system kontroli obchodów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "system kontroli obchodów"

Transkrypt

1 system kontroli obchodów BASEME NT SYSTEMS

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Elementy Systemu Inspeer 3 3. Aplikacja administracyjna 4 4. Terminale PDA 8 5. Tagi RFID 9 3.

3 1. Wstęp System Inspeer jest rozwiązaniem skierowanym do przedsiębiorstw, dla których kontrola procesów jest istotnym elementem działalności. Dzięki rozwiązaniom firmy Basement Systems definiowanie, planowanie, a następnie realizacja czynności kontrolnych może być bardziej wydajna i niezawodna. System umożliwia: natychmiastowe przesłanie wyników kontroli jeszcze przed zakończeniem obchodu kontrolnego prosty sposób definiowania i planowania czynności kontrolnych podział na domeny; każda komórka firmy może zdefiniować swoje obchody nie wpływając na pracę innych komórek; na urządzeniach przenośnych pracownik zobaczy tylko obchody ze swoich domen łatwą integrację z systemem klienta, przesyłanie danych do innych podsystemów klienta kontrola odwiedzin za pomocą RFID raporty, historia kontrolowanych obiektów możliwość zdefiniowania poziomów zagrożeń intuicyjne metody filtrowania informacji 2. Elementy Systemu Inspeer Serwer aplikacji sercem systemu jest serwer pracujący na platformie Linux/Windows w oparciu o bazę danych PostgreSQL/MSSQL. Z serwerem komunikują się z aplikacją administracyjną oraz terminale PDA. Aplikacja administracyjna pracuje pod kontrolą systemu Windows XP. Pozwala na definiowanie, przeglądanie i analizowanie obiektów systemu (użytkownicy, trasy, obchody, itp.). Terminale PDA urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Windows CE, wyposażone w czytniki RFID. Pozwalają zapisywać statusy obiektów na trasie obchodu, mogą też być użyte do lokalizowania pracowników. Tagi RFID radiowe metki służące do oznaczania obiektów znajdujących się na trasie obchodu. 3.

4 3. Aplikacja administracyjna Zarządzanie obiektami systemu Inspeer odbywa się poprzez aplikację instalowaną na komputerach operatorów systemu. Aplikacja pozwala w łatwy sposób zdefiniować typy jednostek (możliwe statusy urządzenia wraz z wykazem ewentualnych stanów awaryjnych), następnie utworzyć z nich jednostki. Do każdej jednostki można przyporządkować metkę RFID. Tak przygotowane jednostki należy następnie poprzydzielać do odpowiednich obszarów obiektu, na którym mają być prowadzone obchody. Z takich obszarów można utworzyć trasy. Odczytanie metki przy pomocy terminalu PDA przyspiesza pracę osoby wykonującej obchód jednocześnie zapewniając, że żaden punkt obchodu nie zostanie pominięty. 4.

5 Po przygotowaniu zestawu tras aplikacja umożliwia proste rozplanowanie czasowe obchodów. Do tego celu służy generator obchodów pozwalający tworzyć je na dowolnie wybrane terminy. Pozwala on wybierać dni tygodnia a także ustalać porę dnia, o której dany obchód będzie wykonywany. 5.

6 Transfer danych dotyczących przebiegu obchodu do serwera systemu odbywać się może: online (WiFi/GPRS) lub offline (stacja dokująca). Wyniki obchodu pojawiają się w aplikacji (użytkownik ma możliwość naniesienia uwag) a następnie mogą być wydrukowane, zapisane w postaci PDF lub wyeksportowane do systemu naprawczego klienta. Wyniki obchodów niezgodne z normą podświetlane są w innym kolorze. 6.

7 Za pomocą aplikacji zarządzamy również danymi administracyjnymi takimi, jak użytkownicy, grupy, czy urządzenia PDA. 7.

8 4. Terminale PDA Pracownik wykonujący obchód otrzymuje terminal na którym notuje statusy urządzeń przedsiębiorstwa. Po zalogowaniu się do aplikacji wyświetlane jest menu wyboru obchodu. Widać na nim dane pracownika datę oraz listę obchodów. Po wybraniu obchodu terminal przechodzi do listy obszarów trasy wybranego obchodu. Pozwala ona na ustalenie do jakich stref i w jakiej kolejności pracownik powinien się udać. Po wybraniu strefy operator otrzyma informację o urządzeniach do skontrolowania w tej strefie. Dodatkowymi informacjami są ilość parametrów do sprawdzenia oraz status RFID. Następnie operator odczytuje metkę RFID związaną z jednostką a terminal wyświetla mu parametry urządzenia. 8.

9 Gdy pracownik uzna, że odczyt jest w granicach normy przyciska guzik po prawej stronie parametru, w przeciwnym wypadku przechodzi do listy statusów. Po zakończeniu obchodu pracownik wybiera na urządzeniu przycisk zakończenie obchodu. Jeśli okazałoby się że nie wszystkie jednostki systemu zostały odwiedzone jest on o tym informowany. 5. Tagi RFID Tagi (metki) RFID służą do znakowania urządzeń na trasie obchodu. Możliwe jest zapisanie na każdym z nich odpowiedniego numeru. 9.

10 BASEMENT SYSTEMS