMBA. Istotnym elementem zajęć będzie pokazanie jak w praktyce buduje się heterogeniczne sieci komputerowe, w których koegzystują systemy operacyjne Linux, Unix, oraz Windows-Server. WaŜnym tematem będzie problem uruchamiania wielu systemów operacyjnych na jednej fizycznej maszynie wirtualizacja - oraz działanie przeciwne, czyli łączenie wielu komputerów w klastry. Znaczna część zajęć będzie bazować na Novell SuSE Linux Enterprise Server, który jak wynika to z badań IDC jest najczęściej stosowanym systemem w rozwiązaniach komercyjnych na świecie oraz bliźniaczym, ale otwartym OpenSuSE. SYSTEMY STEROWANIA ELEKTRONICZNEGO W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH Prowadzący: dr inŝ. Piotr Bogusz Liczba studentów: 60 Wykład: Układy mikroprocesorowe i wykonawcze stosowane do sterowania silnikiem spalinowym oraz innymi podzespołami samochodu. Źródła energii elektrycznej w pojazdach samochodowych. Systemy sterowania elektronicznego pojazdów napędzanych silnikami z zapłonem iskrowym (ZI) i samoczynnym (Diesla). Elektroniczne systemy sterowania zmiennymi fazami rozrządu. Elektroniczne systemy bezpieczeństwa czynnego pojazdu (ABS układ przeciwblokujący, ESP układ stabilizacji toru jazdy, ASR układ antypoślizgowy, BA asystent hamowania, ACC) + nowoczesne systemy hamulcowe sterowane elektrycznie (EHB i EMB). Systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki i kurtyny gazowe, napinacze pasów). Nowoczesne systemy sterowania oświetleniem pojazdów (oświetlenie ksenonowe, LED). Elektroniczne systemy zwiększające pole widzenia kierowcy (systemy obserwacji pola: za pojazdem, z boku pojazdu, system Night Vision). Elektronicznie sterowane systemy zawieszenia pojazdów. Elektroniczne sterowanie skrzynią biegów. Pokładowe magistrale komunikacyjne (CAN, LIN, MOST). Systemy diagnostyki pokładowej pojazdów samochodowych transmisja kodów usterek. Systemy elektroniczne i elektryczne stosowane w pojazdach elektrycznych i hybrydowych. Laboratorium: Badanie systemów zasilania pojazdów samochodowych. Badanie systemu zasilania i sterowania pojazdu elektrycznego (Melex). Mikroprocesorowa realizacja funkcji sterowania wybranych podzespołów samochodu.

4 IMPULSOWE PRZEKSZTAŁCANIE ENERGII Prowadzący: dr inŝ. Tomasz BINKOWSKI FD W30, L15 Sem. 8, rok ak: 2007/2008 Liczba studentów: b.o. - Podstawowa terminologia, definicje współczynników charakteryzujących przekształcanie energii - Teoria mocy - Impulsowe przekształcanie mocy w układzie DC/DC. Przerywacze tranzystorowe i zasilacze rewersyjne - Tranzystorowe falowniki napięcia - Modulatory wektorowe - Przetwornice pojemnościowe - Układy podwyŝszające napięcie - Układy obniŝające napięcie - Układy obniŝająco-podwyŝsząjące napięcie - Zasilacze AC/AC z sinusoidalnym prądem zasilania W ramach laboratorium: Indywidualne projekty impulsowych przekształtników energii wykonane w pracowni komputerowej wykorzystujące środowisko PSIM. ELEMENTY INśYNIERII BIOMEDYCZNEJ Prowadzący: dr inŝ. Ewa Dziuban FD - W30, L15 Sem 8, rok akademicki: 2007/2008 Liczba studentów: 30 Przegląd nowoczesnych technik diagnostycznych wykorzystujących informatykę w przetwarzaniu sygnałów pomiarowych i obrazowaniu (tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego, ultrasonografia, elektrokardiografia, termografia), podstawową terminologię i pojęcia ze styku technika- medycyna, pomiary parametrów fizjologicznych organizmu (układ oddechowy, krąŝenia), pomiary temperatury, działanie pól elektromagnetycznych na organizm, bezpieczeństwo procedur pomiarowych. Laboratorium: Pomiary z komputerową rejestracją i wizualizacją: parametrów oddechowych, sygnału z przepływomierza dopplerowskigo, ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna. W szpitalu: urządzenia bazujące na informatyce w przetwarzaniu obrazów: Tomograf magnetycznego rezonansu jądrowego, Ultrasonograf, Holter do całodobowej rejestracji pracy serca.

5 PODSTAWY PROGRAMOWANIA W ŚRODOWISKU LABVIEW Prowadzący: dr inŝ. Anna Szlachta, dr inŝ. Paweł Potyrański Liczba studentów: b. o. Celem przedmiotu jest wprowadzenie do programowania w środowisku LabVIEW. W ramach zajęć studenci poznają podstawy programowania w środowisku LabVIEW: Podstawy (panel, diagram, ikona). Elementy programowania strukturalnego (struktury: Sequence, Case, For Loop, While Loop, Formula Node, Ewent). Podstawowe funkcje LabVIEW. Sposoby prezentacji i archiwizacji wyników. Projektowanie i eksploatacja przewodowych sieci komputerowych Prowadzący: prof. dr hab. inŝ. Heorhi Loutsky, mgr inŝ. Paweł Dymora Liczba studentów: b.o. W ramach przedmiotu będą omawiane następujące zagadnienia: 1. Normy okablowania strukturalnego okablowanie miedziane 2. Normy okablowania strukturalnego okablowanie światłowodowe, teoria światłowodów 3. Nowości w okablowaniu: a. Inteligentny system zarządzania okablowaniem (rozwiązanie PLM, patchcordy PatchSee) b. Rozwiązanie 10G miedziane (CopperTEN) oraz światłowodowe 4. Przegląd produktów okablowania strukturalnego ADC KRONE a. Miedziane b. Światłowodowe 5. Projektowanie okablowania strukturalnego (budowa i wytyczne punktu dystrybucyjnego, wielkość punktu, rozmieszczenie elementów, wprowadzenie kabli, odległości, zapasy kabli) 6. Zakańczanie modułów HK kat.5e oraz KM8 kat.6 (zajęcia praktyczne) 7. Pomiary okablowania (zajęcia praktyczne) z wykorzystaniem urządzenia pomiarowego FLUKE Dokumentacja projektowa (materiały: SIWZ, opis systemu, opis techniczny, wymagania szczegółowe) 9. Certyfikacja instalacji i nadanie 20 letniej gwarancji niezawodności Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie Projektanta Okablowania Strukturalnego ADC KRONE.

6 Projektowanie i budowanie systemów konwergentnych Prowadzący: dr inŝ. Mirosław Hajder, mgr inŝ. Marek Bolanowski, mgr inŝ. Andrzej Paszkiewicz FD - W30, P15 Sem. 8, rok akademicki: 2006/2007 Ilość studentów: b.o. W ramach przedmiotu prowadzonego przy współpracy z producentem Alcatel-Lucent zostanie przedstawiona tematyka konwergencji w systemach telekomunikacyjnych. Wielu inŝynierom pojęcie konwergencji jest znane teoretycznie, ale wciąŝ brakuje doświadczeń pokazujących, czym konwergencja jest w praktyce, jak ją osiągnąć i jakie korzyści odnosi się z jej wdroŝenia. Przedmiot ten daje studentom praktyczną wiedzę o budowaniu systemów konwergentnych. W toku zajęć opieramy się o najnowsze osiągnięcia techniczne Alcatel- Lucent, ale zdobyta wiedza o technologiach konwergentnych ma charakter uniwersalny. Student, który uzyska najlepsze wyniki zostanie wysłany na koszt firmy Alcatel- Lucent na szkolenie ACSE do autoryzowanego centrum szkoleniowego w Bratysławie. KaŜdy ze studentów otrzyma zaświadczenie producenta o ukończonym kursie rozwiązań konwergentnych VoIP. KOMERCYJNE NARZĘDZIA BUDOWY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Prowadzący: dr inŝ. Robert Ziemba Liczba studentów: 30 Wykład: Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informatycznych (SI) - narzędzia CASE i RAD (PowerDesigner, PowerBuilder). Narzędzia raportowanie (Infomaker). Analiza i projektowanie obiektowe: techniki, notacje, narzędzia wspomagające, język modelowania UML. System zarządzania relacyjną bazą danych firmy Sybase Adaptive Server Enterprise. Laboratorim: Wykorzystanie narzędzi CASE i RAD oraz systemów zarządzania bazami danych w budowaniu systemów informatycznych. Budowanie modeli systemu: konceptualnych i fizycznych. Ćwiczenia w oparciu o narzędzia i środowiska Sybase; PowerDesigner, Adaptive Server Enterprise, PowerBuilder.

7 Systemy multimedialne i teleinformatyczne w medycynie Prowadzący: dr inŝ. Damian Mazur FD - W30, P15 Sem. 8, rok akademicki:2007/2008 Liczba studentów: 60 Cel przedmiotu: Przedstawienie i omówienie systemów multimedialnych i telemedycznych w tym: bazy danych (Oracle, Sybase, SAP), narzędzia do zdalnej nauki (IBM Lotus Notes), interaktywne narzędzia wirtualnej rzeczywistości (VR), zaawansowane systemy telekonferencyjne. Systemy multimedialne. Systemy telemedyczne KOMPUTEROWO WSPOMAGANE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH (CAD) Prowadzący: dr hab. inŝ. Jerzy POTENCKI, prof. PRz, dr inŝ. Dariusz KLEPACKI Liczba studentów: b.o. Przedmiot obejmuje podstawową wiedzę z zakresu współczesnego procesu projektowania układów elektronicznych: systemy CAD w elektronice, praktycznie uŝyteczne modele elementów i podzespołów elektronicznych (stało- i zmiennoprądowe, m.cz., w.cz., z uwzględnieniem zaleŝności temperaturowych oraz szumowych), symulację temperaturowych, indukcyjnych i pojemnościowych sprzęŝeń między elementowych, zastosowanie CAD do analizy wybranych klas układów analogowych, ograniczenia układowe, analizę wraŝliwości, pole tolerancji, zawartość harmonicznych w sygnale wyjściowym, a takŝe projektowanie - w ramach ćwiczeń laboratoryjnych - wybranego układu o zadanej funkcji układowej i parametrach obejmujące: syntezę optymalnego rozwiązania ze względu na zadaną funkcję układową. PROGRAMOWALNE UKŁADY LOGICZNE Prowadzący: dr inŝ. Tadeusz WAŁACH Liczba studentów: b.o. Właściwości uŝytkowe i główne nurty mikroelektroniki. Granice miniaturyzacji w mikroelektronice. Podział i ogólna charakterystyka układów programowalnych. Budowa programowalnych układów logicznych. Charakterystyka układów programowalnych firm Altera, Xilinx, Lattice. Systemy projektowania układów cyfrowych realizowanych w strukturach programowalnych. Środowiska projektowe ABEL i MAX+PLUS II. Przegląd i ogólna charakterystyka języków opisu sprzętu. Technologia programowania w systemie. Testowanie i programowanie w standardzie JTAG.

8 WIRTUALNA EDUKACJA Prowadzący: dr hab. inŝ. Barbara Dębska, prof. PRz Liczba studentów: 30 Modele Wirtualnej Politechniki we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Systemy kształcenia ustawicznego i kształcenia na odległość. Rodzaje technik kształcenia na odległość: korespondencyjny, multimedialny, synchroniczny teleedukacyjny i asynchroniczny wirtualny. Internetowe modele kształcenia. Wirtualna Klasa. Platformy programowe portali edukacyjnych Środowisko edukacyjne. Portal edukacyjny i jego funkcje. IBM Lotus Learning Management System - kompleksowa platforma do e-learningu. Moodle - freeware owa platforma do zdalnej edukacji. Zasady tworzenia i planowania studiów i kursów on-line. Materiały dydaktyczne do e-learningu. Struktura przedmiotu i lekcji multimedialnej. Tworzenie uŝytkowych inteligentnych systemów tutorskich. Rola i rodzaje testów wykorzystywanych w zdalnym kształceniu. Rejestracja studentów, organizacja kursów, administrowanie i zarządzanie procesem kształcenia za pośrednictwem sieci Internet. Analiza kosztów w nauczaniu otwartym i kształceniu na odległość. Przykłady studiów przez Internet: model SPRINT, nauczanie na odległość na kierunku Informatyka, e-chemia platforma edukacyjna WCh PRz. Projekt: implementacja lekcji multimedialnej na platformie IBM Lotus LMS lub Moodle.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH Prowadzący: dr inż. Marcin BEDNAREK FD - W30, P15 Sem. 9, rok akademicki: 2009/2010 Liczba studentów: bez ograniczeń Bezpieczeństwo danych w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? 1 MOTYWACJA Obserwacja problemów, jakie mają dyplomanci, z punktu widzenia opiekuna prac dyplomowych recenzenta prac dyplomowych przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo