Wstęp. I. Wydawnictwa zwarte. Spis treści Wstęp I. Wydawnictwa zwarte II. Multimedia III. Artykuły z czasopism

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. I. Wydawnictwa zwarte. Spis treści Wstęp I. Wydawnictwa zwarte II. Multimedia III. Artykuły z czasopism"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp I. Wydawnictwa zwarte II. Multimedia III. Artykuły z czasopism Wstęp Pakiet edukacyjny Wychowanie przedszkolne przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zawarte materiały pochodzą ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. Jako źródło informacji wybrane zostały wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism oraz zbiory audiowizulane (multimedia i filmy). Zakres tematyczny pakietu obejmuje róŝne obszary aktywności nauczyciela w pracy z dziećmi. Dostarcza wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, teorii i praktyki wychowania przedszkolnego, uwzględnia nowe spojrzenie na systemy i metody wychowawcze. Zawiera przykłady ciekawych zajęć, podaje róŝne propozycje rozwiązań metodycznych, uwzględnia zagadnienia związane z integracja, ekologią, pielęgnowaniem tradycji narodowych i regionalnych. Wykorzystana przez nauczyciela bibliografia uatrakcyjni warsztat pracy nauczyciela i wzbogaci proces dydaktyczno-wychowawczy. Opisy bibliograficzne opatrzone są sygnaturami. W opisach zbiorów audiowizualnych, oprócz sygnatur, znajdują się adnotacje o zawartości treściowej dokumentu. I. Wydawnictwa zwarte 1. AKTYWNA EDUKACJA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE : teoria i praktyka / red. nauk. Hanna Krauze- Sikorska, Kinga Kuszak ; WyŜsza Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Poznań : Wydaw. Naukowe WSPiA, s Czyt. 2. ANIMALOTERAPIA : program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy" / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. Kraków : "Impuls", s Czyt. 3. BAJKOWA PODRÓś W KRAINĘ MUZYKI : scenariusze zajęć rytmicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Barbara Prasowska-Zeidler. Gdańsk : "Harmonia", cop s Czyt. 4. BAŚNIE W PRZEDSZKOLU : bajkoterapia w pracy z dziećmi / Cordula Pertler, Reinhold Pertler ; [przekł. z jęz. niem. Joanna Procek]. Kielce : "Jedność", cop s Czyt CZARODZIEJSKI PYŁEK CZYLI METAFORA I BAJKA WE WSPOMAAGANIU ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom, przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. Kraków : "Impuls", s Czyt CZY MOJE DZIECKO JEST ZDOLNE? / Alicja Borowska. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop s Czyt. 7. DOBRY START : program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 5-letnich / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. Gdańsk : "Harmonia", s Czyt. 8. DOBRY START PRZEDSZKOLAKA : program wychowania przedszkolnego / Monika Rościszewska- Woźniak. Warszawa : "śak", s Czyt. 9. DWULATKI I TRZYLATKI W PRZEDSZKOLU I W DOMU : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Kraków : Centrum Edukacyjne "BliŜej Przedszkola", s Czyt. 10. DZIECI ODKRYWAJĄ LITERY : zabawy językowe w przedszkolu / Heike Tenta ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Panek]. Kielce : "Jedność", cop s Czyt DZIECI W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA POSTAW KULTUROWYCH : przewodnik po ścieŝkach edukacji regionalnej wielo- i międzykulturowej : (materiały dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej. [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukac ji Uniwersytetu Śląskiego [etc.], s Czyt.

3 12. DZIECKO SUKCESY I PORAśKI / pod red. Rafała Piwowarskiego. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, s Czyt DZIECKO BEZPIECZNE W SWOIM ŚRODOWISKU : program wychowania przedszkolnego wspomagający edukację komunikacyjną i zdrowotną dla dzieci 3 6 letnich : scenariusze zajęć i zabaw / Dorota Pawlak, Wioletta Suska, Jolanta Wolna. Goleszów : "Publisher-Innowacje" Emilia Gibiec, s. B B Czyt. 14. DZIECKO I KONTEKSTY JEGO ROZWOJU / Małgorzata Karwowska-Struczyk. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, s Czyt. 15. DZIECKO I MATEMATYKA / red. nauk. Ewa Swoboda, Ján Gunčaga ; [aut. Anne D. Cockburn et al.]. [Rzeszów] : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s Czyt. 16. DZIECKO W DOMU I W PRZEDSZKOLU : vademecum dla rodziców i nauczycieli / Teresa Fiutowska, Anna Rumińska ; [oprac. graf. Beata Łęska-Jasiak]. Warszawa : "Adam", s DZIECKO W GRUPIE : wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróŝnicowanej wiekowo / Anna Florek. Warszawa: "Pedagog", s Czyt. 18. DZIECKO W ŚWIECIE WIEDZY, INFORMACJI I KOMUNIKACJI / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s Czyt DZIECKO-UCZEŃ W SYSTEMIE EDUKACYJNYM : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, BoŜeny Muchackiej. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s Czyt. 20. DŹWIĘKI MOWY : program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Alicji Maurer. Wyd. 4. Kraków : "Impuls", s EDUKACJA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ / Pelagia Szybka. Kraków : Wydaw. Naukowe UP, s Czyt. 22. EDUKACJA EKOLOGICZNA W PRZEDSZKOLU / Teresa Parczewska. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s Czyt. 23. EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA : praca zbiorowa T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", s /I /I Czyt. 24. EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", s /II /II Czyt. 25. EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA: praca zbiorowa. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur [et al.]. Bielsko-Biała : Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych WyŜszej Szkoły Administracji ; Kraków : "Impuls", s /III /III Czyt. 26. EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA: refleksje, problemy, doświadczenia / red. nauk. Agnieszka Nowak- Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s Czyt EDUKACJA MUZYCZNA W PRZEDSZKOLU : poradnik / BoŜena Jaromin. Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, s Czyt EDUKACJA PRZEDSZKOLNA : w poszukiwaniu innych rozwiązań / Małgorzata Karwowska-Struczyk. Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, cop s Czyt. 29. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA A INTEGRACJA SPOŁECZNA / Danuta Al-Khamisy. Warszawa : "śak", s Czyt EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. [S.l. : s.n., 2009]. 71 s. B Czyt.

4 31. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA : obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych / red. nauk. Danuta Waloszek. Kraków : Centrum Edukacyjne "BliŜej Przedszkola", s Czyt. 32. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA WYZWANIEM DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW NOWEGO WIEKU / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ; Gdańska WyŜsza Szkoła Humanistyczna. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s Czyt. 33. EDUKACJA PRZEZ RUCH : fale, spirale, jodełki, zygzaki / Dorota Dziamska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop s. B Czyt. 34. EDUKACJA PRZEZ RUCH : kropki, kreski, owale, wiązki / Dorota Dziamska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop s. B Czyt. 35. EFEKTYWNE I ATRAKCYJNE METODY PRACY Z DZIEĆMI / Mariola Jąder. Kraków : "Impuls", s Czyt. 36. EKSPERYMENTY MĄDREJ śabki : nauki przyrodnicze w przedszkolu / Nicole Borgmann ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Panek]. Kielce : "Jedność", cop s Czyt. 37. EUROPEJSKIE WYZWANIA W OBSZARZE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Daniel Kukla. Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, s Czyt. 38. EWALUACJA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ : teoria i praktyka / red. Eugenia Iwona Laska, Gabriela Paprotna ; Górnośląska WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Mysłowice : Górnośląska WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, s Czyt. 39. EWALUACJA W RAMACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO W PRZEDSZKOLU : poradnik dyrektora / Klemens StróŜyński. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s Czyt. 40. GESTYKULACJA I MOWA : o niewerbalnym komunikowaniu się dzieci w wieku przedszkolnym / Magdalena Grochowalska. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, s Czyt JAK MOJE DZIECKO MOśE NAUCZYĆ SIĘ KONCENTRACJI : zawiera praktyczne testy / Uta Reimann- Höhn ; [przeł. Z jęz. niem. Edyta Brudnik]. Kielce : "Jedność", cop s Czyt. 42. JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH? / Maria Węglińska. Wyd. 2. Kraków : "Impuls", s JAK TO PACHNIE I SMAKUJE? : zabawy rozwijające zmysł węchu i smaku / Wolfgang Löscher ; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", s Czyt JAK UCZYĆ MAŁE DZIECI JĘZYKÓW OBCYCH? / Jan Iluk ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej. Katowice : "Gnome", s Czyt JAK WYCHOWYWAĆ PRZEDSZKOLAKA? : poradnik dla rodziców / Anna Jankowska ; [il. Monika GiełŜecka]. Bielsko-Biała : "Dragon", cop s Czyt. 46. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECI SZEŚCIOLETNICH / Anna Watoła. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s Czyt. 47. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI SZEŚCIOLETNICH / Joanna Gruba. Kraków : "Impuls", s Czyt. 48. KONCEPCJA PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ : plany pracy i scenariusze zajęć / Barbara Wlaźlik. Łódź : Wydaw. WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, s Czyt. 49. KONSTRUOWANIE WIEDZY NA ZAJĘCIACH W PRZEDSZKOLU / Małgorzata Sławińska. Kraków : "Impuls", s Czyt. 50. KROK... W KIERUNKU KREATYWNOŚCI : program stymulowania twórczości na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Mariola Jąder. Kraków : "Impuls", s Czyt

5 51. KROK... W KIERUNKU KREATYWNOŚCI: zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. Kraków : "Impuls", s Czyt KSZTAŁCENIE MATEMATYCZNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ / Jerzy Nowik. Opole : "Nowik", s Czyt. 53. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY EKOLOGICZNEJ W EDUKACJI WCZESNEJ / Apolonia Suchora-Olech ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Wyd. 2. Słupsk : Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, s Czyt KSZTAŁTOWANIE TWÓRCZYCH POSTAW DZIECI PIĘCIO-SZEŚCIOLETNICH : scenariusze zajęć / oprac. ElŜbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska. Wyd. 2. Kraków : "Impuls", s Czyt KSZTAŁTOWANIE UMIEJTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH MAŁEGO DZIECKA : profilaktyka agresji i zaburzeń zachowania w przedszkolu i przygotowaniu do szkoły / Ellen McGinnis, Arnold P. Goldstein ; [tł. z ang. Mateusz śywicki, Jacek Morawski]. Warszawa : Instytut Amity, cop s Czyt LEWORĘCZNOŚĆ BŁĄD NATURY CZY DAR OD BOGA? / Danuta Krzywoń. Katowice : "Librus", s Czyt ŁATWE SPOSOBY NA TRUDNE DZIECKO / Ronald Mah ; [tł. z ang. Karolina BojadŜijewa-Wesołowska]. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", cop s Czyt. 58. MALI BADACZE : metoda projektu w edukacji elementarnej / Judy Harris Helm, Lilian G. Katz ; tł. [z ang.] Ewa Pulkowska. Warszawa : Wydaw. CODN - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli : Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy, s Czyt MAŁE DZIECI DUśE UCZUCIA : dzieci odkrywają w zabawie swoje emocje / Heike Baum ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", s Czyt. 60. MAM CZAS DLA DZIECKA : pedagogika waldorfska dla najmłodszych : propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu, przedszkolu i Ŝłobku / Barbara Kowalewska ; wstęp Bogusław Śliwerski. Kraków : "Impuls", s Czyt. 61. MAMO, TATO! IDĘ DO PRZEDSZKOLA : poradnik dla rodziców i opiekunów / Marta Rzadkiewicz. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s Czyt METODA DOBREGO STARTU JAKO SYSTEM ĆWICZEŃ AKTYWIZUJĄCYCH DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNĄ DZIECI SZEŚCIOLETNICH / Barbara Olszewska. Łódź : "Wing", s Czyt. 63. METODA MONTESSORI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE : kształcenie i osiągnięcia dzieci / Sabina Guz. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s Czyt METODY PEDAGOGIKI ZABAWY W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM / Robert Domań ; [oprac. Muzyczne utworów Jacek Szpunar]. Lublin : "Przedszkolak", s Czyt MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU : poradnik dla rodziców / pod red. Anety Jegier. Gdańsk : "Harmonia", s Czyt MÓJ ŚWIAT : poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć dla sześciolatków. Cz. 2 / Danuta Baczul, Mariola Sobótka, Aneta Włodarczyk ; [ćwiczenia logopedyczne oprac. Anna Perkiewicz]. Wrocław ; Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, s. + Rozkład materiału dla nauczycieli klas zerowych / Mariola Sobótka, Aneta Włodarczyk : 20 s Czyt. 67. MUZYCZNA ZABAWA / Mirosław Zalewski. Rzeszów : "Fosze", cop s Czyt. 68. MUZYKA W PRZEDSZKOLU : metodyka / Beatrix Podolska. Kraków : "Impuls", s Czyt. 69. NADPOBUDLIWE I NIESPOKOJNE DZIECI W PRZEDSZKOLU : poradnik dla wychowawców i rodziców / Wolf-Wedigo Wolfram ; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec]. Wyd. 2. Kielce : "Jedność", s

6 70. NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydaw. UO, s Czyt. 71. NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI: oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna pod red. Jolanty Bonar. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s Czyt. 72. NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI W KONTEKŚCIE ZMIAN EDUKACYJNYCH / pod red. Wiesławy LeŜańskiej. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s Czyt. 73. NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI WOBEC ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI EDUKACYJNEJ, KULTUROWEJ I SPOŁECZNEJ / pod red. Anny Tyl. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s Czyt. 74. NIE MA CZASU DLA KSIĘśNICZKI : przedstawienia kukiełkowe dotyczące problemów dziecięcych / Beatrix Koloska, Ingrid Markert ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", s Czyt. 75. ODKRYJMY MONTESSORI RAZ JESZCZE... : program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie załoŝeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi : II nagroda w konkursie na najlepszy program wychowania przedszkolnego zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie - sierpień 2009 pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej / Renata Czekalska [et al.]. Wyd. 2 zm. i uzup. Kraków : "Impuls", s Czyt. 76. ORIENTACJA EKOLOGICZNA, GLOBALNA I PODMIOTOWA W EDUKACJI WCZESNEJ / Apolonia Suchora-Olech ; WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Wyd. 2. Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, s Czyt OWOCNA EDUKACJA : indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu / Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława śaba-śabińska. Kielce : MAC Edukacja Grupa Edukacyjna, cop s Czyt PATRZEĆ SŁYSZEĆ CZUĆ : zabawy rozwijające zmysły dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat / Elisabeth Wagner ; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", s Czyt PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA : wybrane zagadnienia / pod red. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Ewy Słodownik-Rycaj ; [aut. tekstów Danuta Al-Khamisy et al.]. Warszawa : IBE - Instytut Badań Edukacyjnych : Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, s Czyt. 80. PEDAGOGIKA MONTESSORI PODSTAWY TEORETYCZNE I TWÓRCZE INSPIRACJE W PRAKTYCE : system pedagogiczny Marii Montessori w placówkach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i we Włoszech / Barbara Surma. Łódź : "Palatum", s Czyt PEDAGOGIKA MONTESSORI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE / Kristina Skjöld Wennerström, Mari Bröderman Smeds ; z jęz szw. przeł. Ilona Łabędzka-Karlöf. Kraków : "Impuls", s Czyt PEDAGOGIKA PLANU DALTOŃSKIEGO : praktyczna inspiracja / Roel Röhner, Hans Wenke ; przekł. [z niem.] Ewa Zygmunt ; wprowadzenie Bogusław Śliwerski. [Łódź] : "Sor-Man", cop s Czyt. 83. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. Warszawa : "Erica", s PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA: nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. Wyd. 2. Warszawa : "Erica", s Czyt. 85. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. Warszawa : "śak", cop s Czyt. 86. PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI : dyskursy, problemy, otwarcia / red. nauk. Dorota Klus- Stańska, Dorota Bronk, Anna Malenda. Warszawa : "śak", cop s Czyt. 87. PODRĘCZNIK ROZWIJANIA KREATYWNOŚCI : sztuka i twórczość w pracy z dziećmi / Daniela Braun ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. Kielce : "Jedność", cop s Czyt

7 88. PODSTAWY PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ Z METODYKĄ / Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma. Kraków : "Ignatianum" : Wydaw. WAM, s Czyt. 89. POKONYWAĆ SŁABOŚCI : zabawy wzmacniające wiarę we własne siły / Heike Baum ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec ; il. Theora Krummel]. Kielce : "Jedność", s Czyt POMAGAMY DZIECIOM W BADANIU ŚWIATA : [zabawy badawcze] / Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława śaba-śabińska. Gdańsk : MAC Edukacja Grupa Edukacyjna, s Czyt POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU : przewodnik praktyczny / Diana Rowicka-Łagowska, Monika Jasińska. Warszawa : "Juka-91", s Czyt. 92. PROGRAM "JA TO JA" : wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym z udziałem Pauliny i Emila / Christina Krause ; przekł. [z niem.] Magdalena Wojdak-Piątkowska. Gdańsk : "Harmonia", s Czyt. 93. PROGRAM PRACY Z DZIECKIEM Z OBJAWAMI NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD) W PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE / Anna Marczak. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", s Czyt PROGRAM PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ / Piotr Pawlak. Wyd. 2. Kraków : "Impuls", s Czyt PROGRAM PSYCHOSTYMULACJI DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z DEFICYTAMI I ZABURZENIAMI ROZWOJU : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. Wyd. 3. Kraków : "Impuls", s PROGRAM PSYCHOSTYMULACJI DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z DEFICYTAMI I ZABURZENIAMI ROZWOJU : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. Wyd. 6. Kraków : "Impuls", s PRZEDSZKOLAK, JĘZYK OBCY I... TY : metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach / Marta Kotarba. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, s Czyt. 98. PRZEDSZKOLAKI : co kaŝdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien / Monika Biała. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", s Czyt. 99. PRZEMOC SYMBOLICZNA W PRZEDSZKOLU / Małgorzata Falkiewicz-Szult ; Uniwersytet Szczeciński. Kraków : "Impuls", s Czyt PRZESTRZEŃ I CZAS DIALOGU W EDUKACJI : [praca zbiorowa] / red. nauk. Danuta Waloszek. Kraków : Centrum Edukacyjne "BliŜej Przedszkola", s Czyt PSYCHOPEDAGOGICZNE ASPEKTY ROZWOJU I EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA / pod red. Teresy Parczewskiej. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s Czyt PSYCHOPEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA WCZESNEJ EDUKACJI MUZYCZNEJ / Małgorzata Suświłło. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s Czyt RADOŚĆ Z RUCHU NA ŚWIEśYM POWIETRZU : zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat / Heinz Krombholz ; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", s Czyt RAZEM W PRZEDSZKOLU : program wychowania przedszkolnego / Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka. Wyd. 2 rozsz. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop s Czyt RELACJE I KONTEKSTY (W) EDUKACJI ELEMENTARNEJ / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy śmijewskiej. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s Czyt RODZICE W PRZEDSZKOLU : organizacja spotkań, wskazówki do prowadzenia rozmów, scenariusze zabaw i uroczystości / [red. ElŜbieta Czerwińska-Klemke]. Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop s Czyt.

8 107. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM : wybrane konteksty / Magdalena Grochowalska. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop s Czyt SKARBIEC NAUCZYCIELA-TERAPEUTY (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. Kraków : "Impuls", s Czyt SKĄD PRZYCHODZI BAJKA : scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje / Halina Okońska, Magdalena Pawińska. Rzeszów : "Fosze", cop s Czyt SPOTKANIA Z MAŁYM KSIĘCIEM : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi / Małgorzata Kapłon. Kraków : "Impuls", s Czyt SPOTKANIE Z DRAMĄ : praktyczne zastosowania metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agata Rainka, Karolina Taranko. Gdańsk : "Harmonia", s Czyt SPRÓBUJMY INACZEJ : metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym / Ryta Folejewska, Irena Zarzycka. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop s. B Czyt STASIO ENTER CZYLI AFERA Z KOMPUTERA : scenariusze przedstawień w przedszkolu / Jan Jakub NaleŜyty. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", s Czyt STYMULOWANIE ZDOLNOŚCI TWÓRCZYCH DZIECKA : weryfikacja techniki obrazków dynamicznych / ElŜbieta Płóciennik. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s Czyt SYTUACYJNE WSPIERANIE DZIECI W DOŚWIADCZANIU ŚWIATA / Danuta Waloszek. Kraków : Wydaw. Naukowe UP, s ŚRODOWISKO W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM : odkrywanie, rozumienie, twórczość artystyczna / Denise i Pascal Chauvel ; tł. [z fr.] Andrzej Wróblewski. Warszawa : "Cyklady", s Czyt ŚWIAT MUZYKI = ŚWIAT ZABAWY : praca zbiorowa / pod red. GraŜyny Enzinger, BoŜeny Raszke. Nowy Sącz : Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa : Wydaw. Fundacja, s Czyt ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA : od malucha do starszaka / Mariola Sobótka, Aneta Włodarczyk. Gdańsk : "Harmonia", s Czyt ŚWIAT WARTOŚCI DZIECI KOŃCZĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ / Krystyna śuchelkowska. Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s Czyt ŚWIAT WOKÓŁ MNIE : wraŝenia zmysłowe w zabawach dzieci / wybór i oprac. Wolfgang Löscher ; [tł. z niem. Paweł Tkaczyk]. Kielce : "Jedność", s Czyt TAŃCE, PLĄSY I ZABAWY PRZY MUZYCEDLA DZIECIW WIEKU PSZEDSZKOLNYM / Robert Domań, Iwona Biśto, Jolanta Kaszyca ; [oprac. muzyczne utworów Jacek Szpunar]. Lublin : "Przedszkolak", s Czyt TEATR W PRZEDSZKOLU / Chris Manville ; przeł. [z ang.] Iwona Grońska. Łódź : "Palatum", s Czyt TEATRZYK LALEK W PRZEDSZKOLU WALDORFSKIM / Freya Jaffke ; z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska. Kraków : "Impuls", s Czyt TECHNIKI PLASTYCZNE ROZWIJAJĄCE WYOBRAŹNIĘ / Mariola Jąder. Kraków : "Impuls", s Czyt TRZYLATEK W PRZEDSZKOLU : gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej / Anna Klim-Klimaszewska. Warszawa : "Erica", cop s Czyt.

9 126. TYLKO W PRZEDSZKOLU : zabawy teatralne : scenariusze przedstawień dla przedszkolaków / Jan Jakub NaleŜyty. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", s Czyt UMOWA SPOŁECZNA Z DZIECKIEM JAKO DROGA KU DEMOKRACJI W WYCHOWANIU : studium teoretyczno-empiryczne / Agnieszka Olczak. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s Czyt W KRĘGU ZABAWY : program wychowania przedszkolnego / Jadwiga Pytlarczyk. Warszawa : "Juka- 91", [ca 2010]. 63 s Czyt WAKACJE KAMY : opowiadania i zabawy dla przedszkolaków / Barbara Niedźwiedzka. Warszawa : "Cyklady", s Czyt WARSZTAT OPIEKUNA WYCHOWAWCY MŁODSZYCH DZIECI : scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej / GraŜyna Gajewska, Anna Szczęsna, ElŜbieta Rewińska. Zielona Góra : "Gaja", s Czyt WCZESNA EDUKACJA DZIECKA PERSPEKTYWY I ZAGROśENIA / pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydaw. UO, s Czyt WESOŁE PRZEDSZKOLE CZTEROLATKA : przewodnik metodyczny. Cz. 1 / Danuta Kręcisz, Małgorzata Walczak-Sarao'. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s /I Czyt WESOŁE PRZEDSZKOLE PIĘCIOLATKA: przewodnik metodyczny. Cz. 1 / Małgorzata Walczak, Danuta Kręcisz. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s /I Czyt WESOŁE PRZEDSZKOLE PIĘCIOLATKA: przewodnik metodyczny. Cz. 2 / Małgorzata Walczak, Danuta Kręcisz. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s /II Czyt WESOŁE PRZEDSZKOLE PIĘCIOLATKA: przewodnik metodyczny. Cz. 3 / Małgorzata Walczak, Danuta Kręcisz. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s /III Czyt WESOŁE PRZEDSZKOLE PIĘCIOLATKA: przewodnik metodyczny. Cz. 4 / Małgorzata Walczak, Danuta Kręcisz. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s /IV Czyt WESOŁE PRZEDSZKOLE TRZYLATKA : przewodnik metodyczny / Małgorzata Walczak-Sarao', Danuta Kręcisz. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s Czyt WIEK PRZEDSZKOLNY : rozwój i zaburzenia / Lidia Marszałek. Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s Czyt WITAJCIE W KRAINIE ZABAWY : scenariusze pomysłowych spotkań z dziećmi i rodzicami / Mariola Malkiewicz. Gdańsk : "Harmonia", s Czyt WITAMY W PRZEDSZKOLU : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. Warszawa : "Erica", s Czyt WOREK Z ZABAWAMI : propozycje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Monika Szostak, Agnieszka Dadacz. Gdańsk : "Harmonia", s Czyt WPROWADZENIE DO NAUKI CZYTANIA LITERY I DŹWIĘKI : (4-6 lat) / M.-L. Winninger ; tł. [z fr.] Marcin Zieliński. Warszawa : "Cyklady", s Czyt WPROWADZENIE DO NAUKI PISANIA / D. Berthet ; tł. [z fr.] Marcin Zieliński. Warszawa : "Cyklady", s Czyt WSPOMAGANIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO CZTEROLATKÓW I PIĘCIOLATKÓW : ksiąŝka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop s Czyt WSPOMAGANIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO ORAZ EDUKACJA MATEMATYCZNA DZIECI W OSTATNIM ROKU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I W PIERWSZYM ROKU SZKOLNEJ EDUKACJI : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska et al.]. Warszawa : "Edukacja Polska", cop s Czyt.

10 146. WYBRANE ZAGADNIENIA EDUKACJI CZŁOWIEKA W DZIECIŃSTWIE / red. nauk. Danuta Waloszek. Kraków : Centrum Edukacyjne "BliŜej Przedszkola", s Czyt WYBRANE ZAGADNIENIA Z PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ / pod red. ElŜbiety Zyzik. Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, s Czyt WYCHOWANIE BEZ PRZEMOCY : zabawy i działania słuŝące rozwiązywaniu konfliktów / Lea Regine Koll ; [przekład z niemieckiego Magdalena Jałowiec-Sawicka]. Kielce : "Jedność", s Czyt WYCHOWAWCZE ASPEKTY ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU / Lidia Kataryńczuk-Mania ; [Uniwersytet Zielonogórski]. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, s Czyt WZRASTAJCIE Z NAMI, A NIE OBOK NAS : program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzęŝoną i dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Krystyna Szoć. Gdańsk : "Harmonia", s Czyt Z KACPREM PRZEZ CAŁY ROK : 18 nowych przedstawień kukiełkowych dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat / Silvia Klimke, Monika Meyer ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", s Czyt Z TEORII I PRAKTYKI EDUKACJI DZIECKA : inspiracje dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej / pod red. Krystyny Gąsiorek. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s Czyt ZABAWY AKTYWIZUJĄCE W PRZEDSZKOLU. T. 1 / Brigitte vom Wege, Mechthild Wessel ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Panek]. Kielce : "Jedność", s /I Czyt ZABAWY BADAWCZE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ / BoŜena Muchacka. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, s Czyt ZABAWY DLA MALUCHÓW : róŝne propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym / Almuth Bartl, Cornelia Nitsch ; [przekł. z niem. Edyta Panek]. Kielce : "Jedność", s Czyt ZABAWY I ĆWICZENIA NA CAŁY ROK : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. Kraków : "Impuls", s Czyt ZABAWY INSCENIZACYJNE O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ NA CZTERY PORY ROKU : propozycje dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym / Dorota Niewola. Kraków : "Impuls", s Czyt ZABAWY INTEGRACYJNE I NIE TYLKO / Dorota Niewola. Kraków : "Impuls", s Czyt ZABAWY LOGOPEDYCZNE NA CZTERY PORY ROKU : scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Dorota Krupa, Jolanta Pszczółka. Kraków : "Impuls", s Czyt ZABAWY MATEMATYCZNE : propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym / Dorota Niewola. Kraków : "Impuls", s Czyt ZABAWY NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I NAPIĘĆ W GRUPIE / Birgit Fuchs ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", s Czyt ZABAWY ODPRĘśAJĄCE DLA DZIECI : pomysły, zabawy i ćwiczenia na kaŝdy dzień : [od 3 do 8 lat] / Ursula Rücker-Vennemann ; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", s Czyt ZABAWY ROZWIJAJĄCE LOGICZNE MYŚLENIE : nowe propozycje dla przedszkoli / Daniela Braun, Rita Greine ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", s Czyt ZABAWY ROZWIJAJĄCE ZMYSŁY / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Panek]. Kielce : "Jedność", s Czyt ZABAWY TEATRALNE W PRZEDSZKOLU : 100 propozycji / Dominique. Mégrier ; tł. [z fr.] Andrzej Wróblewski. Warszawa : "Cyklady", s Czyt.

11 166. ZABAWY TROPIĄCE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ / BoŜena Muchacka, Irena Suchanek. Kraków : Wydawnictwa Edukacyjne, s. B Czyt ZACZAROWANIE SŁOWA / Dorota Niewola ; [rys.] Agata Fuks. Kraków : "Impuls", s Czyt ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA DZIECI, KTÓRE ROZPOCZNĄ NAUKĘ W SZKOLE : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu waŝnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Warszawa : "Edukacja Polska", cop s Czyt ZAJĘCIA MUZYCZNE W PRZEDSZKOLU : grupy młodsze / A. i J.-M. Versini, M.-N. Biguet ; tł. [z fr.] Andrzej Wróblewski. Warszawa : "Cyklady", s Czyt ZAJĘCIA MUZYCZNE W PRZEDSZKOLU: grupy starsze / B. Gallen, C. Toupet, F. Simon ; tł. [z fr.] Marcin Zieliński. Warszawa : "Cyklady", s Czyt ZAJĘCIA RUCHOWE W PRZEDSZKOLU / pod red. Gabrieli Antoszczuk ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław : Wydaw. AWF, s Czyt ZANIM BĘDĘ UCZNIEM : program wychowania przedszkolnego / ElŜbieta Tokarska, Jolanta Kopała. Dodr. Warszawa : "Edukacja Polska", s Czyt ZANIM ZOSTANIESZ PIERWSZAKIEM : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć / BoŜena Godzimirska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop s Czyt ZDROWIE W EDUKACJI ELEMENTARNEJ : wprowadzenie do konstruowania programów autorskich / red. nauk. Danuta Skulicz ; [aut. Sylwia Bednarczyk et al.]. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s Czyt ZESTAW ĆWICZEŃ DO ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH / ElŜbieta Waszkiewicz. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych ; Gry i zabawy w terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb. Wyd. 2. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, s Czyt. II. Multimedia 1. ABC Z REKSIEM [Dokument elektroniczny]. - Gdańsk : Aidem Media, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm Program edukacyjny dla dzieci od 5 lat. Przeznaczony do nauki podstaw alfabetu, poznawaniu funkcji litery w słowie oraz czytania, rozumienia, tworzenia sylab, prostych słów i zwrotów. Ponadto program zawiera ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę, 300 ćwiczeń, gier, rebusów i zabaw. Wymagania systemowe: System operacyjny Windows 95/98/ME/2000 ; Procesor 586 ; Pamięć 16 MB ; Karta grafiki 1 MB ; Napęd CD-ROM/DVD 2 x lub szybszy ; Karta dźwiękowa wymagana. CD-ROM BAJKI MISIA I MARGOLCI. Cz. 1 [Film] / scen. Agnieszka Galica ; teksty piosenek Agnieszka Galica ; muz. Piotr Rubik ; wykonanie: Jacek Wójcicki.- Warszawa : Telewizja Polska, kas. wiz. VHS (76 min) : dźw., kolor ; 12,5 mm. Telewizyjne widowisko dla najmłodszych, z udziałem popularnych wśród dzieci postaci kukiełkowych - Misia i Margolci. Narrator przenosi widzów w świat wyobraźni, opowiadając znane i lubiane bajki. Kaseta zawiera bajki: Czerwony Kapturek, Trzy świnki, śabi król, Jaś i Małgosia, Pasterka i kominiarczyk. VID /1 3. BAJKI MISIA I MARGOLCI. Cz. 2 [Film] / scen. Agnieszka Galica ; teksty piosenek Agnieszka Galica ; muz. Piotr Rubik ; wykonanie: Jacek Wójcicki. - Warszawa : Telewizja Polska, kas. wiz. VHS (85 min) : dźw., kolor ; 12,5 mm. Telewizyjne widowisko dla najmłodszych, z udziałem popularnych wśród dzieci postaci kukiełkowych - Misia i Margolci. Narrator przenosi widzów w świat wyobraźni, opowiadając znane i lubiane bajki. Kaseta zawiera bajki: Kopciuszek, Trzy piórka, O wilku i siedmiu koźlątkach, Królewna ŚnieŜka, Konik polny i mrówki. Poziom przedszkolny. VID /2 4. CIEKAWSCY - DLACZEGO PTAKI LATAJĄ? [Film]. - Warszawa : TiM Film Studio, dysk DVD (52 min) : dźw. DD 2.0, polski dubbing, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu z dostępem do wybranych bajek.

12 (POZNAJ ŚWIAT) Animowana bajka edukacyjna pozwala dzieciom odkrywać i poznawać niezwykły dla nich świat. Tematy poruszane w filmie: Co sprawia, Ŝe ptaki latają? ; Do czego słuŝy nos? ; Skąd się bierze tęcza? ; Dlaczego niebo jest niebieskie? ; Dlaczego musimy jeść? ; Co to takiego grzmot i błyskawica? ; Co sprawia, Ŝe słyszymy? ; Skąd się bierze woda? ; Skąd się wzięły gwiazdy na niebie? ; Jak działa telefon? DVD CZARODZIEJSKI ŚWIAT KUBUSIA - : DZIEŃ ODKRYĆ [Film] / Walt Disney. - Warszawa : Imperial Entertainment, dysk DVD (56 min) : dźw. DD 2.0, polska wersja językowa, kolor, interaktywne menu + gra "Rozchmurz się Kłapouchy". (WALT DISNEY) PełnometraŜowy, animowany film na podstawie bajki Alaina Alexandra Milne "Kubuś Puchatek". DVD CZARODZIEJSKI ŚWIAT KUBUSIA - DZIEŃ ODKRYĆ / Walt Disney. - Warszawa : Imperial Entertainment, dysk DVD (56 min) : dźw. DD 2.0, polska wersja językowa, kolor, interaktywne menu z dostepem do wybranych odcinków. (WALT DISNEY) PełnometraŜowy, animowany film na podstawie bajki Alaina Alexandra Milne "Kubuś Puchatek". Przedstawia następujące historyjki: "Niedźwiadek Ŝyczeń" ; "Miód dla Królika" ; "Najlepszy ogrodnik". DVD CZARODZIEJSKI ŚWIAT KUBUSIA : JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO [Film] / Walt Disney. - Warszawa : Imperial Entertainment, dysk DVD (56 min) : dźw. DD 2.0, polska wersja językowa, kolor. (WALT DISNEY) PełnometraŜowy, animowany film na podstawie bajki Alaina Alexandra Milne "Kubuś Puchatek. DVD CZARODZIEJSKI ŚWIAT KUBUSIA : MIŁOŚĆ I PRZYJAŹŃ [Film] / Walt Disney. - Warszawa : Imperial Entertainment, 2006 ; prod dysk DVD (56 min) : dźw. DD 2.0, polska wersja językowa, kolor, interaktywne menu + gra "Serce Stumilowego Lasu". (WALT DISNEY) PełnometraŜowy, animowany film na podstawie bajki Alaina Alexandra Milne "Kubuś Puchatek". DVD CZARODZIEJSKI ŚWIAT KUBUSIA : PRZYJACIELE NA ZAWSZE [Film] / Walt Disney. - Warszawa : Imperial Entertainment, dysk DVD (56 min) : dźw. DD 2.0, polska wersja językowa, kolor, interaktywne menu + gra "Prosiaczek i balonik". (WALT DISNEY) PełnometraŜowy, film animowany na podstawie bajki Alaina Alexandra Milne "Kubuś Puchatek". DVD CZARODZIEJSKI ŚWIAT KUBUSIA : PRZYJACIELSKA POMOC [Film] / Walt Disney. - Warszawa : Imperial Entertainment, dysk DVD (56 min) : dźw. DD 2.0, polska wersja językowa, kolor, interaktywne menu + gra "Serce Stumilowego Lasu". (WALT DISNEY) PełnometraŜowy, animowany film na podstawie bajki Alaina Alexandra Milne "Kubuś Puchatek". DVD CZARODZIEJSKI ŚWIAT KUBUSIA : ROŚNIEMY Z KUBUSIEM [Film] / Walt Disney. - Warszawa : Imperial Entertainment, dysk DVD (56 min) : dźw. DD 2.0, polska wersja językowa, kolor, interaktywne menu + układanka : "Portret Prosiaczka". (WALT DISNEY) PełnometraŜowy, animowany film na podstawie bajki Alaina Alexandra Milne "Kubuś Puchatek". DVD ĆWICZENIA DLA ZERÓWKI [Dokument elektroniczny]. - Rzeszów : LK AVALON, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. (PORUSZ UMYSŁ) Multimedialny program edukacyjny zawiera szereg ćwiczeń i zadań przeznaczonych dla dzieci w wieku 5-7 lat. Ćwiczenia rozwijają umiejętności: zapamiętywania, kojarzenia, koncentracji i koordynacji wzrokowosłuchowej, rozpoznawania liter, rozumienia słyszanego tekstu, liczenia, rozpoznawania dźwięków i obrazów. Poziom dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Minimalne wymagania systemowe: Procesor Pentium 300 MHz : System Windows 95/98/2000/XP. CD-ROM DOMOWE PRZEDSZKOLE [Płyta] : bal baloników / wyk. Łucja Prus, Włodzimierz Nahorny, Janusz Skowron [et al.]. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, płyta CD (35 min) : digital audio ; 12 cm. Płyta zawiera 21 piosenek dla dzieci: 1. Domowe przedszkole (wstęp). 2. Nasze uszy słyszą świat. 3. Jesień. 4. Jesień, Jesień, Jesieniucha. 5. Jarzębina. 6. Pan Listopad gra. 7. Piosenka o Jaśku. 8. Wesoła choinka. 9. Strojnisia choinka. 10. Sanna. 11. Bal baloników. 12. Kolorowe kredki. 13. Marzec -czarodziej. 14. Wełniany baranek. 15. Zimno, ciepło. 16. Na cztery i na sześc. 17. Czarna krowa. 18. Czereśnie i dzieci. 19. Szła kaczuszka. 20. Dobrze z tatą iść. 21. Domowe przedszkole (zakończenie). CD DOMOWE PRZEDSZKOLE [Płyta] : piosenka o radości / muz. Krystyna Kwiatkowska ; wyk. "Radiowe Nutki". - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, płyta CD (50 min) : digital audio ; 12 cm. Płyta zawiera 22 piosenki dla dzieci: 1. Piosenka o radości. 2. Ludzie cuda w tej budzie. 3. Słyszysz, słyszysz. 4. Urodziny Krysi. 5. WróŜka siostrzyczka. 6. Felek - kumpelek. 7. Tato, rzuć palenie.

13 8. Pośród lalek stu. 9. Zima przedszkolaczek. 10. PodróŜe przez podwórze. 11. Czasem noc bywa zła. 12. A ja patrzę, a ja słucham. 13. Podajmy sobie ręce. 14. Piosenka z niespodzianką. 15. Pychotka smakotka. 16. Zielona modelka. 17. Najłatwiejsze ciasto w świecie. 18. Piosenka z zagadkami. 19. Deszczowy tramwaj. 20. Na podwórku koło bramy. 21. Mama, tata, babcia, dziadzia. 22. O czym marzą dzieci CD DOMOWE PRZEDSZKOLE. Cz. 1, Wiosna - Lato [Film]. - Warszawa : Telewizja Polska, kas. wiz. VHS (90 min): dźw, kolor.: 12,5 mm Od Marzanki do Zapusta czyli polskie zwyczaje i tradycje. Kaseta zawiera programy związane z porami roku : wiosną i latem. Tematy audycji: 1. Razem z Marzanką Ŝegnamy zimę. 2. Kurpiowskie palmy. 3. Zwyczaje wielkanocne. 4. Święto naszej mamy. 5. Kwiat paproci - czy kwiat paproci kwitnie w noc Świętojańską? 6. Kare, siwki, kasztany. VID. 600 /I VID /I 16. DOMOWE PRZEDSZKOLE. Cz. 2, Jesień - Zima [Film]. - Warszawa : Telewizja Polska, kas. wiz. VHS (90 min): dźw., kolor ; 12,5 mm Od Marzanki do Zapusta czyli polskie zwyczaje i tradycje. Kaseta zawiera programy związane z porami roku : jesienią i zimą. Tematy audycji: 1. Jak się piecze chleb? 2. Odlatują ptaki, odlatuje lato. 3. Andrzejkowe wróŝby. 4. JuŜ pachnie choinka. 5. Jedzie Zapust drogą. VID. 600/ II VID. 1016/ II 17. DOMOWE PRZEDSZKOLE. Cz. 1 [Film] : Wiosna - Lato. - Warszawa : Telewizja Polska, dyski DVD (110 i 45 min) : dźw. stereo, obraz 4:3, kolor, DYSK 1 zawiera programy związane z porą roku - wiosną. Tematy audycji: 1. Razem z Marzanką Ŝegnamy zimę. 2. Kurpiowskie palmy. 3. Zwyczaje wielkanocne. 4. Święto naszej mamy (110 min). DYSK 2 zawiera audycję związane z latem. Tytuły audycji: 5. Kwiat paproci - czy kwiat paproci kwitnie w noc Świętojańską? 6. Kare, siwki, kasztany (45 min). DVD /1 18. DOMOWE PRZEDSZKOLE. Cz. 2 [Film] : Jesień - Zima. - Warszawa : Telewizja Polska, dysk DVD (120 min) : dźw. stereo, obraz 4:3, kolor. Dysk zawiera programy związane z porami roku : jesienią i zimą. Tematy audycji: 1. Jak się piecze chleb? 2. Odlatują ptaki, odlatuje lato. 3. Andrzejkowe wróŝby. 4. JuŜ pachnie choinka. 5. Jedzie Zapust drogą. DVD /2 19. DZIECI POZNAJĄ ŚWIAT. Cz. 1, Świat wokół nas [Film]. - Warszawa : Euromedia, dysk DVD (118 min) : dźw. stereo, wersja językowa: polska (lektor), obraz 4:3, kolor, interaktywne menu z dostępem do wybranych odcinków. Program edukacyjny, w którym dzieci poznają otaczający ich świat zwierząt, roślin i zjawisk przyrody. Dysk zawiera odcinki: 1. Która gwiazda świeci najjaśniej? 2. Dlaczego trawa nie rośnie na księŝycu? 3. Jak wielkie były dinozaury? 4. Jaka jest największa Ŝyjąca istota? 5. Dlaczego pająki przędą pajęczyny? 6. Dlaczego nie mogę fruwać jak ptak? 7. Dlaczego koty mają wąsy? 8. Dokąd lecą zgubione balony? 9. Czy moŝna usiąść na chmurze? 10. Czy na pustyni pada deszcz? 11. Co dzieje się z deszczem gdy spadnie? DVD 2332 /I 20. DZIECI POZNAJĄ ŚWIAT. Cz. 4, Moje ulubione baśnie [Film]. - Warszawa : Euromedia, dysk DVD (114 min) : dźw. stereo, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu z dostępem do wybranych tytułów. Płyta zawiera 12 animowanych baśni: Kopciuszek. Dary wiatru północnego. Jaś Fasola. Zaczarowany kucyk. Królewna ŚnieŜka i siedmiu krasnoludków. Dzikie łabędzie. Muzykant z Hameln. Kot w butach. Roszpunka. Titelitury. RóŜyczka (Śpiąca królewna). Piernikowy ludzik. DVD 2332 /IV 21. DZIECI POZNAJĄ ŚWIAT. Cz. 5, Jak działa nasz organizm. Opowieści leśnego grodu. Jak się zachować [Film]. - Warszawa : Euromedia, dyski DVD (102 i 100 min) : dźw. stereo, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu z dostępem do wybranych tematów. DYSK 1 zawiera dwa wiodące tytuły : I. JAK DZIAŁA NASZ ORGANIZM (kl. 0-III). ZAGADNIENIA: 1. Jak rośniemy. 2. Jak się poruszamy. 3. Jak oddychamy. 4. Jak pracuje serce. 5. Jak współpracują części ciała. - (50 min). II. OPOWIEŚCI LEŚNEGO GRODU - tematyka wychowawcza. ZAGADNIENIA: 1. Piekielny Durango atakuje (dokuczanie słabszym). 2. Wielki napad na skarbonkę (uczciwość). 3. Magiczny skarabeusz (przesądy). 4. Zeybar - nowy kolega (przyjaźń, tolerancja). 5. Wyobraźnia Taffy (lęk przed ciemnością). 6. Poszukiwanie skarbu (współpraca) min). DYSK 2 zawiera temat: JAK SIĘ ZACHOWAĆ (nauczanie początkowe). Zagadnienia wychowawcze: 1. O uprzejmości. 2. Uczenie się sprawiedliwości. 3. Uczenie się wykonywania poleceń. 4. Jak być dobrym sportowcem. 5. Obrona swoich praw. 6. Jak się zachować w niebezpiecznych sytuacjach. 7. Dlaczego wandalizm jest zły. DVD 2332 /V d DZIECI POZNAJĄ ŚWIAT. Cz. 6, Przygody superszczeniaka [Film]. - Warszawa : Euromedia, dysk DVD (100 min) : dźw. stereo, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu z dostępem do wybranych odcinków. Dysk zawiera filmy podejmujące problemy wychowawcze na etapie nauczania początkowego. Na przykładach zwierząt program porusza zagadnienia: 1. Wiara w siebie. 2. Co za róŝnica? 3. Słowa mogą ranić. 4. Czyje to było? 5. Oliver Jones (tolerancja). 6. Dym z papierosa. 7. Pije, pił, pijany. DVD 2332 /VI 23. DZIK RYJO [Film] / reŝ. Przemek Petryszyn ; scen. Jan Petryszyn ; muz. Tomasz Zborek. - Bedoń : Ośrodek Rozwojowo-WdroŜeniowy Lasów Państwowych, dysk DVD (21 min) : dźw., kolor, interaktywne menu. Animowany film edukacyjny jest opowieścią o roli jaką w lesie pełni leśniczy. Dzieci poznają leśne zwierzęta i w zabawnej formie przyswoją sobie treści związane z potrzebą pielęgnacji i ochrony lasu oraz dostrzegą bogactwo i piękno polskiej przyrody. Poziom przedszkolny i pierwszej klasy szkoły podstawowej.

14 DVD 552 ; DŹWIĘKI KSZTAŁY - KOLORY [Dokument elektroniczny].- Świlcza : LK Avalon, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. (MŁODY EINSTEIN) Program edukacyjny zawiera gry i zabawy ogólnorozwojowe, kształtujące wyobraźnię, spostrzegawczość i pamięć oraz koordynację wzrokowo słuchową. Poziom 3-6 lat Wymagania systemowe: PC z procesorem Pentium 200 MHz, system Windows 98/ME/XP CD-ROM ELIASZ - MAŁY STATECZEK. Cz. 1 [Film]. - Warszawa : Epelpol Distribution, dysk DVD (55 min) dźw. DD 2.0, wersja językowa: polski (lektor), obraz 16:9, kolor, interaktywne menu. Serial telewizyjny. Mała łódka Eliasz w podróŝy pełnej przygód, poznaje nowych przyjaciół, dzięki którym odkrywa znaczenie słowa "przyjaźń". Film uczy współpracy i empatii. Tytuły odcinków: 1. Witajcie w miłej zatoczce. 2.Wielki Mrugacz. 3. Wosk do wąsów. 4. Motorówka Fajny Kot. 5. Kuter ma kłopoty. DVD /1 26. ELIASZ - MAŁY STATECZEK. Cz. 2 [Film]. - Warszawa : Epelpol Distribution, dysk DVD (55 min) dźw. DD 2.0, wersja językowa: polski (lektor), obraz 16:9, kolor, interaktywne menu. Kolejna seria podróŝy pełnej przygód, dająca moŝliwości poznania słowa "przyjaźń. Tytuły odcinków: 1. Kuter w stoczni. 2. Do Miłej Zatoczki przybywa Szybki. 3. Wichurobrzeg. 4. Dziadek i Mewa. 5. Nowa Ŝarówka Wielkiego Mrugacza. DVD 2679 /2 27. ELIASZ - MAŁY STATECZEK. Cz. 3 [Film]. - Warszawa : Epelpol Distribution, dysk DVD (65 min) dźw. DD 2.0, wersja językowa: polski (lektor), obraz 16:9, kolor, interaktywne menu. Film uczy współpracy i empatii. Tytuły odcinków: 1. Próbny wyścig Motorówki. 2. Wielki wyścig Motorówki. 2. Wielki wyścig Łodzi. 3. Stwór Miłej Zatoczki. 4. Mewa w szoku. 5. Pod wiatr. 6. Nieprzytomny DVD 2679 /3 28. ELIASZ - MAŁY STATECZEK. Cz. 4 [Film]. - Warszawa : Epelpol Distribution, dysk DVD (55 min) dźw. DD 2.0, wersja językowa: polski (lektor), obraz 16:9, kolor ; interaktywne menu. Film uczy współpracy i empatii. Tytuły odcinków: 1. Misja Szybkiego. 2. Kłopoty z silnikiem. 3. Motorówka na wietrze. 4. Sztormowa zbiórka. 5. Wielki Sztorm. 6. Dzwonek Nieustraszonego. DVD 2679 /4 29. FILMY DLA DZIECI [Film] / reŝ. Jan Petryszyn ; scen. Jan Petryszyn. - Bedoń : Ośrodek Rozwojowo- WdroŜeniowy Lasów Państwowych, dysk DVD (55 min) : dźw. Mono, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu. Zestaw trzech filmów dla dzieci: dwie animowane krótkie bajki oraz wycieczka do lasu. Filmy dla przedszkolaków oraz nauczania początkowego. Tytuły filmów: 1. LEŚNA WYCIECZKA. Dzieci dowiadują się, jak naleŝy zachować się w lesie, poznają leśne zwierzęta i w zabawnej formie przyswajają sobie treści związane z ochroną przyrody. - (8 min). 2. DZIK RYJO. Dzieci za sprawą filmu zdobędą wiedzę na temat pracy leśnika, poznają leśne zwierzęta oraz przyswoją sobie treści związane z potrzebą pielęgnacji i ochrony lasu. Dostrzegą bogactwo i piękno polskiej przyrody. - (21 min). 3. WYCIECZKA DO LASU. Niezwykle atrakcyjna i piękna wycieczka po lesie. Dzieci poznają mieszkańców lasu (sarny, zające, bobry oraz całą gamę ptaków. - (21 min). DVD GRÜB DICH, PETER! [Kaseta dźwiękowa] / Anna Przybecka, Waldemar Trembacz. - Warszawa : Wydawnictwo "Alfa", kas. dźw. (80 min) ; 4,7 cm/sek + 3 podręczniki : Cz.1, 134 s.; Cz.2, 134 s.; Cz.3, 159 s. ; 26 cm. Kasety do nauki języka niemieckiego przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. TMK / HOCUS I LOTUS - PODRÓśOWANIE [Film] Warszawa : S.D.T. Film, dysk DVD (84 min) : DD 2.0, wersje językowe: angielski, niemiecki, polski (lektor), obraz 16:9, kolor, animowane menu: wybór języka i odcinków Filmy animowane w trzech wersjach językowych metodą narracyjną. Animowane postacie Hocus i Lotus, z którymi dzieci w łatwy i przyjemny sposób uczą się nowych języków (angielskiego i niemieckiego) Tytuły odcinków: 1. Szalik. 2. Olbrzym. 3. PoŜar. 4. Pamiętnik sowy. 5.Plakat. 6. Cyrk. 7. Gubienie się. 8. Letni dzień. 9. Derby. 10. Dracula. 11.Gazeta Coccodi Coccode. 12. PodróŜowanie. 13. Korek. 14. Lis Dixie. 15. Kolumb DVD HOCUS I LOTUS - śaba [Film] Warszawa : S.D.T. Film, dysk DVD (84 min) : DD 2.0, wersje językowe: angielski, niemiecki, polski (lektor) obraz 16:9, kolor, animowane menu: wybór języka i odcinków Kolejne moŝliwości nauki języków w sposób przyjemny i zabawny. Tytuły odcinków: 1. Dinozaur Hocus. 2. Hocus spotyka Lotus. 3. Burza. 4. Błoto. 5. Magiczne pudełko. 6. Szczurzy skarb. 7. Samolot. 8. Czekolada. 9. śaba. 10. Fotografia. 11. Powrót szczura. 12. Urodziny Hocusa. 13. Przygoda szczura. 14. Nie mogę spać. 15. Magiczne pióro DVD iczytam [Dokument elektroniczny] : ksiąŝki, które idą tam gdzie ty. - Warszawa : Wydanictwo Multimedialne, dysk optyczny (CD-Rom) : dźw., kolor, interaktywne menu ; 12 cm + druk Audiobook prezentuje ponad 53 godziny świetnej literatury dla dzieci, czytanej przez znanych aktorów. Pokazuje, Ŝe literatura jest pięknym, mądrym i atrakcyjnym narzędziem poznawania świata.. Audiobook przeznaczony dla dzieci w wieku 2-10 lat

15 Zawartość audiobooka: 1. BAŚNIOWY ŚWIAT PISARZY POLSKICH: Świtezianka, Sabałowa bajka, Przygoda Arystoklesa, Na Olimpie, Bajka; O rycerzu miłującym, Baśń, Czego po świecie szukał smutek, Chłop i diabeł, O sierotce, która stała się panną 2. BAŚŃ O RUMAKU ZAKLĘTYM /Bolesław Leśmian 3. BAŚNIE AZJI: Ryba zaklęta w drzewo (baśń malajska), Czarodziejski pędzel (baśń chińska) Źródło młodości (baśń japońska) 4. BAZYLISZEK /Artur Oppman 5. CÓRKA SMOKA /Li Czao Wei 6. DZIADEK DO ORZECHÓW /E.T.A. Hoffmann 7. GWIAZDKA Z NIEBA /Liliana Bardijewska 8. HISTORI Z DOBRYM ZAKOŃCZENIEM: Katarynka, Mały pisarczyk z Florencji, Pan Cybcik, Dwie łąki. 9. KAśDY CHCE MIEĆ PRZYJACIELA: Szczęśliwy ksiąŝę, Prawdziwy przyjaciel, The happy prince, The Devoted Friend, Brzydkie kaczątko, Król Ŝab. 10. KRÓLOWA ŚNIEGU /Hans Cristian Andersen 11.KWIATKI DLA CZAROWNICY /Beata Biały 12. MALI, MILI PRZYJACIELE: Alminka we śnie, Duszki, Bajka o niedźwiedziach, niedźwiedziątku i o małym, złotowłosym dziewczątku, Zajączek z rozbitego lusterka, Wesołe historie, A czy znasz ty bajkę. 13. MŁYNEK DO KAWY /Konstanty Ildefons Gałczyński. 14. O JASIU CO DWA RAZY ŚWIAT OKRĄśYŁ /Magdalena Mroczek 15. O KSIĘśNICZKACH, RYCERZACH I CZARODZIEJACH: Kwiatki dla czarownicy, Pierścionek Alali, Król śab, Uczeń czarnoksięŝnika, O rycerzu miłującym 16. O SMOKACH I INNYCH STWORACH: Córka smoka, Bazyliszek, Syrena, Złota kaczka, O Kraku, smoku wawelskim i o królewnie Wandzie 17. OPOWIASTKI NA WIECZÓR WIGILIJNY: Gwiazdka z nieba, Alminka we śnie, Kropelka. 18. OPOWIEŚĆ WIGILIJNA /Charles Dickens 19. PIOTRUŚ PAN /James Matthew Barrie 20.PRZYGODY SINDBADA śeglarza /Bolesław Leśmian 21. SIEDEM SOWICH PIÓR. 22. TAJEMNICE ZAMKÓW I PAŁACÓW: O szachu, który utkał kobierzec, Bajka o carze Sałtanie, Rękawiczka.23. TRZY BAŚNIE POLSKIE: Kwiat paproci, Trzy siostry, Bazyliszek. 24. WĘDRÓWKI DALEKIE I BLISKIE: Na jagody, O Jasiu co dwa razy świat okrąŝył /Magdalena Mroczek. O wesołej Ludwiczce /Anna Świrszczyńska. Zwariowana kałuŝa /Danuta Parlak. Słoniątko /Rudyard Kipling 25. WIERSZOWANE PRZYGODY ZWIERZĄTEK: Przyjaciele, Słowik i szczygieł /Ignacy Krasicki ; Lis i kozioł, Zając i Ŝaba /Adam Mickiewicz ; Szelmostwa lisa Witalisa, Pchła szachrajka /Jan Brzechwa ; Bajki dla dzieci /Iwan Kryłow ; Bajka o rybaku i rybce /Aleksander Puszkin ; Chory kotek /Stanisław Jachowicz ; Misia zdrówko porady nie od parady /Piotr Rowicki ; 26. ZWARIOWANA KAŁUśA /Danuta Parlak 27. ZWIERZĘTA MAJĄ GŁOS: Pampillo /Irena Tuwim ; Słoniątko, The Elephant`s Child /Rudyard Kipling ; Bajka o rybaku i rybce /Aleksander Puszkin ; Brzydkie kaczątko /Hans Christian Andersen 28. śyjątko, BIEDAJSTWO I CI INNI /Stanisław Grochowiak CD-ROM 2829 ; IDĘ DO SZKOŁY [Dokument elektroniczny]. - Gdańsk : AIDEM MEDIA, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm Seria programów edukacyjnych z zakresu nauczania początkowego. Zadaniem programu jest wprowadzenie dziecka w świat szkolnej edukacji. Wymagania systemowe: System operacyjny: 95/98/2000/XP ; Procesor Pentium 133 ; Pamięć 16 MB ; Karta grafiki 1 MB ; Napęd CD-ROM/DVD 4x lub szybszy ; Karta dźwiękowa wymagana. CD ROM IGRASZKI MUZYCZNE [Film]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", kas. Wiz. (VHS) dźw., kolor ; 12,5 mm. Program daje moŝliwości usłyszenie i obejrzenie instrumentów muzycznych strunowych, dętych, blaszanych i drewnianych oraz perkusyjnych, takich jak: skrzypce, kontrabas, harfa, wiolonczela, saksofon, trąbka, flet prosty i poprzeczny, fagot, waltornia, cymbały, harmonia i harmonijka ustna. W programie zawarte jest 10 kilkuminutowych scenek, w których występują instrumentaliści, interpretujący proste piosenki. VID I LEARN ENGLISH [Kaseta dźwiękowa] : język angielski dla dzieci / Maria Michalska, Celia Boven- Oyrzanowska. - Warszawa : Polskie Nagrania "Muza", kas. dźw. (3 x 40 min) ; 4,7 cm/sek. Zestaw kaset do nauki języka angielskiego. TMK /1-3 ; TMK / JAK WYTWARZA SIĘ...? [Film]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", kas. wiz. VHS (65 min) : dźw., kolor ; 12,5 mm. Filmy stanowią krótką ilustrację cyklu produkcyjnego róŝnych artykułów spoŝywczych i przemysłowych, od surowców do powstania gotowego wyrobu takich produktów jak: lalki, buty, filety z ryb, miód, maski karnawałowe, konfitury, zapałki, pisaki, bułki, mydło, papier toaletowy, cukierki, bombki na choinkę, wełnę, lizaki, monety, tkaniny, perfumy. Film na poziom przedszkolny oraz w nauczaniu zintegrowanym w kl VID KARTY PRACY PRZEDSZKOLAKA [Dokument elektroniczny]. - Będzin : Inter-Biznes, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw, kolor ; 12 cm. Program zawiera ponad 430 kart pracy do wydruku zgodnych z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dzięki pracy z kartami dziecko będzie rozwijało spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, kreatywność oraz wiele innych cech i umiejętności. Ćwiczenia podzielone zostały na 34 kategorie tematyczne wzbogacone rysunkami. Płyta zawiera dodatkowo przejrzystą, graficzną przeglądarkę, która umoŝliwia w prosty i szybki sposób wyszukiwać kategorie oraz podglądać i drukować karty pracy. Program na 30 stanowisk pracy. Wymagania systemowe: Komputer, karta graficzna, Internet, drukarka. CD-ROM KLIK UCZY CZYTAĆ [Dokument elektroniczny] / scen. Lidia Hryciuk. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm Multimedialny elementarz zawiera animowane prezentacje liter, ponad 100 zabaw, rebusów, puzzle, układanki przedmiotowe. Posiada pełną interaktywność: komentarz po kaŝdej zabawie oraz system nagród. Wymagania systemowe: Procesor Pentium 100 ; Cd-Romx8 ; Pamięć: 32 MB wolnego miejsca ; Karta graficzna: 640x480 high color ; Karta dźwiękowa: zgodna z MS Windows ; Windows 9x/ME/NT4.0/2000/XP Program przeznaczony dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, dzieci dyslektycznych CD-ROM KLIK UCZY LICZYĆ W ZIELONEJ SZKOLE [Dokument elektroniczny]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm.

16 Multimedialne zabawy arytmetyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zadaniem programu jest uatrakcyjnienie procesu nauczania i uczenia się matematyki oraz przyrody na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wymagania systemowe: Komputer zgodny z IBM PC 486 MHZ ; Pamięć operacyjna 16 MB ; Karta graficzna 640x480 ; Karta dźwiękowa ; Windows 3.1 lub nowsza wersja. CD-ROM KLIK UCZY ŚPIEWAĆ [Dokument elektroniczny] / scen. Maria Elwira Twarowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Multimedialne zabawy muzyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat. Zawiera ładne i łatwe piosenki, tańce, wirtualną klawiaturę. Wzbogacony jest o wiedzę o instrumentach i terminach muzycznych. Posiada pełną interaktywność: komentarz po kaŝdej zabawie oraz system nagród. Wymagania systemowe: Procesor Pentium 100 ; Cd-Romx8 ; Pamięć: 32 MB wolnego miejsca ; Karta graficzna: 640x480 high color ; Karta dźwiękowa: zgodna z MS Windows i standardem MIDI MPU 401 ; Windows 9x/ME/NT4.0/2000/XP. CD-ROM KUBUSIOWE OPOWIEŚCI : DOBRE MANIERY [Film] / Walt Disney. - Warszawa : Imperial Entertainment, dysk DVD (47 min) : dźw. DD 2.0, polska wersja językowa, kolor. (WALT DISNEY) PełnometraŜowy, animowany film na podstawie bajki Alaina Alexandra Milne "Kubuś Puchatek". Film uczy, jak waŝne jest bycie grzecznym i uprzejmym. DVD LEŚNA WYCIECZKA [Film] / reŝ. Jan Petryszyn, Przemek Petryszyn. - Bedoń : Ośrodek Rozwojowo- WdroŜeniowy Lasów Państwowych, dysk DVD (26 min) : dźw., obraz 4:3, kolor, interaktywne menu. Animowany film edukacyjny, w którym zwierzęta: sowa, lis, borsuk, niedźwiedź i wiewiórka wyjaśniają zasady właściwego zachowania się w lesie, opowiadają o zagroŝeniach wynikających z obecności człowieka w ich środowisku oraz o potrzebie troski o jego mieszkańców. DVD. 553 ; LIPPY AND MESSY ABC [Film]. - Kraków : Szkoła Języka Angielskiego Gama-Bell : Telewizja Polska, dysk DVD (100 min) : dźw., kolor + 2 broszury. Popularny serial telewizyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym i w okresie nauczania początkowego. 26 odcinków łączy w sobie serial przygodowy z poznawaniem alfabetu. Dzieci opanowują proste słownictwo i podstawy języka angielskiego, a piosenki i rymowanki pomagają zapamiętać zasady wymowy. W skład pakietu wchodzą dwie broszurki: wklejanka z piosenkami oraz kolorowanka. DVD MAGICZNE CYFERKI : WIELKI SEKRET [Film]. - Warszawa : Cass Film, dysk DVD (80 min) : dźw. DD 5.1, polski dubbing, obraz 16:9, kolor Animowana bajka edukacyjna, która poprzez doskonałą zabawę wprowadza dzieci do świata liczb. DVD MALARSTWO POLSKIE [Fotosy] : wybór obrazów dla przedszkoli / oprac. Maria Parnowska-Kwiatkowska. - Warszawa : Zakład Wydawniczy "Wspólna Sprawa", komplet reprodukcji : 10 k., kolor ; 27x35 cm + komentarz. Zawiera reprodukcje obrazów : 1. Martwa natura z owocami / Teofil Kwiatkowski. 2. Autoportret przy sztalugach / Leon Wyczółkowski. 3. Kapela dziecięca / Tadeusz Makowski. 4. Pies stróŝ / Henryk Rodakowski. 5. Śpiący Mietek / Stanisław Wyspiański. 6. Kobieta z dzieckiem / Stanisław Wyspiański. 7. Krajobraz letni / Władysław Podkowiński. 8. Anemony / Józef Pankiewicz. 9. Portret syna na koniu / Jan Matejko. 10. Na pastwisku / Stanisław Witkiewicz. FOT / MALUCH POZNAJE EKOLOGIĘ [Dokument elektroniczny] Będzin : Inter-Biznes, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw. DD, kolor, 12 cm Program stworzony dla nauczycieli i dzieci. Zawiera zestaw materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć z dziećmi od 5 do 9 lat. Zestaw zawiera 89 konspektów lekcji, karty pracy, zdjęcia, plansze, testy sprawdzające, materiały dźwiękowe Wymagania systemowe: Windows 98SE/Me/2000 SP/XP SP2 ; Procesor klasy Pentium III 400MHz, 128 MB RAM ; CD-Rom x8 ; Karta graficzna pracująca w rozdzielczości minimum 800x600 ; Internet Explorer 5,5 ; Windows Media Player 9 ; Adobe Acrobat Reader 5.05 CD-ROM METODA DOBREGO STARTU. CZ. 1, ZAŁOśENIA I STRUKTURA ZAJĘĆ [Film] / scen. Marta Bogdanowicz. - Bytom : Agencja Filmowa "PRO-FILM", kas. wiz. VHS (45 min) : dźw., kolor, 12,5 mm Film przedstawia załoŝenia metody, cele jakim słuŝy, strukturę zajęć, modyfikacje i programy do realizacji. Prezentuje zajęcia w grupie 6-latków w szkole masowej oraz w przedszkolu integracyjnym VID /I VID /I 49. METODA DOBREGO STARTU. CZ. 3, SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE [Film] / scen. Marta Bogdanowicz. - Bytom : Agencja Filmowa "PRO-FILM", kas. wiz. VHS (45 min): dźw., kolor ; 12,5 mm Film przedstawia zastosowanie Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi z róŝnymi formami niepełnosprawności. Prezentuje zajęcia prowadzone w przedszkolu integracyjnym, gdzie znajdują się dzieci z wadami wzroku, niedosłyszących oraz w specjalnym ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (autystyczne). VID /III VID /III

17 50. MIĘDZY BURZĄ A KAŁUśĄ : piosenki z programu "Dziecko potrafi" [Kaseta dźwiękowa] / muz. Zbigniew Górny ; wyk. Krystyna GiŜowska, Wanda Kwietniewska, Maryla Rodowicz [i in.]. - Warszawa : Polskie Nagrania, kas. dźw. (45 min) ; 4,7 cm/sek. Kaseta zawiera piosenki dla dzieci: Wypłynąć ; Ryba milczy ; Woda po kostki ; śabi śpiew ; Ratunku pomocy ; Kapitan schodzi ostatni ; Bal pośrodku fal ; Dziecko potrafi ; Mokra plama ; Ekologiczny walczyk ; Piraci do broni ; Krakowiaczek - zatruwaczek ; Zostajemy na lotnisku. TMK MINI BINGO! : język angielski dla przedszkolaków [KsiąŜka] / GraŜyna Malenta, Anna Wieczorek ; [il. Anna Wielbut-Łepkowska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne PWN, s., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 29 cm + kaseta. W. 458 / MINI BINGO! : poradnik metodyczny [KsiąŜka] /Anna Wieczorek, GraŜyna Malenta ; [il. na kartach obrazkowych Anna Wielbut-Łepkowska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne PWN, , [1] s. : il. ; 29 cm + karty obrazkowe W. 458 /2 W. 458 /3 53. MROZIK - ŚNIEśNY KSIĄśĘ I INNE OPOWIADANIA [Film]. - Wrocław : Hagi Film, dysk DVD (105 min) : dźw. DD 2.0, pełny dubbing aktorski, obraz 4:3, kolor. (KROPELKA : PRZYGODY Z WODĄ) ; (OD KROPELKI DO MORZA WODY) Bajki animowane w atrakcyjny sposób wyjaśniają takie zjawiska jak zamarzanie wody, powstawanie rzek, oceanów itp. Filmy są doskonałym materiałem przygotowawczym do nauki szkolnej. Uczą własnej obserwacji oraz zachowania w grupie rówieśników. Cały materiał wzbogacony jest wspaniałymi piosenkami. DVD NARODZINY KROPELKI I INNE OPOWIEŚCI [Film]. - Wrocław : Hagi Film, dysk DVD (105 min) : dźw. DD 2.0, pełny dubbing aktorski, obraz 4:3, kolor. (KROPELKA : PRZYGODY Z WODĄ) ; (OD KROPELKI DO MORZA WODY) Bajki animowane w atrakcyjny sposób wyjaśniają takie zjawiska jak: parowanie wody, powstawanie chmur, zmiany pogody i klimatu itp. Uczą własnej obserwacji oraz zachowania w gronie rówieśników. Materiał wzbogacony jest piosenkami. DVD NASZE LITERKI [Film] / scen. Irena Dudzińska ; reŝ. Joanna Koenig ; teksty poradnika Ewa Brańska. - Warszawa : Telewizja Polska, kas. wiz. VHS (90 min) : dźw., kolor ; 12,5 mm + poradnik. (DOMOWE PRZEDSZKOLE) ; (POWSZECHNA WIDEOTEKA EDUKACYJNA) Wideofilmy w bardzo widowiskowej formie prezentują naukę czytania w powiązaniu z zabawą, wykorzystując treści utworów literatury dziecięcej. Kaseta 1 zawiera tematy: 1. Jesienny las - poznanie małych i wielkich liter (a,o,i). 2. U jak urwis - poznanie litery U, wprowadzenie pojęcia sylaby. 3. Kocia rodzina - czytanie wyrazów i prostych zdań. Film o kotach. 4. W cyrku - Ćwiczenia w czytaniu, poznanie litery c. Film o cyrku. 5. Choinkowe prezenty - utrwalenie pojęć: sylaba, wyraz, zdanie. Poznanie litery P. VID. 378 /kas NASZE LITERKI [Film] / scen. Irena Dudzińska ; reŝ. Joanna Koenig ; teksty poradnika Ewa Brańska. - Warszawa : Telewizja Polska, kas. wiz. VHS (90 min) : dźw., kolor ; 12,5 mm + poradnik. (DOMOWE PRZEDSZKOLE) ; (POWSZECHNA WIDEOTEKA EDUKACYJNA) Kaseta 2 zawiera tytuły: 6. ŚnieŜne krajobrazy - czytanie wyrazów i zdań z nowymi literami (s, ś). Zabawy sylabami. 7. W królestwie skrzata Myszalika - wprowadzanie dwuznaków (sz, cz). 8. Poznajemy Ŝycie kangurów - Czytanie i pisanie wyrazów i zdań z literką r i h. Film o Ŝyciu kangurów. 9. Ptasie gniazda - uzupełnianie wyrazów róŝnymi literami. Film przyrodniczy "Ptasie gniazda". 10. Kolorowe wazony - logiczne łączenie wyrazów. VID. 378 /kas NATALIA [Kaseta dźwiękowa] / wyk. Natalia Kukulska ; muz. i aranŝ. Jarosław Kukulski. - Warszawa : Polskie Nagrania, 1986 ; [Nagr. własne, 1988]. - 1 kas. dźw. (ca 60 min) ; 4,7 cm/sek. Kaseta zawiera piosenki dla dzieci: Co powie tata ; Puszek-okruszek ; Kołysanka dla E.T. ; Mój pechowy dzień ; Poleć ze mną ; Please, tell me Daddy ; WaŜne pytanie ; Kup róŝowe okulary ; Bal moich lalek ; Dzieci Wirgiliusza ; Mała smutna królewna. TMK TMK NAUKA ŁATWA I PRZYJEMNA [Dokument elektroniczny]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor, 12 cm. Multimedialny program edukacyjny dla najmłodszych. Utworzony został w oparciu o podstawy programu wychowania przedszkolnego jako pomoc w nauce pisania oraz rozwijania sprawności manualnej u dzieci w przedziale wiekowym 3-7 lat. W programie zainstalowana jest opcja wydruku kart pracy. CD-ROM OBOWIĄZKI DZIECKA [Fotosy]. - Będzin : INTER-BIZNES, komplet fotografii : 20 k., kolor ; 30 x 42 cm. Zestaw plansz zawiera tematykę związaną z obowiązkami dziecka: integracja z osobami niepełnosprawnymi, opieka nad zwierzętami, przestrzeganie zasad kultury, szanowanie pracy innych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbanie o przyrodę, pomaganie rodzicom, dbanie o zdrowie, dbanie o estetykę otoczenia, szanowanie innych, uczenie się, przestrzeganie punktualności, posłuszeństwo wobec rodziców i nauczycieli, pomaganie innym oraz szanowanie ich własności, przestrzeganie zasad dobrego wychowania, przeciwdziałanie przemocy, aktywne uczestnictwo w zajęciach i godne reprezentowanie szkoły, dbanie o higienę i wygląd. FOT

18 60. OPOWIASTKI FAMILIJNE [1-8] [Płyta CD] / Beata Andrzejczuk ; reŝ. i muz. Dariusz Regucki, czyta Jacek Lecznar. - Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", płyt CD (8 x 74 min) : digital audio ; 12 cm + broszura z konspektami zajęć. (AUDIOBOOKI) Pakiet ośmiu płyt CD pt. "Opowiastki familijne" przeznaczony został jako pomoc dydaktyczna dla wychowawców i nauczycieli dzieci przedszkolnych i szkolnych z klas I-III. Jest to zbiór czterdziestu pouczających, pełnych ciepła, wraŝliwości, radości i uroku opowiadań. Tytuły opowiadań. PŁYTA 1: 1. Czy Edytka jest bardzo brzydka? 2. Krzysiu chce psa. 3. Karolina i Karol. 4. Nikt mnie nie lubi. 5. Dzidzia. PŁYTA 2: 1. Lena chce mieć lalkę Barbie. 2. Bajka o zranionym serduszku. 3. Gabrysia szuka przyjaciela. 4. Prezent dla Agatki. 5. Inny. PŁYTA 3: 1. Zazdrośnica. 2. Okularnik. 3. Jagoda. 4. Pyskata Renata. 5. Nic nie cieszy Klaudii. PŁYTA 4: 1. Chłopiec na wózku. 2. Kto kogo przezywa tak samo się nazywa. 3 Tajemnicze Czamisie. 4. Martyniczka. 5. Kłamczucha. PŁYTA 5: 1. To jest mój tatuś! 2. Łatka. 3. Drzewko marzeń. 4. ObraŜalski Grześ. 5. Coś lepszego. PŁYTA 6: 1. O Iwonce, która postanowiła wierzyć w to, czego nie widziała. 2. Czarodziejska podróŝ. 3. Bucik Łukasza. 4. Kaziu i zasady. 5. Antek rozrabiaka. PŁYTA 7: 1. Historia ukryta w czekoladzie. 2. Krótka bajka o miłości. 3. Czarne albo białe. 4. Zwyczajne słowo. 5. Trzy słowa. PŁYTA 8: 1. Tatusiu, wróć. 2. Biedne dziecko. 3. Szansa. 4. Zmienić siebie. 5. Miś. Poziom przedszkolny i szkoły podstawowej (kl. I-III). CD. 5885/ PAMIĘĆ I SPOSTRZEGAWCZOŚĆ [Dokument elektroniczny]. - Świlcza : LK Avalon, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. (MŁODY EINSTEIN) Program edukacyjny zawiera gry i zabawy ogólnorozwojowe, kształtujące wyobraźnię, spostrzegawczość, pamięć i koncentrację. Poziom dla dzieci w wieku 3-6 lat. Wymagania systemowe: PC z procesorem Pentium 200 MHz, system Windows ME/XP/Vista. CD-ROM PIES, KOT I...[Film] - reŝ. Leszek Galewicz, Roman Huszczo. - Warszawa : Telewizja Polska, dysk DVD (185 min) : dźw. Mono, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu. Telewizyjny serial animowany o przygodach psa i kota, którzy mieszkają w jednym domu i dochodzi między nimi do konfliktów o róŝne przedmioty. Jednak potrafią się ze sobą porozumieć i przezwycięŝyć słabe cechy charakteru: chytrość, arogancja, obojętność. Filmy z morałem edukacyjnym dla najmłodszych odbiorców. Tytuły odcinków: 1. Dom. 2. Telewizor. 3. Decybele. 4. Lodówka. 5. Magnetofon. 6. Odkurzacz. 7. Piecyk. 8. Ogródek. 9. Radio. 10. Ryby. 11. Pralka. 12. Samochód. 13. Fotoaparat. 14. Zagroda. 15. Zajazd. 16. Kuter. 17. Plecak. 18. Stacja benzynowa. 19. Latarnia morska. 20. Leśniczówka. DVD PIOSENECZKI NASZYCH MILUSIŃSKICH [Płyta] / wyk. "Wesołe Nutki" Warszawa : GM Records, płyta CD (30 min) : digital audio ; 12 cm. Płyta zawiera 10 piosenek dla dzieci w wersji wokalnej i instrumentalnej: 1. Stoi róŝyczka. 2. Dobosz. 3. Kot i mysz. 4. Poszło dziewczę po ziele. 5. Wesoły pląs. 6. Ja kujawiak. 7. Praczki. 8. Urodziny marchewki. 9. Ślimak. 10. Poszła mucha po wodę. CD PIOSENKA Z NIESPODZIANKĄ : [Kaseta dźwiękowa] / muz. Krystyna Kwiatkowska ; wyk. "Radiowe Nutki". - Warszawa : Tonpress, kas. dźw. (30 min) ; 4,7 cm/sek. Kaseta zawiera piosenki dla dzieci: 1. Piosenka z niespodzianką. 2. Zielona modelka. 3. Na podwórku koło bramy. 4. Pychotka - smakotka. 5. Słodka Dorotka. 6. Latający taniec. 7. Taniec tupaniec. TMK PIOSENKI DLA DZIECI [Kaseta dźwiękowa] / wyk. "Natalia", "Piccolo Coro". - Warszawa : Polskie Nagrania, 1989 ; [Nagr. własne, 1989]. - 1 kas. dźw. (60 min) ; 4,7 cm/sek. Kaseta zawiera piosenki dla dzieci w wykonaniu "Natalii" oraz chóru "Piccolo Coro". TMK PIOSENKI PANA TIK TAKA [Kaseta dźwiękowa] / sł. Ewa Chotomska, Andrzej Grabowski ; wyk. "Fasolki". - Warszawa : Tonpress, kas. dźw. (60 min) ; 4,7 cm/sek. Kaseta zawiera piosenki dla dzieci: 1. Pan Tik Tak. 2. Ropucha Kłamczucha. 3. Krowa odrzutowa. 4. Mamy lato. 5. Groźna pani woźna. 6. Wujcio wariatuńcio. 7. Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. 8. Kiedy lato się zbliŝa. 9. Dobra wróŝko - mamo. 10. Kołysanka z dzwoneczkiem. 11. Zizizima. 12. Pocałuj Ŝabkę w łapkę. 13. Babucha Poducha. 14. Psuj. 15. Maruda. 16. Uśmiech dla taty. 17. Czy znacie strachy na lachy? TMK PODRÓś Z ZACZAROWANYM OŁÓWKIEM [Film] / reŝ. Andrzej Piliczewski. - Warszawa : S.D.T. Film, dysk DVD (70 min) : dźw. DD 5.1, wersja językowa: polski, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu (FILMOTEKA NARODOWA) Na film złoŝyły się materiały z serialu "Zaczarowany Ołówek" oraz nowe, specjalnie nakręcone dla "PodróŜy..." Wersja kinowa DVD POZNAJEMY KOLORY. POCZĄTKI [Film]. - Warszawa : Epelpol Distribution, 2010 ; prod dysk DVD (40 min) : dźw. DD 2.0, polski dubbing, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu + dodatki. (BABY TV NA DVD) Film wprowadza widza w świat kolorów. Program uczy rozpoznawania kolorów poprzez bajki, gry i piosenki znane z kanału Babt TV. Program dla dzieci do lat 4. Dodatki specjalne: 2 filmy: Makówki bawią się w kolory ; Podstawowe kolory Ludwika. DVD PSYCHOLOGIA - DZIECKO NA DRODZE EDUKACJI [Dokument elektroniczny] : program profilaktycznowychowawczy. - Będzin : Inter-Biznes, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm.

19 Program multimedialny, którego celem jest pomoc w realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych oraz dostarczenie teoretycznej wiedzy na temat genezy niektórych zjawisk społecznych i diagnozy wybranych zaburzeń wieku dziecięcego. Program adresowany jest do nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów. Dzieci znajdują w programie ogromną ilość ćwiczeń (przeznaczonych na komputer jak i do wydruku), 60 prezentacji multimedialnych w przystępny sposób wyjaśniających najwaŝniejsze tematy, puzzle i układanki logiczne oraz słownik. Program podzielony jest na trzy części. CZĘŚĆ PIERWSZA obejmuje tematykę dla dzieci w wieku przedszkolnym. CZĘŚĆ DRUGA obejmuje zakres tematów przeznaczony do realizacji w szkole podstawowej. CZĘŚĆ TRZECIA obejmuje charakterystykę wybranych deficytów oraz zaburzeń charakterystycznych dla okresu dziecięcego oraz sposoby pracy pedagogiczno-psychologicznej z dzieckiem o określonych problemach. Program na 30 stanowisk. Wymagania systemowe: Procesor 1 GHz ; Pamięć 512 MB ; karta dźwiękowa ; 2,5 GB wolnej przestrzeni dyskowej ; napęd DVD ; Windows XP SP2 lub nowszy ; Internet Explorer 7 ; Framework 2.0 ; Flash Player 10 ; Windows Media Player 10 lub nowszy, Adobe Reader 8. CD-ROM RADOŚĆ śycia [Film] / scen. i reŝ. J.S. Girerd. - Warszawa : Telewizja Polska - Telewizja Edukacyjna, 1993 ; [Nagr. własne, 1993]. - 1 kas. wiz. VHS (100 min): dźw., kolor ; 12,5 mm Serial animowany dla najmłodszych odbiorców prezentuje zagadnienia związane z uświadamianiem seksualnym. Tytuły odcinków 1. O chłopcach. 2. dziewczynkach. 3. O małych ziarenkach. 4. Dojrzewanie chłopców. 5. Dojrzewanie dziewczynek. 6. Instynkt płciowy. 7. Poznajemy nasze ciało. 8. O miłości. 9. Zapłodnienie. 10. Dziecko. VID SOKRATES PROSTYCH ĆWICZEŃ [Dokument elektroniczny]. - Ostrów Wlkp. : Techland, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + karty edukacyjne z łamigłówkami. (SOCRATES) Doskonały program edukacyjny dla dzieci od 3-5 lat. Uczy rozpoznawania kształtów, kolorów, dźwięków, figur, liter i cyfr, nazywania osób, przedmiotów i zwierząt. Daje podstawy czytania, pisania i liczenia. Zawiera ciekawe zabawy i łamigłówki. Wspomaga rozwój i pobudza wyobraźnię dziecka. Wymagania systemowe: Windows 98/2000/XP/Vista ; Procesor 486 ; 8 MB RAM ; CD-ROM 2x + karta dźwiękowa. CD-ROM ; CD-ROM SOKRATES CIEKAWE ZADANIA [Dokument elektroniczny]. - Ostrów Wlkp. : Techland, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + karty edukacyjne z łamigłówkami. (SOCRATES) Program edukacyjny dla dzieci od 5 do 8 lat. Rozwija myślenie i zapamiętywanie, stymuluje kojarzenie i tworzenie, utrwala liczby i działania, uczy czytania i pisania. Wspomaga rozwój i pobudza wyobraźnię dziecka. Wymagania systemowe: Windows 98/2000/XP/Vista ; Procesor 486 ; 8 MB RAM ; CD-ROM 2x + karta dźwiękowa. CD-ROM SUPERKROPLA [Film] ; BAR LECZNICZYCH WÓD [Film]. - Wrocław : Hagi Film, dysk DVD (105 min) : dźw. DD 2.0, pełny dubbing aktorski, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu (KROPELKA : PRZYGODY Z WODĄ) ; (OD KROPELKI DO MORZA WODY) Bajki animowane, w których dzieci poznają skarby dna morskiego oraz dowiadują się wszystkiego o uzdrowiskach. Są doskonałym materiałem przygotowawczym do nauki szkolnej. Uczą własnej obserwacji oraz zachowania w gronie rówieśników. Cały materiał wzbogacony jest wspaniałymi piosenkami. DVD ŚPIEWAMY PIOSENKI. RYMOWANKI [Film]. - Warszawa : Epelpol Distribution, dysk DVD (40 min) : dźw. DD 2.0, polski dubbing, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu. (BABY TV NA DVD) Program zawiera dziecięce piosenki i rymowanki z całego świata związane domem, rodziną, przyrodą, porami roku. Program dla dzieci do lat 4. DVD TELETUBBIES - NA MIEJSCA, GOTOWI, START [Film] / reŝ. Anne Wood, Andrew Devenport.- Warszawa : Best Film, dysk DVD (55 min) : dźw. DD 2.0, dubbing w języku polskim, obraz 4:3, kolor Wybór filmów i skeczy, które przedstawiają zabawy ruchowe w wykonaniu dzieci i zabawnych pacynek. Muzyka i ruch oraz odkrywanie moŝliwości własnego ciała to doskonały program dla małych widzów. DVD TELETUBBIES - PORA SPAĆ [Film] / reŝ. Anne Wood, Andrew Devenport. - Warszawa : Best Film, 2005 ; prod dysk DVD (55 min) : dźw. DD 2.0, dubbing w języku polskim, obraz 4:3, kolor Program dla małych widzów. Forma zabawy i odpowiednie piosenki przygotowują dzieci do snu. DVD TELETUBISIE - PRZEDSZKOLNE RYMOWANKI [Film] /reŝ. Andrew Davenport. - Warszawa : Best Film, 2009 ; prod dysk DVD (71 min) : dźw. DD 2.0, polski dubbing, obraz 4:3, kolor Animowany serial telewizyjny dla najmłodszych odbiorców stworzony przez Anne Wood. W tym odcinku widzowie uczestniczą we wspaniałej zabawie połączonej z mnóstwem wierszy, piosenkami i rymowankami. DVD WESOŁE INSTRUMENTY [Film] : sztuka. - Warszawa : Epelpol Distribution, dysk DVD (40 min) : dźw. DD 2.0, polski dubbing, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu + dodatki (BABY TV NA DVD) W programie postaci z Baby TV wprowadzają dzieci w magiczny świat muzyki. Odkrywają róŝne instrumenty muzyczne i ich dźwięki. Kolekcja zawiera krótkie programy animowane i dokumentalne dostosowane do percepcji maluchów od 6 miesięcy do 4 lat.

20 Dodatki zawierają tematy: 1. Przytulaczki muzykują. 2. Pitch i Potch w sali koncertowej. DVD WESOŁE PRZEDSZKOLE BOLKA I LOLKA [Dokument elektroniczny]. - Gdańsk : Aidem Media, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm (KOLEKCJA PRZEDSZKOLAKA) ; (EDUKACJA PRZEDSZKOLAKA) Program edukacyjny zawiera ciekawe, bogato animowane gry, bajkowe grafiki, zabawne komentarze lektorów oraz wspaniałą muzykę. Wymagania systemowe: Windows 98/2000/XP/Vista ; Procesor 166 ; Pamięć 64 MB ; Karta grafiki 1 MB ; Napęd CD-ROM/DVD 4x lub szybszy ; karta dźwiękowa wymagana. CD-ROM WESOŁE PRZEDSZKOLE KOZIOŁKA MATOŁKA [Dokument elektroniczny]. - Gdańsk : Aidem Media, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm (KOLEKCJA PRZEDSZKOLAKA) ; (EDUKACJA PRZEDSZKOLAKA) Program rozwija umiejętności i wzbogaca wiedzę dziecka poprzez zabawę. W 6 rozbudowanych grach zamieszczone są wiadomości z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wymagania systemowe: Windows 98/2000/XP/Vista ; Procesor 166 ; Pamięć 64 MB ; Karta grafiki 1 MB ; Napęd CD-ROM/DVD 4x lub szybszy ; karta dźwiękowa wymagana. CD-ROM WESOŁE PRZEDSZKOLE REKSIA [Dokument elektroniczny]. - Gdańsk : Aidem Media, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm (KOLEKCJA PRZEDSZKOLAKA) ; (EDUKACJA PRZEDSZKOLAKA) Program zawiera ulubione przez dzieci zabawy (układanki, kolorowanki) stymulujące rozwój umysłowy, twórcze myślenie i spostrzegawczość malucha. Wymagania systemowe: Windows 98/2000/XP/Vista ; Procesor 166 ; Pamięć 64 MB ; Karta grafiki 1 MB ; Napęd CD-ROM/DVD 4x lub szybszy ; karta dźwiękowa wymagana. CD-ROM WESOŁE ZWIERZAKI. PRZYRODA [Film]. - Warszawa : Epelpol Distribution, 2010 ; prod dysk DVD (40 min) : dźw. DD 2.0, polski dubbing, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu + dodatki specjalne. (BABY TV NA DVD) Film animowany przenosi widza na farmę, gdzie moŝna poznać zwierzęta i posłuchać wydawane przez nie dźwięki. Program zawiera prawdziwe ujęcia zwierząt, a takŝe fascynujące animacje, które stwarzają moŝliwości wizualnego spotkania ze zwierzętami w gospodarstwie. Program dla dzieci do lat 4. Dodatki specjalne 2 filmy: Kto to? Co to? Oto krowa. Pitch i Potch bawią się na farmie. DVD WYCIECZKA DO LASU [Film] / scen. Jacek Wizimirski. - Bedoń : Ośrodek Rozwojowo-WdroŜeniowy Lasów Państwowych, dysk DVD (22 min) : dźw. Mono, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu Film zrealizowany przez Nadleśnictwo Spała. Niezwykle atrakcyjna i piękna wycieczka po lesie, dzięki której dzieci poznają mieszkańców lasu w 4 porach roku. DVD ; ZACZAROWANY OŁÓWEK [Film] / reŝ. Ludwik Kronic, Karol Baraniecki. - Warszawa : S.D.T. Film, dysk DVD (120 min) : dźw. DD 5.1, wersja językowa: polski, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu z dostępem do odcinków (KOLEKCJA MINI MINI) Doskonały film animowany dla najmłodszego odbiorcy. Tytuły odcinków: 1.Zbłąkani w lesie. 2. Śpioch w jaskini. 3. Sroczka złodziejka. 4. Podwodny skarb. 5. W starym młynie. 6. Pojedynek w buszu. 7. Dwa do zera. 8. Powódź. 9. Małpie figle. 10. Pogoń. 11. Opiekun ptaków. 12. Na podwórzu. 13. W cieniu sosny DVD ZAGUBIONY PREZENT Św. MIKOŁAJA [Film]. - Warszawa : Cass Film, dysk DVD (45 min) : dźw. DD 2.0, wersja językowa: polski dubbing, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu Klasyczna świąteczna opowieść dla dzieci DVD 2763 III. Artykuły z czasopism 1. ADAPTACJA DZIECKA DO NOWEGO ŚRODOWISKA / Aneta Buczkowska // Doradca Dyrektora Przedszkola , nr 14, s ARKUSZ ZAJĘĆ DIAGNOZUJĄCYCH / Ewa Klima // Twórczy Nauczyciel , nr 18, s Sygn. C BAŚNIOWE PODRÓśE : tajemnice świętego Mikołaja / Małgorzata NaroŜnik // Wychowanie w Przedszkolu , nr 10, s Sygn BEZPIECZNY (?) PRZEDSZKOLAK : "Obce Ręce" : profilaktyczny program edukacji społecznej dzieci w wieku przedszkolnym / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień , nr 9, s Sygn. C

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

lub listownie, pisząc na adres:

lub listownie, pisząc na adres: CENNIK DETALICZNY WRZESIEŃ 2007 * CENY I ASORTYMENT WAśNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW POZYCJE OBJĘTE NINIEJSZĄ OFERTĄ DO OBEJRZENIA I NABYCIA POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI: 1. WWW.SEVENTHSEA.PL (NASZA KSIĘGARENKA

Bardziej szczegółowo

z wakacji Czas na adaptację Angielski Wspomnienia w przedszkolu Świat bliżej nas Góry nasze, góry... Płyną statki Wesołe lato

z wakacji Czas na adaptację Angielski Wspomnienia w przedszkolu Świat bliżej nas Góry nasze, góry... Płyną statki Wesołe lato indeks 381640 nr 7 lipiec/sierpień 2014 730 (LXVII) CENA 19,50 zł (w tym 5% VAT) CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Czas na adaptację Wspomnienia z wakacji Świat bliżej nas Góry nasze, góry... Płyną statki Wesołe

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

Bo przedszkole uczy bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas... 2. Sześciolatek uczniem Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie...

Bo przedszkole uczy bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas... 2. Sześciolatek uczniem Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie... 1 Spis treści Bo przedszkole uczy bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas... 2 Sześciolatek w szkole Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu... 5 Sześciolatek uczniem Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie...

Bardziej szczegółowo

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Skawina, 2015 "Sztuka wychowania polega na znajomości środków, przy pomocy których można nadać ciału większą siłę i krzepkość,

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY 26 sierpień 2015 POZYCJE OBJĘTE NINIEJSZĄ OFERTĄ DO OBEJRZENIA I NABYCIA POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI:

CENNIK DETALICZNY 26 sierpień 2015 POZYCJE OBJĘTE NINIEJSZĄ OFERTĄ DO OBEJRZENIA I NABYCIA POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI: CENNIK DETALICZNY 26 sierpień 2015 * CENY I ASORTYMENT WAŻNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW POZYCJE OBJĘTE NINIEJSZĄ OFERTĄ DO OBEJRZENIA I NABYCIA POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI: 1. WWW.EDUKSIEGARNIA.PL WWW.SEVENTHSEA.PL

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego Iwona Broda ZAWIERCIE 2009 Spis treści Charakterystyka programu i procedura osiągania celów 3 Jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem.

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009 0/B NAUKA I KULTURA 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce / Jarosław Maciej Zawadzki. - Warszawa : "Świat Książki",

Bardziej szczegółowo

Nowość! Nasze sale szkoleniowe przy ul. Poplińskich 12 (Poznań-Wilda)

Nowość! Nasze sale szkoleniowe przy ul. Poplińskich 12 (Poznań-Wilda) Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów www.klanza.poznan.pl biuro@klanza.poznan.pl Serdecznie witamy wszystkich, którym bliska jest idea pracy metodami aktywnymi z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2015 Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym temat numeru zdaniem dydaktyka języki w Europie na końcu języków Wszystko zaczyna się w przedszkolu nauka języka

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

PAIDAGOGOS Opole 2014 1

PAIDAGOGOS Opole 2014 1 PAIDAGOGOS Opole 2014 1 RADA NAUKOWA prof. dr hab. Ewa Smak (Dyrektor ISE), prof. dr hab. Ryszard Gmoch (Kierownik Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej ISE), dr Tomasz Michalewski (Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZIELONYCH PRZEDSZKOLACH

METODYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZIELONYCH PRZEDSZKOLACH METODYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZIELONYCH PRZEDSZKOLACH Podstawa programowa zajęć dydaktycznych w przedszkolu Zajęcia i metody realizowane dla wszystkich dzieci uczęszczające do Zielonych Przedszkoli w

Bardziej szczegółowo

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze.

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. 1. Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Sygnatura: 83695, 75667, 75668, 75669

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet):

Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Korekta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1898-8687. nr 2/2011 (15) Elektroniczne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA

ISSN 1898-8687. nr 2/2011 (15) Elektroniczne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA ISSN 1898-8687 moj@klanza.org.pl OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAG GÓW I ANIMATORÓW nr 2/2011 (15) Elektroniczne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA moj@klanza.org.pl Kwartalnik

Bardziej szczegółowo