1. Wstęp - dlaczego sieci bezprzewodowe?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp - dlaczego sieci bezprzewodowe?"

Transkrypt

1 RADOSŁAW ADAMUS *, DOMINIK SANKOWSKI *,**, ARTUR SIERSZEŃ *, ŁUKASZ STURGULEWSKI * SIECI BEZPRZEWODOWE PRZYSZŁOŚĆ W EDUKACJI ZDALNEGO NAUCZANIA WIRELESS NETWORKS - THE FUTURE OF E-LEARNING SYSTEMS STRESZCZENIE. Tradycyjne metody komunikacji, w tym także i stacjonarny Internet oraz standardowe techniki umożliwiające budowanie sieci okazywały się niewystarczające do tego, by sprostać wymaganiom stawianym przez nowy styl życia. Korzystając z mediów przewodowych do transmisji danych w sieciach jesteśmy ciągle skazani na przebywanie w ściśle określonym miejscu. Stąd najbardziej oczywistą zaletą komputerowych sieci bezprzewodowych jest mobilność oraz bez porównania większa elastyczności. Tradycyjne formy kształcenia wymagają od nauczyciela i uczącego się bezpośredniego kontaktu. Nie zawsze jest to konieczne i możliwe. Nauczanie na odległość może odbywać się za pomocą różnych rodzajów mediów. W przyszłości najprawdopodobniej rozwój systemów zdalnego nauczania ukierunkowany zostanie właśnie na bezprzewodową komunikację użytkowników z systemem. Wynika to głownie z niepodważalnych zalet takiego sposobu przesyłania danych: mobilność urządzeń działających w sieci, łatwość instalacji sieci (możliwość zastosowania uproszczonej konfiguracji w przypadku urządzeń tymczasowo podłączanych do sieci), oszczędność. ABSTRACT. Traditional methods of communication, including wire internet and standard techniques which enable creating networks, were not sufficient enough to meet new lifestyle requirements. Using wire media to transmit data in networks we are forced to be in precisely defined place. Therefore the most obvious advantage of wireless networks is their mobility and incomparably greater flexibility. Traditional forms of learning require direct contact between a student and a tutor. It is not always possible and necessary. E-learning can be organized with many kinds of media. In future the development of e-learning systems will most probably be directed to wireless communication between users and the system. This way of communicating has unquestionable advantages like the mobility of devices working in a network, an easiness of network installation (the possibility of using the simplified configuration in case of connecting devices temporarily), economy. 1. Wstęp - dlaczego sieci bezprzewodowe? W ciągu ostatnich kilku lat coraz większą popularność zdobywają technologie mobilne. Nie jest to krótkotrwały trend, ale nowa jakość w sposobie komunikacji. Tradycyjne * Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej ** Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 26

2 metody, w tym także i stacjonarny Internet oraz standardowe techniki umożliwiające budowanie sieci okazywały się niewystarczające do tego, by sprostać wymaganiom stawianym przez nowy styl życia. Jeżeli użytkownicy sieci komputerowych są zmuszeni korzystać z mediów transmisji przewodowej, ich swoboda zostaje znacznie ograniczona. Łączność bezprzewodowa nie wiąże się z takimi skrępowaniem. Właśnie to powoduje, iż technologie bezprzewodowe wkraczają w świat tradycyjnych sieci określanych mianem stałych lub przewodowych. Ta zmiana jest oczywista dla każdego, kto choćby często podróżuje. Żyjemy obecnie w momencie głębokich zmian na tym polu. Nowe technologie znajdujące swoje zastosowanie w sieciach komputerowych noszą znamiona sukcesu szczególnie w zakresie łączności z Internetem. Dotychczas najszybciej rozwijają się, zdobywając rynek, technologie z rodziny , w szczególności standardy b, g (Europa) oraz a (Stany Zjednoczone). (Gast 2003) Użytkownicy korzystający z rozwiązań bezprzewodowych uzyskali swobodę poruszania się bez konieczności rezygnacji z komfortu pracy. Bezprzewodowe sposoby wymiany danych uwolniły twórców i użytkowników oprogramowania od konieczności posiadania na biurku końcówek łączy ethernetowych. Teraz mogą oni bez przeszkód pracować w bibliotekach, salach konferencyjnych, na parkingu, a nawet w restauracji po drugiej stronie ulicy. Dopóki tylko pozostają w zasięgu stacji bazowej dopóty mogą korzystać ze wszystkich zasobów znajdujących się w sieci. Dzięki możliwościom łatwo dostępnego sprzętu taka sieć bezprzewodowa może pokryć swoim zasięgiem całą siedzibę firmy. Przy większym nakładzie pracy, mając do dyspozycji bardziej zaawansowany sprzęt oraz sprzyjające ukształtowanie terenu, możemy zbudować sieć w standardzie o zasięgu kilku kilometrów, obejmując zakresem swojego działania całe osiedla akademickie lub nawet mniejsze miejscowości. Ważną cecha sieci bezprzewodowych jest także elastyczność i prostota jej budowy - szybkie i łatwe wprowadzenie w życie danego projektu (konstrukcji sieci), głównie dzięki wykorzystywanemu medium transmisyjnemu - powietrzu. W sieciach bezprzewodowych wykorzystuje się zwykle wiele tzw. stacji bazowych umożliwiających podłączanie kolejnych użytkowników do istniejących już sieci. Infrastruktura sieci bezprzewodowej jest właściwie taka sama niezależnie od tego, czy przyłącza się jednego użytkownika, czy też liczy się miliony. Aby zaoferować na danym terenie usługi sieci bezprzewodowej, potrzebujemy stacji bazowej i anteny. Kiedy zainstalowane zostaną te dwa elementy, dodanie nowego użytkownika sprowadza się właściwie tylko do jego autoryzacji. Taka infrastruktura musi być tak skonfigurowana, aby rozpoznawać nowych użytkowników sieci, oferując im określone usługi. Sama autoryzacja nie wymaga wszelako rozbudowy infrastruktury. Dodanie nowego użytkownika sieci bezprzewodowej wiąże się z koniecznością jej rekonfiguracji, co nie oznacza jednak, iż trzeba będzie ciągnąć nowe okablowanie, kupować terminale i podłączać je do istniejących gniazdek sieciowych. (Gast 2003) 27

3 2. Technologie sieci bezprzewodowych. Same początki powstania bezprzewodowych sieci lokalnych WLAN (Wireless Local Area Network), nazywanych też często sieciami Wi-Fi (Wireless Fidelity), sięgają roku Jednak wówczas karty oferujące tą usługę były nieporównywalnie droższe (około 5 razy od obecnych), co w skuteczny sposób blokowało ich rozwój. W roku 1997 organizacja IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) opracowała standard tworzenia i eksploatacji bezprzewodowych sieci lokalnych WLAN. Standard ten uzyskał oznaczenie (Tabela 1) i przydzielono mu pasmo radiowe 2.4 GHz. Jednak bardzo szybko o nim zapomniano, głównie ze względu na niskie przepustowości, które wynosiły 1 Mb/s i 2 Mb/s.. Dzięki pracy w zakresie 2.4 GHz nie ma zagrożenia zakłóceniami pochodzącymi z urządzeń mikrofalowych, napędów sterowanych częstotliwościowo lub silników prądu zmiennego, gdyż one generują zakłócenia w zakresie khz oraz MHz. Dopiero w 1999 roku wprowadzono standard IEEE b, który umożliwił wzrost przepustowości z dotychczasowych 2 Mb/s do 11 Mb/s. Opracowanie tego standardu było krokiem milowym, gdyż od razu tą technologią zainteresowali się najwięksi światowi producenci, tacy jak: Cisco Systems czy 3COM. Później przyszła kolej na teoretycznie szybszy standard a. Oferował on już przepustowość rzędu 54 Mb/s i korzystał z pasma powyżej 5 GHz. Ważnym jego atutem było również posiadanie ośmiu nieinterferujących się kanałów. Co w porównaniu do standardu "b" czyniło go teoretycznym faworytem. Jednak standard a nie zyskał poparcia. Po pierwsze przyczyniła się do tego bardzo wysoka cena urządzeń, po drugie brak kompatybilności ze standardem b (różne pasma, choć pojawiły się już urządzenia obsługujące oba standardy "a/b"). Po trzecie, jak się okazało ich efektywny zasięg był mniejszy aniżeli w przypadku standardu b. Przysłowiowym gwoździem do trumny były targi Comdex 2002, gdzie po raz pierwszy zaprezentowano urządzenia pracujące w nowym standardzie IEEE g. W roku 2003 standard ten otrzymał ostateczną akceptację organizacji IEEE i pojawił się w ofertach u większości producentów. Jego atutami okazała się przepustowość rzędu 54 Mb/s (tyle oferował standard a) oraz zasięg zbliżony do tego, jaki mieliśmy przy standardzie b. Jednak i w tym przypadku, podobnie jak w standardzie "b", wykorzystuje się tylko trzy niezależne kanały. Standard g jest całkowicie zgodny z b, co oznacza, iż bez żadnych nowych sterowników będziemy mogli współpracować z urządzeniami opartymi o ten standard. Niestety, są i złe strony tej zgodności. Również tutaj nasz sygnał będzie mógł być zakłócany poprzez bezprzewodowe telefony (korzystające z pasma 2.4 GHz) lub w mniejszym stopniu kuchenki mikrofalowe czy nawet (teoretycznie) technologię Bluetooth. Teoretycznie, gdyż te dwie technologie, mimo korzystania z tego samego pasma wykorzystują dwa różne typy transmisji (FHSS i DSSS), przez co urządzenia te nie przeszkadzają sobie w pracy. Czyli, jeśli ktoś miał problemy z poprawną pracą urządzeń pracujących w standardzie b to wystąpią one również i tutaj. 28

4 Tabela 1: Porównanie standardów Standard WLAN a b g Ilość kanałów dla częstotliwości fal radiowych 8 niepokrywających się (w niektórych krajach 4 niepokrywające się) 3 niepokrywające się 3 niepokrywające się Pasmo częstotliwości 5 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz Maksymalna szybkość 54 Mb/s 11 Mb/s 54 Mb/s Istnieją dwa tryby działania urządzeń w sieci Wi-Fi: infrastruktury oraz ad-hoc. W przypadku trybu ad-hoc urządzenia łączą się bezpośrednio ze sobą, a w typie infrastruktury w komunikacji między sprzętami (np. kilkoma bezprzewodowymi kartami sieciowymi) pośredniczy punkt dostępowy - odpowiednik huba lub switcha w sieci przewodowej. W sieci Wi-Fi występują ponadto routery bezprzewodowe, odpowiadające routerom znanym z sieci przewodowych - po podłączeniu do nich (bezprzewodowo) modemu umożliwią one dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (Dorosz 2004). Bezprzewodowe lokalne sieci komputerowe, a także punkty dostępu do Internetu, tzw. hot spoty oparte na serii standardów powoli przestają obecnie spełniać rosnące wciąż oczekiwania odbiorców. Zakończenie prac nad wersją g" pozwoliło im zaoferować przepływność ok. 54 Mb/s. Wysiłki projektantów zaowocowały znaczną poprawą bezpieczeństwa transmisji, nadal pozostał problem często bardzo drogiego połączenia z siecią dostawcy usług. Prace nad rozwiązaniem tego problemu zostały podjęte przez organizację standaryzacyjną IEEE już pod koniec 1998 r. Zaowocowały one opracowaniem standardu (Tabela 2). Dokument, opublikowany w kwietniu 2001 r., zawierał dokładną definicję warstwy fizycznej i protokołów dostępu do medium (Media Access Control) dla bezprzewodowych sieci metropolitalnych WirelessMAN (Wireless Metropolitan Area Networks). Przewiduje on m.in. pracę w paśmie dostępnym w przeważającej części świata, tj GHz, i przepływności nawet większe niż 100 Mb/s. Tak wysokie częstotliwości stwarzają jednak wiele problemów, z których części dotychczas nie udało się rozwiązać. Działające w tym zakresie urządzenia praktycznie zawsze wymagają bezpośredniej widoczności między antenami nadawczą a odbiorczą. Warunek ten, często trudny do spełnienia (np. w mieście), znacznie ograniczył potencjalne zastosowania. Dlatego zdecydowano się rozszerzyć specyfikację na niższe częstotliwości. Opracowana i zatwierdzona w kwietniu 2003 r. wersja a obejmuje licencjonowane i niewymagające zezwoleń pasma znajdujące się w zakresie 2-11 GHz (przepływności do ok. 70 Mb/s). W zamyśle twórców (a) ma być konkurencją dla łączy opartych na włóknach światłowodowych, modemach kablowych czy też xdsl i uzupełnieniem ich. Architektura składa się ze stacji bazowych i abonenckich. Stworzono ją z myślą o transmisji punktwielopunkt. W związku z tym wybór potencjalnych zastosowań jest duży. (Suszkiewicz 2004) 29

5 Do najczęściej wskazywanych należą: 1. Zapewnienie połączeń stacji bazowych telefonii komórkowej z siecią operatora. W mieście, gdzie większość masztów jest lokalizowana na dachach budynków, trudno doprowadzić niezbędne łącze często będące wielokrotnością El. Stosuje się inne rozwiązania, takie jak horyzontowe linie radiowe czy LMDS. Niestety, większość z nich nie będzie w stanie przenieść stale rosnącego ruchu generowanego przez nowe usługi udostępniane użytkownikom. Sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje w momencie uruchamiania UMTS, który ma zaoferować znacznie wyższe przepływności niż GSM/GPRS. 2. Przyspieszenie rozwoju sieci LAN w domach i małych przedsiębiorstwach przez umożliwienie im taniej, szybkiej i skalowalnej łączności z Internetem. 3. Uzupełnienie pokrycia technologią xdsl, której zasięg wynosi jedynie kilka kilometrów, oraz dostępu opartego na telewizji kablowej, który nie zawsze jest możliwy. 4. Pokrycie terenów słabo zaludnionych, także w ramach bezprzewodowej pętli abonenckiej. 5. Umożliwienie stałej łączności bezprzewodowej nawet poza zasięgiem W obawie przed niekompatybilnością rozwiązania IEEE z projektami organizacji ETSI - HIPERMAN i HIPERACCESS w kwietniu 2003 r. powstało zrzeszenie producentów sprzętu i podzespołów telekomunikacyjnych o nazwie WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum W jego skład weszli tacy giganci, jak Intel, Nokia, Thomson, Agilent Technologies oraz National Institute of Standards and Technology (NIST). Działalnością przypomina powołaną do promocji WLAN grupę Wi-Fi Alliance. Współpracując z ETSI, stara się przygotować odpowiednie produkty spełniające wymagania jak najszerszego grona operatorów, różnicując parametry pracy, takie jak szerokość kanału. Dlatego standard przewiduje zarówno tryby TDD, jak i FDD oraz zmienne szerokości kanałów (od 3.5 do 28 MHz dla Europy). Ponadto WiMAX czuwa, aby rozwiązania różnych firm mogły ze sobą działać. Organizacja ma w przyszłości certyfikować takie produkty. Tabela 2: Opis standardów oryginalny standard opublikowany w kwietniu 2001 r. Zawiera definicję MAC i kilku rodzajów warstw fizycznych. Pozwala na adaptacyjną zmianę schematu modulacji i kodowania. Przewidziany do zastosowania w zakresie GHz. Pracuje w trybie FDD lub TDD wykorzystując modulacją z jedną nośną a - rozszerzenie promowane przez WiMAX Forum, które zostało zaaprobowane przez IEEE w 2003 r. pozwalające na pracę w zakresie 2-11 GHz, wykorzystujące modulację z pojedynczą nośną, 256 OFDM lub OFDMA. Nie wymaga bezpośredniej widoczności anten. Zasięg km w zależności od 30

6 warunków propagacyjnych. Osiągana przepływność ok. 100 Mb/s przy kanale 20 MHz b - standard do pracy w paśmie UNII (5-6 GHz) z szero kością kanału 20 MHz. Wykorzystuje 256 OFDM i wielowartościowe QAM. Cechuje go zmniejszone zużycie energii ze względu na wykorzystanie nielicencjonowanego pasma c - procedury testujące zgodność i poprawność implementacji d - profile a i testy określające możliwość zastosowania określonej warstwy fizycznej e - nieukończone rozszerzenie a pozwalające na obsługę ruchomych stacji abonenckich dokument mówiący o koegzystencji WMAN w paśmie 10-66GHz a - nieukończony dokument mówiący o koegzystencji w paśmie 2-1 lghz. Opisując technologie bezprzewodowe nie sposób nie wspomnieć chociażby o telefonii komórkowej. Świat teleinformatyki to środowisko heterogeniczne. Dziś niemal każdy operator ma kilka różnych technologicznie sieci dostępowych do realizacji określonych usług. Z punktu widzenia abonenta oznacza to konieczność używania coraz większej liczby terminali, numerów itp. Dodatkową kwestią jest problem mobilności - przemieszczając się, użytkownik odwiedza różne sieci dostępowe, tworzące nakładające się wyspy (overlay networks), np. GPRS, EDGE, UMTS, WLAN itp. Gdy posiada terminal działający tylko w sieci określonego typu (np. z kartą WLAN), nie jest w stanie korzystać z innych technologii dostępnych w danej lokalizacji. Gdy dysponuje terminalem wielointerfejsowym (np. GPRS/WLAN), musi ręcznie wybierać sieci, nie mając szans na zapewnienie ciągłości sesji TCP - w większości przypadków konieczny jest restart aplikacji sieciowych. Rozwiązaniem jest koncepcja tzw. inteligentnych terminali wielointerfejsowych, które przy wykorzystaniu odpowiednich mechanizmów zarządzania mobilnością przełączają się pomiędzy różnymi sieciami, zapewniając jak najlepszą jakość usług i/lub minimalizację kosztów ponoszonych przez abonenta. Zastosowanie odpowiednich mechanizmów zarządzania mobilnością umożliwia automatyczne (realizowane wyłącznie przez terminal lub przez terminal i sieć) przełączanie bez konieczności dodatkowych interakcji ze strony użytkownika. Prostym przykładem praktycznego zastosowania tej koncepcji jest przełączanie z sieci GPRS do sieci WLAN, np. w sytuacji, gdy podróżujący pociągiem użytkownik, korzystając z sieci komórkowej, wjeżdża na stację, na której funkcjonuje hot spot WLAN operatora sieci komórkowej. Zakładając, że pociąg stoi na stacji przez kilka minut, użytkownik może wykorzystać dostęp do sieci WLAN bez straty czasu na rekonfigurację połączenia i załogowanie się do sieci - terminal po wykryciu sieci WLAN automatycznie dokonuje przełączenia, nie 31

7 zrywając aktywnych sesji TCP. Tego typu przykłady można mnożyć, szczególnie w odniesieniu do coraz popularniejszych urządzeń typu PDA, mających wbudowaną funkcjonalność GPRS/WLAN. Co więcej, przełączanie międzysystemowe można zastosować w odniesieniu do sieci stacjonarnych, np. używając odpowiednich przystawek Bluetooth dla terminali stacjonarnych, umożliwiających korzystanie ze stacjonarnego dostępu do Internetu w ramach zasięgu osobistej sieci domowej (przełączanie GPRS - Bluetooth) (Sewera 2004). W odniesieniu do międzysystemowego przełączania zarządzanie mobilnością może się odbywać na trzech poziomach: na poziomie warstwy aplikacji realizowane przez mechanizmy specyficzne dla konkretnych aplikacji, przy braku przenośności na aplikacje standardowe (korzystające ze standardowego stosu protokołów TCP/IP); zarządzanie na poziomie warstwy sieci - zastosowanie protokołu Mobile IP (lub mniej popularne go protokołu Cellular IP); zarządzanie na poziomie warstwy łącza danych - mechanizmy ściśle związane z konkretną techniką dostępu, np. w sieci GPRS. W międzysystemowym przełączaniu istotny jest fakt, iż mechanizmy zarządzania mobilnością na poziomie warstwy sieci jako jedyne zapewniają zupełną niezależność technologiczną, a co za tym idzie - elastyczność w ramach konkretnych implementacji. W przeciwieństwie do takich rozwiązań jak protokół Sip w którym mechanizmy zarządzania mobilnością są uzależnione od konkretnej aplikacji, Mobile IP umożliwia w tym względzie dowolność. Podobna sytuacja dotyczy procedur stosowanych w warstwach niższych (np. w GSM) - zarządzanie mobilnością na poziomie warstwy łącza danych. Niezależność Mobile IP względem konkretnej technologii dostępowej pozwala na integrację pomiędzy dowolnymi systemami dostępowymi opartymi na stosie protokołów TCP/IP, co ma znaczenie, gdy chodzi o nowe standardy dla sieci komunikacji ruchomych, takie jak e. 3. Wykorzystanie sieci bezprzewodowych w nauczaniu. Kształcenie na odległość (Distance Education) jest obecnie bardzo popularną formą nauczania i uczenia się, szeroko rozpowszechnioną w świecie, z powodzeniem stosowaną w najbardziej rozwiniętych krajach. W Polsce ta metoda również cieszy się coraz większą popularnością. Edukacja na odległość oznacza: Elastyczny sposób nauczania w miejscu i tempie dogodnym dla uczącego się. Odseparowanie nauczyciela i uczącego się. 32

8 Zastosowanie specyficznych form nauczania, w tym specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych. Ustanowienie dogodnego komunikowania się między nauczycielem i uczącym sięwykorzystanie mediów. Możliwość zastosowania w części tradycyjnych form kształcenia. Tradycyjne formy kształcenia wymagają od nauczyciela i uczącego się bezpośredniego kontaktu. Nie zawsze jest to konieczne i możliwe. Nauczanie na odległość może odbywać się za pomocą różnych rodzajów mediów: telewizji, radia, kaset magnetofonowych i video, komputera, płyt kompaktowych, telefonu, telefaxu, Internetu, słowa pisanego itp. Wykorzystywane media są zróżnicowane i wciąż zmieniają się dzięki dynamicznemu rozwojowi informatyki i telekomunikacji. W ślad za tymi zmianami doskonalona jest także metodologia kształcenia. Edukacja na odległość bazuje na koncepcji połączenia pracy własnej uczącego się i opieki dydaktycznej nauczyciela/opiekuna. Tak, więc uczenie się na odległość polega przede wszystkim na samokształceniu z elementami samokontroli. Rolą nauczyciela /opiekuna nie jest wyłącznie egzekwowanie wiedzy uczącego się, ale przede wszystkim pomoc w opanowaniu materiału. W dzisiejszych czasach, gdy pracodawcy coraz częściej wymagają stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nauka na odległość jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Przy obecnym tempie zmian otaczającego nas świata nie możemy ograniczyć się do ukończenia szkoły średniej czy wyższej. Musimy uczyć się ustawicznie, praktycznie przez całe życie. Kształcenie na odległość posiada wiele zalet, które uwypuklają się po zaznaczyć korzyści wynikających z faktu wykorzystania sieci bezprzewodowych w zdalnym nauczaniu. 1. Kształcenie na odległość przede wszystkim znosi bariery czasu i przestrzeni, które uniemożliwiają podjęcie/uzupełnienie nauki bardzo wielu osobom. Sieci bezprzewodowe niwelują całkowicie, niedogodności organizowani przewodowego zaplecza sieciowego. 2. Edukacja na odległość umożliwia naukę w dogodnym czasie i pełne jego wykorzystanie. Uczący się może, zależnie od potrzeb, skracać lub wydłużać czas nauki. Korzystanie z bezprzewodowych terminali (PDA - Personal Digital Assistant, tablet czy laptop) znacząco zwiększają miejsce nauki. Już nie musi to być sala komputerowa, kafejka internetowa czy zacisze własnego domu, ale z równym powodzeniem park, ulubiony pub czy środek komunikacji miejskiej. 3. Odpadają koszty dojazdów i zakwaterowania. 4. Jest to przyjazna forma kształcenia dla osób z małych miast i wiosek, gdzie wdrożenie sieci bezprzewodowej jest często o wiele tańsze od tradycyjnych technologii. 5. Można samodzielnie kształtować swoją edukację z modułów składających się na standardowe programy różnych kursów. Wszystko w zależności od indywidualnych potrzeb. Dzięki temu staje się możliwe łączenie nauki z pracą i obowiązkami rodzinnymi. 6. Kształcenie na odległość umożliwia dyskretne, niestresujące zdobywanie wiedzy. 33

9 Kształcenie na odległość adresowane jest praktycznie dla wszystkich osób. Jednak szczególnie zainteresowane osoby, tą formą kształcenia, to przede wszystkim Osoby cierpiące na chroniczny brak czasu (kadra kierownicza). Osoby z małych miejscowości. Osoby niepełnosprawne. Osoby obciążone obowiązkami rodzinnymi. Wszystkie powyższe grupy osób też powinny docenić zalety wykorzystani sieci bezprzewodowych w nauczaniu. Możliwość wykorzystania każdej wolnej chwili do nauki nie jest ograniczana przez barierę dostępności medium. 4. Przyszłość bezprzewodowego nauczania. Używając metaforyki morskiej, tak rozpowszechnionej w opisach Internetu, można powiedzieć, że zadaniem szkoły jest uczenie żeglowania, a nie surfowania w Internecie. Surfing to wspaniały sport, umiejętność utrzymywania się na desce na falach, żeglowanie to podróż morska z jasno wytyczonym celem, wymagająca opanowania sztuki żeglarskiej, w tym używania instrumentów (busole, mapy) i posiadania wiedzy. Hasło profesora Ryszarda Tadeusiewicza, pioniera wprowadzania powszechnych technik teleinformatycznych w życie uczelni i studentów - "Bądź Kolumbem cyberprzestrzeni" - jest wyśmienitą dyrektywą dla e-edukacji w e-szkole (Tadeusiewicz 2002). Poprzez analogię do powyższych słów, trzeba zauważyć, iż nauczanie zdalne przy wykorzystaniu technologii bezprzewodowych wymaga więcej trudu w przygotowaniu materiału dydaktycznego jak i opracowaniu metod ewaluacji wiedzy jak i mechanizmów oceny poziomu nauczania i jakości materiału dydaktycznego. Wykorzystanie bezprzewodowych terminali o znacząco innych od stacjonarnego komputera parametrach technicznych wymaga większej uwagi, wiedzy i pracy w projektowaniu i wdrażaniu witryny zdalnego nauczania do której dostęp możliwy jest poprze telefon komórkowy czy palmtop. Sądzimy, iż dalszy rozwój systemów zdalnego nauczania ukierunkowany zostanie właśnie na umożliwienie mobilnym użytkowników korzystania z dobrodziejstwa nauczania na odległość. 5. Podsumowanie Zainteresowanie sieciami bezprzewodowymi i wykorzystaniem ich jako technologii ułatwiającej nauczanie będzie ciągle rosnąć. Decydują o tym następujące zalety: 34

10 mobilność wszystkich urządzeń działających w sieci, łatwość instalacji sieci - nie ma potrzeby łączyć kabli, urządzenia podłączane są do sieci automatycznie - gdy tylko znajdą się w jej zasięgu, oszczędność (brak wydatków na kable czy wiercenia dziur w ścianach, zmniejszenie kosztów utrzymania sieci), możliwość zastosowania uproszczonej konfiguracji w przypadku urządzeń tymczasowo podłączanych do sieci. Nawet takie niedogodność jak niższa (w porównaniu z siecią przewodową) przepustowość czy też zmienna przepustowość (w zależności od warunków transmisji - urządzenia widzą się" lub nie - odległości od punktu dostępowego czy od urządzenia zarządcy), nie przysłonią wyżej wymienionych korzyści. Bibliografia Dorosz P.: Precz z kablem!, Chip Special Urządzenia Mobilne,2004, s Gast M.S.: Sieci bezprzewodowe, Helion, tłum. Arkadiusz Romanek, Witold Zioło, Gliwice 2003 Sewera M.: MobileIP - nowe możliwości usług w sieciach, NetWorld,6/2004, s Suszkiewicz M.: bezprzewodowe miasto, NetWorld,5/2004, s Urbanek A.: Ilustrowany leksykon teleinformatyka, IDG Poland S.A., Warszawa, 2001 Tadeusiewicz R.: Społeczność Internetu, AOW EXIT, Warszawa, WiFi Alliance: WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum: WLANA - Wireless LAN Association: 35

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WiMAX2 nowy standard sieci radiowych

WiMAX2 nowy standard sieci radiowych Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec 2010 WiMAX2, czyli standard 802.16m Rynek usług telekomunikacyjnych, jak żaden inny, podlega systematycznej, dynamicznej ewolucji, obecnie jeszcze

Bardziej szczegółowo

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Rodzaje sieci bezprzewodowych Rodzaje sieci bezprzewodowych Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN) Pozwala ustanawiad połączenia bezprzewodowe za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci zdalnych. Połączenia są realizowane na dużych

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX.

Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX. Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX. Autor: Paweł Melon. pm209273@zodiac.mimuw.edu.pl Podział sieci ze względu na zasięg lub sposób użycia: WAN MAN LAN PAN VPN Możemy też do każdego skrótu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna Agenda Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL- WA500G

Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL- WA500G Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL- WA500G Access Point jest urządzeniem, które łączy sieć bezprzewodową z siecią przewodową. Z tego powodu wyposażony jest w minimum dwa interfejsy:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

Budowa bezprzewodowych regionalnych sieci szerokopasmowych

Budowa bezprzewodowych regionalnych sieci szerokopasmowych KNWS 2010 177 Budowa bezprzewodowych regionalnych sieci szerokopasmowych Arkadiusz Kurek Streszczenie: W artykule opisane zostały główne aspekty związane z określeniem zapotrzebowania, przygotowaniem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Sieci Mobilne

Teleinformatyczne Sieci Mobilne Specjalność Teleinformatyczne Sieci Mobilne Opiekun specjalności: dr hab. inŝ. Ryszard J. Zielinski, prof.pwr kontakt: tel: 320 3080 e-mail: ryszard.zielinski@pwr.wroc.pl TSM - Teleinformatyczne Sieci

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań. Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 9 czerwca 2010

Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań. Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 9 czerwca 2010 Alokacja nowych częstotliwości dla usług transmisji danych aspekty techniczne i biznesowe Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych CONFidence 2005 // Kraków // Październik 2005 Agenda Sieci bezprzewodowe LAN 802.11b/g 802.11a Sieci bezprzewodowe PAN Bluetooth UWB Sieci bezprzewodowe PLMN GSM/GPRS/EDGE

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA SIECI BEZPRZEWODOWYCH WIMAX - IEEE 802.16 W ROZWOJU OBSZARÓW ROLNICZYCH W WYMIARZE LOKALNYM I REGIONALNYM

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA SIECI BEZPRZEWODOWYCH WIMAX - IEEE 802.16 W ROZWOJU OBSZARÓW ROLNICZYCH W WYMIARZE LOKALNYM I REGIONALNYM Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 NOWOCZESNA TECHNOLOGIA SIECI BEZPRZEWODOWYCH WIMAX - IEEE 802.16 W ROZWOJU OBSZARÓW ROLNICZYCH W WYMIARZE LOKALNYM I REGIONALNYM Gniewko Niedbała Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

zmianie ulegają postanowienia:

zmianie ulegają postanowienia: Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

SIECI BEZPRZEWODOWE Wireless networks. Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W E, 1L

SIECI BEZPRZEWODOWE Wireless networks. Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W E, 1L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SIECI BEZPRZEWODOWE Wireless networks Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Sieć tymczasowa (ad-hoc)

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMPLETNE ROZWIĄZANIE KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ KX-TGP600 Gdy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów.

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów. Bezprzewodowy system telefoniczny Smart IP Panasonic KX-TGP600 Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów. KX-TGP600, system dla wielu branż Wszechstronny system KX-TGP600

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu Transmisja danych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych zdobywa coraz większą popularność. Mobilny Internet to dostęp do sieci oferowany przez operatorów komórkowych na terenie Polski. Plus, Era

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 9 -

Technologie informacyjne - wykład 9 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 9 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz ...5 7 7 9 9 14 17 17 20 23 23 25 26 34 36 40 51 51 53 54 54 55 56 57 57 59 62 67 78 83 121 154 172 183 188 195 202 214... Skorowidz.... 4 Podręcznik Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet

Najszybszy bezprzewodowy Internet Najszybszy bezprzewodowy Internet Poczuj się wolny, gdziekolwiek jesteś blue connect Najszybszy bezprzewodowy Internet Teraz możesz cieszyć się najszybszym bezprzewodowym Internetem bez limitu przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Akademia OSBRIDGE

Biuletyn Akademia OSBRIDGE Biuletyn Akademia OSBRIDGE Temat: Standard 802.11n w paśmie 2,4GHz nowe możliwości, które warto wykorzystać w praktycznych zastosowaniach Standard 802.11n Mimo został opracowany i może być stosowany dla

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Strona 1 z 5 Radiolinie z serii Siklu EtherHaul to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich potrzebujących bardzo wydajnej

Bardziej szczegółowo

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK routerom Archer C2 i Archer D7 oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa Beskid Cafe Hufcowa Kawiarenka Internetowa Co to jest kawiarenka internetowa? Jest to kilka komputerów znajdujących się w jednym pomieszczeniu połączonych w sieć komputerową, która jest podłączona do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Pierwszy modem LTE 1800 na świecie. KONFERENCJA PRASOWA 17 listopada 2010 r.

Pierwszy modem LTE 1800 na świecie. KONFERENCJA PRASOWA 17 listopada 2010 r. Pierwszy modem LTE 1800 na świecie KONFERENCJA PRASOWA 17 listopada 2010 r. Agenda Status LTE na świecie Urządzenia abonenckie LTE Jesteśmy pierwsi! Nasz terminal LTE 1800 Pokaz Pierwszy modem LTE 1800

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Sieci komputerowe (SK)

Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki Prof. J. Woźniak kierownik

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r.

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. Agenda Internet w XXI wieku LTE - co to jest? Dlaczego LTE 1800MHz? Przyszłość - usługi 4G LTE - a następnie Nasza

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe - opis przedmiotu

Sieci bezprzewodowe - opis przedmiotu Sieci bezprzewodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci bezprzewodowe Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-SB Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Informacje o produkcie Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Cena : 267,48 zł (netto) 329,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. W ramach realizacji zamówienia: 1.1. Wymagane jest aby urządzenia radiowe stacji bazowej, stacji abonenckich (CPE), publicznych punktów

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości

Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości Maciej Nawrocki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. Agenda 1. O EIT+ 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Laboratorium 2. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Laboratorium 2 1 Tematyka: Jak wybrać, zainstalować i sprawdzić kartę sieciową? 2 Tematyka: 1. Do czego służy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Część 1 Dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz Katedra Systemów Mikroelektronicznych Politechnika Gdańska Ogólna charakterystyka Zalety:

Bardziej szczegółowo

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu Łukasz Naumowicz Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu radiowego Zwielokrotnienie przepływności

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN PORADNIKI Architektura bezprzewodowego systemu WAN Bezprzewodowy WAN W tej części podam bliższy opis systemów bezprzewodowych WAN. Tu opiszę architekturę systemu, plany czasowe i charakterystyki. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

IP Multi-site Connect Application. Spis treści

IP Multi-site Connect Application. Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Definicje... 3 2. Architektura sieci... 3 2.1. Pokrycie z nakładaniem się zasięgów (stacji bazowych)... 3 2.2. Pokrycie bez nakładania się zasięgu... 3 2.3. Schemat

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Systemy telekomunikacyjne Prezentacja specjalności Łódź, 27 maja 2009 Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu teorii telekomunikacji, a także poznają

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA WiMAX STARTER

OFERTA SPECJALNA WiMAX STARTER OFERTA SPECJALNA WiMAX STARTER Jak szybko i tanio dostarczyć Internet dla swoich mieszkańców Dlaczego inwestować w Internet? Nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości, że współczesna ekonomia oraz rozwój cywilizacyjny

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania możliwości komunikacyjnych na przykładzie odczytu danych z liczników

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Omówienie doświadczeń z wdrażania i eksploatacji szerokopasmowej bezprzewodowej infrastruktury klasy MAN (Metropolitan Area Network)

Omówienie doświadczeń z wdrażania i eksploatacji szerokopasmowej bezprzewodowej infrastruktury klasy MAN (Metropolitan Area Network) Omówienie doświadczeń z wdrażania i eksploatacji szerokopasmowej bezprzewodowej infrastruktury klasy MAN (Metropolitan Area Network) 20 października 2016 r. Typowa sieć światłowodowa (FTTH) Skomplikowane

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Czyżewski

dr inż. Piotr Czyżewski dr inż. Piotr Czyżewski Na www.helion.pl zapytanie sieci komputerowe zwraca 36 pozycji. A co z innymi wydawnictwami 2016-11-22 Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów

Bardziej szczegółowo

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Najwyższy standard usług w Państwa hotelu Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Jeden dostawca i wszystko, czego Państwo potrzebują UPC Biznes w Państwa hotelu to najwyższy standard rozrywki

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Podstawowa terminologia lokalnych sieci komputerowych. Topologie sieci komputerowych. Ocena. Zadanie 1

Ćwiczenie 1. Podstawowa terminologia lokalnych sieci komputerowych. Topologie sieci komputerowych. Ocena. Zadanie 1 Ćwiczenie 1 Podstawowa terminologia lokalnych sieci komputerowych. Topologie sieci komputerowych. Skład zespołu Data wykonania ćwiczenia Ocena Zadanie 1 Korzystając ze źródeł internetowych wymień i scharakteryzuj

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Multimedia Internet przez Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Polska-Południe S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Multimedia Internet przez Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Polska-Południe S.A. Wykaz zmian w: 1) Regulaminie świadczenia Usługi Multimedia Internet przez Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Polska-Południe S.A. 2) Regulaminie Usługi dostępu do Internetu świadczonej przez Multimedia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA TP-LINK TL-WR1043ND

Konfiguracja ROUTERA TP-LINK TL-WR1043ND Konfiguracja ROUTERA TP-LINK TL-WR1043ND 1. Aby rozpocząć konfigurację routera należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową np. Mozilla Firefox i w pasku adresu wpisać następującą wartość: 192.168.0.1

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Fritz!Box 6820 LTE w Play za 1 zł

GSMONLINE.PL. Fritz!Box 6820 LTE w Play za 1 zł GSMONLINE.PL Fritz!Box 6820 LTE w Play za 1 zł 2016-05-17 Fritz!Box 6820 LTE Niemiecka firma AVM wprowadziła na rynek polski nowy router FRITZ!Box 6820 LTE. Router dostępny jest w ofercie PLAY (do końca

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Technologia internetu Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RIA-1-410-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet AGENDA Czym jest Internet mobilny? Internet mobilny na świecie Internet mobilny w Polsce Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 12 Sieci metropolitalne, inne systemy dostępowe. Przyszłość systemów radiowych. Sieci bezprzewodowe Rodzina standardów IEEE IEEE 802.xx 802.11 (WLAN) 802.15 (WPAN) 802.16

Bardziej szczegółowo