Gps Logistic Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gps Logistic Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Gps Logistic Instrukcja obsługi

2 SPIS TREŚCI 1. Pierwsze uruchomienie i testowanie Uwaga: przed instalacją karty SIM należy ustawid kod PIN na 0000 (4 x zero) lub wyłączyd ochronę kodem PIN Uwaga: jeżeli chcesz zmienid kartę SIM, pamiętaj o wcześniejszym odłączeniu baterii zapasowej. Po wymianie karty SIM ponownie podłącz konektor baterii Szybki start - użyj Hyper Terminal do testów... 8 KROK 1 podłączenie kabla serwisowego... 8 KROK 2 przygotowanie oprogramowania... 8 KROK 3 diody led (stan urządzenia)... 8 KROK 4 - Zaraz po podłączeniu zasilania powinniśmy zobaczyd następujący ekran KROK 5 menu diagnostyczne Current Operating System :GPS/GSM Tracker V Press 0 to upload operating system (X-MODEM format) Press 1 to test GSM module and Sim card Press 2 to read GSM signal strength Press 3 to test GPS module and GPS location Press 4 to read input signals Press 5 to set or reset output signals Press 6 to test I-Button and Voice I/O Press 7 to direct connect to GSM modem Press M TO RETURN TO MAIN MENU Press Q to Quit Wiązka połączeniowa opis przewodów Zalecamy zabezpieczenie wszystkich wejśd i wyjśd przed przepięciem lub powrotnym napięciem diodami. Jako opcjonalne akcesoria oferujemy tzw. Relay Box wykonujący całą pracę związaną z zabezpieczeniem urządzenia TESTOWANIE WYJŚD I WEJŚD Testowanie wyjśd... 16

3 Testowanie wejśd Instalacja programu do konfiguracji ZMIANA KONFIGURACJI Przegląd Funkcji Tabela punktów GPS Konfiguracja Zaawansowana Monitoring ONLINE tylko z użyciem zapisanych pozycji Częstotliwośd logowania ONLINE oraz Częstotliwośd logowania OFFLINE Instalacja karty SIM z PINem innym niż 0000 lub nie wyłączonym: PROSTE KOMENDY SMS Komendy SMS akceptowane prze urządzenie: Aktywacja urządzenia I tryb uśpienia: Zawieszenia Programowe i Hardware owe: Wgrywanie oprogramowania do GPS LOGISTIC Wgraj firmware, plik konfiguracyjny lub tabele Geo-Ogrodzenia poprzez GPRS: Tracking System Operating System Download Program: Tracking unit download sequence: Geo-Ogrodzenie Istnieją dwa tryby pracy Geo-Ogrodzenia Ustawienie obszaru Geo-Ogrodzenia: Camera GPS locations (code 37,1 and code 37,2): Przykładowa konfiguracja: Wiadomości wysyłane przez GPS LOGISTIC: Wiadomośd lokalizacji: Wielokrotna Wiadomośd Lokalizacji (5 lokalizacji na wiadomośd) Wiadomośd potwierdzająca: Kiedy wiadomośd zostanie wysłana na urządzenie przez użytkownika wiadomośd potwierdzająca zostanie zwrócona Serial port data sending using the GSM Modem: Podstawowe testowanie i rozwiązywanie problemów:... 57

4 10. TESTOWANIE GPRS Komendy AT DLa wsparcia GPRS Odbieranie I wysyłanie danych GPRS: Błędy GPRS: I-Button: Mierzenie temperatury używając AUX3 input: Multi I/O pinout Voice port pinout Opis wiązki połączeniowej Przewodnik instalacji podstawowej: Funkcje serwisu 85 Kontrola lokalizacji Wyświetlanie trasy Opcje SMS Alarm bezruchu Włącz/Wyłącz GEO Parkowanie Śledzenie w czasie rzeczywistym Opcje GPRS Alarm Detekcji Ruchu Włącz/wyłącz GEO Parkowanie Tracking w czasie rzeczywistym Przekazywanie powiadomieo GPS LOGISTIC Informacje prawne

5 1. PIERWSZE URUCHOMIENIE I TESTOWANIE. Rikaline GPS LOGISTIC został zaprojektowany tak, aby instalację, testowanie i konfigurację uczynid prostymi. Podczas instalacji i testowania zalecamy używanie notebooka lub PDA z portem szeregowym (RS232) i zainstalowanym oprogramowaniem do komunikacji serialowej. Na komputerze z systemem Windows można użyd programu Hyperterminal (składnik systemu Windows do Windows XP, Vista nie posiada go). Na PDA lub Pocket PC dostępnych jest kilka programów komunikacyjnych. Jednym z nich jest ZTERM dla Pocket PC, który można pobrad ze strony Przed instalacją zalecamy skonfigurowanie opcji urządzenia przy użyciu programu Rikaline GPS LOGISTIC konfigurator. Rikaline GPS LOGISTIC ma wiele konfigurowalnych opcji, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla bardzo wielu zastosowao w tym: ochrony pojazdów i zarządzania flotą. INSTALACJA KARTY SIM I BATERII. UWAGA: PRZED INSTALACJĄ KARTY SIM NALEŻY USTAWID KOD PIN NA 0000 (4 X ZERO) LUB WYŁĄCZYD OCHRONĘ KODEM PIN. Odkręd zaznaczone dwie śruby 1 Usuo przedni panel. 2 Wysuo płytkę PCB (popchnij z drugiej strony) 3

6 Zainstaluj kartę SIM. Kartę wsuwamy złączami na dół I wycięciem z przodu. Karta SIM 4 Podłącz konektor do złącza baterii zapasowej (pomio ten krok, jeżeli zamierzasz testowad urządzenie wykonasz go przed samym docelowym montażem) Uwaga: podłączenie baterii musi nastąpid po uprzedniej instalacji karty SIM Urządzenie będzie działad bez podłączonej zapasowej baterii na zew. zasilaniu. 5 Wsuo płytkę PCB zwracając uwagę na konektor baterii zapasowej 6 Dokręd wszystkie śruby 7 UWAGA: JEŻELI CHCESZ ZMIENID KARTĘ SIM, PAMIĘTAJ O WCZEŚNIEJSZYM ODŁĄCZENIU BATERII ZAPASOWEJ. PO WYMIANIE KARTY SIM PONOWNIE PODŁĄCZ KONEKTOR BATERII.

7 PODŁĄCZENIE KABLI KOMUNIKACYJNYCH I ANTEN. Podłącz antenę GPS do konektora po prawej stronie. 1 Podłącz antenę GSM (środkowy konektor) 2 Podłącz wiązkę komunikacyjną do portu. Poszczególne kable posiadają opisy dotyczące ich funkcji. Wiązka komunikacyjna służy do przekazywanie sygnałów do i z urządzenia oraz do jego zasilania napięciem od 6 do 36 V (DC). Wiązka komunikacyjna umożliwia podłączenie do GPS LOGISTICA zewnętrznych urządzeo pomiarowych. 3 Podłącz kabel serwisowy do złącza RJ45. Kabel serwisowy umożliwia konfigurację urządzenia, podgląd jego pracy oraz aktualizację oprogramowania (firmware u) 4

8 2. SZYBKI START - UŻYJ HYPER TERMINAL DO TESTÓW KROK 1 PODŁĄCZENIE KABLA SERWISOWEGO Podłącz kabel serwisowy do GPS LOGISTICa i komputera PC. KROK 2 PRZYGOTOWANIE OPROGRAMOWANIA HyperTerminal to darmowy program dostarczany wraz z systemem Windows do wersji Windows XP. Wersja Windows Vista nie posiada go. W zastępstwie polecamy program PUTTY (http://www.putty.nl/). Parametry połączenia to: Port COM, do którego podłączyliśmy kabel (najczęściej COM1); Prędkośd transmisji (Baud Rate): 9600 Wyjście z danymi NMEA Wtyczka od strony GPS LOGISTICa Wtyczka od strony komputera Zalecamy testowanie urządzenie podłączonego do komputera kablem serwisowym. Umożliwia to łatwe i szybkie sprawdzenie poprawności działania oraz testowanie podłączenia wszystkich kabli sygnałowych i zasilających. Dodatkowo w trybie serwisowym można sprawdzid aktualną wersję oprogramowania oraz zaktualizowad go do najnowszej wersji. KROK 3 DIODY LED (STAN URZĄDZENIA) W trakcie testów nie zalecamy podłączania baterii, ponieważ będzie ona utrudniad resetowanie urządzenia. Podłącz urządzenie do zasilania. Powyżej złącza RJ45 znajdują się 2 diody LED. Zielona będzie zapalona podczas startu urządzenia, a mrugad gdy dane NMEA zaczną byd wysyłane. Żółta dioda będzie mrugad, gdy testowany jest modem GSM i karta SIM.

9 W trakcie normalnej pracy żółta dioda nie powinna świecid.

10 KROK 4 - ZARAZ PO PODŁĄCZENIU ZASILANIA POWINNIŚMY ZOBACZYD NASTĘPUJĄCY EKRAN W przypadku zapętlenia się urządzenia podczas testów proszę sprawdzid poziom zasilania. Napięcie minimalne nie może byd niższe nid 6 V (DC). Gdy zobaczysz błąd Operating System Checksum FAILED zainstaluj ponownie oprogramowanie (firmware e). Jeżeli w urządzeniu znajduje się poprawnie zainstalowana karta SIM i któryś z testów nie powiedzie się (FAILED), proszę skontaktowad się serwisem. KROK 5 MENU DIAGNOSTYCZNE Wciśnij na klawiaturze komputera literę m aby przejśd do menu diagnostycznego: Niektóre opcję mogą się różnid w nowszej wersji oprogramowania CURRENT OPERATING SYSTEM :GPS/GSM TRACKER V Aktualna wersja oprogramowania wraz z datą jej wypuszczenia. PRESS 0 TO UPLOAD OPERATING SYSTEM (X-MODEM FORMAT) Wciśnij 0 aby zaktualizowad oprogramowanie PRESS 1 TO TEST GSM MODULE AND SIM CARD Wciśnij 1 aby sprawdzid moduł GSM Ii kartę SIM Ten test sprawdza, czy urządzenie może się porozumied z modemem GSM I czy karta SIM jest zainstalowana. Urządzenie nie będzie działad bez karty SIM.

11 Po teście nastąpi powrót do menu diagnostycznego. PRESS 2 TO READ GSM SIGNAL STRENGTH Wciśnij 2 aby odczytad siłę sygnału GSM Położenie anten GSM może wymagad dostosowania aby uzyskad najlepszy sygnał. Jakośd sygnału zostanie wyświetlona w postaci: Low (słaby) Medium (średni) High (mocny) PRESS 3 TO TEST GPS MODULE AND GPS LOCATION Wciśnij 3 aby sprawdzid moduł GPS i pozycję GPS Następujące informacje zostaną wyświetlone: Testing GPS module Non-valid GPS location Press M to Return to MAIN MENU Non-valid GPS location Press M to Return to Informaca o pozycji GPS (GPS location) może byd dwojakiego rodzaju: Valid (poprawny FIX) Non-valid (brak FIXu) Urządzenie może potrzebowad kilku minut aby podad poprawną pozycję GPS. Przy instalacji anteny GPS pamiętaj o tym, że sygnał GPS jest dostępny na zewnątrz pomieszczeo oraz jest blokowany przez metal. PRESS 4 TO READ INPUT SIGNALS Wciśnij 4 aby odczytad sygnały wejścia

12 Pamiętaj, że nie wszystkie sygnały będą podłączone na tym etapie. Ten test sprawdza, czy sygnały zostały aktywowane czy też nie (np. poprzez aktywację alarmu, czy wciśnięcie przycisku SOS). Wciśnij 'm" aby powrócid do meny diagnostycznego Pamiętaj, że złącze AUX3 INPUT 3 jest złączem analogowym, które akceptuje zasilanie w zakresie 0 i +3.3 V (DC). Każde wyższe napięcie może zniszczyd urządzenie lub bezpiecznik na płytce. PCB. PRESS 5 TO SET OR RESET OUTPUT SIGNALS Wciśnij 5 aby ustawid lub wyzerowad sygnały wyjścia 1. Wciśnij 1 i alarm zostanie aktywowany 2. Wciśnij 2 i alarm zostanie wyłączony 3. Wciśnij 3 i SOS zostanie aktywowany 4. Wciśnij 4 i SOS zostanie wyłączony 5. Wciśnij 5 i drzwi zostaną otwarte 6. Wciśnij 5 i dioda GEO ogrodzenia zapali się 7. Wciśnij M aby powrócid do menu Pamiętaj o wyzerowaniu wszystkich wyjśd (alarmów) po zakooczeniu testów. Po przejściu do trybu normalnej pracy zaczną one działad ponownie. PRESS 6 TO TEST I-BUTTON AND VOICE I/O Wciśnij 6 aby sprawdzid I-Button i złącze audio

13 Urządzenie wyświetli następnie informacje na temat modemu GSM oraz nr IEM. 1. Wciśnij 1 aby odczytad I- Button (pastylki Dallas) 2. Wciśnij 2 aby sprawdzid złącze audio 3. Wciśnij M aby powrócid do menu PRESS 7 TO DIRECT CONNECT TO GSM MODEM Wciśnij 7 aby podłączyd się bezpośrednio do modemu GSM Ten test umożliwia sprawdzenie komunikacji GSM poprzez komendy AT. Wpisz 'AT COMSTOP' i <enter> aby wyjśd lub poczekaj 60 sekund. PRESS M TO RETURN TO MAIN MENU Wciśnij m aby przejśd do głównego menu PRESS Q TO QUIT Wciśnij q aby wyjśd (rozpoczyna normalną pracę urządzenia) Po wciśnięciu Q nastąpi wyjście z menu diagnostycznego i przejście do normalnego trybu pracy. Jeżeli przez 5 minut nie naciśniesz Q lub innej opcji urządzenie samo przejdzie do trybu normalnej pracy.

14 Zalecamy kooczenie testów poprzez wciśnięcie Q mamy wtedy pewnośd szybkiego przejścia urządzenia do normalnego trybu pracy. WIĄZKA POŁĄCZENIOWA OPIS PRZEWODÓW Wejście geo ogrodzenie: ujemne napięcie aktywuje funkcje Geo-Ogrodzenia - dioda zaczyna migad po około 5s Wejście SOS: ujemnie napięcie aktywuje alarm SOS Wejście z syreny ujemne: służy do aktywacji alarmu ujemnym napięciem. Stosujemy zamiennie w zależności od systemu alarmowego. Wejście z syreny dodatnie: służy do aktywacji alarmu dodatnim napięciem. Stosujemy zamiennie w zależności od systemu alarmowego. Zasilanie: masa (uziemienie, minus)

15 Zasilanie: plus (od +6 do +37 VDC) Wejście AUX1: uniwersalne wejście. Najczęściej podłączane do zapłonu. Może byd użyte do aktywacji urządzenia, do wyłączania Geo-Ogrodzenia (opóźnienie około 3s. musi byd przełączone na stałe gdyż inaczej Geo- Ogrodzenie aktywuje się ponownie Wejście AUX2: wiele możliwości konfiguracji (m.in. możliwośd odbierania połączeo) Wejście AUX3: wejście analogowe mierzące napięcie w przedziale od 0 do 3.3 VDC. Nie należy przekraczad maksymalnego napięcia grozi uszkodzeniem. Wyjście 2: ujemne napięcie zgodne z napięciem zasilania pojawi się na tym przewodzie w przypadku aktywacji wyjścia 2. Można wykorzystad do sterowania zewnętrznymi urządzeniami. Możliwośd ręcznej zdalnej aktywacji np. do otwarcia drzwi w pojeździe lub włączenia ogrzewania postojowego. Wyjście SOS: ujemne napięcie zgodne z napięciem zasilania pojawi się na tym przewodzie w przypadku aktywacji alarmu SOS (wyjście 1). Można wykorzystad do sterowania zewnętrznymi urządzeniami. Możliwośd ręcznej zdalnej aktywacji np. do odłączenia zapłonu w pojeździe Wyjście Alarmu: ujemne napięcie zgodne z napięciem zasilania pojawi się na tym przewodzie w przypadku aktywacji alarmu. Można wykorzystad do sterowania zewnętrznymi urządzeniami. ZALECAMY ZABEZPIECZENIE WSZYSTKICH WEJŚD I WYJŚD PRZED PRZEPIĘCIEM LUB POWROTNYM NAPIĘCIEM DIODAMI. JAKO OPCJONALNE AKCESORIA OFERUJEMY TZW. RELAY BOX WYKONUJĄCY CAŁĄ PRACĘ ZWIĄZANĄ Z ZABEZPIECZENIEM URZĄDZENIA. Dioda LED czerwona: miga gdy funkcja Geo-Ogrodzenia jest aktywna. Można skonfigurowad w innych celach TESTOWANIE WYJŚD I WEJŚD Po uruchomieniu urządzenie przechodzi w tryb diagnostyczny. Jeżeli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk (z poziomu terminala) w ciągu 30 sekund, urządzenie przejedzie do normalnego trybu pracy. Proszę pamiętad, że program konfiguracyjny GPS LOGISTIC ma dostęp do urządzenie tylko wtedy, kiedy jest ono w normalnym trybie pracy

16 Za pomocą Hyperterminala wchodzimy do Diagnostic menu. Jeżeli urządzenie jest już w normalnym trybie pracy dostęp do menu uzyskamy wciskając przycisk x. Szczegółowy opis znajduje się w tej Press Q to Quit. Wciśnij klawisz m Wciśnij klawisz 5 aby przetestowad wyjścia Wciśnij klawisz `4` aby przetestowad wejścia TESTOWANIE WYJŚD Podłączamy do wybranego wyjścia miernik tak jak na przykładzie: Zasilanie dodatnie (plus) podłączone do przewodu zasilania w wiązce i miernika (plus) 2. Zasilanie ujemnie (minus, masa) podłączone do w wiązce do przewodu EARTH NEG. 3. Wyjście Alarmowe podłączone do miernika (minus, masa) 3

17 Wybieramy opcję odpowiadającą wyjściu, które chcemy sprawdzid. W naszym przypadku Wciśnij `1` Po jej aktywowaniu na mierniku powinna wyświetlid się odpowiednia wartośd napięcia. Dla każdego z wyjśd jest ona taka sama jak napięcie zasilania urządzenia. TESTOWANIE WEJŚD Ponownie wchodzimy do menu diagnostycznego w Hyperterminalu i wybieramy opcję numer 4: Wciskamy klawisz 4 by przetestowad wejścia W Hyperterminalu powinnyśmy zobaczyd takie dane (przykład dla AUX1): Podłączamy wybrane wejście do odpowiedniego portu zasilania. Dla wejśd oznaczonych jako dodatnie, do źródła dodatniego zasilania (plus). Dla wejśd oznaczonych jako ujemnie, do źródła ujemnego zasilania (minus). W przykładzie obok testujemy wejście Aux1 reagujące na napięcie dodatnie (plus). Activated oznacza że na wejściu zostało wykryte napięcie

18 INSTALACJA PROGRAMU DO KONFIGURACJI Program do konfiguracji umożliwia zmianę pierwotnych ustawieo urządzenia. W przypadku nowych urządzeo nie ma konieczności dokonywania żadnych zmian są prekonfigurowane do pracy z wybranym serwisem trackingowym. Najnowszą wersję programu można pobrad ze strony na forum: Po rozpakowaniu zawartości archiwum do wybranego katalogu nalezy uruchomid plik setup.exe. W następnym oknie klikamy OK: Dalej pojawi się okno z wyborem miejsca instalacji programu. Po jego wyborze klikamy na ikonę instalacji:

19 Następnie do wyboru mamy nazwę grupy z programem. Dalej klikamy Continue: Na koniec w przypadku prawidłowego przebiegu procesu instalacji otrzymamy komunikat potwierdzający ten fakt. Klikamy OK. Program od tego momentu jest dostępny w MENU START. Po uruchomieniu otrzymamy następujące okno: Pierwsza rzecz, jaką musimy wykonad, to wybrad nr portu COM, do którego podłączony jest kabel Zmiana parametrów podstawowych Zapis konfiguracji do urządzenia Wybór portu COM Odczyt bieżącej konfiguracji z urządzenia komunikacyjny. Ponieważ jest to fizyczny COM, podłączany do złącza typu DB9, najczęściej w komputerze będzie to COM1.

20 ZMIANA KONFIGURACJI PRZEGLĄD FUNKCJI Ustawienie OPIS Aktywowana przez Ustawia jak urządzenie ma sie wybudzid ze stanu wstrzymania Nr Baza 1: Ustawia numer bazy 1 (nie zmieniad!) Nr Baza 2: Ustawia numer bazy 2 Nr Baza 3: Ustawia numer bazy 3 SMSC number: Ustawia numer SMSC jeśli potrzebny Credits left: Aktywuje lub deaktywuje wiadomości wychodzące Geo Ogrodzenie opóźnienie Ustawia czasowe opóźnienie fukncji Geo Ogrodzenie Geo Ogrodzenie czułośd Ustawia prędkośd aktywacji funkcji Geo Ogrodzenie Czułośd na ruch Ustawia czułośd sensora ruchu Aktywacja alarmu Ustawia typ alarmy dla alarm input Opóźnienie aktyw. alarmu wejśd Ustawia opóźnienie czasowe dla aktywacji alarm input Opóźnienie aktyw. alarmu zasilania Ustawia opóźnienie dla alarmu awarii zewnętrznego zasilania GPS reading interval Ustawia przerwy czasowe miedzy kolejnymi zapisami pozycji do pamięci Funcja przycisku SOS Ustawia w jaki sposób jest aktywowany alarm SOS Przycisk SOS Aktywuje bądź deaktywuje przycisk SOS Status wysyłany co Wysyłaj status co 0-7 dni Niskie napięcie zasilania (alarm) od Ustawia alarm niskiego napięcia zasilania Wysokie napięcie zasilania (alarm) Ustawia alarm wysokiego napięcia zasilania od

21 Opóźnienie aktywacji alarmu Ustawia opóźnienie aktywacji alarmu niskiego i wysokiego napięcia zasilania Maks. Prędkośd Ustala powyżej jakiej prędkości zostanie wysłana wiadomośd Opóźnienie aktywacji Ustala po jak długim przekroczeniu prędkości wysyłana jest wiadomośd Aktywacja Geo-Ogrodzenia Włączenie lub wyłączenie funkcji Geo Ogrodzenie Geo-Ogrodzenie konfiguracja Ustawienia prostokątnej powierzchni Geo Ogrodzenia powierzchni Czestotliwośd logowania ONLINE For SMS only and GRRS only mode and GPS LOGISTIC is activating. (*1) Czestotliwośd logowania OFFLINE For SMS only and GRRS only mode and GPS LOGISTIC is in sleep mode. (*1) Tryb pracy Przełącza między trybem Tylko SMS a trybem SMS i GPRS Protokół przesyłania danych: Pozwala wybrad między protokołami UDP oraz TCP Adres IP lub domena Wpisz stały adres IP lub nazwe domeny by otrzymywad dane poprzez GPRS Port UDP docelowy Port UDP dla danych GPRS Port TCP docelowy Port TCP dla danych GPRS APN Nazwa access pointa dla danych GPRS GPRS login Login dla połączenia GPRS GPRS hasło Hasło dla połączenia GPRS Port do aktualizacji firmware u Ustawia port do aktualizacji firmware u poprez GPRS Aktualne hasło Hasło by połączyd się z urządzenieme przez port szeregowy Nowe hasło Służy do zmiany hasła Sprawdź poprawnośd konfiguracji Sprawdza czy ustawienia są poprawna (Może sprawdzid tylko podstawowe błędy konfiguracji) Select directory Select the directory of setting saved file Select file Select the setting saved file to load Wczytaj konfigurację Wczytaj konfiguracje z pliku Zapisz konfigurację Zapisz konfigurację do pliku Wybrany plik Wybrany plik zostanie pokazany w tym oknie Powrót do menu Powraca do menu głównego *1 Minimalny czas wysyłania (używając GPRS) to około 6 sekund. Wydłuży się jeśli będzie używany SMS do śledzenia na bieżąco. Czas wysyłania zależy od prędkości twojej sieci GSM jakiej potrzebuje na potwierdzenie i przetworzenie komend SMS i GPRS. Prosimy zwrócid uwagę że urządzenie ma dwa tryby działania funkcji Geo-Ogrodzenie 1. Pierwszy tryb jest aktywowany gdy GEO fencing input jest aktywny. W tym przypadku GEO FENCING LED będzie mrugad. Ten tryb może byd również aktywowany poprzez SMS. W tym przypadku aktywacja Geo- Ogrodzenia może byd deaktywowana tylko przez SMS. 2. Drugi tryb pozwoli na zdefiniowanie prostokątnego Geo-Ogrodzonego obszaru. Urządzenie może byd tak skonfigurowane by wysyład wiadomośd gry pojazd wjeżdża bądź wyjeżdża z obszaru. Konfiguracja punktów GPS by edytowad, dodawad lub usuwad pozycje GPS w tabeli pozycji GPS.

22 Pozycje GPS w tej tabeli mogą byd użyte dla dwóch funkcji: 1. Jako ostrzeżenie gdy urządzenie wjeżdża do strefy gdzie zamontowany jest fotoradar. 2. Jako zautomatyzowany system reportów gdy urządzenie wjeżdża lub opuszcza zdefiniowaną lokalizację. TABELA PUNKTÓW GPS Wpisz Szerokośd (dd.mmmm) i Długośd (ddd.mmmm) w formacie NMEA. Urządzenie porówna obie wartości tylko z aktualną pozycją. KONFIGURACJA ZAAWANSOWANA

23 USTAWIENIA OPIS KONFIGURACJA POŁĄCZEO GŁOSOWYCH Auto odbieranie po X sygnałach Ustaw jeśli chcesz aby urządzenie samo odbierało połączenia przychodzące po X sygnałach Select Aux2 input to pickup Wybierz jeśli AUX2 ma byd używane do odbierania połączeo (Pamiętaj że AUX2 może byd też użyte do aktywacji alarmu. Musisz wybrad tylko jedną funkcje dla wejścia AUX2) Wyślij lokalizację po Ustaw jeśli chcesz aby urządzenie wysyłało SMS z lokalizacją po nieodebranym połączeniu nieodebranym połączeniu. ANALOGOWE ZŁĄCZE AUX3 * See Note! Napięcie aktywujące Napięcie dla wejścia analogowego musi byd pomiędzy 0 a 3.3Volt DC max. The unit uses linear conversion to convert DC input to numeric value from 0 to 255 (0 is zero volt and +3.3 Volt is 255) Opóźnienie aktywacji Ustawienie dla opóźnienie aktywacji AUX3 Moment aktywacji Ustaw czy chcesz aby AUX3 aktywowało się poniżej lub powyżej ustawionego napięcia Funkcja złącza AUX2 Wybierze funkcje wejścia AUX2 Opóźnienie aktywacji Ustawienie opóźniania aktywacji funkcji AUX2 Kalibracja impulsów AUX2 musi byd wybrany dla Licznik Pulsów. Ustaw scale dla licznika Licznik trasy przy użyciu GPS Kiedy aktywny dane GPS będą użyte by określid przebyty dystans Odczytaj I-Button ID Aktywuj lub deaktywuj detekcje I-Button ID Opóźnienie aktywacji syreny Syrena może byd skonfigurowana tak aby sygnalizowała przez 1 do max 5 minut. Kiedy I-Button zostanie odczytany syrena ucichnie (aż do następnej aktywacji) Włącz alarm przy błędzie odczytu z I-Button Jeśli aktywne ALARM zostanie aktywowany gdy odczyt z I-Button ID będzie wymagany. Zostanie również aktywowana dioda Geo- Ogrodzenia. ALARM pozostanie aktywny do czasu gdy I-Button ID zostanie

24 odczytany bądź gdy minie czas opóźnienia dla syreny. Jako że ALARM Output może byd używany również przez inne funkcje należy byd uważnym i użyd go tylko do jednej. Funkcje Dodatkowe Komunikaty do Bazy 2 Wysyłanie komunikatów do Bazy 2 Send Panic, Alarm, GEO or Power Gdy aktywowane wyśle pozycje również na Baza 3 loss activated to Base Phone number 3 Komendy otrzymane z Bazy 3 Gdy aktywne wszystkie komendy są wysyłane na Baze 1 przesyłaj do Bazy 1 Kompresuj dane GPRS Wiadomości z lokalizacją gdy używane będzie GPRS zostaną zredukowane o ok. 25% by zmniejszyd koszty komunikacji Wysyłaj dane przez SMS jeżeli brak Jeśli aktywne dane bedą wysyłane poprzez SMS jeśli nie będzie GPRS zasięgu GPRS. Jak tylko zasięg GPRS pojawi się ponownie to urządzenie znów zacznie wysyład dane za jego pomocą. Komunikaty z innych telefonów Aktywuje lub deaktywuje możliwośc wysyłania komunikatów z innych telefonów Kod dostępu Urządzenie przyjmnie polecenia z innych telefonów tylko wtedy gdy zostanie podany kod dostępu Monitoring ONLINE tylko z użyciem Zapisane lokacje GPS z pamięci are automatic send back (See *1) zapisanych pozycji Rozłącz GPRS w trybie uśpienia Kiedy urzadzenie wchodzi w tryb uśpienia połączenie GPRS zostaje zerwane Wyłącz tracking ONLINE w Kiedy urządzenie wyjedzie poza granice kraju cracking ONLINE roamingu zostaje wyłączony Częstotliwośd logowania w roaming ONLINE Tylko tryb SMS w roamingu Preferowany operator w roamingu For SMS only and GPRS only mode and rover is activating and SIM card is Roaming. If configured the Rover will send data using the configured value. Minimalny czas wysyłania (używając GPRS) to około 12 sekund. Wydłuży się jeśli będzie używany SMS do śledzenia na bieżąco. Czas wysyłania zależy od prędkości twojej sieci GSM jakiej potrzebuje na potwierdzenie i przetworzenie komend SMS i GPRS. Gdy aktywne urzadzenie wysyła dane tylko przez SMS w przypadku roamingu Kiedy urządzenie przejdzie w tryb roamingu połączy się z wybranym operatorem. Pozostaw jeśli chcesz żeby urzadzenie łączyło się automatycznie do jakiekolwiek dostępnej sieci Kod Pin PIN dla karty SIM (See *1) Tryb GSM Pozwala samemu wybrad tryb pracy GSM. W większości przypadków pozostawid puste urządzenie samo przeszukuje wszystkie dostępne częstotliwości * Once the ADC input is activated (and message has been sent) the ADC delay time will be reset back to zero disabling the ADC activation. To reactivate the value must be reloaded using SMS command or using the configuration menu. *1 Kiedy pierwszy raz instalujesz kartę SIM w urządzeniu PIN musi byd 0000 lub wyłączony. Można go zmienid później używając konfiguratora.

25 UPEWNIJ SIĘ ŻE NUMER SIM JEST POPRAWNY ZANIM WŁOŻYSZ KARTĘ SIM DO URZĄDZENIA! PRZECZYTAJ INSTRUKCJE DO USTAWIENIA KODU KARTY SIM! Jeśli PIN będzie nie prawidłowy karta SIM może zostad zablokowana. *1 GPS LOGISTIC może wysyład zapisane lokacje GPS z pamięci z powrotem do bazy używając SMS lub GPRS (zależnie od wybranego trybu pracy). Przerwa między wysyłaniem zależy od ustawienia GPS reading interval. Przy powyższym ustawieniu, co 5 minut prawidłowa lokalizacja GPS jest zapisywana w urządzeniu. Jeśli lokalizacja jest nie prawidłowa to żadne dane nie są zapisywane oprócz sytuacji kiedy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia. Ostatnia lokalizacja przed wejściem w stan uśpienia jest zapisywana do pamięci (niezależnie czy jest prawidłowa czy nie). Funkcja Monitoring ONLINE tylko z użyciem zapisanych pozycji różni się od Częstotliwośd logowania ONLINE and the Częstotliwośd logowania OFFLINE. MONITORING ONLINE TYLKO Z UŻYCIEM ZAPISANYCH POZYCJI. Kilka lokalizacji jest wysyłanych w każdej wiadomości (5 lokalizacji). Brak statusu. Tylko Czas/ Data / Prędkośd/ Kierunek, Szerokośd, Długośd Wiadomośd zostanie wysłana używając SMS albo GPRS gdy 5 lokalizacji zostanie zapisanych do pamięci albo gdy urządzenie przejdzie w stan uśpienia (nawet jeśli mniej niż 5 lokalizacji zostanie zapisanych). Jeśli wiadomośd nie będzie mogła byd wysłana to CZĘSTOTLIWOŚD LOGOWANIA ONLINE ORAZ CZĘSTOTLIWOŚD LOGOWANIA OFFLINE. Pojedyocza lokalizacja jest wysyłana. Pełny status jest zawarty, Prędkośd, Kierunek etc. Wiadomośd zostanie wysłana używając SMS albo GPRS jeśli czas online lub offline wygaśnie Jeśli wiadomośd nie będzie mogła byd wysłana to

26 urządzenie spróbuje ponownie gry 5 kolejnych lokalizacji zostanie zapisanyc h.przykład: Urządzenie nie mogło wysład ostatnich 10 lokalizacji (brak sygnału GSM). Kiedy kolejnych 5 lokalizacji zostanie zapisanych a sygnał GSM będzie OK wtedy urządzenie wyśle 15 lokalizacji zapisanych w pamięci. Nawet 250 lokalizacji może byd wysłanych jeśli transmisja zawiedzie. Przerwa między zapisywaniem pozycji od 1 do 240 minut zostanie ona stracona. Przerwa między zapisywaniem pozycji od 4 sekund do sekund. INSTALACJA KARTY SIM Z PINEM INNYM NIŻ 0000 LUB NIE WYŁĄCZONYM: Stardardowa konfigracja po wgraniu systemu operacyjnego lub gdy używasz GPS logistic pierwszy raz zakłada że karta SIM nie kodu pin lub że jest to 0000 (4 * zero). Jeśli nie możesz wyłączyd PINu upewnij się że wynosi on 0000 GPS Logistic wpierw sprawdzi czy kod PIN jest wymagany. Jeśli karta SIM wymaga PINu to GPS LOGISTIC spróbuje zalogowad się za pomocą PINu 0000 (4* zero). By zmienid kod PIN podążaj za poniższymi instrukcjami. 1. Wpierw wczytaj konfiguracje z GPS LOGISTIC i ustaw KOD PIN na żaden (pusty). 7. Zgraj konfiguracje do urządzenia Potem zgraj konfiguracje do urządzenia. 1. Wyłącz GPS LOGISTIC i wyjmij kartę SIM. 2. Użyj telefonu komórkowego by zmienid numer PIN. 3. Włóż kartę SIM z powrotem do GPS LOGISTIC i włącz GPS LOGISTIC. 4. Poczekaj około 1 minuty zanim użyjesz program konfiguracyjnego. 5. Zgraj ustawienia z GPS LOGISTIC. 6. Ustaw KOD PIN na nowy (ten który skonfigurowałeś za pomocą telefonu). PROSTE KOMENDY SMS Użytkownik koocowy może wysład następujące proste komendy SMS na urządzenie. Inne komendy nie są akceptowane. Komendy mogą byd wysyłane w małych lub dużych literach. Inne kombinacje nie są

27 akceptowane. a) Opcja Geo-Ogrodzenie Wyślij: geo enable lub 'GEO ENABLE by aktywowad Geo-Ogrodzenie. Przykład Komendy SMS Wiadomośd potwierdzająca GEO ENABLE GEO ENABLE CONFIRM geo disable' lub 'GEO DISABLE' by deaktywowad Geo-Ogrodzenie. Przykład Komendy SMS Wiadomośd potwierdzająca GEO DISABLE GEO DISABLE CONFIRM b) Opcja alarmu Wyślij: 'alarm enable' lub 'ALARM ENABLE' by aktywowad alarm. Przykład Komendy SMS Wiadomośd potwierdzająca ALARM ENABLE ALARM ENABLE CONFIRM alarm disable' lub 'ALARM DISABLE' by deaktywowad alarm. Przykład Komendy SMS Wiadomośd potwierdzająca ALARM DISABLE ALARM DISABLE CONFIRM c) Opcja otwierania drzwi samochodu Wyślij: 'open doors' lub 'OPEN DOORS' by otworzyd drzwi samochodu Przykład Komendy SMS Wiadomośd potwierdzająca OPEN DOORS OPEN DOORS CONFIRM

28 KOMENDY SMS AKCEPTOWANE PRZE URZĄDZENIE: Urządzenie będzie przetwarzad tylko SMS na niego wysłane. Jeśli urządzenie działa w trybie SMS I GPRS, potwierdzenie lub wiadomośd z lokalizacją będą wysyłaned na SMS. Urządzenie może odczytywad i wysyład wiadomości SMS bez zrywania połączenia GPRS. Kiedy wysyłasz wiadomości SMS upewnij się że mają one prawidłowy format. Some commands may require a fixed length. 11, ( Zarządaj aktualny Status, Wersje, Lokalizacje) Przykład: 05*827,11,0 12, -> Tryb tylko SMS (default) Przykład: 05*827,12,0 13, -> Tryb SMS i GPRS Przykład: 05*827,13,0 14, -> Wgraj system operacyjny używając trybu GPRS/ UDP. Przykład: 05*827,14,0 15, -> Wgraj plik konfiguracyjny używając trybu GPRS/ UDP Przykład: 05*827,15,0 16, -> Wgraj Camera GPS Location używając trybu GPRS/UDP Przykład: 05*827,16,0 17,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, -> APN dla GPRS (32 lokalizacje max) (Default 'internet') Przykład: 05*827,17,vodafone,0 18,x -> Aktywuj/Deaktywuj Monitoring ONLINE tylko z użyciem zapisanych pozycji. x=0 -> Disable x=1 -> Enable Przykład: 05*827,18,1,0 (Aktywuj Real Monitoring ONLINE tylko z użyciem zapisanych pozycji.) 19,x, (x = 0 UDP mode) (x = 1 TCP mode) Przykład: 05*827,19,1,0 (przełącz w tryb TCP) 20, -> Wyłącz Geo-Ogrodzenie! Przykład: 05*827,20,0

29 21, -> Włącz Geo-Ogrodzenie! Przykład: 05*827,21,0 22,x, ( x = 0 Brak kompresji dla GPRS real time tracking ) ( x = 1 Kompresja dla GPRS real time tracking) Przykład: 05*827,22,0,0 23,x, ( x = 0 Nie wysyłaj danych przez SMS jeśli GPRS zawiedzie dla Real time tracking ) ( x = 1 Wysyłaj dane przez SMS jeśli GPRS zawiedzie dla Real time tracking) Przykład: 05*827,23,1,0 (Wysyłaj dane przez SMS jeśli GPRS zawiedzie dla Real time tracking) 24,xxxxx, -> Port TCP docelowy (6082 decimal Default od 0 do 65535) Przykład: 05*827,24,6082,0 - Port TCP docelowy! 25,xxxxx, - > Port UDP docelowy (6080 decimal Default od 0 do 65535) Przykład: 05*827,25,6080,0 - Port UDP docelowy! 26,xxxxxxxxxxxxxxxx, -> GPRS login (24 znaki max) Przykład: 05*827,26,guest,0 27,xxxxxxxxxxxxxxxx, -> GPRS hasło (16 znaki max) Przykład: 05*827,27,guest,0 28,x, ( x = 0 Wyłącz wysyłanie wiadomości gdy połączenie nie zostanie odebrane ) ( x = 1 Włącz wysyłanie wiadomości gdy połączenie nie zostanie odebrane) Przykład: 05*827,28,1,0 (Włącz wysyłanie wiadomości gdy połączenie nie zostanie odebrane) Musisz ustawid Auto odbieranie po (0-9) sygnałach na 3 lub więcej. Jak tylko usłyszysz pierwszy syngnał musisz się rozłączyd. Jeśli nie wiadomośd nie zostanie wysłana. 29,xxxxxxxx, -> Adres IP lub nazwa domeny w ASCII code MAX 32 Char Przykład: 05*827,29,www.newtrack.com.tw,0 30,x, (x=0 -> default - GPS LOGISTIC używając tylko czujnika ruchu) (x=1 -> GPS LOGISTIC gdy Auxiliary Input 1 is High) (x=2 -> GPS LOGISTIC aktywuje się gdy jest ruch lub gdy Auxiliary Input 1 is High) (x=3 -> GPS LOGISTIC aktywuje się tylko przez Auxiliary Input 1 Automatycznie wysyła status gdy napięcie na wejściu się zmienia

30 (x=4 -> GPS LOGISTIC aktywuje się gdy jest ruch lub przez Auxiliary Input 1 - Automatycznie wysyła status gdy napięcie na wejściu się zmienia Przykład: 05*827,30,2,0 High - GPS LOGISTIC aktywuje się gdy jest ruch lub gdy Auxiliary Input 1 is 31,xxx, (xxx Delay Time Alarm Input) Muszę byd 3 cyfry! Od 000 do 255 max. Przykład: 05*827,31,035,0 - Opóźnienie alarmu ustawione na 35 seconds. 32,xxx, (xxx Delay Time Power Failure 3 digits) Muszę byd 3 cyfry! Od 000 do 255 max. Przykład: 05*827,32,005,0 - Opóźnienie alarmu awarii zasilania o 5 sekund 33,xxx, (xxx Days battery needs recharge) Muszę byd 3 cyfry! Od 000 do 255 max. NIE TRZEBA ZMIENIAD! 34,xxx, (xxx Delay time GEO fencing - seconds) Muszę byd 3 cyfry! Od 000 do 255 max. Przykład: 05*827,34,010,0 - Opóźnienie Geo-Ogrodzenia ustawiona na 10 sekund. 35,xxx, (xxx Czułośd Geo-Ogrodzenia w Węzłach na godzinę - Domyślnie = 3 węzły /H (5.5 Km/h) Muszę byd 3 cyfry! Od 000 do 255 max. Wartośd musi byd w węzłach! Przykład: 05*827,35,004,0 - Czułośd Geo-Ogrodzenia ustawiona na 5 węzłów. 36,xxx, (xxx Opóźnienie między wysłaniem wiadomości kiedy alarm input jest aktywowany) Muszę byd 3 cyfry! Od 000 do 255 max. Przykład: 05*827,36,012,0 - Opóźnienie między wiadomościami ustawione na 12 sekund. 37,x, ( x= 0 -> SOS output for SOS signal only!) Default! SOS-- aktywacja (intermittent contact closure) Aktywacja następuje gdy pojazd porusza się z prędkością > 20 KMH i gdy Alarm Output =ON (nie zależnie czy włączony przez Geo-Ogrodzenie, SMS a lub inną metodą). ( x= 1 -> Aktywuj funkcje lokacje Camera GPS ) ( x= 2 -> -> Aktywuj funkcje lokacje Camera GPS as location reference) Jeśli aktualna pozycja GPS = Camera GPS location wtedy wyślij SMS : in x=xxxxxx y=xxxxxx Jeśli pojazd opuszcza lokalizację Camera GPS wtedy wyślij SMS: out x=xxxxxx y=xxxxxx Funkcja okręgu. Domyślnie = metrów

31 ( x= 3 -> aktywuje sygnał brak GSM ) SOS output aktywuje sie gdy nie będzie sygnału GSM dłużej niż przez 1 minutę. Wykrywa i odczytuje sygnał GSM tylko w normalnym trybie działania Przykład: 05*827,37,1,0 - aktywuj funkcje lokalizacji Camera GPS 38,xx,aaaaaa,bbbbbb, ( xx od 00 do 99 -> by zmienid lokalizację fotoradaru ) MUSZĄ byd 2 CYFRY! ( xx = xx then add to end off the table as new one!) (aaaaaa = Szerokośd w formacie HEX dla fotoradaru) MUSI byd 6 CYFR! (bbbbbb = Długośd w formacie HEX dla fotoradaru) MUSI byd 6 CYFR! Przykład: 05*827,38,03,14F34A,56ABC9,0 - Aktualizyj lokalizacje fotoradaru 3 nowymi danymi w formacie HEX! 39,x, ( Auto odbieranie po X sygnałach) ( x= 0 to 9 -> 0 Domyślnie! Nie odbieraj żadnych połączeo przychodzących) Przykład: 05*827,39,5,0 - Odbierze połączenie po 5 sygnałach 4xx, ( pierwszy x = kod komendy =1 Output 1 aktywny - DOOR =2 Output 2 aktywny - SOS =3 Oba output aktywne =5 Output 1 deaktywowany =6 Output 2 deaktywowany =7 Oba outputy deaktywowane ( sekundy x = czas =0 pozostaw aktywny =1 do 8 czas(sec) aktywuj w sekundy =9 aktywuj na 30 sekund Przykład: 05*827,429,0 - Aktywuj SOS output na 30 sekund! 5,xxxxxx..x, (xxxxx.x Nowy numer Bazy 1 dla urzadzenia -16 znaków max. Przykład: 05*827,5, ,0 - nowy numer Bazy 1 to ,xxxxx, - > UDP OS upload port (6081 decimal Default- from 0 to 65535) Przykład: 05*827,51,6081,0 - UDP Port docelowy! 52,aa,bb,c,

32 aa = Opóźnienie czasowe ADC input (w formacie Hex od 00 do FF) - 00 = wyłączone - MUSZĄ BYD 2 CYFRY! bb = ADC input poziom wywołania (in Hex from 00 to FF) - MUSZĄ BYD 2 CYFRY! c = 0 - Poniżej trigger level 1 - Powyżej trigger level Przykład: 05*827,52,2F,5B,1,0 - Czas opóźnienia wynosi 47 sekund, poziom wywołania wynosi 91 i wywołanie powyżej tej wartości. 53,xxxxxx..x, (xxxxx.x Nowy numer Bazy 2 dla urządzenia) -16 znaków max. Przykład: 05*827,53, ,0 - nowy numer Bazy 2 to Wiadomośd potwierdzająca: PHONE NUMBER TO RECEIVE CUSTOM MESSAGES CHANGED Numer Baza 2 zmieniony 55,x, (Wiadomości do Bazy2 dla Geo-Ogrodzenia, Alarmu, SOS lub awarii zasilania zewnętrznego: x=0 -> x=1 -> Włączone Przykład: 05*827,55,1,0 - Wiadomości do Bazy2 włączone 56,xxxxxx..x, (xxxxx.x Nowy SMSC number ) - (16 znaków max). Przykład: 05*827,56, ,0 - nowy numer SMSC to ,xxxxxx..x, (xxxxx.x Nowy numer Bazy 3 dla urządzenia)- (16 znaków max). Przykład: 05*827,57, ,0 - nowy numer Bazy 3 to ,x, (Wiadomości do Bazy3 dla Geo-Ogrodzenia, Alarmu, SOS lub awarii zasilania zewnętrznego) x=0 -> Wyłączone x=1 -> Włączone Przykład: 05*827,58,1,0 - Wiadomości do Bazy3 włączone 59,x -> Włącz/Wyłącz I-button. x=0 -> Wyłączony x=1 -> Włączony Przykład: 05*827,59,1,0 (I-button włączony) 6,xx, (xx czas pomiędzy odczytami GPS w minutach) MUSZĄ BYD 2 CYFRY!

33 Przykład: 05*827,6,05,0 - czas pomiędzy odczytami GPS to 5 minut. 61,x, (Ustawienia obszaru Geo-Ogrodzonego:) x=0 -> Obszar Geo-Ogrodzony wyłączony x=1 -> Gdy aktywowany wysyła SMS tylko z lokalizacją i statusem (Pojazd musi pozostad poza obszarem Geo-Ogrodzonym) x=2 -> -> Gdy aktywowany wysyła SMS z lokalizacją i statusem + włącza alarm output by wyłączyd silnik (Pojazd musi pozostad poza obszarem Geo-Ogrodzonym) x=3 -> Gdy aktywowany wysyła SMS tylko z lokalizacją i statusem (Pojazd musi pozostad w obszarze Geo-Ogrodzonym) x=4 -> Gdy aktywowany wysyła SMS z lokalizacją i statusem + włącza alarm output by wyłączyd silnik (Pojazd musi pozostad w obszarze Geo-Ogrodzonym) Przykład: 05*827,61,2,0 - Gdy aktywowany wysyła SMS z lokalizacją i statusem + włącza alarm output by wyłączyd silnik (Pojazd musi pozostad poza obszarem Geo-Ogrodzonym. 62,aaaaaab,ccccccd,eeeeeef,ggggggh, (Ustawienia obszaru Geo-Ogrodzonego) aaaaaa = Pierwsza szerokośd (UP) wartośd w formacie HEX MUSZĄ BYD 4 CYFRY! b = N or S (Latitude hemisphere) cccccc = Druga szerokośd (DOWN) wartośd w formacie HEX MUSZĄ BYD 4 CYFRY! d = N or S (Latitude hemisphere) eeeeee = Pierwsza długośd (LEFT) wartośd w formacie HEX MUSZĄ BYD 4 CYFRY! f = E or W (Longitude hemisphere) gggggg = Pierwsza długośd (RIGHT) wartośd w formacie HEX MUSZĄ BYD 4 CYFRY! h = E or W (Longitude hemisphere) Przykład: Szerokośd (UP) wartośd = S Szerokośd (DOWN) wartośd = S Długośd (LEFT) wartośd = E Długośd (RIGHT) wartośd = E Wartości w formacie : ddmm.mmmm lub dddmm.mmmm (as received in any message from the GPS LOGISTIC).

34 By wysład wartości trzeba je wpierw przekonwertowad do format HEX, 2 ostatnie cyfry nie są używane. Powyższe przykłady zostaną przekonwertowane do postaci takiej wiadomości: 62,240157S,24022DS,AE2134E,AE2C3EE, 63,xx,opóźnienie czasowe AUX2 w formacie HEX od 00 do FF ( xx=00 AUX2 wyłączony ) MUSZĄ byd 2 CYFRY! Przykład: 05*827,63,1B,0 - Wysyła wiadomośd gdy aktywowany na dłużej niż 27 sekund. 64,xx,yy, (xx= Maks. Prędkośd od 00 do FF (255 hex) max MUSZĄ byd 2 CYFRY! WARTOŚD w WĘZŁACH!!!!) (yy=00 Sprawdzanie prędkości wyłączone) (yy=01 do FF (255 hex) sekundy powyzej limitu przed aktywacją MUSZĄ byd 2 CYFRY! Przykład: 05*827,64,54,05,0 - wysyła wiadomośd gdy prędkośd większa niż 100 km/h przez 5 sekund ( 1 węzeł to km/h) 65,x, ( x=0 Wyłącz wysyłanie status co 1-7 Days) ( x=1 7 Enable Włącz wysyłanie status co 1-7 days) Przykład: 05*827,65,3,0 - Wysyła lokalizacje co 3 dni 66,xxxx, -> Częstotliwośd logowania OFFLINE SMS lub GPRS -> konfigurowane w formacie Hex! dla trybu OFFLINE MUSZĄ byd 4 CYFRY! xxxx = 0001 wysyłanie 1 wiadomości co 4 sekundy, xxxx = wysyłanie 1 wiadomości co 8 sekund, xxxx = wysyłanie 1 wiadomości co 12 sekund, xxxx = wysyłanie 1 wiadomości co 16 sekund, itd. Max xxxx = 3FFF (hex)(wysyłanie 1 wiadomości co sekundy) Przykład: 05*827,66,0015,0- Wysyłanie jednej wiadomości co 84 sekundy 67,x, -> Panic input włączony/wyłączony (x=0 wyłączony) (x=1 włączony - Domyślnie) Przykład: 05*827,67,1,0 - Panic input włączony! 68,xx, -> Wrażliwośd czujnika ruchu skonfigurowane w HEX MUSZĄ byd 2 CYFRY!

35 (x=09 -> DOMYŚLNIE) (x=ff -> MAX ) Przykład: 05*827,68,09,0 69,aa,bb,xx, -> Power input wiadomośd alarmowa w formacie HEX. ( aa = niskie napięcie zasilania in ASCII HEX) MUSZĄ byd 2 CYFRY! ( bb = wysokie napięcie zasilania in ASC II HEX) MUSZĄ byd 2 CYFRY! ( xx = Opóźnienie czasowe alarmów niskiego i wysokiego zasilania - ASC II HEX) MUSZĄ byd 2 CYFRY Użyj tej tabeli dla wartości aa i bb. Napięcie wejścia Wartość HEX w wiadomośc SMS Napięcie wejścia Wartość HEX w wiadomośc SMS Napięcie wejścia Wartość HEX w wiadomośc SMS 5.0 A E F AA E F AF - External Power loss Voltage wykryty poniżej tego zasilania E F5 6.0 B E F B E F B E F6 7.0 BB E F BE E F C E F7 8.0 C E F C E F C E F9 9.0 C EA F CA EA FA 9.66 CB EB FA 10.0 CE EC FA CF ED FA D ED FB D EE FB D EE FB D EF FC D EF FC D EF FC D F FD DA F FD DB F FE

36 13.66 DC F FE DD F FE DE F FE DF F FF E F3 Powyżej napięcie większe niż Volt DC ($FF) Przykład: 05*827,69,C8,DC,09,0 - Aktywuj alarm jeśli napięcie na wejściu mniejsze niż 9 Volt lub większe od volt przez więcej niż 9 sekund. 7x, ( x=1 Aktywuj alarm bez opóźnienia) ( x=2 Aktywuj alarm Output Phone + GPS in Range) ( x=3 Deaktywuj Alarm ) ( x=4 Zresetuj Logistsica(domyślne urządzenia są wgrywane) ( x=5 Włącz niskie lub wysokie dla alarm input) ( x=6 Puls aktywowany) Przykład: 05*827,71,0 - aktywuj alarm bez opóźnienia. 79,xxxx, -> Częstotliwośd logowania ONLINE SMS lub GPRS -> konfigurowane w formacie Hex! dla trybu ONLINE MUSZA byd 4 CYFRY! xxxx = 0000 brak informacji i położeniu i kontroli (domyślne po aktualizacji systemu lub jego zresetowaniu) xxxx = 0001 wysyłanie 1 wiadomości co 4 sekundy, xxxx = wysyłanie 1 wiadomości co 8 sekund, xxxx = wysyłanie 1 wiadomości co 12 sekund, xxxx = wysyłanie 1 wiadomości co 16 sekund, itd. Maksymalnie xxxx = 3FFF (hex)(wysyłanie 1 wiadomości co sekundy) Przykład: 05*827,79,0005,0 - Wysyła 1 wiadomośd co 20 sekund 8xx, -> Zarządaj odczytania wielu lokalizacji. Prawidłowe lokalizacje GPS są automatycznie zapisywane w pamięci używając ustawieo skonfigurowanych komendą 6,xx (6,xx, (xx czas pomiędzy odczytamy GPS w minutach)). Maksymalnie 5 lokalizacji jest wysyłanych przez SMS lub GPRS w pojedynczej wiadomości Wiadomości lokalizacji nie zawierają statusu. Tylko Czas/ Data / Prędkośd/ Kierunek, Szerokośd, Długośd. Każda ostatnia znana lokalizacja jest zapisywana gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia (prawidłowa czy nie) xx wartośd MUSZĄ byd DWIE CYFRY!

37 (10 send 5 lokalizacji do Bazy) (20 Total lokalizacji do Bazy) (30 Total lokalizacji do Bazy) (11 send 10 lokalizacji do Bazy) (21 Total lokalizacji do Bazy) (31 Total lokalizacji do Bazy) (12 send 20 lokalizacji do Bazy) (22 Total lokalizacji do Bazy) (32 Total lokalizacji do Bazy) (13 send 30 lokalizacji do Bazy) (23 Total lokalizacji do Bazy) (33 Total lokalizacji do Bazy) (14 send 40 lokalizacji do Bazy) (24 Total lokalizacji do Bazy) (34 Total lokalizacji do Bazy) (15 send 50 lokalizacji do Bazy) (25 Total lokalizacji do Bazy) (35 Total lokalizacji do Bazy) (16 send 60 lokalizacji do Bazy) (26 Total lokalizacji do Bazy) (50 Wyślij wszystkie zapisane lokalizacje - Max 3200) (17 send 70 lokalizacji do Bazy) (27 Total lokalizacji do Bazy) (18 send 80 lokalizacji do Bazy) (28 Total lokalizacji do Bazy) (19 send 90 lokalizacji do Bazy) (29 Total lokalizacji do Bazy) INNE WARTOŚCI NIE SĄ DOZWOLONE! PRZYKŁAD: 05*827,815,0 - Wyślij 50 ostatnich zapisanych lokalizacji. 9x, Włącz lub wyłącz komunikacje z urzadzenia. Urządzenie wciąż będzie akceptowad wiadomości konfiguracyjne, ale lokalizacje i wiadomości o alarmach nie będa wysyłane ( x=0 Wyłącz urządzenie ; x=1 Włącz urządzenie) PRZYKŁAD: 05*827,91,0 - Włącz urządzenie. A0,x -> Włącz wiadomości z innych telefonów Bazowych. x=0 -> Wyłącz x=1 -> Włącz PRZYKŁAD: 05*827,A0,1,0 (Włącz wiadomości z innych telefonów Bazowych.) A1,xxxxxxxxxx -> Kod bezpieczeostwa ID (MUSI byd 10 ZNAKÓW!) xxxxxxxxxx -> 10 cyfrowy kod bezpieczeostwa (wszystkie litery i cyfry) PRZYKŁAD: 05*827,A1,Ab a,0 (Zmieo kod ID na Ab a ) Wszystkie wiadomości powracające są wysyłane używając Bazy 1, 2 bądź 3 zależnie od komendy i konfiguracji urządzenia. Otrzymana wiadomośd musi się zaczynad : 05*827. PRZYKŁAD: Wiadomośd wysłana: 05*827, ,11,0 Zostanie zaakceptowana i przetworzona. UWAGA: Standardowy kod bezpieczeostwa to and the option is automatic disabled after operating system upload. Zalecamy zmianę kodu. A2,x -> ( x=0 Pozostao połączony z GPRS w trybie uśpienia) ( x=1 Rozłącz się z GPRS w trybie uśpienia ) PRZYKŁAD: 05*827,A2,1,0 (Rozłącz się z GPRS w trybie uśpienia) A3,x-> ( x=0 kontynuuj monitoring on-line w roamingu) ( x=1 wyłącz monitoring on-line w roamingu) PRZYKŁAD: 05*827,A3,1,0 (wyłącz monitoring on-line w roamingu) AKTYWACJA URZĄDZENIA I TRYB UŚPIENIA: Urządzenie ma wbudowany czujnik ruchu wykrywający każdy ruch lub zmianę przeciążenia.

38 Zależnie od trybu aktywacji (patrz komenda 30,x, ) urządzenie przejdzie w tryb uśpienia po 10 minutach jeśli ruch nie zostanie wykryty. W uśpieniu moduł GPS jest wyłączony, ale urządzenie wciąż może przetwarzad wiadomości SMS Po wykryciu ruchu urządzenie potrzebuje kilku sekund wybudzenie. Ruch jest wykrywany gdy pojazd porusza się. Prawidłowa lokalizacja GPS zostanie podana po około sekundach (GPS widzi niebo). W przypadku gdy urządzenie używane jest także do nawigacji zalecamy by aktywacja odbywała się za pomocą AUX1 input razem z czujnikiem ruchu. AUX1 input może zostad podłączony do stacyjki by urządzenie aktywowało się gdy tylko silnik zostanie zapalony. Zmniejszy to opóźnienie spowodowane uruchomieniem modułu GPS. ZAWIESZENIA PROGRAMOWE I HARDWARE OWE: Urządzenie ma wewnętrzny hardware owy czasomierz wykrywający zawieszenie się urządzenia. Jeśli urządzenie się zablokuje, po 10 minutach nastąpi automatyczny reset. Modem zostanie zresetowany jeśli nie będzie sygnału GSM przez 20 sekund. W trybie GPRS modem zresetuje się gdy komunikacja zawiedzie 3 razy. WGRYWANIE OPROGRAMOWANIA DO GPS LOGISTIC Plis firmware em powinien mied rozszerzenie.s19. Kiedy urządzenie jest podłączone do komputera oraz jest włączony tryb diagnostyczny (w hyperterminalu), nowy lub zmodyfikowany firmware może byd wgrany po wciśnięciu 0. Nowy lub zmodyfikowany firmware będzie udostępniany w formacie X-Modem. Będzie to mały plik który można przesład za pomoca a do instalatorów. Kiedy otrzymasz nowy firmware em umieśd go w nowym folderze na swoim komputerze (nazwij ten folder GPS LOGISTIC )

39 WCIŚNIJ KLAWISZ 0 Gdy urządzenie będzie podłączone w hyperterminalu przejdź do trybu diagnostycznego. Wtedy powinno ukazad się okno jak wyżej. W głównym oknie kliknij Transfer a potem Send File z menu które się wysunie. Kliknij Browse by wskazad folder w którym znajduje się plik FIRMWARE. Zaznacz ten plik i kliknij Open. Potem kliknij w Send File. Rozpocznie się odczytywanie pliku. Po odczytaniu i wgraniu FIRMWARE u urządzenie zrestartuje się do GŁÓWNEGO MENU DIANOSTYKI. Zostaną wyświetlone wersja i data nowego firmware u

40 WGRAJ FIRMWARE, PLIK KONFIGURACYJNY LUB TABELE GEO-OGRODZENIA POPRZEZ GPRS: Zanim będziesz mógł wgrad firmware, plik konfiguracyjny lub tabele Geo-Ogrodzenie poprzez GPRS musisz wykonad poniższe czynności. 1. Musisz posiadad połączenie internetowe ze stałym numerem IP. 2. Port "6081" (lub jakikolwiek inny który chcesz użyd) musi zostad otwarty na komputerze na którym działa Tracking System Remote Download Program. 3. Upewnij się GPRS jest aktywny dla twojej karty SIM. Kiedy ustawisz i skonfigurujesz powyższe ustawienia możesz wysład wiadomośd na urządzenie aby mogło ściągnąd firmware : 05*827,14,0 lub 05*827,15,0 by wgrad plik konfiguracyjny Urządzenie nie musi byd ustawione na tryb SMS i GPRS ponieważ komenda pobierania zawsze będzie używad GPRS by pobrad firmware, plik konfiguracyjny lub tabele Geo-Ogrodzenia nawet jeśli urządzenie jest ustawione w tryb tylko SMS. Po ściągnięciu firmware u lub pliku konfiguracyjnego urządzenie z weryfikuje 'program checksum'. Jeśli będzie prawidłowy nastapi restart systemu. Wgranie firmware u przez GPRS nie zmieni żadnych ustawieo konfiguracyjnych (wgranie firmware u przez serial port wymaga rekonfiguracji). Pliki konfiguracyjne wgrywane przez GPRS również zresetują system aby uaktywnid nowe ustawienia. Tabela lokalizacji Geo-Ogrodzenia nie wymaga restartu systemu. Jeśli pojawią się błędy podczas pobierania wtedy będziesz musiał wysład plik ponownie.

41 TRACKING SYSTEM OPERATING SYSTEM DOWNLOAD PROGRAM: Ten program może byd użyty by wgrad firmware, plik konfiguracyjny lub tabele Geo-Ogrodzenie poprzez GPRS W tej chwili dostępna jest wersja 1.7. Pozwala wgrywad pliki tylko na jedno urządzenie naraz. Ustaw port pobierania dla urządzenia (default 6081). Wciśnij 'Set host/port' by wybrad aktualny port. Opcja 'Select Drive'pozwala wybrad dysk na którym znajdują sie pliki które chcemy wgrad na urządzenie. As there may be several different tracking unit versions you will need to create a directory where the operating system for download is located. Np. Gdy wersja twoje urządzenia to V009 a twój dysk w 'Select Drive' to C:. Wtedy musisz stworzyd folder o nazwie: V009 (C:\V009) i skopiowad tam plik z firmware em który chcesz wgrad na urządzenie(jeden (1) plik z rozszerzeniem.s19). Przycisk 'Start' rozpocznie skanowanie wybranego portu by znaleźc jakiekolwiek UDP data. By zaktualizowad plik konfiguracyjny wybierz plik konfiguracyjny który chcesz wgrad na urządzenie. TRACKING UNIT DOWNLOAD SEQUENCE: Urządzenie wyśle następująco komendę by spróbowad się połaczyd do 'Tracking System Operating System Download Program': <IMEI>,<wersjaurządzenia>,UPLOAD (Przykład: ,V009,UPLOAD).

42 'Tracking System Remote Download Program' przeszuka folder 'V009' by znaleźd pierwszy plik z rozszerzeniem.s19. Ten plik zostanie użyty w celu wgrania go na urządzenie. 'Tracking System Operating System Download Program' wysyła dane w małych blokach do urządzenia i urządzenie potwierdzi przyjęcie każdego pakietu tylko po jego udanym wgraniu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy urządzenie poprosi o wysłanie pliku ponownie. Ostatni blok będzie miał numer paczki: 512 (last packet). Po czym urządzenie rozłączy się zaktualizuje system. Po wgraniu urządzenie zrestartuje się. Urządzenie wyśle następujące komunikaty próbując sie połączyd z 'Tracking System Remote Download Program' dla wgrania pliku konfiguracji lub tabeli Geo-Ogrodzenia: <UDP packet identification>,<current version number>,config (Example: ,V009,CONFIG). <UDP packet identification>,<current version number>,gpsloc Example: ,V009,GPSLOC). Configuration file update will send the selected configuration file to your tracking unit. GPS location Table update will send the selected GPS location Table file to your tracking unit. Tracking system data download format: Każda paczka jest wysyłana jako <packet number>+504 bytes data. Gdy urządzenie otrzyma dane zweryfikuje prawidłowe packet number. Jeśli prawidłowe zwróci 1. Jeśli nieprawidłowe zwróci 0 by zarządad tego samego pakietu ponownie. Plik konfiguracyjny wybrany do wgrania Plik z tabelą geoogrodzenia wybrany do wgrania GEO-OGRODZENIE

43 ISTNIEJĄ DWA TRYBY PRACY GEO-OGRODZENIA 1. Gdy zaparkujesz swój pojazd i GEO fencing input ma niskie napięcie wtedy twój pojazd będzie automatycznie Geo-Ogrodzony do tej lokalizacji po około 30 sekundach (default) a GEO FENCING LED zacznie migad! Jeśli twój pojazd poruszy się (z niskim napięciem na GEO fencing input) urządzenie wyśle automatycznie SMS z alarm status code = 44 (jeśli żaden inny alarm nie jest aktywny). Ten kod może byd wysłany tylko jeśli pojazd zostanie poruszony z lokalizacji Geo-Ogrodzenia. 2. Kiedy zdefiniujesz obszar Geo-Ogrodzenia a pojazd opuści obszar Geo-Ogrodzenia wtedy zostaje wysłany SMS z alarm status code = (jeśli żaden inny alarm nie jest aktywny). USTAWIENIE OBSZARU GEO-OGRODZENIA: Możesz skonfigurowad obszar Geo-Ogrodzenia. Możesz skonfigurowac go tak że pojazd musi pozostad w lub poza obszarem Geo-Ogrodzenia Kiedy aktywowany SMS może zostad wysłany do bazy, jak i alarm output może zosta aktywowany by wyłączyd silnik. Alarm Output bedzie aktywny tak długo jak pojazd będzie pozostawad w lub poza obszarem Geo-Ogrodzenia. Dokładnośd lokalizacji musi byd mniejsza niż 20 metrów zanim urządzenie porówna aktualne położenie ze skonfigurowanym obszarem Geo-Ogrodzenia. Obejmujący obszar Geo-Ogrodzenia (Pojazd musi pozostad w obszarze Geo-Ogrodzenia) Wyłączony obszar Geo-Ogrodzenia (Pojazd musi pozostad poza obszarem Geo-Ogrodzenia)

44 Lat1 oraz Lat2 w formacie: dd.mmmm Long1 oraz Long2 w formacie: ddd.mmmm - dd w decimal (or ddd ) - mm (after dd or ddd ) w MINUTACH (00 to 59) - dwa ostatnie mm w decimal (00 to 99) CAMERA GPS LOCATIONS (CODE 37,1 AND CODE 37,2): GPS LOGISTIC AVL posiada 100 lokalizacji GPS które mogą byd użyte w dwóch celach. 1. Jako ostrzeżenie gdy pojazd wjeżdża do obszaru gdzie zamontowany jest fotoradar. By użyd tej funkcji musisz znad dokładną lokalizację fotoradaru (szerokośd i długośd). Jeśli funkcja wykrywania fotoradarów w GPS LOGISTIC jest włączona i wgrane są lokalizacje fotoradarów wtedy za każdym razem 300 metrów od tej lokalizacji SOS output zostanie aktywowane. Mały brzęczyk do niego podpięty może cię ostrzegad o fotoradarach. Kiedy oddalisz się od urządzenia na więcej niż 300 metrów SOS output zostanie deaktywowane.

45 2. Jako automatyczny system raportujący o wjechaniu lub opuszczeniu zdefiniowanego obszaru Geo- Ogrodzenia. Aż do 100 lokalizacji może zostad skonfigurowane. PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA: SMS setup Powiedzmy że mamy 3 lokalizacje w których musimy wiedzied kiedy pojazd wjeżdza lub wyjeżdza. Lokalizacje musza byd wpisywane w formacie HEX oraz w formacie 'ddmm.mmmm' Przykład: format HEX do wysłania -> B lub format HEX do wysłania - > Szerokośd i długośd are always positive numbers. Ostatni wpis w tabeli musi byd w formacie hex FFFFFF. Przykładowa komenda: 05*827,38,00,414141,424242,38,01,434343,444444,38,02,454545,464646,38,03,FFFFFF,FFFFFF,0 To ustawi 3 lokalizacje: Pierwsza lokalizacja : Szerokośd = (hex) oraz długośd = (hex) Druga lokalizacja : Szerokośd = (hex) oraz długośd = (hex) Trzecia lokalizacja : Szerokośd = (hex) oraz długośd = (hex) Możemy aktywowad funkcje kodem: 05*827,37,2,0 Jeśli pojazd wjedzie do drugiej lokalizacji, wiadomośd zostanie wysłana (IN ,444444). Kiedy pojazd opuści drugą lokalizacje kolejna wiadomośd zostanie wysłana (OUT ,444444). Wysłanie wiadomośd jest opóźnione o sekund by byd pewnym że pojazd opuścił lokalizacje.

46 Tabela Geo-Ogrodzenia może byd zaktualizowana za pomocą programu GPS LOGISTICV9-setup.exe lub programu server.exe używając GPRS. WIADOMOŚCI WYSYŁANE PRZEZ GPS LOGISTIC: Wiadomośd z GPS LOGISTIC może byd wysłana używając SMS lub GPRS. W trybie Tylko SMS wszystkie dane są wysyłane poprzez SMS. W trybie SMS i GPRS wszystkie wiadomości wysyłane są poprzez GPRS. Jeśli tryb SMS i GPRS jest aktywowany a GPRS jest niedostępne urządzenie będzie odbierad komendy przez SMS. Gdy tylko GPRS będzie ponownie dostępny urządzenie zacznie go używad. W przypadku gdy opcja częstotliwośd logowania online jest włączona w trybie SMS I GPRS a GPRS jest niedostępny to dane zostaną wysłane poprzez SMS jeśli dostępny Jeśli opcja częstotliwośd logowania online jest włączona i nie ma sygnału GSM to informacja zostanie utracona. Urządzenie zapisze lokalizacje w pamięci używając GPS tracking interval setting jeśli będzie ona prawidłowa Jakakolwiek wiadomośd z komendą może byd wysłana na urządzenie w trybie GPRS. Any message(s) can be sent, but only within 2 seconds after any message is received in GPRS mode. The command messages are identical to the messages sent using SMS. 1. Wiadomośd lokalizacji. 2. Wielokrotna Wiadomośd Lokalizacji (5 lokalizacji na wiadomośd). 3. Potwierdź wiadomośd dla uaktualnienia. 1.WIADOMOŚD LOKALIZACJI: Długośd danych zawsze taka sama! Przykład: 05*850,000,L001,A, ,N, ,E,000.0,224.8,00.8,07:47: ,9.00,D3,0,C4,1 ID Code (6 Bytes in ASCII), Kod Statusu (3 Bytes in ASCII), Numer Wersji, Status (A lub V), Szerokośd, N/S indicator, Długośd, E/W Indicator, prędkośd, Kierunek,HDOP, GPS czas szer/dłu wartośd - GPS czas szer/dłu wartośd, Numer wersji urządzenia,poziom mocy na wejściu, Status ADC converter,adc voltage level level,<online lub tryb uśpienia> The online bit setting is 0 and the offline bit setting is 1 ID CODE: Kod może byd 05*850 lub 05* *850 jest zwracany gdy urządzenie otrzyma jakąś has received a request message from base to send a location message. 05*827 jest wysyłane gdy jakiekolwiek wejście zostanie aktywowane.

47 STATUS CODE: Wyślij w ASCII code dla wiadomości testowej. Dodaj $30 do pierwszego, drugiego i trzeciego kodu. ; Pierwszy kod: ; = 1 = Alarm zewnętrzny (NO/NC or Voltage) wejście aktywne ; = 2 = Awaria zawnętrznego zasilania ; = 4 = GPS jest nie zainstalowany lub niedziała ; = 8 = wejście kontroli 3 aktywowane (Auxiliary input 2) ; =16 = wejście kontroli 4 aktywowane (Auxiliary input 3) ; Drugi kod Kody alarmowe ; 0001 = 1 = Przycisk SOS aktywowany ; 0010 = 2 = Alarm Output aktywowany ; 0100 = 4 = Geo-Ogrodzenia aktywowane ; 1000 = 8 = Napięcie poniżej lub powyżej ustalonej wartości ; 10000=16=Pojazd opuścił (lub jest w jeśli aktywowane) obszar Geo-Ogrodzenia ; Trzeci kod Wejście i wyjścia kontroli ; = 1 = Wyjście kontroli 1 aktywne - DOOR RELEASE ; = 2 = Wyjście kontroli 2 aktywne - GEO FENCING LED ; = 4 = Wejście kontroli 1 aktywne - GEO input ; = 8 = Wejście kontroli 2 aktywne (Auxiliary input 1) ; = 16 = Pojazd porusza się powyżej maksymalnej ustawionej prędkości Konwersja do format ASCII (samples): First code is: 0 (ASCII code is 48) By znaleźd wartośd kodu status odejmij 48 z kodu ASCII by znaleźd wartośd statusu 0. First code is: 7 (ASCII code is 55) By znaleźd wartośd kodu status odejmij 48 z kodu ASCII by znaleźd wartośd statusu 7. First code is: = (ASCII code is 61) By znaleźd wartośd kodu status odejmij 48 z kodu ASCII by znaleźd wartośd statusu 13. Użyta tabela konwersji ASCII: 0 = 48 4 = 52 8 = 56 < = 64 D = 68 H = 72 L = 76 1 = 49 5 = 53 9 = 57 = =61 A = 65 E = 69 I = 73 M=77 2 = 50 6 = 54 : = 58 > = 62 B = 66 F = 70 J = 74 N=78 3 = 51 7 = 55 ; = 59? = 63 C = 67 G = 71 K= 75 O=79 Przykłady: Wiadomośd otrzymana:

48 05*850,001,L001,A, ,N, ,E,000.0,224.8,00.8,07:47: ,9.00,D3,0,C4,1 Kod statusu: 001 Pierwszy kod Drugi kod Trzeci Kod Kod status = Wejście kontrolne 1 aktywowane - DOOR RELEASE Wiadomośc otrzymana: :,L001,A, ,N, ,E,000.0,224.8,00.8,07:47: ,9.00,D3,0,C4,1 Kod Pierwszy kod Drugi kod Trzeci Kod KOD STATUSU (PIEWSZY KOD) = TABELA KONWERSJI ASCII (PATRZY WYŻEJ) POKAZUJE WARTOŚD 64 (DLA Odejmij 48 by znaleźd wartośd Wartośd wynosi: 16 Kod Statusu (Drugi Kod) = Przycisk SOS aktywowany Wejście kontrolne 4 aktywowane (Auxiliary input 3) KOD STATUSU (TRZECI KOD) = TABELA KONWERSJI ASCII (PATRZY WYŻEJ) POKAZUJE WARTOŚD 58 (DLA ZNAKU:). Odejmij 48 by znaleźd wartośd Wartośd wynosi: 10 Wyjście kontrolne 2 aktywowane - GEO FENCING LED Wejście kontrolne 4 aktywowane (Auxiliary input 1) Numer wersji: Zawsze 4 znaki: L001 Status (A lub V): Status GPS: A = Prawidłowa lokalizacja GPS V = NIE prawidłowa lokalizacja GPS (ostatnia znana lokalizacja) Szerokośd: Zawsze ten sam format: xxxx.xxxx Wskaźnik Północ/Południe:

49 N = Północ S = Południe Długośd: Zawsze ten sam format: xxxxx.xxxx Wskaźnik Wschód/Zachód: E = Wschód W = Zachód Prędkośd: Wartośd w węzłach. Zawsze taki sam format: xxx.x Kurs: Kurs w stopniach. Zawsze taki sam format: xxx.x HDOP: Horizontal Dilution of Precision. Zawsze taki sam format xx.x Czas GPS: Format: hh:mm:ss (godzina:minuty:sekundy) Przykład : 07:47:26 Data GPS: Format: dd-mm-yy (dzieo:miesiąc:rok) Przykład: Wersja urządzenia: Format: x.xx Przykład: 9.00 Status zasilania (wartośd w formacie HEX): Od: $00 do Hex: $FF

50 Następująca tabela może byd użyta by zobaczyd jakie napięcie jest w momencie odebrania wiadomości (+/- 1Volt). Napięcie wejścia Wartość HEX w wiadomośc SMS Napięcie wejścia Wartość HEX w wiadomośc SMS Napięcie wejścia Wartość HEX w wiadomośc SMS 5.0 A E F AA E F AF - External Power loss Voltage wykryty poniżej tego zasilania E F5 6.0 B E F B E F B E F6 7.0 BB E F BE E F C E F7 8.0 C E F C E F C E F9 9.0 C EA F CA EA FA 9.66 CB EB FA 10.0 CE EC FA CF ED FA D ED FB D EE FB D EE FB D EF FC D EF FC D EF FC D F FD DA F FD DB F FE DC F FE DD F FE DE F FE DF F FF E F3 Powyżej napięcie większe niż Volt DC ($FF) Status ADC converter: 0 = NIE aktywny 1 = Aktywny

51 Wartod napięcia ADC (wartośd w formacie HEX): Od: $00 do Hex: $FF 2. WIELOKROTNA WIADOMOŚD LOKALIZACJI (5 LOKALIZACJI NA WIADOMOŚD). 5 lokalizacji jest wysłanych w jednej wiadomości SMS. Data includes: ; Czas, Szerokośd, Długośd, Latitude/Longitude Hemisphere, Prędkośd (4 cyfry), Kurs (Tylko 3 pierwsze cyfry),date ; , = 31 * 5 = * '.' = 160 Char per Message ; Data i czas skompresowane ; Data: ; Miesiąc = $31 = 01 do $3C = 12 (sub $30) ; Dzieo = $31 = 01 do $50 = 31 (sub $30) ; Rok = $31 = 01 do $XX = xx (sub $30) ; Czes: Sek = $30 = 00 do $6F = 59 ; $30 = 0 = 0 Sek ; $59 = Y = 41 Sek ; > 59 add $7 -> $61 ; $61 = a = 42 Sek ; $72 = r = 59 Sek ;; Min = $30 = 00 do $6F = 59 ; $30 = 0 = 0 Min ; $59 = Y = 41 Min ; > 59 add $7 -> $61 ; $61 = a = 42 Min ; $72 = r = 59 Min ;; Godzina = $30 = 00 do $47 = 23 (sub $30) Przykład wiadomości ostatnich 5 pozycji: 7g< O J q pp To decode the first location: Case = '7g<' = 07:48:12 Szerokośd = =

52 Długośd = = Latitude/Longitude Hemisphere = 0 = NE ( 0 = NE, 1 = SE, 2 = NW, 3 = SW) Prędkośd (Węzły) = 0022 = Węzły Kierunek = 147 = 147 Stopni Data = '263' = 02/06/2003 Każda lokalizacja jest oddzielona kropką (.). 3. WIADOMOŚD POTWIERDZAJĄCA: Wiadomośd potwierdzająca zostanie wysłana zakażdym razem gdy urządzenie otrzyma komendę konfiguracyjną. GPS LOGISTIC posiada 3 numery bazowe które mogą byd skonfigurowane by wysyład komendy Wiadomośd odebrana z Bazy 3 jest przetwarzana tak jak poniżej: Baza 1: Numer bazy głównej. Przyjmuje wszystkie komendy konfiguracyjne i uaktualniające. Prośba o lokalizację lub wiadomośd uaktualniająca są wysyłane z powrotem do bazy głównej jeśli urządzenie pracuje w trybie tylko SMS. W trybie SMS i GPRS prośba o lokalizacje lub wiadomośd uaktualniająca są wysyłane za pomocą GPRS. Baza 2: Ten numer telefonu może byd używane przez koocowego użytkownika by otrzymywad a Pager message. Taka wiadomośd może został wyświetlona: GEO Fencing Activated Alarm Activated PANIC Button Activated POWER Loss Detected Wiadomośd jest wysyłana bezpośrednia z urządzenia na numer Baza 2. Użytkownik koocowy może wysład następujące komendy na urządzenie. Inne komendy nie są akceptowane. Komendy mogą byd wysyłane w małych lub dużych literach. Inne kombinacje nie są akceptowane. d) Opcja Geo-Ogrodzenie Wyślij: geo enable lub 'GEO ENABLE by aktywowad Geo-Ogrodzenie. geo disable' lub 'GEO DISABLE' by deaktywowad Geo-Ogrodzenie. e) Opcja alarmu Wyślij: 'alarm enable' lub 'ALARM ENABLE' by aktywowad alarm.

53 alarm disable' lub 'ALARM DISABLE' by deaktywowad alarm. f) Opcja otwierania drzwi samochodu Wyślij: 'open doors' lub 'OPEN DOORS' by otworzyd drzwi samochodu KIEDY WIADOMOŚD ZOSTANIE WYSŁANA NA URZĄDZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA WIADOMOŚD POTWIERDZAJĄCA ZOSTANIE ZWRÓCONA. geo enable CONFIRM lub GEO ENABLED CONFIRM gdy Geo-Ogrodzenie jest aktywne. geo disable CONFIRM lub GEO DISABLE CONFIRM Geo-Ogrodzenie jest nieaktywne. alarm enabled CONFIRM lub ALARM ENABLED CONFIRM gdy alarm jest aktywny. alarm disabled CONFIRM lub ALARM DISABLED CONFIRM gdy alarm jest nieaktywny. open doors CONFIRM or OPEN DOORS CONFIRM gdy drzwi samochodu są otwarte. Użytkownik otrzyma wiadomośd potwierdzającą również wtedy gdy opcja jest aktywowana lub deaktywowana przez numer Bazy 1 lub 3. Baza 3: Numer zastępczy bazy głównej. Przyjmuje wszystkie komendy konfiguracyjne i uaktualniające Prośba o lokalizację lub wiadomośd uaktualniająca są wysyłane z powrotem tylko zastępczej bazy głównej. W trybie SMS i GPRS prośba o lokalizacje lub wiadomośd uaktualniająca są również wysyłane na numer zastępczej bazy głównej. Gdy aktywowany numer zastępczej bazy głównej może również odbierad wiadomości o aktywacji input (SOS, Geo-Ogrodzenie, Alarm lub awariazasilania) jako wiadomośdi formatu lokalizacji Format wiadomości potwierdzającej: 05*827,CONFIRM,xx,x1,x2,,0 Gdzie xx, x1, x2 etc jest kod komendy który został zaktualizowany. xx może mied następujące wartości: 12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,4ab,5,51,52,53,55,56,57,58,59,6,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71, 72,73,74,75,76,79,90,91,A0,A1,A2,A3 12 = Urządzenie jest skonfigurowane w tryb Tylko SMS. 13 = Urządzenie jest skonfigurowane w tryb GPRS i SMS. 17 = Numer APN został zaktualizowany. 18 = Monitoring ONLINE tylko z użyciem zapisanych pozycji zaktualizowany. 19 = Tryb wysyłania danych GPRS został zaktualizowany (UDP lub TCP). 20 = Potwierdzenie deaktywacji Geo-Ogrodzenia. 21 = Potwierdzenie aktywacji Geo-Ogrodzenia. 22 = Tryb kompresji danych GPRS zaktualizowany. 23 = Wysyłaj dane przez SMS jeśli nie ma GPRS zaktualizowany. 24 = Port TCP docelowy zaktualizowany.

54 26 = Login GPRS zaktualizowany. 27 = Hasło GPRS zaktualizowane. 28 = UDP/TCP packet ID code zaktualizowany. 29 = Adres IP lub domena dla danych GPRS zaktualizowany. 30 = Aktywacja urządzenia zaktualizowany. 31 = Opóźnienie aktywacji Alarmu wejśd zaktualizowane. 32 = Opóźnienie aktywacji Alarmu zasilania zaktualizowane. 33 = Days battery needs recharge updated. 34 = Opóźnienie Geo-Ogrodzenia zaktualizowane. 35 = Czułośd Geo-Ogrodzenia zaktualizowana. 36 = Opóźnienie między wiadomościami alarmowymi aktywowane zaktualizowane. 37 = Funkcja SOS zaktualizowana. 38 = Tabela Geo-Ogrodzenia zaktualizowana. 4ab = a może wynosid od 1 do 7 b może wynosid od 0 do 9 a = 1 = Door Release aktywowany 2 = SOS output aktywowany 3 = Door Release oraz SOS output aktywowany 4 = Door Release deaktywowany 5 = SOS output deaktywowany 6 = Door Release oraz SOS output deaktywowane b= 0 = Pozostaw wybrane wyjście (Door release lub SOS) aktywowane 1 do 8 sekund do aktywowania Door release lub SOS output 9 = Aktywuj tylko na 30 sekund Każda kombinacja a i b jest możliwa. Przykład: 05*827,CONFIRM,411,0 05*827,CONFIRM,438,0 5 = Numer bazy głównej zaktualizowany 51 = Port UDP dla GPRS firmware, plik konfiguracyjny i tabela Geo-Ogrodzenia zaktualizowany. 52 = Ustawienia ADC zaktualizowane. 53 = Numer Bazy 2 zaktualizowany.

55 55 = Ustawienia wiadomości dla Bazy 2 zaktualizowane. 56 = Numer SMSC zaktualizowany. 57 = Numer zastępczy bazy głównej zaktualizowany. 58 = Wiadomoście do zastepczej bazy głównej zaktualizowane. 59 = I-Button status zaktualizowany. 6 = Czas pomiędzy odczytami GPS zaktualizowany. 61 = Ustawienia obszaru Geo-Ogrodzenia zaktualizowany. 62 = Obszar Geo-Ogrodzenia zaktualizowany. 63 = Ustawienia dla AUX1 input zaktualizowane. 64 = Ustawienia prędkości zaktualizowane. 65 = 24 hours status setting updated. 66 = Czestotliwośd logowania OFFLINE zaktualizowana. 67 = Ustawienia Panic input zaktualizowane. 68 = Czułośd na ruch zaktualizowana 69 = Ustawienia napięcia wejścia zaktualizowane. 71 = Alarm output aktywowany bez opóźnienia. 72 = Alarm output będzie aktywowany gdy jest zasięg GSM i prawidłowa lokalizacja GPS. 73 = Alarm output deaktywowany. 74 = Resetowanie urzadzenia aktywowane. 75 = Alarm input aktywuje sie na niskim I wysokim sygnale. 76 = Alarm input aktywuje się na liczeniu Pulsów. 79 = Czestotliwośd logowania ONLINE zaktualizowana 90 = Urządzenie deaktywowane. 91 = Urządzenie aktywowane A0 = Komunikaty z innych telefonów zaktualizowane. A1 = Kod bezpieczeostwa ID zaktualizowany. A2 = Rozłącz GPRS w trybie uśpienia zaktualizowane A3 = Wyłącz tracking ONLINE w roamingu zaktualizowane. SERIAL PORT DATA SENDING USING THE GSM MODEM: Serial port data sending pozwala każdemu zewnętrznemu urządzeniu użyd Logistica jako interfejs komunikacji. Urządzenie posiada wbudowany protokół TCP/IP protocol build in the external device does not require the protocol to send and receive data using the Internet to or from any location in the world.

56 Proste komendy AT są używane do komunikacji. Serial port data sending: Urządzenie musi posiadad kredyty by uzyskad dostęp do modemu używając serial port dla tryby SMS i GPRS Wyślij "S". (Capital "S") Czekaj na "OK+<mode - 1 byte>" (mode jest gdy 0 w trybie Tylko SMS oraz 1 gdy w trybie SMS i GPRS) Potem wyślij hasło + CR ($0D). Czekaj na > + CR($0D) + LF($0A). Serial port ma teraz bezpośredni dostęp do modemu GSM. Prędkośd transmisji danych jest ustawiona na 9600 i nie może byd zmieniona. Tylko komendy AT są dozwolone, nie jest dozwolone wdzwanianie się do Internetu na tym porcie. Urządzenie będzie monitorowac port dla komunikacji danych. Wpisz AT COMSTOP lub at comstop by rozłączyd. Wpisz at status lub AT STATUS Ta komenda wyświetli aktualny status I lokalizacje GPS. Przykład: < Połączony używając komendy S > > at status < CR> 05*850,000,L001,A, ,N, ,E,000.0,224.8,00.8,07:47: ,9.00,D3,0,C4,1 Kiedy połączony uzywając Serial port data sending moduł GPS jest włączony w trbue uśpienia. Jeśli żadne dane nie są przesyłanie (z serial port do modemu) przez więcej niż 60 sekund port automatycznie się rozłączy. W czasie połączenia urządzenie nie może wysyład ani przetwarzad żadnych danych. Pamiętaj: W trybie Tylko SMS urządzenie wyśle wszystkie dane używając SMS. W trybie SMS I GPRS urządzenie wyśle wszystkie dane używając GPRS. Urządzenie wciąż przetwarza wiadomości SMS gdy połączone do sieci GPRS. Urządzenie może przetwarzad lub wysyład wiadomości SMS bez rozłączania się z siecią GPRS.

57 Priorytet wiadomości: Gdy twoje urzadzenie przetwarza wiele wejśd i wyjśd niektóre z nich mają wyższy priorytet niż inne. Generalnie: Przycisk SOS Pierwszy Priorytet ALARM INPUT DRUGI PRIORYTET Wszystkie pozostałe mają taki sam priorytet, ale reportowanie o aktywacji może zależed od tego które wejście zostało aktywowane pierwsze jeśli kilka zostało aktywowanych w tym samym czasie. Te ustawienia piorytetów mogą opóźnid wiadomości które mają mniejszy priorytet. Gdy zmieniasz tryb pracy z 'Tylko SMS' na 'SMS i GPRS' aktualnie aktywne komendy zostają wpierw ukooczone przed zmianą trybu. PODSTAWOWE TESTOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

58 B asic Testing Sequence Phone the unit number Ring Tone? NO YES Send 05*827,91,0 to enable tracking unit S tatus Led on and GSM status led off? YES NO Check GSM cable or no G S M signal Check power and Sim card installed Working OK? YES NO Use computer system to connect to serial port. P ress x to enter diagnostic mode. E N D Test GSM modem R E TEST R E TEST NO GSM modem test OK? R eplace unit if G S M m odem test fails. If S IM card test fails please check if SIM card is installed. YES GSM Signal test OK? NO SIGNAL? Check GSM connector and cable. Or Replace GSM antenna YES E N D 10. TESTOWANIE GPRS Używając bezpośredniego połączone z modemem GPS (w trybie testowym pod Hyperterminalem). 1. Sprawdź sygnał GPS

59 AT+CSQ <Enter> Przykład: +CSQ: 21,0 2. Sprawdź zarejestrowaną kartę SIM AT+CREG? Przykład: +CREG:0,1 (zarejestrowana sied domowa) 3. Sprawdź podłączoną sied AT+COPS? Przykład: +COPS: 0,0,"ORANGE" 4. Ustaw APN ( AT + CSTT ) AT + CSTT = APN *, ID, hasło + Przykład: at + cstt = internet <Enter> (Chun Huw,TCC) at + cstt = FETNet01 <Enter> (FET) 5. Dołącz do sieci GPRS ( AT + CIICR ) AT + CIICR <Enter> 6. Uzyskaj lokalny adres przypisany przez sied GPRS(AT + CIFSR) AT + CIFSR <Enter> 7. Włącz połączenie TCP/UDP ( AT+CIPSTART ) AT + CIPSTART = Tryb, IP, Port Tryb IP Port =TCP or UDP = adres zdalnego serwera IP = port zdalnego serwera Przykład. at + cipstart = TCP, , 1234 <Enter> 8. Wyślij dane ( AT+CIPSEND ) AT + CIPSEND <Enter> (Wyślij dane Ctrl-z ) >DATA

60 Ctrl Z AT + CIPSEND = <length> <Enter> (ustaw długośd danych i wyślij je automatycznie) 9. Zamknij połączenie( AT + CIPCLOSE ) AT + CIPCLOSE <Enter> 10. Shut down connect ( AT + CIPSHUT ) AT+CIPSHUT<Enter> (Wpisz at comstop by wrócid do menu głównego) 11. KOMENDY AT DLA WSPARCIA GPRS Dokładny opis komend Komendy AT dla (TCP/UDP)

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 ODBIERANIE I WYSYŁANIE DANYCH GPRS: Format wysyłanych danych GPRS jest taki sam jak format wiadomości SMS oprócz tego że GPRS ma znacznik na początku każdej wiadomości. Jest to obecne we wszystkich danych wysyłanych przez GPRS wliczając w to komendy CONFIRM and wiadomości wielokrotnej lokalizacji. Znacznik to numer IMEN z modemu GSM urządzenia. Numer IMEI jest wyświetlany w urządzeniu lub jest pokazywany gdy wychodzisz z menu diagnostycznego HYPERTERMINALU. Każda komenda może byd wysłana do urządzenia w trybie GPRS.

78 Wiadomości muszą byd wysłane w ciągu dwóch sekund po tym jak jakakolwiek wiadomośd zostanie odebrana w trybie GPRS. Komendy są identyczne jak te wysyłane przez SMS Przykładowy ciąg danych odebranych w trybie GPRS (bez kompresji): <IMEI number>,05*850,000,l001,a, ,n, ,e,000.0,224.8,00.8,07:47: ,9.00,D3,0,C4,1 Przykładowy ciąg danych odebranych w trybie GPRS (z kompresją): <IMEI number>,05*850000l001a n e d30c41 Do prostego testowania możesz użyd programu receive.exe. Ten program odbierze dane z urządzenia. By odebrad dane z urządzenia w trybie GPRS musisz mied statyczny adres IP. Dane z urządzenia mogą byd przesłane w formatach UDP lub TCP. Generalnie dane w formacie TCP zużyją więcej komunikacji danych i koszt używania GPRS u będzie wyższy. Gdy używany będzie format UDP urządzenie nie może sprawdzid cze dane zostały odebrane poprawnie. Format UDP używa mniej komunikacji i koszt używania bedzie niższy. Przykładowe dane odebrane używając realgprs.exe (bez kompresji):

79 BŁĘDY GPRS: The serial port will output any errors when connection or sending data in GPRS mode. I-BUTTON: Dla identyfikacji kierowcy DALLAS I-button może zostad użyty. GPS LOGISTIC został przetestowany I działa z I-buttons o oznaczeniach DS1971-F3 i DS1990A-F5. Byd może działa z innymi I-buttons, ale NIE został z nimi przetestowany (więc jest możliwe że NIE będzie działad). Będziesz potrzebowad I-button oraz I-button reader. I-Button Reader Muszą one zostad podłączone tak jak pokazane. Jakikolwiek brzęczyk może byd użyty, ale aktualny brzęczyk musi mied mniej 30 ma albo uszkodzi urządzenie! I-button może zostad aktywowany poprzez program konfigurujący lub poprzez komende 59. GPS LOGISTIC odczyta I-button gdy GEO fencing input LED będzie migad. Sugerujemy podłączenie GEO fencing input do stacyjki samochodu. Za każdym razem gdy kierowca wyjmie kluczyki dioda Geo- Ogrodzenia zacznie migad po czasie opóźnienia Geo-Ogrodzenia. Gdy dioda Geo-Ogrodzenia zacznie migad GPS LOGISTIC sprawdzi I-button. Usłyszysz 2 krótkie sygnały z brzęczyka po odczytaniu z I-button. Gdy I-button zostanie odczytany pozostaje on w pamięci do czasu gdy ponownie deaktywujesz lub aktywujesz Geo-Ogrodzenie a diode zacznie migad. Jeśli zapomnid użyd I-button włączając samochód i dioda Geo-Ogrodzenia będzie mrugad to brzęczyk będzie sygnalizował przez 30 sekund pojedynczym sygnałem on/off. W tym czasie GPS LOGISTIC

80 odczyta I-button. Gdy sygnał ucichnie urzadzenie przestanie odczytywad I-button do czasu gdy dioda zacznie migad ponownie. I-button ID jest dodawane na koocu każde pojedyoczej wiadomości lokalizacji jeśli aktywne. Default (lub I-button ID nie zostaje odczytany) is : (14 cyfrowych numerów). I-button ID jest dodawane do wiadomości tylko gdy aktywowane. Przykład wiadomości: 05*827,000,L001,A, ,S, ,E,000.0,068.4,01.0,01:50: ,9.00,D8,0,FF,0, ID button: *827,000,L001,A, ,S, ,E,000.0,068.4,01.2,01:49: ,9.00,D9,0,FF,0, ID button: Pamiętaj: W większości przypadków GPS LOGISTIC odczyta I-button w ciągu kilku sekund oprócz sytuacji gdy urzadzenie wysyła dane lub jakiekolwiek inne weście jest aktywowane (np. Panic input). W takim wypadku odczytanie I-button może potrwad dłużej. MIERZENIE TEMPERATURY UŻYWAJĄC AUX3 INPUT: AUX3 input voltage zmieni się wraz z temperaturą. Większośd Thermistors pracuje na normalnym oporze (w przykładzie powyżej używamy 10 K) na 25 stopniach. Więc w naszym przykładzie będzie to 10K. Zasilanie wejścia AUX3 będzie więc wynosid 1.27 Volt (ADC value will be 128 decimal or 80 hex). Zasilanie wejścia jest zawsze zawarte w wiadomości lokalizacji może byd ustawione by aktualizowad się poniżej lub powyżej ustalonego napięcia. MULTI I/O PINOUT

81 GPS Logistic UTP connection (MULTI PORT) Front View 8 1 VOICE PORT PINOUT 1 = GND 2 = GND (I-BUTTON) 3 = Vout +3.3Volt 4 = I-BUTTON (+) 5 = Buzzer (I-Button) - Negative 6 = Serial out RS232 (9600 Baud) 7 = Serial in RS232 (9600 Baud) 8 = Serial out RS232 - GPS data Front View 6 1 Voice Port 1 = Mic input negative 2 = Mic input positive 3 = Speaker output negative) 4 = Speaker output positive 5 = NC 6 = Vin power (directly from I/O connector) Has only power when voice is detected.

82 OPIS WIĄZKI POŁĄCZENIOWEJ 1. Zasilanie(+6 do +36 V DC) 2. Uziemienie 3. Wejście alarmu PANIC (aktywowany przez uziemienie. 4. Otwieranie drzwi podłącz do GND urządzenia 5. GEO Ogrodzenie wyjście podłącz do GND urządzenia 6. Wyjście przycisku SOS podłącz do GND urządzenia 7. Wyjście alarmu - podłącz do GND urządzenia 8. Wejście zasilania minus aktywowane po podłączeniu do uziemienia 9. Wejście zasilania plus aktywowane po podłączeniu do uziemienia 10. Wejście Geo-Ogrodzenia -aktywowane po podłączeniu do uziemienia 11. Wejście AUX 1 - aktywowane po podłączeniu do DC12V 12. Wejście AUX 2 aktywowane po podłączeniu do uziemienia 13. WejścieAUX 3 (analogowe max. +3,3V) 14. NC Uwaga: wtyczka na kablu jest zaprojektowana tak że może byd podłączona tylko do płytki PCB jedną stroną. Nie ma możliwości by podłączyd ją źle. +12 Volt zasilanie dla urządzenie musi znajdowad się pomiędzy +6 do +36 vol by urządzenie działało prawidłowo. Bezpośrednie połączenie ze skrzynką bezpiecznikową jest najlepsze. Na kablu znajduje się bezpiecznik chroniący wejście zasilania urządzenia. Earth (GND) connected to car chassis ground Geo fencing Input neg - Enables GEO fencing. Ujemne napięcie aktywuje funkcje Geo-Ogrodzenia. To wejście może zostac podłączone do stacyjki. Gdy pojazd prosuza się szybciej niż 5 km/h z aktywowanym Geo-Ogrodzeniem wtedy GPS LOGISTIC wyśle wiadomośd alarmową że pojazd opuścił obszar Geo-Ogrodzenia Auxiliary Input 1- Jeśli wybrane aktywuje GPS LOGISTIC gdy napięcie dodatnie. Zobacz komende kodu '30,x,' dla wytłumaczenia. Auxiliary Input 2 Aktywowane pod podłączeniu do uziemienia. Auxiliary Input 3 (Analog max +3.3 Volt) aktywowane po podłączeniu do + Door release neg- 0.2 Amp pulse output. Podłącz poprzez przekaźnik by otworzyd drzwi samochodu!

83 Geo fencing LED podłącz do diody LED by pokazywad status Geo-Ogrodzenia ON/OFF. Standardowo od razu zamontowana do płytki. SOS (neg output) Podłącz poprzez przekaźnik (max 200mAmp) do świateł hamowania/biegu wstecznego w samochodzie Panic (neg - input) podłącz przycisku Alarm Input Neg (Input from Siren neg -) Podłącz do Siren output z alarmu w samochodzie by aktywowad gdy napięcie jest na minusie continuous active low or pulse counting to activate. Alarm input Pos (Input from Siren pos +) Podłącz do Siren output z alarmu w samochodzie by aktywowad gdy napięcie jest na plusie continuous active high or pulse counting to activate Alarm Output (neg -) Podłącz poprzez przekaźnik (max 200mAmp) do pompy paliwa lub Immobilazera

84 PRZEWODNIK INSTALACJI PODSTAWOWEJ: By zainstalowad urządzenie w jakimkolwiek pojeździe zalecamy ci byś najpierw zapoznał się z podstawami. Anteny GPS oraz GSM muszą byd zainstalowane prawidłowo z anteną GPS skierowaną w kierunku nieba oraz anteną GSM znajdującą się jak najbliżej któregokolwiek okna w pojeździe. Jakiekolwiek metalowe elementy zablokują lub pogorsza sygnał GPS

85 PROSIMY NIE SKRACAD, PRZEDŁUŻAC ANI NIE WYGINAD KABLÓW GPS oraz GSM. Zrobienie tego pogorszy ich działanie. Każde wyjście z urządzenia (open car doors, disable engine etc) wymaga przekaźnika. Wszystkie wejścia są aktywne na minusie. Każde wejście (oprócz analogowego) może byd podłączone do jakiegokolwiek wejście od 0 do +60VDC). Wejścia są normalnie aktywne na minusie (negative < 1 volt DC) oprócz the alarm positive input connection. Wejście alarmowe musi mied zasilanie większe niż +5 volt DC by zostad aktywowane. Poniżej wartości urządzenie nie wykryje że wejście zostało aktywowane. Podczas ładowania baterii pobór mocy będzie większy o 100mA. Urządzenie samo doładuje baterie po awarii zasilania bądź gdy bateria jest bliska rozładowaniu. FUNKCJE SERWISU Poprzez stronę można śledzid trasę swojego urządzenia oraz wydawad mu podstawowe polecenia. Wysyłanie komend poprzez GPRS jest darmowe. Wysyłanie komend SMS wymaga zakupienia kredytu. KONTROLA LOKALIZACJI Wybierz zakładkę Tracking aby obserwowad aktualne i wcześniejsze położenie Automatyczna aktualizacja pozycji umożliwia samoczynne odświeżanie pozycji co zadaną jednostkę czasu. Zaznacz automatyczną aktualizację, aby zawsze widzied trasę po zalogowaniu się na stronę Wybierz częstośd Położenie i trasę obiektu można sprawdzid na mapie Google Map lub Virtual Earth. Zmiany dokonuje się poprzez rozwijane menu w prawej-górnej części serwisu.

86 Google Map Virtual Earth WYŚWIETLANIE TRASY Korzystając z funkcji filtrowania możemy wyświetlid na mapie wybrany fragment trasy. W tym celu najpierw określamy zakres czasowy. Musi on wyświetlad nie więcej niż 400 punktów takie jest ograniczenie map Google i Microsoft. Krok 1 Wybieramy punkt startowy: data i godzina Krok 2 Wybieramy punkt koocowy: data i godzina Krok 3 Kliknij Pokaż Krok 4 Kliknij Pokaż wybrane pozycje

87 Użyj przycisków w celu powiększeni a wybranego fragmentu Krok 5 Wyświetlony zostaje wybrany fragment trasy Wybierz widok HYBRID, aby zobaczyd połączony widok mapy ze zdjęciami satelitarnymi Najedź kursorem na konkretny punkt na mapie, aby zobaczyd szczegóły na jego temat satelitarnymi W zakładce Tracking można sprawdzid także ilośd pozostałych kredytów SMS Tyle SMSów możesz jeszcze wysład satelitarnymi OPCJE SMS

88 Wybierając zakładkę Opcje SMS możemy zdalnie wydad urządzeniu pewne polecenia oraz obserwowad aktualnie włączone/wyłączone funkcje. Do wysyłania komend SMS konieczne jest posiadanie kredytów. Wybierz zakładkę Opcje SMS, aby skonfigurowad urządzenie z poziomu WWW Zakładką tą można posługiwad się zarówno w trybie SMS, jak i GPRS + SMS. ALARM BEZRUCHU Aktywuj alarm ruchu. Aktualny status; Ostatnia data symbol (N/A) aktualizacji; symbol Wyłącz alarm ruchu Po wybraniu oznacza, że przycisku funkcja na ekranie pojawi (N/A) się oznacza, prośba że o potwierdzenie działania. nie była dotąd aktywowana funkcja nie była dotąd aktywowana Wybierz OK aby aktywowad funkcję Następnie otrzymamy informację o wysłaniu SMSa. Po włączeniu i wyłączeniu funkcji wysłana zostanie wiadomośd na numer Baza 2 (jeśli została włączona taka opcja ). WŁĄCZ/WYŁĄCZ GEO PARKOWANIE Aby ją zdalnie włączyd poprzez zakładkę Opcje SMS należy postępowad w taki sam sposób jak przy aktywacji funkcji bezruchu.

89 Wiadomości zwrotne wysyłane są na numer Baza 2. ŚLEDZENIE W CZASIE RZECZYWISTYM Umożliwia wybór częstotliwości otrzymywania informacji o lokalizacji. Wybierz częstotliwośd informacji Potwierdź wybierając Śledzenie Po zatwierdzeniu wysłania komendy polecenie zostanie zaktualizowane. Przy przykładowo wybranej częstotliwości 2 minuty w zakładce Tracking będą widoczne informacje o pozycji w odstępach dwuminutowych: OPCJE GPRS Wybierając zakładkę Opcje GPRS możemy zdalnie konfigurowad urządzenie w podstawowym zakresie oraz obserwowad aktualnie włączone/wyłączone wybrane funkcje. Urządzenie musi pracowad w trybie GPRS + SMS, ponieważ przy włączonym trybie SMS dane nie będą przekazywane za pomocą GPRS, więc zakładka ta nie będzie działad poprawnie. Wejdź w zakładkę Opcje GPRS aby wydad polecenie Po wybraniu powyższej zakładki pojawią się 3 funkcje, które można zdalnie aktywowad. Opcja (N/A) oznacza, że dana funkcja nie była dotychczas aktywowana.

90 ALARM DETEKCJI RUCHU Wciśnij przycisk OK Kliknij przycisk Włącz aby aktywowad alarm bezruchu Następnie pojawi się informacja o wysłanej wiadomości. Zamieszczona uwaga oznacza, że polecenie zostanie dostarczone z pewnym opóźnieniem. Jest to uzależnione od częstości aktualizacji pozycji oraz od prędkości z jaką dane są przesyłane poprzez GPRS. W tabeli pojawi się informacja o włączeniu funkcji oraz czas i data ostatniej aktualizacji. Aby alarm informował o wykryciu ruchu funkcja GEO - Parkowania musi byd wyłączona oraz wrażliwośd czujnika ruchu musi byd włączona (ustawiona na więcej niż 0). Jeśli urządzenie wykryje ruch wyda krótki sygnał alarmujący. Aby wyłączyd alarm bezruchu należy wybrad przycisk Wyłącz i postępowad dalej jak przy aktywowaniu alarmu. W tabeli pojawi się informacja o wykonanej operacji oraz jej czas i data. Po włączeniu i wyłączeniu funkcji wysłana zostanie wiadomośd na numer Baza 2 (jeśli została włączona taka możliwośd).

91 WŁĄCZ/WYŁĄCZ GEO PARKOWANIE Aby ją zdalnie włączyd poprzez zakładkę Opcje GPRS należy postępowad w taki sam sposób jak przy aktywacji funkcji bezruchu. Należy również aktywowad funkcję czułości wibracji (ustawid na więcej niż 0) oraz włączyd funkcję bezruchu. Wiadomości zwrotne wysyłane są na numer Baza 2. TRACKING W CZASIE RZECZYWISTYM Umożliwia wybór częstotliwości otrzymywania informacji o lokalizacji. Potwierdź wybierając Śledzenie Wybierz częstotliwośd informacji zwrotnych Po zatwierdzeniu wysłania komendy polecenie zostanie zaktualizowane. Przy przykładowo wybranej częstotliwości 2 minuty w zakładce Tracking będą widoczne informacje o pozycji w odstępach dwuminutowych: PRZEKAZYWANIE POWIADOMIEO Zakładka ta umożliwia dodanie numeru telefonu, na który będą dodatkowo wysyłane niektóre wiadomości zwrotne. Każda przesłana informacja wymaga 1 kredytu. Wybierz Przekazywanie powiadomieo aby dodad odbiorcę wiadomości zwrotnych. Następnie pojawią się funkcje i alarmy, o których mogą byd informowani dodatkowi użytkownicy. Krok 2 Wpisz numery telefonów na który przyjdzie Krok 1 Aktywuj wybrane powiadomienie przekierowania

92 Krok 3 Wpisz informacje, które zostaną wysłane Krok 4 Kliknij OK Otrzymasz informację o przebiegu operacji. Do każdej komendy można przypisad inny numer. Przy każdej zmianie funkcji lub stanu urządzenia wiadomośd otrzyma numer Baza 2 oraz numer dodany w zakładce. Specyfikacja techniczna GPS LOGISTIC Opis: Hardware Features: * Moduły GPS I GSM są zintegrowane w środki urządzenia. * GPRS/ SMS oraz Voice I/O * Do 3200 lokalizacji może zostad zapisanych * Wbudowany czujnik ruchu(aktywowany przez wykrycie przeciążenia) * Cztery wyjścia (200mA max per output) - Alarm out - SOS - Open Car doors

GPS Guardian SPY. Instrukcja obsługi

GPS Guardian SPY. Instrukcja obsługi GPS Guardian SPY Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Wskazania diod... 4 4. Komendy do konfiguracji urządzenia... 4 4.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji...

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi GPS Guardian Moto Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Komendy do konfiguracji urządzenia... 3 3.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji... 4 3.2. Aktywuj alarm

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian 2. Instrukcja obsługi

GPS Guardian 2. Instrukcja obsługi GPS Guardian 2 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Wskazania diod... 4 4. Komendy do konfiguracji urządzenia... 5 4.1. Zmiana Nr Telefonu Baza 3.... 5 4.2. Żądanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Gdzie możesz zaopatrzyć się w lokalizator GPS? Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Jeśli nie posiadasz własnego lokalizatora GPS, to można wypożyczyć go w wyznaczonych Punktach Informacji i Monitorowania

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

GPSGuardian. Instrukcja obsługi

GPSGuardian. Instrukcja obsługi GPSGuardian Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Opis urządzenia... 5 2. Umiejscowienie urządzenia... 5 3. Przed rozpoczęciem pracy... 6 3.1. Przełącznik on/off... 6 3.2. Ładowanie baterii... 6 3.3. Test

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GPS Guardian 2

Lokalizator GPS Guardian 2 Lokalizator GPS Guardian 2 Instrukcja obsługi Wrocław ul. Traugutta 137 wroclaw@spy-shop.pl 0(71) 341-50-50 Poznań ul. Głogowska 163 poznan@spy-shop.pl 0(61) 862-65-55 Katowice ul. Mickiewicza 14 katowice@spy-shop.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 1. Wstęp Program Sz@rk ST od wersji 10.10.20 został rozbudowany o możliwośd współpracy z kolektorami typu DENSO BHT 80xx z zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon.

Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon. Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon. 1. Wstęp W celu umożliwienia współpracy DS511/DS512 z aplikacją na smartfon, niezbędna jest zmiana

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Zawartość pudełka... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 3 Odczyt danych... 3 Instalacja oprogramowania... 3 Opis programu... 5 Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w

Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. acji Instrukcja użytkownika dla systemu Android

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na  Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK209 Przewody zasilające Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSLUGI ZEGARKA SafekeeperGW300

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSLUGI ZEGARKA SafekeeperGW300 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSLUGI ZEGARKA SafekeeperGW300 Proszę przeczytaj tę instrukcję ostrożnie przed zainstalowaniem i korzystaniem z zegarka. Kolor zegarka może się lekko różnid, jeśli porównamy go do

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE!

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! (W_1 z dnia 14.06.2013) UWAGA! Przed rozpoczęciem aktualizacji dokładnie zapoznaj się z niniejszą Instrukcją gdyż nieprawidłowe przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TomTom ecoplus Reference Guide

TomTom ecoplus Reference Guide TomTom ecoplus Reference Guide Contents Przed instalacją 3 Witamy... 3 Elementy... 3 Wymagania... 3 Instalacja ecoplus 5 Konfiguracja połączenia Bluetooth w WEBFLEET... 5 Konfiguracja połączenia Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Transmisja. Ustawienia transmisji Wgrywanie współrzędnych do instrumentu Zgrywanie danych z instrumentu Transmisja Nivo M przez Bluetooth.

Transmisja. Ustawienia transmisji Wgrywanie współrzędnych do instrumentu Zgrywanie danych z instrumentu Transmisja Nivo M przez Bluetooth. Transmisja Ustawienia transmisji Wgrywanie współrzędnych do instrumentu Zgrywanie danych z instrumentu Transmisja Nivo M przez Bluetooth Ustawienia transmisji Instrument Aby ustawid prędkośd transmisji

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmioskiego dla telefonów komórkowych z systemem Bada

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmioskiego dla telefonów komórkowych z systemem Bada Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmioskiego dla telefonów komórkowych z systemem Bada Niniejsza instrukcja została przygotowana na telefonie z systemem operacyjnym Bada 1.1!!! UWAGA!!!

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Holux Tracker 007. Instrukcja obsługi

Holux Tracker 007. Instrukcja obsługi Holux Tracker 007 Instrukcja obsługi Spis treści Szybki start... 3 Ładowanie baterii... 4 Instalacja Sterowników... 5 Wskazania Diod LED... 6 Podstawowe komendy SMS... 7 Program Konfiguracyjny - TrackerConfig...

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191 INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO Firmware 2.00.191 Akcesoria w opakowaniu kabel miniusb - USB (długość 1,8 m) wymienna karta pamięci 2GB (w gnieździe kart pamięci) program TTConfigurator (na karcie

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu Angel GTS Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS www.angelgts.eu 1 Urządzenie LK106 Ładowarka 220V Instrukcja obsługi Zawartość opakowania Parametry techniczne lokalizatora LK106 GPS Wymiary

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

ZN-DT350VE / ZN-DNT350VE / ZN-DWNT350VE Skrócona Instrukcja Uruchomienia

ZN-DT350VE / ZN-DNT350VE / ZN-DWNT350VE Skrócona Instrukcja Uruchomienia ZN-DT350VE / ZN-DNT350VE / ZN-DWNT350VE Skrócona Instrukcja Uruchomienia Niniejszy dokument jest przeznaczony dla użytkowników/instalatorów uruchamiających kamerę IP, opisane są tutaj procedury pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

GSM/GPRS/GPS Lokalizator. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie

GSM/GPRS/GPS Lokalizator. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie GSM/GPRS/GPS Lokalizator Instrukcja obsługi Wprowadzenie Dziękujemy za zakup naszego lokalizatora. Poniższa instrukcja umożliwia łatwą i bezproblemową instalację urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

GSM / GPRS / GPS tracker INSTRUKCJA OBSŁUGI

GSM / GPRS / GPS tracker INSTRUKCJA OBSŁUGI GSM / GPRS / GPS tracker INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup GPS. Ten podręcznik pokazuje jak obsługiwad urządzenie płynnie i prawidłowo. Upewnij się, uważnie przeczytad instrukcję przed użyciem tego

Bardziej szczegółowo

MT-18 Monitoring ratunkowy GPS Tracker

MT-18 Monitoring ratunkowy GPS Tracker MT-18 Monitoring ratunkowy GPS Tracker GSM/GPS Terminal 1. Zalety urządzenia: Ekonomiczny, miniaturowe rozmiary, prosty w montażu, Wewnętrzny akumulator, Inteligentne oszczędzanie energii, Komunikacja

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Modem Bluetooth MBL-232/UK

Modem Bluetooth MBL-232/UK Modem Bluetooth MBL-232/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie. Przed

Bardziej szczegółowo

Połączenie i konfiguracja sterowników Horner z modemami ASTRAADA AS30GSM100C/P

Połączenie i konfiguracja sterowników Horner z modemami ASTRAADA AS30GSM100C/P Połączenie i konfiguracja sterowników Horner z modemami ASTRAADA AS30GSM100C/P KOMUNIKACJA SMS W STEROWNIKU XL4 Przy jej pomocy sterownik wyposażony w kartę komunikacyjną może wysyłać wiadomości tekstowe

Bardziej szczegółowo

Dla Macintosh: TZ4_V12.zip / 1,943,290 bytes (Po rozpakowaniu, TZ4_a.bin) TZ5_V12.zip / 2,000,270 bytes (Po rozpakowaniu, TZ5_a.

Dla Macintosh: TZ4_V12.zip / 1,943,290 bytes (Po rozpakowaniu, TZ4_a.bin) TZ5_V12.zip / 2,000,270 bytes (Po rozpakowaniu, TZ5_a. Dotyczy aktualizacji firmware u aparatu DMC-TZ4/TZ5 Szanowni Klienci. Pragniemy podziękować Państwu za zakup aparatu Panasonic DMC-TZ4 / TZ5. Dokument ten umożliwi łatwe pobranie i aktualizację firmware

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT06N Przewód alarmowy i przycisk SOS Przekaźnik Mikrofon Przewód zasilający Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Co to jest GPS? GPS oznacza Globalny System Pozycjonowania. Dla określenia położenia w trzech wymiarach (3D fix) niezbędny jest odbiór sygnału z przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio.

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. IComsat jest to shield GSM/GPRS współpracujący z Arduino oparty o moduł SIM900 firmy SIMCOM.

Bardziej szczegółowo

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0 1. Cechy Umożliwia obsługę 16 jednoczesnych połączeń ethernetowych jednego dla konfiguracji web modułu i 15 dla komunikacji ethernetowych z magistralą HAPCAN. Wybór podstawowych parametrów konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.com.pl, www.pulson.com.pl 1. Montaż i podłączenie zasilania. Nadajnik

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Huawei b970b ( speedport HSPA ) 2100/900

Instrukcja Huawei b970b ( speedport HSPA ) 2100/900 Instrukcja Huawei b970b ( speedport HSPA ) 2100/900 1 Pierwsze logowanie 2 Dodanie profilu 3 Ustawienie profilu 4 Ustawienia dla bramki GSM 5 Oznaczenia LED 6 Firmware update routera 7 Antena zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania

Instrukcja aktualizacji oprogramowania Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA STEROWNIKA USB ORAZ OPROGRAMOWANIA FLASHER... 3 1.1. Instalacja sterownika USB... 3 1.2. Instalacja oprogramowania Flasher... 3 2. OPIS PROCEDURY AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Upgrade przez Web 3. Serwer FTP 3.1. Lokalny serwer FTP 3.2. Zdalny serwer FTP Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo