Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS"

Transkrypt

1 Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS Atrem 29 kwietnia 2010 V1.00

2 Atrem S.A. Wszystkie znaki występujace w tekście sa zastrzeżonymi znakami firmowymi badź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metoda kserograficzna, fotograficzna, a także kopiowanie ksiażki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Atrem S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie oraz niniejszej dokumentacji bez powiadamiania o tym jakichkolwiek osób lub organizacji. Printed in Poland Druk: Atrem S.A. Złotniki, ul.czołgowa Suchy Las tel. (61) fax. (61) Skład przy użyciu systemu L A T E X zgodnie z atrbook w wersji M1

3 SPIS TREŚCI 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 9 Transport i przechowywanie Naprawy Znak CE Deklaracja zgodności Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Wprowadzenie 11 Główne właściwości modemu ModCom W Moduły dodatkowe Konfiguracja 13 Wymagania Konfiguracja za pomocą programu ModCom Zakładka Połączenie Zakładka Ogólne Zakładka GSM/GPRS Zakładka kontrola zasilania - dotyczy tylko modemu ModCom Zakładka kontrola łącza Łącze modemu Menu - Zaawansowane IMT - inteligentny moduł transmisyjny Konfiguracja monitorowanych zmiennych Konfiguracja numerów telefonów i treści alarmów Użytkowanie 27 Informacje ogólne dotyczące zasięgu Dostępność usług GSM Telemetria 29 Lista rejestrów modbus RTU (holding registers) Lista rejestrów Gazmodem I Diagnostyka 39 Diagnostyka urządzeń na podstawie stanu lampek na przednim panelu Diagnostyka modułu GSM/GPRS Etap 1 - logowanie do sieci GSM Etap 2 - załączanie serwisu GPRS Etap 3 - logowanie do APN Zakończenie testu Sprawdzanie zasięgu GSM Diagnostyka modułu IMT

4 4 SPIS TREŚCI 7 Dane techniczne 47 Budowa modemu Sygnalizacje Dane mechaniczne Dane elektryczne A Komendy konfiguracyjne 53 Wprowadzanie urządzenia w tryb komend Ustawienie trybu pracy modemu Parametry związane z kontrolą zasilania Parametry łączy szeregowych Sprawdzanie modułu wejść wyjść cyfrowych i analogowych: diai Opuszczenie trybu komend Dodatki 53 B Cechy urzadzeń 63

5 Spis rysunków 2.1 Widok modemu Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka połaczenie Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka ogólne Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka GSM/GPRS Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka kontrola zasilania Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka kontrola łacza Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka łacze modemu Widok zakładek konfiguracyjnych IMT program Modbustro Sprawdzanie zasięgu modułu GSM za pomocą programu Modcom Odczyt parametrów z modemu za pomocą łącza GPRS Zakładka programu Modbustro służąca do odczytu statusu alarmów IMT Widok modemu z dołu i od strony mocowania Widok Modemu od frontu Widok złącza portów szeregowych RS232/RS485 i ATRBUS(RS485) modułów: ModDiAi, ModDiAiPlus, ModDi8, MultiIO Widok złącza portów szeregowych RS232/RS485 modułów: ModDiAiGSM, ModDiAiPlusGSM, ModDi8GSM, MultiIOGSM Widok złącza wejść binarnych i analogowych modułów: ModDiAi i ModDiAiGSM Widok złącza wejść binarnych i analogowych modułów: ModDiAiPlus i ModDiAiPlusGSM Widok złącza wejść binarnych modułów: ModDi8 i ModDi8GSM Widok złącza wyjść binarnych oraz wejść binarnych i analogowych modułów: MultiIO i MultiIOGSM A.1 Zmiana trybów pracy A.2 Zdarzenia związane z sygnałem DTR przy parametrze DTR w zakresie od 1 do 9 sekund: 1 - nadejście ramki do modemu i załączenie sygnału DTR, 2 - transmisja z modemu do odpytywanego urządzenia, 3 - wyłączenie sygnału DTR i rozłączenie połączenia CSD, TCP, UDP

6 6 SPIS RYSUNKÓW

7 SPIS TABEL 7 Spis tabel 5.1 Rejestry modbus modułu modemu obsługującego wewnętrzny lub zewnętrzny modem Rejestry modbus modułu DiAi Rejestry modbus modułu DiAiPlus Rejestry modbus modułu MultiIO Rejestry modbus modułu ModDi Rejestry modbus modułu IMT - konfiguracja urządzenia Rejestry modbus modułu IMT - konfiguracja alarmów. Konfiguracja 10 alarmów odbywa się za pomocą rejestrów modbusowych umieszczonych w 10 bankach rejestrów. Tabela przedstawia numery rejestrów dla banku zerowego, czyli pierwszego z dziesięciu alarmów. Obliczenie rejestrów następnych banków odbywa się przez dodanie wartości 128 pomnożonej przez numer banku (1 do 9). Program Modbustro udostępniany przez producenta urządzenia umożliwia przełączanie tego typu banków rejestrów w prosty sposób przez zmianę numeru banku Rejestry modbus modułu IMT - diagnostyka. Diagnostyka 10 alarmów odbywa się za pomocą rejestrów modbusowych umieszczonych w 10 bankach rejestrów. Tabela przedstawia numery rejestrów dla banku zerowego, czyli pierwszego z dziesięciu alarmów. Obliczenie rejestrów następnych banków odbywa się przez dodanie wartości 128 pomnożonej przez numer banku (1 do 9). Program Modbustro udostępniany przez producenta urządzenia umożliwia przełączanie tego typu banku rejestrów w prosty sposób przez zmianę numeru banku Rejestry Gazmodem I modułu ModDiAi Rejestry Gazmodem I modułu ModDiAiPlus Rejestry Gazmodem I modułu ModDi Rejestry Gazmodem I modułu ModMultiIO Dane mechaniczne Dane elektryczne A.1 Możliwość łączenia różnych trybów pracy B.1 Lista urządzeń B.2 Porty szeregowe i ich przeznaczenie

8 8 SPIS TABEL

9 9 Rozdział 1 Bezpieczeństwo Transport i przechowywanie Prawidłowa i bezpieczna praca urządzenia opiera się na właściwym transporcie, fachowym przechowywaniu i montażu, jak również uważnej obsłudze i właściwym utrzymaniu. Podczas transportu ModCom W1 musi być chroniony przed uderzeniami mechanicznymi i drganiami. Należy zagwarantować również ochronę przed wodą (deszcz) i niedopuszczalnymi temperaturami (patrz dane techniczne). Naprawy Naprawy przy urządzeniu mogą być podejmowane tylko przez serwis firmy Atrem S.A. oraz warsztaty naprawcze, które zostały autoryzowane przez firmę Atrem S.A. Znak CE Deklaracja zgodności Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 1. Zakłócenia typu ESD (zgodnie z normą EN ) Wyładowania do obudowy, stykowe +6kV i -6kV Wyładowania do obudowy, powietrzne +15kV i -15kV 2. Zakłócenia wyłączeniowe BURST w obwodzie wyjściowym zasilacza (zgodnie z normą EN ) Poziom narażenia +2kV,-2kV 3. Zakłócenia wyłączeniowe BURST w obwodach anteny GPS, łącza transmisyjne, wejście taktowania Poziom narażenia +500V,-500V

10 10 Rozdział 1. Bezpieczeństwo

11 11 Rozdział 2 Wprowadzenie Główne właściwości modemu ModCom W1 Transmisja GPRS w protokole UDP i TCP Moduł pracuje w trybie przeźroczystym Implementacja trybu komutowanego GSM (CSD) Automatyczna zmiana trybu pracy GSM<>GPRS Implementacja IMT (Inteligentnego Modułu Transmisyjnego) - transmisja spontaniczna i wysyłanie SMSów w zależności od wartości monitorowanych zmiennych Routing pakietów w połączeniu GPRS Wbudowany moduł kontroli poprawności pracy modemu GSM/GPRS z mechanizmem automatycznego restartu Praca z kartą PIN ową lub bezpin ową Narzędzia konfiguracyjne (oprogramowanie) do ustawiania parametrów pracy modułu, parametrów transmisji oraz konfiguracji zdalnej Możliwość zdalnego odczytu parametrów pracy modemu m.in. jakości sygnału radiowego, numeru stacji bazowej Sygnalizacja optyczna stanu pracy Sygnalizacja optyczna ruchu na RS232 (Rx, Tx) sterowana stanem linii Transmisja RS232 i RS485 Zaimplementowane protokoły ModBUS i GAZMODEM możliwość odpytywania lokalnego

12 12 Rozdział 2. Wprowadzenie Moduły dodatkowe Moduły dodatkowe współpracujące z modemem Rysunek 2.1: Widok modemu. ModDiAi: 4 wejścia analogowe 0-20mA i 4 cyfrowe wejścia do styków bezprądowych ModDiAi+: 3 wejścia analogowe 0-20mA, 3 wejścia cyfrowe do styków bezprądowych, pomiar ciśnienia atmosferycznego i jedno wyjście binarne ModDi8: 8 wejść do styków bezprądowych ModMultiIO: 2 wejścia analogowe 0-20mA i 12 cyfrowych wejść napięciowych 12-24V Modem umożliwia transmisję spontaniczną (GSM, SMS) przy przekroczeniu zadanych progów lub przy zmianie wejść cyfrowych duże możliwości konfiguracji. Komunikacja z modułami odbywa się w protokole modbus RTU (RS232, RS485). Wyżej wymienione moduły wejść, wyjść występują również w wersji z wbudowanym modułem GSM/GPRS. Parametry modułów są przedstawione w tabeli B.1.

13 13 Rozdział 3 Konfiguracja Wymagania Do skonfigurowania modemu konieczna jest: Karta SIM zabezpieczona lub nie kodem PIN, z uaktywnioną transmisją danych GPRS Do skonfigurowania trybu GPRS potrzebne są informacje dotyczące APN: nazwa APN, użytkownik i hasło dostępu Do skonfigurowania opcjonalnego sprawdzania łączności w trybie GPRS należy znać adres IP serwera, którego dostępność w sieci powinna być kontrolowana w celu sprawdzania łączności Konfiguracja za pomoca programu ModCom Podstawowe własności programu ModCom: Ułatwienie konfiguracji modemu przez zgrupowanie parametrów w zakładki Zapis zdefiniowanych parametrów konfiguracji modemu do pliku opcjonalne automatyczne wykrywanie częstotliwości transmisji łącza szeregowego modemu Rysunki 3.1 do 3.6 przedstawiają zakładki programu ModCom. W środkowej części okna programu znajdują się przyciski: Połacz - otwarcie portu szeregowego i próba odczytania wersji firmware modemu. Po otwarciu portu przycisk przyjmuje opis Rozłacz. Odczyt - Odczyt parametrów z podłączonego urządzenia. Zapis - Zapis parametrów do podłączonego urządzenia. Ustawienia domyślne - Zmiana parametrów we wszystkich zakładkach na ustawienia domyślne. W dolnej części okna programu wyświetlany jest status połączenia oraz port i częstotliwość transmisji szeregowej.

14 14 Rozdział 3. Konfiguracja Rysunek 3.1: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka połaczenie. Zakładka Połaczenie Program ModCom konfiguruje modem za pomocą łącza szeregowego RS232 lub RS485. Zakładka połączenie - rys definiuje parametry łącza szeregowego: COM Port - wybór portu COM1-COM10 w zależności od ilości portów komputera. Ustawienia Autodetekcja - załączenie automatycznego wykrywania częstotliwości transmisji łącza szeregowego modemu Prędkość - częstotliwość transmisji łącza szeregowego: 300 do Parzystość - bit parzystości: * ODD - bit nieparzystości * EVEN - bit parzystości * NO - brak bitu parzystości Zakładka Ogólne Na zakładce ogólne - rys znajdują się następujące statusy i definicje parametrów: Nazwa lokalizacji - Opis obiektu wysyłany w SMSsie. Opis nie może zawierać polskich znaków. Pin - Kod PIN karty SIM. W przypadku, gdy pole Aktywny nie jest zaznaczone, modem współpracuje tylko z kartą bezpinową. Gdy pole Aktywny jest zaznaczone, modem współpracuje z kartą z uaktywnionym kodem PIN jak również z kartami bezpinowymi. Zasięg - jest to liczba określająca jakość sygnału radiowego pomiędzy stacją bazową GSM a modemem. Zakres sygnału od 0 do 31 - większa liczba oznacza lepszą jakość transmisji radiowej. Wartość 99 oznacza zasięg nieokreślony. Odświeżenie wartości zasięgu w modemie zajmuje od kilkunastu

15 Zakładka GSM/GPRS 15 Rysunek 3.2: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka ogólne. do kilkudziesięciu sekund, zatem należy brać to pod uwagę podczas szukania lepszego miejsca dla anteny. Należy zastanowić się nad doborem lepszej anteny przy zasięgu poniżej 10, ale mogą być oczywiście wyjątki od tej reguły. Im gorszy zasięg tym większe prawdopodobieństwo zerwania sesji GPRSowej, problemów z transmisją danych i wysyłaniem SMSów. Adres ModBus modemu - adres modbusowy, pod którym można odczytać niektóre parametry modemu. Opis rejestrów znajduje się w rozdziale 5 na stronie 29. Zakładka GSM/GPRS Zakładka GSM/GPRS - rys definiuje parametry modemu dotyczące połączenia CSD i GPRS. GPRS Aktywny - uaktywnienie połączenia GPRSowego APN użytkownik - nazwa użytkownika przy logowaniu do APNa APN hasło - hasło przy logowaniu do APNa APN nazwa - nazwa APNa Serwer aktywny - uaktywnienie serwera UDP lub TCP. Modem oczekuje na zdefiniowanym porcie datagramów UDP lub nawiązania sesji TCP. Przy wybranej opcji UDP, modem po odebraniu pierwszego datagramu zapamiętuje adres IP i port źródłowy datagramu, wysyła odpowiedzi na zapamiętany adres i port. Datagramy z innych adresów IP i innych portów są ignorowane. Trwa to do momentu, gdy przerwa na łączu trwa dłużej niż 12s (opcja). Po tym czasie modem zaczyna czekać na pierwszy datagram, przychodzący z dowolnego portu i adresu IP. Nawiązanie sesji TCP jest możliwe tylko z jednym klientem w danym momencie, a zamknięcie bieżącej sesji odbywa się poprzez klienta lub automatycznie przez modem po 12s (opcja) ciszy na łączu. Serwer Port - port, na którym serwer UDP lub TCP nasłuchuje

16 16 Rozdział 3. Konfiguracja Rysunek 3.3: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka GSM/GPRS. Serwer Tryb - wybór rodzaju komunikacji po GPRSie: TCP lub UDP GPRS Klient Aktywny - załączenie routera pakietów TCP i UDP. Modem umożliwia zdefiniowanie 50 docelowych adresów IP i portów. Routing odbywa się na podstawie adresu w ramce przychodzącej do modemu od strony łącza szeregowego RS232 / RS485. Definiowanie tablicy routingu znajduje się w tabeli, w opisanych niżej kolumnach. Kliknięcie lewym klawiszem myszki na pola tabeli oraz naciśnięcie prawego klawisza myszy powoduje pojawienie się listy wyboru. Protokół - Lista wyboru. Zdefiniowane zostały dwa protokoły transmisji Modbus i Gazmodem. Istnieje jednak możliwość określenia we własnym zakresie praktycznie dowolnego protokołu transmisji (opcja Inny) pod warunkiem, że jest stała i wiadoma pozycja adresu urządzenia docelowego w ramce oraz typ adresu jest bajtowy lub dwubajtowy. Adres - adres urządzenia docelowego poszukiwany w ramce zapytania od strony łącza szeregowego RS232 / RS485 Pozycja - numer pierwszego bajtu adresu w ramce zapytania licząc od 0 Typ - typ adresu (lista wyboru): UChar (1 bajt), UIntHL (2 bajty w kolejności starszy młodszy), UIntLH (2 bajty w kolejności młodszy starszy) Łacze - lista wyboru typu połączenia: UDP lub TCP Port - docelowy port IP - docelowy adres IP CSD Aktywny - załączenie możliwości odbierania i nawiązywania połączenia CSD.

17 Zakładka kontrola zasilania - dotyczy tylko modemu ModCom 17 Rysunek 3.4: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka kontrola zasilania. Zakładka kontrola zasilania - dotyczy tylko modemu Mod- Com Zakładka kontrola zasilania - rys dotyczy wyłącznie modemu ModCom i definiuje parametry związane z pomiarem napięcia zasilania i pracy na wewnętrznym akumulatorze. Pomiar napięcia w modemie ModCom wskazuje zewnętrzne napięcie zasilania lub (przy braku zewnętrznego napięcia zasilania) napięcie wewnętrznego akumulatora (ok.9v). Próg napięcia - wartość napięcia zasilania, poniżej którego moduł kontroli zasilania zostaje poinformowany o braku zewnętrznego napięcia zasilania; zaczyna odliczać czas do wysłania SMSów (jeśli opcja została załączona) i czas do wyłączenia modemu Opóźnienie wyłaczenia modemu - czas liczony od chwili spadku napięcia zasilania poniżej zdefiniowanego progu napięcia. Należy pamiętać, że wewnętrzne zasilanie jest zapewnione przez akumulator, (7.2V 80mAh) zatem w zależności od stopnia naładowania i zużycia wewnętrznego akumulatora oraz intensywności transmisji GSM/GPRS czas pracy na wewnętrznej baterii wynosi do 15 minut. SMS aktywny - załączenie wysyłania SMSów po zaniku napięcia zasilania Opóźnienie wysłania SMSa - czas w sekundach liczony od momentu spadku napięcia zasilania poniżej zdefiniowanego progu SMS Tel 1, 2, 3 - numery telefonów na które wysyłane są SMSy

18 18 Rozdział 3. Konfiguracja Rysunek 3.5: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka kontrola łacza. Zakładka kontrola łacza Zakładka kontrola łącza - rys służy do ustawiania opcji automatycznej kontroli pracy modemu. Definiowany czas restartu modemu w przypadku braku łączności jest to maksymalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi transmisjami z modemem. Transmisją jest nadejście ramki UDP lub TCP oraz przyjście połączenia CSD. Kontrola zdalnego serwera aktywna - załączenie kontroli połączenia GPRS za pomocą protokołu ICMP (ping). IP zdalnego serwera - adres IP węzła w APNie, z którym sprawdzana jest łączność. Czas restartu - Czas po którym modem się zrestartuje w przypadku braku łączności. Restart odbywa się przez wyłączenie zasilania modułu GSM. Czas restartu jest liczony od momentu załączenia modemu należy zatem unikać zbyt krótkich czasów restartu gdyż modem musi mieć czas na zalogowanie się do sieci GSM i nawiązanie sesji GPRS. Czas logowania jest zależny od sieci GSM i trwa ok 1 minuty. Domyślny czas restartu ustawiony przez producenta modemu to 65 minut. Należy być ostrożnym z ustawianym czasem restartu poniżej 15 minut. W sieci GSM restart modemu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów, natomiast inaczej jest z łącznością GPRS - każdy restart modemu powoduje otwarcie dwóch pakietów danych (jeden na odbiór, drugi na nadawanie) co może, w zależności od rodzaju umowy z operatorem GSM, w skali miesiąca znacznie zwiększyć koszt przesył danych.

19 Łacze modemu 19 Rysunek 3.6: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka łacze modemu. Łacze modemu Zakładka - rys umożliwia zdefiniowanie parametrów łącza szeregowego. DTR - opóźnienie wysłania danych po łączu szeregowym liczone od chwili załączenia sygnału DTR (w sekundach). Opcja wcześniejszego załączenia sygnału DTR przed wysłaniem danych po łączu szeregowym może być wykorzystana do budzenia urządzeń ze stanu niskiego poboru energii lub nawet załączenia zasilania urządzeniom, które przy braku transmisji nie muszą być załączone. 1 Załaczony na stałe - załączenie na stałe sygnału DTR. Ustawienia portu RS - Prędkość - częstotliwość transmisji portu szeregowego (od 300 do bps) Parzystość - bit parzystości: NO - brak bitu parzystość, ODD - bit nieparzystość, EVEN - bit parzystości Przycisk ustaw - wysłanie ustawionych parametrów transmisji do urządzenia Menu - Zaawansowane Zmiana oprogramowania w modemie - oprogramowanie musi być wymieniane w porozumieniu z serwisem producenta urządzenia. 1 Sygnał DTR może posłużyć do załączania urządzeń przystosowanych do współpracy z poziomami napięcia portu RS232. Do załączenia napięcia za pomocą przekaźnika może służyć opcja załączania zasilani układów pomiarowych za pomocą wyjścia binarnego (dostępna w urządzeniach wyposażonych w wyjście binarne - tabela B.1 na stonie 63)

20 20 Rozdział 3. Konfiguracja IMT - inteligentny moduł transmisyjny Moduł IMT - inteligentny modułu transmisyjnego - służy do zgłaszania sytuacji awaryjnych w przypadku, gdy obiekt nie jest monitorowany na bieżąco. Dane z obiektu odczytywane są co pewien czas w postaci wartości archiwalnych, natomiast sytuacje alarmowe z reguły muszą być zgłaszane natychmiast. Moduł (procedura firmware urządzenia) IMT umożliwia zdefiniowanie sytuacji awaryjnych i ustanowienie połączenia telefonicznego lub wysłanie komunikatu SMS po wystąpieniu warunków alarmowych. IMT jest w stanie monitorować lokalne wejścia oraz dowolne zmienne przez łącze szeregowe z wykorzystaniem protokołu Modbus i Gazmodem. Tabela na stronie 64 wskazuje, który port jest portem modemu (analogowego, GSM lub wewnętrznego modułu GSM), a który służy do monitorowania zewnętrznych urządzeń. Poniżej zostanie opisana procedura konfiguracji modułu IMT, którą przeprowadzić można także łącząc się z urządzeniem zdalnie (nie trzeba mieć podłączonego urządzenia za pomocą złącza szeregowego, można wdzwonić się w urządzenie lub skonfigurować je za pomocą łączności GPRS). Konfiguracja monitorowanych zmiennych Moduł IMT monitoruje sytuacje alarmowe przez okresowy odczyt zdefiniowanych zmiennych i sprawdzanie, czy ich wartość mieści się w określonym przedziale. Wejścia analogowe i binarne są odczytywane jako rejestry za pomocą protokołów Modbus i Gazmodem. Moduł IMT jest w stanie monitorować dziesięć zmiennych. Definiowanie parametrów alarmów może odbywać się za pomocą dowolnego terminala tekstowego oraz programu obsługującego protokół Modbus, jednak producent zaleca używanie w tym celu bezpłatnego oprogramowania dostarczanego przez firmę Atrem o nazwie Modbustro. Program ten posiada wbudowany terminal tekstowy oraz umożliwia łatwą komunikację z urządzeniem za pomocą protokołu Modbus z przygotowanymi i opisanymi zestawami rejestrów otwieranych w kilku oknach. Konfiguracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap to zdefiniowanie zmiennych monitorowanych z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. Najprościej w tym celu użyć programu Modbustro ze zdefiniowanymi bankami rejestrów powiązanymi z dziesięcioma alarmami. Do każdego alarmu można zdefiniować akcje podejmowane przez IMT - wybieranie połączenia telefonicznego lub wysyłanie wiadomości SMS. Drugi etap konfiguracji IMT wykorzystuje komendy tekstowe do skonfigurowania numerów telefonów, z którymi IMT nawiązuje połączenie, numerów telefonów na które IMT wysyła wiadomości SMS, tekstowego opisu lokalizacji obiektu oraz treści każdego ze zdefiniowanych alarmów (maksymalnie dziesięciu alarmów). Konfiguracja alarmów za pomoca programu Modbustro Program Modbustro umożliwia odczyt i zapis rejestrów modbusowych przez łącze szeregowe lub połączenie sieciowe (GPRS) UDP. Poniżej znajduje się krótki opis opcji programu. Menu: File/Open - otwieranie zakładek zmiennych. Settings - definiowanie czasów powrotu danych - timeout: Oczekiwanie na pakiet przychodzacy (RS232) - czas zależy od szybkości sieci telefonicznej lub GSM i wynosi często do 6 sekund (6000ms) Oczekiwanie na pakiet przychodzacy (UDP) - czas zależy od szybkości sieci - w połączeniach GPRS może sięgać nawet 9s (9000ms). Wykrywanie końca ramki - jest czasem przerwy pomiędzy ramkami odpowiedzi. Wartość ta jest zależna od szybkości komputera, na którym program jest uruchomiony. Wartość domyślna, przy której transmisja powinna przebiegać bez problemu to 200ms. Window/Termianl - otwieranie okna terminala tekstowego. Tekst jest wysyłany za pomocą łącza szeregowego lub datagramu UDP po naciśnięciu klawisza Enter. Plik tekstowy definiujący zakładki posiada rozszerzenie "var". Plik składa się z kilku linii tekstu, z których pierwsza zawiera cztery liczby oddzielone znakiem tabulacji: adres modbusowy, ofset kolejnych bloków danych, domyślny numer bloku danych i ofset początkowy. Następne linie zawierają oddzielone znakiem tabulacji następujące pozycje: przesunięcie numeru rejestru względem ofsetu początkowego, typ danej (uint, int, long, float, DATA, TIME) i opis tekstowy rejestru. Znaczenie poszczególnych typów danych:

21 IMT - inteligentny moduł transmisyjny 21 uint - rejestr 16 bitowy - liczba całkowita bez znaku od 0 do int - rejestr 16 bitowy - liczba całkowita ze znakiem long - dwa kolejne rejestry 16 bitowe (32 bity) - liczba całkowita ze znakiem float - dwa kolejne rejestry 16 bitowe (32 bity) - liczba zmiennoprzecinkowa - 4 bajtowa DATA - data odczytana ze struktury danych zajmującej 3 kolejne rejestry 16 bitowe (48 bitów), w której w kolejnych bajtach ( 8 bitów) znajdują się: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda. TIME - czas odczytany ze struktury danych zajmującej 3 kolejne rejestry 16 bitowe (48 bitów), w której w kolejnych bajtach ( 8 bitów) znajdują się: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda. Adres wskazuje drugi z trzech rejestrów 16 bitowych. Okna zakładek: Slave - adres modbus odpytywanego urządzenia Rozmiar - rozmiar bloku danych - ilość rejestrów 16 bitowych Przesunięcie - numer bloku danych liczony od 0 Adresowanie od 1 - Zgodnie ze standardem numerowanie rejestrów rozpoczynają się od wartości 1, natomiast w ramce zapytania numer rejestru jest o 1 mniejszy (pierwszym rejestrem jest rejestr 0). Zaznaczona opcja ustawia standardowe adresowanie. Przycisk Odczyt - jednorazowy odczyt wszystkich rejestrów w oknie. Wybranie kursorem myszy opisu rejestrów i naciśnięcie prawego klawisza powoduje rozwinięcie menu z następującymi opcjami: Odczyt - odczyt jednego rejestru Autoodczyt: włacz - załączanie odczytu cyklicznego jednego rejestru Autoodczyt: wyłacz - wyłącznie odczytu cyklicznego jednego rejestru Autoodczyt: włacz(całość) - załączanie odczytu cyklicznego wszystkich rejestrów Autoodczyt: wyłacz(całość) - wyłącznie odczytu cyklicznego wszystkich rejestrów Hex - ustawienie typu danej na szesnastkowy Dec - ustawienie typu danej na dziesiętny Bin - ustawienie typu danej na binarny Data - ustawienie typu danej na typ daty Time - ustawienie typu danej na typ czasu Float - ustawienie typu danej na zmiennoprzecinkowy (dwa kolejne rejestry - 32 bity) Rejestry konfiguracji alarmów IMT są przedstawione w tabeli 5.7 w rozdziale 5. Moduł IMT odczytuje co zadany czas zdefiniowaną zmienną i porównuje z ustalonymi wartościami minimalną i maksymalną. Jeśli wartość zmiennej jest poza zadanym zakresem, wówczas odliczany jest czas do załączenia alarmu (parametr). Jeśli zmienna w tym czasie powróci do zdefiniowanego zakresu, alarm nie zostanie ustawiony. Właściwość ta umożliwia filtrowanie sygnału. Uwaga! Należy pamiętać, że algorytm IMT został stworzony do nawiązywania połączenia przez modem na obiekcie podczas, gdy obiekt nie jest odpytywany. Zatem jeśli w czasie odliczania czasu do ustawienia alarmu do modemu przyjdzie zewnętrzne połączenie CSD, modemowe lub połączenie GPRS, wówczas alarm zostanie ustawiony i potwierdzony bez wysłania wiadomości SMS lub wybrania połączenia modemowego. Jeśli ważne jest, aby wiadomość SMS była wysłana niezależnie od przychodzących do modemu połączeń (modemowych lub GPRS) należy czas odliczenia do załączenia alarmu ustawić na 1 sekundę.

22 22 Rozdział 3. Konfiguracja Wówczas jest większa szansa, że wiadomość SMS zostanie wysłana chociaż należy pamiętać, że połączenie przychodzące ma wyższy priorytet jeśli chodzi o dostęp do zasobów urządzenia. Załączenie alarmu powoduje zależnie od ustawień w rejestrze konfiguracja alarmu wysłanie wiadomości SMS lub nawiązanie połączenia modemowego. Po nawiązaniu połączenia modemowego do zdalnego systemu należy zidentyfikowanie obiektu, który nawiązał połączenie. Można to zrobić odczytując adres numer imt. Algorytm IMT odpowiada na zapytanie w protokole Gazmodem I na adres i numer rejestru DP 0. Wysłana odpowiedź zawiera numer imt i pozwala na jednoznaczną identyfikację obiektu, który nawiązał połączenie. Konfiguracja numerów telefonów i treści alarmów Moduł IMT potrafi wysłać wiadomości SMS na maksymalnie trzy numery telefonów i nawiązać połączenie jednym z trzech zdefiniowanych numerów telefonów. Próba połączenia z modemem zdalnym odbywa się na pierwszy ze zdefiniowanych numerów. Gdy połączenie na pierwszy z numerów jest zakończone niepowodzeniem nawiązywane jest połączenie z następnymi numerami. Nie trzeba zdefiniować wszystkich numerów telefonów, jednak ważne jest, aby numer nieistniejący był pustym łańcuchem znaków. Definiowanie numerów telefonów i treści alarmów jest dokonywane w trybie tekstowym. Program Modbustro posiada okno umożliwiające wysyłanie łańcucha znaków (Window/Terminal). Wszystkie komendy tekstowe interpretowane są przez urządzenie tylko w trybie komend. Poniżej, komendy wysyłane do urządzenia są przedstawione w lewej kolumnie, natomiast odpowiedzi urządzenia w prawej kolumnie. Każda komenda odebrana i poprawnie zinterpretowana przez urządzenie powoduje wysłanie odpowiedzi. Załaczanie trybu komend: program <adres modbus> program 0 MODCOM W1 VERSION Built Jun :33:06 Serial# MBADDR=150 W powyższej komendzie wysłany jest domyślny adres modbus, na który opowiadają wszystkie urządzenia. Tryb komend wyłącza się samoczynnie po około minucie ciszy na łączu szeregowym. Definiowanie numerów telefonu do nawiazywania połaczeń ze zdalnym modemem phone#1= PHONE#1= Przykład wykasowania drugiego i trzeciego numeru telefonu oraz odczytu pierwszego: phone#2= phone#3= phone#1? PHONE#2= PHONE#3= PHONE#1= Definiowanie numerów telefonu do wysyłania wiadomości SMS Przykład ustawienia pierwszego numeru telefonu do wysyłania wiadomości SMS: sms#1= SMS#1= Przykład wykasowania drugiego i trzeciego numeru telefonu oraz odczytu pierwszego:

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Modem ModCom W2 v5.0 GSM/2G/3G

Modem ModCom W2 v5.0 GSM/2G/3G Modem ModCom W2 v5.0 GSM/2G/3G Atrem S.A. 24 lutego 2015 Wersja robocza V.00 Tytuł: Modem ModCom W2 v5.0 GSM/2G/3G Autor: Atrem S.A. Numer: Atrem S. A. Wykonane zgodnie z atrbook w wersji 1.7 Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania SMS ecotel

System powiadamiania SMS ecotel System powiadamiania SMS ecotel DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA 0001 Czerwiec 2008 Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Dane techniczne... 4 2 Instalacja... 4 2.1 Karta SIM i jej montaż... 5 2.2 Obwody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 -

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - - 2 - Spis treści 1. Wymagania...5 2. Komendy SMS...5 3. Konfiguracja przez SMS...6 4. Łączenie modułu GSM aplikacją

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady zestawiania połączeń modemowych pomiędzy sterownikami serii PCD firmy SAIA- Burgess Electronics oraz komputerem systemu asix

Ogólne zasady zestawiania połączeń modemowych pomiędzy sterownikami serii PCD firmy SAIA- Burgess Electronics oraz komputerem systemu asix NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Ogólne zasady zestawiania połączeń modemowych pomiędzy sterownikami serii PCD firmy SAIA- Burgess Electronics oraz komputerem systemu asix Pomoc techniczna Dok.

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1 Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.1 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa J3 - linia B RS 485 linia A RS 485 masa RS 485 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi Moduł Ethernetowy EL-ETH Instrukcja obsługi Spis treści 1. Dane techniczne... 3 2. Opis złącz... 3 3. Elementy interfejsu... 3 4. Przykładowy schemat podłączenia modułu do sterownika PLC... 3 5. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.com.pl, www.pulson.com.pl 1. Montaż i podłączenie zasilania. Nadajnik

Bardziej szczegółowo

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) 20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie)

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie) MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 2 wrzesień 2012 r. 1 DTR 1. Koncepcja i podłączenie 2 2. Sterowanie siłownikiem Sterowanie siłownika poprzez interfejs MODBUS można dokonać na dwa sposoby: 1.

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Połączenie sieciowe z wykorzystaniem VPN Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0014 Wersja: 16-04-2009 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na  Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK209 Przewody zasilające Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Nexo.API Protokół Karty komend NXW396

System automatyki domowej. Nexo.API Protokół Karty komend NXW396 System automatyki domowej Nexo.API Protokół Karty komend NXW396 Nexwell Engineering 04/2010 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu Angel GTS Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS www.angelgts.eu 1 Urządzenie LK106 Ładowarka 220V Instrukcja obsługi Zawartość opakowania Parametry techniczne lokalizatora LK106 GPS Wymiary

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Strategia buforowa Dok. Nr PLP6024 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT100 Przekaźnik Przewód zasilający Instrukcja obsługi Instalacja karta SIM Karta

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 Spis treści 1. Właściwości... 3 2. Parametry techniczne centralki.... 3 3. Zasada działania.... 3 4. Instalacja systemu... 5 4.1. Podłączenie detektorów do centralki...

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-01

Konwerter Transmisji KT-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-01 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis Treści 1. Opis działania... 3 1.1. Podstawowe cechy:... 3 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika DMS500 - drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500 Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika DMS500 - drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500 Podręcznik użytkownika asix4 Podręcznik użytkownika DMS500 - drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500 Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4021 Wersja: 04-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT06N Przewód alarmowy i przycisk SOS Przekaźnik Mikrofon Przewód zasilający Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-ir16 LR Nadajnik / odbiornik podczerwieni systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice,

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-tsr1s DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 służącego do odczytu parametrów przekaźnika kontroli temperatury RTT44 wyposażonego w wyjście Ethernet HITIN Sp. z o. o. ul. Szopienicka 62 c 40 432 Katowice tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Lista zdefiniowanych modemów GSM

Rysunek 1: Lista zdefiniowanych modemów GSM 1 Moduł GSM Moduł GSM pozwala na zdalną obsługę Systemu Vision za pomocą sieci telefonii komórkowej. Daje on możliwość informowania użytkownika o pewnych, dowolnie zdefiniowanych sytuacjach mających miejsce

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS SIC184 Protokół MODBUS-RTU (v1.10) Spis treści 1. Informacje wstępne... 1 2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS... 1 3. Opis rejestrów i funkcji... 2 3.1 Odczyt stanu wejść/wyjść... 2 3.2

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja System automatyki domowej Karta GSM - NXW399 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania DTR Załącznik nr 5 MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania Wydanie 2 czerwiec 2012 r. 1 Załącznik nr 5 DTR Rys.1 Rozmieszczenie złączy i mikroprzełączników na płytce modułu MODBUS 1. Zasilenie

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master CM-180-3 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master Spis treści: Konwerter ModBus RTU slave - ModBus RTU master - CM-180-3 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo