SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WIZYTY. Nr 5. Rumunia Oradea r. TO PIĘKNY KRAJ, ŻYCZLIWYCH, GOŚCINNYCH LUDZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WIZYTY. Nr 5. Rumunia Oradea 18.05-25.05.2013 r. TO PIĘKNY KRAJ, ŻYCZLIWYCH, GOŚCINNYCH LUDZI"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WIZYTY Nr 5 Rumunia Oradea r. TO PIĘKNY KRAJ, ŻYCZLIWYCH, GOŚCINNYCH LUDZI 1.Temat wizyty (Study visits May 2013): "European song contest" 2.Cele wizyty: prezentacja wspólnego wytworu artystycznego partnerów - oglądanie prezentacji multimedialnych przedstawiające stroje i tańce danego kraju, czy regionu, oglądanie przygotowanych teledysków dyskusje nt. Tradycyjna piosenka, hymn oraz stroje narodowe, zapoznanie z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek rumuńskich, zapoznanie z harmonogramem prac na kolejny rok szkolny 2013/2014 trwania projektu: ustalenie m.in. tematyki oraz produktów, które będą wykonywane w najbliższym roku, zapoznanie z systemem edukacyjnym funkcjonującym w Rumunii charakterystycznym dla każdego szczebla edukacji, zapoznanie z władzami Oradei odpowiedzialnymi za region oraz edukację, zapoznanie partnerów projektu z pięknem okręgu Bihor (turystyka, tradycje, historia, religia, oświata), uczestnictwo w zajęciach otwartych, stworzenie wspólnego hymnu partnerów, zapoznanie z funkcjonowaniem szkoły nr 16 w Oradei, a także z innymi placówkami państwowymi oraz prywatnymi, pokazanie różnic między tymi placówkami, zapoznanie z typowymi potrawami kuchni rumuńskiej, zwiedzanie Oradei (budowli, manufaktury, szkół, uliczek, deptaku, bazarku, parków, księgarni, biblioteki, teatru, ogrodów, kompleksu basenów i wód uzdrowiskowych, domów kultury itp.) podsumowanie minionego roku projektu, omówienie przeszkód oraz problemów dotyczących realizacji projektu w związku z przygotowaniem Raportu Postępów, ewaluacja wizyty- rozmowy z nauczycielami - wymiana doświadczeń, porównywanie nauczania w poszczególnych krajach partnerskich- szukanie podobieństw i różnic. 3. Tytuł projektu: Unity through diversity 4. Miejsce i termin wizyty: Rumunia Oradea r. 5. Język roboczy wizyty: język angielski 6. Ilość osób uczestniczących w wizycie: Reprezentowane kraje: Francja, Turcja, Hiszpania, Portugalia, Polska, Chorwacja, Włochy, Finlandia, Wielka Brytania.

2 System edukacji w Rumunii Rumuński system edukacji, zbliżony jest do obowiązującego w Polsce. Jest jednolity i scentralizowany. Około 80% szkół realizuje ogólnokrajowy program nauczania, pozostałe 20% realizuje program ustalony przez szkołę. Szkoły mogą być samodzielne lub połączone w zespoły. Są prowadzone przez lokalne samorządy, które otrzymują subwencję oświatową z budżetu państwa. Rodzice na każde dziecko od urodzenia do 18 r.ż., otrzymują zasiłek socjalny bez względu na sytuację finansową rodziny. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 3-5 lat, przy czym dzieci pięcioletnie objęte są obowiązkową edukacją przedszkolną, a dzieci 6-letnie obowiązkiem szkolnym. Nauka w szkole podstawowej trwa 4 lata (poziom niższy- podstawowy trwa od 6-10 r.ż.) i podobnie, jak w Polsce każdą klasę uczy jeden nauczyciel. Dalsza nauka odbywa się w gimnazjum trwającym 5 lat (poziom wyższy trwa od r. ż). W młodszych klasach stosuje się oceny opisowe, natomiast począwszy od I klasy gimnazjum funkcjonuje 10 stopniowy (punktowy) system oceniania, powyżej oceny 5 uczeń jest promowany do następnej klasy. Następnie edukacja może odbywać się w liceum o charakterze ogólnokształcącym, liceum profilowanym (o kierunku np. sportowym, teologicznym, plastycznym, artystycznym) lub w liceum zawodowym (technicznym). Uczniowie kończący każdy typ liceum zdają egzamin maturalny, a uczniowie liceum technicznego dodatkowo otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Inną formą nauki po ukończeniu gimnazjum, z której mogą skorzystać uczniowie jest nauka w szkole usług i sztuki (szkoła rzemieślnicza), która trwa 3 lata i przygotowuje do wykonywania zawodu (murarz, ślusarz). Co jest bardzo ciekawe obowiązek nauki kończy się w wieku 15 lat tj. w trakcie liceum X klasa ( 7-8% uczniów rezygnuje z dalszego kształcenia ). Po ukończeniu XII klasy (17-18 lat) absolwenci mogą podjąć pracę, kontynuować naukę na dwustopniowych studiach wyższych lub w szkole policealnej. Po ukończeniu studiów magisterskich można podjąć dalszą naukę w ramach 3 lub 4-letnich studiów doktoranckich. Bardzo ciekawą informacją jest to, że w Rumunii każda szkoła przechodzi akredytację. Za pierwszą akredytacje płaci Agencja tj. około euro a za następne ( co pięć lat ) po 500 euro. Proces akredytacji przebiega następująco: szkoła zwraca się z prośbą o akredytację, składa do Agencji wymaganą dokumentację, która jest analizowana a następnie na miejscu w szkole weryfikowana ( dokumentacja zawiera informacje o ewaluacji wewnętrznej oraz stopniu spełnienia standardów). Informacja zebrana przez pracowników agencji oraz ewaluatorów jest podstawą do przedstawienia Ministerstwu wniosku o akredytację danej szkoły.

3 Sobota r. Przyjazd do Oradei późnym wieczorem. Zameldowanie i rozpakowanie się w hotelu. Niedziela r. Przywitanie się z gospodarzem wizyty Violettą Roman oraz uczestnikami projektu. Wspólna kolacja powitalna w restauracji. Krótki spacer ulicami Oradei nocą. Poniedziałek r. Przejazd autobusem do Szkoły numer 16 w Oradei oraz powitanie uczestników projektu przez Pana Dyrektora MIRCEA GÂRBA i Panią Dyrektor ze szkoły nr 16. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym przedstawiono i wręczono wszystkim uczestnikom identyfikatory, szczegółowy plan każdego spotkania, ustalono przebieg i podział na zespoły biorące udział w obserwacjach zajęć w klasach. Podczas obserwacji lekcji każdy z nas mógł zobaczyć jak wyglądają zajęcia dydaktyczne, wyposażenia sal, czy rozkład dnia. Dzieci przygotowały dla nas drobne upominki w postaci wytworów swoich prac. Praca nad projektem: w pierwszym dniu zostało zaprezentowanych pięć prezentacji multimedialnych dotyczących realizowanego tematu. Grupa z Rumunii przygotowała w tym dniu pokaz talentów swoich dzieci, które ubrane w tradycyjne stroje ludowe zagrały na instrumentach oraz odśpiewały tradycyjne piosenki tego regionu. Wieczorem tradycyjnie już po raz kolejny spotkaliśmy się wszyscy na międzynarodowej kolacji, na której mieliśmy okazję posmakować różnych potraw i przysmaków przywiezionych przez każdego uczestnika projektu. Dzięki takiemu spotkaniu mogliśmy wymienić wrażenia związane z pobytem w rumuńskiej placówce oświatowej, jak również podzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi przyszłych wizyt. Wtorek r. Przejazd autobusem do jednej z najstarszych bibliotek w Oradei Gheorghe Sincai. Krótki meeting z Panią inspektor tego okręgu oglądanie prezentacji multimedialnej oraz rozmowy nt. rumuńskiego systemu edukacji, oglądnie najstarszych książek i atlasów, które przetrwały wieki i obecnie są eksponatami oraz nie są udostępniane wszystkim osobom. Następnie zostaliśmy zaproszenie na spotkanie się z Majorem Oradei Panem Ilie Gavril Bolojan. Spotkanie odbyło się w Baszcie Miejskiej Sali- odpowiednik naszej auli reprezentacyjnej, po krótkim przemówieniu, nastąpiło pokazanie całego budynku, omówienie funkcjonowania urzędu. Spacer centrum miasta oglądanie oraz robienie zdjęć budynków i budowli. Wizyta w Muzeum ze strojami ludowych regionu Bihor.

4 Praca nad projektem: w drugim dniu zostały zaprezentowane dwie prezentacje multimedialne dotyczące realizowanego tematu. Spotkanie wszystkich koordynatorów i zaplanowanie dat następnych wizyt. W porze popołudniowej zostaliśmy zaproszeni do Teatru Narodowego w Oradei Teatrul de Stat. Teatr ten został zbudowany przez dwóch austriackich architektów, którzy stworzyli setki znaczących budowli w wielu krajach Europy. Budowę teatru w stylu neoklasycystycznym, z domieszką elementów neobarokowych czy neorenesansowych rozpoczęto w 1899r. Po raz pierwszy podniesiono kurtynę 15 października 1900 roku. Ciekawostką jest to, iż był to pierwszy budynek w mieście, gdzie zainstalowano elektryczność. Wnętrze teatru zaprojektowano z przewagą elementów rokoko. Widownia mieści 670 widzów. Wnętrze Teatru robi niesamowite wrażenie, cały budynek jest bardzo zadbany na zewnątrz jak i wewnątrz. Tutaj dzieci ze szkół i przedszkoli przygotowały dla nas przepiękne.show. Były tańce ludowe i współczesne, był balet i akrobatyka, był śpiew i mnóstwo wspaniałej zabawy. Były to niesamowite chwile. Wrażenia pozostaną na zawsze. Wieczorem udaliśmy się na kolację do restauracji Fishermen`s w której mogliśmy skosztować tradycyjnej kuchni rumuńskiej. Wnętrze restauracji sprawiało wrażenie góralskiej chatki, natomiast wystój był typowy dla tego regionu- malowana porcelana na ścianach wyglądała przepięknie. Środa r. Wizyta w szkole Don Orione jest to instytucja akredytowana przez Ministra Edukacji i Badań. Funkcjonuje ona jak szkoła prywatna, chociaż może także funkcjonować jako szkoła publiczna. Opłaty są naliczane zgodnie z dochodem każdego członka rodziny, co pokrywa 20% wydatków, pozostałe 80% pokrywane jest przez fundusze od Congregation z Włoch. Każdego roku około 15% uczniów, którzy potrzebują finansowego wsparcia są częściowo bądź całkowicie zwolnieni z opłat. Na dzień dzisiejszy szkoła ta posiada trzy grupy dzieci przedszkolnych, tzw. szkoła pierwotna (klasy 0-4), szkoła ponowna (klasy 5-8) oraz szkoła wyższa (9-12), łącznie w szkole jest 327 dzieci w tym: przedszkole 65 dzieci oraz 262 studentów. Mottem szkoły są słowa Always do the good. Celem szkoły jest proponowanie oraz ofiarowanie edukacji niezależnie od ich pochodzenia czy stanu. Mieliśmy okazję zaobserwować wszystkie typy szkół, począwszy od przedszkola do liceum. Po krótkiej prezentacji szkoły i jej funkcjonowania oraz przedstawieniu kierownictwa (Dyrektora - Pana prof. Alexandru Stoica), zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Mieliśmy okazję zobaczyć klasy, wyposażenie sal, zaobserwować zajęcia itp. Następnie mieliśmy okazję obejrzeć przygotowane dla nas występy dzieci, chóru, solistów, tancerzy z Duminica Tuturor Sfintilor.

5 Następnie mieliśmy również okazję zobaczyć Uniwersytet Oradejski (rum. Universitatea din Oradea) mieszczący się w mieście Oradea w północno-zachodniej Rumunii. Zajmuje pierwszą pozycję w rankingu najdynamiczniej rozwijających się uniwersytetów w Rumunii, a także dzięki innowacyjności i nowoczesności uchodzi za najlepszą tego typu wyższą uczelnię w kraju. Uniwersytet oferuje 123 kierunki studiów magisterskich oraz 151 pomagisterskich dla osób chcących zdobyć wyższe stopnie naukowe. Szkoła zatrudnia około 2006 osób, z czego 1237 to wykładowcy i nauczyciele. W Oradei studiuje około studentów. Praca nad projektem: w trzecim dniu zostały zaprezentowane pozostałe prezentacje multimedialne dotyczące realizowanego tematu, między innymi nasze prezentacje, które zostały bardzo ciepło i mile odebrane przez wszystkich uczestników. Ewaluacja spotkania. Późnym popołudniem mieliśmy okazję zwiedzić jedną z najstarszych bazylik katolickich oraz przepiękny ogród z mnóstwem lilii wodnych. Następnie udaliśmy się na wspólną kolację, na której zaszczycili nas swoją obecnością Pan i Pani Dyrektor ze szkoły nr 16, nauczyciele oraz dzieci, które po raz kolejny pokazały wiele talentów muzyczno- tanecznych. Był to bardzo przyjemny wieczór, który dostarczył nam mnóstwo wrażeń oraz potwierdził bardzo dobrą opinię w naszych oczach i słowach o pięknym mieście w Rumunii- Oradei. Czwartek r. Część delegacji udała się do domu. Pozostałe delegacje udały się na tradycyjny bazarek prowadzony przez rdzennych Rumunów. Wizyta w Felix Spa- korzystanie z basenów, które są zbudowane w miejscu występowania wód termalnych. W porze popołudniowej mieliśmy okazję zobaczyć przepiękny kompleks basenów oraz wód uzdrowiskowych: Felix Spa oraz Agua Park. Miejsce w którym można totalnie oddać się relaksacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz całego kompleksu. Wizyta na wzgórzu punkt widokowy- oglądanie panoramy miasta Oradei. Piątek r. Zwiedzanie miasta oraz zakupy w hipermarkecie LOTUS CENTER - pierwszym powstałym w 2003 roku w Oradei hipermarkecie. Po południu spotkaliśmy się z koordynatorem rumuńskim Violettą Roman, z którą bardzo miło spędziliśmy ostatnie chwile zwiedzając miejsca w których jeszcze nie byliśmy, rozmawiając oraz podsumowując naszą

6 wizytę w Oradei. Krótka wizyta w rumuńskiej Operze. Pokaz tańców rumuńskich oraz rozmowy z grupą taneczną z Domu Kultury. Sobota r. Wyjazd z Oradei wczesnym rankiem. Powrót do kraju i domu. Karolina Władysiak Katarzyna Dobrochowska-Łopuch

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

"Preschooler"- mobilność zagraniczna i jej rezultaty. Przedszkola i szkoły na Litwie - doświadczenia uczestników projektu

Preschooler- mobilność zagraniczna i jej rezultaty. Przedszkola i szkoły na Litwie - doświadczenia uczestników projektu "Preschooler"- mobilność zagraniczna i jej rezultaty. Przedszkola i szkoły na Litwie - doświadczenia uczestników projektu 1 Opracowanie w ramach projektu Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO // INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Rok szkolny 2012/2013 1 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im Juliusza Słowackiego; collage aut. Julian Parker-Burns Ideały szkoły i jej historia // SŁOWO

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Wilno Kreatywność. Festiwale. www.adastra.student.tarnow.pl. Fot. Łukasz Kieroński

Jubileusz Wilno Kreatywność. Festiwale. www.adastra.student.tarnow.pl. Fot. Łukasz Kieroński Jubileusz Wilno Kreatywność Fot. Łukasz Kieroński Festiwale www.adastra.student.tarnow.pl 1 1 2 listopad 2012 W NUMERZE UCZELNIA Wielki Jubileusz...4 Polskie oblicze litewskiego Wilna...5 Jak ugryźć Erasmusa?...10

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7850-088-9

ISBN 978-83-7850-088-9 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzent: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Redakcja wydawnicza: Aleksandra Bylica Projekt okładki: Anna M. Damasiewicz Grafika na okładce: Sergey

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo