Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej Kraków, ul. Rajska 1 tel. (12) wew.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej 31-124 Kraków, ul. Rajska 1 tel. (12) 632-20-98 wew."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z konferencji Sieci Małopolskie Euro Info Kraków, 1 marca 2007 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Kraków, ul. Rajska 1 tel. (12) wew

2 Wstęp Idea stworzenia Sieci Małopolskie Euro Info zakłada organizację punktów informacji europejskiej i biznesowej w bibliotekach publicznych Województwa Małopolskiego. Organizatorzy Projekt Sieci Małopolskie Euro Info realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie oraz małopolskie biblioteki publiczne. Grupa odbiorców Bibliotekarze z Województwa Małopolskiego (przedstawiciele Sieci Małopolskie Euro Info). Biblioteki publiczne ze względu na zasięg swego oddziaływania, charakter posiadanych zbiorów i szeroki zakres świadczonych usług stanowią centra edukacyjne i informacyjne z różnych dziedzin wiedzy. Dotychczas zaangażowanie gminnych i powiatowych bibliotek w proces pogłębiania wiedzy mieszkańców lokalnych społeczności o Unii Europejskiej nie został wystarczająco wykorzystany. Mając bezpośredni kontakt z osobami poszukującymi określonych informacji, ośrodki te mogą odegrać znaczącą rolę w przekazywaniu wiedzy na temat Unii Europejskiej i efektów związanych z członkostwem Polski w UE, w szczególności zaś na temat funduszy strukturalnych i perspektywy finansowej na lata Coraz większa liczba przedsiębiorców i rolników sięga po dofinansowanie z funduszy unijnych. Dzięki Sieci Małopolskie Euro Info niezbędne informacje będą mogli uzyskać w lokalnej bibliotece. Pracownicy specjalnie przygotowanych placówek, którzy zostaną wyposażeni w odpowiednią wiedzę będą mogli pomagać w inicjowaniu nowych przedsięwzięć, które byłyby realizowane przy wsparciu programów i funduszy strukturalnych UE. Działalność bibliotek publicznych, poprzez rozszerzenie ich funkcji o informację biznesową i europejską, przyczyni się jeszcze bardziej do umocnienia wielowymiarowego charakteru tych instytucji i jednocześnie spełni dużą rolę w procesie wyrównywania szans edukacyjnych mieszkańców społeczności lokalnych. Z pomocą przeszkolonych pracowników i odpowiednich materiałów biblioteki publiczne będą mogły realizować większą liczbę projektów skierowanych do społeczności lokalnej, przyczyniając się zarazem do aktywizacji środowiska danego powiatu czy gminy.

3 Sposób realizacji projektu Sieć Małopolskie Euro Info tworzy 87 bibliotek z Województwa Małopolskiego. Inauguracja projektu odbyła się 19 października 2006 roku na konferencji w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Dwa zjazdy, które odbyły się do tej pory w ramach projektu miały charakter szkoleniowo seminaryjny, na których uczestnicy mieli możliwość spotkania się z autorytetami w sprawach Unii Europejskiej i poszerzyć swą wiedzę na temat sposobów pozyskiwania funduszy strukturalnych. W trakcie szkoleń uczestnicy są zaopatrywani w materiały informacyjne dotyczące tematyki europejskiej, które wzbogacą księgozbiór biblioteki w odpowiednie publikacje, plakaty i ulotki. Zadaniem punktów jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym, w ciekawy i dostępny sposób, problematyki unijnej począwszy od podstawowych zagadnień ogólnych, na kwestii programów i projektów unijnych, źródeł oraz mechanizmów finansowania skończywszy. Punkty Sieci Małopolskie Euro Info są interaktywne. Sieć posiada swoją stronę internetową, gdzie można zdobyć informacje, wymienić się doświadczeniami i zadać pytania specjaliście. W Sieci Małopolskie Euro Info Internet jest podstawowym narzędziem pozyskiwania i przepływu informacji. Aby sprostać oczekiwaniom wymagających odbiorców Sieci stworzono również Internetowy przewodnik po stronach związanych z Unią Europejską, gdzie można znaleźć przydatne informacje źródłowe. Wszystkie prezentacje z konferencji udostępnione są również na stronie projektu. Harmonogram konferencji Konferencja Sieć Małopolskie Euro Info odbyła się 1 marca 2007r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1. W programie seminarium przewidziano zapoznanie się z dobrymi praktykami z realizacji projektów kulturalno edukacyjnych.

4 Program Recepcja gości Otwarcie konferencji Pani Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Pan Artur Paszko Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Programy wspólnotowe Przerwa Pani Iwona Kurek Zespół ds. Integracji Europejskiej; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Myślenie projektowe Pani Żaneta Moskal Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Prezentacja projektów realizowanych w ramach środków unijnych aktualności, dobre praktyki Pani Karolina Długosz Akademia Pełni Życia Prezentacja programu Skarbiec Pani Elżbieta Kaproń Małopolski Instytut Kultury Przerwa Program Super Szkoła prezentacja Pan Zbigniew Braś i Pani Beata Stępień Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej Prezentacja programu Lotus Pani Małgorzata Kulesza i Pani Maria Madej XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Multimedialny Program Edukacyjny dla Szkół prezentacja Pani Marta Majerska Samek i Pani Justyna Witas Fundacja Rozwoju Kina

5 Koreferenci Otwarcie konferencji dr Artur Paszko Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Prowadzenie konferencji Renata Augustyn Kierownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

6 Prelegenci Iwona Kurek Zespół do spraw Integracji Europejskiej; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zaprezentowała słuchaczom programy wspólnotowe Unii Europejskiej oraz zagadnienia związane z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych i perspektywy finansowej na lata Żaneta Moskal Specjalista ds. pozyskiwania funduszy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Przedstawiła uczestnikom zasady Myślenia Projektowego, czyli od czego trzeba zacząć, by napisać skuteczny i efektywny projekt. Karolina Długosz Koordynatorka projektu Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia Zaprezentowała słuchaczom projekty zrealizowane przez Akademię Pełnych Życia w ramach środków unijnych.

7 Prelegenci Elżbieta Kaproń Koordynator programu Skarbiec realizowanego w Małopolskim Instytucie Kultury Zaprezentowała program Skarbiec. Zbigniew Braś i Beata Stępień Prezes i v-ce prezes Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej Zaprezentowali słuchaczom założenia programu Super Szkoła. Małgorzata Kulesza i Maria Madej Koordynatorki projektu, nauczycielki z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Zaprezentowały zgromadzonym program Lotus. Marta Materska Samek i Justyna Witas Fundacja Rozwoju Kina Prowadzące zaprezentowały projekt Szkoła

8 Prezentowane projekty: Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia Akademia Pełni Życia jest stowarzyszeniem działającym na rzecz osób w średnim i starszym wieku. Głównym celem organizacji jest poprawa jakości życia ludzi w wieku przed i emerytalnym poprzez jak najszerzej rozumianą edukację oraz twórcze organizowanie czasu wolnego. Działalność stowarzyszenia zorientowana jest na ułatwienie osobom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej techniki komputerowej oraz osiągnięć współczesnej kultury i nauki. Dodatkowym założeniem Akademii Pełni Życia jest próba zmian negatywnego, stereotypowego myślenia na temat miejsca ludzi starszych we współczesnym społeczeństwie. Organizacja stawia sobie za cel wykreowanie nowego modelu emeryta człowieka nowoczesnego, samodzielnego, który potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym świecie. Więcej informacji pod adresem: Małopolski Instytut Kultury Program Skarbiec Małopolski Instytut Kultury wspiera działalność i koordynuje główne założenia programu Skarbiec. Głównym celem programu jest pomoc przy budowaniu długoterminowych projektów oraz pozyskiwaniu funduszy na ich realizację. Służy temu specjalny program warsztatów oraz prowadzona przez Skarbiec baza danych o wszelkiego typu źródłach finansowania. Więcej informacji pod adresem: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej Projekt Super Szkoła Projekt Super Szkoła jest organizowany z inicjatywy Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej. W projekcie mogą uczestniczyć wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne. Głównym tego celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

9 XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte Projekt LOTUS: Let s Open The Union Schools Projekt LOTUS: Let s Open The Union Schools realizowany jest w ramach programu SOCRATES COMENIUS i bierze w nim udział osiem szkół z sześciu krajów Unii Europejskiej. W gronie tym Polskę reprezentuje XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte. Młodzież i nauczyciele szkół partnerskich poszukują związków międzykulturowych w odniesieniu do teorii czterech żywiołów wody, ognia, ziemi, powietrza. Projekt ma rozwijać umiejętność pracy w grupie, kreatywność, skłaniać do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin życia, być motywacją dla młodzieży do nauki języków obcych. Produktem końcowym projektu ma być prezentacja multimedialna, w której uczestnicy będą chcieli wykazać wspólną tożsamość europejską. Szczegółowych informacji na temat projektu można zasięgnąć na stronie internetowej XIII LO: Fundacje Rozwoju Kina Projekt Szkoła Szkoła jest projektem realizowanym przez Fundacje Rozwoju Kina przy wsparciu Apollo Film sp. z o. o. Całość kosztów związanych z jego realizacją pokrywa Unia Europejska. W ramach projektu 50 szkołom z terenu Województwa Małopolskiego przyznane zostaną dotacje na realizację multimedialnych programów rozwojowych o łącznej wartości zł (średnia wysokość dotacji to ok zł). Fundacja Rozwoju Kina jako pomysłodawca i realizator Szkoły zapewnia kompleksowe wparcie w przygotowaniu programu rozwojowego i dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące projektu pod adresami:

10 Galeria Powitanie zgromadzonych dr Artur Paszko Seminarzyści Przedsawiciele Sieci Małopolskie Euro Info Poczęstunek