Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS"

Transkrypt

1 Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS Atrem 29 kwietnia 2010 V1.00

2 Atrem S.A. Wszystkie znaki występujace w tekście sa zastrzeżonymi znakami firmowymi badź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metoda kserograficzna, fotograficzna, a także kopiowanie ksiażki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Atrem S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie oraz niniejszej dokumentacji bez powiadamiania o tym jakichkolwiek osób lub organizacji. Printed in Poland Druk: Atrem S.A. Złotniki, ul.czołgowa Suchy Las tel. (61) fax. (61) Skład przy użyciu systemu L A T E X zgodnie z atrbook w wersji M1

3 SPIS TREŚCI 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 9 Transport i przechowywanie Naprawy Znak CE Deklaracja zgodności Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Wprowadzenie 11 Główne właściwości modemu ModCom W Moduły dodatkowe Konfiguracja 13 Wymagania Konfiguracja za pomocą programu ModCom Zakładka Połączenie Zakładka Ogólne Zakładka GSM/GPRS Zakładka kontrola zasilania - dotyczy tylko modemu ModCom Zakładka kontrola łącza Łącze modemu Menu - Zaawansowane IMT - inteligentny moduł transmisyjny Konfiguracja monitorowanych zmiennych Konfiguracja numerów telefonów i treści alarmów Użytkowanie 27 Informacje ogólne dotyczące zasięgu Dostępność usług GSM Telemetria 29 Lista rejestrów modbus RTU (holding registers) Lista rejestrów Gazmodem I Diagnostyka 39 Diagnostyka urządzeń na podstawie stanu lampek na przednim panelu Diagnostyka modułu GSM/GPRS Etap 1 - logowanie do sieci GSM Etap 2 - załączanie serwisu GPRS Etap 3 - logowanie do APN Zakończenie testu Sprawdzanie zasięgu GSM Diagnostyka modułu IMT

4 4 SPIS TREŚCI 7 Dane techniczne 47 Budowa modemu Sygnalizacje Dane mechaniczne Dane elektryczne A Komendy konfiguracyjne 53 Wprowadzanie urządzenia w tryb komend Ustawienie trybu pracy modemu Parametry związane z kontrolą zasilania Parametry łączy szeregowych Sprawdzanie modułu wejść wyjść cyfrowych i analogowych: diai Opuszczenie trybu komend Dodatki 53 B Cechy urzadzeń 63

5 Spis rysunków 2.1 Widok modemu Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka połaczenie Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka ogólne Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka GSM/GPRS Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka kontrola zasilania Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka kontrola łacza Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka łacze modemu Widok zakładek konfiguracyjnych IMT program Modbustro Sprawdzanie zasięgu modułu GSM za pomocą programu Modcom Odczyt parametrów z modemu za pomocą łącza GPRS Zakładka programu Modbustro służąca do odczytu statusu alarmów IMT Widok modemu z dołu i od strony mocowania Widok Modemu od frontu Widok złącza portów szeregowych RS232/RS485 i ATRBUS(RS485) modułów: ModDiAi, ModDiAiPlus, ModDi8, MultiIO Widok złącza portów szeregowych RS232/RS485 modułów: ModDiAiGSM, ModDiAiPlusGSM, ModDi8GSM, MultiIOGSM Widok złącza wejść binarnych i analogowych modułów: ModDiAi i ModDiAiGSM Widok złącza wejść binarnych i analogowych modułów: ModDiAiPlus i ModDiAiPlusGSM Widok złącza wejść binarnych modułów: ModDi8 i ModDi8GSM Widok złącza wyjść binarnych oraz wejść binarnych i analogowych modułów: MultiIO i MultiIOGSM A.1 Zmiana trybów pracy A.2 Zdarzenia związane z sygnałem DTR przy parametrze DTR w zakresie od 1 do 9 sekund: 1 - nadejście ramki do modemu i załączenie sygnału DTR, 2 - transmisja z modemu do odpytywanego urządzenia, 3 - wyłączenie sygnału DTR i rozłączenie połączenia CSD, TCP, UDP

6 6 SPIS RYSUNKÓW

7 SPIS TABEL 7 Spis tabel 5.1 Rejestry modbus modułu modemu obsługującego wewnętrzny lub zewnętrzny modem Rejestry modbus modułu DiAi Rejestry modbus modułu DiAiPlus Rejestry modbus modułu MultiIO Rejestry modbus modułu ModDi Rejestry modbus modułu IMT - konfiguracja urządzenia Rejestry modbus modułu IMT - konfiguracja alarmów. Konfiguracja 10 alarmów odbywa się za pomocą rejestrów modbusowych umieszczonych w 10 bankach rejestrów. Tabela przedstawia numery rejestrów dla banku zerowego, czyli pierwszego z dziesięciu alarmów. Obliczenie rejestrów następnych banków odbywa się przez dodanie wartości 128 pomnożonej przez numer banku (1 do 9). Program Modbustro udostępniany przez producenta urządzenia umożliwia przełączanie tego typu banków rejestrów w prosty sposób przez zmianę numeru banku Rejestry modbus modułu IMT - diagnostyka. Diagnostyka 10 alarmów odbywa się za pomocą rejestrów modbusowych umieszczonych w 10 bankach rejestrów. Tabela przedstawia numery rejestrów dla banku zerowego, czyli pierwszego z dziesięciu alarmów. Obliczenie rejestrów następnych banków odbywa się przez dodanie wartości 128 pomnożonej przez numer banku (1 do 9). Program Modbustro udostępniany przez producenta urządzenia umożliwia przełączanie tego typu banku rejestrów w prosty sposób przez zmianę numeru banku Rejestry Gazmodem I modułu ModDiAi Rejestry Gazmodem I modułu ModDiAiPlus Rejestry Gazmodem I modułu ModDi Rejestry Gazmodem I modułu ModMultiIO Dane mechaniczne Dane elektryczne A.1 Możliwość łączenia różnych trybów pracy B.1 Lista urządzeń B.2 Porty szeregowe i ich przeznaczenie

8 8 SPIS TABEL

9 9 Rozdział 1 Bezpieczeństwo Transport i przechowywanie Prawidłowa i bezpieczna praca urządzenia opiera się na właściwym transporcie, fachowym przechowywaniu i montażu, jak również uważnej obsłudze i właściwym utrzymaniu. Podczas transportu ModCom W1 musi być chroniony przed uderzeniami mechanicznymi i drganiami. Należy zagwarantować również ochronę przed wodą (deszcz) i niedopuszczalnymi temperaturami (patrz dane techniczne). Naprawy Naprawy przy urządzeniu mogą być podejmowane tylko przez serwis firmy Atrem S.A. oraz warsztaty naprawcze, które zostały autoryzowane przez firmę Atrem S.A. Znak CE Deklaracja zgodności Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 1. Zakłócenia typu ESD (zgodnie z normą EN ) Wyładowania do obudowy, stykowe +6kV i -6kV Wyładowania do obudowy, powietrzne +15kV i -15kV 2. Zakłócenia wyłączeniowe BURST w obwodzie wyjściowym zasilacza (zgodnie z normą EN ) Poziom narażenia +2kV,-2kV 3. Zakłócenia wyłączeniowe BURST w obwodach anteny GPS, łącza transmisyjne, wejście taktowania Poziom narażenia +500V,-500V

10 10 Rozdział 1. Bezpieczeństwo

11 11 Rozdział 2 Wprowadzenie Główne właściwości modemu ModCom W1 Transmisja GPRS w protokole UDP i TCP Moduł pracuje w trybie przeźroczystym Implementacja trybu komutowanego GSM (CSD) Automatyczna zmiana trybu pracy GSM<>GPRS Implementacja IMT (Inteligentnego Modułu Transmisyjnego) - transmisja spontaniczna i wysyłanie SMSów w zależności od wartości monitorowanych zmiennych Routing pakietów w połączeniu GPRS Wbudowany moduł kontroli poprawności pracy modemu GSM/GPRS z mechanizmem automatycznego restartu Praca z kartą PIN ową lub bezpin ową Narzędzia konfiguracyjne (oprogramowanie) do ustawiania parametrów pracy modułu, parametrów transmisji oraz konfiguracji zdalnej Możliwość zdalnego odczytu parametrów pracy modemu m.in. jakości sygnału radiowego, numeru stacji bazowej Sygnalizacja optyczna stanu pracy Sygnalizacja optyczna ruchu na RS232 (Rx, Tx) sterowana stanem linii Transmisja RS232 i RS485 Zaimplementowane protokoły ModBUS i GAZMODEM możliwość odpytywania lokalnego

12 12 Rozdział 2. Wprowadzenie Moduły dodatkowe Moduły dodatkowe współpracujące z modemem Rysunek 2.1: Widok modemu. ModDiAi: 4 wejścia analogowe 0-20mA i 4 cyfrowe wejścia do styków bezprądowych ModDiAi+: 3 wejścia analogowe 0-20mA, 3 wejścia cyfrowe do styków bezprądowych, pomiar ciśnienia atmosferycznego i jedno wyjście binarne ModDi8: 8 wejść do styków bezprądowych ModMultiIO: 2 wejścia analogowe 0-20mA i 12 cyfrowych wejść napięciowych 12-24V Modem umożliwia transmisję spontaniczną (GSM, SMS) przy przekroczeniu zadanych progów lub przy zmianie wejść cyfrowych duże możliwości konfiguracji. Komunikacja z modułami odbywa się w protokole modbus RTU (RS232, RS485). Wyżej wymienione moduły wejść, wyjść występują również w wersji z wbudowanym modułem GSM/GPRS. Parametry modułów są przedstawione w tabeli B.1.

13 13 Rozdział 3 Konfiguracja Wymagania Do skonfigurowania modemu konieczna jest: Karta SIM zabezpieczona lub nie kodem PIN, z uaktywnioną transmisją danych GPRS Do skonfigurowania trybu GPRS potrzebne są informacje dotyczące APN: nazwa APN, użytkownik i hasło dostępu Do skonfigurowania opcjonalnego sprawdzania łączności w trybie GPRS należy znać adres IP serwera, którego dostępność w sieci powinna być kontrolowana w celu sprawdzania łączności Konfiguracja za pomoca programu ModCom Podstawowe własności programu ModCom: Ułatwienie konfiguracji modemu przez zgrupowanie parametrów w zakładki Zapis zdefiniowanych parametrów konfiguracji modemu do pliku opcjonalne automatyczne wykrywanie częstotliwości transmisji łącza szeregowego modemu Rysunki 3.1 do 3.6 przedstawiają zakładki programu ModCom. W środkowej części okna programu znajdują się przyciski: Połacz - otwarcie portu szeregowego i próba odczytania wersji firmware modemu. Po otwarciu portu przycisk przyjmuje opis Rozłacz. Odczyt - Odczyt parametrów z podłączonego urządzenia. Zapis - Zapis parametrów do podłączonego urządzenia. Ustawienia domyślne - Zmiana parametrów we wszystkich zakładkach na ustawienia domyślne. W dolnej części okna programu wyświetlany jest status połączenia oraz port i częstotliwość transmisji szeregowej.

14 14 Rozdział 3. Konfiguracja Rysunek 3.1: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka połaczenie. Zakładka Połaczenie Program ModCom konfiguruje modem za pomocą łącza szeregowego RS232 lub RS485. Zakładka połączenie - rys definiuje parametry łącza szeregowego: COM Port - wybór portu COM1-COM10 w zależności od ilości portów komputera. Ustawienia Autodetekcja - załączenie automatycznego wykrywania częstotliwości transmisji łącza szeregowego modemu Prędkość - częstotliwość transmisji łącza szeregowego: 300 do Parzystość - bit parzystości: * ODD - bit nieparzystości * EVEN - bit parzystości * NO - brak bitu parzystości Zakładka Ogólne Na zakładce ogólne - rys znajdują się następujące statusy i definicje parametrów: Nazwa lokalizacji - Opis obiektu wysyłany w SMSsie. Opis nie może zawierać polskich znaków. Pin - Kod PIN karty SIM. W przypadku, gdy pole Aktywny nie jest zaznaczone, modem współpracuje tylko z kartą bezpinową. Gdy pole Aktywny jest zaznaczone, modem współpracuje z kartą z uaktywnionym kodem PIN jak również z kartami bezpinowymi. Zasięg - jest to liczba określająca jakość sygnału radiowego pomiędzy stacją bazową GSM a modemem. Zakres sygnału od 0 do 31 - większa liczba oznacza lepszą jakość transmisji radiowej. Wartość 99 oznacza zasięg nieokreślony. Odświeżenie wartości zasięgu w modemie zajmuje od kilkunastu

15 Zakładka GSM/GPRS 15 Rysunek 3.2: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka ogólne. do kilkudziesięciu sekund, zatem należy brać to pod uwagę podczas szukania lepszego miejsca dla anteny. Należy zastanowić się nad doborem lepszej anteny przy zasięgu poniżej 10, ale mogą być oczywiście wyjątki od tej reguły. Im gorszy zasięg tym większe prawdopodobieństwo zerwania sesji GPRSowej, problemów z transmisją danych i wysyłaniem SMSów. Adres ModBus modemu - adres modbusowy, pod którym można odczytać niektóre parametry modemu. Opis rejestrów znajduje się w rozdziale 5 na stronie 29. Zakładka GSM/GPRS Zakładka GSM/GPRS - rys definiuje parametry modemu dotyczące połączenia CSD i GPRS. GPRS Aktywny - uaktywnienie połączenia GPRSowego APN użytkownik - nazwa użytkownika przy logowaniu do APNa APN hasło - hasło przy logowaniu do APNa APN nazwa - nazwa APNa Serwer aktywny - uaktywnienie serwera UDP lub TCP. Modem oczekuje na zdefiniowanym porcie datagramów UDP lub nawiązania sesji TCP. Przy wybranej opcji UDP, modem po odebraniu pierwszego datagramu zapamiętuje adres IP i port źródłowy datagramu, wysyła odpowiedzi na zapamiętany adres i port. Datagramy z innych adresów IP i innych portów są ignorowane. Trwa to do momentu, gdy przerwa na łączu trwa dłużej niż 12s (opcja). Po tym czasie modem zaczyna czekać na pierwszy datagram, przychodzący z dowolnego portu i adresu IP. Nawiązanie sesji TCP jest możliwe tylko z jednym klientem w danym momencie, a zamknięcie bieżącej sesji odbywa się poprzez klienta lub automatycznie przez modem po 12s (opcja) ciszy na łączu. Serwer Port - port, na którym serwer UDP lub TCP nasłuchuje

16 16 Rozdział 3. Konfiguracja Rysunek 3.3: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka GSM/GPRS. Serwer Tryb - wybór rodzaju komunikacji po GPRSie: TCP lub UDP GPRS Klient Aktywny - załączenie routera pakietów TCP i UDP. Modem umożliwia zdefiniowanie 50 docelowych adresów IP i portów. Routing odbywa się na podstawie adresu w ramce przychodzącej do modemu od strony łącza szeregowego RS232 / RS485. Definiowanie tablicy routingu znajduje się w tabeli, w opisanych niżej kolumnach. Kliknięcie lewym klawiszem myszki na pola tabeli oraz naciśnięcie prawego klawisza myszy powoduje pojawienie się listy wyboru. Protokół - Lista wyboru. Zdefiniowane zostały dwa protokoły transmisji Modbus i Gazmodem. Istnieje jednak możliwość określenia we własnym zakresie praktycznie dowolnego protokołu transmisji (opcja Inny) pod warunkiem, że jest stała i wiadoma pozycja adresu urządzenia docelowego w ramce oraz typ adresu jest bajtowy lub dwubajtowy. Adres - adres urządzenia docelowego poszukiwany w ramce zapytania od strony łącza szeregowego RS232 / RS485 Pozycja - numer pierwszego bajtu adresu w ramce zapytania licząc od 0 Typ - typ adresu (lista wyboru): UChar (1 bajt), UIntHL (2 bajty w kolejności starszy młodszy), UIntLH (2 bajty w kolejności młodszy starszy) Łacze - lista wyboru typu połączenia: UDP lub TCP Port - docelowy port IP - docelowy adres IP CSD Aktywny - załączenie możliwości odbierania i nawiązywania połączenia CSD.

17 Zakładka kontrola zasilania - dotyczy tylko modemu ModCom 17 Rysunek 3.4: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka kontrola zasilania. Zakładka kontrola zasilania - dotyczy tylko modemu Mod- Com Zakładka kontrola zasilania - rys dotyczy wyłącznie modemu ModCom i definiuje parametry związane z pomiarem napięcia zasilania i pracy na wewnętrznym akumulatorze. Pomiar napięcia w modemie ModCom wskazuje zewnętrzne napięcie zasilania lub (przy braku zewnętrznego napięcia zasilania) napięcie wewnętrznego akumulatora (ok.9v). Próg napięcia - wartość napięcia zasilania, poniżej którego moduł kontroli zasilania zostaje poinformowany o braku zewnętrznego napięcia zasilania; zaczyna odliczać czas do wysłania SMSów (jeśli opcja została załączona) i czas do wyłączenia modemu Opóźnienie wyłaczenia modemu - czas liczony od chwili spadku napięcia zasilania poniżej zdefiniowanego progu napięcia. Należy pamiętać, że wewnętrzne zasilanie jest zapewnione przez akumulator, (7.2V 80mAh) zatem w zależności od stopnia naładowania i zużycia wewnętrznego akumulatora oraz intensywności transmisji GSM/GPRS czas pracy na wewnętrznej baterii wynosi do 15 minut. SMS aktywny - załączenie wysyłania SMSów po zaniku napięcia zasilania Opóźnienie wysłania SMSa - czas w sekundach liczony od momentu spadku napięcia zasilania poniżej zdefiniowanego progu SMS Tel 1, 2, 3 - numery telefonów na które wysyłane są SMSy

18 18 Rozdział 3. Konfiguracja Rysunek 3.5: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka kontrola łacza. Zakładka kontrola łacza Zakładka kontrola łącza - rys służy do ustawiania opcji automatycznej kontroli pracy modemu. Definiowany czas restartu modemu w przypadku braku łączności jest to maksymalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi transmisjami z modemem. Transmisją jest nadejście ramki UDP lub TCP oraz przyjście połączenia CSD. Kontrola zdalnego serwera aktywna - załączenie kontroli połączenia GPRS za pomocą protokołu ICMP (ping). IP zdalnego serwera - adres IP węzła w APNie, z którym sprawdzana jest łączność. Czas restartu - Czas po którym modem się zrestartuje w przypadku braku łączności. Restart odbywa się przez wyłączenie zasilania modułu GSM. Czas restartu jest liczony od momentu załączenia modemu należy zatem unikać zbyt krótkich czasów restartu gdyż modem musi mieć czas na zalogowanie się do sieci GSM i nawiązanie sesji GPRS. Czas logowania jest zależny od sieci GSM i trwa ok 1 minuty. Domyślny czas restartu ustawiony przez producenta modemu to 65 minut. Należy być ostrożnym z ustawianym czasem restartu poniżej 15 minut. W sieci GSM restart modemu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów, natomiast inaczej jest z łącznością GPRS - każdy restart modemu powoduje otwarcie dwóch pakietów danych (jeden na odbiór, drugi na nadawanie) co może, w zależności od rodzaju umowy z operatorem GSM, w skali miesiąca znacznie zwiększyć koszt przesył danych.

19 Łacze modemu 19 Rysunek 3.6: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka łacze modemu. Łacze modemu Zakładka - rys umożliwia zdefiniowanie parametrów łącza szeregowego. DTR - opóźnienie wysłania danych po łączu szeregowym liczone od chwili załączenia sygnału DTR (w sekundach). Opcja wcześniejszego załączenia sygnału DTR przed wysłaniem danych po łączu szeregowym może być wykorzystana do budzenia urządzeń ze stanu niskiego poboru energii lub nawet załączenia zasilania urządzeniom, które przy braku transmisji nie muszą być załączone. 1 Załaczony na stałe - załączenie na stałe sygnału DTR. Ustawienia portu RS - Prędkość - częstotliwość transmisji portu szeregowego (od 300 do bps) Parzystość - bit parzystości: NO - brak bitu parzystość, ODD - bit nieparzystość, EVEN - bit parzystości Przycisk ustaw - wysłanie ustawionych parametrów transmisji do urządzenia Menu - Zaawansowane Zmiana oprogramowania w modemie - oprogramowanie musi być wymieniane w porozumieniu z serwisem producenta urządzenia. 1 Sygnał DTR może posłużyć do załączania urządzeń przystosowanych do współpracy z poziomami napięcia portu RS232. Do załączenia napięcia za pomocą przekaźnika może służyć opcja załączania zasilani układów pomiarowych za pomocą wyjścia binarnego (dostępna w urządzeniach wyposażonych w wyjście binarne - tabela B.1 na stonie 63)

20 20 Rozdział 3. Konfiguracja IMT - inteligentny moduł transmisyjny Moduł IMT - inteligentny modułu transmisyjnego - służy do zgłaszania sytuacji awaryjnych w przypadku, gdy obiekt nie jest monitorowany na bieżąco. Dane z obiektu odczytywane są co pewien czas w postaci wartości archiwalnych, natomiast sytuacje alarmowe z reguły muszą być zgłaszane natychmiast. Moduł (procedura firmware urządzenia) IMT umożliwia zdefiniowanie sytuacji awaryjnych i ustanowienie połączenia telefonicznego lub wysłanie komunikatu SMS po wystąpieniu warunków alarmowych. IMT jest w stanie monitorować lokalne wejścia oraz dowolne zmienne przez łącze szeregowe z wykorzystaniem protokołu Modbus i Gazmodem. Tabela na stronie 64 wskazuje, który port jest portem modemu (analogowego, GSM lub wewnętrznego modułu GSM), a który służy do monitorowania zewnętrznych urządzeń. Poniżej zostanie opisana procedura konfiguracji modułu IMT, którą przeprowadzić można także łącząc się z urządzeniem zdalnie (nie trzeba mieć podłączonego urządzenia za pomocą złącza szeregowego, można wdzwonić się w urządzenie lub skonfigurować je za pomocą łączności GPRS). Konfiguracja monitorowanych zmiennych Moduł IMT monitoruje sytuacje alarmowe przez okresowy odczyt zdefiniowanych zmiennych i sprawdzanie, czy ich wartość mieści się w określonym przedziale. Wejścia analogowe i binarne są odczytywane jako rejestry za pomocą protokołów Modbus i Gazmodem. Moduł IMT jest w stanie monitorować dziesięć zmiennych. Definiowanie parametrów alarmów może odbywać się za pomocą dowolnego terminala tekstowego oraz programu obsługującego protokół Modbus, jednak producent zaleca używanie w tym celu bezpłatnego oprogramowania dostarczanego przez firmę Atrem o nazwie Modbustro. Program ten posiada wbudowany terminal tekstowy oraz umożliwia łatwą komunikację z urządzeniem za pomocą protokołu Modbus z przygotowanymi i opisanymi zestawami rejestrów otwieranych w kilku oknach. Konfiguracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap to zdefiniowanie zmiennych monitorowanych z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. Najprościej w tym celu użyć programu Modbustro ze zdefiniowanymi bankami rejestrów powiązanymi z dziesięcioma alarmami. Do każdego alarmu można zdefiniować akcje podejmowane przez IMT - wybieranie połączenia telefonicznego lub wysyłanie wiadomości SMS. Drugi etap konfiguracji IMT wykorzystuje komendy tekstowe do skonfigurowania numerów telefonów, z którymi IMT nawiązuje połączenie, numerów telefonów na które IMT wysyła wiadomości SMS, tekstowego opisu lokalizacji obiektu oraz treści każdego ze zdefiniowanych alarmów (maksymalnie dziesięciu alarmów). Konfiguracja alarmów za pomoca programu Modbustro Program Modbustro umożliwia odczyt i zapis rejestrów modbusowych przez łącze szeregowe lub połączenie sieciowe (GPRS) UDP. Poniżej znajduje się krótki opis opcji programu. Menu: File/Open - otwieranie zakładek zmiennych. Settings - definiowanie czasów powrotu danych - timeout: Oczekiwanie na pakiet przychodzacy (RS232) - czas zależy od szybkości sieci telefonicznej lub GSM i wynosi często do 6 sekund (6000ms) Oczekiwanie na pakiet przychodzacy (UDP) - czas zależy od szybkości sieci - w połączeniach GPRS może sięgać nawet 9s (9000ms). Wykrywanie końca ramki - jest czasem przerwy pomiędzy ramkami odpowiedzi. Wartość ta jest zależna od szybkości komputera, na którym program jest uruchomiony. Wartość domyślna, przy której transmisja powinna przebiegać bez problemu to 200ms. Window/Termianl - otwieranie okna terminala tekstowego. Tekst jest wysyłany za pomocą łącza szeregowego lub datagramu UDP po naciśnięciu klawisza Enter. Plik tekstowy definiujący zakładki posiada rozszerzenie "var". Plik składa się z kilku linii tekstu, z których pierwsza zawiera cztery liczby oddzielone znakiem tabulacji: adres modbusowy, ofset kolejnych bloków danych, domyślny numer bloku danych i ofset początkowy. Następne linie zawierają oddzielone znakiem tabulacji następujące pozycje: przesunięcie numeru rejestru względem ofsetu początkowego, typ danej (uint, int, long, float, DATA, TIME) i opis tekstowy rejestru. Znaczenie poszczególnych typów danych:

21 IMT - inteligentny moduł transmisyjny 21 uint - rejestr 16 bitowy - liczba całkowita bez znaku od 0 do int - rejestr 16 bitowy - liczba całkowita ze znakiem long - dwa kolejne rejestry 16 bitowe (32 bity) - liczba całkowita ze znakiem float - dwa kolejne rejestry 16 bitowe (32 bity) - liczba zmiennoprzecinkowa - 4 bajtowa DATA - data odczytana ze struktury danych zajmującej 3 kolejne rejestry 16 bitowe (48 bitów), w której w kolejnych bajtach ( 8 bitów) znajdują się: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda. TIME - czas odczytany ze struktury danych zajmującej 3 kolejne rejestry 16 bitowe (48 bitów), w której w kolejnych bajtach ( 8 bitów) znajdują się: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda. Adres wskazuje drugi z trzech rejestrów 16 bitowych. Okna zakładek: Slave - adres modbus odpytywanego urządzenia Rozmiar - rozmiar bloku danych - ilość rejestrów 16 bitowych Przesunięcie - numer bloku danych liczony od 0 Adresowanie od 1 - Zgodnie ze standardem numerowanie rejestrów rozpoczynają się od wartości 1, natomiast w ramce zapytania numer rejestru jest o 1 mniejszy (pierwszym rejestrem jest rejestr 0). Zaznaczona opcja ustawia standardowe adresowanie. Przycisk Odczyt - jednorazowy odczyt wszystkich rejestrów w oknie. Wybranie kursorem myszy opisu rejestrów i naciśnięcie prawego klawisza powoduje rozwinięcie menu z następującymi opcjami: Odczyt - odczyt jednego rejestru Autoodczyt: włacz - załączanie odczytu cyklicznego jednego rejestru Autoodczyt: wyłacz - wyłącznie odczytu cyklicznego jednego rejestru Autoodczyt: włacz(całość) - załączanie odczytu cyklicznego wszystkich rejestrów Autoodczyt: wyłacz(całość) - wyłącznie odczytu cyklicznego wszystkich rejestrów Hex - ustawienie typu danej na szesnastkowy Dec - ustawienie typu danej na dziesiętny Bin - ustawienie typu danej na binarny Data - ustawienie typu danej na typ daty Time - ustawienie typu danej na typ czasu Float - ustawienie typu danej na zmiennoprzecinkowy (dwa kolejne rejestry - 32 bity) Rejestry konfiguracji alarmów IMT są przedstawione w tabeli 5.7 w rozdziale 5. Moduł IMT odczytuje co zadany czas zdefiniowaną zmienną i porównuje z ustalonymi wartościami minimalną i maksymalną. Jeśli wartość zmiennej jest poza zadanym zakresem, wówczas odliczany jest czas do załączenia alarmu (parametr). Jeśli zmienna w tym czasie powróci do zdefiniowanego zakresu, alarm nie zostanie ustawiony. Właściwość ta umożliwia filtrowanie sygnału. Uwaga! Należy pamiętać, że algorytm IMT został stworzony do nawiązywania połączenia przez modem na obiekcie podczas, gdy obiekt nie jest odpytywany. Zatem jeśli w czasie odliczania czasu do ustawienia alarmu do modemu przyjdzie zewnętrzne połączenie CSD, modemowe lub połączenie GPRS, wówczas alarm zostanie ustawiony i potwierdzony bez wysłania wiadomości SMS lub wybrania połączenia modemowego. Jeśli ważne jest, aby wiadomość SMS była wysłana niezależnie od przychodzących do modemu połączeń (modemowych lub GPRS) należy czas odliczenia do załączenia alarmu ustawić na 1 sekundę.

22 22 Rozdział 3. Konfiguracja Wówczas jest większa szansa, że wiadomość SMS zostanie wysłana chociaż należy pamiętać, że połączenie przychodzące ma wyższy priorytet jeśli chodzi o dostęp do zasobów urządzenia. Załączenie alarmu powoduje zależnie od ustawień w rejestrze konfiguracja alarmu wysłanie wiadomości SMS lub nawiązanie połączenia modemowego. Po nawiązaniu połączenia modemowego do zdalnego systemu należy zidentyfikowanie obiektu, który nawiązał połączenie. Można to zrobić odczytując adres numer imt. Algorytm IMT odpowiada na zapytanie w protokole Gazmodem I na adres i numer rejestru DP 0. Wysłana odpowiedź zawiera numer imt i pozwala na jednoznaczną identyfikację obiektu, który nawiązał połączenie. Konfiguracja numerów telefonów i treści alarmów Moduł IMT potrafi wysłać wiadomości SMS na maksymalnie trzy numery telefonów i nawiązać połączenie jednym z trzech zdefiniowanych numerów telefonów. Próba połączenia z modemem zdalnym odbywa się na pierwszy ze zdefiniowanych numerów. Gdy połączenie na pierwszy z numerów jest zakończone niepowodzeniem nawiązywane jest połączenie z następnymi numerami. Nie trzeba zdefiniować wszystkich numerów telefonów, jednak ważne jest, aby numer nieistniejący był pustym łańcuchem znaków. Definiowanie numerów telefonów i treści alarmów jest dokonywane w trybie tekstowym. Program Modbustro posiada okno umożliwiające wysyłanie łańcucha znaków (Window/Terminal). Wszystkie komendy tekstowe interpretowane są przez urządzenie tylko w trybie komend. Poniżej, komendy wysyłane do urządzenia są przedstawione w lewej kolumnie, natomiast odpowiedzi urządzenia w prawej kolumnie. Każda komenda odebrana i poprawnie zinterpretowana przez urządzenie powoduje wysłanie odpowiedzi. Załaczanie trybu komend: program <adres modbus> program 0 MODCOM W1 VERSION Built Jun :33:06 Serial# MBADDR=150 W powyższej komendzie wysłany jest domyślny adres modbus, na który opowiadają wszystkie urządzenia. Tryb komend wyłącza się samoczynnie po około minucie ciszy na łączu szeregowym. Definiowanie numerów telefonu do nawiazywania połaczeń ze zdalnym modemem phone#1= PHONE#1= Przykład wykasowania drugiego i trzeciego numeru telefonu oraz odczytu pierwszego: phone#2= phone#3= phone#1? PHONE#2= PHONE#3= PHONE#1= Definiowanie numerów telefonu do wysyłania wiadomości SMS Przykład ustawienia pierwszego numeru telefonu do wysyłania wiadomości SMS: sms#1= SMS#1= Przykład wykasowania drugiego i trzeciego numeru telefonu oraz odczytu pierwszego: