obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania"

Transkrypt

1 Regulamin Usługi BlackBerry BES Premium obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang. Access Point Name) - nazwa punktu dostępu do sieci GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA; 1.2. BES - (ang. BlackBerry Enterprise Server); 1.3. Biznesowy plan taryfowy - plan taryfowy w sieci Orange, oferowany przedsiębiorcom (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz ze zm.) oraz innym podmiotom zarejestrowanym w Rejestrze Gospodarki Narodowej. (REGON); 1.4. EDGE (ang. Enhanced Data for Global Evolution) - rozwinięcie technologii GPRS, umożliwiające trzykrotne przyspieszenie transmisji; 1.5. GPRS (ang. General Packet Radio Service) - standard łączności bezprzewodowej umożliwiającej transmisję danych w trybie komutacji pakietów; 1.6. HSDPA (ang. High Speed Downlink Packet Access) - rozwinięcie standardu UMTS, umożliwiające znaczne zwiększenie przepustowości łącza odbiorczego; 1.7. Klient - abonent, który zawarł z Operatorem UoŚUT, 1.8. Kod BES - kod zapewniający prawo do korzystania z Oprogramowania BES, zgodnie z zakresem zawartym w danym kodzie; 1.9. Kod CAL - (ang. Client Access License) - kod zapewniający prawo do przyłączenia Użytkowników końcowych Systemu BES, Numer Abonencki - przyznany przez Operatora numer w Sieci telekomunikacyjnej Operatora w wyniku zawarcia przez Klienta UoŚUT z Operatorem, Operator lub PTK Centertel spółka pod firmą Polska Telefonia Komórkowa-Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 PLN, numer identyfikacji podatkowej NIP ; Oprogramowanie BES - oprogramowanie instalowane w infrastrukturze informatycznej Klienta. Szczegółowe wymagania odnośnie odpowiedniej infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz, odpowiednich wersji oprogramowania niezbędnych do korzystania z Usługi BlackBerry BES Premium dostępne są na stronie Regulamin - niniejszy regulamin; RIM - Research In Motion Limited; Serwer Pocztowy Klienta - komputer wraz z właściwym oprogramowaniem w infrastrukturze informatycznej Klienta, odpowiadający za wysyłanie i odbieranie elektronicznej poczty korporacyjnej, Sieć telekomunikacyjna Operatora (Sieć Orange) - sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest PTK Centertel. Pojęcie Sieć telekomunikacyjnej Operatora nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na Numery Abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi; System BES - zbiór wszystkich komponentów niezbędnych do świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium. Skład się na niego: Oprogramowanie BES, Oprogramowanie CAL oraz zintegrowany z nim Serwer Pocztowy Klienta, Terminal BlackBerry (dalej także jako Terminal BB ) - dedykowane urządzenie umożliwiające korzystanie z Usługi BlackBerry BES Premium wraz z wymaganym oprogramowaniem BlackBerry spełniającym normy techniczne i wymagania sieci telekomunikacyjnej Operatora dla takich urządzeń. Aktualna lista Terminali BlackBerry dostępna jest na stronie UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System) lub 3G - standard łączności bezprzewodowej trzeciej generacji, wykorzystujący system rozproszonego widma sygnału WCDMA w kanale radiowym; UoŚUT - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Usługa BlackBerry BES Premium - usługa, opisana w 2 Regulaminu, której zakres funkcjonalności został wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, Użytkownik końcowy - osoba fizyczna (np. pracownik, kontrahent, partner handlowy) korzystająca z korporacyjnej poczty elektronicznej Klienta, do której zdalny dostęp jest zapewniony przy wykorzystaniu Usługi BlackBerry BES Premium za pośrednictwem Terminala BB pracującego w technologii GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA i wyposażonego w kartę SIM z Numerem Abonenckim z aktywną usługą pakietowa transmisja danych. 2. Pozostałe terminy i wyrażenia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przez przepisy prawa lub obowiązujący Klienta regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych a jeżeli nie zostały w nich zdefiniowanie, będą posiadały znaczenie zgodne z powszechnym rozumieniem tych pojęć w branży telekomunikacyjnej, przy uwzględnieniu definicji zawartych w publikowanych normach ETSI i GSM Association. 2 - Na czym polega Usługa BlackBerry B BES Premium? 1. Usługa BlackBerry BES Premium, to rozwiązanie umożliwiające umobilnienie danych Klienta pomiędzy Serwerem Pocztowym Klienta a Terminalami BB, w oparciu o przesył tych danych w technologii GPRS/EDGE/HSDPA realizowany w Sieci telekomunikacyjnej Operatora. Zakres funkcjonalny Usługi BlackBerry BES Premium został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu Funkcjonalność Usługi BlackBerry BES Premium. Specyfikacja techniczna Usługi BlackBerry BES Premium. 2. Świadczenie przez Operatora Usługi BlackBerry BES Premium oznacza: 2.1. udostępnianie przez Operatora jego Sieci telekomunikacyjnej w celu umożliwienia Klientowi przesyłu danych w technologiach GPRS/EDGE/HSDPA pomiędzy Serwerem Pocztowym Klienta a Terminalami BB, 2.2. udostępnienie Klientowi przez Operatora pakietu 500 MB do wykorzystania na terenie objętym zasięgiem sieci Orange, świadczonym przez Operatora na połączenia transmisji danych GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, przy ustawieniach APN: internet RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 1 z 6

2 lub wap. Taktowanie w ramach pakietu 500 MB odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 10 kb. Przesyłanie danych wychodzących i przychodzących jest liczone łącznie. Po zakończeniu sesji pakietowego przesyłania danych ilość przesyłanych danych jest zaokrąglana w górę do pełnej paczki. Po wykorzystaniu pakietu 500 MB naliczana jest opłata w wysokości zgodnej z obowiązującym Klienta cennikiem usług, 2.3. jej świadczenie przez Operatora na rzecz Klienta zarówno w odniesieniu do pojedynczego aktywowanego Numeru Abonenckiego, jak i wszystkich takich Numerów Abonenckich, na których Usługa BlackBerry BES Premium została aktywowana, w trybie, o którym mowa w 5 Regulaminu. 3 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: a) zasady uruchomienia przez Operatora na rzecz Klienta Usługi BlackBerry BES Premium, b) zakres wzajemnego współdziałania Operatora i Klienta w procesie technicznego wdrożenia Systemu BES w Infrastrukturze informatycznej Klienta (na Serwerze Pocztowym Klienta), c) warunki świadczenia przez Operatora na rzecz Klienta Usługi BlackBerry BES Premium. 4 - Kto może korzystać z Usługi BlackBerry BES Premium? 1. Usługa BlackBerry BES Premium skierowana jest do Klientów, którzy: 1.1. korzystają, zgodnie z obowiązującym Klienta Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych, z aktywnego Numeru Abonenckiego w jednym z Biznesowych planów taryfowych z wyłączeniem: Meritum Hurtowy 500, Meritum Hurtowy 1000, Meritum Hurtowy 2000, Meritum Hurtowy 3000, Meritum Hurtowy 5000, Nowa Idea dla Firm Partner oraz Business Everywhere TP, oraz, 1.2. posiadają Terminal BlackBerry, oraz 1.3. posiadają poprawnie zainstalowane i skonfigurowane Oprogramowanie BES, oraz 1.4. zaakceptują Regulamin, oraz 1.5. aktywują Usługę BlackBerry BES Premium w sieci Orange, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 5 - Jakie są warunki niezbędne po stronie Klienta poprzedzające aktywacje Usługi BlackBerry B BES Premium? 1. W celu skorzystania z Usługi BlackBerry BES Premium, Klient zobowiązany jest do uprzedniego: 1.1. dokonania wdrożenia Systemu BES we własnej infrastrukturze informatycznej, 1.2. w przypadku nie posiadania Numeru Abonenckiego - zawarcia UoŚUT w celu aktywowania Numeru/ów Abonenckiego/ich z wybranym Biznesowym planem taryfowym na warunkach dowolnie obowiązującej promocji lub oferty, 1.3. nabycia Terminala BB, który będzie wykorzystywany wraz z Numerem Abonenckim do korzystania z Usługi BlackBerry BES Premium. 2. Przez wdrożenie Systemu BES w infrastrukturze informatycznej Klienta, rozumie się przystosowanie Serwera Pocztowego wykorzystywanego przez Klienta w sposób umożliwiający jego wykorzystywanie do świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium, poprzez: 2.1. instalację Oprogramowania BES, a następnie jego integrację z Serwerem Pocztowym Klienta, 2.2. nabycie i aktywowanie Kodu BES oraz Kodu CAL, 2.3. odpowiednią konfigurację Terminali BB, które Klient zamierza wykorzystywać do realizacji Usługi BlackBerry BES Premium. 3. Przez infrastrukturę informatyczną (Serwer Pocztowy Klienta), przyjmuje się także takie przypadki, w których część lub całość infrastruktury wykorzystywanej przez Klienta nie jest jego własnością a stanowi własność podmiotu trzeciego (w tym np. integratora informatycznego), który dostarcza usługi utrzymania infrastruktury informatycznej. 6 - Jak aktywować Usługę BlackBerry BES Premium? 1. Aby aktywować Usługę BlackBerry BES Premium Klient zobowiązany jest złożyć u Przedstawiciela Handlowego podpisane Zamówienie na Usługę oraz wskazać w nim Numery Abonenckie, dla których Usługa ma zostać włączona. Przedstawiciel Handlowy każdorazowo dokonuje weryfikacji złożonego Zamówienia na Usługę oraz potwierdza jego przyjęcie poprzez opatrzenie go własnoręcznym podpisem. 2. Aktywacja Usługi BlackBerry BES Premium następuje w terminie 7 dni roboczych od daty: a) przyjęcia przez Przedstawiciela Handlowego poprawnego Zamówienia na Usługę BlackBerry BES Premium, w przypadku gdy Klient posiada już aktywny Numer Abonencki, o którym mowa w 4 pkt 1 ust b) włączenia Numeru Abonenckiego do sieci Orange, w przypadku gdy Przedstawiciel Handlowy przyjął od Klienta Zamówienie na Usługę BlackBerry BES Premium przy zawieraniu UoŚUT dla danego Numeru Abonenckiego. 3. Operator odmówi aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium na danym Numerze Abonenckim w przypadku niespełnienia przez Klienta w odniesieniu do takiego numeru, warunków określonych w 4 ust. 1 lub 5 ust. 1 Regulaminu. Operator poinformuje Klienta o przyczynach odmowy aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium na danym numerze w formie telefonicznej lub wiadomością Operator może odmówić aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium, dezaktywować lub zawiesić świadczenie Usługi BlackBerry BES Premium, w trybie natychmiastowym, w przypadku: 4.1. braku opłacenia przez Klienta abonamentu miesięcznego za Usługę BlackBerry BES Premium w odniesieniu do któregokolwiek Numeru Abonenckiego, na jakim Usługa BlackBerry BES Premium została aktywowana, 4.2. nastąpienia zmian w zakresie umów łączących Operatora z osobami trzecimi, które utrudniają, lub czynią niemożliwym, świadczenie przez Operatora Usługi BlackBerry BES Premium, lub 4.3. zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Operatora, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usługi BlackBerry BES Premium. 6. Dezaktywacja Usługi BlackBerry BES Premium jest możliwa na podstawie pisemnego zlecenia bądź poprzez kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta Biznesowego pod numerem *600 ( ) opłata zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług. Dezaktywacja Usługi BlackBerry BES Premium nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego, w którym Klient dokonał zlecenia RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 2 z 6

3 dezaktywacji Usługi BlackBerry BES Premium. Dezaktywacja Numeru Abonenckiego lub zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla danego Numeru Abonenckiego powoduje odpowiednio automatyczną dezaktywację lub zawieszenie świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium na danym Numerze Abonenckim. 7 - Ile kosztuje korzystanie z Usługi BlackBerry BES Premium? 1. Z tytułu uruchomienia i aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium Operator nie pobiera żadnych opłat. 2. Miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium wynosi 99,00 PLN netto (121,77 PLN brutto) w odniesieniu do każdego Numeru Abonenckiego w stosunku, do którego Operator dokonał aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium. 3. Opłata abonamentowa naliczana będzie z góry i zostanie wyszczególniona na fakturze za usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do Numeru Abonenckiego, na którym Klient aktywował Usługę BlackBerry BES Premium. Powyższa opłata abonamentowa obejmuje: 3.1. nielimitowaną transmisję danych do APN blackberry.net realizowaną na terenie Polski, przy użyciu Terminala BB. Połączenia realizowane z wykorzystaniem operatora roamingowego powodują naliczenie opłat zgodnych ze stawkami roamingowymi danego operatora wynikającymi z cennika usług obowiązującego Klienta możliwość korzystania z pakietu 500 MB, o którym w 2 pkt 2 ust Oprogramowanie BES oraz Oprogramowanie CAL 1. Możliwość skorzystania przez Klienta z Usługi BlackBerry BES Premium jest uwarunkowana wcześniejszym nabyciem i instalacją przez Klienta Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL, którego rodzaj jest zależny od wyboru modelu integracyjnego Systemu Pocztowego Klienta. 2. Prawa autorskie do Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL posiada RIM, z którego Klient oraz Użytkownik końcowych, korzysta na podstawie umowy licencyjnej zawieranej przez Klienta z RIM w procesie instalacji tego Oprogramowania. 3. Operator, na wniosek Klienta, może udostępnić Klientowi kody aktywujące do Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL, za co pobiera stosowną opłatę. Operator na podstawie odrębnej umowy zawartej z RIM, jest wyłącznie dystrybutorem Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL. 9 - Wsparcie techniczne Po dokonaniu przez Operatora aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium, Operator deklaruje Klientowi wparcie techniczne, w bieżącym świadczeniu Usługi BlackBerry BES Premium Przetwarzanie danych Klienta 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie, w tym również poza granicę Polski, jego danych transmisyjnych (danych o ruchu), numeru MSISDN (z ang. Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network), oraz numeru IMSI (z ang. International Mobile Subscriber Identity) przypisanego do karty SIM, dla której aktywowano Usługę BlackBerry BES Premium, a także innych informacji i danych technicznych związanych z korzystaniem z Usługi BlackBerry BES Premium, do osób trzecich, a w szczególności w ramach grupy Orange (Orange Personal Communications Services Limited oraz jej spółki zależne i z nią powiązane, które we współpracy z Operatorem, lub na jego zlecenie, świadczą usługi wspierające świadczenie Usługi BlackBerry BES Premium. Przesyłając takie dane Operator dołoży należytych starań celem zabezpieczenia ich poufności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi. 2. Operator zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji związanych z wykonywaniem Usługi BlackBerry BES Premium do osób trzecich, które we współpracy z Operatorem, lub na jego zlecenie, świadczą usługi wspierające świadczenie Usługi BlackBerry BES Premium, a także możliwość przekazywania przez Operatora informacji związanych ze świadczeniem Usługi BlackBerry BES Premium w ramach grupy Orange (Orange Personal Communications Services Limited oraz jej spółki zależne i z nią powiązane) Odpowiedzialność ość Operatora 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi BlackBerry BES Premium, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Klienta lub niezachowania przez niego postanowień Regulaminu. 2. Odpowiedzialność Operatora w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ograniczona do wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej, o której mowa w 7 ust. 2 powyżej, za każdy pełny dzień przerwy w korzystaniu z Usługi BlackBerry BES Premium. W przypadku utraty danych z winy Operatora odpowiedzialność ograniczona jest do miesięcznej opłaty abonamentowej, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli szkodę wyrządzono z winy umyślnej. 3. Operator nie gwarantuje poprawności działania Usługi BlackBerry BES Premium, jeżeli Abonent korzysta z Terminala BB, którego nie zakupił od Operatora, w szczególności typu Terminala BB będącego poza ofertą handlową Operatora Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium: 1.1. w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszało praw nabytych przez Klienta przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Regulaminu w trakcie jej świadczenia Klientowi. W takim przypadku, Operator doręczy Klientowi na piśmie treść proponowanej zmiany warunków świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmian w życie. Jednocześnie Klient, w przypadku braku akceptacji tych zmian, zostanie poinformowany, na zasadach określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne, o prawie Operatora do dezaktywacji Usługi BlackBerry BES Premium. 2. W przypadku zawarcia UoŚUT na czas określony lub aneksu do UoŚUT, z których zawarciem wiązało się przyznanie Klientowi przez Operatora: RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 3 z 6

4 2.1. ulgi w związku z korzystaniem z Usługi, lub 2.2. ulgi związanej z ze sprzedażą kodów aktywacyjnych Oprogramowania CAL/BES, lub 2.3. w związku z zakupem Terminala BlackBerry, Operator jest uprawniony żądać kary umownej z tytułu rozwiązania takiej umowy przez Klienta lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Klienta przed upływem okresu promocyjnego, na który UoŚUT została zawarta, w wysokości przyznanej Klientowi ulgi, która zostanie każdorazowo określona w UoŚUT. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Klienta Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennika. 4. Usługę BlackBerry BES Premium można łączyć z: 4.1. promocjami lub ofertami, dla których wymagane jest zawarcie UoŚUT, lub 4.2. usługami promocyjnymi, przy czym warunki danej promocji, oferty lub usługi promocyjnej mogą stanowić inaczej. 5. Prędkość transmisji danych zależna jest od technologii przesyłania danych [3G (UMTS) albo HSDPA, albo EDGE, albo GPRS], z której Klient korzysta podczas włączonej Usługi. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię. Prędkości przesyłania danych w poszczególnych technologiach nie są stałe i mogą ulegać zmianie w zależności od obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez terminale lub warunków atmosferycznych. RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 4 z 6

5 Załącznik nr 1 - FUNKCJONALNOŚĆ USŁUGI BLACKBERRY BES PREMIUM.. SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUGI BLACKBERRY BES PREMIUM. 1. Opis Rozwiązania 1.1. Usługa BlackBerry BES Premium jest: a) bezprzewodowym rozwiązaniem pozwalającym Klientowi na dostęp za pośrednictwem Terminali BB do zasobów poczty elektronicznej Klienta w Technologii PUSH, b) jednym z modeli Usługi BlackBerry opartym na świadczeniu dostępu do zasobów poczty elektronicznej Klienta w oparciu o zaimplementowany w infrastrukturze informatycznej Klienta System BES. 2. Funkcjonalność Usługi BlackBerry BES Premium 2.1. Dzięki aktywacji Usługi BlackBery BES Premium Użytkownicy końcowi mają możliwość wysyłania i odbierania i pomiędzy systemem informatycznym Klienta (Serwerem Pocztowym Klienta) a Terminalami BB z aktywnym Numerem Abonenckim w Sieci telekomunikacyjnej Operatora, a także korzystać z pakietu 500 MB do wykorzystania na terenie objętym zasięgiem sieci Orange, świadczonym przez Operatora na połączenia transmisji danych GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, przy ustawieniach APN: internet lub wap W zależności od zakresu funkcjonalności danego Terminala BB, jaki wykorzystuje Użytkownik końcowy oraz jego odpowiedniego skonfigurowania, Usługa BlackBerry BES Premium dodatkowo pozwala na dokonywanie z pozycji Terminala BB: a) synchronizacji kalendarza i kontaktów, b) synchronizacji zadań i notatek, c) dokonywanie odczytu załączników w postaci plików tekstowych, graficznych oraz w popularnych formatach biurowych Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobate. 3. Przykładowy schemat połączenia (z wykorzystaniem Serwera Pocztowego MS Exchange) RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 5 z 6

6 4. Role dostawców Usługi BlackBerry BES Premium Twórcą oraz podmiotem posiadającym prawa do rozwiązania BlackBerry BES Premium jest RIM, która na podstawie: a) odrębnych umów zawieranych z operatorami lokalnymi określa zasady świadczenia rozwiązania BlackBerry BES Premium do Użytkowników końcowych, b) umów zawartych z Użytkownikami końcowymi w procesie zakupu Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL udziela prawa do korzystania z rozwiązania BlackBerry BES Premium Operator oświadcza, że: a) zawarł z RIM stosowne umowy w zakresie dystrybucji rozwiązania BlackBerry BES Premium, b) że świadczenie usług telekomunikacyjnych realizowane w ramach Usługi BlackBerry BES Premium: obejmuje wyłącznie transmisje danych GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA w celu umobilnienia danych pochodzących z Serwera Pocztowego Klienta. RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 6 z 6

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z netbookiem"

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z netbookiem Regulamin promocji z netbookiem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z netbookiem, zwana dalej Promocją, jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie"

Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie" obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja Everywhere z netbookiem w E-sklepie, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowa Oferta Business Everywhere" obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowa Oferta Business Everywhere obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowa Oferta " obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES OFERTY 1. Promocja Nowa Oferta, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania

Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania 1. Nawigacja Orange, dalej Usługa to usługa dostępna dla Abonentów spółki pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści ch w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści ch w Propozycji dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja Nowy Business Everywhere na próbę, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Bez Limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z tabletem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z tabletem Regulamin promocji z tabletem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży Regulamin promocji z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere bez umowy obowiązuje od dnia 17 czerwca 2013 roku do odwołania

Regulamin oferty Business Everywhere bez umowy obowiązuje od dnia 17 czerwca 2013 roku do odwołania Regulamin oferty obowiązuje od dnia 17 czerwca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia r.

Regulamin Usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia r. PREP/PDF01/1217 Regulamin Usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia 14.12.2017r. Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5 Regulamin korzystania z promocyjnej usługi Pakiety roamingowe data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 7 marca 2012 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie Regulamin migracji do oferty obowiązujący od dnia 26 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day" obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day" obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES OFERTY 1. Promocja Business Everywhere Day-by-day, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego

Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 16 maja 2014 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej Usługa ) to usługa spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere bez modemu"

Regulamin oferty Business Everywhere bez modemu Regulamin oferty bez modemu" obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2010 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Oferta dla Klientów Millennium,

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Abonent lub Użytkownik sieci Orange, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere Profit "

Regulamin oferty Business Everywhere Profit Regulamin oferty Profit " obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2010 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere Pro"

Regulamin oferty Business Everywhere Pro Regulamin oferty Pro" obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm

Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net w sklepie internetowym orange.pl

Regulamin promocji Orange Free Net w sklepie internetowym orange.pl Regulamin promocji Orange Free Net w sklepie internetowym orange.pl obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania Orange Free Net w sklepie internetowym orange.pl oraz Telesprzedaży (dalej Oferta ) to

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny Regulamin promocji Więcej Minut w obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowe pakiety internetowe obowiązuje od dnia 25 września 2015 r. do odwołania uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017

Regulamin usługi Nowe pakiety internetowe obowiązuje od dnia 25 września 2015 r. do odwołania uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 Regulamin usługi Nowe pakiety internetowe obowiązuje od dnia 25 września 2015 r. do odwołania uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 1. Nowe pakiety internetowe (dalej: Usługa, Nowe pakiety

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania

Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Orange (abonament i mix) to promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 24 września 2012 r. do odwołania Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Mix Biz

Regulamin promocji Orange Mix Biz Regulamin promocji Orange Mix Biz obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści MNP z Internetem

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści MNP z Internetem Regulamin promocji Maksymalne Korzyści MNP z Internetem obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz Mix

Regulamin promocji Orange Biz Mix Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 11 stycznia 2013 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Mix Biz

Regulamin promocji Orange Mix Biz Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere z netbookiem"

Regulamin oferty Business Everywhere z netbookiem Regulamin oferty z netbookiem" obowiązuje od dnia 27 maja 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta z netbookiem, zwana dalej Ofertą, jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r.

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej Plany w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere"

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere" obowiązuje od dnia 25 marca 2009 roku 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta 4 miesiące taniej w Business Everywhere, zwana dalej Ofertą, jest ofertą PTK Centertel

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Najwięcej - nie więcej niż 39 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017r. do odwołania

Regulamin usługi Najwięcej - nie więcej niż 39 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017r. do odwołania Regulamin usługi Najwięcej - nie więcej niż 39 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017r. do odwołania Usługa Najwięcej - nie więcej niż 39 zł dostępna jest dla abonentów oferty

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość pakietu GB jaki otrzymuje Abonent w miesiącu włączenia usługi zależy od jego stażu w Orange na kartę, zgodnie z poniższą tabelą.

1. Wielkość pakietu GB jaki otrzymuje Abonent w miesiącu włączenia usługi zależy od jego stażu w Orange na kartę, zgodnie z poniższą tabelą. PREP/PDF02/1217 Regulamin Usługi cykliczna usługa Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia 14.12.2017r. Cykliczna usługa Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie bez terminala

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie bez terminala Regulamin promocji bez terminala obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania

Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej AboJa jest Virgin Mobile

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji - Business Everywhere Day-by-day w E-sklepie

Regulamin promocji - Business Everywhere Day-by-day w E-sklepie Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day w E-sklepie obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 ZAKRES OFERTY 1. Promocja Business Everywhere Day-by-day w E-sklepie, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin MAS/REG38/1214

Regulamin MAS/REG38/1214 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane Rozmowy do Wszystkich w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Nielimitowane Rozmowy do Wszystkich (dalej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 01stycznia 2014 r. do odwołania

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 01stycznia 2014 r. do odwołania Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 01stycznia 2014 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady

1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi moje konto na portalu

Regulamin usługi moje konto na portalu Regulamin usługi moje konto na portalu www.njumobile.pl obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi moje konto, zwanej dalej Usługą przez Spółkę pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere"

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere Regulamin oferty 4 miesiące taniej w " obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2009 roku 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta 4 miesiące taniej w, zwana dalej Ofertą, jest ofertą PTK Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Usługa promocyjna Rozmowy bez limitu z wybranym numerem (zwana dalej: Usługą ) to usługa

Usługa promocyjna Rozmowy bez limitu z wybranym numerem (zwana dalej: Usługą ) to usługa regulamin usługi promocyjnej Rozmowy bez limitu z wybranym numerem obowiązuje od 18 marca 2014 r. do odwołania Usługa promocyjna Rozmowy bez limitu z wybranym numerem (zwana dalej: Usługą ) to usługa dostępna

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r.

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 28 maja 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Rozmowy bez limitu z 3 wybranymi numerami ( Usługa ) to usługa dostępna dla Abonentów ofert Smart

Rozmowy bez limitu z 3 wybranymi numerami ( Usługa ) to usługa dostępna dla Abonentów ofert Smart Regulamin usługi promocyjnej Rozmowy bez limitu z 3 wybranymi numerami obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Rozmowy bez limitu z 3 wybranymi numerami ( Usługa ) to usługa dostępna dla Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. Transmisja Danych 1 OFERTA SPECJALNA 1. Oferta Specjalna dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Specjalna dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje od dnia 10 maja 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Specjalna dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje od dnia 10 maja 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Specjalna dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje od dnia 10 maja 2013 roku do odwołania 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere Pro"

Regulamin oferty Business Everywhere Pro Regulamin oferty Pro" obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2009 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy Regulamin promocyjnej usługi w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878

Bardziej szczegółowo

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3 Regulamin usługi News (wersja z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo